Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz"

Transkript

1 DAVRANIŞ KODU A

2 En önemli insani çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler yaşamlarımıza güzellik ve onur katabilir. Albert Einstein

3 Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz Her ne kadar CNH Industrial N.V. yeni kurulmuş bir şirket olsa da kurumsal geçmişimiz 150 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Bu uzun yıllar süresince faaliyet alanlarımız ve dünya gerek büyüme gerekse değişim açısından ciddi bir yol kat etti. Yaşanan bu büyüme ve değişime rağmen faaliyet alanlarımızın temelini oluşturan temel değerler ve etik anlayışı, çalışma şeklimiz ve başarımız için bir temel olmaya devam ediyor. Sürekli değişen ortam bizim ve faaliyet gösterme biçimimiz için yeni ve farklı güçlükler oluşturuyor ve bu güçlüklerle başa çıkabilmek için hazırlıklı olmalıyız. Bu tip güçlüklerle mücadele edebilmemiz için kritik önem taşıyan yollardan biri şirketimizin temel değerlerini ve faaliyet gösterirken uymak zorunda olduğumuz hukuki parametreleri anlamak ve benimsemektir. İş uygulamaları yoğun kamu denetiminde olmaya devam ettiği ve küresel şirketler her geçen gün daha karmaşık hale gelen (ve sürekli gelişen) yasal gerekliliklere uymak zorunda olduğu için günümüzde daha da büyük önem taşımaktadır. Şirket Davranış Kodu (diğer Şirket politikalarımız ile birlikte) karşılaşabileceğiniz olası güçlüklerle başa çıkabilmenize yardımcı olmak için kılavuz niteliği taşıyan prensipler ve diğer bilgiler sağlar. Aynı zamanda Şirket in uyumluluk ve etik programına ve yardım ile tavsiye için kiminle iletişim kurmanız gerektiğine ilişkin bilgi de sağlar. Doğruluk konusundaki şöhretimiz en önemli varlıklarımızdan biridir ve tüm çalışanlarımızdan, görevlerini yerine getirirken bu şöhretimizi korumalarını bekleriz. Geçerli yasalar ve CNH Industrial politikalarına uymak herkesin sorumluluğundadır. CNH Industrial ve bağlı ortaklıklarında görev alan tüm idareciler, görevliler ve çalışanlar Koda uymalıdır. Eylemleriniz ve sizin için geçerli politikaları bilmek ve bunlara uymak konusunda sorumluluk sahibi olun. Yöneticiyseniz; uyumluluk hali oluşturmak, her fırsatta Kodu desteklemek ve gerek sözleriniz gerekse eylemleriniz ile çalışanlarınızın Kodu ve diğer ilgili Şirket politikalarını anlamalarına yardımcı olmak sizin sorumluluğunuzdur. Kodu okuyun ve sizin için nasıl geçerli olduğunu dikkatle göz önünde bulundurun. Sorularınız varsa yöneticilerinizden veya Kod içerisinde tanımlanan diğer kaynaklardan yardım isteyin. Bunun yanı sıra, Kod ihlallerine şahit olursanız veya bu tür ihlaller konusunda bilginiz varsa yöneticinizden veya Kod içerisinde belirtilen diğer kaynaklardan yardım istemelisiniz. Bu tür raporları mümkün olan en üst düzeyde gizli tutacağımız konusunda sizi temin ederim. İyi niyetli bir şekilde ihlalden şüphelenen ve bu şüphesini rapor eden hiç kimsenin rapor nedeniyle misillemeye maruz kalmayacağı konusunda da sizi temin ederim. Doğruluk konusundaki şöhretimizi korumaya ve güçlendirmeye ve doğru şekilde iş yapmaya olan adanmışlığımızı yenileme çabamızda lütfen bana katılın. Richard J. Tobin, Chief Executive Officer 1

4 KAPSAM Kod tüm CNH Industrial N.V. ( CNH Industrial veya Şirket ) yöneticileri, görevlileri ve diğer çalışanları, bağlı ortaklıkları ve tüm ülkelerdeki CNH Industrial grup şirketleri ( CNH Industrial Grup ) adına faaliyet gösteren diğerleri için geçerlidir. Bu Koda ek olarak CNH Industrial Grup Kodu tamamlayan ve işiniz için geçerli olabilecek şirket politikaları, dahili prosedürler ve iş prosesleri geliştirmiştir. Kod okunmalı ve Şirket politikalarıyla birlikte anlaşılmalıdır. Bu politikalar Kodun ayrılmaz bir parçasıdır ve CNH Industrial internet sitesinden (www.cnhindustrial.com) ve intranetinden indirilebilir. Belirli bir yargı alanındaki yasalar ve düzenlemeler Davranış Kodu içerisinde belirtilenlerden daha esnekse Kod geçerli olur. CNH Industrial, BM İnsan Hakları Beyannamesi, ilgili Uluslararası Çalışma Teşkilatı ( ILO ) Sözleşmeleri ve Çok Uluslu Şirketler için OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Ana Esaslarını destekler. Bu doğrultuda, Kod ile birlikte CNH Industrial ın uygulamaları ve stratejilerinin, bu kurallar ile tutarlı olması amaçlanır. Tüm ilişkilerimizde etkileşime geçtiğimiz tüm insanlarla etik davranışı etkin biçimde desteklemeli ve en yüksek dürüstlük, doğruluk ve güvenilirlik standartlarına bağlı olmalıyız. Geçerli kanun veya Davranış Kodu muza uygun olmayan şekilde hareket eden bir yüklenici, acente, danışman, aracı, dağıtımcı veya başka bir üçüncü taraf ile iş yapmamız doğruluğa olan taahhüdümüze zarar verir. CNH Industrial, çalışanlarının kötü uygulamaların belirlenmesi ve önlenmesi konusunda etkin biçimde rol almasını teşvik eder. Yöneticiniz de dahil olmak üzere herhangi bir çalışanın herhangi bir yasa veya Kod maddesini ihlal ettiğini, ihlal edebileceğini veya ihlal ettiği izlenimi verecek şekilde davrandığını düşünüyorsanız bu faaliyeti vakit kaybetmeden amirinize, İnsan Kaynakları temsilcinize, Şirket in Dahili Denetleme birimi üyesine veya Hukuk ve Uyumluluk Departmanı üyesine bildirmeniz beklenir. Alternatif olarak, Şirket in uyumluluk yardım hattını kullanarak kimliğinizi vermeden yardım isteyebilirsiniz. Lütfen Dikkat: Bu Kod içerisinde yer alan veya ima edilen hiçbir şey CNH Industrial Grup üzerinde yasal zorunluluk oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanmamalıdır. Kod içerisindeki hükümler zaman zaman değiştirilebilir ve istihdama ilişkin herhangi bir hak oluşturmaz. 2

5 IÇERIK 1 RİCHARD TOBİN DEN MESAJ 2 KAPSAM 3 IÇERIK 4 PAZARDA 6 Anlaşmazlık ve Olası Çıkar Çatışmalarından Kaçınır ve Bunları Yönetiriz 7 Geçerli Kanunlara Uygunluğu Destekliyoruz 7 Rüşvet veya Yolsuzluk ile İlgilenmiyoruz 8 Kara Para Aklama Karşıtı Mevzuata Uyarız 8 Ekonomik Müeyyideler, Ambargolar ve Uluslararası Ticaret Mevzuatı na Saygılıyız 9 Adil Rekabet Ederiz 9 Kişisel Mahremiyeti Kabul Eder ve Buna Saygı Gösteririz 10 ÇALIŞANLARIMIZ 12 Çocuk İşçi Çalıştırmaz ve Zorla İşçilik Yaptırmayız 12 Örgütlenme Özgürlüğüne Saygılıyız 12 Başkalarına Karşı Saygılıyız ve Ayrımcılık Yapmayız 12 Tehdit veya Tacize Tolerans Göstermeyiz 13 İyi Bir Çalışma Ortamı Kurmaya Çalışırız 13 Şirket Varlıkları ve Kaynaklarını Sorumlu Bir Şekilde Kullanırız 13 İtibarımızı Koruruz 14 ÇEVRE, SAGLIK VE GÜVENLIK 16 Başkalarının ve Kendimizin Sağlık ve Güvenliğini Koruruz 16 Süreçlerde Çevreye İlişkin Korumalar Uyguluyoruz 17 Güvenli ve Çevre Dostu Ürünler Üretmeyi Taahhüt Ederiz 18 ÇEVRE VE TOPLUM 20 Müşterilerimize En Yüksek Değeri Sunmayı Hedefleriz 20 Tedarikçilerimizi Nesnel Bir Şekilde Seçeriz 21 Kamu Kurumları ile Şeffaf İlişkiler Muhafaza Ederiz 22 Kamuyu İlgilendiren Konulara Uygun Bir Şekilde Katılırız 22 Faaliyet Gösterdiğimiz Toplumların Aktif Üyeleriyiz 23 Adiliz, Dürüstüz ve İletişimlerimizde Açığız 24 IÇ KONTROL 26 Finansal Raporlarımız ve Muhasebe Kayıtlarımız için Süreçlere Sahibiz 28 Şirket içi Bilgiyi Doğru ve Yasal Şekilde Kullanırız 29 Gizli Bilgilerimizi Koruruz 30 KAYGI VE ENDIŞELERIN DILE GETIRILMESI 34 EGITIM IÇERIK / 3

6 4

7 PAZARDA CNH Industrial Grup işlerini Kodu esas alarak ve çerçevesinde yer alan iş yönetimi değerleriyle tutarlı olarak yürütür ve tüm diğer çalışanları ve Kodun yönelik olduğu diğer bireylerden de eşit düzeyde davranmalarını talep eder. CNH Industrial Grup'un politikası ilişkilerini dürüst ve etik bir şekilde gerçekleştirerek yüksek doğruluk standartlarını desteklemektir. Her bir idarecinin, görevlinin ve çalışanın Şirket'in müşterileri, tedarikçileri, ortakları, hizmet sağlayıcıları, rakipleri, çalışanları ve işini yaparken temas halinde olduğu diğer kişilerle olan ilişkilerinde doğruluk içerisinde hareket etmesi en yüksek iş yönetimi etik standartlarını gözetmesi gerekir. PAZARDA / 5

8 Anlaşmazlık ve Olası Çıkar Çatışmalarından Kaçınır ve Bunları Yönetiriz CNH Industrial'ın iş kararlarının kişisel çıkarlardan uygun olmayan bir şekilde etkilenmediği ve CNH Industrial için en iyi olanın seçilmesi üzerine kurulu olmasını sağlayarak CNH Industrial'ın iş kararlarının doğruluğunu korumaktan hepimiz sorumluyuz. Kişisel çıkarlarınız ve CNH Industrial'a karşı olan yükümlülükleriniz arasında bölünmüş sadakat söz konusu olan herhangi bir durumda çıkar çatışması ortaya çıkar. Çıkar çatışması oluşturan hiçbir faaliyetin kabul edilemeyeceği gibi böylesi bir durumu oluşturuyor izlenimi verebilecek faaliyetlerden de kaçınmalısınız. Buna ek olarak, sizin yapmanızın yasak olduğu eylemleri başkalarına yaptırarak, örneğin bir aile ferdi veya arkadaşınız aracılığıyla uygun olmayan bir yatırım yaparak, bu politikanın etrafından dolaşmamalısınız. Bir çıkar çatışması oluşturabilecek tüm yolları listelemek zor olsa da aşağıda çıkar çatışmasına neden olabilecek bazı örnekler verilmiştir: Rakip, tedarikçi veya müşteri ile istihdam veya danışmanlık ilişkisi içerisinde olmak; Grup tarafından yapılacak herhangi bir ürün, malzeme, ekipman, hizmet veya mülk satın alımı ya da satışını içeren herhangi bir işlemde finansal çıkar sahibi olmak; Ekipman, malzeme veya tescilli bilgi de dahil olmak üzere Şirket varlıklarını kişisel amaçla veya işinizle ilgili olmayan dış işlerde kullanmak; Herhangi bir rakip, tedarikçi veya Grup müşterisinden nominal değer üzerindeki herhangi bir nakit, hediye, eğlence ya da imtiyaz kabul etmek; Sorularınız veya kaygılarınız varsa konuyu doğrudan amiriniz veya İnsan Kaynakları ya da Hukuk ve Uyumluluk Departmanı temsilciniz ile incelemelisiniz. [CNH Industrial'ın Çıkar Çatışması Politikası'na da bakın.] SORU Kardeşim, ürünlerimizde kullanılan parçaları üreten bir şirketi yönetiyor. Kardeşimin şirketinin CNH Industrial Grup tedarikçisi olarak belirlenmesinde rol alabilir miyim? SvC CEVAP Hayır. Kişisel veya aile ilişkisi olan durumlarda satın alma kararı vermek iyi bir iş uygulaması değildir. Aynı zamanda kardeşinize yardım etme isteğiniz ve Şirket için en iyi tedarikçiyi seçme konusundaki nesnelliğiniz arasında çıkar çatışması oluşturur. Ancak ilişkinizi açıklar ve seçim sürecinde rol almazsanız kardeşinizin şirketi Grup işleri için diğer nitelikli tedarikçiler ile rekabet edebilir. 6

9 SORU Gelişmekte olan bir ülkedeki kamu iktisadi işletmesine teklif veriyorum. Kamu görevlisi, kendisine kişisel bir ödeme yapmam halinde teklifimin "özel değerlendirme"ye tabi tutulacağını ima etti. Bunun sık yapılan bir uygulama olduğunu söyledi. Bunun doğru olduğunu düşünmüyor olsam da teklifimin hak ettiği ilgili görmesini istiyorum. Ödemeyi yapmalı mıyım? Geçerli Kanunlara Uygunlugu Destekliyoruz Çalışanlar, görevliler ve yöneticiler Şirket'in faaliyet gösterdiği şehirlerdeki, eyaletlerdeki ve ülkelerdeki tüm geçerli yasaların, kuralların ve düzenlemelerin lafzına ve ruhuna uymalıdır. Tüm çalışanlar, görevliler ve yöneticilerden geçerli yasaların, kuralların ve düzenlemelerin tamamını bilmeleri beklenmiyor olsa da uygun personelden ne zaman tavsiye alınması gerektiğini belirlemeye yetecek kadar bilgi edinmek önemlidir. Uyumluluğa ilişkin sorular Şirket'in Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'na yöneltilmelidir. CEVAP Hayır, bu uygun olmayan bir ödeme. Kod'umuzun ve yasaların ihlali anlamına geliyor. Devlet memuru da dahil olmak üzere hiç kimseye iş avantajı sağlamak amacıyla değerli bir şeyler teklif etmemelisiniz. Talebi vakit kaybetmeden Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'na rapor etmelisiniz. Rüşvet veya Yolsuzluk ile llgilenmiyoruz Uluslararası İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetle Mücadele hakkındaki OECD Konvansiyonu, İtalya 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi, BK Rüşvet Yasası ve ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları gibi yolsuzluğa karşı yasalar bir şirketin, çalışanlarının ve aracılarının şirket için iş almak üzere resmi bir yasa veya kararı etkilemek amacıyla herhangi bir yabancı devlet memuru/yetkilisine, siyasi partiye, parti görevlisi/yetkilisine veya siyasi makam adayına doğrudan veya dolaylı olarak ödeme yapmasını veya ödeme yapmayı vaat etmesini yasaklar. Diğer yolsuzluk karşıtı yasalar daha da ileri giderek bu tür ödemelerin herhangi birine yapılmasını yasaklar. Tüm CNH Industrial çalışanları yürürlükteki yolsuzluk karşıtı yasalara ve ilgili Şirket politikalarına uymakla yükümlüdürler. Buna ek olarak, yolsuzluk karşıtı yasalar bir başkasının bizim adımıza rüşvet, komisyon vermesini veya uygun olmayan ödemeler yapmasını istememizi veya görevlendirmemizi yasaklar. Ayrıca, bizim adımıza hareket eden birinin bunu yapmasına bilerek izin vermemeli veya yapıyor olabileceğine dair işaretleri görmezden gelmemeliyiz. Bizim adımıza hareket eden birinin uygun olmayan bir ödeme yaptığına inanıyorsanız durumu vakit kaybetmeden Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'na rapor etmelisiniz. [CNH Industrial'ın Yolsuzluk Karşıtı Politikası'na da bakın.] PAZARDA / 7

10 Kara Para Aklama Karşıtı Mevzuata Uyarız Kara para aklama, suç faaliyeti ile elde edilen parayı yasal bir şekilde elde edilmiş gibi gösterme işlemidir. Kara para aklama dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi suçları kolaylaştırabilir; küresel ekonomiyi olumsuz etkiler ve kati şekilde yasa dışıdır. Yürürlükteki yasalar ve Şirket politikalarımız herhangi bir şekil veya yöntem ile suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklandığı şüphesinin uyanmasına neden olabilecek faaliyetleri icra etmemizi veya bunlara karışmamızı yasaklar. Tüm CNH Industrial çalışanları yürürlükteki kara para aklama karşıtı yasalar ve ilgili Şirket politikaları ve prosedürlerine uymakla yükümlüdür. Üçüncü şahıslar ile herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce karşı tarafın geçmişine dair elde edilmesi mümkün tüm bilgileri (finansal bilgiler dahil olarak) toplayarak, üçüncü tarafların güvenilirlikleri, saygınlıkları ve icra ettikleri faaliyetlerinin meşruluğu açısından kontrol etmemiz gerekir. Ekonomik Müeyyideler, Ambargolar ve Uluslararası Ticaret Mevzuatı'na Saygılıyız İş faaliyetlerimiz gittikçe daha büyük ölçüde ülke sınırlarının dışına çıkmaktadır. Böylesi bir uluslararası ticaret çeşitli yasa ve düzenlemelere tabîdir. Kendi iş faaliyetlerimizin yürürlükte bulunan uluslararası ekonomik müeyyideler, ambargolar ve uluslararası ticaret mevzuatını (örneğin ithalat ve ihracatı ya da askeri malların satılmasını düzenleyen mevzuat gibi) ihlal etmemesini sağlamaya kararlıyız. Ekonomik müeyyideler, ambargolar ve uluslararası ticaret mevzuatı, karışık bir mevzuatı temsil etmekle birlikte genellikle olaya özeldir ve uluslararası olaylara bağlı olarak hızlı bir şekilde değişikliklere uğrayabilirler. Söz konusu yasalara uyulmaması çok ciddi nitelikte hukuki sonuçlar doğurabilir ve bu tip eylemlere katılanlar para, hapis veya ihracat imtiyazını kaybetme gibi cezalara çarptırılabilir. Ayrıca, bu kanunlara uyulmaması, Şirketimizin itibarını zedeleyici etki gösterebilir. Bu nedenle, bu yasalar hakkında sorularınız olması durumunda işleme başlamadan veya işlemi gerçekleştirmeden önce Şirket'in ticari uyumluluk profesyonelleri veya Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'ndan tavsiye almalısınız. [CNH Industrial'ın Uluslararası Ticaret Politikası'na da bakın.] 8

11 Adil Rekabet Ederiz Açık ve rekabetçi bir pazarın kritik önem taşıdığının bilincindeyiz ve yürürlükteki tüm rekabet ve anti-trust mevzuatına uymayı taahhüt ederiz. Yürürlükteki anti-trust hükümleri veya rekabet yasalarının bir ihlali anlamına gelebilecek iş faaliyetlerinden (kartel oluşturmak, piyasayı bölüştürmek, üretim veya satışları sınırlandırmak, bağlayıcı anlaşmalar gibi) kaçınırız. Adil bir rekabet çerçevesinde, üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını bilinçli bir şekilde ihlal etmeyiz veya rakiplerinin gizli bilgilerini elde edecek girişimlerde bulunmaz ya da bunları kullanmayız. Yukarıdaki yasalara uyulmadığında, ciddi hukuki sonuçlar ile karşılaşılabilir (gerek Şirket açısından gerekse ilgili bireyler açısından). Ayrıca, bu kanunlara uygun hareket edilmesi, Şirket itibarımızın korunması açısından da çok önemlidir. Bu doğrultuda, bu yasalar hakkında sorularınız olması halinde işleme başlamadan veya işlemi gerçekleştirmeden önce Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'ndan tavsiye almalısınız. Bu kuralların ihlal edildiğine şahit olmuş veya bu konuda bilgi sahibiyseniz bunu rapor etmelisiniz. [CNH Industrial'ın Rekabet Politikası'na da bakın.] Kişisel Mahremiyeti Kabul Eder ve Buna Saygı Gösteririz Normal iş faaliyetlerimizi yürütürken izin verilen amaçlarla kişisel veriler toplayabiliriz. Söz konusu kişisel verilerin yürürlükteki tüm gizlilik mevzuatına uygun şekilde toplanacağını, muhafaza edileceğini ve işleneceğini taahhüt ederiz. Bu amaç doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesinde kullanılacak bilgiişlem teknoloji sistemlerinin seçimi ve kullanımında yüksek emniyet seviyesi sağlarız. CNH Industrial'ın Güvenli Liman Çalışan Mahremiyet Politikası'na ve CNH Industrial Veri Gizliliği Politikası'na da bakın. SORU Kısa süre önce gerçekleşen bir konferansta rakip firmada başkan yardımcı olarak görev yapan eski bir arkadaşımla karşılaştım. Görüşmemiz sırasında ücretlendirme stratejileri ve gelecek fiyatlandırma trendleri hakkında gönüllü olarak bilgi vermek istedi. Hemen bunun uygun olmayan bir konu olduğunu söyledim ve oradan uzaklaştım. Aşırı tepki mi gösterdim? CEVAP Doğru olanı yaptınız. Rakiplerin fiyatlandırma stratejisini tartıştığı bir toplantıda olduğunuzu fark ettiğiniz anda oradan uzaklaşmalısınız. Bilgiyi kullanmasanız bile rekabet yasalarına aykırı faaliyetler içerisinde olduğunuza ilişkin bir algı oluşabilir. Buna ek olarak, olayı en kısa süre içerisinde yöneticinize ve Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'na rapor etmelisiniz. Bu konuya özellikle fuarlarda dikkat etmelisiniz. PAZARDA / 9

12 ÇALIŞ ANLARIMIZ Rekabetçiliği korumak, paydaşlar için değer oluşturmak ve müşteri memnuniyetini temin etmek için motive olmuş ve yüksek derecede profesyonel insanlarla çalışmanın gerekli bir etken olduğunun farkındayız. BM İnsan Hakları Beyannamesi ve ilişkin ILO Sözleşmeleri ile uyumlu olan aşağıdaki ilkeler bireye saygının önemini teyit eder, herkese adil bir muameleyi sağlar ve her türlü ayrımcılığı dışlarlar. Asli insan haklarının korunmasını destekleriz. 10

13 ÇALIŞ ANLARIMIZ / 11

14 Çocuk Işçi Çalıştırmaz ve Zorla Işçilik Yaptırmayız CNH Industrial Grup; uluslararası sözleşmeler ve yerel mevzuat tarafından açık olarak öngörülen istisnalar haricinde, hiçbir şekilde zorla, zorunlu çalıştırma veya çocuk işgücünü veya çalışma faaliyetinin gerçekleştirilmesi için işin yapıldığı yerdeki mevzuat tarafından öngörülen minimum yaş altındaki kişileri ve her halükarda on beş yaşını doldurmamış olan bireyleri hiçbir şekilde istihdam etmez. CNH Industrial Grup ayrıca, yukarıda belirtilmiş olduğu gibi, çocuk işgücü kullanan tedarikçiler ile iş ilişkilerine girmeyeceğini veya bunlarla iş ilişkilerini devam ettirmeyeceğini taahhüt eder. [CNH Industrial'ın İnsan Hakları Politikası'na da bakın.] Örgütlenme Özgürlügüne Saygılıyız CNH Industrial Grup, kendi çalışanlarına, sendika kurumları tarafından veya yürürlükteki yerel mevzuata uygun diğer temsilcikler tarafından temsil edilme hakkını tanır ve buna saygı gösterir. Söz konusu temsilcilikler ile görüşmelerin yürütülmesinde CNH Industrial Grup yapıcı yaklaşım gösterir ve ilişki kurar. Başkalarına Karşı Saygılıyız ve Ayrımcılık Yapmayız Bütün çalışanlarımıza, gerek iş ortamında gerekse kariyer ilerlemesi açısından, eşit fırsatlar sağlayacağımızı ve ayrımcılığı yasaklayan yürürlükteki tüm yasalara uyacağımızı taahhüt ederiz. CNH Grup şirketlerimizin bütün yöneticileri; istihdam, eğitim, ücret, terfi, transfer ve iş ilişkisinin sona ermesi gibi iş ilişkilerinin her konusu açısından, her türlü ayrımcılıktan kaçınılarak (ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal statü, fiziksel durum ve sağlık durumu, engellilik, yaş, milliyet, din veya kişisel inançlar bazında ayrımcılık da dahil) çalışanların sadece görevlerine ilişkin geçerli gereklilikleri karşılamada gösterdikleri beceri kapasitesine uygun muamele gördüklerini garanti etmekle yükümlüdürler. Tehdit veya Tacize Tolerans Göstermeyiz Grup içerisinde; ırksal, cinsel veya diğer kişisel özelliklere bağlı olan ve taciz veya bu türdeki davranışların yöneltildiği kişilerin onurunu kırmak amacını güden veya bu etkiyi gösteren her türlü taciz veya arzu edilmeyen davranışları, gerek işyerinde gerekse işyeri haricinde, kesinlikle kabul edilmez. Tehdit ve taciz mevzuatındaki tüm kanun yükümlülüklerine uymayı taahhüt ederiz. SORU Bir iş arkadaşım sık sık görünüşüm hakkında kişisel yorumlar yapıyor ve bundan rahatsız oluyorum. Yapmamasını söyledim ancak dinlemiyor. Ne yapabilirim? CEVAP Yardım isteyebilirsiniz ve istemelisiniz. Yöneticiniz, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Uyumluluk Departmanı veya Yardım Hattı ile iletişime geçebilirsiniz. Tüm çalışanlarımızın birbirlerine karşı saygılı ve ağırbaşlı olmaları Grup için önemlidir. 12

15 Iyi Bir Çalışma Ortamı Kurmaya Çalışırız Her bir bireyin onuruna saygı gösterilen saygın bir iş ortamı sağlamak için tüm gerekli adımları atacağız. Bütün Şirket çalışanları, özellikle: alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında çalışma faaliyeti göstermeyecektir; iş yerlerinde sigara içme yasağını halen uygulamaya almamış olan ülkelerde de, "pasif sigara içme" etkilerine maruz kaldıklarında fiziksel bir rahatsızlık hisseden kişilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıdırlar; ve meslektaşları veya kendileri bağlı çalışanların karşısında isteyerek veya istemeksizin göz korkutucu veya ofansif bir iklim yaratabilecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. Şirket Varlıkları ve Kaynaklarını Sorumlu Bir Şekilde Kullanırız Tüm çalışanların, erişebilir oldukları veya kullanımlarına açık olan Şirket varlıklarını ve kaynaklarını etkin şekilde, sadece kurumsal amaçlara ve CNH Industrial Grup'un hedeflerine ulaşmak için kullanmalı ve bunları öngörülen amaç ve yöntemler doğrultusunda ve değerlerini koruyacak şekilde kullanmalıdırlar. Ayrıca, tüm çalışanlar bu varlıkları ve kaynakları kaybolmaya, hırsızlığa, yetkisiz kullanıma, hasara veya bozulmaya karşı korumakla sorumludur. Yukarıda belirtilen varlık ve kaynakların, Grup çıkarlarımız ile çatışan veya öngörülen kullanım amaç ve yöntemleri ile uyumlu olmayan her türlü kullanımı yasaktır. Tüm çalışanların bilgiişlem teknolojisi, elektronik posta, internet ve intranet yazılım ve sistemlerinin kullanımı, erişim ve emniyeti konusunda Industrial Grup tarafından benimsenmiş politikalara uymaları gerekir ve bu kritik önem taşır. [CNH Industrial'ın Şirket Mülkünün Kullanımı Politikası'na da bakın.] Itibarımızı Koruruz SORU Şirket bilgisayarını bazen kişisel amaçlarla kullanıyorum. Banka hesabımı kontrol etmek veya çocukları okuldan alma işini koordine etmek için eşime e-posta göndermek gibi basit şeyler yapıyorum. Bu sorun olur mu? CEVAP Şirket kaynaklarının makul ölçüde kullanılması yasak değildir. Ancak unutmamanız gerekir ki kişisel amaçlarla kullanım sırasında bile uygun olmayan veya yasadığı materyalleri gönderemez veya görüntüleyemezsiniz ya da onaylanmamış yazılım yükleyemezsiniz. Aynı zamanda kullanımınızın günlük çalışmanıza engel olmaması gerekir. Emin değilseniz Şirket kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanmadan önce yöneticinize danışın. Şirket kaynaklarının uygun olmayan biçimde kullanılması disipline neden olabilir. Şirket itibarımız uzun yıllar sürmüş bir geliştirme sürecinin sonucudur, ancak, ihmalkar bir tutum sebebiyle hızlı bir şekilde zarar görebilir veya yok edilebilir. Kurumsal imajımız, kültürümüz ve uzun yıllara dayanan geçmişimiz; hepimiz tarafından değer verilmesi ve titizlikle korunması gereken varlıklardır. Buna göre, tüm çalışanların her zaman (örneğin sadece mesai saatlerinde değil) Koda uygun davranmaları gerekir. Ayrıca, Kod hükümlerinin uygulanabilmesi için Koda güçlü bir şekilde bağlanmamız ve Grup içerisinde işbirliği yapmamız önemlidir. ÇALIŞ ANLARIMIZ / 13

