doğal kaynaklar çağlar güven 9 eylül, 2015 odtü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "doğal kaynaklar çağlar güven 9 eylül, 2015 odtü"

Transkript

1 doğal kaynaklar çağlar güven 9 eylül, 2015 odtü 1

2 doğal kaynak yönetimi yenilenebilirlik sürdürülebilirlik geri dönüşüm büyüme ve kalkınma ekonomi politika ve stratejileri enerji-ekonomi-çevre politikaları tarım politikaları su kaynakları planlaması operasyonel planlama ve kararlar çevre kirlenmesi küresel ısınma iklim değişikliği piyasa ekonomisi verimlilik ve refah piyasa çöküşleri,regülasyon faizler, iskonto oranları ikinci eniyi kullanım hakları fayda-maliyet analizleri 2

3 konuşma planı doğal kaynaklar rekabetçi piyasalarda verimlilik ve «hakkaniyet» doğal kaynak ekonomileri doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik yöntem ve modeller 3

4 biyosfer:yaşam -destek sistemi hizmetler, amenities atıklar kaynaklar haneler firmalar 4

5 doğal kaynaklar stoklar akımlar: yenilenebilir stoklar tükenir stoklar güneş rüzgar dalgalar biyotik hidrolik fosil yakıtlar mineral kaynaklar jeotermal yeraltı suları 5

6 rekabetçi piyasalarda verimlilik ve hakkaniyet kaynak tahsisinde optimizasyonun iki koşulu var: 1. verimlilik (efficiency) = gereksiz israfa yer vermemek, 2. hakkaniyet (equity) = paylaşım veya kurallarda adalet verimliliğin sağlanması teknik, hakkaniyetin sağlanması siyasi (ahlaki) bir görev liberal devletin varlık nedeni: bu görevleri yerine getirmek 6

7 1. verimlilik mikroiktisat refah teoremlerine göre, tam rekabetçi serbest piyasalarda, gerekli kurumsal düzenlemeler mevcut ise, herhangi bir eşgüdüm veya yönlendirme gerekmeden, kaynak tahsisinde verimlilik kendiliğinden sağlanır 7

8 kurumsal düzenlemeler 1. tam rekabetçi ve eksiksiz piyasalar 2. rasyonel ve tam bilgi sahibi ajanlar 3. özel mal statüsünde mal ve hizmetler koşullar sağlandığında piyasalar kendiliklerinden, verimli (pareto efficient) dengelere evrilir piyasa kendiliğinden hakkaniyet sağlamaz ulaşılan denge hakkaniyetten uzak olabilir başlangıç faktör dağılımı değiştirilirse denge de değişir böylece arzu edilen, hakkaniyetli bir dengeye ulaşmak mümkün olabilir 8

9 verimlilik koşulları 9

10 talep eğrisi

11 arz eğrisi 11

12 12

13 13

14 2. hakkaniyet piyasalarda birden fazla denge verimlilik şartını sağlar devlet, transferler yoluyla başlangıçtaki faktör dağılımını değiştirerek piyasaların toplumca arzu edilen dengeye evrilmesini sağlayabilir: ekonomipolitik liberal demokrasilerde bu kararın demokratik süreçler sonunda, toplumsal mutabakatla belirlenmesi beklenir hakkaniyet, 1. paylaşımda, veya 2. kurallarda (fırsat eşitliği) sağlanabilir 14

15 verimlilik ufku (utility frontier) ve eş-refah eğrileri (equi-welfare curves) 15

16 16

17 piyasa ekonomisinin mesajı kaynakların toplum yararına tahsisi tüketici ve üreticilerin ellerindeki varlıkları piyasalarda serbestçe mübadele edebilmeleriyle mümkündür hükümet piyasalara karışmamalı, sadece serbest rekabet koşul ve kurallarıyla gerekli hukuki düzeni sağlamalıdır varlık transferleri yoluyla kaynak tahsisinde hakkaniyet sağlanabilir 17

18 piyasa çöküşleri gerçek dünyada, eşyanın tabiatından kaynaklanan nedenler, yani: rekabet eksikliği (yetersiz rekabet veya doğal tekellerden ötürü) enformasyon eksikliği (enformasyon asimetrisinden ötürü) ve dışsallıklar (piyasa dışı mübadeleler nedeniyle) piyasa çöküşlerine yol açar, piyasalar verimli dengeye ulaşamaz bu durumda liberal devletin görevi: rekabeti sağlamak (RÜK) şeffaflığı sağlamak, tüketiciyi bilgilendirmek (KAP, TÜKODER) piyasaları düzenlemek, yani regülasyon (SPK, EPDK, RTÜK, BDK, vb..) gibi yöntem ve kurumlarla piyasa çöküşlerini gidermektir 18

19 19

20 dışsallıklar 20

21 rekabetçi piyasada negatif dışsallık 21

22 dışsallık nedeni: kamusal mallar kamusal mallar tüketimde paylaşıma ve erişime bir ölçüde açık mal veya hizmetler: ortak kamusal mallar kısıtlı kamusal mallar saf kamusal mallar 22

23 erişime kapalı (exclusive) erişime açık (nonexclusive) özel mallar kamusal mallar paylaşımsız (rival) yarı-paylaşımlı özel (private) otomobil ekmek, elma saç traşı... kısıtlı/sıkışık (congestible) (kısıtlı ölçüde paylaşıma açık): kablo tv, internet ücretli yollar konserler.. ortak (common) açık deniz balık sürüleri bazı doğal kaynaklar.. bazı kırsal yöreler kısıtlı/sıkışık parklar karayolları uçuş koridorları yayın frekansları.. paylaşımlı (nonrival) bazı kırsal yöreler ticari bilgi teknoloji sırları (saf) kamusal (pure public) milli savunma sokak aydınlatması ortak bilgi, bilim trafik düzeni.. 23

24 örnek: elektrik üretim sektörü paylaşımsız (rival) yarı-paylaşımlı erişime kapalı (exclusive) özel (private) enerji güç kısıtlı/sıkışık (congestible) iletim hatları dağıtım hatları merkezi klima erişime açık (nonexclusive) ortak (common) kısıtlı/sıkışık şebeke voltajı şebeke frekansı stabilite şebeke güvenilirliği: (güvenlik, dönen yedek) (yeterlik, duran yedek) paylaşımlı (nonrival) kamusal (public) modern sanayi (+) sokak aydınlatması (+) karbon salımları (-) iklim değişikliği (-) 24

25 kamusal mallar (+) kamusal mallar bedavacılık arz yetmezliği su, ırmaklar doğal kaynaklar kırlar, ormanlar, piknik alanları güvenlik, emniyet, iş güvenliği ulusal savunma bilgi, eğitim, okullar haberleşme kültür enerji yayın frekansları su kirliliği (-) kamusal mallar istismar arz fazlası hava kirliliği bakımsız çevre karbon salımları gürültü, vb.. hava koridorları, vb... 25

26 26

27 27

28 28

29 özetle: piyasalar çöküşlere maruzdur; piyasa çöküşleri ne kadar yaygındır? cevaplar değişiyor: neoliberaller: çöküş istisnai, kendisini onarabilir neoklasikler: çöküş istisnai, müdahale gerektirebilir Keynesciler: çöküş normal, sürekli müdahale gerektirir Marksistler: çöküş yaygın, müdahale yararsız doğal kaynakları içeren ekonomik aktiviteler her zaman piyasa çöküşüne yol açar hiçbir ekonomik aktivite doğal kaynaklardan bağımsız sürdürülemez 29

30 30

31 31

32 eş üretim eğrileri ve faktör ikamesi 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 hangi sürdürülebilirlik? sürdürülebilir büyüme 1. gelecek kuşakların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan 2. tüketim seviyesini koruyan (sabitleyen) 3. doğal sermayeyi koruyan 4. ekosistemin -- darbelere karşı -- esnekliğini (resilience) koruyan 5. sosyal mutabakatla tanımlanan ve korunan 6.??... 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 büyüme modelleri denge modelleri system dynamics multiagent simulation Bayesian risk assesment diğer modeller.. hesaplanabilir genel denge-modelleri: CGE optimizasyon modelleri statik makro-modeller: genel denge kısmi denge dinamik tek sektörlü sektörel çok sektörlü fayda-maliyet 42

43 43

44 A D B F C 44

45 regülasyon araçları sınırlama ve kontroller üretimde kontrol : girdiler, çıktılar hedefler kotalar, emisyon lisansları bölgeleme... ekonomik teşvik ve yaptırımlar emisyon vergileri tüketim vergileri üretim vergileri sübvansiyonlar permi ve sertifikalar... 45

46 regülasyonda sorunlar düzenleme istenen sonucu sağlamayabilir bir çöküşü düzeltirken bir başka çöküşe yol açılabilir MEC, emisyon, kota, vergi, teşvik vb.. değişkenler makro-modeller olmadan belirlenemez doğru düzenleme bilimsel ve teknik beceri gerektirir uygulama siyasi açıdan zor, hatta imkansız olabilir neticede bir çok düzenleme verimlilikten çok özel çıkarlara hizmet etmekten öteye gitmez 46

47 gerçekçi bir regülasyon kuramı: public choice theory dört aktör: 1. seçmenin amacı: çıkarlarını koruyacak siyasetçiyi seçmek 2. siyasetçinin amacı: yeniden seçilmek 3. bürokratın amacı: bürokrasiyi büyütüp geliştirmek 4. lobinin amacı: çıkar gruplarına hizmet etmek süreç: seçmen siyasetçinin gerçek niyetini tam olarak bilemez siyasetçi seçmenin tercihlerini tam olarak bilemez lobiler doğrudan veya bürokrat üzerinden siyasetçiye ulaşabilir bürokrat, gerekirse teknik bilgileri de sansürleyerek, lobinin talebini siyasetçiye aktarır 47

48 regülasyonda sonuç: regülasyon, bir oyun halinde cereyan eder bürokrasi daha da büyür devlet hantallaşır seçmen tercihleri umursanmaz düzenlemeler çıkar gruplarının isteklerine göre yapılır piyasa çöküşüne bir de hükümet çöküşü eklenmiş olur 48

49 bu oturumun ana mesajı doğal kaynakların yönetimi ile ilgili tasarruflar gerek makro politika ve planlar açısından gerek proje bazında yatırım veya işletme kararları açısından ekonomi ve çevre ilişkilerinden bağımsız olarak kararlaştırılamaz kararlarda optimizasyon (yani verimlilik ve hakkaniyet) ancak piyasa çöküşlerini gözeten sistemik yaklaşım ve displinleraşırı entegre modellere dayanarak araştırılabilir bütün tasarruflar -- demokratik süreçlerle belirlenmesi gereken -- siyasi mutabakata tabidir 49

50 West Churchman 1969 da bütün YA literatüründe yazılmış, en kapsamlı ve derinlikli makalede şöyle diyor: «.. a profession which ought to be in the lead in the growing societal anxiety over poverty, pollution and privacy, but in fact plays virtually no significant role in these matters.» Operations Research as a Profession Management Science, Ekim

51 Churchman 1979 da doktora eğitimi için de şunu söylüyor: «.. a political device to convert broad-minded PhD students, who want to study big problems, into narrow-minded assistant professors, who study small problems in accordance with accepted standards of research.» The Systems Approach and its Enemies, Basic Books,

52 dünya acil ve can alıcı sistemik sorunlarla karşı karşıya dünyanın politika geliştirme kabiliyeti sınırlı ve sorunlu oysa YA sistemik sorunlara, disiplinleraşırı yaklaşıma alışık, cephaneliğinde silah ve gerçek mermi var buna karşın YA ve endüstri mühendisleri, 80 lerden itibaren sorgulama yeteneğini neredeyse kaybettiler piyasa düzenine hizmetle yetindiler üniversitelerde binlerce makale yazıldı ama bu arada dünya yaşanmaz hale, çevre ise çöplüğe döndü povert, pollution, privacy endüstri mühendislerinin umurunda dahi olmadı.. 52

53 soru şu: YA/EM kendi kendini hapsettiği bu saygıdeğmez kafesten çıkmayı becerebilecek mi? buna siz karar vereceksiniz 53

54 daha fazla bilgi için: 1. Natural Resource and Environmental Economics 4/E R Perman, Y Ma, M Common, D Maddison, J Mcgilvray Prentice Hall, Cost-Benefit Analysis 4/E A Boardman, D Greenberg, A Vining, D Weimer Prentice Hall,

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Sinan SARISOY * Özet Devletin ekonomide etkinliği sağlamak ve piyasa başarısızlıkları nedeniyle ortaya çıkan etkinsizlikleri

Detaylı

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 104-113, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet Timur Türgay Çanakkale

Detaylı

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN EKONOMİK, SİYASÎ VE COĞRAFÎ FAKTÖRLER

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN EKONOMİK, SİYASÎ VE COĞRAFÎ FAKTÖRLER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXI, Sayı/No. 1, 2012, pp. 107-136 ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN EKONOMİK, SİYASÎ VE COĞRAFÎ FAKTÖRLER Özet Leman ERDAL 1

Detaylı

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak 6.WFER Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak Program Geliştirmeye Yönelik Bir Kavram Belgesi Giriş 1. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (WFER) enerji sektörü ve düzenlemeleri ile ilişkili olarak kaydedilen

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ Yüksek Lisans Tezi Numan İLERİ Ankara-2009 i T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Akıllı Şehirler ve Akıllı İnsanlar İçin Enerji

Akıllı Şehirler ve Akıllı İnsanlar İçin Enerji Akıllı Şehirler ve Akıllı İnsanlar İçin Enerji Akıllı Binalar Akıllı Su Akıllı Hareketlilik Akıllı Enerji Akıllı Entegrasyon Akıllı Kamu Hizmeti http://www2.schneiderelectric.com/images/pictures/solutions/

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

İKTİSAT POLİTİKASI OLARAK ÇEVRE POLİTİKALARI VE ARAÇ SEÇİMİ 1

İKTİSAT POLİTİKASI OLARAK ÇEVRE POLİTİKALARI VE ARAÇ SEÇİMİ 1 İKTİSAT POLİTİKASI OLARAK ÇEVRE POLİTİKALARI VE ARAÇ SEÇİMİ 1 Recep ULUCAK 2 ÖZ İktisat biliminin refahı maksimum etmek için uğraş veren bir disiplin olduğu göz önüne alındığında çevre ile iktisat biliminin

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

Towards Green Growth. Çevre Dostu Büyümeye Doğru. Summary in Turkish. Türkçe Özet

Towards Green Growth. Çevre Dostu Büyümeye Doğru. Summary in Turkish. Türkçe Özet Towards Green Growth Summary in Turkish Çevre Dostu Büyümeye Doğru Türkçe Özet Çevre dostu (yeşil) büyüme ekonomik büyüme ve kalkınmayı doğa varlıklarının refahımıza dayanak oluşturan kaynakları ve çevresel

Detaylı

İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Zehra GÜL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu

DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu YÖNETİCİ ÖZETİ Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu, iklim değişikliği risklerini ele alırken kalıcı ekonomik büyüme elde etmenin olanaklı olup

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME Hacı Hayrettin TIRAŞ, ÖZ Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar tıbbi kuruluşlar oldukları kadar ekonomik ve sosyal amaçları da olan yapılardır. Sağlık sistemi ve ekonomik

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

SOSYAL (KAMUSAL) MALLARlN YENİDEN TANIMLANMASI GEREGİ

SOSYAL (KAMUSAL) MALLARlN YENİDEN TANIMLANMASI GEREGİ Ekonomik Yaklaşım, Cift : 17, Sayı: 59, ss. 65-97 SOSYAL (KAMUSAL) MALLARlN YENİDEN TANIMLANMASI GEREGİ Mustafa DURMUŞ* Abstract Tlıe concept of public goods has evolved from its original national govenunent

Detaylı

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 104-122 Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? İbrahim Güran Yumuşak Murat Aydın Özet: Bilginin pek çok açıdan önemli bir güç olduğu öteden

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı YATIRIM İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE VERGİ POLİTİKALARININ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Dr. Mustafa BULUT Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation Of Global Enviroment Policies From Global Public Goods Perspective Küresel Çevre Politikalarının 288 ÖZ

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Dosya Konusu BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Haktan SEVİNÇ Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İİBF, İktisat Bölümü haktansevinc@hotmail.com ÖZET Bölgelerarası dengesizlik

Detaylı

Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkârlar

Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkârlar GİRİŞ Sosyolojik olarak toplumun orta direği kabul edilen esnaf ve sanatkârın yaşadığı sosyo-ekonomik sorunlar; sadece bu kesimin iç sorunu olmayıp hem ekonomiyi hem de sosyal dokuyu olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ

2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ Özeti 2011 SEÇİM BEYANNAMESİ (ÖZET) 2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ SES VER TÜRKİYE İÇİNDEKİLER 2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE VİZYONU... 1 TEMEL HEDEF VE GÖRÜŞLERİMİZ... 7 MİLLİ VE

Detaylı