YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI"

Transkript

1 YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI FARBA A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No : Nilüfer / BURSA Bölüm 0 Sayfa 1/6

2 SQAM YAYIN / DEĞĐŞĐKLĐK KONTROL SAYFASI Bu doküman, kayıtlı SQAM (Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı) kullanıcısı olarak size teslim edilmiştir. SQAM (Boş Formlar) Yayın Tarihi Bölüm Adı Sayfa Numarası Đsim / Đmza Yan Sanayi Tarih SQAM dokümanının eksiksiz alındığını bildirmek için, SQAM başlıklı kolondaki gerekli yerleri doldurup imzalayarak, bu sayfanın bir kopyasını (7 iş günü içinde) aşağıdaki adrese gönderiniz. Boş formların, bilgisayar ortamındaki dosyalarına ihtiyaç duymanız halinde, lütfen başlıklı kolondaki bölümü doldurarak, istekte bulununuz. FARBA Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. / Kalite Bölümü Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No : Nilüfer / BURSA Tel : Fax : Lütfen güncel olmayan dokümanları kullanımdan kaldırınız ve bilgisayar dosyalarından çıkarınız. Bölüm 0 Sayfa 2/6 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

3 ÖNSÖZ Değerli Yan Sanayicimiz ; Đç ve dış pazarlarda rekabet edebilmek için kalite politikalarının, müşteri odaklı ve memnuniyetine yönelik olması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul görmektedir. Kaliteyi belli bir seviyeye ulaştırmak ve ileriye götürmek, siz yan sanayicilerimizden başlayarak, bize ve bizden de müşterilerimize uzanan sürecin her aşamasında bir sistem oluşturmayı ve sürekliliğini garanti altına almayı gerektirmektedir. Ürünlerimizdeki kaliteyi sürekli kılmak ve hatta ileriye götürmek siz tedarikçilerimizin de sistemlerini kurmaları ve sürekliliğini sağlamaları ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, tarafınıza gönderilen Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı nda (SQAM) FARBA A.Ş. nin yan sanayicilerinden beklediği minimum beklentileri ifade edilmiştir. Bu uygulamamıza içtenlikle katılacağınızı umut eder, kalitemizi daha ileriye götürme yolundaki çabamızda, yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Rıdvan KOŞAR Müge BARAN Ayhan GÜRBAY Kalite Güvence Kalite Müdürü Genel Müdür Bölüm 0 Sayfa 3/6

4 YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCESĐ EL KĐTABINA (SQAM) GĐRĐŞ AMAÇ : SQAM in amacı FARBA A.Ş. nin, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılayabilmek amacı ile, yan sanayi firmalarına, ürettikleri parçaların kalite güvencesinin sağlanması için minimum isteklerini bildirmektir. KAPSAM : Bu El Kitabı, FARBA A.Ş. ne parça üreten bütün yan sanayilerce kullanılır ve satınalma anlaşmasının karşılıklı olarak imzalanmasıyla, parçanın üretim fikrinin oluştuğu ve yan sanayi firmasının tasarım yada üretim ilk hazırlıklara başladığı andan itibaren geçerli olur. Kalite Güvence ile ilgili bütün dokümantasyonlar Kalite bölümüne gönderilir. Hedefimiz hem FARBA A.Ş., hem de yan sanayide üretimin sorunsuz bir şekilde başlaması ve böylece üretilecek parçaların sahip olması gereken kaliteyi, buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini garanti altına almaktır. Bu El Kitabı yan sanayi firmalarının kullanması ve izlemesi gereken yöntem ve belgeleri tanıtır. Bu belgeler, Kalite Güvence Dosyası nda (KGD) toplanarak, seri üretim onayı almak için FARBA A.Ş. ne gönderilir. Yan Sanayi firmasında yürürlükte olan benzer formlar varsa ve bu kitapta tanıtılan formlarda yer alan bilgileri karşılıyorsa firma kendi formlarını kullanabilir. Yan sanayi kalite bölümü, bu El Kitabının firma içinde dağıtılması ve bütün ilgili bölümlerin ilke ve şartlarımıza göre eğitilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu El Kitabı zaman içerisinde güncellenir ve yayınlanır. Değişiklik yapılmış dokümanlar SQAM Yayın/Değişiklik Kontrol Sayfası ekiyle yan sanayilere gönderilir. Bu form, tekrar yayınlanan, değişiklik yapılmış bölüm ve sayfaları tanımlar. SQAM sorumlusu bu formu imzalar ve FARBA Kalite bölümüne bir kopyasını gönderir. Bu El Kitabının geliştirilmesi konusundaki yorumlar memnuniyetle karşılanır. Yorumlar ve değişiklikler ile ilgili olarak SQAM Kaizen Öneri Formu kullanılarak, FARBA ya başvurulur. Kullanımı ile ilgili sorularınız için FARBA Kalite Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Bölüm 0 Sayfa 4/6 Değişiklik Tarihi : Değişiklik No : 2

5 SQAM KAIZEN ÖNERĐ FORMU ĐSTEKTE BULUNAN YAN SANAYĐ : YAN SANAYĐ YENĐ SQAM MADDESĐ EKLENMESĐ ĐSTEĞĐ GELĐŞTĐRME TĐPĐ SQAM MADDESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK ĐSTEĞĐ SQAM MADDESĐNĐN SĐLĐNMESĐ ĐSTEĞĐ DĐĞER HAZIRLAYAN ONAY Bölüm Başlığı : Bölüm No : FARBA Sorumlu Bölüm : Sayfa No : Sorumlu Kişi : (Gerekli fazla sayfaları ekleyiniz) MEVCUT DURUM : KAIZEN : FARBA ONAYI : TARĐH / / Talep Kabul Talep Revize Talep Red ONAY AKIŞ : TALEP EDEN FARBA KALĐTE SORUMLU BÖLÜM FARBA KALĐTE (KAYIT) DEĞERLENDĐRME & ONAY SONUCUN KAYDI / KOPYA YAN SANAYĐ Oc Bölüm 0 Sayfa 5/6 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : 0

6 Bölüm No Konu Toplam Sayfa Değişiklik Đndisi 0 Önsöz / SQAM e Giriş / Đçindekiler Yan Sanayi APQP Süreci 3-2 Kalite Güvence Dosyasının Hazırlanması Parça Sunum Garanti Mektubu (PSW) Kalite Temsilcisinin Atanması Kontrol Plânı Tedarikçi Listesi, Hammadde Teknik Spekt ve Uygunluk Belgeleri Ölçme ve Muayene Gereçlerinin Kalibrasyon Plânı ve Sertifikaları Proses / Makina Yeterlilik Analizi Parça Đmalât Resimleri Hata Türü ve Etkilerinin Analizi (FMEA) Đlk Seri Üretim Aşamasında Proses Kontrolu Seri Üretim Ve Kalite Kontrol Final Kontrol Đzlenebilirlik Yan Sanayi Değişiklik Talebi FARBA A.Ş. Tarafından Sağlanan Numune Parçalar Değişikliklerin Sevkiyattan Önce Bildirimi Hata Bildirim Formlarına Cevap Yazılması Yan Sanayi Performans Analizi Gözden Geçirme Malzeme Bildirimi 2-22 FARBA Yan Sanayi Kalite Güvencesi El Kitabı Değişikliklerin Kaydı 2 1 Bölüm 0 Sayfa 6/6

7 BÖLÜM 1 YAN SANAYĐ APQP SÜRECĐ (Đleri Ürün Kalite Planlaması) Bölüm 1 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

8 YAN SANAYĐ APQP (Đleri Ürün Kalite Planlaması) SÜRECĐ APQP ADIMLARI : FARBA A.Ş. nin Yan sanayilerine uyguladığı APQP Süreci aşağıda belirtilmiştir. Projenin Tanımlanması ve Planlanması, Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi, Proses Tasarımı, Geliştirilmesi, Ürün ve Proses Onayları, Ürün Kalite Güvence Dosyası ve PSW (Parça Sunum Garanti Mektubu) Onayı, APQP Onayı. APQP PROSES DENETĐMĐ : Ürüne ait Numune ve PSW Onaylarının tamamlanması ile birlikte, ilgili ürünün üretim prosesinin denetlenmesi için plan hazırlanır. Belirlenen tarihte denetim gerçekleştirilir. Üretim prosesi değerlendirmesinin amacı, incelenen prosesin uygunluğunun doğrulanması ve üründe oluşabilecek kritik noktaların belirlenmesidir. Bu değerlendirme ile; - Bir şirketin veya bölümün üretim prosesinin değerlendirilmesine destek sağlamak, - Đyileştirme çalışmalarına araç ve referans teşkil etmek, - Değerlendirilen prosesin uygunluk seviyesini ölçmek amaçlanmaktadır. Denetleme sonuçlarına göre, birlikte belirlenecek aksiyonlar ve karşılıklı işbirliği ile müşterilerimizin beklentilerinin karşılanması sağlanacaktır. Proses Denetimi Kapsamına Giren Prosesler : - Yeni prosesler, - Mevcut prosesler, - Değişikliğe uğramış prosesler, - Olumsuz eğilim gösteren prosesler, - Taşınmış/nakil olmuş prosesler, - Uzun zamandan sonra tekrar devreye alınan prosesler, Yukarıda belirtilen duruma göre değerlendirme, önleyici/düzeltici olarak adlandırılmaktadır. Proses Denetimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi : Prosesin uygun görülebilmesi için en az %80 başarı sağlanmalı ve UYGUN sonucu alınmalıdır. Proses UYGUN DEĞĐL ise belirlenecek bir tarihte takip denetimi gerçekleştirilir. Yan sanayi firması, kalite düzeyi ne olursa olsun tespit edilen uygunsuzluklar ve açıklamalar firmaya ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde, yazılı bir taahhüt ve öngörülen iyileştirme planlamasını, FARBA A.Ş. Kalite Müdürlüğü ne göndermekle yükümlüdür. Bölüm 1 Sayfa 2/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

9 APQP TAKĐBĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ : Yan sanayi firmalarının, APQP onay adımlarına göre gerekli onayları tamamlayarak seri üretime geçen parçaları, SOP (Seri Üretim Başlangıcı) tarihinden itibaren aşağıda belirtilen kriterlere göre izlenerek değerlendirilir. Teslimat performansı, Kalite Performansı (Giriş Kontrol Reddi, Hat Đadesi, Yeniden Đşlem / Rötüş) Giriş Kontrol Redleri, Hat Đadeleri, Yeniden Đşlem / Rötüş Müşteri Şikâyeti. APQP TAKĐP SÜRESĐ : Seri üretime geçen parçaların, SOP (Seri Üretim Başlangıcı) tarihinden itibaren 30 gün süresince yapılan sevkıyatları izlenir. Belirtilen 30 gün içerisinde yan sanayiden bir sevkıyat yapılmış ise ilgili yan sanayinin ilk 3 sevkıyatı izlenerek değerlendirme yapılır. APQP ONAYI : Seri üretime alınan parçaların, SOP (Seri Üretim Başlangıcı) tarihinden itibaren, belirlenen sürede, belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonuçlarında, her hangi bir sorun ile karşılaşılmaması durumunda; FARBA A.Ş. tarafından APQP onayı verilir. Yan sanayilere APQP onay yazıları gönderilir. Parçaların giriş kontrolleri, FARBA A.Ş. Giriş Kontrol Talimatı gereği,sıkı,normal,gevşek seviyelerine göre işleme alınır. Değerlendirme sonucunda, değerlendirme kriterlerinden birisinde problem tespit edilmesi durumunda ise; APQP onayı verilmez, Aksayan maddeler ile ilgili, yan sanayilere gerekli bildirimler yapılarak, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik aksiyonları istenir, Đlgili parçalar, FARBA A.Ş. giriş kontrollerinde Sıkı kontrole tabi tutulur. Yan sanayi firması için APQP Takip Değerlendirme süreci tekrar başlatılır. FARBA A.Ş. tarafından, yan sanayilerin gönderecekleri aksiyonlar değerlendirilerek gerek duyulduğu durumlarda, Yan sanayi firmasının imalat prosesinde alınan / alınacak olan aksiyonların yerinde incelemesi yapılır. Bölüm 1 Sayfa 3/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

10 BÖLÜM 2 KALĐTE GÜVENCE DOSYASININ (KGD) HAZIRLANMASI Bölüm 2 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi :

11 KALĐTE GÜVENCE DOSYASININ (KGD) HAZIRLANMASI Yan Sanayi firması, Kalite Güvence Dosyası nı onay için hazırladığı numune parçalarla birlikte FARBA A.Ş. ne gönderir. KGD nda bulunması gerekli dokümanlar : 1. Parça Sunum Garanti Mektubu 2. Kalite Temsilcisi Ataması 3. Kontrol Plânı 4. Tedarikçi Listesi 5. Hammadde Teknik Spektleri ve Uygunluk Belgeleri 6. Ölçme ve Muayene Gereçlerinin Kalibrasyon Plânı ve Sertifikaları 7. Proses / Makine Yeterlilik Analizi 8. Parça imalât Resimleri ve Boyutsal Ölçüm Raporu 9. FMEA (Tasarım yansanayi firmasına ait ise, tasarım FMEA da dahildir.) 10. Malzeme Bildirim Formu Kalite Güvence Dosyası içerisinde yer alan dokümanlar ön liste ile sunulur. Đlk numune parçalar ve KGD incelenerek, parçanın seri üretim onayı verilir. Numune parçada uygunsuzluk varsa, Kalite bölümü tarafından uygunsuzluk Numune Kontrol Raporunda belirtilir. KGD nda eksik belge yada prosesi temsil eden kayıtlarda uygunsuzluk olması durumunda, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra seri üretime geçilir. Malzeme değişimi, Proses değişikliği, Ürün değişikliği vb. durumlarda, Yan sanayi firması, Parça Sunum Garanti Mektubu ve KGD sını değişiklik içeriğine göre güncelleyerek, numune parçalarla birlikte onay için yeniden FARBA A.Ş. ne gönderir. KGD içeriğindeki dokümanlarda değişiklik olduğunda, güncelleme sorumluluğu yan sanayi firmasına aittir. FARBA A.Ş. tarafından, Parça Sunum Garanti Mektubu ve Kalite Güvence Dosyası ile ilgili 1/yıl frekansında Yan sanayi PSW Kontrol Formu ile güncellik kontrolü yapılır. Bölüm 2 Sayfa 2/3

12 BÖLÜM 3 PARÇA SUNUM GARANTĐ MEKTUBU (PSW) Bölüm 3 Sayfa 1/4 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi :

13 PARÇA SUNUM GARANTĐ MEKTUBU (PSW) Amaç : Parça Sunum Garanti Mektubu, söz konusu parçanın seri üretiminde, beklenen kalite düzeyini yansanayi firmasının sağlayacağının taahhüdü olarak hazırlanır. Bu belgenin, FARBA A.Ş. tarafından imzalanarak yansanayi firmasına geri gönderilmesi, parçanın seri üretim için onaylandığını gösterir. Ancak, bu onay alındıktan sonra seri üretim sevkiyatına başlanır. Gönderilen ilk numunelerin, muayene sonuçlarının uygun olması, seri üretim onayı için yeterli değildir. Yansanayi firmasının üretim ve kontrol proseslerinin analizini içeren belgeler de eksiksiz ve uygun olmalıdır. Parça Sunum Garanti Mektubu ve KGD, Kalite Bölümü tarafından incelenir. Parçanın boyutsal ve fonksiyonel onayı tamamlandıktan sonra onay verilir. KGD, PSW ve ilk numuneler ile birlikte FARBA A.Ş. ne sunulur. Parça Sunum Garanti Mektubunun Hazırlanması: PARÇA BĐLGĐLERĐ : 1. Parça Adı ve 2. Parça Numarası: FARBA A.Ş. tarafından yayınlanan, işlemleri tamamlanmış parçanın adı ve numarası. 3. Emniyet/zorunluluk parçası: Parça resminde E belirtilmiş ise Evet, Y ise Hayır işaretlenir. 4. Mühendislik değişiklik seviyesi (revizyon) ve onay tarihi : Değişiklik seviyesi ve onay tarihi belirtilir. 5. Ek mühendislik değişiklikleri : Ar-Ge tarafından onaylanan ve parçaya uygulanacak, henüz resme işlenmemiş değişiklikler belirtilir. 6. Resim numarasında belirtilen : Parça numarasını belirten tasarım kayıtları. 7. Satınalma sipariş numarası : Satınalma sipariş numarası yazılır. 1. Parça Ağırlığı : Parçanın net ağırlığı kilogram cinsinden (noktadan sonra üç basamak yürüterek) belirtilir. 2. Kontrol donanım numarası : Boyutsal kontrolde kullanılan alet ve / veya cihazların numaraları belirtilir. 10. Mühendislik değişiklik seviyeleri (revizyon) ve onay tarihi belirtilir. ĐMALATÇI ÜRETĐM BĐLGĐLERĐ : 11.Đmalatçı adı ve imalatçı kodu : Satınalma siparişinde, üretilecek yeri belirleyen kod yazılır. 12.Đmalatçı üretim adresi : Parçanın üretiminin yapılacağı yerin açık adresi yazılır. Bölüm 3 Sayfa 2/4

14 ONAY SUNUM BĐLGĐLERĐ : 13. Onay sunuş tipi : Uygun olan sunuş tipi belirlenir. 14. Müşteri adı : Đlgili kişinin ismi ve bölümü belirtilir. 15. Satınalmacının adı ve kodu : Satınalmacının adı belirtilir. 16. Uygulama : Kullanılacağı aracın adı ve model yılı belirtilir. ONAY SUNUŞUNUN NEDENĐ : 17. Đlgili kutu işaretlenir. Sunum belirtilenlerden daha başka bir neden ise diğer kutusu işaretlenir ve açıklama yapılır. BELĐRLENEN ONAY SEVĐYESĐ : 18. Başka türlü belirtilmedikçe Seviye 4 işaretlenir. ONAY SUNUŞ SONUÇLARI : 19. Sunum sonuçları hangi konu ile ilgili ise ilgili kutu seçilir. 20. Đlgili kutuyu işaretlenir. Eğer Hayır işaretlendiyse nedeni Açıklamalar/Düşünceler bölümünde belirtilir. Ayrıca parça ile ilgili kalıp/göz üretim prosesi yazılır. BĐLDĐRĐM : 21. Düşünceler : Sunum sonuçlarıyla ilgili açıklamalar ve diğer bilgiler yazılır. 22. Bütün sonuçların FARBA A.Ş. beklentilerini karşıladığı kanıtlandıktan ve ilgili tüm dokümantasyon hazırlandıktan sonra en üst düzey yetkili tarafından bunu bildirmek amacıyla imzalanır. Kişinin ismi, telefon ve fax numarası belirtilmelidir. SADECE MÜŞTERĐ KULLANIMI ĐÇĐN (UYGUN OLDUĞUNDA) : Boş bırakılacaktır. Bu kısım, FARBA A.Ş. tarafından doldurulacaktır. Parçanın garanti sunumu ve fonksiyon onayı verilecektir. Bölüm 3 Sayfa 3/4 Değişiklik Tarihi :

15 BÖLÜM 4 KALĐTE TEMSĐLCĐSĐ ATANMASI Bölüm 4 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

16 KALĐTE TEMSĐLCĐSĐ ATANMASI Yansanayi firması ürünlerinin Kalite Güvencesinden sorumlu olarak birini atar. Bu görevliye SQAM verilir. Bu görevli, spesifikasyonlara uymayan parçaların FARBA A.Ş. ne sevkiyatını durdurmak ve prosesteki sorunların kalıcı olarak düzeltilmesinden sorumludur. Yan Sanayi Kalite Temsilcisi, proseste, üründe veya ürüne ait alt parçalarda yapılan herhangi bir değişikliği anında FARBA A.Ş. Kalite Bölümüne haber vermekten sorumludur. Yan Sanayi Kalite Temsilcisi, en son SQAM versiyonunu bulundurmak ve şirket organizasyonunda yer alan tüm bölümlerin SQAM konusunda eğitilmesini garanti altına almakla yükümlüdür. Yan Sanayi firması, FARBA A.Ş. nin kalite konularında muhatabı olacak Kalite Temsilcisini bildirmek için Yan Sanayi Kalite Temsilcisi formunu kullanır. Tüm değişiklikler gerektiğinde FARBA A.Ş. ne bildirilir. Bölüm 4 Sayfa 2/3 Değişiklik No : 1

17 BÖLÜM 5 KONTROL PLANI Bölüm 5 Sayfa 1/6 Đlk Yayın Tarihi :

18 KONTROL PLANI Yansanayi firması seri üretime geçmeden önce bir Kontrol Planı hazırlar. Kontrol plânında, çizimin, tasarımın ve FARBA A.Ş. Kontrol Şartnamesinin belirlediği ve kritik önem taşıyan bütün boyut, işlev, performans, malzeme ve görünüşle ilgili kriterler ile teknik kabulden ürün sevkiyatına kadar olan tüm üretim ve kontrol proseslerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli kritik özellikler bulunur. Seri üretime geçildiğinde, Yansanayi firması proses süresince ya da Kontrol Plânı değiştirilene kadar kontrollerini, Kontrol Plânı na uygun olarak sürdürmek zorundadır. Seri üretime geçildiğinde hiçbir geçici proses kalmamalıdır. Eğer bundan kaçınmak mümkün değilse; yan sanayi firması, FARBA A.Ş. Kalite bölümüne prosesin ayrıntılarını ve bu prosesin ne zaman bir seri üretim prosesine dönüştürüleceğini bildirmek zorundadır. Kontrol Plânı na alt parçaların giriş muayenesi ve makinalar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen kontroller da dahil edilmelidir. Kontrol Plânı nın Hazırlanması : 1. Prototip, Ön Seri, Seri Üretim : Uygun olan kategori belirtilir. Prototip : Prototip aşamasında, boyutsal ölçü değerlerinin, malzeme ve performans testlerinin tanımlanmasıdır. Ön Seri : Prototip aşamasından sonra, seri üretim aşamasından önce yapılan boyutsal ölçü değerlerinin, malzeme ve performans testlerinin tanımlanmasıdır. Seri Üretim : Seri üretim sürecinde, ürün / proses karakteristiklerinin, proses kontrollerinin, testlerin ve ölçüm sistemlerinin kapsamlı dokümantasyonudur. 2. Kontrol Planı Numarası : Gerekiyorsa, izlenebilirlik için Kontrol Plânının belge numarası yazılacaktır. Çok sayfalı kontrol plânları için sayfa numarası yazılır. 3. Parça Numarası Son Değişiklik Seviyesi : Kontrol edilen sistem, alt sistem ya da parçanın numarası yazılacaktır. Varsa, en son mühendislik değişiklik seviyesi ve / veya yayım tarihi ile birlikte teknik resme göre yazılır. 4. Parça Đsmi/Tanımı : Kontrol edilen parça / proses 'in isim ve tanımı yazılır. 5. Đmalatçı/Fabrikası : Kontrol plânını hazırlayan firmanın ismi yazılır. 6. Đmalatçı Kodu : Yansanayi firmasının FARBA A.Ş. deki tanımlı olduğu numarası yazılır. Bölüm 5 Sayfa 2/6

19 7. Anahtar Personel/Telefon : Kontrol plânından sorumlu birinci kişinin isim ve telefon numarası yazılır. 8. Proje Sorumlusu/Telefon : Kontrol planından sorumlu birinci şahısın isim ve telefon numarası yazılır. 9. Đmalatçı/Fabrika Onay/Tarih : (Đstenirse) ilgili üretim biriminin / fabrikanın onayı alınır. 10. Hazırlama Tarihi : Kontrol plânının hazırlandığı tarih yazılır. 11. Değişiklik Tarihi : Kontrol plânının en son değişiklik tarihi yazılır. 12. Müşteri Mühendislik Onayı/Tarihi : (Đstenirse) Sorumlu mühendislik onayı alınır. 13. Müşteri Kalite Bölüm Onayı/Tarihi : (Đstenirse) Müşterinin kalite sorumlusunun onayı alınır. 14. Diğer Onaylar/Tarih : (Đstenirse) Diğer üstünde uzlaşmaya varılmış birimlerin onayı alınır. 15. Parça/Proses Numarası : Burada belirtilecek numara genellikle Đş Akış Diyagramındaki numara ile aynıdır. Birden çok parça numarası olduğu durumlarda (örneğin montaj operasyonlarında), her bir parça numarası ve ilgili operasyonlar listelenir. 16. Proses Đsmi/Operasyon Tanımı : Sistem, alt sistem ve parça üretiminin tüm basamakları iş akış diyagramlarında tanımlanır. Đş akış diyagramından proses / operasyon ismi, ilgili faaliyeti en iyi tanımlayacak şekilde belirtilir. 17. Makina, Cihaz, Dayama, Fikstür, Üretim Araçları : Herbir tanımlanan operasyon için, gerekli üretim takımları, (örneğin, makina, cihaz, dayama, fikstür, diğer üretim araçları) numaraları ile birlikte belirtilir. 18. Numara : Đş akış diyagramı, parça özellikleri numaralandırılmış teknik resim, FMEA çalışmaları, çizimler (bilgisayarda hazırlanmış ya da başka türlü) vb. gibi tüm yürürlükte olan belgeler ile paralel referans numarası kullanılır. 19. Ürün : Ürün karakteristikleri, parçanın, ya da montaj komplesinin teknik resimlerde ya da diğer temel mühendislik bilgilerinde tanımlanmış özellikleridir. Ürün Kalite Plânlama ekibi, önemli ürün karakteristiklerinin tüm kaynaklar dikkate alınarak yapılmış bir derlemesi olan ürünün özel karakteristiklerini tanımlar. Tüm özel karakteristikler Kontrol Plânında listelenir. Ayrıca, normal üretim sürecinde proses kontrolleri rutin olarak yapılan ve takip edilen diğer ürün karakteristikleri de listelere dahil edilir. Bölüm 5 Sayfa 3/6

20 20. Proses : Proses karakteristikleri sadece oluştukları an ölçülebilir. Ürün Kalite Plânlama ekibi, değişkenliklerinin kontrol altına alınmasıyla, ürünlerdeki değişkenliklerin azaltılabileceği proses karakteristiklerini belirler. Herbir ürün karakteristiği için bir veya birden çok proses karakteristiği bulunabilir. Bazı proseslerde bir proses karakteristiği birden çok ürün karakteristiğini etkileyebilir. 21. Özel Karakteristik Sınıflandırması : Özel karakteristiklerin tipini belirtmek için FARBA tarafından önerilen uygun sınıflandırma kullanılır ya da belirgin olmayan karakteristikler için bu sütun boş bırakılır. 22. Hata Önleyici Sistem : Ürün veya prosesle ilgili hata önleyici sistem (poka-yoke) varsa belirtilir. 23. Ürün/Proses Şartnamesi Toleransı : Şartnameler / toleranslar, teknik resimler, tasarım değerlendirmeleri, malzeme standartları, bilgisayar destekli tasarım (CAD) verileri, üretim ve/veya montaj gerekleri gibi çeşitli mühendislik belgeleri referans alınarak, ürün/proses karakteristiklerine ait spesifik değerler yazılır. 24. Değerlendirme/Ölçme Teknikleri : Bu sütun kullanılacak ölçme sistemini tanımlar. Ölçme sistemi, parça / proses / üretim donanımını ölçmek için gerekli mastar, fikstür, alet ve/veya test donanımını içerir. Ölçme sisteminin doğusallık, tekrar üretilebilirlik, tekrar edilebilirlik, kararlılık ve hassasiyet analizleri; ölçüm sistemini devreye almadan ve ölçüm sonuçlarına dayanılarak öngörülen iyileştirmeler yapılmadan önce yapılır. 25. Numune Büyüklüğü/Frekans : Numune yönteminin kullanıldığı yerlerde, ilgili numune büyüklükleri ve numune alma sıklıkları listelenir. 26. Gözlem Seviyesi : Kontrolün kimin tarafından yapıldığı işaretlenecektir. 1 numara operatörlerin yaptığı kontrolü, 2 numara Kalitenin yaptığı kontrolü, 3 numara ise diğer bölüm kontrollerini gösterir. 27. Kontrol Yöntemleri : Bu sütun, varsa ilgili yönetmelik / talimat numaralarıyla birlikte, operasyonların nasıl kontrol edileceğinin kısa tarifini içerir. Kullanılan kontrol yöntemi prosesin etkin bir şekilde analizine dayalı olmalıdır. Kontrol yöntemi prosesin tipine göre belirlenir. Operasyonlar, Đstatistiksel Proses Kontrol, ölçme, nitel veriler, hata önleme (otomatik / otomatik olmayan) ve numune alma gibi yöntemlerle kontrol edilebilir. Benzer proseslerin nasıl kontrol edildiklerine dair örneklere başvurulur. Eğer detaylı kontrol yönetmelikleri kullanılıyorsa, bu yönetmelik / talimat isim ya da numarasına Kontrol Plânından atıfta bulunulur. Proses kontrolünün etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için, kontrol yöntemi sürekli gözden geçirilmek zorundadır. Bölüm 5 Sayfa 4/6

21 28. Reaksiyon Plânı : Reaksiyonlar genellikle prosese en yakın kişilerin, operatörlerin, ayar elemanlarının, ya da atölye nezaretçilerinin sorumluluğundadır ve kontrol plânlarında net bir şekilde tanımlanmalıdır. Tüm durumlarda, şüpheli ve uygun olmayan ürünler net bir şekilde ayırt edilmelidir. Bu sütun ayrıca belirli bir reaksiyon plân numarasına atıfta bulunup, bu plândan sorumlu personeli belirtebilir. 29. Düzeltici Faaliyetler : Şüpheli ve uygun olmayan ürünle ilgili yapılacak düzeltici faaliyetler tanımlanır. Bölüm 5 Sayfa 5/6

22 BÖLÜM 6 TEDARĐKÇĐ LĐSTESĐ HAMMADDE TEKNĐK SPEKT VE UYGUNLUK BELGELERĐ Bölüm 6 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

23 TEDARĐKÇĐ LĐSTESĐ Yansanayi firması, FARBA A.Ş ne sevkiyatını yapacağı parçanın üretimi için hangi alt tedarikçi firmalarla çalışıyorsa listeler. Bir diğer değişle, kendi yansanayi firmalarını FARBA A.Ş. ne tanıtmak zorundadır. Listede yer alan bu alt tedarikçilerin kalite düzeyleri de belirtilmelidir. Parça Sunum Garanti Mektubu onaylanarak, seri üretime geçildikten sonra; FARBA nın bilgisi olmaksızın bu tedarikçiler değiştirilmemek zorundadır. HAMMADDE TEKNĐK SPEKT VE UYGUNLUK BELGELERĐ Sevkedilecek parçanın, varsa alt bileşenlerinin de hammadde teknik spektleri ve kalite uygunluk belgeleri KGD nda yer almak zorundadır. FARBA A.Ş. nin bilgisi ve izni dışında bu hammaddeler kesinlikle değiştirilmemelidir. Bölüm 6 Sayfa 2/2

24 BÖLÜM 7 ÖLÇME, MUAYENE VE DENEY GEREÇLERĐNĐN KALĐBRASYON PLANI VE SERTĐFĐKALARI Bölüm 7 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

25 ÖLÇME, MUAYENE VE DENEY GEREÇLERĐNĐN KALĐBRASYON PLANI ve SERTĐFĐKALARI Üretim proseslerinde kullanılan, kontrol, muayene ve deney araç ve gereçlerinin uygun periyotlarda kalibre edilmesi zorunludur. Bu sebeple, kontrol plânında referans verilen tüm kontrol, muayene ve deney araç ve gereçlerinin kalibrasyon plânı hazırlanır ve güncel kalibrasyon sertifikaları KGD içinde yer alır. Bölüm 7 Sayfa 2/2

26 BÖLÜM 8 PROSES / MAKĐNA YETERLĐLĐK ANALĐZĐ Bölüm 8 Sayfa 1/6 Đlk Yayın Tarihi :

27 PROSES / MAKĐNA YETERLĐLĐK ANALĐZĐ Yansanayi firması, sevkedeceği parçanın üretim prosesinin (Cpk) ve bu proseste kullanılan üretim tezgahlarının yeterliliğini analiz etmek zorundadır. Sonuçların uygun olmaması durumunda, gerekli iyileştirme plânı hazırlanarak proses yada tezgah uygun hale getirilmelidir. Yeterlilik çalışmalarının tümü, iyileştirme plânları ile birlikte KGD da bulunmalıdır. Prosesin, iyileştirme öncesi ve sonrası durumu izlenebilmelidir. Yeterlilik çalışmalarının kaydı için Makine / Proses Yeterlilik Analiz Raporu kullanılır. Makina Yeterliliğinin Hesaplanması : Bir üretim donanımının tolerans aralığı ile üretimin dağılımı arasındaki ilişkidir. Kalıplar da dahil olmak üzere makinalar, diğer üretim araçları ve varsa entegre edilmiş tesis ve kontrol donanımları ile birlikte tek bir ünite olarak ele alınır. 1. Yeterliliği hesaplanacak makina adı, demirbaş numarası, parça numarası ve parça tanımı yazılır. 2. Her ölçüm kartına numara verilir. 3. Tolerans sınırları belirlenir. (Alt ve üst tolerans ile ana kriter) 4. Ölçüm sonuçları yazılır. (Ardarda 5 parçadan oluşan 10 örnek alınır. (Örnek parça sayısı : 50 adet)) 5. Her örnek grubu için "Aralık" hesaplanır. 6. Her örnek grubu için "Ortalama" hesaplanır. 7. Cm hesaplanır. Cm = (ÜSL-ASL) 6s 8. s hesaplanır. (X-X) 2 s = n-1 Bölüm 8 Sayfa 2/6

28 9. Cmk (üst) ve Cmk (alt) hesaplanır ve küçük olan seçilir. (ÜSL-X) Cmk (üst) = ve Cmk (alt) = 3s (X-ASL) 3s Cmk = Min (Cmk (üst) : (Cmk (alt) ) 10. X ortalama hesaplanır. X = X 1 +.+X Cm; Cmk 1.33 ise makina yeterlidir (Kısa vadeli dağılımda Cm 1,67 olmalıdır). Proses Yeterliliğinin Hesaplanması : Tolerans sınırları içindeki parçaların gerçekleştirilmesi için tüm proseslerin yeterliliğinin bulunmasıdır. Eğer dağılımın yeri ve varyasyonun istatistiksel karakteristikleri, toleransları hesaba katarak belirlenen şartların değerlerine karşılık geliyorsa Proses Yeterlidir. 11. Cp hesaplanır. Cp = (ÜSL-ASL) 6ŝ 12. ŝ (Tahmini standart sapma) hesaplanır. ŝ = R d d 2 (Alt grup sayısına bağlı katsayı) tablodan yararlanılarak bulunur. n d 2 1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,70 2,85 2,97 3, R (Aralıkların Ortalaması) hesaplanır. R = R 1 +R 2 +.R 5 5 Bölüm 8 Sayfa 3/6

29 15. Cpk (üst) ve Cpk (alt) hesaplanır ve en küçük olanı seçilir. Üst tolerans X Cpk (üst) = Cpk (alt) = 3ŝ X - Alt tolerans 3ŝ Seri üretim için ; Cp, Cpk 1.67, Ön seri üretim için ; Ppk 1.67 ise proses yeterlidir. 16. Ölçüm sonuçlarının dağılımını incelemek için Histogram ve Henry doğrusu çizilir. 17. Histogram çizilmeden önce veri aralığını ölçüm aletinin hassasiyetine oranı incelenir. Eğer bu oran; * > 30 ise çizilen histogram gruplanmış verilere göre çizilir ve bu durumda makine proses yeterlilik kartı kullanılır ve gruplanmış verilerin grup sayısı ve grup aralığı hesaplanır. (Bölüm 7, Sayfa 6/6) * 30 ise çizilen histogram gruplanmamış seriye göre yapılır ve bu durumda makine proses yeterlilik kartı kullanılır. (Bölüm 7, Sayfa 5/6) Cp ve Cpk nın yorumlanması : Cp ve Cpk' nın 1,67' den büyük yada küçük olmasına göre proses yorumlanır. * Cp<1,67ve Cpk<1,67 ise; proses merkezlenmiş, değişim aralığı uygun değil, * Cp>1,67 ve Cpk<1,67 ise; proses merkezlenmiş, değişim aralığı uygun değil, * Cp>1,67 ve Cpk>1,67 ise; proses merkezlenmiş, değişim aralığı uygun, * Henry doğrusu mümkün olduğunca düz bir doğruya yakın olmalıdır, Yapılan değerlendirme sonucu uygun değilse, makina / proses ile ilgili bir iyileştirme programı hazırlanır. Đyileştirme programı sonunda, makina / proses yeterliliği yeniden hesaplanır. Makine proses yeterlik ölçümü yılda bir kez belirlenen ürün ve noktalar için yapılır. Aşağıdaki şartların olması durumunda yeterliliğin tekrar yapılması sağlanır. 1. Ürün yada parça toleransının daraltılması. 2. Üretim akışındaki değişiklik. 3. Makine, donanım yada tesisin yerinin değişmesi. 4. Uzun süreli olarak (1 yıldan fazla) üretime ara verilmesi. 5. Müşteri şikayetlerinin artması. Bölüm 8 Sayfa 4/6

30 BÖLÜM 9 PARÇA ĐMALAT RESĐMLERĐ Bölüm 9 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

31 PARÇA ĐMALAT RESĐMLERĐ FARBA A.Ş. tarafından yansanayi firmasına gönderilen parça imalât resimleri, güncel olarak KGD nda bulunmak zorundadır. Parçanın tasarımı imalâtçı firmaya ait olması durumunda da, güncel resimler KGD nda FARBA A.Ş. ne sunulur. Resimde bulunan tüm ölçüler ölçülur ve rapor ile sunulur. Çok gözlü kalıplar için, ölçüm raporu her gözden parçayı içerecek şekilde hazırlanmak zorundadır. Ölçüm raporu, resimde belirtilen diğer fonksiyonel kontrol ve testleri de içerecek şekilde hazırlanır. Bölüm 9 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

32 BÖLÜM 10 HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ (FMEA) Bölüm 10 Sayfa 1/4 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

33 HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ (FMEA) Sevkedilecek parçanın tasarımının yansanayi firmasına ait olması durumunda, Tasarım FMEA da dahil olmak üzere (Failure Mode and Effect Analysis / Hata Türü ve Etkilerinin Analizi) Proses FMEA kayıtları önleyici faaliyet çalışmaları ile birlikte KGD nda FARBA A.Ş. ne sunulur. FMEA, Hata Türü ve Etkilerinin Analizi formu ile sunulur. Bölüm 10 Sayfa 2/4 Değişiklik No : 1

34 BÖLÜM 11 ĐLK SERĐ ÜRETĐM AŞAMASINDA PROSES KONTROLÜ Bölüm 11 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

35 ĐLK SERĐ ÜRETĐM AŞAMASINDA PROSES KONTROLÜ Yansanayi firması, üretim kapasitesine ve parçaların özelliklerine göre, ilk seri üretimde özel kontrol prosesi belirler. Örneğin; hatalı parça üretilmesi durumunda işçinin dikkatini çekmek için, ilgili proseste özel işaretler veya uyarı yazıları kullanılabilir. Đlk seri üretim aşamasında ürün kalitesini garanti etmek için, Yan Sanayi firması özel Kalite Kontrol Faaliyetleri yürütmek zorundadır. Uygulamalar şunlardır : a. Örnekleme sıklığının artması, ileri muayene tiplerinin eklenmesi gibi özel muayeneler. b. Her bir kontrol prosesinin etkinliğinin geliştirilmesi. c. Proses Auditi. d. Karşı önlemlerin anında uygulanması ve kaliteyle ilgili toplanan bilgilere dayalı geri besleme. Bölüm 11 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

36 BÖLÜM 12 SERĐ ÜRETĐM VE KALĐTE KONTROL Bölüm 12 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

37 SERĐ ÜRETĐM VE KALĐTE KONTROL Yansanayi firması, üretim proseslerinde öngörülen ürün kalitesini sağlamak için Kontrol Planı nı kullanmak zorundadır. Đmalatçı seri üretime ait ilk verileri parçanın OEM amaçlı üretiminin bitişinden sonra 10+1 yıl süre ile ve örnekleme muayene verilerini başka türlü belirtilmedikçe, oluştukları yıldan en az 1 takvim yılı sonrasına kadar saklar. Örnekleme muayene verilerinin FARBA A.Ş. Kontrol Şartnamelerinde ve atıf yapılan ilgili standartlarda belirtilen tüm özellikleri içermesi gerekmektedir. Ana sanayi (OEM) den iade edilen ürünlerin hata sebepleri, Yan Sanayi firmalarından kaynaklanıyor ise, ürün bedeli ilgili imalatçıya fatura edilir. Hata nedeni ve alınacak önlemler ile ilgili rapor, FARBA A.Ş. ne gönderilir. OEM : FARBA A.Ş. nin ürünlerini sevkettiği müşteri firmalara verilen tanımdır. Bölüm 12 Sayfa 2/2

38 BÖLÜM 13 FĐNAL KONTROL Bölüm 13 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

39 FĐNAL KONTROL Yansanayi firması, Kontrol Plânı nda belirtilen final kontrollerini ve testlerini, FARBA A.Ş. ne sevkettiği tüm ürünlere, her sevkiyattan önce uygular. Sayısal özelliklerin kontrol sonuçları, raporda sayısal olarak belirlenir. FARBA A.Ş. Kontrol Şartnamesinde belirtilen özellikler, gerek ve en az koşuldur. Final Kontrol Raporları, Yan Sanayi firması tarafından her sevkiyat için hazırlanır ve FARBA A.Ş. Kalite bölümüne gönderilir. Final Kontrol Raporları ve bu kontrollerde ortaya çıkan uygunsuzluklar için yapılan düzeltici faaliyetler ve iyileştirme çalışmaları kaydedilir ve oluştukları yıldan en az 1 takvim yılı sonrasına kadar saklanır Bölüm 13 Sayfa 2/2 Değişiklik Tarihi :

40 BÖLÜM 14 ĐZLENEBĐLĐRLĐK Bölüm 14 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

41 ĐZLENEBĐLĐRLĐK Yansanayi firması, FARBA A.Ş. ne sevkettiği parçanın tipine, şekline ve malzemesine bağlı olarak üretim yılını ve ayını parçalar üzerinde belirtmek zorundadır. Bir parçayı üretmek için birden çok kalıp kullanılıyorsa veya bir kalıpta birden çok göz varsa herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, parçanın hangi kalıpla yapıldığını ve hangi gözden çıktığını belirleyebilmek amacıyla kullanılan kalıp ve göz numarası parça üzerinde belirtilmelidir. Yansanayi firması, alt parçaların alımından başlayarak, üretim, dağıtım ve prosesin tüm aşamalarında, uygun yollarla ürünü tanımlar. Üründe bir problem tespit edildiğinde, kayıtlar üzerinde geriye gidilerek, problemin oluştuğu tarih, sebepler, üretim partisi miktarları vb. bilgilere ulaşılabilmelidir. Bölüm 14 Sayfa 2/2

42 BÖLÜM 15 YAN SANAYĐ DEĞĐŞĐKLĐK TALEBĐ Bölüm 15 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi :

43 YAN SANAYĐ DEĞĐŞĐKLĐK TALEBĐ Kontrol Şartnamesi ve Teknik Resim Değişikliği : Yan sanayi firmasının Proses yeterliliği spesifikasyonları karşılayamadığı durumda veya prosesin geliştirilmesinde engellerle karşılaşıldığında Yan Sanayi firması, Değişiklik Talep Formu ile, kontrol şartnamesi için Kalite, teknik resim için Ar-Ge bölümüne spesifikasyonların değiştirilmesini önerebilir. Ürün Değişikliği : 1) Malzeme Değişikliği : Yan Sanayi firması, FARBA A.Ş. nin istediği spesifikasyonlarda malzeme temininde sorunlar ile karşılaştığında, Malzeme temin kaynağından kaynaklanan sorunlar nedeniyle malzeme temin edilememesi, Üretim prosesinde yaşanan hatalar vb. durumlar için, Farba A.Ş. den malzeme değişikliği talep edebilir. 2) Ürün Değişikliği : Yan Sanayi firması, ilgili ürünün kalıplanmasında, mevcut ürün tasarımı ile proseste istenilen kriterlerde ürün elde edilememesi vb. durumlarda, Farba A.Ş. den ürün değişikliği talep edebilir. Proses Değişikliği : Proje başında oluşturulmuş ve FARBA A.Ş. tarafından onaylanmış olan proseste, malzeme değişikliği, ek operasyon ilavesi, tasarım değişikliğine bağlı olarak üretimin değişmesi, kapasite artırımı, yeni makine ve ekipmanın devreye alınması vb. durumlarda, yan sanayi firması Farba A.Ş. den proses değişikliği talep edebilir. Yan Sanayi firması, değişiklik talebi için Yan Sanayi Değişiklik Đstek Formu nu kullanır. Yan Sanayi firması, FARBA A.Ş. onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapamaz. Talep edilen değişiklik,gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonrasında, FARBA A.Ş. tarafından onaylandıktan sonra yapılabilir. FARBA A.Ş. tarafından gerek duyulan durumlarda, ilgili değişikliği yerinde inceler. Değişiklik sonrası Farba ya gönderilen ilk parti haberli ve işaretli olmalıdır. Bölüm 15 Sayfa 2/3

44 BÖLÜM 16 FARBA A.Ş. TARAFINDAN SAĞLANAN NUMUNE PARÇALAR Bölüm 16 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

45 FARBA A.Ş. TARAFINDAN SAĞLANAN NUMUNE PARÇALAR Gerekli olması halinde ek parçalar ve benzer parça numuneleri Yan Sanayi firmalarına verilir. Yan Sanayi firması, bu parçaların kendisine faydalı olacağını düşünüyorsa bunları Parça/Numune Talep Formu nu kullanarak, FARBA A.Ş. Satınalma bölümünden ister. Yan Sanayi firması, bu parçaları talep eder ve FARBA A.Ş. bu talebi kabul ederse, imalatçının istediği parçalar FARBA A.Ş. Satınalma bölümü tarafından gönderilir. Bölüm 16 Sayfa 2/3 Değişiklik No : 1

46 BÖLÜM 17 DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN SEVKĐYATTAN ÖNCE BĐLDĐRĐMĐ Bölüm 17 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

47 DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN SEVKĐYATTAN ÖNCE BĐLDĐRĐMĐ Yansanayi firması, proseste veya ürün üzerinde bir değişiklik yoluna gideceği zaman bunu yazılı olarak FARBA A.Ş. Kalite ve Satınalma bölümüne bildirmek zorundadır. Ürün ve proses değişiklikleri FARBA A.Ş. onayı olmadan yapılamaz. Ürün ve proses değişikliği (malzeme, tedarikçi, makine vb.) FARBA A.Ş. tarafından onaylandıktan sonra, ilk sevkiyat etiketli ve haberli olarak gönderilir. Đmalatçı, bu değişikliğin ve onayın kayıtlarını başka türlü belirtilmedikçe, parçanın OEM amaçlı üretiminin bitişinden sonra 10+1 yıl süre ile saklanır. Ürün ve Proses değişikliği FARBA onayı olmadan yapılır ve FARBA veya müşteri tarafından tespit edilirse, bu hatadan kaynaklanan tüm maliyetlerin ödenmesinden yan sanayi firması sorumludur. Bölüm 17 Sayfa 2/2

48 BÖLÜM 18 HATA BĐLDĐRĐM FORMLARINA CEVAP YAZILMASI Bölüm 18 Sayfa 1/5 Đlk Yayın Tarihi :

49 HATA BĐLDĐRĐM FORMLARINA CEVAP YAZILMASI Yansanayi firması, FARBA A.Ş. Kalite bölümü tarafından gönderilen Hata Bildirim Formlarına, en geç form üzerinde belirtilen tarihe kadar cevap yazmak zorundadır. Hata Bildirim Formu üzerinde Düzeltici Faaliyetler bölümü imalatçı tarafından doldurulur. Belirtilen hatanın nedeni, alınan veya alınacak kalıcı önlemler, iyileştirmenin başlangıç tarihi ve uygun parçanın ne zaman sevk edileceği açık olarak bu formda belirtilir. Hatalarla ilgili olarak, sistematik hata analizi yapılması durumunda Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporu (PDCA) kullanılır. Hata Bildirim Formuna cevaplar mümkün olduğunca Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporu (PDCA) kullanılarak gönderilmelidir. Hata, Ford Otosan a gönderilen ürünlere ait parçada oluşmuş ise hatanın cevabı 8D Raporu ile gönderilmek zorundadır. Bölüm 18 Sayfa 2/5

50 BÖLÜM 19 YAN SANAYĐ PERFORMANS ANALĐZĐ Bölüm 19 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

51 YAN SANAYĐ PERFORMANS ANALĐZĐ Yan Sanayi firmalarının, bir ay içerisinde FARBA A.Ş. ne sevk ettikleri parça miktarları ve bunların iadeleri oranlanarak ppm (part per million-milyonda parça) cinsinden performansı ölçülmektedir. Oluşturulan tabloda, firmanın ay içerisinde FARBA A.Ş. ne sevkettiği parçalar, FARBA A.Ş. parça numaraları ile görülmektedir. Hangi parçanın ne miktarda sevk edildiği, hangi sebeple kaç adet iade edildiği belirtilmiştir. Đlgili aya ve önceki aylara ait toplam sevkiyat ve iade miktarları da izlenmektedir. Analiz raporuna bağlı olarak performansı en kötü 5 firmaya sonuçlar Satınalma bölümü tarafından gönderilir. Firma kendi bünyesinde, raporda belirtilen iade sebeplerini inceleyerek, iyileştirme çalışmalarını başlatır. Ayrıca yan sanayi firmalarının sevkiyat performansı ve pahalı navlun miktarı Lojistik bölümü tarafından ölçülmektedir. Yıl sonunda yapılacak genel değerlendirme sonucunda, en başarılı firmalar belirlenmektedir. Her yıl yeni hedefler yan sanayi firmalarına bildirilecektir. Bölüm 19 Sayfa 2/2

52 BÖLÜM 20 GÖZDEN GEÇĐRME Bölüm 20 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

53 GÖZDEN GEÇĐRME Kalite güvence dosyası, yılda 1 kez gözden geçirilerek, FARBA A.Ş. ye bilgi verilmek zorundadır. Kalite güvence dosyası, her türlü ürün ve proses değişikliği sonrasında gözden geçirilerek, FARBA A.Ş. ye gönderilmek zorundadır. Bölüm 20 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

54 BÖLÜM 21 MALZEME BĐLDĐRĐMĐ Bölüm 21 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

55 MALZEME BĐLDĐRĐMĐ Yan sanayi firması, üretmekte olduğu / üreteceği parçalarda kullanılan malzemeler için Malzeme bildirimi yapmakla sorumludur. Malzeme Bildirimi, üretimi yapılacak parçada kullanılan malzemenin içeriği ve yasaklı malzeme kullanıp kullanılmadığının beyanıdır. Malzeme bildirimi, Parça imalatı proseslerinde yardımcı olarak kullanılan parça üzerinde etkisi olan malzemeler (boya kaplama gibi) de geçerlidir. Malzeme bildirimi ile ilgili olarak, akredite kurumlarından temin edilen malzeme içeriğine ait raporlar, Malzeme Bildirim Formu ile birlikte gönderilecektir. (KOSGEB, TSE vb.) Yan sanayi firması, Parça imalat prosesinde FARBA A.Ş. nin onayı olmadan malzeme değişikliği yapamaz. Bölüm 21 Sayfa 2/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

56 BÖLÜM 22 FARBA YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ Bölüm 22 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

57 FARBA YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCESĐ EL KĐTABI DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN KAYDI BÖLÜM NO KONU DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ DEĞĐŞĐKLĐK NUMARASI - SQAM in yapısı değiştirilmiştir. Yan Sanayi firmalarından istenecek Kalite Güvence Dosyasının içeriği tanımlanmıştır. - Genel olarak değişiklik yapılmıştır Yan Sanayi APQP Süreci Bölümü eklenmiştir Malzeme Bildirimi Bölümü eklenmiştir Genel olarak değişiklik yapılmıştır. 3 Bölüm 22 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

58

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Bilgilendirme Eğitimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Bilgilendirme Eğitimleri 1 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Bilgilendirme Eğitimleri 10.11.2009 2 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PSW KAPAK SAYFASI / YÖNETİM VEYA TEMSİLCİSİ

Detaylı

KONTROL PLANI METODOLOJİSİ

KONTROL PLANI METODOLOJİSİ KONTROL PLANI METODOLOJİSİ KAPSAM Kontrol Planı Kolon Tanımları 1) Prototip, önseri, seri üretim 2) Kontrol planı numarası 3) Parça numarası / son revizyon seviyesi 4) Parça ismi / tanımı 5) İmalatçı /

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

FARBA A.Ş MÜŞTERĐ ÖZEL ĐSTEKLERĐ

FARBA A.Ş MÜŞTERĐ ÖZEL ĐSTEKLERĐ FARBA A.Ş MÜŞTERĐ ÖZEL ĐSTEKLERĐ Bu kılavuzda belirtilen gereklilikler ve özel istekler, tüm FARBA A.Ş. ye direkt malzeme üreten tüm yan sanayilerini kapsar. 1. TANIMLAR: APQP PPAP FMEA MSA SPC AIAG IMDS

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Üniversitemizin faaliyetlerinde ortaya çıkmış ve çıkabilecek uygunsuzlukların tespiti, nedenleri ve bunların giderilmesi için

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir.

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir. SAYFA NO 1/5 1.0 AMAÇ Bayi ve müşterilerle olan faaliyetler doğrultusunda oluşan şikayetlerin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirilmesi ve şikayet gelen ürün ile ilgili

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA )

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) EĞİTİM ADI Otomotiv Sektörü Özel İstekleri Eğitimleri EĞİTİMİN AMACI Kurum Ürün Çevriminde Otomotiv Sektörü İsteklerinin Mühendislik

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

1. Kalite kontrolde pazar lideri

1. Kalite kontrolde pazar lideri 1. Kalite kontrolde pazar lideri Güçlü Yönlerimiz kalite kontrolde 11 yıllık deneyim kalite kontrol alanında pazar lideri alanında uzman, tecrübeli yönetim ekibi hizmet kapsamını sürekli genişleten ve

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatta; satın alma faaliyetlerinin belirlenmesi, tedarikçilerin tanımlanması, seçilmesi, değerlendirilmesi, yasal kriterlere ve firma; ISO 22000 Satın Alma Şartnamelerine uygun

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır! DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ Etkin Bir Sistem Oluşturmanın İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip y y p olmaktır! Dokümantasyonun Amacı İl i i f li l i h İletişim ve faaliyetlerin her zaman aynı ve bir bütün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ

1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ 1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ Bir PS yönetmelik gereğince piyasaya sürdüğü ambalaj miktarının belirli bir miktarını ambalaj atığı şeklinde toplamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için bir

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, oluşturulan tüm iç-dış doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması, revizyonu, geçerli olanların uygulamada bulunması, geçerliliğini yitirenlerin

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v. Sayfa No: 1/8 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 4.SORUMLULUKLAR 5.PROSEDÜR DETAYI 6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.DÖKÜMANTASYON 8.DEĞİŞİKLİKLER 9.EKLER ADRES ANKARA CADDESİ NO:306 34913 ŞEYHLİ - PENDİK - İSTANBUL

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

Revizyon Takip Sayfası

Revizyon Takip Sayfası Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : 0 Sayfa 1 / 6 Revizyon Takip Sayfası Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sayfa no Revizyon Madde Numarası ve Nedeni NOT: Sayfanın yetmediği durumlarda ek sayfalar kullanılabilir

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bu talimatın amacı; müşteri şikâyetlerinin nerede- nasıl alınacağı ve ön incelemenin ne şekilde yapılması gerektiği, şikâyetlerin kapatılması ve müşteri memnuniyetinin hangi yollarla

Detaylı

YETERLİLİK TESTİ ÇEVRİMİ ORGANİZASYONU TALİMATI. 1. AMAÇ ve KAPSAM

YETERLİLİK TESTİ ÇEVRİMİ ORGANİZASYONU TALİMATI. 1. AMAÇ ve KAPSAM Sayfa/Toplam Sayfa:1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı; Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından organize edilen Aflatoksin Analizinde Yeterlilik Testi çevrimlerinin nasıl

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli

Detaylı