16 14

17 ÇEVRE, SAĞ LIK VE GÜVENLİ K ÇEVRE, SAGLIK VE GÜVENLIK / 15

18 Başkalarının ve Kendimizin Saglık ve Güvenligini Koruruz İşyeri sağlığı ve güvenliğini, çalışanların asli hakkı ve CNH Industrial Grup'un sürdürülebilirlik çabalarının anahtar unsuru olarak kabul ederiz. Yaptığımız tüm seçimler çalışanlarımızın işyerindeki sağlık ve güvenliklerine saygılı olmalıdır. Gerek bireysel gerekse kolektif düzeyde iş kazaları riskini minimuma indirmek için önleyici önlemlerin yürürlüğe konulması aracılığı ile işyeri sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlamaya yönelik bir politika benimsemiş olup, bunu mükemmelleştirmeye devam etmekteyiz. Ayrıca, hijyen, endüstriyel ergonomi ve her bir örgütsel ve işlemsel süreç ilkeleri ile uyumlu en üst düzey çalışma şartlarının garanti edilmesini sağlamaya çalışırız. CNH Industrial Grup, özellikle bilgi aktarımı ve eğitim olanaklarının sağlanması aracılığı ile çalışanlar arasında iş kazalarını önleme kültürü ve risk bilincinin değerine inanır ve aktif şekilde bu yönde gayret gösterir. Tüm çalışanlar, şahsen sorumlu bir tutum üstlenmeye ve sağlık ve güvenliklerinin korunması için CNH Industrial Grup tarafından belirlenmiş ve kendilerine direktifler, talimatlar ve eğitim yoluyla ve spesifik bilgiler çerçevesinde iletilmiş tedbir niteliğindeki önlemleri benimsemeye davet edilirler. Her birimiz güvenlik konusunun doğru şekilde yönetiminden sorumlu olup, kendisini ve meslektaşlarını, kişilerin yaralanması veya zarar görmesi ile neticelenecek tehlikelere maruz bırakmamalıdır. [CNH Industrial'ın Sağlık ve Güvenlik Politikası'na da bakın.] Süreçlerde Çevreye Ilişkin Korumalar Uyguluyoruz Grup, çevrenin korunmasını genel iş yaklaşımımızda önemli bir unsur olarak değerlendiriyor. Kendi faaliyetlerimizin çevresel performansını sürekli olarak iyileştireceğimizi ve yürürlükteki tüm çevre koruma kanunlarına uygun davranacağımızı taahhüt ederiz. Bu çerçeveye çevre üzerindeki etkilerin azaltılması ve kaynakların optimize edilmesi temel ilkelerine dayanan, etkin ve sertifikalı bir çevre yönetim sisteminin (EMS - Environmental Management System) geliştirilmesi ve genişletilmesi de dahildir. Diğer uygulamaların yanı sıra ilgili bilgi dağıtımı ve düzenli eğitim aracılığıyla bu prensiplerin uygulamaya konmasında etkin rol alıp bu prensiplerin çalışma faaliyetlerinde uygulanmasında etkin rol almayı taahhüt ederiz. [CNH Industrial'ın Çevre Politikası'na da bakın.] SORU Binanın bir bölgesinde orada olmaması gereken ve uygun kimlik kartına sahip olmayan birini gördüm. Ne yapmalıyım? CEVAP Gördüğünüz kişiye kim olduğunu ve kendisine yardımcı olup olamayacağınızı sorun. Durum veya kişinin davranışlarından rahatsız oluyorsanız veya şahsın orada bulunma izni olmadığına inanıyorsanız kişiyi tasvir etmek ve nereye doğru gittiğini söylemek için yerel yöneticiniz veya yerel güvenlik temsilciniz ile vakit kaybetmeden iletişime geçin. 16

19 Güvenli ve Çevre Dostu Ürünler Üretmeyi Taahhüt Ederiz Yürürlükteki tüm kanunlara tamamen uygun şekilde, çevresel etki ve güvenlik açısından en yüksek standartlara uygun ürünler üreteceğimizi ve pazarlayacağımızı taahhüt ederiz. Ayrıca, ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini en alt düzeye indirmek ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi teknik çözümler geliştirmek ve gerçekleştirmek için çaba göstermekteyiz. Ayrıca, ürettiğimiz araçların ve diğer ürünlerin kullanım, bakım ve bertaraf edilme yöntemlerine ilişkin olarak müşteri ve satıcılarını bilgilendirerek, ürünlerimizin güvenli ve çevre dostu kullanımını desteklemekteyiz. [CNH Industrial'ın Çevre Politikası'na da bakın.] ÇEVRE, SAGLIK VE GÜVENLIK / 17

20 ÇEVRE VE TOPLUM Tüm ilgili taraflar ile ilişkilerimizi iyi niyet, dürüstlük, şeffaflık çerçevesinde ve Kod bağlamında belirtildiği gibi temel değerlerimize gerekli saygı doğrultusunda sürdüreceğimizi ve geliştireceğimizi taahhüt ederiz. 18

21 ÇEVRE VE TOPLUM / 19

22 Müşterilerimize En Yüksek Degeri Sunmayı Hedefleriz Müşterilerimizin beklentilerini tam anlamıyla karşılama ve bunun ötesine geçmeyi hedefleriz. Müşteri beklentilerini aşmak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli şekilde iyileştirmek ve müşteriler ile aramızdaki işbirliğini kolaylaştırmak hedefi doğrultusunda hareket etmekteyiz. Tüm Grup çalışanları, müşteriler ile karlı ve kalıcı ilişkiler geliştirmek ve bunları muhafaza etmek aracılığı ile güvenlik, destek, kalite ve sürekli yenilikler ile desteklenen değerler sunularak bu hedefe ulaşılması amacını güden, kendilerinin bağlı olduğu Grup şirketlerinin düzenlemiş oldukları iç prosedürlerini izlemelidirler. Müşteri ilişkilerinde ve müşterilerle müzakerelerde haksız ayrımcılıktan kaçınmalıyız ve pazarlık güçlerimizi herhangi bir müşteri aleyhine adil olmayan bir şekilde kullanmamalıyız. Tedarikçilerimizi Nesnel Bir Şekilde Seçeriz Tedarik zincirimiz ve tedarikçilerimiz CNH Industrial Grup'un genel rekabetçiliğinin artırılmasında çok önemli rol oynar. Daima en yüksek kalite seviyesine erişmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacı doğrultusunda tedarikçilerimizi; sundukları kalite, yenilikçilik, maliyetler ve hizmetler bazında ve ayrıca sosyal-çevresel performansları ve Kod içerisinde açıklanmış olanlar gibi değerlere göre değerlendirir ve uygun nesnel yöntemler kullanarak seçeriz. Tedarikçilerimizle istikrarlı, şeffaf ve işbirliği temeline dayanan ilişkiler kurmayı ve yürütmeyi bekleriz. 20

23 SORU Siyasi bir makama gelmeye çalışan iyi bir arkadaşım var ve iş saatleri dışında adaylığını onaylamamı rica ediyor. Bu sorun olur mu? CEVAP Hayır. Ancak CNH Industrial Grup adına konuşmadığınızı ve onayınızın yalnızca sizin kişisel bir eyleminiz olduğunu açıkça ortaya koyduğunuzdan emin olun. Kamu Kurumları ile Şeffaf Ilişkiler Muhafaza Ederiz Kamu kurumları ile ilişkiler, sadece bu yönde usullere uygun olarak atanmış iş birimleri ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından yönetilmelidir. Bu tür ilişkilerin tümünün şeffaflık içinde, CNH Industrial Grup'un değerlerine bağlı kalınarak ve yürürlükteki kanunlara uygun şekilde yürütülmesi şarttır. Kamu kurumlarının temsilcilerine (kanunların izin verdikleri durumlarda) verilen herhangi bir hediye veya armağan sembolik bir değer taşımalı ve duruma oranlı ve her halükarda, kendi faaliyeti açısından bir çıkar sağlamak amacıyla Şirket tarafından yapılan bir girişim şeklinde yorumlanamayacak türde olmalıdır. Düzenleyici organlar ve devlet kuruluşları ile onların kendi resmi faaliyetleri çerçevesinde tamamen işbirlikçi bir tutum üstleniriz. CNH Industrial Grup'un bir veya birden çok şirketinin kamu makamları tarafından kanuni teftişlere tabi tutulmaları halinde, tam anlamıyla iş birliği yapacağız. Bir kamu kurumunun bir CNH Industrial Grup şirketinin müşterisi veya tedarikçisi olması halinde, söz konusu şirket bu kamu kurumuna mal ve/veya hizmet satışını veya ondan mal ve/ veya hizmet alımını düzenleyen yasalara tamamen bağlı kalarak hareket edecektir. Her türlü lobicilik veya diğer siyasi faaliyetler, sadece yürürlükteki kanunların izin verdiği kapsamlarda ve söz konusu kanunlara tamamen bağlı kalınarak ve her halükarda Kod'a ve geçerli tüm Şirket prosedürlerine uygun olarak yürütülecektir. Herhangi bir CNH Industrial Grup şirketi namına ve hesabına lobicilik faaliyeti, sadece bu yönde usullere uygun olarak atanmış iş birimleri ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından yönetilebilir. Faaliyet gösterdiğimiz endüstri sektörlerindeki yönetmelik ve standartların gelecekteki gelişimine olumlu şekilde katkıda bulunmayı amaçlarız. Ayrıca, genelde toplumun teknolojik açıdan ilerlemesi ve sürdürülebilir çözümler ve bunlara ilişkin teknolojiler doğrultusunda yenilikçi çözümlerin araştırma ve geliştirilmesi için kamu kurumları, üniversiteler ve diğer organizasyonlar ile işbirliği yapacağımızı taahhüt ederiz. ABD için CNH Industrial'ın Politikası'na da bakın. Lobi Faaliyetleri ve ABD ile Diğer Temaslar Devlet Yetkilileri ve Siyasi Eylem Komitesi Etkinliği ve Diğer Katkılara İlişkin CNH Industrial Politikası ÇEVRE VE TOPLUM / 21

24 Kamuyu Ilgilendiren Konulara Uygun Bir Şekilde Katılırız Sendika organizasyonları, çalışma konseyleri, siyasi partiler ve onların temsilci ve adayları ile olan ilişkilerimiz, en yüksek şeffaflık ve doğruluk ilkelerine göre ve yürürlükteki kanunlara tamamen bağlı kalınarak yürütülmelidir. Para, mal, hizmet şeklinde katkılar veya diğer türde faydaların sağlanması yasaklanmış olup, sadece gerekli veya açıkça kanunlar tarafından izin verilmiş ise mümkündür; bunların kanunlar tarafından kabul görmesi halinde, ilgili CNH Industrial Grup şirketinin uygun temsilcileri tarafından onaylanmış olması zorunludur. Grup çalışanları tarafından olası katkılar veya verilmiş hizmetler, sadece kişisel ve gönüllü mahiyette sağlanmış olarak kabul edilmelidir. ABD için CNH Industrial'ın Politikası'na da bakın. Lobi Faaliyetleri ve ABD ile Diğer Temaslar Devlet Yetkilileri ve Siyasi Eylem Komitesi Etkinliği ve Diğer Katkılara İlişkin CNH Industrial Politikası Faaliyet Gösterdigimiz Toplumların Aktif Üyeleriyiz Kararlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz yerel toplumların üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak ciddi ölçüde etkili olabileceğinin farkındayız. Bu doğrultuda, söz konusu toplumları, kendilerini ilgilendiren eylem ve projelere ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alacağımızı taahhüt eder ve onların haklı beklentilerinin ihmal edilmeyeceğini garanti etmek için açık bir diyalog kurulmasını teşvik ederiz. Ayrıca özel programlar aracılığı ile yerel toplumların sosyal, ekonomik ve kurumsal gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlarız. Grup faaliyetlerimizin yürütüldüğü ülkelerdeki kültür ve geleneklere saygı göstererek sosyal sorumluluk içerisinde hareket etmeye ve toplumun güvenine layık olmak için doğruluk ve iyi niyetle faaliyet göstermeye kendimizi adarız. [CNH Industrial'ın Toplum Yatırım Politikası'na da bakın.] 22

25 Adiliz, Dürüstüz ve Iletişimlerimizde Açıgız Ekonomik, sosyal ve çevreyi ilgilendiren konulardaki performansımıza dair net ve şeffaf bir sunum sağlamak amacıyla, finansal ve finansal olmayan bilgilerin raporlanmasında en yüksek standartları garanti ederek iç ve dış ilişkilerin sürdürülmesinde net ve etkin bir iletişimin çok önemli bir rol oynadığının bilincindeyiz. İletişim ve dış ilişkiler, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak, Grup gelişimimizi etkiler. Bu doğrultuda, söz konusu faaliyetlerin, yürürlükteki kanun hükümleri ile birlikte, gerek farklı iş kollarının ihtiyaçları gerekse global anlamda Grup ekonomik ve sosyal rolünü dikkate alan net ve homojen kriterlere göre organize edilmiş olmaları gerekir. Finans ve sermaye piyasalarına ve gözetim otoritelerine yönelik iletişimlerin ve ifşaatların daima en hızlı şekilde ve titizlikle, eksiksiz, doğru, net ve anlaşılır şekilde ve her halükarda yürürlükteki yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu iletişimler, Kod ve konuya ilişkin CNH Industrial Grup'un uygulanabilir politikalarına titizlikle bağlı kalınarak, sadece özel olarak finans ve sermaye piyasaları ve gözetim otoriteleri ile iletişimde bulunmak üzere sorumluluk sahibi kılınmış olan çalışanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Medyaya bilgi iletişimi, CNH Industrial Grup itibarının korunması açısından çok önemli bir rol oynar ve bu doğrultuda Grup'u ilgilendiren tüm bilgilerin gerçek ve homojen bir şekilde, CNH Industrial Grup politikalarımıza titizlikle bağlı kalınarak, sadece medya iletişlerinden sorumlu üst düzey görevliler ve diğer çalışanlar tarafından yapılması gerekir. Sosyal medya, verimliliği gittikçe artan bir iletişimdir. Kodumuz ve ilgili politikalarımız sosyal medya aracılığıyla yaptığınız ve CNH Industrial veya çalışanları ile ilgili ya da onları etkileyebilecek tüm iletişimler için geçerlidir. Gizli, kamuya açık olmayan bilgilerin sosyal medya aracılığıyla ifşa edilmesi veya şirketimiz, iş arkadaşlarınız, rakipler, müşteriler ya da bizim adımıza hareket eden kişiler hakkında karalayıcı yorumlar yapılması Kod ve ilgili politikalarımızın ihlali anlamına gelir. [CNH Industrial'ın Kurumsal İletişimler Politikası'na da bakın.] SORU İnternette rakiplerimizden biri hakkında olumsuz bir makale buldum ve kullandığım birkaç sosyal ağ sitesinde bunu paylaştım. Makale ses getirmeye başladı ve fırsattan istifade ederek CNH Industrial Grup ve ürünlerimiz hakkında yorumlar yaptım. Bunu yapmam sorun olur mu? CEVAP Bu, büyük ölçüde bulunduğunuz taahhütlerin türüne bağlıdır. Örneğin, halka açık bilgilerin sosyal medyadan paylaşılması kabul edilebilir ancak rakiplerimiz hakkında kötüleyici veya gerçek dışı yorumlar yapmak kabul edilemez. CNH Industrial Grup çalışanı olduğunuzu açıkça ifade eder ve fikirlerinizin yalnızca kendi fikirleriniz olduğunu şirket fikirleri olmadıklarını belirtirseniz düşünceli, uygun yorumlar yapabilirsiniz. Gizli ve hassas doğaya sahip bilgileri asla ifşa etmemeli ve kurduğunuz iletişimlerde daima profesyonel olmalısınız. Şüpheniz varsa yorum yapmayın veya yöneticiniz, İnsan kaynakları temsilcileri veya Hukuk ve Uyumluluk Departmanı üyesine danışın. ÇEVRE VE TOPLUM / 23

26 24

27 İ Ç KONTROL Uzun dönemli paydaş değerini maksimize etmeyi taahhüt ederiz. Bu taahhüdümüzü gerçekleştirmek için CNH Industrial Grup şirketlerine uygulanabilecek ve yürürlükteki kanunlara uygun muhasebe ilkeleri ile uyumlu ve tutarlı finansal planlama ve kontrol ve muhasebe sistemlerinde yüksek standartları koruruz. IÇ KONTROL / 25

28 Finansal Raporlarımız ve Muhasebe Kayıtlarımız için Süreçlere Sahibiz Tüm işlemlerin aşağıdaki özelliklerde olması amacıyla, en iyi iş uygulamaları ile tutarlı olacak en yüksek seviyede şeffaflık sağlamaya çalışırız: usulüne uygun olarak onaylanmış, doğrulanabilir ve yasal; zamanında ve doğru şekilde, halihazırda yürürlükte bulunan muhasebe ilkeleri ve muameleleri ile tutarlı olarak kayıt edilme, muhasebeye geçirilme ve belgelendirilme; CNH Industrial Grup ifşa kontrolleri ve prosedürleri ile finansal raporlamaya ilişkin iç kontrolün Grup yönetimi ve başarısı için birincil öneme sahip olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda, CNH Industrial Yönetim Kurulu ve/veya üst düzey yönetimi, etkin ve etkili bir ifşa kontrolü ve finansal raporlama sistemi üzerine iç kontrolün yapılandırılması ve muhafaza edilmesi amacıyla, görevlendirilmiş çalışanlarına gerekli eğitim ve deneyimi kazandırmak üzere yönetim esas hatları, prosedürleri ve süreçlerini (Kurumsal intranet sitesinden elde edilebilecek Finans politikaları dahil, ancak sadece bununla sınırlı olmamaksızın) uygulamaya almıştır. Grup, gerçekleştirilen her bir işlemin ifşa ve muhasebeye kayıt yöntemlerindeki titizlik ve şeffaflığın kendi başarısı için birinci derecede önemli olduğuna inanır. Bu doğrultuda Grup, tüm çalışanlarından tüm finansal ve farklı nitelikteki iş muamelelerine ilişkin doğru, zamanında hazırlanmış ve ayrıntılı rapor vermelerini talep eder. Destekleyici nitelikte uygun bir dokümantasyon ile birlikte, tüm finansal ve farklı nitelikteki iş muamelelerine ilişkin gerçek ve doğru kayıtlar tutulmalıdır. Muhasebe defterlerinin düzensiz tutulması, Kodun ihlalini oluşturur ve neredeyse bütün yargı alanlarında kanunlara aykırı olarak kabul edilir. Bu nedenle, aşağıda belirtilenler gibi, doğru olmayan veya eksik bilgilere mahal veren atlamaların yapılması veya bu tür davranışta bulunulması yasaktır: gerçek olmayan işlemlerin kayıt edilmesi; işlemlerin yanlış kayıt edilmesi veya yeterli derecede belgelendirilmemiş işlemlerin kayıt edilmesi; CNH Industrial Grup şirketleri için sorumluluk veya yükümlülük doğmasına neden olabilecek, sadece teminat veya geri alım zorunluluğu niteliğinde olanlar da dahil, taahhütlerin kayıt edilmemesi. SORU Bu çeyreğin sonunda büyük bir satışı tamamlamak için çok uğraştınız. Ne yazık ki müşteri ayın son haftasında seyahate çıkmıştı ve çeyrek bitene kadar sözleşmeyi kabul etmedi veya imzalamadı. Yöneticiniz rakamları tutturmanızı istiyor ve bu nedenle kağıt işlerini önceki çeyrekte gerçekleşmiş gibi düzenlemenizi istedi. Bunu yapmalı mısınız? CEVAP Kesinlikle hayır. Yanlış satış veya yanlış tarih kullanmak uygun olmayan bir davranıştır. Tarihler, maliyetler ve gelirler doğru zaman aralığında olacak biçimde ve doğru şekilde kaydedilmelidir. Satış henüz tamamlanmamışsa tamamlanmış gibi gösterilmemelidir. 26

29 SORU Finansal bilgi veya faaliyet rakamları (sipariş sayısı, temsili sayım, birimler vb.) üzerinde hedefleri tutturmak için değişiklik yapmam istenirse ne yapmalıyım? Doğrulama programının bir parçası olarak veya üst düzey yönetimin talebiyle Şirket'in İç Denetim birimi İç Kontrol Sistemi'mizin kalitesini ve verimliliğini inceler ve İç Denetim birimi başkanı ile diğer uygun Şirket icra yetkililerine rapor verir. İç Kontrol Sisteminin kalite ve etkinliğinin incelenme faaliyetlerine yardımcı olmamız istenir. İç Denetim birimi, dış denetçiler ve İç Denetim birimi başkanı, kendi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli tüm veri, bilgi ve belgelere erişim hakkına sahiptirler. Gözetim otoritelerine veya kamuya yönelik belgelerin hazırlanması ve sunulmasına katkıda bulunmaları istenmiş olan bütün üst düzey görevlileri ve diğer çalışanlar, kendi sorumluluk alanları çerçevesinde, söz konusu belgelerin eksiksiz, doğru, zamanında, güvenilir, net ve anlaşılır olduklarını garantiye almalıdırlar. [CNH Industrial'ın Finans Politikası'na da bakın.] CEVAP Böyle bir talep kabul edilemez. Bu sahtekarlık içeren bir eylemdir ve diğer örnekleri arasında sahte satış göstermek, kilit performans göstergelerini (KPI) değiştirmek ve gelirleri uygun şekilde kaydetmemek bulunur. Bu tip bir işlem yapmanız istendiğinde "hayır" demelisiniz ve vakit kaybetmeden durumu Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'na rapor etmelisiniz. IÇ KONTROL / 27

30 SORU CNH Industrial Grup'ta çalışan bir mühendisim. Kısa süre önce, bize ürün tedarik eden yeni bir şirketin mühendisi ile konuştum. Bir siparişi doldurmak için belirli teknik özellikler hakkında sorular sordu. Onunla, teknik süreçlerimize ve üretim sahamızın tasarımı hakkında bazı bilgiler paylaştım. Daha sonradan bir iş arkadaşım ben diğer mühendisle bilgileri paylaşmadan önce tedarikçinin CNH Industrial ile ifşa etmeme anlaşması imzalayıp imzalamadığını kontrol edip etmediğimi sordu. Etmemiştim. Şimdi ne yapmalıyım? CEVAP Vakit kaybetmeden yöneticiniz veya Hukuk ve Uyumluluk Departmanı üyesi ile iletişime geçin. Umarız tedarikçi bir gizlilik anlaşması imzalamıştır ve paylaştığınız bilgi güvendedir. Ancak, üçüncü taraf için gizli bilgi olabilecek bir bilgi paylaşmadan önce bunu daima onaylamalısınız. Tedarikçinin gizlilik anlaşması imzalamadığı ortaya çıkarsa Hukuk ve Uyumluluk Departmanı temsilciniz ile iletişime geçin. Şirket içi Bilgiyi" Dogru ve Yasal Şekilde Kullanırız Tüm çalışanlar yürürlükteki "insider trading" (şirket içi alım-satım) mevzuatına uymakla yükümlüdürler. Özellikle, hiç bir durumda, CNH Industrial Grup çerçevesindeki pozisyonlar veya CNH Industrial Grup ile sahip olunan iş ilişkisi sayesinde elde edilen kamuya ifşa edilmemiş bilgileri, Şirket'in veya diğer şirketlerin hisselerini doğrudan veya dolaylı olarak alım satım veya devretmek için veya her halükarda bunlardan şahsi bir avantaj sağlamak veya üçüncü tarafların avantaj sağlamasını desteklemek için kullanamayız (veya yetkisiz üçüncü taraflara ifşa edemeyiz). Tüm çalışanların, çalışanların Şirket hissesi alıp satmalarının yasaklandığı düzenli veya herhangi bir özel "karartma" dönemine ilişkin Şirket politikalarına uymaları gerekir. [CNH Industrial'ın Şirket içi Alım-Satım Politikası'na da bakın.] 28

31 Gizli Bilgilerimizi Koruruz Grup tarafından geliştirilen know-how (iş bilgisi), ticari sırlar, fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet bilgileri; tüm çalışanlar tarafından korunması gereken asli ve çok önemli bir kaynaktır. Bu tür gizli bilgi örnekleri arasında bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla şu bilgiler yer alır: müşteri listeleri, buluşlar, icatlar, sözleşme hüküm ve koşulları, fiyat bilgisi, üretim maliyetleri, üretim hacimleri, teknik ürün bilgisi ve üretim süreçleri. İfşanın yasalarca gerektiği veya CNH Industrial Grup şirketinin ifşa etmeyi açıkça kabul ettiği durumlar dışında hiçbir çalışan, CNH Industrial Grup mülkiyetindeki hiçbir gizli bilgiyi üçüncü taraflara ifşa edemez. CNH Industrial Grup karşısında üstlenilen gizlilik yükümlülüğü, çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam eder. Ayrıca, CNH Industrial Grup üçüncü taraflardan gizli bilgi alabilir. Böyle durumlarda genellikle üçüncü taraf ile gizlilik veya ifşa etmeme anlaşması yaparız. Sonuç olarak, böyle bir üçüncü taraf bilgisinin gizliliğini korumakla yükümlü oluruz. IÇ KONTROL / 29

32 30 KAYGI VE ENDİŞELERİ N D İ LE GETİ R İ LMESİ

33 KAYGI VE ENDIŞ ELERIN DILE GETIRILMESI / 31

34 Davranış Kodu, işiniz sırasında karşılaşabileceğiniz her durumu kapsayamaz veya her soruyu cevaplayamaz. Bu Kodu, Şirket'in diğer politika e prosedürleriyle birlikte bir rehber olarak kullanın. Sorularınız veya kaygılarınız olması durumunda lütfen bunları amiriniz, İnsan Kaynakları temsilciniz, Şirket'in İç Denetim birimi üyesi veya Hukuk ve Uyumluluk Departmanı üyesi ile görüşün. Alternatif olarak, Şirket'in uyumluluk yardım hattını kullanarak kimliğinizi vermeden yardım isteyebilirsiniz. [CNH Industrial'ın Uyumluluk Yardım Hattı Politikası'na da bakın. ] Yasa veya Şirket politika veya prosedürlerinin ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız veya CNH Industrial Grup içerisinde uygun olmayan bu faaliyetlerin yapıldığını biliyorsanız durumu hemen rapor etmeniz gerekir. Konuyu yöneticinize, İnsan Kaynakları temsilcinize, Hukuk ve Uyumluluk Departmanı üyesine veya Şirket'in uyumluluk yardım hattına rapor edebilirsiniz. Bir kaygının dile getirilmesi zor olsa da kaygının dile getirilmemesi ve doğru şekilde müdahale edilmemesi halinde itibarımıza, çalışan sağlık ve güvenliğine, müşterilerimize, toplumlara ve paydaşlarımıza verebileceği ciddi zararı unutmamak önemlidir. Raporlar kimlik belirtilmeden gönderilebilir. İyi niyetler şüphelendiği ihlalleri bildiren tüm çalışanlar misillemeye karşı korunur. Raporlar hızlı, ayrıntılı ve profesyonel bir şekilde incelenir. Mümkün olduğu ölçüde bu tip tüm raporlar ve araştırmalar gizli tutulur. Olası Kod ihlallerini iyi niyetle raporlamış olanlar veya Kodun uygulanma yöntemlerine dair açıklamada bulunulmasını istemiş olanların herhangi bir şekilde misillemeye maruz tutulmaları, Kod ihlali olarak değerlendirilecektir. İhlal söz konusu olmadığı halde diğer çalışanları Kod ihlali gerekçesiyle rapor etmek de Kod ihlali olarak değerlendirilir. Kod ihlalleri, halihazırda yürürlükteki iş kanunu çerçevesinde öngörülen sözleşme ve yasal neticeler ve diğer sonuçlarla birlikte (olası hukuki eylemler dahil) CNH Industrial Grup ve çalışan arasında güvene dayanan ilişkinin, istihdam veya diğer nitelikteki ilişkilerin sona ermesine yol açabilir. 32

35 SORU Şirket politikasını veya yasayı ihlal edebilecek bir durum gözlemledim ve inanıyorum ki amirim de aynı durumu fark etti. Amirim durumu görmezden gelmeye karar verirse ben de aynısını mı yapmalıyım? Kod bağlamında tespit edilmiş olanlara göre, kısmi istisnalar ve zaman ve konusu ile sınırlı istisnalar dahil, her türlü istisnai duruma, sadece olağanüstü ve haklı nedenlerden dolayı, sadece talepte bulunmuş olan çalışanın hizmet verdiği CNH Industrial Grup şirketinin Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir. Yönetici veya icra yöneticisi için istisna veya feragatlar SEC, NYSE, AFM, Euronext, Consob ve/veya MTA kuralları uyarınca gerektiği halde ifşa edilir. CEVAP Gerçek veya şüphelenilen yasa ya da politika ihlallerinin bildirilmesi yalnızca Şirket'in iyiliği için kritik önem taşımakla kalmaz aynı zamanda da tüm çalışanların yapması gereken bir davranıştır. Amiriniz, sorunun, sizin tahmin ettiğiniz kadar farkında olmayabilir. Farkında olsa bile, uygun şekilde ilgilenilebilmesi için sorunun rapor edilmesi gerekir. Konuyu amiriniz ile görüşmek konusunda rahat hissetmiyorsanız kullanımınıza sunulan diğer şirket içi raporlama kanallarından birini kullanmalısınız. İç Denetim, Kodun işlemesi ve buna uyumluluk konusunda düzenli aralıklar ile denetim faaliyetlerini gerçekleştirir; bu denetimlerin sonuçları CNH Industrial Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve CNH Industrial icra kurulu başkanına sunulur. Koda yapılacak olası değişiklikler veya bütünlemeler, söz konusu denetim sonuçları bazında uygulanabilirler. KAYGI VE ENDIŞ ELERIN DILE GETIRILMESI / 33

36 34

37 E ĞİT İ M EGITIM / 35

38 CNH Industrial, Kod ve ilgili politika ve yasal gereklilikleri desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim programına sahiptir. Bazı çevrimiçi eğitimler zorunludur. Zorunlu eğitim programı gerekliliklerine uymak tüm çalışanların görevidir ve bu uyumluluğu desteklemek ve sağlamak tüm yöneticilerin görevidir. Zorunlu uyumluluk gerekliliklerinin yanı sıra İnsan Kaynakları veya Hukuk ve Uyumluluk Departmanı temsilcileri ile iletişime geçilerek yakalanabilecek, faydalı olma imkanına sahip başka çevrimiçi eğitimler ve yüz yüze eğitim fırsatları da mevcuttur. CNH Industrial Davranış Kodu'nu tüm Grup çapında ve Kod'a tabî olan tüm bireylere dağıtır. CNH Industrial Grup, Grup çapında Kod ve Kod çerçevesinde dile getirilen değerler üzerine bir eğitim programı ile birlikte işbu belgede değinilen çeşitli konular, politikalar ve prosedürlere ilişkin çevrimiçi ayrıntılı eğitim programları düzenler. Kod CNH Industrial Grup internet sitesinde (http://www.cnhindustrial.com) ve şirket içi ağda mevcuttur ve buradan indirilebilir. Kod kopyaları yerel İnsan Kaynakları Departmanı ve Hukuk ve Uyumluluk Departmanı'ndan da temin edilebilir. 36

39 Şirket'in uyumluluk yardım hattını kullanarak kimliğinizi vermeden yardım isteyebilirsiniz:

40 38