PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ. TL (Net Olarak)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ. pauteknokent@pau.edu.tr. TL (Net Olarak)"

Transkript

1 AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME NİN TARAFLARI KİRALAYANIN ADI KİRALAYANIN ADRESİ Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka ve İdari Binası C Blok Kınıklı /DENİZLİ TEL FAX E-MAİL KİRACININ ADI KISACA KİRACININ ADRESİ TEL FAX E-MAİL -Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Blok.. Kınıklı/DENİZLİ -Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67.. Blok. Kınıklı/ DENİZLİ 2- KİRA ve KİRALANAN ALAN İLE İLGİLİ BİLGİLER KİRALANAN ALAN m2 AYLIK KİRA BEDELİ TL (Net Olarak) ÖDEME ŞEKLİ SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ SÖZLEŞMENİN SÜRESİ PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ PROJENİN SÜRESİ PROJENİN BİTİŞ TARİHİ KİRALANAN YERİN KULLANIM AMACI KİRALANAN YER KİRALANAN YERİN ŞİMDİKİ DURUMU KİRACIYA TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞ Aylık, peşin, nakit, aybaşında, her ayın ilk 5(Beş) iş günü, kiralayanın göstereceği banka hesabına Bu sözleşmede, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. kiralayan, Ar-Ge Projesini geliştirmek amacıyla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na ve uygulama yönetmeliğine göre AR-Ge ofis alanını kiralayan, kısaca Kiracı olarak adlandırılacak olup, bu sözleşme hükümlerine göre AR-GE Binası nın 3. Maddede tanımlanan bölümlerini kendi sorumluluğu altında 4. Maddede belirtilen süre ile kirasını ödeyerek kullanacak gerçek ve/veya tüzel kişidir.

2 Yukarıda yazılı unvanlar ve adresler, tarafların yasal unvanları ve tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birisi unvan, adres ve sözleşmeyi bağlayan statü değişiklikleri olduğu takdirde bunu karşı tarafa en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yazılı unvan ve adreslere yapılacak her tebligat geçerli sayılacaktır. Yıllık kira artış oranı yönetim kurulunca belirlenecek olup, kiracı hiçbir ihtara hacet kalmaksızın artırımlı kira bedelini zamanında ödemeyi şimdiden kabul eder. 3- SÖZLEŞME NİN KONUSU Bu sözleşmenin konusu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün maliki bulunduğu, 8 Eylül 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen bölgenin ve bu sözleşmede kısaca AR-GE Alanı olarak adlandırılacak aşağıda tanımlanan alan(lar)ın kiralanmasıdır. Kiralanan m2 metrekare lik bir alandır. AR-GE Alanı olarak yukarıda tanımlanan kiralık alan, kiracı tarafından hasarsız, sağlam, tam ve temiz olarak telsim alınmış olup, tahliye sırasında aynen teslimi kaydıyla kiralanan alanın bölünme işi ve dekorasyonu, bedeli kendilerine ait olmak üzere kiracı tarafından yaptırılacaktır. Bu sözleşmenin yapılması sırasında kiracı şahsı Şirketin Ortakları Şirketin amacı kiralayan yönünden akdin esaslı unsuru olarak dikkate alınmıştır. Bu sebeple şahsi işletmenin üçüncü kişilere satılması veya tüzel kişiliklerde sermaye paylarının bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devri, ancak kiralayanın yazılı muvafakati ile mümkündür. Kiralayanın muvafakatı sağlanmadan yapılan pay (hisse) devirleri, kiralayan tarafından akdin esaslı unsurlarında kiralayanı hataya düşürmek olarak değerlendirilerek, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın değişikliğin kiralayan tarafından öğrenilmesini takiben akdin tek taraflı feshi ve kiralananın tahliye hakkını doğurur.kiracının iflası, işi bırakması veya feshini istemesi, konkordato talebinde bulunması, sermaye paylarının icraen satılması suretiyle üçüncü kişilere intikal etmesi halleriyle Kiracının faaliyet amacının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na ve Yönetmeliği ndeki tanımlamalar dışına çıkması halinde de kira akdi kiralayan tarafından feshedilecek ve mecur tahliye edilecektir. Kiralanan alan, şirket ortaklarının yarıdan fazla hissesine sahip oldukları araştırma geliştirme ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerine Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin onayını almak koşulu ile tahsis edilebilecektir. 4- SÖZLEŞME NİN SÜRESİ Sözleşmenin süresi AY olup tarihinde başlayacak tarihinde sona erecektir. Kiracı, kiraladığı yeri, aksine bir sözleşme tanzim ve imza edilmemiş ise, sözleşmenin bitiş tarihinde hiç bir şart ileri sürmeksizin teslim alındığı durumu ile tahliye etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Bu sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 (üç) ay önce, kiracı sözleşmenin devam edip etmeyeceğini yazılı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye bildirecektir. Aksi halde mecur yeniden kiralanana kadar geçen kira bedellerini hiçbir ihtara hacet kalmaksızın ödemeyi şimdiden

3 kabul ve taahhüt eder. Kiracının, sözleşmenin devam etmesini istemesi ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ninde bunu uygun görmesi halinde, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sözleşmeyi günün şartlarına göre gözden geçirerek, yeni sözleşme yapacaktır. Sözleşme bağıtlanmazsa, kiracı hiçbir hak talebinde bulunamayacak ve kiraladığı mekanı sözleşme bitiminde hiçbir şart öne sürmeksizin tahliye edecektir. Kiracı kira süresi içinde, herhangi bir nedenle ve kendi isteği ile kiraladığı alanı tahliye etmeyi talep ederse, bu talebini 3 (üç) ay önce yazılı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye bildirecektir. Bu durumda taraflar görüşerek fesih ve tahliye koşullarını kararlaştıracaklardır. Aksi halde, kiracı sözleşmeyi kira süresi dolmadan tek taraflı olarak fesih ve kiralanan alanı tahliye ederse, kira döneminin sonuna kadar olan aylara ait kira tutarı toplamını teminattan ayrı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 5- SÖZLEŞME DEKİ KİRA BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ ve YERİ KİRA BEDELİ kat ofisleri 11,50 TL/m²+KDV Kiralayan Şirket olduğu için, ayrıca meri mevzuatının gerektirdiği oranda Katma Değer Vergisi (KDV) Kiracı tarafından ilaveten ödenecektir. Kira ücretleri, aylık, peşin ve nakit olarak, her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin hesabına yatırılacaktır. Pamukkale Teknokent A.Ş. ödenen kira bedeli karşılığı kiracıya fatura verecektir. Söz konusu kira bedeli, net kira parası olup, bu kira parası ve KDV dışında taşınmazın kullanılması ile ilgili, her türlü vergi, resim, harç ve stopajlar kiradan ayrı olarak Kiracı tarafından, kendi nam ve hesabına, ödenecektir. Kiracı her yıl, geçmiş yıl ile ilgili stopaj ödemelerini, ilgili Vergi Dairelerine yatırdıklarına dair resmi belgenin fotokopisini Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye vermekle yükümlüdür. Dönem sonunda belge ibraz edilmemesi, sözleşmenin tek taraflı feshi ve tahliye nedenidir. Kira bedelinin ödenmesinde gecikme halinde alacak, her ayın birinci gününden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı avans faiz oranı nispetinde gecikme faizine tabidir. Tevdi mahalline yapılan ödemeler, gecikme faizi ve asıl alacağa mahsup edilmek üzere, bu kayıtla kabul edilecektir. Kira bedelinin, 2 (iki) ay üst üste ödenmemesi durumunda Pamukkale Teknokent A.Ş. hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesheder ve alacağını 11. Maddede belirtilen teminattan keser ve/veya icra yoluyla tahsil yoluna gider. Bu takdirde kiracı mecuru derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir İŞLETME VE YÖNETİM GİDERLERİ BEDELİ Kiracı, Yönetici Şirket tarafından Gider Katılım Payı olarak belirlenen ortak alanlara ait elektrik, su, temizlik, çevre bakımı, güvenlik vb. giderleri aylık olarak ödeyecektir. Ayrıca Yönetici Şirket tarafından kiralanan alana takılan bağımsız sayaçla tespit edilen elektrik, telefon ve kiracıya ait özel

4 giderler kiracıya ait olup 2 ay üst üste ödenmemesi durumunda kira sözleşmesinin tek taraflı feshi ile Pamukkale Teknokent in tahliye hakkını kiracı şimdiden kabul eder. Gider katılım Payı 05,50 TL/ m²+kdv olarak belirlenmiştir Gider Katılım Payı, ilgili kalemlerin maliyetlerine bağlı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Gider Katılım Payı, Kiracı tarafından her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.'nin Hesabına ödenecektir. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., ödenen Gider Katılım Payı karşılığı Kiracıya fatura verecektir. 6- SÖZLEŞME NİN DEVİR VE TEMLİKİ Taşınmaz, Kiralayanın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişiye kullandırılamaz. Şahıs işletmeleri ve şirketler Kiralayanın yazılı iznini temin etmeden yeni ortak edinemezler. Bu hükümle Kiracının özel hukukuna karışmak değil, taşınmazın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Yönetmeliğinde belirtilen amaçların dışındaki işleri yapar hale gelmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın taşınmaz, sözleşmenin devri veya alt kira ile üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez. Buna aykırı davranılması halinde kiralayan tek taraflı olarak haklı feshi hakkını kullanır. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. işletme kapsamındaki bazı yetkilerini AR-GE Binasının yönetilmesi ile ilgili olarak bir yöneticiliğe devredebilir. 7- KİRALANAN AR-GE ALANININ KULLANIM ŞEKLİ Kiracının esas faaliyeti, projesini geliştirmek olup 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışırken; Faaliyet konusunun bir araştırma geliştirme projesi olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek, işin ticari pazarlama faaliyetlerinin, bu mekândaki diğer faaliyetlere oranla yoğunluk kazanmasına karşı önlemler alınacaktır. Kiralanan AR-GE alanı, küçük ünitelere ayrılıp, üniteler şeklinde veya tamamen başkalarına kiralanamaz Kiracı, Teknokent içinde 6 aydan daha fazla bir süre herhangi bir AR-GE veya yazılım faaliyeti olmaksızın veya bu konularda projeler sunmaksızın kiralanan Ar-ge ofis alanını kullanamaz. Bu konulardaki aksine davranışlarda Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sözleşmeyi tek raflı fesh edip kiralanan yerin tahliyesini isteyebilir. 8- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Kiracı, kendisinin kullanımına müsaade edilmiş alanlarda Başvuru Formunda belirtilen faaliyet konusu ve yürütülecek projeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür. Bu alanlarda belirtilen faaliyet konusu dışında değişik maksatlara yönelik çalışmalar yapamaz. Kiracı, faaliyet gösterirken yeni proje ve faaliyet konularında çalışmak istediğinde, PTBF-4 (Teknokentte Yapacağınız Ar-Ge Projesine Ait Bilgi Formu) nu yeniden doldurarak, Kiralayana başvurmak ve belirtilen faaliyetlerle ilgili uygunluk hakkı almak durumundadır. b) Kiracı, bu sözleşmede belirtilen amaçlar ve işler doğrultusunda çalışacak, Pamukkale Üniversitesi

5 Kampusuna giriş ve çıkışlarda, Üniversite yönetimince belirlenmiş veya ileride belirlenecek olan ve Kiracı faaliyetlerini engellemeyen genel ve özel kampus kurallarına ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin belirlediği Üniversite ile ilgili genel çalışma esaslarına, ortak mekan ve araçların kullanım kurallarına kesinlikle uyacaktır. c) Kiracı, kiralanan alanda depolama yapmayacak, ayrıca faaliyetlerini sürdürürken Pamukkale Üniversitesi Kampüsü içerisindeki trafiğin aksamaması için TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçları kampusa sokmayacaktır. Zorunlu durumlar için Üniversitenin izni alınarak nakliye yapılabilecektir. d) Kiracı, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, belirlenmiş AR-GE alanını, Pamukkale Teknokent A.Ş. tarafından onaylanmış proje ve teknik şartnameye göre kendisi dekore edecektir. Dekorasyonun proje ve detaylarında belirlenmeyen her türlü malzeme kullanımı ve imalat yönteminin seçimi için Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin onayı mutlaka alınacaktır. Kiracı, dekorasyon çöp ve artıklarının, kampüs dışına çıkarılmasından sorumlu olup, atık ve çöp biriktiremez. Aksine davranış da tek taraflı fesih ve tahliye sebebidir. e) Kiracı, kiraladığı alanda, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik, tadilat ve ek yapamayacak, ortak mekanları işgal edemeyecek, binada uygulanan mimari tercihleri göz önünde bulunduracak, bakım ve onarımda bu tercihlere aykırı dış görünüşle ilgili değişiklikler gerçekleştirmeyecektir. f) Kira bedelleri, yukarıda (5.1.) nolu maddede belirtildiği gibi aylık, peşin ve nakit olarak, her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin hesabına ödenecektir. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., ödenen kira bedeli karşılığında Kiracıya fatura verecektir. Kiracı, Gider Katılım Payı olarak yukarıdaki (5.2.) nolu maddede tanımlanan temizlik, çevre bakımı, güvenlik giderleri, v.b. giderler karşılığında, Yönetici Şirket tarafından belirlenen Gider Katılım Payı nı ödemekle yükümlüdür. Kiracı, Gider Katılım Payı nı, aylık, peşin ve nakit olarak, her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin hesabına ödeyecektir. Kira bedelinin, Ortak Gider Katılım Payının ve Kiracıya ait özel giderlerin ödenmesinde gecikme olması halinde alacağa, her ayın birinci gününden itibaren, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı avans faiz oranı nispetinde gecikme faizi uygulanacaktır. Tevdi mahalline yapılan ödemeler öncelikle gecikme faizine kalanı da asıl alacağa mahsup edilmek üzere, kabul edilecektir. Kira bedelinin, 2 (iki) ay üst üste ödenmemesi durumunda Pamukkale Teknokent A.Ş. hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı sözleşmeyi fesheder ve alacağını 11.Maddede belirtilen teminattan keser ve/veya icra yoluyla tahsil yoluna gider. Bu takdirde Kiracı ayrıca hiçbir ihtar veya davaya gerek olmaksızın binayı derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. g) Kiracı, tanıtıcı tabelasını, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin tespit ettiği yerde ve standartta asacaktır. Bunun haricinde Üniversitenin onayı olmadan, Pamukkale Üniversitesi Kampusu içerisinde

6 hiçbir yerde tanıtıcı reklam, afiş, pano veya tabela asmayacaktır. h) Kiracı, kiraladığı AR-GE alanı içindeki her türlü malzeme ve teçhizatın sigortalanmasından kendisi sorumlu olacaktır. i) Kiracının, kiralanan tüm mekanlardaki faaliyetlerinin çevreyle uyumlu olması zorunludur. Aksi görüldüğü ve bu konuda uyarı yapıldığı takdirde, Kiracı en geç 1 (bir) ay içinde gerekli tedbirleri alacak ve faaliyetlerini çevreyle uyumlu hale getirecektir. j) Kiracı, kendi kullanım alanının temizliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Kiralanan alan temiz ve düzenli tutulacak, evcil hayvan beslenmeyecektir. Ayrıca, ortak alanların temizliğine de riayet edilecektir. k) Kiracı, kendi kullanım alanının güvenliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Ayrıca, bina güvenliği için alınan diğer güvenlik önlemlerine uyacaktır. Kiracı, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olacaktır. Kiracı tarafından talep edilecek ek güvenlik talepleri ücreti karşılığında Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından temin edilecektir. Kiracı kendi kullanım alanında, ortak alanlarda ve tüm üniversite kampüsü içerisinde yasadışı hiçbir malzeme bulundurmayacaktır. Bulundurduğu tespit edildiğinde cezai ve hukuki sorumluluk Kiracıya ait olduğu gibi kiralayan Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin sözleşmeyi bu nedenle tek taraflı feshi ve tahliye hakkını şimdiden kabul eder. l) Kiracının veya personelinin Pamukkale Üniversitesi Kampusu içinde herhangi bir kaza veya kasıt sonucu uğrayacağı hasar ve zararlardan Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu, Pamukkale Teknokent tarafından re sen tespit edilecek her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Yapılacak yazılı ihtara rağmen zarar ve ziyan Kiracı tarafından giderilmezse, gerekli giderler Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından yapılarak Kiracıdan talep edilecektir. Kiracı ve personelinin Pamukkale Üniversitesi Kampusu içerisinde hukuki ve cezai sorumluklarını doğuracak her türlü fiillerinden, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ve iştiraklerinin, üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu fiillerden Kiracı ve personeli sorumludur. m) Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. n) Kiracı tarafından, Üniversite içinde, üçüncü şahıslara ve/veya diğer Teknokent kiracılarına verilecek Üniversite nin ve Teknokent in amaç ve iştigal konuları ile ilgili alanlardaki hizmet ve etkinliklerde, öncelikle Üniversite ile işbirliği yapacaktır. Kiracı tarafından, üniversite içinde üçüncü kişilere verilecek her türlü eğitim hizmetinde Üniversite ile işbirliği yapılacak ya da Üniversite onayı alınacaktır. o) Kiracı, Yönetici Şirkete ayda bir faaliyetlerine ilişkin rapor vermek zorundadır. p) Kiracı, yürüteceği projelerle ilgili olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin talep edeceği raporları düzenlemeyi ve bunları yetkili kurullara sunmayı ve keza yürütülen çalışmaların yerinde denetlenmesini kabul eder. q) Kiracı, kiralamış olduğu yerdeki iş yerinde; İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin tüm hüküm ve mevzuatlarına uyacaktır. Çalışanların, sigorta bildirim ve bordrolarının düzenlenmesi ve ilgili kurumlarına verilmesinde kiracı sorumludur. r) Kiracı; Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgili maddelerine göre: - İş yerinin unvan ve adresini - Çalıştırılan işçi sayısını - Çalışma konusunu - Kendi adını, soyadını ve adresini vs. Konularını Bölge Çalışma

7 Müdürlüklerine ve Bölge SGK Müdürlüklerine bildirmeyi ve sigorta sicil numarası almayı, - Her iş yeri için ayrı ayrı düzenlenecek aylık sigorta primleri bildirgelerinin - Dört aylık sigorta primleri bordrosunu SGK ya vermeyi, ayrıca bu konuda gerekli kontrol işlemlerinin yapılması için Kiralayan a bilgi vermeyi kabul eder. s) Kiracı, Kiralayanın Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü nce yürütülen güvenlik sistemlerine uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede çalıştıracağı her personel için; a-nüfus kayıt örneği b-ikametgah ilmühaberi c-sabıka kayıt belgesi d-yabancı uyruklu personel için çalışma ve oturma müsaadesi belgelerini, Kiralayan a verecektir. t) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ilgili birimince, güvenlik işlemleri tamamlanan personele kimlik kartı verilir. Güvenlik işlemleri tamamlanmayan şahıslar teknokentte devamlı çalıştırılamaz. Ancak geçici giriş kartı ile ve gerekli görülürse kampusa girebilirler. Kiracı, çalıştırdığı personelden ve her türlü eyleminden sorumludur. u) Kiracı, Kiralayanın yetkililerince yapılacak periyodik inceleme ve tetkikler sonucunda; genel gelişiminin yürümediğinin, Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi ne uygun faaliyet göstermediğinin anlaşılması halinde, kendisine tahsis edilen yeri 1 (bir) ay içerisinde boşaltmayı kabul ve taahhüt eder. v) Kiracı, bu protokolde belirtilen hususlarda kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmezse herhangi bir ihtara bağlı olmaksızın kiralayan tarafından kira sözleşmesi derhal feshedilir. 9- NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., Kiracının günlük çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi için, bedeli karşılığında gerekli altyapı hizmetlerini (elektrik, su vb.) temin edecektir. b) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., kiralanan alanın dış güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak, ancak talep halinde AR GE alanına yönelik iç ve dış güvenliğin sağlanması için Kiracıya gerekli sorumluluk devri yapılacaktır. c) Kiracı personeli, Pamukkale Üniversitesi personelinin kullanımına açık olan ve Pamukkale Üniversitesinin sağladığı akademik ve sosyal hizmetlerden( Sosyal ve sportif tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler vb.) talep üzerine, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı yararlandırılacaktır. Sınırlı kapasite ve aşırı talep nedeniyle Pamukkale Üniversitesinin getirebileceği sayısal sınırlamaları Kiracı kabul edecektir. d) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., PAMUKKALE BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ ni Kiracıya verecektir. 10- SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Bu kiralama sözleşmesinin giderleri ve fesih halinde doğan her türlü giderler Kiracıya aittir. Pamukkale Teknokent A.Ş. bu nedenle yapacağı her türlü gideri Kiracıdan talep edebilir. 11- GÜVENCE VE CEZAİ ŞARTLAR

8 Kiracı, bu sözleşmedeki borçlarına güvence olmak 3 aylık kira bedelini depozito olarak Pamukkale Teknokent A.Ş. nin hesabına yatıracaktır. Kiracının verdiği depozito olarak yatırdığı 3 aylık kira bedeli, vadesi gelipte ödenmeyen borçlar için ve sözleşme sona erdiğinde, Kiracının sözleşmeden kaynaklanan borcu olduğunun anlaşıldığı durumlarda kullanılacaktır. Kiracı söz konusu teminatı yerine getirmeden kiralanan alana taşınamaz. Kiracı tek taraflı olarak, kira, genel giderler ve gecikme cezaları borçlarının teminattan mahsup edilmesini isteyemez ve teminatını bu borçlara mahsup edemez. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., sözleşme bitiminde, Kiracının her türlü borcunu ve vermiş olduğu zararları bu depozitodan kesme hakkına sahiptir. 12- SÖZLEŞME NİN GEÇERLİLİĞİ Bu sözleşme, tarafların imzası ile geçerlilik kazanır. 13- ANLAŞMAZLIKLAR Anlaşmazlık halinde, sözleşme ekleri de göz önüne alınarak, Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kiracı, anlaşmazlık durumunda ve anlaşmazlıkların çözümüne kadar geçecek süre içerisinde kira ve hizmet faturalarını ve sair borçları ile ilgili ödemelerini erteleyemez, askıya alamaz. Aksi halde, kullanıcı itirazında haklı bile olsa, anlaşmazlığın çözümüne kadar geçecek süre itibariyle, hesaplanacak temerrüt faizini peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 14- Kiracı, değişen hal ve şartlardan bahisle akdin günün şartlarına uyarlanmasını talep hakkından peşinen feragat etmiş olup, bu hüküm akdin yenilenerek devam ettiği tüm müddetler için geçerli olacaktır. 15- Kiracı, Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölge İşletme Yönergesi, 4691 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile çıkarılacak genelge, tebliğ ve yazılı talimatlara uymakla yükümlüdür. 16- Bu kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu anlamında bir kira akdi değildir. Akit, Kiracı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki faaliyetlerini, Pamukkale Üniversitesi Kampusu nun yazılı olan ve olmayan her türlü kurallarına uygun şekilde yürütmeyi kabul ve taahhüt ettiği için yapılmıştır. Kiracının anılan kanuna ve Üniversitenin kurallarına aykırı davranışları, sözleşmenin kuruluş amacının Kiracı tarafından ortadan kaldırıldığı anlamına gelecek ve akit bu sebeple Kiralayan tarafından derhal bildirimsiz olarak feshedilebilecektir. Akdin feshi aynı zamanda taşınmazın derhal tahliyesini gerektirecektir.

9 17- Kiracının sözleşmeden kaynaklanan tüm borçları firma cari hesabında izlenecek ve Kiralayan, dilediği zaman bu firma cari hesabına ilişkin bakiyeyi Kiracıdan talep edebilecektir. 18- Bu sözleşme ve ekleri ayrılmaz bir parça olup Kiracı ve Kiralayanı bağlar. 19- Bu sözleşme, bu madde dahil 19 asıl maddeden oluşmuş ve ekleri ile birlikte 2 (iki)nüsha halinde Denizli de tarihinde düzenlenerek imza altına alınmış olup, tarafların şirket kaşeleri ile yetkili kişilerinin imzaladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmenin firma kaşesi ile birlikte her iki tarafın imzaladığı bir nüshası Kiracıya, verilmiştir. KİRALAYANIN KAŞE / İMZA KİRACININ KAŞE / İMZA Ekler: 1-Ticari sicil nüshası 2-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösteren karar defteri. 3-Yetkili kişi/nin(lerin) noter tasdikli imza sirküleri. 4- Proje taahütnamesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ

İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ T a r i h 0 6. 10. 2 0 1 1 V e r s i y o n 2 0 1 1 / 0 0 1 Sayfa No:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası"

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMESİ. Kiracının; Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. : Telefon Numarası : Adresi :

KİRA SÖZLEŞMESİ. Kiracının; Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. : Telefon Numarası : Adresi : KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Kiraya verilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın; İli : İlçesi : Mahalle/Köyü : Mevkii : Yüzölçümü : İlk Yıl Kira Bedeli : Kiralama Amacı : Kiraya Veren : Kiracının;

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Telpa Plaza, No:195, Kat:7, 34394, Şişli/İstanbul adresinde bulunan BURGAN Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ZEYİLNAME 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 19.09.2012 ZEYİLNAME 2 YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.06.2013 ZEYİLNAME 3 YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.01.2014

ZEYİLNAME 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 19.09.2012 ZEYİLNAME 2 YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.06.2013 ZEYİLNAME 3 YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.01.2014 ZEYİLNAME 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 19.09.2012 ZEYİLNAME 2 YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.06.2013 ZEYİLNAME 3 YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.01.2014 1- Kırmızı renkli düzenlemeler, Zeyilname-1ile yapılan düzenlemeleri, 2- Mavi renkli

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri (birlikte ve kısaca Sözleşme ); İstanbul Ticaret Sicili nde 426642-374224 sicil no.su ile kayıtlı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ AKKOM OFİSPARK 2 BLOK 4 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı