PERİODONTAL HASTALIKLARDA SİSTEMİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE PROFİLAKSİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Vedat YILDIRIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERİODONTAL HASTALIKLARDA SİSTEMİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE PROFİLAKSİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Vedat YILDIRIM"

Transkript

1 T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTAL HASTALIKLARDA SİSTEMİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE PROFİLAKSİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Vedat YILDIRIM Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gülnur EMİNGİL İZMİR-2013

2 ÖNSÖZ Bu tez çalışmamda beni yönlendiren, bilgisini ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Gülnur EMİNGİL e ayrıca yardımları ile sürekli yanımda olan değerli arkadşım Stj. Dt. Cavid Caferzade ye teşekkürü bir borç bilirim. İZMİR-2013 Stj. Dt. Vedat YILDIRIM

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER Periodontal hastalıkların sınıflandırılması Periodontal hastalıkların tedavisinde sistemik antibiyotik kullanımı Periodontal hastalıkların tedavisinde sistemik antibiyotik kullanımının endikasyonları Periodontal tedavi girişiminde profilaktik amaçlı sistemik antibiyotik kullanımı Periodontal tedavide kullanılan sistemik antibiyotikler Periodontal hastalıların tedavisinde kombine antibiyotik kullanımı SONUÇ ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ..29

4 1. GİRİŞ VE AMAÇ Periodontal hastalıklar, dişeti kenarında ve dişeti kenarı altında yerleşen patojen mikroorganizmaların neden olduğu çok faktörlü, enfeksiyöz karakterli hastalıklardır. Bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon, periodontal enflamasyona yol açmakta ve bu olaylar da dişlerin destek dokularının kaybı ile sonuçlanmaktadır. Periodontal hastalıkların tanısı konulduktan sonra buna uygun tedavi planlaması yapılır (1). Periodontolojide tedavi planı yapılırken temel amaç ise sağlıklı bir periodontal ortam içinde fonksiyonel bir dentisyon oluşturmak ve bu durumu devam ettirmek için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmektir. Periodontitis tedavisinde ilk adım cerrahisiz periodontal tedavidir. Cerrahisiz periodontal tedavi; motivasyon, ağız bakımı eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi işlemlerini içermektedir (2). Bu işlemler tamamlandıktan 4 6 hafta sonra hasta uygun kontrol aralıklarıyla idame programına yerleştirilir. Bazı durumlarda cerrahisiz periodontal tedavi uygulamalarına rağmen hedeflenen sonuçlara ulaşılamaz. Bu da çeşitli ilaçların kullanımını akla getirmiştir. Bu amaçlaperiodontal hastalıkların tedavisinde lokal ve sistemik antibiyotik kullanımı gündeme gelmiştir. Periodontal hastalıkların tedavisinde tedavisinde sistemik antibiyotik kullanımına 1970 li yılların son dönemlerinde başlanmıştır. Bu dönemde bazı bak-

5 terilerin bazı hastalık türlerinin gelişiminden sorumlu olduğu görüşünün kabul edilmesiyle birlikte, antibiyotiklerin periodontal tedavide ek olarak kullanıma girmesi söz konusu olmuştur (3).

6 2. GENEL BİLGİLER Periodontal hastalıklar dişeti kenarındaki veya altında yer alan biyofilm halindeki mikroorganizmaların neden olduğu yaygın görülen mikrobiyal enfeksiyonlardır (4). Periodontal hastalıklardan biri olan ginigivitis dişetinin enflematuar hastalığıdır. Periodontitis ise kök yüzeyi boyunca bağlantı epitelinin göçü ve periodontal ligament ile alveol kemiğin ilerleyen yıkımı ile karakterizedir (5-6). Periodontitis tedavisinde klinik uygulamaların temelini oluşturan cerrahisiz periodontal tedavi kapsamında uygulanan subgingival diş yüzeyi ve kök yüzeyi düzleştirmesi işlemleri periodontal tedavinin başarısında büyük öneme sahiptir. Ancak bu tedavi protokolunun bazı sınırlamaları vardır. Hasta ile ilgili faktörler, lokal anatomik faktörler, periodontal hastalığın seyri ve boyutu ve biyofilmin kompozisyonu bu tedavinin etkinliğini azaltabilir (4) PERİODONTAL HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI Periodontal hastalıkların günümüzde kullanılan sınıflandırılması aşağıdaki gibidir (7); PERİODONTAL HASTALIKLAR 1) DİŞETİ HASTALIKLARI A) Plak kökenli dişeti hastalıkları I) Sadece plak ile ortaya çıkan ginigivitisler II) Sistemik etkenler ile modifiye edilen dişeti hastalıkları (a) Endokrin sistem ile ilişkili olanlar 2

7 (b) Pubertegingivitisi (c) Menstrualsiklusla görülen gingivitisler (d) Hamilelik gingivitisinde görülen granulom (e) Diabet ile birlikte görülen gingivitis (f) Kan hastalıkları ile ilişkili olanlar (g) Lösemi ile ilişkili gingivitis (h) Diğer III) İlaç alımları ile birlikte görülen dişeti hastalıkları (a) İlaç kullanımına bağlı dişeti hastalıkları (b) İlaç kullanımına bağlı dişeti büyümeleri (c) İlaç kullanımına bağlı gingivitisler VI) Kötü beslenme ile modifiye olan dişeti hastalıkları B) Plakla İlişkisi Olmayan Dişeti Hastalıkları I) Spesifik bakteri kaynaklı dişeti lezyonları II) Virüs kaynaklı dişeti lezyonları III) Mantar kaynaklı dişeti lezyonları IV) Genetik kaynaklı dişeti lezyonları V) Sistemik bozuklukların sebep olduğu dişeti belirtileri (a) Mukokutanoz bozukluklar (i) Liken planus (ii) Pemfigoid (iii) Pemfigusvulgaris (iv) Lupuseritematozus (v) İlaç alımına bağlı belirtiler (b) Allerjik reaksiyonlar 3

8 (i) Dentalrestoratif malzemeye karşı alerjik reaksiyonlar ( civa, nikel, akril, diğer ) (ii) Diş macunu, ağız gargarası, ciklet, gıdalar ve katkı maddelerine karşı alerjik reaksiyonlar VI) Travmatik lezyonlar ( a ) Kimyasal ( b) Termal ( c ) Fiziksel VII) Yabancı cisim reaksiyonları 2. KRONİK PERİODONTİTİS A) Lokalize B) Generalize 3. AGRESİF PERİODONTİTİS A) Lokalize B) Generalize 4. SİSTEMİK HASTALIKLARIN YANSIMASI OLAN PERİODONTİTİSLER A) Kan hastalıkları ile ilişkili olanlar B) Genetik bozukluklar ile ilişkili olanlar 5. NEKROTİZAN PERİODONTAL HASTALIKLAR A) Nekrotizanülseratifginigivitisler B) Nekrotizanülseratifperiodontitisler 6. PERİODONSİYUM ABSELERİ 7. ENDODONTİK LEZYONLAR İLE İLİŞKİLİ PERİODONTİTİSLER 8. GELİŞİMSEL VEYA KAZANILMIŞ DEFORMİTELER VE DURUMLAR 4

9 A) Periodontal hastalığa zemin hazırlayan lokalize dişsel etkenler I) Dişlere ait anatomik faktörler Servikal mine uzantıları ve mine incileri Furkasyon anatomisi ve yeri Komşu köklerin yakınlığı Dişlerin pozisyonu Açık kontaklar II) İatrojenik faktörler Ortodontik apareyler Restoratif maddelerin etkileri Restorasyonların kenar uyumsuzlukları, embraşürlerin açılmaması III) Travmalar Travmatik fırçalama Kron kırıkları Gıda sıkışması IV) Endodontik faktörler Eksternal kökrezorbsiyonları Endodontik tedavi komplikasyonları Kombine lezyonlar B) Diş çevresindekimukogingivaldeformiteler C) Dişsiz bölgedekimukogingivaldeformiteler D) Okluzal travma I) Primer II) Sekonder 5

10 Gingivitisli hastalarda cerrahisiz periodontal tedavi başarılı sonuçlar vermektedir. Kronik periodontitisli hastaların çoğunda da cerrahisiz periodontal tedavi başarılıdır. Bu nedenle gingivitisli ve çoğu periodontitisli olgularda periodontal tedavi amaçlı sistemik antibiyotik kullanımı gerekmemektedir (8). Periodontitis olgularında, ağız bakımı eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi işlemleri doğru ve yeterli düzeyde yapılmış olmasına rağmen devam eden hastalık; ataşman kaybı, pürülan eksuda, sondalamada kanama, sondalama derinliği 5 mm den fazla olan ceplerin varlığı gibi bulgular mikrobiyolojik analiz ve daha ileri periodontal tedaviyi gerektirir (9). Kemoterapötik madde: Klinik terapötik yarar sağlayan herhangi bir kimysal madde için kullanılan genel bir terimdir. Antimikrobiyal madde: Hastalıkla ilgili bakterilerin sayısını azaltarak etki gösteren kemoterapötik maddedir. Spesifik mikroorganizmaları öldürür veya büyümelerini engeller. Antiseptik madde: Topikal veya subgingival olarak müköz membranlara, yaralara, sağlam deri yüzeylerine uygulanan ve mikroorganizmaları parçalayan ya da büyümelerini engelleyen kimyasal antimikrobiyal maddedir. Dezenfektan madde: Antiseptiklerin bir alt grubudur ve mikroorganizmaları yok etmek için genellikle cansız yüzeylere uygulanan antimikrobiyal ajandır. Periodontal tedavide ek olarak antimikrobiyal madde kullanılmasının şu faydaları vardır: 1. Diş yüzeyi ve kök yüzeyi düzleştirilmesi ile uzaklaştırılamayan periodontal dokulara penetre olmuş veya ulaşılamayan kök yüzeylerinde yerleşik bakterilerin öldürülmesinde etkili olabilirler. 6

11 2. Cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak antimikrobiyallerin kullanılması periodontal cerrahiye duyulan gereksinimi azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. 3. Konağı kemik kaybına direnç göstermesi için modifiye edebilir veya kemik rejenerasyonunu ve yeni ataşman oluşumunu arttırabilirler (10) PERİODONTAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SİSTEMİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI Periodontal tedavinin amacı periodontal hastalığın ilerleyişinin durdurulması ve hastalığın uzun süre kontrol altına alınmasıdır. Periodontal hastalıkların etiyopatogenezinde mikrobiyaldental plağın temel faktör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle periodontal hastalıkların başarılı şekilde kontrolü; hastanın günlük iyi yapılmış ağız bakımı, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesini içeren cerrahisiz periodontal tedavi ve endikasyonu olduğunda periodontal cerrahi operasyonların uygulanması ile sağlanabilir (10). Periodontal hastalıkların tedavisi çoğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinden oldukça farklıdır. Mevcut bakteriyel flora daima heterojen ve komplekstir, hastadan hastaya farklılık gösterir. Tek bir bakteri türünün varlığı ya da yokluğu direkt olarak hastalıkla her zaman ilişkili olmayabilir (3,11). Periodontal cep içerisinde periodontal hastalığa sebep olabilecek 500 den fazla mikroorganizma türü bulunduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur (12). Periodontal patojenler, dilin dorsumunda, bukkal mukozada ve diğer ağız bölgelerinde de lokalize olmaktadır (13). Tedavi edilmişperiodontal bölgelerin tekrar enfekte olmasını engellemek için tedavi hedef patojenlerin sadece perio- 7

12 dontal alanlardan değil, bütün orofaringeal alanlardan uzaklaştırılması gerektiği ileri sürülmüştür (14). Ancak ideal bakıma rağmen bazı olgularda periodontal yıkımın sürdüğü gözlenmektedir. Cerrahisiz periodontal tedaviye cevap vermeyen bu olgularda, cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak antibiyotik tedavisi uygulanan çalışmalarda olumlu klinik cevap alındığı görülmüştür (6). Genel olarak antimikrobiyal tedaviye karar verirken şu sorulara yanıt aranması gereklidir: 1. Klinik bulgulara göre antibiyotik gerekli midir? 2. Enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalar nelerdir? 3. Antibiyotik seçimini etkileyebilecek farmakolojik, toksik, maliyet faktörleri var mıdır? 4. Antibiyotik kombinasyonu yapılmışsa yeterli midir? 5. Antibiyotik seçimini etkileyen hastaya ait faktörler var mıdır? 6. Uygun antibiyotik verme yolu, dozu, süresi ne olmalıdır? Kullanılacak antibiyotiğe kültür antibiyogram sonucunda karar verilmesi tıpta genel olarak geçerli kuraldır. Ancak, bu kuralın periodontal hastalıkların tedavisinde uygulanması genellikle zordur (15). İDEAL ANTİBİYOTİKLERİN ÖZELLİKLERİ 1) Seçici toksik olmalı, mikroorganizmalara karşı toksik fakat ökaryot hücrelere toksik olmamalı. 2) Bakterisidal olmalı 3) Oldukça çözülebilir olmalı. Vücut sıvıları içinde yüksek dilue ve aktif olmalı. 4) Etkili olana kadar yeterli zaman aktif olmalı. 8

13 5) Antimikrobiyal dirence sebep olmamalı. 6) Konak savunmasını desteklemeli ve tamamlamalı. 7) Konakta alerjiye sebep olmamalı. 8) Yan etkisi ya da ilaç etkileşimi minimal olmalı. Periodontal hastalıkların tedavisinde sistemik antibiyotik kullanımının bazı avantajları şu şekilde sıralanabilir (3,5,16): Periodontal cebin derinliklerine ulaşabilme Periodontal dokulara invaze olan patojenlerin eliminasyonu Oral kavitedeki diğer patojenlerin eliminasyonu Lokal uygulamalara göre sistemik antibiyotik kullanımının daha ucuz olması Periodontal tedavide sistemik antibiyotik kullanımının dezavantajları ise (3,16,17): Periodontal cep içerisinde düşük konsantrasyonda bulunabilme Hastanın kullanmakta olduğu başka ilaçlarla etkileşim riski vardır Yan etkilerinin olması Hasta ile işbirliği gerektirmesi Rezistans gelişmesi Periodontal Hastalıkların Tedavisinde Sistemik Antibiyotik Kullanımının Endikasyonları 2004 yılında American Periodontoloji Akademisi nin bildirisine göre aşağıdaki durumlarda periodontal tedavi amacıyla sistemik antibiyotik kullanımı uygundur (5). 9

14 Cerrahisiz periodontal tedavide hasta ve hekim üzerine düşen görevleri yapmış olmasına karşın tedavinin başarısız olduğu kronik periodontitisli hastalarda Agresif periodontitisli hastalarda Sistemik durumların var olduğu akut periodontal enfeksiyonlarda; A- Periodontal abse B- Nekrotizan ülseratif periodontal hastalıklar Bazı sistemik hastalıklarda profilaksi amaçlı Periodontal tedavi girişimlerinde profilaktik amaçlı sistemik antibiyotik kullanımı Periodontal tedavide profilaktik antibiyotik kullanımının bazı temel prensipleri vardır (18, 19, 20, 21, 22). 1) Profilaktik antibiyotik kullanımı klinik çalışmalarla postoperatif enfeksiyon riskini azalttığı gösterilen, temelde enfeksiyon riski %5 in üzerinde olan cerrahi girişimler için kullanılmalıdır (20). 2) Antibiyotiğin uygulanma zamanı kritik önem taşır. İnsizyon sırasında dokuların mikroorganizmalarla potansiyel kontaminasyon süresi boyunca antibiyotiğin dokuda yeterli dozda bulunması istenir. Amaç bakteriyel floranın azaltılması ve konağın normal savunma mekanizmaların karşı koyabileceği düzeye getirilmesidir (22). 3) Profilaktik antibiyotiğin optimum uygulanma zamanı operasyondan dakika öncedir (20). 10

15 4) Kullanılacak antibiyotik, cerrahi yarada enfeksiyon oluşturabileceği bilinen patojenlere karşı etkili olmalıdır; geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır (18). 5) Kullanılacak antibiyotiğin etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış olmalıdır (21). 6) Mümkün olan en kısa süreçte antibiyotik kullanımı sonlandırılmalıdır. Birçok durumda ideal olarak tek doz antibiyotik kullanımının profilaksi için yeterli olduğu görülür. Birçok cerrahi girişimde antibiyotiklerin postoperatif dönemde verilmeye devam edilmesinin gerekli olmadığı, süperenfeksiyon ve direnç gelişimini artırdığı bilinmektedir. Bu durumda en çok etkili, en az toksik antibiyotik seçilmelidir (18,19). 7) Eğer diğer koşullar eşitse hekimin en son kullandığı antibiyotiğin kullanılması önerilir (18). 8) Olası yan etkiler hesaplanarak antibiyotik profilaksisi yapılmasının kar zarar oranı göz önüne alınmalıdır (20). Antibiyotik profilaksisi endikasyonları Antibiyotik profilaksisinin temel amacı kandaki antibiyotik konsantrasyonunun yüksek tutulması, bu sayede bakteriyel proliferasyonu ve cerrahi yaradan bakterilerin yayılmasını önleyerek bunun yanında cerrahi yarada enfeksiyon riskini azaltmaktır. Aşağıdaki durumlarda profîlaktik amaçlı sistemik antibiyotik kullanımı uygundur (23); İmmun sistemi, hastalık ya da ilaç kullanım nedeniyle baskılanmış hastalar (AİDS, organ nakli yapılmış olanlar) 11

16 İmmun sistemi bozuk olan hastalar ( Diabet, artrit ) Fokal enfeksiyon riski olanlar ( endokardit riski olanlar, 2 yıldır eklem protezi taşıyanlar) Kemoterapi gören hastalar Bakteriyel endokardit riski taşıyan hastalar Endokardit ile ilişkili kalp hastalıklarının Amerikan Kalp Birliği kılavuzuna göre risk açısından sınıflandırılması (15,17): Yüksek Risk Kategorisi Kalp kapağı protezi, bioprotetik ve homograft kapaklar Geçirilmiş bakteriyel endokardit Siyonatik doğumsal kalp hastalığı Cerrahi pulmoner şantlar veya kanallar İleri Risk Kategorisi Birçok doğumsal kardiyak bozukluk Kazanılmış damarsal disfonksiyonu Damarsal regürtasyon ile birlikte mitral valf prolapsusu Önemsenmeyen Risk Kategorisi İzole edilmiş sekonder atriyal septal defekt Atriyel septal defektlerde cerrahi onarım, ventriküler septal defekt veya duktus arteriosus hastaları Geçirilmiş koroner by pass graft operasyonu Damarsal regürtasyonsuz mitral kapak prolapsusu Fiziksel, fonksiyonel veya zararsız kalp üfürümleri Damarsal disfonksiyonsuz geçirilmiş kavasaki sendromu 12

17 Damarsal disfonksiyonsuz geçirilmiş ateşli romatizma Kalp pili veya implante edilmiş defibrilatör Periodontal cerrahi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi, periodontal cebin sondalanması ve periodontal cebe antibiyotik fibrillerin yerleştirilmesi işlemleri gibi dişeti kanamasına sebep olabilecek herhangi bir işlemde profilaktik antibiyotik kullanılması gerekmektedir ( 24 ). Tablo I : Amerikan Kalp Birliği'nin 2007'da önerdiği antibiyotik proflaksisi: Durum Antibiyotik Rejim Standart Profilaksi Amoksisilin Yetişkin:2gr;Çocuk:50mg/kg oral İşlemden dk. önce Oral İlaç Alınamıyorsa Penisilin Alerjisi Varsa Penisilin Alerjisi Var ve Oral Alınamıyorsa Ampisilin Klindamisin Sefaleksin veya Sefadroksil Azitromisin veya Klaritromisin Klindamisin Sefazolin Yetişkin:2grIM,IV;Çocuk:50mg/kg IM,IV İşlemden önce dk. Önce Yetişkin:600mg;Çocuk:20mg/kgoral İşlemden dk. önce Yetişkin:2 gr; Çocuk:50 mg/kg oral İşlemden dk. önce Yetişkin:500mg;Çocuk:15mg/kgoral İşlemden dk. önce Yetişkin:600mg;Çocuk:2 mg/kg IV İşlemden önce dk. önce Yetişkin:1gr;Çocuk:25mg/kg IM,IV İşlemden önce dk. önce 13

18 2.3. PERIODONTAL TEDAVİDE KULLANILAN SİSTEMİK ANTİBİYOTİKLER Klinik pratiğinde antibiyotik seçimi mikrobiyolojik testlerin sonuçlarına göre yapılmalıdır (9). Antimikrobiyal madde seçiminde; periodontal klinik durum, periodontopatojen mikrobiyal floranın kompozisyonu, hastanın genel sağlık durumu ile muhtemel ilaç etkileşimleri dikkate alınmalıdır. Sistemik antibiyotik kullanımında bakteriostatik olanlardan çok bakterisit olan ilaçlar tercih edilmelidir ( 9, 20 ). Periodontolojide kullanılan sistemik antibiyotikler: TETRASİKLİN: Tetrasiklinler bakteri ribozomlarına bağlanıp protein sentezini inhibe eden bakteriyostatik etkili ve geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Oldukça fazla sayıda ve çeşitli gruplardan bakterilere ve ayrıca Riketsiyalara, Klamidyalara, Spiroketlere, Mikoplasmalara, Leptosspiroketlere ve bazı Protozoonlara karşı etkilidirler. Çeşitli avantajlarından dolayı periodontal tedavilerde kullanılmaktadırlar ( 17 ). Başlıca avantajları; - Kollagenaz enziminin inhibe edilmesini sağlamaktadır (6). - Hızlı çoğalan bakterilere karşı özellikle etkilidir. Gram (-) bakterilerden çok Gram (+) bakteriler üzerinde etkilidir (17). - Dişeti oluğu sıvısında serumdakinin 2-5 katı konsantrasyonda bulunurlar. Bu özellik başka bir antibiyotikte yoktur. - Dış salgı bezlerinden (süt, safra, ter, gözyaşı ) atılırlar. Ayrıca kalsifiye dokularda kalsiyum ile bağlanarak şelasyon yaparlar. Cep ortamındakalsifiye doku varlığı ve şelasyon özelliğinden dolayı tetrasiklin diş yüzeyine bağlanır ve buradan yavaş yavaş ortama salınır. Bu durum ortamdaki mikroorganizmala- 14

19 rın öldürülmesi için avantajdır. Tetrasiklinlerin kök yüzeyine sürüldüklerinde fibroblast ataşmanını kolaylaştırarak, reataşman veya rejenerasyon şansını arttırabileceği gösterilmiştir. Tetrasiklinlerin başlıca yan etkileri; gastrointestinal rahatsızlıklar, fotosensitivite, böbrek ve karaciğer fonsiyonlarının bozulması, mukozanın ve diş çekimi boşluklarının renklenmesi, kron formasyonu sırasında verilirse dişlerirenklenmesi ve özellikle vücut direnci düşmüş hastalarda olmak üzere Candida albicans la süperenfeksiyona yol açmasıdır (3, 14 ). Tetrasiklinİerin düşük dozda uzun süreli kullanımı sonucu antimikrobiyal etkisinin olmadığı, enzimatik etki ile periodontal tedaviye katkı sağladığı gösterilmiştir (21). Günümüzde periodontal tedavide sık kullanılan tetrasiklinler; tetrasiklin HCL semisentetik türevleri, minosiklin ve doksisiklindir. Minosiklin ve doksisiklinin tetrasiklin HCI'e oranla bazı avantajları vardır. Semisentetik tetrasiklinlerin tetrasiklin HCI e oranla daha uzun serum yarılanma ömrü ve daha yavaş üriner atılımı vardır. Bu nedenle daha düşük doz ve sıklıkta verilebilirler. doksisiklin ilk gün 200 mg verilir ve daha sonraki günlerde 100 mg lık dozlarda devam edilir.. Minosiklin geniş spektrumludur. Kronik periodontitis hastalarında spiroketler ve hareketli çomaklar üzerine çok etkilidirler. Oniki saatte bir verilmesi tetrasikline göre kullanım kolaylığı sağlar. Tetrasiklinler ise altı saate 250 mg verilir. Serum yarılanma ömrü uzun olan Doksisiklin bu dozlarla kanda etkili seviyeye ulaşmaktadır ( 3,6, 9 ). Tetrasiklin HCl kalsiyum ile bağlandığından diyetten etkilenir. Bu nedenle süt ve süt ürünleri ile alınırsa emilimi azalır (25). Ayrıca tam bir emilimden dolayı intestinal florayı daha az etkiler. 15

20 Tetrasiklinler karaciğer hastalığı olanlara, Tip1 diyabetiklere, hamilelere, emziren annelere verilmemelidir (25). METRONİDAZOL: Nitroimidazol bileşiğidir, güçlü bakterisid etkiye sahiptir. A. Actinomycetemcomitans ın sorumlu tutulduğu olgularda doğru antibiyotik değildir; fakat diğer antibiyotiklerle kombine kullanıldığında etkili olabilirler (3). Ayrıca P. gingivalis ve P. intermedia üzerine de etkilidir (17, 3 ). ANUG, kronik periodontitis, periodontalabse, HIV periodontitisinin tedavisinde kullanılabilir. Metronidazol klinik etkisi özellikle siyah pigmente Bakteriodes'lerin ve spiroketlerin floradaki oranlarının azalmasına bağlıdır. 250 mg lık tek bir oral uygulama ile serum ve dişeti oluğu sıvısında birçok bakteri üzerine etkili olabilecek konsantrasyona ulaşabilir ( 27 ). Önerilen doz 500 mg /gün ve kullanım süresi 7 gündür ( 17 ). Metronidazolün başlıca yan etkileri; metalik tat yaratması, baş ağrısı, baş dönmesi ve periferalnevrittir. İlaç alımı boyunca ve ilaç kesildikten en az 1 gün sonraya kadar alkol ve alkollü içecekler alınmamalıdır. Protrombin zamanını uzattığından antikoagülan tedavi gören hastalara verilmemelidir ( 9, 25 ). PENİSİLİN: Tıpta en çok kullanılan, birçok ciddi enfeksiyon hastalığının tedavisinde etkili, geniş spekturumlu, bakterisid ve toksisitesi az olan etkili bir antibiyotiktir. Ancak penisilinlerin iki önemli sorunu vardır; alerjik reaksiyonlar, karşı reaksiyonlar, ve bakteriyel direnç. Alerjiye eğilimi olanları %15 olmayanların %5'inde penisiline karşı reaksiyon görülmüştür. Molekül yapısı betalaktam olarak tanımlanır. Bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterir ( 3, 16 ). İn-vitro şartlarda antibiyogram yapılırsa subgingival floradaki çoğu mikroorganizmaların penisiline duyarlı olduğu görülmüştür. Penisilinin 1 mg/ml lik dozu floradaki mikroorganizmaların %99,9'una etkilidir ( 9, 28 ). 16

21 Penisilinlerden birine karşı aşırı duyarlı olan hastalar büyük ihtimalle diğerlerine karşı duyarlılık gösterebilir. Sefalosporinlere, Griseofuluine veya Penisilamine karşı duyarlılık hikâyesi olan hastalar penisiline karşı da aynı cevabı gösterebilir ( 28 ). Penisilinlere karşı direnç kazanılması şu mekanizmalar ile olur; Periplazmik aralıkta yerleşmiş olan veya buradan hücre dışına salgılanan beta-laktamaz enzimleri tarafından penisilinlerin, beta-laktam halkalarının açılmasıyla inaktivasyonları Transpeptidazların ve bakteri çeperindeki diğer penisilin bağlayan proteinlerin ilaca karşı afinitesinin azalması Hücre çeperinin geçirgenliğinin azalması sonucu bakteri çeperindeki periplazmik aralığa girmesinin zorlanması ( 16,9 ). AMOKSİSİLİN: Floradaki mikroorganizmalara en etkili bakterisidal, semi sentetik penisilin olduğundan periodontal tedavide tercih edilir. Dişeti oluğu sıvısındaki konsantrasyonu tetrasiklinin ulaştığı seviyeye ulaşmasa da, florayı etkileyecek seviyeye çıkar (3,18). Gram (+,-) bakteriler üzerine etkilidirler ( 2 ). Oral kullanımda mükemmel emilim gösterir. Bazı bakteriler üzerine etkilidirler. Bazı bakteriler tarafından üretilen ve bir Beta laktamaz olan penisilinaz enzimine karşı duyarlıdır. Yani bu enzimle etkisiz hale gelir (25). Klavulanik asit antimikrobiyal etkisi olmayan Beta - laktam molekülüdür ve bakterilerin Betalaktamaz aktivitesini inhibe etmek amacıyla amoksisiline eklenir. Periodontal absenin başlangıç tedavisinde kullanılır. Lokalize ve yaygın agresif periodontitis formlarında kullanılabilir ( 2 ). SEFALOSPORİNLER: Yapı ve etki mekanizması bakımından penisiline benzer, Beta-laktamazlara karşı daha dirençlidir. Ama periodontopatojenler üzerine 17

22 penisilinlerin etkinliği daha iyi olduğu için periodontal tedavide sefalosporinler pek tercih edilmez ( 13 ). KLİNDAMİSİN: Periodontal hastalıkta rol oynayan mikroorganizmaların birçoğuna karşı etkilidir. Özellikle inatçı periodontitis ile Gram (-) anaerobik çubukların beta streptokoklar ın ve peptostreptokokların neden olduğu periodontal enfeksiyonların tedavisinde etkili olarak kullanılabilir. A. Actinomycetemcomitans ve E. corrodens'e karşı çok etkili değildir ( 3,9). Dişeti oluğu sıvısındaki klindamisin seviyesi, genellikle periodontal patojenler için gerekli olan minimum inhibitör konsantrasyondan yüksektir. Gastrointestinal kanaldan hemen hemen tamamen emilir ve idrar, dışkı ve en önemlisi safra yoluyla atılır. Oral yolla verilişini takiben kemikteki seviyesi serumdaki seviyesine benzemektedir (13, 16 ). Klindamisin, penisiline alerjisi olan hastalarda tercih edilecek antibiyotiktir. Tetrasiklinlere direnç gösteren olgularda yani tetrasiklin tedavisi ile sonuç alınmayan olgularda kullanılabilir. En önemli yan etkisi, pseudo membranöz ülseratif kolittir. Bu etkidiyare, abdominal kramplar, ateş, lökositoz ile karakterizedir. Diyare ve gatrointestinal sorunlara karşı yemekle birlikte alınmalıdır. Pseudo membranöz ülseratif kolit, oral yolla uygulanan Vancomisin ile başarılı şekilde tedavi edilebilir ( 26 ). SİPROFLOKSASİN: Bütün fakültatifanaerop ve bazı mutlak anaerobik Gram (-) çubuklar üzerine etkili Florokinolon grubunun bir üyesi olan siprofloksasin günümüzde tüm A. Actinomycetemcomitans zincirlerinin duyarlı olduğu tek antibiyotiktir. Bakteri DNA sentezini inhibe eden geniş spektrumlu antimikrobiyaldir (16). Sağlıklı periodontal dokularda görülen Streptococcos türlerine etkisi azdır. Bu sayede Siprofloksasin tedavisi periodontal sağlıktaki mikrofloranın elde edilmesini kolaylaştırabilir. 18

23 Yan etkileri; gastrointestinal bozukluklar, oral kandidiyazis, baş ağrısı, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı duyarlılıktır. Normal hücre gelişimine etkisinden dolayı adelosanlarda kullanımı kontraendikedir (25). MAKROLİDLER: Makrolidler yapılarında laktam halkası bulunan, bakterilerin protein sentezini inhibe eden kompleks antibiyotik grubudur. İlacın konsantrasyonuna ve bakteriye bağlı olarak bakteriostatik ve bakterisid etki gösterebilirler (3, 9). Bu grupta yer alan antibiyotiklerden Eritromisin, dişeti oluğu sıvısında yüksek konsantrasyona ulaşmadığı ve birçok periodontopatojene etkisi olmadığı için cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak kullanılması önerilmez. Bakteri ribozomlarının 50S alt birimine bağlanarak aynı yere t-rna molekülünün bağlanmasın ve peptid zincirinin uzatılmasını önler. A. actinomycetemcomitans, F. nukleatum, E. corredens, S. Sputigena ve siyah pigmente Bakteroides'lere etkili değildir (2). Spiramisin, Gram (+) bakterilere karşı etkilidir periodontal tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Spiramisin in diğer makrolid antibiyotiklere avantajı, değişik organ ve dokularda yüksek konsantrasyonlara ulaşabilmesi, serum seviyesi düşse bile uzun süre doku konsantrasyonunun korunabilmesidir. Toksisitesi düşük bir antibiyotik olması sebebiyle hamilelerde bile güvenli bir şekilde kullanılabilir (3, 25). Ancak yapılan duyarlılık testleri birçok periodontal patojenin ilacın serumdaki konsantrasyonuna dirençli olduğunu göstermiştir. Çoğu periodontopatojene etkili görülür ama A. Actinomycetemcomitans ve E. corredans e karşı etkili değildir. Penisilin alerjisine alternatif olarak kullanılır. Sistemik olarak verildiğinde hem gingivitis hem de plağı azaltığı gösterilmiştir. Kısa süreli çalışmalarda, spiramisinle tedavi edilen hastalarda, daha önceden cerrahi- 19

24 siz periodontal tedavi yapılmadığı halde, periodontal parametrelerde düzelme olduğu bildirilmiştir. Azitromisin ise anaeroblar ve Gram (-) çomaklara karşı etkilidir. fibroblast ve fagositlerin içine girerek bu hücreler aracılığıyla aktif şekilde enflamasyon alanına taşındığı ileri sürülmektedir. Mide asidine dayanıklıdır. Süspansiyon formunun emilimi besinlerden etkilenir, bundan dolayı yemeklerden en az 1 saat önce alınmalıdır (16). Bulantı, kusma ve diyare şeklinde yan etkileri bulunmaktadır (25) Periodontal Tedavilerde Kombine Antibiyotik Kullanımı Kombine antibiyotik kullanımı birçok patojenin sebep olduğu hastalığa sahip bireylerde, tek bir antibiyotik ile mikroorganizmalara karşı etkili olunamadığı takdirde düşünülmelidir (6). Genel anlamda, kombine ilaç kullanımının avantajları (3.6): Terapotik rejimin antimikrobiyal spekturumunu, herhangi bir antibiyotikle sağlanandan daha geniş hale getirir. Birbirini tamamlayan antimikrobiyal mekanizmalar vasıtasıyla dirençli bakterilerin ortaya çıkmasını önler. İki ilaç arasındaki muhtemel sinerjiyi, hedeflenen mikroorganizmalara karşı uygulanan her bir antibiyotiğin dozunu azaltır. Genel anlamda, kombine ilaç kullanımının dezavantajları ise şu şekilde özetlenebilir (16): Antibiyotiklerin yan etkilerini arttırabilir. Kombinasyon yanlış seçilmiş antibiyotiklerle uygulandığında antogonistik ilaç etkileşimleri ortaya çıkabilir. 20

25 Antibiyotik kombinasyonu yapılırken bakteriostatik ve bakterisit özelliklerdeki iki antibiyotiğin birlikte verilmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü bakteriostatik antibiyotikler etkili olabilmesi için ortamda hızla bölünen mikroorganizmaların olması gerekir, oysa bakterisid etkili antibiyotikler buna engel olacaktır. Bu nedenle eğer bu özellikte iki antibiyotik kullanımı gerekliyse aynı anda değil birbirini izleyen periyotlarda kullanılması uygun olmaktadır. Periodontal tedavide sistemik olarak uygulanan kombinasyonlar arasında metranidazol ve amoksisilin bulunmaktadır. Bu kombinasyonun yapılması, amoksisilin metranidazolün etkisini arttırmasından dolayı olabilir ve A. Actinomycetemcomitans ın elimmasyonu için önerilmektedir. Ayrıca bu kombinasyon cerrahisiz periodontal tedavi ve kloreksidin antimikrobiyal ajan uygulaması ile kontrol altına alınamayan HlV periodontitis ve HIV gingivitis olgularının tedavilerinde de yararlı olabilir (3, 8). Çeşitli çalışmalarda metranidazol spiramisin ile de kombine edilmiştir. Siprofloksasin ve metranidazol kombinasyonu anaerobik bakteriler, enfekte kök yüzeyleri ve pseudomonasların bulunduğu periodontal enfeksiyonların tedavisinde faydalı olabilir (3, 28). Periodontal hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotikler Tablo II de belirtilmiştir. 21

26 Tablo : IIPeriodontal hastalıkların tedavisinde kullanılan sistemik Antibiyotikler Antibiyotik Dozaj Hedef patojen Amoksisilin+klavulanik asit 500 mg A.a ve P. micros Amoksisilin+Metranidazol 375 mg amoksisilin 250 mg metranidazol Gram (-) anaeroplar Amoksisilin 350 mg A. a vep.g Siprofloksasin 590 mg Enterik Siprofloksasin+Metranidazol 500 mg Pseudomonaslar, anaeroplar Klindamisin 300 mg P. micros Klindamisin+Siprofloksasin 500 mg Cerrahisiz periodontal tedaviye yardımcı olarak sistemik antibiyotik kullanımındanoptimal seviyede tedavi sonuçlan elde etmek için; tüm subgingival diş yüzeyi temizliği işlemi 7 gün içinde bitirilmeli, subgingival diş yüzeyi temizliği bitirildiği gün sistemik antibiyotik kullanımı başlanmalıdır. Sonuçların yüksek kalitede olabilmesi için subgingival diş yüzeyi temizliği işlemi yeterli kalitede yapılmış olmalıdır. Cerrahisiz periodontal tedavi ile birlikte sistemik antibiyotiklerin kullanılmasına yönelik spesifik bir protokol olmamakla birlikte; periodontal tedavinin bir parçası olarak endikasyonu varsa, sistemik antibiyotiklerin cerrahisiz periodontal tedaviye yardımcı olarak kullanılması gerekmektedir. 22

27 3. SONUÇ: Periodontal hastalıklar dişeti kenarındaki veya altındaki biyofilm halindeki dental plakta bulunan mikroorganizmaların neden olduğu yaygın görülen mikrobiyal enfeksiyonlardır. Hastalığın patolojisinde etiyolojik faktör olarak, fakültatif ve anaerobik bakteriler gösterilmektedir (29). Bu hastalıkların tedavisinde ilk olarak uygulanması gereken işlem cerrahisiz periodontal tedavidir. Antibiyotik kullanımı periodontal tedavinin bir parçası olarak endikasyonu varsa, sistemik antibiyotiklerin cerrahisiz periodontal tedaviye yardımcı olarak kullanılması doğru olabilir, ancak periodontal tedavide tek başına antibiyotik kullanımı tedavi seçeneği değildir. Periodontal tedavide antibiyotikler günümüze değin tekli veya kombine olarak uygulanmıştır. Amoksisilin, amoksisilin/klavulanik asit, metranidazol, azitromisin, tetrasiklin, klindamisin ve siprofloksasin en sık kullanılan antibiyotiklerdir yılında Avrupa Periodontoloji Çalıştayı (30) periodontal tedavilerde sistemik antibiyotik kullanımı ile ilgili şu görüşleri ileri sürmüştür: Cerrahi periodontal tedavi ile birlikte sistemik antibiyotik kullanımına dair yeterli kanıt yoktur. Agresif periodontitis ile şiddetli ilerleyen formdaki kronik periodontitis hastalarının tedavisinde cerrahisiz periodontal tedavi ile birlikte sistemik antibiyotik kullanılmalıdır. 23

28 Sistemik antibiyotik kullanımının endikasyonları olduğu durumlarda cerrahisiz periodontal tedaviye yardımcı olarak kullanılmalıdır. Cerrahisiz periodontal tedavi 7 gün içersinde tamamlanmalıdır ve uygun kalitede yapılmalıdır. Aktif cerrahisiz periodontal tedavi işlemi tamamlandığı gün antibiyotik kullanımı başlamalıdır. Bugün cerrahisiz periodontal tedavide sistemik antibiyotik kullanımı ile ilgili spesifik protokol yoktur. Periodontal tedavide sistemik antibiyotik kullanılıp kullanılamayacağı olgu bazında değerlendirilmelidir. 24

29 4. ÖZET: Periodontal hastalıklar mikrobiya ldental plak bakterileri ile konak savunma hücreleri arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Periodontal tedavide ilk adım cerrahisiz periodontal tedavi yani ağız bakımı eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesidir. Bu işlemler tamamlandıktan 4-6 hafta sonra hasta tekrar değerlendirilerek cerrahi periodontal tedavi gerekip gerekmediğine karar verilir. Aktif tedavi tamamlandıktan sonra hasta uygun kontrol aralıklarıyla idame programına alınır (9). Bazı durumlarda tedavinin kimyasal ajanlarla desteklenmesi gerekebilir. Bu durumlar; hasta ve hekim üzerine düşen görevi yapmış olmasına karşın tedavinin başarısız olduğu kronik periodontitisli hastalarda, akut periodontal enfeksiyonlarda, bazı sistemik hastalıklarda profilaksi amaçlı sistemik antibiyotik kullanımı önerilmektedir (30). Son yapılan çalışmalar; amoksisilin + metranidazol ve azitromisinin cerrahisiz periodontal tedavi ile birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. 25

30 5. KAYNAKLAR 1. Claffey N. Polyzois I, Zaika P. An overview of nonsurgical and surgical therapy. Perio-dontology ; 36; Petersilka GJ, Ehmkc B, Flewming TF. Antimicrobical effect of mechanical debriment. J Periodontol ; 28; Goodson JM Antimicrobial stratejies for treatment of periodontol diseases: Periodontol 1994,200; 5; Atilla G. Periodontal hastalıklarda enfeksiyon kontrolü: Hangi sistemik antibiyotik niçin ve ne zaman. Dişhekimliği Dergisi 2009; Research SJ, Science and Therapy Comitte. Systemic Antibiotics in Periodontics. J Perio-dontal 2004; 75: Slots J, Ting M. Systemic antibiotics in thetreatment of periodontal disease. Periodontol 2000, 28: Armitge GC. Development of a Classification System for Periodontal Diseases and Conditions. Ann Periodontal 1999; 4: Lundstom A, Johansson LA, Hamp SE. Effect of combined systemic antimicrobial therapy and mechanical plaque control in patients with recurrent periodontal disease. JClinPeriodonntal 1984; 11: Takamatsu N, Yano K, He T, Umeda N, Ishikawa T. Effect of initial periodontal therapy on the freavercy of detecting Bacteroidesforsytus, Prophyomonas ginigvalis and Antinobacillus actinomycetemcomitans. J Periodontal 1999; 70:

31 10. Pattison AM. Theuse of hand instruments in supportive periodontal treatment. Periodontal ; 12: Wlker C, Karpina K. Rationaleforuse of antibiotics in periodontics. J Periodontal 2002; 73: Paster BJ, Boches SK, Galvin JL, et al. Bacterial diversity in human subgingival plaque. J Bacteriol 2001; 183: Pallasch TJ. Pharmocok Iuetic principles of antimicrobial therapy. Periodontal ; 10: Asikainen S. Chen C. Oral ecology and person-to-person transmission of Actinobasillus antinomycetemcomitans and Prophyromonas gingivalis. Periodontol : Antibiyotiklerin Sınıflandırılması 16. Roberts MC. Antibiotic Toxicity, interactions and resistance development Periodontol 2000, Vol. 28, 2002, Seymour RA and Hogg SD, Antibiotics and chemoprophylaxis, Periodoontol , Vol 46, Bayındır Y. Dental enfeksiyonlarda doğru antibiyotik kullanımı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 10(4) Chambers H. Beta-Lactam Antibiotics & Other Cell Wall & Membrane Active Antibiotics In: Basic and clinical pharmacology 10th edn. New York: Lange Medical Books 2007; Karadayı K, Turan M, Şen M. Genel cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 25(1):

32 21. Emingil G. The effect of adjunctive low dose doxycycline therapy on clinical parameters and gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 level in chronic periodontitis. J Periodontol 2004; 75: Martin VM, Kanatas NA, Hardy P. Antibiotic prophylaxis and third molar surgery British Dental Journal 26 March 2005; volume 198 no. 23. Bidault P, Chandad F, Grenier D. Systemic antibiotic therapy in thetreatment of periodontitis. J Can Dent Assoc 2007; 73: AHA guidelines for the Prevention of Infective Endocarditis Haffajee AD, Soeransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Peridontol ; 5: Haffijee AD, Soeransky SS, Gunsolley JC, Systemic anti-infective periodontal therapy. A, Systematic review. Ann Periodontal 2003; 8: Slots J, Chen C. The oral microflora and human periodontal disease. In: G.W, Tannock, ed. Medical Importance of the Normal Microflora. London: Kluwer Academic Publishers; 1999: LeCorn DW. Vertucci FJ, Rojas MF, et all. InVitro Activity of Amoxicilin, Clindamycin, Doxycyline, Metrnidazole, and Moxifloxin Against Oral Actinomyces. Endod 2007; 33: Ericsson I. Biology and Pathology of peri-implant soft tissue. In: Palacci P. Esthetic dentistry: Soft and hard tissue management. Quintessence Books 2001: Herrera D, Alonso B, Leon R, Roldan S, Sanz M. Antimicrobial therapy in periodontitis: theuse of systemic antimicrobials against the subgingival biofilm. J ClinPeriodontol 2008; 35:

33 6. ÖZGEÇMİŞ de Elazığ da doğdum. İlk ve orta öğretimi Çatal Çeşme İlköğretim Okulunda tamamladım yılında Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesini bitirdim yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesini kazandım. 29

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve ANTİBİYOTİK

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE 1. AMAÇ: Hastalara bilinen bir enfeksiyonu olmadan mikrobiyal kolonizasyonu engellemek ve postoperatif oluşacak komplikasyonları azaltmaktır. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak.

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

PROSEDÜRLER ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSI PROSEDÜRÜ. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak.

PROSEDÜRLER ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSI PROSEDÜRÜ. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak. Sayfa No 5/1 1. AMAÇ: Bilinen bir enfeksiyonu olmayan hastalara mikrobiyal kolonizasyonu engellemek ve postoperatif komplikasyon potansiyalini azaltmaktır. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT):

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): Çürük risk değerlendirmesinin bir parçası olarak 1- Her yaş için ağız diş bakımını öğretmek için; 2- Hamilelerde; 3- Ortodonti hastalarında; 4- Yaygın restorasyon çalışmalarında;

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı YURT GENELİNDE SERBEST DİŞHEKİMLERİ / DİŞ KLİNİKLERİ / DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE SUNULAN HİZMETLER Çürük Aktivite Testi (ÇAT) Tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi tayini Mutans streptokoklarının

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.AMAÇ:Antibiyotik Kontrol Ekibi nin amacı; hastanemizde antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ CERRAHİ PROFiLAKSİ Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi profilakside amaç, dokuları steril hale getirmek değil, ameliyat

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. FARMASÖTİK FORM

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. FARMASÖTİK FORM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KURSEPT krem, 30 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: 1 g krem içerisinde: Alüminyum hidroksiklorit Triklozan 190 mg 10 mg Yardımcı maddeler: 1 g krem içerisinde:

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

İZMİR BÖLGESİNDEKİ DİŞHEKİMLERİNİN AKILCI ANTİBİYOTİK YAZMA ALIŞKANLIKLARI BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Selin ERDEN

İZMİR BÖLGESİNDEKİ DİŞHEKİMLERİNİN AKILCI ANTİBİYOTİK YAZMA ALIŞKANLIKLARI BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Selin ERDEN T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı İZMİR BÖLGESİNDEKİ DİŞHEKİMLERİNİN AKILCI ANTİBİYOTİK YAZMA ALIŞKANLIKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Selin ERDEN Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU 1 / 23 UÜ-SK CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU Hazırlayan: Doç.Dr.Emel Yılmaz UÜ-SK Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 / 23 Giriş: Cerrahi girişimlerde ameliyat

Detaylı

Gıda artıkları, Ölü epitel hücreleri, Bakteriler, Nötrofil gibi hücrelerden oluşan yumuşak eklenti

Gıda artıkları, Ölü epitel hücreleri, Bakteriler, Nötrofil gibi hücrelerden oluşan yumuşak eklenti DENTAL PLAK Materia alba Gıda artıkları, Ölü epitel hücreleri, Bakteriler, Nötrofil gibi hücrelerden oluşan yumuşak eklenti Hava-su spreyi ile, hastanın ağzını çalkalamasıyla kolayca uzaklaşır. Pellikül

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİTHALMİC viskoz göz damlası % 1 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : %1 anhidr maddeye ekivalan fusidik asit hemihidrat içerir. Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonda, 750 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim sodyum bulunur. Yardımcı

Detaylı

Kronik Periodontitisin Klasik Mekanik Tedavisine Ek Olarak Sistemik Spiramisin Uygulanımının Klinik Ve Mikrobiyolojik Etkilerinin İncelenmesi

Kronik Periodontitisin Klasik Mekanik Tedavisine Ek Olarak Sistemik Spiramisin Uygulanımının Klinik Ve Mikrobiyolojik Etkilerinin İncelenmesi Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 1, (21-28 ) Kronik Periodontitisin Klasik Mekanik Tedavisine Ek Olarak Sistemik Spiramisin Uygulanımının Klinik Ve Mikrobiyolojik Etkilerinin İncelenmesi Fikret

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: Birçok araştırma periodontal sağlıkla sigara kullanımı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu gerçeği

Detaylı

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzun süreli antibiyotik infüzyonu akıntıyı azaltabilir, ama hastalığı tedavi edemez

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ AMAÇ Yaşam kalitesini ve süresini uzatmak Nüks veya yeni tümör oluşumlarını engellemek Yrd.Doç.Dr. Nilgün GÜLTİKEN Metastaz oluşumunu engellemek Tümör dokusunda

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg FORMÜLÜ: Her film tablet; 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg Klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat ile boyar madde olarak titanyum dioksit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

%0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir.

%0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. KLORHEX GARGARA BİRİM FORMÜLÜ %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. TIBBİ ÖZELLİKLERİ Klorheksidin bir biguanid antiseptiktir ve genel

Detaylı

Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı

Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı Dr. Güven ÇELEİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 27 Mayıs 2009 - Ankara Klasik Görüş Uterus fetüs

Detaylı

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD En iyi mikrop ölü mikrop (mu)? Vücudumuzdaki Mikroplar Bakteriler Mantarlar Virüsler Bakterilerle

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI Dok.Kodu ENF-T-19 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK Rev.Tarihi 27.06.2013 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde, cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin,

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

Slayt Nasıl Hazırlanır?

Slayt Nasıl Hazırlanır? Slayt Nasıl Hazırlanır? Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Samsun www.muratgunaydin.com murat@omu.edu.tr murat@das.org.tr SlaytYapımı Bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MAFLOR saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MAFLOR saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAFLOR saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Probiyotik (Bifidobacterium animalis ssp lactis B94) (Min. 5x10 9 CFU 5 Milyar aktif probiyotik ), 60,00

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MEROZAN 1 g Enjektabl Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MEROZAN 1 g Enjektabl Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MEROZAN 1 g Enjektabl Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Meropenem trihidrat (1 g anhidr meropenem e eşdeğer) 1.14 g/flakon Yardımcı madde: Anhidr sodyum karbonat Bu

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR.

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlar Genellikle hastaneye

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 2. TEŞHİS VE TEDAVİ 2.1 Nasıl teşhis edilir? Klinik belirtiler ve araştırmalar

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

Modern sağlık araçlarının yaşam süresine etkisi

Modern sağlık araçlarının yaşam süresine etkisi Antibiyotikler & Etki Mekanizmaları Doç. Dr. Cahit AKGÜL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Biyokimya ABD Modern sağlık araçlarının yaşam süresine etkisi 1985 1955

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı