Sunacağımız çalışma TÜSİAD VE UNFPA in işbirliği ile gerçekleşen, Demografik değişimler ve bu değişimlerin sosyal politika alanlarına izdüşümlerini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunacağımız çalışma TÜSİAD VE UNFPA in işbirliği ile gerçekleşen, Demografik değişimler ve bu değişimlerin sosyal politika alanlarına izdüşümlerini"

Transkript

1

2 Sunacağımız çalışma TÜSİAD VE UNFPA in işbirliği ile gerçekleşen, Demografik değişimler ve bu değişimlerin sosyal politika alanlarına izdüşümlerini ele alan 2050 ye doğru Nüfusbilim ve Yönetim çalışmasının bir parçası olarak hazırlanan, Sağlık sektörü Raporu

3 Sağlık Raporunu hazırlamada biz yazarların amacı; doğuştan sahip olunan bir insan hakkı olan SAĞLIĞI merkeze koyarak; Nüfusbilim tarafından sağlanan verilerden, sağlık alanında daha etkili nasıl yararlanabileceği konusunda uygulayıcılara yol göstermek, Sağlık göstergelerinin açıklanması ve yorumlanmasına katkıda bulunmak, Sağlık sektöründe uzun vadeli stratejik düşünmeyi teşvik etmek, Makro düzeyde sağlık politikaları önermek, Sağlık sektöründe veriye dayalı bir yönetim kültürü oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

4 Sağlık sektör kitabının hedef kitlesi; Sağlık politika oluşturucuları, sağlık planlamasıyla ilgili uzmanlar, Sağlık Bakanlığı Merkez ve taşra örgütündeki sağlık yöneticileri, çalışanları Sağlık konusu ile ilgilenen, çalışmalar yapan özel sektör ve STK lar,

5 Sağlık Sistemine Bakış ; beş bölüm, kaynaklar ve eklerden oluşmaktadır. 1. Giriş (Nüfusbilimin sağlık yönetiminde kullanılmasının önemi) 2. Nüfusbilim ve Sağlık Sektörü İlişkileri Sağlık sektörü bakışı ile nüfusbilim göstergeleri 3. Sağlık Sektöründe Yakın Dönemdeki Gelişmeler ve Eğilimler 3.1.Türkiye nin imzaladığı Uluslararası belgeler, sözleşmeler 3.2.Türkiye de sağlık sektöründeki / sistemindeki yakın dönemde meydana gelen değişiklikler

6 3.3.Türkiye nin Sağlık Profili Kadın-Anne ve Çocuk Sağlığının Durumu ve Sağlık Sorunları Genç Yaş Grubunun Sağlık Durumu ve Sağlık Sorunları Yetişkin ve İleri Yaş Dönemlerinin Sağlık Durumu ve Sağlık Sorunları 4. Demografik Değişim Sürecinin Sağlık Sektörüne Yansımaları ( ) Türkiye nin olası nüfus göstergelerine göre sağlıkla ilgili tehlikeleri ve fırsatları 5. Genel Değerlendirme ve Sektörel Politika Önerileri KAYNAKLAR EKLER

7 II. Nüfusbilim ve Sağlık Sektörü İlişkileri politika oluşturma, karar verme, planlama, uygulama ve değerlendirme için sağlık alanında demografi vazgeçilemez bir alandır (çift yönlü etkileşim).

8 Sağlık sistemi, Verilmesi gereken hizmetlerin içeriği mutlaka, Demografik yapıya Bu yapıya bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlara paralel olmalıdır.

9 Sağlık sektörü bakışı ile nüfusbilim göstergeleri: Eğitilmiş sağlık insan gücü İnsani Gelişme Göstergesi Nüfus artış hızı Doğuşta beklenen yaşam süresi Ortanca Yaş Nüfusun Yaş Yapısı Adolesan (ergen), Gençlik, Genç insanlar Bebek Ölüm Hızı, Perinatal Ölüm Hızı Beş yaş altı ölüm hızı Anne Ölüm Oranı, Anne ölümü, Yaşam boyunca anne ölüm riski Kaba Doğum Hızı, Kaba Ölüm Hızı Çocuk Kadın Oranı Genel Doğurganlık Hızı Toplam Doğurganlık Hızı Katkılı Yenilenme Hızı Katkısız Yenilenme Hızı Nüfusun Bağımlılık Oranları Düşük/Abortus Aile Planlaması, APnda Karşılanamayan Gereksinim Bölgeler arası kıyaslamalar DALY Binyıl Kalkınma Hedefleri

10 Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin 4 ü Sağlıkla ilgilidir.

11 3. Türkiye de Sağlık Sektöründe Yakın Dönemde Meydana Gelen Gelişmeler ve Eğilimler 3.1.Türkiye nin imzalamış olduğu sağlıkla ilişkili uluslar arası sözleşmeler ve kararlar: Alma Ata Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Dünya Nüfus Konferansları: (1., 2., 3., 4.) Uluslar arası Nüfus ve Kalkınma Konferansı- ICPD 1995-IV. Dünya Kadın Konferansı Yeni Bin yıl Kalkınma Zirvesi (BM, 2000) Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Uluslararası Beslenme Konferansı Birleşmiş Milletler Habitat Konferansları

12 3.2. Türkiye de Sağlık Sektöründeki/ Sistemindeki Yakın Dönemde Meydana Gelen Değişiklikler Yaklaşık 50 yıl devam eden Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği sistem ( 224 sayılı yasa) 2004 yılından itibaren pilot uygulamalarına başlanan Sağlıkta Dönüşüm programı ve bunun bir parçası olarak Aile Hekimliği-AH uygulamaları 3.3. Türkiye nin Sağlık Profilinin Nüfusbilim Yönünden irdelenmesi Giriş

13 Giriş; Geçmişten günümüze demografik değişimler eğilimler irdelendi; Nüfus, nüfusun yaş yapısı, beklenen yaşam süresi, Nüfus artışı, KDH, KÖH, TDH, Bağımlılık oranları, Nüfus piramitleri, Toplumsal cinsiyet yönü ile Türkiye nin değerlendirilmesi

14 Kadın-Anne ve Çocuk Sağlığının Durumu Bebek ölümleri, Anne ölümleri, DÖB,sağlıklı doğum vb. Aile Planlaması, Düşükler, KYŞ

15

16 Türkiye de yıllara göre Aile Planlaması yöntemlerinin kullanımı (%) 80,0 70, ,0 50,0 40,0 30,0 20, ,0 0,0? Herhangi bir yöntem Geleneksel yöntem Modern yöntem İsteyerek düşük (100 gebelikte)

17 Gençlik Döneminin Sağlık Durumu / Sorunları

18 3.3.4.Yetişkin ve İleri Yaş Dönemlerinin Sağlık Durumu Sağlık Profilinde Yetişkin ve ileri yaş grubu için incelenen başlıklar: Sağlık Sorunları: Ölüm Nedenleri, ölümlülük yükü Kalp Damar Hastalıkları Serebrovasküler Hastalıklar Hipertansiyon Diyabet Obezite Tütün Kullanımına Bağlı Hastalılar Kanser HIV/AIDS dahil CYBE Kadına Yönelik Şiddet Diğer Başlıklar Sağlık Alt Yapısı, İnsan Gücü, Yatak sayısı, Mevcut sayılar OECD ülkeleri ile karşılaştırılarak verilmiştir.

19

20 Olgu sayısı KANSERLER; Yaşa Göre Kanser Olgu Sayıları Kaynak: Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı Erkek Kadın TOPLAM Erkeklerde ilk 10 kanser olgu sayısı (2007) Trakea,Bronş,Akciğer Prostat Mesane Kolorektal Mide Kaynak: Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı Larinks Non-Hodgkin lenfoma Pankreas Beyin, sinir sistemi Böbrek Kadınlarda ilk 10 kanser olgu sayısı (2007) Meme Tiroid Kolorektal Uterus Korpusu Mide Kaynak: Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı Trakea,Bronş,Akciğer Over Non-Hodgkin lenfoma Beyin, sinir sistemi Uterus Serviksi

21

22 Çalışan Doktor Sayısı: AB Ülkelerinin ortalaması 1000 kişiye 3,3 doktor düşmektedir kişiye düşen doktor sayısı en yüksek ülke Yunanistan (6 doktor), en düşük ülke Türkiye'dir (2.2 doktor), daha sonra Polonya ve Romanya gelmektedir.

23 4. DEMOGRAFİK DEĞİŞİM SÜRECİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

24 Türkiye de yıllara göre yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payı ( ) % % % % % % % % %

25 Yıllara göre Nüfus Göstergeleri, Orta Düzey Projeksiyon Türkiye 2000, 2050 (Hoşgör 2011) NÜFUS GÖSTERGELERİ Doğurganlık Toplam Doğurganlık Hızı 2,53 2,01 1,9 1,85 Brüt Yenilenme Hızı 1,23 0,98 0,93 0,9 Net Yenilenme Hızı 1,2 1 0,9 0,9 Ortalama İlk Doğum Yaşı 27,63 27,24 27,23 27,23 Ölümlülük Doğuştaki Yaşam Ümidi (Erkek) 67,6 71,1 74,1 75,6 Doğuştaki Yaşam Ümidi (Kadın) 74,2 78, Toplam Doğuştaki Yaşam Ümidi 70,8 74,9 77,1 77,8 Bebek Ölüm Hızı (Bin CD da) 26,9 14,4 9 7,1 Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (Binde)

26 I I I I I I I I I I I

27 I I I I I I I I I I I I

28 Değişen demografinin pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye de de getireceği dinamikler; Uzayan yaşam süresi Yaşlanan nüfus Daha uzun yıllar genç yaş gruplarının önemini koruyacağı gerçeği Kamu sosyal güvenlik sistemi ve sağlık sistemi harcamalarında baskı ve zorlanmalar Az gelişmiş sosyal güvenlik ve sağlık özel sigorta sistemleri Görülme sıklığı gittikçe artan kronik hastalıklar Enfeksiyon hastalıkları ve kronik hastalıkların birlikte getireceği çifte yük

29 Devam.. Hastalıkların (akut,kronik) önlenmesinde toplumun sağlık bilinç düzeyinin yükseltilmesi, hastalık etmenlerine maruziyetin önlenmesi için koruyucu, sağlığı geliştirici hizmetlerin yeterli olarak verilme gereği, Niteliği uygun, sağlık çalışanı ihtiyacında artma, Bugünkü sağlık sisteminin yaşlı nüfusa ve kronik hastalıklara uyum sağlamada yetersiz kalacağı olasılığı, Yaşlı nüfusa sahip çıkma veya bakımını yüklenme sorumluluğunda ailenin rolünün azalabileceği, olarak özetlenebilir.

30 5. Genel Değerlendirme ve Sektörel Politika Önerileri Genel Değerlendirme 2050 yılında Türkiye, az da olsa nüfus artışına sahip, ancak nüfusu neredeyse sabit bir ülke olarak kabul edilmeli ve nüfus politikalarında bu eğilim göz önüne alınmalıdır. Çocuk ve üreme dönemi kadın grubunun toplam nüfus içindeki payı azalsa da sayısal büyüklüğü azalmadan, devam edecektir. Bu gruba verilen hizmetler 2050 li yıllara dek önemini koruyacaktır

31 Türkiye nin 2050 yılındaki fırsat ve üstünlükleri değerlendirildiğinde; Genç bağımlılık oranı azalmış, genç bir nüfus, Bu genç nüfusun Türkiye için bir fırsat olabilmesi için sağlıklı ve iyi eğitimli olması bir önkoşuldur (yatırım).

32 Yaşlı bağımlılık oranının artması çok yönlü toplumsal sorunlara işaret eder. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin bu duruma uyum sağlaması gerekmektedir. Nüfusun yaşlanmasına bağlı ortaya çıkacak sorunlarla başa çıkmada yeni yöntemlerin geliştirilmesini gerekecektir.

33 En fazla dikkate alınması gereken; nüfusun %17,32 sini oluşturan 64 yaş üstü insanların (17 milyon kişi) sağlık ve sosyal güvenlik sorunlarının, bakım ihtiyaçlarının çok fazla olacağı ve çözüm süreçlerinin zamanında planlanıp uygulamaya konması gereğidir.

34 Sektörel Politika Önerileri Genel Öneriler Her yaş grubunda, sağlığın korunmasına ağırlık ve öncelik verilmelidir, bu tür hizmetlerin tümü sosyal güvenlik kurumlarının ödeme kapsamına alınmalıdır. Sağlık hizmetlerinin hastalık odaklı olmasının çağdaş yaklaşımlara ters düştüğü hatırlanmalıdır. Temel Sağlık Hizmeti yaklaşımı ile, özellikle birinci basamakta güçlü, uygun bir ekiple verilmelidir.

35 Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektör bünyesindeki kapasitelerin geliştirilmesi, yeterli iletişim ve işbirliği sağlanması sağlık sistemi reformlarının temel bir parçası olmalıdır.

36 Kadın-Anne ve Çocuk Sağlığı ile ilgili öneriler; TDH ının giderek düşmesi, doğumla ilgili hizmetlere olan gereksinimi biraz azaltacak olsa da, aile planlaması dahil diğer üreme sağlığı hizmetleri önemini koruyacaktır Sonuç olarak toplum sağlığının da çok önemli koruyucu yönü olan bu tür hizmetlere ayrılan kaynaklar ve ilgi benzer şekilde devam ettirilmelidir.

37 Kadın ve Çocuk sağlığının önemli bir belirleyicisi, kadın ve çocuğun statüsü ve toplumsal cinsiyet ayırımcılığının varlığıdır. Türkiye de kadın ve çocuk sağlığını iyileştirmede ana akımlaştırma olarak ifade edilen toplumsal cinsiyet eşitliği bakışının ülkenin ve yerel düzeydeki bütün plan, program ve mevzuata yansıtılması ve kuramsal olarak hazırlananların uygulamalara yansıması acilen sağlanması gereken bir husustur.

38 Genç yaş grubunun (10-24) toplam nüfus içindeki payı 2050 yılına dek giderek azalsa da nüfus büyüklüğü azalmayacaktır. İleri yaşlardaki kronik hastalıkların temelleri ise genç yaş grubunda atılmaktadır. Dolayısı ile genç yaş grubunun sağlığı, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığı geliştirme önlemleri ihmal edilmemeli, uygun hizmet modeli ve yeterli kaynak bu amaçlarla sağlanmalıdır. Genç yaş grubuna yönelik CSÜS hizmetleri genç dostu hizmet modeli ile verilmelidir.

39 Erişkin ve Yaşlı Grubun Sağlığı ile İlgili Öneriler: Yaşlı sağlığı, yaşlılara yönelik stratejilerin mutlak bir parçası olmalıdır. Birinci basamakta çalışan aile hekimlerinin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmalıdır. Aile sağlığı elemanları da kronik hastalıkların izlenmesi, yaşlı bakımı ve evde bakım gibi konularda ihtiyacı karşılayacak sayıda ve nitelikte yetiştirilmelidir.

40 Yaşlılıkta ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden önlenmesine yönelik çalışmalar, genç yaş gruplarda başlatılarak sürdürülmelidir. (tütün, alkol, madde kullanımı ile mücadele, malignensiler vb.) Hastalık ve erken ölümlerin temel nedenlerini hedefleyen koruyucu sağlık programlarına (obezite, HT ve ruh sağlığıvb.) daha fazla yer verilerek kapsayıcılıkları artırılmalıdır.

41 Yaşlıların sosyal yaşama katılması özendirilmeli, Üretkenliklerini arttırıcı programlar oluşturulmalıdır Sürekli bakım, kronik hastalık yönetimi ve evde bakım gibi çağdaş yaklaşımlar için gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Yaşlı özürlülere yönelik özel politikalar geliştirilmelidir.

42 Yaşlılara hizmet veren kurum bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon sağlanması, Yaşlanan nüfus yapısına yönelik, hastane yatakları başta olmak üzere mevcut kaynakların maliyet etkin kullanımı sağlanmalıdır Geriatri bölümleri artırılmalı ve geriatri alanında uzmanlaşma özendirilmelidir. Toplumun sağlık bilincini geliştirici hizmetlere, bütün yaşam dönemlerinde öncelik ve ağırlık verilmelidir.

43 Sonuç olarak, Ülke kalkınmasının da önemli bir unsuru olan sağlık çok yönlü, çok faktörlü bir sonuç olup, pek çok disiplini ve sektörü de içine alan çalışmalar gerektirmektedir. Sağlık hizmetleri ; o o Bilimsel, çağdaş Sağlığın belirleyicilerini de dikkate alan, o Kanıta dayalı, o o Ülke gerçeklerine uygun ve değişen demografik yapıya uyarlanmış programlarla verildiği takdirde BAŞARILI sonuçlar alınabilecektir. Hizmet sonuçları, güvenilir kayıt-bildirim sistemleri ile göstergeler kullanılarak izlenmelidir.

44 Sağlık Sisteminde Destekleyici Ortamın Oluşturulması için Ortam Faktörleri ve Öneriler

45 Sağlık Sektörü Ortam Faktörleri Ülkenin nüfus yapısından bağımsız olarak aşağıda sıralanan iyileştirmeler sağlık politikalarının başarısını etkileyecektir. Ulusal Ekonomi Politik istek ve irade İstihdam ve yatırım Güçlü kurumsal çevre ve politika Nüfusun eğitim düzeyinin yükselmesi

46 Kısa Vadeli Politika Önerileri Türkiye de tüm hastanelerde Uluslararası Hastalık Sınıflaması Kodları (ICD) nın kullanımı kolaylaştırılmalıdır. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Projesi nin sürekli iyileştirmeye açık dinamik bir yapı içerisinde tamamlanarak uygulamaya geçmesi ve kanıta dayalı karar alma mekanizmalarının işlerlik kazanması

47 Sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumları başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının, güçlü bilişim teknolojileri eğitimi sunmaları, donanım ve yazılım yatırımı yapmaları ve kapasite geliştirmeleri sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje, faaliyet ve çalışmalarda üniversitelerin, sanayinin teorik ve pratik araştırma kapasitelerinden yararlanılması.

48 Artan hastalık yüklerinin azaltılması ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde sektörler ve disiplinler arası kapsamlı halk sağlığı eylem planları koordine edilmelidir. Hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin, uluslararası bildirgeler ve tıp etiği çerçevesinde güncellenmesi ve farkındalığı sağlanmalıdır.

49 Hastalıklara göre kanıta dayalı tıp ve tedavi protokollerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar geliştirilmeli ve denetimle ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Genel Sağlık Sigortası nın herkesi kapsama, dayanışma ve hakkaniyet ilkelerini sağlamaya dönük amaçlarına ulaşması için öncelikle sağlıklı bir gelir tespiti ile prim ödeyemeyecek nüfus grupları doğru olarak belirlenmelidir.

50 Sağlık Bakanlığı nın, kamu-özel ayrımı yapmadan tüm sağlık kuruluşlarına yönelik, yönetsel kararları destekleyici tarzda bir denetim mekanizması için yasal düzenlemeleri oluşturması sağlanmalıdır. Merkezi yönetimle, yerel yönetimler arasında sağlık hizmetlerinin yönetim işlevleri anlamında işbirliği olanakları geliştirilmelidir. Temel ilaçlara erişimin kolaylaşması, ilaçların maliyet etkili kullanımını, akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi ve ulusal ilaç politikalarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

51 Orta Vadeli Politika Önerileri Toplumun sağlık düzeyini (yaşam kalitesinin artırılması, doğuşta beklenen yaşam süresinin artması, bebek ve anne ölümlerinin düşürülmesi gibi) geliştirme ve iyileştirme sürdürülmelidir. Temel sağlık hizmeti yaklaşımı ilke olarak sürdürülmeli ve nitelikli insan gücü sorunu giderilerek, hizmet basamakları arasında gerekli iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır. Hastanelerdeki performans yönetimi sistemi hizmetlere yön vermeyecek şekilde verimlilik ve maliyet etkililikle geliştirilmelidir.

52 Hastalıklara göre kanıta dayalı tıp ve tedavi protokollerinin tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması sağlanmalı ve etkin bir denetim mekanizması ile kontrolü yapılmalıdır. Kamu-özel ayrımı yapılmadan tüm sağlık kuruluşlarında rasyonel maliyet ve geri ödeme yöntemlerinin uygulanması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan tanı ilişkili gruplandırma (DRG) projesi tamamlanmalı, ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır.

53 Sağlık sistemlerinin temel hedeflerinden biri olan sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetin sağlanması için yoksulluk ve düşük sağlık düzeyi ilişkisine odaklanılmalı, yoksulların sağlık harcamaları nedeniyle daha fazla gelir kaybına uğramamalarını sağlamaya yönelik stratejiler geliştirilmelidir Temel sağlık hizmetleriyle ilgili sunum modellerinin gözden geçirilerek; göçe bağlı yoksulluk, işsizlik, kötü barınma koşulları, eğitim düşüklüğü ve yeterli sağlık bilincinden yoksun kitlelerin sorunlarına yönelik, kent tipi hizmet sunum modeli geliştirilmelidir.

54 Sağlık harcamalarının, uluslararası kabul, ulusal sağlık hesapları anlayışıyla, kıyaslanabilir ve standardize edilmiş yöntemlerle, yıllık olarak hazırlanması ve paylaşılması sağlanmalıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı nın değişen rolü dikkate alınarak denetim kapasitesinin geliştirilmesine devam edilmeli. Hızla gelişen sağlık ve tıp teknolojisine paralel örgün ve hizmet içi eğitim olanakları sağlanmalıdır. Ebe-hemşire sayısının artırılmasına ve iş gücü becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

55 Sağlık sistemi performansının artırılması için profesyonel sağlık yönetimi eğitimi almış kişilerin kanıta dayalı rasyonel kararlar alma kapasitesi geliştirilmelidir Türkiye de koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimdeki coğrafi eşitsizliklerin giderilmesi için sağlık çalışanlarının yoksun bölgelerde çalışmalarını teşvik edecek ekonomik, fiziksel ve sosyal mekanizmalar geliştirilmelidir. Sağlıkla ilgili meslek odalarının güçlenerek mesleki ölçüt ve standartları geliştirmelerine elverişli idari ve yasal ortam hazırlanmalıdır.

56 Uzun Vadeli Politika Önerileri Sağlık sektöründe araştırma geliştirme faaliyetleri ve altyapı, teknoloji ve insan gücü yatırımları ile ilgili şeffaf ve sürdürülebilir bir planlama anlayışı geliştirilmelidir. Sağlık hizmetleri sunumunda ve finansmanında dayanışmayı, hakkaniyeti, herkesi kapsamayı ve erişimi önemseyen ve önceleyen politika önlemleri alınmalıdır. Yaygınlaştırılmış, güçlendirilmiş ve etkinleştirilmiş birinci basamak temel sağlık hizmetleri, sevk sistemi ve özerkleştirilmiş hastaneler,profesyonel yönetim temelinde uygulanmalıdır.

57 Toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi amacına yönelik yapılan faaliyetlerin başarılı olabilmesinin önkoşulu toplumun kendi sağlığını koruma bilincini kazanmasıdır. Bu bilinci gerçekleştirecek kaynaklar artırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı,sanayi ve üniversiteler paylaşımında AR-GE faaliyetleri yapılmalı, bu faaliyetlere yönelen kurum ve kuruluşların desteklenmesi için teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır.

58 Türkiye nin demografik yapısındaki dinamik değişim sürecini dikkate alarak yapılan plan ve programlar hiç kuşkusuz sağlık sektöründe de daha sağlıklı günlere ulaşmanın rehberi olacaktır.

59 Çalışmanın yapılması için bizi harekete geçiren ve destekleyen TUSİAD ve UNFPA yöneticilerine, çalışanlarına ve siz katılımcılara

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında İşgücü Piyasasına Bakış, Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış ve Sağlık Sistemine Bakış Raporlarının Özet Bulguları 27 Kasım 2012

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM:

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU 2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ Prof. Dr. Yüksel KAVAK Kasım 2010 Yayın No. TÜSİAD-T/2010/11/506 Meşrutiyet

Detaylı

Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi

Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi Avrupa Bölge Komitesi nin 62. Oturumu 10-13 Eylül 2012, Malta Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi Türkiye Sağlıklı Kentler

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/135022 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...3 1.1. Genel Bilgiler...3 1.2.

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

MART NİSAN MAYIS 2015 12 TL (KDV DAHİL) İLKBAHAR

MART NİSAN MAYIS 2015 12 TL (KDV DAHİL) İLKBAHAR MART NİSAN MAYIS 2015 12 TL (KDV DAHİL) İLKBAHAR 34 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ YRD. DOÇ. DR. MAHMUT TOKAÇ KALKINMA PLANLARI VE 10. KALKINMA PLANINDA SAĞLIK PROF.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı