Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 05-Şubat GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 05-Şubat-2009. GSD Holding A.Ş. nin 04.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır."

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE DEVA GSDHO OZGYO PETKM PETKM VESTL Deva Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu muzun tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin bağlı ortaklıkları Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Depa İlaç Aktif Maddeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Detaş Ambalaj ve Kimya Sanayi A.Ş., Deva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin; operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi, yönetim ve denetim koordinasyonunun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, Deva Holding A.Ş. ile birleştirilmesi çalışmalarına başlanılmasına ve bu amaçla Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. GSD Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 22 Ocak 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaptığı başvuru sonucunda, Şirketimizin hali hazırda TL ( YTL) olan kayıtlı sermaye tavanının, 2013 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, TL'na çıkarılması, bu amaçla Şirketimiz ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüştür." Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 04/02/2009 tarih 25 sayılı kararı uyarınca 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Perşembe günü saat 09:00'da şirket merkezimiz olan Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza, C Blok, K:9, Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağan gündem maddelerinin yanısıra; "Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması, hususunun da yer aldığı Genel Kurul gündemi ve ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 34/93 sayılı kararı doğrultusunda Salı günü saat 10.30'da Aliağa/İzmir'deki şirket merkezinde yapılacak olup, toplantı gündemi ilişikte gönderilmektedir." Olağan gündem maddelerinin yanısıra; Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesine, Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin (Özelleştirme tarihi olan tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile) 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, hususlarının da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 34/92 sayılı kararı ile, şirketimiz Ana Sözleşmesinin TL'ye uyumunun sağlanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan talep edilen lisans için EPDK mevzuatında şirket hisselerinin tamamının nama yazılı olması gerekliliği nedeniyle hisselerimizin nevi değişikliğinin yapılması ve Şirketimizin özelleştirilmesi sonrası gerekli düzenlemelerin yapılması için, ana sözleşmenin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesi, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuş olup, ana sözleşme değişikliği için SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak üzere süreç başlatılmıştır. Ana Sözleşme tadil metni taslağı ekte gönderilmektedir." Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden ,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususu görüşüldü. Neticede; 1. Dünyada yaşanmakta olan küresel kriz sürecinde Şirketimizin mali yapısını güçlendirerek krizin yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek, grubumuzun Şirketimize olan güvenini piyasaya yansıtmak ve hisselerimize değer kazandırmak amacıyla, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere ,00 TL tahsisli olarak artırılmasına; arttırılan ,00 TL sermayenin nakit olarak karşılanmasına, İhraç edilecek ,00 TL'lik yeni payların Collar Holding B.V.'ye tahsis edilmesine,

2 VESTL YKSGR Sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edilecek olan payların şirket Ana Sözleşmemizin 6. maddesine göre mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına ve 1 Kr nominal bedelle bir hissenin 1 Kr bedelden İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda Collar Holding B.V.'ye tahsisli olarak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla satılmasına, 2. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru ve diğer yasal prosedürün başlatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: 21 Kasım 2008 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasına istinaden yapılan ek bilgilendirme 21 Kasım 2008 tarihinde yapmış olduğumuz tahsisli sermaye arttırımı ile ilgili özel durum açıklamasında arttırıma katılacağı belirtilen Zorlu Holding A.Ş.'nin yerine, yine Zorlu Grubu bünyesinde bulunan şirketimiz ana ortağı Collar Holding B.V.'nin katılması kararlaştırılmıştır." Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, "Sermaye ve paylar" başlıklı 7; "Sermayenin artırılması, azaltılması ve rüçhan hakkı" başlıklı 8; "İdare Meclisi" başlıklı 10; "Umumi Heyetler" başlıklı 23; "Umumi Heyetin toplantıya daveti, ilan ve gündemi" başlıklı 24; "Umumi Heyet toplantılarında pay sahiplerinin bizzat veya vekil tayini suretiyle katılabilecekleri" başlıklı 28; "Umumi Heyetlerde pay sahiplerinin reyi ve hisselerin devri" başlıklı 29; "Şirketin net karı ve dağıtılması şekli" başlıklı 37 ve "Kar paylarının dağıtılması zamanı" başlıklı 38. maddelerinin tadili ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Esas mukavelenin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır." Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. Borsa Başkanlığı Duyuruları tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. Borsamız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında: 1. İMKB Adana (XSADA), İMKB Ankara (XSANK), İMKB Antalya (XSANT), İMKB Bursa (XSBUR), İMKB İstanbul (XSIST), İMKB İzmir (XSIZM), İMKB Kayseri (XSKAY), İMKB Kocaeli (XSKOC) ve İMKB Tekirdağ (XSTKR) şehir endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına, 2. Şehir endekslerinin, ekte sunulan İMKB Şehir Endeksleri Temel Kuralları na göre oluşturulmasına, 3. Söz konusu şehir endekslerinin başlangıç tarihinin , başlangıç değerinin İMKB Ulusal 100 endeksinin tarihli 2. seans kapanış değeri olan ,07 olmasına, 4. Şehir endekslerinin tarihlerine ait 1. ve 2. seans kapanış değerlerinin fiyat ve getiri olarak geriye dönük hesaplanmasına, tarihinden itibaren de gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanmasına, tarihlerine ait hesaplanmış değerlerin Günlük Bülten de ilan edilmesine karar verilmiştir. İMKB Şehir Endeksleri Temel Kuralları ve endekslerde yer alacak şirketlerlerin listesi ekte ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nin (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Borsa Başkanlığı tarafından 03/02/2009 tarihinde yayımlanan Genel Mektup: Genel Mektup No : 2937 Tarih : 03/02/2009 Konu : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler

3 Diğer Özel Durum Açıklamaları AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak sayılı kararı ile; SPK mevzuatı doğrultusunda, Şirketimizin 1 Ocak 2009/31 Aralık 2009 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre bağımsız dış denetiminin Denetim Komitesince önerilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ne yaptırılmasına, aynı zamanda, 2009 yılı için geçerli olmak üzere, beyanname, denetim, tam tasdik ve yeminli mali müşavirlik hizmetlerinin alınması için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmasına, işbu kararın yapılacak ilk genel kurul gündemine sunulması ve sözleşmenin 6 iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine karar verilmiştir. Bu sebeple tarihinde İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanmıştır. AKALT Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Mali kriz olarak başlayan ve reel sektöre sıçrayan dünya krizinin tekstil piyasasına olan etkilerinin sürmesi ile meydana gelen talep daralması ve belirsizlik neticesinde, 1) Ak-Al Alaplı fabrikamızda 7 gün üretimden 6 gün üretime (4 lü vardiya sisteminden 3 lü vardiya sistemine) geçilmesine, 2) Üretimde yaklaşık % 15 azalma sağlayacak bu küçülme nedeni ile kesin rakam daha detaylı çalışmalarda bildirilmek üzere arasında çalışanımızın iş akitlerinin İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde feshedilmesine ve toplu işçi çıkarma konusundaki tüm yasal bildirim yükümlülüklerimizin ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesine, 3) İşbu kararın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında kamuya açıklanmasına, Oybirliği ile karar verildi. AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu tarafından tarihinde alınan karar uyarınca; a) Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akcez) tarafından SEDAŞ ın % 100 hissesinin satın alınması ile ilgili olarak doğacak satın alma bedelinin bakiye kısmının ödenmesinin teminat altına alınması için Akcez lehine verilecek olan banka teminat mektuplarına ilişkin olarak ve kredi alan sıfatıyla Akcez, garantör sıfatıyla Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (Akenerji) ve CEZ, a.s. (Cez), kredi verenler ve amir bankalar sıfatıyla Akbank T.A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi (Akbank) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal Şubesi (İşbank) arasında imza edilecek olan ABD Doları tutarındaki Banka Teminatı Kredi Sözleşmesinin (Kredi Sözleşmesi) şartları ve koşulları ile işbu anılan sözleşmede öngörülen işlemlerin; b) Akcez'in SEDAŞ'ın % 100 hissesini satın alması ile ilgili olarak doğacak diğer yükümlülüklerin teminat altına alınması için Akcez lehine verilecek olan banka teminat mektuplarına ilişkin olarak ve kredi alan sıfatıyla Akcez, garantör sıfatıyla Akenerji, kredi veren sıfatıyla İşbank arasındaki ABD Doları tutarındaki Genel Kredi sözleşmesi'nin ( ABD Doları Tutarlı Kredi Sözleşmesi) şartları ve koşulları ile işbu anılan sözleşmede öngörülen işlemlerin; c) Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş., Cez ve Akcez'in Akbank ve İşbank'a herhangi bir kredi sözleşmesi (bir

4 ya da birden fazla vadeli kredi, işletme sermayesi, yenilenen kredi, kredi mektubu ya da diğer krediler dahil olmak üzere) ve/veya Kredi Sözleşmesi dışında kalan, ancak proje ile ilgili kullanılabilecek diğer kredilere ilişkin olarak tanınmış bulunan eş değer teklif verme hakkı ve rüçhan hakkının (anılan dökümanda daha detaylı olarak belirtilmiş olan) koşullarını belirten Ek Anlaşma'nın (Side Letter); onaylanmasına ve yukarıda belirtilen sözleşmelerin imzalanmasına, teslim edilmesine ve bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesine, 1) T.C. Kimlik nolu Raif Ali Dinçkök ve T.C. Kimlik No'lu Gamze Dinçkök Yücaoğlu'nun Şirketimizi temsilen yukarıda anılan belgeleri ve Kredi Sözleşmeleri'nde sözü geçen Finans Dökümanları'na ilişkin Şirket tarafından imzalanacak ve/veya gönderilecek her türlü beyan taahhüt, belge ve ihtarnameyi müştereken imza etmek ve Kredi Sözleşmesi ve ilgili belgeler tahtındaki işlemlerle ilgili olarak gerekli görecekleri (yukarıda bahsedilen belgelerin tadili dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) diğer her türlü işlemi yapmak üzere yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: Üretim duruşu tarihli özel durum açıklamamıza ekdir. Şirketimiz Perşembe gününden Perşembe gününe kadar üretim faaliyetlerine ara verme kararı almış olup, bu dönemde izine ayrılacak olan mavi yaka çalışan sayımız yaklaşık 1072, beyaz yaka çalışan sayımız ise yaklaşık 119 kişidir. Çalışılmayacak olan bu 7 takvim günlük sürenin 1 günü hafta tatili olarak hakedilecek olup, 4 günlük bölümü mavi yaka çalışanlarımızın yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilecek, 2 günlük bölümü ise ücretli izin olarak Şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Ücretli izin sürelerinin brüt karşılığı yaklaşık TL dir. Beyaz yaka çalışanlarımızın çalışmadıkları günlerin tamamı ise yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilecektir. BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin üretimini tamamen durduğu bölümlerinde atıl hale gelen yaklaşık değeri Euro olan toplam 69 adet çeşitli model ve cinslerdeki makinaların satılmasına, elde edilen kaynağın banka kredilerinin geri ödenmesinde kullanılmasına karar verilmiştir. Makinaların tahmin edilen satış bedelinin, son bilançomuzdaki ödenmiş sermayeye oranı yaklaşık % 23, toplam aktife oranı % 4,7, maddi varlıkların net değerine oranı ise % 10,7 olup makinaların tamamı ekonomik ömrünü tamamlamıştır. DENTA Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: tarihli özel durum açıklaması - Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin genel müdürü Süheyl Baybalı tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, yeni genel müdür atanıncaya kadar yerine görevi Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Faruk Güler yürütecektir. EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin daha önce yapmış olduğu tarih 2866 nolu özel durum açıklamasında iştiraki olduğumuz ve tescili devam eden Vaest Enerji Yönetimi İmalat ve Ticaret A.Ş.'nin tarihi itibariyle tescili yapılmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Ocak 2009 Sayı: 7224 nüshasında tescil ilanı yayınlanmıştır. GDKYO Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

5 1) Kuruluşumuzun, Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin şirket sermayesi içindeki doğrudan ve dolaylı pay oranı tarihinde %61,33 iken, tarihi itibariyle %73,27 ye ulaştığını ve söz konusu pay artışımız nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu na başvuru yapılacağı, tarihli özel durum açıklaması ile İMKB ye bildirilmiştir. 2) Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru neticesinde, Kurulun, tarih B.02.1.SPK sayılı yazısı ile Gedik Yatırım ın GDKYO sermayesi içindeki payının % 61,33 den % 73,27 ye yükselmesi ve Gedik Yatırım ın sahip olduğu imtiyazlı paylarda bir değişiklik olmaması nedeni ile sözkonusu pay ediniminin Tebliğ in 17. madde hükmünde sayılan ve çağrıda bulunma yükümlülüğü doğuran haller arasında yer almadığı bildirilmiştir. GUSGR Güneş Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Aralık sonu prim üretimine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Sigorta Branşları Gerçekleşen Prim Üretimi (TL) Yangın Mecburi Deprem Nakliyat Kaza (oto) Kaza (oto dışı) Ferdi Kaza Kredi Mühendislik Zirai Tarsim Hastalık Hukuksal Koruma Hayat Dışı Toplam Hayat Toplam Genel Toplam HDFYO Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin telefon ve fax numarası aşağıdaki gibi değişmiştir. Telefon : Fax : HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 tarihinde İstanbul 7 inci Vergi Mahkemesi ve İstanbul 8 inci Vergi Mahkemesi nezdinde devam etmekte olan vergi davaları ile ilgili olarak tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile 5736 sayılı Uzlaşma Kanunu kapsamında uzlaşmaya varılmış olduğunu ve varılan uzlaşma kapsamında her iki davadan da feragat edildiğini açıklamıştık. 4 Şubat 2009 tarihinde; yapılan uzlaşma neticesine göre, önceki yıllarda ödenerek gider kaydedilen vergi aslı ve cezalarının TL lik kısmı nakit olarak iade alınmış ve gelir kaydedilmiştir. Şirketimize yapılan bu ödeme ile bahsi geçen davalar ve uzlaşma ile ilgili süreç tamamlanmış olmaktadır. KERVT Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Merzeci Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde Şirketimizin maliki olduğu ,00 adet Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT.E) hisse senedi İMKB dışında 8,75 TL fiyattan ,00 TL tutar karşılığında Yıldız Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Satış işlemi sonrasında Şirketimizin Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi üzerindeki payı kalmamıştır. KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu kararı gereğince, Satışını yaptığımız ürünlerin, satış sonrası servis hizmetlerinin firmamız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Rome Investment Management Ltd tarafından Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) nin paylarının Çağrı Yolu ile toplanmasına ilişkin tarihinde başlayıp tarihinde sona erecek bildirimleri hakkında. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) nin sermayesini temsil eden payların %17,323 na doğrudan sahip, Rome Investment Management Ltd. nin Sermaye Piyasası Kurulu nun "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar hakkında Seri:IV, 8 Nolu Tebliği kapsamında ve Kurul un tarih ve 1/12 sayılı Kararı çerçevesinde Şirket in diğer ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerine, Şirketimiz aracılığıyla yapılan çağrı işleminin tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) Borsa dışında hisse senedi toplama çağrısına karşılık veren Pay Sahibi Sayısı : 6 Adet : ,50 Adet 2) Borsadan alınan Hisse Senedi; Adet : 0,00 Adet MYZYO Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını bildirmiştir. NERGS Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Nergis Holding A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. PIMAS Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuş, birim yöneticiliği görevi Muhasebe Müdürü Fikret

7 Erdoğan'a, yardımcılığı ise Muhasebe Şefi Kadriye Turan'a verilmiştir. Pay sahiplerimiz kendilerine, üretim tesisimizin nolu telefonundan ulaşabilirler. PKENT PKENT POLYL RYSAS Petrokent Turizm A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrokent Turizm A.Ş. paylarının çağrı yoluyla toplanması hakkında. Petrokent Turizm A.Ş. yönetim kurulu başkanı Nurullah Ercan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Şirket'in diğer ortaklarının elinde bulunan şirket paylarını çağrıda bulunarak satın alma başvurusu Kurul'un tarih 1/4 sayılı toplantısında değerlendirilmiş, Nurullah Ercan'a çağrı izni verilmiştir. 21 Ocak Şubat 2009 tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı işleminin 3 Şubat 2009 tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) Borsa dışında pay toplama çağrısına karşılık veren; Pay Sahibi Sayısı : Yoktur Adet : -- 2) Borsadan Alınan Pay; Adet : Yoktur Petrokent Turizm A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petrokent Turizm A.Ş. paylarının çağrı yoluyla toplanması hakkında. Petrokent Turizm A.Ş. yönetim kurulu başkanı Nurullah Ercan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Şirket'in diğer ortaklarının elinde bulunan şirket paylarını çağrıda bulunarak satın alma başvurusu Kurul'un tarih 1/4 sayılı toplantısında değerlendirilmiş, Nurullah Ercan'a çağrı izni verilmiştir. 21 Ocak Şubat 2009 tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı işleminin 4 Şubat 2009 tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) Borsa dışında pay toplama çağrısına karşılık veren; Pay Sahibi Sayısı : Yoktur Adet : -- 2) Borsadan Alınan Pay; Adet : Yoktur Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetim kurulunun tarih, 194 nolu kararında Hayati Temel'in bugün itibariyle işyerimizden ayrılması nedeni ile yerine, Kamil Uysal'ın mali işler direktörü olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. SIFAS TEKST Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: Bankamızın tarihli yönetim kurulu toplantısında; 1) Bankamızın Küçükçekmece Dairesi Fevzi Çakmak Mah. Kocabıyık Sok. No: 12/1, 2, 3 Sefaköy- Küçükçekmece/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş.-Sefaköy Şubesi nin tarihinden itibaren İkitelli Organize Sanayi Atatürk Bulvarı No: 208 Sicimoğlu İş Merkezi Giriş Kat İkitelli- Küçükçekmece/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş.-İkitelli Şubesi ile birleştirilmesine, 2) Bankamızın Özler Cad. Veli Gözcan İş Hanı No: 6/A Seyhan-Adana adresinde faaliyet gösteren Tekstil

8 Bankası A.Ş. Küçüksaat Şubesi nin, tarihinden itibaren Cevat Yurdakul Cad. Cemal Paşa Mah. No: 65 Sular Plaza İş Merkezi Adana adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş.-Adana Şubesi ile birleştirilmesine, karar verilmiştir. TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01/2009 dönemine ilişkin Türkiye Süper Ligi yayın gelirleri ile ilgili bilgileri arz ederiz. Kesilen Fatura Tutarı (KDV'siz) Tahsil Edilen Tutar (KDV'siz) ,29 TL ,80 TL ,96 TL -- VAKBN T.Vakıflar Bankası T.A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çekmeköy Pratik Şubesi/İstanbul Mimar Sinan Mahallesi Aydın Menderes Caddesi No:18/1/2 Çekmeköy/Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyete başlamıştır. YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2008/524 Esas numarası ile takip edilen, ortaklarımızdan azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın vekili, Av. A.Özge Çınar'ın talebi üzerine, tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının iptali için açılan davanın tarihli duruşmasında, 1) Davalı vekiline delil ve beyanlarını sunması için 20 günlük kesin süre verilmesine, 2) Davalı vekiline tarihli genel kurul toplantısına ilişkin evrakları ve şirket ana sözleşmesini ibraz etmesi için 20 günlük kesin süre verilmesine, 3) Davacı delil listesindeki mahkeme dosyalarının bu dosya içerisine celbine karar çıkmışsa kararlardan bir örneğin dosya içerisine alınmasına, 4) Davacı vekiline cevaba karşılık yazılı beyanlarını sunması için 20 günlük kesin süre verilmesine, Duruşmanın tarihi, saat: 10:25 e bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma tutanağı ek olarak bilgilerinize sunulmuştur. YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/271 Esas numarası ile takip edilen, ortaklarımızdan azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın vekili, Av. A.Özge Çınar'ın talebi üzerine, Yataş A.Ş.'yi temsilen, denetçi Mehmet Soytürk tarafından 2005 yılı faaliyetlerini yürüten yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine açılan davanın tarihli duruşmasında, SPK'ya yazı yazılarak, Yataş A.Ş. hakkında devam eden soruşturma hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığı, alınmış ise, karar örneğinin mahkememize gönderilmesinin istenmesine, dosyanın karar verilmek üzere heyete gönderilmesine, duruşmanın tarihi, saat: 09:35 e bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma tutanağı ek olarak bilgilerinize sunulmuştur. TKSYO Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 8/236 sayılı kararı uyarınca yapılan açıklamadır.

9 Yatırım ortaklığımızın paylarının Borsa'da günü oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının (0,7755 TL), gün sonu pay başına net aktif değerinin (0,3786 TL) iki katını aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 8/236 sayılı kararı uyarınca yapılan açıklamadır.yatırım ortaklığımızın tarihli özet portföy değer tablosu aşağıda yer almaktadır. Açıklanması gereken başka bir husus yoktur.

10 Takasbank A.Ş. Para Piyasası GÜNLÜK ÖZET ORAN (%) AĞIRLIKLI İŞLEM HACMİ İŞLEM VADE BAŞI VADE SONU GÜN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORTALAMA (TL) SAYISI ,05 14,20 12, ,60 12,60 12, VADEYE TOPLAM İŞLEM HACMİ VADELER KALAN GÜN (TL) TOPLAM

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 29-Ocak-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 29-Ocak-2009 Şirket HaberleriEYE GDKYO MAKTK PKENT TAVHL TRNSK TTKOM Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 27.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2008 Yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 11.11.2009 tarihli yazısı aşağıya

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2008

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 26.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKIPD BAGFS Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 07.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 07.12.2009 tarihinde saat 12:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin 30.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

A. ŞİRKETİN: Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A. ŞİRKETİN: Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TARİH: 18/10/2006 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.10.2006 tarihli toplantısında Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin ek satış hakkı dahil halka arz edilen 5.635.000.-YTL

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH: 28/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

G ra nt Thornton. Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm o f Grant Thornton International

G ra nt Thornton. Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm o f Grant Thornton International G ra nt Thornton KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kapital Yatırını Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Eren Bağım sız Denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/10 HAFTALIK BÜLTEN 28/02/2005 04/03/2005 A. 01.01.2005 04.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 04.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. Şirketin Konusu... 3 1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.12.2010 14:07:13 AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 14 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 14 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 14 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı