Tünel. Merdivenler. Tren. Makas bölgesi. Fan odası. İstasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tünel. Merdivenler. Tren. Makas bölgesi. Fan odası. İstasyon"

Transkript

1 METRO TÜNELLERİNDE YANGIN SENARYOSU ANALİZLERİ Ahmet Açıkgöz, Mustafa Ö. Gelişli, Emre Öztürk ANOVA Mühendislik 1. ÖNEMİ Tünel inşaatlarının ilk yıllarında, havalandırma mühendisleri normal çalışma durumu için tasarım yaparken son 10 yılda tasarım dışı (off-design) durumlar için de çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım dışı operasyonun en önemli maddesi ise tünelde çıkacak olası yangındır. Mart 1999'da Mont Blanc tünelinde 39, Mayıs 1999'da Tauern tünelinde 12 ve Kasım 2000'de Kitzsteinhorn tünelinde 155 kişi yanarak ya da dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olayların sonucunda tünel güvenliği için değişik yangın senaryolarinda havalandırma performansının tasarım aşamasında incelenmesinin önemi anlaşılmıştır. 2. METODOLOJİ Yangın senaryolarının incelenmesi için iki yol izlenebilir. Bir tanesi küçük ölçekli bir model oluşturulup burada yangın çıkartılarak deneysel inceleme yapılır. Bu oldukça maliyetli ve zor bir tercihtir. Diğer bir yöntem ise Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımları ile senaryoların bilgisayar ortamında simulasyonudur. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümlerini ise iki başlık altında inceleyebiliriz. Bir tanesi göreli olarak daha eski bir yöntem olan, 1-boyutlu sistem modellemesi, diğer ise daha detayli inceleme yapılabilen ve daha kapsamlı bir yöntem olan 3-boyutlu modellemedir. Geçmiş yıllarda 1-boyutlu sistem simulasyon yazılımları tünel yangın senaryolarının incelenmesinde daha sık kullanılırken, bilgisayar hızlarının artması ile artık 3-boyutlu yazılımlara daha fazla önem verilmiştir. 3-boyutlu HAD yazılımlarının 1- boyutlu yazılımlara olan üstünlüğü gerçek geometrinin birebir modellenebilmesi, yani merdiven çıkışları, fan odası, damper, tren gibi geometrilerin aslına sadık olarak oluşturulması, akış denklemlerini sadeleştirmeden çözmesi ve bütün bunların sonucu olarak çok daha gerçekçi ve hassas sonuçların alınmasıdır. 1-boyutlu kodlar ise bütün yerlatı sisteminin makro boyutta incelenmesinde ön tasarım aşamasında halen değerli bilgiler vermektedir. Şekil 1'de 1-boyutlu bir model ile 3-boyutlu modelindeki detay gösterilmiştir.

2 Tünel Merdivenler Tren Makas bölgesi Fan odası İstasyon Şekil 1. 1-boyutlu ve 3 boyutlu modeller

3 Fan odası ve damper detayı Şekil 2. Istasyonda detay 3. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ HAD yaklaşımı temel olarak, oluşturulan modelde, modelin binlerce bazen milyonlarca küçük parçaya bölünmesi ve bölünen her parça için Navier-Stokes ya da basitleştirilmiş formlarının- gerçeğe en yakın çözümününün sanal ortamda yapılmasıdır. HAD modellerinde genellikle model büyüklüğü konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen, model büyüdükçe gerek çözüm zamanlari gerekse hesaplama gücü ihtiyaci artmaktadır. Örnegin günümüz PC leri ile iki istasyon ve aradaki tünel analiz edilebilir ancak daha fazla sayıda tunel aynı anda incelenmek istenirse o zaman küme ya da paylaşımlı bellek bilgisayar altyapısına ihtiyaç duyulur. Bunun sebebi oluşturulan modellerden doğru sonuç alabilmek için modelin yeterli sayıda parçaya bolunmesi gerekliligidir. Sayısal ağ olarak tabir edilen bu bölme işlemi sonucunda aşağıda gösterilene benzer gridli yapılar ortaya çıkar. Uygun fiziksel modellerin ve sınır koşullarının seçilmesi ile yangın senaryosu tanımlanmış olur. Senaryoda oluşturulan modele göre, yangının nerede çıkacağı, kaç MW lık bir yangın olduğu, fanların hangi yonde çalışacağı, varsa damperlerin açısı

4 belirlenir. Genelde en kötü durum için senrayo oluşturulur. Bu durum trenin iki istasyona da, haliyle istasyonlardaki fanlara en uzak olduğu durum için, ya da tünel eğitiminin en fazla olduğu durum için, ya da varsa makas bölgelerinde yangının çıkması durumu için tanımlanır. Yapılan analizler ile oluşturululan her grid noktasında hız, sıcaklık, basınç ve duman yoğunluğu değerleri öğrenilebilir. Bu değerler incelenirken yolcuların tahliyesi esnasında yolcularin sıcak dumana maruz kalıp kalmadıkları ve tunel içerisindeki hız buyuklukleri bakılan en önemli parametrelerdir. Yangın sonucu oluşan duman, yüksek sıcaklığının etkisi ile hafifler ve tünel tavanına yukselir. Fanların çalışma yönü ve varsa tünelin eğimi, dumanın hangi yone doğru gidecegini belirler. Tahliye yonunun aksi yönde çalıştırılan fanlar yeterince güçlü değillerse, tünel içindeki toplam basınç kaybını yenemezler ve oluşturdukarı debi sıcak dumanı tahliye etmeyi başaramaz. Ya da tünel içerisindeki hız büyüklükleri kritik değerlerin altında veya üstünde olabilir. Hızların kritik değerlerin altında kalması duman difuzyonuna neden olurken, üstüne çıkması ise özellikle çocukların yüksek bir dirence karşı ilerlemeleri gibi olumsuz bir durum doğurur. Aşağıdaki resimlerde 15 MW lik bir yanginda yaklaşık 800 metrelik bir tünel için 4 adet jetfan ile yapılan havalandırm sonucu kararlı rejime ulaşmış sıcaklık dağılımı ve akış çizgileri gösterilmiştir. Sıcaklık konturları ile fanların sıcak havayı nasıl emdiği açık bir şekilde görülmektedir. Istasyon tavanına yakın olan fan, hafif olduğu için yükselen sıcak havayı daha iyi emerken, alçakta duran fan aynı verimlilikte emememektedir. Bu da dumanın bir kısmının istasyona kaçmasına sebep olmaktadır, çünkü fan odası tunel ile istasyon arasına konumlandırılmıştır. Akış çizgileri ise damperlerin akışı nasıl yönlendirdiğini, varsa tunele gitmesi gerekirken istasyona kaçış yapan havanın görüntülenmesinde kullanılır.

5 Şekil 3. HAD sonuçları, sıcaklık (üstte) ve akış çizgileri

6 Sıcaklık Görüş Mesafesi (K) (m) Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin tünel analizlerinde kullanılabileceği bir başka alan da görüş mesafesinin hesaplanmasıdır. Yangın esansında oluşan dumanın kaçış yönünün aksi yönde tahliyesi sırasında kaçış yönüne difüze olan duman görüş mesafesini düşüreceği için tahliyeyi de zora sokabilir. Bu amaçla yapılan bir çalışmada havalandırmanin soldan sağa olduğu durum için sıcaklık ve görüş mesafesi konturları aşağıda gösterilmiştir. Şekil 4. Görüş mesafesi ve duman yoğunluğu

7 Eğer ilk analizler sonrasında olumsuz koşullar ile karşılaşılırısa, alınacak tedbirler ile inşaat aşamasına geçmeden güvenli bir havalandırma sistemi oluşturulabilir. Bu amaçla; daha güçlü jetfan seçimi daha fazla sayıda jetfan kullanımı mimari projede değişiklik fanların farklı kombinasyonlarda çalıştırılması gibi çözümler geliştirilebilir. Bu çözümlerin en kolayı ise daha güçlü bir fan kullanmaktır. Bu şekilde yapılan bir değişiklik oluşturulan HAD modelini de değiştirmeyeceği için fazladan bir modelleme yükü getirmez. Aşağıdaki fan eğrileri grafiğinden görüldüğü gibi debisi daha yüksek bir fan ile istenilen tünel içi sıcaklık ve hız profili aralğınıda değerler elde edilebilir. Eğer fanları güçlendirmek yetmez ise o zaman fan sayısının arttırılması, ya da daha radikal bir önlem olan mimari projenin değiştirilmesi düşünülebilir. Toplam Basınç Hacimsel Debi Şekil 6. Fan eğrileri

8 4. ANALİZLERİN DOĞRULUĞU Yapılan analizlerin doğruluğu ve hassasiyeti tamamen kullanıcının girdilerine, kullanilan modellere, yapılan yaklaşımlara ve çözücünün gücüne bağlı olarak değişir. Kullanıcının yanlış parameterler ya da fiziksel modeller ile yaptığı analiz gerçek değerlerden çok uzak olabilir. Ideal olarak, oluşturulan HAD modellerinin en az bir tanesi deneysel sonuçlar ile doğrulanmalıdır. Elde deneysel veri yoksa, daha önceden yapılmış deneyler için doğrulama yapılabilir. Bir doğrulama çalışmasi FLUENT firmasından Dr. Walter Schwarz tarafından Memorial Tunnel Fire Ventilation Test Program çerçevisinde yapılan deneylerin simulasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Yandaki resimde tünelde 50 MW lik bir yangının oluşturuldugu hacimsel bölge gösterilmiştir. Bu bölge içerisinde oluşan ısı terimi, oksijen tüketim miktarı ve duman oluşum miktari sınır koşulu olarak tanımlanmıştır. Yangın analizi zamana bağlı olarak çözülmüş ve belirli aralıklarda oluşan hız profilleri ve sıcaklık dağılımları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Oluşturulan HAD modellerinin deney sonuçları ile örtüştüğü gözlenmiştir. Aşağıdaki resimde yangının başlamasından 180 saniye sonra sıcaklık ve hız dağılımı FLUENT den alınan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

9 Şekil 7. Sayısal sonuçların (üstte) deneysel sonuçlar ile karşılşatırılması 5. SONUÇ 3-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği metodları, tünel havalandırma sistemlerinin yangın gibi kaza senaryolarının oluşması durumunda nasıl çalışacağı ve sıkıntılı çalışan bölgelerin tespitinde ve iyileştirilmesinde kullanılabilir. Detaylı modelleme olanağı, akış denklemlerini en doğru şekilde çözmesi ve deneysel çalışmalara göre ucuz olması gibi avantajları sayesinde daha geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. KAYNAKLAR: FLUENT v6.2 User s Guide, 2005 (www.fluent.com) Dr. Walter Schwarz, CFD Validation for Ventilation Systems with Strong Bouyancy, Issues of CFD Applications in Tunnels, ASHRAE Winter Meeting, Fathi Tarada, Fire Hazard Calculations in Tunnels Using CFD, Dr. Marco Bettelini, CFD for Tunnel Safety, FLUENT Users Group Meeting, 2001 Zitron Fan Catalogue

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ UYGULAMALARI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ UYGULAMALARI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ UYGULAMALARI Ahmet AÇIKGÖZ, Mustafa Ö. GELİŞLİ, Emre ÖZTÜRK ANOVA Mühendislik Limited Şirketi www.anova.com.tr 1 - GİRİŞ Bir çok endüstri dalında

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Ersin Alptekin:Sablon 15.05.2013 15:53 Page 40 Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Frigorifik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelenmesi Abs tract: In this

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Onur TAŞ HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE UÇUŞLARIN ATANMASI PROBLEMİNİN TAVLAMA BENZETİMİ YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜLMESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ MAHMUT EKERSULAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLYALI VİDALI MİL HAREKET SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE TİTREŞİM ANALİZİ MUHAMMET ERDÖL YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE

Detaylı

Bir radyant ısıtma-soğutma tavan paneli sisteminin performansının saha değerlendirmesi

Bir radyant ısıtma-soğutma tavan paneli sisteminin performansının saha değerlendirmesi Yer altı raylı ulaşım sistemlerinde yolcu ısıl konfor şartlarının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analiziyle incelenmesi Sayı / Number 89 Ocak - Şubat / January - February 2014 Bilimsel Sektör Dergisi

Detaylı

Pratik Kılavuz Tesisat ve ısıtma sektörü için termal görüntüleme

Pratik Kılavuz Tesisat ve ısıtma sektörü için termal görüntüleme Pratik Kılavuz Tesisat ve ısıtma sektörü için termal görüntüleme Tesisat kaçaklarının bulunması ve ısıtma performansının izlenmesi için profesyonel çözümler. 1 Giriş Son yıllarda, endüstriyel pazar için

Detaylı

Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve Araçları (CASE)

Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve Araçları (CASE) Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve Araçları (CASE) 1.1 Giriş Bilgisayarlar yazılımları olmadan çalışmaları mümkün olmayan makine ve makine parçaları olarak tanımlayabiliriz. Bir sabit disk düşünelim tek başına

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL

YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL Anabilim Dalı : MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ne Etkileyen Rüzgâr Yüklerinin CFD Metotlarıyla Belirlenmesi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ne Etkileyen Rüzgâr Yüklerinin CFD Metotlarıyla Belirlenmesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ne Etkileyen Rüzgâr Yüklerinin CFD Metotlarıyla Belirlenmesi Havalimanları ANSYS'e Emanet Elif KORU İnşaat Mühendisi / Yapısal Tasarım TAV İnşaat

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRILMASI

ACİL DURUM ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRILMASI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 131 ACİL DURUM ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRILMASI Zeynel Sabahattin Bozbey Uyum Yapı Denetim Ltd. Şti. sbozbey@hotmail.com ÖZET Yapı yüksekliği 51.50 m

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

systemair Tünel Havalandırması İş Alanı Tünel Fanları

systemair Tünel Havalandırması İş Alanı Tünel Fanları Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Tünel Havalandırması İş Alanı Tünel Fanları systemair 2 Systemair Dünyada Systemair Skinnskatteberg,

Detaylı

Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi

Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi TTMD Ocak Şubat 2014 11 Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi Computational Fluid Dynamics Analysis of Subway Transport

Detaylı

ŞEHİRİÇİ ULAŞIM AĞLARINDA TEHLİKE İNDEKSİ VE RİSK ANALİZİ

ŞEHİRİÇİ ULAŞIM AĞLARINDA TEHLİKE İNDEKSİ VE RİSK ANALİZİ ŞEHİRİÇİ ULAŞIM AĞLARINDA TEHLİKE İNDEKSİ VE RİSK ANALİZİ Erhan DERİCİ Ocak, 2010 DENİZLİ ŞEHİRİÇİ ULAŞIM AĞLARINDA TEHLİKE İNDEKSİ VE RİSK ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek

Detaylı

III. ULAŞIM VE TRAFİK

III. ULAŞIM VE TRAFİK tmmob makina mühendisleri odası III. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Kasım 2001 / Ankara Yayın No E/2001/280 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 3 sh.13-27 Ekim 1999

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 3 sh.13-27 Ekim 1999 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 3 sh.13-7 Ekim 1999 KOMPLEKS GEOMETRİLER İÇİN DÜŞÜK REYNOLDS SAYISINDA -BOYUTLU AKIŞ İNCELENMESİ ( -DIMENSIONAL FLOW INVESTIGATION FOR

Detaylı

MOBİL BAZ İSTASYONU PERFORMANS ANALİZİ

MOBİL BAZ İSTASYONU PERFORMANS ANALİZİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühisliği Bölümü MOBİL BAZ İSTASYONU PERFORMANS ANALİZİ 228527 Alişan AKBULUT 210361 Ahmet ÜNAL Danışman Yrd. Doç. Dr. Salim KAHVECİ

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği Programı : Uçak Mühendisliği

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı