PIC MCU da Komutların İşlem Süresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PIC MCU da Komutların İşlem Süresi"

Transkript

1 PIC MCU da Komutların İşlem Süresi PIC lerde dallanma komutları (GOTO, CALL, RETURN gibi ) hariç tüm Assembly dili komutları 1 saat saykılı (cycle) çeker. Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1

2 PIC in Bir Komutu İşleme Süresi Örnek 1: a) 10 MHz b) 16MHz c) 4 MHz saat frekansına sahip PIC MCU için bir komutu işleme süresi kaç sn dir. ( Farzedinki frekans ön bölücü değerleri yoktur.) Çözüm: Örnek 2: a) 10 MHz b) 16MHz saat frekansına sahip PIC MCU için bir komutu işleme işleme süresi kaç sn dir. ( Farzedinki frekans ön bölücü değeri 1/64 ) Çözüm: Not: Komutların işlem süresi MPLAB simülatöründe Stopwatch ile izlenebilir. YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

3 KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI İLE TEKRARLI İŞLEMLER (SUBWF, SUBLW KOMUTLARI) Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 3

4 Aşağıdaki program kaç saat saykılında çalışır? Ve 4MHz lik bir MCU için çalışma süresini hesaplayınız? ;O dan 9 a ARTAN SAYICI LIST P=16F877 #INCLUDE<P16F877.INC> SAYAC EQU 20H ;16F84 İÇİN 0CH OLACAK 1 CLRF PORTB ;PORTB temizlenir 1 BSF STATUS, 5 ;BANK1 e geçilir 1 CLRF TRISB ;PORTB nin tüm uçları çıkış olacaktır 1 BCF STATUS, 5 ;BANK0 a geçilir 1 CLRF SAYAC DON: MOVF SAYAC,W MOVWF PORTB INCF SAYAC,F MOVLW.10 SUBWF SAYAC,W BTFSS STATUS,Z GOTO DON SON GOTO SON END TG= Donguİci*Sayac+DonguDisi= =8*10+5+1=86 saykıl Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 4

5 Gecikme Programları: 4Mhz, 1 msn lik gecikme YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

6 Gecikme Programları: 4Mhz, 100 msn lik gecikme Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

7 Gecikme Programları Örnek 2: Tek bir döngü ile yaklaşık 1000 saykıllık bir gecikme sağlayacak programı yazınız. Çözüm: Toplam Gecikme= Döngü dışındakiler + SAYAC* Döngü içindekiler = 1+1+ (249*4) + 2=1000 saykıl Tabii 1000 saykıllık gecikme programının ne kadar sürelik bekleme sağlayacağı PIC mikro denetleyicinin çalışma frekansına bağlıdır. 10 MHz lik PIC MCU için toplam gecikme; 1000*0.1µS*4=400µS lik bir gecikme sağlayacaktır. MOVLW d 250 ;1 saykıl MOVWF SAYAC ;+1 saykıl DON NOP ;+1*250 DECFSZ SAYAC, F ;+1*250 +(1) GOTO DON ;+2*249 RETURN ;+2 TG= * = 1003 saykıl Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 7

8 ÖRNEK 3: PORTB ye bağlı LEDleri sırası ile LSB- MSB taraflarını yakan programdaki BEKLE alt programı ne kadarlık bir gecikme sağlar? Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 8

9 İç içe Döngüler ile Yapılan Gecikme Tek bir döngü ile genelde istediğimiz zaman gecikmesini elde edemeyebiliriz. Çünkü bir kaydedici içine yazabileceğimiz en büyük değer ondalık olarak 255 tir. Bu da 255 ten fazla tekrar yaptıramayacağımız anlamına gelir. Bu durumda iç içe döngüler kullanarak bu sayıyı çok çok büyütebiliriz. İç içe döngüler kullandığımızda hem tekrarlanan komut sayısı artacağından döngünün bir adımının harcadığı süre uzayacak, hem de içi içe döngüler sebebiyle iki (veya daha fazla) döngünün çarpımı kadar sayıda tekrar olabilecektir. Örnek 2. İç içe döngülü bir gecikme alt programı ; Bu programda yaklaşık TG= 3*SAYAC1*SAYAC2 TG = 3*255*255 kadardır. MHz lik dahili saat saykılında bu süre yaklaşık 195µS lik bir gecikme sağlar. Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 9

10 İç içe döngülü gecikme Programı: 4Mhz, 1 Dakikalık gecikme YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

11 Zamanlayıcı kullanan Gecikme Programları: TMR0 Modülü ve TMR0 Kesmesi PSA ; 0 ise TMR0 1 ise WDT TOCS; 0 ise dahili komut saykılı 1 ise harici digital sinyal TMR0 blok diyagramı TMR0 kesmesi, TMR0 kaydedicisinin değeri FFh`dan 00h`ye geçtiğinde üretilmektedir. Bu TMR0 taşması sonucunda TOIF bayrağı (INTCON<2>) lojik1 olur. Kesme istenmiyorsa, TOIE bitinin (INTCON<5>) temizlenmesi ile gizlenebilir. Yeni kesme alınabilmesi için (INTCON<5>) TOIF bayrağı, yazılımdan silinmelidir. Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 11

12 TMR0 Donanımsal Yapısı Timer0 (TMR0) modülü timer/sayaç aşağıdaki özelliklere sahiptir. 8 bitlik dir. Okunabilir ve yazılabilir, 8 bitlik programlanabilir prescaler., Dahili veya harici saat ayarı, FFh` tan 00h`ye taşma üzeri kesme, Dış saatin kenar seçimi, Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 12

13 Timer 0 ile ilgili Kaydediciler Timer modu; TOCS biti (OPTION<5>) biti lojik 0 atandığında TMR0 kaydedicinin içeriği dahili osilatör frekansı ile artar. Eğer temizlenmesiyle seçilir. Timer modunda Timer0 modülü her bir komut sürecini uzatır. Eğer, Sayaç modu kullanılacaksa TOCS biti (OPTION<5>) lojik 1 olarak atanır ve RA4 girişinden dışarıdan gelen değişim ile TMR0 kaydedici içeriği artar. Bu modda, artım için yükselen ve düşen kenar tetiklemesi TOSE (OPTION<4>) tarafından belirlenmektedir. TOSE bitinin temizlenmesi ile yükselen sınırları seçilmiş olunur. TMR0 kesmesi, TMR0 kaydedicisinin değeri FFh`dan 00h`ye geçtiğinde üretilmektedir. Bu TMR0 taşması sonucunda TOIF bayrağı (INTCON<2>) lojik1 olur. Kesme istenmiyorsa, TOIE bitinin (INTCON<5>) temizlenmesi ile gizlenebilir. Yeni kesme alınabilmesi için (INTCON<5>) TOIF bayrağı, yazılımdan silinmelidir.

14 TMR0 Frekans ÖnBölücü(PreScaler) Ayarları OPTION_RE G OPTION_REG Kaydedici bitleri Bit 5 TOCS: TMR0 saat kaynağını seçme biti 0 = Dahili komut çevrim saati kullanılır (CLKOUT) 1 = RA4/TOCK1 pininden (uçundan) gelen darbeler saat kaynağı olurak kullanılır. Bit 4 TOSE: TMR0 kaynak kenarı seçme biti (Eğer TOCS = 1 ise) 0 = RA4/TOCK1 pininden gelen her yükselen kenar için bir artırılır 1 = RA4/TOCK1 pininden gelen her düşen kenar için bir artırılır. Bit 3 PSA: Önbölücü / önölçekleme yapılacak birimi seçme biti 0 = Önbölücü TMR0 modülü için ayrılır 1 = Önbölücü WDT için ayrılır. Bit 2,1,0; PS2, PS1, PS0: Önbölücü oranı seçme bitleri MOVLW b ; prescaler:111 seç MOVWF OPTION_REG TMRO, dahili sinyal kaynağı ve 14

15 TMR0 ile Gecikme TMR0 sayıcısının FF (255) den 00 a geçmesi TMR0 kesmesine sebep olur ve bu kesme sonucunda INTCON kesme kaydedicisinin 2. (T0IF) biti 1 değerini alır. Bu kesmeyi kullanabilmek için daha öncesinde INTCON kaydedicisinin TOIE bitinin 1 yapılarak kesmeye izin verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kesme gecikmesi (Overflow time)= 4 *TOSC * Prescaler *(256 TMR0 başlangıç değeri) Bu formülden TMR0 başlangıç değeri de çekilebilir. O zaman TMR0 = 256 (Gecikme zamanı)/(4 *TOSC* Prescaler) Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 15

16 TMR0 Kesme Gecikmesi TMR0 sayıcısı h 00 değeri yerine istenilen bir sayıdan başlatılabilir. Kesme Gecikme Süresi=Tkomut zamanı(4 *TOSC )*Prescaler değeri*(256-tmr0 başlangıç sayısı) Formülü ile istenilen geçikme süresi hesaplanabilir. Formülde TMR0 başlangıç sayısı ve Prescaler değeri ondalık olarak alınmalıdır. TMR0 ile elde edilebilen en büyük kesme gecikme süresi (PS0-PS2: 111 seçilirse) ve Fosc=4MHz ise ; T komut zamanı=1/ (fosc/4)=1µs bulunur. Kesme Gecikme Süresi= Tkomut zamanı*prescaler değeri*(256-tmr0 başlangıç sayısı) = 1µs*256*(256-0) = 65536µs = 65,5 ms olur. 1 ms zaman gecikmesi için: Kesme Gecikme Süresi= Tkomut zamanı*prescaler değeri*(256-tmr0 başlangıç sayısı) = 1µs*8*( ) = 1000µs = 1 ms olur. Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 16

17 TMR0 Gecikme Alt programı Örnek 7: Osilatör frekansı 4MHz olan bir PIC için, OPTION kaydedicisindeki PS2, PS1, PS0 bitlerinin değerleri sırasıyla b 111 şeklindedir. TMR0 zamanlayıcısının sıfır(0) değerinden saymaya başladığı kabulü ile bu PIC kaç saniye sonra TMR0 tarafından bir kesme oluşturur? Çözüm: 4 MHz saat frekansı ise peryot, TOSC =1/fosc =0.25 µs PS2:PS0 = 111 olduğundan Prescaler= 1:256 Kesme gecikmesi = 4 *TOSC * Prescaler *(256 TMR0 başlangıç değeri) Kesme gecikmesi (Overflow time) = 4 *0.25 µs * 256 *(256 0) = µs =65.536ms MOVLW b ;TMR0, DAHİLİ SİNYAL,1:256 MOVWF OPTION_REG GECIKME CLRF TMR0 DON BTFSS INTCON, TOIF GOTO DON BCF INTCON, TOIF RETURN Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 17

18 Örnek-8: 4 Bitlik Binary(ikili) Geri Sayıcı(15-0) Uygulaması LIST P=16F877A #INCLUDE<P16F877A.INC> ORG 0X00 GOTO ANA ANA CLRF PORTB ;PORTB temizlenir BSF STATUS, 5 ;BANK1 e geçilir MOVLW b' ' ;TMR0, DAHİLİ SİNYAL,1:256 MOVWF OPTION_REG CLRF TRISB ;PORTB nin tüm uçları çıkış olacaktır BCF STATUS, 5 ;BANK0 a geçilir EnBasa MOVLW d'16' MOVWF PORTB Say CALL BEKLE ;65,53ms CALL BEKLE ;65,53+65,53=131ms lik gecikme DECFSZ PORTB,F ;PORTB-GOTO Say ;Tekrarla GOTO EnBasa BEKLE: ;gecikme alt programı CLRF TMR0 DON BTFSS INTCON,T0IF GOTO DON BCF INTCON,T0IF RETURN END PORTB ye bağlı ledlerde binary sayım: Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 18

19 Örnek-9: Timer 0 için harici kesmesini (RA4) kullanarak, 5 kere butona bastığımızda 4 ledin sırasıyla yanmasını sağlayan program #include <htc.h> void main(void) { TRISA=0x10; // RA4 giris yapılıyor TRISB=0x00; // PORTB çıkıģ olarak ayarlanıyor PORTA=0x00; // PORTA sıfırlanıyor PORTB=0x00; // PORTB sıfırlanıyor TMR0=-5; // Esasen 250 yüklenmis oluyor //Bit bit tanımlama veya OPTION_REG dogrudan atama T0SE=0; // Düsen kenar tetikleme T0CS=1; // Harici osilatör PSA=1; // Prescaler TMR0 için PS2=0; // 1:2 bölüm değeri PS1=0; PS0=0; T0IF=0; // TMR0 kesme bayrağı temizleniyor T0IE=1; // TMR0 kesmesine izin veriliyor GIE=1; // Genel kesme izni veriliyor for(;;); // sonsuz dongu } static void interrupt isim(void) // Kesme ismi (önemsiz) { char i; // Değiskenler tanımlanıyor if(t0if) // TMR0 kesmesi olusmus mu { i++; // PORTB'de gözükecek değer if(i==16) i=0; PORTB=i; // Değisken değeri PORTB'ye yansıtılıyor TMR0=-5; // Esasen 250 yüklenmis oluyor T0IF=0; // Tekrar dıs kesme alabilmek için kesme bayrağı temizlenir } şma Sorusu: Aynı programı Assembly de nasıl kodlarız } Hazırlayan: Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 19

20 TIMER1 Modülü Timer1 aşağıdaki modlardan birini işletebilir. Zamanlayıcı olarak Senkronize sayıcı/sayacı olarak Asenkronize sayıcı olarak Timer1 modül, zamanlayıcı/sayıcı olmak üzere 2 farklı modda çalıştırılabilir. 16 bitlik zamanlayıcı/sayıcı, Okunabilir ve yazılabilir 2 adet 8-bit yazmaca sahip (TMR1H ve TMR1L), 8 bitlik programlanabilir prescaler, Dahili ve harici saat girişi seçimi, FFFFh değerinden 0000h değerine geçilirken kesme oluşur, {16bitlik olması 0 dan e kadar sayım yapabilmesini sağlar.} CCP modülünden reset yapılabilir.

21 TIMER1 Blok diyagramı TMR1CS (T1CON<1>) biti bu modlardan hangisinin çalıştırılacağına karar verir. Zamanlayıcı modunda Timer1 her komut çevrimi artışları, sayaç modunda her harici saat girişi yükselmesini belirler. Timer1 osilatör aktifken RC1/T10SI ve RC0/T10S0/T1CKI pinleri giriş olurlar. TRISC<1:0> değeri ihmal edilir.

22 TIMER1 Kaydedicileri Timer 1 i kontrol eden kaydediciler ve görevleri şöyledir; T1CKPS1, T1CKPS0 : Prescalar değeridir, (1:1, 1:2, 1:4, 1:8) T1OSCEN : Timer1 osilatör kontrol biti (0: Kapalı, 1: Açık) TMR1CS : Saat kaynağı seçme biti (0: Dahili, 1: Harici) T1SYNC : Senkronizasyon biti (1: Senk. Yok, 0: Senk. Var) TMR1ON : Timer1 açma kapama biti (0: Kapalı, 1: Açık) TMR1H : Timer1 sayıcısının yüksek değerlikli bitini tutan kaydedici TMR1L : Timer1 sayıcısının düşük değerlikli bitini tutan kaydedici TMR1IE : Timer1 kesme izin biti TMR1IF : Timer1 kesme bayrak biti

23 TIMER1 Donanımsal Yapısı

24 T1CON: TIMER1 Kontrol Kaydedicisi TIMER1 deki işlemlerin kontrol edildiği ve i şlemler yürütülürken bazı bilgilerin alındığı kaydedicidir. TMR1ON: Timer1 e yetki veren bittir. TMR1ON biti 1 yapıldığında Timer1 kullanılır durumdadır, 0 ise kullanım dışıdır. TMR1CS:Timer 1 için clock kaynağının seçildiği bittir. TMR1CS 1 ise clock kaynağı olarak RC0/T1OSO/T1CKI pininden gelen sinyalin yükselen kenarları seçilir. TMR1CS nin 0 olması halinde ise dahili clock kaynağı kullanılır. T1SYNC:Harici clock kaynağını n senkron kontrolünü yapan bittir. Eğer harici kaynak ile Timer1 e ş zamanlı çalışmıyorsa T1SYNC 1 seviyesinde olur. Eğer eş zamanlı bir çalışma var ise T1SYNC 0 seviyesindedir. T1OSCEN: Timer1 osilatör kaynağı yetkilendirme bitidir. T1OSCEN 1 ise osilatör kaynağı etkindir, 0 ise kullanım dışıdır. 4-5 T1CKPS0,T1CKPS1 :Timer1 giriş sinyalinin bölme (prescaler) oranının seçildiği bitlerdir. Bu bitlerin aldığı değerlere göre bölme prescaler değeri değişmekte ve buna bağlı olarak Timer1 artma frekans ı değişmektedir. 11 = 1:8 Prescaler değeri 10 = 1:4 Prescaler değeri 01 = 1:2 Prescaler değeri 00 = 1:1 Prescaler değeri

25 TIMER1 Zamanlayıcı Kesmesi Algoritması //Ana Program ayarları void main() { PIR1.TMR1IF = 0; // TMR1IF kesme bayrağı sıfırlanır TMR1H = 0x22; // TMR1 zamanlayıcı olarak ayarlanır TMR1L = 0x00; TMR1CS = 0; // Timer1 dahili osc. Kaynağı seçilir T1CKPS1 = T1CKPS0 = 1; // prescaler oranı 1:8 seçilir PIE1.TMR1IE = 1; // TMR1 kesmesi aktif INTCON = 0xC0; // Kesme izin bitleri (GIE ve PEIE) aktif TMR1ON = 1; // TMR1 zamanlayıcısı hazır... ; ana programda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra KESME_ALTPROG ; Assembly BCF PIR1,0 ;TMR1IF TASMA BAYRAGINI SIL MOVLW h'0b ;h'obdc' SAYISINI TMR1H VE TMR1L YÜKLE MOVWF TMR1H MOVLW h'dc' ;h'obdc' SAYISINI TMR1H VE TMR1L YÜKLE MOVWF TMR1L RETFIE //XC8 Kodu void interrupt kesme (void) { if (TMR0IE && TMR0IF) { TMR0IF=0; TMR1L=0xDC; //Bu degerler programa göre değişir TMR1H=0x0B; return; } // baska kesme kaynagi varsa yazılabilir }

26 Örnek 10. TMR1 zamanlayıcısını kullanarak 0.5 sn (500 ms) zaman gecikmesi elde eden uygulamanın C kodu #include <xc.h> #define LED RD0 /* TMR1 kesme hizmet fonksiyonu (4 Mhz'lik kristalde 0,5sn aralıklarla bu fonksiyona girilir)*/ void main(){ LED=0; TRISD0=0; // RD0 portu çıkış TMR1ON=1; // TMR1 aktif TMR1CS=0; // Dahili clock (timer) T1CKPS0=1; // Ön Bölücü 11 T1CKPS1=1; // 1:8 (8 usn) TMR1H=3036/256; // =3036 say TMR1L=3036%256; sn // sayma x 8 usn = 0.5 TMR1IF=0; // TMR1 kesme bayrağını resetle TMR1IE=1; // TMR1 kesmesi aktif PEIE=1; // Çevre birim kesmeleri aktif GIE=1; // Global kesme aktif while(1); // Kesme bekle void interrupt kesmetmr1() { if(tmr1if){ // Kesme geldi mi? TMR1H=3036/256; // 0'lanan timer'ı yeniden yükle (65536-//62500=3036) TMR1L=3036%256; // sayma x 8 usn = 0.5 sn LED=~LED; // Çıkış LED'ini tersle TMR1IF = 0; // TMR1 kesme bayrağını sıfırla. } } 4MHz, 1µSn dir ve sayım için Timer 1 i öncelikle e kadar saydıracak olursak; Prescaler oranını 1:8 seçdiğimizde 62500*8= yani 0,5 sn lik gecikme demektir.

27 Örnek 10. Aynı programın Assembly kodu LIST P=16F877A #INCLUDE "P16F877A.INC" ORG 0X00 GOTO BASLA ORG 0X04 GOTO KESME_ALTPROG BASLA CLRF PORTD BSF ;PORTD'nin içerigini TEMIZLE STATUS, 5 ;BANK1'e geç CLRF TRISD ;PORTD'nin uçlarini çikis yap BSF PIE1,0 ;TMR1IE (PIE1<0>) (TMR1 interrupt enable bit) BCF STATUS, 5 ;BANK0'a geç BSF INTCON,7 ;Tüm kesmelere izin ver (GIE=1) BSF INTCON,6 ;PEIE=1 Çevresel kesmelere izin verildi BCF T1CON,1 ;TMR1CS : Timer1 Clock Source Select bit= 0, dahili T1CON,0 ;Timer1 çalistir (1= Enables Timer1,0=Stops Timer1) BSF T1CON,5 ; T1CON 5.ve 4. bitleri '10' yapilinca frekans BCF T1CON,4 ; bölme orani 1/4 olmaktadir. BSF BCF STATUS, 5 ;BANK0'a geç LOOP GOTO LOOP KESME_ALTPROG BCF PIR1,0 ;TMR1IF TASMA BAYRAGINI SIL MOVLW 0X0B ;h 0BDC' SAYISINI TMR1H VE TMR1L YÜKLE MOVWF TMR1H MOVLW 0XDC ;h 0BDC' SAYISINI TMR1H VE TMR1L YÜKLE MOVWF TMR1L BTFSS PORTD,0 ; RD0'i TEST ET (1 MI?) GOTO YAK ; HAYIR, RB0=ON RB1=OFF GOTO SONDUR ; EVET, RB0=OFF RB1=ON YAK BSF PORTD,0 ; RD0 ON RETFIE SONDUR BCF PORTD,0 ; RD0 OFF RETFIE END ;Prog. Sonu

28 Zamanlayıcı 2 (TIMER2) Modülü Timer2 modül aşağıdaki özelliklere sahiptir. 8 bit zamanlayıcı (TMR2 kaydedici), 8 bit peryot kaydedici (PR2), Okunabilir ve yazılabilir, Yazılım ile programlanabilir prescaler, TMR2, PR2 eşlemesinde kesme, Saat kaymasını üretmek için TMR2 çıkışının seçimli kullanımı SSP modülü, Timer 2 birimi 16f877a da bir çok görevde kullanılan özel bir Timer dır. Özellikle kullanım amacı PWM üretmek olan Timer 2, Timer 0 gibi 8 bitliktir. TIMER2 Blok diyagramı

29 T2CON: TIMER2 Kontrol Kaydedicisi TMR2=PR2 : Timer2 sayıcısının yüksek değerlikli bitini tutan kaydedici TOUTPS3, TOUTPS2, TOUTPS1, TOUTPS0 : Postscale değerleri, TMR2ON : Timer2 sayıcısını açma biti T2CKPS1, T2CKPS0 : Prescaler değerler (1:1, 1:4, 1:16) TMR2IE : Timer2 kesme izin biti TMR2IF : Timer2 kesme bayrak biti

30 Zamanlayıcı 2 (TIMER2) İşlemleri Timer2, CCP modülünün PWM modu için PWM zaman tabanı olarak kullanılabilir. Giriş saati (Fosc/4) in prescaler seçeneğine sahip olur. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde prescaler ve postscaler sayaçları temizlenirler. TMR2 kaydedicisine yazıldığında, T2CON kaydedicisine yazıldığında, Herhangi bir aygıt hazır olduğunda, ***T2CON yazıldığında, TMR2 temizlenemez. T2CKPS0,T2CKPS1: Timer2 de prescaler in ayarlandığı bitlerdir. Bu bitlerin aldığı değerlere göre prescaler değeri değişmektedir BİTLER: POSTSCALE DEĞERİ

31 Zamanlayıcı 2 (TIMER2) Kesme Gecikmesi TMR2IF_PER = (PR2+1) * PRE * POST * TOSC * 4 Soru: Fazedelim ki FOSC = 30 MHz, ve her 5 ms de bir Timer2 periyodik kesmesi üretmek istiyorsunuz, PR2 nin başlangıç değeri ne olmalıdır? Cevap: POST = 16 için; PR2 = [ 5 ms / [(1/30 MHz)*4*PRE*16] ] = [0.005/[3.33e-8 * 4 * PRE*16] Buradan; PRE = 1 için PR2 = 2343, PRE = 4 için PR2 = 585 ve PRE = 16 için PR2 = 145 değerleri elde edilir.

32 Örnek 11: TMR2 kesmesi ile PORTB ye bağlı bitleri tersleyen program. Program; Yaklaşık 8 sn de bir tersleme yapmaktadır

33 Kesmeler Kesme (Interrupt), mikro denetleyicinin gerçekleştirdiği işleme bakmaksızın belirli durumların/olayların olması durumunda isteklere / olaylara cevap verilmesini sağlayan mekanizmadır. Bu mekanizma, mikro denetleyici ile çevre birimleri arasındaki bağlantıları oluşturması ve ilişkileri düzenlemesi nedeniyle çok önemli bir yere sahiptir. Oluşan her kesme programı ile programın normal işlenme süreci değiştirilerek program durdurulur ve kesme ile ilgili rutin/altprogram gerçekleştirildikten sonra ana programın işlenmesi kalınan noktadan devam edilir Bütün PIC 16F mikro denetleyicileri dört farklı kaynaktan kesme alabilir. Bunlar; YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

34 Kesmeler YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

35 PIC16F877 Kesme Kaynakları YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

36 Kesme Örneği: Seri port kesmesi YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

37 RB0/INT Pini Harici Kesme Örneği RB0/INT pini harici kesmesi kenar tetiklemelidir. Yani bu uçtaki sinyalin 1 den 0 a veya 0 dan 1 e geçişi kesmeye sebep olur. Kesmenin yükselen kenarda mı yoksa düşen kenarda mı gerçekleşeceğine programcı karar verir. Bunun için OPTION_REG kaydedicisinin INTEDG biti kullanılır. INTEDG biti 1 ise kesme yükselen kenarda, 0 ise düşen kenarda gerçekleşir. INT kesmesini kullanabilmek için INTCON kaydedicisinin INTE biti 1 yapılarak kesmeye izin verilmelidir. INT kesmesi oluştuğunda INTCON kaydedicisinin INTF biti 1 olur. Programda kesme alt programı içerisinde INTF=0 yapılmalıdır. YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

38 Uygulama-12: PORTB nin RB0/INT ucundan gelen bir kesme gerçekleşince kesme alt programında PORTA ya bağlı LED leri yakan programı yazalım Program Algoritması: RB0/INT ucunu giriş olarak seç, OPTION_REG kaydedicisinin INTEDG biti ile düşen veya yükselen kenar tetiklemesini seç, INTCON kaydedicisinin GIE ve INTE bitleri 1 yapılarak kesmeye izin verilir, Kesme oluşup, program kesme alt programına dallandığında INTF bitini 0 yap. YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

39 PORTB Değişim Kesmesi Örneği PORTB nin 4 ve 7. bitlerinde (RB4-RB7) bitlerinde bir değişim meydana gelmesi PORTB değişim kesmesine sebep olur. Bu kesmeyi aktif hale getirmek için INTCON kay dedicisinin RBIE bitinin 1 yapılması gerekir. PORTB değişim kesmesi oluştuğunda RBIF=1 olur ve program kesme alt programına dallanır. Program RBIF bitini otomatik sıfırlayamadığı için kesme alt programı içerisinde RBIF=0 yapılır. UYGULAMA - 13 : PORTB nin RB4 RB7 uçlarına bağlı butonlardan bir veya bir kaçına basıldığında PORTA nın ilk 4 bitini yakan prog ram. Program Algoritması: PORTB nin 4, 5, 6 ve 7. Bitlerini giriş olarak seç, INTCON kaydedicisinin GIE ve RBIE bitini 1 yaparak PORTB değişim kesmesine izin ver. Kesme oluşup, program kesme alt programına dallandığında RBIF bitini 0 yap YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

40 Uygulama-13: PORTB nin RB4-RB7 uçlarından gelen bir kesme gerçekleşince kesme alt programında PORTA ya bağlı LED leri yakan programı yazalım LIST P=16F84 INCLUDE "P16F84.INC" CBLOCK H'0C' SAYAC1,SAYAC2 ENDC ORG 0X00 GOTO BASLA ORG 0X04 GOTO KESME BASLA BSF STATUS,5 ;BANK1 e geçiş yap CLRF TRISA ;PORTA çıkış seçildi MOVLW 0XFF MOVWF TRISB ;PORTB GIRIŞ BCF STATUS,5 ;BANK0 a geçiş yap CLRF PORTA ;PORTA ya bağlı ledleri söndür BSF INTCON,RBIE;RB değişim kesmesine izin ver BSF INTCON,GIE ;Tüm kesmelere izin ver GOTO BASLA KESME MOVLW 0X0F MOVWF PORTA CLRF INTCON CALL BEKLE RETFIE BEKLE MOVLW 0X05 MOVWF SAYAC1 DON1 MOVLW 0X06 MOVWF SAYAC2 DON2 DECFSZ SAYAC2,F GOTO DON1 DECFSZ SAYAC1,F GOTO DON2 RETURN END YRD.DOC.Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU

41 Çalışma Sorusu: Şekilde çalışma devresi verilen Çamaşır makinesinin programını yazınız.

42 WDT Zamanlayıcısı #include <xc.h> config _WDT_ON & _CP_OFF void main() { OPTION_REG = 0x0E; // WDT seçildi (1:64) #asm CLRWDT; #endasm PORTB = 0x0F; // PORTB baslangıç degeri TRISB = 0; // PORTB çıkış delay_ms(300); // 300mS bekle PORTB = 0xF0; // PortB swap yapıldı while (1); } // WDT zamanlayıcısı

Komutların İşlem Süresi

Komutların İşlem Süresi Komutların İşlem Süresi PIC lerde ŞARTSIZ dallanma komutları (GOTO, CALL, RETURN gibi ) hariç tüm Assembly dili komutları 1 saat saykılı (cycle) çeker. ŞARTLI dallanma komutları ise normalde 1 saat saykılı

Detaylı

PIC MIKRODENETLEYICILER-3: GECĠKME ve KESME PROGRAMLARI

PIC MIKRODENETLEYICILER-3: GECĠKME ve KESME PROGRAMLARI P I C 1 6 F 8 4 / P I C 1 6 F 8 7 7 K O M U T S E T İ PIC MIKRODENETLEYICILER-3: GECĠKME ve KESME PROGRAMLARI Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 Gecikme Programları Örnek 1: Tek bir döngü ile yaklaģık

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi

Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi B Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Kesmeler Kesme (Interrupt), mikro denetleyicinin gerçekleştirdiği işleme bakmaksızın belirli durumların/olayların olması durumunda

Detaylı

BÖLÜM 2 INTERRUPT ve TIMER İŞLEMLERİ

BÖLÜM 2 INTERRUPT ve TIMER İŞLEMLERİ BÖLÜM 2 INTERRUPT ve TIMER İŞLEMLERİ 2.1) Hi-Tech te Interrupt İşlemleri Interrupt ya da diğer adıyla kesme, bir çok işlemin olmazsa olmazlarındandır. Pic16f877 de 15 ten fazla kesme kaynağı bulunur. Kesme

Detaylı

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak # PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak - LIST=16F84 - PORTB yi temizle - BANK1 e geç - PORTB nin uçlarını çıkış olarak yönlendir - BANK 0 a geç - PORT B nin 0. bitini 1 yap - SON ;pic tanıtması

Detaylı

Mikro denetleyicili Uygulama devresi bileşenleri

Mikro denetleyicili Uygulama devresi bileşenleri Mikro denetleyicili Uygulama devresi bileşenleri Bir PIC mikro denetleyici ile uygulama gerçekleştirebilmek için ; Besleme devresi, Reset sinyali, Osilatör devresi, Uygulama devresi elemanlarına İhtiyaç

Detaylı

7 Segment Display ve Kesmeler (Interrupts) Hafta6-7. Dr. Bülent Çobanoğlu-SAÜ 1

7 Segment Display ve Kesmeler (Interrupts) Hafta6-7. Dr. Bülent Çobanoğlu-SAÜ 1 7 Segment Display ve Kesmeler (Interrupts) Hafta6-7 Dr. Bülent Çobanoğlu-SAÜ 1 Çevrim Tabloları Ve 7 Segment Display Uygulaması Çevrim / Bakış tabloları ile bir kodu başka bir koda dönüştürmek için kullanılırlar.

Detaylı

PIC MCU ile UYGULAMALAR

PIC MCU ile UYGULAMALAR PIC MCU ile UYGULAMALAR Gecikme Programları TMRO Gecikmesi 7 Segment Göstergeler Sayaç Örnekleri Trafik Sinyalizasyonu ADC-DAC Uygulamaları Kesmeler ve Uygulamaları Tuş Takımı (Keypad) Uygulamaları Paralel

Detaylı

BÖLÜM 3 CAPTURE/COMPARE/PWM ve TUŞ TAKIMI İŞLEMLERİ

BÖLÜM 3 CAPTURE/COMPARE/PWM ve TUŞ TAKIMI İŞLEMLERİ BÖLÜM 3 CAPTURE/COMPARE/PWM ve TUŞ TAKIMI İŞLEMLERİ 3.1) Hi-Tech te CCP İşlemleri Pic içerisinde dahili olarak bulunan CCP modülü Copture (yakalama), Compare (karşılaştırma) ve PWM bölümlerinin baş harflerinin

Detaylı

DENEY-4. SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

DENEY-4. SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ DENEY-4 SABANCI ATL ÖĞRETMENLERİNDEN YAVUZ AYDIN ve UMUT MAYETİN'E VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ MİKRODENETLEYİCİLERDE ZAMANLAYICI VE SAYICILAR PIC16F877A mikrodenetleyicisinde üç adet zamanlayıcı/sayıcı

Detaylı

Deney No Deney Adı Tarih. 3 Mikrodenetleyici Portlarının Giriş Olarak Kullanılması / /201...

Deney No Deney Adı Tarih. 3 Mikrodenetleyici Portlarının Giriş Olarak Kullanılması / /201... 3.1 AMAÇ: Assembly programlama dili kullanarak mikrodenetleyici portlarını giriş olarak kullanmak. GİRİŞ: Bir portun giriş olarak mı yoksa çıkış olarak mı kullanılacağını belirten TRIS kaydedicileridir.

Detaylı

Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk.

Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk. 15 Nisan 2014 1) (10p) Mikroişlemcilerle Mikrodenetleyiceleri yapısal olarak ve işlevsel olarak karşılaştırarak

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display )

LCD (Liquid Crystal Display ) LCD (Liquid Crystal Display ) Hafif olmaları,az yer kaplamaları gibi avantajları yüzünden günlük hayatta birçok cihazda tercih edilen Standart LCD paneller +5 V ile çalışır ve genellikle 14 konnektor lü

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu PIC Assembly Dersleri 4. Ders: Kesme Đşlemleri ve Timer Bileşeninin Kullanımı HUNRobotX - PIC Assembly Dersleri 4. Ders: Kesme Đşlemleri ve Timer Bileşeninin Kullanımı Yazan:

Detaylı

Bank değiştirme Bir banktan diğerine geçmek için STATUS register denilen özel registerin 5. ve 6. bitinin durumunu değiştirmek gerekir.

Bank değiştirme Bir banktan diğerine geçmek için STATUS register denilen özel registerin 5. ve 6. bitinin durumunu değiştirmek gerekir. File register haritası Bank 0 Bank 1 0 00 INDF 0 80 INDF 0 01 TNF0 0 81 OPTION 0 02 PCL 0 82 PCL 0 03 STATUS 0 83 STATUS 0 04 FSR 0 84 FSR 0 05 PORT A 0 85 TRISA 0 06 PORT B 0 86 TRISB 0 07 0 87 EEPROM

Detaylı

KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ

KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ Komut açıklamalarında kullanılan harflerin anlamları: F : File(dosya), kaynak ve bilgi alınan yeri ifade eder. D : Destination (hedef), işlem sonucunun kaydedileceği yer.

Detaylı

DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK

DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK KESME NEDİR KESME ÇEŞİTLERİ INTCON SAKLAYICISI RBO/INT KESMESİ PORTB (RB4-RB7) LOJİK SEVİYE DEĞİŞİKLİK KESMESİ Ders 12, Slayt 2 1 KESME PIC in bazı

Detaylı

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak # PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak - başla - LIST=16F84 - PORTB yi temizle - BANK1 e geç - PORTB nin uçlarını çıkış olarak yönlendir - BANK 0 a geç - PORT B nin 0. bitini 1 yap - SON ;pic

Detaylı

KONFİGÜRASYON BİTLERİ

KONFİGÜRASYON BİTLERİ MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 - DERS NOTLARI (Kısım 2) Doç. Dr. Hakan Ündil INCLUDE Dosyalar Assembly programlarını yazarken kullanılacak register adreslerini (EQU) komutu ile tanımlamak hem

Detaylı

PIC Mikrodenetleyiciler. Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1

PIC Mikrodenetleyiciler. Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikrodenetleyiciler PIC MCU= CPU + I/O pinleri+ Bellek(RAM/ROM) Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikro denetleyici Programlama Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen

Detaylı

UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA UYGULAMA_05_01 UYGULAMA_05_01. Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK

UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA UYGULAMA_05_01 UYGULAMA_05_01. Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK PORTB den aldığı 8 bitlik giriş bilgisini PORTD ye bağlı LED lere aktaran MPASM (Microchip Pic Assembly) Doç. Dr. Serdar Küçük SK-2011 2

Detaylı

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş +5V ĠġĠN ADI: PORTB DEKĠ LEDLERĠN ĠSTENĠLENĠ YAKMAK/SÖNDÜRMEK GND C F C F X R 5 U OSC/CLKIN RA0 OSC/CLKOUT RA RA RA RA/T0CKI PICFA RB RB RB RB RB RB 0 R R R R5 R R R R D D D D D5 D D D INCLUDE CONFIG P=FA

Detaylı

IŞIĞA YÖNELEN PANEL. Muhammet Emre Irmak. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

IŞIĞA YÖNELEN PANEL. Muhammet Emre Irmak. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü IŞIĞA YÖNELEN PANEL Muhammet Emre Irmak Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: memreirmak@gmail.com ÖZET Işığa yönelen panel projesinin amacı,

Detaylı

PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ

PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ DERSĐN ADI : MĐKROĐŞLEMCĐLER II DENEY ADI : PIC 16F84 VE ĐKĐ BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ PIC 16F84 VE VAVĐYEN ANAHTAR ĐLE BĐR LED KONTROLÜ ÖĞRENCĐ ĐSMĐ : ALĐ METĐN

Detaylı

Program Kodları. void main() { trisb=0; portb=0; while(1) { portb.b5=1; delay_ms(1000); portb.b5=0; delay_ms(1000); } }

Program Kodları. void main() { trisb=0; portb=0; while(1) { portb.b5=1; delay_ms(1000); portb.b5=0; delay_ms(1000); } } Temrin1: PIC in PORTB çıkışlarından RB5 e bağlı LED i devamlı olarak 2 sn. aralıklarla yakıp söndüren programı yapınız. En başta PORTB yi temizlemeyi unutmayınız. Devre Şeması: İşlem Basamakları 1. Devreyi

Detaylı

16F84 ü tanıt, PORTB çıkış MOVLW h FF MOWF PORTB

16F84 ü tanıt, PORTB çıkış MOVLW h FF MOWF PORTB MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 - DERS NOTLARI (Kısım 3) Doç. Dr. Hakan Ündil Program Örneği 9 : Gecikme altprogramı kullanarak Port B ye bağlı tüm LED leri yakıp söndüren bir program için akış

Detaylı

1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı

1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı 1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı yazınız. SAYAC1 EQU 0X20 devam movlw B'00000000' call DELAY incf PORTB,f ;Akü ye 0' sabit değerini yaz. ;Aküdeki değer PORTB

Detaylı

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SERİ BAĞLANTILI 7 SEGMENT LED PROJESİ Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa E-mail: dogan@neu.edu.tr,

Detaylı

DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü

DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü Ders 7, Slayt 2 1 PROGRAM 1 RAM bellekte 0x0C ve 0x0D hücrelerinde tutulan iki 8-bit sayının toplamını hesaplayıp

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu Makaleler PIC ile LED Yakıp Söndüren Devre PIC ile LED Yakıp Söndüren Devre Canol Gökel - 13 Ekim 2006 Giriş Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde PIC'e yeni başlayanlar için basit

Detaylı

Assembler program yazımında direkt olarak çizgi ile gösterilmemesine rağmen ekranınız ya da kağıdınız 4 ayrı sütunmuş gibi düşünülür.

Assembler program yazımında direkt olarak çizgi ile gösterilmemesine rağmen ekranınız ya da kağıdınız 4 ayrı sütunmuş gibi düşünülür. BÖLÜM 4 4. PIC PROGRAMLAMA Herhangi bir dilde program yazarken, öncelikle kullanılacak dil ve bu dilin editörünü kullanabilmek önemlidir. Biz bu işlem için Mplab programını kullanacağız. Bu sebeple aslında

Detaylı

KESME (INTERRUPT) NEDİR?

KESME (INTERRUPT) NEDİR? KESME (INTERRUPT) NEDİR? Mikro işlemcilerle yeni çalışmaya başlayan çoğu kimseler, interrupt kelimesini duymalarına rağmen, kullanımlarının zor olduğu düşüncesiyle programları içerisinde kullanmaktan çekinirler.

Detaylı

DERS 13 PIC 16F84 ile DONANIM SAYICI KULLANIMI İÇERİK KESME

DERS 13 PIC 16F84 ile DONANIM SAYICI KULLANIMI İÇERİK KESME DERS 13 PIC 16F84 ile DONANIM SAYICI KULLANIMI İÇERİK KESME Ders 13, Slayt 2 1 TMR0 SAYICISI Ram belleğin h 01 adresi TMR0 adlı özel amaçlı bir saklayıcı olarak düzenlenmiştir. Bu saklayıcı bir sayıcıdır.

Detaylı

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa, KKTC E-mail: dogan@neu.edu.tr, Tel: (90) 392 2236464 ÖZET Bilgisayarlara

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) LCD ekranlar bize birçok harfi, sayıları, sembolleri hatta Güney Asya ülkelerin kullandıkları Kana alfabesindeki karakterleri de görüntüleme imkanını verirler. LCD lerde hane

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu Step Motor Step motor fırçasız elektrik motorlarıdır. Step motorlar ile tam bir tur dönmeyi yüksek sayıda adımlara bölebilmek mümkündür (200 adım). Step motorları sürmek için, sürekli gerilim uygulamak

Detaylı

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir.

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir. DENEY 1: PIC 16F84 DEN BİLGİSAYARA VERİ GÖNDERME Bu uygulamada verici kısım PIC16F84, alıcı kısım ise bilgisayardır. Asenkron iletişim kurallarına göre her iki tarafta aynı parametreler kullanılacaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ İLE ANALOG İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

www.firatdeveci.com Sayfa 1

www.firatdeveci.com Sayfa 1 Ön Söz Antik Yunan da ilk kehribarın maddeleri çekmesiyle başlayan elektrik serüveni tarih içinde bir çok değişik formda bulunmuş, değişmiş, evrim geçirmiştir. Galvani, Volta, Faraday, Amperé ve Ohm un

Detaylı

BÖLÜM 1 ALT PROGRAMLAR 1.1.ALTPROGRAM NEDİR?

BÖLÜM 1 ALT PROGRAMLAR 1.1.ALTPROGRAM NEDİR? 0 BÖLÜM 1 ALT PROGRAMLAR 1.1.ALTPROGRAM NEDİR? Programlamada döngü kadar etkili bir diğer kullanım şekli de alt programlardır. Bu sistemde işlemin birkaç yerinde lazım olan bir program parçasını tekrar

Detaylı

MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI

MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI S1. Aşağıdaki eleman ya da birimlerden hangisi genel bir bilgisayar sisteminin donanımsal yapısında yer almaz? a) Mikroişlemci (CPU) b) Bellek

Detaylı

Mikroişlemciler. Microchip PIC

Mikroişlemciler. Microchip PIC Mikroişlemciler Microchip PIC Öğr. Gör. M. Ozan AKI r1.1 Microchip PIC Mikrodenetleyiciler www.microchip.com Microchip PIC Mikrodenetleyiciler Microchip PIC Mikrodenetleyiciler Microchip PIC Mikrodenetleyiciler

Detaylı

W SAYAC SAYAC SAYAC. SAYAC=10110110 ise, d=0 W 01001001

W SAYAC SAYAC SAYAC. SAYAC=10110110 ise, d=0 W 01001001 MOVLW k Move Literal to W k sabit değerini W saklayıcısına yükler. MOVLW h'1a' W 1A. Hexadecimal 1A sayısı W registerine yüklenir. MOVF f,d Move f f saklayıcısının içeriğini W veya f'e yükler. MOVF SAYAC,0

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-302 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-302 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ EET-302 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Doç. Dr. Melih Cevdet İNCE DENEYLER Deney_1: Program yazma, derleme, pic e yükleme,

Detaylı

Ön Söz. Fırat Deveci Ağustos 2009 fxdev@fxdev.org. Elektrik ve elektroniğe gönül veren herkese. FxDev.org Sayfa 1

Ön Söz. Fırat Deveci Ağustos 2009 fxdev@fxdev.org. Elektrik ve elektroniğe gönül veren herkese. FxDev.org Sayfa 1 Ön Söz Antik Yunan da ilk kehribarın maddeleri çekmesiyle başlayan elektrik serüveni tarih içinde bir çok değişik formda bulunmuş, değişmiş, evrim geçirmiştir. Galvani, Volta, Faraday, Amperé ve Ohm un

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022 Ankara, 2012 I Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI 12. Bölüm TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI Tuş Takımı (Keypad) Hakkında Bilgi Tuş Takımı Uygulaması-1 74C922 Tuş Takımı Enkoder Entegresi Tuş Takımı Uygulaması-2 (74C922 İle) Bu bölümde tuş takımı diğer

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-FİNAL KISMI

MİKRODENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-FİNAL KISMI MİKRODENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL 2016-2017 Bahar-FİNAL KISMI (NOT: Derslerde işlenen diğer örnekler, Lab. Deneyi ve Sayı Sistemleri de Final sınavına dahildir) BÖLÜM 7 - LOJİK

Detaylı

BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER

BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER V İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER ve PIC16F877A... 13 1.1 Giriş... 13 1.2 Mikrochip Mikrodenetleyici Ailesi... 14 1.2.1 PIC12CXXX/PIC12FXXX Ailesi... 15 1.2.2 PIC16C5X Ailesi... 15 1.2.3 PIC16CXXX/PIC16FXXX

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI

PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI BİTİRME ÇALIŞMASI SULTAN ÜÇOK 203786 HAZİRAN,2011 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Hazırlayan:Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1

Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Hazırlayan:Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1 B Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Hazırlayan:Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikro denetleyici Programlama Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen yazılımlarda kullanılan alt

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI. öğrencilerine eğitimleri esnasında iş hayatında karşılaşabilecekleri kontrol işlemleri ve

MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI. öğrencilerine eğitimleri esnasında iş hayatında karşılaşabilecekleri kontrol işlemleri ve MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI Muciz ÖZCAN 1 Hidayet GÜNAY 2 1 Selçuk Üniversitesi KONYA 2 MPG Makine Prodüksiyon Grubu Arge- Müh. KONYA Özet Haberleşme, Elektronik, Kontrol ve

Detaylı

5. BÖLÜM - DÖNGÜ (ÇEVRİM) ve Z BAYRAĞI

5. BÖLÜM - DÖNGÜ (ÇEVRİM) ve Z BAYRAĞI MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2015-2016 Bahar-Vize (MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI nın devamıdır. Sadece VİZE için olan kısımdır) 5. BÖLÜM - DÖNGÜ (ÇEVRİM) ve Z BAYRAĞI

Detaylı

MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2013-2014 Bahar-Final

MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2013-2014 Bahar-Final MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan Ündil 2013-2014 Bahar-Final BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan

Detaylı

ROBOT KOL BİTİRME PROJESİ DÖNEM İÇİ RAPORU

ROBOT KOL BİTİRME PROJESİ DÖNEM İÇİ RAPORU ROBOT KOL BİTİRME PROJESİ DÖNEM İÇİ RAPORU İSMAİL KAHRAMAN-ŞEYMA ÖZTÜRK 200713151027 200513152008 Robot Kol Mekanizması: Şekildeki robot-insan benzetmesinden yola çıkarak, bel kısmı tekerlekli ve sağa-sola-ileri-geri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

BÖLÜM 7 XTAL2 XTAL1. Vss. Şekil Mikrodenetleyicisi osilatör bağlantı şekli. Bir Makine Çevrimi = 12 Osilatör Periyodu

BÖLÜM 7 XTAL2 XTAL1. Vss. Şekil Mikrodenetleyicisi osilatör bağlantı şekli. Bir Makine Çevrimi = 12 Osilatör Periyodu BÖLÜM 7 7. ZAMANLAYICI/SAYICI YAPISI: 7.1. Sistem Saat üreteci ve Makine Çevrimi Bilgi: Saat üreteci bir mikrodenetleyicinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan saat darbelerini üreten

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

Sistem Gereksinimleri: Uygulama Gelistirme: PIC Mikroislemcisinin Programlanmasi: PIC Programlama Örnekleri -1

Sistem Gereksinimleri: Uygulama Gelistirme: PIC Mikroislemcisinin Programlanmasi: PIC Programlama Örnekleri -1 PIC Programlama Örnekleri -1 Sistem Gereksinimleri: PIC programlayicinin kullanilabilmesi için; Win98 ve üstü bir isletim sistemi Paralel port 60 MB veya daha üstü disk alani gerekmektedir. Ancak programlama

Detaylı

PIC UYGULAMALARI. Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu

PIC UYGULAMALARI. Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu PIC UYGULAMALARI STEP MOTOR UYGULAMLARI Step motor Adım motorları (Step Motors), girişlerine uygulanan lojik sinyallere karşılık analog dönme hareketi yapan fırçasız, sabit mıknatıs kutuplu DC motorlardır.

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER ÖRNEK PROGRAMLAR

MİKRODENETLEYİCİLER ÖRNEK PROGRAMLAR MİKRODENETLEYİCİLER ÖRNEK PROGRAMLAR Bülent ÖZBEK Örnek Program -1- B Portuna bağlı LED leri Yakma Bu programda PIC16F84 mikrodenetleyicisinin B portuna bağlı 8 adet LED in yanması sağlanacaktır. Bunu

Detaylı

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre MİKRODENETLEYİCİLER Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre Mikrodenetleyici: Bir mikroişlemcinin

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-Final Kısmı

MİKRODENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL Bahar-Final Kısmı MİKRODENETLEYİCİLER 2 DERS NOTLARI Prof. Dr. Hakan ÜNDİL 2014-2015 Bahar-Final Kısmı (NOT: Derslerde işlenen diğer örnekler de Final sınavına dahildir) BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir

Detaylı

PIC Mikrodenetleyicileri

PIC Mikrodenetleyicileri PIC Mikrodenetleyicileri Intel 1976 da 8031/51 ailesini piyasaya sürdüğünde dünyanın en popüler mikroişlemcisi olmuştu. Bu işlemci dünya üzerinde 12 den fazla firma tarafından (İntel, Phillips, Dallas,

Detaylı

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Bahar-Vize BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan

Detaylı

3.2 PIC16F84 Yazılımı PIC Assembly Assembler Nedir?

3.2 PIC16F84 Yazılımı PIC Assembly Assembler Nedir? 3.2 PIC16F84 Yazılımı 3.2.1 PIC Assembly 3.2.1.1 Assembler Nedir? Assembler,bir text editöründe assembly dili kurallarına göre yazılmış olan komutları pıc in anlayabileceği heksadesimal kodlara çeviren

Detaylı

8 Ledli Havada Kayan Yazı

8 Ledli Havada Kayan Yazı 8 Ledli Havada Kayan Yazı Hazırlayan Eyüp Özkan Devre Şemasının ISIS Çizimi Devre şemasından görüldüğü gibi PIC16F84A mikro denetleyicisinin Port B çıkışlarına 8 adet LED ve dirençler bağlı. 4MHz lik kristal

Detaylı

PIC MCU ile UYGULAMALAR-II

PIC MCU ile UYGULAMALAR-II PIC MCU ile UYGULAMALAR-II ADC-DAC Uygulamaları Paralel LCD Uygulamaları Seri LCD Uygulamaları Step Motorlar DC Motorlar Servo Motorlar YRD.Doc..Dr.BÜLENT ÇOBANOĞLU ADC: Anolog-Digital Çevirici ADC, girişlerine

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı Zamanlayıcılar ve Sayıcılar Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt

Detaylı

PIC 16F877 nin kullanılması

PIC 16F877 nin kullanılması PIC 16F877 nin kullanılması, dünyada kullanıma sunulmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye de de uygulama geliştirenlerin kullanımına sunuldu., belki de en popüler PIC işlemcisi olan 16F84 ten sonra kullanıcılara

Detaylı

Alıcı Devresi; Sinyali şu şekilde modüle ediyoruz;

Alıcı Devresi; Sinyali şu şekilde modüle ediyoruz; Bu e kitapta infrared iletişim protokolleri ile ilgili basit bir uygulamayı anlatmaya çalışacağım. Bunu yine bir mikrodenetleyici ile yapmamız gerekecek. Siz isterseniz 16f628a yı ya da ccp modülü olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK MİKRODENETLEYİCİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK MİKRODENETLEYİCİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK MİKRODENETLEYİCİ 2 ANKARA 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

5.Eğitim E205. PIC16F628 ve PIC16F877 Hakkında Genel Bilgi IF THEN ELSE ENDIF HIGH-LOW GOTO-END- PAUSE Komutları Tanıtımı ve Kullanımı PIC16F628:

5.Eğitim E205. PIC16F628 ve PIC16F877 Hakkında Genel Bilgi IF THEN ELSE ENDIF HIGH-LOW GOTO-END- PAUSE Komutları Tanıtımı ve Kullanımı PIC16F628: 5.Eğitim E205 PIC16F628 ve PIC16F877 Hakkında Genel Bilgi IF THEN ELSE ENDIF HIGH-LOW GOTO-END- PAUSE Komutları Tanıtımı ve Kullanımı PIC16F628: PIC16F628 18 pine sahiptir.bu pinlerin 16 sı giriş / çıkış

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 5 Zamanlayıcılar Zamanlayıcı/Sayıcı 3 Zamanlayıcı/Sayıcı Zamanlayıcı: Zaman geciktirici olarak kullanıldığında verilen isim. Sayıcı:

Detaylı

http://nptel.ac.in/courses/webcourse-contents/iit KANPUR/microcontrollers/micro/ui/Course_home3_16.htm Yrd.Doç. Dr.

http://nptel.ac.in/courses/webcourse-contents/iit KANPUR/microcontrollers/micro/ui/Course_home3_16.htm Yrd.Doç. Dr. http://nptel.ac.in/courses/webcourse-contents/iit KANPUR/microcontrollers/micro/ui/Course_home3_16.htm B Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU PIC MİKRODENETLEYİCİ VE AİLESİ PIC, Microchip firması tarafından üretilen,

Detaylı

LPC2104 Mikro Denetleyicisini KEIL İle Programlamak

LPC2104 Mikro Denetleyicisini KEIL İle Programlamak LPC2104 Mikro Denetleyicisini KEIL İle Programlamak Program yazabilmek için öncelikle komutları tanımamız ve ne işe yaradıklarını bilmemiz gerekir. Komutlar yeri geldikçe çalışma içerisinde anlatılacaktır.

Detaylı

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (Vize) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (Vize) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (Vize) Prof. Dr. Hakan Ündil 2016-2017 Bahar (MİKRODENETLEYİCİLER I DERS NOTLARI nın devamıdır. Sadece VİZE için olan kısımdır) 6. BÖLÜM - ALT PROGRAMLAR Program içerisinde

Detaylı

HUNRobotX - Makaleler - Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü. Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü

HUNRobotX - Makaleler - Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü. Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Yazan: Mustafa Tufaner, Düzenleyen: Canol Gökel - 18 Kasım 2006 Giriş Robotikte sıkça kullanılabilecek bir uygulama ile karşınızdayız.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ İLE DİJİTAL İŞLEMLER 523EO0021 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PIC MİKRODENETLEYİCİLERİN HAFIZA YAPISI. Temel olarak bir PIC içerisinde de iki tür hafıza bulunur:

PIC MİKRODENETLEYİCİLERİN HAFIZA YAPISI. Temel olarak bir PIC içerisinde de iki tür hafıza bulunur: PIC MİKRODENETLEYİCİLERİN HAFIZA YAPISI Temel olarak bir PIC içerisinde de iki tür hafıza bulunur: 1. Program Hafızası (ROM,PROM,EPROM,FLASH) Programı saklar, kalıcıdır. 2. Veri Hafızası (RAM, EEPROM)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ Alt Program Yapısı Alt programın çağrılması Alt program korunur alınır ;Argumanlar R12 R15 registerlarına atanir. call #SubroutineLabel SubroutineLabel:

Detaylı

ADC: Anolog-Digital Çevirici

ADC: Anolog-Digital Çevirici ADC: Anolog-Digital Çevirici ADC, girişlerine uygulanan akım, gerilim, sıcaklık gibi analog büyüklükleri değerleri ile orantılı olarak çıkışında digital sinyale çeviren devredir. PIC16F877a da 8 kanallı

Detaylı

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI Bazı pinler çevre birimleri ile çoklanmıştır. Peki bu ne demek? Mesela C portundaki RC6 ve RC7 pinleri seri iletişim için kullanılır. Eğer seri iletişimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ-3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Proton Plus ile PIC Programlama Bölüm 2

Proton Plus ile PIC Programlama Bölüm 2 Bu bölümde program Yazmaya yeni başlayanların kullanmakta çekindiği bir kavram olan Kesme (Interrupt) kullanımını ele alacağız. Kesme (Interrupt) tanımlayacak olursak, bir programının normal çalışması

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROJE MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 2 PROJE SAHİBİ ADI:MEHNET SOYADI:AVCI SINIF:2 ŞUBE:1 OKUL NO:092904005 BÖLÜM: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DERS

Detaylı

PD103 BUTON LED UYGULAMA DEVRESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ MALZEME LİSTESİ

PD103 BUTON LED UYGULAMA DEVRESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ MALZEME LİSTESİ PD103 BUTON LED UYGULAMA DEVRESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ MALZEME LİSTESİ AÇIK DEVRE ŞEMASI BASKI DEVRESİ PIC16F84 UYGULAMA-1 İŞLEM BASAMAKLARI 1. PIC16F84 te A portunun ilk bitine (RA0) bağlı butona basıldığında,

Detaylı

P IC 16F877. Program. Belleği

P IC 16F877. Program. Belleği P IC 16F877 Mİ MARİ (Architecture) PIC 16F87X ve 16F8X serisi öncelikle, PIC 16CXX ailesinin özelliklerini taşır. PIC 16CXX de Harvard mimarisi kullanılmıştır. Von Neuman mimarisinde, veri ve program belleğine

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Mikrodenetleyiciyi ve çevre elemanlarını seçebilecek, dijital işlem için gerekli programı hatasız olarak yazabilecek, programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek

Detaylı

BÖLÜM 4 KAREKTER LCD ve ADC İŞLEMLERİ

BÖLÜM 4 KAREKTER LCD ve ADC İŞLEMLERİ BÖLÜM 4 KAREKTER LCD ve ADC İŞLEMLERİ 4.1) Hi-Tech te Karekter LCD İşlemleri Şekil-37 de bir örneği görülen karakter LCD ler dışarıya bilgi aktarmak için kullanılan en yaygın birimlerdendir. Genel itibari

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu Makaleler Geri Sayım Cihazı HUNRobotX - Makaleler - Geri Sayım Cihazı Geri Sayım Cihazı Yazan: Kutluhan Akman, Düzenleyen: Canol Gökel - 22 Ekim 2006 Giriş Hepinizin bazı macera

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu İstanbul 2009 İçindekiler EasyPic6 Deney Setinin Tanıtımı... 1 PIC16F887

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 523EO0020 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PIC16F87X te ADC MODÜLÜNÜN KULLANIMI

PIC16F87X te ADC MODÜLÜNÜN KULLANIMI PIC16F87X te ADC MODÜLÜNÜN KULLANIMI Emre YAVUZ Temmuz 2009 PIC16F87X te ADC MODÜLÜ Ü KULLA IMI Bu makalemizde PIC16F87X serisi mikrodenetleyicilerde ADC modülünün temel düzeyde kullanımını anlatacağım.

Detaylı