AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi"

Transkript

1 AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi

2 EKONOMİK ENTEGRASYON NEDİR? Video

3 EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 1. Serbest Ticaret Bölgeleri: Üye ülkelerin aralarındaki ticaret engellerini yani tarife ve miktar kısıtlamalarını ortadan kaldırarak, malların serbestçe dolaşımını sağlarken, üçüncü ülkelere karşı da her ülkenin kendi özel dış ticaret politikalarını uygulamaya devam etmesini öngörür. Serbest Ticaret Bölgelerine üye ülkeler, anlaşmaya taraf ülkelerle dış ticaret ilişkilerinde bağımlı; dış ekonomik ilişkilerde ise, serbest hareket etme imkanına sahiptirler. Video

4 EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 2. Gümrük Birlikleri: Gümrük Birliği nde üye ülkeler arasında her türlü ticaret yasakları ortadan kaldırılırken, üçüncü ülkelere ortak bir gümrük tarifesi uygulanmaktadır.

5 EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 3. Ortak Pazar: Gümrük Birliği nde olduğu gibi üye ülkeler arasındaki ticaret serbestleştirilmekte ve üçüncü ülkelere karşı ortak bir tarife uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin de bölge içinde serbest hareketi sağlanmaktadır.

6 EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 4. Ekonomik Birlik: Bu aşamada daha önce belirlenen şartlara ek olarak ekonomik, mali ve sosyal politika ve kurumların da birleştirilmesi hedeflenir. Yani tek Pazar sistemi, tek bir Merkez Bankası ve ortak bir dış ticaret politikası öngörülür.

7 EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 5. Siyasal Birlik: Ülkelerin bütün ekonomik ve siyasi kararlarını birlikte alıp uyguladıkları sistemdir. Bunun gönüllü bir uygulaması olmayıp, SSCB kısmen buna bir örnek oluşturabilir.

8

9 EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ AÇISINDAN AB Temelleri 1951 yılında altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na dayanan Avrupa Birliği, 1957 yılında gümrük birliği işlevini gören Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1991 de Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1992 de Avrupa Birliği (AB) adını almıştır yılı başında Parasal Birliği de gerçekleştirerek tek para birimi ECU ya geçen AB, 2002 de Euro ortak para birimine geçmiştir. AB ülkeleri, ekonomik işbirliği ile sağladığı yakınlaşmayı ileride Birleşik Avrupa Devletleri şeklinde siyasal birliğe de çevirmeyi istemektedir

10 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN ETKİLERİ 1-Statik Etkileri 2-Dinamik Etkileri i-ticaret Yaratıcı Etkileri ii-ticaret Saptırıcı Etkileri Entegrasyon dahilindeki ülkenin, ortaklık içindeki diğer bir ülkeden daha ucuza ithalat yapabilmesiyle ortaya çıkar. Entegrasyon dışındaki ülkeden daha yüksek maliyetle ithalat yapmak yerine, birlik üyesi bir ülkeden daha düşük maliyetli ithalat yapma durumunda ortaya çıkar.

11 DİNAMİK ETKİLER Gümrük birliğinin dinamik etkileri sürekli olduğundan ve orta ve uzun vadede ekonominin yapısında önemli değişmeler meydana getirebildiği için statik etkilerden daha önemli kabul edilmektedir. Bu etkilerin başlıcaları:

12 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DİNAMİK ETKİLERİ 1. Rekabetin Artışı: Ekonomik entegrasyon, birlik içindeki üreticileri, birbirinin rekabetiyle karşı karşıya getirir. Yoğun rekabet ortamı, bir yandan en iyi üretim tekniklerinin kullanılmasını zorunlu kılarken, diğer yandan yeni teknolojilere geçilmesi için itici bir güç oluşturur.

13 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DİNAMİK ETKİLERİ 2. Verimlilik Artışı: Birlik öncesinde koruma duvarlarının arkasında yüksek maliyet, geri teknoloji ve düşük kalite ile üretim yapan firmalar, ya verimli çalışacak şekilde kendilerini yenileyecekler ya da piyasadan çekilmek zorunda kalacaklardır. Bu süreç, firmaları daha verimli olmaya zorlayacaktır. Birlik içinde verimlilikte meydana gelen artışlar, üretim maliyetlerinin düşmesine yol açar.

14 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DİNAMİK ETKİLERİ 3. Teknolojik Gelişme Etkisi: Ekonomik Entegrasyonlar, üye ülkelerin teknolojik ilerleme hızlarını yükseltir. Entegrasyon ile sağlanan geniş piyasa yapısı, büyük işletmelerin kurulmasına yol açar. Bu ise bir yandan yurt dışından ileri teknolojilerin aktarılmasına, işletmelerin büyümesine, araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) faaliyetlerine daha büyük fonlar ayrılmasına olanak verir. Teknolojik gelişme, üretim teknolojisini iyileştirerek, daha az maliyetle daha çok ürün elde edilmesine yardımcı olur, ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler.

15 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DİNAMİK ETKİLERİ 4. Pazarın Genişlemesi: Pazarın genişlemesi, firmalara ölçek ekonomilerinden faydalanma imkânı sağlar. Firmaların üretim ölçeğinin büyümesi; iş bölümü, uzmanlaşma, makine ve donanım bolluğu, yeni satış teknikleri ve kazanılan yeni pazarlar, maliyetlerin düşürülmesine ve kârlılığın artmasına imkân sağlar. ATC A Q A noktasında ortalama maliyet minimum, kar maksimum olacaktır.

16 Gümrük Birliğine girişle birlikte Türkiye deki üreticilerin gümrüksüz mal satabilecekleri alan bu kadar genişlemiştir.

17 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DİNAMİK ETKİLERİ 5. Yatırım Artışı: Rekabet ve genişleyen pazar imkanları, yatırımcıları yeni yatırımlar yapmaya teşvik eder. Ölçek ekonomilerinden yararlanılması, yoğunlaşan rekabet ve belirsizliklerin azalması, yatırımları arttırıcı etki yapacaktır. Ekonomik entegrasyon, gümrük tarifelerinin yeniden yükselmeyeceği konusunda iş adamlarına güven sağlayarak, yatırımların riskini azaltıp kârlılığı yükseltirken; piyasa hacminin genişlemesine yardım eder.

18 >> Diğer yandan, ekonomik bütünleşmenin sağlayacağı gelir artışları tasarrufları çoğaltacak; böylece toplam yatırımlar artacağı gibi yatırımların gelir içindeki payı da büyüyecektir. Milli gelirdeki büyüme de tasarruf ve yatırımları arttırır. >> Ayrıca söz konusu ülkeye önemli ölçüde doğrudan yabancı yatırımı (DYY) gelmesine neden olur. Çünkü GB nin oluşması, üçüncü ülke üreticilerinin, birlik içine gümrüksüz mal satabilmek amacıyla bölge içindeki yatırımlarının artmasına neden olur.

19

20

21 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DİNAMİK ETKİLERİ 6. Kaynak Dağılım Etkinliği: Birlik içinde rekabetin artması ve üretim faktörlerinin serbest dolaşım imkanına kavuşması, üretim faktörlerinin en etkin biçimde kullanılmasına yardım ederek, sağlar. kaynak dağılım etkinliğini

22 ULUSLARARASI TİCARET TÜRLERİ Endüstriler-Arası Ticaret (EAT) Endüstri-İçi Ticaret (EİT) Farklı nitelikteki endüstrilere giren malların ithal ve ihracına dayanan ticaret şeklidir. Örneğin; ülkenin tekstil ihraç edip, bilgisayar ithal etmesi. Faktör girdileri ve tüketim açısından birbirlerine yakın ikame mallarının eşanlı ithalat ve ihracatıdır. Örneğin; Otomobil ihraç edip, otomobil ithal etmesi.

23 VE TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİNDE Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşması 5 Mart 1995 te imzalanmış, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, Türkiye-AB Ortaklık İlişkisinin "Son Dönem"ine geçilmiştir. Gümrük Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin en önemli aşamalarından biridir ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ayrı bir boyut kazandırmıştır. Video

24 VE TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİNDE Gümrük Birliği kapsamında; Türkiye nin AB ile aynı uygulamalara geçmesi açısından birtakım ortak kural ve uygulamalar öngörülmüştür. Bunlar arasında fikri ve sınaî mülkiyet haklarına (patent, telif hakları, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar) AB ile eşdeğer korumalar getirilmesi, AB normlarına uygun bir Rekabet Kanununun yürürlüğe girmesi, bağımsız bir Rekabet Otoritesi kurulması, Gümrüklerin standardizasyonu ve otomasyonu, Devlet yardımlarının (sübvansiyonların) kaldırılması hükme bağlanmıştır. Video

25 GB NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Bu süreç, Türkiye ekonomisinin dış alemle gümrük duvarları olmaksızın karşı karşıya gelmesini beraberinde getirmiştir. İlk etapta dış rekabete hazırlıksız yakalanan yerli üreticiler, AB ülkelerine ihracatta istenen başarıyı gösteremezken, ithalat hızla artmış ve bu dönemde Türkiye ekonomisi önemli miktarda cari açık sorunuyla karşılaşmıştır.

26

27 GB NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 1996 yılında Türkiye nin AB ye ihracatı %4.3 artarken, ithalatı %37.2 artış göstermiştir de ilk şok atlatılmaya başlanmış, AB ye ihracat %6.1, AB den ithalat ise %7.5 oranında artmıştır a gelindiğinde AB ye ihracat %6.3 oranında artarken, buradan yapılan ithalat %11.1 oranında azalmıştır.

28 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME ORANLARI Yıl Ekonomik Ekonomik Yıl Büyüme Büyüme

29 TÜRKİYE YE YÖNELİK DYY YIL DYY YIL DYY

30 1990 yılında Adapazarı'nda kurulmuş olan Toyota, üretimin büyük bir kısmını, çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Toplamda 700 milyon Euro'nun üzerinde bir yatırıma sahip olan Toyota Türkiye, kişinin üzerinde bir istihdama da sahiptir. Toyota Türkiye, bugün, yıllık araçlık üretim kapasitesiyle, Toyota'nın Japonya dışındaki en büyük 10 fabrikasından biridir. Şirket aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük üretim firmalarından biridir.

31 Kibar Holding'in 1997 yılında Hyundai firması ile %50-%50 eşit ortaklık kurması ile Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur Temmuz ayında faaliyete geçen araç/yıl üretim kapasiteli Ali Kahya tesisleriyle grup, Türk otomotiv sanayinde öncü kuruluşlar arasında yerini almaktadır.

32 GB NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ İlk dönemlerde Türkiye nin dış ticaretinde AB nin payı hızla artmıştır. AB de iç ekonomik sorunların başladığı ve dış talebin düştüğü 2005 sonrası dönemde ise bu pay düşüşe geçmiştir. Özellikle 2008 küresel ekonomi krizinden sonra Türkiye ihracatta yeni Pazar arayışlarına girmiş, yönünü Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkelerine doğru dönmüştür.

33

34 GB NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Türkiye ekonomisi GB den ilk dönemde olumsuz etkilenmiş olsa da ilerleyen dönemde yerli sanayinin dış piyasayla rekabet edebilmek için teknoloji, verimlilik, Ar&Ge ve inovasyona yönelmesiyle birlikte, Türkiye nin hem AB bölgesine, hem de dünya geneline olan ihracatı hızla artmıştır. İthalat içinde AB nin payının düşmesinde, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü ne giren Çin den yapılan ucuz mal ithalatı önemli bir yer tutmaktadır.

35 I. Dönem: Adaptasyon Devresi II. Dönem: Verimlilik ve Teknolojik Artış Devresi

36 GB NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Gümrük birliklerinin dinamik etkileri ilk beş yılın sonu da ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu durumun Türkiye için de geçerli olduğu grafikten görülebilmektedir e kadar endüstriler arası ticaret şeklinde olan Türkiye-AB dış ticareti, bu tarihten sonra endüstri için ticaret (EİT) halini almaya başlamıştır. Bu durum; Grubel -Lloyd endeksi yardımıyla ölçülebilmektedir. Bu endeksin değeri 1 e yaklaştığında EİT artmaktadır.

37

38 GB NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Özellikle 2001 sonrası dönemde EİT nin önemli ölçüde artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu durum, GB nin dinamik etkilerinin bu dönemde daha net biçimde ortaya çıktığını, yerli sanayiinin dış rekabete uyum sağladığını ve AB de üretilen benzer mal gruplarında dış ticaretin arttığını göstermektedir. Video Video2

39 Türkiye nin AB ye Olan Ana Mal Gruplarındaki İhracatının % Değişimleri Yatırım Malı Ara Malı Tüketim Malı

40 Yatırım Malı Ara Malı Tüketim Malı

41 GB nin neden olduğu yapısal değişime sektörler itibariyle bakacak olursak; Türkiye nin genel ihracatının 1996 ya kadar daha çok tarım ürünleri ve hammaddeye dayalı iken, sonrasında işlenmiş demirçelik ve motorlu taşıt ihracatının ön plana çıktığı görülmektedir.

42 Sıra Ürün Sıra Ürün Sıra Ürün Sıra Ürün Sıra Ürün 1 Meyve- Sebzeler 1 Giyim eşyası 1 Giyim eşyası 1 Giyim eşyası 1 Motorlu Kara taşıtları Teksitil 2 Dokuma elyafı 2 Meyve-sebzeler 2 Teksitil ürünleri 2 2 Giyim eşyası ürünleri 3 Tekstil ürünleri 3 Demir-çelik 3 Meyve-sebzeler 3 Demir-çelik 3 Altın Tütün ve Motorlu Kara 4 4 Teksitil ürünleri 4 Demir-çelik 4 4 Demir-çelik mamülleri taşıtları Hayvansal ve Tütün ve Elektrik Meyve ve Teksitil 5 bitkisel mamülleri makinaları sebzeler ürünleri gübreler 6 Giyim eşyası 6 Taş, alçı, çimento 6 Motorlu Kara taşıtları 6 Elektrik makinaları 7 Hububat 7 Dokuma elyafı 7 Taş, çimento 7 Taş, çimento 7 Haberleşme Cihazları Demir, deniz, Hububat, hububat ürünleri 9 havayolu taşıtları 8 Canlı hayvanlar 8 Petrol ürünleri 8 Tütün/mamülleri 8 9 Taş, alçı, çimento, amyant, 9 10 Petrol ürünleri 10 Hayvansal ve bitkisel gübreler, Haberleşme araçları 9 10 Çeşitli mamül eşyalar 10 Çeşitli mamül eşyalar 6 Elektrik makinaları Petrol ürünleri 8 Meyve- sebze 9 10 Demir, çelik, vb.den imal edilen eşyalar Çeşitli mamül eşyalar

43 Pekala, genel olarak bakıldığında GB Türkiye için yararlı olmuş mudur?

44 BU GÜNLERDE YAŞANAN BİR SIKINTI AB nin 3. Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları

45 AB nin, serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler Gümrük Birliği kapsamındaki ülkelerle gümrüksüz ticaret yapabilirken, bunun tersi üçüncü ülkenin takdirine bırakılıyor. Örneğin; AB ve ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması gerçekleşirse ABD malları, Türkiye ye gümrüksüz şekilde girebilecek, fakat Türk malları ABD de gümrüğe tabii olacaktır. Bu durum Türkiye deki firmaların rekabet gücünü azaltacaktır. Bu durumda Türkiye nin, AB-ABD serbest ticaret görüşmelerine katılması veya ABD ile benzer bir anlaşma yapması gerekmektedir. Video1

46 BİR TÜRKİYE İLE AB KARŞILAŞTIRMASI

ONUNCU YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ: NE BEKLENDİ?, NE GERÇEKLEŞTİ?

ONUNCU YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ: NE BEKLENDİ?, NE GERÇEKLEŞTİ? Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 2 Sayfa: 277-296, ELAZIĞ-2008 ONUNCU YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ: NE BEKLENDİ?, NE GERÇEKLEŞTİ? Customs

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ Türkiye nin, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Birliği ne ilk başvurusunu yapmasıyla birlikte başlayan tam üyelik süreci, zaman zaman kesintilere uğramla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Türkiye nin, Gümrük

Detaylı

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZ Dr. Mustafa Hatipler Gümrük Birliği, uluslar arası boyutu olan bir entegrasyon organizasyonunun en önemli mihenk taşlarından

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

ULUSLARARASI ÜRETİM ZİNCİRLERİNDE DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE NİN KONUMU

ULUSLARARASI ÜRETİM ZİNCİRLERİNDE DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE NİN KONUMU EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU ÇALIŞMA RAPORLARI SERİSİ ULUSLARARASI ÜRETİM ZİNCİRLERİNDE DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE NİN KONUMU TÜSİAD-Koç Üniversitesi EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU Aralık 2011 (Yayın No: EAF-RP/11 01)

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR KONYA TİCARET ODASI Etüd Araştırma Servisi Tarih: 13.02.2007 Araştırma Raporu Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ Çukurova Bölgesinde MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ ÇUKUROVA BÖLGESİNDE MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ 1.Baskı Adana/Şubat 2015 Çukurova Kalkınma Ajansı Hazırlayan Ahmet BATAT Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkileri ve GümrG mrük k Birliği i SüreciS Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkileri ve Gümrük k Birliği i SüreciS Avrupa

Detaylı

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 1 İçindekiler: 1. Türk Rus Ekonomik ve Ticari İlişkileri 2. Rusya

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Mustafa TANYERİ HAZIRLAYAN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI 1990 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACATIN GELİŞİMİ: ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEKLİSANS TEZİ Hazırlayan Ayfer YAVUZ Tez

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ; TÜRKİYE VE BREZİLYA KARŞILAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı