Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI"

Transkript

1 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan PROSES FMEA tekniğinin uygulanmasına yönelik yöntemi tanımlamaktır. Kapsamı bu talimatın Uygulama bölümü 3.1 bahsinde yer alan süreçlerdir. 2.0 SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından Kalite Güvence Müdürü ve ilgili Bölüm Sorumluları sorumludur. 3.0 UYGULAMA Proses FMEA tekniği Kalite Güvence Müdürü ve diğer ilgili bölümlerin katılımı ile uygulanır PROSES FMEA NIN UYGULAMA ALANLARI Yeni ürünlerin devreye alınmasında fizibilite öncesi/aşamasında (Müşteri tarafından öngörüldüğü durumlarda) Değişen parçalara ait proseslerde, Yeni proseslerde, DÖF çalışmalarında. 3.2 UYGULAMA ÇALIŞMASI Çalışmaya konu olan proje ile ilgili tüm dokümanlar gurubun çalışmalarında hazır bulundurulur. Uygulama POTANSİYEL HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ (PROSES FMEA) formu ile dokümante edilir. Formun sol bölümünde proseslerin adımları tanımlanır. Her bir proses adımında ortaya çıkabilecek potansiyel hata tarzları ( UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ doğrultusunda) belirlenir. Bu safhada; Proses veya parça istenen özellikleri nasıl karşılayamaz? Teknik özelliklerin dışında müşteri nelere itiraz edebilir? Sorularına cevap aranır. Her bir potansiyel hata tarzının müşteriye ve tüm üretime olan etkisi belirlenir. (Müşteri bir sonraki operasyon veya kullanıcı kişi olabilir.)

2 Potansiyel hata tarzının önemi aşağıdaki tabloya göre 1 den 10 a kadar puanlanır. HATA TARZININ MÜŞTERİYE OLAN ETKİSİ ETKİ MÜŞTERİYE ETKİSİ KRİTER ÜRETİME ETKİSİ PUAN Hata bir ikaz olmadan ortaya çıkar Araç, can ve mal güvenliği ile ilgili yüksek önem derecesi. İlgili kanuni gereklilikler karşılanamamaktadır. Makine veya üretim hattı ikaz olmadan hasar görebilir. 10 Araç, can ve mal güvenliği ile ilgili Hata bir ikaz yüksek önem derecesi. İlgili kanuni ile ortaya çıkar gereklilikler karşılanamamaktadır. Ürünün %100 ' ü ıskarta olabilir veya ürün / araç 1 saatin üzerinde tamir görebilir. 9 Çok yüksek Araç / ürün fonksiyonlarını kaybedebilir. Kullanılamaz hale gelir. Ürün derecelendirilebilir veya bir kısmı ıskarta olabilir. Ürün / araç 1/2 saat - 1 saat arasında tamir görebilir. 8 Yüksek Araç / ürün düşük performans ile çalışabilir. Müşteri memnun değildir. Ürünün bazı parçaları ıskarta olabilir. Ürün / araç 1 saatten az tamir görebilir. 7 Önemli Araç / ürün fonksiyoneldir. Ancak bazı parçalar aksar. Müşteride memnuniyetsizlik var. Ürünün bazı parçaları ıskarta olabilir. Ürün / araç 1 saatten az tamir görebilir. 6 Orta Araç / ürün fonksiyoneldir. Ancak bazı parçalar düşük performans ile çalışabilir. Müşteride memnuniyetsizlik var. Ürünün %100 ' ü yeniden işlenebilir. Ürün / araç servise gidebilir. 5 Düşük Ürün performansı üzerinde düşük etki. Müşterilerin %75 ' i tarafından farkedilebilir. Ürün derecelendirilmiş veya bir kısmı ıskarta olabilir. 4 Önemsiz Ürün performansı üzerinde düşük etki. Müşterilerin %50 ' i tarafından farkedilebilir. Ürünün bir kısmı ( %100 ' den az ) yeniden işlenmiş olabilir. Hatta ıskarta yoktur. Fakat hat dışında olabilir. 3 Çok önemsiz Ürün performansı üzerinde düşük etki. Müşterilerin %25 ' i tarafından farkedilebilir. Ürünün bir kısmı ( %100 ' den az ) yeniden işlenmiş olabilir. Hatta ve hat dışında ıskarta yoktur. 2 Etkisi yok Hiçbir etkisi yok. Veya çok düşük uyumsuzluk. 1

3 Hata tarzlarının muhtemel nedenleri sıralanır. Nedenlerin ortaya çıkma frekansları aşağıdaki tabloya göre 1 den 10 a kadar puanlanır. HATA TARZININ ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI HATA OLASILIĞI OLASILIK KRİTERİ PUAN ÇOK YÜKSEK 1 / / 20 9 YÜKSEK 1 / / / ORTA DÜZEY 1 / / DÜŞÜK DÜZEY 1 / / HEMEN HEMEN OLANAKSIZ 1 /

4 Mevcut kontroller göz önünde tutularak hataların tespit edilebilirlik sınırı aşağıdaki tabloya göre 1 den 10 a kadar puanlanır. TESPİT EDEBİLİRLİK TESPİT EDEBİLİRLİK KRİTER KONTROL TİPİ A B C KONTROL METODU PUAN Hemen hemen imkansız Kesinlikle tespit edilemez. Kontroller ile tespit edilemez Kontrol yok. 10 Çok düşük olasılık Kontrollerde çok düşük olasılıkta tespit edilebilir. Endirekt veya nadiren kontrol. 9 Düşük olasılık Çok az Kontrollerde zayıf ihtimalle Kontrollerde zayıf ihtimalle Sadece göz kontrolü ile. 8 Tekrarlı göz kontrolü ile 7 Az Kontrollerde tespit Orta Kontrollerde SPC veya kart yöntemi ile kontrol. Parça bittikten sonra Geçer/Geçmez mastar ile %100 kontrol. 6 5 Ortanın üzeri Kontrollerde yüksek oranda Setup aşamasında, operasyon aşamasında ve geçişlerde ölçme aleti ile kontrol. Hata önleme metodu ile önlem. 4 Yüksek Kontrollerde yüksek oranda Her bir operasyonda hata önleme metodu ile önlem. Operasyon geçişlerinde kademeli kontrol. Hatalı parça kabul edilemez. 3 Çok yüksek Kontrollerde daima yakalanır. Her bir operasyonda otomatik kontrol. Hatalı parça geçemez. 2 Çok yüksek Kontrollerde kesinlikle yakalanır. A: Hata Önleme B: Ölçme Aleti C: Manuel Kontrol Hatalı parça üretilemez. Çünkü operasyonun her aşaması hata önleme metodu ile kontrol altında. 1

5 Risk Öncelik Göstergesi ( RPN ), önem derecesi, ortaya çıkma ve yakalama çarpımı ile elde edilir. RPN = önem derecesi x ortaya çıkma x yakalama. RPN arasında bir sayı olup; risk in bir ölçütüdür. RPN 80 olduğu takdirde DÖF Faaliyeti açılır. 3.3 ÖNERİLEN FAALİYETLER Aşağıdaki durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır 1. Yüksek Önem Derecesi oranlarında, 2. Önem Derecesi Ortaya Çıkma nın yüksek oranlarda olduğu durumlarda, 3. Yüksek RPN durumlarında. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler öncelikle, risk seviyesi yüksek ve kritik olaylara yönlendirilir. Burada temel amaç, önem derecesi, ortaya çıkma ve yakalama olasılıklarının herhangi birinin veya hepsini azaltmaktır. Yalnızca önem derecesi puanı sabit kalıp, sadece tasarım değişikliği ile değiştirilebilir. Tanımlanan potansiyel hata durumunun üretim personeli için tehlike yaratabileceği hallerde, sebeplerin ortadan kaldırılması veya sebeplerin kontrol altına alınması ya da uygun operatör koruma tedbirleri alınması suretiyle önleyici faaliyetler alınır. Ortaya çıkma, önem derecesi ve yakalamada aşağıdaki faaliyetler dikkate alınır. Ortaya çıkma olasılığında bir azalma sağlanabilmesi için proses ve / veya tasarım değişikliği gereklidir. Önem derecesi bir azalma ancak tasarım değişikliği sonucu olabilir. Yakalanma olasılığının artırılması için proses ve / veya tasım değişikliği gereklidir. Kontrol frekansını artırmak olumlu bir düzeltici ve önleyici faaliyet değildir ve sadece geçici sürelerde kullanılır. Hataların yakalanmasından çok önlenmesine yani ortaya çıkma olasılığının azaltılmasına önem verilmelidir. ( Örneğin; İPK kullanımı gibi) Sorumlu / Hedef Tarih: Önerilen faaliyeti gerçekleştirmeden sorumlu birey / bireyler ve tamamlanması gereken tarih yazılır.

6 Gerçekleştirilenler: Faaliyet gerçekleştikten sonra, yapılan işin kısa tanımı ve tamamlandığı tarih yazılır. Sonuçtaki RPN: Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tamamlanmasından sonra önem derecesi, ortaya çıkma ve yakalanma değerleri tahmin edilir ve RPN hesaplanarak kaydedilir. Şayet herhangi bir faaliyet yapılmamış ise sonuçtaki RPN ve diğer ilgili kolonlar boş bırakılır. Proses FMEA sorumlusu, önerilen tüm faaliyetlerin uygulandığının ve ele alındığının güvence altına alınmasından sorumludur. Proses FMEA yaşayan bir dokümandır ve üretim başladıktan sonra gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere, en son tasarım seviyesi ve ilgili faaliyetleri daima yansıtır durumda olmalıdır. 3.4 KAYITLARIN SAKLANMASI Bu talimatın uygulanması esnasında oluşan dokümanlar KALİTE KAYITLARI NIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ ne göre saklanır.

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 2. BÖLÜM: TANIMLAR... 4 3. BÖLÜM: SİSTEM HTEA... 7 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 5. BÖLÜM: SÜREÇ HTEA... 25 6. BÖLÜM: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ

KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (REFEREED RESEARCH) KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS IN CLOTHING PRODUCTION Yrd. Doç. Dr. Önder YÜCEL Ege Ü. Bayındır MYO e-mail: onder.yucel@ege.edu.tr

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük faaliyetleri esnasında oluşabilecek risklerin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; Erzincan Üniversitesinin faaliyetleri esnasında

Detaylı

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Her sektörde arzın arttığı ve iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüz ekonomisinde işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet üretimini değil, hem ucuz

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012. GENELGE No: 694

TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012. GENELGE No: 694 TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012 GENELGE No: 694 20.06.2012 tarihinde İş Sağılığı ve İş Güvenliği Kanunu 6331 sayılı yasa ile kabul edilerek 30.06.2012

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi

Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:11, Sayı:1, 2- Temmuz 2009 Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi Muzaffer KADIOĞLU

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI. RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS

ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI. RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Fatih Üniversitesi TEHLİKE Kişisel

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir.

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir. SAYFA NO 1/5 1.0 AMAÇ Bayi ve müşterilerle olan faaliyetler doğrultusunda oluşan şikayetlerin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirilmesi ve şikayet gelen ürün ile ilgili

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ÜRETİM PLANLAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ÜRETİM PLANLAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ÜRETİM PLANLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde1- Bu Yönergenin amacı; Teşekkül taşra teşkilatında

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenme Hedefleri

Detaylı

SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE

SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE (PROJE 1) Hazırlayan: GÜLİZAR HOYUR No : 1156967 Proje Danışmanı : YRD.DOÇ.DR.HAYRİ

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı