2014 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2014)"

Transkript

1 2014 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2014) 2014 ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS (29 MAYIS-YOS 2014) 1 KILAVUZ/ GUIDE

2 İÇİNDEKİLER BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2. BAŞVURU KOŞULLARI 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 4. SINAV 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 7. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROGRAM KONTENJANLARI 8. TERCİH İŞLEMLERİ 9. MULAKAT SINAVI 10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 11. YERLEŞTİRME SONUÇLARI 12. KAYIT 13. TÜRKÇE YETERLİLİK 14. KISALTMALAR Sayfa (Page) 3 4/ TABLE OF CONTENS APLICATION CALENDAR LOWCHART OF APPLICATION PROCESS 1. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES 2. APPLICATION REQUIREMENTS 3. APPLICATION PROCEDURES 4. THE EXAMINATION 5. EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 6. ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULST 2 7. QUOTAS FOR 29YOS PROGRAMS 8. PREFERENCES PROCEDURES 9. ORAL INTERVIEW EXAMINATION 10. PLACEMENT PROCEDURES 11. PLACEMENT RESULTS 12. REGISTRATION 13. TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY 14. ABBREVIATIONS 2 / 22

3 29 MAYIS-YÖS 2014 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ Başvuru Tarihi 11 Mart - 11 Nisan 2014 MÜYÖS Sınav Tarihi 10 Mayıs 2014 MÜYÖS SınavSonuçları 28 Mayıs 2014 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tercih İşlemleri 02 Haziran 18 Temmuz 2014 Mülakat Sınavı Tarihi 5 Ağustos 2014 Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Tarihi Yerleştirme sonuçları ve kayıt tarihi Mülakat Sınavı ndan sonra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web sitesinde (www.29mayis.edu.tr) ilan edilecektir. Sınav/Başvuru Ücreti 100 USD (Yüz ABD Doları) 80 Euro (Seksen Avro) 200 TL (ikiyüz Türk Lirasi) 29 MAYIS-YÖS 2014 APPLICATION AND PLACEMENT CALENDAR Application Date 11 March - 11 April2014 MÜYÖS Examination Date 10 May 2014 MÜYÖS Examination Results 28 May Mayıs University Preference Procedures 02 June 18 July 2014 Oral Interview Examination Date 5 August 2014 Placement Results and Registration Date Placement results and registration date will be announced on 29 Mayıs University website (www.29mayis.edu.tr) after oral interview examination. Application Fee 100 USD (One hundred United States Dollars) 80 Euro (Eighty Euros) 200 TL (Two Hundred Turkish Liras) Banka Adı Denizbank, Fikirtepe şubesi SWIFT Kodu DENITRIS Hesap/IBAN No USD - TR EUR - TR TL - TR Alıcıİsmi MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Tel: (dahili ) E-posta: Web: Adres Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Göztepe Kampusu İstanbul / TÜRKİYE İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: Bağlarbaşı / Üsküdar İSTANBUL/ TÜRKİYE Tel (+90216) Faks (+90216) Bank 3 Denizbank, Branch: Fikirtepe SWIFT Code DENITRIS Account/IBAN No USD - TR EUR - TR TL - TR Account Name MARMARA ÜNİVERSİTESİ Contact Informatiın Phone: (ext. 1308) Fax: (+90) Web: Address Marmara Universitesi Rektorlugu Ogrenci Isleri Daire Baskanligi Goztepe Kampusu34722 Istanbul / TURKEY İstanbul 29 Mayıs University Icadiye Baglarbasi Cad. No: Baglarbasi / Uskudar ISTANBUL / TURKEY Cell (+90216) Fax (+90216) / 22

4 Akademik yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi sadece MÜYÖS 2014 sınav sonuçlarını kabul etmektedir. 4 / 22

5 5 İstanbul 29 Mayıs University accepts only 2014 MÜYÖS results for academic year. 5 / 22

6 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Bu kılavuz, eğitim-öğretim yılı için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi nde öğrenim görme amacıyla başvuruda bulunup Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS 2014) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından yapılacak Mülakat Sınavı na katılacak yurt dışından adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsar İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2014 (29 MAYIS-YÖS 2014) iki aşamadan oluşmaktadır: a) Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS 2014), b) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından yapılacak Mülakat Sınavı. İkinci aşamadaki Mülakat Sınavı na girebilmek için birinci aşamadaki sınavdan en az 50 puan almak şarttır. Birinci aşamadaki sınavda Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanır. Ayrıca aynı oturumda adayların Türkçe seviyelerini ölçen Türkçe Testi yapılır. Buna göre eğitim-öğretim yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi programlarının yurtdışı kontenjanlarını tercih etmek isteyen aday öğrenciler önce Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı na (MÜYÖS 2014) başvurmalıdır. Bu sınav 10 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır. Bu sınavda 50 ve üzeri puan alan bütün adaylar İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mülakat Sınavı na başvurabilir MÜYÖS 2014 sonuçları İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bakımından sadece eğitimöğretim yılı için geçerlidir Sınava başvurular 11 Mart - 11 Nisan 2014 tarihleri arasında internet üzerinden Marmara Üniversitesi ne yapılacaktır Gerek Marmara Üniversitesi gerekse İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır MÜYÖS 2014 sonuçları İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi nde lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılacak olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz. 2. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES 1.1. This guide contains the regulations and procedures which must be followed by the students who apply to study at İstanbul 29 Mayıs University for academic year and will take Marmara University Entrance Examination (MÜYÖS 2014) and Oral Interview Examination that will be conducted by İstanbul 29 Mayıs University İstanbul 29 Mayıs University Entrance Examination for International Students 2014 (29 MAYIS-YÖS 2014) is divided in two stages: a) Marmara University Entrance Examination (MÜYÖS 2014), b) Oral Interview Examination that will be conducted by İstanbul 29 Mayıs University. In order to be able to take the exam in the second stage, the candidates have to take minimum 50 from the examination in the first stage. In this examination, Basic Learning Skills Test is applied. In the same session, the candidates are also given a test to assess their Turkish level. According to this, the candidates who 6 would like to prefer international student quotas of İstanbul 29 Mayıs University programs for academic year have to apply for Marmara University (MÜ) Entrance Examination for International Students (MÜYÖS 2014) in the first place. This examination will be held on 10 May All of the candidates who score 50 or more in this exam can apply for İstanbul 29 Mayıs University Oral Interview Examination: the candidate does not have to declare this preference of his/hers during MÜYÖS 2014 application process With regard to İstanbul 29 Mayıs University, MÜYÖS 2014 results are valid only for academic year Applications for the examination will be submitted via the internet to Marmara University between March 11- April 11, Language used for communication between the students and Marmara University or İstanbul 29 Mayıs University is Turkish with Latin letters or English The results of MUYOS are applicable only for the students who wish to be enrolled in an undergraduate program at İstanbul 29 Mayıs University and MUYOS results cannot be used for transfers and/or graduate programs. 6 / 22

7 1.7. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı 2014 (29 MAYIS-YÖS 2014) sonuçlarına göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanacak burs, yurt, genel sağlık sigortası (GSS) vb. imkânlar ile öğrenim ücretleri ve özel koşullar İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Programlarının Yurtdışı Öğrenci Kontenjanları, Sağlanacak İmkânlar ve Özel Koşullar başlığını taşıyan Tablo 1 de açıklanmıştır. Ancak İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, öğrencilerin geçim ve Türkiye de oturma izni gibi meseleleriyle ilgilenmez Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu kurallara uymadığı için geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, MÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve MÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, MÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için MÜ Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ni ilgilendiren hususlarda ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir MAYIS-YÖS 2014kılavuzunun basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. 2. BAŞVURU KOŞULLARI 2.1. Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez: a) T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 1.7. According to the results of İstanbul 29 Mayıs University Entrance Examination for International Students 2014 (29 MAYIS YÖS 2014), the opportunities such as scholarship, accommodation, general health insurance etc. and tuition and special conditions for the students who are placed to İstanbul 29 Mayıs University programs are explained in Table 1, under the heading İstanbul 29 Mayıs University Undergraduate Programs quotas for International Students and Provided Opportunities. However, İstanbul 29 Mayıs University do not deal with students subsistence and the issues concerning their residence permit The application fee may not be credited toward future examination dates. A person who pays the fee, but decides not to apply, or one whose application is considered invalid, or one who does not or cannot take the exam, or one who is not allowed to sit the exam or who is expelled from the exam hall, or who fails the exam, or whose exam paper is invalid for any reason, or who pays for any procedure that does not require payment cannot claim any right to a refund of the fees paid. Applications of those who have not paid the application fee will not be accepted Upon the publication of this Guide, MU reserves the right to make any such changes in the regulations of the examination that may be deemed necessary, following the rulings of executive, legislative, and/or 7 judicial bodies, and/or of the Higher Education Council (YOK), MU Executive Board or the MU Senate. Any such changes will be put into effect by MU. Furthermore, any contingency not specifically covered in this Guide will likewise be dealt with by MU Senate. Regarding the issues that concern İstanbul 29 Mayıs University, İstanbul 29 Mayıs University Senate and Administrative Body of the University are authorized MAYIS-YÖS 2014 Guide will not be published or distributed in paper form. 2.APPLICATION REQUIREMENTS 2.1. Applications for the following individuals will not be accepted. The applicants who; a) Has Turkish citizenship (except the ones who have completed their secondary education in a foreign country except KKTC), b) Has KKTC citizenship (except the ones who have completed their secondary education in KKTC having GCE AL examination results, and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), 7 / 22

8 c) Doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklular, f) Türkiye'deki bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya MÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananlar, g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişiler. Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır Ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; 1) Tam burslu kontenjanlara tarihi ve sonrasında doğmuş olan Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım (Ukrayna), Kosova, Makedonya, Özbekistan, Romanya, Tacikistan, Tataristan (Rusya), Türkmenistan, Yunanistan vatandaşı adaylar başvurabilir. 2) %50 burslu kontenjanlara ise, aşağıda belirtilen adaylar başvurabilir: a) Yabancı uyruklu olanlar, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.), c) Has dual citizenship with a birthright Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country - including Turkish Schools in that country- except KKTC), d) Has dual citizenship, one of which is KKTC citizenship (except the ones who completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), e) Has Turkish citizenship and has attended foreign high schools or foreign embassy schools in Turkey, f) Has been dismissed from a higher educational institution in Turkey due to a disciplinary action or identified as cheater in an examination accomplished by OSYM or MU in previous years, g) Has acted physically or ideologically against T.R. or lost his/her Turkish citizenship as a punishment. Even if these individuals take the examination, the scores they obtain will be invalid All applications will be accepted 8 and evaluated on condition that the applicant is either in the final year of his/her secondary education or has completed it; 1) For the full scholarship quotas the candidates who were born on or after this date and the ones who are the citizens (Afghanistan, Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Crimea (Ukraine), Kosovo, Macedonia, Uzbekistan, Romania, Tadjikistan, Tatarstan (Russia), Turkmenistan, Greece can apply. 2) Following individuals can apply for 50 % scholarship quotas: a) Foreign students, b) Became Turkish citizen by birth and who expatriate him/herself from Turkish citizenship with the permission of Ministry of Internal Affairs and their underage children registered on these people's citizenship expatriation document, providing evidence of ownership of the document for the usage of the rights given by the law with number 5901, 8 / 22

9 c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular, d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), e) KKTC uyruklu olup, KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar. c) has a birthright foreign citizenship but has later acquired Turkish citizenship, d) Has Turkish citizenship and completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC (including Turkish Schools in a foreign country except KKTC), e) Is a KKTC citizen living in KKTC and completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results, or has/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between BAŞVURU İŞLEMLERİ 3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular Başvuru Sistemi (http://basvuru.marmara.edu.tr/) üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir. Kullanıcı kaydı oluşturulması ve Kullanıcı Adı Edinilmesi 3.2. Adaylar başvuru süresi içinde Başvuru Sistemi üzerinden yeni kullanıcı kaydı oluşturarak Kullanıcı Adı ve şifre edinmelidirler Yeni kayıt oluşturulması sırasında girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. 3.4.Sistemde ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır. 3.5.Yeni kayıt işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Kullanıcı Adı e-posta yoluyla gönderilir. Aday e-postadaki aktivasyon linkini kullanarak kullanıcı hesabını aktifleştirmelidir. 3. APPLICATION PROCEDURES 3.1. All the applications to the examination should be done through Application System, Applications are accepted only within the application period. Creating a new user account and having a username 3.2. All applicants should carefully fill in the Application Form online and obtain 9 their Applicant ID online from the MU website within the application period Applicants are fully responsible for any negative results that occur due to the errors made while creating their user account. Identification information fields should be filled in with the information on the applicant s passport without any changes Applicants should also upload their passport style photograph electronically. Since this photograph will be used on the Exam Entrance Card, on the Examination Result Card, as well as for registration and on the Student Identity Card, it must be taken within last three months by the application date, and must be easily recognizable Those applicants who have successfully completed the registration process will be sent an activation including their username. Applicants should activate their account using the activation link in the . 9 / 22

10 3.6.Adayın Kullanıcı Adı ve şifre bilgileri hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın MÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır. Başvuru Ücretinin Yatırılması 3.7.Adayın, Kullanıcı Adı ve şifresini kullanarak Başvuru Sistemi üzerinden sınava başvurabilmesi için öncelikle başvuru ücretinin aşağıdaki bilgilerle ödenmesi gerekir: a) Hesap/IBAN No: Dolar Hesabı: TR Avro Hesabı: TR TL Hesabı: TR b) Alıcı: MARMARA ÜNİVERSİTESİ c) Tutar: 100 USD (Yüz ABD Doları) 80 Euro (Seksen Avro) 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) d) Açıklama: Kullanıcı Adı-Adı-Soyadı Örnek: ALBERT-EINSTEIN Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız! e) Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi; SWIFT Kodu: DENITRIS f) Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; Banka: Denizbank 3.8. Adaylar, başvuru ücretini Türkiye içindenherhangi bir banka şubesinden yatırabilirler Yurt dışından sınava başvuracak adaylar,başvuru ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabilirler Yurt içinden ve yurt dışından başvuru ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru ve başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. b) Bankanın masraf olarak alacağı para başvuru ücretinin dışında hesaplanmalıdır As the username and password is necessary for all stages of the examination and for all future transactions with MU, applicants should record them in a safe and easily accessible place. Paying the Application Fee 3.7. Applicants should pay the application fee by using his/her User ID and password in order to apply for the exam: a) Account/IBAN No: USD TR EURO-TR TL - TR b) Account name (Beneficiary): MARMARA UNIVERSITESI c) Amount: 100 USD (One hundred United States Dollars) 80 Euro (Eighty Euros) 200 TL (Two hundred Turkish Liras) d) Explanation: Applicant ID-First Name- Surname Example: YU ALBERT-EINSTEIN Do not forget to provide the bank 10 with this information when making the payment! e) Extra information for payments outside Turkey: SWIFT Code: DENITRIS f) Extra information for payments inside Turkey: Bank: Denizbank 3.8. Applicants in Turkey can deposit the required fee from any branch of the bank Applicants outside Turkey can deposit the required fee from a correspondent bank or any other internationally active bank Applicants, inside or outside Turkey, should be careful about the following points: a) Applicants are considered to have paid the application fee only after the funds have been transferred and accredited to MU s account. Personal checks, money orders, travelers checks, postal orders, bank notes or any other form of money transfer are not acceptable; bank checks, postal orders or money enclosed in an envelope should not be sent by post. b) The processing fee that will charged by the bank for the service of depositing the application fee is not included in the application fee. 10 / 22

11 c) Başvuru ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. d) Başvuru ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir Başvuru ücreti ödendikten sonra Başvuru Sistemi üzerinden MÜYÖS başvurusu yapılmalı ve ilgili alana başvuru ücreti dekontu yüklenmelidir Başvurusu onaylanan adayların başvuru işlemi tamamlanmıştır. Başvurunun onaylanmaması durumunda aday e-posta ile bilgilendirilir. Başvuru sürecinde adayın e-posta kutusunu takip etmesi önemlidir Başvurusu onaylanan ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava girecekleri sınav salonları 02 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Başvuru Sistemi üzerindenöğrenebilirler. Bu tarihten itibaren adayların Başvuru Sistemi üzerinden Sınava Giriş Belgesi çıktısı almaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. c) The application will be invalid unless the application fee has been paid. d) Applicants should check the information on the confirmation slip to make sure it is accurate before leaving the bank. Any mistakes should be corrected immediately Applicants who have paid their application fee should apply for MUYOS through the Application System. They will be required to upload their confirmation slip for the application Application is completed once it is approved. An applicant whose application is not approved will be informed by . It is important to check the inbox during the application process Applicants whose applications are approved can learn their exam halls from the Application System as from 02 May Following this date, applicants should print their Exam Entrance Card from the system. Applicants who do not have the Exam Entrance Card will not be admitted to take the exam / 22

12 4. SINAV 4.1. MÜYÖS Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınav Giriş Belgesini ve başvuru ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu yanlarında bulundurmaları zorunludur Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur Adaylar, sınav günü, saat 09.30'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve tek oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir MÜYÖS 2014'te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça da hazırlanıp uygulanacaktır. Bu 80 soruluk bir test olup, Genel Yetenek (45 soru), Matematik (30 soru) ve Geometri (5 soru) sorularından oluşmaktadır. Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Diğer test toplam 60 sorudan oluşan Türkçe testidir. Bu testin amacı, adayların Türkçe düzeylerini ölçmek ve belirlemektir. 4. THE EXAMINATION 4.1. The MUYOS examination will be held on Saturday, May 10, 2014 (Saturday) at 10:00 a.m Applicants should bring their passports, Exam Entrance Cards and bank receipts showing their payment for the exam to the examination hall Applicants must not bring any devices or equipments to the exam hall except soft lead pencils, eraser, pencil sharpener and wristwatch. They must not bring cellular phones into the examination hall Following identification check starting at 9.30 a.m., applicants will be admitted to the examination halls. The exam will start at a.m. and will be held in 1 session. Applicants should be ready in front of the building of their exam hall, at least 1 hour before the exam starts MUYOS consists of two parts. The first is the "Basic Learning Skills Test," which will be prepared and given in four languages including Turkish, English, Arabic and Russian. This test will be an 80- question test including 45 abstract reasoning ability questions, 30 mathematics questions and 5 geometry 12 questions. This test does not consist of questions from the fields of physics, chemistry, biology, history or geography. The second part is the "Turkish Language Proficiency Test," a sixty-question test, which assesses the applicant's comprehension of written Turkish MÜYÖS 2014'te uygulanacak iki teste ait sorular, sınav sırasında iki ayrı kitapçık halinde adaylara verilecektir Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır Cevapların "Cevap Kağıdına" işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir. 12 / Each part of MUYOS will be applied in different booklets All of the questions in the booklets are multiplechoice, and the applicant is required to select the only right answer from among five alternatives. The applicant should mark the answer sheet carefully, filling in the alternative of his/her choice. Answers will be counted as incorrect if more than one choice is marked or if the applicant's marks overflow the given space for the answer Answers marked on anywhere other than the given answer sheet will not be considered valid. Answers written on the booklet will be invalid It is against the rules for applicants to talk, cheat or assist others during the examination. Applicants found disobeying the rules will be disqualified At the end of the examination, applicants will hand in, as instructed, the question booklet with the answer sheet to the person in charge of the examination hall. The answer sheets of applicants whose examination results have been declared invalid because they have broken the rules of the examination or have not returned the necessary documents at the end of the examination will not be evaluated and an Examination Result Card will not be issued.

13 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1. Adayların, MÜYÖS 2014'te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunur MÜYÖS 2014Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. 6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 6.1. Sınav sonuçları Başvuru Sistemi, üzerinden ilan edilecektir Adaylar, Aday Numarası ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyi Marmara Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Ofisinden şahsen alacaklardır. 5. EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 5.1. The totals of correct and incorrect answers in each of these MUYOS tests will be counted separately. The raw score of each test is obtained by subtracting 1/4 of the number of incorrect answers from the number of correct answers MUYOS Basic Learning Skills Test is scored on a scale of The raw scores are converted to standard scores with a mean of 50 and standard deviation of ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULTS 6.1 Examination results will only be published on 6.2 Applicants will learn their examination results by using their Applicant ID and password. 6.3 Examination Result Cards will be issued for applicants who have taken MUYOS provided that their exam is valid. Any applicant who wants to receive an Examination Result Card can get 13 his/her card from the "Students from Abroad Office" personally. 7. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARININ YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, SAĞLANACAK İMKANLAR VE ÖZEL KOŞULLAR 7.1. Lisans programlarının yurtdışı öğrenci kontenjanlarına ve sağlanacak imkânlara ilişkin bilgiler Tablo 1 de verilmiştir Tablo 1 in devamında yer alan ve tablonun ayrılmaz bir parçası olan ÖZEL KOŞULLAR VE SAĞLANACAK İMKANLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARdikkatle okunmalıdır. 7. ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY UNDERGRADUATE PROGRAMS QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AND PROVIDED OPORTUNITIES AND SPECIAL REQUIREMENTS 7.1. Information related to the undergraduate programs international student quotas and provided opportunities is given in Table Following Table 1, statements regarding SPECIAL REQUIREMENTS AND PROVIDED OPORTUNITIES are inseparable part of the table. It must be read carefully. 13 / 22

14 Tablo 1: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARININ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE SAĞLANACAK İMKANLAR PROGRAM ADI Edebiyat Fakültesi Süre (Yıl) Öğretim Dili Kontenjan Öğrenim Ücreti (KDV dahil) Felsefe (Tam Burslu) 4 En az %30 İngilizce 4 - Felsefe (%50 Burslu) 4 En az %30 İngilizce $ Tarih (Tam Burslu) 4 En az %30 İngilizce 4 - Tarih (%50 Burslu) 4 En az %30 İngilizce $ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 En az %30 İngilizce 4 - Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 En az %30 İngilizce $ Psikoloji* (Tam Burslu) 4 En az %30 İngilizce 2 - Psikoloji* (%50 Burslu) 4 En az %30 İngilizce $ 14 Sağlanacak İmkanlar *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) * Hazırlık sınıflarında ücretsiz ders kitabı *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) Özel Koşullar 1, 3, 7 2, 4, 9, 11 1, 3, 7 2, 4, 9, 11 1, 3, 7 2, 4, 9, 11 1, 3, 7 2, 4, 9, 11 Mütercim Tercümanlık (İngilizce)* (%50 Burslu) 4 En az %30 İngilizce $ *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) 2, 4, 9, / 22

15 Mütercim Tercümanlık (Arapça)* (%50 Burslu) 4 En az %30 Arapça $ *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) 2, 4, 10, 11 Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) 4 En az %30 Arapça 4 - İslam ve Din Bilimleri (% 50 Burslu) 4 En az %30 Arapça $ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) *Ücretsiz yurt (yemek hariç) 1, 3, 8 2, 4, 10, 11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 İngilizce 2 - *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) 1, 3, 5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (% 50 Burslu) 4 İngilizce $ Ekonomi * (Tam Burslu) 4 İngilizce 2 - *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) 15 Ekonomi * (% 50 Burslu) 4 İngilizce $ Sosyal Hizmet * (Tam Burslu) 4 Türkçe *Ücretsiz yurt (yemek hariç) *Aylık 400 TL Destek Bursu (10 ay) 2, 4, 6, 11 1, 3, 5 2, 4, 6, 11 1, 3, 5 Sosyal Hizmet * (% 50 Burslu) 4 Türkçe $ * YÖK tarafından program açma izni verilmesi halinde programa öğrenci alınacaktır. *Yurt ücretinde %50 indirim (yemek hariç) 2, 4, 6, / 22

16 Table 1: ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY UNDERGRADUATE PROGRAMS QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AND PROVIDED OPORTUNITIES NAME OF THE PROGRAM Duration (Year) Instruction Language Quota Tuition Fee (American Dollars) Including VAT Provided Opportunities Special Conditions Faculty of Arts Philosophy (Full Scholarships) 4 English 4 - *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 1, 3, 7 Philosophy ((% 50 Scholarships) 4 English $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 9, 11 History (Full Scholarships) 4 English 4 - *Free Accommodation (except meal) * Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 1, 3, 7 History (% 50 Scholarships) 4 English $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 9, 11 Turkish Language and Literature (Full Scholarships) 4 English 4 - *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 1, 3, 7 Turkish Language and Literature (% 50 Scholarships) Psychology* (Full Scholarships) 4 4 English English $ 2-16 *50% Discount in accommodation fee (except meal) *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 2, 4, 9, 11 1, 3, 7 Psychology* (% 50 Scholarships) 4 English $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 9, 11 Translation and Interpretation* (English) (% 50 Scholarships) 4 English $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 9, / 22

17 Translation and Interpretation* (Arabic) (% 50 Scholarships) 4 Arapça $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 10, 11 International Faculty of Islamic and Religious Studies Islamic and Religious Studies (Full Scholarships) 4 Arapça 4 - *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 1, 3, 8 Islamic and Religious Studies (% 50 Scholarships) 4 Arapça $ *Free Accommodation (except meal) 2, 4, 10, 11 Faculty of Economics and Administrative Sciences Political Science and International Relations (Full Scholarships) 4 English 2 - *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 1, 3, 5 Political Science and International Relations (% 50 Scholarships) 4 English $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 6, 11 Economics* (Full Scholarships) 4 English 2 - Economics* (% 50 Scholarships) 4 English $ Social Work* (Full Scholarships) 4 Turkish 2-17 *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) *50% Discount in accommodation fee (except meal) *Free Accommodation (except meal) *Monthly 400 TL Support Scholarship (9 months) 1, 3, 5 2, 4, 6, 11 1, 3, 5 Social Work* (% 50 Scholarships) 4 Turkish $ *50% Discount in accommodation fee (except meal) 2, 4, 6, 11 * The students will be accepted for these programs if Higher Education Council approves the opening of these programs. 17 / 22

18 ÖZEL KOŞULLAR VE SAĞLANACAK İMKANLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR EXPLANATIONS RELATED TO SPECIAL CONDITIONS AND PROVIDED OPPORTUNITIES Ö.K.1.Kılavuzun 2. BAŞVURU KOŞULLARI başlığı altında yer alan 2.2 numaralı maddenin 1. alt başlığındaki şartları taşıyan öğrenci adayları başvurabilir. Ö.K.2. Kılavuzun 2. BAŞVURU KOŞULLARI başlığı altında yer alan 2.2. numaralı maddenin 2. alt başlığındaki şartları taşıyan öğrenci adayları başvurabilir. Ö.K.3. Üniversitemizin tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler tabloda belirtilen öğrenim süreleri ile 5, 7, 8 numaralı özel koşullarda açıklanan yabancı dil hazırlık sürelerince, üniversitemiz burs yönergesinde belirtilen türden disiplin cezası alınmaması ve bütün derslerden asgari devam şartının yerine getirilmesi koşuluyla öğrenim ücretinin tamamından muaftır. Ayrıca ücretsiz yurt imkânından yararlanılması ve Destek Bursu nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. Ö.K.4. Üniversitemizin %50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilerin %50 yurt indiriminden yararlanmaları, yurt kurallarına uyma koşuluna bağlıdır. Ö.K.5. Öğretim dili İngilizce olan bir programa yerleştirilen tam burslu öğrenci yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. Ö.K.6. Öğretim dili İngilizce olan bir programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Ö.K.7. Öğretim dili en az %30 İngilizce olan bir programa yerleştirilen tam burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. Daha sonra İngilizce yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir. 18 / 22 S.C.1.The students who meet the conditions under the 1. heading of the item numbered 2.2, which is under the heading of 2. APPLICATION CONDITIONS in the guide, can apply for it. S.C.2. The students who meet the conditions under the 2. heading of the item numbered 2.2, which is under the heading of 2. APPLICATION CONDITIONS in the guide, can apply for it. S.C.3. The students who are placed to full scholarship programs of our university are exempted from tuition fee within the period as stated in the table and covering the foreign language preparatory period as explained under special conditions of items numbered 5,7,8 on condition that he/she does not take any kind of disciplinary action as stated in the scholarship guideline and meet the minimum attendance requirement in the classes. Additionally, free accommodation and Support Grant depend on the condition that the student s average score of the previous track in the preparatory class has to be minimum 70 out of 100 and the student s average score of the previous term in the undergraduate programs has to be minimum 2.00 out of S.C.4. The students who are 18 placed to 50 % scholarship quotas of our university can benefit from 50 % discount in accommodation on condition that he / she meets the dormitory requirements. S.C.5. If a student with full scholarship is placed to a program whose language of instruction is English; he/she is given proficiency test. If the student fails in the test, he/she studies in a one-year compulsory English Preparatory class free of charge. If the student has to repeat English Preparatory class, he/she pays the same fee paid by a student with 50 % scholarship. S.C.6. If a student with 50% scholarship is placed to a program whose language of instruction is English, he/she is given proficiency test. If the student fails in the test, he/she pays the fee stated in the table and studies in a oneyear compulsory English Preparatory class free of charge. If the student has to repeat English Preparatory class, he/she pays the same fee. S.C.7. If a student with full scholarship is placed to a program whose language of instruction is at least 30 % English, he/she is given Turkish proficiency test. If the student fails in the test, he / she studies in a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she pays the same fee paid by a student with 50 % scholarship. Then, if the student fails in the English Proficiency test, he/she studies in a one-year compulsory English Preparatory class free of charge. If the student has to repeat English Preparatory class, he/she pays the same fee paid by a student with 50 % scholarship. Some arrangements can be made for the students who are able to speak one or two of those languages at a certain level in order to enable them to study both languages in one academic year.

19 Ö.K.8. Öğretim dili en az %30 Arapça olan bir programa yerleştirilen tam burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. Daha sonra Arapça yeterlik sınavını geçemezse ücretsiz olarak bir yıl zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa %50 burslu öğrencinin ödediği ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir. Ö.K.9. Öğretim dili en az %30 İngilizce olan bir programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Daha sonra İngilizce yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir. Ö.K.10. Öğretim dili en az %30 Arapça olan bir programa yerleştirilen %50 burslu öğrenci Türkçe yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. Daha sonra Arapça yeterlik sınavını geçemezse tabloda belirtilen ücreti ödeyerek bir yıl zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı okur; Hazırlık Sınıfını tekrar okursa aynı ücreti öder. İki dilden birini veya ikisini belirli düzeyde bilen öğrencinin her iki dili bir öğretim yılında öğrenebilmesi için düzenlemeler yapılabilir. Ö.K.11. Üniversitemizin % 50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücretlerini 2 taksit halinde (yarıyıl başlarında ders kaydı yaptırırken) öderler. S.C.8. If a student with full scholarship is placed to a program whose language of instruction is at least 30 % Arabic, he/she is given Turkish proficiency test. If the student fails in the test, he / she studies in a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she pays the same fee paid by a student with 50 % scholarship. Then, if the student fails in the Arabic Proficiency test, he/she studies in a one-year compulsory English Preparatory class free of charge. If the student has to repeat Arabic Preparatory class, he/she pays the same fee paid by a student with 50 % scholarship. Some arrangements can be made for the students who are able to speak one or two of those languages at a certain level in order to enable them to study both languages in one academic year. S.C.9. If a student with 50 % scholarship is placed to a program whose language of instruction is at least 30 % English, he/she is given Turkish proficiency test. If the student fails in the test, he / she studies in a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she pays the same fee. Then, if the student fails in the English Proficiency test, he/she studies in a one-year compulsory English Preparatory class free of charge. If the student has to repeat English Preparatory class, he/she pays the same fee paid. Some arrangements can be made for the students who are able to speak 19 one or two of those languages at a certain level in order to enable them to study both languages in one academic year. S.C.10.If a student with 50 % scholarship is placed to a program whose language of instruction is at least 30 % Arabic, he/she is given Turkish proficiency test. If the student fails in the test, he / she studies in a one-year compulsory Turkish Preparatory class. If he/she has to repeat Turkish Preparatory class, he/she pays the same fee. Then, if the student fails in the Arabic Proficiency test, he/she studies in a one-year compulsory Arabic Preparatory class free of charge. If the student has to repeat English Preparatory class, he/she pays the same fee. Some arrangements can be made for the students who are able to speak one or two of those languages at a certain level in order to enable them to study both languages in one academic year. S.C.11. The students who are placed to 50 % scholarship quotas of our university pay their tuition fee in two installments (at the beginning of each semester during registration). 19 / 22

20 8. TERCİH İŞLEMLERİ 8.1. MÜYÖS 2014 Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 puan alan aday Mülakat Sınavı na girmek üzere tercih yapabilir Adaylar tercihlerini MÜYÖS sistemi içinde yapacaklardır Adaylar Tablo 1'de yer alan programlardan en fazla 10 tercihte bulunabilirler. 8. PREFERENCE PROCEDURES 8.1. The applicant who scores 50 from MÜYOS 2014 Basic Learning Skills Test can make preference to enter Oral Interview Examination The applicants will make their preferences within MÜYÖS system The applicants can make maximum 10 preferences from the programs in Table MÜLAKAT SINAVI 9.1 Süresi içinde tercih işlemlerini tamamlayan öğrenci adaylarından 2014 MÜYOS sınavındaki başarısına göre ilk 200 e girenler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Üsküdar Bağlarbaşı Kampüsü nde belirlenen tarihlerde Mülakat Sınavına alınırlar. Adres: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: Üsküdar / İstanbul - TÜRKİYE 9. ORAL INTERVIEW EXAMINATION 9.1 Among the applicants who complete their preference procedure within the given period, the ones who are ranking in top 200 (according to the results of MÜYOS 2014 Basic Learning Skills Test) are taken to Oral Interview Examination at İstanbul 29 Mayıs University between the determined dates. Address: Istanbul 29 Mayıs Universitesi Icadiye Baglarbasi Cad. No: Uskudar / Istanbul - TURKEY 10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Mülakat sınavına alınan öğrencilerin 2014 MÜYÖS Sınavında aldıkları puanın % 40 ı ile mülakat sınavında aldıkları puanın % 60 ı toplanarak başarı puanı belirlenir. Adaylar başarı puanı ve tercih sıralamalarına göre bir programa yerleştirilir. Mülakat sınavından 100 üzerinden 50 puanın altında alanlar başarısız sayılır ve yerleştirmeye alınmaz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 10. PLACEMENT PROCEDURES The success rate of the students who are taken to oral interview exam is determined by summing up 40% of their score obtained from 2014 MÜYÖS exam and 60% of their score obtained from oral interview exam. The applicants are placed to a program according to their success rate and preferences. The applicants who get below 50 out of 100 in the oral interview exam are considered fail and they are not placed to a program İstanbul 29 Mayıs University do not have to fill all the quotas Meeting the application conditions does not require to be accepted for the placement. 11. YERLEŞTİRME SONUÇLARI Yerleştirme sonuçları ve yedek aday listesi sadece İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi web sitesinde (www.29mayis.edu.tr) ilan edilir Söz konusu ilanda kayıt tarihleri belirtilir. 11. PLACEMENT RESULTS Placement results and substitute applicants list will only be published on İstanbul 29 Mayıs University website (www.29mayis.edu.tr) Registration dates are specified in the announcement. 20 / 22

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

2016 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2016) KILAVUZ

2016 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2016) KILAVUZ 2016 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2016) KILAVUZ 1. 29 MAYIS-YÖS 2016 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 3. BAŞVURU

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) KILAVUZU

2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) KILAVUZU 2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS), Ankara Üniversitesi ve

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI BEZMİÂLEM VAKIF UNIVERSITY THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS 2013-BVUYÖS KILAVUZU/GUIDE 1 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1.

Detaylı

Başvuru Tarihi ERÜYÖS Sınav Tarihi Sınav Sonuçları Sınav/Başvuru Ücreti : Türkiye: 250,00 TL : Almanya: 100 : Azerbaycan: 100 $

Başvuru Tarihi ERÜYÖS Sınav Tarihi Sınav Sonuçları Sınav/Başvuru Ücreti : Türkiye: 250,00 TL : Almanya: 100 : Azerbaycan: 100 $ BAŞVURU TAKVİ Mİ Başvuru Tarihi : 16 Şubat 21 Nisan 2017 ERÜYÖS Sınav Tarihi : 20 Mayıs 2017 Cumartesi Türkiye Saati ile 13.00 Sınav Sonuçları : 10 Haziran 2017 Sınav/Başvuru Ücreti : Türkiye: 250,00 TL

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU 2012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İÜYÖS KILAVUZU 1 BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 2 20 Nisan 2012 2012 İÜYÖS Kılavuzunu http://yos.istanbul.edu.tr

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2013) KILAVUZU

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2013) KILAVUZU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2013) KILAVUZU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Şubat 2013 İstanbul Kültür Üniversitesi/İSTANBUL 1. GENEL BİLGİLER,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (EGEYÖS) KILAVUZU 2014 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (EGEYÖS) KILAVUZU 2014 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (EGEYÖS) KILAVUZU 2014 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İKÇÜYÖS KILAVUZU BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 7 Nisan 2 Mayıs 2014 2014 İKÇÜYÖS Kılavuzunu http://ikc.edu.tr

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

AKUS-2016 BAŞVURU KILAVUZU

AKUS-2016 BAŞVURU KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI (AKUS) AKUS-2016 BAŞVURU KILAVUZU Sevgili Öğrencilerimiz, Günümüzde üniversitelerin; bilgi üretme ve yayma, bireysel beceri ve yeterlilik geliştirme işlevleri,

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Günümüzde üniversitelerin; bilgi üretme ve yayma, bireysel beceri ve yeterlilik geliştirme işlevleri, toplumların uluslararası alanda rekabet güçlerini belirleyen temel faktörlerdir.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2017) KILAVUZU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2017) KILAVUZU ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2017) KILAVUZU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Ocak 2017 İstanbul Kültür Üniversitesi/İSTANBUL 1. GENEL BİLGİLER,

Detaylı

AKUS/ AKDENİZ YÖS-2017 BAŞVURU KILAVUZU

AKUS/ AKDENİZ YÖS-2017 BAŞVURU KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI (AKUS/AKDENİZ YÖS) AKUS/ AKDENİZ YÖS-2017 BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Takvimi

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL 1. GENERAL INFORMATION,

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL 1. GENERAL INFORMATION, İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION CALENDAR BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI FLOWCHART OF APPLICATION PROCESS 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL 1. GENERAL INFORMATION, İLKE VE KURALLAR BASIC

Detaylı

YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS) KILAVUZU

YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS) KILAVUZU YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Mart 2011 İstanbul Kültür Üniversitesi/İSTANBUL 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI VE YERLEŞTİRME BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI VE YERLEŞTİRME BAŞVURU KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI VE YERLEŞTİRME BAŞVURU KILAVUZU 1. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ MKÜYÖS Başvuru Tarihleri : 03-28 - Haziran

Detaylı

2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS

2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE 2 BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION

Detaylı

YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BAKÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 29.05.2011 (İKÜYÖS BAKÜ) KILAVUZU

YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BAKÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 29.05.2011 (İKÜYÖS BAKÜ) KILAVUZU YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BAKÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 29.05.2011 (İKÜYÖS BAKÜ) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Mart 2011 İstanbul Kültür Üniversitesi/İSTANBUL 1.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES. Bilgisayar Mühendisliği. Computer Engineering. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES. Bilgisayar Mühendisliği. Computer Engineering. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği FAKÜLTE FACULTY BÖLÜM DEPARTMENT YEDEK ADAYLAR SUBSTITUTE CANDIDATES Mühendislik Fakültesi Faculty of Bilgisayar Mühendisliği Computer Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Materials Science and Elektronik Mühendisliği

Detaylı

1.TEMEL BİLGİLER, İLKE VE KURALLAR - Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (SDÜ-YÖS), Türkiye deki Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) okumak isteyen

1.TEMEL BİLGİLER, İLKE VE KURALLAR - Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (SDÜ-YÖS), Türkiye deki Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) okumak isteyen 1.TEMEL BİLGİLER, İLKE VE KURALLAR - Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (SDÜ-YÖS), Türkiye deki Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) okumak isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını SDÜ

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (KTÜYÖS) KILAVUZU

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (KTÜYÖS) KILAVUZU 5.1 Ön Kayıt ĠĢleminin yapılması Adaylar KTÜYÖS 2015 e internet üzerinden 16 ġubat 10 NĠSAN 2015 tarihleri arasında başvurabilirler. KTÜYÖS 2015 e başvuracak adayların öncelikli olarak http://yos.ktu.edu.tr

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR. 1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi

GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR. 1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (MCBÜYÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci adaylarının

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2017-2018 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU 2017-2018 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesine önlisans

Detaylı

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır: 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları,

Detaylı

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU 2015-RTEÜYÖS KILAVUZU İÇİNDEKİLER BAŞVURU TAKVİMİ 2 GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 5 BAŞVURU KOŞULLARI 6 BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 SINAVA ÇAĞRI 10 SINAV 11 SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 13 SINAV

Detaylı

C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos.cbu.edu.tr FAX

C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos.cbu.edu.tr FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 6 YÖS +90236 201 10 01 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION CALENDAR 1.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2017 HARRAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2017 HARRAN UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS HRÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A, 12 Ağustos 2014 / 326-5, 10 Şubat 2015 / 331-4-B Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI DOKTORA PROGRAMLARI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Program Orta Doğu Yönetim Organizasyon Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI (UÜYÖS) KILAVUZU 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI (UÜYÖS) KILAVUZU 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI (UÜYÖS) KILAVUZU 2014 Sınava Başvuru Adresi (Exam Application Address) www.uludag.edu.tr Başvuru Süresi (Application Period) 12 Mayıs 2014 / 23 Mayıs

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31.05.2012 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGE Amaç NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık

Detaylı

FÜYÖS 2017 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI

FÜYÖS 2017 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI Examination for International Students FÜYÖS 2017 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FUYOS 2017 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2015 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS İÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU KOŞULLARI 1- Lise son sınıfta ya da lise mezunu olmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 1-GENEL ŞARTLAR a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1)Yabancı Uyruklu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ) (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı) Şubat,2011 Yıldız/İSTANBUL

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2017 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2017 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2017 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010 tarihli Genel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2016 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2016 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS İÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

2013 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (OMU- YÖS 2013) BAŞVURU ve KAYIT TAKVİMİ

2013 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (OMU- YÖS 2013) BAŞVURU ve KAYIT TAKVİMİ 1 2013 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (OMU- YÖS 2013) BAŞVURU ve KAYIT TAKVİMİ 1 Ocak - 24 Nisan 2013 OMU- YÖS 2013 Sınavı Başvurusu ile Sınav yeri ve Sınav Dili Tercih Başvurusu (on-line) 18 Mayıs

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE 2016-2017 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU 2016-2017 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE 2 Başvuru Tarihi Dış İlişkiler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2016-17 AKADEMİK YILI ÖNEMLİ TARİHLER 2016-17 ACADEMIC YEAR IMPORTANT DATES Temmuz July Ağustos August, Ekim,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI 1- GENEL Üniversitemiz senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Senato: 31 Mayıs 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE (Üniversitesi Senatosunun 07.05.2010 tarih ve 2010/01 3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KILAVUZU

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KILAVUZU BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ; http://www.bandirma.edu.tr Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77 Bandırma/BALIKESİR

Detaylı

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ne yabancı öğrenci kontenjanından başvuracak adaylar ile ilgili koşulları ve yöntemleri belirlemek ve belgelemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge Koç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2017 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2017 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS İÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĐ SEÇME VE YERLEŞTĐRME SINAVI 2012-2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI MKÜYÖS KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĐ SEÇME VE YERLEŞTĐRME SINAVI 2012-2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI MKÜYÖS KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĐ SEÇME VE YERLEŞTĐRME SINAVI 2012-2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI MKÜYÖS KILAVUZU 1. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARĐHLERĐ Başvuru tarihleri:. 04-22 - Haziran

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 31.05.2017-18.06.2017 BAŞVURAN ADAYLARIN EVRAK TESLİMİ İÇİN SON GÜN: 23.06.2017

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul programlarına yurt dışından

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TERCİH İŞLEMLERİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TERCİH İŞLEMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TERCİH İŞLEMLERİ Karabük Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapmamaktadır. Öğrenciler, sahip oldukları

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.Ü. SENATOSU 06 MAYIS 2014/16 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi ön

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Uluslararası Öğrenci Programı adaylarının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesinin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2017-2018 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 1 2017-2018 SBÜ YÖS KILAVUZU BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK? Başvuru Tarihleri: 15 Mayıs

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi (1)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi (1) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 2018 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS İÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2017 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2017 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2017 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI 2017-BAUNYÖS KILAVUZU 1.GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Bu kılavuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Balıkesir Üniversitesinde

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ EK KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi

Detaylı