AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.02.2012 AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ"

Transkript

1 Eklemlerin akut problemleri yaşa, etiyolojiye ve duyarlılığa göre geniş bir spektrumda sınıflandırılır Acil muayene ile kabaca sınıflama yapılmalı ve duruma uygun acil girişimler yapılmalıdır Dr. Bengü MUTLU Fırat Üniversitesi F.T.M. Acil Tıp A.D. Sınıflamada; klinik öykü, fizik muayene, laboratuvar değerleri ve radyolojik değerlendirme önemlidir AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ Eklem kartilajının dejenerasyonu (osteoartrit) İmmün sistemle ilgili bozukluklar (RA, romatoid ateş ve gonokokal artrit) Kristal bağımlı inflamasyon (gut ve psödogut) Seronegatif spondiloartropatiler (ankilozan spondilit ve reiter) Bakteriyel invazyon( septik veya lyme artriti) Viral invazyon (viral artrit) Bu olaylar eklem kartilajının ve eklem yüzeylerinin yapısını bozarak inflamatuar olayları tetikler Eklem hastalıklarını değerlendirmede en kullanışlı yöntem sinoviyal sıvı değerlendirilmesidir Küçük eklemlerin aspirasyonları zor ya da mümkün olmayabilir 1

2 Normal Noninflamatuar İnflamatuar Septik Berraklık Berrak Berrak Bulanık Bulanık Renk Renksiz Sarı Sarı Sarı WBC <200 < >50000 PMN (%) <25 <25 >50 >50 Kültür Negatif Negatif Negatif Pozitif >%50 Kristal Yok Yok Multipl Yok İlişkili Hastalık Osteoartrit, travma, romatoid ateş Gut, psödogut, spondiloartropati ler, RA, SLE, lyme Nongonokokal, gonokokal artrit ETKİLENEN EKLEM SAYISI HASTALIKLAR 1 ise: monoartrit Travmanın indüklediği artrit İnfeksiyoz/septik artrit Gut, psödogut Osteoartrit Lyme hastalığı Tümör Avasküler nekroz <3 ise: oligoartrit Lyme hast. Reiter sendromu Ankilozan spondilit Gonokokal artrit Romatoid ateş >3 ise: poliartrit Romatoid artrit SLE Viral artrit Kronik Osteoartrit Hastaların yaşı ve cinsiyeti tanıya yardımcı olur Septik artrit infant ve çocuklarda önemlidir Yaş gruplarına göre belirli organizmaların sıklığı artar HASTA ORGANİZMA ANTİBİYOTİK NEONATAL VE İNFANT Stafilokok,Gr (-) bakteriler, grup B streptokoklar, candida <5 YAŞ Stafilokok, streptokok, Haemophilus influenza Aminoglikozid, 3. kuşak sefalosporin ampisilinsulbaktam Sefuroksim, Ampisilin-sulbaktam Yetişkinlerde ve seksüel olarak aktif kişilerde gonokokkal artrit ve klamidya üretriti ile ilişkili Reiter Sendromu riski artar >5 YAŞ VE ADULTLAR AYAKLA BULAŞAN I.V. İLAÇ BAĞIMLILARI Stafilokok,neissera Gonore,streptokok Stafilokok, psödomonas Stafilokok, Gr ( ) basil 3.Kuşak sefalosporin, Ampisilin-sulbaktam Seftazidim yada aminoglikozid Aminoglikozid, ampisilinsulbaktam Kristallerin indüklediği artritler çoğunlukla orta yaşlı adultlarda görülürler ORAK HÜCRELİ ANEMİ Salmonella Siprofloksasin,ofloksasin yada seftriakson 2

3 Gut, 40 yaş üstü erkeklerde en sık rastlanan inflamatuar eklem hastalığıdır Klasik gut hastaları monoartriti olan orta yaşlı erkek hastalardır Kadınlar ise orta yaşın sonunda fakat poliartrit olarak guttan etkilenirler Yaşla beraber romatoid artrit ve osteoartrit insidansı da artar Osteoartrit, 60 yaşın üzerini etkilerken romatoid artrit daha erken yaşları etkiler Romatoid artrit klasik olarak ilerleyici ve poliartiküler simetrik eklem tutulumu yapar SİNOVİYAL SIVI ÇALIŞMALARI Eklem sıvısında gram boyama, lökosit sayımı, kristallerin gösterilmesi için hazırlanan preparatlar ve kültür rutin olarak analiz edilebilir Glukoz ve laktat seviyeleri ölçülebilir Gonokoklar ve anaerobikler açısından kültür yapılması önemlidir Kesin mekanizmalar, klasik eklem aspirasyon bulgularıyla belirlenebilir LABORATUVAR TESTLERİ Akut durumlarda eklem aspirasyonu dışında birçok testte tanıya yardımcıdır ESR, akut inflamatuar durumlarda ve reaktif artritlerde (septik, gonokokal, kristallerin indüklediği, spondiloartropatiler, RA, Lyme artriti) artar ESR, hastalık ve progresyonu açısından sensitif ve spesifik değildir ESR, çocuklarda ve genç infantlardaki septik artritte sensitivite oranı % 90 dır LABORATUVAR TESTLERİ WBC nin de septik artritte sensitivite ve spesifitesi zayıftır Pediatrik hastalarda septik artritte total WBC nin % oranında sensitif olduğu rapor edilmiştir Sola kaymanın ise sensitivitesi % 66 dır Aynı bulgular adult populasyonda da tanımlanmıştır Septik artritte kültürün tanıdaki değeri kısıtlıdır 3

4 LABORATUVAR TESTLERİ Tanı daha çok klinikle konur Kültür antibiotik seçiminde şarttır Kan kültürünün sensitivitesi %23-40 tır Ek olarak Lyme titresi, RF, ANA, ANCA, HLA- B27, Lupus antikoagülanı ve tekrarlayan sinoviyal sıvı analizleri yapılabilir RADYOLOJİ İnflamatuar eklem değişiklikleri, travma, tümör, ankilozan spondilit, avasküler nekroz ve osteomyelitin farklı bulguları görülebilir Osteomyelitin radyolojik değişiklikleri semptomları takiben 7-14 günde ortaya çıkar Radyoizotop görüntüleme acil serviste pek kullanılmamaktadır Fakat OM, okkült fraktür, avasküler nekroz ve tümör açısından kullanışlı olmaktadır ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Artrosentez yapılacak alanda selülit ve impetigo olmamalıdır Artrosentez bu alandan yapılacak olursa eklem kontamine olabilir Diğer rölatif artrosentez kontraendikasyonları: Koagülopati Faktör replasmanı yapılmamış hemofilik hastalar Prostetik eklemler Bu tür hastalara gerekli konsültasyonların ardından artrosentez yapılabilir ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Artrosentez cildin hazırlanması ve ve lokal anestezi ile başlar Öncelikle geniş bir alan povidon-iodin ile temizlenir Daha sonra hava ile kurumaya bırakılır Ciltten povidin-iodinin uzaklaştırılması amacıyla cilt alkolle temizlenir. Çünkü povidin-iodin eklemde kimyasal irritasyona sebep olabilir yada aspirasyon sıvısını sterilize edebilir Temizlenen alanın etrafı steril bir bezle kapatılır ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Büyük eklem aspirasyonu için 18 yada 19 gaugelik iğneler kullanılır Daha küçük eklemlerde eklem boyutuna göre iğneler kullanılır Aspire edilen sıvı kültüre, gram boyamaya, lökosit tayinine ve kristal analizine yollanır Artrosentez yeri tayini açısından acil hekimleri tarafından USG de kullanılabilir 4

5 OMUZ ARTROSENTEZİ Anterior yaklaşım:iğne korakoid proçesin hemen lateraline konulur Bu teknik hastanın yüzü doktora dönük şekilde otururken gerçekleştirilir İğne korakoid proçesle humerus başı arasından geçirilir Bu teknikte zorluk korakoid proçesin lokalizasyonunu bulmada yaşanabilir OMUZ ARTROSENTEZİ Posterior yaklaşım:anterior yaklaşım yapılamadığı zaman uygulanabilir Hasta sırtı doktora dönük şekilde oturur Akromion palpe edilir Posterolateral akromion köşesi lokalize edilir 1 cm inferior ve 1 cm medialden iğne ile girilir DİRSEK ARTROSENTEZİ Dirsek için lateral yaklaşım kullanılır Dirsek 90 º fleksiyonda alınır bir masaya rastlanır El pronasyondadır Olecranon lateral kısmı, radius başı, distal humerusun lateral epikondili lokalize edilir ve iğne ile buradan girilir Bu alana anconeus alanı denir 5

6 EL BİLEĞİ ARTROSENTEZİ El bileği nötral pozisyonda iken artrosentez yapılır Anatomik enfiye kutusu (extensor pollicis longus, 5. common extensor tendon) lokalize edilir İğne bu iki tendon arasından deriye yavaşça itilir Çocuklarda buranın septik artriti tespit edildiği zaman hızlı bir şekilde ortopediyle konsülte edilir DİZ ARTROSENTEZİ Diz eklemine patellanın lateral ya da medialinden girilir Hasta supin pozisyonuna alınır, diz uzatılır ve quadriceps kası dinlenme durumuna getirilir Patellanın orta noktası lokalize edilir İğne ile patellar köşenin 1 cm inferiorundan lateral yada medialden girilir İğne patellanın posteriorundan horizontal olarak boşluğa kadar itilir ve aspire edilir 6

7 AYAK BİLEĞİ ARTROSENTEZİ Lateral (subtalar eklem) ve medial (tibiotalar eklem) yaklaşım uygulanır Tibiotalar eklem girişimlerinde hasta supin pozisyonuna alınır Bu pozisyonda tibialis anterior ve extensor hallucis longus tendonu medial malleolda lokalize edilebilir Sonra ayak plantar fleksiyona gtirilerek iğne deriden sulcusa doğru itilir İğne medial malleol ve tibialis anterior tendonu arasından itilir 7

8 TRAVMATİK ARTRİT Travmatik hemartroz; ligamentöz yaralanma ya da intraartiküler fraktürlerle büyük oranda ilişkilidir Eklem aralığında sıvı toplanması ağrıyı oluşturur Travmatik effüzyonların aspirasyonu ağrıyı provake edebilir Travmatik hemartrozun tedavisi; immobilizasyonun sağlanması, buz uygulaması ve enfekte eklemin elevasyonuyla olur TRAVMATİK ARTRİT Tekrarlayan ligamentöz ve artiküler yaralanmaları olan hastalar ortopedi tarafından değerlendirilmelidir Spontan hemartrozlar sistemik hastalıkların göstergesi olabilir Spontan hemartrozların ardında primer yada sekonder koagülopatiler aranmalıdır TRAVMATİK ARTRİT Hemofili hastalarına spesifik faktör replasmanı yapılmalıdır Hemofililerde akut hemartroz için yapılan eklem aspirasyonunda dikkatli olunmalıdır, çünkü büyük kanamalara neden olunabilir Hematoloji ve ortopedi konsültasyonu istenmelidir NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT 3 mekanizmayla septik artrit oluşur: Bakterinin hematojenöz yayılımı Farklı bir odaktan bakteri migrasyonu Eklem içine bakterinin inokülasyonu NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT Septik artrit medikal bir acildir İnflamasyon günler içerisinde eklemi tahrip eder Birkaç saat içinde etkilenen eklemde şiddetli bir ağrı başlar 10 yıllık retrospektif yapılan ve 43 hastanın katıldığı bir çalışmada hastaların %21 inde ateş ve eklem katılığı bildirilmiştir NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT Non-gonokokal septik artrit daha çok monoartrit şeklinde görülür Eklem aspirasyonundan sonra ağrı kontrolü yapılır ve sinoviyal kültüre göre parenteral antibiyotik tedavisi başlanır Ortopedi ve enfeksiyon hastalıklarıyla konsülte edilir 8

9 GONOKOKAL ARTRİT Gonokokal artrit, adolesan ve genç adultlarda septik artritin en sık nedenidir Eklem enfeksiyonları tipik olarak bir prodromal faza sahiptir Vezikülopüstüler lezyonlar genellikle parmaklarda görülebilir Sinoviyal sıvı kültürleri gonokokal artritte sıklıkla negatiftir GONOKOKAL ARTRİT Sadece % olguda kültür pozitiftir Gonokokal artrit tedavisi non-gonokokal artritle aynı prensipleri takip eder N.gonore penisiline sensitiftir KRİSTALLERİN İNDÜKLEDİĞİ SİNOVİT (GUT VE PSÖDOGUT) Kristallerin indüklediği sinovit primer olarak orta yaşlar ve erken adult dönemi ilgilendirir 40 yaşın üzerindeki erkeklerde en sık görülen inflamatuvar eklem hastalıkları ürik asit ve Capirofosfat gibi kristallerin görüldüğü gut ve psödoguttur Hastalar acil servise akut atakla başvururlar GUT VE PSÖDOGUT Akut gut ve psödogut atağı sıklıkla bir travmayı, cerrahiyi yada ürik asit düzeyini değiştiren ilaç tedavisini takiben oluşur Klasik olarak 1. MTF eklem akut gutta tutulan eklemdir Kronik gut artriti (Tofasöz gut) Tofüs gelişimi tipiktir (SÜ kristalleri, MN hücreler) parmak ucu, avuç, ayak tabanı, aşil tendonu, olekronon ve kulakta Renal tutulum (Ürat nefropatisi (interstisiyel nefrit, ürat taşları) Tanı eklem aspirasyonunda polarizan mikroskopla kristallerin gösterilmesiyle konur Ürik asit kristalleri mavi, Ca-pirofosfat kristalleri ise sarı görünümdedir GUT VE PSÖDOGUT Serum ürik asit düzeyleride tanıda kullanılabilir Fakat %30 ve üzeri hastada akut gut atağında ürik asit düzeyleri normal bulunmuştur Eklem aspiratında WBC düzeyleri sıklıkla yüksektir NSAID ile dramatik bir düzelme görülür GUT VE PSÖDOGUT Tanı, gut veya psödogut olarak kesinleştiği zaman birinci basamak tedavi indometasin gibi NSAID ilaç olmalıdır Akut gut atağında allopurinol ve diğer ürikozürik ilaçların, aspirinin yeri yoktur Bütün NSAID ler 1 haftalık böbrek fonksiyon testleriyle takip edilir İndometasinin etkin dozu 50 mg dır 9

10 GUT VE PSÖDOGUT Kolşisinde akut gutta kullanılan bir alternatif tedavidir Dozu 0,6 mg/h dir Kolşisinin bulantı ve diare gibi yan etkileri vardır IV kolşisinin myopati, nöropati, ölüm gibi yan etkileri görülebilir IV kolşisin 1-2 mg 1 saatte yavaşça uygulanır GUT VE PSÖDOGUT Efektif bir analjezi ile hastalar taburcu edilebilir Profilakside allopurinol ve probenesid kullanılır Diüretikler, aspirin, siklosporin gutu tetikleyen ilaçlardır 10

11 LYME HASTALIĞI Lyme hastalığı ile birliktelik gösteren artritik manifestasyonlar primer olarak haftalar, aylar, yıllar içinde ilerler Tipik olarak monoartiküler yada oligoartiküler ve asimetrik eklem tutlumu olur Genelde büyük eklemler etkilenir Bursit ve tendinit şeklinde atakları olabilir 11

12 LYME HASTALIĞI Artrosentezde kültür sonuçları genelde negatiftir Klinik spesmenden Borrelia burgdorferi izole edilebilir Tedavide 3-4 hafta antibiyotik kullanılır Doksisiklin, penisilin G, amoksisilin ve seftriakson kullanılır ROMATOİD ARTRİT Romatoid artrit simetrik poliartiküler bir tutulum gösterir Uzun süren inaktif periodlar sonrasında eklemlerde katılık görülebilir(sabah tutukluğu) Multisistem bulgular görülebilir Depresyon ve generalize myaljiler görülebilir ROMATOİD ARTRİT Ekstraartiküler semptom ve bulgular perikardit, myokardit, plevral efüzyon, mononöritis multiplex sendromunu içerir Artrosentez mayi inflamatuvar karakterdedir Tedavide amaç ağrı ve inflamasyonu gidermektir Salisilatlar ve diğer NSAID ler tedavide köşe taşıdır ROMATOİD ARTRİT İmmobilizasyon ağrıyı önlemede yararlıdır Uzun dönem tedavide antimalaryaller, altın tuzları, metotreksat kullanılır 12

13 ROMATOİD ARTRİT TANI KRİTERLERİ 1 saatten uzun süren sabah sertliği >3 eklemde yumuşak doku şişliği PIP, MCP ya da bilekte şişlik Simetrik şişlikler Subkutan nodüller RF (+) Periartiküler osteopeni (2 yılda oluşur) Tanı için ilk 4 kriterin 6 aydan fazla sürmesi ve en az 4 kriterin (+) olması gereklidir ROMATOİD ARTRİT Kuğu boynu deformitesi Düğme iliği deformitesi Dorsum manus atrofisi Ulnar deviasyon Atlantoaksiyal subluksasyon Krikoaritenoid eklem tutulumu 13

14 14

15 EKSTENSOR TENDON RÜPTÜRÜ PIP EKLEMLERİNDE ŞİŞLİK 15

16 DİRSEKTE NODÜL MKF DE NODÜL PİP, MKP: sinovit MKP: subluksasyon Kuğu Boynu 16

17 OSTEOARTRİT En sık görülen romatolojik hastalıktır Osteoartritde eklemde destrüksiyon olur Simetrik ve poliartiküler tutulum görülür Fakat osteoartrit tipik olarak dizde çoğunlukla akut monoartrit şeklinde görülür Effüzyon küçüktür ve aspirasyonu zordur, eğer aspire edilebilirse, sonuç non-inflamatuvar olarak gelecektir OSTEOARTRİT El: DIP ise:heberden nodülleri PIP ise:bouchar nodülleri Çamaşırcı eli Diz: varus deformitesi Kalça:internal rotasyon kaybı Ayak: en sık 1. metakarpofalengeal eklem etkilenir (halluks rigidus) Omurga:osteofitler, disk aralığında daralma, subkondral skleroz, kemik kistleri 17

18 OSTEOARTRİT Radyografide eklem aralığı daralmıştır ve artiküler kartilajda destrüksiyon vardır Tedavide RA deki gibidir Etkilenen eklem dinlendirilir Salisilatlar ve NSAID lar kullanılır Kortikosteroidler bu hastalıkta kullanılmaz Hastalık total eklem replasmanı yapılacak düzeye kadar ilerleyebilir SEKONDER OSTEOARTRİT Travma Genetik ve ailevi özellikler Paget Gut Romatoid artrit Osteopetrosis Obesite DM Hipotroidi Akromegali Hemakromatosis 18

19 Heberden-Bouchard, minimal sinovit 1st MCPC OA 19

20 SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER RF negatifliği ve omurga tutulumu İnflamatuvar periferik artrit Oral aft Psoriyatik deri ve tırnak lezyonları Göz tutulumu (konjonktivit, üretrit) Asimetrik oligoartrit HLA-B27 (+) SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER Ankilozan Spondilit Reiter Sendromu Reaktif artrit Psöriyatik artrit İnflamatauvar barsak hastalıklarıyla ilişkili artrit Whipple Hastalığı ANKİLOZAN SPONDİLİT Aksiyal iskeletin en sık inflamatuar hastalığıdır Omurgayı ve pelvisi etkileyen bir seronegatif spondiloartropatidir E > K, Yaş RA ile aynı olarak sabah tutukluğu ve multisistemik tutulum yapar HLA-B27 antijenin olması ve RF (-) olması ile farklılık gösterir ANKİLOZAN SPONDİLİT KLİNİK ANKİLOZAN SPONDİLİT Kas-iskelet sistemi: Sakroileit* (bilateral) Spondilit(inflamatuar bel ve sırt ağrısı, omurga ve toraks hareketlerinin azalması/kaybı, kontraktürler) Periferik artrit (kalça, omuz) Göğüs ekspansiyonu azalmıştır Hastalar 40 yaşından genç, egzersizle ağrısı düzelen, sabah tutukluğu olan ve bu durumu son 3 aydır devam eden hastalardır Bel ağrısı ile gelen hastanın göğüs ekspansiyonunda azalma olan hastalarda akla gelmelidir 20

21 ANKİLOZAN SPONDİLİT Radyografide sakroileit ve bambu kamışı vertebra klasik bulgulardır Normal lordozun kaybolması en erken belirtisidir Anterior longitudinal ligamentte kalsifikasyon Vertrebralarda kareleşme İntervertabral disklerin dış kısmında ossifikasyon (sindesmofit), Tedavide amaç NSAID ile tedavinin kontrolüdür, FTR önerilir; kontraktür gelişmişse cerrahi önerilir Göz, en sık tutulan eklem dışı organdır Erken evre SAKROİLEİT Geç evre SAKROİLEİT Kareleşme Füzyon Ligament kalsifikasyonu Bambu kamışı 21

22 REİTER SENDROMU Reaktif artrit olarakta adlandırılır ve bir seronegatif spondiloartropatidir İnfeksiyoz bir hastalıktan 2-6 hafta sonra ortaya çıkan asimetrik oligoartritle karakterizedir Reiter sendromunun klasik triadı (1 ay süren): Artrit (kronik, migratuar ve asimetrik, sıkça alt ekstremitenin büyük eklemlerinde) Üretrit Konjonktivit REİTER SENDROMU Klamidya ve ureoplazma en sık görülen enfeksiyoz ajanlardır Diarede reaktif artriti presipite edebilir Salmonella, yersinia, mikoplazma, shigella ve kompilobakter enfeksiyonları da tetikleyici faktör olabilir Sinoviyal sıvı aspiratları inflamatuvar karakterdedir Tedavide ağrı kontrolü için NSAID kullanılır Çok ağır vakalarda steroid ve metotreksat kullanılır Antibiyotikler kullanılmaz 22

23 BURSİTLER İnsan vücudunda 150 den fazla bursada akut yada kronik inflamasyon içerebilen bursa bulunur Bursitler etiyolojilerine, vücut lokalizasyonlarına, enfeksiyonlarına göre sınıflandırılır Etiyolojik olarak travmanın indüklediği, kristallerin indüklediği, romatoid ve idiopatik form olarak sınıflandırılır Enfeksiyoz olarak septik ve aseptik olarak sınıflandırılır BURSİTLER S.aureus major enfeksiyoz ajandır. Fakat S.epidermidis ve streptokoklarda enfeksiyon yapabilirler. Lokalizasyonuna göre ise halı temizleyicisi dizi (prepatellar bursit) veya öğrenci dirseği (olecranon bursit) gibi sınıflandırılır. Burada olayı tetikleyen travmadır. BURSİTLER Genel prensip olarak bursa yaralanmalarında elevasyon ve uygun giydirme yapılmaktadır. İlaç tedavisinde NSAID ler primer farmakoterapik yaklaşımdır. Etkilenen bursaya steroid enjeksiyonuda septik bursit olguları dışında kullanılabilir. BURSİTLER Septik bursit olguları genelde oral antibiyotiklere iyi cevap verir. Seçilmiş hastalarda agresif I.V. Antibiyotik tedavi, insizyon ve debritman ve açık irrigasyon yapılabilir. Bu hastalar bursalarında pürülan enfeksiyonun olduğu, yumuşak dokuya yayılım gösteren eklem anormalliklerinin olduğu, oral tedaviye yanıt vermeyen hastalardır. OLECRANON BURSİTİ Dirseğin extensor yüzünde bulunan bir bursadır Olecranon bursitli hastalar sıklıkla palpasyonla gergin ve ödematöz bir bursa ile prezente olurlar Bursalarda ödeme bağlı olarak gelişen şişlik basıya ve hareket kısıtlılığına neden olur Hareketle artan ağrı da eklemin hareketini kısıtlar Bursada eritem ve sıcaklık görülür OLECRANON BURSİTİ Non-septik bursiti septik bursit ve kristallerin indüklediği bursitten ayırmak klinik olarak uğraştırıcı birşeydir Kristallerin indüklediği bursitte sıklıkla dirseğin extensor yüzlerinde gut tofüsleri görülür Burada bursadan alınan sıvı analizleri tanı koydurucudur 23

