ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ"

Transkript

1 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

2 Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana bağlı olarak değişen bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alanın büyük bölümü nüve üzerinden devresini tamamlarken küçük bir kısmı havadan kaçak olarak devresini tamamlar. Devresini havadan tamamlayan kaçak akılardan dolayı kaçak reaktans X sl oluşur. Ayrıca bobin iç direnci R s de stator devresinde stator reaktansına seri olarak bağlanır. Stator sargılarında endüklenen gerilim E s, statora uygulanan gerilim U ile stator direnç ve reaktansında düşen gerilimlerin farkına eşittir. E s = U s + I s (R s + jx s ) E s = U s I s R s 2 + X s 2 Statordan çekilen I s akımı, rotor ve manyetik devreden 2 geçen akımı karşıladığından stator akımı I r ve I u olarak ikiye ayrılır. Stator devresinin eşdeğeri de aşağıdaki gibi çizilir.

3 Is Rs Xs Ir' Uf Rc Ic Iu Im Xm Es Asenkron Motor Stator Devresi Eşdeğeri (manyetik devre ile) Rotor devresi analiz edilirse rotor empedansının kaymaya bağlı olarak değiştiği görülür. Rotor devresinin değerleri E r ve X rl değerleri kayma ile ilişkili olup aşağıdaki formüllerle ifade edilirler. E r = s. E r0 X rl = s. X rl0 3

4 E r0 ; Rotor dururken rotor sargılarında indüklenen gerilim, E r ; Kaymanın herhangi bir değerindeki rotorda indüklenen gerilim, X rl0 ; Rotor dururken rotor sargılarının kaçak reaktansı, X rl ; Kaymanın herhangi bir değerindeki rotor kaçak reaktansı, s; Kayma. Er Ir Xr Ir Xr Rr Rr/s Rr(1-s)/s Asenkron Motorun Rotor Eşdeğer Devresi 4

5 Is Rs Xs Ir' Ir Xr Uf Rc Ic Iu Im Xm Es Er Rr/s Asenkron Motorun Komple Bir Faz Eşdeğeri E s ; Stator sargılarında indüklenen gerilim, E r0 ; Rotor dururken rotor sargılarında indüklenen gerilim, E r; Rotor sargılarında indüklenen gerilimin stator devresine aktarılmış eşdeğeri, X rl0 ; Rotor dururken rotor sargılarının kaçak reaktansı, X rl; Rotor devresi kaçak reaktansının stator devresine aktarılmış eşdeğeri, R r ; Rotor devresi direnci, R r; Rotor devresi direncinin stator devresine aktarılmış eşdeğeri, I r ; Rotor devresinden geçen akım, 5 I r; Rotor devresinden geçen akımın stator devresine aktarılmış eşdeğeri

6 Eşdeğer devrenin basitleştirilmesi bakımından rotor devresine ait değerler statora aktarılır. a = N 1 X rl N 2 = a 2. X rl0 E s = E r = a. E r0 R r = a 2. R r I r = I r a Rotor devresinin değerleri statora aktarıldığında, asenkron motorun komple basitleştirilmiş eşdeğer devresi aşağıdaki gibi çizilebilir. Is Rs Xs Ir' Xr Uf Rc Ic Iu Im Es =Er' Xm Rr/s 6 Asenkron Motorun Rotor Devresi Statora Aktarılmış Komple Bir Faz Eşdeğer Devresi

7 7 ASENKRON MOTORLARDA GÜÇ ANALİZİ

8 Asenkron Motorlarda Güç Analizi Üç fazlı asenkron motorların stator sargılarına uygun değerde gerilim uygulandığında herhangi bir kontrol ünitesine gerek kalmadan motor çalışır. Motor çalışırken şebekeden P V giriş gücünü çeker. Bu güç öncelikle statorda bakır ve demir kayıplarına uğradıktan sonra stator rotor arasındaki hava boşluğundan rotora aktarılır. Rotor devresinde de bakır, demir, rüzgar, sürtünme ve kaçak yük kayıplarına uğrayan güç mile mekanik güç olarak aktarılır. Ancak rotor demir kayıpları diğer kayıplar yanında çok küçük olduğundan rotor devresinde gösterilmez. Motorun toplam demir kayıpları stator tarafında stator demir kaybı olarak gösterilir. Buna göre bir asenkron motorun güç akış diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 8

9 PAG Pmek PA(Pout) PV(Pin) Pkaçak PF&W Prcu Pfe Pscu Asenkron Motor Güç Akış Diyagramı 9

10 Verim Elektronik ve elektrik mühendisliğinde işletmenin (bir aygıt, bileşen yada sistem) verimi, işe yararlı çıkış gücünün (elektrik, mekanik ve ısıl güç) tüketilen toplam elektrik gücüne oranı olarak tanımlanır. Yunan alfabesindeki küçük Eta (η) harfi ile gösterilir. Giriş ve çıkışı enerjilerinin aynı birimler ile ifade edildiğinden verim boyutsuz bir sayıdır ve birimi yoktur. Giriş ve çıkış enerjisinin alışılmış veya aynı birimlerde temsilinin uygun olmadığı hallerde onları temsilen etkinlik faktörü gibi birimler de kullanılır. Örneğin; fosil yakıt enerji santrallerinin ısı oranı kilowattsaat başına BTU olarak açıklanabilir. Bir ışık 10 kaynağının ışık verimi, belli güce göre elde edilen görünür ışık miktarını ifade eder ve birimi watt başına lümen(lm/w) dir.

11 Dönüşüm süreci Elektrik üretimi Gaz türbini Gaz türbini artı buhar türbini (kombine çevrim) Su türbini Rüzgâr türbini Güneş pili %40'a kadar %60a kadar %90!a kadar (pratikte ulaşılır) %59'a kadar (teorik sınır) Yakıt hücresi %85'e kadar Dünya elektrik üretimi 2008 Brüt çıkış %39, Net çıkış %33 Motor Yanmalı motor %10-50 Enerji verimliliği %6 40 (teknolojik bağımlılık, %15 en sık kullanım, %85 90 teorik sınır) Elektrik motoru (200W üzeri) %70 99,99 ; (10-200W arası) %50 90; (10W'tan küçük) %30 60 Doğal süreç Fotosentez %6'ya kadar Kas %14 27 Cihaz Buzdolabı en eski sistemler ~ %20; en son sistemler ~ %40 50 Ampul %0,7 5,1 ve %5-10 LED %4,2 14,9 Floresan lamba %8,0 15,6 Düşük basınçlı sodyum lamba %15,0 29,0 Metal halide lamba %9,5 17,0 Anahtarlamalı güç kaynağı şu an pratikte %95 Su ısıtma %90 95 (ısı pompası kullanmak daha verimlidir. Çünkü daha az elektrik enerjisi tüketir.) Elektrikli ısıtıcı diğerleri Ateşli silah ~%30 ~%100 (neredeyse tüm enerji ısıya dönüştürülür) Suyun elektrolizi %50 70 (teorik olarak azami %80 94) 11

12 Giriş Gücü (Verilen Güç) (P v ) Asenkron motorların giriş güçleri etiketlerinde bulunan gerilim ve akım değerleri ile bulunur. Buna göre motorun şebekeden çektiği görünür (S), aktif (P) ve reaktif (Q) bir faz güçleri motorun güç katsayısını da kullanarak aşağıdaki gibi elde edilir. S V = U faz. I faz (VA) P V = S. cosφ = U faz. I faz. cosφ (W) Q V = S. sinφ = U faz. I faz. sinφ (VAR) P Q Asenkron motor güç üçgeni S 12

13 Asenkron motor bir faz güçleri bulunduktan sonra toplam güçleri bulmak için bir faz güç değerleri üç ile çarpılır. S T = 3. U faz I faz = 3. U hat I hat (VA) (Toplam görünür güç) P T = S T. cosφ = 3. U f I f. cosφ = 3. U h I h. cosφ (W) (Toplam aktif güç) Q T = S T. sinφ = 3. U f I f sinφ = 3. U h I h. sinφ (VAR) (Toplam reaktif güç) 13

14 Asenkron Motorlarda Kayıplar Asenkron motordaki güç kayıplarını elektrik ve mekanik olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Elektrik Kayıpları: Stator bakır kayıpları (P scu ) Rotor bakır kayıpları (P rcu ) Demir kayıpları (P fe ) Mekanik Kayıplar (Döner Kayıplar) Sürtünme ve rüzgar kayıpları (P F&W ) Kaçak yük kayıpları (P kaçak ) 14

15 Stator Bakır Kayıpları (P scu ) Stator sargılarını iç direncinden dolayı meydana gelen kayıplardır. Stator sargı direnci R s ve statordan geçen akım I s ise bir faz ve toplam stator bakır kayıpları aşağıdaki şekilde bulunur. P scu,faz = I 2 s. R s P scu = 3. I 2 s. R s (Faz başına stator bakır kaybı) (Toplam stator bakır kaybı) Rotor Bakır Kayıpları (P rcu ) Rotor sargılarını iç direncinden dolayı sargılardan geçen akım rotor bakır kaybına neden olur. Bir faz eşdeğer devresinde rotor sargı direnci R r olarak verilmiştir. Rotordan geçen akım I R ise bir faz ve toplam rotor bakır kayıpları aşağıdaki şekilde bulunur. P rcu,faz = I 2 r. R r P rcu = 3. I 2 r. R r (Faz başına rotor bakır kaybı) (Toplam rotor bakır kaybı) 15

16 Is Rs Xs Ir' Xr Uf Rc Ic Iu Im Xm Es =Er' Rr/s Asenkron motorun rotor devresi statora aktarılmış komple bir faz eşdeğer devresi Rotor bakır kaybı rotor akımı ve etkin rotor direncine göre değişmektedir. Etkin rotor direnci kayma ile değiştiğine göre rotor bakır kayıpları rotor akımı ve motor kaymasına göre değişir. Etkin rotor direnci; R et = R r = R s r 1 s + R r gibi iki kısımda yazılabilir. R s r değeri rotor bakır kayıplarını, kayma ile değişen ikinci kısım ise elektrikten mekaniğe dönüştürülen gücü ( P mek ) yani 16 rüzgar, sürtünme, kaçak yük kayıpları ve mil gücünün toplamını temsil eder.

17 Rs Xs Xr' R2 Is Uf Ry=R2(1-s)/s Asenkron motor manyetik devre ihmal edilmiş bir faz eşdeğer devresi Bir faz rotor giriş gücü etkin rotor direncinden, P AG,faz = P rot,gir,faz = I r 2. R r = I r 2. Rr rotor bakır kayıpları s + I 2 r. Rr 1 s ( s ) mekanik güç olarak bulunur Mekanik güç rotor döndüğü sürece mevcuttur ve bir faz gücü aşağıdaki gibi hesaplanır. P mek,faz = I r 2. R r ( 1 s s ) Bu güç aynı zamanda rotor çıkış gücünü ifade eder. 17

18 Manyetik malzemeler üçe ayrılırlar. Ferromanyetik malzemeler Paramanyetik Malzemeler Diyamanyetik Malzemeler Ferromanyetik malzemeler: Demir, Nikel, Çelik, Kobalt, Alniko gibi iyi mıknatıslanma etkisine sahip malzemelerdir. Manyetik alandan uzaklaştırılsalar da mıknatıslık özelliği gösterirler. Bu tür maddeler mıknatıs, elektrik motoru, jeneratör, trafo ve sabit disk gibi araçların yapımında kullanılır. Malzeme Manyetik duyarlılık Demir 5000 Yumuşak Demir 2000 Nikel 600 Kobalt

19 Paramanyetik Malzemeler: Ferromanyetik malzemelerin tersine sadece manyetik alan altında iken mıknatıslanırlar. Alüminyum, Bakır, Kalsiyum, Krom, Magnezyum, Platin, Tungsten gibi malzemelerdir. Malzeme Tungsten 6.8 Sezyum 5.1 Alüminyum 2.2 Lityum 1.4 Magnezyum 1.2 Sodyum 0.72 Manyetik duyarlılık ( 10 5 ) 19

20 Diyamanyetik Malzemeler: Diyamanyetik maddeler, herhangi bir mıknatıs tarafından, o mıknatısı manyetik alanı içerisindeyken manyetik alan çizgilerine zıt yönde mıknatıslaştırılmaya uğrayabilen Civa, Altın, Bakır, Bizmut, Elmas, Gümüş, Kurşun, Silikon v.s. gibi maddelere denir. Kendisini mıknatıslaştıran cisim tarafından itilirler. Manyetik alan yayılım frekansına göre moleküler çapta ters yönlenme eğilimi gösterirler. Bir mıknatısa yaklaştırıldığında kuzey kutbu gören maddenin yakın tarafı kuzey kutbu olarak yönelecektir. İtkisel bir yapı oluşmasına sebep olan bu maddeler yeni bir fenomendir. Su, bu yapıya sahip maddelerden biridir. 20

21 Malzeme Su 0.91 Süperiletken 10 5 Gümüş 2.6 Pirolitik Karbon 40.0 Civa 2.9 Kurşun 1.8 Bakır 1.0 Karbon (Grafit) 1.6 Karbon (Elmas) 2.1 Bizmut 16.6 Manyetik duyarlılık χ v ( 10 5 ) 21

22 Fuko(Eddy) Kayıpları: Değişken manyetik alan içerisinde kalan demir nüvede endüklenen gerilimden dolayı nüve üzerinde fuko akımları dolaşır. Bu akımlar nüve üzerinde ısı şeklinde bir enerji açığa çıkarak güç kaybına neden olurlar. Eddy (Girdap) akımlarını azalması için iletkenlerin paralel dilimlenmesi 22

23 Nüve(Demir) Kayıpları Asenkron motor nüve kayıpları hem statorda hem de rotorda meydana gelir. Nüve kayıpları fuko akımları ve histeresis kaybı olmak üzere iki kısımdan oluşur. P fe = P eddy + P his Histeresis Kayıpları: Zamana göre değişen manyetik akı yoğunluğundan dolayı, nüvenin manyetik domainlerindeki her bir atomunun, manyetik akı yoğunluğunun pozitif ve negatif yarı saykıllarında yön değiştirmesi esnasında ısı şeklinde harcanan güçtür. 23

24 Yumuşak manyetik malzeme Sert manyetik malzeme Güç kayıpları ile histerisiz çevrim alanı arasındaki ilişki Küçük çevrim alanı =Düşük histerisiz kaybı 24 Geniş çevrim alanı =Yüksek histerisiz kaybı

25 Demir kayıplarını oluşturan Fuko ve Histeresis kayıpları frekansla doğru orantılıdır. Ancak senkron hıza yakın değerlerde çalışan bir asenkron motorun kayması çok küçük olacağından, rotorda meydana gelen nüve kayıpları da çok küçük olacaktır. Dolayısıyla rotor nüve kayıpları genelde stator nüve kayıpları ile birlikte stator tarafında toplam nüve kaybı olarak hesaplanır. Asenkron motorun bir faz eşdeğer devre şemasına göre nüve kayıplarının R c ve E s cinsinden değeri; P fe = 3. I 2 c. R c = 3. E s 2 R2. R c = 3. E 2 s c R c olarak hesaplanır 25

26 Sürtünme ve Rüzgar Kayıpları (P F&W ) (Mekanik Kayıpları) Sürtünme kayıpları, bilye ve yataklarda meydana gelen ve motor geniş hız bandı içinde çalışmıyorsa sabit kabul edilen kayıplardır. Boş çalışma deneyi yapılarak hesaplanabilirler. Rüzgar kayıpları, rotorun hızına bağlı olan kayıplardır. Asenkron motor boşta çalışırken rotor devresinden çok küçük bir akım geçeceğinden rotor bakır kayıpları ihmal edilebilir. Buna göre motorun boş çalışmada çektiği güç; stator bakır kaybı, toplam nüve kayıpları ve sürtünme ve rüzgar kayıplarına eşittir. Nüve kayıpları sabit kabul edilirse, nüve kayıpları ve sürtünme rüzgar kayıpları döner kayıplar olarak alınabilir. 26

27 Kaçak Yük Kayıpları (P kaçak ) Kaçak yük kayıpları ekstra nüve kayıpları olup, yüke bağlı olarak artan hava aralığı kaçak akısı ve bu akıların yüksek frekanslı etkilerinden dolayı ortaya çıkar. Bir asenkron motorun kaçak yük kayıpları, motorun yüklü durumdaki toplam kayıplarından direk olarak hesaplanan kayıpların çıkartılması ile hesaplanır. P kaçak = P tk P f&w + P fe P scu P rcu Kaçak yük kayıpları; asenkron motorun hem stator hem de rotorunda meydana gelen ekstra nüve kayıplarıdır. Kaçak yük kayıpları genellikle motorun çıkış gücünün %1 i değerinde alınır. 27

28 Asenkron Motorlarda Verim Bir asenkron motorun verimi; giriş gücünün çıkış gücüne oranı ile bulunur. Asenkron motorun giriş gücü P v, çıkış gücü P A ve toplam kayıplar P tk ise motorun verimi; η = P A P V = P V P TK P V = P A P A +P TK olarak elde edilir. Bir asenkron motorun çıkış gücünü bulabilmek için giriş gücünden başlamak gerekir. Giriş gücünden stator bakır ve toplam nüve kayıpları çıkarıldığında hava aralığına aktarılan güç P AG elde edilir. Buna göre hava aralığı veya rotor giriş gücü; P AG = P V P scu P fe dir. Elektrikten mekaniğe dönüştürülen güç P mek = 1 s. P AG 28 Çıkış gücü P A = P mek P rot olarak elde edilir.

29 Normal olarak bir asenkron motorun etiketinde verilen değerler; çıkış gücü, stator gerilimi, tam yük stator akımı, kutup sayısı, bağlantı şekli, tam yüklü durumdaki rotor hızı, çalışma frekansı ve tam yük çalışma sıcaklığıdır. Motorun güç faktörü, giriş gücü, momenti, toplam kayıpları ve verimi etiket değerleri yardımıyla gerekli deneyler yapılarak hesaplanır. 29

30 Örnek: Üç fazlı 380V, Δ bağlı, 55kW, 2 kutuplu, 2957d/d, 50Hz lik bir ASM de tam yükte çekilen stator akımı 100,9A dir. Cosφ=0,92 geri olan bu ASM nin giriş gücünü ve verimini hesaplayınız. Giriş (Verilen) gücü Motor verimi P V = 3. U. I. cos φ P V = , 9. 0, 92 P V = 61097, 47W η = P A P V = ,47 %η = %90, 02 = 0, 9002 Verilenler Bağlantı şekli=δ bağlı U=380V I=100,9A cosφ=0,92 geri P A =55kW 2P=2 n r =2957d/d f=50hz Asenkron motor tam yükte %90,02 verimle 30 çalışmaktadır

31 Örnek: EMTAŞ NM132S-2 üç fazlı Δ/Y 220/380V 26,85/15,5A, 7,5kW, cosφ=0,88, n r =2880d/d ve f=50hz lik asenkron motorun kaymasını, verimini ve toplam kayıplarını bulunuz. Senkron devir n s = 120.f 2P Motor Kayması s = n s n r n s = = = 3000 d/d = 0, 04 Verilenler NM 132S-2 Δ/Y 220/380V 26,85/15,5A cosφ=0,88 geri P A =7,5kW 2P=2 n r =2880d/d f=50hz %s = %4 ASM %4 kayma ile çalışmaktadır. 31

32 Yıldız Bağlantı Giriş (Verilen) gücü Motor verimi P V = 3. U. I. cosφ = , 5. 0, 88 P V = 8977, 566W η = P A P V = ,566 %η = %83, 542 = 0, ASM tam yükte %83,452 verim ile çalışmaktadır. Motor kayıpları P TK = P V P A = 8977, P TK = 1477, 566W 32

33 Üçgen Bağlantı Giriş (Verilen) gücü P V = 3. U. I. cosφ = , 85. 0, 88 P V = 9003, 477W Motor verimi η = P A P V = ,477 = 0, ASM tam yükte %83,301 verim ile çalışmaktadır. Motor kayıpları P TK = P V P A = 9003, P TK = 1503, 477W 33

34 Örnek: Üç fazlı 50Hz, 4 kutuplu, 380V, 25A lik bir ASM cosφ=0,76 geri güç katsayısına sahiptir. Bu motor tam yükte çalışmaktayken stator bakır kayıpları 590W, rotor bakır kayıpları 385W, sürtünme ve rüzgar kayıpları 120W, nüve kayıpları 635W ve kaçak yük kayıpları 85W tır. a) Hava aralığı gücünü, b) Üretilen mekanik gücü, c) Verimini bulunuz. Giriş (Verilen) gücü P V = 3. U. I. cosφ P V = , 76 P V = 12505, 407W Verilenler Bağlantı şekli = Δ bağlı U=380V I=25A cosφ=0,76 geri 2P=4 f=50hz P scu =590W P rcu =385W P F&W =120W P fe =635W P kaçak = 85W 34

35 Güç diyagramından motorun hava aralığı gücü P AG = P V P scu + P fe P AG = 12505, 407 ( ) P AG = 11280, 407W Güç diyagramından motorun ürettiği mekanik gücü P mek = P AG P rcu = 11280, P mek = 10895, 407W Motor milinden alınan güç P A = P mek (P F&W + P kaçak ) = 10895, 407 ( ) P A = 10680, 407W Motor verimi η = P A = 10680,407 P V 12505,407 = 0, %η = %85, 406 ASM tam yükte %85,406 verim ile çalışmaktadır. 35

36 Örnek: Üç fazlı yıldız bağlı 380V 50Hz 6 kutba sahip asenkron motor 970d/d lik etiket değerlerine sahiptir. R s = 0, 3Ω, X s = 0, 5Ω, R r = R 2 = 0, 15Ω ve X r = 0, 3Ω dur. Motorun boşta iken çektiği güç 400W tır. Motor tam yük altında %1 kayma ile dönüyorken motordan alınan gücü ve verimi bulunuz. NOT: Asenkron motor bir faz eşdeğer devresinde» manyetik devre ihmal edilip basitleştirilmiş eşdeğer devre kullanılarak devre çözümü yapılmalıdır. R s ; Stator faz direnci X e ; Eşdeğer faz reaktansı R 2 ; Stator tarafına aktarılmış rotor direnci (R r ) R y ; Yük direnci. Kaymaya bağlı olarak değeri değişir. Verilenler Bağlantı şekli=y bağlı U=380V P b =400W n r =970d/d 2P=6 f=50hz R s =0,3Ω X s =0,5Ω R r=0,15ω X r=0,3ω 36

37 Rs Xs Xr' R2 Is Uf Ry=R2(1-s)/s s=%1 kayma için yük direnci R y = R r 1 s s R y = 14, 85Ω = 0, ,01 0,01 Motor 1 faz eşdeğer empedansı Z e = R s + R r Z e = 0, 3 + 0,15 0,01 Z e = 15, 321Ω s 2 + Xs + X r , 5 + 0,

38 Motor faz akımı I s = U f Z e = ,321 = 14, 36A Motor milinden alınan toplam güç Kayıplar P A = 3. I s 2. R y = 3. 14, , 85 P A = 9186, 638W Rotor bakır kayıpları P rcu = 3. I s 2. R r = 3. 14, , 15 P rcu = 92, 794W Stator bakır kayıpları P scu = 3. I s 2. R s = 3. 14, , 3 P scu = 185, 589W 38

39 Boş çalışmada çekilen güç P b = 400W Toplam kayıplar P TK = P scu + P rcu + P b = 185, , P TK = 678, 383W 39

40 Motorun şebekeden çektiği toplam güç Motor verimi P V = P A + P TK = 9186, , 383 P V = 9865, 021W η = P A = 9186,638 P V 9865,021 %η = %93, 123 = 0, ASM tam yükte %93,123 verim ile çalışmaktadır. 40

41 Çalışma Soruları 1. Üç fazlı, 380V, 50Hz değerlere sahip bir asenkron motorun rotoru 1446d/d ile dönerken 100HP çıkış gücü üretmektedir. Motorun döner kayıpları 1750W ve stator bakır kayıpları 2850W ise verimi hesaplayınız.(1hp = 736W) 2. Üç fazlı 12 kutuplu 500HP 2200V 60Hz yıldız bağlı asenkron motor boşta çalışırken 20A ve 14000W çekiyor. 75 C deki etkin stator etkin faz direnci R s = 0, 4Ω ve rotor etkin faz direnci statora göre R r = 0, 2Ω eş değer faz reaktansı X e = 2Ω dur. Motorun %2 lik kayma değeri için rotor ve stator akımını, motor giriş gücünü, stator bakır kaybını, rotor giriş gücünü, rotordan alınan gücü, motor verimini bulunuz. 41

42 Deneysel Çalışma 1 Deney Adı: Üç Fazlı Asenkron Motor Bağlantıları ve Kaymanın Ölçülmesi Motor1 Bilezikli ASM P A =1kW n r =1400d/d Δ/Y 220/380V 5/2,9A cosφ=0,80 Motor2 Sincap Kafesli ASM P A =0,75kW n r =1370d/d Δ/Y 220/380V 3,6/2,1A cosφ=0,75 Motor3 Sincap Kafesli ASM P A =0,37kW n r =2800d/d Δ/Y 220/380V 1,9/1,1A cosφ=0,75 Motor4 Sincap Kafesli ASM P A =1,5kW n r =1385d/d Δ/Y 220/380V 6,2/3,6A 42 cosφ=0,80

43 KAYNAKLAR SAÇKAN, A. Hamdi; Elektrik Makineleri III ALTUNSAÇLI, Adem; ALACALI, Mahmut; Elektrik Makineleri II ÇOLAK, İlhami; Asenkron Motorlar BAL, Güngör; Özel Elektrik Motorları ÇOLAK, İlhami; Senkron Motorlar CHAPMAN, Stephen J.; Electric Machinery Fundamentaly 4.Edition FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, Charles Jr.; UMANS, Stephen D.; Electric Machinery Sixth Edition PAREKH, Rakesh; AC Induction Motor Fundamentals; Microchip Technology Inc., Microchip AN887 Three-phase Asynchronous Motors, Generalities and ABB proposals for the coordination of protective devices 43

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Buna göre bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için; Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada elektromıknatıs ile elde edilir.) İletken manyetik alan

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 1 ÜÇ FAZLI MOTOLAI Bİ FAZLI OLAAK ÇALIŞTIILMASI Üç fazlı şebekenin bulunmadığı yerlerde veya özel olarak üç fazlı motorlar bir fazlı olarak çalıştırılırlar. Bunun için motorun yıldız ve üçgen bağlı oluşuna

Detaylı

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1 ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri Kısa devre rotorlu asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatöre benzediklerinden kalkış anında normal akımlarının

Detaylı

Senkron Motorun Kalkınma Durumu

Senkron Motorun Kalkınma Durumu 1 SENKRON MOTORLAR Senkron Motorların Çalışma Prensipleri Senkron makine generatör olarak çalıştırılabildiği gibi, eğer kutuplar bir DC kaynaktan beslenip, endüvi (stator) sargılarına da alternatif gerilim

Detaylı

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 1 ÜÇ FALI MOTOLAI Bİ FALI OLAAK ÇALIŞTIILMASI ÜÇ FALI ASEKO MOTOLAI Bİ FALI OLAAK ÇALIŞTIILMASI Üç fazlı şebekenin bulunmadığı yerlerde veya özel olarak üç fazlı motorlar bir fazlı olarak çalıştırılırlar.

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Şehir merkezlerinde bir fazlı şebekenin

Detaylı

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI 3. Bölüm: Asenkron Motorlar Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 3.1. Asenkron Makinelere Giriş Düşük ve orta güç aralığında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir. Yapısal olarak çeşitli çalışma koşullarında

Detaylı

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER

ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 1 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER 2 GENEL TANIM VE KAVRAMLAR Makine: Bir makine; herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla enerji kullanan bir cihazdır. Daha farklı bir tanımda; herhangi bir enerjiyi

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir.

Detaylı

DC Motor ve Parçaları

DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makineleridir. Yapıları DC generatörlere çok benzer. 1.7.1.

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) 1) Etiketinde 4,5 kw ve Y 380V 5A 0V 8,7A yazan üç fazlı bir asenkron motorun, fazlar arası

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Stator sargıları açık devre şekilde, rotoru sabit hızla döndürülen bir senkron makinada sinüs

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05 EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT

Detaylı

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI 1 ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI Elektrik santralleri şebekelerin güç ihtiyaçlarını karşılamak için başka santrallerle paralel bağlanır. Güç ihtiyacı günün her saatinde değişiklik gösterdiği gibi,

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları İkincisinde ise; stator düşük devir kutup sayısına göre sarılır ve her faz bobinleri 2 gruba bölünerek düşük devirde seri- üçgen olarak bağlanır. Yüksek devirde ise paralel- yıldız olarak bağlanır. Bu

Detaylı

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Transformatörler,

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makina, fazör diyagramları, şebekeye paralel çalışma,reaktif-aktif güç ayarı,gerilim regülasyonu,motor çalışma Generatör çalışması için indüklenen gerilim E a, uç

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı

Asenkron Motorlarda Sigorta Seçimi Sigortalar, devrede koruma amacıyla kullanılan gereçlerdir. Uygulamada buşonlu, otomatik, bıçaklı ve mini (cam

Asenkron Motorlarda Sigorta Seçimi Sigortalar, devrede koruma amacıyla kullanılan gereçlerdir. Uygulamada buşonlu, otomatik, bıçaklı ve mini (cam 1 MOTORLARDA KORUMA Asenkron Motorlarda Sigorta Seçimi Sigortalar, devrede koruma amacıyla kullanılan gereçlerdir. Uygulamada buşonlu, otomatik, bıçaklı ve mini (cam gövdeli) sigortalar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ DANIŞMAN Mustafa TURAN HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT 0101.00001

Detaylı

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş: Etrafımızda oluşan değişmeleri iş, bu işi oluşturan yetenekleri de enerji olarak tanımlarız. Örneğin bir elektrik motorunun dönmesi ile bir iş yapılır ve bu işi yaparken de motor bir enerji kullanır. Mekanikte

Detaylı

1.Endüksiyon Motorları

1.Endüksiyon Motorları 1.Endüksiyon Motorları Kaynak: John Storey, How real electric motors work, UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES - SYDNEY AUSTRALIA, http://www.phys.unsw.edu.au/hsc/hsc/electric_motors.html Her modern evde endüksiyon

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı

9. Güç ve Enerji Ölçümü

9. Güç ve Enerji Ölçümü 9. Güç ve Enerji Ölçümü Güç ve Güç Ölçümü: Doğru akım devrelerinde, sürekli halde sadece direnç etkisi mevcuttur. Bu yüzden doğru akım devrelerinde sadece dirence ait olan güçten bahsedilir. Sürekli halde

Detaylı

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

Elektrik Motorları ve Sürücüleri Elektrik Motorları ve Sürücüleri Genel Kavramlar Motor sarımı görüntüleri Sağ el kuralı bobine uygulanırsa: 4 parmak akım yönünü Başparmak N kutbunu gösterir N ve S kutbunun oluşumu Manyetik alan yönü

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR 22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR KONULAR 1. YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 2. YOL VERME YÖNTEMLERİ 3. KULLANILDIĞI YERLER Herhangi bir yükü beslemekte olan ve birbirine paralel bağlanan iki altematörden birsinin

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Fatih BODUR

ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Fatih BODUR ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Fatih BODUR Elektrik Motorları : Dönme kuvveti üreten makineler Elektrik motorunun amacı: Motor şaftına Dönme Momenti (T) ve Devir (n) sağlaması,iş

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

: Bilgisayar Mühendisliği. Genel Fizik II

: Bilgisayar Mühendisliği. Genel Fizik II Ad Soyadı Şube No : Fahri Dönmez : TBIL-104-03 Öğrenci No : 122132151 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Genel Fizik II HIZLI TRENLERİN YAVAŞLAMASINI VE DURMASINI SAĞLAYAN FREN SİSTEMİNDE MANYETİK KUVVETLERİN

Detaylı

Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı

Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı DERSİMİZ BİNALARDAKİ GÜCÜN HESAPLANMASI Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı BİR ÖRNEK VERMEDEN ÖNCE IEE REGULATION 14. EDITION a GÖRE YAPILAN GÜÇ YÜKLEME FAKTÖRÜNÜ İNCELEYELİM.BU TABLO AŞAĞIDA VERİLECEKTİR.

Detaylı

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini alçaltmaya veya yükseltmeye yarayan elektro manyetik indüksiyon

Detaylı

ÖZGÜR Motor & Generatör

ÖZGÜR Motor & Generatör DAHLENDER MOTOR Statora sargılarının UVW ve XYZ uçlarından başka, sargı ortalarından uçlar çıkararak ve bunların bağlantıları yapılarak çift devir sayısı elde edilir. Bu bağlantı yöntemine, Dahlender bağlantı

Detaylı

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis) Manyetik Alan Manyetik Akı Manyetik Akı Yoğunluğu Ferromanyetik Malzemeler B-H eğrileri (Hysteresis) Kaynak: SERWAY Bölüm 29 http://mmfdergi.ogu.edu.tr/mmfdrg/2006-1/3.pdf Manyetik Alan Manyetik Alan

Detaylı

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ 21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Frekansın Ölçülmesi 2. Güç Katsayısının Ölçülmesi 3. Devir Sayının Ölçülmesi 21.1.Frekansın Ölçülmesi 21.1.1. Frekansın Tanımı Frekans,

Detaylı

SERİ PARALEL DEVRELER

SERİ PARALEL DEVRELER 1 SERİ PARALEL DEVRELER ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS Seri Paralel Devreler Çözüm Yöntemi: Seri ve paralel devrelerin bir arada bulunduğu devrelerdir. Devrelerin çözümünde Her kolun empedansı bulunur. Her

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase nduction Motor Design and FFT Analysis Murat TEZCAN 1, A. Gökhan YETGİN 2, A. İhsan ÇANAKOĞLU 3, Mustafa TURAN 4 1,3 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL İçerik Algılama Teknolojisi Algılama Mekanizması Uygun Sensör SENSÖR SİSTEMİ Ölçme ve Kontrol Sistemi Transdüser ve Sensör Kavramı Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs:

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs: MIKNATIS Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 2 Mıknatıs Çeşitleri

Detaylı

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc KTÜ, Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik aboratuarı. Giriş EZONNS DEVEEİ Bir kondansatöre bir selften oluşan devrelere rezonans devresi denir. Bu devre tipinde selfin manyetik enerisi periyodik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ

Detaylı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları Laboratuvarı Deney No: 5-6 Deneyin Adı: Senkron Makine Deneyleri Öğrencinin Adı Soyadı : Numarası : Tarih: 1 Teorik Bilgi

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DERE E KISA DERE KARAKTERİSTİKERİ DENEY 4-04. AMAÇ: Senkron jeneratör olarak çalışan üç faz senkron makinanın

Detaylı

Asenkron Motor Analizi

Asenkron Motor Analizi Temsili Resim Giriş Asenkron motorlar, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir endüstride geniş bir yelpazede kulla- Alperen ÜŞÜDÜM nılmaktadır. Elektrik Müh. Son yıllarda, FİGES A.Ş. kontrol teknolojilerinin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar Üniversal motorlar 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar 1.1.3. Yardımcı Sargıyı Devreden Ayırma Nedenleri Motorun ilk kalkınması anında

Detaylı

Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır.

Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır. ASENKRON MOTORLARDA HIZ AYARI ve FRENLEME Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır. Giriş Bilindiği üzere asenkron motorun rotor hızı, döner alan hızını (n s )

Detaylı

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Dönen Elektrik Makinaları nın önemli bir grubunu oluştururlar. (Üretilen en büyük güç ve gövde büyüklüğüne sahip dönen makinalardır) Generatör (Alternatör) olarak

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI HAZIRLAYAN DOÇ.DR. HÜSEYİN BULGURCU 1 Balıkesir-2015 DERS KONULARI 1. Elektriğin Temelleri 2. Elektriksel Test Cihazları 3. Elektrik Enerjisi 4. Termostatlar 5. Röleler

Detaylı

Konu: GÜÇ HESAPLARI:

Konu: GÜÇ HESAPLARI: Konu: GÜÇ HESAPLARI: Aktif Güç hesaplamaları Reaktif Güç hesaplamaları Görünen(gerçek) Güç hesaplamaları 3 fazlı sistemler Faz farkları 3 fazlı sistemlerde güç GÜÇ BİRİMLERİ kva birimi bir elektrik güç

Detaylı

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir.

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir. GÜÇ KAYNAKLARI Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir. Konumuz elektronik olduğu için biz elektronik

Detaylı

SENKRON MAKİNA. Senkron generatörün rotoru yukarıda ifade edildiği gibi DC-uyartımlı elektromıknatıs olabileceği gibi sabit mıknatıslı da olabilir.

SENKRON MAKİNA. Senkron generatörün rotoru yukarıda ifade edildiği gibi DC-uyartımlı elektromıknatıs olabileceği gibi sabit mıknatıslı da olabilir. SENKRON MAKİNA Senkron makinenin rotor sargıları (alan sargıları) harici bir kaynak vasıtası ile fırça-bilezik sistemi üzerinden DC akım uyartımına tabi tutulur. Rotor sargıları türbin kanatları tarafından

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI

5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI 5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI KONULAR 1. Asenkron Motorların Yapısı 2. Çalışma Prensibi 3. Asenkron Motorlara Yol Verme 4. Asenkron Motorlarda Kayıplar ve Verim 5. Asenkron Motor Çeşitleri GİRİŞ Sanayi tesislerinde

Detaylı

Çok sayıda motor şekilde gibi sadece bir durumunda başlatma kontrol merkezi ile otomatik olarak çalıştırılabilir.

Çok sayıda motor şekilde gibi sadece bir durumunda başlatma kontrol merkezi ile otomatik olarak çalıştırılabilir. 7.1.4 Paket Şalter İle Bu devredeki DG düşük gerilim rölesi düşük gerilime karşı koruma yapar. Yani şebeke gerilimi kesilir ve tekrar gelirse motorun çalışmasına engel olur. 7.2 SIRALI KONTROL Sıralı kontrol,

Detaylı

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ Genellikle üç fazlı alternatif akımın bulunmadığı yerlerde veya küçük güçlü olduklarından işyerlerinde bir fazlı kolon hattına bağlanırlar

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI Öğrencinin Adı Soyadı : Deney 7 8 9 0 Deneyin adı Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması ~ Asenkron Motorların Boş Çalışması ~ Asenkron Motorun Kısa Devre Çalıştırılması

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ DERSİN

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112 (ELP211) ) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112 (ELP211) ) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI ÖNSÖZ Bu kitap, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimi ders programında verilen

Detaylı

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir. Elektrik motorlarında yol verme işlemi Motorun rotor hızının sıfırdan anma hızına hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Durmakta olan motorun stator sargılarına gerilim uygulandığında endüklenen zıt emk

Detaylı

8 Asenkron Motorlar (Induction Motors)

8 Asenkron Motorlar (Induction Motors) 8 Asenkron Motorlar (Induction Motors) Önemli Konu Başlıkları *Dengeli üç fazlı büyüklüklerin uzay vektörünün davranışları *Döner manyetik akının oluşumu *Kaymanın oluşumu (ASM un çalışma prensibi) *Kaymanın

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

MA İNAL NA ARI A NDA ELE E K LE TRİK

MA İNAL NA ARI A NDA ELE E K LE TRİK 3.0.01 KALDIRMA MAKİNALARINDA ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ Günümüzde transport makinalarının bir çoğunda güç sistemi olarak elektrik tahrikli donanımlar kullanılmaktadır. 1 ELEKTRİK TAHRİKİNİN

Detaylı

Elektrik Motorları ve Sürücüleri - 4

Elektrik Motorları ve Sürücüleri - 4 Elektrik Motorları ve Sürücüleri - 4 BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLER 2 Bir fazlı trafoların önemi ve tanıtılması AC nin gerilimve akımdeğerinin istenilen seviyeye alçaltılıp yükseltilmesinde kullanılan makinelere

Detaylı

IP 23 ELEKTRİK MOTORLARI ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ IEC 225-315. ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.

IP 23 ELEKTRİK MOTORLARI ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ IEC 225-315. ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. IP 3 ELEKTRİK MOTORLARI ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ IEC 5-315 ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. GENEL BİLGİLER A. STANDARTLAR Bu tipteki motorlarımız aşağıdaki standart ve normlara uygun olarak imal

Detaylı

Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören. Alternatif Akım

Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören. Alternatif Akım Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören Paralel devre 2 İlk durum: 3 Ohm kanunu uygulandığında; 4 Ohm kanunu uygulandığında; 5 Paralel devrede empedans denklemi, 6 Kondansatör (Kapasitans) Alternatif gerilimin etkisi

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI EMO ANKARA ŞUBESİ İÇ ANADOLU ENERJİ FORUMU GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ EMO ŞUBE : KIRIKKALE ÜYE : Caner FİLİZ HARMONİK NEDİR? Sinüs formundaki

Detaylı