Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 05-Şubat GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 05-Şubat-2009. GSD Holding A.Ş. nin 04.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır."

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE DEVA GSDHO OZGYO PETKM PETKM VESTL Deva Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu muzun tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin bağlı ortaklıkları Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Depa İlaç Aktif Maddeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Detaş Ambalaj ve Kimya Sanayi A.Ş., Deva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin; operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi, yönetim ve denetim koordinasyonunun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, Deva Holding A.Ş. ile birleştirilmesi çalışmalarına başlanılmasına ve bu amaçla Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 22 Ocak 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaptığı başvuru sonucunda, Şirketimizin hali hazırda TL ( YTL) olan kayıtlı sermaye tavanının, 2013 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, TL'na çıkarılması, bu amaçla Şirketimiz ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüştür." Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 04/02/2009 tarih 25 sayılı kararı uyarınca 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Perşembe günü saat 09:00'da şirket merkezimiz olan Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza, C Blok, K:9, Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağan gündem maddelerinin yanısıra; "Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması, hususunun da yer aldığı Genel Kurul gündemi ve ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 34/93 sayılı kararı doğrultusunda Salı günü saat 10.30'da Aliağa/İzmir'deki şirket merkezinde yapılacak olup, toplantı gündemi ilişikte gönderilmektedir." Olağan gündem maddelerinin yanısıra; Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesine, Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin (Özelleştirme tarihi olan tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile) 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, hususlarının da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 34/92 sayılı kararı ile, şirketimiz Ana Sözleşmesinin TL'ye uyumunun sağlanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan talep edilen lisans için EPDK mevzuatında şirket hisselerinin tamamının nama yazılı olması gerekliliği nedeniyle hisselerimizin nevi değişikliğinin yapılması ve Şirketimizin özelleştirilmesi sonrası gerekli düzenlemelerin yapılması için, ana sözleşmenin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesi, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuş olup, ana sözleşme değişikliği için SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak üzere süreç başlatılmıştır. Ana Sözleşme tadil metni taslağı ekte gönderilmektedir." Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden ,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususu görüşüldü. Neticede; 1. Dünyada yaşanmakta olan küresel kriz sürecinde Şirketimizin mali yapısını güçlendirerek krizin yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek, grubumuzun Şirketimize olan güvenini piyasaya yansıtmak ve hisselerimize değer kazandırmak amacıyla, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere ,00 TL tahsisli olarak artırılmasına; arttırılan ,00 TL sermayenin nakit olarak karşılanmasına, İhraç edilecek ,00 TL'lik yeni payların Collar Holding B.V.'ye tahsis edilmesine,

2 VESTL YKSGR Sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edilecek olan payların şirket Ana Sözleşmemizin 6. maddesine göre mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına ve 1 Kr nominal bedelle bir hissenin 1 Kr bedelden İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda Collar Holding B.V.'ye tahsisli olarak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla satılmasına, 2. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru ve diğer yasal prosedürün başlatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: 21 Kasım 2008 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasına istinaden yapılan ek bilgilendirme 21 Kasım 2008 tarihinde yapmış olduğumuz tahsisli sermaye arttırımı ile ilgili özel durum açıklamasında arttırıma katılacağı belirtilen Zorlu Holding A.Ş.'nin yerine, yine Zorlu Grubu bünyesinde bulunan şirketimiz ana ortağı Collar Holding B.V.'nin katılması kararlaştırılmıştır." Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, "Sermaye ve paylar" başlıklı 7; "Sermayenin artırılması, azaltılması ve rüçhan hakkı" başlıklı 8; "İdare Meclisi" başlıklı 10; "Umumi Heyetler" başlıklı 23; "Umumi Heyetin toplantıya daveti, ilan ve gündemi" başlıklı 24; "Umumi Heyet toplantılarında pay sahiplerinin bizzat veya vekil tayini suretiyle katılabilecekleri" başlıklı 28; "Umumi Heyetlerde pay sahiplerinin reyi ve hisselerin devri" başlıklı 29; "Şirketin net karı ve dağıtılması şekli" başlıklı 37 ve "Kar paylarının dağıtılması zamanı" başlıklı 38. maddelerinin tadili ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Esas mukavelenin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır." Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. Borsa Başkanlığı Duyuruları tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. Borsamız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında: 1. İMKB Adana (XSADA), İMKB Ankara (XSANK), İMKB Antalya (XSANT), İMKB Bursa (XSBUR), İMKB İstanbul (XSIST), İMKB İzmir (XSIZM), İMKB Kayseri (XSKAY), İMKB Kocaeli (XSKOC) ve İMKB Tekirdağ (XSTKR) şehir endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına, 2. Şehir endekslerinin, ekte sunulan İMKB Şehir Endeksleri Temel Kuralları na göre oluşturulmasına, 3. Söz konusu şehir endekslerinin başlangıç tarihinin , başlangıç değerinin İMKB Ulusal 100 endeksinin tarihli 2. seans kapanış değeri olan ,07 olmasına, 4. Şehir endekslerinin tarihlerine ait 1. ve 2. seans kapanış değerlerinin fiyat ve getiri olarak geriye dönük hesaplanmasına, tarihinden itibaren de gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanmasına, tarihlerine ait hesaplanmış değerlerin Günlük Bülten de ilan edilmesine karar verilmiştir. İMKB Şehir Endeksleri Temel Kuralları ve endekslerde yer alacak şirketlerlerin listesi ekte ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nin (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Borsa Başkanlığı tarafından 03/02/2009 tarihinde yayımlanan Genel Mektup: Genel Mektup No : 2937 Tarih : 03/02/2009 Konu : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler

3 Diğer Özel Durum Açıklamaları AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak sayılı kararı ile; SPK mevzuatı doğrultusunda, Şirketimizin 1 Ocak 2009/31 Aralık 2009 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre bağımsız dış denetiminin Denetim Komitesince önerilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ne yaptırılmasına, aynı zamanda, 2009 yılı için geçerli olmak üzere, beyanname, denetim, tam tasdik ve yeminli mali müşavirlik hizmetlerinin alınması için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmasına, işbu kararın yapılacak ilk genel kurul gündemine sunulması ve sözleşmenin 6 iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine karar verilmiştir. Bu sebeple tarihinde İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanmıştır. AKALT Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Mali kriz olarak başlayan ve reel sektöre sıçrayan dünya krizinin tekstil piyasasına olan etkilerinin sürmesi ile meydana gelen talep daralması ve belirsizlik neticesinde, 1) Ak-Al Alaplı fabrikamızda 7 gün üretimden 6 gün üretime (4 lü vardiya sisteminden 3 lü vardiya sistemine) geçilmesine, 2) Üretimde yaklaşık % 15 azalma sağlayacak bu küçülme nedeni ile kesin rakam daha detaylı çalışmalarda bildirilmek üzere arasında çalışanımızın iş akitlerinin İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde feshedilmesine ve toplu işçi çıkarma konusundaki tüm yasal bildirim yükümlülüklerimizin ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesine, 3) İşbu kararın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında kamuya açıklanmasına, Oybirliği ile karar verildi. AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu tarafından tarihinde alınan karar uyarınca; a) Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akcez) tarafından SEDAŞ ın % 100 hissesinin satın alınması ile ilgili olarak doğacak satın alma bedelinin bakiye kısmının ödenmesinin teminat altına alınması için Akcez lehine verilecek olan banka teminat mektuplarına ilişkin olarak ve kredi alan sıfatıyla Akcez, garantör sıfatıyla Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (Akenerji) ve CEZ, a.s. (Cez), kredi verenler ve amir bankalar sıfatıyla Akbank T.A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi (Akbank) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal Şubesi (İşbank) arasında imza edilecek olan ABD Doları tutarındaki Banka Teminatı Kredi Sözleşmesinin (Kredi Sözleşmesi) şartları ve koşulları ile işbu anılan sözleşmede öngörülen işlemlerin; b) Akcez'in SEDAŞ'ın % 100 hissesini satın alması ile ilgili olarak doğacak diğer yükümlülüklerin teminat altına alınması için Akcez lehine verilecek olan banka teminat mektuplarına ilişkin olarak ve kredi alan sıfatıyla Akcez, garantör sıfatıyla Akenerji, kredi veren sıfatıyla İşbank arasındaki ABD Doları tutarındaki Genel Kredi sözleşmesi'nin ( ABD Doları Tutarlı Kredi Sözleşmesi) şartları ve koşulları ile işbu anılan sözleşmede öngörülen işlemlerin; c) Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş., Cez ve Akcez'in Akbank ve İşbank'a herhangi bir kredi sözleşmesi (bir

4 ya da birden fazla vadeli kredi, işletme sermayesi, yenilenen kredi, kredi mektubu ya da diğer krediler dahil olmak üzere) ve/veya Kredi Sözleşmesi dışında kalan, ancak proje ile ilgili kullanılabilecek diğer kredilere ilişkin olarak tanınmış bulunan eş değer teklif verme hakkı ve rüçhan hakkının (anılan dökümanda daha detaylı olarak belirtilmiş olan) koşullarını belirten Ek Anlaşma'nın (Side Letter); onaylanmasına ve yukarıda belirtilen sözleşmelerin imzalanmasına, teslim edilmesine ve bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesine, 1) T.C. Kimlik nolu Raif Ali Dinçkök ve T.C. Kimlik No'lu Gamze Dinçkök Yücaoğlu'nun Şirketimizi temsilen yukarıda anılan belgeleri ve Kredi Sözleşmeleri'nde sözü geçen Finans Dökümanları'na ilişkin Şirket tarafından imzalanacak ve/veya gönderilecek her türlü beyan taahhüt, belge ve ihtarnameyi müştereken imza etmek ve Kredi Sözleşmesi ve ilgili belgeler tahtındaki işlemlerle ilgili olarak gerekli görecekleri (yukarıda bahsedilen belgelerin tadili dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) diğer her türlü işlemi yapmak üzere yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: Üretim duruşu tarihli özel durum açıklamamıza ekdir. Şirketimiz Perşembe gününden Perşembe gününe kadar üretim faaliyetlerine ara verme kararı almış olup, bu dönemde izine ayrılacak olan mavi yaka çalışan sayımız yaklaşık 1072, beyaz yaka çalışan sayımız ise yaklaşık 119 kişidir. Çalışılmayacak olan bu 7 takvim günlük sürenin 1 günü hafta tatili olarak hakedilecek olup, 4 günlük bölümü mavi yaka çalışanlarımızın yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilecek, 2 günlük bölümü ise ücretli izin olarak Şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Ücretli izin sürelerinin brüt karşılığı yaklaşık TL dir. Beyaz yaka çalışanlarımızın çalışmadıkları günlerin tamamı ise yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilecektir. BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin üretimini tamamen durduğu bölümlerinde atıl hale gelen yaklaşık değeri Euro olan toplam 69 adet çeşitli model ve cinslerdeki makinaların satılmasına, elde edilen kaynağın banka kredilerinin geri ödenmesinde kullanılmasına karar verilmiştir. Makinaların tahmin edilen satış bedelinin, son bilançomuzdaki ödenmiş sermayeye oranı yaklaşık % 23, toplam aktife oranı % 4,7, maddi varlıkların net değerine oranı ise % 10,7 olup makinaların tamamı ekonomik ömrünü tamamlamıştır. DENTA Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: tarihli özel durum açıklaması - Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin genel müdürü Süheyl Baybalı tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, yeni genel müdür atanıncaya kadar yerine görevi Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Faruk Güler yürütecektir. EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin daha önce yapmış olduğu tarih 2866 nolu özel durum açıklamasında iştiraki olduğumuz ve tescili devam eden Vaest Enerji Yönetimi İmalat ve Ticaret A.Ş.'nin tarihi itibariyle tescili yapılmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Ocak 2009 Sayı: 7224 nüshasında tescil ilanı yayınlanmıştır. GDKYO Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

5 1) Kuruluşumuzun, Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin şirket sermayesi içindeki doğrudan ve dolaylı pay oranı tarihinde %61,33 iken, tarihi itibariyle %73,27 ye ulaştığını ve söz konusu pay artışımız nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu na başvuru yapılacağı, tarihli özel durum açıklaması ile İMKB ye bildirilmiştir. 2) Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru neticesinde, Kurulun, tarih B.02.1.SPK sayılı yazısı ile Gedik Yatırım ın GDKYO sermayesi içindeki payının % 61,33 den % 73,27 ye yükselmesi ve Gedik Yatırım ın sahip olduğu imtiyazlı paylarda bir değişiklik olmaması nedeni ile sözkonusu pay ediniminin Tebliğ in 17. madde hükmünde sayılan ve çağrıda bulunma yükümlülüğü doğuran haller arasında yer almadığı bildirilmiştir. GUSGR Güneş Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Aralık sonu prim üretimine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Sigorta Branşları Gerçekleşen Prim Üretimi (TL) Yangın Mecburi Deprem Nakliyat Kaza (oto) Kaza (oto dışı) Ferdi Kaza Kredi Mühendislik Zirai Tarsim Hastalık Hukuksal Koruma Hayat Dışı Toplam Hayat Toplam Genel Toplam HDFYO Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin telefon ve fax numarası aşağıdaki gibi değişmiştir. Telefon : Fax : HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 tarihinde İstanbul 7 inci Vergi Mahkemesi ve İstanbul 8 inci Vergi Mahkemesi nezdinde devam etmekte olan vergi davaları ile ilgili olarak tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile 5736 sayılı Uzlaşma Kanunu kapsamında uzlaşmaya varılmış olduğunu ve varılan uzlaşma kapsamında her iki davadan da feragat edildiğini açıklamıştık. 4 Şubat 2009 tarihinde; yapılan uzlaşma neticesine göre, önceki yıllarda ödenerek gider kaydedilen vergi aslı ve cezalarının TL lik kısmı nakit olarak iade alınmış ve gelir kaydedilmiştir. Şirketimize yapılan bu ödeme ile bahsi geçen davalar ve uzlaşma ile ilgili süreç tamamlanmış olmaktadır. KERVT Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Merzeci Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde Şirketimizin maliki olduğu ,00 adet Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT.E) hisse senedi İMKB dışında 8,75 TL fiyattan ,00 TL tutar karşılığında Yıldız Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Satış işlemi sonrasında Şirketimizin Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi üzerindeki payı kalmamıştır. KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu kararı gereğince, Satışını yaptığımız ürünlerin, satış sonrası servis hizmetlerinin firmamız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Rome Investment Management Ltd tarafından Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) nin paylarının Çağrı Yolu ile toplanmasına ilişkin tarihinde başlayıp tarihinde sona erecek bildirimleri hakkında. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) nin sermayesini temsil eden payların %17,323 na doğrudan sahip, Rome Investment Management Ltd. nin Sermaye Piyasası Kurulu nun "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar hakkında Seri:IV, 8 Nolu Tebliği kapsamında ve Kurul un tarih ve 1/12 sayılı Kararı çerçevesinde Şirket in diğer ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerine, Şirketimiz aracılığıyla yapılan çağrı işleminin tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) Borsa dışında hisse senedi toplama çağrısına karşılık veren Pay Sahibi Sayısı : 6 Adet : ,50 Adet 2) Borsadan alınan Hisse Senedi; Adet : 0,00 Adet MYZYO Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını bildirmiştir. NERGS Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Nergis Holding A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. PIMAS Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuş, birim yöneticiliği görevi Muhasebe Müdürü Fikret

7 Erdoğan'a, yardımcılığı ise Muhasebe Şefi Kadriye Turan'a verilmiştir. Pay sahiplerimiz kendilerine, üretim tesisimizin nolu telefonundan ulaşabilirler. PKENT PKENT POLYL RYSAS Petrokent Turizm A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrokent Turizm A.Ş. paylarının çağrı yoluyla toplanması hakkında. Petrokent Turizm A.Ş. yönetim kurulu başkanı Nurullah Ercan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Şirket'in diğer ortaklarının elinde bulunan şirket paylarını çağrıda bulunarak satın alma başvurusu Kurul'un tarih 1/4 sayılı toplantısında değerlendirilmiş, Nurullah Ercan'a çağrı izni verilmiştir. 21 Ocak Şubat 2009 tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı işleminin 3 Şubat 2009 tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) Borsa dışında pay toplama çağrısına karşılık veren; Pay Sahibi Sayısı : Yoktur Adet : -- 2) Borsadan Alınan Pay; Adet : Yoktur Petrokent Turizm A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrokent Turizm A.Ş. paylarının çağrı yoluyla toplanması hakkında. Petrokent Turizm A.Ş. yönetim kurulu başkanı Nurullah Ercan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Şirket'in diğer ortaklarının elinde bulunan şirket paylarını çağrıda bulunarak satın alma başvurusu Kurul'un tarih 1/4 sayılı toplantısında değerlendirilmiş, Nurullah Ercan'a çağrı izni verilmiştir. 21 Ocak Şubat 2009 tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı işleminin 4 Şubat 2009 tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) Borsa dışında pay toplama çağrısına karşılık veren; Pay Sahibi Sayısı : Yoktur Adet : -- 2) Borsadan Alınan Pay; Adet : Yoktur Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetim kurulunun tarih, 194 nolu kararında Hayati Temel'in bugün itibariyle işyerimizden ayrılması nedeni ile yerine, Kamil Uysal'ın mali işler direktörü olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. SIFAS TEKST Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: Bankamızın tarihli yönetim kurulu toplantısında; 1) Bankamızın Küçükçekmece Dairesi Fevzi Çakmak Mah. Kocabıyık Sok. No: 12/1, 2, 3 Sefaköy- Küçükçekmece/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş.-Sefaköy Şubesi nin tarihinden itibaren İkitelli Organize Sanayi Atatürk Bulvarı No: 208 Sicimoğlu İş Merkezi Giriş Kat İkitelli- Küçükçekmece/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş.-İkitelli Şubesi ile birleştirilmesine, 2) Bankamızın Özler Cad. Veli Gözcan İş Hanı No: 6/A Seyhan-Adana adresinde faaliyet gösteren Tekstil

8 Bankası A.Ş. Küçüksaat Şubesi nin, tarihinden itibaren Cevat Yurdakul Cad. Cemal Paşa Mah. No: 65 Sular Plaza İş Merkezi Adana adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş.-Adana Şubesi ile birleştirilmesine, karar verilmiştir. TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01/2009 dönemine ilişkin Türkiye Süper Ligi yayın gelirleri ile ilgili bilgileri arz ederiz. Kesilen Fatura Tutarı (KDV'siz) Tahsil Edilen Tutar (KDV'siz) ,29 TL ,80 TL ,96 TL -- VAKBN T.Vakıflar Bankası T.A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çekmeköy Pratik Şubesi/İstanbul Mimar Sinan Mahallesi Aydın Menderes Caddesi No:18/1/2 Çekmeköy/Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyete başlamıştır. YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2008/524 Esas numarası ile takip edilen, ortaklarımızdan azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın vekili, Av. A.Özge Çınar'ın talebi üzerine, tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının iptali için açılan davanın tarihli duruşmasında, 1) Davalı vekiline delil ve beyanlarını sunması için 20 günlük kesin süre verilmesine, 2) Davalı vekiline tarihli genel kurul toplantısına ilişkin evrakları ve şirket ana sözleşmesini ibraz etmesi için 20 günlük kesin süre verilmesine, 3) Davacı delil listesindeki mahkeme dosyalarının bu dosya içerisine celbine karar çıkmışsa kararlardan bir örneğin dosya içerisine alınmasına, 4) Davacı vekiline cevaba karşılık yazılı beyanlarını sunması için 20 günlük kesin süre verilmesine, Duruşmanın tarihi, saat: 10:25 e bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma tutanağı ek olarak bilgilerinize sunulmuştur. YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/271 Esas numarası ile takip edilen, ortaklarımızdan azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın vekili, Av. A.Özge Çınar'ın talebi üzerine, Yataş A.Ş.'yi temsilen, denetçi Mehmet Soytürk tarafından 2005 yılı faaliyetlerini yürüten yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine açılan davanın tarihli duruşmasında, SPK'ya yazı yazılarak, Yataş A.Ş. hakkında devam eden soruşturma hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığı, alınmış ise, karar örneğinin mahkememize gönderilmesinin istenmesine, dosyanın karar verilmek üzere heyete gönderilmesine, duruşmanın tarihi, saat: 09:35 e bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma tutanağı ek olarak bilgilerinize sunulmuştur. TKSYO Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 8/236 sayılı kararı uyarınca yapılan açıklamadır.

9 Yatırım ortaklığımızın paylarının Borsa'da günü oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının (0,7755 TL), gün sonu pay başına net aktif değerinin (0,3786 TL) iki katını aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 8/236 sayılı kararı uyarınca yapılan açıklamadır.yatırım ortaklığımızın tarihli özet portföy değer tablosu aşağıda yer almaktadır. Açıklanması gereken başka bir husus yoktur.

10 Takasbank A.Ş. Para Piyasası GÜNLÜK ÖZET ORAN (%) AĞIRLIKLI İŞLEM HACMİ İŞLEM VADE BAŞI VADE SONU GÜN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORTALAMA (TL) SAYISI ,05 14,20 12, ,60 12,60 12, VADEYE TOPLAM İŞLEM HACMİ VADELER KALAN GÜN (TL) TOPLAM

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL sından 1.816.100.000.-TL sına çıkartılmasına ilişkin olarak Bankamız

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 01 Şubat 2016 tarih 1054 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Ortaklığın Adresi : Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa / İZMİR Telefon ve Faks No. : Tel : 232 877 09 00 Faks: 232 877 09

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Yönetim Kurulu nca; Şirketimizin 2016 yılı 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 6 Nisan 2017 Perşembe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.06.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER İMKB/5-GDD-010.06.02-01618 v 1 U 1 O Konu : ÎMKB Şehir Endeksleri Temel Kurallan hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 5 Şubat

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No : 31187 Mersis No : 0833049089000015 TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.11.2017

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.07.2017 Pazartesi günü, saat 08:30 da,

Detaylı

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Haziran

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nün 94841 sicil sayısında kayıtlı şirketimizin ortaklarının

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Eylül 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 15 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 639184

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan; Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Tarih 06.03.2014 Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Telefon 212-3503951 Faks 212-3505787 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı