ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ"

Transkript

1 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

2 Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana bağlı olarak değişen bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alanın büyük bölümü nüve üzerinden devresini tamamlarken küçük bir kısmı havadan kaçak olarak devresini tamamlar. Devresini havadan tamamlayan kaçak akılardan dolayı kaçak reaktans X sl oluşur. Ayrıca bobin iç direnci R s de stator devresinde stator reaktansına seri olarak bağlanır. Stator sargılarında endüklenen gerilim E s, statora uygulanan gerilim U ile stator direnç ve reaktansında düşen gerilimlerin farkına eşittir. E s = U s + I s (R s + jx s ) E s = U s I s R s 2 + X s 2 Statordan çekilen I s akımı, rotor ve manyetik devreden 2 geçen akımı karşıladığından stator akımı I r ve I u olarak ikiye ayrılır. Stator devresinin eşdeğeri de aşağıdaki gibi çizilir.

3 Is Rs Xs Ir' Uf Rc Ic Iu Im Xm Es Asenkron Motor Stator Devresi Eşdeğeri (manyetik devre ile) Rotor devresi analiz edilirse rotor empedansının kaymaya bağlı olarak değiştiği görülür. Rotor devresinin değerleri E r ve X rl değerleri kayma ile ilişkili olup aşağıdaki formüllerle ifade edilirler. E r = s. E r0 X rl = s. X rl0 3

4 E r0 ; Rotor dururken rotor sargılarında indüklenen gerilim, E r ; Kaymanın herhangi bir değerindeki rotorda indüklenen gerilim, X rl0 ; Rotor dururken rotor sargılarının kaçak reaktansı, X rl ; Kaymanın herhangi bir değerindeki rotor kaçak reaktansı, s; Kayma. Er Ir Xr Ir Xr Rr Rr/s Rr(1-s)/s Asenkron Motorun Rotor Eşdeğer Devresi 4

5 Is Rs Xs Ir' Ir Xr Uf Rc Ic Iu Im Xm Es Er Rr/s Asenkron Motorun Komple Bir Faz Eşdeğeri E s ; Stator sargılarında indüklenen gerilim, E r0 ; Rotor dururken rotor sargılarında indüklenen gerilim, E r; Rotor sargılarında indüklenen gerilimin stator devresine aktarılmış eşdeğeri, X rl0 ; Rotor dururken rotor sargılarının kaçak reaktansı, X rl; Rotor devresi kaçak reaktansının stator devresine aktarılmış eşdeğeri, R r ; Rotor devresi direnci, R r; Rotor devresi direncinin stator devresine aktarılmış eşdeğeri, I r ; Rotor devresinden geçen akım, 5 I r; Rotor devresinden geçen akımın stator devresine aktarılmış eşdeğeri

6 Eşdeğer devrenin basitleştirilmesi bakımından rotor devresine ait değerler statora aktarılır. a = N 1 X rl N 2 = a 2. X rl0 E s = E r = a. E r0 R r = a 2. R r I r = I r a Rotor devresinin değerleri statora aktarıldığında, asenkron motorun komple basitleştirilmiş eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilebilir. Is Rs Xs Ir' Xr Uf Rc Ic Iu Im Es =Er' Xm Rr/s 6 Asenkron Motorun Rotor Devresi Statora Aktarılmış Komple Bir Faz Eşdeğer Devresi

7 7 ASENKRON MOTORLARDA GÜÇ ANALİZİ

8 Asenkron Motorlarda Güç Analizi Üç fazlı asenkron motorların stator sargılarına uygun değerde gerilim uygulandığında herhangi bir kontrol ünitesine gerek kalmadan motor çalışır. Motor çalışırken şebekeden P V giriş gücünü çeker. Bu güç öncelikle statorda bakır ve demir kayıplarına uğradıktan sonra stator rotor arasındaki hava boşluğundan rotora aktarılır. Rotor devresinde de bakır, demir, rüzgar, sürtünme ve kaçak yük kayıplarına uğrayan güç mile mekanik güç olarak aktarılır. Ancak rotor demir kayıpları diğer kayıplar yanında çok küçük olduğundan rotor devresinde gösterilmez. Motorun toplam demir kayıpları stator tarafında stator demir kaybı olarak gösterilir. Buna göre bir asenkron motorun güç akış diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 8

9 PAG Pmek PA(Pout) PV(Pin) Pkaçak PF&W Prcu Pfe Pscu Asenkron Motor Güç Akış Diyagramı 9

10 Verim Elektronik ve elektrik mühendisliğinde işletmenin (bir aygıt, bileşen yada sistem) verimi, işe yararlı çıkış gücünün (elektrik, mekanik ve ısıl güç) tüketilen toplam elektrik gücüne oranı olarak tanımlanır. Yunan alfabesindeki küçük Eta (η) harfi ile gösterilir. Giriş ve çıkışı enerjilerinin aynı birimler ile ifade edildiğinden verim boyutsuz bir sayıdır ve birimi yoktur. Giriş ve çıkış enerjisinin alışılmış veya aynı birimlerde temsilinin uygun olmadığı hallerde onları temsilen etkinlik faktörü gibi birimler de kullanılır. Örneğin; fosil yakıt enerji santrallerinin ısı oranı kilowattsaat başına BTU olarak açıklanabilir. Bir ışık 10 kaynağının ışık verimi, belli güce göre elde edilen görünür ışık miktarını ifade eder ve birimi watt başına lümen(lm/w) dir.

11 Dönüşüm süreci Elektrik üretimi Gaz türbini Gaz türbini artı buhar türbini (kombine çevrim) Su türbini Rüzgâr türbini Güneş pili %40'a kadar %60a kadar %90!a kadar (pratikte ulaşılır) %59'a kadar (teorik sınır) Yakıt hücresi %85'e kadar Dünya elektrik üretimi 2008 Brüt çıkış %39, Net çıkış %33 Motor Yanmalı motor %10-50 Enerji verimliliği %6 40 (teknolojik bağımlılık, %15 en sık kullanım, %85 90 teorik sınır) Elektrik motoru (200W üzeri) %70 99,99 ; (10-200W arası) %50 90; (10W'tan küçük) %30 60 Doğal süreç Fotosentez %6'ya kadar Kas %14 27 Cihaz Buzdolabı en eski sistemler ~ %20; en son sistemler ~ %40 50 Ampul %0,7 5,1 ve %5-10 LED %4,2 14,9 Floresan lamba %8,0 15,6 Düşük basınçlı sodyum lamba %15,0 29,0 Metal halide lamba %9,5 17,0 Anahtarlamalı güç kaynağı şu an pratikte %95 Su ısıtma %90 95 (ısı pompası kullanmak daha verimlidir. Çünkü daha az elektrik enerjisi tüketir.) Elektrikli ısıtıcı diğerleri Ateşli silah ~%30 ~%100 (neredeyse tüm enerji ısıya dönüştürülür) Suyun elektrolizi %50 70 (teorik olarak azami %80 94) 11

12 Giriş Gücü (Verilen Güç) (P v ) Asenkron motorların giriş güçleri etiketlerinde bulunan gerilim ve akım değerleri ile bulunur. Buna göre motorun şebekeden çektiği görünür (S), aktif (P) ve reaktif (Q) bir faz güçleri motorun güç katsayısını da kullanarak aşağıdaki gibi elde edilir. S V = U faz. I faz (VA) P V = S. cosφ = U faz. I faz. cosφ (W) Q V = S. sinφ = U faz. I faz. sinφ (VAR) P Q Asenkron motor güç üçgeni S 12

13 Asenkron motor bir faz güçleri bulunduktan sonra toplam güçleri bulmak için bir faz güç değerleri üç ile çarpılır. S T = 3. U faz I faz = 3. U hat I hat (VA) (Toplam görünür güç) P T = S T. cosφ = 3. U f I f. cosφ = 3. U h I h. cosφ (W) (Toplam aktif güç) Q T = S T. sinφ = 3. U f I f sinφ = 3. U h I h. sinφ (VAR) (Toplam reaktif güç) 13

14 Asenkron Motorlarda Kayıplar Asenkron motordaki güç kayıplarını elektrik ve mekanik olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Elektrik Kayıpları: Stator bakır kayıpları (P scu ) Rotor bakır kayıpları (P rcu ) Demir kayıpları (P fe ) Mekanik Kayıplar (Döner Kayıplar) Sürtünme ve rüzgar kayıpları (P F&W ) Kaçak yük kayıpları (P kaçak ) 14

15 Stator Bakır Kayıpları (P scu ) Stator sargılarını iç direncinden dolayı meydana gelen kayıplardır. Stator sargı direnci R s ve statordan geçen akım I s ise bir faz ve toplam stator bakır kayıpları aşağıdaki şekilde bulunur. P scu,faz = I 2 s. R s P scu = 3. I 2 s. R s (Faz başına stator bakır kaybı) (Toplam stator bakır kaybı) Rotor Bakır Kayıpları (P rcu ) Rotor sargılarını iç direncinden dolayı sargılardan geçen akım rotor bakır kaybına neden olur. Bir faz eşdeğer devresinde rotor sargı direnci R r olarak verilmiştir. Rotordan geçen akım I R ise bir faz ve toplam rotor bakır kayıpları aşağıdaki şekilde bulunur. P rcu,faz = I 2 r. R r P rcu = 3. I 2 r. R r (Faz başına rotor bakır kaybı) (Toplam rotor bakır kaybı) 15

16 Is Rs Xs Ir' Xr Uf Rc Ic Iu Im Xm Es =Er' Rr/s Asenkron motorun rotor devresi statora aktarılmış komple bir faz eşdeğer devresi Rotor bakır kaybı rotor akımı ve etkin rotor direncine göre değişmektedir. Etkin rotor direnci kayma ile değiştiğine göre rotor bakır kayıpları rotor akımı ve motor kaymasına göre değişir. Etkin rotor direnci; R et = R r = R s r 1 s + R r gibi iki kısımda yazılabilir. R s r değeri rotor bakır kayıplarını, kayma ile değişen ikinci kısım ise elektrikten mekaniğe dönüştürülen gücü ( P mek ) yani 16 rüzgar, sürtünme, kaçak yük kayıpları ve mil gücünün toplamını temsil eder.

17 Rs Xs Xr' R2 Is Uf Ry=R2(1-s)/s Asenkron motor manyetik devre ihmal edilmiş bir faz eşdeğer devresi Bir faz rotor giriş gücü etkin rotor direncinden, P AG,faz = P rot,gir,faz = I r 2. R r = I r 2. Rr rotor bakır kayıpları s + I 2 r. Rr 1 s ( s ) mekanik güç olarak bulunur Mekanik güç rotor döndüğü sürece mevcuttur ve bir faz gücü aşağıdaki gibi hesaplanır. P mek,faz = I r 2. R r ( 1 s s ) Bu güç aynı zamanda rotor çıkış gücünü ifade eder. 17

18 Manyetik malzemeler üçe ayrılırlar. Ferromanyetik malzemeler Paramanyetik Malzemeler Diyamanyetik Malzemeler Ferromanyetik malzemeler: Demir, Nikel, Çelik, Kobalt, Alniko gibi iyi mıknatıslanma etkisine sahip malzemelerdir. Manyetik alandan uzaklaştırılsalar da mıknatıslık özelliği gösterirler. Bu tür maddeler mıknatıs, elektrik motoru, jeneratör, trafo ve sabit disk gibi araçların yapımında kullanılır. Malzeme Manyetik duyarlılık Demir 5000 Yumuşak Demir 2000 Nikel 600 Kobalt

19 Paramanyetik Malzemeler: Ferromanyetik malzemelerin tersine sadece manyetik alan altında iken mıknatıslanırlar. Alüminyum, Bakır, Kalsiyum, Krom, Magnezyum, Platin, Tungsten gibi malzemelerdir. Malzeme Tungsten 6.8 Sezyum 5.1 Alüminyum 2.2 Lityum 1.4 Magnezyum 1.2 Sodyum 0.72 Manyetik duyarlılık ( 10 5 ) 19

20 Diyamanyetik Malzemeler: Diyamanyetik maddeler, herhangi bir mıknatıs tarafından, o mıknatısı manyetik alanı içerisindeyken manyetik alan çizgilerine zıt yönde mıknatıslaştırılmaya uğrayabilen Civa, Altın, Bakır, Bizmut, Elmas, Gümüş, Kurşun, Silikon v.s. gibi maddelere denir. Kendisini mıknatıslaştıran cisim tarafından itilirler. Manyetik alan yayılım frekansına göre moleküler çapta ters yönlenme eğilimi gösterirler. Bir mıknatısa yaklaştırıldığında kuzey kutbu gören maddenin yakın tarafı kuzey kutbu olarak yönelecektir. İtkisel bir yapı oluşmasına sebep olan bu maddeler yeni bir fenomendir. Su, bu yapıya sahip maddelerden biridir. 20

21 Malzeme Su 0.91 Süperiletken 10 5 Gümüş 2.6 Pirolitik Karbon 40.0 Civa 2.9 Kurşun 1.8 Bakır 1.0 Karbon (Grafit) 1.6 Karbon (Elmas) 2.1 Bizmut 16.6 Manyetik duyarlılık χ v ( 10 5 ) 21

22 Fuko(Eddy) Kayıpları: Değişken manyetik alan içerisinde kalan demir nüvede endüklenen gerilimden dolayı nüve üzerinde fuko akımları dolaşır. Bu akımlar nüve üzerinde ısı şeklinde bir enerji açığa çıkarak güç kaybına neden olurlar. Eddy (Girdap) akımlarını azalması için iletkenlerin paralel dilimlenmesi 22

23 Nüve(Demir) Kayıpları Asenkron motor nüve kayıpları hem statorda hem de rotorda meydana gelir. Nüve kayıpları fuko akımları ve histeresis kaybı olmak üzere iki kısımdan oluşur. P fe = P eddy + P his Histeresis Kayıpları: Zamana göre değişen manyetik akı yoğunluğundan dolayı, nüvenin manyetik domainlerindeki her bir atomunun, manyetik akı yoğunluğunun pozitif ve negatif yarı saykıllarında yön değiştirmesi esnasında ısı şeklinde harcanan güçtür. 23

24 Yumuşak manyetik malzeme Sert manyetik malzeme Güç kayıpları ile histerisiz çevrim alanı arasındaki ilişki Küçük çevrim alanı =Düşük histerisiz kaybı 24 Geniş çevrim alanı =Yüksek histerisiz kaybı

25 Demir kayıplarını oluşturan Fuko ve Histeresis kayıpları frekansla doğru orantılıdır. Ancak senkron hıza yakın değerlerde çalışan bir asenkron motorun kayması çok küçük olacağından, rotorda meydana gelen nüve kayıpları da çok küçük olacaktır. Dolayısıyla rotor nüve kayıpları genelde stator nüve kayıpları ile birlikte stator tarafında toplam nüve kaybı olarak hesaplanır. Asenkron motorun bir faz eşdeğer devre şemasına göre nüve kayıplarının R c ve E s cinsinden değeri; P fe = 3. I 2 c. R c = 3. E s 2 R2. R c = 3. E 2 s c R c olarak hesaplanır 25

26 Sürtünme ve Rüzgar Kayıpları (P F&W ) (Mekanik Kayıpları) Sürtünme kayıpları, bilye ve yataklarda meydana gelen ve motor geniş hız bandı içinde çalışmıyorsa sabit kabul edilen kayıplardır. Boş çalışma deneyi yapılarak hesaplanabilirler. Rüzgar kayıpları, rotorun hızına bağlı olan kayıplardır. Asenkron motor boşta çalışırken rotor devresinden çok küçük bir akım geçeceğinden rotor bakır kayıpları ihmal edilebilir. Buna göre motorun boş çalışmada çektiği güç; stator bakır kaybı, toplam nüve kayıpları ve sürtünme ve rüzgar kayıplarına eşittir. Nüve kayıpları sabit kabul edilirse, nüve kayıpları ve sürtünme rüzgar kayıpları döner kayıplar olarak alınabilir. 26

27 Kaçak Yük Kayıpları (P kaçak ) Kaçak yük kayıpları ekstra nüve kayıpları olup, yüke bağlı olarak artan hava aralığı kaçak akısı ve bu akıların yüksek frekanslı etkilerinden dolayı ortaya çıkar. Bir asenkron motorun kaçak yük kayıpları, motorun yüklü durumdaki toplam kayıplarından direk olarak hesaplanan kayıpların çıkartılması ile hesaplanır. P kaçak = P tk P f&w + P fe P scu P rcu Kaçak yük kayıpları; asenkron motorun hem stator hem de rotorunda meydana gelen ekstra nüve kayıplarıdır. Kaçak yük kayıpları genellikle motorun çıkış gücünün %1 i değerinde alınır. 27

28 Asenkron Motorlarda Verim Bir asenkron motorun verimi; giriş gücünün çıkış gücüne oranı ile bulunur. Asenkron motorun giriş gücü P v, çıkış gücü P A ve toplam kayıplar P tk ise motorun verimi; η = P A P V = P V P TK P V = P A P A +P TK olarak elde edilir. Bir asenkron motorun çıkış gücünü bulabilmek için giriş gücünden başlamak gerekir. Giriş gücünden stator bakır ve toplam nüve kayıpları çıkarıldığında hava aralığına aktarılan güç P AG elde edilir. Buna göre hava aralığı veya rotor giriş gücü; P AG = P V P scu P fe dir. Elektrikten mekaniğe dönüştürülen güç P mek = 1 s. P AG 28 Çıkış gücü P A = P mek P rot olarak elde edilir.

29 Normal olarak bir asenkron motorun etiketinde verilen değerler; çıkış gücü, stator gerilimi, tam yük stator akımı, kutup sayısı, bağlantı şekli, tam yüklü durumdaki rotor hızı, çalışma frekansı ve tam yük çalışma sıcaklığıdır. Motorun güç faktörü, giriş gücü, momenti, toplam kayıpları ve verimi etiket değerleri yardımıyla gerekli deneyler yapılarak hesaplanır. 29

30 Örnek: Üç fazlı 380V, Δ bağlı, 55kW, 2 kutuplu, 2957d/d, 50Hz lik bir ASM de tam yükte çekilen stator akımı 100,9A dir. Cosφ=0,92 geri olan bu ASM nin giriş gücünü ve verimini hesaplayınız. Giriş (Verilen) gücü Motor verimi P V = 3. U. I. cos φ P V = , 9. 0, 92 P V = 61097, 47W η = P A P V = ,47 %η = %90, 02 = 0, 9002 Verilenler Bağlantı şekli=δ bağlı U=380V I=100,9A cosφ=0,92 geri P A =55kW 2P=2 n r =2957d/d f=50hz Asenkron motor tam yükte %90,02 verimle 30 çalışmaktadır

31 Örnek: EMTAŞ NM132S-2 üç fazlı Δ/Y 220/380V 26,85/15,5A, 7,5kW, cosφ=0,88, n r =2880d/d ve f=50hz lik asenkron motorun kaymasını, verimini ve toplam kayıplarını bulunuz. Senkron devir n s = 120.f 2P Motor Kayması s = n s n r n s = = = 3000 d/d = 0, 04 Verilenler NM 132S-2 Δ/Y 220/380V 26,85/15,5A cosφ=0,88 geri P A =7,5kW 2P=2 n r =2880d/d f=50hz %s = %4 ASM %4 kayma ile çalışmaktadır. 31

32 Yıldız Bağlantı Giriş (Verilen) gücü Motor verimi P V = 3. U. I. cosφ = , 5. 0, 88 P V = 8977, 566W η = P A P V = ,566 %η = %83, 542 = 0, ASM tam yükte %83,452 verim ile çalışmaktadır. Motor kayıpları P TK = P V P A = 8977, P TK = 1477, 566W 32

33 Üçgen Bağlantı Giriş (Verilen) gücü P V = 3. U. I. cosφ = , 85. 0, 88 P V = 9003, 477W Motor verimi η = P A P V = ,477 = 0, ASM tam yükte %83,301 verim ile çalışmaktadır. Motor kayıpları P TK = P V P A = 9003, P TK = 1503, 477W 33

34 Örnek: Üç fazlı 50Hz, 4 kutuplu, 380V, 25A lik bir ASM cosφ=0,76 geri güç katsayısına sahiptir. Bu motor tam yükte çalışmaktayken stator bakır kayıpları 590W, rotor bakır kayıpları 385W, sürtünme ve rüzgar kayıpları 120W, nüve kayıpları 635W ve kaçak yük kayıpları 85W tır. a) Hava aralığı gücünü, b) Üretilen mekanik gücü, c) Verimini bulunuz. Giriş (Verilen) gücü P V = 3. U. I. cosφ P V = , 76 P V = 12505, 407W Verilenler Bağlantı şekli = Δ bağlı U=380V I=25A cosφ=0,76 geri 2P=4 f=50hz P scu =590W P rcu =385W P F&W =120W P fe =635W P kaçak = 85W 34

35 Güç diyagramından motorun hava aralığı gücü P AG = P V P scu + P fe P AG = 12505, 407 ( ) P AG = 11280, 407W Güç diyagramından motorun ürettiği mekanik gücü P mek = P AG P rcu = 11280, P mek = 10895, 407W Motor milinden alınan güç P A = P mek (P F&W + P kaçak ) = 10895, 407 ( ) P A = 10680, 407W Motor verimi η = P A = 10680,407 P V 12505,407 = 0, %η = %85, 406 ASM tam yükte %85,406 verim ile çalışmaktadır. 35

36 Örnek: Üç fazlı yıldız bağlı 380V 50Hz 6 kutba sahip asenkron motor 970d/d lik etiket değerlerine sahiptir. R s = 0, 3Ω, X s = 0, 5Ω, R r = R 2 = 0, 15Ω ve X r = 0, 3Ω dur. Motorun boşta iken çektiği güç 400W tır. Motor tam yük altında %1 kayma ile dönüyorken motordan alınan gücü ve verimi bulunuz. NOT: Asenkron motor bir faz eşdeğer devresinde» manyetik devre ihmal edilip basitleştirilmiş eşdeğer devre kullanılarak devre çözümü yapılmalıdır. R s ; Stator faz direnci X e ; Eşdeğer faz reaktansı R 2 ; Stator tarafına aktarılmış rotor direnci (R r ) R y ; Yük direnci. Kaymaya bağlı olarak değeri değişir. Verilenler Bağlantı şekli=y bağlı U=380V P b =400W n r =970d/d 2P=6 f=50hz R s =0,3Ω X s =0,5Ω R r=0,15ω X r=0,3ω 36

37 Rs Xs Xr' R2 Is Uf Ry=R2(1-s)/s s=%1 kayma için yük direnci R y = R r 1 s s R y = 14, 85Ω = 0, ,01 0,01 Motor 1 faz eşdeğer empedansı Z e = R s + R r Z e = 0, 3 + 0,15 0,01 Z e = 15, 321Ω s 2 + Xs + X r , 5 + 0,

38 Motor faz akımı I s = U f Z e = ,321 = 14, 36A Motor milinden alınan toplam güç Kayıplar P A = 3. I s 2. R y = 3. 14, , 85 P A = 9186, 638W Rotor bakır kayıpları P rcu = 3. I s 2. R r = 3. 14, , 15 P rcu = 92, 794W Stator bakır kayıpları P scu = 3. I s 2. R s = 3. 14, , 3 P scu = 185, 589W 38

39 Boş çalışmada çekilen güç P b = 400W Toplam kayıplar P TK = P scu + P rcu + P b = 185, , P TK = 678, 383W 39

40 Motorun şebekeden çektiği toplam güç Motor verimi P V = P A + P TK = 9186, , 383 P V = 9865, 021W η = P A = 9186,638 P V 9865,021 %η = %93, 123 = 0, ASM tam yükte %93,123 verim ile çalışmaktadır. 40

41 Çalışma Soruları 1. Üç fazlı, 380V, 50Hz değerlere sahip bir asenkron motorun rotoru 1446d/d ile dönerken 100HP çıkış gücü üretmektedir. Motorun döner kayıpları 1750W ve stator bakır kayıpları 2850W ise verimi hesaplayınız.(1hp = 736W) 2. Üç fazlı 12 kutuplu 500HP 2200V 60Hz yıldız bağlı asenkron motor boşta çalışırken 20A ve 14000W çekiyor. 75 C deki etkin stator etkin faz direnci R s = 0, 4Ω ve rotor etkin faz direnci statora göre R r = 0, 2Ω eş değer faz reaktansı X e = 2Ω dur. Motorun %2 lik kayma değeri için rotor ve stator akımını, motor giriş gücünü, stator bakır kaybını, rotor giriş gücünü, rotordan alınan gücü, motor verimini bulunuz. 41

42 Deneysel Çalışma 1 Deney Adı: Üç Fazlı Asenkron Motor Bağlantıları ve Kaymanın Ölçülmesi Motor1 Bilezikli ASM P A =1kW n r =1400d/d Δ/Y 220/380V 5/2,9A cosφ=0,80 Motor2 Sincap Kafesli ASM P A =0,75kW n r =1370d/d Δ/Y 220/380V 3,6/2,1A cosφ=0,75 Motor3 Sincap Kafesli ASM P A =0,37kW n r =2800d/d Δ/Y 220/380V 1,9/1,1A cosφ=0,75 Motor4 Sincap Kafesli ASM P A =1,5kW n r =1385d/d Δ/Y 220/380V 6,2/3,6A 42 cosφ=0,80

43 KAYNAKLAR SAÇKAN, A. Hamdi; Elektrik Makineleri III ALTUNSAÇLI, Adem; ALACALI, Mahmut; Elektrik Makineleri II ÇOLAK, İlhami; Asenkron Motorlar BAL, Güngör; Özel Elektrik Motorları ÇOLAK, İlhami; Senkron Motorlar CHAPMAN, Stephen J.; Electric Machinery Fundamentaly 4.Edition FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, Charles Jr.; UMANS, Stephen D.; Electric Machinery Sixth Edition PAREKH, Rakesh; AC Induction Motor Fundamentals; Microchip Technology Inc., Microchip AN887 Three-phase Asynchronous Motors, Generalities and ABB proposals for the coordination of protective devices 43

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 1 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 2 GENEL TANIM VE KAVRAMLAR Makine: Bir makine; herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla enerji kullanan bir cihazdır. Daha farklı bir tanımda; herhangi bir enerjiyi

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI Öğrencinin Adı Soyadı : Deney 7 8 9 0 Deneyin adı Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması ~ Asenkron Motorların Boş Çalışması ~ Asenkron Motorun Kısa Devre Çalıştırılması

Detaylı

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVESİTESİ YAYN NO: 2779 AÇKÖĞETİ FAKÜLTESİ YAYN NO: 1737 ELEKTOEKANİK KUANDA SİSTELEİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nuray AT (Ünite 1, 2, 4, 6) Yrd.Doç.Dr. Hanife APAYDN ÖZKAN (Ünite 3, 5, 7, 8)

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şekil 8. Bir rüzgâr türbininin maruz kaldığı rüzgâr kanalı boyunca oluşan rüzgâr hızları. Rotor kanatlarının yakaladığı mekanik güç (Türbin gücü)

Şekil 8. Bir rüzgâr türbininin maruz kaldığı rüzgâr kanalı boyunca oluşan rüzgâr hızları. Rotor kanatlarının yakaladığı mekanik güç (Türbin gücü) 1.5. RÜZGÂRDAN YAKALANAN GÜÇ (MEKANİK GÜÇ) Kanatları kesen rüzgârın tamamı rotorda mekaniksel güce dönüşmez. Rüzgârın kinetik enerjisinden elde edilen mekaniksel güç ifadesi için rotor verimi hesaplanmalıdır.

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Transformatörler,

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Stator sargıları açık devre şekilde, rotoru sabit hızla döndürülen bir senkron makinada sinüs

Detaylı

H. İki devirli, dahlender sargılı, üç fazlı asenkron motorların elektriksel değerleri. Anma geriliminde çalışma değerleri.

H. İki devirli, dahlender sargılı, üç fazlı asenkron motorların elektriksel değerleri. Anma geriliminde çalışma değerleri. H. İki devirli, dahlender sargılı, üç fazlı asenkron motorların elektriksel değerleri Motor tipi Anma geriliminde çalışma değerleri GERİLİM Güç katsayısı Kalkış değerleri Kalkış akımı Kalkış momenti Devrilme

Detaylı

5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI

5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI 5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI KONULAR 1. Asenkron Motorların Yapısı 2. Çalışma Prensibi 3. Asenkron Motorlara Yol Verme 4. Asenkron Motorlarda Kayıplar ve Verim 5. Asenkron Motor Çeşitleri GİRİŞ Sanayi tesislerinde

Detaylı

TEMEL ELEKTRĠK Elektriğin Tarihçesi

TEMEL ELEKTRĠK Elektriğin Tarihçesi TEMEL ELEKTRĠK Elektriğin Tarihçesi Elektrik, Yunanca kehribar anlamındaki elektron sözcüğünden gelmektedir. Elektrikle ilgili ilk olarak gözlenen ve incelenen statik yüklerin oluşturduğu statik elektriklenmedir.

Detaylı

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 Konu : ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ SAYFA 5 ASENKRON MOTORLARDA V/ F ORANI

Detaylı

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2 KONULAR A. Türkiye nin Genel Enerji Durumu B. Türk sanayisinin yapısı ve enerji tüketimi C. Enerji Yönetimi D.Elektrik sistemleri E. Aydınlatmada enerji tasarrufu F. Ekonomik analiz yöntemleri Enerji Yönetimi

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) 1) Etiketinde 4,5 kw ve Y 380V 5A 0V 8,7A yazan üç fazlı bir asenkron motorun, fazlar arası

Detaylı

7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER

7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER 7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER KONULAR 1. Senkron Generatörler ve genel Yapıları 2. Alternatörlerin Çalışması ve Gerilim Regülasyonu 3. Alternatörlerin Uyartılması 4. Senkron Generatörlerin Paralel Bağlanması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AC VE DC MAKİNELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM ELEKTRİK MOTORLARI. AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma alanında kullanılan temel motor tiplerini ayırt edebilme

BÖLÜM ELEKTRİK MOTORLARI. AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma alanında kullanılan temel motor tiplerini ayırt edebilme BÖLÜM ELEKTRİK MOTORLARI AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma alanında kullanılan temel motor tiplerini ayırt edebilme ve bağlantılarını uygun şekilde yapabilme. Elektrik Motorları 105 BÖLÜM-8 ELEKTRİK MOTORLARI

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden

Detaylı

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 1 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 2 ASENKRON MAKİNELER Senkron ve Asenkron Kavramı Alternatif akım makinelerinin isimlendirilmesi ürettikleri döner manyetik alanın (stator manyetik alanı), döner mekanik

Detaylı

1. BÖLÜM: KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN SARIMLARI

1. BÖLÜM: KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN SARIMLARI 1. BÖLÜM: KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN ARIMLARI A. arımda (bobinajda) kullanılan malzemeler 1. arım işleri için gereken takımlar (aygıtlar) Pense, kargaburun, yankeski, düz uçlu tornavida, yıldız uçlu tornavida,

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı