HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI"

Transkript

1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi ve sivil anayasa, siyasi ve ekonomik istikrarın sürdürülmesi, insan odaklı sosyal politika, insan onuruna yaraşır düzgün işlerin artması, istihdamın artması, işsizliğin azalması, güçlü birey, güçlü toplum, daha fazla sendikal hak, özgürlük ve örgütlülük talepleri için mücadele vermektedir. Bu bağlamda her türlü yenilikçi yaklaşım model ve açılımları desteklemiş, hayata geçirilmesi için öncü olmuş, aktif rol almıştır, bundan sonra da almaya devam edecektir. HAK-İŞ Konfederasyonunun Ekim 2011 tarihlerinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulu nda alınan ve HAK-İŞ vizyonunu ve yol haritasını ortaya koyan kararlar, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının önümüzdeki dönemde gündemde tutarak geliştirilmesine ve çözümüne katkı sağlayacağı öneri ve taleplerini, HAK-İŞ in yol haritasını içermektedir. KARARLAR GENEL ÇERÇEVESİ A. SENDİKAL HAREKETİN GELECEĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIM 1. SENDİKAL HAREKETTE YENİLENMENİN ESASINI OLUŞTURAN BİR RÖNESANSA İHTİYAÇ VARDIR 2. KÜRESEL SENDİKAL HAREKETLE DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR B. HAK-İŞ İN KURUMSAL KAPASİTESİ VE SENDİKAL YAKLAŞIM 3. HAK-İŞ VİZYONU: SENDİKAL HAYATTA YENİ VE DİNAMİK BİR ATILIMDIR 4. HAK-İŞ ÜYE SAYISINI ARTIRARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR 5. SENDİKAL EĞİTİM FORMATI HAYAT BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI İLE GÜÇLENDİRİLECEKTİR. 1

2 6. SENDİKAL HAYATA YENİ BİR BAKIŞ: PROJELİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAKTIR. 7. HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÇALIŞMALARINI ARTAN BİR ETKİNLİKLE SÜRDÜRECEKTİR. 8. GENÇLİK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI ARTAN BİR İVMEYLE DEVAM EDECEKTİR. 9. HAK-İŞ, İLETİŞİM STRATEJİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYI GÖREV SAYAR 10. KONFEDERASYONUMUZUN İSMİNİN ÖNÜNE TÜRKİYE KELİMESİNİN EKLENMESİ C. TÜRKİYE NİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 11. TÜRKİYE NİN İHTİYACI OLAN YENİ VE SİVİL ANAYASA İÇİN TÜM KESİMLER SORUMLU VE AZAMİ GAYRET İÇİNDE OLMALIDIR. 12. ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMELLİ BİR TÜRKİYE SOSYAL MODELİ GELİŞTİRİLMELİDİR. 13. DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECİ DEVAM ETMELİDİR. 14. TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK SİVİL MEKANİZMALAR OLUŞTURULMALIDIR. 15. TÜRKİYE, DIŞ POLİTİKADA AKTİF VE GÜVENİLİR TAVRINI SÜRDÜRMELİDİR 16. AB NE ÜYELİK HEDEFİ KARARLI ADIMLARLA SÜRDÜRÜLMELİDİR. 17. KKTC YE YÖNELİK ULUSLARARASI İZOLASYONLAR KALDIRILMALIDIR. 18. TOPLUMSAL DEZENFORMASYONUN ÖNLENMESİ İÇİN AİLE YAPIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİDİR. 19. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇOK BOYUTLU OLARAK KARARLILIKLA DEVAM ETMELİDİR. 20. EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASI, ÇEVRE BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİDİR D. SENDİKAL HAREKET VE ÇALIŞMA HAYATINA YAKLAŞIM 21. YENİ SENDİKAL MEVZUAT YASALAŞMALIDIR SAYILI İŞ KANUNU DEĞİŞEN İŞGÜCÜ PİYASASI ŞARTLARINA GÖRE BÜTÜNSEL BİR ANLAYIŞLA REVİZE EDİLMELİDİR. 23. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YASAL MEVZUATINA KAVUŞTURULMALIDIR 24. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ETKİNLEŞTİRİLMELİDİR 2

3 25. SEKTÖREL SOSYAL DİYALOG KOMİTELERİ KURULMASI ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAKTIR. 26. SOSYAL DİYALOG MEKANİZMALARI ETKİN BİR İŞLEYİŞE KAVUŞTURULMALIDIR. 27. KALKINMA AJANSLARININ YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİDİR. 28. KAYITDIŞI SORUNU İLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR STRATEJİYE İHTİYAÇ VARDIR. 29. ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR. 30. KIDEM TAZMİNATI HAKKI KORUNMALI VE YENİ GÜVENCELERLE GELİŞTİRİLMELİDİR 31. ASGARİ ÜCRET YENİ BİR KONSEPTLE BELİRLENMELİDİR 32. SOSYAL KORUMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR: DÜZENLİ ASGARİ GELİR YARDIMI SİSTEMİ KURULMALIDIR. 33. İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI GELİŞTİRİLMELİDİR. 34. MESLEKİ EĞİTİM VE HAYATBOYU ÖĞRENME FONU OLUŞTURULMALIDIR. 35. ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ, ETKİNLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANARAK GELİŞTİRİLMELİDİR. 36. GÜVENCELİ ESNEKLİK İNSANA YAKIŞIR İŞ ÇERÇEVESİ DIŞINDA DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR. 37. TAŞERONLAŞMA ÇALIŞMA HAYATININ DENGELERİNİ BOZMAKTADIR. 38. ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK GERÇEKÇİ POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLMELİDİR. 39. GENÇLİĞİN DİNAMİZMİYLE UYUMLU SOYAL POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİDİR. 40. KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMASI İÇİN TÜM KESİMLER ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI VERMELİDİR. 41. İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) E KARŞI GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR 42. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMELİDİR. 3

4 A. SENDİKAL HAREKETİN GELECEĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIM 1. SENDİKAL HAREKETTE YENİLENMENİN ESASINI OLUŞTURAN BİR RÖNESANSA İHTİYAÇ VARDIR HAK-İŞ, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sosyal alanda değişim rüzgârları estiren, dünyayı algılayış biçimlerini derinden etkileyen ve yeniden şekillendiren küreselleşme fenomeni nin hala evrimini sürdürdüğüne ve yeni olgular ürettiğine dikkat çeker ve ulusal ve uluslar üstü toplumsal yapıların bütününde etkili olan ve birçok kuram ve kurumu devre dışı bırakan bu süreçten sendikal hareketin de etkilendiğine vurgu yapar. Bu bağlamda HAK-İŞ, ülkemiz sendikal hareketinin bu süreci iyi okuması, sürece uyum sağlaması ve yeni şartlara göre hızlı hareket etmesi gerektiğinin altını çizer. HAK-İŞ, yaşanan bu değişim sürecinde ülkemizde sendikal hareketin yeni roller üstlenen, yeni kalıplar ve yeni çözümler üreten, sorunların çözümüne yönelik model önerileri ortaya koyan yeni damarlar üreten mekanizma olma hüviyetlerini güçlendirecek yeniden bir yapılanma içerisine girmelerinin gereğine inanır. HAK-İŞ, Sendikal Rönesans a ihtiyaç olduğunun altını çizer. HAK-İŞ, Sendikal Rönesans ı; sendikal hareketin silkinmesi ve baştan sona yenilenmesi, yeniden doğması, kurumsal yapılarını değiştirip dönüştürmesi, sendikal hareketin doğal görevleri olan örgütlenme, TİS ve grevin ötesinde, sosyal hayata ve ekonomik hayata dair vizyonunu, misyonunu ve hareket alanını genişleterek sorumluluk alması olarak tanımlar. HAK-İŞ bu sorumluluğun çerçevesini, sendikaların sosyal hakların geliştirilmesinden, gelir adaletsizliği sorunun çözümlenmesine, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasından, vergi adaletinin sağlanmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin ve yaygınlığının artırılmasından, demokratik hak ve özgürlükler talep ederek bunların arkasında durmaya, işsizlik, yolsuzluk ve yoksullukla mücadelede öneri ve politika geliştirmekten, çevre ve sokakta çalışan çocuk soruna, gençlerin ve kadınların sorunlarının çözümünden mesleki eğitime kadar geniş bir alanda faaliyet göstermeleri olarak belirler. HAK-İŞ tanımını yaptığı sendikal Rönesans anlayışının gereğini yerine getirir. HAK-İŞ geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak ortak politikalar oluşturmakta, sendikal bürokrasiden çok demokratik mekanizmaları çalıştıracak eylemler içerisine yer almakta, sendika-üye ilişkisini kuvvetlendiren mekanizmalara işlerlik kazandırmakta, sendika-sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ilişkisini yeniden değerlendirmektedir. 4

5 HAK-İŞ önümüzdeki dönemde de sendikal rönesansın gereğini yerine getirerek sendikal hareketin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacağını, ülkemizdeki bütün bireylerin sosyo-ekonomik statüsünü ve refah düzeyini daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam edeceğini teyit eder. 2. KÜRESEL SENDİKAL HAREKETLE DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR HAK-İŞ krizlerin, toplumsal olayların ve sermayenin küreselleştiği bir dünyada, işçi hareketinin, sendikal kurumların da küresel bir tavır ortaya koymalarını kaçınılmaz görmektedir. İçinde bulunulan süreçte sendikaların sadece yerel mücadele vererek küresel ölçekteki dirençlerle baş etmesi mümkün değildir. Bu nedenle HAK-İŞ, sendikaların ulus ötesine geçerek, uluslararası dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemeleri gerektiğine inanmaktadır. Ortadoğu ülkelerinde başlayan, AB ye, ABD ye sıçrayan farklı dillerde de olsa adil bir sosyal dünya inşası na denk düşen ortak talepler, küresel sendikal hareketin daha fazla sorumluluk alarak karar süreçlerini etkileyecek etkin yöntemler geliştirmesi, küresel ölçekte insanı, istihdamı, refahın adil paylaşımını, kurallı ve düzenli iş mevzuatının oluşturulmasını talep etmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede HAK-İŞ uluslar arası ölçekte Emek Diplomasisi nin önemine dikkat çeker. Uluslararası sendikal hareketle aynı dili konuşan HAK-İŞ, genelde küresel ölçekte, özelde ise Avrasya ve Ortadoğu bölgelerini içine alan ülkelerin sendikaları ile başta eşitsizlikler, işsizlik, fakirlik ve sosyal dışlanma ile mücadeleye, çevre katliamlarına, savaşlara, teröre karşı ve ayrıca demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik tüm çaba ve girişimde, artan işbirliği ve dayanışma faaliyetlerinde bulunmayı görev bilmektedir. HAK-İŞ, üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile bugüne kadar ki etkin işbirliğini ve diyaloglarını, emek diplomasisi anlayışıyla küresel ve bölgesel temelde çeşitlendirerek geliştirme kararlılığı içerisindedir. 5

6 B. HAK-İŞ İN KURUMSAL KAPASİTESİ VE SENDİKAL YAKLAŞIM 3. HAK-İŞ VİZYONU: SENDİKAL HAYATTA YENİ VE DİNAMİK BİR ATILIMDIR HAK-İŞ sendikal mücadelesiyle birlikte, insan, emek, demokrasi eksenli düşüncesinden, kararlı ve sorumlu sendikacılık anlayışından sapmamayı ilke edinmiştir. HAK-İŞ, ilkelerini sahiplenerek işçi hareketinin güçlü, farklı ve özgün sesi olmak, sendikal harekete yeni ve dinamik bir soluk getirmek, sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın farkında, değişime açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın öncüsü olmak iddiasındadır. HAK-İŞ, uzlaşma, menfaat paralelliği, sivil toplum örgütlerinin birlikte ortak girişim grupları kurması gereği, demokrasinin sivil inisiyatiflerin artmasıyla güçleneceğine olan inancını yineler. HAK-İŞ, slogancılığı, şablonculuğu, konjonktüre göre pozisyon oluşturma kolaycılığını, köhnemiş alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgulamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye özen gösterdiğinin altını çizer. HAK-İŞ, çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındadır. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi, yeterlilik, hayatboyu öğrenme gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen göstermektedir. HAK-İŞ, Avrupa Birliği nden sosyal politikalara, sosyal güvenlik reformundan, kayıtdışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye, özelleştirmeden yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleye, Anayasa çalışmalarından mesleki eğitime, sosyal korumadan sosyal yardımlara, kadın, çocuk, genç ve engellilerden göç ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına kadar çalışma hayatını ve emekçileri ilgilendiren pek çok konuda aktif bir çalışma içerisindedir. Bu alanlarda yaşanan sorunların çözümü için politikalar üretmektedir. HAK-İŞ, çalışma mevzuatı, sosyal model, ekonomik model, istihdam stratejisi gibi alanların her birinde öncü bir rol üstlenmekte, politika geliştirmekte, eylem planları oluşturup, hayata geçirmektedir. HAK-İŞ bilgi sendikacılığı, hizmet sendikacılığı gibi yeni sendikal anlayışları öne çıkarmaktadır. Yaptığı çalışmalarla bireylerin ve toplumumuzun güçlenmesine katkı sağladığına inanan HAK-İŞ önümüzdeki dönemde de yeni ve özgün çalışmaları hayata geçirme konusunda büyük bir heyecan ve istek içerisindedir. Hizmetlerini yeni süreç ve gelişmelere göre şekillendirme ve çeşitlendirme kabiliyetine ve dinamizmine sahip 6

7 olan HAK-İŞ vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda tüm teşkilatıyla birlikte çalışmalarına aktif şekilde devam edeceğini teyit eder. 4. HAK-İŞ ÜYE SAYISINI ARTIRARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR HAK-İŞ, sosyal dengenin sağlanmasında kilit konuma sahip olan sendikaların ülkemizde kan kaybetmesinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekmektedir. HAK-İŞ örgütlenmeyi; kayıtdışının önlenmesi, düzgün iş, adil gelir dağılımı gibi sosyal amaçlarla bütün çalışanları kucaklamak ve onlara hizmet olarak değerlendirmektedir. HAK-İŞ sendikal harekette yaşanan bu süreçte, nicel olarak sendika sayısını dolayısıyla üye sayısını artırarak ülkemizin ikinci büyük işçi konfederasyonu haline gelmiştir. HAK-İŞ, Türkiye nin nicel ve nitel anlamda daha büyük işçi Konfederasyonu olmayı hedeflemektedir. HAK-İŞ, tamamen kendi gücüne güvenerek ve tabandan gelen talep üzerine örgütlenme çalışmaları başlatmakta ve sonuca ulaşmaktadır. HAK-İŞ ülkemizin sendikal örgütlülük haritasını çıkararak örgütlenme stratejisini ve yol haritası niteliğindeki eylem planını hazırlamasının önemine işaret eder. Bu çerçevede HAK-İŞ, önümüzdeki dönemde örgütlü olmadığı işkollarında örgütlenmeyi hedeflemektedir. HAK-İŞ, 12. Olağan Genel Kurulunu örgütlenme açısından yeni bir milat kabul eder, yeni faaliyet döneminde örgütlenme çalışmalarının yaygın ve etkin bir şekilde devam edeceğini teyit eder. 5. SENDİKAL EĞİTİM FORMATI HAYAT BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI İLE GÜÇLENDİRİLECEKTİR. HAK-İŞ sürdürülebilir, atak ve etkin sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak eğitimin altını çizmektedir. HAK-İŞ sendikal politikasının merkezinde yer alan hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerle yeterliliklerin artırılmasını sendikal örgütlülüğü güçlendirecek bir unsur olarak görmektedir. HAK-İŞ bu çerçevede; Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB sosyal politikaları, küreselleşme, iş piyasası ve yaşanan sorunlar, mesleki eğitim, meslek standartları, mesleki yeterlilikler, sınav ve belgelendirme merkezleri, mesleki bilgi rehberlik ve danışmanlık, çocuk işçiliği ile mücadele, kayıtdışı istihdam ve mücadele yöntemleri, çalışma hayatına yönelik yasal düzenlemelerdeki güncel gelişmeler, gençlerin, kadınların ve engellilerin çalışma hayatına ilişkin sorunları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog ve sosyal diyalog mekanizmaları, kurumsal temsil ve etkili iletişim teknikleri gibi konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir. 7

8 HAK-İŞ gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ile kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, sorun alanlarına ilişkin teşkilatında farkındalık artışı ve bilinçlendirme sağlamış, kurumsal aidiyeti ve temsil gücünü geliştirmiştir. HAK-İŞ, yurdun pek çok ilinde gerçekleştirdiği eğitimlerde toplam 5000 kişiyi doğrudan faydalandırdığı ve çeşitli düzeylerde sertifikalandırdığı çalışmaları yaygınlaştırarak artıracaktır. HAK-İŞ mesleki eğitim konusunda iddiasını sürdürmeye devam edecektir. HAK-İŞ, ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. HAK-İŞ geçtiğimiz dört yıl içinde, çeşitli dal ve seviyelerde gerçekleştirdiği mesleki eğitim faaliyetleri ile başta gençler ve kadınlar olmak üzere bin kişiyi istihdam edilebilir hale getirmiştir. HAK-İŞ, hayatboyu öğrenme perspektifiyle gerçekleştirdiği eğitim, mesleki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra meslek standardı hazırlama, mesleki yeterlilik oluşturma ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere iktisadi işletmeler, merkezler kurmayı hedeflemektedir. HAK-İŞ, üyeleri ile sınırlandırmadığı eğitim faaliyetlerine artan bir ivmeyle devam edeceğini ve çalışmalarını sergiler, tiyatrolar, sesli ve görüntülü etkinlikler gibi kültürsanat etkinlikleriyle zenginleştireceğini vurgular. 6. SENDİKAL HAYATA YENİ BİR BAKIŞ: PROJELİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAKTIR. HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışma kültürünü benimsemişlerdir. Bu kültürde tenkit yerine teklif ve klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir. HAK-İŞ bu doğrultuda, çalışma hayatında sosyal diyalog yoluyla işyerinde kreşten iş kanunun etkin uygulanmasına, iş konseylerinin oluşturulmasından afet stratejilerine, ray teknolojisinden kent konseylerine, üreme sağlığından hayatboyu öğrenmeye, mesleki eğitimden çalışan çocuklara, kadın ve gençlerin istihdamından kadına yönelik şiddete, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirmeye kadar her alanda proje bazlı çözümler üretmektedir. HAK-İŞ in, TİSK ile konfederal düzeyde ikili sosyal diyalogun imzalanan anlaşma ile teoriden pratiğe geçmesinin sağlanması, gelecekte yapılacak yasal düzenlemelere ışık tutacak bir işyeri konseyi modelinin oluşturulup uygulamaya konması, çalışma hayatındaki kadınların en önemli sorunu olan çocuk bakım hizmetleri konusunda kreş kurulması, gençleri ve kadınları önceleyerek işsizlikle mücadeleye yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla istihdam odaklı yenilikçi mesleki eğitim programlarını 8

9 uygulanması, mesleki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve staj uygulaması, kayıtdışı istihdamla mücadelede yerel işbirliğine dayalı modeller geliştirmesi vizyonunun ve dinamik yapısının yansımalarıdır. HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır. İllerimizin, yerel ihtiyaçları, işkollarını ve sektörel sorunlarını kılcal damarlarına kadar masaya yatırmaktadır. Güçlü bir ortaklık yapısı kurarak, işçi ve işveren kesimlerinin sorunlara ortak akılla çözüm arayışında birlikte çalışma kültürünün gelişimine katkı sağlamaktadır. Yerel ve sektörel tüm paydaşların katılımıyla düzenli ve gündemli çalışan, sivil, katılımcı, yeni ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlayan sosyal diyalog mekanizmaları oluşturmaktadır. Proje yaptığı illerin işgücü piyasasının özelliklerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını, sektörlerin durumunu tespit etmek için geniş araştırmalar ve bilimsel analizler yapmaktadır. Bu şekilde proje faaliyetlerinin güçlendirilmesi gereken taraflarını belirlemekte, politika önerilerini, yayınlarını elde ettiği sonuçlara göre üretmektedir. Üniversitelerimizin, meslek okullarının bilimsel desteklerini almakta, üniversitesanayi, sanayi-okul işbirliklerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Yazılı-görsel-işitsel medya temsilcilerini dahil ederek, iletişim stratejileri oluşturmakta ve çalışmaların tüm kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kampanyalar, afiş çalışmaları, belgesel filmler, spot filmler, ilanlar, billboard çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarla çalışma yapılan konuya ilişkin kamuoyunda farkındalık artışı gerçekleştirmektedir. HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; Güçlü ortaklık, Etkin işbirliği, Katılımcı anlayış, Birlikte çalışma gibi unsurları İşgücü piyasasının yapısı, Yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar İnsan odaklı bütünsel yaklaşım İletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır. HAK-İŞ, önümüzdeki dönemde de projeli çalışma kültürü çerçevesinde örnek faaliyetlerine, devam edeceğinin altını çizer. 9

10 7. HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÇALIŞMALARINI ARTAN BİR ETKİNLİKLE SÜRDÜRECEKTİR. HAK-İŞ genelde kadınların hayatın her alanında yaşadıkları sorunlarına özelde ise kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kadınların sendikal hayata temsil ve katılımını etkin şekilde artırmak konusundaki duyarlılık ve kararlılığının altını çizmektedir. Bu duyarlılığın ve kararlılığın yansıması olarak HAK-İŞ ve bağlı sendikaları Kadın Komitelerinin kuruluş çalışmalarını önemli ölçüde tamamlamış, Ana Tüzüklerinde önemli düzenlemeler gerçekleştirmişlerdir. ITUC Kadın Komitesi Genel Kurulu, ETUC Kadın Komitesi Genel Kurulu ile PERC (PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi Genel Kurulu nda temsil edilen,16 üyeden oluşan HAK-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi üye sendikalarımızın tüm Türkiye de örgütlü kadın komiteleriyle birlikte etkin çalışmalar gerçekleştirerek HAK- İŞ Kadın Stratejisi nin altyapısını oluşturmuştur. Bu çerçevede HAK-İŞ ve bağlı sendikaları teşkilatının kadın odaklı konulara ilişkin farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirmiş, kadınların sendikalara üye olmaları ve sendikal hayatta aktif rol almalarını özendirici aksiyonlar uygulamaya başlamış, geniş bir yelpazeye yayılan istihdam odaklı mesleki eğitim, mobbingle mücadele, iş sağlığı güvenliği, kayıtlı çalışmanın avantajları, çocuk işçiliği ile mücadele, üreme sağlığı, ev eksenli çalışma gibi konularda projeler, eğitimler, kampanyalar, anketler yapmış, çocuk bakım yükümlülüğü ve kreş sorununa ilişkin model geliştirmiştir. HAK-İŞ ve Üye Sendikalarının Genel Merkez ve Şubelerinin, Bölge ve İl Temsilciliklerinin özen göstermesinde fayda görülen kadın odaklı prensipler belirlenerek, tüm teşkilatımıza iletilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kurumsal yapımızda kadın konusunda önemli bir farkındalık artışıyla birlikte, nicel ve nitel verilerimizde önemli oranda iyileşme sağlanmıştır yılında %2.68 olan kadın üye sayımız 2010 yılında %7.23 e, Genel Merkez Zorunlu organlarındaki kadın sayısı 13 e, toplam 107 Şubemizin Zorunlu organlarındaki kadın sayısı 34 e, kadın işyeri temsilcisi sayımız 78 e, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında çalışan kadın oranı %17.3 e yükselmiş, 2 kadın şube başkanı seçilmiştir. HAK-İŞ, kadın odaklı kurumsal verilerinde iyileşme yaşansa da, oransal olarak daha ileri bir seviyeye taşımak, çalışmalarını somut adımlarla pekiştirmek, kadın üyelerini tabandan tavana bir hareketle başta sendikal faaliyetler olmak üzere, karar ve temsil mekanizmalarına katılımını artırmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Kadın sorunlarının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inan HAK-İŞ ve HAK-İŞ Kadın Komitesi, kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, kadına yönelik şiddet ve 10

11 mobbingle mücadeleye, başta üyeleri olmak üzere kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarına, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasına, kadınlara yönelik hak ve menfaatlerini geliştirmeye, terfi ve yükselme, çalışma saatleri, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma, çocuk, yaşlı, engelli bakımı, doğum ve emzirme izni, sendikal üyelik ve karar alma mekanizmalarına katılım, güvencesiz esnek çalışma, düşük ücret, ulaşım, sağlıksız işyeri koşulları gibi temel sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam edecektir. 8. GENÇLİK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI ARTAN BİR İVMEYLE DEVAM EDECEKTİR. HAK-İŞ Konfederasyonu tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle gençlik çalışmalarını sürdürmekte ve hem ulusal hem de uluslararası arena da önemli bir aktör olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. HAK-İŞ, çalışmalarını sadece merkezi düzeyde değil, sendikal ve yerel düzeyde tüm teşkilatımız nezdinde farkındalık artırma, kapasite geliştirme çalışmalarıyla destekleyerek yapmaktadır yılında kurulan HAK-İŞ Genel Merkez Gençlik Komitesi üye sendikalarımızın gençlik temsilcilerinden ve işyeri temsilcilerinden oluşmaktadır. HAK-İŞ Gençlik Komitesi çalışmalarına genç üye analizi yaparak başlamış, yapılan analiz sonucunda Genç kadın ve erkek üyelerimizin sayıları, genel merkez, şube, il ve işyeri düzeyindeki mekanizmalarda gençlerin temsil oranları, bağlı sendikalarımızın gençlere ve genç üyelere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar, sendikalarımızın Ana Tüzüklerindeki genç odaklı düzenlemeler, genç üyelerinizin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine genç üyelerimizin katılım durumu, gençlerin sendikalara kazandırılması için yapılması gereken çalışmalar, sendikal faaliyetlere genç üyelerin aktif katılım durumu, gençlerin sendikal faaliyetlere aktif katılımını sağlamak için atılması gereken adımlar tespit edilmiştir. Oldukça kapsamlı şekilde yapılan bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlere göre HAK-İŞ Gençlik Stratejisi ve Yol Haritası revize edilmiştir. Genç kadın ve erkekleri sendikal hareketin geleceği olarak gören HAK-İŞ, bu çerçevede önemli çalışmaları hayata geçirmiştir. Bu anlayışla birçok ilde uygulan istihdam odaklı mesleki eğitim projeleriyle yüzlerce genç istihdam edilebilir hale getirilmiş, istihdamları sağlanmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 2008 ve 2011 yıllarında gençlere yönelik İş Arama Teknikleri El Kitabı hazırlanmış, kitabın İŞKUR, Belediyeler ve MEB meslek liseleri aracılığıyla gençlere ulaşması sağlanmıştır. Üniversiteler ve meslek liseleriyle yakın çalışma içinde olan HAK-İŞ aldığı karar çerçevesinde; Genel Merkezi, Üye Sendikaları, İl Temsilcilikleri ve sendika şube başkanlıkları bünyesinde gençlere ve öğrencilere staj imkânı sağlamaktadır. Ayrıca Aralık 2009 tarihlerinde Gaziantep te gençlerin eğitim-istihdamörgütlenme ile sorunlarının işçi-işveren ve gençlik temsilcileriyle birlikte tartışıldığı Gençlik için Yeni Fırsatlar buluşmasını gerçekleştirmiştir. Çalıştayın sonunda "Yerel Gençlik İstihdam Buluşması Sonuç Bildirisi" yayınlanmıştır. Bildiride, Türkiye gençlik 11

12 istihdamı yol haritasının oluşturulması talep edilmiş ve bu yol haritasının içermesi gereken unsurlar belirlenmiştir. Ulusal faaliyetleriyle birlikte, HAK-İŞ Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) nun ortaklaşa kurdukları, PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi Gençlik Komitesinde başkan yardımcısı olarak temsil edilmektedir. HAK-İŞ, 2011 yılı Kasım ayında Türkiye de gerçekleştirilen PERC Gençlik Komitesinin 4. Toplantısı HAK-İŞ ev sahipliğinde yapılmasını memnuniyetle karşılar ve benzer faaliyetlerin artırılmasının gerekliliğini vurgular. Bir ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş ve istihdama kazandırılmış genç insan kaynağı olduğuna inanan HAK-İŞ çalışmalarında; Uluslararası ve Avrupa standartlarına göre hak temelli yaklaşımı teşvik etmeyi, Gençler için insan onuruna yakışır iş sağlanmasını amaçlayarak gençlerin okuldan işgücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak mesleki eğitim programları ve aktif istihdam politikaları geliştirmeyi, Gençlerin sendikalara aktif katılımını sağlamayı, Gençlerin kaygılarını ve ihtiyaçlarını sendikaların kampanyalarına, eylemlerine ve politikalarına dâhil etmeyi hedeflemektedir. HAK-İŞ genç odaklı çalışmaların artan bir ivmeyle devam edecektir. 9. HAK-İŞ, İLETİŞİM STRATEJİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYI GÖREV SAYAR HAK-İŞ, sendikal hayatta iletişimin önemine inanmaktadır. Çağımızın iletişim çağı olduğunun bilinciyle, basınla ilişkileri her zaman sıcak tutmaya, gerek 550 bin üyemize gerekse hassas olduğumuz alanlara ilgi duyan herkese ulaşmak adına, basını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaktadır. Sosyal medya demokrasi meşalelerinin yakılmasında, siyasi tartışmaların şekillenmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. HAK-İŞ, toplumsal taleplerin, sosyal medya aracılığıyla, artık sınırları aşarak çok hızlı bir şekilde yayıldığı tespitinden hareketle, bireylerin ve kurumların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamakta olduğu gerçeğinin altını çizer. HAK-İŞ, sosyal medyanın insanların birbirleriyle dayanışma kurması ve gösteriler düzenlemesini, anında tepkiler vermesini kolaylaştırıcı bir rol oynadığına dikkat çeker. HAK-İŞ, sosyal medyanın böylesine güçlü olduğu günümüzde, sendikal hareketin de buna ayak uydurmak zorunda olduğuna inanmaktadır. HAK-İŞ, iletişim alanında daha etkin olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla sosyal medya başta olmak üzere, bütün iletişim araç ve yöntemlerini kullanmayı hedeflemektedir. Bunun için Teşkilat, iç ve dış kamuoyu ile iletişimimizi en iyi şekilde sürdürebilmek adına HAK-İŞ, internet sitesini güçlendirmeye devam edecektir. 12

13 HAK-İŞ, yazılı ve görsel medya ve yayın araçlarını oluşturmak, sistemlerini kurmak yönündeki çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirme kararlılığındadır. 10. KONFEDERASYONUMUZUN İSMİNİN ÖNÜNE TÜRKİYE KELİMESİNİN EKLENMESİ Genel Kurulumuz, Konfederasyonumuzun isminin önüne Türkiye kelimesinin eklenmesi ve bu konuda Bakanlar Kurulu nezdinde girişimde bulunulması hususunda Yönetim Kurulu na yetki verir. HAK-İŞ, bu konuda Dernekler Kanununda yer alan sınırlayıcı ve dışlayıcı hükmün değiştirilmesine ilişkin girişimlerde bulunacağını ifade eder. 13

14 C. TÜRKİYE NİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 11. TÜRKİYE NİN İHTİYACI OLAN YENİ VE SİVİL ANAYASA İÇİN TÜM KESİMLER SORUMLU VE AZAMİ GAYRET İÇİNDE OLMALIDIR. HAK-İŞ, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel ihtiyacı olarak görmektedir. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa talebi öteden beri HAK-İŞ Konfederasyonunun gündeminde bulunmaktadır. HAK-İŞ, 1992 yılında gerçekleştirdiği Anayasa Kurultayı ve 2003 yılında yaptığı 10. Olağan Genel Kurulu nda, Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Türkiye nin İhtiyacıdır şeklinde aldığı kararla, 2007 yılında gerçekleştirdiği AB Müzakere Sürecinde Sendikal Örgütlenme için Yeni Anayasa nın Sosyal Boyutu Sempozyumuyla, 2007 yılında gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel Kurulu nda aldığı Türkiye nin İhtiyacı Olan Sivil Ve Demokratik Bir Anayasa Hayata Geçirilmelidir kararıyla, Anayasa Platformu ve Sivil Dayanışma Platformu, Ortak Akıl Hareketi gibi oluşum ve çalışmalardaki öncü rolü ile 2010 yılında yapılan Anayasa Değişiklik Paketinin Referandum sürecindeki Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına EVET kampanyası ile yeni ve demokratik Anayasa arzusu doğrultusunda önemli bir etkinlik içinde olmuş ve olmaya devam etmektedir. HAK-İŞ, tüm toplum kesimlerinin geniş katılımını esas alması gerektiğine inandığı sivil ve demokratik yeni bir Anayasa nın hazırlanması için yüksek bir talep ve pozitif bir zemin, temsil gücü yüksek ve zinde bir parlamentomuz olduğunu vurgular. HAK-İŞ, yeni ve özgürlükçü bir anayasa oluşturulması için, TBMM çatısı altında atılan adımları memnuniyetle karşılamaktadır. Katılımcı çalışma ortamlarının ve etkinliklerin arttırılmasından yana olan HAK-İŞ, Anayasa hazırlık sürecine Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımının sağlanmasını talep eder. HAK-İŞ, son dönemde ivme kazanan yeni Anayasa hazırlık sürecine katkı vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik bir anayasa için düzenlenen bütün toplantılara katılarak görüş, talep ve önerilerini sunarken, kendi içerisinde de görüş birliği oluşturabilmek amacıyla bir Anayasa Hazırlık Komitesi kurmuştur. HAK-İŞ in yeni anayasadan beklentileri ve talepleri konusunda bir yol haritası oluşturulmak üzere çalışmalar başlatılmıştır. HAK-İŞ, Yeni Anayasadan Somut Talep ve Beklentileri olan; Çağdaş bir Anayasa toplumsal dengeyi gözetmelidir. İnsan onurunu muhafaza etmeli ve yükseltmelidir. 14

15 Anayasa hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır. Anayasa çoğulcu bir rejim öngörmelidir. Anayasa katılımcı bir rejim öngörmelidir. Anayasa kişiyi devlet otoritesine karşı korumalıdır. İnanç ve kanaat hürriyeti güvence altına alınmalıdır. Temel siyasi ve idari makamlar arasındaki görev ve yetki tartışmaları modern dünyada kabul görmüş erkler ayrılığı sınırları dikkate alarak çözümlenmelidir. Siyasi hayatta sivil otoritenin üstünlüğü sağlanmalıdır. Yerel yönetimler güçlendirilmeli ve mahalli hizmetlerin karşılanması sağlanmalıdır. Yargı hizmetleri, adaleti en iyi şekilde gerçekleştirecek biçimde yenilenmelidir. Sendikal hakların özüne dokunur ciddi tahdit ve yasaklamalardan kaçınılmalıdır. Sosyal haklar sosyal devlet olmanın gereklerine uygun olarak düzenlenmelidir. şeklindeki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi için katkı vermeye devam etmektedir. HAK-İŞ, Yeni Anayasa Türkiye nin yeni ve kalıcı bir toplumsal sözleşmesi niteliğinde olması, bireyi koruyan, insanı temel alan, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi ve korumayı esas alan, ekonomi politikaları ile sosyal politikaları dengeleyen, Türkiye nin önünü açacak yeni, sivil ve domokratik bir Anayasa için tüm kesimlerin büyük bir gayret içinde olmasının önemine dikkat çeker. 12. ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMELLİ BİR TÜRKİYE SOSYAL MODELİ GELİŞTİRİLMELİDİR. HAK-İŞ, ülkemiz çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçların hayata geçirilmesini talep etmektedir. HAK-İŞ, ihtiyaca, konjonktüre göre öncelik belirleyerek, kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve eylemleri ayrı ayrı belirlemeden, konsept gözetilmeksizin yapılan değişikliklerin ya da düzenlemelerin kalıcı çözüm sağlayıcı, sürdürülebilir bir yöntem olmadığının altını çizer. HAK-İŞ, adil ve sürdürülebilir bir sosyal modelin geliştirilmesini talep eder. HAK-İŞ, sosyal politikaların ve ilgili yasal düzenlemelerin, uluslararası normlar ve standartlar doğrultusunda, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme hedefleri ile istihdam bağı gözetilerek, sosyal koruma konseptleri ve Anayasada yerini bulan Sosyal Devlet olmanın gereği dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınmasının önemine işaret eder. HAK-İŞ, talep ettiği sosyal modelin ilkelerini; temel sosyal haklar, sendika özgürlüğü, grev hakkı, insan onuruna yakışır düzgün işlerin artırılması, aile odaklı asgari yaşam standartlarının garanti altına alınması, sosyal diyalogun kurumsallaştırılması, sağlık, güvenlik, eğitim, ekonomik ve sosyal çıkarların korumasında kamunun sorumluluğunun artırılması ve sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, 15

16 dezavantajlı kesimlerin sosyal içermesinin sağlanması, cinsiyete duyarlı eşitlikçi bir yapıda olması, ülkemizin kendi gerçeklerine dayanması olarak belirler. HAK-İŞ, eğitim, mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme ile işgücünün istihdam edilebilirliğini artıran, işsizliği azaltan, iş yaratan, küresel rekabette karşılaştırmalı üstünlükleri öne çıkaran, istihdam dostu politikalar içerecek adil ve sürdürülebilir sosyal model önerisini gündemde tutacağını ve bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini teyit eder. 13. DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECİ DEVAM ETMELİDİR. HAK-İŞ, Türkiye nin demokratik açılımları ısrarlı ve kararlı bir biçimde sürdürmesi gerektiğine inanmaktadır yılının ortalarında "Kürt Açılımı" adı ile başlayan, Alevi Açılımı ve Roman Açılımı ile devam eden ve Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adını alan Demokratik Açılım sürecinde önemli adımlar atılmıştır. HAK-İŞ, Türkiye de tabu ve dokunulmaz olarak görülen birçok olayın konuşulmasını üzerine gidilmesini, tabu ve dokunulmaz olarak görülen konularda adımlar atılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Farklılıkları zenginlik olarak görerek, özgürce birlikte yaşamanın şartlarının oluşturulması için atılmaya çalışılan adımlar devam etmelidir. Herkes için bireysel hak ve özgürlükler geniş alanda geliştirilmelidir. HAK-İŞ, demokratik açılım sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için empati yapılmasının, iletişim sorunlarının giderilmesinin önemine dikkat çekmektedir. Birey-devlet, toplum-siyaset arasındaki güven sorununu giderecek, yaklaşımlara ve yeni bir dile ihtiyaç vardır. Olayların ve gelişmelerin ardından ifade edilen genel geçer söylemlerin aksine gerçek anlamda ülke şartları ve dinamiklerini dikkate alarak sürdürülecek demokratikleşme çabaları sorunların çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede HAK-İŞ, kamuoyundaki hassasiyetlerin çözüme doğru ilerlemesini önemli bir fırsat olarak kaydetmektedir. Ötekini kendisi olarak içine alacak, bakış açılarını olgunlaştıracak, makul çözümlerin aklını ve iklimini oluşturacak ortak platformlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu zemini inşa edemezsek, çözüm adına söylenen her söz, işlevsiz kalacaktır. HAK-İŞ, çözüm sürecine katkı sağlayacak olan herkesi ve her kuruluşu halkımızın barış ve refah içinde bir arada yaşaması için sorumluluk almaya davet etmektedir. 16

17 14. TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK SİVİL MEKANİZMALAR OLUŞTURULMALIDIR. HAK-İŞ, ülke huzuruna yönelik her türlü tehdit ve terörün siyasi, ekonomik, sosyal ve dış odaklı nedenlerinin ele alınmasını ve bunlara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını talep eder. HAK-İŞ, yaşanan terör olayları ile toplumsal istikrarımızın bozulmaya, gençlerimiz ve geleceğimiz için harcaması gereken kaynaklarımızın heba edilmeye çalışıldığını, toplumumuzun kardeş kavgasına sürüklenmek istendiğini vurgulamaktadır. HAK-İŞ, terörist saldırıların, bu ülkenin vatandaşları arasında var olan ve tarihten süzülerek gelen kardeşlik duygularını bozmaya asla muktedir olamayacağına inanmaktadır. Ülkemiz, devletimiz ve insanlarımız, alçakça saldırılarla karşı karşıya bırakılarak, önümüzde beliren tarihi fırsatları kaçırmamız, gelecek nesillere karşı ekonomik, sosyal ve siyasal sorumluluklarımızı gerçekleştirmemiz engellenmek istemektedirler. HAK-İŞ, kötü tecrübeler yaşayan ve bunları asla unutmayan, özgüveni yüksek, fedakar, çalışkan ve kenetlenmiş ulusumuzun her şeye rağmen yılmadan kendi yoluna devam edeceğine inanmaktadır. Sorunların, hukuk ve demokrasi içinde, meşru yollarla çözülmesini istemeyen, şiddet, korku ve nefretten medet uman terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine izledikleri yöntemin gayri ahlaki, gayri insani ve çıkmaz yol olduğunu tarih mutlaka gösterecektir. HAK-İŞ, terörün panzehirinin, demokrasi, demokratik açılımlar, ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesi gerektiğine ve bu doğrultuda, Türkiye nin demokratik açılımları ısrarlı ve kararlı bir biçimde sürdürmesi gerektiğine vurgu yapar. HAK-İŞ, terör sorununun milli bütünlüğümüz ve sosyal bütünleşmemiz üzerinde kırılma noktaları yaratılmadan yok edilmesine işaret eder. Terörü, insanlık suçu ve alçakça bir yöntem olarak kabul edilemez bulan HAK-İŞ, şiddeti meşrulaştırıp, kollektif aklı yok eden, bu tehlikeli oyunu aklı selim sahibi herkesin reddetmesi gerektiğine, Türkiye de kan ve gözyaşının artık durmasını isteyen sağduyu sahibi herkesin şiddete, teröre ve silaha kararlılıkla hayır demesi gerektiğine inanır. HAK-İŞ, terörle mücadelede devletin evrensel hukuk ve adalet çerçevesinde hareket etmesine vurgu yapar. Terörle mücadele sürdürülebilir kalıcı politikaların oluşturulması ihtiyacına vurgu yapan HAK-İŞ bu politikaların oluşturulması sürecine sivil toplum örgütlerinin dahil edilerek Sivil Güvenlik Kurulu oluşturulmasını talep eder. 17

18 15. TÜRKİYE, DIŞ POLİTİKADA AKTİF VE GÜVENİLİR TAVRINI SÜRDÜRMELİDİR HAK-İŞ, dünya nın başta Arap ülkeleri olmak üzere Ortadoğu nun genelinde meydana gelen gelişmeler ile yeni bir sürece girdiğine, bu süreçte Türkiye nin sürdürdüğü bölgesel ve küresel dış politikasını güven kaybına uğramayacak şekilde devam ettirmesine vurgu yapar. HAK-İŞ, yaşanan gelişmelerin özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin bütün dünyanın ortak ihtiyacı, beklentisi, ortak değerleri ve ortak yaşam düzeni olması noktasında bir uzlaşma ve görüş birliği sağladığının altını çizer. HAK-İŞ, Türkiye nin bu süreçte rol-model olarak değerlendirilerek kredi elde ettiğini, bu nedenle Arap dünyasında daha barışçıl bir değişime öncülük etmesi gerektiğini ifade eder. HAK-İŞ, Türkiye nin geçmişten bugüne yaşadığı bu deneyimleri, Arap ülkelerine demokratikleşme yol haritası sunarak yapmasının önemine işaret eder. HAK-İŞ, Türkiye nin aktif, barışçı ve güvenilir bir ülke olarak bölgesel ve küresel sorunlarla yakından ilgilenmeye, katkı ve katılım vermeye, bölgesel sorunların çözümünde sağduyulu, kilit ve denge ülke konumunu muhafaza ederek çabalarına devam etmesi gerektiğine inanmaktadır. 16. AB NE ÜYELİK HEDEFİ KARARLI ADIMLARLA SÜRDÜRÜLMELİDİR HAK-İŞ, Türkiye nin üyelik süreci neredeyse AB entegrasyonu ile eşit bir yaşa sahip olduğunu ve AB ne tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesi yönündeki adımların kararlılıkla atılmaya devam edilmesi gerekliliğinin önemini belirtir. HAK-İŞ, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde hem Türkiye hem de AB tarafına sorumluluklar düştüğünü, müzakere süreci, amacına uygun olarak sorunları öteleyen değil çözen bir anlayışla sürdürülmesi gerektiğini vurgular. HAK-İŞ, kültürel aidiyet ve farklılıkların zedelenmemesine karşılıklı dikkat edilmesine özen gösterilmesini istemektedir. HAK-İŞ, Türkiye nin her zaman demokratik ve özgür bir Avrupa nın kurulmasından yana bilinçli bir rol aldığının, Avrupa nın yeniden şekillenmesine ilişkin kırılgan ve hassas dönemlerinde oynadığı stratejik jeo-politik rolü dikkate alındığında Türkiye nin tercihlerinin öneminin her zaman hatırlanmaya değer olduğunun altını çizer. HAK-İŞ, Türkiye nin AB ye tam üyelik ile katkı sağlayabilecek birçok ekonomik ve sosyal özelliğe ve potansiyele sahip olduğunu, kültürel zenginlikte olduğu kadar, siyasi cesaret ve kolektif iddialar konularında da AB ye gerçek küresel aktör olma yolunda katkılar yapacağını vurgular. HAK-İŞ Avrupa daki sosyal modelin temel unsurlarının, temel hak ve özgürlüklerdeki yüksek standartların altını çizmektedir. 18

19 HAK-İŞ, Türkiye nin başta sosyal alanda olmak üzere hala önemli eksiklikleri bulunduğunun bilinciyle, Türkiye nin siyasî alandaki reformlarına paralel olarak sosyal reformlarına da ağırlık vermesi gerektiğine inanmaktadır. Konfederasyonumuz, Türkiye nin sosyal alanlarda gerekli reformları yaparak, AB norm ve standartlarını yakalaması ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmesini temel bir ihtiyaç olarak değerlendirir. Türkiye, ivedilikle sendikal hak ve özgürlüklerden kayıtdışı ile mücadeleye, çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal diyaloğa kadar bütün sosyal alanlarda dönüşümlerini gerçekleştirmelidir. 17. KKTC YE YÖNELİK ULUSLARARASI İZOLASYONLAR KALDIRILMALIDIR. HAK-İŞ, Türkiye nin Kıbrıs sorununa ilişkin kapsamlı bir politika geliştirilmesini, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını talep eder. Bu çerçevede HAK-İŞ, BM Genel Sekreteri tarafından başlatılan çözüm sürecine yönelik her iki kesimin mutabakatıyla sürecek girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır. HAK-İŞ, Kıbrıs ta iki halkı eşit kabul eden, iki devlete dayalı bir çözümden yanadır. Kıbrıs ta çözüme önem ve öncelik vermekle birlikte mevcut durumu geriye götürecek bağlayıcı söylem ve girişimlerden kaçınılmalıdır. HAK-İŞ, Kıbrıs Rum kesiminin, AB üyelik haklarını gelişmeyi, kalkınmayı ve ada barışını ve istikrarını engelleyici bir eşik olarak kullanmaya devam etmesinin barış sürecini geciktirdiğine vurgu yapar. HAK-İŞ, Türkiye nin aktif dış politikasına denk düşecek şekilde gerek ayrı olarak gerek Kıbrıs ta muhtemel bir çözümden sonra KKTC nin güçlendirilmesi konusunda destek ve girişimlerin sürmesine inanır. HAK-İŞ, KKTC ye yönelik uluslararası izolasyonların bir an önce kaldırılması için Türkiye nin aldığı aktif rolün devam etmesi gerektiğini yineler. 18. TOPLUMSAL DEZENFORMASYONUN ÖNLENMESİ İÇİN AİLE YAPIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİDİR. HAK-İŞ, toplumumuzda son dönemde yaşanan başta şiddet olmak üzere birçok sorunun güçlü aile yapısında yaşanan dezenformasyon süreciyle ilişkili olduğunu düşünmektedir. HAK-İŞ, güçlü toplum yapımızın gerekli önlemler alınmadığı takdirde bir çözülme riskiyle karşı karşıya olduğu hususuna dikkat çeker. HAK-İŞ, güçlü toplum un oluşturulmasının temelinde güçlü ailenin bulunduğu inancıyla, ailenin güçlendirilmesi için her türlü sosyal ve ekonomik önlemlerin alınmasının, sosyal politikaların geliştirilmesinin önemine dikkat çeker. 19

20 Aile kurumuna yönelik negatif etki doğuran ve çözülmesine neden olan her türlü enformasyon, propaganda, iletişim unsurları ile görsel ve işitsel medya araçlarına karşı insan hakları ve basın özgürlüğüne zarar vermeden önlem alınmasının büyük bir toplumsal ihtiyaç olduğuna inanır. Ailenin ebeveyn ve çocuklarla birlikte bir bütün olarak asgarî yaşam standartlarını sağlayacak ekonomik ve sosyal politikaların geliştirmesine ve yararına dikkat çeker. Bu anlamda HAK-İŞ, sosyal koruma sitemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapar. 19. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇOK BOYUTLU OLARAK KARARLILIKLA DEVAM ETMELİDİR. HAK-İŞ gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendirmektedir. HAK-İŞ, kadınların hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin yükselmesini engelleyen kadına yönelik şiddeti ''münferit'' olarak kabul edilemez bulmaktadır. HAK-İŞ, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde gerek uluslararası yükümlülüklerimiz ve gerekse ulusal mevzuatımızdaki düzenlemeler çerçevesinde ilgili tarafların işbirliği ile kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. HAK-İŞ, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının, sosyal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak kadının sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesine ilişkin aktif ve pasif sosyal politikaların geliştirilmesine, koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına, şiddet mağduru kadınların desteklenmesi ve faillerin cezalandırılmasına, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkili verilmesine, konuya ilişkin erkekleri de içine alan farkındalık ve duyarlılık artırıcı eğitimlere, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine, aile yapılarımızı güçlendirici tedbirlerin alınmasına yönelik çok boyutlu olarak kararlılıkla gerçekleştirilmesinin önemine işaret eder. HAK-İŞ, Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele için yeni ve çok önemli bir araç sağlayan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi nin 11 Mayıs 2011 tarihinde ilk olarak ülkemiz tarafından imzalanmasından memnuniyet duymakla birlikte, sözleşmenin TBMM tarafından onaylanmasını talep etmektedir. HAK-İŞ, Doğal, Kaçınılmaz ya da Kader olmayan kadına yönelik şiddetin, sadece hukuki önlemlerle ortadan kaldırılamayacağına, şiddetin nedenleri ve sonuçlarının araştırılmasının, şiddet kültürünün ve biçimlerinin irdelenmesinin ve sorgulanmasının gereğine, zihinsel bir dönüşüm sağlanmasının önemine dikkat çeker. 20

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 13. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 13. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 13. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye de çalışma hayatı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alandaki konu ve sorunları bilimsel olarak inceleyen, analiz

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) Sendikal Harekette Kadın Sesi Projesi Çalışan Kadınların Sorunlarına Model Oluşturma Projesi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) Sendikal Harekette Kadın Sesi Projesi Çalışan Kadınların Sorunlarına Model Oluşturma Projesi. HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) Sendikal Harekette Kadın Sesi Projesi 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ 1.4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ Sendikal Harekette Kadın

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

HAK-İŞ YERELDEN MERKEZE KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ

HAK-İŞ YERELDEN MERKEZE KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ HAK-İŞ YERELDEN MERKEZE KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ PROJE TEKLİF FORMATI (EK-1) 1. Projenin İsmi: HAK-İŞ Yerelden Merkeze Kurumsal Gelişim Projesi 2. Proje Uygulama Ekibi: Proje Ekibi 3 kişiden oluşacaktır.

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

Konferansa katılan tüm kadın sendikacılar aşağıdaki noktaların altını çizip görüş birliğine ulaşmıştır.

Konferansa katılan tüm kadın sendikacılar aşağıdaki noktaların altını çizip görüş birliğine ulaşmıştır. ÇALIŞMA HAYATINDA VE SENDİKALARDA KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN KÜRESEL KADIN EMEĞİ BULUŞMASI II. ULUSLARARASI KADIN KONFERANSI SONUÇ DEKLARASYONU Ankara, 7 Mart 2013 8 Mart Dünya Kadınlar

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU Proje AB tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin yararlanıcı olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı Çocuk Haklarının

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı