YÖNETİCİ ÖZETİ. 03 Aralık 2014 tarih ve 170-V kayıt no lu Raporlama Süresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİCİ ÖZETİ. 03 Aralık 2014 tarih ve 170-V kayıt no lu Raporlama Süresi"

Transkript

1 YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 03 Aralık 2014 tarih ve 170-V kayıt n lu Raprlama Süresi 4 İş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Parsel üzerinde inşâ edilmekte lan prjenin mevcut Raprun Knusu durumu ile yapımının tamamlanması durumundaki bugünkü tplam pazar değerlerinin tespiti Rapr Tarihi 31 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi Nurl Park Güneşli Prjesi, Evren Mahallesi, Bahar Caddesi, (3153 ada, 14 n lu parsel) Bağcılar / İSTANBUL İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği mevkii, 3153 adada knumlu ,17 m 2 yüzölçüme sahip 14 n lu parsel Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mevcut Kullanıcı Üzerinde Nurl Park Güneşli Prjesi inşa edilmektedir. Tapu İncelemesi Taşınmaz üzerinde takyidat bulunmaktadır. (Bkz. Rapr - Tapu İncelemesi) Lejantı: Prestij Hizmet Alanı İmar Durumu Taban alanı katsayısı (TAKS): 0,50 Katlar alanı katsayısı (KAKS): 2,00 Prjenin Tplam İnşaat Alanı ,70 m 2 En İyi ve En Verimli Kullanımı Bünyesinde fis, knut ve dükkânları barındıran karma bir prje geliştirilmesidir. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Tplam Pazar Değerleri (KDV hariç) Rapru Hazırlayanlar PROJENİN YAPIMININ PROJENİN MEVCUT TAMAMLANMASI DURUMUYLA TOPLAM DURUMUNDAKİ BUGÜNKÜ PAZAR DEĞERİ TOPLAM PAZAR DEĞERİ (TL) (TL) Maliyet Yaklaşımı Gelir İndirgeme Nihai Snuç Srumlu Değerleme Uzmanı Türker POLAT (SPK Lisans Belge N: ) Değerleme Uzmanı Şaban İNAN (SPK Lisans Belge N: ) RAPOR NO: 2014/7893

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. RAPOR BİLGİLERİ ŞİRKET ve MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER a) Şirket bilgileri b) Müşteri bilgileri DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI UYGUNLUK BEYANI TAŞINMAZIN HUKUKİ TANIMI VE YAPILAN İNCELEMELER a) Mülkiyet durumu b) Tapu kayıtları incelemesi c) İmar durumu incelemesi d) Resmi kurumlarda ve yerinde taşınmaz ile ilgili yapılan diğer tespitler e) Taşınmazın sn üç yıllık dönemde mülkiyet ve imar durumundaki değişiklikler f) Taşınmaz için şirketimizce daha önce düzenlenmiş sn üç rapra ilişkin bilgi TAŞINMAZIN LOKASYON BİLGİSİ VE FİZİKİ DURUMU a) Taşınmazın çevre ve knumu b) Parselin fiziksel özellikleri c) Nurl Park Güneşli Prjesi PAZAR BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER a) En verimli ve en iyi kullanım analizi b) Mevcut eknmik kşullar ve gayrimenkul piyasasının analizi c) Bölge analizi d) Piyasa bilgileri e) Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler ) DEĞERLEME SÜRECİ a) Değerleme yöntemleri b) Taşınmazın değerlemesinde kullanılan yöntemler ) TAŞINMAZIN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ a) Maliyet yaklaşımı yöntemi ve ulaşılan snuç ) TAŞINMAZIN TAMAMLANMASI DURUMUNDAKİ BUGÜNKÜ PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ a) Gelir indirgeme yöntemi ve ulaşılan snuç ) SONUÇ RAPOR NO: 2014/7893

3 1. RAPOR BİLGİLERİ RAPORU TALEP EDEN : Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ. :.Nurl Park Güneşli Prjesi, Evren Mahallesi, Bahar Caddesi, (3153 ada, 14 n lu parsel), Bağcılar / İSTANBUL DAYANAK SÖZLEŞMESİ : 03 Aralık 2014 tarih ve 170-V kayıt n lu MÜŞTERİ NO : 081 RAPOR NO : 2014/7893 EKSPERTİZ TARİHİ : 25 Aralık 2014 RAPOR TARİHİ : 31 Aralık 2014 RAPORUN KONUSU : Bu rapr yukarıda adresi belirtilen prjenin mevcut durumu ile yapımının tamamlanması durumundaki bugünkü tplam pazar değerlerinin tespitine yönelik larak hazırlanmıştır. RAPORU HAZIRLAYANLAR : Türker POLAT (Srumlu Değerleme Uzmanı) Şaban İNAN (Değerleme Uzmanı) Bu rapr, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, N: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile Kurul un tarih ve 27/781 sayılı kararında yer alan Değerleme Raprlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır RAPOR NO: 2014/7893

4 2. ŞİRKET ve MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 2.a) Şirket bilgileri ŞİRKETİN ÜNVANI : Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ŞİRKETİN ADRESİ : Büyükdere Caddesi, Akçam Skak, N: 17/1, 4.Levent / İSTANBUL TELEFON NO : +90 (212) FAALİYET KONUSU KURULUŞ TARİHİ : 07 Temmuz 2003 SERMAYESİ : Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul prjeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile menkullerin yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raprları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak ve prblemli durumlarda görüş rapru vermektir. : ,-TL TİCARET SİCİL NO : KURULUŞUN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETESİ NİN TARİH VE NO.SU : 10 Temmuz 2003 / 5838 Nt: Şirket, 12 Eylül 2003 tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi ne alınmış; 08 Mart 2010 tarihinde de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gayrimenkul, gayrimenkul prjesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi hizmetini vermekle yetkilendirilmiştir RAPOR NO: 2014/7893

5 2.b) Müşteri bilgileri ŞİRKET ÜNVANI : Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ŞİRKETİN ADRESİ : Büyükdere Caddesi, Nurl Maslak Plaza, N: 257, Kat: 3, Maslak / İSTANBUL TELEFON NO : TESCİL TARİHİ : TİCARET SİCİL NO : KAYITLI SERMAYE TAVANI ÖDENMİŞ SERMAYESİ HALKA AÇIKLIK ORANI : % 49 FAALİYET KONUSU PORTFÖYÜNDE YER ALAN GAYRİMENKULLER : ,-TL : ,-TL : Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınlamış lduğu Seri: VI ve N: 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul prjelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli prjeleri gerçekleştirmek üzere adi rtaklık kurabilen ve tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur. : - Şişli Maslak Nurl Plaza da yer alan fisler - Muğla Bdrum Oasis AVM nde yer alan dükkânlar - Ankara Çankaya Nurl Residence de yer alan meskenler - Ankara Çankaya Karum İş ve AVM de yer alan bür - Şişli Mecidiyeköy Nurl Twer Prjesi - Bağcılar Nurl Park Prjesi RAPOR NO: 2014/7893

6 3. DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI Bu rapr 3. sayfada adresi belirtilen prjenin mevcut durumu ile yapımının tamamlanması durumundaki bugünkü tplam pazar değerlerinin tespitine yönelik larak hazırlanmıştır. Müşteri talebinin rapra getirdiği herhangi bir kısıtlama yktur. Pazar değeri: Bir mülkün, uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zrlama lmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmini tutardır. Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. - Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili larak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. - Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. - Taraflar gayrimenkul ile ilgili her knuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. - Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır. - Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin larak yapılmaktadır. Gayrimenkulün alım - satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz ranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 4. UYGUNLUK BEYANI Bilgimiz ve inançlarımız dğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 1. Raprumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğinin srumluluk, bağımsızlık, işin kabulü ve devri, mesleki özen ve titizlik, sır saklama yükümlülüğü ilke ve kurallarına uygun şekilde hazırlanmaktadır. Şirketimizde Kalite Güvence Sistemi uyarınca bu ilke ve kuralların denetimi yapılmaktadır. 2. Raprda sunulan bulgular sahip lduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde dğrudur. 3. Raprda belirtilen analizler ve snuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve kşullarla kısıtlı lup kişisel, tarafsız ve önyargısız prfesynel analiz, fikir ve snuçlardan luşmaktadır. 4. Değerleme knusunu luşturan mülkle ilgili larak güncel veya geleceğe dönük hiçbir ilgimiz yktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır. 5. Bu görevle ilgili larak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı lehine snuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış snuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla dğrudan ilgili snraki bir layın meydana gelmesine bağlı değildir. 6. Değerleme ahlaki kural ve perfrmans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 7. Raprlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 8. Bu raprun knusu lan mülk şahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında görev alanların değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü knusunda daha önceden deneyimi bulunmaktadır. 9. Raprda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raprun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmamıştır RAPOR NO: 2014/7893

7 5. TAŞINMAZIN HUKUKİ TANIMI VE YAPILAN İNCELEMELER 5.a) Mülkiyet durumu SAHİBİ : Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İLİ : İstanbul İLÇESİ : Bağcılar KÖYÜ : Kirazlı MEVKİİ.: Güneşli Çiftliği PAFTA NO : 245DS4B ADA NO : 3153 PARSEL NO : 14 NİTELİĞİ.: Arsa (*) ARSA ALANI : ,17 m² ARSA PAYI : Tamamı YEVMİYE NO : CİLT NO : 250 SAYFA NO : TAPU TARİHİ : (*) Parsel üzerinde yapımı devam eden prje için henüz kat irtifakı kurulmamıştır. Ekteki tapu suretindeki cins tashihi parsel üzerinde yer alan ve halihazırda yıkılmış lan binalara aittir. 5.b) Tapu kayıtları incelemesi 08 Aralık 2014 tarih ve saat 16:51 itibari ile Taşınmaz Değerleme Başvuru Sistemi nden temin ettğimiz tapu kayıt belgesi üzerinde yapılan incelemelerde aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Tapu kayıt belgesi rapr ekindedir. Rehinler Bölümü : Akbank T.A.Ş. lehine, 1. dereceden ,-USD bedelle iptek. ( tarih ve 9482 yevmiye n ile) Akbank T.A.Ş. lehine, 2. dereceden ,-USD bedelle iptek. ( tarih ve yevmiye n ile) Şerhler Bölümü : T.E.K. Genel Müdürlüğü lehine, 99 yıllığı 1,-TL den 29,25 m 2 lik kısımda n lu traf merkezi ve 211 m 2 lik kısımda geçiş yeri için kira şerhi. ( tarih ve 3826 yevmiye n ile) T.E.K. Genel Müdürlüğü lehine, 99 yıllığı 1,-TL den, 60 m 2 lik kısımda n lu traf merkezi ve 769,88 m 2 lik kısımda geçiş yeri için kira şerhi. ( tarih ve 8483 yevmiye n ile) Nt:.1).Rehinler bölümünde bulunan iptekler, parsel üzerine inşâ edilmekte lan Nurl Park Prjesi inşaatının finansmanı için alınmış lan kredinin teminatı larak knulmuştur. (Bkz. Ekler / İptek ile ilgili banka yazısı) 2).Kira şerhleri rutin bir uygulama lup kısıtlayıcı değildir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (j) bendlerinde, 30. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ve 31. maddesi birinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde tapu kayıtlarında yer alan şerh ve ipteklerin taşınmazın değerine lumsuz etkisi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yapımı devam eden bir prje bulunmaktadır. Tapu kayıtları incelemesi itibariyle rapr knusu taşınmazın sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım rtaklığı prtföyünde prjeler başlığı altında bulunmasında herhangi bir sakınca lmadığı görüş ve kanaatindeyiz RAPOR NO: 2014/7893

8 5.c) İmar durumu incelemesi Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nde yapılan incelemelerde rapra knusu taşınmazın tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı paftasında Prestij Hizmet Alanı içerisinde kaldığı ve yerinin dğru lduğu belirlenmiştir. Planı ntlarına göre Prestij Hizmet Alanı lejantının yapılaşma şartları: Bu alanlarda uluslararası şirketler ve medya yönetim binaları, iş merkezi, fis, bür, alışveriş merkezleri, çk katlı mağazalar, çarşı, knaklama tesisleri, rezidans knut yapıları, sinema, tiyatr, müze, kütüphane, sergi salnu, lkanta, restran, gazin, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilir. 400 m² den küçük parsellerde bahçe mesafeleri uygulanır m² arası parsellerde bahçe mesafeleri içerisinde maks KAKS: 1,60 uygulanır m² ve daha büyük parsellerde zemin katta, planda verilen bahçe mesafeleri içerisinde maksimum TAKS: 0,50, nrmal kattan itibaren Maks. TAKS: 0,40 ve maksimum KAKS: 2,00 larak uygulama yapılır. TAKS değeri tabii zemin ktundan itibaren aranacak lup, bdrum kattaki bahçe mesafeleri avan prjesinde belirlenecektir. Prestij Hizmet (PH) alanlarında (PH) avan prje nayı, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Prestij Hizmet Alanları nda tpark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskân edilen 1. bdrum kat emsale dahil değildir. İskân edilen bdrum katta TAKS değeri aşılamaz. Prestij Hizmet Alanları nda 1. bdrum katta kat alanının % 10'unu aşmayacak şekilde ara kat yapılabilir, ara katta iskân edilen alanlar emsale dahildir. Dere mutlak kruma bandına kmşu parsellerde döşeme taban ktu dere kenar duvar (kret) ktundan 1,5 metre yüksekte kalmayan bdrum katlar iskân edilemez. İskân edilen ve emsale dahil edilmeyen bdrum katların, kullanım amaçlarını, etkilerini, şekillerini ve varsa lumsuz etkilerine çözüm yllarını açıklayan bir rapr idarenin nayına sunulur. Raprun naylanmasına müteakip, ruhsat işlemleri devam ettirilir. Nt: Taban Alanı Katsayısı (TAKS) : Yapının taban alanının parsel alanına ranından elde edilen sayıdır. Taban alanı, yapının parsel içinde plan ve yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş zeminde kaplayacağı alandır. Işıklıklar, eklentiler (müştemilat) bu alana katılmaz. Katlar Alanı Katsayısı (KAKS) ve Emsal (E) : Yapının bütün katlardaki alanları tplamının parsel alanına ranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı; bdrum, asma, çekme ve çatı katlar ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan snraki alanları tplamıdır RAPOR NO: 2014/7893

9 5.d) Resmi kurumlarda ve yerinde taşınmaz ile ilgili yapılan diğer tespitler 1) Değerlemeye knu parsel üzerinde Nurl Park Güneşli Prjesi inşa edilmektedir. Prje bünyesinde yer alması planlanan yapılar için öncelikle 04 Temmuz 2013 tarih ve n lu tplam 10 adet ilk yapı ruhsatları alınmıştır. Ruhsat detayları aşağıda tablda sunulmuştur. SIRA NO BLOK ADI BLOK TİPİ BAĞ. BÖL. SAYISI KONUT / OFİS VE DÜKKÂN ALANLARI ORTAK ALAN TOPLAM KULLANIM ALANI 1 A Rezidans , , ,62 2 B Rezidans , , ,23 3 C Rezidans , , ,29 4 D Rezidans , , ,48 5 E Dükkân , , ,16 6 F Rezidans ,17 955, ,83 7 G Rezidans , , ,83 8 H Rezidans , , ,22 9 J Ofis (İş yeri) , , ,22 10 K Otel ve bunlara benzer misafir evi , , ,54 TOPLAM , , ,42 2) Prje bünyesinde yer alması planlanan yapılar için daha snra 26 Mayıs 2014 tarih ve n lu tplam 10 adet tadilat yapı ruhsatları alınmıştır. Tadilat ruhsatlarının detayları aşağıda tablda sunulmuştur. SIRA NO BLOK ADI BLOK TİPİ BAĞ. BÖL. SAYISI KONUT / OFİS VE DÜKKÂN ALANLARI ORTAK ALAN TOPLAM KULLANIM ALANI 1 A Rezidans , , ,59 2 B Rezidans , , ,72 3 C Rezidans , , ,59 4 D Rezidans , , ,27 5 E Dükkân , , ,32 6 F Rezidans , , ,10 7 G Rezidans , , ,10 8 H Rezidans , , ,67 9 J Ofis (İş yeri) , , ,57 10 K Rezidans , , ,77 TOPLAM , , , RAPOR NO: 2014/7893

10 3) Halihazırda yapımı devam eden prje için; - Yaklaşık tplam m 3 hafriyat çıkarılmıştır. - İksa kazıklarının imalâtı tamamlanmıştır. Buna göre yaklaşık tplam adet fre kazık imalâtı tamamlanmıştır. - Tplam 531 adet Ø26 mm zemin çivisi mntajı yapılmıştır. - 50x80 cm ve 60x100 cm ebatlarında lmak üzere yaklaşık tplam 950 metre kazık başlık kirişlerinin imalâtı tamamlanmıştır metre 40x80 cm ebatlarında kuşaklama kirişi imalâtı tamamlanmıştır. - Şantiye mbilizasynu kapsamında; şantiye alt girişe asfalt dökülmüş, şantiye elektrik ve dağıtım işleri tamamlanmış, şantiye ana güvenlik girişine C25 betnu dökülmüş, brüt 65 m 2 lan eski yemekhane binasına prefabrik tarzda yeni yemekhane binası ve prefabrik tarzda brüt m 2 yatakhane binası inşa edilmiştir. - Şantiye sahasında çk sayıda knteyner mevcuttur. - Blkların inşaat işleri devam etmekte lup değerleme tarihi itibariyle gerçekleşen tplam inşaat alanı yaklaşık m 2 dir. E Blk un bdrum katlarının inşaat işleri kısmen yapılmıştır. F ve G Blklar ın kat adedi tamamlanmış lup tuğla duvarları büyük ölçüde örülmüştür. H Blk un 9 nrmal katı tamamlanmış lup tuğla duvarlarının örülme işlemi devam etmektedir. J Blk un 9 nrmal katının betnarme iskeleti tamamlanmış vaziyettedir. Prjenin genel inşaat seviyesi yaklaşık % 15 dir. 4) Değerleme knusu taşınmazın yapı denetim işleri Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, N: 5, Daire: 4, Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Sistem Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Şirketin telefn numarası: dır. Taşınmaza ait sn üç adet yapı denetim rapru rapr ekinde sunulmuştur. Nt: Gerçekleştirilmekte lan prjenin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, prjesi naylanmış, yapımı için yasal gerekliliği lan tüm belgelerinin tam ve dğru lduğu belirlenmiştir. İmar durumu incelemesi itibariyle rapr knusu taşınmazın sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım rtaklığı prtföyünde prjeler başlığı altında bulunmasında herhangi bir sakınca lmadığı görüş ve kanaatindeyiz. 5.e) Taşınmazın sn üç yıllık dönemde mülkiyet ve imar durumundaki değişiklikler Tapu kayıt incelemesi Yapılan incelemelerde sn 3 yıl içerisinde taşınmazın mülkiyetindeki değişikliğin aşağıdaki şekilde lduğu tespit edilmiştir. Eski 3153 ada, 7, 8 ve 10 n lu parseller ile 1 pafta, 14 n lu parselin tamamı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına kayıtlı iken 01 Aralık 2012 tarih ve 1949 yevmiye n ile satış işleminden Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir. Eski 3153 ada, 7, 8 ve 10 n lu parseller ile 1 pafta, 14 n lu parsel; 15 Ağusts 2012 tarih ve yevmiye n ile alan düzenlemesi, cins değişikliği, tevhit ve kamuya terk işlemlerinden 3153 ada 14 n lu parsel larak Nurl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil edilmiştir. Belediye incelemesi Yapılan incelemelerde sn 3 yıl içerisinde taşınmazın imar durumunda herhangi bir değişiklik lmadığı tespit edilmiştir. 5.f) Taşınmaz için şirketimizce daha önce düzenlenmiş sn üç rapra ilişkin bilgi Taşınmaz için şirketimizce daha önce bir adet değerleme mevcut lup rapra ait bilgiler rapr ekinde sunulmuştur RAPOR NO: 2014/7893

11 6. TAŞINMAZIN LOKASYON BİLGİSİ VE FİZİKİ DURUMU 6.a) Taşınmazın çevre ve knumu Değerlemeye knu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, Bahar Caddesi üzerindeki 3153 ada, 14 n lu parselde knumlu Nurl Park Güneşli Prjesi dir. Blkların inşaat işleri devam etmektedir. Değerleme tarihi itibariyle gerçekleşen tplam inşaat alanı yaklaşık m 2 dir. E Blk un bdrum katlarının inşaat işleri kısmen yapılmıştır. F ve G Blklar ın kat adedi tamamlanmış lup tuğla duvarları büyük ölçüde örülmüştür. H Blk un 9 nrmal katı tamamlanmış lup tuğla duvarlarının örülme işlemi devam etmektedir. J Blk un 9 nrmal katının betnarme iskeleti tamamlanmış vaziyettedir. Yakın çevrede 212 Alışveriş Merkezi, Starcity Outlet Center, Hliday Inn İstanbul Otel, Ağağlu My Office 212 Prjesi, G Plus Prjesi, Nish İstanbul Prjesi, Business Prt İstanbul Prjesi, IstWest Prjesi, Kuyumcukent, Metr Grssmarket ile rta ölçekli üretim tesisleri bulunmaktadır. Merkezi knum, ulaşım rahatlığı, reklam kabiliyeti, bölgenin ticaret ptansiyeli, gelişmekte lan bir bölgede yer alması, imar durumu ve prje için yasal izinleri alınmış lması taşınmazın değerini lumlu yönde etkilemektedir. Taşınmaz, Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadırlar. Bölge tamamlanmış altyapıya sahiptir. Taşınmazın bazı nktalara lan yaklaşık uzaklıkları: 212 Alışveriş Merkezi.. : 1,8 km E-80 (TEM) Otylu... : 2,7 km D-100 (E-5) Karaylu.. : 6,3 km Tekstilkent... : Atatürk Havalimanı... : Tpkapı... : Avcılar.... : Şişli... : 7,5 km 7,6 km 13,4 km 17 km 22 km Taksim Meydanı... : 23 km İstanbul (Zincirlikuyu)... : Sabiha Gökçen Havalimanı..... : 24 km 60 km RAPOR NO: 2014/7893

12 6.b) Parselin fiziksel özellikleri Parselin yüzölçümü ,17 m² dir. Dğu yönünden Gülbahar Caddesi ne, batı yönünden ise Bahar Caddesi ne cephelidir. Eğimli bir tpgrafik yapıya sahip lup zemini yapılan çalışmalarla büyük ölçüde düzlenmiştir. Üzerinde Nurl Park Güneşli Prjesi inşası devam etmektedir. Prje bünyesinde yer alması planlanan yapılar için tplam 10 adet tadilat yapı ruhsatı alınmıştır. Tadilat yapı ruhsatlarına göre taşınmaz bilgileri aşağıdaki gibidir. SIRA NO BLOK ADI BLOK TİPİ BAĞ. BÖL. SAYISI KONUT / OFİS VE DÜKKÂN ALANLARI ORTAK ALAN TOPLAM KULLANIM ALANI 1 A Rezidans , , ,59 2 B Rezidans , , ,72 3 C Rezidans , , ,59 4 D Rezidans , , ,27 5 E Dükkân , , ,32 6 F Rezidans , , ,10 7 G Rezidans , , ,10 8 H Rezidans , , ,67 9 J Ofis (İş yeri) , , ,57 10 K Rezidans , , ,77 TOPLAM , , ,70 Prje çevresi alüminyum levha ile çevrilidir. Bölgede altyapı tamdır. Bölge 2. derece deprem bölgesi içerisinde kalmaktadır RAPOR NO: 2014/7893

13 6.c) Nurl Park Güneşli Prjesi Prje bünyesinde 3 adet twer blk, 2 adet lft blk, 2 adet rezidans tipi blk, 1 adet düz knut blğu, 1 adet fis blğu ve 1 adet de dükkân blğu yer alacaktır. Dükkân blğu kt üstünde sadece zemin (tek) katlıdır. Lft blkların tavan yüksekliği brüt 3,20 m; diğer knut blklarının tavan yüksekliği ise brüt 3,00 metre lacaktır. Yapılması planlanan dairelerin satış fisince pazarlanan daire tipleri 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde lacaktır. Dairelerin eklentili brüt kullanım alanları 1+1 tipi daireler 56,46 ilâ 100,07 m 2 ; 2+1 tipi daireler 81,30 ilâ 138,58 m 2 ; 3+1 tipi daireler 148,10 ilâ 173,64 m 2 ve 4+1 tipi daireler ise 190,47 m 2 ilâ 202,14 m 2 dir. Ofislerin eklentili brüt kullanım alanları ise 110,60 m 2 ilâ 195,61 m 2 dir. Tadilat yapı ruhsatlarına göre; - Prje bünyesinde tplam adet knut, 80 adet dükkân ve 119 adet fis yer alacaktır. - Prjenin tplam inşaat alanı ,70 m 2 lacaktır. - Knutların faydalı alanı ,85 m 2, dükkânların faydalı alanı ,69 m 2 ve fislerin faydalı alanı ise ,14 m 2 lacaktır. Prje içerisinde 2 adet peyzaj alanı yapılması planlanmaktadır. Bunlardan biri (vadi alanı) halka açık şekilde lacaktır. Gülbahar Caddesi ile Bahar Caddesi arasına site içerisinden bir bağlantı ylu yapılacak ve bu yl halka açık şekilde lacaktır. Blkların güney ve batı yönü lmak üzere 2 adet tpark girişi lacaktır. 1+1 ve 2+1 tipi dairelerin 1 er araç, 3+1 ve 4+1 tipi dairelerin ise 2 şer adet tpark hakkı lacaktır. Ticari alanların ise açık ve kapalı lmak üzere ayrı tparkları lacaktır. Gülbahar Caddesi cephesinden 2 adet yaya girişi lacaktır. Bu girişlerde merdiven ve asansör de bulunacaktır. Peyzaj alanlarında da restran ve kafeler için ayrıca asansörler lacaktır. Prje tamamlandığında bünyesinde; - Açık ve kapalı yüzme havuzu, - Güneşlenme terasları, - Süs havuzları, - Yürüme ylları, - Çcuk yun parkları, - Fitness center, - Ticari üniteler, - Açık ve kapalı tpark alanları ve, - 24 saat özel güvenlik hizmetinin yer alması planlanmaktadır. Prjenin halihazırda inşaat işleri çalışmaları devam etmektedir. Prjenin tahmini tamamlanma zamanının 2016 yılının Şubat ayı lduğu öğrenilmiştir. Knut blklarının mahal listesi ektedir RAPOR NO: 2014/7893

14 7. PAZAR BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER 7.a) En verimli ve en iyi kullanım analizi Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları (UDES) Hakkındaki Tebliği ne göre en verimli ve en iyi kullanımın tanımı; bir mülkün fiziki larak uygun lan, yasalarca izin verilen, finansal larak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek değeri getirecek en lası kullanımıdır şeklindedir. Bu tanımdan hareketle taşınmazın knumu, büyüklüğü, mimari özellikleri, inşaat kalitesi ile mevcut inşaat seviyesi dikkate alındığında en verimli ve en iyi kullanım seçeneğinin inşaatın tamamlanması halinde "bünyesinde fis, knut ve ticari üniteleri barındıran karma bir prje geliştirilmesi" lacağı görüş ve kanaatine varılmıştır. 7.b) Mevcut eknmik kşullar ve gayrimenkul piyasasının analizi Bilindiği üzere Ülkemizde gayrimenkul sektörü 2004 yılı başından itibaren hızlı gelişme dönemine girmiştir. Knut piyasası ile başlayan gelişme ardından ticari gayrimenkul piyasalarını da kapsamaya başlamıştır. Eknmide sağlanan iyileşme ve istikrar ile AB tam üyelik sürecinin yarattığı uygun kşullar sektörde kurumsallaşmayı geliştirmiş ve knut finansman sistemi mdelinin uygulanmasına lanak sağlanmıştır. Yabancı sermaye yatırımcılarının ilgisi de sektörün nitelik ve standartlarını yükseltmiştir. Sektördeki gelişme büyük şehirlerden başlamış ve diğer şehirlere dğru kaymıştır. Sn 4 yıllık süre byundaki satın alma gücündeki yükseliş ve gerekse alternatif yatırım enstrümanlarının düşük getirisi gayrimenkul sektöründe beklenen canlanmayı sağlamıştır yılları arasındaki zaman diliminde gayrimenkul değerlerindeki artış ranı enflasynun üzerinde gerçekleşmiş ve kira gelirlerinde ise önemli artışlar lmuştur. Gayrimenkul sektörü eknmik ve siyasi dalgalanmalardan en çabuk etkilenen sektörlerin başında gelmektedir yılı içerisinde ve 2008 yılının 9 aylık döneminde yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan ufak çaplı eknmik ve siyasi dalgalanmalar ve özellikle knut arzının hızlı artışıyla birlikte talep yönünde azalma luşmuştur. Talebin azalmasıyla birlikte gayrimenkul değerlerindeki artış yavaşlamış ve hatta bazı bölgelerde durağan seyretmiştir yılının sn çeyreğinde, yıllarının tamamında ve 2014 yılının ilk 11 ayında glbal finansal kriz etkilerini göstermiş ve gayrimenkule lan talep azalmıştır yılının kalan kısmı ve 2015 yılının ilk yarısı için öngörümüz, glbal eknmik krizin etkilerini sürdüreceği, gayrimenkule lan talebin durağan seyredeceği, değerlerde ciddi bir artış lmayacağı şeklindedir RAPOR NO: 2014/7893

15 7.c) Bölge analizi İstanbul İli İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, iktisadi ve kültürel açıdan en önemli şehridir. İktisadi büyüklük açıdan dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci sırada gelmektedir. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Bğaziçi byunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir lup Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadlu Yakası denir. Tarihte ilk larak üç tarafı Marmara Denizi, Bğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları luşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşâ edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte tplam 40 belediye bulunmaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden biri lan İstanbul, M.S yılları arasında Rma İmparatrluğu, ile yılları arasında Dğu Rma İmparatrluğu, arasında Latin İmparatrluğu ve sn larak yılları arasında Osmanlı İmparatrluğu'na başkentlik yapmıştır. Ayrıca, hilafetin Osmanlı Devleti'ne geçtiği 1517'den, kaldırıldığı 1924'e kadar İstanbul İslamiyet'in de merkezi lmuştur. İstanbul yerleşim tarihi, sn yapılan Yenikapı'daki kazılarla bulunan liman dğrultusunda yıl, kentsel tarihi yaklaşık yıl, başkentlik tarihi yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği nktada bulunan bir şehirdir. Şehir, çağlar byunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar byu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kzmplit ve metrplit yapısını krumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mzaik halini almıştır. Uzun zaman dilimleri byunca her alanda merkez lmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri lan İstanbul geçmişten günümüze bir dünya başkentidir. Şehrin hızla genişlemesinden dlayı knutlaşma, genellikle şehir dışına dğru ilerlemektedir. Şehrin sahip lduğu en yüksek çk katlı fis ve knutlar, Avrupa Yakası'nda bulunan Levent, Mecidiyeköy ve Maslak semtlerinde tplanmıştır. Levent ve Etiler'de çk sayıda alışveriş merkezi bulunmaktadır. Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi genişliği ve uzunluğuyla birçk alışveriş merkezi ve restranı barındırmaktadır yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu kişidir RAPOR NO: 2014/7893

16 Bağcılar İlçesi Yüzölçümü km² dir yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu dir. Batıda Küçükçekmece, kuzeyde askeri arazi ve Esenler, dğuda Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrilidir. 21 mahalleden luşmaktadır. Bu mahalleler; Bağcılar, Bağlar, Barbars, Çınar, Demirkapı, Evren, Kirazlı Fevziçakmak, Bağcılar Fevziçakmak, Hürriyet, Güneşli, Göztepe, İnönü, Kazımkarabekir, Kemalpaşa, Mahmutbey (Merkez), Sancaktepe, Yavuzselim, Yenigün, Yenimahalle, Yıldıztepe ve Yüzüncüyıl mahalleleridir. İstanbul un nüfus yönünden lduğu gibi sanayi yönünden de en hızlı büyüyen ilçelerinden biridir. İlçe sınırları içerisinde yer alan İSTOÇ, Türkiye nin en büyük sanayi sitelerinden biridir. Hürriyet, Milliyet, Meydan, Dünya, Akit ve Yeni Asya gazetelerinin matbaa ve yönetim merkezlerinin TEM Otylu üzerindeki tesislerine taşınmalarıyla İlçe, basın sektörünün merkezi lmuştur. MİA (Merkez İş Alanı) Bölgesi larak planlanan Mahmutbey Bölgesi nde ticari yapılaşmanın tamamlanması halinde ilçede nüfus yğunluğu daha da artacaktır. 7.d) Piyasa bilgileri Yakın çevrede yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Arsalar: LOKASYON PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) LEJANT / YAPILAŞMA ŞARTLARI SATIŞ DEĞERİ M² SATIŞ DEĞERİ İLGİLİ TELEFON Basın Ekspres cepheli knumda parsel Prestij Hizmet Alanı KAKS: 2, ,-USD ~ 1.905,-USD ~ 4.330,-TL Basın Ekspres cepheli knumda parsel Prestij Hizmet Alanı KAKS: 2, ,-USD ~ 2.105,-USD ~ 4.780,-TL Taşınmaza yakın mesafedeki Gülbahar Caddesi ne cepheli parsel Prestij Hizmet Alanı KAKS: 2, ,-USD ~ 2.165,-USD ~ 4.920,-TL Basın Ekspres cepheli knumda parsel Prestij Hizmet Alanı KAKS: 2, ,-USD 3.000,-USD ~ 6.815,-TL Nt: Rapr tarihi itibariyle 1,-USD = 2,2717 TL larak dikkate alınmıştır RAPOR NO: 2014/7893

17 Bölgedeki knut / rezidans prjeleri (Satış fisi ve 2. el satış fiyatları) G Plus Prjesi: Bağcılar İlçesi, Basın Ekspres Ylu çevresinde tplam m 2 yüzölçüme sahip parsel üzerinde yer almaktadır. Bünyesinde; knut ve ticari ünite bulundurmaktadır. Prjede; stüdy daire, 1+1, 2+1, 3+1, dubleks ve fisler yer almaktadır. Ssyal aktiviteli bir site niteliğinde lup sitede ayrıca güvenlik hizmeti ve tpark alanları da yer almaktadır. IstWest Prjesi: Bahçelievler İlçesi, Basın Ekspres Ylu üzerinde eski Altınyıldız arazisi üzerinde inşa edilmiştir. Tplam knut blkları ve IstWest Meydan larak adlandırılan çarşıdan luşan prje bünyesinde; 571 adet rezidans knut, 428 adet knut ve 75 adet ticari ünite yer almaktadır. Ssyal aktiviteli bir site niteliğinde lup sitede ayrıca güvenlik hizmeti ve tpark alanları da yer almaktadır. Batışehir Prjesi: Esenler İlçesi, TEM Otylu üzerindeki m 2 lik arazi üzerinde inşa edilmektedir. Rezidans, fis, çarşı, tel ve klej blklarından luşmaktadır. Ssyal aktiviteli bir site niteliğinde lup sitede ayrıca güvenlik hizmeti ve tpark alanları da yer almaktadır. Nish İstanbul Prjesi: Bahçelievler İlçesi, Basın Ekspres Ylu üzerindeki ~ m 2 arazi üzerinde inşa edilmiştir. 3 adet rezidans daire, 1 adet fis ve 1 adet çarşı blğundan luşan prje bünyesinde; 585 adet rezidans daire, 62 adet fis ve 52 adet mağaza alanı bulunmaktadır. Ssyal aktiviteli bir site niteliğinde lup sitede ayrıca güvenlik hizmeti ve tpark alanları da yer almaktadır. PROJE ADI M 2 SATIŞ FİYATI (TL) MİN. MAKS ORTALAMA G Plus Prjesi IstWest Prjesi Batışehir Prjesi Nish İstanbul Prjesi Nt: Emsaller ağırlıklı larak ikinci el satışa sunulan taşınmazların genel rtalamasını ifade etmektedir RAPOR NO: 2014/7893

18 Satılık fisler Ağağlu My Office 212: Bağcılar ilçesi, Basın Ekspres Ylu üzerinde yer almaktadır. Tek blktan luşmaktadır. Prjede çk sayıda farklı büyüklükte fis bulunmaktadır. Prje 2011 Aralık ayında tamamlanmıştır. Business Prt İstanbul Prjesi: Basın Ekspres Ylu üzerindeki tplamda 40 adet fisten meydana gelen prjede tmtiv, banka ve mağaza bölümleri de mevcuttur. 2 ayrı etaptan luşan prje bünyesinde 4 farklı tip fis bulunmaktadır. PROJE ADI M 2 SATIŞ FİYATI (TL) MİN. MAKS ORTALAMA Ağağlu My Office Nish İstanbul Prjesi Business Prt İstanbul Prjesi Nt: Emsaller ağırlıklı larak ikinci el satışa sunulan taşınmazların genel rtalamasını ifade etmektedir. Kiralık dükkânlar LOKASYON KULLANIM ALANI (M²) FİZİKSEL ÖZELLİKLER AYLIK KİRA DEĞERİ YAKLAŞIK M² KİRA DEĞERİ (TL) İLGİLİ TELEFON Gülbahar Caddesi ne cepheli plazanın zemin ve asma katındaki dükkân (İçerisinde banka şubesi kiracıdır) 370 Zemin kat: 250 m 2 Asma kat: 120 m ,-TL ~ 62,-TL Gülbahar Caddesi ne cepheli plazanın zemin ve asma katındaki dükkân (İçerisinde kiracısı mevcuttur) 370 Zemin kat: 250 m 2 Asma kat: 120 m ,-TL ~ 59,-TL Gülbahar Caddesi ne cepheli binanın yüksek girişinde knumlu dükkân 300 Eski binada ve yüksek girişte yer alan dükkan 7.000,-TL ~ 23,-TL RAPOR NO: 2014/7893

19 7.e) Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler Olumlu etkenler: Knum, Ulaşım klaylığı, Gelişmekte lan bir bölgede knumlu lması, Bölgenin ticaret ptansiyeli, Nitelikli bir prje lması planlanması, Prjenin inşaat işlerinin devam ediyr lması, Prje için tüm yasal izinlerin mevcut lması, Tamamlanmış altyapı. Olumsuz etken: Glbal mali piyasalarda yaşanan kriz ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle gayrimenkule lan genel talebin azalmış lması. 8) DEĞERLEME SÜRECİ 8.a) Değerleme yöntemleri Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; emsal karşılaştırma yaklaşımı, gelir indirgeme ve maliyet yaklaşımı yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmelidir. Emsal karşılaştırma yaklaşımı mülk fiyatlarını pazarın belirlediğini kabul eder. Pazar değeri de bu nedenle pazar payı için birbirleriyle rekabet halinde lan mülklerin pazar fiyatları üzerinde bir çalışma gerçekleştirilerek hesaplanır. Gelir indirgeme yaklaşımı nda pazar değeri uygulamaları için ilgili pazar bilgilerini geliştirmek ve analiz etmek gereklidir. Bu yöntemde mülkün gelecekte luşacak kazanç beklentilerinin yarattığı değerin (gelir akışları) bugünkü değerlerinin tplamına eşit lacağını öngörür. Gelir indirgeme, gelecekteki tahmini gelirlerin şu anki değerini göz önünde bulunduran işlemleri içerir. Maliyet yaklaşımı nda, arsa üzerindeki yatırım maliyetlerinin amrtize edildikten (herhangi bir çıkar veya kazanç varsa eklenmesi, aşınma payının tplam maliyetten çıkarılması) snra arsa değerine eklenmesi ile gayrimenkulün değeri belirlenmektedir RAPOR NO: 2014/7893

20 8.b) Taşınmazın değerlemesinde kullanılan yöntemler Rapra knu prjenin mevcut durumuyla pazar değerinin tespitinde maliyet yaklaşımı yöntemi, yapımının tamamlanması durumundaki bugünkü pazar değerinin tespitinde ise gelir indirgeme yöntemi kullanılmıştır. Maliyet yaklaşımı yönteminin uygulanmasında güncel arsa ve inşaat maliyetleri dikkate alınmıştır. Gelir indirgeme yönteminde kullanılmış lan indirgenmiş nakit akımı tablsuna esas teşkil eden satış değerleri mevcut piyasa verilerinden elde edilmiştir. Emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemi; maliyet yaklaşımı yönteminde ele alınan bileşenlerden arsa değerinin hesaplanmasında ve gelir indirgeme yönteminde kullanılan rtalama m² satış ve kira değerlerinin tespitinde kullanılmıştır. 9) TAŞINMAZIN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 9.a) Maliyet yaklaşımı yöntemi ve ulaşılan snuç Bu yöntemde, var lan bir yapının günümüz eknmik kşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir. Yaklaşımda gayrimenkulün değerinin arazi ve binalar lmak üzere iki farklı fiziksel lgudan meydana geldiği ve önemli bir kalan eknmik ömür beklentisine sahip lduğu kabul edilir. Bu nedenle gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fnksiynel ve eknmik açıdan demde lmasından dlayı zamanla azalacağı göz önüne alınır. Bir başka deyişle bu yöntemde, mevcut bir gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla lamayacağı kabul edilir. Değerleme işlemi; yapılacak lan gayrimenkulün bugünkü yeniden inşa veya yerine kyma maliyetine; mevcut yapının sahip lduğu herhangi bir çıkar veya kazanç varsa eklendikten snra, aşınma payının tplam maliyetten çıkarılması ve sn larak da arazi değerinin eklenmesi ile yapılır. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, hiçbir şahıs na karşı istek duymasa veya nun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır şeklinde tanımlanmaktadır. Maliyet yaklaşımında, geliştirmenin amrtize edilmiş yeni maliyetinin arsa değerine eklenmesi sureti ile gayrimenkulün değeri belirlenmektedir RAPOR NO: 2014/7893

21 Yöntemin uygulanması Maliyet yaklaşımı yöntemi ile taşınmazın pazar değerinin tespitinde aşağıdaki bileşenler dikkate alınmıştır: I - Arsa değeri II - Arsa üzerindeki inşaat yatırımının mevcut durumuyla değeri Nt: Bu bileşenler, arsa ve inşaat yatırımının ayrı ayrı satışına esas alınabilecek değerler anlamında lmayıp taşınmazın tplam değerinin luşumuna ışık tutmak üzere verilmiş fiktif büyüklüklerdir. I- Arsa değeri Arsanın değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde parselin bulunduğu bölgede yakın dönemde pazara çıkarılmış / satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak pazar değerlerini etkileyebilecek faktörler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve knu parsel için m² değeri belirlenmiştir. Bulunan emsaller knum, büyüklük, görülebilirlik, fiziksel özellikler, imar durumu ve altyapı imkânları gibi kriterler dâhilinde karşılaştırılmış; ayrıca fisimizdeki mevcut bilgilerden faydalanılmıştır. Satılık arsaların emsal analizi: ŞEREFİYE KRİTERLERİ (%) M² Değeri (TL) Knum İmar Durumu Fiziksel Özellikler Büyüklük Pazarlık Payı Emsal Değer (TL) Emsal ,20 1,00 1,05 1,00 0, Emsal ,05 1,00 1,05 1,00 0, Emsal ,15 1,00 1,05 0,90 0, Emsal ,80 1,00 1,05 1,00 0, Ortalama Emsal ~ Nt:..Parsel üzerinde prje inşaatı devam etmekte lup belirli bir seviyeye gelmiştir. Emsal parseller ise bş durumdadırlar. Değerlemeye knu parsel bu bakımdan emsallere göre daha avantajlı lup bu durum emsal analizi bölümündeki fiziksel özellikler başlığında lumlu etken larak dikkate alınmıştır. Ulaşılan snuç: Piyasa bilgileri, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle rapr knusu prje arsasının knumu, büyüklüğü, fiziksel özellikleri, mevcut imar durumu ve üzerinde inşâ edilmekte lan prjenin varlığı dikkate alınarak m² değeri için 4.905,-TL kıymet hesap ve takdir lunmuştur. Buna göre rapr knusu prje arsasının tplam pazar değeri: ,17 m 2 x 4.905,-TL/m² ( ,85) ,-TL larak belirlenmiştir RAPOR NO: 2014/7893

22 II- Arsa üzerindeki inşaat yatırımının mevcut durumuyla değeri Yerinde yapılan incelemeler ve müşteriden alınan muhasebe verileri dikkate alınarak inşai yatırımların mevcut durumuyla değeri aşağıda tabl halinde belirtilmiştir. İMALÂT ADI YAKLAŞIK DEĞERİ (TL) Alt yüklenici hakedişleri Malzeme harcamaları İşçi ve persnel ödemeleri Kiralar İç şantiye tesisleri Akaryakıt ve tüketim malzemeleri Çeşitli harcamalar Sigrta giderleri Makina, teçhizat ve taşıt araçları tamir bakım giderleri Harçlar, vergiler vb TOPLAM Özet larak taşınmazın mevcut durumuyla tplam pazar değeri; Arsa değeri... : İnşaat yatırımının mevcut durumuyla değeri... : TOPLAM ,-TL ,-TL lmak üzere ,-TL'dir. 10) TAŞINMAZIN TAMAMLANMASI DURUMUNDAKİ BUGÜNKÜ PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 10.a) Gelir indirgeme yöntemi ve ulaşılan snuç Yöntem, taşınmazın değerinin gelecek yıllarda üreteceği serbest nakit akımlarının (satış gelirlerinin) değerlerinin tplamına eşit lacağını öngörür. Prjeksiynlardan elde edilen nakit akımları eknminin ve sektörün taşıdığı risk seviyesine uygun bir isknt ranı ile indirgenmiş ve taşınmazın tplam değeri hesaplanmıştır. Bu değer, taşınmazın mevcut piyasa kşullarından bağımsız larak hesaplanan (lması gereken) değerini ifade etmektedir RAPOR NO: 2014/7893

23 Prje hakkında genel kabuller Prje için tadilat yapı ruhsatları alınmış lup bilgileri aşağıdadır. SIRA NO BLOK ADI BLOK TİPİ BAĞ. BÖL. SAYISI KONUT / OFİS VE DÜKKÂN ALANLARI ORTAK ALAN TOPLAM KULLANIM ALANI 1 A Rezidans , , ,59 2 B Rezidans , , ,72 3 C Rezidans , , ,59 4 D Rezidans , , ,27 5 E Dükkân , , ,32 6 F Rezidans , , ,10 7 G Rezidans , , ,10 8 H Rezidans , , ,67 9 J Ofis (İş yeri) , , ,57 10 K Rezidans , , ,77 TOPLAM , , ,70 Değerlemede prjenin tadilat yapı ruhsatlarındaki knut / fis ve dükkân alanı dikkate alınmıştır. Prjenin tahmini tamamlanma süresinin 2016 yılının şubat ayı lduğu öğrenilmiştir. Prjenin Genel İnşaat Kalitesi ve Standartları Prjenin knumu sebebiyle simgesel bir prje lacağından özel mimari tasarım yapılması düşünülmektedir. İç mekânlarda kullanılacak malzeme ve işçilik kalitesinin rta-üst ve üst gelir grubuna hitap eden knut, fis ve dükkân standartlarında lması düşünülmektedir. Tüm statik, mekanik ve elektrik hesaplamalar ve tasarımlarda lkal şartnameler, standartlar ve uluslararası standartlar dikkate alınacaktır. Yapının mekanik ve elektrik tmasyn sistemleri entegrasynu sağlanacaktır RAPOR NO: 2014/7893

24 10.a.1) Gelir indirgeme yöntemiyle knut ve fislerin değerinin tespiti Varsayımlar ve kabuller: Satış Değeri ve Satılabilir Alan: - Prjenin bugünkü finansal değerinin bulunmasında knut ve fislerin tamamının satılacağı; dükkânların da kiraya verileceği dikkate alınmıştır. Knutlar için emsal analizi: M² Değeri (TL) Knum İnşaat Kalitesi ŞEREFİYE KRİTERLERİ (%) Mimari Özellik Eklentili Brüt Alan Farkı Büyüklük Pazarlık Payı Emsal Değer Emsal ,90 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL Emsal ,85 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL Emsal ,20 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL Emsal ,90 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL Ortalama Emsal ~ 5.540,-TL ~ 2.440,-USD Ofisler için emsal analizi: M² Değeri (TL) Knum İnşaat Kalitesi Mimari Özellik Eklentili Brüt Alan Farkı Büyüklük Pazarlık Payı Emsal Değer Emsal ,10 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL Emsal ,90 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL Emsal ,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0, ,-TL ~ 6.010,-TL Ortalama Emsal ~ 2.645,-USD Nt : Emsaller eklentili brüt alan larak satılmaktadırlar. Değerlemede ise sadece tadilat ruhsatlarındaki knut / fis alanı dikkate alınmıştır. Bu durum emsal analizinde eklentili brüt alan farkı larak dikkate alınmıştır. - Tadilat yapı ruhsatlarına göre tplam knut alanı ,85 m 2, fis alanı ise ,14 m 2 dir. - Satış değerlerinin 2015, 2016 ve 2017 yılları için % 4 larak artacağı öngörülmüştür RAPOR NO: 2014/7893

25 Satışların Gerçekleşme Oranı: Yıllara göre satışların ranları ekteki tablda sunulmuştur. (Halihazırda tplam 525 adet bağımsız bölüm sözleşmeli larak satılmıştır. Prjede tplam adet bağımsız bölüm bulunacağı dikkate alındığında prjenin yaklaşık % 30 luk kısmı sözleşme ile satılmış durumdadır.) Makreknmik Büyüklükler : A.B.D. Yıllık Enflasyn Oranı (CPI) varsayımları ekteki tablda sunulmuştur. İsknt Oranı : Gelecekte elde edilecek nakit akımları belirsiz lduğu için tahmini nakit akımları belli bir risk içeren bir ranla isknt edilir. Değerlenen varlıkların risklerine bağlı larak % aralığında nminal isknt ranlarının kullanılması makul görünmektedir. Hasılat Paylaşımı: Arsa sahibinin tplam satış hasılatının tamamına sahip lacağı varsayılmıştır. Nakit Ödenen Vergiler: Etkin vergi ranı 0 (sıfır) kabul edilmiştir. Ulaşılan Snuç Yukarıdaki varsayımlar altında yapılan ve snuçları ekteki İndirgenmiş Nakit Akımları tablsunda sunulan analiz snucunda prjenin tamamlanması durumundaki knut ve fis alanlarının bugünkü tplam finansal değeri ,-USD (~ ,-TL) larak bulunmuştur. Nt: Rapr tarihi itibariyle 1,-USD = 2,2717 TL larak dikkate alınmıştır. 10.a.2) Gelir indirgeme yöntemiyle dükkânların değerinin tespiti Yöntem, dükkânların değerinin gelecek yıllarda üreteceği serbest nakit akımlarının (kira gelirlerinin) bugünkü değerlerinin tplamına eşit lacağını öngörür. Prjeksiynlardan elde edilen nakit akımları eknminin, sektörün ve işletmenin taşıdığı risk seviyesine uygun bir isknt ranı ile bugüne indirgenmiş ve taşınmazın değeri hesaplanmıştır. Bu değer, taşınmazın mevcut piyasa kşullarından bağımsız larak hesaplanan (lması gereken) değerini ifade etmektedir RAPOR NO: 2014/7893

26 Varsayımlar ve kabuller: Taşınmaz için yapılan değerlendirme; - Kiracılarla uzun süreli sözleşme yapılması ve bu sürenin piyasa yaygın kabullerine bağlı larak 5-10 yıllık lması kşuluna bağlı larak aşağıda tanımlanan varsayımlar ışığında ele alınmıştır. Kira Geliri ve Kiralanabilir Alan: Dükkânlar için emsal analizi: M² Değeri (TL) Knum İnşaat Kalitesi Mimari Özellik Eklentili Brüt Alan Farkı Büyüklük Pazarlık Payı Emsal Değer Emsal ,95 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 65,-TL Emsal ,95 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 62,-TL Emsal ,25 1,40 1,35 1,10 1,00 0,90 54,-TL 60,-TL Ortalama Emsal ~ 26,-USD Nt : Emsaller eklentili brüt alan larak satılmaktadırlar. Değerlemede ise sadece tadilat ruhsatlarındaki dükkân alanı dikkate alınmıştır. Bu durum emsal analizinde taşınmazın dükkân lması durumu da göz önünde bulundurularak eklentili brüt alan farkı larak dikkate alınmıştır. - Tadilat yapı ruhsatına göre dükkân alanı tplam ,69 m 2 dir. - Aylık kira gelirinin her yıl için % 3 ranında artacağı öngörülmüştür. Dluluk Oranı: 2016 yılının Şubat ayı da dahil ve snrası için dluluk ranı İNA tablsunda belirtilmiştir. Makreknmik Büyüklükler: A.B.D. Yıllık Enflasyn Oranı (CPI) varsayımları ekteki tablda sunulmuştur. İsknt Oranı: Gelecekte elde edilecek nakit akımları belirsiz lduğu için tahmini nakit akımları belli bir risk içeren bir ranla isknt edilir. Değerlenen varlıkların risklerine bağlı larak % aralığında nminal isknt ranlarının kullanılması makul görünmektedir. Reel Uç Büyüme Oranı: Taşınmazın değeri; nakit akımlarının tahmin edildiği açık tahmin dönemindeki (explicit frecast perid) değer ve bu kesin tahmin dönemi snrasındaki değer lmak üzere iki kısımdan luşmaktadır. Sürekli ve sabit büyüme mdelinde (Grdn Mdeli) taşınmazın yaratacağı nakit akımlarının, kesin tahmin dönemi snrasında sabit ve sürekli artacağı varsayılır. Sürekli ve sabit büyüme mdelinde devam eden değer; (Kesin tahmin dönemi snrası birinci yıla ilişkin nakit akımı) / (Ağırlıklı rtalama yatırım maliyeti ranı) - (Kesin tahmin dönemi snrası nakit akımlarının sabit büyüme ranı) eşitliği ile hesaplanmaktadır. Prjeksiyn döneminin snrasında gerçekleşecek nakit akımlarının prjeksiyn dönemi snu itibarı ile değerini veren Grdn Büyüme Mdeli nde kullanılan reel uç büyüme ranı 0 (sıfır) varsayılmıştır RAPOR NO: 2014/7893

27 Kira Geliri Paylaşımı: Kira gelirinin tamamının mal sahibine ait lacağı kabul edilmiştir. Nakit Ödenen Vergiler: Etkin vergi ranı 0 (sıfır) kabul edilmiştir. Ulaşılan değer: Yukarıdaki varsayımlar altında yapılan ve snuçları ekteki İndirgenmiş Nakit Akımları tabllarında sunulan analiz snucunda dükkânların kira hasılatının bugünkü tplam finansal değeri ,-USD (~ ,-TL) larak bulunmuştur. Nt: Rapr tarihi itibariyle 1,-USD = 2,2717 TL larak dikkate alınmıştır. Taşınmazın tamamlanması durumundaki bugünkü tplam pazar değeri Değerleme süreci, emsal analizi ve yapılan hesaplamalardan hareketle Nurl Park Güneşli Prjesi nin yapımının tamamlanması durumundaki gelir indirgeme yöntemi ile bulunan bugünkü tplam pazar değeri aşağıda belirtilmiştir. NUROL PARK GÜNEŞLİ PROJESİ NİN BUGÜNKÜ TOPLAM DEĞERİ (TL) Knut ve fisler Dükkânlar TOPLAM Nt: Ulaşılan bu değer; parsel üzerinde inşaatı devam etmekte lan prjenin mevcut naylı mimari prjesine ve yapı ruhsatına göre belirlenmiş lup farklı bir prjenin uygulanması durumunda ulaşılan değerde farklılık labilir RAPOR NO: 2014/7893

28 11) SONUÇ Rapr içeriğinde özellikleri belirtilen Nurl Park Güneşli Prjesi nin yerinde yapılan incelemesinde, arsasının knumuna, büyüklüğüne, fiziksel özelliklerine, imar durumuna, yapıların planlanan mimari özelliklerine, inşaat kalitesine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz eknmik kşulları itibariyle takdir lunan tplam pazar değerleri aşağıda tabl halinde sunulmuştur. Prjenin mevcut durumuyla tplam pazar değeri Prjenin yapımının tamamlanması durumundaki bugünkü tplam pazar değeri TL USD EURO Nt: Rapr tarihi itibariyle; 1,-USD = 2,2717 TL ve 1,-EURO = 2,8443 TL larak dikkate alınmıştır. Taşınmazın mevcut durumuyla KDV dâhil tplam pazar değeri ,-TL, tamamlanması durumundaki KDV dâhil bugünkü tplam pazar değeri ise ,-TL dir. Rapra knu prjenin kat irtifakı henüz kurulmamıştır. Bu nedenle prjenin tamamlanması durumundaki bugünkü pazar değerinin KDV ranı % 18 larak dikkate alınmıştır. Taşınmazın sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde GYO prtföyünde prjeler başlığı altında bulunmasında herhangi bir sakınca lmadığı görüş ve kanaatindeyiz. İşbu rapr, üç rijinal larak düzenlenmiştir. Bilgilerinize sunulur. 31 Aralık 2014 (Ekspertiz tarihi: 25 Aralık 2014) Saygılarımızla, Şaban İNAN İşletmeci Değerleme Uzmanı Türker POLAT İnşaat Mühendisi Srumlu Değerleme Uzmanı Eki: İNA tablsu (2 sayfa) Knum krkisi ve uydu görünümü (1 sayfa) Cğrafi bilgi sistemi parsel krkisi Tapu sureti Tapu kayıt belgesi İptek banka yazısı (4 sayfa) Tadilat yapı ruhsatı (10 adet) İmar durum örneği Hakediş rapru (1 sayfa) Knut blkları mahal listesi (2 sayfa) Ftğraflar (1 sayfa) Rapru hazırlayanları tanıtıcı bilgiler ve SPK lisans belgesi örnekleri (4 sayfa) Rapr knusu taşınmaz için daha önce yapılmış sn 3 değerleme rapru listesi (1 sayfa) RAPOR NO: 2014/7893