24 OLECRANON BURSİTİ Septik ve non-septik bursit ayrımını yapmak zordur Fiziksel bulgulara ve hikayeye göre bu ayrım zor olur Fakat septik bursitte alınan aspirasyon sıvısının ısısında diğer bursite göre 2,1 ºC lik bir yükseklik vardır GÖRÜNÜM SEPTİK Saman renkli ve seroanjinöz TRAVMATİK VE İDİOPATİK Saman renkli, seroanjinöz,kanlı KRİSTALLERİN İNDÜKLEDİĞİ Saman renkli yada kanlı LÖKOSİT ~75000 ~1100 ~2900 İÇERİK PMNL Mononükleer Değişken BURSADAKİ GLUKOZUN SERUMA ORANI <%50 >%50 Bilinmiyor GRAM BOYAMA %70 (+) - - KRİSTAL VARLIĞI Yok Yok Var KÜLTÜR Pozitif Negatif Negatif OLECRANON BURSİTİ Olecranon bursit aspirasyonu etkilenen bursaya lateral yaklaşımla olur Eklem aspirasyonundaki gibi steril bir teknikle sıvıyı aspire etmek mümkün olur Olecranon bursiti hasta yönetimi genel bursitli hasta yönetimi ile aynı prensipleri içerir OLECRANON BURSİTİ Septik bursitlerde bursa içine steroid enjeksiyonundan kaçınılmalıdır Çünkü steroid enjeksiyonu inflamasyonun resorbsiyonunu kolaylaştırır Antibiyotik tedavisi oral olacaksa 14 gün sürmelidir İmmünsuprese hastalar, selülitli hastalar, enfeksiyonun sistemik bulgularının olduğu hastalar, toksik belirtilerin görüldüğü hastalarda parenteral tedavi ve operasyon düşünülür PREPATELLAR BURSİT Burada dizin ekstensor yüzünde bulunan 4 bursadan herhangi birinde etkilenme söz konusudur Sıklıkla hikayede prepatellar alana alınan bir travma ya da aşırı kullanım söz konusudur PREPATELLAR BURSİT Prepatellar bursadan sıvı aspirasyonu etkilenen bursaya medial yada lateral yaklaşımla yapılabilir Tedavide konservatif davranılır ve genellikle antibiyoterapi kullanılır 24

25 25

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık Artritli hastaya yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Levent Yazmalar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilimdalı ARTRİT? Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım. Dr.Serdar Özer

Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım. Dr.Serdar Özer Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım Dr.Serdar Özer Bir veya birden çok eklemde ağrı, şişme, kızarıklık, hareket kısıtlılığı gibi bulgu ve belirtilerin bir veya birkaçının bir arada olması artriti düşündürür.

Detaylı

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi ARTRİT Akut Romatizmal Ateş Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi Sunum Planı Akut Romatizmal Ateş Romatizmal Poliartrit Olgu sunumları ile ayırıcı tanı ARA ARA-Yaş ARA GAS Tonsillofarenjiti Yetersiz

Detaylı

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Enfeksiyöz artropatiler (M00-M03) Not: Bu bölüm mikrobiyolojik ajanlara bağlı artropatileri kapsar. Ayırım etiyolojide

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Artritli Hastalara Yaklaşım

Artritli Hastalara Yaklaşım Artritli Hastalara Yaklaşım Murat TURGAY 53 Kas iskelet sistemi yakınmaları ile gelen bir hastada, anemnez ve fizik muayene bulguları tanıya yaklaşımda en önemli yapı taşlarını oluşturur. Bazen laboratuvar

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER. Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER. Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Jüvenil spondiloartropatiler 16 yaş altındaki çocuklarda, özellikle

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA)

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) 2016 un türevi 1. JUVENİL SPONDİLOARTRİT/ ENTEZİT İLE İLİŞKİLİ ARTRİT (SPA- EİA) NEDİR? 1.1 Nedir?

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

KRİSTAL ARTROPATİLER. İnt. Dr. Ebru KESKİN Ocak 2014

KRİSTAL ARTROPATİLER. İnt. Dr. Ebru KESKİN Ocak 2014 KRİSTAL ARTROPATİLER İnt. Dr. Ebru KESKİN Ocak 2014 Sinoviyal sıvı ve kıkırdak dokuda, belirli kristallerin birikmesi ile karakterize artropatilerdir. Bu kristaller; * Monosodyum Ürat Kristali (MSU) *

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular BR.HLİ.067 Romatizma hastalıkları toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların sıklıkla günlük yaşamı etkilemesi, kişinin yaşam kalitesini

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

Artritli hastaya yaklaşım

Artritli hastaya yaklaşım Artritli hastaya yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Levent Yazmalar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilimdalı ARTRİT? Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalça Osteoartriti Tanım OA hastalığı hem mekanik hem de biyolojik olayların sonucu gelişen eklem

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu:KJS Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 Olgu 35 yaş, bayan İngilizce öğretmeni Dokuz ay önce KKTC ye gelmiş Eşi Futbol

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yumuşak doku romatizmaları Ekstraartiküler ve kemik dışı periartiküler yapılardaki patolojilere

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Acilleri

Kas İskelet Sistemi Acilleri Kas İskelet Sistemi Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Kas-İskelet sistemine ait şikâyetler acil servisin en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Özellikle travmalar

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN ROMATOİD D ARTRİT ve REHABİLİTASYONU Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN ROMATOİD D ARTRİT (RA); Eroziv sinovit ile karakterize periferik eklemlerde simetrik tutuluma neden olan ancak diğer organlarda da lezyonlara

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım. Özgür KASAPÇOPUR. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım. Özgür KASAPÇOPUR. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eklem ağrısı olan çocuğa tanılandırıcı yaklaşım Genel pediatri

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

İYE PATOFİZYOLOJİ İYE PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 BAKTERİÜRİYİ ETKİLEYEN KONAK FAKTÖRLERİ

İYE PATOFİZYOLOJİ İYE PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 BAKTERİÜRİYİ ETKİLEYEN KONAK FAKTÖRLERİ İYE ABD de YD ve çocuklardaki ateşli hastalıkların en önemli sebebi İYE nudur Ateşli çocukların %4-7 sinde gözlenir Semptomatik İYE 1-5 yaş arasında %2 oranında görülürken, okul çağı kızlarda %3-5 arasındadır

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 02.02.2015-16.02.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Ortopedi 14 --- 14 Fizik-Tedavi 11 --- 11 Radyoloji 6 --- 6 Patoloji

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 205 206 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 9. DERS KURULU PROGRAMI KAS İSKELET SİSTEMİ 23 Mayıs 0 Haziran 206 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

İnflamatuar Artritlere Yaklaşım. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları-Romatoloji Bilim Dalı

İnflamatuar Artritlere Yaklaşım. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları-Romatoloji Bilim Dalı İnflamatuar Artritlere Yaklaşım Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları-Romatoloji Bilim Dalı Eklem kapsülü, periost, subkondral kemik ve sinovyum eklem sınırları içindeki ağrının sebebi olabilir

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı

BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı BEL AĞRISINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı BEL AĞRISI Semptom Herhangi bir hastalığa özgü değildir Her zaman hastalık belirtisi değildir Acil servise

Detaylı

ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU. 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup. Sayfa 1

ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU. 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup. Sayfa 1 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ Artrit T Aylin REZVANİ FİZİK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GRAMELL 15 mg / 1,5 ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GRAMELL 15 mg / 1,5 ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI GRAMELL 15 mg / 1,5 ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul, 15 mg Meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Meglumin, glikofurol, poloxamer

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

ANKİLOZAN SPONDİLİT. Prof. Dr. Selim NALBANT

ANKİLOZAN SPONDİLİT. Prof. Dr. Selim NALBANT ANKİLOZAN SPONDİLİT Prof. Dr. Selim NALBANT SPONDİLİTLER: Ankilozan Spondilit (AS), Reaktif Artrit (Rea; Reiter Sendromu [RS]), Psöriatik Artrit (Psa), İnflammatuar Barsak Hastalığı (IBD), İdiopatik Sakroileit;

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Birey ve Toplum Gözüyle Romatoid

Birey ve Toplum Gözüyle Romatoid Birey ve Toplum Gözüyle Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Prof Dr Salih PAY GATA Romatoloji BD Tüm Dünyada Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları En Sık Görülen Hastalıklardan Biridir Avrupa da 100 milyon

Detaylı