MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE DERSHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE DERSHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE DERSHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Beyza METİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Doç. Dr. Rıfat İRAZ KONYA-2011

2 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Beyza METİN

3 iii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU. tarafından hazırlanan.. başlıklı bu çalışma../../.. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Başkan İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye İmza

4 iv TEŞEKKÜR Öncelikle, bu çalışmayı hazırlamam sırasındaki çok değerli yönlendirmeleri ve sabrı için, çalışmam süresince bana güvendiği ve bilimsel tecrübesini benimle paylaştığı için kendisiyle çalışmaktan büyük onur duyduğum danışmanım Sayın Doç. Dr. Rıfat ILGAZ a ve tezimi hazırlama aşamasında başından sonuna yardımlerını ve desteğini benden esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Muammer ZERENLER e içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Anketimiz için zaman ayırıp cevaplayarak tez çalışmamın analiz bölümüne veri sağlayan tüm dershanelere de ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak, her zaman olduğu gibi sabırla ve güvenle beni destekleyen aileme sonsuz teşekkürler ediyorum. Beyza METİN

5 v ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE KONYA İLİNDE DERSHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN BİREYLERİN İNCELENMESİ Beyza METİN Yüksek Lisans Tezi İşletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç.Dr. Rıfat İRAZ 2011,157 Sayfa Günümüzde müşteriler işletmelerin en önemli varlıkları haline gelmiştir. Bu nedenle, müşterilerin memnun edilmesi, işletmelerin öncelikli amaçlarındandır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) son zamanlarda işletme yönetimi ve yazınında ön plana çıkan başlıca konulardan birisidir. Müşterileri gerçekten memnun edebilmek için, ürünün kalitesi yanında tüm satış sonrası hizmetler, servis, dağıtım gibi, müşteriye yaşatılan deneyimin her ayrıntısında yüksek verimliliğe ve verilen standart hizmetin bir adım ötesinde, farklı beklentilerini karşılayacak esnekliğe sahip olmak gerekir. Bu çalışma, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için müşteri memnuniyetinin sürekli takip edilip ölçülmesi gerektiğini açıklamakta ve bu doğrultuda Konya da hizmet veren ÖSS sınavına hazırlık dershanelerinde eğitim alan lise son sınıf ve lise mezunu öğrencilerinin dershanelerinden memnuniyet düzeylerine etki eden değişkenleri ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Dershaneler

6 vi ABSTRACT EXEMINATION OF THE INDIVIDUALS BENEFITING FROM CLASSROOM SERVİCES WITH IN THE FRAMEWORK OF CUSTOMER SATISFACTION IN KONYA Beyza METİN M.A. Thesis Major Field of Study in Admistrative Science Production Management and Marketing Thesis Supervisor: Doç.Dr.Rıfat IRAZ 2011, 157 pages Today customers become the most valuable assets of the companies. For this reason, customer satisfaction is the top priority item in company visions. Customer relationship management is one of the most important subjects in company management. A truely customer satisfaction requires not only the quality of the product but also necessiates post-sale services,distribution network and a fascinating flexibility to confront rising customer expectations in each and every single detail. This study aims to explain that companies absolutely require to track the customer satisfaction level to continue their existence and specifically will assess the variables that have serious impact on the satisfaction of the high school students from their preparation institutions for the university entrance examination. Key words: Customer Relationship Management, Customer Satisfaction Private kurs

7 vii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1 MİY de Müşteri Ayrımı Tablo 1.2 MİY Uygulamasının Yol Açtığı Temel Değişiklikler Tablo 1.3 Segmentasyonun kriterler Tablo 3.1 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımları Tablo 3.2 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Dağılımları Tablo 3.3 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Mezuniyet Durumları Tablo 3.4 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanenin Düzenlediği Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle İlgili Görüşleri Tablo 3.5 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershane Binası ve Fiziki Mekanlarının Eğitim ve Öğretim İçin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri Tablo 3.6 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanede Görev Alan İdari Personelin İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri Tablo 3.7 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanede Görev Yapan Öğretmenlerin İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri Tablo 3.8 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanelerini Yakın Çevrelerine Ve Arkadaşlarına Tavsiye Etme Konusundaki Görüşleri Tablo 3. 9 Öğrenci Dershane Memnuniyeti Anketi Ortalamaları Tablo 3.10 Cinsiyete Göre Öğrencilerin Dershanelerinden Memnuniyet Düzeyleri Ortalaması Tablo 3.11 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Memnuniyet Puanları Arasındaki İlişki Tablo 3.12 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Düzeylerine Göre Memnuniyet Puan Ortalamaları Tablo 3.13 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Düzeylerine Göre Dershanelerinden Memnuniyet Puanları Arasındaki İlişki

8 viii Tablo 3.14 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Mezuniyet Durumları İle Memnuniyet Puan Ortalamalar Tablo 3.15 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanelerinden Memnuniyet Puanları Arasındaki İlişki Tablo 3.16 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanelerinde Düzenlenen Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri ile Memnuniyet Puan Ortalamaları Tablo 3.17 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershanelerinde Düzenlenen Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri ile Memnuniyet Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki Tablo 3.18 Öğrencilerin Dershane Binası ve Fiziki Mekânların Eğitim ve Öğretim İçin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Tablo 3.19 Öğrencilerin Dershane Binası ve Fiziki Mekânları Eğitim ve Öğretim İçin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki Tablo 3.20 Dershanede Görev Yapan İdari Personelin İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Tablo 3.21 Dershanede Görev Yapan İdari Personelin İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki Tablo 3.22 Dershanede Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrencilere Yönelik İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Tablo 3.23 Dershanede Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrencilere Yönelik İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki Tablo 3.24 Öğrencilerin Dershanelerini Yakın Çevrelerine Ve Arkadaşlarına Tavsiye Etme Konusundaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları

9 ix Tablo 3.25 Öğrencilerin Dershanelerini Yakın Çevrelerine Ve Arkadaşlarına Tavsiye Etme Konusundaki Görüşleri İle Dershanelerinden Memnuniyet Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki

10 x ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1 MİY Piramidi Şekil 1.2 Etkili Müşteri Memnuniyeti Yaratma Şekil 1.3 Satın Alma Karar Süreç Aşamaları Şekil 1.4 Müşteri Değerinin Unsurları Şekil 1.5 Müşteri Tutmadaki Faaliyetler Şekil 3.1 Uygulanan Araştırma Yöntemi

11 xi KISALTMALAR CRM (MİY) MEB F Müşteri İlişkileri Yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı F Testi Değeri s. Sayfa

12 xii İÇİNDEKİLER Sayfa No Bilimsel Etik Sayfası......i Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu...ii Teşekkür.... iii Özet.iv Abstract...v Tablolar Listesi..vi Şekiller Listesi....ix Kısaltmalar..x İçindekiler..xi Giriş....1 BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ GİRİŞ Pazarlama Stratejisi Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı Doğuşu Müşteri İlişkileri Yönetimi Faydaları Müşteri İlişkileri Yönetimi Unsurları Teknoloji İnsan İş Süreçleri... 13

13 xiii 1.5. Müşteri İlişkileri Yönetimiyle İlgili Kavramlar Müşteri Müşteriye Odaklanma Müşteri Beklentilerini Bilme Müşteriyi Dinleme Müşteri Tercihini Etkileme Yer Ürün Çeşitliliği Fiyat İndirim Ve Promosyonlar Mağaza Tasarımı, Tanzim Ve Teşhir Satış Sonrası Kişisel Satış Müşteri Bağlılığını Yaratma Müşteri Memnuniyeti Müşteri Satın Alma Süreci İhtiyacın Hissedilmesi Bilgi Araştırma Alternatiflerin Değerlendirilmesi Satın alma Satın Alma sonrası değerlendirme Müşteri Değeri Yaratma Müşteri Sadakati Veri Tabanlı Pazarlama... 37

14 xiv İlişki Pazarlaması Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Amaçları Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreci Müşteri Seçimi (Segmentasyon) Müşteri Edinme Müşteri Koruma (Müşteri İle Etkileşim) Müşteri Derinleştirme Müşterileri Elde Tutma Stratejileri Müşteri Şikâyetleriyle İlgilenme Müşteri İlişkileri Yönetimi Başarısızlık Sebepleri Türkiye de ve Dünyada Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL DERSHANELER 2.1. Eğitim Sistemi İçinde Özel Dershanelerin Yeri Özel Dershanelerin Tanımı ve Amacı Özel Dershanelerin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi Özel Dershanelerin Sağladığı Sosyal Yararlar Özel Dershanelerde Düzenlenen Faaliyetler Özel Dershanelerde Düzenlenen Ölçme- Değerlendirme Faaliyetleri Özel Dershanelerde Düzenlenen Sosyal Etkinlikler Özel Dershanelerin Rehberlik Hizmetleri Özel Dershaneler Hakkında Yapılan Araştırmalar Özel Dershaneler Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler... 76

15 xv ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE KONYA İLİNDEKİ DERSHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.1. Araştırmanın Amacı ve Varsayımları Araştırmanın Amacı Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın Yöntemi Araştırma Kapsamına Alınan Dershanelerin Seçimi Anket Formunun Hazırlanması Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi Araştırmaya Katılan Öğrenci Grupları Hakkında Genel Bilgiler Öğrencilerin Dershane Özellikleri Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin Dershanelerindeki Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin dershanenin binası ve fiziki mekânlarının eğitim ve öğretim için yeterliliği hakkındaki görüşleri Öğrencilerin Dershanede Görev Yapan İdari Personelin Öğrenciye İlgisinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin Dershanede Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrencilere İlgisinin Yeterliliği Konusunda Görüşleri Öğrencilerin Dershanelerini Yakın Çevrelerine Ve Arkadaşlarına Tavsiye Etme Konusundaki Görüşleri Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Dershane Memnuniyeti Düzeyleri... 96

16 xvi Öğrenci Dershane Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Hipotezlerin Test Edilmesi Sonuç 112 Öneriler.115 Kaynakça Ek Anket Formu Özgeçmiş...133

17 i

18 2 GİRİŞ Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), şirketler cephesinde son dönemin en popüler kavramlarından biri oldu. Müşteri odaklı yaklaşım ve Müşteri memnuniyeti kavramlarıyla artık 5 yıl öncesine oranla daha sık karşılaşıyoruz. Bütün bunları bir rastlantı olarak görmemek gerekiyor. Çünkü müşterinin önemini kavrayan şirketler bu doğrultuda stratejiler oluşturuyor, özel uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Bütün bu çalışmalarda amaç ise müşteri sayısını artırmak... Küreselleşen bir dünyada değişen müşteri yapısı, işletmeleri çok ciddi bir şekilde yeniden yapılanmaya ve müşterilerine yönelik stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, müşterilere yönelik olarak uygulanacak temel pazarlama stratejilerinden biri, müşteriyi işletmenin odak noktasına yerleştiren ve müşteri memnuniyetinin ötesine geçip, müşteriye değer sağlamayı hedefleyen müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımıdır Müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı, geleneksel pazarlama anlayışlarından oldukça farklı özelliklere sahip bir yaklaşımdır. Günümüzün çağdaş pazarlama anlayışı içerisinde, işletmenin varlık nedeni olarak temel amacının, müşteriye hizmet olduğu anlayışı egemendir. Günümüzün yeni müşteri yapısı; daha özgür, daha katılımcı, daha seçici, daha duyarlı bir durum ortaya koymaktadır. Bu koşullar altında, müşterilerin gereksinim ve beklentilerini karşılamanın yolu ise, müşterilerle etkili ve çift yönlü bir etkileşime geçmektir. MİY, uygulayacak her şirkete uygun tek bir tanımla özetlenemeyecek kadar geniş kapsamlı bir stratejiler bütünüdür. Bir firmanın en büyük amacı; sadık müşterilerinin sayısını arttırmaktır. Yani aynı müşteriye, aynı satışı yapmaktır. Bu da müşterinin verilen hizmetten memnun kalması ve firmanızdan memnun ayrılması ile sağlanır. Diğer bir deyişle; mükemmel müşteri memnuniyeti sağlanırsa, müşteriler geri gelir.

19 3 Bu çalışmada, müşterilerin işletmeye bağlılığını sağlamak için onları memnun etmenin, onların sesine kulak vermenin öneminden, müşteri ilişkileri yönetiminin işletmelere ve müşterilere sağladığı yararlardan, Türkiye den ve dünyadan MİY i uygulayan işletmelerin müşteri ilişkilerini nasıl geliştirdiklerinden bahsedilmektedir. Günümüzde eğitim sistemi içinde biçimlenmiş olan dershanelerin öğrencilerinin eğitim-öğretim ihtiyaçlarına yeterli ölçüde cevap verebilmeleri rakipleriyle büyük bir yarış içindeyken öncelik tercih olabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu çalışmada, müşteri ilişkileri yönetiminin en önemli kavramı olan müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla eğitim sistemi içerisinde dershane sektörü baz alınmıştır. Bu amaçla, Konya ilinde hizmet veren ÖSS ye hazırlık dershanelerinde eğitim alan lise son sınıf ve lise mezunu öğrencilerinin dershanelerinden memnuniyet düzeylerine etki eden değişkenleri ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada, daha önce yapılmış olan araştırmalardan faydalanılmış ve elde edilen veriler ile çalışmanın alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda daha önce yapılan bilimsel araştırmalardan, yazılan kitaplardan ve yayınlanan makalelerden yararlanılmıştır. Birinci bölümde; pazarlama stratejisi olarak müşteri ilişkileri yönetiminden, müşteri ilişkileri yönetimiyle ilgili kavramlardan, müşteri tercihlerini etkileyen faktörlerden, müşteri memnuniyetinin öneminden, müşteri şikayetlerinden, müşteri ilişkileri yönetiminin başarısızlıklarından son olarak Türkiye de ve dünyada müşteri ilişkileri yönetimi uygulayan firmalardan örneklerden bahsedilecektir. İkinci bölümde; eğitim sistemi içinde dershanelerin doğuşu ve gelişim sürecinden, Türkiye deki dershanecilik sisteminden, dershanelerde düzenlenen sosyal faaliyetler, ölçme ve düzenleme faaliyetleri ve rehberlik hizmetlerinden, dershaneler hakkında daha önce yapılan araştırmalardan ve dershaneler yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerden bahsedilecektir.

20 Pazarlama Stratejisi Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi Çağdaş pazarlama uygulamalarının en güncel konularından biri de Müşteri İlişkileri Yönetimidir. Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management, (CRM)), işletmenin tümüne müşteri kavramını yerleştiren, işletmenin en alt düzeydeki personelinden en üst düzeydeki yöneticisine kadar müşteri odaklı olma kültürünü işletme içinde benimseten bir stratejidir (Savaşçı ve Tatlıdil, 2006: 63). Müşteri ilişkileri yönetimi, bir işletmenin doğru ürünü ya da hizmeti doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru fiyattan ulaģtırmak suretiyle giderek artan düzeyde sadık ve kârlı müşterileri belirleme, nitelendirme, kazanma, geliştirme ve elde tutma yolunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerden oluşmaktadır (Galbreath ve Rogers, 1999: 162). İşletme pazarlama stratejisi olarak müşteri ilişkileri yönetimi (MIY), müşterilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artmasına bağlı olarak isteklerinin değişimi, ortaya çıkan yeni pazarlama teorileri ve mevcut teknolojilerin birleşimi önemli bir değişimin altını çizmektedir (Oraman, 2004: 211). Müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımı, farklı müşterilere farklı davranmak ilkesi üzerine kurulan bir pazarlama yaklaşımıdır (Çiçek, 2005: 61). Müşteri İlişkileri Yönetimi, geleneksel pazarlama anlayışından çok farklı özellikler taşımaktadır. Geleneksel pazarlama anlayışında kitlesel üretimin etkisiyle kitlesel pazarlama anlayışı geçerli durumda idi. Oysa Müşteri İlişkileri Yönetiminde pazar payı kavramından, müşteri payı kavramına geçiş söz konusu olmaktadır. Müşteri payı aynı müşteriye birden fazla ürün satabilmeyi ve müşteriyi aktif ve sadık bir müşteriye dönüştürmeyi amaçlamaktadır (bilgiyonetimi.org). MİY, bir işletmenin karlılığını, gelirini ve en önemlisi müşterisinin memnuniyetini en üst noktada sağlayabilmek için geliştirdiği iş stratejisi olarak tanımlanabilir (Yereli, 2001: 30). MİY; hem ön ofis (pazarlama, satış ve müşteri servisi) hem back office (muhasebe, üretim ve lojistik) uygulaması olmakla kalmayıp aynı zamanda hem de

21 5 diğer tüm bölümler, müşteriler ve iş ortakları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlayan müşteri merkezli bir ilişki yönetimi felsefesidir (Demir ve Kırdar, 298). MİY, bir şirketin müşteri davranışları ve kuruluş etrafındaki daha iyi yönetimi araması sayesinde oluşmuş teknoloji değişiminden, örgütsel ve süreçlerden oluşmuş bir iş stratejisidir (Soyaslan, 2006: 11). Müşteri İlişkileri Yönetimi, karşılıklı, uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak için müşteriler ile gerçekleştirilen ilişkilerin etkin biçimde yönetilmesidir (Çağıl Ve Ergün, 2008: 548). Müşteri ilişkileri yönetimi; insan, teknoloji ve iş süreçlerine yapılan çeşitli yatırımlarla müşteri ile bütün temas noktalarını birleştiren bir yaklaşım sunar (kocsistem.com). Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) müşterinin işletmeye olan bağlılığını, tatminini ve işletmenin karlılığını artırmaya yönelik, günümüzde elektronik ortamda çalışan bir is stratejisi ve biçimidir (Korkmaz, 2006: 195). Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırmak amacıyla müşterilerle sürekli ilişki içinde olmayı gerektiren müşteri odaklı bir pazarlama stratejisidir (Çildağ, 2007: 1) Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı Doğuşu Müşteri ilişkileri, sanayinin gelişmesi ve piyasaya sunulan mal ve hizmet çeşidinin artmasıyla bağlantılı olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrası ve 1970 lerden günümüze olmak üzere ana hatlarıyla ikiye ayrılabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970 li yıllara kadar müşterilere bu kadar önem verilmezdi sonrası müşterilerin isteklerine daha çok değer verilmeye başlandı.1970 li yıllardan başlayarak üretici işletmeler, müşterilerine yönelmek, müşterilerine odaklaşmak, müşteri taleplerini yükseltmek için yeni yol ve yöntemler bulmak zorunda kalmıştır. Böylece, işletme müşterisi ile şu veya bu şekilde bütünleşmek zorunda kalmıştır. Son yıllarda ise müşteri odak durumuna getirilmiştir.

22 6 Başarılı işletmelerde en önemli varlık olarak müşteriye dayanılması büyük önem kazanmıştır (Taşkın, 2000: ). Sanayi Devrimi nden önce, zanaatkârlar müşterilerden gelen özel siparişler üzerine çalışırlardı. Terziler, sipariş üzerine terzilik yaparlar, ayakkabıcılar her müşteri için ayrı ayakkabılar yaparlardı. Sanayi Devrimi ilerledikçe, imalatçılar giderek stok malları üretmeye ve müşterileri kendi ürünlerini aramaya teşvik etmek için markalandırma ve reklâmdan yararlanmaya başladılar (Kotler, 1999: 40). Dünyadaki ileri ekonomilerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de, 1970 lere gelene kadar üretici ve satıcılar açısından bakıldığında, seri üretimi yapılan birçok ürünün satışında pek bir sorun olmadığı söylenebilir. Bu dönemde, genel olarak ne üretirsek satabiliriz düşüncesinin hâkim olduğu, bu durumda da, yöneticilerin seri ve hızlı üretim konularına odaklandığını söylemek yanlış olmaz. Reklam, pazar araştırma, kurum imajı, kurumsal iletişim, fiyatlandırma ve promosyon gibi kolay anlaşılıp uygulanabilen kavramlar bu dönemde iyice popülerleşti (Gel, 2002: 9 11) li yıllar her şeye rağmen bazı olumlu gelişmelere sahipti. Dış ticarette Çin başta olmak üzere, ticari potansiyeli büyük, nüfusu dünya ortalamasının çok üzerinde olan ve hızla sanayileşen bazı ülkeler, serbest piyasa ekonomisinin kurallarını benimsemeye başlıyordu (Çetin, 2005: 26) ların en büyük özelliği, tüketicilerin güçlerini ortaya koymaları olmuştur. Tüketiciler artık kendilerinin de söyleyecekleri bir şeyleri olduğunun ve bunu dinletmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır. Firmalar da pazarda var olabilmek için tüketicilerini dinlemek ve anlamak zorunda olduklarını anlamışlardır (Demir ve Kırdar, 295). MİY uygulamalarına uluslar arasında ilk ihtiyaç duyan, finans sektörüdür; çünkü bankalardaki yoğun departmanlaşma, müşteri bilgilerinin edinilmesinde eksikliklere, sonuç olarak büyük ölçüde müşteri kayıplarına neden olmuştur (Murat, 2005: 9).

23 7 MİY in sosyal boyutunun ise ne zaman oluştuğu konusunda bir fikir yürütmek çok zor olmasına rağmen ticaretin ortaya çıkışının doğrudan MİY e yol açtığı iddia edilmektedir (Köksümer, 2007: 16) Müşteri İlişkileri Yönetimi Faydaları MİY sayesinde tüketiciler-müşteriler, şirket tarafından güçlü bir şekilde desteklendiklerini hissederler (gelecekicinbilisim.com, 2009: 4). İşletmelerle uzun vadeli ilişkiler geliştirilmesi sonucunda müşteriler, bir takım sosyal faydalar elde etmektedir. Müşteriyle kurulan uzun vadeli ilişkilerde hizmet sunucular, müşterinin sosyal destek sisteminin bir parçası olabilmektedirler. Bazı durumlarda, hizmet sunucular müşterilerle kişisel dostluğa dayalı ilişkiler geliştirerek, müşterinin yaşam kalitesini belirleyebilmektedir. Diğer bir fayda ekonomik faydadır. Ekonomik faydanın bir çeşidi, işletme ile devamlı ilişki geliştiren müşterilere fiyat indiriminde bulunulması veya tamamıyla ücretsiz mal ve hizmetler sunulması şeklindedir. Bu parasal faydaya ek olarak, parasal olmayan zaman tasarrufundan elde edilen bir tür fayda da bulunmaktadır. Müşteriler işletmeyle geliştirdikleri yakın ve uzun vadeli ilişki sonucunda diğer müşterilere göre öncelik hakkı kazanmaktadırlar. Bir başka fayda, müşteri ve işletme arasında bir ilişki kurulmasından sonra ve zamanla oluşabilecek risk ve endişenin azalması ve güven duygularının oluşması şeklinde meydana gelen psikolojik faydadır (Cömert, 2008: 19 20). Doğru olarak uygulanan Müşteri İlişkileri Yönetimi, işletmenin müşteri değerini arttırabilir, müşterileri daha sadık müşteriler haline getirerek onların yaşam boyu değerlerinden yararlanılmasını sağlayabilir (Yılmaz, 2007: 22). MİY in şirket faaliyetlerine olan katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz; (Soyaslan, 2006: 19 20). Daha Etkili Satış Daha Yüksek Müşteri Etkileşimi ve Sadakati

24 8 Daha Yüksek Müşteri Karlılığı Daha Üretici Satış Gücü Pazarlama Kampanyalarına Yüksek Katılım Sıra dışı Hizmet ve Destek Müşteri İlişkileri Yönetimi, işletmeyi terk etmiş müşterilerin yeniden kazanılmasını da sağlamaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi nin bu duruma katkısı da %10 ile %20 arasında belirlenmiştir (Çildağ, 2007: 31). Performans ölçümlerinde (satış personelinin cirosu, sipariş kotasının büyüklüğü, müşteri başına ciro vs.) artış görülür. Pazarlama giderleri azalır, iyi tasarlanmış ve topyekûn düşünülmüş MİY projelerine harcanacak para şirketlerin bilânçolarının aktif ve pasifine aynı anda hizmet eder. Müşteri sadakati artar, müşteri taleplerine çözüm süreci kısalarak maliyetler azalır, MİY implementasyonu sayesinde oluşturulmuş pazarlama kampanyalarının başarıya ulaşma ihtimali yükselir (gelecekicinbilisim.com, 2009: 5). MİY projelerinin uygulandığı işletmeler üzerinde yapılan araştırmalarda, önemli ölçüde gelir artışları gözlemlenirken, önemli ölçüde de maliyet azalmaları gerçekleşmiştir. MİY in işletmelere sağladığı yararlar şunlardır (Yurdakul, 2002: 6) : MİY, müşterilerden ömür boyu elde edebilecek değerin maksimize edilmesini sağlar. Satış sürecini oluşturma ve geliştirme olanağı sağlar. Satış sürecinin verimsizliğini ortadan kaldırır. Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış olanağı sağlar. Müşteri kaybının minimize edilmesini ve müşteri sadakatinin arttırılmasını sağlar. Pazarlama bütçesinden tasarruf sağlar. Müşteri ile ilgili bilgi toplanmasını sağlar.

25 9 İş süreçlerinin standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlar. İşletmenin verimliliğini artırır. MİY, verimlilik artışlarının yanı sıra pazarlamada çok yüksek seviyelerde etkinlik de kazanılmasını sağlar (Murat, 2005: 16). Belirli hedef kitlelere promosyon ve kampanya yapılmasını sağlar. MİY ile birlikte işletme aktiviteleri şirket içi dâhili ihtiyaçlara göre değil müşteri taleplerine göre dizayn edileceği için yalnızca satış-pazarlama bölümleri değil, tüm bölümlerin verimini artırıcı bir etki oluşturmaktadır (Köksümer, 2007: 11). Müşterileriyle iyi ilişkiler içerisinde olan ve müşteri sadakatini sağlamış bir işletmede, satış personeli daha rahat çalışabilecek ve yaptıkları işten memnun olacaklardır (Cömert, 2008: 21). Doğru olarak uygulanan bir müşteri ilişkileri yönetimi, işletmenin müşteri değerini arttırabilir, müşterileri daha sadık müşteri haline getirerek onların yaşam boyu değerlerinden yararlanılmasını sağlayabilir (Çetin, 2005: 36). Yukarıda belirtilenlere ek olarak da Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarının faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: (İspir, 2008: 28 29). Tatmin olmuş müşteriler daha az gerileme neden olurlar. Memnun olmayan bir müşteri ile uğraşıldığı zaman her iki tarafta da gerileme neden olmaktadır. Tatmin olmuş müşteriler daha az zaman alırlar ama tatmin olmayan müşteriler son derece zaman tüketici olabilirler. Tatmin olmuş müşteriler işletme hakkında olumlu düşüncelerini en az beş kişiye aktarırlar. Tatmin olmuş müşteriler daha fazla ödemeye ve harcama yapmaya isteklidirler ve bu tür müşterileri elde tutmak diğer müşterilere göre beşte bir oranında daha az maliyetlidir.

26 10 Tatmin olmuş müşteriler daha fazla iş tatmini sağlarlar ve çalışanları motive ederler. Müşteri tatmini kısa dönemde elde edilen başarı ile uzun dönem büyüme ve başarı arasında bir bağlantı görevi görürler. Müşteri tatmini pazar payının ve karlılığın arttırılmasında çok önemli bir rekabet silahıdır. Tatmin olmamış müşterilerin sadece %4 ü şikâyet eder, %90 ı tekrar satın almaz ve yaşadıkları kötü deneyimleri dokuz kişiye anlatırlar Müşteri İlişkileri Yönetimi Unsurları İşletmenin müşteri odaklı olması için, insan, süreç ve teknolojiyi doğru oranda birleştirmesi ve bütünleştirilmesi gerekmektedir. Her bir unsurun ayrı derinliği vardır ve unsurların bütünleşme yeteneği MİY projelerindeki başarı için kilit bir öneme sahiptir (Köksümer, 2007: 20) Teknoloji İşletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla, her bir müşteriyi farklı farklı tanıyıp, onların ihtiyaçlarına göre ürün ya da hizmet tasarımında bulanabilmek olanaklı hale gelmiştir. Bilişim teknolojileri işletmelere, zaman içinde ortaya çıkan müşteri davranışlarını görmelerini, tehdit ve fırsatları doğru analiz edebilmelerini ve değişen talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve etkili tepki verebilmelerini sağlamaktadır. (Çiçek, 2005: 68) MİY i teknolojiden ayırmak imkânsızdır, fakat MİY kapsamını sadece teknolojiye indirmek yanlıştır. MİY, temelde bir iş felsefesidir ve teknolojiyi veritabanı düzenleme, müşteri ile bağlantı kurma ve müşteriden geri besleme alma konusunda kullanır (Saraç, 2006: 8). MİY in bilişim teknolojileri boyutunu kurmak zordur. Muazzam bir bilgi ve ekip çalışması gerektirir. Şirketler de bu boyutu kuracak ise, proaktif yapıya sahip

27 11 bilgi işlem birimleri olmalıdır. MİY in teknolojik boyutu şirkette kurulduktan sonra pazarlama, satış ve servis birimleri yeniden yapılanır. Başarılı bir MİY uygulaması için önemli zorunluluklardan birisi de budur. Müşterinin elde ediliş sürecinden başlayarak, ürünün sunumundan, müşteri devamlılığı ve sadakatinin sağlanmasına ve müşteriyi firma için kârlı bir müşteri haline dönüştürmeye kadar olan süreçte teknoloji, donanım ve yazılımlar vazgeçilmez unsurlardır (Murat, 2005: 40). MİY teknolojik olarak, Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Operasyonel Müşteri İlişkileri Yönetimi olmak üzere, fiziksel olarak iki bölümden oluşur. Öncelikle MİY i uygulayan bir şirketin, müşteri özellikli bilgi katmanı oluşturması gerekir. Bu bilgi katmanı, müşteri demografik bilgilerini ve işlem bilgilerini içeren, veri ambarlarıdır. Müşteri veri ambarının kurulmasından sonra, şirketler, buradaki verilerinden elde ettiği raporlara göre, müşteri ilişkileri yönetiminin temel işlevsellikleri, pazarlama, satış ve servis aktivitelerini yönetirler. Şirketler veri ambarı ile birlikte, pazarlama, satış ve servis aktivitelerini müşterileri sunan teknolojik merkezi de kurmak zorundadır. Bu teknolojik uygulama, şirketlerin müşterilerine tek bir ön yüzden hizmet sunmayı amaçlayan Çağrı Merkezleri (İşbirlikçi Müşteri İlişkileri Yönetimi) dir. Operasyonel MİY in önemli bir unsuru olan Çağrı Merkezleri şirketlerin, pazarlama, satış ve servis aktivitelerini yerine getiren, müşterilerden gelen ve giden çağrıların yönetilmesini sağlayan etkileşim bölümüdür (Taşpınar, 2008: 71). En basit şekliyle, veri toplamak ve değerli bilgiler oluşturmak için işletme süreçlerine teknolojinin uygulanması olarak tanımlanabilen bilişim teknolojileri (BT); müşteriler ile karşılıklı etkileşimi, müşteriler ile ilgili çok ve çeşitli bilgilerin güncel olarak toplanmasını, pazarın müşteri ihtiyaçlarına göre tam olarak bölümlendirilmesini, müşteri davranışlarındaki değişme ve gelişmelerin zamanında tahmin edilmesini sağlayarak, kişiye özel pazarlama anlayışının kitlesel pazarlarda maliyet etkin bir şekilde uygulanmasında stratejik bir araç olmaktadır (Güleş, 2004: ).

28 İnsan * Üst yönetimin tutumu İşletmelerde müşteri-merkezli olma yolunda atılacak önemli adımlardan bir diğeri başta üst yönetim olmak üzere, işletmede yer alan herkesin müşteri ilişkileri yönetimi projesine gönülden inanması durumudur. Aslında MİY in yapısını bir piramide benzetmek mümkündür. Bu piramidin en tepesinde iş stratejisi yatıyor. İkinci katmanda ise organizasyon yapısı (yani çalışanlar) ve son olarak en alt katmanda teknoloji bulunuyor. MİY; kurumların iş stratejilerine yönelik ihtiyaçlarını, kurumsal yapı ve süreçlerin optimizasyonu ile sağlarken bunu destekleyen ve buna imkân veren yapı olarak da teknolojinin kullanılmasını gerektiriyor (binsal.com). Üst yönetimin desteği, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının başarısı için oldukça büyük ve kritik bir öneme sahiptir. Başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimi stratejisi, hem örgütsel hem de işletme süreçlerindeki muhtemel değişimleri gerekli kılacağı için, üst yönetimin bu değişimleri kabul etmesi, süreçlere uyum sağlaması ve desteklenmesi zorunlu olmaktadır (Çiçek, 2005: 69). * İşletme kültürü Değişim, günümüzde örgüt faaliyetlerinin yönünü belirleyen temel unsurlardan biridir. Makro ekonomik koşulların, ürün ve teknolojinin, müşteri beklentilerinin, yönetim tekniklerinin hızlı değişimi örgütleri faaliyetlerine devam edebilmek, rekabeti sürdürebilmek amacıyla değişime zorlamaktadır. İşletme kültürünün yeniliklere uyumu ile müşteri ilişkilerinde başarı sağlanacaktır. Günümüzde müşteri ilişkileri modelinde geleneksel örgüt hiyerarşisi yerine daha yayvan bir örgüt yapısı görülmektedir. Müşterilerle iletişim her basamakta yer almakta, özellikle üst kademede yer alan yöneticilerin müşteri ile bire bir etkileşimi desteklenmektedir (Ovalı, 2003: 32 33). Müşterilere yönelik tutumlar açısından üç tür işletme kültüründen söz edilebilir (Odabaşı, 1997: ):

29 13 Müşteriye karşı küstah, kibirli, Müşteriye karşı rahat, Müşteriye karşı tutkulu, canlı (müşteri odaklı) Şekil: 1.1 MİY Piramidi İş stratejileri İnsan kaynakları ve İş süreçleri Bilgi teknolojileri Kaynak: Murat: Baran, 2005: İş Süreçleri MİY projeleri müşteri odaklı yapılanmayı amaçlamaktadır. Yani artık hedef, tüm iş süreçlerinin müşteriye en fazla değer sağlayacak şekilde gözden geçirilmesidir. Bunun için iş süreçleri bileşeni, MİY projelerinin en hassas kısmıdır; çünkü işlerin yapılış şeklini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda en riskli kısımdır; çünkü burada hata yapılırsa proje başarısızlığa uğramaktadır (Murat, 2005: 22). Süreçler, birbirini izleyen veya izlemesi gereken, işin yapılış şeklini gösteren ve işin akışı anlamına gelen adımların ortaya konmasıdır. İşletmenin amacı teknolojiyi bünyelerine katmadan önce iş süreçlerini düzenlemek, müşterilere zorluk yaşatan hatalı süreçleri belirleyip analiz etmek ve buralarda iyileştirmeye giderek teknolojiyle örtüşmeyi sağlamak olmalıdır. Bu

30 14 süreçte tüm işletme çalışanların katkıları alınmalı, belirlenen iş süreçleri sınıflandırılmalı ve bir kaynakta toplanmalıdır (Çildağ, 2007: 36) Müşteri İlişkileri Yönetimiyle İlgili Kavramlar Müşteri Müşteri her işletmenin varlığının ve başarısının temelidir. Tüm çalışanların gerçek patronudur. (Barutçugil, 2009: 11) Müşteri, belirli bir işletmenin belirli bir marka alanını, ticari veya kişisel amaçları için satın alan kişi veya kuruluştur (Taşkın, 2000: 19). Müşteri, belirli bir mağaza ya da kuruluştan düzenli alışveriş yapan kişi ya da kuruluşlar olarak da tanımlanabilir. Öte yandan, ticari amaçla ürün ve hizmet satın alanlara ise ticari müşteri denilebilir. İlişkiler açısından ve Kişiye Özel Pazarlama nın yaygınlaşmaya başlaması, bu iki farklı anlam taşıyan müşteri kavramını birbirine yaklaştırmış ve eş anlamlı kullanmayı gerektirmiştir. Çok genel olarak, müşteri herkestir denilebilir (Zengin, 2006: 24). Bir işletme için gerçek müşteri, üretilen ürün ya da hizmetin nihai tüketicisidir. Daha açık bir ifade ile üretilen ürünü kullanıcıya dağıtan değil, bu ürünü doğrudan kullanan kişidir (Çiçek, 2006: 2). Müşteri ne istediğini, ne zaman istediğini, nasıl istediğini tedarikçilere söyleyen baskın bir güçtür (Akyüz, 1999: 11). Müşteri terimi ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır ve işletmeler bu terimi yaklaşık 100 yıllık bir sürecin sonunda tam anlamıyla kavramışlardır. Müşteri; pazarlama, satış, üretim, hizmet, zaman, kaynak dağılımı ve kârlılık gibi kavramların odak noktasıdır. (Murat, 2005: 3).

31 15 Tablo: 1 MİY de Müşteri Ayrımı Zarar ettiren müşteri Değerli Müşteri *Bu tip müşterinin %4 ü işletme hakkında yakınır. *% ikinci kez aynı işletmenin müşterisi olmaz. *Bu tip müşterinin 1 tanesi 9 müşteriye kötü reklâm yapar. * Değerli müşteriyi elde tutabilmek için yapılan müşteriyi etkileyebilme işi kazancın altı da birine mal olmaktadır. * Memnun ayrılan müşteri işletmenin diğer ürün ve/veya hizmetleri içinde daha fazla ödemeye isteklidir. * Memnun ayrılan her müşteri 5 potansiyel müşteriye iyi yönde reklâm yapar. Kaynak: (Yereli, 2001: 34 35) Müşteriler kârlılık ve süreklilik açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Ovalı, 2003: 7): Altın müşteriler (En değerli, sadık müşteriler) Altın adayı müşteriler (Büyümeye elverişli, sürekli müşteriler) Müşteriler Potansiyel müşteriler MİY uzmanları tarafından "%80-%20 kuralı" olarak adlandırılan prensibe göre; şirketlerin gelirlerinin %80'lik bölümünü, müşterilerin %20'si tarafından sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca şirketlerin yaptığı işlemlerin en verimli %20' si, şirket gelirlerinin %80'ini oluşturmaktadır. Bu %20' lik kesim hem sadık hem de kârlı olan kesimdir (Bilge ve Kurşunmaden, 2007).

32 16 Aşağıda yer alan sorular müşterileri tanıma açısından önemlidir (Ovalı, 2003: 73 74): - Nasıl satın alırlar? (Değişik sosyal gruplara mensup kişilerin satın alma davranışlarının da farklılık gösterdiği bilinmektedir.) - Hangi müşteriler önemlidir? (Her memnun müşteri sadık müşteri değildir. İşletmeler en yüksek karlılık yaratan müşteri grubunu tanımalı, tutundurma çabalarında bu grubun beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.) - Nereden satın alırlar? (Müşterilerin ürün veya hizmeti nereden aldığı, hangi satış noktasının müşterinin satın almasını kolaylaştırdığı bilinmelidir.) Müşteri kavramıyla ilgili iki kavram daha vardır: İç müşteri ve Dış müşteri. Dış müşteriler, bir işletmeden ürün ve hizmet alan kişi ya da kuruluşlardır. İç müşteriler ise söz konusu ürün ve hizmetlerin üretilmesinde ve dış müşterilere ulaştırılmasında doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan tüm işletme çalışanlarıdır (Çildağ, 2007: 5). İşletmenin mevcudiyetinin gelecekteki tek kaynağının müşteriler olduğu düşünüldüğünde, rekabetin de yine müşteriler üzerinde gerçekleşeceği temel bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır. (Şavik, 2007: 24) Müşteriye Odaklanma Şimdilerde hangi işletmenin kapısını çalsanız, `Müşteri Odaklı` olduklarını söyleyiverir. Müşteri Odaklı olmak, günümüz işletme yaklaşımlarının en popüleridir. Müşteri Odaklılık, işletme her ne üretiyor olursa olsun, en tepeye müşteriyi koyma esasına dayanıyor (tümgazeteler.com). Müşteri odaklılık, ürün ve hizmetin geliştirilme aşamasından satış sonrası servis ve hizmetleri de kapsayacak bir biçimde işletmenin müşteriye yönelerek onun istek ve arzularını en iyi şekilde karşılayıp tatmin yaratması şeklinde açıklanabilir (Yeler, 2006: 24). Müşteri odaklılık kavramı kısaca Kaliteyi müşteri belirler ifadesi ile açıklanabilir (Arı, 2006: 14).

33 17 Müşteri odaklı düşünce yapısı, şirketin müşteri ihtiyaçlarını kendi bakış açısıyla değil; müşteri gözüyle belirlemesini gerektirmektedir (Uzunoğlu, 2007: 12). Müşteri odaklılık yaklaşımı, çalışanları yönetmede ve yönlendirmede yeni bir anlayışı temsil etmektedir. Firmalar değişken ve dinamik bir işletmecilik anlayışı ile müşteri merkezli rekabet stratejilerini benimsemeye yönelmektedirler. İşyeri artık çok daha etkin ve proje odaklı olarak organize edilmekte, takım çalışmaları ön plana çıkmaktadır (Akgeyik, 862). Müşteri odaklılık hem bir işletme hedefi hem de pazarlama aracı olarak değerlendirilmektedir (Ovalı, 2003: 11) Müşteri odaklı olma, müşteri beklentilerinin tanımlanması ve iyi müşteri ilişkileri geliştirilmesi ile gerçekleşebilir (Güllülü ve Bilgili, 2009: 104). Günümüzde her işletme için doğru işin anlamı müşteri beklentilerini aşarak müşteri coşkusunu yaratmak ve bağlılığı sağlamaktır. Bu sürecin dört adımı bulunmaktadır: Hangi müşterileri istediğine karar vermek Müşterilerin en çok neye değer verdiğini, neyi gerçekten istediğini anlamak Tam odaklanmış bir yaklaşım belirlemek Şirket çapında odaklanmış bir tutku yaratmak Bu süreçte işletmenin tüm çalışanlarının müşteri beklentilerini aşacak şekilde düşünmelerini ve davranmalarını sağlamak da büyük önem taşımaktadır (Barutçugil, 2009: 20 21). Bugün gelinen noktada müşteri odaklılık, müşteriye en çok değer yaratarak, müşterileri kazanma ve elde tutma anlayışına çevrildi. Şirket içinde yapılan ya da işletme stratejisini oluşturan her basamaktaki işlerin gerçekte müşterinin gözünde ne anlama geldiği ve onlara ilave bir değer yaratıp yaratmadığı bugün cevaplanması gereken en önemli soru haline gelmiştir (Altuntuğ, 2008/3: 45).

34 18 Müşteri odaklı satış olası müşterilerin satın aldıkları ürünlerin ya da hizmetlerin tam karşılığını alabilecekleri tek yoldur ve satın alıcıyı, bağlı bir müşteriye çevirmenin de tek yoludur (Özgül, 2007: 11). Müşteri odaklı olmanın önemi şu şekilde açıklanabilir: Başarılı olabilmek ve iş hayatında var olabilmek işletmeler için, müşteriyi memnun eden strateji, ürün ve hizmetlere bağlı olduğu söylenebilir. Pek çok işletme bu gerçeği kabul eder ancak ne yazık ki pek azı bu müşteri odaklılık seviyesini yakalayabilmek için müşteri ile iletişim kurmak gerektiğini anlamıştır (Savaş, 2004: 5). Müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmak, doğru müşteriyi bulmak, bugün ve gelecekte müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için değişimi takip etmek, ilişkide güven yaratmak işletmeler için müşteri odaklı hareket etmenin gereklerindendir (Ovalı, 2003: 10) Müşteri Beklentilerini Bilme Beklentiler, müşterilerin, tedarikçilerin verdiklerinden ziyade, vermelerini arzuladıkları hizmetlere dair hisleri olarak tanımlanmaktadır (Anadol, 2007: 36). Rekabetin küresel ortama taşındığı günümüzde yeni ve potansiyel müşteri kazanım yolları, eldeki müşterileri sürekli kılma çalışmaları müşteri istek ve ihtiyaçları dâhilinde müşterilerin beklentilerinin karşılanması ile başarıya ulaşılabilir. Müşteri beklentilerini yaratan ve etkileyen faktörler; Geçmiş deneyimler, Harici iletişim kanalları ( Reklâm veya kulaktan kulağa iletişim), Fiyat bilgisidir (Sandıkçı, 2008: 61). Müşterilerin ürün veya hizmet hakkındaki görüşleri ürün veya hizmetin kalite boyutlarını belirler. Bu tanıma göre, Kalite Boyutları kavramı Müşteri Beklentileri kavramı olarak da kullanılabilir. Birçok ürün veya hizmet işletmeleri için genel kalite boyutlarını şöyle sıralayabiliriz: Elinde hazır bulundurma, müşteri isteklerine karşılık verebilme, uygunluk, zamanında yapmak (Akyüz, 1999: 14 15). İyi bir müşteri hizmeti sağlamanın en kritik adımı müşteri istek ve beklentilerini tam ve doğru olarak bilmektir.

35 19 Müşteri araştırmaları, müşterilerin beklentilerini daha iyi anlama ve müşterilere verilen hizmetin kalitesinin nasıl algılandığını görmek için yapılan bir tür Pazar araştırmasıdır. Kapsamlı anket uygulamaları, geniş bir müşteri kitlesinin beklentilerini ve algılamalarını belirlemek için yürütülen sistematik bir çalışmadır. Bir diğer yol ise müşterilerden belirli bir alışverişin hemen arkasından veya bir hizmetin verilmesi sırasında memnuniyet derecelerini soran anket formlarını doldurmalarını istemektir. Müşteri bilgilerini elde etmenin ucuz ve pratik bir yolu de müşteri şikâyetleri ile ilgilenmektir (Barutçugil, 2009: 22 23). Müşteriler mağazaya geldikleri zaman gereksinimlerini karşılamak ve istediklerini almak isterler. Müşteriler, satılan ürünler, bu ürünlerin özellikleri ve onlara sağlayacakları yararlar konusunda bilgilendirilmek ihtiyacı duymaktadırlar (Çetin, 2005: 20). Müşteri beklentilerinin seviyesini, deneyimler sonucu elde edilen birikimler belirler. Bu deneyimler olumsuz ise beklenti seviyesi düşük, deneyimler olumlu ise beklenti seviyesi yüksek oluşur (Berikan, 2006: 210). Müşterinin ne beklediği, ürün ve servisten ne aradığı önceden tahmin edilebilirse, talepleri olumlu yanıtlanabilir (Özkuzey, 2010/2: 8). Beklentiler firma performansının ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi konusunda bir karşılaştırma standardı olarak görüldüğünden dolayı, gerek akademik alanda, gerekse iş dünyasında önem taşımaktadır (Anadol, 2007: 41) Müşteriyi Dinleme İletişim, rakip firmalardan farklılaşmak amacı ile müşteri istek ve gereksinimlerinin üst düzeye çıkarmak ve bütün çalışmaları bu doğrultuda örgütlemektir (Özkuzey, 2010/2: 7). Yapılan araştırmalara göre, bütün bir konuşma süresinin %40 50 kadarlık bir zaman kesiti, dinleme için harcanmaktadır. Buna karşılık uzmanlar, on dakikalık konuşma süresi içinde insanların söylenenlerin ancak %25 30 kadarını akılda

36 20 tutabildiklerini belirtmektedir. Bu nedenle, satışta başarılı iletişim için anlamak için dinleme gereklidir. Müşterisinin konuşmasını anlamak amacıyla dikkatle dinleyen bir satışçı, müşterisine büyük bir huzur ve güven verir. Bu ortam içinde bulunan müşteri, aklından geçen bütün düşünceleri çekinmeden içtenlikle ortaya koyabilir (Taşkın, 2000: 157). Müşterilerle iletişimi ve ilişkileri geliştirmenin ilk ve en etkili yolu dinlemesini öğrenmektir. Eğer müşteriler dinlenir ve onların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bazı iyileştirmeler yapılabilirse, bunu fark eden müşteriler kendilerine ve fikirlerine değer verildiğini anlayacaklardır (Barutçugil, 2009: 24). Müşterinin Sesi; Müşteri için her biri belli bir öneme sahip olan müşteri ihtiyaçlarının hiyerarşik bir setidir. Müşterinin sesi, yüz yüze görüşme, anketler, gözlemler, saha raporları, garanti uygulamasından elde edilen veriler, müşterilerin ürün veya hizmet ile ilgili görüşlerinin kaydedilmesi gibi çeşitli yollarla elde edilmektedir (Arı, 2006: 46). Müşterilerle kurulan iletişimde, yüz yüze görüşme, müşteri ziyaretleri ve soru sorma yolu ile ürün veya hizmetin nerede kullanıldığı, eksikleri, müşterinin ihtiyaçları anlaşılabilir (Ovalı, 2003: 26). Müşteriyle iletişime açık olmak yanlış anlamaları da ortadan kaldırmaktadır (Güllülü ve Bilgili, 2009: 106) Müşteri Tercihini Etkileme Müşterinin bir işletmeyi tercih etmesi onun kalıcılığını ve büyümesini güvenceye alacaktır. Müşterilerin tercihlerini etkileyen faktörler; yer, ürün çeşitliliği, fiyat, indirim ve promosyonlar, tanzim ve teşhir, müşteri servisi ve kişisel satış olmak üzere sayılabilir (Barutçugil, 2009: 28) Yer Müşterilerin akıcı bir trafikte ulaşması, aracını rahat park edebilmesi, evine ya da işine yakın olması ve alışveriş sırasında kendisini keyifli ve güvenli bir ortamda hissedebilmesi en önemli tercih nedenleridir (Barutçugil, 2009: 28).

37 21 Fiziksel ortam ile ilgili müşteri memnuniyeti yaratan faktörler şunlardır (Ovalı, 2003: 58 59): İşyerinin temiz ve düzenli olması. İşyerinin rahat görüşme yapabilmeye uygun olması İşyerinde broşür ve kataloglardan yararlanılabilme olanağı Sakin ve gürültüsüz iletişim kurma olanağı Gereken bilgi ve personele ulaşabilmek için gerekli düzenleme yapılmış olması Bekleme salonlarında ikramlar yapılması Ürün çeşitliliği ve ilgili düzenleme Sunulan ürünün temizliği Mevsimine göre klimatize ortamın sağlanması İşyerindeki personelin yaklaşımı Ürün Çeşitliliği Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda ve çeşitlilikte ürün bulunması bir işletmenin tercih edilmesi açısından önemlidir. Alışkanlıkları ve ihtiyaçları nedeniyle aradığı özel bir ürünü bulması, hatta aklına gelmeyen ancak ilgisini çeken bir ürünle karşılaşması tercihten öte müşteri bağlılığı nedeni olacaktır. (Barutçugil, 2009: 28) Fiyat Günümüz tüketicisi her zaman daha iyi bir alışveriş yapmayı, daha iyi hizmeti daha düşük fiyata almayı ister (Gülçubuk, 2008: 15). Müşteriler sürekli aldıkları ve alışveriş bütçelerinde önemli olan ürünlerin fiyatlarını yakından takip ederler. Fiyat özellikle orta ve düşük gelir grupları için önemli bir tercih nedenidir (Barutçugil, 2009: 28).

38 22 Fiyatın müşteri memnuniyeti üzerinde çok önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak müşteri memnuniyeti sadece fiyatla sağlanacak bir unsur değildir. Müşteri memnuniyeti, aynı zamanda işletmenin sunmuş olduğu kaliteli hizmetlerle de doğru orantılıdır. Ancak bunu sağlayacak bir işletmenin fiyat konusunda daha titiz bir bütçe planlaması yapması gerekmektedir (Gürses, 2006: 56 57) İndirim Ve Promosyonlar Promosyonların başlıca araçları şunlardır: eşantiyonlar( hediye numuneler), kuponlar, nakit iadeleri, primler, yarışmalar, çekilişler, satış noktasında dağıtılan hediyeler, takvimler, ajandalar, ticari sergiler, gösteriler, alışveriş pulları, bir malı alınca beraberinde verilen ücretsiz veya özel indirimli fiyatlı ürünler (2 adet alana 3.sü bedava, 2 al 1 öde gibi) ve benzeridir (Mucuk, 2004: 208) Mağaza Tasarımı, Tanzim Ve Teşhir Satış noktasında tanzim teşhir, ürünün dükkânda mevcut olması ve görünmesi ile başlar. Satış noktasında bulunan ürünün dükkânda bulunması ile müşterinin dükkânın dışında, vitrininde, içinde, rafında ve tezgâhında yapılan ve o ürünün görünmesine yönelik tanıtım çalışmaları tanzim teşhir kapsamı içinde incelenir (Taşkın, 2000: 213) Satış Sonrası Sipariş durumunun takip edilmesi, sipariş değiştirme işleminin gerçekleştirilmesi, faturalama çalışmaları, yükleme, servis hizmetlerinin sağlanması, geri dönüş takibi, garanti işlemleri ve müşteri envanteri satış sonrası hizmetler arasında sayılabilir (Ünüsan ve Sezgin, 2007: 274). Satış sonrası hizmetler ürünün ve personelin güvenilirliğinin müşteri tarafından test edildiği bir aşamadır. Müşteri satın aldığı mal ile ilgili olası aksaklıklarla karşılaştığında, satın alma olayında karşılaştığı yakın ilgi ve çabayı bu aşamada da görmek istemektedir (Ovalı, 2003: 57).

39 Kişisel Satış Kişisel satış en eski tutundurma metodu olmak yanında, kişisel karşılaşma yoluyla müşteriyle direkt ilişki kurmaya dayandığından en etkili iletişim şeklidir (Mucuk, 2004: 192). Satışın en eski şekli olan kişisel satış, satış amacıyla satış elemanlarının alıcı ile karşı karşıya gelmesi ve alıcıya malı sözlü olarak tanıtmasıdır (Tokol, 1996: 148). Kişisel satış, iki ya da daha çok sayıdaki kişiler arasında canlı, yakın ve birbirini etkileyen bir iletişim kurulmasını gerektirmektedir. Kavram olarak kişisel satış, alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı diyalogdur. Yani, kitlesel iletişimden çok, bireysel ilişki ve doğrudan iletişimi gerektirir (Solmaz, 2007: 4 5). Yeterli sayıda, uygun niteliklerde, doğru görev tanımlarıyla çalışan, müşteri odaklı düşünen ve davranan satış elemanları müşterilerin ihtiyaçlarını dinleme ve onları en uygun ürünlerle karşılamadaki becerileri ziyaretin satışa dönüşmesini sağlayacaktır (Barutçugil, 2009: 30 31). Kişisel satış, pazarlama iletişimi içerisinde önemli bir yere sahiptir (Odabaşı, 1995: 101). Kişisel satışın üstünlüğü; kişisel iletişime dayanması, uygulamada çok daha fazla esnekliğe sahip olması, reklâm ve diğer metotlara göre harcanan çabanın nispi olarak daha az bir kısmının boşa gitmesi olarak sıralanabilir (Berikan, 2006: 148) Müşteri Bağlılığını Yaratma Müşteri bir seçim hakkı olduğunda, aynı markayı satın alma ya da her zamanki sıklıkla aynı mağazayı tercih etme eğilimi ve eylemine müşteri bağlılığı adı verilmektedir (Dalkılıç, 2006: 52). Bir müşteri bağlılığı programının işletmeye sağladığı en büyük değer müşteri davranışlarının daha iyi anlaşılmasına yardım edecek bilgileri barındırmasıdır. Bağlılık programın kullanılması ile elde edilen enformasyon, müşteri bilgimizi arttırır ve işletmenin yalnızca pazarlama değil, pek çok alanda daha iyi kararlar vererek satış ve karımızın artmasını sağlar (İspir, 2008: 86).

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

PAZARLAMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ünite 1 Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER Pazarlama: Müşteri talep, istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için değişim yönetimini kolaylaştırmaya yönelik birtakım insan aktiviteleridir. Pazarlama: Tüketicileri

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Eser, Z. & Korkmaz, S. (2011). Pazarlamaya

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

KURUM İMAJININ OLUŞUMUNDA KALİTE FAKTÖRÜ

KURUM İMAJININ OLUŞUMUNDA KALİTE FAKTÖRÜ Ünite 11 KURUM İMAJININ OLUŞUMUNDA Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ Bu ünitede, sponsorluk konusu işlenecektir. Uzun dönemde, kurum imajını etkileyen en önemli unsurlardan bir ürün kalitesi dir. Kalite, bir

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Satış Becerileri ve Pazarlama Eğitimi. Doç. Dr. Efe EFEOĞLU Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi

Satış Becerileri ve Pazarlama Eğitimi. Doç. Dr. Efe EFEOĞLU Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Satış Becerileri ve Pazarlama Eğitimi Doç. Dr. Efe EFEOĞLU Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlamanın Değişen Yönü Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmet Kavramı Satış Pazarlama

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri boyunca tedarik ve zinciri içinde müşteri tatmin düzeyini

Detaylı

Eğitimin Amacı: Eğitimin İçeriği: STRES YÖNETİMİ Eğitimin Süresi*:

Eğitimin Amacı: Eğitimin İçeriği: STRES YÖNETİMİ Eğitimin Süresi*: Stres Yönetimi Etkili Zaman Yönetimi İkna Teknikleri Sunum Teknikleri Kriz Yönetimi İletişim Becerileri Sosyal Davranış ve Protokol Müzakere Teknikleri EĞİTİMLER Müşteri Odaklılık İş Süreçlerini İyileştirme

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Tekrar ve Hatırlatma Dersi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Gelecek bölüm anahtar

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK VE TÜKETİCİ YAKINLAŞMASINI SAĞLAMAK ve KURUMSAL UYGULAMALAR

OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK VE TÜKETİCİ YAKINLAŞMASINI SAĞLAMAK ve KURUMSAL UYGULAMALAR OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK VE TÜKETİCİ YAKINLAŞMASINI SAĞLAMAK ve KURUMSAL UYGULAMALAR Dünya üzerinde işletmeler giderek artan şekilde daha fazla hem içerideki şirketlere hem de diğer şirketlerle bağlanmaktadır.

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik

DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik Ufuk Kayador Pazarlama ve Satış Direktörü 10 Nisan 2012 - İstanbul YIL 2005 Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamaya

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmüş olduğu

Detaylı

Kendinizle ve yaptıklarınızla bağlantı kurmaya çalışın. Katılın. Fikir üretin. Deneyimlerinizi paylaşın...

Kendinizle ve yaptıklarınızla bağlantı kurmaya çalışın. Katılın. Fikir üretin. Deneyimlerinizi paylaşın... Kendinizle ve yaptıklarınızla bağlantı kurmaya çalışın Katılın Fikir üretin Deneyimlerinizi paylaşın... Bugün Nelere Dokunacağız.. CRM Nedir? CRM in Gelişimi CRM Bileşenleri ve hedefleri CRM in önündeki

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MİY(CRM) E GELENEKSEL YAKLAŞIM WEB ETKİN VE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM Ünite 4 Öğr. Gör. Cemile AVCI AKAN Bu dersimizde, sizlere Müşteri İlişkileri Yönetimi konusundan bahsedeceğiz. Telefon, mail ve çalışan yoluyla

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 2 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 2 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

TÜKETİCİ NEDİR? MÜŞTERİ NEDİR?

TÜKETİCİ NEDİR? MÜŞTERİ NEDİR? MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ NİN TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Yrd.Doç.Dr.Ayşen Akyüz MIS-4 Ppt.1 TÜKETİCİ NEDİR? MÜŞTERİ NEDİR? Tüketici kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF. DR. AHMET ÇOLAK

TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF. DR. AHMET ÇOLAK TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF. DR. AHMET ÇOLAK TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ Drucker, liderliği, ne tam karizma, ne de kişilik olarak tanımlamaktadır.lider, liderliği

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: TAKIM ÇALIŞMASI Doç. Dr. Cevat ELMA

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: TAKIM ÇALIŞMASI Doç. Dr. Cevat ELMA Ünite 7 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: TAKIM ÇALIŞMASI Doç. Dr. Cevat ELMA TAKIM ÇALIŞMASI Takım çalışması, belirli sayıda işgörenin, belirli amaçlarla ve belirli sürelerle bir araya gelip sorunların

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar, İşletme ve yöneticilerine koçluk danışmanlık hizmetleri Bu program sonunda katılımcılar; - Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

A.G.D GRUP TEKNİK-TEMİZLİK-PEYZAJ GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

A.G.D GRUP TEKNİK-TEMİZLİK-PEYZAJ GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.G.D GRUP TEKNİK-TEMİZLİK-PEYZAJ GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.G.D GRUP olarak; Güvenlik Sektöründe Lider Kuruluşlara, Danışmanlık, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çözüm Ortaklığı hizmeti vererek faaliyete

Detaylı

Omnichannel ile Multichannel Pazarlama Arasındaki 4 Temel Fark

Omnichannel ile Multichannel Pazarlama Arasındaki 4 Temel Fark Omnichannel ile Multichannel Pazarlama Arasındaki 4 Temel Fark Birbirleriyle karıştırılan terimleri düşününce akla ilk olarak multichannel ve omnichannel pazarlama geliyor. Omnichannel ve multichannel

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz

Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz MARPAR Ev Gereçleri San.ve Tic. Ltd. Şti. 2001-2009 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası alanda bilinen markaların Karadeniz ve Doğu Anadolu

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Bursa Yenileşim Ödülü Başvuru Raporu

Bursa Yenileşim Ödülü Başvuru Raporu 1- YENİLEŞİM YÖNETİMİ / LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda vizyonu oluştururlar, Strateji ve politikaları tanımlarlar, Farkındalık

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016 Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ CEM KÜÇÜKTEPEPINAR 25-30 Temmuz 2016 Herşey satın alanların ödeyeceği kadar değerlidir. Syrus Her pazarda iki enayi vardır. Biri çok az

Detaylı