30 Haziran 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Haziran 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu"

Transkript

1 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 30 Haziran 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 30 Temmuz 2015 Bu rapor 2 sayfa sınırlı denetim raporu ile 104 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2

3

4

5

6 Sayfa No: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Ana ortaklık bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3 V. Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 4 VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında açıklamalar 4 VII. Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili ve hukuki engeller 4 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Ara Dönem Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço 5 II. Konsolide bilanço dışı yükümlülükler tablosu 7 III. Konsolide gelir tablosu 8 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 9 V. Konsolide özkaynak değişim tablosu 10 VI. Konsolide nakit akış tablosu 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 12 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 12 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 13 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 14 V. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 16 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 16 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 17 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ve bilanço dışı bırakılmasına ilişkin açıklamalar 17 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 18 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 20 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 20 XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar 21 XVII. Çalışan haklarıyla ilgili yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 21 XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 23 XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 25 XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 26 XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 26 XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 26 XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 26 XXIV. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 28 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 29 II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 37 III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 37 IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar 38 V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 38 VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 41 VII. Konsolide hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar 46 VIII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 47 IX. Konsolide menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar 49 X. Konsolide kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar 49 XI. Risk yönetimi hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar 50 XII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 51 XIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler ile inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 51 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 52 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 78 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 87 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 89 V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 95 VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 96 VII. Ana ortaklık bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 97 VIII. Ana ortaklık bankanın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 99 IX. Bilanço sonrası hususlar 100 X. Ana ortaklık bankanın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 101 ALTINCI BÖLÜM Sınırlı Denetim Raporu I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 104 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 104

7 1 Genel bilgiler 1.1 Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin ( Banka ) kurulmasına 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş ve "Ana Sözleşme" 25 Nisan 1946 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğü İstanbul'da yerleşik olan Banka yurt içinde 997, yurt dışında 9 şubesi ve 3 temsilciliği ile hizmet vermektedir. 1.2 Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Banka nın %24.23 hissesine sahip olan Doğuş Holding AŞ çatısı altında bulunan şirketler topluluğu Doğuş Grubu olarak tanımlanmıştır. Doğuş Holding AŞ Banka nın çıkarılmış sermayesinin %25.5 ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric ( GE ) Grubu na dahil GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti ne 22 Aralık 2005 tarihinde satmış, ilgili satış işlemi ile birlikte GE, Banka yönetiminde ortak söz sahibi olmuştur. 27 Aralık 2007 tarihinde bu defa GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti sahibi olduğu %4.65 oranında ve 97,650 TL nominal değerde adet Türkiye Garanti Bankası AŞ hisse senetlerini Doğuş Holding AŞ ye geri satmıştır. GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti nin kalan %20.85 oranındaki hisseleri bedelsiz sermaye artırımı sonrasında adete ulaşmıştır. Şirket, sahibi olduğu hisselerden %19.85 oranındaki 833,712 TL nominal değerde adet Türkiye Garanti Bankası AŞ hisse senedini 29 Aralık 2010 tarihinde GE Capital Corporation a, kalan %1 oranındaki hissesini ise 11 Aralık 2012 tarihinde borsada satmıştır. 22 Mart 2011 tarihinde; - GE Capital Corporation %18.60 oranında 781,200 TL nominal değerdeki adet hisse senetlerini, ve - Doğuş Holding AŞ %6.29 oranında 264,188 TL nominal değerdeki adet hisse senetlerini, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ( BBVA ) ya satmış ve %24.89 oranında pay sahibi olan BBVA Doğuş Grubu ile birlikte yönetimde ortak söz sahibi olmuştur. Müteakiben, BBVA 7 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ilave 5,032 TL nominal değerde adet Banka hissesi almış ve sermayedeki payını %25.01 seviyesine çıkarmıştır. Doğuş Holding AŞ ile BBVA arasındaki sözleşmeye göre, ilk 5 yıl içinde taraflardan herhangi birinin ilave hisse senedi edinmesi halinde, satın alınan hisselerin yarısını diğer tarafa teklif etmesi ve diğer tarafın bu hisseleri satın almayı kabul etmemesi durumunda ise söz konusu hisselerle ilgili oy hakları üzerinde diğer taraf lehine intifa hakkı tesis etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, BBVA in Nisan 2011 de ilave hisse senedi almış olması Doğuş Grubu ile BBVA in yönetimde ortak söz sahibi olmalarına engel teşkil etmemektedir. Doğuş Grubu 1951 yılında inşaat sektöründeki yatırımlarla temelleri atılan Doğuş Grubu, finans, otomotiv, inşaat, gayrimenkul, turizm, medya ve enerji olmak üzere yedi sektörde, 132 şirketi ve 30 binin üzerindeki çalışanı ile hizmet vermektedir. Otomotiv alanında Volkswagen AG ve TÜVSÜD; medyada CNBC, MSNBC ve Condé Nast ve turizmde Hyatt International Ltd ve HMS International Hotel GmbH (Maritim) gibi büyük küresel oyuncularla kurduğu ortak girişimler, Grubun uluslararası ölçekteki işbirliklerinin başlıca örneklerini oluşturmaktadır. 1

8 Doğuş Grubu'nun finans sektöründeki başlıca yatırımları; Türkiye Garanti Bankası AŞ, Garanti Bank International NV, Garanti Bank Moscow, Garanti Bank SA, Garanti Finansal Kiralama AŞ, Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Garanti Portföy Yönetimi AŞ, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı AŞ'dir. BBVA Grubu Faaliyetlerine 150 yılı aşkın süredir devam etmekte olan BBVA, 47 milyondan fazla bireysel ve ticari müşteriye geniş yelpazede finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmet sunan küresel bir gruptur. Genel merkezi İspanya da bulunan grup, bu pazarda bireysel ve ticari bankacılık alanında sağlam bir liderlik yürütmektedir. Yenilikçi, müşteri ve toplum odaklı bir yönetim anlayışı benimseyen BBVA, bankacılığın yanısıra, Avrupa da sigortacılık, küresel piyasalarda da portföy yönetimi, özel bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Güney Amerika pazarında lider konumda olan, Meksika nın en büyük finansal kuruluşu ve ABD nin en büyük 15 ticari bankasından birinin sahibi olan BBVA, 30 dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve 100 binden fazla çalışan istihdam etmektedir. 1.3 Ana ortaklık bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı Lisans 25 yıl Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lisans 33 yıl Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Doktora 27 yıl Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Doktora 41 yıl Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey Jaime Saenz de Tejada Pulido Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Lisans 31 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 22 yıl Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 27 yıl Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Lisans 28 yıl 2

9 Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür Lisans 28 yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri Yüksek Lisans 37 yıl Ali Fuat Erbil GMY- Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankacılık Doktora 23 yıl Erhan Adalı GMY-Krediler Lisans 25 yıl Gökhan Erün GMY-Hazine, Yatırım Bankacılığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Yüksek Lisans 21 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı Lisans 33 yıl Halil Hüsnü Erel GMY-Teknoloji, Operasyon Yönetimi ve Merkezi Pazarlama Lisans 40 yıl Recep Baştuğ GMY-Ticari Bankacılık Lisans 25 yıl Turgay Gönensin Aydın Şenel İbrahim Aydınlı Avni Aydın Düren GMY- Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyon GMY- Satın Alma ve Vergi Yönetimi GMY-Genel Muhasebe, Ekonomik Araştırmalar ve Müşteri Memnuniyeti GMY-Hukuk Hizmetleri ve Risk Takip Lisans 30 yıl Lisans 34 yıl Yüksek Lisans 21 yıl Yüksek Lisans 21 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı Lisans 21 yıl Murat Mergin GMY-Finansal ve Stratejik Planlama Lisans 21 yıl Onur Genç GMY-Bireysel Bankacılık Yüksek Lisans 16 yıl Didem Başer GMY-Şubesiz Bankacılık ve Sosyal Platformlar Yüksek Lisans 20 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. 1.4 Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar İsim / Ticaret Ünvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Doğuş Holding AŞ 857,315 % ,315 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,050,420 % ,050,420 - Banka nın 13 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu ve Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında alınan kararlar uyarınca, mevcut 370 adet kurucu pay senedi ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi nin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit edilen beheri 3,876 TL bedel ile itfa ve imha edilmek üzere Banka tarafından satın alınmıştır. Kurucu pay senetlerinin toplam 1,434,233 TL olan bedeli olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanarak 368 adet hisse bedeli pay sahiplerine ödenmiş, 2 adet hisse bedeli ise pay sahiplerine ödenmek üzere banka hesaplarında bloke edilmiştir. Kurucu pay senetlerinin satışını müteakiben Banka Ana Sözleşmesi nin ilgili 15, 16 ve 45 inci maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 3

10 1.5 Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanları Ana Sözleşme'sinin 3. maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir; Her türlü bankacılık işlemleri, Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dahilinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, Bankacılıkla müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak, Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak. Bu maddede yazılı işlemler sınırlı olmayıp, tadadidir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, yönetim kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşme de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme ye eklenir. Banka bir ihtisas bankası olmayıp tüm bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Müşterilere kullandırılan kredilerin en önemli kaynağı mevduattır. Öngörülen verim oranını sağlamak koşuluyla, çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlara kredi kullandırılmaktadır. Öte yandan Banka, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi kredi kullandırılmasına da önem vermektedir. 1.6 Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında açıklamalar Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ e göre sadece mali ortaklıklar konsolidasyon kapsamına alınırken, Türkiye Muhasebe Standartları gereği mali ve mali olmayan tüm ortaklıklar konsolidasyon kapsamına alınmalıdır. Oransal konsolidasyona tabi tutulan ve özkaynaklardan indirilen ortaklık bulunmamaktadır. 1.7 Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili ve hukuki engeller Yoktur. 4

11 2 Konsolide Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 30 Haziran Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI ,200,271 23,483,443 25,683,714 1,760,060 23,432,509 25,192,569 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) ,625, ,911 2,504,675 1,144, ,777 1,867, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,428, ,911 2,307, , ,777 1,666, Devlet Borçlanma Senetleri 98,488 11, ,024 73,423 8,112 81, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 88,341-88,341 72,940-72, Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,217, ,392 2,001, , ,013 1,448, Diğer Menkul Değerler 24,748 82, ,731 41,223 22,652 63, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 197, , , , Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler , , , , Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR ,310 10,964,771 11,607,081 1,796,433 11,066,991 12,863,424 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 23,576 7,408 30,984 25,692 84, , Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar ,446 80, Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 23,576 7,408 30,984 25,692 4,105 29,797 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) ,986,711 4,462,511 23,449,222 19,276,594 4,253,710 23,530, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 37,714 64, ,759 34,867 63,742 98, Devlet Borçlanma Senetleri 17,876, ,132 18,144,149 17,500, ,296 18,371, Diğer Menkul Değerler 1,072,980 4,130,334 5,203,314 1,741,205 3,318,672 5,059,877 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR ,864,346 63,613, ,477,989 86,092,273 57,945, ,037, Krediler ve Alacaklar 96,171,198 63,166, ,337,819 85,465,405 57,471, ,937, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler ,812 1,544,587 2,011, ,890 1,402,013 1,555, Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 95,704,386 61,622, ,326,420 85,311,515 56,069, ,381, Takipteki Krediler 3,662,377 1,059,875 4,722,252 3,300,829 1,085,225 4,386, Özel Karşılıklar (-) 2,969, ,853 3,582,082 2,673, ,786 3,285,747 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI ,029,314 1,003,292 3,032,606 2,270, ,726 2,958,949 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) ,794,869 8,540,006 20,334,875 13,387,953 7,279,089 20,667, Devlet Borçlanma Senetleri 11,715,478 5,325,439 17,040,917 13,360,951 4,641,023 18,001, Diğer Menkul Değerler 79,391 3,214,567 3,293,958 27,002 2,638,066 2,665,068 IX. İŞTİRAKLER (Net) , ,261 37, , Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler 37, ,261 37, , Mali İştirakler 33,329-33,329 33,329-33, Mali Olmayan İştirakler 3, ,932 3, ,932 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) , , , , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 114, , , ,083 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR ,388,696 3,308,006 4,696,702 1,249,559 2,904,844 4,154, Finansal Kiralama Alacakları 1,660,201 3,690,937 5,351,138 1,506,256 3,280,332 4,786, Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) 271, , , , , ,185 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR , , ,780 46, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 46,846-46,846 31, , Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 36, , ,934 15, , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) ,400, ,542 1,546,441 1,413, ,620 1,550,363 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ,642 24, , ,982 24, , Şerefiye 6,388-6,388 6,388-6, Diğer 204,254 24, , ,594 24, ,964 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) , , , ,258 XVII. VERGİ VARLIĞI 346,683 66, , ,044 52, , Cari Vergi Varlığı 47,093 18,668 65, ,231 9, Ertelenmiş Vergi Varlığı ,590 48, , ,986 42, ,957 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) ,633 17, , ,449 5, , Satış Amaçlı 226,633 17, , ,449 5, , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER ,632, ,991 10,191,827 8,379, ,375 8,803,533 AKTİF TOPLAMI 147,726, ,471, ,198, ,907, ,143, ,051,091 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5

12 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot 30 Haziran Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT ,321,874 84,990, ,312,276 61,920,631 71,505, ,425, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı , , , , ,134 1,029, Diğer 60,026,765 84,583, ,609,920 61,379,571 71,017, ,396,685 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ,944, ,909 2,831,423 1,073,132 1,027,639 2,100,771 III. ALINAN KREDİLER ,530,393 33,787,302 38,317,695 5,740,980 32,047,561 37,788,541 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 9,745,541 3,400,322 13,145,863 4,900,797 7,120,368 12,021, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 181, , Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ,564,533 3,400,322 12,964,855 4,900,797 7,120,368 12,021,165 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) ,418,825 10,566,345 14,985,170 4,843,784 9,594,572 14,438, Bonolar 1,959, ,139 2,228,067 2,038,716-2,038, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 2,458,897 10,298,206 12,757,103 2,805,068 9,594,572 12,399,640 VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR ,425,733 1,134,093 14,559,826 12,205, ,945 13,020,070 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2,499, ,033 3,251,219 1,818, ,031 2,484,267 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR , , ,843 99, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 34, , ,323 99, , , Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 26,520 26,520-67,880 67, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR ,177, ,157 4,296,600 3,896, ,827 4,017, Genel Karşılıklar 2,683,434 68,335 2,751,769 2,395,297 62,255 2,457, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 566,095 17, , ,406 28, , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 246, , , , Diğer Karşılıklar 681,865 32, , ,971 29, ,691 XIII. VERGİ BORCU ,173 29, , ,717 36, , Cari Vergi Borcu 327,110 29, , ,717 36, , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER , , , ,766 XVI. ÖZKAYNAKLAR ,612, ,062 27,760,542 26,494, ,153 26,627, Ödenmiş Sermaye 4,200,000-4,200,000 4,200,000-4,200, Sermaye Yedekleri 292,722 (44,882) 247, ,604 (11,063) 779, Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880-11,880 11,880-11, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (342,277) (77,833) (420,110) 82,677 6,104 88, Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 175, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (272,737) 32,951 (239,786) (199,440) (17,167) (216,607) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 719, , , , Kâr Yedekleri 20,862, ,944 21,055,440 17,657, ,216 17,800, Yasal Yedekler 1,199,315 24,094 1,223,409 1,157,675 22,279 1,179, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 19,162,066 3,606 19,165,672 16,151,525 1,638 16,153, Diğer Kâr Yedekleri 501, , , , , , Kâr veya Zarar 2,048,178-2,048,178 3,653,070-3,653, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 2,048,178-2,048,178 3,653,070-3,653, Azınlık Payları 209, , , ,733 PASİF TOPLAMI 129,037, ,160, ,198, ,664, ,386, ,051,091 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. BİN TÜRK LİRASI 6

13 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu BİN TÜRK LİRASI Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 Haziran Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 148,844, ,490, ,334, ,389, ,316, ,706,347 I. GARANTİ ve KEFALETLER ,485,136 29,336,160 42,821,296 12,149,325 25,579,872 37,729, Teminat Mektupları 13,459,629 16,752,180 30,211,809 12,138,798 15,379,775 27,518, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - 916, , , , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,638, ,695 2,076,806 1,467, ,126 1,954, Diğer Teminat Mektupları 11,821,518 15,397,407 27,218,925 10,671,338 14,009,421 24,680, Banka Kredileri 22,383 1,233,451 1,255,834 9, , , İthalat Kabul Kredileri 22,383 1,233,451 1,255,834 9, , , Diğer Banka Kabulleri Akreditifler 3,124 11,250,790 11,253, ,307,108 9,308, Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler 3,124 11,250,790 11,253, ,307,108 9,308, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 99,739 99,739-86,702 86, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 38,199,379 14,850,575 53,049,954 37,592,345 10,396,512 47,988, Cayılamaz Taahhütler 37,973,450 14,532,319 52,505,769 37,484,500 10,293,302 47,777, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1,159,355 6,321,137 7,480,492 1,584,514 3,862,326 5,446, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - 40,675 40, İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - 5,688 5,688-6,059 6, Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 6,308,820 7,530,910 13,839,730 6,093,560 5,201,258 11,294, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 3,089,252-3,089,252 2,874,791-2,874, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 17,602-17,602 15,861-15, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 26,127, ,213 26,327,572 25,642, ,788 25,799, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizm. İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 6,852-6,852 8,751-8, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,264, ,696 1,697,906 1,264,210 1,066,871 2,331, Cayılabilir Taahhütler 225, , , , , , Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 55, ,137 42,009-42, Diğer Cayılabilir Taahhütler 170, , ,048 65, , ,046 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ,159, ,303, ,463,145 74,648, ,340, ,988, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 7,155,972 10,669,346 17,825,318 8,124,272 9,306,282 17,430, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3,161,279 5,608,320 8,769,599 4,034,049 4,802,991 8,837, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3,994,693 5,061,026 9,055,719 4,090,223 4,503,291 8,593, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 90,003, ,634, ,637,827 66,523, ,033, ,557, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 18,057,794 22,878,569 40,936,363 10,086,437 12,426,784 22,513, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 7,800,250 12,240,543 20,040,793 4,430,102 6,884,095 11,314, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 10,257,544 10,638,026 20,895,570 5,656,335 5,542,689 11,199, Para ve Faiz Swap İşlemleri 44,823,230 96,122, ,945,601 34,360,421 83,087, ,448, Swap Para Alım İşlemleri 15,357,714 42,136,751 57,494,465 10,210,965 37,447,942 47,658, Swap Para Satım İşlemleri 25,984,656 27,875,138 53,859,794 19,879,952 25,536,137 45,416, Swap Faiz Alım İşlemleri 1,740,430 13,055,241 14,795,671 2,134,752 10,051,863 12,186, Swap Faiz Satım İşlemleri 1,740,430 13,055,241 14,795,671 2,134,752 10,051,863 12,186, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 27,114,356 37,181,206 64,295,562 22,051,233 29,737,878 51,789, Para Alım Opsiyonları 12,462,203 16,828,345 29,290,548 9,817,575 13,833,684 23,651, Para Satım Opsiyonları 14,645,524 16,113,984 30,759,508 12,227,334 12,568,861 24,796, Faiz Alım Opsiyonları - 4,177,425 4,177,425-3,317,397 3,317, Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları 1,835 30,726 32,561 3,384 8,968 12, Menkul Değerler Satım Opsiyonları 4,794 30,726 35,520 2,940 8,968 11, Futures Para İşlemleri 2, , ,640 19,583 19,928 39, Futures Para Alım İşlemleri 2,258 10,344 12,602-19,099 19, Futures Para Satım İşlemleri , ,038 19, , Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri ,200 92, Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri ,200 92, Diğer 6,036 11,261,625 11,267,661 6,104 8,669,366 8,675,470 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 518,623, ,675, ,298, ,774, ,807, ,581,759 IV. EMANET KIYMETLER 42,390,047 33,112,933 75,502,980 42,007,900 24,449,530 66,457, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 9,007,047-9,007,047 8,268,224-8,268, Emanete Alınan Menkul Değerler 19,226,643 12,058,338 31,284,981 21,117,192 6,385,801 27,502, Tahsile Alınan Çekler 11,851,154 2,405,201 14,256,355 10,523,739 2,096,471 12,620, Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,102,201 1,230,637 3,332,838 1,974, ,388 2,869, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 86,104 15,073,600 15,159,704 67,738 13,485,525 13,553, İhracına Aracı Olunan Kıymetler - 64,762 64,762-56,584 56, Diğer Emanet Kıymetler 116,898 2,280,395 2,397,293 56,434 1,529,761 1,586, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 476,233, ,562, ,795, ,766, ,357, ,124, Menkul Kıymetler 3,379, ,560 3,665,573 3,621,592 14,069 3,635, Teminat Senetleri 39,868,403 12,437,454 52,305,857 41,904,628 12,401,652 54,306, Emtia ,234-2, Varant - 425, , , , Gayrimenkul 105,596,442 79,750, ,346,791 94,933,475 69,794, ,727, Diğer Rehinli Kıymetler 327,389, ,661, ,051, ,304, ,375, ,680, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 667,467, ,165,595 1,278,633, ,164, ,123,783 1,185,288,106 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7

14 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak Ocak Nisan Nisan Haziran Haziran Haziran Haziran 2014 I. FAİZ GELİRLERİ ,042,950 8,118,635 4,804,697 4,188, Kredilerden Alınan Faizler 6,705,286 5,625,303 3,447,975 2,878, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 19,984 1,166 13, Bankalardan Alınan Faizler 85, ,860 40,113 54, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3,158 2,921 1,247 1, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,851,180 2,052,002 1,109,822 1,092, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 13,649 24,914 6,869 14, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 990,604 1,125, , , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 846, , , , Finansal Kiralama Gelirleri 188, ,444 97,971 85, Diğer Faiz Gelirleri 189, ,939 94,200 75,689 II. FAİZ GİDERLERİ ,133,812 4,233,968 2,060,827 2,132, Mevduata Verilen Faizler 2,784,581 2,770,019 1,395,019 1,370, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 586, , , , Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 300, , , , İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 446, , , , Diğer Faiz Giderleri 15,808 5,741 2,646 1,147 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 4,909,138 3,884,667 2,743,870 2,055,898 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1,466,829 1,507, , , Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,896,525 1,881, , , Gayri Nakdi Kredilerden 145, ,037 73,110 68, Diğer 1,751,143 1,747, , , Verilen Ücret ve Komisyonlar 429, , , , Gayri Nakdi Kredilere 1, , Diğer 428, , , ,240 V. TEMETTÜ GELİRLERİ ,387 2,066 5,387 1,997 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (221,411) (2,248) (224,596) (84,407) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 305,760 (201,063) 46,830 (151,080) 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (1,284,595) (191,903) 75,284 (73,025) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 757, ,718 (346,710) 139,698 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ , , , ,385 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 6,939,515 5,903,870 3,518,428 2,999,781 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) ,193, , , ,271 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) ,089,037 2,551,918 1,547,084 1,291,820 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,656,567 2,431,544 1,410,070 1,253,690 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) ,656,567 2,431,544 1,410,070 1,253,690 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) , , , , Cari Vergi Karşılığı 392, ,941 1, , Ertelenmiş Vergi Karşılığı 198,763 (193,445) 296,948 (201,227) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) ,064,902 1,871,048 1,111, ,690 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) ,064,902 1,871,048 1,111, , Grubun Kârı / Zararı 2,048,178 1,853,951 1,103, , Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) 16,724 17,097 8,426 9,148 Hisse Başına Kâr / Zarar İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. BİN TÜRK LİRASI 8

15 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Konsolide Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo BİN TÜRK LİRASI ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak Ocak Haziran Haziran 2014 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (619,603) 616,475 II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 168,645 (36,300) V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 81,601 (35,245) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) (88,460) 23,483 VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 94,373 (110,334) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) (363,075) 458,809 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 2,064,902 1,871, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 96,841 54, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 24, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 1,944,008 1,816,984 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 1,701,827 2,329,857 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9

16 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 10 ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER BİN TÜRK LİRASI Ödenmiş Hisse Hisse Geçmiş Menkul Maddi ve Satış A./ Sermaye Senedi Senedi Yasal Olağanüstü Dönem Net Dönem Değerler Maddi Olmayan Ortaklıklardan Riskten Durd. Faal. Azınlık Payları Ödenmiş Enflasyon İhraç İptal Yedek Statü Yedek Diğer Karı / Karı / Değer Artış Duran Varlık Bedelsiz Korunma İlişkin Dur.V.Bir. Hariç Toplam Azınlık Toplam Sermaye Düzeltme Farkı Primleri Karları Akçeler Yedekleri Akçeler Yedekler (Zararı) (Zararı) Fonu YDF Hisse Senetleri Fonları Değ.Fonları Özkaynak Payları Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak Haziran 2014 I. Dönem Başı Bakiyesi 4,200, ,554 11,880-1,153,154-13,315, ,351-3,314,434 (494,431) 174, (227,350) - 22,853, ,818 23,016,169 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 4,200, ,554 11,880-1,153,154-13,315, ,351-3,314,434 (494,431) 174, (227,350) - 22,853, ,818 23,016,169 Dönem İçindeki Değişimler 5.5 IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları , , ,092 VI. Riskten Korunma İşlemlerinden (23,483) (4,713) - (28,196) - (28,196) 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma (28,196) - (28,196) - (28,196) 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma (23,483) , VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş X. Kur Farkları (305) - 1,073 (13,584) (12,817) - (12,817) XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı ,853, ,853,951 17,097 1,871,048 XX. Kâr Dağıtımı ,138-2,826,250 34,046 - (3,314,434) (425,000) (185) (425,185) 20.1 Dağıtılan Temettü (425,000) (425,000) (185) (425,185) 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,138-2,826, (2,855,388) Diğer ,046 - (34,046) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) Dipnot 4,200, ,554 11,880-1,181,987-16,142, ,330 1,853,951-4, , (232,063) - 24,741, ,747 24,920,841 CARİ DÖNEM 1 Ocak Haziran 2015 I. Sonu Bakiyesi 4,200, ,554 11,880-1,179,954-16,153, ,560-3,653,070 88, , (216,607) - 26,433, ,733 26,627,069 Dönem İçindeki Değişimler 5.5 II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (508,891) (508,891) (19) (508,910) IV. Riskten Korunma İşlemlerinden , (23,179) - 65,281-65, Nakit Akış Riskinden Korunma ,281-65,281-65, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma , (88,460) V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , , ,185-80,185 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhracı XIV. Hisse Senedi İptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,048, ,048,178 16,724 2,064,902 XVIII. Kâr Dağıtımı ,634-3,012,490 31,946 - (3,653,070) (567,000) (1,354) (568,354) 18.1 Dağıtılan Temettü (567,000) (567,000) (1,354) (568,354) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,634-3,012, (3,054,124) Diğer ,946 - (31,946) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 4,200, ,554 11,880-1,223,409-19,165, ,311 2,048,178 - (420,110) 175, (239,786) - 27,551, ,084 27,760,542

17 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu Dipnot BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak Ocak Haziran Haziran 2014 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 5.6 1,685,158 3,164, Alınan Faizler 8,724,076 7,678, Ödenen Faizler (4,374,677) (3,861,262) Alınan Temettüler 5,387 2, Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,896,525 1,881, Elde Edilen Diğer Kazançlar 951,259 59, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 57,192 51, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (2,525,833) (2,107,666) Ödenen Vergiler (905,922) (487,554) Diğer (2,142,849) (51,071) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 5.6 (3,413,754) (3,285,897) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (92,742) (54,654) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (135,597) 933, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (17,232,735) (5,640,679) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1,991,408) (993,463) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (348,526) 1,857, Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 12,304,684 2,078, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1,860,269 (3,077,272) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 2,222,301 1,609,856 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 5.6 (1,728,596) (121,244) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı ,781 (2,685,914) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (121,157) (116,771) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 56,368 41, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (5,746,629) (5,841,525) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5,531,683 6,878, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (2,279,217) (3,707,954) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2,728,733 60, Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (48,429) 1,985, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 4,644,797 8,019, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (4,124,782) (5,608,808) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (568,354) (425,185) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (90) (117) 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 645,685 (56,858) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) (I+II+III+IV) 5.6 (961,559) (878,980) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5.6 9,999,761 8,784,102 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) 5.6 9,038,202 7,905,122 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 11

18 3 Muhasebe politikaları 3.1 Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar Banka, muhasebe kayıtlarını, konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve açıklamaları dışında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş Türkiye Muhasebe Standartları na uygun olarak düzenlemektedir. Konsolide finansal tablolar, rayiç bedelleri ile değerlenen gerçeğe uygun değer farkları kar zarara yansıtılan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve borsada işlem gören iştirakler haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve değerleme esasları 3.2 ile 3.24 no lu notlar arasında açıklanmaktadır. 3.2 Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Finansal araçların kullanım stratejisi Bilançonun pasif tarafı kısa vadeli mevduat ağırlıklı olup, bu durum bankacılık sisteminin genel borçlanma yapısına paralellik göstermektedir. Mevduat dışı kalemlerde ise özellikle yurt dışı borçlanmalar vasıtasıyla daha uzun vadeli kaynak toplanabilmektedir. Kısa vadeli borçlanma yapısının içerdiği faiz oranı riskini yönetmek amacıyla, Banka nın varlıklarında, 3 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet iç borçlanma senetleri, kredi kartları ve tüketici kredileri gibi düzenli nakit akışı sağlayan enstrümanların bulundurulmasına özen gösterilmektedir. Banka nın sabit faizli menkul kıymetlerinin ve kredilerinin bir kısmı ile ihraç edilen bonolarının bir kısmı gerçeğe uygun değer riskinden koruma muhasebesine konu edilmektedir. İlgili sabit faizli finansal varlıklar ile sabit faizli finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer riski faiz swapları ve çapraz para swapları ile korunmaktadır. Riskten koruma muhasebesine konu olan sabit faizli finansal varlıklar ve sabit faizli finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki değişimler ile riskten koruma aracı olan faiz swapları ve çapraz para swaplarının gerçeğe uygun değerindeki değişimler gelir tablosunda ticari kar/zarar altında muhasebeleştirilmektedir. Finansal riskten korunma işleminin başlangıcında ve sonraki dönemlerde, anılan finansal riskten korunma işleminin, söz konusu korunma işleminin ilgili olduğu dönem içerisinde meydana gelen ve korunan riskten kaynaklanan (korunan riskle ilişkilendirilebilen) değişikleri dengeleyeceği beklenmektedir ve bu bağlamda etkinlik testleri yapılmaktadır. Banka, ilk muhasebeleştirme sırasında, muhasebeleştirme tutarsızlığını ortadan kaldırmak için finansal varlık ve yükümlülüklerini gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırabilmektedir. Ayrıca, kısa vadeli kaynak yapısının ortaya çıkarabileceği olası likidite riskinin yönetilmesine ilişkin ana strateji, müşteri kaynaklı bankacılık felsefesi çerçevesinde mevduat tabanının daha da genişletilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve müşteri işlemlerinin arttırılmasıdır. Yaygın ve etkili şube ağı, piyasa yapıcılığı sisteminin getirdiği avantajlar ve hazine ve sermaye piyasası ürünlerindeki büyük piyasa payı, bu stratejide en etkili araçlardır. Müşteriye sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin devamlı olarak artırılması, dolayısı ile müşteri memnuniyetinin mümkün olan en üst seviyeye ulaştırılması bu açıdan oldukça önemlidir. Bilançoda taşınan faiz ve likidite riskinin yönetilmesindeki diğer bir unsur, hem aktif hem de pasiflerde ürün çeşitliliğine önem verilmesidir. 12

19 Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski çeşitli risk yönetim sistemleri ile olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır. Aktif-Pasif yönetim modelleri, riske maruz değer hesaplamaları, stres testleri ve senaryo analizleri bu amaçla kullanılmaktadır. Kısa ve uzun vadeli finansal araçların alım-satım işlemleri, belirlenen risk limitlerinin izin verdiği ölçülerde ve sermayenin riskten arındırılmış getirisini arttıracak şekilde gerçekleştirilmektedir. Kur riskinden korunmak amacıyla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir Yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmektedir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, ana ortaklık Banka için dönem sonu Banka gişe döviz alış kurlarından, yurtiçi iştirakler için ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL ye çevrilmekte ve oluşan kur farkları, kambiyo işlemleri karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Konsolidasyon sırasında, yurtdışı bağlı ortaklıkların aktif ve pasif bilanço kalemleri bilanço tarihindeki kurlar, gelir ve gider kalemleri ise aylık ortalama kurlar kullanılarak TL ye çevrilmektedir. Gelir ve gider kalemleri ile diğer özkaynak kalemlerinin çevriminden kaynaklanan kur farkları özkaynaklar altında diğer kar yedeklerinde muhasebeleştirilmektedir. Yurtdışında kurulu bağlı ortaklıklardaki net yatırımlar ile alınan uzun vadeli yabancı para krediler arasında net yatırım riskinden korunma muhasebesi uygulanmakta, yabancı para net yatırımlar ile yabancı para uzun vadeli kredilerin TL ye çevriminden oluşan kur farkları özkaynaklar altında sırasıyla diğer kar yedekleri ve riskten korunma fonlarında muhasebeleştirilmektedir. 3.3 Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 30 Haziran 2015 tarihli konsolide finansal tablolarda Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve finansal kuruluşları olan Garanti Bank International (GBI), Garanti Bank Moscow (Garanti Moscow), Garanti Finansal Kiralama AŞ (Garanti Finansal Kiralama), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ (Garanti Yatırım), Garanti Portföy Yönetimi AŞ (Garanti Portföy), Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ (Garanti Emeklilik), Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ (Garanti Faktoring) ve Garanti Holding BV (Garanti Holding) tam konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşlardır. Garanti Finansal Kiralama, 1990 yılında finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak amacıyla kurulmuştur. Finansal kuruluşun merkezi İstanbul dadır. Banka, 21 Ekim 2014 tarihinde şirket hisselerinin %0.04 ünü daha satın alarak şirket sermayesindeki hissedarlık oranını %100 e çıkarmıştır. Garanti Faktoring, 1990 yılında ithalat, ihracat ve yurt içi faktoring faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Finansal kuruluşun merkezi İstanbul dadır. Şirket hisselerinin, piyasadan alınmış hisselerle beraber, %81.84 üne Banka ve %9.78 ine T. İhracat Kredi Bankası AŞ sahiptir, geri kalan %8.38 i halka açıktır. GBI, yurt dışında bankacılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1990 yılının Ekim ayında kurulmuştur. Söz konusu bankanın merkezi Amsterdam da bulunmaktadır ve banka hisselerinin tamamına Banka sahiptir. Garanti Yatırım, 1991 yılında kurulmuştur. Söz konusu şirketin kuruluş amacı menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Söz konusu finansal kuruluşun merkezi İstanbul dadır. Şirket hisselerinin tamamına Banka sahiptir. Garanti Yatırım ın %3.30 oranında iştirak ettiği Garanti Yatırım Ortaklığı AŞ, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde şirketin sahip olduğu imtiyazla tüm üyeleri seçme hakkına sahip olması nedeniyle ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmiştir. 13

20 Garanti Hayat Sigorta AŞ, 1992 yılında hayat ve sağlık branşlarının ayrı şirketler altında sürdürülmesi yolunda çıkan karar ile kurulmuş olup 2003 yılı başında yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde bireysel emeklilik şirketine dönüştürülerek Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ adını almıştır. 21 Haziran 2007 tarihinde gerçekleşen satış sonrasında Garanti Emeklilik in %84.91 ine Banka sahiptir. Şirket merkezi İstanbul dadır. Garanti Moscow 1996 yılında yurt dışında bankacılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Söz konusu bankanın merkezi Moskova dadır. Nominal sermayesinin %99.94 üne Banka sahiptir. Garanti Portföy, Haziran 1997 de kurulmuştur. Kuruluş amacı ilgili mevzuatlarla belirlenmiş ilke ve kurallar dahilinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetmektir. Finansal kuruluşun merkezi İstanbul dadır. Banka, şirket hisselerinin tamamına sahiptir. Garanti Holding, Aralık 2007 de Amsterdam da kurulmuştur ve hisselerinin tamamı Mayıs 2010 da Banka tarafından Doğuş Holding AŞ den satın alınmıştır. Ortaklığın yasal ismi 27 Ocak 2011 tarihinde D Netherlands BV den Garanti Holding BV ye değiştirilmiştir. Ana ortaklık Banka nın ya da herhangi bir kuruluşunun bağlı ortaklığı olmamakla birlikte, seküritizasyon işlemlerinin yapılmasını teminen kurulmuş özel amaçlı işletmeler olan Garanti Diversified Payment Rights Finance Company ve RPV Company konsolidasyona dahil edilmektedir. İştirak ve bağlı ortaklıkların bedelsiz hisse yoluyla yaptıkları sermaye artırımlarının, Banka ve finansal kuruluşlarının durumlarında ve ekonomik çıkarlarında herhangi bir fark yaratmaması ve gelecekte bu tür işlemler ile ilgili ekonomik faydaların akışının kesin olmaması nedeniyle TMS 18 kapsamında gelir olarak değerlendirilmemektedir. 3.4 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) hükümleri uyarınca vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, swap, opsiyon ve futures işlemleri riskten korunma amaçlı ve alım-satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır Alım-satım amaçlı türev ürünlere ilişkin açıklamalar Türev işlemleri, ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, yabancı para opsiyonları ile vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinden oluşmaktadır. Ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan türev ürünü bulunmamaktadır. Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmekte ve rayiç değerin pozitif veya negatif olmasına göre alım satım amaçlı türev finansal varlıklar veya alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu rayiç değerde meydana gelen farklar, alım satım amaçlı türev işlemlerde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Para swaplarının spot işlemleri bilançoda asli hesaplarda, vadeli işlemleri ise taahhütler olarak nazım hesaplarda izlenmektedir. 14

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

30 Eylül 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 30 Eylül 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

31 Aralık 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

31 Mart 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Mart 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı