AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.02.2012 AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ"

Transkript

1 Eklemlerin akut problemleri yaşa, etiyolojiye ve duyarlılığa göre geniş bir spektrumda sınıflandırılır Acil muayene ile kabaca sınıflama yapılmalı ve duruma uygun acil girişimler yapılmalıdır Dr. Bengü MUTLU Fırat Üniversitesi F.T.M. Acil Tıp A.D. Sınıflamada; klinik öykü, fizik muayene, laboratuvar değerleri ve radyolojik değerlendirme önemlidir AKUT EKLEM ŞİKAYETLERİNİN PROVAKATÖRLERİ Eklem kartilajının dejenerasyonu (osteoartrit) İmmün sistemle ilgili bozukluklar (RA, romatoid ateş ve gonokokal artrit) Kristal bağımlı inflamasyon (gut ve psödogut) Seronegatif spondiloartropatiler (ankilozan spondilit ve reiter) Bakteriyel invazyon( septik veya lyme artriti) Viral invazyon (viral artrit) Bu olaylar eklem kartilajının ve eklem yüzeylerinin yapısını bozarak inflamatuar olayları tetikler Eklem hastalıklarını değerlendirmede en kullanışlı yöntem sinoviyal sıvı değerlendirilmesidir Küçük eklemlerin aspirasyonları zor ya da mümkün olmayabilir 1

2 Normal Noninflamatuar İnflamatuar Septik Berraklık Berrak Berrak Bulanık Bulanık Renk Renksiz Sarı Sarı Sarı WBC <200 < >50000 PMN (%) <25 <25 >50 >50 Kültür Negatif Negatif Negatif Pozitif >%50 Kristal Yok Yok Multipl Yok İlişkili Hastalık Osteoartrit, travma, romatoid ateş Gut, psödogut, spondiloartropati ler, RA, SLE, lyme Nongonokokal, gonokokal artrit ETKİLENEN EKLEM SAYISI HASTALIKLAR 1 ise: monoartrit Travmanın indüklediği artrit İnfeksiyoz/septik artrit Gut, psödogut Osteoartrit Lyme hastalığı Tümör Avasküler nekroz <3 ise: oligoartrit Lyme hast. Reiter sendromu Ankilozan spondilit Gonokokal artrit Romatoid ateş >3 ise: poliartrit Romatoid artrit SLE Viral artrit Kronik Osteoartrit Hastaların yaşı ve cinsiyeti tanıya yardımcı olur Septik artrit infant ve çocuklarda önemlidir Yaş gruplarına göre belirli organizmaların sıklığı artar HASTA ORGANİZMA ANTİBİYOTİK NEONATAL VE İNFANT Stafilokok,Gr (-) bakteriler, grup B streptokoklar, candida <5 YAŞ Stafilokok, streptokok, Haemophilus influenza Aminoglikozid, 3. kuşak sefalosporin ampisilinsulbaktam Sefuroksim, Ampisilin-sulbaktam Yetişkinlerde ve seksüel olarak aktif kişilerde gonokokkal artrit ve klamidya üretriti ile ilişkili Reiter Sendromu riski artar >5 YAŞ VE ADULTLAR AYAKLA BULAŞAN I.V. İLAÇ BAĞIMLILARI Stafilokok,neissera Gonore,streptokok Stafilokok, psödomonas Stafilokok, Gr ( ) basil 3.Kuşak sefalosporin, Ampisilin-sulbaktam Seftazidim yada aminoglikozid Aminoglikozid, ampisilinsulbaktam Kristallerin indüklediği artritler çoğunlukla orta yaşlı adultlarda görülürler ORAK HÜCRELİ ANEMİ Salmonella Siprofloksasin,ofloksasin yada seftriakson 2

3 Gut, 40 yaş üstü erkeklerde en sık rastlanan inflamatuar eklem hastalığıdır Klasik gut hastaları monoartriti olan orta yaşlı erkek hastalardır Kadınlar ise orta yaşın sonunda fakat poliartrit olarak guttan etkilenirler Yaşla beraber romatoid artrit ve osteoartrit insidansı da artar Osteoartrit, 60 yaşın üzerini etkilerken romatoid artrit daha erken yaşları etkiler Romatoid artrit klasik olarak ilerleyici ve poliartiküler simetrik eklem tutulumu yapar SİNOVİYAL SIVI ÇALIŞMALARI Eklem sıvısında gram boyama, lökosit sayımı, kristallerin gösterilmesi için hazırlanan preparatlar ve kültür rutin olarak analiz edilebilir Glukoz ve laktat seviyeleri ölçülebilir Gonokoklar ve anaerobikler açısından kültür yapılması önemlidir Kesin mekanizmalar, klasik eklem aspirasyon bulgularıyla belirlenebilir LABORATUVAR TESTLERİ Akut durumlarda eklem aspirasyonu dışında birçok testte tanıya yardımcıdır ESR, akut inflamatuar durumlarda ve reaktif artritlerde (septik, gonokokal, kristallerin indüklediği, spondiloartropatiler, RA, Lyme artriti) artar ESR, hastalık ve progresyonu açısından sensitif ve spesifik değildir ESR, çocuklarda ve genç infantlardaki septik artritte sensitivite oranı % 90 dır LABORATUVAR TESTLERİ WBC nin de septik artritte sensitivite ve spesifitesi zayıftır Pediatrik hastalarda septik artritte total WBC nin % oranında sensitif olduğu rapor edilmiştir Sola kaymanın ise sensitivitesi % 66 dır Aynı bulgular adult populasyonda da tanımlanmıştır Septik artritte kültürün tanıdaki değeri kısıtlıdır 3

4 LABORATUVAR TESTLERİ Tanı daha çok klinikle konur Kültür antibiotik seçiminde şarttır Kan kültürünün sensitivitesi %23-40 tır Ek olarak Lyme titresi, RF, ANA, ANCA, HLA- B27, Lupus antikoagülanı ve tekrarlayan sinoviyal sıvı analizleri yapılabilir RADYOLOJİ İnflamatuar eklem değişiklikleri, travma, tümör, ankilozan spondilit, avasküler nekroz ve osteomyelitin farklı bulguları görülebilir Osteomyelitin radyolojik değişiklikleri semptomları takiben 7-14 günde ortaya çıkar Radyoizotop görüntüleme acil serviste pek kullanılmamaktadır Fakat OM, okkült fraktür, avasküler nekroz ve tümör açısından kullanışlı olmaktadır ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Artrosentez yapılacak alanda selülit ve impetigo olmamalıdır Artrosentez bu alandan yapılacak olursa eklem kontamine olabilir Diğer rölatif artrosentez kontraendikasyonları: Koagülopati Faktör replasmanı yapılmamış hemofilik hastalar Prostetik eklemler Bu tür hastalara gerekli konsültasyonların ardından artrosentez yapılabilir ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Artrosentez cildin hazırlanması ve ve lokal anestezi ile başlar Öncelikle geniş bir alan povidon-iodin ile temizlenir Daha sonra hava ile kurumaya bırakılır Ciltten povidin-iodinin uzaklaştırılması amacıyla cilt alkolle temizlenir. Çünkü povidin-iodin eklemde kimyasal irritasyona sebep olabilir yada aspirasyon sıvısını sterilize edebilir Temizlenen alanın etrafı steril bir bezle kapatılır ARTROSENTEZ SAHASININ HAZIRLANMASI Büyük eklem aspirasyonu için 18 yada 19 gaugelik iğneler kullanılır Daha küçük eklemlerde eklem boyutuna göre iğneler kullanılır Aspire edilen sıvı kültüre, gram boyamaya, lökosit tayinine ve kristal analizine yollanır Artrosentez yeri tayini açısından acil hekimleri tarafından USG de kullanılabilir 4

5 OMUZ ARTROSENTEZİ Anterior yaklaşım:iğne korakoid proçesin hemen lateraline konulur Bu teknik hastanın yüzü doktora dönük şekilde otururken gerçekleştirilir İğne korakoid proçesle humerus başı arasından geçirilir Bu teknikte zorluk korakoid proçesin lokalizasyonunu bulmada yaşanabilir OMUZ ARTROSENTEZİ Posterior yaklaşım:anterior yaklaşım yapılamadığı zaman uygulanabilir Hasta sırtı doktora dönük şekilde oturur Akromion palpe edilir Posterolateral akromion köşesi lokalize edilir 1 cm inferior ve 1 cm medialden iğne ile girilir DİRSEK ARTROSENTEZİ Dirsek için lateral yaklaşım kullanılır Dirsek 90 º fleksiyonda alınır bir masaya rastlanır El pronasyondadır Olecranon lateral kısmı, radius başı, distal humerusun lateral epikondili lokalize edilir ve iğne ile buradan girilir Bu alana anconeus alanı denir 5

6 EL BİLEĞİ ARTROSENTEZİ El bileği nötral pozisyonda iken artrosentez yapılır Anatomik enfiye kutusu (extensor pollicis longus, 5. common extensor tendon) lokalize edilir İğne bu iki tendon arasından deriye yavaşça itilir Çocuklarda buranın septik artriti tespit edildiği zaman hızlı bir şekilde ortopediyle konsülte edilir DİZ ARTROSENTEZİ Diz eklemine patellanın lateral ya da medialinden girilir Hasta supin pozisyonuna alınır, diz uzatılır ve quadriceps kası dinlenme durumuna getirilir Patellanın orta noktası lokalize edilir İğne ile patellar köşenin 1 cm inferiorundan lateral yada medialden girilir İğne patellanın posteriorundan horizontal olarak boşluğa kadar itilir ve aspire edilir 6

7 AYAK BİLEĞİ ARTROSENTEZİ Lateral (subtalar eklem) ve medial (tibiotalar eklem) yaklaşım uygulanır Tibiotalar eklem girişimlerinde hasta supin pozisyonuna alınır Bu pozisyonda tibialis anterior ve extensor hallucis longus tendonu medial malleolda lokalize edilebilir Sonra ayak plantar fleksiyona gtirilerek iğne deriden sulcusa doğru itilir İğne medial malleol ve tibialis anterior tendonu arasından itilir 7

8 TRAVMATİK ARTRİT Travmatik hemartroz; ligamentöz yaralanma ya da intraartiküler fraktürlerle büyük oranda ilişkilidir Eklem aralığında sıvı toplanması ağrıyı oluşturur Travmatik effüzyonların aspirasyonu ağrıyı provake edebilir Travmatik hemartrozun tedavisi; immobilizasyonun sağlanması, buz uygulaması ve enfekte eklemin elevasyonuyla olur TRAVMATİK ARTRİT Tekrarlayan ligamentöz ve artiküler yaralanmaları olan hastalar ortopedi tarafından değerlendirilmelidir Spontan hemartrozlar sistemik hastalıkların göstergesi olabilir Spontan hemartrozların ardında primer yada sekonder koagülopatiler aranmalıdır TRAVMATİK ARTRİT Hemofili hastalarına spesifik faktör replasmanı yapılmalıdır Hemofililerde akut hemartroz için yapılan eklem aspirasyonunda dikkatli olunmalıdır, çünkü büyük kanamalara neden olunabilir Hematoloji ve ortopedi konsültasyonu istenmelidir NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT 3 mekanizmayla septik artrit oluşur: Bakterinin hematojenöz yayılımı Farklı bir odaktan bakteri migrasyonu Eklem içine bakterinin inokülasyonu NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT Septik artrit medikal bir acildir İnflamasyon günler içerisinde eklemi tahrip eder Birkaç saat içinde etkilenen eklemde şiddetli bir ağrı başlar 10 yıllık retrospektif yapılan ve 43 hastanın katıldığı bir çalışmada hastaların %21 inde ateş ve eklem katılığı bildirilmiştir NON-GONOKOKAL SEPTİK ARTRİT Non-gonokokal septik artrit daha çok monoartrit şeklinde görülür Eklem aspirasyonundan sonra ağrı kontrolü yapılır ve sinoviyal kültüre göre parenteral antibiyotik tedavisi başlanır Ortopedi ve enfeksiyon hastalıklarıyla konsülte edilir 8

9 GONOKOKAL ARTRİT Gonokokal artrit, adolesan ve genç adultlarda septik artritin en sık nedenidir Eklem enfeksiyonları tipik olarak bir prodromal faza sahiptir Vezikülopüstüler lezyonlar genellikle parmaklarda görülebilir Sinoviyal sıvı kültürleri gonokokal artritte sıklıkla negatiftir GONOKOKAL ARTRİT Sadece % olguda kültür pozitiftir Gonokokal artrit tedavisi non-gonokokal artritle aynı prensipleri takip eder N.gonore penisiline sensitiftir KRİSTALLERİN İNDÜKLEDİĞİ SİNOVİT (GUT VE PSÖDOGUT) Kristallerin indüklediği sinovit primer olarak orta yaşlar ve erken adult dönemi ilgilendirir 40 yaşın üzerindeki erkeklerde en sık görülen inflamatuvar eklem hastalıkları ürik asit ve Capirofosfat gibi kristallerin görüldüğü gut ve psödoguttur Hastalar acil servise akut atakla başvururlar GUT VE PSÖDOGUT Akut gut ve psödogut atağı sıklıkla bir travmayı, cerrahiyi yada ürik asit düzeyini değiştiren ilaç tedavisini takiben oluşur Klasik olarak 1. MTF eklem akut gutta tutulan eklemdir Kronik gut artriti (Tofasöz gut) Tofüs gelişimi tipiktir (SÜ kristalleri, MN hücreler) parmak ucu, avuç, ayak tabanı, aşil tendonu, olekronon ve kulakta Renal tutulum (Ürat nefropatisi (interstisiyel nefrit, ürat taşları) Tanı eklem aspirasyonunda polarizan mikroskopla kristallerin gösterilmesiyle konur Ürik asit kristalleri mavi, Ca-pirofosfat kristalleri ise sarı görünümdedir GUT VE PSÖDOGUT Serum ürik asit düzeyleride tanıda kullanılabilir Fakat %30 ve üzeri hastada akut gut atağında ürik asit düzeyleri normal bulunmuştur Eklem aspiratında WBC düzeyleri sıklıkla yüksektir NSAID ile dramatik bir düzelme görülür GUT VE PSÖDOGUT Tanı, gut veya psödogut olarak kesinleştiği zaman birinci basamak tedavi indometasin gibi NSAID ilaç olmalıdır Akut gut atağında allopurinol ve diğer ürikozürik ilaçların, aspirinin yeri yoktur Bütün NSAID ler 1 haftalık böbrek fonksiyon testleriyle takip edilir İndometasinin etkin dozu 50 mg dır 9

10 GUT VE PSÖDOGUT Kolşisinde akut gutta kullanılan bir alternatif tedavidir Dozu 0,6 mg/h dir Kolşisinin bulantı ve diare gibi yan etkileri vardır IV kolşisinin myopati, nöropati, ölüm gibi yan etkileri görülebilir IV kolşisin 1-2 mg 1 saatte yavaşça uygulanır GUT VE PSÖDOGUT Efektif bir analjezi ile hastalar taburcu edilebilir Profilakside allopurinol ve probenesid kullanılır Diüretikler, aspirin, siklosporin gutu tetikleyen ilaçlardır 10

11 LYME HASTALIĞI Lyme hastalığı ile birliktelik gösteren artritik manifestasyonlar primer olarak haftalar, aylar, yıllar içinde ilerler Tipik olarak monoartiküler yada oligoartiküler ve asimetrik eklem tutlumu olur Genelde büyük eklemler etkilenir Bursit ve tendinit şeklinde atakları olabilir 11

12 LYME HASTALIĞI Artrosentezde kültür sonuçları genelde negatiftir Klinik spesmenden Borrelia burgdorferi izole edilebilir Tedavide 3-4 hafta antibiyotik kullanılır Doksisiklin, penisilin G, amoksisilin ve seftriakson kullanılır ROMATOİD ARTRİT Romatoid artrit simetrik poliartiküler bir tutulum gösterir Uzun süren inaktif periodlar sonrasında eklemlerde katılık görülebilir(sabah tutukluğu) Multisistem bulgular görülebilir Depresyon ve generalize myaljiler görülebilir ROMATOİD ARTRİT Ekstraartiküler semptom ve bulgular perikardit, myokardit, plevral efüzyon, mononöritis multiplex sendromunu içerir Artrosentez mayi inflamatuvar karakterdedir Tedavide amaç ağrı ve inflamasyonu gidermektir Salisilatlar ve diğer NSAID ler tedavide köşe taşıdır ROMATOİD ARTRİT İmmobilizasyon ağrıyı önlemede yararlıdır Uzun dönem tedavide antimalaryaller, altın tuzları, metotreksat kullanılır 12

13 ROMATOİD ARTRİT TANI KRİTERLERİ 1 saatten uzun süren sabah sertliği >3 eklemde yumuşak doku şişliği PIP, MCP ya da bilekte şişlik Simetrik şişlikler Subkutan nodüller RF (+) Periartiküler osteopeni (2 yılda oluşur) Tanı için ilk 4 kriterin 6 aydan fazla sürmesi ve en az 4 kriterin (+) olması gereklidir ROMATOİD ARTRİT Kuğu boynu deformitesi Düğme iliği deformitesi Dorsum manus atrofisi Ulnar deviasyon Atlantoaksiyal subluksasyon Krikoaritenoid eklem tutulumu 13

14 14

15 EKSTENSOR TENDON RÜPTÜRÜ PIP EKLEMLERİNDE ŞİŞLİK 15

16 DİRSEKTE NODÜL MKF DE NODÜL PİP, MKP: sinovit MKP: subluksasyon Kuğu Boynu 16

17 OSTEOARTRİT En sık görülen romatolojik hastalıktır Osteoartritde eklemde destrüksiyon olur Simetrik ve poliartiküler tutulum görülür Fakat osteoartrit tipik olarak dizde çoğunlukla akut monoartrit şeklinde görülür Effüzyon küçüktür ve aspirasyonu zordur, eğer aspire edilebilirse, sonuç non-inflamatuvar olarak gelecektir OSTEOARTRİT El: DIP ise:heberden nodülleri PIP ise:bouchar nodülleri Çamaşırcı eli Diz: varus deformitesi Kalça:internal rotasyon kaybı Ayak: en sık 1. metakarpofalengeal eklem etkilenir (halluks rigidus) Omurga:osteofitler, disk aralığında daralma, subkondral skleroz, kemik kistleri 17

18 OSTEOARTRİT Radyografide eklem aralığı daralmıştır ve artiküler kartilajda destrüksiyon vardır Tedavide RA deki gibidir Etkilenen eklem dinlendirilir Salisilatlar ve NSAID lar kullanılır Kortikosteroidler bu hastalıkta kullanılmaz Hastalık total eklem replasmanı yapılacak düzeye kadar ilerleyebilir SEKONDER OSTEOARTRİT Travma Genetik ve ailevi özellikler Paget Gut Romatoid artrit Osteopetrosis Obesite DM Hipotroidi Akromegali Hemakromatosis 18

19 Heberden-Bouchard, minimal sinovit 1st MCPC OA 19

20 SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER RF negatifliği ve omurga tutulumu İnflamatuvar periferik artrit Oral aft Psoriyatik deri ve tırnak lezyonları Göz tutulumu (konjonktivit, üretrit) Asimetrik oligoartrit HLA-B27 (+) SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER Ankilozan Spondilit Reiter Sendromu Reaktif artrit Psöriyatik artrit İnflamatauvar barsak hastalıklarıyla ilişkili artrit Whipple Hastalığı ANKİLOZAN SPONDİLİT Aksiyal iskeletin en sık inflamatuar hastalığıdır Omurgayı ve pelvisi etkileyen bir seronegatif spondiloartropatidir E > K, Yaş RA ile aynı olarak sabah tutukluğu ve multisistemik tutulum yapar HLA-B27 antijenin olması ve RF (-) olması ile farklılık gösterir ANKİLOZAN SPONDİLİT KLİNİK ANKİLOZAN SPONDİLİT Kas-iskelet sistemi: Sakroileit* (bilateral) Spondilit(inflamatuar bel ve sırt ağrısı, omurga ve toraks hareketlerinin azalması/kaybı, kontraktürler) Periferik artrit (kalça, omuz) Göğüs ekspansiyonu azalmıştır Hastalar 40 yaşından genç, egzersizle ağrısı düzelen, sabah tutukluğu olan ve bu durumu son 3 aydır devam eden hastalardır Bel ağrısı ile gelen hastanın göğüs ekspansiyonunda azalma olan hastalarda akla gelmelidir 20

21 ANKİLOZAN SPONDİLİT Radyografide sakroileit ve bambu kamışı vertebra klasik bulgulardır Normal lordozun kaybolması en erken belirtisidir Anterior longitudinal ligamentte kalsifikasyon Vertrebralarda kareleşme İntervertabral disklerin dış kısmında ossifikasyon (sindesmofit), Tedavide amaç NSAID ile tedavinin kontrolüdür, FTR önerilir; kontraktür gelişmişse cerrahi önerilir Göz, en sık tutulan eklem dışı organdır Erken evre SAKROİLEİT Geç evre SAKROİLEİT Kareleşme Füzyon Ligament kalsifikasyonu Bambu kamışı 21

22 REİTER SENDROMU Reaktif artrit olarakta adlandırılır ve bir seronegatif spondiloartropatidir İnfeksiyoz bir hastalıktan 2-6 hafta sonra ortaya çıkan asimetrik oligoartritle karakterizedir Reiter sendromunun klasik triadı (1 ay süren): Artrit (kronik, migratuar ve asimetrik, sıkça alt ekstremitenin büyük eklemlerinde) Üretrit Konjonktivit REİTER SENDROMU Klamidya ve ureoplazma en sık görülen enfeksiyoz ajanlardır Diarede reaktif artriti presipite edebilir Salmonella, yersinia, mikoplazma, shigella ve kompilobakter enfeksiyonları da tetikleyici faktör olabilir Sinoviyal sıvı aspiratları inflamatuvar karakterdedir Tedavide ağrı kontrolü için NSAID kullanılır Çok ağır vakalarda steroid ve metotreksat kullanılır Antibiyotikler kullanılmaz 22

23 BURSİTLER İnsan vücudunda 150 den fazla bursada akut yada kronik inflamasyon içerebilen bursa bulunur Bursitler etiyolojilerine, vücut lokalizasyonlarına, enfeksiyonlarına göre sınıflandırılır Etiyolojik olarak travmanın indüklediği, kristallerin indüklediği, romatoid ve idiopatik form olarak sınıflandırılır Enfeksiyoz olarak septik ve aseptik olarak sınıflandırılır BURSİTLER S.aureus major enfeksiyoz ajandır. Fakat S.epidermidis ve streptokoklarda enfeksiyon yapabilirler. Lokalizasyonuna göre ise halı temizleyicisi dizi (prepatellar bursit) veya öğrenci dirseği (olecranon bursit) gibi sınıflandırılır. Burada olayı tetikleyen travmadır. BURSİTLER Genel prensip olarak bursa yaralanmalarında elevasyon ve uygun giydirme yapılmaktadır. İlaç tedavisinde NSAID ler primer farmakoterapik yaklaşımdır. Etkilenen bursaya steroid enjeksiyonuda septik bursit olguları dışında kullanılabilir. BURSİTLER Septik bursit olguları genelde oral antibiyotiklere iyi cevap verir. Seçilmiş hastalarda agresif I.V. Antibiyotik tedavi, insizyon ve debritman ve açık irrigasyon yapılabilir. Bu hastalar bursalarında pürülan enfeksiyonun olduğu, yumuşak dokuya yayılım gösteren eklem anormalliklerinin olduğu, oral tedaviye yanıt vermeyen hastalardır. OLECRANON BURSİTİ Dirseğin extensor yüzünde bulunan bir bursadır Olecranon bursitli hastalar sıklıkla palpasyonla gergin ve ödematöz bir bursa ile prezente olurlar Bursalarda ödeme bağlı olarak gelişen şişlik basıya ve hareket kısıtlılığına neden olur Hareketle artan ağrı da eklemin hareketini kısıtlar Bursada eritem ve sıcaklık görülür OLECRANON BURSİTİ Non-septik bursiti septik bursit ve kristallerin indüklediği bursitten ayırmak klinik olarak uğraştırıcı birşeydir Kristallerin indüklediği bursitte sıklıkla dirseğin extensor yüzlerinde gut tofüsleri görülür Burada bursadan alınan sıvı analizleri tanı koydurucudur 23

24 OLECRANON BURSİTİ Septik ve non-septik bursit ayrımını yapmak zordur Fiziksel bulgulara ve hikayeye göre bu ayrım zor olur Fakat septik bursitte alınan aspirasyon sıvısının ısısında diğer bursite göre 2,1 ºC lik bir yükseklik vardır GÖRÜNÜM SEPTİK Saman renkli ve seroanjinöz TRAVMATİK VE İDİOPATİK Saman renkli, seroanjinöz,kanlı KRİSTALLERİN İNDÜKLEDİĞİ Saman renkli yada kanlı LÖKOSİT ~75000 ~1100 ~2900 İÇERİK PMNL Mononükleer Değişken BURSADAKİ GLUKOZUN SERUMA ORANI <%50 >%50 Bilinmiyor GRAM BOYAMA %70 (+) - - KRİSTAL VARLIĞI Yok Yok Var KÜLTÜR Pozitif Negatif Negatif OLECRANON BURSİTİ Olecranon bursit aspirasyonu etkilenen bursaya lateral yaklaşımla olur Eklem aspirasyonundaki gibi steril bir teknikle sıvıyı aspire etmek mümkün olur Olecranon bursiti hasta yönetimi genel bursitli hasta yönetimi ile aynı prensipleri içerir OLECRANON BURSİTİ Septik bursitlerde bursa içine steroid enjeksiyonundan kaçınılmalıdır Çünkü steroid enjeksiyonu inflamasyonun resorbsiyonunu kolaylaştırır Antibiyotik tedavisi oral olacaksa 14 gün sürmelidir İmmünsuprese hastalar, selülitli hastalar, enfeksiyonun sistemik bulgularının olduğu hastalar, toksik belirtilerin görüldüğü hastalarda parenteral tedavi ve operasyon düşünülür PREPATELLAR BURSİT Burada dizin ekstensor yüzünde bulunan 4 bursadan herhangi birinde etkilenme söz konusudur Sıklıkla hikayede prepatellar alana alınan bir travma ya da aşırı kullanım söz konusudur PREPATELLAR BURSİT Prepatellar bursadan sıvı aspirasyonu etkilenen bursaya medial yada lateral yaklaşımla yapılabilir Tedavide konservatif davranılır ve genellikle antibiyoterapi kullanılır 24

25 25

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

SPONDİLOARTROPATİLER

SPONDİLOARTROPATİLER SPONDİLOARTROPATİLER 252 Spondiloartropatiler Spondiloartropatilerin Genel Özellikleri Gülay KINIKLI Spondiloartropatiler (SpA), romatoid faktör ve anti-nükleer antikorların negatif olup, birçok eklem

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. FTR/1 FTR/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak FTR/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide hipokalemide görülür? A) T dalga belirginleşmesi B) U dalgası C) P dalgasında düzleşme D) Sine dalga paterni

Detaylı

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf Travma Biyomekanik yaralanmalar Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) İnfeksiyon (diskit, menenjit, epidural abse) İnfiltrasyon (metastatik kanser, spinal kord tm) Kompresyon (epidural hematom, abse) Atravmatik

Detaylı

Aşırı Kullanıma Bağlı Spor Yaralanmaları

Aşırı Kullanıma Bağlı Spor Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Spor Yaralanmaları Sporcu Eğitim, Sağlık ve Araştırma Merkezi-SESAM, İstanbul Mehmet ÜNAL Egzersizin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri pek çok bilimsel araştırma ile gösterilmiştir.

Detaylı

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Kitap Bölümü DERMAN Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Özgür Başal, Barbaros Baykal, Halil Burç, Ozan Turgay, Recep Öztürk A. PRİMER KALÇA ARTROPLASTİSİ GENEL

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

ANATOMİ VE TANIMLAMALAR

ANATOMİ VE TANIMLAMALAR ANATOMİ VE TANIMLAMALAR DERİ YÜZEYDE EPİDERMİS DERMİS VE SUBKUTAN DOKUDAN OLUŞUR.DERİNİN LENFATİK DOKUSU ARTERLERLE PARALEL SEYREDERLER 1. C:\Documents and Settings\Keah\Desktop\1. gif DR.MESUT ZORLU -

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji

Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji 273 eklemlerdeki sinoviti azaltır ama aksiyal tutuluma etki etmez. Altın, D-Penisilamin ve antimalarik ilaçlar etkili değildir. Metotreksat, bazı dirençli İBH da kullanılabilir. Ama henüz etkinliği tartışmalıdır.

Detaylı

Omurga ve Ekstremite Ağrıları

Omurga ve Ekstremite Ağrıları 59 Omurga ve Ekstremite Ağrıları Haydar GÖK I. Boyun Ağrısı İnsanların yaklaşık %10 u hayatlarının bir döneminde boyun ağrısından yakınırlar (1). Boyun ağrısı bel ağrısından sonra ikinci en sıklıkta görülen

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı

BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı BEL AĞRISINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı BEL AĞRISI Semptom Herhangi bir hastalığa özgü değildir Her zaman hastalık belirtisi değildir Acil servise

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU. www.thd.org.tr. (Sürüm 1 - Temmuz 2011) www.thd.org.tr

HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU. www.thd.org.tr. (Sürüm 1 - Temmuz 2011) www.thd.org.tr İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı 613. Sokak No: 8 06550 Çankaya / ANKARA Tel: 0312 490 98 97 Faks : 0312 490 98 68 thdofis@thd.org.tr HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KLĐNĐK BAKTERĐYOLOJĐ VE ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ORTA/ŞĐDDETLĐ DĐYABETĐK AYAK ENFEKSĐYONLU HASTALARDA ĐMĐPENEM/ SĐLASTATĐN ĐLE PĐPERASĐLĐN/ TAZOBAKTAM

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı