BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER. Selin ŞEN Eylül 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER. Selin ŞEN Eylül 2012"

Transkript

1 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER Selin ŞEN Eylül 2012

2 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

3 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

4 ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER Alan bazlı tarımsal destekler aşağıdaki gibidir. Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Organik Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi

5 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Çiftçi Kayıt Sistemi nde (ÇKS) kayıtlı Çiftçilere yıl içerisinde işledikleri tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacaktır. Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 31/12/2012 günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

6 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır. Ürün Grupları Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler sebze ve meyve alanları 2,7 3,7 4 5 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 6,4 6,3

7 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÇKS ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL dir. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır.

8 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Desteklemeye İlişkin 2012 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: migazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm&main= w.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm migazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= w.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm

9 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ Organik tarım, üretim sürecinde kimyasal gübre ve ilaçların kullanımına hiçbir şekilde izin verilmeyen bir üretim çeşididir. Organik Tarım Desteği (OTD) ödemesi; Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapmakta olan, Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı çiftçilere 35 TL/dekar olarak yapılacaktır. OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 14/1/2013 tarihinden itibaren 29/3/2013 günü mesai saati bitimine kadar ÇKS de kayıtlı oldukları il/ilçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

10 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: azete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= migazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm

11 İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ İyi Tarım Uygulamalarında, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir. İnsan sağlığı açısından riskli kimyasal kalıntı bulunan ürünlere İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası düzenlenmez. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenir. Başvuruda bulunan üreticilerin üretim süreci bu kuruluşlar tarafından denetlenerek, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretildiği anlaşılan ürünlere İyi Tarım Sertifikası verilir.

12 İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 25 TL/dekar, örtü-altı iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 100 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır. İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilerin 1/2/2013 tarihinden itibaren 15/3/2013 günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl / İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. İyi Tarım Uygulamalarında; çiftçiler İyi Tarım Uygulamaları Desteği (İTUD) başvuru dilekçesi ekinde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU Sertifikasını ibraz edeceklerdir.

13 İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: migazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= ww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm

14 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

15 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Göller Yöresi Havzası için 2012 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan arpa, aspir, buğday, çavdar, dane mısır, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yulaf, zeytinyağı, yağlık ayçiçeği, kanola ürünlerinde fark ödemesi desteklemesi yapılacaktır. Ürün satış belgesi; Vergi Usul Kanunu nda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ise faturanın ikinci sureti ya da onaylı fotokopisidir.

16 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2012, son başvuru tarihi ise kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1/4/2013; Dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için fatura başlangıç tarihi 1/5/2012, son başvuru tarihi 30/4/2013 tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez.

17 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin, tasiriye faturaları ile zeytinyağı satış faturalarının, Vergi Usul Kanunu nun 231 inci maddesi, 5 inci fıkrasında yer alan hükme uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 3/6/2013, bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2013 tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez.

18 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Fark ödemesi destekleme tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Desteğe Konu Ürün Destek Tutarı (Kuruş/Kg) Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 5 Aspir 40 Dane Mısır 4 Kuru fasulye, nohut, mercimek 10 Zeytinyağı 50 Yağlık Ayçiçeği 24 Kanola 40

19 FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Desteklemeye İlişkin 2012 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: igazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm&main= resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm igazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm

20 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

21 HAYVANCILIK DESTEKLERİ Hayvancılık destekleri aşağıda sıralanmıştır. Anaç Sığır ve Manda Yetiştiriciliği Destekleri Buzağı Desteklemesi Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi

22 HAYVANCILIK DESTEKLERİ Arı Kovan Desteklemesi Bambus Arısı Kullanımı Desteklenmesi İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri Yem Bitkileri Üretimi Desteklemeleri Hayvan Hastalığı Tazminatı

23 HAYVANCILIK DESTEKLERİ Hastalıktan Âri İşletmeler Desteklemeleri Organik Hayvancılık Destekleri Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Desteklemeleri Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Destekleri Besilik Erkek Sığır Desteklemesi

24 ÖNEMLİ TANIMLAR Anaç Manda: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi manda Anaç Sığır: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır Anaç koyun-keçi: 1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçi

25 ÖNEMLİ TANIMLAR E-Islah: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanı Hastalıktan Ari İşletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletme Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı

26 ÖNEMLİ TANIMLAR Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemi Su Ürünleri Kayıt Sistemi: Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemi

27 ÖNEMLİ TANIMLAR Türkvet: İşletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanı Ulusal Süt Kayıt Sistemi: Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemi Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kurulan birlikler

28 ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ 31/12/2012 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra (1/1/2011) tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır) sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201 baş ile 500 baş arası için %50 si, 501 baş ve üzeri için ise %25 ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

29 ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği destek tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hayvan Türü Sütçü ve kombine ırklar ve melezler ile etçi ırkların melezleri sınıfında olan anaç sığırlar Etçi ırklar sınıfından olan anaç sığırlar için Anaç manda Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığırlar soykütüğü ilave Ödeme Miktarı 225 TL/baş 350 TL/baş 350 TL/baş 60 TL/baş

30 ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder. Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında yazılı olarak şahsen veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

31 ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ E-ıslah ın soykütüğü bölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilen ve 2012 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3 ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapılan sığır üreticilerine, başvurularını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmaları koşuluyla soykütüğü farkı ödemesi yapılır. 1/10/2011 tarihinden sonra soykütüğüne üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

32 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Buzağı destekleme miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hayvan Türü Ödeme Miktarı Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağıya ilave Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave 75/baş 25/baş 75/baş Destekten yaralanabilmek için soykütüğü - önsoykütüğü sistemi veri tabanına kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan 2012 yılı doğumlu tüm buzağılar için, Türkvet e kaydettirmek ve dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartı vardır.

33 BUZAĞI DESTEKLEMESİ Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur. 14 aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalanamaz. Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/ /12/2012 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

34 ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye olan, hayvanları KKKS ve Türkvet e kayıtlı, kuzu/oğlaklarına Rev-1 aşısı yaptıran yetiştiriciler damızlık anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere hayvan başına 18 TL ödeme yapılır. Anaç koyun-keçiler 30/11/2012 tarihinde en az 15 aylık yaşta olmalıdır.

35 ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/ /10/2012 tarihleri arasında başvurur. Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

36 ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 30/11/2012 tarihinde bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2012 ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. Desteklemeye esas hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olamaz.

37 TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE TİFTİK ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması amacıyla; üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ne (Tiftikbirlik)'ne veya Kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre kilogram başına, 17 TL ödeme yapılır. Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde geçici alım merkezleri açacaktır. Yetiştiriciler ürünlerini kooperatiflere ya da açılan geçici alım merkezlerine satacaktır.

38 ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ Üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığı satan yetiştiricilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın belirleyeceği dönemlerde ödemeler yapılır. Manda, koyun ve keçi sütü için kg başına 0,15 TL ödeme yapılır. Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve SKS ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

39 ARI KOVAN DESTEKLEMESİ Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır. Arılı kovan için destekleme oranı 8 TL/kovan olarak belirlenmiştir. Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüğüne 11/6/ /7/2012 tarihleri arasında şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığı ile başvuruda bulunur

40 BAMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLENMESİ Seralarda polinasyon amaçlı bambus arısı kullanan üreticilere yapılacak bambus arısı desteklemesi ise koloni başına 60 TL olarak belirlenmiştir. Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bambus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bambus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Müracaatlar 31/12/2012 tarihine kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.

41 İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ Ürettiği ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Kozabirlik) tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır. Ödeme miktarı tohum için 30 TL/kutu ve 1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer ürünler için ise 20 TL/kg olarak belirlenmiştir. Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

42 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİ Bu destekten, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticiler yararlanır. Üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde üyelik şartı aranmaz. Destekleme miktarları aşağıda verilmiştir. Desteğe Konu Ürün Alabalık Çipura-Levrek Midye Yeni Türler Yavrular Birim Destekleme Miktarı (Kg/TL) 65 Kuruş 85 Kuruş 20 Kuruş 1 TL 0,06 TL

43 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİ Desteklemeye konu miktar, 500 ton/yıl ürüne karşılık gelen yavru balık miktarı ile sınırlı olup 250 ton ürüne (250 ton dahil) karşılık gelen kısmına birim fiyatın tamamı, geri kalan tonluk (500 ton dahil) kısmına karşılık gelen miktarı için birim fiyatın yarısı olarak belirlenmiştir. Destek kapsamında değerlendirilebilmesi için yavru balıklar, Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edilmiş olmalıdır.

44 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİ Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler en son 31/12/2012 tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadır. Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en son 20/1/2013 tarihine kadar teslim edilebilir.

45 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNE DESTEKLEMELERİ Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi amacıyla su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip 12 metre ve üzerindeki balıkçı teknesi sahiplerine, Gemilerin avcılıktan çıkarılması karşılığında gemi boyuna göre belirlenen miktarda ödeme yapılır. Ödeme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gemi Boyu (metre) Metre başına ödenecek destek miktarı (TL) ve üzeri

46 YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELERİ Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yapılan yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır. Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı minimum 10 dekar dır. Başvurular, 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır. Müracaatlar yem bitkisi hasat edilmeden önce yapılacaktır. Hasattan sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

47 YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELERİ Yem bitkileri üretim destekleme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bitki Türü Sulu yonca Kuru yonca Korunga Tek yıllıklar Silajlık tek yıllıklar Silajlık sulu mısır Silajlık kuru mısır Yapay çayır/mera Ödeme Tutarı (Dekar/TL) 130 TL 70 TL 90 TL 30 TL 45 TL 55 TL 30 TL 75 TL

48 HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI Tüberküloz, bruselloza, ruama hastalıklarına yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek; Kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile İhbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

49 HASTALIKTAN ÂRİ İŞLETME DESTEKLERİ Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına 300 TL ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, baş arası %50 si ve 501 baş ve üzeri için %25 ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. İlgili desteklemeden yararlanabilmek için işletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

50 ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLERİ Organik hayvancılık ilave anaç sığır ve manda yetiştiriciliği, buzağı yetiştiriciliği, hastalıktan ari işletme desteklemelerinden faydalanan, organik hayvancılık ilave anaç koyun ve keçi desteklemelerinden faydalanan ve organik ilave arılı kovan desteklemesinden faydalanan işletmeler organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapıyorlarsa ek destekten faydalanabilirler.

51 ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLERİ Organik hayvancılık destekleme ödemesine hak kazanan işletmelere arılı kovan ve hayvanlar üzerinden aldığı hayvancılık desteğine % 50 ilave olarak organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır. Organik hayvancılık destekleri başvuruları arılı kovan ve hayvancılık için yapılan başvurularla eşzamanlı yapılır.

52 HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE DESTEKLERİ Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında; Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılır. Aşı Türü Brucellosis (Büyükbaş) Brucellosis (Küçükbaş) Şap Aşısı(Büyükbaş) Şap Aşısı(Küçükbaş) Ödeme Miktarı 1,5 TL/baş 0,50 TL/baş 0,75 TL/baş 0,50 TL/baş

53 HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE DESTEKLERİ Dişi sığırlar 2011 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, dişi kuzu ve oğlaklar 2011 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır. Başvurular 1/10/ /12/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

54 HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına ödeme yapılır.

55 HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ Ödeme miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hayvan Türü Büyükbaş koruma Küçükbaş koruma Arı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit sürü Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Halk Elinde Manda Islahı Ödeme Miktarı 440 TL/baş 75 TL/baş 25 TL/kovan Anaç Yavru Anaç Yavru 650 TL/baş 35 TL/baş 40 TL/baş 35 TL/baş 25 TL/baş

56 HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ Koruma Amaçlı Desteklenen Irklar; yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, Tiftik (Ankara) ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir.

57 HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı başı; Kafkas Arı Irkı için de koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir

58 HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ Batı Akdeniz Bölgesi nde 2012 Yılında Desteklenecek Olan Irklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Destekleme Yapılacak İl Destekleme Yapılacak Irk Desteklenecek Hayvan Sayısı Antalya Honamlı Keçisi 6300 Burdur Honamlı Keçisi 6300 Isparta Pırıt Koyunu 6300 Isparta Kıl Keçisi 6300 İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

59 BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ Yurtiçinden temin edilerek besi süresini tamamlamış Türkvet e kayıtlı erkek sığırlarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere 300 TL/baş destekleme ödeme yapılır. Besilik erkek sığır başına ödeme birim miktarları, 300 başa kadar tam olarak, 301 baş ve üzeri için ise %50 ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için 31/07/2012, 2012 yılının ikinci 6 aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için ise 31/01/2013 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

60 HAYVANCILIK DESTEKLERİ Desteklemelere İlişkin 2012 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: migazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm&main= ww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm migazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= ww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm

61 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

62 TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ Tarım sigortaları beş ana başlıktan oluşmaktadır. Bitkisel Ürün Sigortası Sera Sigortası Hayvan Hayat Sigortası Kümes Hayvanları Sigortası Su Ürünleri Sigortası

63 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçiler için; Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı, Paket 2: Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

64 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI Ahududu, çilek, iğde, keçiboynuzu, kızılcık, turunç, zerdali meyveleri don teminatı kapsamı dışındadır. Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir. 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi de sigorta kapsamına alınmış ve prim miktarı; sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak belirlenmiştir.

65 SERA SİGORTASI Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

66 SERA SİGORTASI Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınır; kalan da %90 ı da vadeli olarak tahsil edilir. 01 Ağustos 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın Mayıs ayı sonu; 01 Ocak 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise ilgili yıl Kasım ayı sonu tahsilat yapılır.

67 HAYVAN HAYAT SİGORTASI Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) e kayıtlı süt sığırları için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

68 HAYVAN HAYAT SİGORTASI Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25 i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

69 KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları Her türlü kazalar ve zehirlenmeler Her türlü doğal afetler Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

70 KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25 i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

71 SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesisler için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler Her türlü doğal afet Kazalar Predatörler Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

72 SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

73 TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

74 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

75 DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER Diğer tarımsal desteklemeler aşağıda sıralanmaktadır. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanımı Desteği Tarımsal Ar-Ge Proje Destekleri Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Biyolojik Mücadele Desteği

76 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ DESTEĞİ Yurtiçinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren, yurtiçinde satışını gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıdaki tutarlarda destek verilir. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Buğday Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates Çeltik Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ Soya Kanola Susam Yonca Yer Fıstığı Birime Destek 0,10 (TL/kg) 0,08 (TL/kg) 0,25 (TL/kg) 0,50 (TL/kg) 0,35 (TL/kg) 1,20 (TL/kg) 0,60 (TL/kg) 1,50 (TL/kg) 0,80 (TL/kg)

77 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ Aşağıda belirtilen türlerin yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohumluklarını kullanarak ekim yapan çiftçilere 2012 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Buğday, yonca Arpa, tritikale, yulaf, çavdar Çeltik, yerfıstığı, Nohut, kurufasulye, mercimek Susam, kolza (kanola), aspir Patates, soya Korunga, fiğ Birime Destek 6 TL/dekar 4,5 TL/dekar 8 TL/dekar 7 TL/dekar 4 TL/dekar 20 TL/dekar 3 TL/dekar

78 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ Ekim dikim normları Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Uygun oranlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Desteklenen Ürün Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik Nohut, mercimek Kuru fasulye, korunga, fiğ, soya Yonca Patates Susam Yerfıstığı Kolza (kanola) Aspir Dekar Başına Ekim Oranı 20 kg 13 kg 10 kg 2,5 kg 250 kg 1,5 kg 7 kg 0,4-1,5 kg 1,5-3,0 kg

79 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ Başvurular; yazlık ekimler için 31 Temmuz 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2012 tarihinden, 31 Aralık 2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

80 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ Desteklemeye İlişkin 2012 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ gazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= smigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm gazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm&main= smigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm

81 SERTİFİKALI FİDAN, ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ Bağ/bahçe tesislerinde, yurtiçinde üretilmiş sertifikalı fidan/fide (çilek fidesi) ve standart fidan kullanımında aşağıdaki türler için dekar başına belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Asgari dikim alanları yine tabloda belirtilmiştir. Destekleme Şekli Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi Standart (TL/dekar) Sertifikalı (TL/dekar) Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme Virüsten ari fidanlara ilave olarak Sertifikalı çilek fidesi desteği - 300

82 SERTİFİKALI FİDAN, ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidan Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesi Standart fidan: İsmine doğruluğu üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidan

83 SERTİFİKALI FİDAN, ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ Başvuruların, 2012 yılı yazlık dikimler için 31/8/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1/10/2012 tarihinden, 31/12/2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

84 SERTİFİKALI FİDAN, ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ te.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm&main= te.gov.tr/eskiler/2012/05/ htm te.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm&main= te.gov.tr/eskiler/2012/06/ htm

85 TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapmaktadır. Her yıl yayımlanmakta olan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve tüzel kişiler tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

86 TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Bakanlık Ar-Ge proje desteklerine 2007 yılından itibaren başlanmış olup, Proje başvurusu, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak sekreterya görevi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülmektedir. Desteklemeye ilişkin esaslar, her yıl Tebliğin yayımlanmasından sonra Bakanlık ve TAGEM web sayfasında ilan edilmektedir. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşların belirtilen süre içersinde proje tekliflerini sunmaları gerekmektedir. Oluşturulan Sekreterya ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülenler proje sahipleri ile sözleşme imzalanarak projeler yürürlüğe girmektedir.

87 TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ 2012 YILI ÖNCELİKLİ TARIMSAL AR-GE KONULARI: Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklerin, politika, program ve projelerin etkilerinin araştırılması Hayvan aşıları ve teşhis kitleri geliştirmesi Hayvan hastalıklarının tespitinde hızlı teşhis metotlarının geliştirilmesi Hayvan genotiplerinin belirlenmesi ve halk elinde yaygınlaştırılması Saanen keçisi ve Bafra koyunu ırklarının halk elinde yaygınlaştırılması Yerli hayvan genetik kaynakların moleküler bazda tanımlanmalarının yapılması Arı genotiplerinin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması Küçükbaş hayvanlarda sağım sistemlerinin yaygınlaştırılması Su ürünleri yetiştiriciliğine yeni türlerin kazandırılması

88 TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ 2012 YILI ÖNCELİKLİ TARIMSAL AR-GE KONULARI: Su ürünlerinde av ile av gücü ve av çabası arasındaki etkilerin araştırılması Su ürünlerinde seçici av araçlarının geliştirilmesi Bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi Pestisit kullanımı ve risklerinin azaltılmasına yönelik yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi Zararlı organizmalara karşı, dayanıklılık genlerine sahip çeşitlerin geliştirilmesi Hastalıktan ari sertifikalı üretim materyali üretimine yönelik araştırmalar Zirai Mücadelede tahmin ve erken uyarı ve biyolojik mücadele tekniklerinin yaygınlaştırılması Organik bitkisel üretimde kullanılacak bitki besleme, toprak iyileştirici ve bitki sağlığı materyal ve preparatlarının geliştirilmesi

89 TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ 2012 YILI ÖNCELİKLİ TARIMSAL AR-GE KONULARI: Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı Üretim açığı olan yağlı tohumlu bitkilerde üretim stratejisinin oluşturulması Bitki ıslahında moleküler markırların geliştirilmesi Hasat ve hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknoloji geliştirilmesi Gıda sanayinde ölçme ve analiz teknolojisinin yaygınlaştırılması Gıda ve yem analizlerinde hızlı ve güvenilir yeni analitik metotların geliştirilmesi Peynirde orijin tespiti Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinden (mısır) üretilen ürünlerden (nişasta, fruktoz şurubu vb.) genetik transformasyona neden olan gen parçalarının aranması ve tanımlanması Gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin gıda güvenliği açısından araştırılması

90 TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ 2012 YILI ÖNCELİKLİ TARIMSAL AR-GE KONULARI: Gıdalarda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik analiz metotlarının geliştirilmesi Tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımının araştırılması Yeni teknoloji tarım alet ve makinelerine uygun sensör geliştirilmesi, (ekim, dikim, toprak işleme, hasat, ürün işleme, kurutma vb.) Alternatif tarım sistemlerinin (Hassas tarım, entegre tarım, topraksız tarım, organik tarım vb.) geliştirilmesi Tarım havzalarında ürün desenlerinin belirlenmesi Tuzlu-çorak tarım topraklarının ıslahı Mera ıslahına yönelik araştırmalar Tarımsal üretimde risk alanlarının belirlenmesi Tarımsal faaliyetlerin çevreye etkisi

91 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olan her işletme için destekleme ödemesi yapılır Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL, ilgili tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir. Destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, yetki belgesi aldığı il/ilçe müdürlüğüne başvurur. (Tebliğ yayım tarihi 12 Haziran 2012)

92 BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltı bitkisel üretimde paket toplamı 430 TL/dekar olacak şekilde; Fenomen + tuzak kullananlara 100 TL/dekar, Tül kullananlara 80 TL/dekar, Tekniğe uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 250 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

93 BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ Açık alanda bitkisel üretme arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla paket toplamı 60 TL/dekar olacak şekilde; Açık alanda domates, turunçgiller, elma ve bağda feromon + tuzak kullanan üreticilere 30 TL/dekar, Açık alanda domates, turunçgiller, elma ve bağda faydalı böcek kullanan üreticilere 30 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

94 BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez. Başvurular; Örtü altı üretimi için 31 Aralık 2012, Açık alanda domates için 28 Eylül 2012, Turunçgiller için 31 Ekim 2012, Elma ve bağ için ise 31 Ağustos 2012 tarihine kadar çiftçi kayıtlarının bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ İlçe Müdürlüklerine yapılır.

95 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ V. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

96 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), 1/1/ /12/2012 tarihleri arasında, uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarında kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır:

97 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Bitkisel üretim konuları destekleme tutarları tabloda verilmiştir. KREDİ KONULARI Kontrollü örtüaltı tarımı Yaygın bitkisel üretim UYGULANACAK İNDİRİM ORANI Yatırım dönemi İşletme Dönemi Kredisi Kredi Üst Limiti (TL) bin arası %50 % bin 3 milyon arası 3 milyon 10 milyon arası %50 %25 %25 % bin arası %50 % bin 500 bin arası %25 %25

98 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Bitkisel üretim konuları destekleme tutarları tabloda verilmiştir KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI Yatırım dönemi İşletme Dönemi Kredisi Kredi Üst Limiti (TL) İyi tarım uygulama kredisi %50 % Organik tarım %50 % Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi Yurtiçi sertifikalı fidan yurt içi kullanımı %100 % %50 %

99 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Hayvansal Üretim Konuları destekleme tutarları aşağıda verilmiştir. KREDİ KONULARI Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği Yaygın hayvansal üretim Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği bin arası 250 bin 3 milyon arası 3 milyon - 20 milyon arası 0-50 bin arası 50 bin 500 bin arası UYGULANACAK İNDİRİM ORANI Yatırım dönemi İşletme Dönemi %100 %50 %75 %50 %50 %25 %50 %50 %25 %25 Kredi Üst Limiti (TL) %100 % Damızlık düve yetiştiriciliği %100 %

100 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Hayvansal Üretim Konuları destekleme tutarları aşağıda verilmiştir. KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI Kredi Üst Limiti (TL) Yatırım dönemi İşletme Dönemi Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) Büyükbaş hayvan besiciliği (sığır-manda) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) %50 % %50 % %100 % Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) %100 % Kanatlı sektörü %50 % Arıcılık %50 % Su ürünleri yetiştiriciliği/avcılığı %50 %

101 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Muhtelif konular hakkındaki destekler aşağıda verilmiştir. KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI Kredi Üst Limiti (TL) Yatırım dönemi İşletme Dönemi Kredisi Traktör Alımı 35 bin TL ye kadar 35 bin-500 bin arası Tarımsal Mekanizasyon (traktör hariç) %50 % %25 % %50 % Modern Basınçlı Sulama %100 % Arazi Alımı %25 % Diğer Üretim Konuları %25 %

102 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti; krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir ve her halükarda 10 milyon TL yi aşamaz. 10 milyon TL limiti ancak damızlık süt sığırı yetiştiriciliği konusunda kullandırılan kredilerde aşabilir. Açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir.

103 FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ azete.gov.tr/eskiler/2012/03/ htm&main= migazete.gov.tr/eskiler/2012/03/ htm azete.gov.tr/eskiler/2012/02/ htm&main= migazete.gov.tr/eskiler/2012/02/ htm

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3106 Ekli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3106 Ekli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

TARIMSAL DESTEKLEMELER TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla işletme

Detaylı

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara

Detaylı

B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı

B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı 8 Nisan 03 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 86 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 03/4463 Ekli 03 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.tarim.gov.tr adresinden

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarık BÖREKÇĠ Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESĠ DESTEKLERĠ HAYVANCILIK DESTEKLERĠ

Detaylı

Sıra No 1. Mazot (TL/dekar) Gübre (TL/dekar)

Sıra No 1. Mazot (TL/dekar) Gübre (TL/dekar) 2014 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duvarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara

Detaylı

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİ Mazot Gübre ve Toprak Analiz Desteği Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve Mazot Gübre 3,3 TL/dekar

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28612 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4463 Ekli 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI. B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

BAKANLAR KURULU KARARI. B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28612 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4463 Ekli 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mayıs 2014 Yayımlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Yayın

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28612 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4463 Ekli 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler 12 Mart 2011, ANTALYA Türkiye de tarım sektörü Temel Göstergeler Türkiye 2002 Tarım % Türkiye 2009 Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

Bölüm 5. Tarım Politikası

Bölüm 5. Tarım Politikası Bölüm 5. Tarım Politikası Tarım Politikasının Tanımı ve Konusu Tarım Politikasının Amaçları Tarım Politikasının Araçları Desteklenecek Ürünlerin Nitelikleri Destekleme Fiyat Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

TARIMSAL DESTEKLEMELER TARIMSAL DESTEKLEMELER SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESĠ DESTEKLERĠ HAYVANCILIK DESTEKLERĠ TARIM SĠGORTASI DESTEKLERĠ V. DĠĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER VI. FAĠZ

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLERİ TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER KAPSAMINDAKİ TARIMSAL DESTEKLER DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER FAİZ İNDİRİMLİ

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO :2016/26) 24 HAZİRAN 2016 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO :2016/26) 24 HAZİRAN 2016 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO :2016/26) 24 HAZİRAN 2016 TARİH VE 29752 SAYILI RESMİ GAZETE BUZAĞI DESTEKLEMESİ ŞARTLARI 1-Buzağı Turkvet ve E-ISLAH a kayıtlı

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Tarım Sigortaları 1 Resmi Gazete 18/05/2006 sayı 26172 Devlet Bakanlığından: TARIM SİGORTALARI UYGULAMA

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ?

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 2015 yılında üreticilerin yaptıracakları Tarım Sigortaları şartları yayınlandı. Bakanlığımız, her yıl üreticilerin ürünlerini doğal afetlerden koruması amacıyla yapmasını

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mayıs 2014 Yayımlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Yayın

Detaylı

TEBLİĞ. ğ) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal-2 deki bilgilere göre her il için ilçe detayında hakedişleri gösteren belgeyi,

TEBLİĞ. ğ) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal-2 deki bilgilere göre her il için ilçe detayında hakedişleri gösteren belgeyi, 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM İNİN DESTEKLENM ESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/18) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Tarımsal Yatırıma ve Üretime Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Tarımsal Yatırıma ve Üretime Yönelik Destekler www.trakyaka.org.tr Tarımsal Yatırıma ve Üretime Yönelik Destekler İÇİNDEKİLER 1. EDİRNE DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR 2. TARIMSAL YATIRIMA YÖNELİK DESTEKLER 2.1. Yatırımlarda Devlet

Detaylı

TARIM ve HAYVANCIILIK DESTEKLERİ

TARIM ve HAYVANCIILIK DESTEKLERİ TARIM ve HAYVANCIILIK DESTEKLERİ DESTEKLER Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği Fark Ödemesi Desteği Hayvancılık Desteklemeleri Yurt İçi Sertifikalı Tohum İle Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart

Detaylı

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu GİRİŞ Sigorta, her şey yolunda giderken, ileride ortaya çıkması muhtemel bir takım risklere karşı

Detaylı

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün yapısal özellikleri ve stratejik önemi nedeniyle dünyada

Detaylı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014. Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Destekler Bülteni Sayı 1 Yıl 2014 Strateji Geliştirme Başkanlığı Aralık-2014 Yayımlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Yayın

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11. TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.2015 HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

Detaylı

file://c:\documents and Settings\veldagul.tankut\Belgelerim\nurettin bey\sertifikali_t...

file://c:\documents and Settings\veldagul.tankut\Belgelerim\nurettin bey\sertifikali_t... Page 1 of 6 14 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27581 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/19) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

Tarımdaki GeliĢmeler ve Tarımsal Destekler

Tarımdaki GeliĢmeler ve Tarımsal Destekler T.C. TARIM ve KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarımdaki GeliĢmeler ve Tarımsal Destekler 28-29 Ocak 2011, DİYARBAKIR Türkiye de tarım sektörü 2002 Temel Göstergeler Türkiye Tarım % 2009 % Türkiye Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

AB ORTAK P İ YASA DÜZEn İ ne uyum PROjES İ GTHB ÇALI Ş malari

AB ORTAK P İ YASA DÜZEn İ ne uyum PROjES İ GTHB ÇALI Ş malari AB ORTAK PİYASA DÜZEnİne uyum projesi GTHB ÇALIŞMALARI SUNU İÇERİĞİ Giriş GTHB nın OPD kapsamındaki görevleri Pazar Müdahalesi Pazarlama ve Üretici Örgütlerine İlişkin Kurallar Üçüncü Ülkelerle Ticaret

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ MADDE10-(1) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı: 2 Yıl 2015 NİSAN

Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı: 2 Yıl 2015 NİSAN Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 2 Yıl 2015 NİSAN Yayımlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Yayın Sorumlusu Ömer Bülent ARSLAN Strateji

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 44)

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 44) 24 Haziran 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28333 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 44) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 2009/44 nolu tebliğ

YENİŞEHİR İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 2009/44 nolu tebliğ YENİŞEHİR GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER MEVZUATIN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) HİZMETİN SUNULDUĞU YER

Detaylı

2) Hangi acenteler Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe düzenleyebilir?

2) Hangi acenteler Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe düzenleyebilir? 1) Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi nasıl yaptırılır? Bitkisel Ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri nden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kaydının yaptırılarak veya güncellenerek,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı : 2016/8791

2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı : 2016/8791 2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı : 2016/8791 5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmî Gazete Ekli 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3106 Ekli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ĠliĢkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular;

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular; Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular; 1. Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında hangi riskler teminat altına alınmaktadır? a) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİM DE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK M ÜCADELE DESTEKLEM E ÖDEM ESİ UYGULAM A TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİM DE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK M ÜCADELE DESTEKLEM E ÖDEM ESİ UYGULAM A TEBLİĞİ 10 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28380 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ BİTKİSEL ÜRETİM DE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK M ÜCADELE DESTEKLEM E ÖDEM ESİ UYGULAM A TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S. NO 1 2 HĠZMETĠN ADI ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sis.) ÇKS Kaydı Güncellemesi ĠSTENEN BELGELER 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER Tarımsal Destekler; kalite, sağlık, verimlilik ve kırsal kalkınma esas alınarak yeniden düzenlendi ve miktarları artırıldı...

TARIMSAL DESTEKLER Tarımsal Destekler; kalite, sağlık, verimlilik ve kırsal kalkınma esas alınarak yeniden düzenlendi ve miktarları artırıldı... 1 TARIMSAL DESTEKLER Tarımsal Destekler; kalite, sağlık, verimlilik ve kırsal kalkınma esas alınarak yeniden düzenlendi ve miktarları artırıldı... Üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada üreticimizi

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı, 6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

ARGEVİZYON. AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı Bülteni. Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız. Recep Tayyip ERDOĞAN

ARGEVİZYON. AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı Bülteni. Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız. Recep Tayyip ERDOĞAN ARGEVİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı Bülteni GENÇLİK ve SPOR Nisan 2013 Sayı 2 ARGEVİZYON TÜRKİYE TARIMINDA GELİŞMELER 2003-2013 Tarım sektörü son 15 çeyrektir aralıksız büyüyor. Tarım son 9 yılın 8 inde

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER. Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER. Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER II. III. IV. FARK ÖDEMESĠ DESTEKLERĠ HAYVANCILIK DESTEKLERĠ TARIM SĠGORTASI

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TEBLİĞ. ı) İl/İlçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

TEBLİĞ. ı) İl/İlçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu, 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM ININ DESTEKLENM ESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/19) Amaç MADDE

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (12.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/8 Numaralı Tebliğ) Amaç ve kapsam

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TEBLİĞ ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/31)

TEBLİĞ ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/31) 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. sayılı tebliğ

YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. sayılı tebliğ YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Vatandaşa Sunulan No Hizmetin Adı 1 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi Başvuruda İstenilen Belgeler Mevzuatın

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç koyun-keçi: 1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

TEBLİĞ. a) Anaç koyun-keçi: 1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi, 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı