HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI"

Transkript

1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi ve sivil anayasa, siyasi ve ekonomik istikrarın sürdürülmesi, insan odaklı sosyal politika, insan onuruna yaraşır düzgün işlerin artması, istihdamın artması, işsizliğin azalması, güçlü birey, güçlü toplum, daha fazla sendikal hak, özgürlük ve örgütlülük talepleri için mücadele vermektedir. Bu bağlamda her türlü yenilikçi yaklaşım model ve açılımları desteklemiş, hayata geçirilmesi için öncü olmuş, aktif rol almıştır, bundan sonra da almaya devam edecektir. HAK-İŞ Konfederasyonunun Ekim 2011 tarihlerinde yapılan 12. Olağan Genel Kurulu nda alınan ve HAK-İŞ vizyonunu ve yol haritasını ortaya koyan kararlar, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının önümüzdeki dönemde gündemde tutarak geliştirilmesine ve çözümüne katkı sağlayacağı öneri ve taleplerini, HAK-İŞ in yol haritasını içermektedir. KARARLAR GENEL ÇERÇEVESİ A. SENDİKAL HAREKETİN GELECEĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIM 1. SENDİKAL HAREKETTE YENİLENMENİN ESASINI OLUŞTURAN BİR RÖNESANSA İHTİYAÇ VARDIR 2. KÜRESEL SENDİKAL HAREKETLE DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR B. HAK-İŞ İN KURUMSAL KAPASİTESİ VE SENDİKAL YAKLAŞIM 3. HAK-İŞ VİZYONU: SENDİKAL HAYATTA YENİ VE DİNAMİK BİR ATILIMDIR 4. HAK-İŞ ÜYE SAYISINI ARTIRARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR 5. SENDİKAL EĞİTİM FORMATI HAYAT BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI İLE GÜÇLENDİRİLECEKTİR. 1

2 6. SENDİKAL HAYATA YENİ BİR BAKIŞ: PROJELİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAKTIR. 7. HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÇALIŞMALARINI ARTAN BİR ETKİNLİKLE SÜRDÜRECEKTİR. 8. GENÇLİK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI ARTAN BİR İVMEYLE DEVAM EDECEKTİR. 9. HAK-İŞ, İLETİŞİM STRATEJİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYI GÖREV SAYAR 10. KONFEDERASYONUMUZUN İSMİNİN ÖNÜNE TÜRKİYE KELİMESİNİN EKLENMESİ C. TÜRKİYE NİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 11. TÜRKİYE NİN İHTİYACI OLAN YENİ VE SİVİL ANAYASA İÇİN TÜM KESİMLER SORUMLU VE AZAMİ GAYRET İÇİNDE OLMALIDIR. 12. ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMELLİ BİR TÜRKİYE SOSYAL MODELİ GELİŞTİRİLMELİDİR. 13. DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECİ DEVAM ETMELİDİR. 14. TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK SİVİL MEKANİZMALAR OLUŞTURULMALIDIR. 15. TÜRKİYE, DIŞ POLİTİKADA AKTİF VE GÜVENİLİR TAVRINI SÜRDÜRMELİDİR 16. AB NE ÜYELİK HEDEFİ KARARLI ADIMLARLA SÜRDÜRÜLMELİDİR. 17. KKTC YE YÖNELİK ULUSLARARASI İZOLASYONLAR KALDIRILMALIDIR. 18. TOPLUMSAL DEZENFORMASYONUN ÖNLENMESİ İÇİN AİLE YAPIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİDİR. 19. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇOK BOYUTLU OLARAK KARARLILIKLA DEVAM ETMELİDİR. 20. EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASI, ÇEVRE BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİDİR D. SENDİKAL HAREKET VE ÇALIŞMA HAYATINA YAKLAŞIM 21. YENİ SENDİKAL MEVZUAT YASALAŞMALIDIR SAYILI İŞ KANUNU DEĞİŞEN İŞGÜCÜ PİYASASI ŞARTLARINA GÖRE BÜTÜNSEL BİR ANLAYIŞLA REVİZE EDİLMELİDİR. 23. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YASAL MEVZUATINA KAVUŞTURULMALIDIR 24. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ETKİNLEŞTİRİLMELİDİR 2

3 25. SEKTÖREL SOSYAL DİYALOG KOMİTELERİ KURULMASI ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAKTIR. 26. SOSYAL DİYALOG MEKANİZMALARI ETKİN BİR İŞLEYİŞE KAVUŞTURULMALIDIR. 27. KALKINMA AJANSLARININ YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİDİR. 28. KAYITDIŞI SORUNU İLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR STRATEJİYE İHTİYAÇ VARDIR. 29. ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR. 30. KIDEM TAZMİNATI HAKKI KORUNMALI VE YENİ GÜVENCELERLE GELİŞTİRİLMELİDİR 31. ASGARİ ÜCRET YENİ BİR KONSEPTLE BELİRLENMELİDİR 32. SOSYAL KORUMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR: DÜZENLİ ASGARİ GELİR YARDIMI SİSTEMİ KURULMALIDIR. 33. İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI GELİŞTİRİLMELİDİR. 34. MESLEKİ EĞİTİM VE HAYATBOYU ÖĞRENME FONU OLUŞTURULMALIDIR. 35. ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ, ETKİNLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANARAK GELİŞTİRİLMELİDİR. 36. GÜVENCELİ ESNEKLİK İNSANA YAKIŞIR İŞ ÇERÇEVESİ DIŞINDA DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR. 37. TAŞERONLAŞMA ÇALIŞMA HAYATININ DENGELERİNİ BOZMAKTADIR. 38. ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK GERÇEKÇİ POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLMELİDİR. 39. GENÇLİĞİN DİNAMİZMİYLE UYUMLU SOYAL POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİDİR. 40. KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMASI İÇİN TÜM KESİMLER ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI VERMELİDİR. 41. İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) E KARŞI GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR 42. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMELİDİR. 3

4 A. SENDİKAL HAREKETİN GELECEĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIM 1. SENDİKAL HAREKETTE YENİLENMENİN ESASINI OLUŞTURAN BİR RÖNESANSA İHTİYAÇ VARDIR HAK-İŞ, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sosyal alanda değişim rüzgârları estiren, dünyayı algılayış biçimlerini derinden etkileyen ve yeniden şekillendiren küreselleşme fenomeni nin hala evrimini sürdürdüğüne ve yeni olgular ürettiğine dikkat çeker ve ulusal ve uluslar üstü toplumsal yapıların bütününde etkili olan ve birçok kuram ve kurumu devre dışı bırakan bu süreçten sendikal hareketin de etkilendiğine vurgu yapar. Bu bağlamda HAK-İŞ, ülkemiz sendikal hareketinin bu süreci iyi okuması, sürece uyum sağlaması ve yeni şartlara göre hızlı hareket etmesi gerektiğinin altını çizer. HAK-İŞ, yaşanan bu değişim sürecinde ülkemizde sendikal hareketin yeni roller üstlenen, yeni kalıplar ve yeni çözümler üreten, sorunların çözümüne yönelik model önerileri ortaya koyan yeni damarlar üreten mekanizma olma hüviyetlerini güçlendirecek yeniden bir yapılanma içerisine girmelerinin gereğine inanır. HAK-İŞ, Sendikal Rönesans a ihtiyaç olduğunun altını çizer. HAK-İŞ, Sendikal Rönesans ı; sendikal hareketin silkinmesi ve baştan sona yenilenmesi, yeniden doğması, kurumsal yapılarını değiştirip dönüştürmesi, sendikal hareketin doğal görevleri olan örgütlenme, TİS ve grevin ötesinde, sosyal hayata ve ekonomik hayata dair vizyonunu, misyonunu ve hareket alanını genişleterek sorumluluk alması olarak tanımlar. HAK-İŞ bu sorumluluğun çerçevesini, sendikaların sosyal hakların geliştirilmesinden, gelir adaletsizliği sorunun çözümlenmesine, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasından, vergi adaletinin sağlanmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin ve yaygınlığının artırılmasından, demokratik hak ve özgürlükler talep ederek bunların arkasında durmaya, işsizlik, yolsuzluk ve yoksullukla mücadelede öneri ve politika geliştirmekten, çevre ve sokakta çalışan çocuk soruna, gençlerin ve kadınların sorunlarının çözümünden mesleki eğitime kadar geniş bir alanda faaliyet göstermeleri olarak belirler. HAK-İŞ tanımını yaptığı sendikal Rönesans anlayışının gereğini yerine getirir. HAK-İŞ geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak ortak politikalar oluşturmakta, sendikal bürokrasiden çok demokratik mekanizmaları çalıştıracak eylemler içerisine yer almakta, sendika-üye ilişkisini kuvvetlendiren mekanizmalara işlerlik kazandırmakta, sendika-sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ilişkisini yeniden değerlendirmektedir. 4

5 HAK-İŞ önümüzdeki dönemde de sendikal rönesansın gereğini yerine getirerek sendikal hareketin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacağını, ülkemizdeki bütün bireylerin sosyo-ekonomik statüsünü ve refah düzeyini daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam edeceğini teyit eder. 2. KÜRESEL SENDİKAL HAREKETLE DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR HAK-İŞ krizlerin, toplumsal olayların ve sermayenin küreselleştiği bir dünyada, işçi hareketinin, sendikal kurumların da küresel bir tavır ortaya koymalarını kaçınılmaz görmektedir. İçinde bulunulan süreçte sendikaların sadece yerel mücadele vererek küresel ölçekteki dirençlerle baş etmesi mümkün değildir. Bu nedenle HAK-İŞ, sendikaların ulus ötesine geçerek, uluslararası dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemeleri gerektiğine inanmaktadır. Ortadoğu ülkelerinde başlayan, AB ye, ABD ye sıçrayan farklı dillerde de olsa adil bir sosyal dünya inşası na denk düşen ortak talepler, küresel sendikal hareketin daha fazla sorumluluk alarak karar süreçlerini etkileyecek etkin yöntemler geliştirmesi, küresel ölçekte insanı, istihdamı, refahın adil paylaşımını, kurallı ve düzenli iş mevzuatının oluşturulmasını talep etmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede HAK-İŞ uluslar arası ölçekte Emek Diplomasisi nin önemine dikkat çeker. Uluslararası sendikal hareketle aynı dili konuşan HAK-İŞ, genelde küresel ölçekte, özelde ise Avrasya ve Ortadoğu bölgelerini içine alan ülkelerin sendikaları ile başta eşitsizlikler, işsizlik, fakirlik ve sosyal dışlanma ile mücadeleye, çevre katliamlarına, savaşlara, teröre karşı ve ayrıca demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik tüm çaba ve girişimde, artan işbirliği ve dayanışma faaliyetlerinde bulunmayı görev bilmektedir. HAK-İŞ, üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile bugüne kadar ki etkin işbirliğini ve diyaloglarını, emek diplomasisi anlayışıyla küresel ve bölgesel temelde çeşitlendirerek geliştirme kararlılığı içerisindedir. 5

6 B. HAK-İŞ İN KURUMSAL KAPASİTESİ VE SENDİKAL YAKLAŞIM 3. HAK-İŞ VİZYONU: SENDİKAL HAYATTA YENİ VE DİNAMİK BİR ATILIMDIR HAK-İŞ sendikal mücadelesiyle birlikte, insan, emek, demokrasi eksenli düşüncesinden, kararlı ve sorumlu sendikacılık anlayışından sapmamayı ilke edinmiştir. HAK-İŞ, ilkelerini sahiplenerek işçi hareketinin güçlü, farklı ve özgün sesi olmak, sendikal harekete yeni ve dinamik bir soluk getirmek, sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın farkında, değişime açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın öncüsü olmak iddiasındadır. HAK-İŞ, uzlaşma, menfaat paralelliği, sivil toplum örgütlerinin birlikte ortak girişim grupları kurması gereği, demokrasinin sivil inisiyatiflerin artmasıyla güçleneceğine olan inancını yineler. HAK-İŞ, slogancılığı, şablonculuğu, konjonktüre göre pozisyon oluşturma kolaycılığını, köhnemiş alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgulamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye özen gösterdiğinin altını çizer. HAK-İŞ, çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındadır. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi, yeterlilik, hayatboyu öğrenme gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen göstermektedir. HAK-İŞ, Avrupa Birliği nden sosyal politikalara, sosyal güvenlik reformundan, kayıtdışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye, özelleştirmeden yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleye, Anayasa çalışmalarından mesleki eğitime, sosyal korumadan sosyal yardımlara, kadın, çocuk, genç ve engellilerden göç ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına kadar çalışma hayatını ve emekçileri ilgilendiren pek çok konuda aktif bir çalışma içerisindedir. Bu alanlarda yaşanan sorunların çözümü için politikalar üretmektedir. HAK-İŞ, çalışma mevzuatı, sosyal model, ekonomik model, istihdam stratejisi gibi alanların her birinde öncü bir rol üstlenmekte, politika geliştirmekte, eylem planları oluşturup, hayata geçirmektedir. HAK-İŞ bilgi sendikacılığı, hizmet sendikacılığı gibi yeni sendikal anlayışları öne çıkarmaktadır. Yaptığı çalışmalarla bireylerin ve toplumumuzun güçlenmesine katkı sağladığına inanan HAK-İŞ önümüzdeki dönemde de yeni ve özgün çalışmaları hayata geçirme konusunda büyük bir heyecan ve istek içerisindedir. Hizmetlerini yeni süreç ve gelişmelere göre şekillendirme ve çeşitlendirme kabiliyetine ve dinamizmine sahip 6

7 olan HAK-İŞ vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda tüm teşkilatıyla birlikte çalışmalarına aktif şekilde devam edeceğini teyit eder. 4. HAK-İŞ ÜYE SAYISINI ARTIRARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR HAK-İŞ, sosyal dengenin sağlanmasında kilit konuma sahip olan sendikaların ülkemizde kan kaybetmesinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekmektedir. HAK-İŞ örgütlenmeyi; kayıtdışının önlenmesi, düzgün iş, adil gelir dağılımı gibi sosyal amaçlarla bütün çalışanları kucaklamak ve onlara hizmet olarak değerlendirmektedir. HAK-İŞ sendikal harekette yaşanan bu süreçte, nicel olarak sendika sayısını dolayısıyla üye sayısını artırarak ülkemizin ikinci büyük işçi konfederasyonu haline gelmiştir. HAK-İŞ, Türkiye nin nicel ve nitel anlamda daha büyük işçi Konfederasyonu olmayı hedeflemektedir. HAK-İŞ, tamamen kendi gücüne güvenerek ve tabandan gelen talep üzerine örgütlenme çalışmaları başlatmakta ve sonuca ulaşmaktadır. HAK-İŞ ülkemizin sendikal örgütlülük haritasını çıkararak örgütlenme stratejisini ve yol haritası niteliğindeki eylem planını hazırlamasının önemine işaret eder. Bu çerçevede HAK-İŞ, önümüzdeki dönemde örgütlü olmadığı işkollarında örgütlenmeyi hedeflemektedir. HAK-İŞ, 12. Olağan Genel Kurulunu örgütlenme açısından yeni bir milat kabul eder, yeni faaliyet döneminde örgütlenme çalışmalarının yaygın ve etkin bir şekilde devam edeceğini teyit eder. 5. SENDİKAL EĞİTİM FORMATI HAYAT BOYU ÖĞRENME ANLAYIŞI İLE GÜÇLENDİRİLECEKTİR. HAK-İŞ sürdürülebilir, atak ve etkin sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak eğitimin altını çizmektedir. HAK-İŞ sendikal politikasının merkezinde yer alan hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerle yeterliliklerin artırılmasını sendikal örgütlülüğü güçlendirecek bir unsur olarak görmektedir. HAK-İŞ bu çerçevede; Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB sosyal politikaları, küreselleşme, iş piyasası ve yaşanan sorunlar, mesleki eğitim, meslek standartları, mesleki yeterlilikler, sınav ve belgelendirme merkezleri, mesleki bilgi rehberlik ve danışmanlık, çocuk işçiliği ile mücadele, kayıtdışı istihdam ve mücadele yöntemleri, çalışma hayatına yönelik yasal düzenlemelerdeki güncel gelişmeler, gençlerin, kadınların ve engellilerin çalışma hayatına ilişkin sorunları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog ve sosyal diyalog mekanizmaları, kurumsal temsil ve etkili iletişim teknikleri gibi konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir. 7

8 HAK-İŞ gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ile kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, sorun alanlarına ilişkin teşkilatında farkındalık artışı ve bilinçlendirme sağlamış, kurumsal aidiyeti ve temsil gücünü geliştirmiştir. HAK-İŞ, yurdun pek çok ilinde gerçekleştirdiği eğitimlerde toplam 5000 kişiyi doğrudan faydalandırdığı ve çeşitli düzeylerde sertifikalandırdığı çalışmaları yaygınlaştırarak artıracaktır. HAK-İŞ mesleki eğitim konusunda iddiasını sürdürmeye devam edecektir. HAK-İŞ, ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. HAK-İŞ geçtiğimiz dört yıl içinde, çeşitli dal ve seviyelerde gerçekleştirdiği mesleki eğitim faaliyetleri ile başta gençler ve kadınlar olmak üzere bin kişiyi istihdam edilebilir hale getirmiştir. HAK-İŞ, hayatboyu öğrenme perspektifiyle gerçekleştirdiği eğitim, mesleki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra meslek standardı hazırlama, mesleki yeterlilik oluşturma ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere iktisadi işletmeler, merkezler kurmayı hedeflemektedir. HAK-İŞ, üyeleri ile sınırlandırmadığı eğitim faaliyetlerine artan bir ivmeyle devam edeceğini ve çalışmalarını sergiler, tiyatrolar, sesli ve görüntülü etkinlikler gibi kültürsanat etkinlikleriyle zenginleştireceğini vurgular. 6. SENDİKAL HAYATA YENİ BİR BAKIŞ: PROJELİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAKTIR. HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışma kültürünü benimsemişlerdir. Bu kültürde tenkit yerine teklif ve klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir. HAK-İŞ bu doğrultuda, çalışma hayatında sosyal diyalog yoluyla işyerinde kreşten iş kanunun etkin uygulanmasına, iş konseylerinin oluşturulmasından afet stratejilerine, ray teknolojisinden kent konseylerine, üreme sağlığından hayatboyu öğrenmeye, mesleki eğitimden çalışan çocuklara, kadın ve gençlerin istihdamından kadına yönelik şiddete, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirmeye kadar her alanda proje bazlı çözümler üretmektedir. HAK-İŞ in, TİSK ile konfederal düzeyde ikili sosyal diyalogun imzalanan anlaşma ile teoriden pratiğe geçmesinin sağlanması, gelecekte yapılacak yasal düzenlemelere ışık tutacak bir işyeri konseyi modelinin oluşturulup uygulamaya konması, çalışma hayatındaki kadınların en önemli sorunu olan çocuk bakım hizmetleri konusunda kreş kurulması, gençleri ve kadınları önceleyerek işsizlikle mücadeleye yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla istihdam odaklı yenilikçi mesleki eğitim programlarını 8

9 uygulanması, mesleki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve staj uygulaması, kayıtdışı istihdamla mücadelede yerel işbirliğine dayalı modeller geliştirmesi vizyonunun ve dinamik yapısının yansımalarıdır. HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır. İllerimizin, yerel ihtiyaçları, işkollarını ve sektörel sorunlarını kılcal damarlarına kadar masaya yatırmaktadır. Güçlü bir ortaklık yapısı kurarak, işçi ve işveren kesimlerinin sorunlara ortak akılla çözüm arayışında birlikte çalışma kültürünün gelişimine katkı sağlamaktadır. Yerel ve sektörel tüm paydaşların katılımıyla düzenli ve gündemli çalışan, sivil, katılımcı, yeni ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlayan sosyal diyalog mekanizmaları oluşturmaktadır. Proje yaptığı illerin işgücü piyasasının özelliklerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını, sektörlerin durumunu tespit etmek için geniş araştırmalar ve bilimsel analizler yapmaktadır. Bu şekilde proje faaliyetlerinin güçlendirilmesi gereken taraflarını belirlemekte, politika önerilerini, yayınlarını elde ettiği sonuçlara göre üretmektedir. Üniversitelerimizin, meslek okullarının bilimsel desteklerini almakta, üniversitesanayi, sanayi-okul işbirliklerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Yazılı-görsel-işitsel medya temsilcilerini dahil ederek, iletişim stratejileri oluşturmakta ve çalışmaların tüm kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kampanyalar, afiş çalışmaları, belgesel filmler, spot filmler, ilanlar, billboard çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarla çalışma yapılan konuya ilişkin kamuoyunda farkındalık artışı gerçekleştirmektedir. HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; Güçlü ortaklık, Etkin işbirliği, Katılımcı anlayış, Birlikte çalışma gibi unsurları İşgücü piyasasının yapısı, Yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar İnsan odaklı bütünsel yaklaşım İletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır. HAK-İŞ, önümüzdeki dönemde de projeli çalışma kültürü çerçevesinde örnek faaliyetlerine, devam edeceğinin altını çizer. 9

10 7. HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÇALIŞMALARINI ARTAN BİR ETKİNLİKLE SÜRDÜRECEKTİR. HAK-İŞ genelde kadınların hayatın her alanında yaşadıkları sorunlarına özelde ise kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kadınların sendikal hayata temsil ve katılımını etkin şekilde artırmak konusundaki duyarlılık ve kararlılığının altını çizmektedir. Bu duyarlılığın ve kararlılığın yansıması olarak HAK-İŞ ve bağlı sendikaları Kadın Komitelerinin kuruluş çalışmalarını önemli ölçüde tamamlamış, Ana Tüzüklerinde önemli düzenlemeler gerçekleştirmişlerdir. ITUC Kadın Komitesi Genel Kurulu, ETUC Kadın Komitesi Genel Kurulu ile PERC (PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi Genel Kurulu nda temsil edilen,16 üyeden oluşan HAK-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi üye sendikalarımızın tüm Türkiye de örgütlü kadın komiteleriyle birlikte etkin çalışmalar gerçekleştirerek HAK- İŞ Kadın Stratejisi nin altyapısını oluşturmuştur. Bu çerçevede HAK-İŞ ve bağlı sendikaları teşkilatının kadın odaklı konulara ilişkin farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirmiş, kadınların sendikalara üye olmaları ve sendikal hayatta aktif rol almalarını özendirici aksiyonlar uygulamaya başlamış, geniş bir yelpazeye yayılan istihdam odaklı mesleki eğitim, mobbingle mücadele, iş sağlığı güvenliği, kayıtlı çalışmanın avantajları, çocuk işçiliği ile mücadele, üreme sağlığı, ev eksenli çalışma gibi konularda projeler, eğitimler, kampanyalar, anketler yapmış, çocuk bakım yükümlülüğü ve kreş sorununa ilişkin model geliştirmiştir. HAK-İŞ ve Üye Sendikalarının Genel Merkez ve Şubelerinin, Bölge ve İl Temsilciliklerinin özen göstermesinde fayda görülen kadın odaklı prensipler belirlenerek, tüm teşkilatımıza iletilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kurumsal yapımızda kadın konusunda önemli bir farkındalık artışıyla birlikte, nicel ve nitel verilerimizde önemli oranda iyileşme sağlanmıştır yılında %2.68 olan kadın üye sayımız 2010 yılında %7.23 e, Genel Merkez Zorunlu organlarındaki kadın sayısı 13 e, toplam 107 Şubemizin Zorunlu organlarındaki kadın sayısı 34 e, kadın işyeri temsilcisi sayımız 78 e, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında çalışan kadın oranı %17.3 e yükselmiş, 2 kadın şube başkanı seçilmiştir. HAK-İŞ, kadın odaklı kurumsal verilerinde iyileşme yaşansa da, oransal olarak daha ileri bir seviyeye taşımak, çalışmalarını somut adımlarla pekiştirmek, kadın üyelerini tabandan tavana bir hareketle başta sendikal faaliyetler olmak üzere, karar ve temsil mekanizmalarına katılımını artırmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Kadın sorunlarının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inan HAK-İŞ ve HAK-İŞ Kadın Komitesi, kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, kadına yönelik şiddet ve 10

11 mobbingle mücadeleye, başta üyeleri olmak üzere kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarına, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasına, kadınlara yönelik hak ve menfaatlerini geliştirmeye, terfi ve yükselme, çalışma saatleri, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma, çocuk, yaşlı, engelli bakımı, doğum ve emzirme izni, sendikal üyelik ve karar alma mekanizmalarına katılım, güvencesiz esnek çalışma, düşük ücret, ulaşım, sağlıksız işyeri koşulları gibi temel sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam edecektir. 8. GENÇLİK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI ARTAN BİR İVMEYLE DEVAM EDECEKTİR. HAK-İŞ Konfederasyonu tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle gençlik çalışmalarını sürdürmekte ve hem ulusal hem de uluslararası arena da önemli bir aktör olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. HAK-İŞ, çalışmalarını sadece merkezi düzeyde değil, sendikal ve yerel düzeyde tüm teşkilatımız nezdinde farkındalık artırma, kapasite geliştirme çalışmalarıyla destekleyerek yapmaktadır yılında kurulan HAK-İŞ Genel Merkez Gençlik Komitesi üye sendikalarımızın gençlik temsilcilerinden ve işyeri temsilcilerinden oluşmaktadır. HAK-İŞ Gençlik Komitesi çalışmalarına genç üye analizi yaparak başlamış, yapılan analiz sonucunda Genç kadın ve erkek üyelerimizin sayıları, genel merkez, şube, il ve işyeri düzeyindeki mekanizmalarda gençlerin temsil oranları, bağlı sendikalarımızın gençlere ve genç üyelere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar, sendikalarımızın Ana Tüzüklerindeki genç odaklı düzenlemeler, genç üyelerinizin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine genç üyelerimizin katılım durumu, gençlerin sendikalara kazandırılması için yapılması gereken çalışmalar, sendikal faaliyetlere genç üyelerin aktif katılım durumu, gençlerin sendikal faaliyetlere aktif katılımını sağlamak için atılması gereken adımlar tespit edilmiştir. Oldukça kapsamlı şekilde yapılan bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlere göre HAK-İŞ Gençlik Stratejisi ve Yol Haritası revize edilmiştir. Genç kadın ve erkekleri sendikal hareketin geleceği olarak gören HAK-İŞ, bu çerçevede önemli çalışmaları hayata geçirmiştir. Bu anlayışla birçok ilde uygulan istihdam odaklı mesleki eğitim projeleriyle yüzlerce genç istihdam edilebilir hale getirilmiş, istihdamları sağlanmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 2008 ve 2011 yıllarında gençlere yönelik İş Arama Teknikleri El Kitabı hazırlanmış, kitabın İŞKUR, Belediyeler ve MEB meslek liseleri aracılığıyla gençlere ulaşması sağlanmıştır. Üniversiteler ve meslek liseleriyle yakın çalışma içinde olan HAK-İŞ aldığı karar çerçevesinde; Genel Merkezi, Üye Sendikaları, İl Temsilcilikleri ve sendika şube başkanlıkları bünyesinde gençlere ve öğrencilere staj imkânı sağlamaktadır. Ayrıca Aralık 2009 tarihlerinde Gaziantep te gençlerin eğitim-istihdamörgütlenme ile sorunlarının işçi-işveren ve gençlik temsilcileriyle birlikte tartışıldığı Gençlik için Yeni Fırsatlar buluşmasını gerçekleştirmiştir. Çalıştayın sonunda "Yerel Gençlik İstihdam Buluşması Sonuç Bildirisi" yayınlanmıştır. Bildiride, Türkiye gençlik 11

12 istihdamı yol haritasının oluşturulması talep edilmiş ve bu yol haritasının içermesi gereken unsurlar belirlenmiştir. Ulusal faaliyetleriyle birlikte, HAK-İŞ Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) nun ortaklaşa kurdukları, PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi Gençlik Komitesinde başkan yardımcısı olarak temsil edilmektedir. HAK-İŞ, 2011 yılı Kasım ayında Türkiye de gerçekleştirilen PERC Gençlik Komitesinin 4. Toplantısı HAK-İŞ ev sahipliğinde yapılmasını memnuniyetle karşılar ve benzer faaliyetlerin artırılmasının gerekliliğini vurgular. Bir ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş ve istihdama kazandırılmış genç insan kaynağı olduğuna inanan HAK-İŞ çalışmalarında; Uluslararası ve Avrupa standartlarına göre hak temelli yaklaşımı teşvik etmeyi, Gençler için insan onuruna yakışır iş sağlanmasını amaçlayarak gençlerin okuldan işgücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak mesleki eğitim programları ve aktif istihdam politikaları geliştirmeyi, Gençlerin sendikalara aktif katılımını sağlamayı, Gençlerin kaygılarını ve ihtiyaçlarını sendikaların kampanyalarına, eylemlerine ve politikalarına dâhil etmeyi hedeflemektedir. HAK-İŞ genç odaklı çalışmaların artan bir ivmeyle devam edecektir. 9. HAK-İŞ, İLETİŞİM STRATEJİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYI GÖREV SAYAR HAK-İŞ, sendikal hayatta iletişimin önemine inanmaktadır. Çağımızın iletişim çağı olduğunun bilinciyle, basınla ilişkileri her zaman sıcak tutmaya, gerek 550 bin üyemize gerekse hassas olduğumuz alanlara ilgi duyan herkese ulaşmak adına, basını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaktadır. Sosyal medya demokrasi meşalelerinin yakılmasında, siyasi tartışmaların şekillenmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. HAK-İŞ, toplumsal taleplerin, sosyal medya aracılığıyla, artık sınırları aşarak çok hızlı bir şekilde yayıldığı tespitinden hareketle, bireylerin ve kurumların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamakta olduğu gerçeğinin altını çizer. HAK-İŞ, sosyal medyanın insanların birbirleriyle dayanışma kurması ve gösteriler düzenlemesini, anında tepkiler vermesini kolaylaştırıcı bir rol oynadığına dikkat çeker. HAK-İŞ, sosyal medyanın böylesine güçlü olduğu günümüzde, sendikal hareketin de buna ayak uydurmak zorunda olduğuna inanmaktadır. HAK-İŞ, iletişim alanında daha etkin olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla sosyal medya başta olmak üzere, bütün iletişim araç ve yöntemlerini kullanmayı hedeflemektedir. Bunun için Teşkilat, iç ve dış kamuoyu ile iletişimimizi en iyi şekilde sürdürebilmek adına HAK-İŞ, internet sitesini güçlendirmeye devam edecektir. 12

13 HAK-İŞ, yazılı ve görsel medya ve yayın araçlarını oluşturmak, sistemlerini kurmak yönündeki çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirme kararlılığındadır. 10. KONFEDERASYONUMUZUN İSMİNİN ÖNÜNE TÜRKİYE KELİMESİNİN EKLENMESİ Genel Kurulumuz, Konfederasyonumuzun isminin önüne Türkiye kelimesinin eklenmesi ve bu konuda Bakanlar Kurulu nezdinde girişimde bulunulması hususunda Yönetim Kurulu na yetki verir. HAK-İŞ, bu konuda Dernekler Kanununda yer alan sınırlayıcı ve dışlayıcı hükmün değiştirilmesine ilişkin girişimlerde bulunacağını ifade eder. 13

14 C. TÜRKİYE NİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 11. TÜRKİYE NİN İHTİYACI OLAN YENİ VE SİVİL ANAYASA İÇİN TÜM KESİMLER SORUMLU VE AZAMİ GAYRET İÇİNDE OLMALIDIR. HAK-İŞ, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel ihtiyacı olarak görmektedir. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa talebi öteden beri HAK-İŞ Konfederasyonunun gündeminde bulunmaktadır. HAK-İŞ, 1992 yılında gerçekleştirdiği Anayasa Kurultayı ve 2003 yılında yaptığı 10. Olağan Genel Kurulu nda, Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Türkiye nin İhtiyacıdır şeklinde aldığı kararla, 2007 yılında gerçekleştirdiği AB Müzakere Sürecinde Sendikal Örgütlenme için Yeni Anayasa nın Sosyal Boyutu Sempozyumuyla, 2007 yılında gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel Kurulu nda aldığı Türkiye nin İhtiyacı Olan Sivil Ve Demokratik Bir Anayasa Hayata Geçirilmelidir kararıyla, Anayasa Platformu ve Sivil Dayanışma Platformu, Ortak Akıl Hareketi gibi oluşum ve çalışmalardaki öncü rolü ile 2010 yılında yapılan Anayasa Değişiklik Paketinin Referandum sürecindeki Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına EVET kampanyası ile yeni ve demokratik Anayasa arzusu doğrultusunda önemli bir etkinlik içinde olmuş ve olmaya devam etmektedir. HAK-İŞ, tüm toplum kesimlerinin geniş katılımını esas alması gerektiğine inandığı sivil ve demokratik yeni bir Anayasa nın hazırlanması için yüksek bir talep ve pozitif bir zemin, temsil gücü yüksek ve zinde bir parlamentomuz olduğunu vurgular. HAK-İŞ, yeni ve özgürlükçü bir anayasa oluşturulması için, TBMM çatısı altında atılan adımları memnuniyetle karşılamaktadır. Katılımcı çalışma ortamlarının ve etkinliklerin arttırılmasından yana olan HAK-İŞ, Anayasa hazırlık sürecine Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımının sağlanmasını talep eder. HAK-İŞ, son dönemde ivme kazanan yeni Anayasa hazırlık sürecine katkı vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik bir anayasa için düzenlenen bütün toplantılara katılarak görüş, talep ve önerilerini sunarken, kendi içerisinde de görüş birliği oluşturabilmek amacıyla bir Anayasa Hazırlık Komitesi kurmuştur. HAK-İŞ in yeni anayasadan beklentileri ve talepleri konusunda bir yol haritası oluşturulmak üzere çalışmalar başlatılmıştır. HAK-İŞ, Yeni Anayasadan Somut Talep ve Beklentileri olan; Çağdaş bir Anayasa toplumsal dengeyi gözetmelidir. İnsan onurunu muhafaza etmeli ve yükseltmelidir. 14

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

1 2 3 SUNUŞ Aziz Türk Milleti, 7 Haziran 2015 te yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde hedefimiz, milletimizin desteği, Cenab-ı Allah ın izniyle tek başına iktidar olmaktır. Biz Türkiye nin önüne

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 1 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 11 UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ 14 ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 18 HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ 25 GÜÇLENDİRİLMİŞ

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şubat 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 13 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin

Detaylı

GENEL KURUL KARARLARI BİRLEŞİK METAL-İŞ 17.MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI

GENEL KURUL KARARLARI BİRLEŞİK METAL-İŞ 17.MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI GENEL KURUL KARARLARI A.A BİRLEŞİK METAL-İŞ 17.MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ 3 15/12/2007 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 17. MERKEZ GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA Kararlar Komisyonumuz

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı