AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.02.2012 AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ"

Transkript

1 Eklemlerin akut problemleri yaşa, etiyolojiye ve duyarlılığa göre geniş bir spektrumda sınıflandırılır Acil muayene ile kabaca sınıflama yapılmalı ve duruma uygun acil girişimler yapılmalıdır Dr. Bengü MUTLU Fırat Üniversitesi F.T.M. Acil Tıp A.D. Sınıflamada; klinik öykü, fizik muayene, laboratuvar değerleri ve radyolojik değerlendirme önemlidir AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ Eklem kartilajının dejenerasyonu (osteoartrit) İmmün sistemle ilgili bozukluklar (RA, romatoid ateş ve gonokokal artrit) Kristal bağımlı inflamasyon (gut ve psödogut) Seronegatif spondiloartropatiler (ankilozan spondilit ve reiter) Bakteriyel invazyon( septik veya lyme artriti) Viral invazyon (viral artrit) Bu olaylar eklem kartilajının ve eklem yüzeylerinin yapısını bozarak inflamatuar olayları tetikler Eklem hastalıklarını değerlendirmede en kullanışlı yöntem sinoviyal sıvı değerlendirilmesidir Küçük eklemlerin aspirasyonları zor ya da mümkün olmayabilir 1

2 Normal Noninflamatuar İnflamatuar Septik Berraklık Berrak Berrak Bulanık Bulanık Renk Renksiz Sarı Sarı Sarı WBC <200 < >50000 PMN (%) <25 <25 >50 >50 Kültür Negatif Negatif Negatif Pozitif >%50 Kristal Yok Yok Multipl Yok İlişkili Hastalık Osteoartrit, travma, romatoid ateş Gut, psödogut, spondiloartropati ler, RA, SLE, lyme Nongonokokal, gonokokal artrit ETKİLENEN EKLEM SAYISI HASTALIKLAR 1 ise: monoartrit Travmanın indüklediği artrit İnfeksiyoz/septik artrit Gut, psödogut Osteoartrit Lyme hastalığı Tümör Avasküler nekroz <3 ise: oligoartrit Lyme hast. Reiter sendromu Ankilozan spondilit Gonokokal artrit Romatoid ateş >3 ise: poliartrit Romatoid artrit SLE Viral artrit Kronik Osteoartrit Hastaların yaşı ve cinsiyeti tanıya yardımcı olur Septik artrit infant ve çocuklarda önemlidir Yaş gruplarına göre belirli organizmaların sıklığı artar HASTA ORGANİZMA ANTİBİYOTİK NEONATAL VE İNFANT Stafilokok,Gr (-) bakteriler, grup B streptokoklar, candida <5 YAŞ Stafilokok, streptokok, Haemophilus influenza Aminoglikozid, 3. kuşak sefalosporin ampisilinsulbaktam Sefuroksim, Ampisilin-sulbaktam Yetişkinlerde ve seksüel olarak aktif kişilerde gonokokkal artrit ve klamidya üretriti ile ilişkili Reiter Sendromu riski artar >5 YAŞ VE ADULTLAR AYAKLA BULAŞAN I.V. İLAÇ BAĞIMLILARI Stafilokok,neissera Gonore,streptokok Stafilokok, psödomonas Stafilokok, Gr ( ) basil 3.Kuşak sefalosporin, Ampisilin-sulbaktam Seftazidim yada aminoglikozid Aminoglikozid, ampisilinsulbaktam Kristallerin indüklediği artritler çoğunlukla orta yaşlı adultlarda görülürler ORAK HÜCRELİ ANEMİ Salmonella Siprofloksasin,ofloksasin yada seftriakson 2

3 Gut, 40 yaş üstü erkeklerde en sık rastlanan inflamatuar eklem hastalığıdır Klasik gut hastaları monoartriti olan orta yaşlı erkek hastalardır Kadınlar ise orta yaşın sonunda fakat poliartrit olarak guttan etkilenirler Yaşla beraber romatoid artrit ve osteoartrit insidansı da artar Osteoartrit, 60 yaşın üzerini etkilerken romatoid artrit daha erken yaşları etkiler Romatoid artrit klasik olarak ilerleyici ve poliartiküler simetrik eklem tutulumu yapar SİNOVİYAL SIVI ÇALIŞMALARI Eklem sıvısında gram boyama, lökosit sayımı, kristallerin gösterilmesi için hazırlanan preparatlar ve kültür rutin olarak analiz edilebilir Glukoz ve laktat seviyeleri ölçülebilir Gonokoklar ve anaerobikler açısından kültür yapılması önemlidir Kesin mekanizmalar, klasik eklem aspirasyon bulgularıyla belirlenebilir LABORATUVAR TESTLERİ Akut durumlarda eklem aspirasyonu dışında birçok testte tanıya yardımcıdır ESR, akut inflamatuar durumlarda ve reaktif artritlerde (septik, gonokokal, kristallerin indüklediği, spondiloartropatiler, RA, Lyme artriti) artar ESR, hastalık ve progresyonu açısından sensitif ve spesifik değildir ESR, çocuklarda ve genç infantlardaki septik artritte sensitivite oranı % 90 dır LABORATUVAR TESTLERİ WBC nin de septik artritte sensitivite ve spesifitesi zayıftır Pediatrik hastalarda septik artritte total WBC nin % oranında sensitif olduğu rapor edilmiştir Sola kaymanın ise sensitivitesi % 66 dır Aynı bulgular adult populasyonda da tanımlanmıştır Septik artritte kültürün tanıdaki değeri kısıtlıdır 3

4 LABORATUVAR TESTLERİ Tanı daha çok klinikle konur Kültür antibiotik seçiminde şarttır Kan kültürünün sensitivitesi %23-40 tır Ek olarak Lyme titresi, RF, ANA, ANCA, HLA- B27, Lupus antikoagülanı ve tekrarlayan sinoviyal sıvı analizleri yapılabilir RADYOLOJİ İnflamatuar eklem değişiklikleri, travma, tümör, ankilozan spondilit, avasküler nekroz ve osteomyelitin farklı bulguları görülebilir Osteomyelitin radyolojik değişiklikleri semptomları takiben 7-14 günde ortaya çıkar Radyoizotop görüntüleme acil serviste pek kullanılmamaktadır Fakat OM, okkült fraktür, avasküler nekroz ve tümör açısından kullanışlı olmaktadır ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Artrosentez yapılacak alanda selülit ve impetigo olmamalıdır Artrosentez bu alandan yapılacak olursa eklem kontamine olabilir Diğer rölatif artrosentez kontraendikasyonları: Koagülopati Faktör replasmanı yapılmamış hemofilik hastalar Prostetik eklemler Bu tür hastalara gerekli konsültasyonların ardından artrosentez yapılabilir ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Artrosentez cildin hazırlanması ve ve lokal anestezi ile başlar Öncelikle geniş bir alan povidon-iodin ile temizlenir Daha sonra hava ile kurumaya bırakılır Ciltten povidin-iodinin uzaklaştırılması amacıyla cilt alkolle temizlenir. Çünkü povidin-iodin eklemde kimyasal irritasyona sebep olabilir yada aspirasyon sıvısını sterilize edebilir Temizlenen alanın etrafı steril bir bezle kapatılır ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Büyük eklem aspirasyonu için 18 yada 19 gaugelik iğneler kullanılır Daha küçük eklemlerde eklem boyutuna göre iğneler kullanılır Aspire edilen sıvı kültüre, gram boyamaya, lökosit tayinine ve kristal analizine yollanır Artrosentez yeri tayini açısından acil hekimleri tarafından USG de kullanılabilir 4

5 OMUZ ARTROSENTEZİ Anterior yaklaşım:iğne korakoid proçesin hemen lateraline konulur Bu teknik hastanın yüzü doktora dönük şekilde otururken gerçekleştirilir İğne korakoid proçesle humerus başı arasından geçirilir Bu teknikte zorluk korakoid proçesin lokalizasyonunu bulmada yaşanabilir OMUZ ARTROSENTEZİ Posterior yaklaşım:anterior yaklaşım yapılamadığı zaman uygulanabilir Hasta sırtı doktora dönük şekilde oturur Akromion palpe edilir Posterolateral akromion köşesi lokalize edilir 1 cm inferior ve 1 cm medialden iğne ile girilir DİRSEK ARTROSENTEZİ Dirsek için lateral yaklaşım kullanılır Dirsek 90 º fleksiyonda alınır bir masaya rastlanır El pronasyondadır Olecranon lateral kısmı, radius başı, distal humerusun lateral epikondili lokalize edilir ve iğne ile buradan girilir Bu alana anconeus alanı denir 5

6 EL BİLEĞİ ARTROSENTEZİ El bileği nötral pozisyonda iken artrosentez yapılır Anatomik enfiye kutusu (extensor pollicis longus, 5. common extensor tendon) lokalize edilir İğne bu iki tendon arasından deriye yavaşça itilir Çocuklarda buranın septik artriti tespit edildiği zaman hızlı bir şekilde ortopediyle konsülte edilir DİZ ARTROSENTEZİ Diz eklemine patellanın lateral ya da medialinden girilir Hasta supin pozisyonuna alınır, diz uzatılır ve quadriceps kası dinlenme durumuna getirilir Patellanın orta noktası lokalize edilir İğne ile patellar köşenin 1 cm inferiorundan lateral yada medialden girilir İğne patellanın posteriorundan horizontal olarak boşluğa kadar itilir ve aspire edilir 6

7 AYAK BİLEĞİ ARTROSENTEZİ Lateral (subtalar eklem) ve medial (tibiotalar eklem) yaklaşım uygulanır Tibiotalar eklem girişimlerinde hasta supin pozisyonuna alınır Bu pozisyonda tibialis anterior ve extensor hallucis longus tendonu medial malleolda lokalize edilebilir Sonra ayak plantar fleksiyona gtirilerek iğne deriden sulcusa doğru itilir İğne medial malleol ve tibialis anterior tendonu arasından itilir 7

8 TRAVMATİK ARTRİT Travmatik hemartroz; ligamentöz yaralanma ya da intraartiküler fraktürlerle büyük oranda ilişkilidir Eklem aralığında sıvı toplanması ağrıyı oluşturur Travmatik effüzyonların aspirasyonu ağrıyı provake edebilir Travmatik hemartrozun tedavisi; immobilizasyonun sağlanması, buz uygulaması ve enfekte eklemin elevasyonuyla olur TRAVMATİK ARTRİT Tekrarlayan ligamentöz ve artiküler yaralanmaları olan hastalar ortopedi tarafından değerlendirilmelidir Spontan hemartrozlar sistemik hastalıkların göstergesi olabilir Spontan hemartrozların ardında primer yada sekonder koagülopatiler aranmalıdır TRAVMATİK ARTRİT Hemofili hastalarına spesifik faktör replasmanı yapılmalıdır Hemofililerde akut hemartroz için yapılan eklem aspirasyonunda dikkatli olunmalıdır, çünkü büyük kanamalara neden olunabilir Hematoloji ve ortopedi konsültasyonu istenmelidir NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT 3 mekanizmayla septik artrit oluşur: Bakterinin hematojenöz yayılımı Farklı bir odaktan bakteri migrasyonu Eklem içine bakterinin inokülasyonu NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT Septik artrit medikal bir acildir İnflamasyon günler içerisinde eklemi tahrip eder Birkaç saat içinde etkilenen eklemde şiddetli bir ağrı başlar 10 yıllık retrospektif yapılan ve 43 hastanın katıldığı bir çalışmada hastaların %21 inde ateş ve eklem katılığı bildirilmiştir NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT Non-gonokokal septik artrit daha çok monoartrit şeklinde görülür Eklem aspirasyonundan sonra ağrı kontrolü yapılır ve sinoviyal kültüre göre parenteral antibiyotik tedavisi başlanır Ortopedi ve enfeksiyon hastalıklarıyla konsülte edilir 8

9 GONOKOKAL ARTRİT Gonokokal artrit, adolesan ve genç adultlarda septik artritin en sık nedenidir Eklem enfeksiyonları tipik olarak bir prodromal faza sahiptir Vezikülopüstüler lezyonlar genellikle parmaklarda görülebilir Sinoviyal sıvı kültürleri gonokokal artritte sıklıkla negatiftir GONOKOKAL ARTRİT Sadece % olguda kültür pozitiftir Gonokokal artrit tedavisi non-gonokokal artritle aynı prensipleri takip eder N.gonore penisiline sensitiftir KRİSTALLERİN İNDÜKLEDİĞİ SİNOVİT (GUT VE PSÖDOGUT) Kristallerin indüklediği sinovit primer olarak orta yaşlar ve erken adult dönemi ilgilendirir 40 yaşın üzerindeki erkeklerde en sık görülen inflamatuvar eklem hastalıkları ürik asit ve Capirofosfat gibi kristallerin görüldüğü gut ve psödoguttur Hastalar acil servise akut atakla başvururlar GUT VE PSÖDOGUT Akut gut ve psödogut atağı sıklıkla bir travmayı, cerrahiyi yada ürik asit düzeyini değiştiren ilaç tedavisini takiben oluşur Klasik olarak 1. MTF eklem akut gutta tutulan eklemdir Kronik gut artriti (Tofasöz gut) Tofüs gelişimi tipiktir (SÜ kristalleri, MN hücreler) parmak ucu, avuç, ayak tabanı, aşil tendonu, olekronon ve kulakta Renal tutulum (Ürat nefropatisi (interstisiyel nefrit, ürat taşları) Tanı eklem aspirasyonunda polarizan mikroskopla kristallerin gösterilmesiyle konur Ürik asit kristalleri mavi, Ca-pirofosfat kristalleri ise sarı görünümdedir GUT VE PSÖDOGUT Serum ürik asit düzeyleride tanıda kullanılabilir Fakat %30 ve üzeri hastada akut gut atağında ürik asit düzeyleri normal bulunmuştur Eklem aspiratında WBC düzeyleri sıklıkla yüksektir NSAID ile dramatik bir düzelme görülür GUT VE PSÖDOGUT Tanı, gut veya psödogut olarak kesinleştiği zaman birinci basamak tedavi indometasin gibi NSAID ilaç olmalıdır Akut gut atağında allopurinol ve diğer ürikozürik ilaçların, aspirinin yeri yoktur Bütün NSAID ler 1 haftalık böbrek fonksiyon testleriyle takip edilir İndometasinin etkin dozu 50 mg dır 9

10 GUT VE PSÖDOGUT Kolşisinde akut gutta kullanılan bir alternatif tedavidir Dozu 0,6 mg/h dir Kolşisinin bulantı ve diare gibi yan etkileri vardır IV kolşisinin myopati, nöropati, ölüm gibi yan etkileri görülebilir IV kolşisin 1-2 mg 1 saatte yavaşça uygulanır GUT VE PSÖDOGUT Efektif bir analjezi ile hastalar taburcu edilebilir Profilakside allopurinol ve probenesid kullanılır Diüretikler, aspirin, siklosporin gutu tetikleyen ilaçlardır 10

11 LYME HASTALIĞI Lyme hastalığı ile birliktelik gösteren artritik manifestasyonlar primer olarak haftalar, aylar, yıllar içinde ilerler Tipik olarak monoartiküler yada oligoartiküler ve asimetrik eklem tutlumu olur Genelde büyük eklemler etkilenir Bursit ve tendinit şeklinde atakları olabilir 11

12 LYME HASTALIĞI Artrosentezde kültür sonuçları genelde negatiftir Klinik spesmenden Borrelia burgdorferi izole edilebilir Tedavide 3-4 hafta antibiyotik kullanılır Doksisiklin, penisilin G, amoksisilin ve seftriakson kullanılır ROMATOİD ARTRİT Romatoid artrit simetrik poliartiküler bir tutulum gösterir Uzun süren inaktif periodlar sonrasında eklemlerde katılık görülebilir(sabah tutukluğu) Multisistem bulgular görülebilir Depresyon ve generalize myaljiler görülebilir ROMATOİD ARTRİT Ekstraartiküler semptom ve bulgular perikardit, myokardit, plevral efüzyon, mononöritis multiplex sendromunu içerir Artrosentez mayi inflamatuvar karakterdedir Tedavide amaç ağrı ve inflamasyonu gidermektir Salisilatlar ve diğer NSAID ler tedavide köşe taşıdır ROMATOİD ARTRİT İmmobilizasyon ağrıyı önlemede yararlıdır Uzun dönem tedavide antimalaryaller, altın tuzları, metotreksat kullanılır 12

13 ROMATOİD ARTRİT TANI KRİTERLERİ 1 saatten uzun süren sabah sertliği >3 eklemde yumuşak doku şişliği PIP, MCP ya da bilekte şişlik Simetrik şişlikler Subkutan nodüller RF (+) Periartiküler osteopeni (2 yılda oluşur) Tanı için ilk 4 kriterin 6 aydan fazla sürmesi ve en az 4 kriterin (+) olması gereklidir ROMATOİD ARTRİT Kuğu boynu deformitesi Düğme iliği deformitesi Dorsum manus atrofisi Ulnar deviasyon Atlantoaksiyal subluksasyon Krikoaritenoid eklem tutulumu 13

14 14

15 EKSTENSOR TENDON RÜPTÜRÜ PIP EKLEMLERİNDE ŞİŞLİK 15

16 DİRSEKTE NODÜL MKF DE NODÜL PİP, MKP: sinovit MKP: subluksasyon Kuğu Boynu 16

17 OSTEOARTRİT En sık görülen romatolojik hastalıktır Osteoartritde eklemde destrüksiyon olur Simetrik ve poliartiküler tutulum görülür Fakat osteoartrit tipik olarak dizde çoğunlukla akut monoartrit şeklinde görülür Effüzyon küçüktür ve aspirasyonu zordur, eğer aspire edilebilirse, sonuç non-inflamatuvar olarak gelecektir OSTEOARTRİT El: DIP ise:heberden nodülleri PIP ise:bouchar nodülleri Çamaşırcı eli Diz: varus deformitesi Kalça:internal rotasyon kaybı Ayak: en sık 1. metakarpofalengeal eklem etkilenir (halluks rigidus) Omurga:osteofitler, disk aralığında daralma, subkondral skleroz, kemik kistleri 17

18 OSTEOARTRİT Radyografide eklem aralığı daralmıştır ve artiküler kartilajda destrüksiyon vardır Tedavide RA deki gibidir Etkilenen eklem dinlendirilir Salisilatlar ve NSAID lar kullanılır Kortikosteroidler bu hastalıkta kullanılmaz Hastalık total eklem replasmanı yapılacak düzeye kadar ilerleyebilir SEKONDER OSTEOARTRİT Travma Genetik ve ailevi özellikler Paget Gut Romatoid artrit Osteopetrosis Obesite DM Hipotroidi Akromegali Hemakromatosis 18

19 Heberden-Bouchard, minimal sinovit 1st MCPC OA 19

20 SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER RF negatifliği ve omurga tutulumu İnflamatuvar periferik artrit Oral aft Psoriyatik deri ve tırnak lezyonları Göz tutulumu (konjonktivit, üretrit) Asimetrik oligoartrit HLA-B27 (+) SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER Ankilozan Spondilit Reiter Sendromu Reaktif artrit Psöriyatik artrit İnflamatauvar barsak hastalıklarıyla ilişkili artrit Whipple Hastalığı ANKİLOZAN SPONDİLİT Aksiyal iskeletin en sık inflamatuar hastalığıdır Omurgayı ve pelvisi etkileyen bir seronegatif spondiloartropatidir E > K, Yaş RA ile aynı olarak sabah tutukluğu ve multisistemik tutulum yapar HLA-B27 antijenin olması ve RF (-) olması ile farklılık gösterir ANKİLOZAN SPONDİLİT KLİNİK ANKİLOZAN SPONDİLİT Kas-iskelet sistemi: Sakroileit* (bilateral) Spondilit(inflamatuar bel ve sırt ağrısı, omurga ve toraks hareketlerinin azalması/kaybı, kontraktürler) Periferik artrit (kalça, omuz) Göğüs ekspansiyonu azalmıştır Hastalar 40 yaşından genç, egzersizle ağrısı düzelen, sabah tutukluğu olan ve bu durumu son 3 aydır devam eden hastalardır Bel ağrısı ile gelen hastanın göğüs ekspansiyonunda azalma olan hastalarda akla gelmelidir 20

21 ANKİLOZAN SPONDİLİT Radyografide sakroileit ve bambu kamışı vertebra klasik bulgulardır Normal lordozun kaybolması en erken belirtisidir Anterior longitudinal ligamentte kalsifikasyon Vertrebralarda kareleşme İntervertabral disklerin dış kısmında ossifikasyon (sindesmofit), Tedavide amaç NSAID ile tedavinin kontrolüdür, FTR önerilir; kontraktür gelişmişse cerrahi önerilir Göz, en sık tutulan eklem dışı organdır Erken evre SAKROİLEİT Geç evre SAKROİLEİT Kareleşme Füzyon Ligament kalsifikasyonu Bambu kamışı 21

22 REİTER SENDROMU Reaktif artrit olarakta adlandırılır ve bir seronegatif spondiloartropatidir İnfeksiyoz bir hastalıktan 2-6 hafta sonra ortaya çıkan asimetrik oligoartritle karakterizedir Reiter sendromunun klasik triadı (1 ay süren): Artrit (kronik, migratuar ve asimetrik, sıkça alt ekstremitenin büyük eklemlerinde) Üretrit Konjonktivit REİTER SENDROMU Klamidya ve ureoplazma en sık görülen enfeksiyoz ajanlardır Diarede reaktif artriti presipite edebilir Salmonella, yersinia, mikoplazma, shigella ve kompilobakter enfeksiyonları da tetikleyici faktör olabilir Sinoviyal sıvı aspiratları inflamatuvar karakterdedir Tedavide ağrı kontrolü için NSAID kullanılır Çok ağır vakalarda steroid ve metotreksat kullanılır Antibiyotikler kullanılmaz 22

23 BURSİTLER İnsan vücudunda 150 den fazla bursada akut yada kronik inflamasyon içerebilen bursa bulunur Bursitler etiyolojilerine, vücut lokalizasyonlarına, enfeksiyonlarına göre sınıflandırılır Etiyolojik olarak travmanın indüklediği, kristallerin indüklediği, romatoid ve idiopatik form olarak sınıflandırılır Enfeksiyoz olarak septik ve aseptik olarak sınıflandırılır BURSİTLER S.aureus major enfeksiyoz ajandır. Fakat S.epidermidis ve streptokoklarda enfeksiyon yapabilirler. Lokalizasyonuna göre ise halı temizleyicisi dizi (prepatellar bursit) veya öğrenci dirseği (olecranon bursit) gibi sınıflandırılır. Burada olayı tetikleyen travmadır. BURSİTLER Genel prensip olarak bursa yaralanmalarında elevasyon ve uygun giydirme yapılmaktadır. İlaç tedavisinde NSAID ler primer farmakoterapik yaklaşımdır. Etkilenen bursaya steroid enjeksiyonuda septik bursit olguları dışında kullanılabilir. BURSİTLER Septik bursit olguları genelde oral antibiyotiklere iyi cevap verir. Seçilmiş hastalarda agresif I.V. Antibiyotik tedavi, insizyon ve debritman ve açık irrigasyon yapılabilir. Bu hastalar bursalarında pürülan enfeksiyonun olduğu, yumuşak dokuya yayılım gösteren eklem anormalliklerinin olduğu, oral tedaviye yanıt vermeyen hastalardır. OLECRANON BURSİTİ Dirseğin extensor yüzünde bulunan bir bursadır Olecranon bursitli hastalar sıklıkla palpasyonla gergin ve ödematöz bir bursa ile prezente olurlar Bursalarda ödeme bağlı olarak gelişen şişlik basıya ve hareket kısıtlılığına neden olur Hareketle artan ağrı da eklemin hareketini kısıtlar Bursada eritem ve sıcaklık görülür OLECRANON BURSİTİ Non-septik bursiti septik bursit ve kristallerin indüklediği bursitten ayırmak klinik olarak uğraştırıcı birşeydir Kristallerin indüklediği bursitte sıklıkla dirseğin extensor yüzlerinde gut tofüsleri görülür Burada bursadan alınan sıvı analizleri tanı koydurucudur 23

24 OLECRANON BURSİTİ Septik ve non-septik bursit ayrımını yapmak zordur Fiziksel bulgulara ve hikayeye göre bu ayrım zor olur Fakat septik bursitte alınan aspirasyon sıvısının ısısında diğer bursite göre 2,1 ºC lik bir yükseklik vardır GÖRÜNÜM SEPTİK Saman renkli ve seroanjinöz TRAVMATİK VE İDİOPATİK Saman renkli, seroanjinöz,kanlı KRİSTALLERİN İNDÜKLEDİĞİ Saman renkli yada kanlı LÖKOSİT ~75000 ~1100 ~2900 İÇERİK PMNL Mononükleer Değişken BURSADAKİ GLUKOZUN SERUMA ORANI <%50 >%50 Bilinmiyor GRAM BOYAMA %70 (+) - - KRİSTAL VARLIĞI Yok Yok Var KÜLTÜR Pozitif Negatif Negatif OLECRANON BURSİTİ Olecranon bursit aspirasyonu etkilenen bursaya lateral yaklaşımla olur Eklem aspirasyonundaki gibi steril bir teknikle sıvıyı aspire etmek mümkün olur Olecranon bursiti hasta yönetimi genel bursitli hasta yönetimi ile aynı prensipleri içerir OLECRANON BURSİTİ Septik bursitlerde bursa içine steroid enjeksiyonundan kaçınılmalıdır Çünkü steroid enjeksiyonu inflamasyonun resorbsiyonunu kolaylaştırır Antibiyotik tedavisi oral olacaksa 14 gün sürmelidir İmmünsuprese hastalar, selülitli hastalar, enfeksiyonun sistemik bulgularının olduğu hastalar, toksik belirtilerin görüldüğü hastalarda parenteral tedavi ve operasyon düşünülür PREPATELLAR BURSİT Burada dizin ekstensor yüzünde bulunan 4 bursadan herhangi birinde etkilenme söz konusudur Sıklıkla hikayede prepatellar alana alınan bir travma ya da aşırı kullanım söz konusudur PREPATELLAR BURSİT Prepatellar bursadan sıvı aspirasyonu etkilenen bursaya medial yada lateral yaklaşımla yapılabilir Tedavide konservatif davranılır ve genellikle antibiyoterapi kullanılır 24

25 25

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık Artritli hastaya yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Levent Yazmalar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilimdalı ARTRİT? Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi ARTRİT Akut Romatizmal Ateş Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi Sunum Planı Akut Romatizmal Ateş Romatizmal Poliartrit Olgu sunumları ile ayırıcı tanı ARA ARA-Yaş ARA GAS Tonsillofarenjiti Yetersiz

Detaylı

Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım. Dr.Serdar Özer

Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım. Dr.Serdar Özer Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım Dr.Serdar Özer Bir veya birden çok eklemde ağrı, şişme, kızarıklık, hareket kısıtlılığı gibi bulgu ve belirtilerin bir veya birkaçının bir arada olması artriti düşündürür.

Detaylı

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Dr Fahri Erdoğan KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI Erken tanı ve tedavi Sintigrafi, MRI Artroskopik cerrahi Antibiyotik direnci Spesifik M.Tuberculosis M. Lepra T.Pallidumun Nonspesifik?

Detaylı

Artritli Hastalara Yaklaşım

Artritli Hastalara Yaklaşım Artritli Hastalara Yaklaşım Murat TURGAY 53 Kas iskelet sistemi yakınmaları ile gelen bir hastada, anemnez ve fizik muayene bulguları tanıya yaklaşımda en önemli yapı taşlarını oluşturur. Bazen laboratuvar

Detaylı

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Enfeksiyöz artropatiler (M00-M03) Not: Bu bölüm mikrobiyolojik ajanlara bağlı artropatileri kapsar. Ayırım etiyolojide

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Spondiloartropatiler. Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Spondiloartropatiler. Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Spondiloartropatiler Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit Enteropatik Artrit Juvenil SpA Belirlenemeyen

Detaylı

JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER. Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER. Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Jüvenil spondiloartropatiler 16 yaş altındaki çocuklarda, özellikle

Detaylı

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA)

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) 2016 un türevi 1. JUVENİL SPONDİLOARTRİT/ ENTEZİT İLE İLİŞKİLİ ARTRİT (SPA- EİA) NEDİR? 1.1 Nedir?

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Ankilozan Spondilit Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. 1 Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit.. Ankilozan Spondilit Ankiloz (füzyon)

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Artrit tanı ve ayırıcı tanısı. Dr. Hayriye Esra Ataoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Artrit tanı ve ayırıcı tanısı. Dr. Hayriye Esra Ataoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Artrit tanı ve ayırıcı tanısı Dr. Hayriye Esra Ataoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Kişilerin doktora gitmelerinin en büyük sebeblerinden biri Hastaların yaklaşık % 15 i

Detaylı

KRİSTAL ARTROPATİLER. İnt. Dr. Ebru KESKİN Ocak 2014

KRİSTAL ARTROPATİLER. İnt. Dr. Ebru KESKİN Ocak 2014 KRİSTAL ARTROPATİLER İnt. Dr. Ebru KESKİN Ocak 2014 Sinoviyal sıvı ve kıkırdak dokuda, belirli kristallerin birikmesi ile karakterize artropatilerdir. Bu kristaller; * Monosodyum Ürat Kristali (MSU) *

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ GİRİŞ Perikard PERİKARDİT Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 05/01/2010 Visseral Parietal 50 ml seröz sıvı İnsidansı net olarak bilinmiyor Ancak acil servise AMI olmayan göğüs ağrısı ile başvuran

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular BR.HLİ.067 Romatizma hastalıkları toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların sıklıkla günlük yaşamı etkilemesi, kişinin yaşam kalitesini

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

KALSİYUM PİROFOSFAT DEPOZİSYONU EULAR ÖNERİLERİ

KALSİYUM PİROFOSFAT DEPOZİSYONU EULAR ÖNERİLERİ KALSİYUM PİROFOSFAT DEPOZİSYONU EULAR ÖNERİLERİ Dr Hakan ERDEM GATA Romatoloji BD Kalsiyum pirofosfat Kalsiyum pirofosfat eklem dokusunda birikir, özellikle de, Fibrokartilaj Hiyalen kartilajda Sıklıkla

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

Artritli hastaya yaklaşım

Artritli hastaya yaklaşım Artritli hastaya yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Levent Yazmalar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilimdalı ARTRİT? Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalça Osteoartriti Tanım OA hastalığı hem mekanik hem de biyolojik olayların sonucu gelişen eklem

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu:KJS. Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu:KJS Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 Olgu 35 yaş, bayan İngilizce öğretmeni Dokuz ay önce KKTC ye gelmiş Eşi Futbol

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

SİNOVİTLER. Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015

SİNOVİTLER. Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015 SİNOVİTLER Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015 Sinovyal Dokunun Non-tümöral ve Tümör-benzeri Lezyonları Non-tümöral Lezyonlar Reaktif Tümör-benzeri Lezyonlar

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Acilleri

Kas İskelet Sistemi Acilleri Kas İskelet Sistemi Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Kas-İskelet sistemine ait şikâyetler acil servisin en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Özellikle travmalar

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yumuşak doku romatizmaları Ekstraartiküler ve kemik dışı periartiküler yapılardaki patolojilere

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Osteoartrit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv..

Osteoartrit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.. Osteoartrit Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.. OSTEOARTRİT Primer nonenflamatuar artiküler kartilajın bozulması ve reaktif yeni kemik oluşumu ile karakterize,eklem ağrısı,hareket kısıtlılığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 2 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 3 Karabük Üniversitesi Tıp

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Lyme Artriti 2016 un türevi 1. LYME ARTRİTİ NEDİR? 1.1 Nedir? Lyme artriti; Ixodes ricinus kenesini de içeren sert kenelerin ısırığıyla geçen Borrelio Burgdorferi

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Dr. Seçkin Pehlivanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Ö, K 47 y, E Şikayeti: Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın, 3 gün önce yağmurda ıslanma sonrası kuru öksürük ve nefes

Detaylı

Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN ROMATOİD D ARTRİT ve REHABİLİTASYONU Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN ROMATOİD D ARTRİT (RA); Eroziv sinovit ile karakterize periferik eklemlerde simetrik tutuluma neden olan ancak diğer organlarda da lezyonlara

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

Ortopedik protez infeksiyon olguları. Uzman Dr. Zehra Beştepe Dursun

Ortopedik protez infeksiyon olguları. Uzman Dr. Zehra Beştepe Dursun Ortopedik protez infeksiyon olguları Uzman Dr. Zehra Beştepe Dursun Olgu-1 F.D,77 yaş, bayan, Kayseri Özg:Tip 2 DM 2008 de sağda gonartroz nedeniyle (TDP) yapılmış 6/2011 de de solda gonartroz nedeniyle

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 205 206 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 9. DERS KURULU PROGRAMI KAS İSKELET SİSTEMİ 23 Mayıs 0 Haziran 206 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 19.Mar.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim İlişkisi F. KARADAĞ PSİKİYATRİ 11.00-11.50 Psikiyatrik Öykü Alma

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı