CERRAHİ VE CERRAHİ SONRASI BAKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERRAHİ VE CERRAHİ SONRASI BAKIM"

Transkript

1 CERRAHİ VE CERRAHİ SONRASI BAKIM Deneyden snra hayvanın canlı kalacağı(survival) cerrahi girişimlerde girişimi yapan kişiler, aseptik cerrahi tekniklerini bilmelidir. Cerrahi snrası hayvanda aşırı ıstıraba neden lmamak için yapılacak işlemleri yürütmede uygun eğitimi almalı veya eğitimi lmalıdır. Aseptik teknikler tüm survival cerrahi işlemlerde uygulanmalıdır. Kemirgen lmayan memeli cerrahisi, ameliyathaneye sahip merkezlerde yapılmalıdır. Kemirgen lmayan türlerde ufak cerrahi girişimler ile kemirgenlerdeki tüm girişimler labratuvarda yapılabilir. Tanımlamalar Aseptik teknik: Hastanın patjenik rganizmalarla karşılaşmasını önleyen kşullar altında yürütülen cerrahi tekniktir. Bunun için steril cerrahi eldiven, ameliyat giysisi, kep ve yüz maskesi ile galş giyinmeli; steril aletler kullanılmalı ve cerrahi alan aseptik hazırlanmalıdır. Survival cerrahi: Genel anestezi altında canlı hayvanda yapılan ve hayvanın anesteziden çıkmasına ve iyileşmesine izin veren cerrahi bir uygulamadır. Survival lmayan cerrahi: Hayvan anesteziden çıkmadan ötanazinin uygulandığı bir cerrahi girişimdir. KEMİRGEN OLMAYAN MEMELİ TÜRLERİ 1. Minör Survival Cerrahi a. Tanımı: "Minör" cerrahi, sadece deri veya müköz membranlar ve bağ dkunun kesildiği herhangi bir invaziv perasyn işlemidir. Kateteri kymak için damar kesme, deri altı dkulara pmpa kyma,biypsi alma veya vücut bşluklarına kateter ya da prb knulması, santral sinir sistemine elektrt yerleştirilmesi için kafatasında bir delik açılması, cildin kesilmesi.minör survival cerrahi girişimlere örnektir. Cerrahi alanın etkin larak dezenfekte lmadığı işlemler de "minör" larak düşünülür (ör: diş çekilmesi, jinjiva greftleri). b. Standartları: "Minör" cerrahi işlemler uygun aseptik teknik kullanarak labratuvarda yapılabilir. Bunun için temiz bir çalışma alanı gerekir. Kıllar tıraş makinesiyle kesilir; deri dezenfekte edilir;steril petlerle cerrahi yer örtülür; steril malzeme kullanılır; cerrah ve yardımcıları cerrahi maske ve steril eldiven giyer. 2. Majör Survival Cerrahi a. Tanım: "Majör" cerrahi, geniş rezeksiynun yapıldığı herhangi bir invaziv perasyn işlemidir. Vücut bşluklarına girilmesi, rganların uzaklaştırılması veya nrmal anatminin belirgin larak değiştirilmesi, majör survival cerrahi girişimlerine örnektir. Genellikle mezenkimal bariyer açılırsa (plevra, peritn, meninks) veya büyük bir rtpedik işlem lursa cerrahi "majör" larak düşünülür. b. Standartları: Tüm "majör"cerrahi işlemler (kemirgen lmayan türlerde) bu amaçla düzenlenen özel yerlerde yapılmalıdır. Bu yerler, aseptik cerrahi için uygun, sağlıklı şartları sağlamak üzere inşa edilmeli, çalıştırılmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Eğitilmiş persneller işe alınmalı ve yönetilmelidir. Ameliyat daları karışık lmamalı, sadece standart cerrahi araç ve gereç bulunmalıdır. Araştırmaya özel aletler de bulunabilir. Ameliyat daları genel dep amacıyla kullanılmamalıdır. Ameliyat dalarının kullanımı aseptik şartlarla sınırlandırılmalı; kılların temizlenmesi için ayrı bir bölme sağlanmalıdır. Derinin final temizliği cerrahiye başlamadan hemen önce girişim yerinde yapılabilir. Fırçayla el temizliği için

2 perasyn dasından ayrı lavbası lan bir da bulunmalıdır. Temizleme, sterilizasyn, giyinme, cerrahi snrası hayvanların yğun bakım ve destek tedavileri gibi cerrahiyi destekleyen işlemler için ayrı dalar gereklidir. Fırçalama için lavbalı da hariç diğerlerinin ameliyat dasına bitişik lması zrunlu değildir. Aseptik teknik kullanılmalıdır. Steril cerrahi eldiven, maske, elbise ve başlık giyilmeli; steril malzeme kullanılmalı ve cerrahi alan aseptik kşulda hazırlanmalıdır saatten daha az izlenen majör cerrahi Pstperatif larak hayvanın 24 saatten daha fazla yaşaması gerekmiyrsa "majör" cerrahi girişimler, "minör" cerrahinin uygulandığı labratuvarlarda aseptik tekniklerle yapılabilir. Cerrahi yerin enfeksiynu 24 saatlik süre içinde önemli bir prblem luşturacak lursa "majör" cerrahi için gerekli standartlar uygulanmalıdır. 4. Cerrahi Snrası Bakım Prtklde belirtilen prje yöneticisi, hayvanın ameliyat snrası bakımından srumlu kişidir. Bu srumluluk için, veterinerden destek istenebilir. Cerrahi snrası bakım, hayvanın anestezi ve cerrahiden çıkmasını gözlemlemekle başlar ve destek sıvıların ve gerektikçe analjezik ile diğer ilaçların verilmesi; günlük larak sıcaklığının ölçülmesi; ağrı, anrmal davranış, iştah ve itrah fnksiynlarına ait bulguların klinik larak değerlendirilmesi; insizyn yerinin bakımı; uygun medikal kayıtların alınmasını kapsar. Başa Dön B. KEMİRGENLER Burada fare, sıçan, kbay, hamster ve diğer kemirgenlere uygulanan ve 24 saatten daha uzun süre yaşayacak cerrahi anlatılacaktır. Tavşan ve diğer türlere yukarıda uygulaması anlatılan majör survival cerrahi ancak uygun, aseptik cerrahi biriminde gerçekleştirilir. 1. Standartları Kemirgenlerde cerrahi snrası enfeksiyn görülür. Kemirgenlerin bakteriyel infeksiyna dirençli lduğuna dair yanlış bir kanı vardır. Böyle infeksiynlar fizyljik parametrelerin birçğunda değişikliğe neden lacaktır.aseptik işlemler için kullanılacak ayrı bir da arzu edilir. Fakat kemirgenlerde survival cerrahi uygulamalar, uygun aseptik teknik kullanılarak labratuvarda yapılabilir; ameliyathane gereksinimi yktur. Bu nedenle labratuvarda kılların temizlenmesi, derinin dezenfeksiynu, derinin steril pedlerle kapatılması, cerrahın ve yardımcısının steril eldiven ve maske giymesi, steril alet kullanılması, steril sütür materyelinin kullanılması gereklidir. Enfeksiyn önemli srun yaratıyrsa, kemirgen lmayan hayvanlarda uyulması gereken standartlar uygulanmalıdır. 2. Survival Kemirgen Cerrahisi Kemirgenlerde ameliyat snrası enfeksiynlar görülebilir. Dikkatsiz gözlemlerde atlanan böyle enfeksiynlar hayvanlarda ızdıraba neden lur ve araştırmanın snuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle aseptik cerrahi uygulama yapılmalıdır. Aseptik uygulama için öncelikle ayrı bir da önerilir. Aseptik uygulama için aşağıdaki minimum standartlar sağlanmalıdır: Temiz, düzenli çalışma alanı ve sağlıklı çalışma yüzeyi. Kılların uzaklaştırılmasından snra cerrahi yerin uygun hazırlanması ve yüzey bakterilerin uzaklaştırılması için derinin dezenfeksiynu.

3 Aletlerin, yara kapatma materyallerinin ve ameliyat destek malzemelerinin steril kullanılması. İnsizynun, aletlerin ve diğer malzemelerin kntaminasynundan sakınmak için steril örtülerle cerrahi alanın örtülmesi. Cerrahi yerinde çalışan cerrah ve yardımcısının steril eldiven ve cerrahi maske giymesi gereklidir. Çalışma alanı labratuvar trafiğini en aza indirecek yerde lmalıdır ve ayrıca açık pencere, vantilatör veya çeker cak gibi ptansiyel kntaminasyn kaynaklardan uzakta bulunmalıdır. Bhçanın açılacağı yer %70 alklle dezenfekte edilmelidir. Hayvanın hazırlanması 40 numara tıraş bıçağıyla cerrahi yerde kıllarının kesilmesiyle başlar. Kıllar mekanik larak uzaklaştırıldıktan snra cerrahi yerin dezenfeksiynu %70'lik alklle veya cerrahi iyt slüsynuyla sağlanır. Dezenfektanlı steril pedler insizyn yerine sürülmeli ve dairesel hareketlerle merkezden dışarı dğru cilt temizliği yapılmalıdır. Snra bu pedler atılmalıdır. Bu işlem en az üç kez yapılmalıdır. İnsizyndan önce dezenfektan deriyle en az üç dakika temas etmelidir. Dezenfektanlarla vücudun diğer alanları temizlenmez zira kemirgenlerde yaygın görülen ameliyat snrası hiptermiye neden lur. Cerrah ve yardımcısı ellerini uygun dezenfektanlarla temizler, steril eldiven giyer ve maske takar. Cerrahi uygulamalar, tek bir seansta steril bir bhça açılarak birden fazla hayvanda uygulanabilir. Beş hayvandan daha fazlasına cerrahi uygulama yapılacaksa yeni paket açılmalıdır. Deriyi kesen makas veya bistüri sadece bir hayvan için kullanılır. Hayvanlar arasında kntaminasynu minimuma indirgemek için cerrahi malzemeler, uygun sterilize edici maddeyle ıslatılır ve %95'lik alklde yakılabilir veya steril serum fizyljikle çalkalanabilir. Aletlerin uçlarıyla dkulara temas edilmeli, el dkuya değmemelidir. Elle daha klay kntaminasyn lur. Cerrahi eldivenlerin kntaminasynunu en aza indirgemek için uygun tedbirler alınırsa, her hayvanın cerrahisinden snra eldiveni sterilize edici bir maddeyle çalkalamak yeterlidir. Eğer eldivenler kntamine lmuşsa veya şüphe ediliyrsa yeni steril eldiven giyilmelidir. 3.Anestezinin İzlenmesi Slunum, mukz membranların rengi ve albin hayvanlarda göz rengi periydik larak gözlenir. Kbaylar hariç kemirgenlerde göz kırpma refleksinin lmayışı anestezinin, cerrahi için uygun lduğunun göstergesidir. 4. Operasyn Öncesi Bakım Sağlıklı kemirgen cerrahi için uygundur. Klinik veya subklinik hastalıklı hayvanlarda anestezinin kmplikasynlarının görülmesi ldukça sıktır. Cerrahi için satın alınan hayvanların hastalıklarının lmadığını saptamak için kendi yerinizde barındırmanız gerekmektedir. Ayrıca bu durumdaki hayvanlar taşınma stresinden kurtulmaları için en az 48 saat gözlemde tutulmalıdır. Bu nedenle cerrah, hayvanı derhal ameliyata almamalıdır. Aspirasyn pnömnisini engellemek için anestezi öncesi hayvanların aç kalması kuralı kemirgenler için geçerli değildir. Cerrahiden 4 saat öncesi açlık önerilir zira intraperitneal verilen anesteziklerin emilimi artar. Hayvan asla susuz bırakılmamalıdır. Trakeanın tıkanmasına neden lan trakebrnşiyal sekresynları azaltmak için atrpin veya glikpirlat verilmelidir. Araştırmacı cerrahi süresince gerektikçe trakeadan sekresynları aspire etmelidir. İyi bir aseptik teknik kullanılıyrsa antibiytikler gerekli değildir. Kbay ve hamsterde antibiytikler kntrendikedir. Çünkü öldürücü enterite neden lur. Şayet barsak kanalının içine müdahale ediliyrsa antibiytikler yaygın larak kullanılır. Arzu edilen etkiyi sağlamak için cerrahi öncesi antibiytik verilmelidir.

4 5. Ameliyat Snrası Bakım Ameliyat snrası bakım sıvıların, analjeziklerin ve diğer ilaçların bilindiği şekilde verilmesini; ağrı, anrmal davranış, iştah ve itrah fnksiynlarına ait bulguların klinik larak gözlenmesini; cerrahi insizynların bakımının sağlanmasını kapsar. Cerrahiden snra hayvan kafesine geri knur. Kafesteki hayvanın altına emici pedler yerleştirilir. Talaş hemen knmamalıdır zira burun deliklerine aspire edebilir. Bundan dlayı slunum örüntüsü bzulabilir. Cerrahi esnasında ve cerrahi snrasında en yaygın görülen kmplikasyn hiptermidir. Nedeni sıklıkla ısıyı ileten cerrahi masalarda (paslanmaz çelik) girişimin yapılmasıdır. Hayvan içinde sıcak su dlaşan pedlere veya steril pedlere yatırılarak ameliyat edilmesi gereklidir. Elektrikli battaniyelerden kaçınmak gereklidir; bunlar ısı kaynağı larak asla kullanılmamalıdır. Cerrahiden snra Watt'lık bir ampulle hayvan ısıtılır. Lamba yaklaşık cm uzaklıkta lmalı; hayvan isterse ısı kaynağından uzaklaşabileceği şekilde yerleştirilmelidir. Kan kaybı veya cerrahi esnasında dkuların kuruması nedeniyle vücut sıvıları kaybedilebilir. İntraperitneal veya subkutan larak ılık serum fizyljik verilebilir. Bu uygulama hayvanın tparlanmasına yardım eder. Cerrahi yer günlük izlenmeli gerekirse uygun müdahale yapılmalıdır. Genellikle 7-10 gün snra dikiş alınır. Cerrahi esnasında ve snrasında analjezik verilir. Minör cerrahide sadece tek dz analjeziğin verilmesi yeterlidir. Majör işlemlerde narktik analjeziklerin cerrahiden snraki ilk 24 saat içinde verilmesi gereklidir. Gerekirse bu analjezikler tekrarlanabilir. Başa Dön C. BİRDEN FAZLA SURVİVAL CERRAHİ Tek bir hayvanda birden fazla survival cerrahi uygulamalardan genelde kaçınılmalıdır. Bir hayvanda birden fazla majör cerrahi uygulamalar Etik Kurulun iznine bağlı lmalıdır. Ancak bir araştırma prjesinin ilgili kmpnentleri lması kşuluyla aynı hayvanda birden fazla cerrahi girişim yapılabilir. Nadiren ilk cerrahi girişimi takiben luşan kmplikasynları düzeltmek için ilave peratif bakım gerekli labilir. Eğitim amaçlı birden fazla majör survival cerrahi yapılmaz. D. ASEPTİK CERRAHİ GİRİŞİMLER İÇİN ALETLERİN STERİLİZASYONU Tüm memeli türlerinde survival cerrahi girişimler aseptik teknik kullanılarak yapılmalıdır. Bunun için steril alet ve destek gereklidir. Eldiven, bisturi ve dikiş materyalleri gibi birçk destek malzemeleri steril paketlerde satılmaktadır. Fakat tekrar kullanılan cerrahi aletler, gazlı bezler, kateterler ve ameliyat elbiselerini steril etmek gereklidir. Sterilizasyn işlemleri için yöntemleri düşünmeden önce dezenfeksiyn ve sterilizasyn arasındaki farkı bilmek önemlidir. Sterilizasyn tüm canlı rganizmaları öldürür; ysa dezenfeksiyn sadece canlı rganizma sayısını azaltır. Yüksek düzeyde dezenfeksiyn, birçk vejetatif mikrrganizmayı öldürecek fakat daha dirençli lan bakteri sprlarını öldürmeyecektir. Alkl, iytlu bileşikler, amnyak ve fenl bileşikleri gibi yaygın larak kullanılan bileşikler etkin sterilizan değildir ve bu nedenle survival cerrahi girişimlerde kullanılan malzemelerin bunlarla steril edilmesi mümkün değildir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerde, sterilizasyn için tercih edilen yöntem yüksek basınç/sıcak buhar yani tklavdır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı lmayan malzemeler için etilen ksit gazı kullanılır. Birçk malzeme için sğuk kimyasal sterilizanlar efektif larak kullanılabilir. Sterilizasyn işlemleri: 1. Otklav ve uygun mnitör sistem kullanan yüksek basınç/sıcak buhar sterilizasynu. 2. Yüksek sıcaklıkta kuru ısı sistemleri. Bu şekilde steril edilen aletler cerrah daha kullanmadan hemen önce sğumaya bırakılmalıdır.

5 3. Uygun gaz sterilizatör ve uygun mnitör sistemlerini kullanan etilen ksitle gaz sterilizasynu. 4. Sğuk (kimyasal) sterilizasyn: 1) Sğuk sterilizasynun kullanımı ve etkinliği aşağıda belirtilen birçk faktöre bağlıdır: Kimyasalların kullanımı "sterilizan" larak sınıflandırılır. Onları sadece dezenfektan (%70 alkl) larak sınıflandırma uygun değildir. teril edilecek malzemelerin fiziksel özellikleri: Aletler göreceli larak düz, neme geçirgen lmayan ve sterilizana maruz kalabilmesine izin veren şekle sahip lmalıdır. Maruz kalma. İç ve dış tüm yüzeyler sterilizana maruz kalmalıdır. Tubingler tamamen dldurulmalı, sterilize edilen materyaller temizlenmeli ve malzemeler sterilizana tam larak daldırmalıdır. Sterilize edilecek materyaller daha önce saptanan sürede sterilizanda tutulmalıdır. Taze slüsyn kullanılmalıdır. Sterilizan slüsyn temiz ve taze lmalıdır. Sterilizanlar iki kısımdan ibaret lup biri diğerine eklendiği zaman slüsyn "aktive edilmiş" lur. Aktive lan slüsynun raf ömrü ticari ürünlerin üzerinde yazmaktadır. Genellikle bu 1-4 haftadır. Kimyasal larak sterilize edilecek malzemeleri çalkalama. Tüm malzemelerin iç ve dışı lmak üzere tamamı dku harabiyetinden sakınmak için kullanmadan önce steril serum fizyljikle veya steril suyla çalkalanmalıdır. 2) Kabul edilen, ticari larak bulunabilen birçk sterilizan vardır. Sadece sterilizan larak sınıflandırılan ürünler malzemeleri steril etmede kullanılır ve firmanın önerisine göre sterilizasyn yapılmalıdır. Aşağıda kabul edilen 2 ticari ürün örneğinin isimleri vardır: Cidex: Aktif maddesi %2 lik gluteraldehittir. Sterilizasyn için en az 10 saat gerekli lduğu firmanın prspektüsünde bildirilmektedir. Cidex, iki farklı frmüle sahip; Cidex ve Cidex-7( uzun ömürlü).aktif Cidexin raf ömrü 14 gün, aktive edilen Cidex-7'nin raf ömrü ise 28 gündür. Spricidin: Aktif maddesi ve tampnu %7 fenl, %2 gluteraldehit, %1.2 sdyum fenat'dır. Sterilizasyn için gerekli sürenin 6 saat lduğu prspektüste bildirmektedir. Aktive lan slüsynun raf ömrü 28 gündür. 3) Diğer kabul edilen ticari sterilizanlar genellikle şunlardır: a. Gluteraldehit en az 10 saat gerektirir. b. Frmaldehit %8-alkl %70 slüsynu en az 18 saat gerektirir. c. Stabilize hidrjen perksit %6 en az 6 saat gerektirir. d. Sdyum hipklrit. Tüm aletler paket edilmeli ve steril edilmelidir. Sterilizasyn tarihi her paketin üzerine yazılmalıdır. Paketlerde steril edilmiş fakat kullanılmamış aletler belirli bir zaman snra yeniden steril edilmelidir. Bu zamanı belirleyen sterilizasyn yöntemi ve aletlerin paketlendiği malzemenin tipi ve kalınlığı önemlidir. E. CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR 1. Hiptermi Vücut sıcaklığının anrmal düşmesi lup ya vücut ısısının farkına varılmaksızın kaybedilmesi veya hayvanın amaçsız sğutulmasıyla meydana gelir.

6 3. Tedavisi a. Etkileri Kalp debisin azalması nedeniyle kan basıncında düşme, periferik dirençte artma görülür. Nadir larak sinatrial düğüm ve His demetinin depresynu nedeniyle kan basıncında ciddi bir düşmeye neden lur. Vücut sıcaklığı, 28 dereceden düşük sıcaklıkta lduğu zaman kalp kasında çk sıklıkla ventriküler fibrilasyn meydana gelir. Köpeklerde vücut sıcaklığında 15 C-23 C arasında bir düşme, sinüs ritminin durmasıyla kalp krizine, belirgin bradikardiye, ventriküler ekstrasistllara ve ventriküler fibrilasyna veya durmaya neden lur. Pıhtılaşma zamanı uzar. b. Oluşu Daha büyük hayvanlara göre küçük kemirgenler ve tavşanlarda daha çabuk görülür. Küçük hayvanlarda büyük hayvanlara göre vücut yüzeyinin vücut kütlesine ranı daha küçüktür. Küçük hayvanlar kulakları, ayakları ve kuyruğu ( kemirgen) etkin bir şekilde ısı dağıtan yüzeylere sahiptir. Abdminal ve trasik içerikler uzun süre açıkta kaldığı zaman görülür. c. Önlenmesi Aşağıda önerilen uygulamalar yapılarak vücut ısısının kaybedilmemesi sağlanır: Hayvanların vücudu ile ameliyat masası arasına yalıtım amacıyla pedlerin ve cerrahi gazlı bezlerin knması. İçinde sıcak su dlanan pedler, elektrikli pedlere göre daha güvenlidir zira lkal fazla ısınmadan kaynaklanan dku harabiyeti daha az görülür. Çelik ameliyat masalarını örtmek için küçük, klaylıkla sıhhi labilen, plastik örtü kullanılabilir. Açıkta kalan rganları örtmek için ılık, ıslak katlanmış gazlı bez kullanılmalıdır. 2. Dehidratasyn Uzun süre karın ve traks bşluğu açıkta kaldığı zaman görülür. Bu rganlar cerrahi süresince steril, ılık, ıslak gazlı bezle örtülmelidir. Vücut sıvı dengesi, intravenöz iztnik elektrlit slüsynu verilerek kntrl edilebilir. 3. Hemraji 1. Nedenleri Cerrahide uygunsuz hemstatiklerin uygunsuz kullanımı (ör. ufak kan damarların yakılması, daha büyük damarlara uygulanan ligatürler), Başka bir hastalığın işe karışması ve Kanama zamanını uzatan ilaçlardır. 2. Önlenmesi: Uygun cerrahi teknikleri kullanılır. Kanama kaynağı saptanır; damar veya damarların açık ucu uygun larak kapatılır. Uygunsa basınç uygulanır. Pıhtılaşmayı artıran ilaçlar (ör. K vitamini) bazı durumlarda kullanılabilir. Büyük miktarda kan kaybedildiği zaman kan transfüzynu veya intravenöz sıvı verilmesi gereklidir. 4. Fazla dz anestezi verilmesi

7 Dzun uygunsuz hesap edilmesi ve verilmesiyle görülür. Önlenmesi için kullanılan ilaçları ve hayvanları bilmek gereklidir. İndüksiyn fazında dikkatlice izlenmelidir. Tedavisi, anestezi kısmında belirtilecektir. F. İNSİZYONLAR Kapatılması Yara iyileşmesini klaylaştırmak için iğne byutu, dikiş materyalinin tipi ve byutunun eşleşmesi önemlidir. Deri altı dku kesikleri, kendi kendine açılmasını önlemek için sürekli dikişle dikmek gereklidir. Dikişlerini çiğnemeye veya almaya eğilimli hayvanlarda deri kapatılmasında derialtından (subcuticular) dikiş atılması avantaj sağlar. Dikiş snunda kapatmada kullanılan düğümler sıkıca bağlanmalıdır. İnce derili hayvanlarda (özellikle sıçanlarda) deri insizynlarını kapatmak için metal klipsler kullanılabilir. Dikişler açılacak lursa yara temizlenmeli, sağlıksız dku uzaklaştırmalı ve yeniden dikiş atılmalıdır. Enfeksiyn varsa parenteral antibiytikler kullanılmalıdır. Açılması Uygunsuz knan dikişler, düzgün atılmayan düğümler ve bakteriyel enfeksiynlar dikişlerin açılmasına neden lur. Bu durum iyi bir cerrahi teknik kullanarak önlenebilir; önce yara temizlenir, sağlıksız dku uzaklaştırılır ve yeniden dikiş atılır. Enfeksiyn varsa parenteral antibiytik kullanılır. G. MALZEMELER Cerrahi için gerekli alt yapı, kullanılan hayvanın türüne, işlemin yapısına, kullanılan anestezik maddeye göre değişir. 1. Battaniye ve ısıtıcı lamba hiptermiyi önlemek için faydalıdır. Battaniye termstatlı lmalı ve içinde sıcak su dlaşmalıdır. 2. Akciğer knjesynu önlemek için buharlaşmış sıvılar faydalıdır. 3. Vücut bşluklarından sıvı ve slunum traktüsünden mukus birikintilerini uzaklaştırmak için vakum gereklidir. 4. Oksijen verilmesi dku iyileşme hızını artırır ve pulmner fnksiynunun nrmale dönmesini klaylaştırır. 5. Mekanik respiratuvar (vantilatör), hayvan nrmal sluyamadığı zaman slunumu desteklemek için kullanılmalıdır. 6. Kalp mnitörü kalp hızını ve örüntüsünü değerlendirmek için şarttır. 7. Elektrnik termmetre vücut sıcaklığını izlemek için gereklidir. 8. Uçucu anesteziklerin verilmesi için mekanik gaz anestezi makinesi şarttır. 9. Elektrkter, cerrahide hemstaz için faydalıdır.

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI DENEY NO:6 ELEKTROKOTER CĠHAZI KALĠBRASYONU Elektrkter; ameliyatlarda dkuyu yakarak kesme

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi EN 1501-5 Olağanüstü adhezyn özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyn reçinesi 1. TANIMI BUMERANG 2304 Acryl çatlak ve bşlukların suya karşı yalıtımında kullanılan 4 kmpnentli bir akrilik enjeksiyn

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm veya zarar meydana getirmek, malzemeyi hasara uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten kullanılmasıdır.

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı barınaklarında düşük nem seviyesinden kaynaklanan bir durum değildir?

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı barınaklarında düşük nem seviyesinden kaynaklanan bir durum değildir? Soru 1) Aşağıdaki İfadelerden hangisi laboratuvar hayvanı barınakları için doğru değildir? a) Hayvanları dış etkenlerden korur b) Hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilmelerine izin verir c) Hayvanlar

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: KISA ÜRÜN BİLGİSİ NEOFLEKS İZOPLEN-S Dengeli Elektrlit İçeren İnfüzyn İçin Çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ: Etkin maddeler : Beher 100 ml de ; Sdyum klrür... 0,53

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Cerrahi öncesi

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanede uygulanan

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Granül PVC Kullanım Alanları

Granül PVC Kullanım Alanları Sanem Makina İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Granül PVC Nedir? Plastik sanayi sektöründe yüksek kaliteli bir hammadde larak tanımlanan Granül PVC, plastik malzeme üretiminde kullandığı zaman mükemmel

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Dk.Kdu : FR-YLY-15-301 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Genel Cerrahi Anabilim Dalı (AD), 16 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR LARIN DAHİLİ BRANŞLAR Steril olmayan eldiven Steril eldiven Bariyerli eldiven -Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Pansuman ya da invaziv işlem odaları -Doktor odaları -Hemşire ilaç hazırlama

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Laboratuvar Hayvanlarından Kan Alınması

Laboratuvar Hayvanlarından Kan Alınması Laboratuvar Hayvanlarından Kan Alınması Birçok test kanda yapılır ve testin tipi gerekli kan miktarını belirler. Bu ve diğer faktörler, kan alma yerini ve metodunu belirler (Tablo 1). Bazı metotlar sadece

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ

DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ AYŞE DEMİR ALMALI 1 STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ KİRLİ ALET TAŞIMA VE KAYIT ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON PAKETLEME STERİLİZASYON VE İNDİKATÖR KAYITLARI

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

Diyabette başarılı bir tedavinin temel taşı diyettir.

Diyabette başarılı bir tedavinin temel taşı diyettir. Diyabette başarılı bir tedavinin temel taşı diyettir. Diyabete ait özel bir diyet yktur. Fakat her diyabetliye özel bir diyet vardır. Diyabetliye uygulanacak diyet; diyabetlinin kilsuna, byuna, yaşına,

Detaylı

TIP ile MÜHENDİSLİĞİN ortak zekası;

TIP ile MÜHENDİSLİĞİN ortak zekası; TIP ile MÜHENDİSLİĞİN rtak zekası; Önce kendinizi tanıyın, Snra meslekleri Biymedikal Mühendisliği ne demektir? BİYO + MEDİKAL (=TIP) + MÜHENDİSLİK Mühendis Şu anda var lan ve gelecekte lması muhtemel

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS. Dr.Ahmet ARSLAN Bornova VKAE Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü Bakteriyel Aşılar Kontrol Lab. Genellikle kuyruklarından yakalanır ve kaldırılır. Baş ve işaret parmakları arasında kuyruğun 2/3

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÇALIŞANLARI ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÇALIŞANLARI ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÇALIŞANLARI ORYANTASYON REHBERİ Dök.kd YÖN.RH.11 Yayın tar. 26.01.2015 Rev. Tar/n../00 Sayfa 1 / 10 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1.

Detaylı

OMUZ ARTROSKOPİSİ TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ AYRINTILI ONAY BELGESİ + Sayın hasta / hasta vekili / kanuni temsilcisi,

OMUZ ARTROSKOPİSİ TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ AYRINTILI ONAY BELGESİ + Sayın hasta / hasta vekili / kanuni temsilcisi, TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ AYRINTILI ONAY BELGESİ + OMUZ ARTROSKOPİSİ Sayın hasta / hasta vekili / kanuni temsilcisi, Hastanızın sağlık durumu ve size önerilen teşhis veya tedaviye yönelik işlemlerin yarar/zarar,

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

1.2 Besiyerlerinin Hazırlanması

1.2 Besiyerlerinin Hazırlanması 1.2 Besiyerlerinin Hazırlanması Besiyerleri ticari dehidre frmülasynlardan hazırlandığında üreticinin talimatları tam larak takip edilmelidir. Miktar/hacim, hazırlama tarihi, ph, sterilizasyn şartları

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler Elektrik Mtrlu Aktüatörler GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16 - GRA 21.07 - GRA 21.10 - GRA 21.13 - GRA 21.16 prating vltage AC 230 V - 3 knumlu kntrl sinyali D 40... D 40 mm - 90 nminal döndürme

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı