KURUM İDARİ KURULU 2014 EKİM AYI (21/11/2014) TOPLANTI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUM İDARİ KURULU 2014 EKİM AYI (21/11/2014) TOPLANTI RAPORU"

Transkript

1 KURUM İDARİ KURULU 2014 EKİM AYI (21/11/2014) TOPLANTI RAPORU 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Kurum İdari Kurulları başlıklı 22 nci maddesi gereğince kurulan Kurum İdari Kurulu, İşveren olarak PTT A.Ş ni temsilen; Genel Müdür Yardımcısı Özay ATBAŞ ın başkanlığında I.Hukuk Müşaviri Mehmet Süreyya HALLI, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Erdal ÖRGEN, Posta ve Telgraf Dairesi Başkanı Mustafa SORAN, PTT Bank Daire Başkan Yardımcısı Sevtap KORUNUR, Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanı İbrahim BARUTÇU, Yapı Daire Başkanı Adnan AYDEMİR, Muhasebe ve Finansman Daire Başkanı Seyit Ahmet SULUOVA, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet RÜZGAR ve Satınalma Daire Başkan Yardımcısı Selami ÖZSOY, Yetkili Sendika olarak Birlik Haber-Sen i temsilen; Genel Başkan Gürbüz İNALTEKİN, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Cemal ÇİVİ, Ömer BUDAK, Mevlüt BURGAÇ, Ahmet KARAGÖZ ve Abdurrahman TANRIVERDİ nin, Katılımıyla ve Birlik Haber-Sen tarafından hazırlanan gündemle 21/11/2014 tarihinde saat 14:30 da PTT A.Ş toplantı salonunda toplanmıştır. TALEP-1 DAĞITICILARA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KARTI VERİLMESİ: Kuruluşumuz A.Ş. olduktan sonra bazı Belediyelerce bu durum gerekçe gösterilerek iptal edilen Dağıtıcı Pasoları ile ilgili mağduriyetin giderilmesi. CEVAP-1 Dağıtıcılara verilen pasoları kaldıran Belediyeler hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sorun giderilinceye kadar Dağıtıcıların ulaşım bedelinin Büyükşehir için 31/12/2013 tarih ve sayılı, diğer belediyelerde 21/01/2015 tarih ve 978 sayılı yazılar ile Şirketimiz tarafından karşılanması hususunda tebliğde bulunulmuştur. (Ek:1-2) TALEP-2 CUMARTESİ ÇALIŞMALARININ KALDIRILMASI VE DÜZEY ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI: Cumartesi Günleri Dağıtım hizmetinin kaldırılması ve hizmete açık PTT Merkezlerinin kapatılması. CEVAP-2 Sendikanın talebi doğrultusunda Cumartesi günleri dağıtım hizmetlerinin yapılıp yapılmaması hususunda pilot olarak seçilecek yerlerde deneme mahiyetinde uygulama yapılacak olup, alınacak sonuçlara göre talep değerlendirilecektir. TALEP-3 YILLIK İZİNLERİN YIL İÇERİSİNDE TÜM PERSONELE KULLANDIRILMASI: Yıllık izinlerin yıl içerisinde tüm personele kullandırılmasının sağlanması. 1

2 CEVAP-3 Başmüdürlüklerimizde personelimizin yıllık izinlerinin tamamının kullandırılması hususunda 28/11/2014 tarihli ve sayılı tebliğ ile duyuru yapılmıştır. TALEP-4 DAĞITICI KIYAFETLERİ: Dağıtıcı personele verilen yazlık ve kışlık kıyafetlerinin kalitesinin ve dağıtımında yaşanan aksaklıkların düzeltilmesi. a) Ölçünün her yıl yeniden alınarak güncel tutulması, b) Kıyafetlerin mevsimine göre zamanında verilmesi, c) 2014 yılı yazlık ayakkabılar henüz dağıtımı yapılamamıştır. Yazlık ayakkabıların dağıtımının en kısa sürede yapılması, d) Motosikletle dağıtım yapan dağıtıcı personellere de motosiklet kıyafetlerinin yanı sıra normal dağıtıcı kıyafetlerinin de verilmesi, e) Yaz sezonu 2 çift kış sezonu 2 çift olarak verilen, çorapların yaz sezonu 5 çift kış sezonu 5 çift olarak değiştirilmesi, CEVAP-4 Sendikanın talebi uygun görülmüş olup, Dağıtıcı ve motosikletli dağıtıcılara verilecek giyim eşyaları ile ilgili güncelleme çalışması devam etmektedir yılı yazlık ayakkabıların kullanımı aşamasında ayıplı mal olduğunun anlaşılması üzerine olay mahkemeye intikal ettirilmiş olup, Ünitelerin talepleri doğrultusunda teslim edilen ayakkabılar tekrar stoklara alınarak depoda bekletilmesi nedeniyle verilememiştir. TALEP-5 ARAÇ VE MOTOSİKLET ALIMI: Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihalesi yapılan motosikletlerin biran önce alınarak dağıtımının yapılması, Doğu ve Güneydoğuda köy dağıtımlarında görev yapacak araçların güvenlik amaçlı PTT logosuz sivil araç olması. CEVAP-5 Sendikanın talebi ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 1386 adet motosiklet alımı için sözleşme imzalanmış olup, %20 artırım ile birlikte toplam 1663 adet motosiklet alınmış olacaktır. Şartname gereği kabule hazır hale getirilmesi üzerine teslimatları en kısa sürede yapılacaktır. Doğu ve Güneydoğuda görev yapan araçların beyaz renk ve logosuz olarak değiştirilmesi için çalışma başlatılmıştır. TALEP-6 SU VE SU SEBİLİ TAHSİSİ: Çalışan sayısına bakılmaksızın bir kişinin günlük su ihtiyacı dikkate alınarak su tahsisinin yapılması, mevsimsel olarak sıcak bölgelere büro tipi buzdolabı tahsis edilmesi. CEVAP-6 Çalışan sayısı 20 kişi ve üzeri olan tüm iş yerlerimizde içme suyu verilmesine dair 09/07/2014 tarihli ve 258 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılmaktadır. Sendikanın talebi dikkate alınarak, 2015 yılı içerisinde kullanılmak üzere ,00 TL. su ödeneği tahsisi yapılmıştır. Ayrıca, İstanbul ilinde çalışan sayısına bakılmaksızın şubeler dahil tüm işyerlerinde içme suyu verilmektedir. 2

3 TALEP-7 ÇALIŞMA KIYAFETİ TALEBİ: Bedensel güçle çalışan (Posta Gelen-Giden, Kargo İşleme) personellere kılık kıyafet serbestliğinin sağlanması. CEVAP-7 Bedensel güçle çalışan personelin resmi kıyafet yerine önlük veya tulum gibi koruyucu kıyafetlerle ya da kamu düzenine uygun serbest kıyafetle çalışması hususunda sendikanın talebi uygun görülmüş olup, bu hususta Ünitelere duyuru yapılacaktır. TALEP-8 PERSONEL SERVİSİNİN TÜM İLLERE KONULMASI VEYA BİLET ÜCRETİNİN VERİLMESİ: Büyükşehirlerde Başmüdürlük ve Merkez bünyesindeki tüm çalışanları içine alan servis hizmeti uygulamasının başlatılması veya belediye bilet ücreti olarak ödenmesi. CEVAP-8 Sendikanın talebi dikkate alınarak, mevcut servis uygulaması olan illere ilave olarak Yönetim Kurulumuzca 08/11/2014 tarih ve 386 sayılı Kararı ile; Gaziantep, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon Başmüdürlüklerine ücretsiz personel servisi uygulaması başlatılmasına karar verilmiş olup, servis uygulaması ile ilgili çalışma başlatılmıştır. TALEP-9 GİŞEDE GÖREV YAPAN PERSONELE VE DAĞITICILARA VERİLEN EK ÖDEMENİN DİĞER PERSONELE DE VERİLMESİ: Gişede fiili olarak hizmet veren personele ödenen 50 TL nin gişelerde çalışan, ancak bu uygulamadan faydalanamayan Veznedar, Teknisyen ve Dağıtıcı unvanlı personele de verilmesi, Dağıtıcılara verilen 160 TL tayın bedelinin, Başdağıtıcılara da ödenmesi. CEVAP-9 10/12/2014 tarih ve 443 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile İdari Hizmet Sözleşmeli Başdağıtıcılara, tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirmeleri halinde aylık brüt 50 TL ilave ödeme yapılacaktır. 399 sayılı KHK ye tabi Başdağıtıcılara ve gişede fiili olarak görev yapan personele de ek ödemenin verilmesi hususunda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesi ve anlaşma sağlanması halinde gereği yapılacaktır. TALEP-10 TEKNİK PERSONELİN GÖREV TANIMLARI: Şirketimiz Merkez ve Taşra teşkilatında çalışan tüm teknik personelin görev tanımlarının ve risk analizinin yeniden yapılması. CEVAP-10 Sendikanın talebi dikkate alınarak, Görev tanımlarındaki teknik personelin iş riskine ilişkin Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığının bakım onarım ve tamirat işlerinde çalışan teknik personelin iş riski taşıdığı yönünde görüşü göz önünde bulundurularak sendikanın talebi uygun görülmüş ve görev tanımlarıyla birlikte (İNDEK) e sunulmuştur. 3

4 TALEP-11 TEKNİK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ DÜZENLİ YAPILMASI: Mühendis-Mimar unvanıyla çalışan personel için Başmühendislik ve Teknik Müdürlük sınavının açılması. 2 yıllık Ön Lisansını tamamlayan ve Tekniker olan personele kadro unvanı olarak tekniker unvanı verilemiyorsa bile en azından Tekniker maaşı verilmesi. 4 yıllık Üniversite mezunu Tekniker, Teknisyenlerin Şeflik ve Müdürlük sınavına girebilmelerinin sağlanması. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun Tekniker, Teknisyen unvanı ile çalışan personelin Şeflik Sınavına girmelerine izin verilmesi. CEVAP-11 Mühendis ve Mimar personel 10 yıllık hizmeti olmak kaydıyla İHS Teknik Müdür veya Müdür pozisyonuna sınavsız atanabilmektedir. Tahsili itibariyle Tekniker unvanı alabilecek personelin, tekniker olarak atanmaları hususu, unvan değişikliği sınavı açılmasını gerektirdiğinden ihtiyaç olması durumunda talep değerlendirilecektir. Sendikanın talebi doğrultusunda Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun Tekniker, Teknisyen unvanı ile çalışan personelin İHS li olarak Şeflik Sınavına girebilmelerinin sağlanması için çalışma başlatılacaktır. TALEP-12 İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN YÜKSELME SÜRESİ: Şirketimizde İHS statüsünde çalışan Mimar ve Mühendis personelin Başmühendis veya Teknik Müdür olarak atanması için yönetmelikte belirtilen bekleme sürelerinin kısaltılması. CEVAP-12 Söz konusu yönetmelik Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir yönetmelik olması nedeniyle değiştirilmesi uzun bir süreç alacağından şuan için bir işlem yapılamamakla birlikte sendikanın talebi değerlendirilmek üzere not alınmıştır. TALEP-13 İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONELİN ÜCRET DURUMU: Şirketimizde İHS li olarak görev yapan Tekniker ve Mühendis maaşlarında, diğer Şirketlere göre çok aşağıda kalması nedeniyle ciddi bir iyileştirme yapılması. CEVAP-13 İHS li personelin ücretleri Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçe imkanları ve görevlerin nitelikleri göz önünde bulundurularak skala çalışmaları yapılmaktadır. TALEP-14 MALİ RİSK ALTINDA ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE EK GÖREV TAZMİNATI VERİLMESİ: Mali risk altında çalışan (Proje müellifliği, Yapı Denetimi Fenni Mesullük için imza atan) teknik personele ek görev tazminatı verilmesi. CEVAP-14 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesi ve anlaşma sağlanması halinde gereği yapılacaktır. 4

5 TALEP-15 TEKNİK PERSONELİN BRANŞLARINA UYGUN UNVANLARDA ÇALIŞTIRILMASI: Özellikle taşrada çalışan teknik personelin görev tanımı harici görevlerde -kendi rızası dışındaçalıştırılmasına izin verilmemesi. CEVAP-15 Taşra teşkilatında çalışan teknik personel İnşaat, Elektrik, Makine, Posta, Otomasyon, Mimar ve Endüstri branşlarında çalıştırılmakta olup, branş dışı veya norm fazlası durumunda olan çok az sayıdaki teknik personel işgücü kaynağının verimli kullanılması ve atıl bırakılmaması amacıyla unvanları ve özlük hakları korunmak suretiyle ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilmektedir. TALEP-16 MEMUR TEKNİK PERSONEL: Gişelerde fiilen memur olarak görev yapan Teknisyen, Başteknisyen, Tekniker unvanlı personele, gişe memurlarına ödenen 50 TL nin ödenmesi. CEVAP-16 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesi ve anlaşma sağlanması halinde gereği yapılacaktır. TALEP-17 TEKNİK PERSONELE GİYİM YARDIMI: Yönetim Kurulu kararı ile Tekniker personele verilmesi uygun görülen Giyim Yardımının verilmesinde yeknesaklık sağlanması açısından, söz konusu Yönetim Kurulu kararının tüm Taşra ya yeniden tebliğ edilmesi. Giyim yardımı temini ve dağıtımındaki iş yükünün hafifletilmesi adına Giyim Yardımının nakit olarak ilgili personele ödenmesi. CEVAP-17 Şirketimizde giyim eşyası almaya müstahak personele verilecek giyim eşyası Yönetim Kurulumuzun 20/03/2013 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan PTT Personeli Giyim Eşyası Tablosu nda belirtilmiştir. Ayrıca; 09/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi gereğince bu yardımın nakit olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Giyim yardımının verilmesinde yeknesaklığın sağlanmasına yönelik sendikanın talebi uygun görülmüş olup, Satınalma Daire Başkanlığınca 13/01/2015 tarih ve 145 sayılı yazı ile Ünitelere tebliğ yapılmıştır. TALEP-18 ARAÇ KULLANAN TEKNİK PERSONEL: Şirketimizin araçlarını kullanan idari personele ödediği 50 TL nin araç kullanan Teknik Personele de ödenmesi. CEVAP-18 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesi ve anlaşma sağlanması halinde gereği yapılacaktır. 5

6 TALEP-19 TEKNİK MÜFETTİŞLİK YOLUNUN AÇILMASI: Şirketimiz içerisinden tecrübeli Mühendis, Başmühendis, Mimar, Başmimar, Teknik Müdür, Başkan Yrd, Başkan gibi teknik kökenli personele Teknik Müfettişlik yolunun açılması. CEVAP-19 Denetim Hizmetleri kariyer olarak düzenlendiğinden mesleğe giriş yetişme ve atanma süreçleri ayrı bir mevzuat içeriğinde düzenlenmiş bulunmaktadır. İlerleyen dönemde önerilen teknik eğitimleri haiz adaylar arasından alım yapılması hususu kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirilebilecektir. TALEP-20 TAŞRADA YAPILANDIRILAN TEKNİK SERVİSLERİN TEKNİK MÜDÜRLÜĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: Servis müdürlüklerinden daha kalabalık personelin bulunduğu Teknik Servislerin Teknik Müdürlüğe dönüştürülmesi ile çalışma veriminin artırılması. CEVAP-20 Teknik Servis olan birimler Ünitelerin ihtiyaçları ile mevcut kaynakların rantabl şekilde kullanılması esas alınarak yapılandırılmış olup, Şirketimizin gelecekteki ihtiyaç durumuna göre sendikanın önerisi değerlendirilebilecektir. TALEP-21 GİH SINIFINDA PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLI PERSONEL: 2013/5002 sayılı BKK uyarınca Teknik Hizmet Sınıfına geçirilen Programcı ve Çözümleyici Personelin özlük hakları ve unvanlarının yeni yasaya göre güncellenmesi ve bugüne kadar oluşan maddi kayıplarının giderilmesi. CEVAP Sayılı KHK II Sayılı cetvele tabi personel, ücretlerini YPK nın belirlediği gruplar dikkate alınarak oluşturulan skala üzerinden almaktadır. Skalada Programcı unvanının Teknik Hizmetler sınıfı ile ilgili farklı bir ödemesi olmadığından aldığı ücrette herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Ayrıca, sendikanın talebi doğrultusunda İKBS de özlük kadro bölümünde yer alan programcı pozisyonu TH olarak düzeltilmiştir. TALEP-22 TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ: Kurum içi eğitimlerin yeterli sürede verilmesi ve bu eğitimlere sadece yöneticilerin değil, her kademedeki teknik personelin katılımının sağlanması. CEVAP-22 Şirketimizde her yıl iki dönem halinde eğitim merkezlerimizde hizmet içi ve hizmet satın alımı yoluyla kurum dışı eğitimler her kademe, görev ve unvandaki personele yaptığı işe göre verilmekte olup, bundan sonraki süreçte de teknik personel için gerekli eğitimler verilmeye devam edilecektir. TALEP-23 TEKNİK PERSONELİN ÇALIŞMA ODA KOŞULLARI: Genel Müdürlük ve Taşra da çalışan personelin çalışma Ofisleri ortam koşullarının temel standart ölçülere göre planlanarak alan büyüklüğüne göre daha rahat ve verimli bir çalışma alanına dönüştürülmesi. 6

7 CEVAP-23 Genel Müdürlük ve Taşrada çalışan personelin rahat ve verimli bir çalışma alanında görev yapmalarına uygun çalışma ofislerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince imkânlar dâhilinde oluşturulmasına çalışılacaktır. TALEP-24 MERKEZ VE ŞUBELERDE GÖREV YAPAN PERSONELLER İÇİN İŞ YERİNDE DOKTOR BULUNDURULMASI: Yasa gereğince çalışan sayısı 50 yi geçen iş yerlerinde özellikle Posta İşleme, Kargo İşleme ve Dağıtım ve Toplama Müdürlüklerinde acil durumda ilk müdahaleyi yapacak Doktor ve sağlık personelinin mutlak surette bulundurulması. CEVAP-24 Sendikanın talebi uygun görülmüş olup, Ünitelerimizde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 01/07/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden uygulamanın bu tarihte başlatılması düşünülmektedir. TALEP-25 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ŞUBELERE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VERİLMESİ VEYA ŞUBELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ: İş güvenliği kapsamında şubelere güvenlik görevlisi verilmesi veya bir memurun çalıştığı şubelerin birleştirilerek şube sayısının azaltılması. CEVAP-25 Personelin güvenliğini sağlamak üzere tüm işyerlerimizde alarm ve kamera sistemi kurulmuştur. İş hacmi düşük ve birbirine yakın mesafede olan şubelerin Başmüdürlüklerin teklifi de dikkate alınarak birleştirilmesi hususunda gerekli değerlendirmeler sendikanın görüşü doğrultusunda yapılacaktır. TALEP-26 FİRMA PERSONELLERİ: Şirketimizde uzun zamandır görev yapan taşeron firma elemanlarından yüksekokul mezunu olan ve KPSS sınavından 50 ve üzeri puan alanların İHS li statüsüne geçirilmeleri. CEVAP-26 Alımlar KPSS yoluyla yapılmakta olup, şartları tutan firma işçileri de müracaat edebilmektedir. TALEP-27 MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞININ YENİDEN DÜZENLENMESİ: Milli Piyango bilet satışının sonlandırılması veya sadece gişelerde bilet almak isteyen vatandaşlara bilet satışının yapılması ve satılan biletlerden personele pirim verilmesi. CEVAP-27 Personele prim ödenmesi mümkün bulunmamakta olup, Şirketimiz Milli Piyango bilet satışları nedeniyle ciddi bir gelir elde etmektedir. Elde kalan biletler nedeniyle sendikanın talebi doğrultusunda personele zimmet çıkarılmamaktadır. TALEP-28 BAŞMÜDÜRLÜK İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ: İşletme ve Teknik Birimler Müdürlükleri bünyesinde çok ivedi, memur norm çalışması yapılarak sıkıntıların giderilmesi ve yeterli sayıda memur normunun ilave edilmesi. 7

8 CEVAP-28 04/06/2014 tarih ve 219 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen taşra teşkilatı ihtisas servis birimlerinin normları 2015 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda sendikanın talebi de gözetilerek güncellenecektir. TALEP-29 NORMLARIN BELİRLENMESİNDE İZİN VE RAPOR KARŞILIĞI PERSONEL TAHSİSİ: PTT İl Merkezlerinde izin ve rapor karşılığı memur ve dağıtıcı personel normlarının oluşturulması. CEVAP-29 Sendikanın talebi uygun görülmüş olup, ileride değerlendirilecektir. TALEP-30 İŞYERLERİNE SİLAHLI BASKIN NEDENİYLE YAPILAN HIRSIZLIKLARIN DAHİLİ SİGORTA FONUN DAN KARŞILANMASI: PTT Merkez ve Şubelerinde yaşanan ve kamera kaydı ile sabit olan hırsızlık olaylarında çalınan paraların memurun zimmetine alınmadan Dahili Sigorta Fonundan karşılanması. CEVAP-30 Dahili Sigorta Fonu Yönergesinde; Madde 3- (1) a) Yangın, sel gibi doğal afetler, terör gibi olağanüstü haller, hırsızlık, suyolu, karayolu ve demiryollarında taşıma ve her türlü olay sonucunda menkul ve gayrimenkullerde meydana gelebilecek zararlar, b) Menkulün çalınması durumunda; yapılan takibat sonucunda altı ay içinde bulunamadığı takdirde, menkulün ikame bedeli, c) Menkul ve gayrimenkulün herhangi bir aksam ve parçanın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelen zararlar dahili sigorta fonu kapsamında bulunmakta olup, personelin çok açık şekilde ispat edilir bir kusuru olmadığı sürece bu miktar zimmetine alınmaması yönündeki sendika talebi uygun görülmüştür. TALEP-31 ŞUBE MESAİLERİNİN KIŞ AYLARINDA A ALINMASI: Çalışanların can ve mal emniyeti bakımından kış aylarında havanın erken kararması nedeniyle Güvenlik görevlisi bulunmayan şubelerimizin mesai saatlerinin da sonlandırılması. CEVAP-31 Doğu ve güneydoğu illerinde kış aylarında havanın erken kararmasından dolayı güvenlik sıkıntısı bulunan yerlerde hizmet veren şubelerde saat da gişe işlemlerinin sonlandırılması yönünde uygulama yapılmaktadır. TALEP-32 PERSONEL SIKINTISI ÇEKİLEN İLLERİMİZDE MÜNHAL MEMUR VE DAĞITICI NORMLARININ DOLDURULMASI: Boş olan normların doldurulmasına yönelik kontrolörler ile sendikaların birlikte düzenleyip mutabık kaldıkları norm kadro ve cihetlerin Genel Müdürlüğünüz tarafından değiştirilmeden uygulamasına geçilmesi. CEVAP-32 Sendikanın talebi uygun görülmüş olup, 2015 yılı personel alımlarında münhal bulunan pozisyonların doldurulması planlanmıştır. 8

9 TALEP-33 PERFORMANS ÜCRETİ: İHS li personel ile aynı işi yapan personel arasındaki ücret farkının, öncelikle performans ücreti ile giderilmeye çalışılması. CEVAP-33 Sendikanın talebi uygun görülmüş olup, Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir ve 2015 yılı ilk çeyreği içinde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. TALEP-34 VEZNEDARLARIN ÖZLÜK HAKLARININ ARTTIRILMASI: Kendi asli görevleriyle birlikte memur norm eksikliği nedeniyle gişelerde çalışan veya müdürlüğe bakan Veznedarlara gişe personeline verilen 50 TL ek zammın verilmesi. CEVAP-34 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesi ve anlaşma sağlanması halinde gereği yapılacaktır. TALEP-35 TAŞERON FİRMA DAĞITIM ELEMANLARININ TENKİSİ: Çalışan firma elemanlarının norm nedeniyle işine son verilmesi, CEVAP-35 Taşeron firma elemanları norm pozisyonları göz önünde bulundurularak çalıştırılmaktadır. Ancak norm sebebiyle herhangi bir firma elemanının işine son verilmeyecek olup, ayrılanların yerine yeni eleman alınmamak suretiyle eleman azaltılması yoluna gidilecektir. 9

10 10

11 11

12 12 Ek-1

13 13 Ek-2

14 14 Ek-2

15 15 Ek-3

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ Sayı: 18.11.2014/001 Konu: Kurum İdari Kurul Toplantısı. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA Demeğimiz T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatında

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Kuruluşun

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 410)

TBMM (S. Sayısı: 410) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 410) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

ZAHİT BORAK ENERJİ BİR-SEN Temsilcisi Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri

ZAHİT BORAK ENERJİ BİR-SEN Temsilcisi Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Devlet Personel Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN 2. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İ İ İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 2. FİZİKSEL YAPI... 5 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 4. BİLGİ VE

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2011 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2011 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmıştır. Kuruluşun adı : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bağlı

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI AKOFİS BİLGİ NOTU İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TORBA KANUN) Değerli; Ana Kademe, Kadın

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı