DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş."

Transkript

1 TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan TARİH:12/01/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Borsa Başkanlığınıza 21/06/2007 tarih ve M407 referans numarasıyla bildirdiğimiz özel durum açıklamasında; Şirketimizin YTL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan çıkarılmış sermayesinin: ,00 YTL den ,09 YTL ye yükseltilmesine, 2. Artırılan sermayenin ,50 YTL lik (%50) kısmının bedelli, ,59 YTL lik (%50,25) kısmının bedelsiz olarak; tahsil edilen gayrimenkul satış karından doğan ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin e bendi hükümleri çerçevesinde bilançoda kayıtlı olan Kar Yedekleri nden karşılanarak yükseltilmesine karar verildiğini beyan etmiştik. Ancak konuyla ilgili yeni oluşan piyasa şartları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, sermaye artırım konusundaki kararımız aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere ,5 TL ye çıkarılmasına artırılan sermayenin TL lik kısmının %100 bedelli nakit artırılmasına ,5 TL lik kısmının %50 oranında bedelsiz olarak artırılmasına, Bedelsiz olarak artırılan kısmın tahsil edilen gayrimenkul satış karından doğan ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin e bendi hükümleri çerçevesinde bilançoda kayıtlı olan Kar Yedekleri nden karşılanmasına, Sermaye artırımına ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması hususunda Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, Bedelli Sermaye artırımına katılmayan ortakların paylarının satın alınması ile ilgili olarak iş bu satılamayan payların tamamının satışının gerçekleştirilmesi için Farmamak A.Ş., Oktay Duran ve birlikte hareket edenler, Dikran Mihran Acemyan ve birlikte hareket edenlerden paylarına isabet edecek oranda karşılanması için taahhütname alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH: 12/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Karabet Kalender Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. İbrahim Okan Duran Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Oktay Duran Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri A.Ş. TARİH:23/01/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere ,5 TL ye çıkarılması ve sermayenin TL lik kısmının %100 bedelli artırılması kararına istinaden ve ana ortakların sermayeye katılım taahhüdü doğrultusunda ana ortaklardan; - Farmamak A.Ş ,97 TL - D.Mihran Acemyan ,50 TL - Dikran Acemyan ,50 TL - Fotini Acemyan ,23 TL - Alexandre Sevan Acemyan ,15 TL - Karabet Kalender ,40 TL - Ovsanna Kalender TL - İbrahim Okan Duran ,00 TL - Oktay Duran ,50 TL - Nil Duran ,00 TL - Ali Can Duran 200,00 TL

2 TARİH:16/02/2009 olmak üzere toplam ,25 TL nakit sermaye taahhüt hesabına mahsup edilmek üzere şirket hesabına aktarılmıştır. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:20/02/2009 Şirketimizin tarihli toplantısında aldığı 2006/26 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun denetimden sorumlu komite üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Can Duran ve Dikran Acemyan ın getirilmelerine oybirliği ile karar verilmişti. Yine şirketimizin ve tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında mevcut Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı nın boşalması nedeniyle Genel Müdür görevine Dikran Acemyan ın, Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Ali Can Duran ın atanmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kanunu Seri:X No:22 Tebliğinin 2 nci Kısmının 25 inci maddesine istinaden denetimden sorumlu komite üyelerinin icracı olamamasından dolayı; bu madde kapsamında yapılacak olan ilk olağan Genel Kurul da haziruna bilgi verilerek onaya sunulması şartıyla Denetim Komitesi Başkanlığına Oktay Duran ın, Denetim Komitesi üyeliğine ise Mehmet Atila Kurama nın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:23/03/2009 Çeşitli basın kuruluşlarında, Doğan Holding A.Ş. ve iştiraklerine ilişkin çıkan haberlerin içeriğinde isim benzerliği nedeniyle, Şirketimiz Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de sözkonusu edilmiştir. Oysa şirketimiz, Doğan Grubu şirketi olmayıp, Doğan Holding A.Ş. ve iştirakleri ile ortaklığı veya iştirak ilişkisi sözkonusu değildir. Haberin yayınlandığı basın yayın kuruluşlarına konu ile ilgili tekzip yazıları gönderilecektir. Her türlü hukuki hakkımızın da saklı olduğunu kamuya arz ederiz. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere TL lik kısmının %100 bedelli, ,5 TL lik kısmının ise %50 oranında bedelsiz olmak üzere TL den ,5 TL ye artırılması neticesinde ihraç edilecek ,5 TL lik sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış ve işbu husus SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır. TARİH:25/03/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çıkarılmış sermayemizin TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere TL lik kısmının %100 bedelli, ,5 TL lik kısmının ise %50 oranında bedelsiz olmak üzere TL den ,5 TL ye yükseltilmesinde ( tarihinde tescil edilmiştir.) Kullandırılacak rüçhan haklarının 0,01 TL nominal değerli bir hisse için 0,01 TL pay bedelleri tarihleri arasında yeni pay alma sirkülerinde belirtilen Türkiye Finans Katılım Bankası Sahrayıcedit şubesinde açılan özel hesaba yatırılacaktır. Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler Hürses ve Bugün gazetelerinde tarihinde ilan edilecektir. Ortakların yeni pay almalarına ilişkin sirküler ekte yer almaktadır. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, 2008 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ortakların yeni pay almalarına ilişkin sirküler ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 26/03/2009 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin TL (%100) bedelli, ,50 TL (%50) bedelsiz artırılarak TL den ,50 TL ye yükseltilmesinde artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, 2008 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Şirketin eski hisse senetlerine kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı belli olmadığından, mevcut sermayeyi temsil eden Eski ve artırılan sermayeyi temsil eden Yeni hisse senetleri ile rüçhan hakları tarihli Birinci Seanstan itibaren baz fiyat oluşuncaya kadar serbest marjla işlem görecektir tarihinden itibaren İMKB Hisse Senetleri Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin Eski hisse senetlerinin sermayesi TL, saklama oranı %55, Yeni hisse senetlerinin ise sermayesi ,50 TL, saklama oranı %55 olarak dikkate alınacaktır.

3 TARİH:26/03/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 31 Aralık 2008 tarihli mali tabloları hazır olmadığı için Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği uyarınca 2008 yılı Genel Kuruluna teklif edilecek kar payı dağıtımı önerisine dair henüz yönetim kurulumuz tarafından kar dağıtım kararı alınmamıştır. TARİH: 30/03/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli, % 50 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde kaydileşmiş hisse senetlerinin bedelsiz artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına tarihinde alacak kaydedilmiştir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyeler haklarını tarihinde Saat 14:00 a kadar kullanmaları gerekmektedir. Şirket sermaye artırım karşılıklarını YENİ olarak vermiştir. TARİH: 20/04/2009 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye ( ) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi ,00 TL Bedelli Artırım Miktarı ,00 TL Bedelsiz Artırım Miktarı ,50 TL Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi ,50 TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,762 TL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Bizim Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır. Satılacak Hisse Senetlerinin Özelliği Eski ( ) Yeni (X) Yeni ise işlem görüp görmeyeceği İşlem GÖRECEK Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi İMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARİH:07/05/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Şirketimiz ödenmiş sermayesinin (%100 bedelli) ,00 TL (%50 Bedelsiz) ,50 TL arttırılarak ,00 TL ndan ,50 TL na yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakkı kullandırımından sonra ,762 TL nominal değerindeki hisse senetleri 22 Nisan 2009 tarihinde İMKB Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup sözkonusu hisse senetlerinin tamamının belirtilen tarihte satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış sonrası gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup sermaye artırımının tamamlanması ilişkin tescile mesnet belgenin Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınabilmesi için Kurul a başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:21/05/2009 TARİH: 25/05/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu 21 Mayıs 2009 tarihli toplantısında 2008 yılı faaliyet döneminde Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosunda ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış Bilançosunda Dönem Zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Genel Kurulun görüşüne sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel Kurulun görüşüne sunulacak kar dağıtım tablosu yazımız ekinde bilginize sunulmuştur. Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır.

4 Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan TARİH:26/05/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı İlgi yazınız: 4/GDD-133/ Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. TARİH:15/06/2009 TARİH:08/07/2009 Duran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:28 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/06/2009 tarihli toplantısında aldığı 2009/08 sayılı kararı uyarınca, 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket merkezimiz olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy, Çatalca / İSTANBUL adresinde 08/07/2009 Çarşamba günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. 1. Açılış ve Divan teşekkülü. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması. 6. Yönetim kurulu üyelerinin,denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 8. Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması. 9. Denetim Komitesi Başkanlığına seçilen Oktay Duran ve Denetim Komitesi üyeliğine seçilen Mehmet Atila Kurama ' nın bu görevlerinin Genel Kurul ' un onayına sunulması. 10. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi. 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretlerinin tespit edilmesi. 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi. 13. Dilekler ve kapanış. T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme çerçevesinde çağrı merasiminin yerine getirilmesine karar verilmiştir. BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda kar payı dağıtılmaması hususu kesinleştiğinden, tarihinden itibaren şirketin Yeni hisse senetlerinin sırası kapatılacak, Eski ve Yeni hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. TARİH:08/07/2009 Duran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:09 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: 2008 Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar ( Toplantı Tutanağı ) Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde, saat:10:00 ' da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy, Çatalca / İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07/07/ 2009 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri YEMLİHA ŞİRİN' in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 7336 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam ,50- TL'lik sermayesine tekabül eden adet paydan ,50- TL'lik sermayeye karşılık adet payın asaleten, ,64- TL'lik sermayeye karşılık adet payın da vekaleten olmak üzere adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve

5 TARİH:08/07/2009 böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına OKTAY DURAN'ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN'ın ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamaması görüşüldü. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 6-.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Cahit Paksoy, Ali Can Duran, Dikran Acemyan ve Mehmet Atila Kurama oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut, Adnan Rasim Burtgil ve Hüsnü Büyükgökçesu katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7-.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2009 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde şirketin büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip lider şirket olma hedefleri doğrultusunda ortaklarımız ve şirket menfaatleri de dengeli ve ölçülü bir şekilde göz önüne alınarak kar dağıtım politikası izlenmesi konusunda Genel Kurula bilgi verildi. 8 - Bağımsız Denetim şirketi olan Güreli YDT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2009 yılı için yapılan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 9 - Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Komitesi Başkanlığına seçilen Oktay Duran ve Denetim Komitesi Üyeliğine seçilen Mehmet Atila Kurama' nın bu görevleri katılanların oy birliği ile kabul edildi Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut, Adnan Rasim Burtgil ve Turgay Kurt ' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt TL (İkibin TürkLirası) ücret ödenmesine, Denetçilere yıllık Brüt TL(İkibin TürkLirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Söz konusu toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Duran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:12 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu:2008 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararları Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: TARİH:13/07/2009 Genel Kurul Türü : OLAĞAN Genel Kurul Tarihi : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Hesap Dönemi : 2008 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Nakit Temettü Dağıtım Tarihi : 0 08/Temmuz/2009 tarihinde yapılan 2008 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, 2008 yılı faaliyet döneminde Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosunda ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış Bilançosunda Dönem Zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına Genel Kurula katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu Kar Dağıtım Tablosu internet sitemizin Şirketler bölümünde ve KAP ta yayınlanmaktadır. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:: DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. nin 08/07/2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kar payı dağıtılmaması kesinleştiğinden, IMKB de işlem sırası açılmış olan Yeni hisse senetleri (ISIN Kod: TREDROF00015), 13/07/2009 tarihinde Eski hisse senedine (ISIN Kod: TRADUROF91D4) dönüştürülmüştür.

6 TARİH:27/08/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu na başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra No Satışa Konu Hisse Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Satış Süresi 19 DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E MURAT ÇİMEN ,000 1 YIL TARİH:23/11/2009 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim. Şirketimiz ambalaj sektöründe yurtiçinde ve uluslararası pazarlardaki stratejik büyüme opsiyonlarının tesbiti ve bu bağlamda yapılması muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı gibi stratejik opsiyonları değerlendirmeye karar vermiştir. Konu ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi edinildiğinde tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir."

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuz un 06.04.2010 tarihli toplantısında, Şirketin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:18/01/2008 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan İşyerimizde

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.12.2010 14:07:13 AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Detaylı

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 11.11.2009 tarihli yazısı aşağıya

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1) 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:17/01/2013 Konu: Şube Açılışı Şirketimiz İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi Sercan Sokak adresinde Ocak / 2013 tarihi itibari ile bir şube açılmasına karar vermiştir. TARİH:24/01/2013

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı