GAZ TÜRBİNİ KANATLARI KANALLARINDA SOĞUTMA PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZ TÜRBİNİ KANATLARI KANALLARINDA SOĞUTMA PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 DOI /s Gaz Türbini Kanatları Kanallarında Soğutma Performansının Araştırılması HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (27-34) GAZ TÜRBİNİ KANATLARI KANALLARINDA SOĞUTMA PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI Ünal UYSAL * Yüksel KORKMAZ Nedim SÖZBİR A. Hakan HIRCA SAÜ, Makina Mühendisliği SAÜ, Makina Mühendisliği SAÜ, Makina Mühendisliği SAÜ, Makina Mühendisliği Geliş Tarihi: 30 Mayıs 2014, Kabul Tarihi: 30 Haziran 2014 The Author(s) This article is published with open access by Aeronautics and Space Technologies Institute ÖZET Türbin kanatlarının soğutulması farklı bölgelerinde farklı soğutma teknikleri kullanarak yapılmaktadır. Kompresörde üretilen havanın yaklaşık %20 si soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Kanat içine gönderilen bu hava önce iç kanallardan daha sonrada kanat dış profili üzerinden ve kanat uç kısmından dışarıya atılarak soğutma gerçekleştirilir. Bu soğutma tekniklerinin iç soğutma ve yüzeyde hava filmi meydana getirme ve çarpmalı jetle soğutma teknikleri uygulanmaktadır. Kanatta iç soğutma yapılması için bazen U şeklinde soğutma kanalları kullanılmaktadır. Bu kanallarda çeşitli açılarda kanatçıklar (ripler) kullanılarak soğutma performansları arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada U şeklindeki 180 dönüşlü düz bir kanalın ve alt ve üst yüzeylerine 90 ve 45 yerleştirilen kanatçıkların yerleştirildiği kanallardaki soğutma performansına etkisi 3 farklı Reynolds sayısı (22000, ve 33000) için deneysel olarak sıvı kristal termografisi metoduyla kanal yüzeyindeki ısı geçiş katsayısı ve Nu sayısının değişimi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar jet geometrisinin etkisi, Reynolds sayısının etkisi, kanal içindeki hız dağılımı ve ısı geçiş katsayısı dağılımları gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Gaz Türbini, Sıvı Kristal Termografisi, Zorlanmış Isı Geçişi INVESTIGATION OF COOLING PERFORMANCES AT THE GAS TURBINE BLADE CHANNEL ABSTRACT The cooling of the turbine blades in different parts of the turbine is carried out using different cooling techniques. Approximately 20% of the air produced in compressors is used in cooling systems. The air is sent into the wing through the internal channels. It travels through the outer profile of the wing and is vented through the far edge of the wing. The cooling process is then completed. Among the applied cooling techniques are internal cooling, surface air film forming, and jet impingement cooling techniques. Sometimes U-shaped cooling channels are utilized for internal cooling to take place in the wing. An attempt to increase the cooling performance has been made with the utilization of wings (rips) at various angles. The change in the Nu number and the heat transfer coefficient on the channel surface as well as the impact of positioning 90 and 45 blades on a U-shaped 180 smooth (straight) channel on the cooling performance for three different Reynolds numbers (22000, and 33000) has been investigated experimentally using the method of liquid crystal thermography. The effect of the jet geometry, impact of the Reynolds number, velocity distribution within channels, and the heat transfer coefficient distributions are shown in the results. Keywords: Gas Turbine, TLC, Forced Heat Transfer. * Sorumlu Yazar 27

2 1. GİRİŞ Savunma sanayinde, uçaklarda ve helikopterlerde kullanılan gaz türbinleri önemli elamanlardan birisidir. Gaz türbinleri teknolojik olarak en üst düzey makinalardır. Gaz türbinlerinin gelişmesi teknolojik gelişmelerle paraleldir. Özellikle, malzeme, kontrol, yanma, soğutma ve termal kaplama konularındaki gelişmeler gaz türbinlerinde de gelişmelere yol açmaktadır. Gaz türbinlerinin önemli problemlerden birisi yüksek basınç türbini birincil bölgedeki kanatların soğutulmasıdır. Özellikle yanma odası çıkışı ve türbin birin cil bölgede C sıcaklıklara kadar yanmış gaz sıcaklığı meydana gelmektedir. Bu nedenle birincil bölümdeki türbin kanatlarının hem stator hem de rotor kanatlarının soğutulması gerekmektedir. Türbin kanatlarında ısı geçişinin arttırılması konusunda farklı geometriler için çeşitli deneysel ve teorik çalışmalar literatürde mevcuttur. Bu çalışmalar incelendiğinde öncelikle farklı soğutma kanal geometri tasarımları yapıldığı ve bu kanalların soğutma performansları arttırmak için kanal içine kanatçık (rip) veya türbülatör konulduğu, iki kanal arasına pin yerleştirilerek ısı transferi arttırılmaya çalışıldığı ayrıca iki yüzey arasına çarpmalı jet kullanarak soğutma performanslarının arttırıldığı görülmüştür. [1-5]. Bu çalışmalar ayrıca ana gövdenin, kanat ucunun, hücum kenarının ve kanat son kenarının soğutulması şeklinde spesifik bölgelere odaklandığı görülmektedir. Çok çeşitli kanal geometrilerinin soğutma performansı deneysel olarak çalışılmıştır. Bazı araştırmacılar, bir gaz türbin kanadının içinde ısı transferi ve sürtünme faktörünü üzerine birçok parametrenin etkisini düz bir kanal kullanarak araştırmışlardır. Han ve arkadaşları [2-5] sırayla, kanal boy ve en oranı, rip yüksekliği, hidrolik çap ve rip açısının soğutmaya etkisi üzerine çalışmalar yapmışlardır. Han ve Zhang [6], Talsim ve Wadsworth [7] bir kanal içine çeşitli şekillerde (düz, ve V yönelimli) yerleştirilmiş riplerin performansını deneysel olarak araştırmışlardır. Taslim in bu çalışmasında [8], riplerin şeklinin ve çıkış kanal çapının etkileri elde edilmiştir. Ripleri yerleştirilmiş bir kanal duvarının rip tiplerine göre performansı Chandra ve arkadaşları [9], Wang ve Sunden [10] sırayla çalışmıştır. Talda ve Cavallero[11] çalışmasında bir optik ölçme tekniği olan TLC kullanarak düz bir kanaldaki ısı transferi katsayısını ölçmüştür. İki rip arasında sınır tabakanın yeniden meydana gelmesi ısı geçişini arttırmaktadır. Birçok araştırmada riplerin hem ısı geçiş katsayısını hem de sürtünme performansını arttırdığını göstermiştir. Teorik ve deneysel çalışmaların temelini bu tip ısı geçişi yöntemleri oluşturmaktadır. Diğer araştırmacılar bir U şeklinde 180 keskin dönüşlü bir kanalda farklı teknikler kullanarak U dönüşünün etkisinin kanal boyunca ısı transferine etkisi araştırılmıştır. Johnson ve Launder [12] 180 döndürülmüş kare kesitli bir kanaldaki bölgesel ısı transferi katsayısı ve sıcaklık dağılımının değişimini debiye göre değişimini ölçmüştürler. Chyu [13] çalışmasında, bir dönüşlü iki geçişli ve üç geçişli iki dönüşlü naftalin kütle transferi tekniği kullanarak ısı transferi dağılımı konusunda araştırma yapmıştır. Ekkad ve arkadaşları [14] iki geçişli kare bir kanal için ısı transferi katsayısının dağılımını çok detaylı bir şekilde gösterdiler. Kanalın bir duvarına farklı açılarda rip türbülatörler yerleştirilerek (90 paralel, 60 paralel, 60 V ve 60 ters V) çalışmalar yapılmıştır. Mochizuki ve arkadaşları [15] bir düz dikdörtgen kanalda ısı transferi ve akışın nasıl olduğunu deneysel olarak göstermişlerdir. Akışa göre 90 ve 60 açılı karşılıklı iki duvara ripler yerleştirildi, 45 ısılçift elemanı kullanılarak detaylı bir şekilde kanal girişi kanalın 4 duvarının yüzeylerinde meydana gelen bölgesel ısı transferi katsayısı dağılımı araştırılmıştır. Astarita ve Cardone [16] 180 keskin dönüşlü dikdörtgen bir kanalda bölgesel ve kanal boyunca ortalama ısı transferi ölçümü ve kanal yüzeyindeki akışı göstermişlerdir. Astarita ve arkadaşlar [17] rip türbülatörlü 180 keskin dönüşlü kare bir kanalda ısı transferi dağılımının haritasını ve detaylı ölçümleri infrared termografisi tekniği ve ısıtılmış ısı akışı tekniği ile ölçmüşlerdir. Algawair ve arkadaşları [18] karşılıklı iki yüzeye rip yerleştirilmiş U şeklinde ve kare kesitli doğrusal iki kanal için karşılıklı iki ucundan sabit bir soğutma yapıldığında termal büyüklüklerin nasıl değiştiği deneysel olarak araştırılmış ve gösterilmiştir. Salameh ve Sunden [19] U şeklinde bir kanalda 3 farklı durum için (düzgün doğrusal, düzgün bükümlü ve sürtünmeli-ripli dönüşlü bir bölüm) ısı transferi katsayısı ve sürtünme faktörü ölçümleri yapılmıştır. Daha önce yapılan çalışmaların birçoğunda riplerin etkileri teorik ve deneysel olarak araştırılmıştır. Ancak U dönüşlü bir kanaldaki riplerin ve rip açılarının etkisi konusunda çok sınırlı bilgileri vermektedir. Bu nedenle U dönüşlü bir kanal için ısı geçişi ve basınç düşümü ile ilgili daha derin bilgiler gerekmektedir. 2. SIVI KRİSTAL TERMOGRAFİ TEKNİĞİ Sıvı Kristal tekniği yerel ısı transferi katsayısının ölçülmesinde kullanılır. Temel olarak bu teknik yarı sonsuz katı bir maddede kararsız bir boyutlu ısı transferi problemidir. Chyu ve arkadaşları [20] tarafından yarı sonsuz bir katı yüzeyindeki konveksiyon sınır şartı altındaki sıcaklık dağılımı; + h h (1) 28

3 Burada T i katı malzemenin ilk sıcaklığı; T r yüzeydeki konveksiyon sıcaklığı; h konvektif ısı transferi katsayısı; k ve α katı malzemenin termal kondüktivitesi ve difüzitesi; t zamandır. Başlangıç sınır şartı y=0 da Tw duvar sıcaklığı olarak alınır ve denklem düzenlenirse; (2) Maksimum ışık etkisi altında sıvı kristal yeşil olduğunda kalibrasyonu yapılan sıcaklığı gösterir. Yüzey boyunca zamana bağlı ısı transferi başladığında maksimum ışık etkisi altında (yeşil olduğunda) kalibrasyon sıcaklık değerleri tespit edilebilir. Bu konularda literatürde çeşitli çalışmalar yapılmıştır, bunlardan bir kaç tane Chyu ve arkadaşları [20] ve Treuren [21]. tarafından yapılan çalışmalarda sıvı kristal metoduyla daha detaylı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada ısı transferi katsayısı h bilgisayar programı (LCIA: Liquid Crystal Imaging Analayser) yardımıyla 2 nolu eşitlik kullanılarak elde edilebilir. Bu program (LCIA) Pittsburgh Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen bir programdır ve kullanım izni vardır. Deneyde gaz türbin kanatları içindeki soğutma kanallarına benzeyen bir model oluşturulmuştur. Modeller U dönüşlü dikdörtgen kesitlidir. U şekildeki dikdörtgen kanallın bir ucundan hava giriş yapılmakta, diğer ucundan hava tahliye için edilmektedir. Kanal uzunluğu 220 mm ve ilk kanalın genişliği 20 mm, diğer kanal genişliği 40 mm ve kanal yükseklikleri 20 mm dir. U dönüşlü kanal türbülatörlü ve türbülatörsüz şekilde tasarlanmıştır. Deney Modelinin 3 boyutlu resmi Şekil 1 de gösterilmiştir. Rip türbülatörler kanal boyunca akış doğrultusuna göre 90 ve 45 olarak 20 mm aralıklarla yerleştirilmiştir. Kullanılan deney modeli Şekil 2 (a), (b) ve (c) de verilmiştir. 3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEY MODELLERİ (a) (b) (a) Düz (b) 90 Ripli (c) 45 Ripli Şekil 2. Deney modelleri. Deney düzeneği şekil 3 de verilmiştir. Deney düzeneği 4 ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde basınçlı hava kaynağı olarak kullanılan kompresör, hava filtresi, havayı ısıtmak için boru içi ısıtıcılar, ısıtıcıyı hassas bir şekilde ayarlayabilmek için ısıtıcıya bağlı bir gerilim ayarlayıcı, borudan gelen havanın debisini ve boru içindeki akışkan sıcaklığını ölçmek için kullanılan bir flowmetre FESTO 6444, basınç ve hava debisini ölçmek için manometre, iki adet selonoid valf ile bypass hattı ve ısıtıcılar ile valflerin bağlı olduğu ve bu valflerin açılıp kapanmasının sağlayan anahtarların bağlı bulunduğu bölüm, test bölümünden önce bulunan ve akışı düzgünleştirmek için kullanılan bir difüzör bulunmaktadır. İkinci bölümde, termal sıvı kristallerin renk değişimlerini kayıt edeceğimiz bir adet DV kamera, iki adet yüksek wattlı ışık kaynağı bulunmaktadır. İyi bir görüntü elde etmek için test bölümünün altı, ışık kaynaklarının üstü ve test bölümündeki parlayan her şey siyah örtü ve özel bir bant ile kaplanmıştır. Üçüncü bölümde, test bölümünün giriş ve çıkış sıcaklıklarını, hava sıcaklığını deney süresince ölçen ve bir bilgisayar yardımıyla kayıt eden veri toplama sistemi (DAQ) ve termoçiftlerden meydana gelmektedir. Buradan alınan verilerle yüzeyin ısı transferi özelliklerini LCIA(Liquid Crystal Imaging Analyzer) yazılımı ile bulmak mümkün olacaktır. Şekil 1. (a) U dönüşlü kanal (b) 3 boyutlu görüntüsü. 29

4 Şekil 3. Deney düzeneği. Dördüncü bölümde ise, test bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde deneyi yapılacak sistemin plexiglassdan (şeffaf) yapılmış modeli ve bu modelin ilgili bölümü termal sıvı kristalle kaplanmıştır. Deneyin belirsizliği Mc-Clintock [22] yöntemi ile elde edilmiştir. Sıvı kristal yöntemiyle ölçülen yerel ısı transferi katsayısı test yüzey, giriş ve çıkış sıcaklığına bağlıdır. Bu sıcaklık ölçümlerininbelirsizlikleri sırasıyla buralarda % 0.5, % 0.3 ve % 0.7 karşılık ± 0.2 C dir. h, lokal ısı geçiş katsayısının belirsizliğe katkıda bulunan diğer faktörler sıvı kristal, belirlenen renge ulaşan sıvı kristal için geçen zaman ve yüzey ısı yayılımını en sıcaklık-renk kalibrasyonu hatalarıdır. Bu üç parametrede de hatalar sırasıyla % 0.5,% 0.4 ve % 1 olarak tahmin edilmektedir. Belirsizliğe katkıda bulunan bir diğer önemli hata yaklaşık % 4 olan hava besleme sistemi, akış hızı veya Reynolds sayısı ölçümündeki hatadır. Tüm bu hataların bileşimi yerel ısı iletim katsayısında %7 belirsizliğe yol açar. 4. DENEYSEL SONUÇLAR ve İRDELEME Deneyler 3 farklı Re sayısında yapılmıştır. Deneysel sonuçların karşılaştırılmalarında giriş kanalındaki Reynolds sayıları alınmıştır. Giriş kanalındaki Reynolds sayıları sırasıyla; 2.2x104, 2.75 x104 ve 3.3 x104 şeklinde ölçümlerden hesaplanmıştır. Şekil 4,5 ve 6 de kanal yüzeyinde meydana gelen ısı geçiş katsayısının dağılımı gösterilmiştir. Şekil 4 de gösterilen dağılım düz kanal içindir. U dönüşün etkisi ile özellikle çıkış kanalı boyunca ısı iletim katsayısının kanal yan duvarında daha arttığı görülmektedir. Kanal geçiş plakası yakınında kanal boyunca ısı iletim katsayısının azaldığı kanal sonunda en düşük seviyelere ulaştığı görülmektedir. Kanal giriş kısmında, giriş kanalı sonunda ve kanal geçiş bölgelerinde ısı transferi katsayısının en yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Isı iletim katsayısının giriş kanalı boyunca kanal sonuna doğru yükseldiği, çıkış kanalı boyunca çıkışa doğru azaldığı anlaşılmaktadır. U dönüşünün etkisi azaltmak için hem giriş hem de çıkış kanalında 90 ve 45 açılara sahip ripler kullanılmıştır. Şekil 5 ve 6 da bu kanal yüzeylerine ait ısı iletim katsayısı dağılımları gösterilmiştir. Bu dağılımlara bakıldığında riplerin etkisi hem giriş, hem de çıkış kanalında ısı iletim katsayısı dağılımında pozitif etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle çıkış kanalındaki etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir Kanal içinde kullanılan riplerin bulunduğu bölgelerde ısı iletim katsayısı en yüksek değerlere ulaştığı Şekil 7, 8 ve 9 da verilen grafiklerden anlaşılmaktadır. Riplerin etkisi özellikle 90 riplerin etkisi giriş ve çıkış kanalı boyunca düz kanalda meydana gelen ısı iletim katsayısı değişimini istenilen şekilde değiştirdiği grafiklerden anlaşılmaktadır. Riplerin etkisi sonucu kanal yüzeyindeki ısı iletim katsayısının daha homojen bir dağılım meydana getirdiği hem grafiklerden hem de ısı iletim katsayısı dağılım şekillerinden anlaşılmaktadır. Reynolds sayısının arttırılması kanal yüzeyindeki ısı iletim katsayısının artmasına neden olduğu Şekil 7,8 ve 9 da verilen grafiklerden tespit edilmiştir. Düz kanaldaki yüzey ısı transferi dağılımı incelendiğinde girişten itibaren kanal boyunca azaldığı Şekil 7 den anlaşılmaktadır. Bu azalma giriş kanalında yaklaşık %80-%70 aralığında olduğu görülmektedir. Ancak kanal geçiş bölgesi duvarında U dönüşün etkisi 30

5 ile yükselmekte ve %100 e yakın artmaktadır. Çıkış kanalı kanal boyunca tekrar azalmakta ve kanal sonunda en düşük seviyeler ulaşmaktadır. 90 ripli kanalda riplerin etkisi çok net bir şekilde görülmektedir. Özellikle riplerin bulunduğu bölgelerde ani değişimler Şekil 8 de görülmektedir. Ripin akış yönüne göre ön tarafında ısı iletim katsayısı en düşük seviyede olmasına rağmen rip üzerinde bir anda artmakta ve maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Ancak rip arkasında tekrar düşerek en düşük seviyeye gelmektedir. Her rip için bu durum aynı şekilde devam etmektedir. Bu durum Şekil 8 de çok net bir şekilde hem çıkış hem de giriş kanalları için görülmektedir. Şekil 4. Düz kanal yüzeyindeki ısı geçiş katsayısı dağılımı. Şekil 7. Kanal boyunca h(kw/m 2 k) ortalama değişimi. Şekil ripli kanal yüzeyindeki ısı geçiş katsayısı dağılımı. Şekil ripli kanal yüzeyindeki ısı geçiş katsayısı dağılımı. Şekil 8. Kanal boyunca h(kw/m 2 k) ortalama değişimi. 31

6 Şekil 9. Kanal boyunca h(kw/m 2 k) ortalama değişimi. Ripler lineer bir şekilde azalan ortalama ısı iletim katsayısını değiştirmektedirler. Düz kanal ortalama ısı transfer katsayısı 90 ve 45 ripli kanallara göre daha yüksek olduğu ancak 90 ve 45 kanallarda daha homojen bir dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. 45 ripli kanala ait ortalama ısı iletim katsayısı grafikleri incelendiğinde riplerin yüzel ortalama ısı iletim değerlerini daha homojen değiştirdiği anlaşılmaktadır. 45 riplerin kanal yüzeyi ısı transferi katsayısının 90 göre daha homojen bir dağılım etkisi yaptığı görülmektedir. 45 ripli çıkış kanalında düz kanala benzer bir dağılım görülmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında yaklaşık %30 oranında ısı iletim katsayısında düşüş görülmektedir. Çıkış kanal ekseni boyunca ripli ve ripsiz kanal orta esenindeki ısı iletim katsayısı değişimi Şekil 10 da Re=27500 için ayrı ayrı gösterilmektedir. Bu grafiklere bakıldığında düz kanala göre 45 ve 90 ripli kanaldaki ısı iletimi katsayısının daha değişken bir dağılım gösterdiği özellikle 90 ripli kanalda riplerin olduğu bölgelerde maksimum ve minimum noktalar meydana getirdiği görülmektedir. Şekil 10 da çıkış kanalı ekseni boyunca üst yüzeyde meydana gelen ısı iletim katsayısı değerleri gösterilmektedir. 90 ve 45 ripli kanallardaki rip aralarındaki ısı iletim katsayıları dalga boylarının hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Şekil 10. Çıkış Kanalı ekseni boyunca h(kw/m 2 K) değişimi : Re= Düz kanalda ise ısı iletim katsayısının kanal ekseni boyunca azaldığı görülmektedir. Grafiklerden rip aralarında ısı iletim katsayısının düz kanaldaki azalma eğilimine göre azalmaya devam ettiği görülmektedir. Şekil 11 de riplerin kanal enine göre etkileri görülmektedir. Ripler kanal içindeki akışa 90 ve 45 derece yerleştirildiği için akışı yönünde bu açılarda değiştirmekte ve Şekil 11 de görüldüğü gibi kanal girişinde kanal yan duvarına doğru, U dönüş sonrası kanal çıkışında kanal ara geçiş parçasına doğru yönlendirme yapmaktadır. Düz kanaldaki ısı iletim katsayısı dağılımına göre ripli kanallarda ısı iletim katsayısının daha homojen olmasına katkı sağladığı görülmektedir. Akışı ısı iletim katsayısının düşük 32

7 olduğu bölgelere ripler yardımıyla yönlendirmenin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Şekil 11. Rip aralarındaki akışkanın hareketi. 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Kanal geçiş parçası yan duvarından kanal duvarına doğru hareketin gösterimi Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. a) Reynolds sayısının değişimi kanal yüzeyindeki ısı iletim katsayısının değişimine neden olduğu görülmüştür. b) U dönüşün etkisiyle kanal geçiş parçası yan bölgelerinde akışın kanal yan duvarına doğru yönelmesinden dolayı h katsayısının kanal boyunca azaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun yok edilmesi için U dönüş açısı üzerinde çalışma yapılması gerektiği anlaşılmıştır. c) Riplerin bulunduğu bölgelerde ısı transferi katsayısında bir artışın olduğu ve ripler kanal boyunca ısı transferi dağılımının homojenleşmesine katkı sağladığı görülmektedir. Riplerin çoğaltılması bu homojenliğin artmasına neden olacaktır. d) Ripler kanal eninde doğru akışkanı yönlendirdiği ve bunun rip açısı ve rip aralığı ile orantılı bir şekilde olduğu görülmektedir. Düz kanalda ısı iletim katsayısının az olduğu bölgeler için uygun rip açılarıyla ve uygun rip aralıklarıyla ısı iletim katsayısında arttırım sağlanabileceği anlaşılmıştır. e) Kanal içine ripler yerleştirilmesi düz kanala göre ısı iletim katsayısında genel olarak bir azalmaya neden olduğu, ancak kanal yüzeyinde daha homojen bir dağılıma katkı sağladığı anlaşılmıştır. Budan sonraki çalışmalarda riplerin farklı açı, aralık ve şekillerde benzer geometriler kullanarak deneylerin veya teorik çalışmaların yapılmasının bu konuya daha çok katkı sağlayacaktır. Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited. 6. KAYNAKLAR [1] Uysal, U., Li, P.-W., Chyu, M.K., Cunha, F.J., (2006), "Heat Transfer on Internal Surfaces of A Duct Subjected To Impingement of A Jet Array with Varying Jet Hole-Size and Spacing", Journal of Turbomachinery, 128, [2] Han, J. C., ve Park, J. S., (1988), Developing Heat Transfer in Rectangular Channels with Rib Turbulators, International Journal Heat Mass Transfer, 31, 1, [3] Han, J. C., (1984), Heat Transfer and Friction on Channels with Two Opposite Rib-Roughened Walls, ASME Journal Heat Transfer,106, [4] Han, J.C., Ou S., Park, J.S., ve Lei, C.K., (1989), Augmented Heat Transfer in Rectangular Channels of Narrow Aspect Ratios with Rib Turbulators, International Journal Heat Mass Transfer, 32, [5] Han J.C., Zhang Y.M., ve Lee C.P., (1991), Augmented Heat Transfer in Square Channels with Parallel, Crossed, and V-Shaped Angled Ribs, ASME Journal Heat Transfer, 113, [6] Han, J.C., ve Zhang, Y.M., (1992), High Performance Heat Transfer Ducts with Parallel, Broken, and V-Shaped Ribs, International Journal Heat Mass Transfer, 35, [7] Taslim, M.E., ve Wadsworth, C.M, (1997), An Experimental Investigation of The Rib Surface- Averaged Heat Transfer Coefficient in A Rib- Roughened Square Passage, ASME Journal Turbomachinery, 119, [8] Taslim, M.E., Li T., ve Spring, S.D., (1995), Experimental Study of The Effects of Bleed Holes on Heat Transfer and Pressure Drop in Trapezoidal Passages with Tapered Turbulators, ASME Journal Turbomachinery, 117, [9] Chandra, P.R., Niland, M.E., and Han J.C., (1997), Turbulent Flow Heat Transfer And Friction in A Rectangular Channel with Varying Number of Ribbed Walls, ASME Journal Turbomachinery, 119, [10] Wang, L., ve Sunden, B., (2005), Experimental Investigation of Local Heat Transfer in A Square Duct with Continuous and Truncated Ribs, Journal Experimental Heat Transfer, 18, [11] Tanda, G., ve Cavallero, D., (2001), An Experimental Investigation of Forced Convection Heat Transfer in Channel with Rib Turbulators By Mean of Liquid Crystal Thermography, Experimental Thermal Fluid Science, 26, [12] Johnson, R. W., ve Launder, B. E., (1985), Local Nusselt Number and Temperature Field in Turbulent Flow Through A Heated Square- Sectioned 33

8 U Bend, International Journal Heat Fluid Flow, 6, [13] Chyu, M.K., (1991), Regional Heat Transfer in Two-Pass and Three- Pass Passages with 180 Sharp Turns, ASME Journal Heat Transfer, 113, [14] Ekkad, S. V., Huang, Y., ve Han, J.C., (1998), Detailed Heat Transfer Distributions in Two-Pass Square Channels with Rib Turbulators and Bleed Holes, International Journal Heat Mass Transfer, 41, [15] Mochizuki, S., Murata, A., Shibata, R., ve Yang, W.J., (1999), Detailed Measurements of Local Heat Transfer Coefficients in Turbulent Flow Through Smooth and Rib-Roughened Serpentine Passages with A 180 Sharp Bend, International Journal Heat Mass Transfer, 42, [16] Astarita, T., ve Cardone, G., (2000), Thermofluidynamic Analysis of The Flow Near A Sharp 180 Turn Channel, Experimental Thermal Fluid Science, 20, [17] Astarita, T., Cardone, G., ve Carlomagno, G. M., (2002), Convective Heat Transfer in Ribbed Channels with A 180 Turn, Experiments in Fluids, 33, [18] Algawair, W., Iacovides, H., Kounadis, D., ve Xu, Z., (2007), Experimental Assessment of The Effects of Prandtl Number and of A Guide Vane on The Thermal Development in A Ribbed Square-Ended U-Bend, Experimental Thermal Fluid Science, 32, [19] Salameh, T., Sunden, B., (2010), An Experimental Study of Heat Transfer and Pressure Drop on The Bend Surface of A U-Duct, ASME GT , in Proceedings of ASME Turbo Expo (2010): Power for Land, Sea and Air GT2010, Glasgow, UK. [20] Chyu, M. K., Ding, H., Downs, J. P., ve Soechting, F. O., (1998), Determination of Local Heat Transfer Coefficient Based on Bulk Mean Temperature Using a Transient Liquid Crystals Techniques, Exp. Therm. Fluid Sci., 18, [21] Van Treuren, K. W., Wang, Z., Ireland, P. T., ve Jones, T. V., (1993), Detailed Measurements of Local Heat Transfer Coefficient and Adiabatic Wall Temperature Beneath an Array of Impinging Jets, ASME J. Turbomach., 16, [22] Kline, S. J., ve McClintock, F. A., (1953), Describing Uncertainties in Single- Sample Experiments, Mech. Eng. Am. Soc., 75,3 8. ÖZGEÇMİŞLER Y. Doç. Dr. Ünal UYSAL!988 Yılında YTÜ Kocaeli Müh.Fakültesi Makina mühendisliği Bölümünden Mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak. Makina Müh. Bölümünde 1989 yılında Arş. Görevlisi olarak göreve başladı yılında Sakarya Üniversitesi Müh.Fak. Makina Müh. Bölümünde Arş.Görevliliğine devam etti Yılında Doktorasını tamamladı Yılında Y.Doç.Dr. olarak görevine devam etti yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Pittsburgh Üniveristesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Halen Sakarya Üniversitesinde görevine devam etmektedir. Y. Doç. Dr. Yüksel KORKMAZ 1991 yılında YTÜ Kocaeli Mühendislik Fak. Makina Bölümü nden mezun olduktan sonra 1993 yılında Kocaeli Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı yılında Sakarya Üniversitesinde doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Halen Sakarya Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinde Öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir Nedim SÖZBİR 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Müh. Fak. Mak. Müh bölümünde ve 1991 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. EABD Yüksek Lisans yaptı yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. EABD doktora yaptı. Doktora tez çalışmasını yılları arasında Miami Üniveritesi Mak. Müh. Bölümünde Prof. Dr. Sadık KAKAÇ ile yaptı yılları arasında Carnegie Mellon Üniversitesi Mak. Müh. Bölümünde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı yılları arasında Thales Alenia Space, Fransa firmasında Uydu Termal Kontrol konusunda çalıştı yılında itibaren Ulaştırma Bakanlığı Türksat A.Ş de Uydu Montaj, Integrasyon ve Test ve Uydu Tasarımı konularında danışman olarak görev yapmaktadır yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümününde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Ahmet Hakan HIRCA 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü nden lisans diploması aldı. Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Takımı Başkanlığını yaptı. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü Enerji EABD'nda yüksek lisans eğitimi almaktadır. 34

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article EXPERIMENTALLY INVESTIGATION OF THE EFFECT OF A SQUARE CROSS-SECTIONAL

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

DÜŞEY VE ARALIKLI YERLEŞTİRİLEN BLOKLARIN ARKASINDA TAŞINIM ISI GEÇİŞİ VE BASINÇ DAĞILIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DÜŞEY VE ARALIKLI YERLEŞTİRİLEN BLOKLARIN ARKASINDA TAŞINIM ISI GEÇİŞİ VE BASINÇ DAĞILIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 26, 1, 29-35, 26 J. of Thermal Science and Technology 26 TIBTD Printed in Turkey ISSN 13-3615 DÜŞEY VE ARALIKLI YERLEŞTİRİLEN BLOKLARIN ARKASINDA TAŞINIM ISI GEÇİŞİ VE BASINÇ

Detaylı

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi 43 Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi Kenan YAKUT 1, Abdüssamed KABAKUŞ, * Faruk YEŞİLDAL 3, Altuğ KARABEY 4 1 Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

DİKDÖRTGEN DELİKLİ DÜZ LEVHA ÜZERİNDE FİLM SOĞUTMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ

DİKDÖRTGEN DELİKLİ DÜZ LEVHA ÜZERİNDE FİLM SOĞUTMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 26, 1, 9-14, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DİKDÖRTGEN DELİKLİ DÜZ LEVHA ÜZERİNDE FİLM SOĞUTMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

TÜRBÜLANSLI AKIŞTA ISI TRANSFERİNİN BLOKLU YÜZEYLER İLE ARTTIRILMASI

TÜRBÜLANSLI AKIŞTA ISI TRANSFERİNİN BLOKLU YÜZEYLER İLE ARTTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2013 ARAŞTIRMA TÜRBÜLANSLI AKIŞTA ISI TRANSFERİNİN BLOKLU YÜZEYLER İLE ARTTIRILMASI Onur YEMENİCİ * Z. Abidin FIRATOĞLU ** Özet:

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ T. Algül, B. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SIVI KRİSTALİN ISI TRANSFERİ UYGULAMALARINDA KULLANILMASI

SIVI KRİSTALİN ISI TRANSFERİ UYGULAMALARINDA KULLANILMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2012 CİLT 5 SAYI 3 (61-65) SIVI KRİSTALİN ISI TRANSFERİ UYGULAMALARINDA KULLANILMASI Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Yb. İbrahim HHO Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

Corresponding author: kamilarslan@karatekin.edu.tr. Özet. Bu çalışmada yamuk kesit alanına sahip bir kanal içerisindeki hidrodinamik olarak

Corresponding author: kamilarslan@karatekin.edu.tr. Özet. Bu çalışmada yamuk kesit alanına sahip bir kanal içerisindeki hidrodinamik olarak Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 75 87 Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Hidrodinamik Olarak Tam Gelişmiş Isıl Olarak Gelişmekte Olan Laminer Akış ve Isı Transferinin

Detaylı

ORİFİS TİPİ BLOKAJIN BORULARDA TÜRBÜLANSLI ISI TRANSFERİNE ETKİSİ. Öğr. Gör. Burhan CANLI. S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ORİFİS TİPİ BLOKAJIN BORULARDA TÜRBÜLANSLI ISI TRANSFERİNE ETKİSİ. Öğr. Gör. Burhan CANLI. S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 1, Number: 1 2000 ORİFİS TİPİ BLOKAJIN BORULARDA TÜRBÜLANSLI ISI TRANSFERİNE ETKİSİ ÖZET Öğr. Gör. Burhan CANLI S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

MİKRO BORULARDA BASINÇ DÜŞÜŞÜ

MİKRO BORULARDA BASINÇ DÜŞÜŞÜ MİKRO BORULARDA BASINÇ DÜŞÜŞÜ Semahat Barlak a*, Sinan Yapıcı a, O. Nuri Şara a a Atatürk üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,540,Erzurum,Türkiye * Semahat Barlak: Atatürk üniversitesi,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS KL MA SANTRALLER N TASARLANAN B R DEL KL D F Z RL BO H CREDEK HAVA AKI ININ SAYISAL OLARAK NCELENMES ahmet.erdogan@inonu.edu.tr, ekrem.tacgun@inonu.edu.tr, suat.canbazoglu@inonu.edu.tr, gokhan.aksoy@inonu.edu.tr,

Detaylı

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ Gülay YAKAR Mayıs 27 DENİZLİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE

Detaylı

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ 1. GĠRĠġ Endüstride kullanılan birçok ısı değiştiricisi ve benzeri cihazda ısı geçiş mekanizması olarak ısı iletimi ve taşınım beraberce

Detaylı

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ KM380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 005-006 Bahar Dönemi Arş.Gör. Zeynep ÖZAYDIN (Oda No: 504 Arş.Gör. Tuğba GÜMÜŞDERE (Fen Bilimleri Enstitüsü KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ Deney No : 5b AMAÇ İki ucu

Detaylı

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May, Elazığ, Turkey Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi Y. Varol,

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

TEK KANALLI, ÇOK KANALLI ve DÖNEN JETLERĐN ISI TRANSFERĐNE ETKĐLERĐ

TEK KANALLI, ÇOK KANALLI ve DÖNEN JETLERĐN ISI TRANSFERĐNE ETKĐLERĐ makale TEK KANALLI, ÇOK KANALLI ve DÖNEN JETLERĐN ISI TRANSFERĐNE ETKĐLERĐ.Kadir BAKIRCI * Kadir BĐLEN Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bu çalışmada dairesel kesitli

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

YAMUK KESİTLİ KANAL İÇERİSİNDE LAMİNER AKIŞTA HİDRODİNAMİK VE ISIL OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ISI TRANSFERİ PROBLEMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

YAMUK KESİTLİ KANAL İÇERİSİNDE LAMİNER AKIŞTA HİDRODİNAMİK VE ISIL OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ISI TRANSFERİ PROBLEMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 29, 2, 59-66, 2009 J. of Thermal Science and Technology 2009 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 YAMUK KESİTLİ KANAL İÇERİSİNDE LAMİNER AKIŞTA HİDRODİNAMİK VE ISIL OLARAK

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No: Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 155 LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erhan URAS Gürcan DURMAZ Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, levha kanatlı borulu tipli

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ

SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ 551 SERAMİK/METAL OKSİT SENSÖRLÜ ÇİY-NOKTASI ÖLÇER KALİBRASYON SİSTEMİ Seda OĞUZ AYTEKİN ÖZET Bu çalışmada; özellikle düşük nem değerlerinde ölçüm yapan seramik ya da metal oksit sensörlü çiynoktası ölçerlerin

Detaylı

An Investigation of Pressure Loss Values of Film and Curler Wet-Cooling Tower Fills

An Investigation of Pressure Loss Values of Film and Curler Wet-Cooling Tower Fills Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-3(007), 5-57 Soğutma Kulelerinde ve Tipi Dolguların Oluşturduğu Basınç Kaybının İncelenmesi Arif Emre ÖZGÜR Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ B. Algül, T. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla

Detaylı

DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III ON-OFF VALF BORU KESİTİ

DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III ON-OFF VALF BORU KESİTİ DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III 200 500 500 ON-OFF VALF 30 BORU KESİTİ DENEY ŞEMASI BORU TRANSDUCER COMPUTER AMPLIFICATOR DIGITAL CONVERTER AN ANALYTICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF UNSTEADY FLOWS IN

Detaylı

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Bahar yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru Çözümleri 30.05.2017 Adı- Soyadı: Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

DUBLEKS EV GEOMETRİSİNE SAHİP KAPALI ORTAMLARDA FARKLI ISITMA YÖNTEMLERİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL ANALİZİ

DUBLEKS EV GEOMETRİSİNE SAHİP KAPALI ORTAMLARDA FARKLI ISITMA YÖNTEMLERİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL ANALİZİ 5 DUBLEKS EV GEOMETRİSİNE SAHİP KAPALI ORTAMLARDA FARKLI ISITMA YÖNTEMLERİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL ANALİZİ Birol ŞAHİN ÖZET Dubleks ev benzeri kısmi olarak bölünmüş

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel:

Dr. Fatih AY. Tel: Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Güneş enerjisi yeryüzüne ulaştıktan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA, OKSİJEN, KARBONDİOKSİT, KARIŞIM GAZININ SOĞUTMA- ISITMA

Detaylı

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR KANATLI BORULU EVAPORATÖRLERDE DEVRE TASARIMININ KAPASİTEYE ETKİSİNİN N DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Isı Değiştiricilerine Genel Bir Bakış Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri Problemler

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi ayla:sablon 16.09.2009 09:50 Page 41 Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayla DOĞAN Arş. Gör. Tolga PIRASACI ÖZET Bu çalışmada, pasif ısıtmada kullanılan,

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

Abs tract: Key Words: Gökhan ARSLAN

Abs tract: Key Words: Gökhan ARSLAN Gokhan arslan:sablon 02.01.2013 14:46 Page 12 Gökhan ARSLAN Kanatlı Borulu Isı Değiştiricilerinde İç Yüzeyi Yivli Boru Kullanımının Isı Geçişine Etkisi Abs tract: In that study, effects of using micro-fin

Detaylı

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

LAMİNER ZORLANMIŞ KONVEKSİYON ŞARTINDA İKİ PARALEL LEVHA ARASINA YERLEŞTİRİLEN ENGELLERİN AKIŞ VE ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

LAMİNER ZORLANMIŞ KONVEKSİYON ŞARTINDA İKİ PARALEL LEVHA ARASINA YERLEŞTİRİLEN ENGELLERİN AKIŞ VE ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 27, 2, 7-13, 2007 J. of Thermal Science and Technology 2007 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 LAMİNER ZORLANMIŞ KONVEKSİYON ŞARTINDA İKİ PARALEL LEVHA ARASINA YERLEŞTİRİLEN

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİ KİTABI II. CİLT İZMİR mmo vavın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Bu tür akışölçerlerde, akışta kısıtlama yapılarak yaratılan basınç farkı (fark basınç), Bernoulli denkleminde işlenerek akış miktarı hesaplanır. Bernoulli denkleminin

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI MEVCUT DENEY TESĠSATLARI VE CĠHAZLAR 2013 Edirne 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1

SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1 SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1 Passive Vortex Control Behind Two Side by Side Cylinders in Shallow Waters Mustafa Atakan AKAR Makine Mühendisliği

Detaylı

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Alper ALTINER *, Egemen BİLGE * * Heksagon Mühendislik ve

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

KARE KESİTLİ YATAY BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON AKIŞIN İNCELENMESİ Abuzer ÖZSUNAR

KARE KESİTLİ YATAY BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON AKIŞIN İNCELENMESİ Abuzer ÖZSUNAR TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 149-158 TEKNOLOJİ KARE KESİTLİ YATAY BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON AKIŞIN İNCELENMESİ Abuzer ÖZSUNAR G. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ İÇİNDEKİLER Sayfa. Genel Bilgiler. Deney Düzeneği. Teori... Analiz 8 . GENEL BİLGİLER Aralarında sonlu sıcaklık farkı olan katı bir yüzey ve bu yüzeyle

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ 383 SIVI YOĞUNLULARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ Haldun DİZDAR Ümit Y. AÇADAĞ Orhan SAARYA ÖZET Endüstride, sıvı yoğunluğunun yüksek hassasiyetle ölçümü, başta petrol olmak

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı