STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013

2

3 İÇİNDEKİLER 1- İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI... 1 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARININ KULLANILMA ESASLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI... 4 STANDART DOSYA PLANI UYGULAMA ESASLARI... 4 A- GENEL ESASLAR... 4 B- STANDART DOSYA PLANININ UYGULANMASI... 5 C- STANDART DOSYA PLANI ÖZET TABLOSU D- ÖRNEKLER BİRİM İSİMLERİNİN KISALTILMASI İSTATİSTİKLER CEVAPLI RAPORLAR A-Teftiş Edilen Vergi Dairesi Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler B-Grup Müdürlüklerinin yapacağı işlemler KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİSAYAR SİSTEMİ ARIZA BİLDİRİMİ VE HİZMET TALEBİ EKLER EK 1: İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI... 1 EK 2: STANDART DOSYA PLANI GELİR İŞLERİ TABLOSU ( )... 1 EK 3: BİRİM ADLARI KISALTMA TABLOSU... 1 EK 4: DEVAM EDEN İSTATİSTİKLER... 1 EK 5: İSTATİSTİK TOPLAMA PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU... 1 EK 6: TAHAKKUK TAHSİLAT FARKI (BAKAYA) ANALİZİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... 1 EK 7: GRUP MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ÖRNEK CEVAPLI RAPOR CEVABI... 1 EK 8: BİLGİSAYAR SİSTEMİ ARIZA BİLDİRİMİ VE HİZMET TALEBİ TAKİP FORMU... 1 i

4

5 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Strateji Grup Müdürlüğü Sayı : / /10/2013 Konu :Tamimlerin Birleştirilmesi İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ NO : A SIRA NO: GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE Strateji Grup Müdürlüğünce daha önce yayınlanan tamimlerde süreklilik arz eden konular, uygulamada birlik sağlanması, tereddüt edilen hususlara açıklık getirilmesi ve tek bir kaynakta toplanması amacıyla bu tamim altında toplanmıştır. Tamimde yer alan konular İdari Birim Kimlik Kodları, Saklama Süreli Standart Dosya Planı, Birim İsimlerinin Kısaltılması, İstatistikler Cevaplı Raporlar, Kamu Hizmet Standartları Tablosu, Bilgisayar Sistemi Arıza Bildirimi ve Hizmet Talebi konularında sıralanmıştır. 1- İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Başbakanlık tarafından yürütülen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) kapsamında yapılan çalışmalarda, elektronik belge yönetim sistemlerinin kullanılmaya başlandığı kurum ve kuruluşların resmi yazılarının Sayı bölümünde Haberleşme Kodları yerine İdari Birim Kodlarının kullanılması uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, Başkanlığımızın tüm birimlerinde hazırlanan resmi yazıların Sayı bölümündeki Haberleşme Kodlarının yerine, İdari Birim Kimlik Kodlarının Kullanılma Esasları nda gösterildiği şekilde, tarihinden itibaren dtvt.basbakanlık.gov.tr internet adresinde ilan edilen ve tamim ekinde de yer alan EK:1 İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanılmaya başlanması gerektiği tarih ve Seri No:A Sıra No 307 sayılı tamim ile bildirilmiştir. Uygulamada sorun yaşanmaması amacıyla İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanımımda aşağıda yapılan açıklamalara uyulması gerekmektedir. 1

6 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARININ KULLANILMA ESASLARI 1. İdari Birim Kimlik Kodları, 01/01/2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. 2. Haberleşme Kodu, resmi yazıların sayı bölümünde yer alan 3 unsurdan ilkidir. Bu unsurlar sırasıyla Haberleşme Kodu, Standart Dosya Planı Kodu ve Giden Evrak Sıra Numarasıdır. Bu nedenle İdari Birim Kimlik Kodu, sadece Haberleşme Kodu yerine kullanılacaktır. Diğer unsurların kullanımına ise devam edilecektir. Örnek: Gelir İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir resmi yazının "sayı" bölümünün "B.07J.GİB " şeklinde olduğu düşünülürse, idari birim kimlik kodunun kullanılmaya başlanması ile sayı bölümü " " şeklinde olacaktır. 3. Resmi yazıların ilgi bölümü, ilgi tutulan resmi yazının antet bölümünde yer alan idare biriminin adının açıkça yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayısının belirtilmesiyle oluşturulacaktır. Örnek: Yalova Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün "16/11/2012 tarihli ve "B.07.4.DEF " sayılı yazının sayı bölümü, İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte şeklinde verilecek ve bu yazı ilgi tutulduğunda "Yalova Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün "16/11/2012 tarihli ve sayılı yazısı" şeklinde belirtilecektir. 4. Elektronik Belge Yönetim Sistemlerini kullanan kurumlar tarafından resmi yazıyı gönderen kurumların veya resmi yazının gönderileceği muhatap kurumların hiyerarşik bilgisi Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) den web servis uygulamasında sunulan metotlar aracılığı ile alınabilecektir. Elektronik Belge Yönetim Sistemlerini kullanmaya başlamayan kurumlarda ise, yazıyı gönderen kuruma/birime ilişkin tereddüt oluşması durumlarında, yazının sayı bölümünde yer alan İdari Birim Kimlik Kodu "dtvt.basbakanlik.gov.tr" internet adresinde bulunan arama motorundan sorgulanabilir. Örnek-1) Web servis uygulaması üzerinden veya "dtvt.basbakanlik.gov.tr" internet adresinde bulunan arama motorundan İdari Birim Kimlik Kodu olarak " " sorgulandığında, "Maliye Bakanlığı > Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) > Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı > Yönetim Geliştirme ve Performans Değerlendirme Müdürlüğü" şeklinde tüm hiyerarşik sıralamanın görülebileceği bir sonuç alınabilecektir. Örnek-2) Besni Malmüdürlüğü Gelir Servisinin İdari Birim Kimlik Kodu, internet adresinde bulunan arama motorundan aşağıdaki seçenekler itibariyle öğrenilebilir. adresinden, YÜRÜTME MALİYE BAKANLIĞI > GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) > ADIYAMAN GELİR MÜDÜRLÜĞÜ. Adıyaman Gelir Müdürlüğü altında Besni Malmüdürlüğü Gelir Servisinin İdari Birim Kimlik Kodu:

7 adresinde yer alan arama motorundan idari birimin adı "Besni Malmüdürlüğü Gelir Servisi" yazılırsa İdari Birim Kimlik Kodu ekrana gelecektir. 3

8 2- SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki yönetmelik uyarınca, kamu kurum kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde 29/02/2012 tarih ve 293 sayılı yazımız ile Başkanlığımız merkez birimlerinde 01/03/2012 tarihinden itibaren, 28/05/2013 tarih ve 921 sayılı yazımız ile de Başkanlığımıza bağlı vergi dairelerinde 01/06/2013 tarihinden itibaren standart dosya planı uygulamasına geçilmiştir. Standart dosya planında yer alan ortak alanlar ( , ) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün internet adresindeki formlar bölümden temin edilecektir. Gelir işleri ile ilgili kodlar tamim ekinde yer alan EK:2 Standart Dosya Planı Gelir İşleri Tablosunda yer almaktadır. STANDART DOSYA PLANI UYGULAMA ESASLARI A- GENEL ESASLAR 1-Standart Dosya Planı: Resmi yazıların sayı bölümü üç unsurdan oluşmaktadır. Standart Dosya Planı bu üç unsurdan ikincisidir. Bu unsurlar sırasıyla Haberleşme Kodu, Standart Dosya Planı Kodu ve Giden Evrak Sıra Numarasıdır tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuştur. 2-Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. 3-Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.). 4-Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşan, ve sayısal aralığında ele alınan genel bölümler ve sayısal aralığında ele alınan sadece ilgili kurum tarafından kullanılan bölümler olarak tanımlanmış olan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlamak amacıyla bir kod sistemidir. 5-Konu Başlıklarının Belirlenmesi ile sayısal aralığı tüm kamu kurumlarında, Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, 4

9 Personel, Eğitim, idari işler, Mali işler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış ilişkiler, Bilgi işlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için sayısal aralığı kullanılmıştır. Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir sayısal arlığı (her kurumda farklı) sadece Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında aynı kod sistemi kullanılmaktadır. Üç bölümden oluşan Standart Dosya Planında, Devlet Arşivleri tarafından hazırlanan ve kodları aralığı her kurumda yer alan ortak alanlar olup tüm birimler tarafından kullanılacaktır ana faaliyet kodları ise her kurumda farklı olduğundan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu tablo Ek 2: Standart Dosya Planı Gelir İşleri Tablosu adıyla tamim ekinde yer almaktadır. Vergi dairesi müdürlükleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir işleri ile ilgili kodlardan 250 kodu ile ifade edilen Mükellef Hizmetleri Ana Başlığı altındaki kodları kullanacaklardır. Bunun dışındaki diğer kodlar ise Başkanlığımız merkez birimleri tarafından kullanılacaktır. Başkanlığımız merkez birimleri ve vergi daireleri ayrıca alt başlık açmayacak planda yer almayan konular için ilgili ana konuların altındaki diğer alt başlığı kullanılacaktır. Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yılsonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere bildirilecektir. Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen değişiklikler yılsonlarında yapılacaktır. Standart Dosya Planına ilişkin genel açıklamalar ve ortak alan kodlarına internet adresinde yer alan formlar bağlantısı altında Standart Dosya Planı linkine tıklanarak ulaşılabilmektedir. Sitede yer alan ortak alanlar hem Word hem excel ortamında ayrı ayrı yayımlanmış olup dosyaların içeriği aynıdır. Merkez birimler ve vergi daireleri yazışmalarında kullanacağı ortak alan kodlarının sürekli güncellenmesi nedeniyle bu siteden güncellemeleri kontrol etmeleri gerekmektedir. B- STANDART DOSYA PLANININ UYGULANMASI 1- Genel Esaslar Standart dosya planı kodlaması Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. 5

10 Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Ana konudan sonra alt konular bulunması halinde aralarına (.) nokta işareti konularak birleştirilecektir. Ayrıca belirtilmesi gereken kodlamalar köşeli Parantez içerisinde yazılacaktır. Örnek; Sayı : [ ] Standart İdari Birim Kimlik Dosya Planı Kuruma Özel Alan Evrak No Kodu Dosya No İdari Birim Kimlik Kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması mecburi kılınmıştır, Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan İdari Birim Kimlik Kodu "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir. Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da sağlanmış olacaktır. Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır, Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır, örneğin; Örnek Dosya Planı; 805 Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Saklama Süreli Dosya Planı Kodlama İşlemleri Arşiv Yönetimi Devir-Teslim İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Ayıklama ve İmha Uygunluk Görüşü Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri İnceleme ve Denetleme Arşivlerden Yararlanma Diğer 6

11 Birimler dosya planını kullanırken, kullanılacak dosya kodunun alt açılımı yapılmış ise (alt başlık verilmiş ise) alt başlığı mutlaka kullanacaklar. Ancak yazışmanın yoğunluğuna veya çeşitliliğine göre dosyalamayı genel yapabileceklerdir. Örnek: "Kurum içi personel görevlendirme" konulu yazışmada sayı bölümünde kodu kullanılacak. Ancak yazışma yoğunluğuna göre , , 903 hatta 900 genel dosyası kullanılabilecektir. 2- Kodlama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Bir belgeye konu kod numarası verilirken, verilecek kod, belgenin konusunu ifade edeceği kadar, depolanacağı/ait olacağı dosyayı ifade etmelidir. Birim veya kurum dışından gelen yazının kodu, ortak alan veya kurumsal alandan mı olduğu, yazının depolanacağı dosya ve aidiyeti, yazının konusu değerlendirilmelidir. Evrakın konusu birden fazla konuyu ilgilendirmesi halinde, ağırlıklı konu tespiti ve fonksiyonu değerlendirilerek kodlama yapılacaktır. Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için Genel İşler bölümünde yer alan 020 Olurlar, onaylar kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınalma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği 020 Olurlar adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir. Not: Dosyalamada aidiyet son derece önemlidir. Kodlama aynı zamanda evrakın koyulacağı dosyaya göre olmalıdır. 3- [...] (Köşeli Parantez) İşaretinin Kullanımı A-Merkez Birimler için Köşeli Parantez kullanımı 7

12 Kamu hizmetleri yürütülürken sadece konuyu ifade etmek yeterli olmayabilir. Konunun ait olduğu şahıs, firma, dava dosyası, işlem numarası veya herhangi bir özel koda aidiyet gereği ihtiyaç duyulabilir. Bu özel kodlamalar "[ ]" işareti içerisinde ifade edilecektir. Mevzuat birimlerince kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde köşeli parantez [ ] kullanımı: Birim kodu- SDP konu kodu[kanun md. No-Yıl/İşlem no]-evrak Sayı no SDP konu kodu; standart doya planında yer alan ve arasında numaralandırılan (Gelir işleri için ) kodları, Kanun maddesi no; ilgili kanun maddesini, Yıl; işlem gören dosyanın ait olduğu yılı, İşlem no; o yılda işlem gören dosya sayısını, Evrak sayı no ise; evrak birimince yazıya verilecek çıkış numarasını ifade etmektedir. Örnek; İdari Birim Kimlik Kodu -105[ /30]-Evrak Sayı no Yukarıdaki örnek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vergi Usul Kanununun fatura kullanma mecburiyeti başlıklı 232. maddesi ile ilgili açılan 30. dosyaya dair bir yazışmaya verilecek sayıyı ifade etmektedir. Diğer hallerde köşeli parantez kullanımı: Örnek-1) İdari Birim Kimlik Kodu -105[İSO-2012/1]-Evrak Sayı no Yukarıdaki örnek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Katma-değer Özel tüketim Vergileri ve Anlaşmalar Müdürlüğünün İstanbul Sanayi Odası ile bir çalıştay düzenlemesine dair bir yazışmaya verilecek sayıyı ifade etmektedir. Örnek-2) İdari Birim Kimlik Kodu -105[TAK-2012/15]-Evrak Sayı no Yukarıdaki örnek Takdir komisyonu işlemleri için Adana Vergi Dairesi Başkanlığının Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü tarafından 2012 yılı içindeki 15. İşleme dair bir yazışmayı ifade etmektedir. Sayı: İdari Birim Kimlik Kodu-Standart Dosya planındaki ilgili konu kodu[kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no İdari Birim Kimlik Kodu -105[Kanun maddesi-2012/30] Evrak sayı no İdari Birim Kimlik Kodu -110[MVA-yılı-defter kayıt no Evrak sayı no (Malvarlığı araştırması) İdari Birim Kimlik Kodu -120[Kanun maddesi-2012/1] Evrak sayı no İdari Birim Kimlik Kodu -130[Kanun maddesi-2012/5] Evrak sayı no İdari Birim Kimlik Kodu -135[Kanun maddesi-2012/25] Evrak sayı no İdari Birim Kimlik Kodu -140[YDÇ-2012/14] (Yurtdışı çıkış harcı) 8

13 B- Vergi Daireleri İçin Köşeli Parantez Kullanımı Her bir vergi türü ile ilgili ayrı kodlama yapılmak isteniyorsa o vergi türü köşeli parantez içinde kanun numarası ya da isim kısaltmasıyla ifade edilecektir. Örneğin: [A Mükellefinin Vergi Kimlik No -ÖTV]-Evrak Kayıt No [A Mükellefinin Vergi Kimlik No -MTV]-Evrak Kayıt No [A Mükellefinin Vergi Kimlik No -7338]-Evrak Kayıt No Birimler Standart dosya planında belirlenen alt konu kodları dışında ekleme yapamaz. Örneğin Standart Dosya Planında ile gösterilen kodlamanın altında başka bir alt alan açılmadığından gibi sonradan ekleme yapamazlar. Bu değişiklikler Gelir İdaresi ve Devlet Arşivlerinin onayı doğrultusunda yapılabilmektedir. 4- Dosya etiketlerinin oluşturulması Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2005/7 Sayılı Başbakanlık genelgesinde yer alan; Standart Dosya Planı Açıklama ve Kurallar kısmında; Açılacak dosya üzerinde dosyayı tanımlayan Kurum adı veya rumuzu, Birim adı veya rumuzu Dosya numarası, Konu adı, yılı ve varsa Özel kodu gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır. Açıklaması uyarınca dosya tasnifinin ve ulaşılabilirliğinin kolaylıkla sağlanabilmesine yardımcı olmak üzere klasör etiketlerinin bir örneği ekte yer alan şekilde yenilenmesi gerekmektedir. 5- Diğer (99) Başlığı Standart Dosya Planı içinde kullanımı planda yer alamayan ya da daha önce öngörülemeyen bir takım işlemler olabilir. Söz konusu işlemler için her kod başlığı altında Diğer (99) kodu kullanılacaktır. Ayrıca ikinci ve üçüncü alt başlıklar altında da Diğer (99) başlığı yazılmamış olsa da mevcuttur. Diğer Başlığının Kullanım Amacı Plan hazırlandığında tespit edilemeyen konular olabilir. Konu olarak çeşitlilik arz eden, dosya olarak açılması gereksiz konular olabilir. Alt başlık açılmış ise üst başlıktan yazışma yapılamaması. Planın organik ve her zaman revizyona açık olması için kullanılabilecektir. Diğer Başlığının Kullanımı Her bir sayısal aralığın sonunda, Örnek:929-Personelle ilgili diğer işler,659-hukuk ile ilgili diğer işler Her bir ana başlığın sonunda, Örnek: diğer talep, şikayet ve görüşler; diğer eğitim ve kurslar; diğer personel özlük işleri, 9

14 ORTAK ALAN GELİR İŞLERİ ORTAK ALAN Açılmış ise yazılmasa bile her bir alt başlığın sonunda, Planda birinci alt başlıklar için 99-diğer başlığı yazılmış, başlıklar tekrar yazılmamıştır. Ancak açıklama yapılarak her bir alt başlık içinde diğer başlığı kullanılabileceği ifade edilmiştir. Genel ve özel olarak her bir konunun diğeri kullanılabilecektir. Not: Genelde ve özelde her bir konu için ayrı ayrı "diğer" açılmıştır. Ancak diğerler bağlı olduğu üst başlık altında bir anlam ifade eder. Yıl sonunda diğer işler başlığı altındaki konular; ayrı başlık açmaya gerek olup olmadığı, sadece o yıldan mı kaynaklandığı, sürekliliği olup olmadığı, saklama sürelerinin farkı olup olmadığı gibi konularda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirildikten sonra yeni kod açılıp açılmayacağına karar verilecektir. C- STANDART DOSYA PLANI ÖZET TABLOSU Ana Konu KONU ADI GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HUKUK İŞLERİ TEFTİŞ / DENETİM İŞLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER BİLGİ SİSTEMLERİ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ EMLAK VE YAPIM İŞLERİ EĞİTİM İŞLERİ İDARİ VE SOSYAL İŞLER TANITIM VE YAYIN İŞLERİ MALİ İŞLER ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ 10 AÇIKLAMALAR Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için sayısal aralığı kullanılmıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur. Ortak Alandır. Tüm kurum ve kuruluşlarda aynıdır. Sadece Devlet Arşivlerinin sitesinde yayımlanır. Vergi daireleri ve merkez müdürlükleri Gelir işleri haricindeki yazışmalarında bu alandaki kodları kullanacaklardır. Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında Gelir İdaresi Strateji birimi tarafından oluşturulmuştur. EK:2 Vergi dairesi müdürlükleri 250 kodu ile ifade edilen Mükellef Hizmetleri Ana Başlığı altındaki kodları kullanacaklardır aralığı ve 299 başlıklı diğer kodlar merkez birimleri tarafından kullanılacaktır. Devlet Arşivlerinin sitesinde yayımlanmaz. Tamim ekinde EK:2 adıyla yer almaktadır Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur. Ortak alanlardır. Tüm kurum ve kuruluşlarda aynıdır. Sadece Devlet Arşivlerinin sitesinde yayımlanır. Vergi daireleri ve merkez müdürlükleri Gelir işleri haricindeki yazışmalarında bu alandaki kodları kullanacaklardır.

15 GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ D- ÖRNEKLER 1- GENEL YAZIŞMALARLA (ORTAK ALANLAR) İLGİ ÖRNEK KODLAR ( , ) A- MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ÖRNEKLER B- VERGİ DAİRELERİ İÇİN ÖRNEKLER 2- GELİR İŞLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ( ) A- MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ÖRNEKLER B- VERGİ DAİRELERİ İÇİN ÖRNEKLER 1- GENEL YAZIŞMALARLA (ORTAK ALANLAR) İLGİ ÖRNEK KODLAR ( , ) Merkez müdürlükleri ve vergi dairesi müdürlüklerinin hazırladıkları yazının konusu gelir işleri dışındaki işler ise, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün web sitesinin (www.devletarsivleri.gov.tr) yer alan Ortak Alanlara Ait Standart Dosya Planında belirtilen kodlar kullanılacaktır. A- MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ÖRNEKLER Genel İşler (Genel) (000) Faaliyet Raporları (040) Yıllık faaliyet raporları ile ilgili yazışmalar için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Araştırma ve Planlama İşleri (Genel) (600) Teşkilatlanma İşleri (601) İdarenin Teşkilat şemaları ile ilgili işler için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Hukuk işleri (Genel)(640) Dava Dosyaları (641) İdarenin tarafı olduğu bir idari dava için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no İdarenin tarafı olduğu bir vergi davası için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no 11

16 Her farklı dava için ayrı dosya açılacak olup, dava sürecinin bütün aşamalarına ilişkin belgeler ait olduğu dava dosyasından takip edilecektir. Dava esas numaraları veya dava dosyalarını birbirinden ayırmaya yarayacak özel numaralar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir. İdari ve Sosyal işler (Genel) (800) Saklama Süreli Standart Dosya Planı ile ilgili yapılacak işler için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Arşiv faaliyetlerinde ayıklama ve imha işlemleri için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Taşınır mal işlemleri (809) Taşınır mal istekleri için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Sosyal İşler (813) Personele lojman tesisi yada idarenin sahibi olduğu lojmanlarla ilgili işler için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Mali İşler (Genel) (840) Bütçe Hazırlama ve Uygulama İşleri (841) Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri (856) Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri ile ilgili işlemler için aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu-856-Evrak sayı no Personel İşleri (900) Personel Özlük işleri (903) Personelin yıllık izne ayrılması durumda aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Personelin emekli olarak görevden ayrılması durumda aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no Personelin kurum içi görevlendirmesi durumda aşağıdaki gibi bir dosyalama yapılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu Evrak sayı no 12

17 Personel için ayrı özlük dosyası açılacak olup, kodu ile tanımlanan belgeler kişinin özlük dosyasından takip edilecektir. Sicil Numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir kodu ile tanımlanan ancak personel özlük dosyasına konulmayacak veya personel özlük dosyasına konulmasına rağmen bir örneğinin ayrıca dosyalanması gerektiği düşünülen yazılar için kendi konu tanımlamasını ifade eden dosya numaraları ile de dosya açılabilecektir. B- VERGİ DAİRELERİ İÇİN ÖRNEKLER Örnek-1) Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğünün Personel Alım Talepleri ile ilgili bir yazısının sayı bölümü; bölümü; Evrak Sayı No Örnek-2) Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğünün İdari Dava ile ilgili yazışmasında sayı Evrak Sayı No Örnek-3) Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğünün Vergi Davası ile ilgili yazışmasında sayı bölümü; Evrak Sayı No Örnek-4) Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde Bina ve Tesislerinin Bakım Onarım işleriyle ilgili bir yazının sayı bölümü; Evrak Sayı No Örnek-5) Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde Tarama Kontrol servisince yapılacak inceleme için yazının sayı bölümü; Evrak Sayı No şeklinde olacaktır. -Gelir İşlerinde olduğu gibi ortak alanlarda da belirtilen kodlar dışında kod türetilmeyecek gerekli ayrıntı, köşeli parantez içinde belirtilecektir. 2- GELİR İŞLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ( ) A- MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ÖRNEKLER Vergi Dairesi Başkanlıklarında kullanılmak üzere Standart Dosya Planının Başkanlığımız için oluşturulan sayısal aralığında aşağıda örnekleri belirtilen kodların bazılarında sadece ana başlıklarının kullanılması uygun görülmüş olup bu kodlama yapıldıktan sonra [...] işareti içine aşağıda belirtilen formata uygun olarak kodlama yapılacaktır. 13

18 Merkez müdürlüklerinde Vergi Usul Kanunu uygulamaları için belirlenen (105), Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamaları için belirlenen (130) kodlan gibi konu kodu kullanıldıktan sonra "[...]" içerisinde özel kod kullanılacaktır. 1-Vergi Usul Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-l05[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no Örnek-1) -Takdir Komisyonu İşlemleri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğü için; İdari Birim Kimlik Kodu -105 [TAK- Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no Örnek-2) Anlaşmalı Matbaa İşlemleri Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğü için; İdari Birim Kimlik Kodu -105 [MAT- Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no Örnek-3) - Fatura Kullanma Mecburiyeti Bakımından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü İdari Birim Kimlik Kodu -105[ /12] Amme Alacakları Tahsil Usulü Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu -110[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 3-Vergi Uzlaşmaları Tarhiyat Öncesi İdari Birim Kimlik Kodu [Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no Tarhiyat Sonrası İdari Birim Kimlik Kodu [Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 4-Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-120[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 5-Kurumlar Vergisi Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-125[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 6-Katma Değer Vergisi Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-130[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 7-Özel Tüketim Vergisi Uygulamalari İdari Birim Kimlik Kodu-135[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 8-Harçlar Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-140[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 9-Yurt Dışına Çıkış Harcı İdari Birim Kimlik Kodu -150[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 14

19 10-Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-155[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no Özel Kanunlar Çerçevesinde Sağlanan İstisna ve Muafiyetler İdari Birim Kimlik Kodu-155[İlgili Kanun ve maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 11-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu -160[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 12-Fonlar (01) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu HABERLŞME KODU [-Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 13-Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-170[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 14-Belediye Gelirleri Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu Uygulamaları (01)Emlak Vergisi Kanunu İdari Birim Kimlik Kodu [Kanun maddesi-y.i/işlem numarası]-evrak sayı no (02)Belediye Gelirleri Kanunu İdari Birim Kimlik Kodu [Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak say. no 15-Banka ve Sigorta Vergisi Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-180[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak say. no 16-Özel İletişim Vergisi Kanunu Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-185[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak say. no 17-Şans Oyunları Vergisi İdari Birim Kimlik Kodu-190[Kanun maddesi-y.i/işlem numarası]-evrak say. no 18-Ödeme Kaydedici Cihazlar İdari Birim Kimlik Kodu-195.ilgili alt kod ile çalışacaktır Örnek-1) Kapsamı* İdari Birim Kimlik Kodu [Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no *Tebliğler için Bkz. Ortak Alanlar/Genel İşler/Mevzuat İşleri Örnek-2) Muafiyet İdari Birim Kimlik Kodu [Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 19-Gümrük Vergisi Uygulamaları İdari Birim Kimlik Kodu-200.ilgili alt kod ile çalışacaktır Örnek 15

20 Türk Gümrük Tarife Cetveli Değişiklikleri İdari Birim Kimlik Kodu [-Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 20-Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik İdari Birim Kimlik Kodu-205.ilgili alt kod ile çalışacaktır. Örnek Resmi Mühür İdari Birim Kimlik Kodu [Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 21-Bandrol İşlemleri İdari Birim Kimlik Kodu-210[Kanun maddesi-yıl/işlem numarası]-evrak sayı no 22-Servisler ve Otomasyon Donanımı Yerleşim Planları İdari Birim Kimlik Kodu-210[Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 23-e-Ortamda Yapılan İşlemler İdari Birim Kimlik Kodu-205.ilgili alt kod ile çalışacaktır. Örnek Beyanname İdari Birim Kimlik Kodu [Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 24-Sahte Belge kullanımı Sahte Belge kullanımı listeleri ve form 11 için geçerlidir. Vergi kimlik numarası işlemleri için 230 numaralı kod kullanılacaktır. İdari Birim Kimlik Kodu-225[Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 25-Vergi kimlik numarası Vergi kimlik numarası sorgulaması için bkz. ortak alanlar , yetki işlemleri için ise bkz. Ortak alanlar 713 İdari Birim Kimlik Kodu-230[Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 26-Uyum Analizi İdari Birim Kimlik Kodu-235[Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no 27-Gelir İşleri ile ilgili Diğer İşler İdari Birim Kimlik Kodu-299[Yıl/İşlem numarası]-evrak sayı no B-VERGİ DAİRELERİNİN KULLANACAĞI ÖRNEKLER Vergi dairesi müdürlükleri Gelir İşleri ile ilgili Standart Dosya Planındaki son sayfada yer alan 250 kodu ile ifade edilen Mükellef Hizmetleri ana başlığı altındaki kodları kullanacaktır. 16

21 250 ile başlayan kodlar faaliyet ile ilgili kodlar olup servis kodu olarak algılanmamalıdır. Örneğin kodu vergilendirme işlemlerinde sürekli işlemleri temsil etmekte vergilendirme servisini temsil etmemektedir kodu sicil işlemlerini temsil etmekte sicil servisini temsil etmemektedir takip işlemlerini temsil etmekte takip servisini temsil etmemektedir. Bu nedenle yukarıdaki kodlama sisteminde yer alan sicil, vergilendirme, takip, icra ve satış gibi ifadeler konu adlarını temsil ettiğinden servis adları gibi algılanmamalıdır. Bu kodlar faaliyet konularını temsil etmektedir. Bu nedenle Standart dosya planı içerisinde Vergilendirme 1, Vergilendirme 2, KDV 1, KDV 2, Muhasebe gibi servis adlarını temsil eden hiçbir kısaltma kullanılmayacaktır. 250 kodu altında belirtilen ana başlık altında yer alan alt başlık dışında başlık açılmayacaktır. Her bir vergi türü ile ilgili gibi ayrı bir başlık açılması, yeni bir kod türetilmesi anlamına geleceğinden, standart dosya planında değişikliği ifade eder ve bu değişiklikler, Başkanlığımız ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün onayı dahilinde yapılabilmektedir. Kullanılacak genel kalıp: İdari Birim Kimlik Kodu-250. [Mükellefin vergi kimlik numarası]- Evrak Sayı No 1-Sicil İşlemleri Esenler Vergi Dairesi tarafından A mükellefi ile ilgili tutulan sicil işlemlerine ilişkin yapılan kodlamada; [A Mükellefin Vergi Kimlik No] - Evrak Sayı No 2-Vergilendirme İşlemleri 3-Sürekli İşlemler Esenler Vergi Dairesi tarafından B mükellefi ile ilgili düzeltme işlemi için mükellefe yazılan yazıya ilişkin yapılan kodlamada; [B Mükellefinin Vergi Kimlik No] - Evrak Sayı No 4-Süreksiz işlemler Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğünün A mükellefinin özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve veraset ve intikal vergisi gibi süreksiz yükümlülük işlemlerine ilişkin yazışmalarda aşağıdaki iki seçenekten biri kullanılacaktır. 1. Seçenek [A Mükellefinin Vergi kimlik No]-Evrak Kayıt No 2. Seçenek Her bir vergi türü ile ilgili ayrı kodlama yapılmak isteniyorsa o vergi türü köşeli parantez içinde kanun numarası ya da isim kısaltmasıyla ifade edilecektir. Örneğin: [A Mükellefinin Vergi Kimlik No -ÖTV]-Evrak Kayıt No [A Mükellefinin Vergi Kimlik No -MTV]-Evrak Kayıt No 17

22 [A Mükellefinin Vergi Kimlik No -7338]-Evrak Kayıt No 5-İcra Satış işlemleri Esenler Vergi Dairesi tarafından B mükellefinin icra ve satış işlemlerine ilişkin yapılan kodlama aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde olacaktır. 6-Uzlaşma [B Mükellefinin Vergi Kimlik No] - Evrak Sayı No Esenler Vergi Dairesi tarafından A mükellefinin tarhiyat öncesi/sonrası uzlaşma ile ilgili işlemlerine ilişkin yapılan kodlama aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde olacaktır [A Mükellefinin Vergi Kimlik No-Uzl] - Evrak Sayı No 18

23 3- BİRİM İSİMLERİNİN KISALTILMASI Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişim sağlamak amacıyla yazılan yazılarda 02/12/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile belirtilen yazışma kurallarına uyulmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bazı birim adlarının uzun olması nedeniyle yazışma, belge ve dokümanlarda kısaltma yapılmasını gerektiren durumlarda yapılan kısaltmaların standart olmaması belgenin içeriğinin anlaşılmasını zaman zaman güçleştirmektedir. Bu nedenle yönetmelik kapsamı dışında ve sadece Merkez birimleri ile Grup Müdürlükleri arasındaki İVDB servis mesajları, faaliyet raporları, brifingler, istatistikler, anketler, gibi iletişim, doküman ve belgelerde belirli bir standardı sağlamak amacıyla tarih ve Seri: A Sıra No: 292 sayılı tamimde belirtilen 01/10/2012 tarihinden itibaren EK:3 yer alan Birim Adları Kısaltma Tablosunda belirtilen kısaltılmış birim isimlerinin kullanılması gerekmektedir. 19

24 4- İSTATİSTİKLER Başkanlığımız Strateji ve İstatistik Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan konularda aylık olarak Vergi Dairesi Müdürlüklerinden istatistik amaçlı bilgiler toplanmaktadır. İstatistiklerin sağlıklı ve zamanında toplanabilmesi için ilgi yazılı tamim gereğince hazırlanan tablolar Vergi Daireleri Müdürlüklerince doldurularak Uygulama Grup Müdürlüklerine gönderilmekte, Uygulama Grup Müdürlükleri tarafından da bu tablolar Strateji ve İstatistik Müdürlüğüne gönderilmektedir. İstatistik amaçlı istenen bu tabloların bazılarının güncelliğini kaybetmesi, bazılarının vergi dairesi dışı kaynaklarla elde edilebilmesi ve bazı tabloların birleştirilmesi nedeniyle, söz konusu tablolar güncellenmiş olup, EK:4 Devam Eden İstatistikler Listesindeki tablolar yine Vergi Dairesi Müdürlüklerince doldurularak Uygulama Grup Müdürlüklerine gönderilmesi, Uygulama Grup Müdürlüklerince de kendilerine gelen tabloların birleştirilmek suretiyle Strateji ve İstatistik Müdürlüğüne gönderilmesi tarih ve Seri No: A Sıra No:242 sayılı tamim ile bildirilmiştir. EK:4 Devam Eden İstatistikler Listesinde yer alan tabloların tamimde de belirtilen 2012 Ocak döneminden itibaren Vergi Daireleri Müdürlüklerince doldurularak ilgili dönemi takip eden ayın 8. gününe kadar Uygulama Grup Müdürlüklerine gönderilmesi, Uygulama Grup Müdürlüklerince de ilgili dönemi takip eden ayın 10. gününe kadar Strateji ve İstatistik Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilerin zamanında ve sağlıklı toplanabilmesi için Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Uygulama Grup Müdürlüklerince söz konusu tabloların, Başkanlığımızca hazırlanan excel formatındaki programı kullanarak doldurulması gerekmektedir. Aksi belirtilmediği sürece bu program dışında başka bir program kullanılmamalı ve herhangi bir tablo hazırlanmamalıdır. Söz konusu program ve programın kullanılmasına ilişkin açıklamalar İstatistik Toplama Programının Kullanım Kılavuzu adıyla Ek:5 te yer almaktadır. EK:4 Devam Eden İstatistikler Listesinde yer alan Tahakkuk Tahsilat Farkı Analizi (Bakaya) Tablosunun birimler arasında farklı yöntemler izlenerek doldurulması, söz konusu tablo sonuçlarının hatalı yorumlanmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle Tahakkuk Tahsilat Farkı Analizi (Bakaya) Tablosunun doldurulmasında EK: 6 da yer alan Tahakkuk Tahsilat Farkı (Bakaya) Analizi Tablosunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar kılavuzunda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. 20

25 5- CEVAPLI RAPORLAR Bilindiği üzere Vergi Dairesi Müdürlükleri, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Vergi Daireleri İşlem Yönergesi hükümleri gereğince, teftişe yetkili olan birimler tarafından teftiş edilmekte, yapılan teftiş sonucunda raporlar düzenlenmektedir. Düzenlenmiş olan raporlarla ilgili yapılacak işlemler Cevaplı Raporun Ek Maddesinde, Rapor hakkında yapılacak işlemler başlığı altında gösterilmekte, ayrıca Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin Rapor ve Tutanaklar Üzerine Yapılacak İşlemler Bölümünde inci maddelerindeki ayrıntılı düzenlemelerde uygulamanın nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Teftiş Raporlarının sırası ile koordineli olarak cevaplandırılması ve verilen cevapların birleştirilerek imzalanması için gerekli işlemleri yürütmek üzere, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarihli onayı ile Grup Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir. Teftiş Raporlarının cevaplanması aşamasında herhangi bir uygulama eksikliğine sebep olunmaması için aşağıdaa yapılmış olan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. A-Teftiş Edilen Vergi Dairesi Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler Teftiş edilen memurlar, rapor maddesinde yer alan işlemle ilgili memur, servis şefi ve müdür yardımcısı hiyerarşik düzeni içerisinde, her maddeye ayrı şekilde açıklama yapmak ve imzalamak suretiyle cevap vereceklerdir. Bu personel tarafından verilen cevaplar, Müfettişin adresine gönderilmeyecek sadece Teftiş Raporları Klasöründe muhafaza edilecektir. Vergi Dairesi Müdürü; ilgili memur, servis şefi ve müdür yardımcısı tarafından verilen cevapların doğruluk derecesini araştırdıktan sonra her maddeye ayrı ve raporun düzenleniş biçimine uygun olarak süresinde teftiş edilen memur olarak cevap verecektir. Vergi Dairesi Müdürünün verdiği cevaplar, birinci derece amir olan Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürünün ve ikinci derece amir olan Vergi Dairesi Başkanının cevaplarıyla birlikte müfettişin adresine (2 nüsha) gönderilecektir. B-Grup Müdürlüklerinin yapacağı işlemler Cevaplı Raporların hazırlanması sırasında ilgili Grup Müdürlüğünü ilgilendiren cevapların hazırlanması aşamasında cevaplanan ilgili her maddenin; memur, servis şefi, müdür yardımcısı ve müdür tarafından sadece paraflanması, grup müdürü tarafından imzalanması yeterli olup; Vergi Dairesi Başkanı adına ayrıca imza açılmasına lüzum bulunmamaktadır. Grup Müdürlükleri tarafından ilgili maddelere verilecek cevapların Ek:7 Grup Müdürlükleri İçin Örnek Cevaplı Rapor Cevabında yer alan örneğe uygun şekilde 2 nüsha olarak hazırlanması yeterli olacaktır. 21

26 6- KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince oluşturulan Kamu Hizmet Standartları Tablosusun hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ilan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tablo Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ekinde Ek-3 adıyla yer alan açıklamalara uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış olup tabloya Gelir İdaresi Başkanlığı internet ana sayfasından ulaşılabilmektedir. Buna göre; Vergi Dairesi Müdürlükleri söz konusu tablonun güncel halini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından indirerek tablonun sonundaki müracaat makamı bölümünde ilk müracaat yeri Vergi Dairesi Müdürlükleri (ilçeler dahil) ve bağlı Vergi Daireleri için Vergi Dairesi Müdürü veya Mal Müdürü, ikinci müracaat yeri ise İlgili birimin bağlı bulunduğu Uygulama Grup Müdürü yazılacak, tablo A3 veya daha büyük kağıda dökümü alınarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ilan edilecektir. Söz konusu tablolarda yer alan hizmetlerle ilgili olarak oluşabilecek şikayetlere ilişkin, müracaat makamı bölümündeki iletişim bilgilerinin ve müracaat makamı bilgilerinin eksiksiz yer alması ve bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda derhal güncellenmesinin sağlanması gerekmektedir. 22

27 7- BİLGİSAYAR SİSTEMİ ARIZA BİLDİRİMİ VE HİZMET TALEBİ Başkanlığımız birimlerinde bulunan EVDO harici bağımsız bilgisayarlarda meydana gelen arızaların tamir ve bakımı, internet hizmeti ile ilgili sorunlar ve kurulum talepleri Strateji ve İstatistik Müdürlüğünce karşılanmaktadır. Söz konusu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için meydana gelecek arızaların bildirilmesinde EK:8 ekte yer alan Bilgisayar Sistemi Arıza Bildirimi Ve Hizmet Talebi Takip Formu kullanılacaktır. Bu form doldurulmadan bildirilen sorunlar Müdürlüğümüzce dikkate alınmayacaktır. Tamir ve bakımı yapılacak bilgisayar adedinin 2 den fazla olması durumunda gerekli müdahale teknik ekibimiz tarafından yerinde yapılacaktır. Bu nedenle arızalı bilgisayar adedinin 2 den az olması durumunda ekteki form ile birlikte arızalı bilgisayarların Başkanlığımız Strateji ve İstatistik Müdürlüğü İnternet Servisine kurye aracılığı ile gönderilmesi, arızalı bilgisayar adedinin 2 den fazla olması durumuna sadece ekteki formun doldurularak Müdürlüğümüze faks ve kurye ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu genel tamimin yayımlanması ile birlikte daha önce aynı konuda yayımlanmış tamimler uygulamadan kaldırılmıştır. Ayrıca bundan böyle uygulamada süreklilik arz edecek hususlar hakkındaki değişiklikler artık bu tamim değiştirilerek yapılacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereği ile iş bu yazımızın Grup Müdürlüğünüze bağlı birimlere duyurulmasını rica ederim. Mustafa DAKIN Vergi Dairesi Başkanı./10/2013 Düzenleyen./10/2013 S.Şefi./10/2013 Müdür V../10/2013 Grup Müdür V. : A.KARATAŞ : İ.SANLI : T.ÇİFTÇİ : E. İNCE DAĞITIM: Gereği: Tüm Birimler 23

28 EKLER EK 1: İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI EK 2: STANDART DOSYA PLANI GELİR İŞLERİ TABLOSU ( ) EK 3: BİRİM ADLARI KISALTMA TABLOSU EK 4: DEVAM EDEN İSTATİSTİKLER EK 5: İSTATİSTİK TOPLAMA PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU EK 6: TAHAKKUK TAHSİLAT FARKI (BAKAYA) ANALİZİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EK 7: GRUP MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ÖRNEK CEVAPLI RAPOR CEVABI EK 8:BİLGİSAYAR SİSTEMİ ARIZA BİLDİRİMİ VE HİZMET TALEBİ TAKİP FORMU

29 EK 1: İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İdari Birim Kimlik Kodu: MERKEZ BİRİMLERİ MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HAKLARI VE İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ USUL MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KATMA DEĞER-ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HİZMETLERİ DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER VERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK VE İHTİLAFLI İŞLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK BÜROSU İHTİLAFLI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ İHBARLAR VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRDE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GRUP MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ EDİNME MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜKLERİ AVCILAR UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇELİEVLER UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAMPAŞA UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FATİH UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İKİTELLİ UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAĞITHANE UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MECİDİYEKÖY UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PENDİK UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPKAPI UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜMRANİYE UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Ek 1 Sayfa:1

30 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ ADALAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAPA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇATALCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ FATİH VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GALATA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNGÖREN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİSAR VERASET VE HARÇLARVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KASIMPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOCASİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ LALELİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MERCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MERTER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MEVLANAKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ NAKİL VASITALARI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ NURUOSMANİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ RAMİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ RIHTIM VERASET VE HARÇLARVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANAHMET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SÜLEYMANİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ek 1 Sayfa:2

31 ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YAKACIK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YEDİTEPE VERASET VE HARÇLARVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKDİR KOMİSYONLARI NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU NO.LU DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU Ek 1 Sayfa:3

32 Ana Dosya 1. Alt Konu 1. Alt konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK 2: STANDART DOSYA PLANI GELİR İŞLERİ TABLOSU ( ) GELİR İŞLERİ 100 Gelir işleri (Genel) 105 Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 15 C Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 110 Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Uygulamaları 15 C Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 111 Kabahatler Kanunu Uygulamaları 115 Vergi Uzlaşmaları 01 Tarhiyat Öncesi 15 A3 02 Tarhiyat Sonrası 15 A3 99 Diğer 15 C 120 Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları 15 A3 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 125 Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 15 A2 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 130 Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları 10 A2 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 135 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamaları 10 A2 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 140 Harçlar Kanunu Uygulamaları 15 A3 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 145 Eğitime Katkı Payı 15 A3 150 Yurt Dışına Çıkış Harcı 15 A3 155 Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 15 A3 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 160 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulamaları 15 A3 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 165 Fonlar 01 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 01 Matrah 10 A2 02 Beyan ve Ödeme 10 A2 03 Muafiyet ve İstisnalar 10 A2 04 Oran 10 A2 05 İade 10 A2 02 Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 10 A2 03 Kooperatifçiliği Tanıtım ve Eğitim Fonu 10 A2 04 Madencilik Fonu 10 A2 05 Tütün Fonu 10 A2 99 Diğer 10 C 170 Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 10 A2 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir Ek 2 Sayfa:1

33 Belediye Gelirleri Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu 175 Uygulamaları 01 Emlak Vergisi Kanunu 10 A2 02 Belediye Gelirleri Kanunu 10 A2 99 Diğer 10 A2 180 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulamaları 15 A2 185 Özel İletişim Vergisi Uygulamaları 15 A2 Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 190 Şans Oyunları Vergisi Kanun maddesine göre dosyalama yapılması halinde, maddeler "[ ]" işareti içinde kodlanabilecektir 195 Ödeme Kaydedici Cihazlar 01 Kapsam 15 A3 Tebliğler için Bkz. Ortak Alanlar/Genel İşler/Mevzuat İşleri Muafiyet 15 A3 03 Mali Hafıza 15 A3 04 Mühürlenen ve Satılan Cihazlar 15 A3 İhbarlar için bkz. Ortak Alanlar/Teftiş/Denetim İşleri Bakım Onarım Yetkisi (Servis Elemanları) 15 A2 06 Servis Elemanlarının Görev ve Sorumlulukları 15 A3 Yönetmelik, Talimat, Duyuru vb. için Bkz. Ortak Alanlar/Genel İşler/Mevzuat İşleri ; Görüşler İçin bkz. Ortak Alanlar/Genel İşler/Görüşler Firmaların Cihaz Onayları 15 A2 Firma Talep Sevk İşlemleri İçin kodu kullanılacaktır. 08 Satış ve Devir 15 C Firma Talep Sevk İşlemleri İçin kodu kullanılacaktır. 99 Diğer ÖKC Komisyonu ile İlgili yazışmalar için Bkz.Ortak Alan/Genel İşler/Kurullar ve Toplantılar Gümrük Vergisi Uygulamaları 01 Türk Gümrük Tarife Cetveli Değişiklikleri B D 02 Muafiyet 10 A3 01 ithalat Rejimi-Dahilde İşleme-Geçici İthalat-Yatırım Teşvik 02 Bedelsiz ithalat, Hibe 03 Sınır Ticareti 04 Kıyı Ticareti 05 Transit Rejimi 06 ihracat Rejimi 07 ihracatı Teşvik 08 Hariçte işleme Rejimi 09 Gümrük Muafiyeti 10 Gümrük Kıymeti 11 Rıhtım Resmi-UAYR, Ek Vergi, SSDF.EGS, SHV 12 Tekel Maddeleri, Oyun Kağıtları 13 Damga Resmi-Istihsal Vergisi 03 Oranlar 01 KDV 15 A3 02 ÖTV 15 A3 99 Diğer 15 C Serbet Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 205 Yeminli Mali Müşavirlik Ek 2 Sayfa:2

34 01 Başvuru 15 A3 02 Mal Bildirimleri B D 03 Resmi Mühür 15 C 04 Ücret / Tarife B A 05 Disiplin 01 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 15 D 02 Yeminli Mali Müşavirler 15 D 06 Meslek Odaları 15 A3 07 Tekdüzen Hesap Planı İşlemleri B A3 99 Diğer 15 C 210 Bandrol İşlemleri 15 C 215 Servisler ve Otomasyon Donanımı Yerleşim Planları B A 220 e- Ortamda Yapılan İşlemler 01 Beyanname 15 C 02 Fatura 15 C 03 Tahsilat 15 C 04 Haciz 15 C 05 Belge Basımı (Anlaşmalı Matbaalar) 15 C 06 Vergi Levhası 15 C 99 Diğer 15 C 225 Sahte Belge Kullanımı 10 C Sahte belge kullanımı kodu, sahte belge kullanımı listeleri ve Form 11 için geçerlidir. Vergi kimlik numarasında yapılacak işlemler için bkz Vergi Kimlik Numarası İşlemleri 10 C Sorgulama için bkz , yetki işlemleri için bkz Uyum Analizi 15 A1 250 Mükellef Hizmetleri 01 Sicil 5 C 02 Vergilendirme 5 C 01 Sürekli 02 Süreksiz 03 Takip 10 C 04 İcra ve Satış 10 C 99 Diğer Tarama Servislerinin yapacağı incelemeler İçin bkz ; İhtilaflı İşler servisleri yürüttüğü Vergi Davaları için bkz ; İdari Davalar için bkz Her bir mükellef için ayrı dosya açılması halinde mükellef numarasını ifade eden özel kodlar"[...]" işareti içerisinde değerlendirilecektir. 299 Gelir İşleri ile İlgili Diğer İşler 15 C UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR Saklama Kodlarının Açılımı: A : Devlet Arşivlerine Gönderilir. A1 : Örnek Yıllar Gönderilir. A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir. B : Kurumunda Saklanır. C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir. D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez. Ek 2 Sayfa:3

35 Planda geçen saklama süreleri, dosyanın kapandığı tarihten itibaren geçen süreyi ifade eder sayısal aralığında tanımlanmamış ana hizmet faaliyetleri için ortak olanlardaki dosya kodları ve saklama süreleri dikkate alınacaktır. Dosya Planının 2. ve 3. alt bölümlerinde ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir. Aynı kodu taşıyan belge ve dosyaların birbirinden ayrıştırılmasını sağlayacak özel kodlar köşeli parantez "[ ]" işareti içerisinde kullanılabilecektir, önek : Birim kodu-konu kodu [Kanun Md.- Yıl/İşlem No]-Evrak Sayı No. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ve Standart Dosya Planının ortak alanlar (Genel Yazışmalar) ile ilgili kodlarına Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü web sitesinin (www.devtetarsivleri.gov.tr) ana sayfasında yer alan "Duyurular" bölümünden "Güncellenen Ortak Alanlara Ait Standart Dosya Planı-2011" başlığından ulaşılabilecek olup, bu alanla ilgili düzenlemeler buradan takip edilebilecektir. Ek 2 Sayfa:4

36 EK 3: BİRİM ADLARI KISALTMA TABLOSU GRUP MÜDÜRLÜKLERİ (MGM) MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ (MM) UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜKLERİ (UGM) DENETİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ (DK) USUL GM USUL AVCILAR UGM AVCILAR DK MÜKELLEF HAKLARI BAHÇELİEVLER UGM BAHÇELİEVLER DK GELİR VERGİLERİ GM GELİR BAYRAMPAŞA UGM BAYRAMPAŞA DK KDV GM KDV FATİH UGM FATİH DK DİĞER VERGİLER GM DİĞER VERGİLER İKİTELLİ UGM İKİTELLİ DK TAHSİLAT GM TAHSİLAT KADIKÖY UGM KADIKÖY DK HUKUK VE İHTİLAFLI İŞLER GM HUKUK KAĞITHANE UGM KAĞITHANE DK İHTİLAFLI İŞLER MECİDİYEKÖY UGM MECİDİYEKÖY DK DENETİM GM DENETİM PENDİK UGM PENDİK DK İHBARLAR TOPKAPI UGM TOPKAPI DK STRATEJİ GM STRATEJİ ÜMRANİYE UGM ÜMRANİYE DK İNSAN KAYNAKLARI GM DESTEK HİZMETLERİ GM İNSAN KAYNAKLARI ÖZEL BÜRO EĞİTİM BİLGİ EDİNME İDARİ VE MALİ İŞLER DÖKÜMANTASYON VERGİ DAİRELERİ ADALAR ÇATALCA İKİTELLİ MECİDİYEKÖY SÜLEYMANİYE ANADOLU DAVUTPAŞA KADIKÖY MERCAN ŞİLE ATIŞALANI DIŞ TİCARET KAĞITHANE MERTER ŞİŞLİ AVCILAR ERENKÖY KARTAL MEVLANAKAPI TUNA BAKIRKÖY ESENLER KASIMPAŞA NAKİL TUZLA BAYRAMPAŞA FATİH KOCAMUSTAFAPAŞA NURUOSMANİYE ULAŞTIRMA BEŞİKTAŞ GALATA KOCASİNAN PENDİK ÜMRANİYE BEYAZIT GAZİOSMANPAŞA KOZYATAĞI RAMİ ÜSKÜDAR BEYKOZ GÖZTEPE KÜÇÜKÇEKMECE RIHTIM YAKACIK BEYLİKDÜZÜ GÜNEŞLİ KÜÇÜKKÖY SARIGAZİ YEDİTEPE BEYOĞLU GÜNGÖREN KÜÇÜKYALI SARIYER YENİBOSNA BOĞAZİÇİ HALKALI LALELİ SİLİVRİ ZEYTİNBURNU BÜYÜKÇEKMECE HİSAR MARMARA SULTANAHMET ZİNCİRLİKUYU ÇAPA HOCAPAŞA MASLAK SULTANBEYLİ DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI (DTKB) GEÇİCİ TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI (GTKB) 1 NOLU DTKB ADALAR GTKB NURUOSMANİYE GTKB 2 NOLU DTKB BEŞİKTAŞ GTKB TUNA GTKB 3 NOLU DTKB BEYAZIT GTKB ULAŞTIRMA GTKB 4 NOLU DTKB BEYÜKDÜZÜ GTKB ÜMRANİYE GTKB 5 NOLU DTKB BEYOĞLU GTKB YAKACIK GTKB 6 NOLU DTKB BOĞAZİÇİ GTKB YENİBOSNA GTKB 7 NOLU DTKB BÜYÜKÇEKMECE GTKB ZEYTİNBURNU GTKB 8 NOLU DTKB ÇATALCA GTKB ZİNCİRLİKUYU GTKB 9 NOLU DTKB DAVUTPAŞA GTKB ÇAPA GTKB 10 NOLU DTKB EREMKÖY GTKB LALELİ GTKB 11 NOLU DTKB FATİH GTKB MEVLANAKAPI GTKB 12 NOLU DTKB GÖZTEPE GTKB SÜLEYMANİYE GTKB 13 NOLU DTKB GÜNGÖREN GTKB SULTANAHMET GTKB 14 NOLU DTKB İKİTELLİ GTKB 15 NOLU DTKB KAĞTTHANE GTKB 16 NOLU DTKB KASIMPAŞA GTKB 17 NOLU DTKB KOZYATAĞI GTKB 18 NOLU DTKB KÜÇÜKÇEKMECE GTKB 19 NOLU DTKB KÜÇÜKYALI GTKB 20 NOLU DTKB MARMARA GTKB 21 NOLU DTKB MASLAK GTKB 22 NOLU DTKB MERCAN GTKB 23 NOLU DTKB MERTER GTKB 24 NOLU DTKB NAKİL GTKB Ek 3 Sayfa:1

37 EK 4: DEVAM EDEN İSTATİSTİKLER DEVAM EDEN İSTATİSTİKLER Tahsil Edilmemiş Kamu Alacakları (Bakaya) Analiz Tablosu KDV Genel Tablo (KDV İade, Mahsup Talebi ile Tecil- Terkin İşlemleri) DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMİN TARİHİ SAYISI TAMİMİ YAPAN BİRİM Strateji Grup Müdürlüğü KDV Grup Müdürlüğü No'lu Genel Tebliğler Kapsamında KDV Tablosu KDV Grup Müdürlüğü Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları Strateji Grup Müdürlüğü Yeni Tescil ve Terk Etmiş Mükellef Sayıları Strateji Grup Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürleri Tarafından Düzenlenen İnceleme Sonuçları Strateji Grup Müdürlüğü Vergi İnceleme ve Yaygın Yoğun Denetim Sonuçları Strateji Grup Müdürlüğü Takdir Komisyonu Aylık Faaliyet Çizelgesi Strateji Grup Müdürlüğü Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilat Tablosu KDV Grup Müdürlüğü Aylık Yapılan Red ve İadeler KDV Grup Müdürlüğü Ek 4 Sayfa:1

38 EK 5: İSTATİSTİK TOPLAMA PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU PROGRAM HAKKINDA Bu dosya Strateji ve İstatistik Müdürlüğü tarafından istenen istatistiklerin belirli formata göre hızlı ve doğru bir şekilde alınabilmesi için oluşturulmuştur. PROGRAMIN ÇALIŞMA MANTIĞI Bu program ile, 1-Uygulama Grup Müdürlüğüne gönderilmesi gereken tabloların tek bir dosyada toplanması, 2-Programda yer alan bütün istatistiklerin belirli bir formata göre girişinin sağlanması, 3-Bütün tabloların tek seferde Uygulama Grup Müdürlüğüne gönderilmesi amaçlanmıştır. Program web üzerinden çalışmamaktadır. Dosyanız sizin bilgisayarınızda tutulur. Bütün tablo girişleri tamamlandıktan sonra ana ekranda aktif olacak düğme ile yeni bir veri dosyası (gönderme dosyası) oluşturulması sağlanır. Program bu veri dosyasını otomatik olarak Uygulama Grup Müdürlüğüne göndermez. Bu veri dosyasını (gönderme dosyası) İVDB servisleri üzerinden mesaj ekinde Uygulama Grup Müdürlüğüne göndermeniz gerekir. PROGRAMIN ÇALIŞMASI İÇİN MAKROLARIN ETKİNLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR Bu program excel dosyasında makro (visual basic) kullanılarak hazırlanmıştır. Genel olarak İçinde makro bulunan excel dosyalarının çalıştırılabilmesi için kullanmış olduğunuz excel programında makroların çalışmasına önceden izin verilmiş olmalıdır. bu nedenle kullanmış olduğunuz excelde makro güvenlik seviyesini düşürmeniz veya ilk defa çalıştırılırken makroların aktifleştirilmesi gerekmektedir. YARDIM KONULARI MAKROLARI ETKİNLEŞTİRME PROGRAMI BAŞLATMA İSTATİSTİK TABLOLARINI AÇMA İSTATİSİTK TABLOLARINI KAYDETME GÖNDERME DOSYASI OLUŞTURMA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR MAKROLARI ETKİNLEŞİTRME Excel 2003 sürümünde "Araçlar" / "Makro" / "Güvenlik" "Güvenlik Düzeyi Orta veya Düşük" seçeneğinden birini seçiniz. Excel 2007 sürümünde Excel sayfasının sol üst kısmında bulunan Microsoft Office Simgesi'ni ve sonra da Excel Seçenekleri'ni tıklayınız. Sırasıyla "Güven Merkezi" / "Güven Merkezi Ayarları" / "Makro Ayarları" nı tıklayınız. Sonra "Tüm Makroları Etkinleştir" seçeneğini işaretleyip tamam tuşuna tıklayınız. Excel 2010 sürümünde Makroların bulunduğu dosyayı açtığınızda kalkan simgesiyle birlikte sarı "İleti Çubuğu ve İçeriği Etkinleştir" düğmesi görüntülenir. "İleti Çubuğu'nda İçeriği Etkinleştir" i tıklayınız. Ek 5 Sayfa:1

39 PROGRAMI BAŞLATMA Makroları etkinleştirdikten sonra " ÇALIŞTIR" çalıştırınız. düğmesine tıklayarak programı Programı çalıştırınca İstatistiklerin durumunu gösteren ana ekran gelecektir. Ek 5 Sayfa:2

40 İstatistik tablolarını doldurmaya başlamadan önce dairenizi seçmelisiniz. Daire seçimini ve veritabanına ilk kayıt yapıldıktan sonra daire adını değiştiremezsiniz. İSTATİSTİK TABLOLARINI AÇMA İstatistik listesinden doldurmak istediğiniz istatistiğin üzerine çift tıklayarak formu açabilirsiniz. İSTATİSTİK TABLOLARINI KAYDETME Örnek olarak "Bakaya Analizi" Formunu açtığımızda ay ve yıl kısmı istatistik dönemi olarak seçili gelecektir. İlgili kutulara veri girişi yapıldıktan sonra "Kaydet/Önizle" düğmesine tıklanarak kayıt yapılacaktır. Ek 5 Sayfa:3

41 Kayıt yapıldıktan sonra yazdırmak için yeni bir sayfa oluşturulacak ve ekrana bilgi mesajı gelecektir. Ek 5 Sayfa:4

42 Bu yazdırma sayfasının çıktısı alınarak yetkiliye imzalattırılacak ve dosyada saklanacaktır. GÖNDERME DOSYASI OLUŞTURMA İstatistiklerin girişlerinin yapılması ile istatistikleriniz Uygulama Grup Müdürlüğü'ne gönderilmiş olmaz. İstatistiklerinizin Uygulama Grup Müdürlüğü'ne gönderilebilmesi için öncelikle Gönderme Dosyası oluşturmanız ve oluşturulan bu dosyayı İVDB servisleri üzerinden Uygulama Grup Müdürlüğünüze göndermeniz gerekmektedir. İstatistiklerin tamamı oluşturulduktan sonra "Gönderme Dosyası Oluştur" düğmesi aktif olacaktır. Ek 5 Sayfa:5

43 Gönderme Dosyası oluştur düğmesine tıkladığınızda yeni dosyanın kaydedileceği yeri soran bir pencere gelecektir. İVDB Servislerinden mesaj yolu ile bu dosyayı göndereceğinizden dosya konumunu önceden bildiğiniz bir yer olarak seçiniz. Kaydet düğmesine tıkladığınızda ilgili dönem verilerini içeren yeni dosya belirlediğiniz konuma kaydedilecektir. Ayrıca istatistik oluşturma dosyası da kendini güvenlik için kaydedecektir. Ek 5 Sayfa:6

44 Kayıt işlemi tamamlandığında ekrana bilgilendirme mesajı gelecektir. Kaydettiğiniz dosyada sadece ilgili dönemin verileri bulunmaktadır. Program otomatik olarak bu dosyayı Uygulama Grup Müdürlüğüne göndermez. Bu dosyayı İVDB Servisleri üzerinden bağlı bulunduğunuz Uygulama Grup Müdürlüğüne mesaj ekinde göndereceksiniz. Ayrıca programın bulunduğu dosyayı göndermenize gerek yoktur. Uygulama Grup Müdürlüğü sizin oluşturduğunuz gönderme dosyasını kendilerinde bulunan program yardımıyla veritabanlarına ekleyecektir. Bu nedenle gönderme dosyası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayınız. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 1-Önceki dönemden devir bilgisi bulunan tablolarda (KDV tablosu ve Takdir sonuçları) ilk dönem için devir satırı boş ve veri girişine açık olarak ekrana gelecektir. Takip eden aylarda ise bir önceki dönem verisi otomatik olarak bu satırlara yüklenecektir. Sonradan değişiklik yapılamayacaktır. 2-Kayıt yapılan geçmiş dönemlere sonradan kayıt yapılamayacaktır. Ek 5 Sayfa:7

45 EK 6: TAHAKKUK TAHSİLAT FARKI (BAKAYA) ANALİZİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Analiz tablosu ile ilgili genel olarak bilinmesi gerekenler Tahakkuk Tahsilat Farkı (Bakaya) Analizi Tablosu, 125 Kalem Telgraf Bilgisinde yer alan Tahakkuk ve Tahsilat tutarlarının genel toplamları arasındaki farkın açıklamasını gösteren ve tahsil edilebilir tutarın bulunmasını sağlayan tablodur. Analiz tablosunun hazırlanmasında 125 kalem tel bilgisi ve borç dökümleri kullanılmaktadır. Ancak tel bilgisi ve borç dökümlerinin oluşturulma şekilleri farklı olduğundan hesaplamalar arasında fark oluşmaktadır. Tahakkuk ve tahsilat tutarları 125 Kalem Telgraf Bilgisinden alınmaktadır. Tel bilgisi ait olduğu dönemden sonra yapılan işlemleri kapsamamaktadır. Borç dökümleri ise dökümün alındığı güne kadar yapılan işlemleri de kapsayacak şekilde alınmaktadır. Bu nedenle vadesi ilgili aya kadar olan borçlar seçilerek alınan borç dökümlerinde ilgili aydan sonra yapılan işlemler hesaplamaya dahil edilerek borç dökümü hazırlandığından Tel bilgisinde yer alan Bakaya tutarı ile borç dökümleri toplamları arasında fark oluşacaktır. 125 Kalem Telgraf Bilgisinde fiilen tahakkuk eden tutarlar yer almakta borç dökümlerinde ise henüz kesinleşmemiş gecikme zammı tutarı da toplam tutara dahil edilmektedir. Bu nedenle Bakaya Analizinde borç dökümlerindeki rakamların gerekli olduğu satırlarda vergi aslı tutarları dikkate alınacak Bugün Ödense Kesinleşen Gecikme Zammı Tutarları dikkate alınmayacaktır. TAHAKKUK TAHSİLAT FARKI (BAKAYA) ANALİZİ 1- VERGİ DAİRELERİ TAHAKKUK TOPLAMI 2- VERGİ DAİRELERİ TAHSİLAT TOPLAMI TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI (2/1) % 3- BAKAYA (1-2) A) ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN B) BU YILDAN GELEN 4- VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR (A+B+C+D+E) A) GELİR VERGİSİ TOPLAM (a+b+c+d) a) Gelir Vergisi (0001) b) Basit Usul (0014) SATIRLARIN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 125 Kalem Telgraf Bilgisinde Tahakkuk Sütununun Genel Toplam tutarı yazılacaktır 125 Kalem Telgraf Bilgisinde Tahsilat Sütununun Genel Toplam tutarı yazılacaktır Ayrıntılı olarak tablo ekindeki ek açıklama bölümünde açıklanan yöntem ile hesaplanacaktır Bakaya tutarından Önceki yıldan devreden tutarın düşülmesi ile bulunacaktır. 1. Taksit Gelir Vergisi ödeme süresi Mart ayını geçmediğinden Nisan dönemi bakaya analizi için 2. Taksit tutarı hesaplanacaktır. 2. Taksitin bulunmasında vadesi gelmemiş alacaklar listesinde vergi kodu 0001 taksit sayısı 2 ve vadesi seçilerek excelde süzme işlemi yapılarak elde edilen tutar toplamı yazılacaktır 1. Taksit Basit Usul Gelir Vergisi ödeme süresi Şubat ayını geçmediğinden Nisan dönemi bakaya analizi için 2. Taksit tutarı hesaplanacaktır. 2. Taksitin bulunmasında vadesi gelmemiş alacaklar listesinde vergi kodu 0001 taksit sayısı 2 ve vadesi seçilerek excelde süzme işlemi yapılarak elde edilen tutar toplamı yazılacaktır c) G.M.S.İ. (0012) Gelir Vergisi gibi hesaplanacaktır Ek 6 Sayfa:1

46 d) Diğer Ücretler (0051) B) M.T.V. TOPLAM C) VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ D) MATRAH ARTIRIMI (6111 SAYILI YASA) E) TECİL EDİLMİŞ ALACAKLAR (a+b+c+d) a) 6183 Sayılı Kanununa göre b) 3065 Sayılı Kanununa göre c) 6111 Sayılı Kanuna Göre d) Diğer Vadesi gelmemiş alacaklar listesinde vergi kodu 0051 taksit sayısı 2 ve vadesi seçilerek excelde süzme işlemi yapılarak elde edilen tutar toplamı yazılacaktır MTV mükellefi bulunan daireler kendi belirledikleri yöntemlere göre hesaplayacaklardır. Veraset ve Harçlar Vergi Daireleri kendi belirleyecekleri yöntemlere göre hesaplayacaklardır. Vadesi gelmemiş alacaklar listesinde 4201, 4210, 4211, 4215 ve diğer matrah artırımı vergi kodları seçilerek bulunan tutarlar toplamı yazılacaktır. Takip servisleri kendi belirleyecekleri yönteme göre hesaplayacakları tutarı yazacaklardır. Bu tutarı hesaplarken henüz tahakkuk etmemiş tecil faizlerini dikkate almayacaklardır. KDV İade Mahsup Talebi ile Tecil Terkin İşlemlerine ait Bilgi Tablosundaki Tecil-Terkin satırının Kalan sütunundaki Tutar yazılacaktır. (Aylık mizanda 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabının alt hesabı olan Beyana Dayanan KDV hesabının borç bakiyesi de tecilli borçları vermektedir. Ancak KDV Tecili dışındaki mahkeme kararı gibi sebeplerle de bu hesaba kayıt yapılabileceğinden mahkeme kararı gibi bir kayıt bu hesapta yoksa bu tutarı da kullanabilirsiniz. KDV tecillerinin bu hesapta görülebilmesi için tecil fişlerinin kesilmiş olması gerekmektedir.) Müdür Yardımcılarının yetkisinde bulunan 6111 listelerinden faydalanılarak bulunacaktır. Vadesi Gelmemiş Alacaklar Listesinin toplamından yukarıda açıklanan bütün toplamlar (A+B+C+D+E) düşüldükten sonra kalan tutar yazılacaktır. 4- VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR (A+B+C+D+E) satırının toplamı Vadesi Gelmemiş Alacaklar Listesinin toplamını verecektir. 5- VADESİ GEÇMİŞ SORUNLU ALACAKLAR (A+B+C+D+E) - Sisteme henüz aktarılmamış banka tahsilatı var ise A - BANKA TAHSİLATINI BEKLEYENLER tutarı yazılacaktır. KDV İade Mahsup Talebi ile Tecil Terkin İşlemlerine B- MAHSUP BEKLEYEN (KDV ait Bilgi Tablosundaki Kendi vergi Borcuna satırının iadesinden) Kalan sütunundaki Tutar yazılacaktır. C- KİT-BİT BELEDİYE VE KAMU KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR D- FİKTİF ALACAKLAR a)- TAHSİL GÜÇLÜĞÜ BULUNAN ALACAKLAR Merkezi Sorgulamalarda (Yönetim Bilgi Sistemi YBS) müdür yardımcıları veya yetkili şefler tarafından alınabilen Borçlu Mükellefler listesinde Mükellef türü kısmından KİTler, BİTler Belediyeler ve Kamu Kuruluşları ayrı ayrı seçilerek döküm alınacak ve vergi asılları toplamı bu satıra yazılacaktır. Borçlu olduğu halde bu listelerde yer almayan kurumların mükellef hesap kartından şirket türünün doğru olup olmadığı kontrol edilecek ve hatalıysa sicil yoklama servislerince şirket türü ile KİTBİT bölümünün doğru olarak girilmesi sağlanacaktır. Merkezi Sorgulamalarda (Yönetim Bilgi Sistemi YBS) müdür yardımcıları veya yetkili şefler tarafından alınabilen Tahsil güçlüğü Bulunan Ek 6 Sayfa:2

47 b) DİĞER MÜKELLEFLER E- DİĞER ALACAKLAR (A, B, C, D dışındaki sorunlular) Alacaklar listesinde yer alan tüm mükellefler seçilerek döküm alınacak ve vergi aslı tutarı toplamı bu satıra yazılacaktır. 2006/3 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesinde belirtilen esaslara göre Tahsil güçlüğü Bulunan Alacaklar listesinin güncelliğinin sağlanması gerekmektedir. Tahsil güçlüğü Bulunan Alacaklar listesinde yer almayan ama fiktif tahakkuk olduğu bilinen diğer mükellefler ayrı bir listede takip edilerek bu mükelleflerin ilgili döneme ait vergi aslı borcu toplamı buraya yazılacaktır. Bakaya analizinde yer alan gruplara girmeyen ama sorunlu olduğu bilinen tutarlar buraya yazılacaktır. EK AÇIKLAMA: ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN VE BU YILDAN GELEN TUTARIN BULUNMASI Önceki yıldan devren ve bu yıldan gelen tutarı bulmak için sadece önceki yıldan devreden tutar hesaplanacak ve bu tutar bakaya tutarından çıkarılarak bu yıldan gelen tutar elde edilecektir. Bakaya Önceki Yıldan Devreden = Bu yıldan gelen Önceki Yıldan Devreden tutar aşağıdaki maddelerde anlatılan işlemler sırası ile uygulanarak elde edilecektir. 1) Muhasebe Servisleri tarafından Liste Raporlardan Gün Sonu İşlemleri altındaki Vade Bazında Tahsilat Dağılım Raporu ekranından bakaya analizini ilgilendiren ilgili aya ait döküm alınacaktır. VADE BAZINDA TAHSİLAT DAĞILIM RAPORU Formun Altı Cari yıldan önceki yıllara ait tutarlar toplanarak cari dönemde geçmiş yılar tahsilatı elde edilecektir. ( Önceki Yıllar) toplanacaktır Ek 6 Sayfa:3

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2009-2010 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.

Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Sayfa No 1 / 10 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik

Detaylı

DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI MEVZUAT 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005 1 STANDART DOSYA PLANI Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BİRİM: ŞEMA NO: ŞEMA ADI: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI EĞİTİMİ

SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI EĞİTİMİ SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI EĞİTİMİ ANKARA, 2015 Serkan MENTEŞ smentes@basbakanlik.gov.tr Selman SOLHAN selman.solhan@basbakanlik.gov.tr www.devletarsivleri.gov.tr GÜNDEM T.C. Devlet Teşkilatı

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde;

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde; 31.12.2014 SİRKÜLER (2014 75) Konu: 431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklama, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Daire Adı: Personel Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Personel Hareketleri İstatistik Cetvelleri Personelin atama,ayrılma,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazışma Kuralları Resmi Yazışma Kuralları KAMU HİZMET STANDARTLARI STANDART DOSYA PLANI KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM KODLARI STANDART DOSYA PLANI NEDİR? (SDP) 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Başbakanlık Devlet Arşivleri

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Demiryolcular,

SUNUŞ. Değerli Demiryolcular, SUNUŞ Değerli Demiryolcular, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 11 Haziran 2002 tarihli yazısı ile kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051 Sirküler Tarihi: 29.12.2015 Sirküler No : 2015 / 051 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN (YN ÖKC), GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİNE (GİB BS) KAYDI, KULLANICILARA SATIŞI VE SATIŞ SONRASI SERVİS

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/43. Konu : 2017/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/43. Konu : 2017/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi TARİH : 25.02.2017 NUMARA : 2017/43 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/43 Konu : 2017/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 6736 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ

T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Müdür adına (Müdür a.) imza

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

DUYURU. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde (www.gib.gov.tr) 23.02.2015 tarihinde yapılan açıklama ile;

DUYURU. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde (www.gib.gov.tr) 23.02.2015 tarihinde yapılan açıklama ile; DUYURU Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde (www.gib.gov.tr) 23.02.2015 tarihinde yapılan açıklama ile; Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı na vergi dairesi ve tahsil dairesi sıfatının kazandırıldığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,12/04/2016 Sayı:2016/22

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

DUYURU: 21.08.2014/8

DUYURU: 21.08.2014/8 DUYURU: 21.08.2014/8 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın resmi internet sitesinde yayımlanan; 08.08.2014 tarihli Duyuru ile, internet vergi dairesi üzerinde hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı