AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin"

Transkript

1 AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: , Fax: Ali İhsan Şentürk Yüksek lisans Öğrencisi, Erciyes Üniv. Fen Bilim. Enst. İnşaat A.B.D. Kayseri, Galip Seçkin Yard. Doç. Dr., Çkrova Üniv. ühendislik-imarlık Fak. Çevre üh. Böl. Adana, Tel: (322) , Fax: (322) , Giriş Açık kanal akımlarında enkesit boynca hız dağılımının bilinmesi kanalların boytlandırılması ve akımın özelliklerinin belirlenmesi bakımından önemlidir. Enkesit üzerinde kayma gerilmesinin belirlenmesi, enerji kayıplarının, sediment taşınımının ve türbülans yapısının incelenmesi hız dağılımının tanımlanmasını zornl kılar. Açık kanal hidroliğinde bir kesitteki ortalama hızın için bir çok ampirik formül geliştirilmiştir. anning denklemi bnlardan en yaygın kllanılanı olp b ifadedeki parametrelerin tahmini farklı akım şartlarında oldkça zor ve değişkendir. Açık kanal akımlarında derinlik boynca hız dağılımlarının belirlenmesinde kllanılan law of the wall ve velocity defect distribtion gibi yarı ampirik ifadelerdeki sabitlerin farklı akım şartlarında belirlenmesi gerekmektedir. B çalışmada parametre tahmin yöntemini içeren Chi tarafından geliştirilen Entropy yönteminin açık kanalda ölçülmüş hız değerlerine ygnlğ incelenmiştir. B satla Erciyes Üniversitesi İnşaat ühendisliği Bölümü Hidrolik laboratarında blnan açık kanal modelinde 17 farklı akım drm ele alınmıştır. Pürüzsüz akım şartlarında kanal orta kesitinden itibaren dvara doğr 7 farklı düşeyde elde edilen hız dağılımlarının Chi tarafından verilen dağılıma ygnlğ incelenmiştir. 1

2 Çalışma Yöntemi Türbülanslı akımların hız dağılımını veren ifadelerin belirlenmesi Prandtl ve von Karman ın bor akımları üzerindeki araştırmaları ile yoğnlk kazanmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda katı sınıra yakın, viskoz alt tabakada hız dağılımının lineer oldğ, sınırdan zaklaştıkça türbülans etkisinin artmasıyla düşey hız profillerinin velocity defect law, law of the wall ve üstel dağılımlar ile temsil edilebileceği belirtilmiştir. B dağılımlardaki deneysel sabitler için çeşitli değerler önerilmiştir [1]. Chi ve Said [2] açık kanal akımlarında bir kesitteki ortalama hız ile b kesitte ölçülen simm hız oranının sabit oldğn, debi ve yükseklikle değişmediğini belirlemiştir. Bor ve açık kanal akımları için b ilişkiyi aşağıdaki gibi göstermişlerdir. e = φ = e 1 1 (1) Brada =boytsz entropy parametresi olp kanal kesiti için bir çok özelliğin belirlenmesinde kllanılabileceğini bildirmişlerdir. Chi [3] açık kanaldaki hız dağılımını entropy parametresine bağlı olarak (2) ifadesinde vermiştir. = ln 1 + ( e 1) (2) brada =hız; =kanal enkesitindeki simm hız; =hızın oldğ eş hız eğrisine ait sabit; = ın olştğ konm, nin simm değeridir. Chi ve Tng [4], (2) ifadesindeki / oranını, simm hızın olşma yerine göre 3 farklı şekilde tanımlamıştır. 1. drm olan simm hızın s yüzünden h mesafesi kadar altında olması hali yani d/dz< olması drmnda ; max z z = exp 1 H h H h olarak alınabileceğini bildirmişlerdir. Brada H=s yüksekliği, h=dalma derinliği; z = hızının olştğ derinliktir. 2. drmda ise simm hız s yüzünde olabileceği (h=) ve b drm içinde (4) ifadesinin kllanılabileceğini bildirmişlerdir. max z z = exp 1 H H 2 (3) (4)

3 3. drm olarak ta simm hızın s yüzünde olması halinde d/dz> ve h< olacaktır. B drmda (2) ifadesindeki / aşağıdaki gibi alınabileceğini bildirmişlerdir. max = z H (5) B çalışmada Erciyes Üniversitesi, ühendislik Fakültesi, Hidrolik laboratarında blnan açık kanal modelinde yapılan hız ölçümleri, Entropy yöntemi ile incelenmiştir. B amaçla 17 farklı akım drmnda, kanal üzerinde sınır tabakasının geliştiği 6. m de kanal orta kesitinden başlayarak dvara kadar 7 farklı düşeyde hız ölçümleri yapılmıştır. Her bir akım drmnda ölçüm alınan kesit için ve değerleri belirlenerek kesit için parametresi hesaplanmıştır. Ölçümlerin yapıldığı kesit için belirlenen Entropy parametresi kllanılarak (2) ifadesinde verilen hız dağılımının ölçüm datalarına ygnlğ incelenmiştir. Blglar Deneyler Erciyes Üniversitesi İnşaat ühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratarında blnan tabanı ve yan dvarları camdan.6x.6x9.5 m boytl kanal da yapılmıştır. Kanaldaki akımın debisi kanala s veren sabit seviyeli haznenin girişindeki borya yerleştirilen Altosonic UL 6R tipi debi ölçer yardımı ile belirlenmiştir. Akım hızları kanal üzerinde 3 doğrltda hareket edebilen sehpaya yerleştirilen Streamflo Velocity eter 4 tipi Low Speed Propeller Probe ile ölçülmüştür. Kırkgöz ve Ardıçlıoğl [1] tarafından belirlenen sınır tabakasının gelişmiş oldğ bölge olan 6. m de kanal orta kesitinden başlayarak (y=) dvara doğr 5 er cm arayla 7 farklı düşeyde enkesit ölçümleri yapılmıştır. Hız ölçümleri derinlik boynca kanal tabanına yaklaşılan en yakın mesafe olan.75 cm den başlayarak her 1 cm de s yüzüne kadar alınmıştır. Hız ölçümleri kesit oranının 2.8 B/H 17., Reynolds sayısının Re ve Frode sayısının. Fr 1.23 aralığında 17 farklı akım drmnda yapılmıştır. Ele alınan akım şartlarında kesit ortalama hızı ölçülen noktasal hızların integrasyon ile belirlenmiştir. Her bir akım drmnda belirlenerek - arasındaki ilişki yardımıyla söz kons kesite ait Entropy parametresi (1) ifadesi kllanılarak =5.25 olarak hesaplanmıştır. Şekil 1 de - arasındaki ilişki gösterilmiştir. Hesaplanan parametresi kllanılarak Chi [3] tarafından verilen (2) ifadesinin 17 farklı akım drmnda hız dağılımına ygnlğ incelenmiştir. 3

4 Yapılan ölçümlerden elde edilen dağılımlarda simm hızın olşma yerine göre / oranları için (3), (4) ve (5) eşitlikleri kllanılmıştır. Şekil 2-a da görüleceği üzere B/H 5. olan akım drmlarında enkesit boynca tüm düşeylerde yapılan ölçümler Entropy yöntemi ile oldkça iyi bir ym göstermektedir. Kesit oranının B/H<5. olması drmnda kanal orta kesitinde ve dvarlara doğr ölçüm alınan tüm düşeylerde s yüzüne yakın bölgede ölçülen hız dağılımındaki dalmaları, (2) ifadesinin iyi temsil edemediği belirlenmiştir Şekil 2-b V (m/s) = Vort (m/s) Şekil 1 - arasındaki ilişki 8 y=, Ölçüm Ölçüm 1, B/H=6.2 8 Ölçüm1, B/H=6.2 y=27 cm, Ölçüm (m/sn) (a) (m/sn) H (mm) Ölçüm 6, B/H=2.8 y=, Ölçüm (m/s) (b) y=27 cm, Ölçüm Ölçüm 6, B/H= (m/s) Şekil 2 Ölçülmüş hız dağılımlarının Entropy yöntemi ile karşılaştırılması 4

5 Kaynaklar [1] Kırkgöz. S. and Ardıçlıoğl., Velocity profiles of developing and developed open channel flow, J. Hydr. Engrg., ASCE, 123(12) (1997) [2] Chi C. L. and Said C. A., odeling of maximm velocity in open-channel flow, J. Hydr. Engrg. ASCE, 121(1) (1995) [3] Chi C. L., Velocity distribtion in open channel flow, J. Hydr. Engrg., ASCE, 115(5) (1989) [4] Chi C. L. and Tng N. C., aximm velocity and reglarities in open-channel flow, J. Hydr. Engrg. ASCE, 128(4) (22)

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 27 Araştırma Makalesi / Research Article Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Determination of Liquid Limit of Soils Using One

Detaylı

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ POMPA TASARIMI. Tunç Değer A.Özden Ertöz Vansan Makina Sanayii ÖZET 1.GİRİŞ 2.ÇARK TASARIMI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ POMPA TASARIMI. Tunç Değer A.Özden Ertöz Vansan Makina Sanayii ÖZET 1.GİRİŞ 2.ÇARK TASARIMI BİLGİSAYAR DESTEKLİ POMPA TASARIMI Tunç Değer A.Özden Ertöz Vansan Makina Sanayii ÖZET Tam radyal ve yarı eksenel pompa dizaynında kullanılabilen, tasarımda deneysel sonuçlardan faydalanma imkanı sunan,

Detaylı

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi. Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi. III.Enerji Verimliliği Kongresi Nisan 2011-Gebze

Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi. Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi. III.Enerji Verimliliği Kongresi Nisan 2011-Gebze FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNA UYGULAMARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLEME İLE TAHMİN EDİLMESİ Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

Türkiye 10. Kömür Kongresi liilıliriler Kitıthı/I'roccedings o)'the I Olli (Dal Congress of Turkey

Türkiye 10. Kömür Kongresi liilıliriler Kitıthı/I'roccedings o)'the I Olli (Dal Congress of Turkey Türkiye 0. Kömür Kongresi liilıliriler Kitıthı/I'roccedings o)'the I Olli (Dal Congress of Turkey KALIN KÖMÜR DAMARLARINDA YAPILAN YÜK VE KONVERJANS ÖLÇÜMLERİNİN YENİ TEORİK YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

45 EĞİME SAHİP BEŞİK VE KIRMA ÇATILAR ÜZERİNDEKİ RÜZGÂR YÜKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

45 EĞİME SAHİP BEŞİK VE KIRMA ÇATILAR ÜZERİNDEKİ RÜZGÂR YÜKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ MAKALE 45 EĞİME SAHİP BEŞİK VE KIRMA ÇATILAR ÜZERİNDEKİ RÜZGÂR YÜKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Yücel Özmen * Doç. Dr., KTÜ, Makina Mühendisliği Bölümü, Trabzon yozmen@ktu.edu.tr Ertan Baydar Prof. Dr.,

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı