.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal"

Transkript

1 KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM Bir kimyasal elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı atom olarak adlandırılır. Elementlerin bir kısmı tabiatta atomları halinde bulunurlar. Bir çoğu ise bileşikleri halinde bulunur. Bir kimyasal türün atom olarak adlandırılması için nötr halde ve atomik yapıda (tek atomlu) olması gereklidir. Örneğin helyum, argon gibi soy gazlar ve altın bazı metaller tek atomludurlar. Elektron alma ve verme istekleri olmayan veya çok az olan elementler atomik yapıda bulunurlar. Soy gazlar kararlı yapıdaki elementlerdir. Son katmanları tam dolu olduğundan bileşik yapma istekleri yoktur. Bu nedenle tabiatta tek atomlu gaz halinde bulunurlar. He, Ne, Ar, Au, Fe, Na, C MOLEKÜL İki veya daha fazla atomun belirli bir oranda birleşmesiyle oluşan kimyasal türe molekül adı verilir. Bir molekülü oluşturan atom türleri aynı ise oluşan kimyasal tür element molekülü, farklı ise bileşik molekülüdür. H 2, N 2, O 2, H 2 O, CO 2, CH 4 İYON Pozitif veya negatif yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. İyonlarda toplam elektron sayısı, toplam proton sayısından farklıdır. Yemek tuzu gibi iyonik bağlı olarak tanımlanan bileşikler anyon ve katyon adı verilen zıt yüklü iyonların bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerdir. Yemek tuzu yani sodyum klorür Na + ve Cl - iyonlarından oluşmuştur. Kabartma tuzu ise Na + ve HCO - 3 iyonlarından meydana gelmiştir. Na +, K +, Ca 2+, NH 4 +, NO 3 -, PO 4 3- RADİKAL Ortaklaşmamış elektronu bulunan atom veya atom gruplarına radikal denir. Radikaller, yüksek enerjili, kararsız, kısa ömürlü ve aktif ara ürünlerdir. Radikallerdeki ortaklaşmamış elektronlar nokta ile gösterilir..h,.o.,.cl gibi oktetini tamamlamamış atomlar ve.oh,.no 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal tanımına uyar. Lewis Yapısı Lewis yapısı, elementin kimyasal sembolü ve değerlik elektronlarının her biri için birer noktadan oluşmaktadır. Örneğin değerlik elektron sayısı 5 olan 7N nin Lewis sembolünde 5 tane nokta bulunur. Lewis sembolü yazılırken önce birer elektron nokta ile gösterilerek sembolün dört kenarına yazılır. Daha sonra diğer elektron nokta ile gösterilerek diğer noktalardan birinin yanına yazılır. 1

2 Kimyasal türler arası etkileşimler, birbirine bağlanan türe ve itme çekme kuvvetlerine göre iki ana gruba ayrılabilirler. Bunlar güçlü ve zayıf etkileşimlerdir. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI Kimyasal türler birbirleri ile etkileşebilirler. Bu etkileşimlerin tümü temelde elektrostatik etkileşimlerdir. Zıt elektrik yüklerinin birbirini çekmesi ve aynı elektrik yüklerinin birbirini itmesine elektrostatik etkileşimler denir. Birbirine yaklaşan farklı veya aynı kimyasal türler arasında, Elektron bulutları arasında itme kuvvetleri Atom çekirdekleri arasında itme kuvvetleri Elektron bulutları ile atom çekirdekleri arasında ise çekme kuvvetleri oluşur. Güçlü Etkileşimler (Kimyasal Bağ) Çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden çok büyük olduğunda, türler arasında elektron transferi veya elektron ortaklaşması ile güçlü etkileşimler (kimyasal bağ) oluşur. Güçlü etkileşimler iyonik bileşiklerde, kovalent bileşiklerde ve metallerde, atomları birbirine bağlayan güçlü çekim kuvvetleridir. Zayıf Etkileşimler (Fiziksel Bağ) Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok büyük değilse kimyasal türler arasında zayıf etkileşimler (fiziksel bağ) oluşur. Zayıf etkileşimler molekül yapılı katıların ve sıvıların molekülleri arasındaki (yoğun fazlardaki) etkileşimlerdir. Bir madenin katı halindeki bu etkileşimlerin en kuvvetli, sıvı halinde daha zayıf, gaz halinde ise kırılmış olduğu varsayılır. Zayıf etkileşimler atomlar arası kuvvetlere yani güçlü etkileşimlere göre daha zayıftır. Zayıf etkileşimler temelde hidrojen bağları ve Van der Waals etkileşimleri olarak iki sınıfa ayrılırlar. Etkileşimlerin Enerjileri Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereklidir. İki atom, iyon veya molekül arasındaki bağın (etkileşimin) sağlamlığı, o bağın kırılması için gerekli enerji ile belirlenebilir. 2

3 Kimyasal türler birbirinden ayırmak için gereken enerji 40 kj.mol -1 den fazla ise etkileşim genellikle güçlü etkileşim olarak kabul edilir. 151 kj.mol -1 + I 2(s).I (g) +.I (g) 787 kj.mol -1 + NaCl (k) Na + (k) + Cl - (g) Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için 40 kj.mol -1 den daha az enerji gerekiyorsa etkileşim zayıf etkileşim olarak kabul edilir. 6,4 kj.mol -1 + Ar (s) Ar (g) 39,2 kj.mol -1 + C 2 H 5 OH (s) C 2 H 5 OH (g) GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER İyonik, kovalent ve metalik bağların oluşumunda atomların son katmanlarındaki elektronların etkili olduğunu biliyoruz. Atomlar son katman elektronlarını vererek, alarak ya da ortaklaşarak dublet ( 2 He) veya oktet ( 10 Ne, 18Ar dizilimi) kararlılığına ulaşıp bağ oluşturabilirler. Metal atomlarının son katmanlarında 1, 2, ya da 3 elektron vardır. Metaller kararlı yapıya ulaşmak için bu elektronlarını verme eğilimindedirler. Ametal atomlarının son katmanlarındaki elektron sayısı 4, 5, 6 ya da 7dir. Bu nedenle ametaller elektron alarak ya da ortaklaşarak oktet kararlılığına ulaşırlar. Atomlar genellikle aldığı, verdiği veya ortaklaştığı elektron kadar bağ oluşturur. Metallerle ametaller arasında elektron transferi ile iyonik bağlı bileşik, ametallerle ametaller arasında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağlı bileşikler oluşur. Metallerin kendi arasında ise metalik bağlar oluşur. İYONİK BAĞLI BİLEŞİKLER Pozitif yüklü iyonlarla negatif yüklü iyonlar arasında elektrostatiksel çekim kuvvetleri ile oluşan bileşiklere iyonik bağlı bileşikler adı verilir. İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında oluşur. Metallerin değerlik elektron sayıları az olduğundan elektron vermeleri kolaydır. Ametallerin ise değerlik elektron sayıları fazla olduğundan elektron alma istekleri yüksektir. İyonik bileşikler oluşurken metaller ametallere elektron vererek pozitif (+) yüklü iyonları (katyon) oluşturur. Ametaller de elektron alarak negatif (-) yüklü iyonları (anyon) oluşturur. Böylece oluşan katyon ve anyonlar arasında güçlü bir etkileşim olan iyonik bağlar meydana gelir. İyonik Bağlı Bileşiklerin Oluşumu İyonik bileşiklerin oluşması sırasında elektron alışverişi olurken verilen toplam elektron sayısı alınan toplam elektron sayısına eşittir. Dolayısıyla toplam yük daima sıfırdır. İyonik Bağlı Bileşiklerde Formül Yazma İyonik bağlar elektron alışverişiyle oluşturduğundan alınan ve verilen elektron sayısı birbirine eşit olacak şekilde bileşik oluşur. İyonik bağlı bileşik formülleri yazılırken iyonların yüklerinin mutlak değerleri iyonların sağ altı köşelerine çapraz olarak en sade halleriyle yazılır. X +A Y -B => X B Y A Na + ve F - iyonları arasında oluşan bileşiğin formülü NaFtır. 3

4 Al 3+ ve O 2- iyonları arasında oluşan bileşiğin formülü Al 2 O 3 tür. İyonik Bağlı Bileşiklerin İsimlendirmesi İyonik bileşikleri adlandırabilmek için aşağıdaki kurala göre iyonların sembol veya formülleri değerlikleri ile birlikte bilinmelidir. Katyon metalse değişken değerlik Katyonun alıyorsa katyonun + Anyonun Adı değerliği Adı Metal-Ametal Bileşikleri Adlandırılırken önce metal iyonun adı, sonra ametal iyonunun adı söylenir. NaCl: Sodyum klorür Al 2 S 3 : Alüminyum sülfür CaF 2 : Kalsiyum florür MgBr 2 : Magnezyum bromür K 2 O: Potasyum oksit Zn 3 N 2 : Çinko nitrür Metal-Kök Bileşikleri Adlandırırken önce metal iyonun, sonra kökün adı söylenir. NaNO 3 : Sodyum nitrat BaSO 4 : Baryum sülfat Ca(CN) 2 : Kalsiyum siyanür Ba 3 (PO 4 ) 2 : Baryum fosfat Değişken Değerlikli Metal Bileşikleri Bazı metaller bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilmektedir. Bu nedenle oluşturdukları iyonik bağlı bileşikler adlandırılırken metalin iyon adı yük değeri ile birlikte söylenir. Bileşiğin adı yazılırken değişken yük değeri parantez içinde Romen rakamı ile yazılır. Örneğin Fe atomu bileşiklerinde 2+ ve 3+ değerliklerini alabilir. Demirin oksijenli bileşikleri aşağıdaki gibi adlandırılır. FeO: Demir (II) oksit (Bileşikteki Demir 2+ yüklüdür.) Fe 2 O 3 : Demir (III) oksit (Bileşikteki Demir 3+ yüklüdür.) Cu 2 O: Bakır (I) oksit Mn 2 S 5 : Mangan (V) sülfür PbO 2 : Kurşun (IV) oksit Cr 2 (SO 4 ) 3 : Krom (III) sülfat Kök-Kök Bileşikleri Pozitif yüklü ve bileşik oluşturan kök olarak yalnız amonyum (NH + 4 ) bilinmektedir. Kök-Kök bileşikleri adlandırılırken önce katyon kökü sonra anyon kök söylenir. NH 4 NO 3 : Amonyum nitrat (NH 4 ) 2 SO 4 : Amonyum sülfat (NH 4 ) 3 PO 4 : Amonyum fosfat Kök-Ametal Bileşikleri Adlandırılırken önce katyonun adı, sonra ametal iyonun adı söylenir. NH 4 Cl: (NH 4 ) 2 S: (NH 4 ) 3 P: Amonyum klorür Amonyum sülfat Amonyum fosfat 4

5 Hidratlı Bileşikler Bazı iyonik bağlı bileşikler kristal suyu içerirler. Bu tür bileşikler adlandırılırken yapılarındaki su hidrat olarak adlandırılır ve su moleküllerinin sayısı Latince belirtilir. CuSO 4.5H 2 O: Bakır (II) sülfat pentahidrat KAlSO 4.7H 2 O: Potasyum alüminyum sülfat heptahidrat İyonik Bileşiklerin Özelikleri İyonik bağlı bileşiklerdeki iyonlar arasındaki güçlü bağ yapısı bu tür bileşiklere bazı temel özellikler kazandırır. İyonik bağlar güçlü etkileşim olduklarından iyonik bileşikler yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir. Tamamı oda koşularında katı halde bulunur. İyonik bağ güçlü olduğundan yapısındaki iyonlar oda koşullarında serbest hareket edemez. Kristal örgü yapısı oluştururlar. Katı halde yapıdaki iyonlar yer değiştiremediğinden elektrik akımını iletemezler. Ancak sıvı hale geldiklerinde ya da suda çözündüklerinde yapılarındaki iyonlar hareketli hale gelir. Dolayısıyla sıvı haller ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Tel ve levha haline getirilemezler. Kuvvet uygulandığında kristal yapıları bozulur ve kırılır. KOVALENT BAĞLI BİLEŞİKLER Aynı ya da farklı ametal atomları arasındaki elektron ortaklaşması ile oluşan güçlü etkileşimlere sahip bileşiklere verilen addır. C, N, O, F, P, S, Cl, Br, I, H ametalleri arasındaki güçlü etkileşimler kovalent bağdır. İyonik bağlarda olduğu gibi atomlar arasında elektron alışverişi olmaz. Atomların son katmanlarında bulunan elektronlardan bir veya birkaç tanesi atomlar arasında paylaşılarak oktet veya dublete uyum sağlanır. Kovalent bağdaki elektronların bağı oluşturan iki atom arasındaki paylaşım oranına bağlı olarak apolar ve polar kovalent bağlar olarak ikiye ayrılır. Kovalent bağ aynı veya farklı atomlar arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşur. Aynı ametal atomları arasında oluşan kovalent bağla element molekülleri (O 2, N 2, Br 2 ), farklı ametal atomlar arasında oluşan kovalent bağla bileşik molekülleri (CO 2, H 2 O, N 2 O 3 ) oluşur. Kovalent Bağlı Bileşiklerin Oluşumu Kovalent bileşikler oluşurken atomlar son katman elektron sayılarını dublet veya oktede uygun hale getirecek şekilde değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Kovalent bağ oluşurken ortaklaşa kullanılan karşılıklı iki elektron ortaklaşmış elektron çifti olarak adlandırılır. Son katmanlardaki diğer elektron çiftleri ise ortaklaşmamış elektron çifti olarak adlandırılır. Kovalent bağlar 2 elektronun ortaklaşması ile oluşabileceği gibi 4 ve 6 elektronun ortaklaşması ile de oluşabilir. O 2 molekülü N 2 molekülü Yukarıdaki O 2 molekülünde 4, N 2 molekülünde 6 elektron otaklaşa kullanılmıştır. Her bağ çizgisi 2 elektronu gösterir. Normal kovalent bağlarda ortaklaşılan elektronların her biri ayrı bir atomdan gelir. Koordine kovalent bağ denilen başka bir kovalent bağ türünde, ortaklaşılan elektron çifti, atomlardan sadece biri tarafından sunulur. Örneğin NH 4 + (amonyum) iyonunda bir tane N-H bağı koordine kovalent bağdır ve ortaklaşılan her iki elektron da N atomundan sağlanmıştır. Polar ve Apolar Kovalent Bağlar Kovalent bağda elektronların eşit paylaşıldığı durumlarda oluşan bağa apolar kovalent bağ ve eşit paylaşılmadığı durumlarda oluşan bağa polar kovalent bağ adı verilir. Elektronegativiteleri farklı atomlar arasında elektronlar eşit 5

6 paylaşılamayacağından bağ polar olur. Elektronegativite farkı arttıkça polarlık artar. Apolar (Kutupsuz) Kovalent Bağ H 2, O 2, N 2,Cl 2 gibi aynı iki ametal atomu arasında oluşan kovalent bağlarda her iki atom da bağ elektronlarını eşit kuvvette çeker. Bunun sonucunda elektronlar her iki atom tarafından eşit bir şekilde paylaşılmış olur. Apolar kovalent bağlar kutupsuz kovalent bağ olarak da bilinir. Çünkü bağın her iki ucundaki atomda elektron yoğunluğu eşittir. Polar (Kutuplu) Kovalent Bağ Farklı iki ametal atomu arasında oluşan bağ polar kovalent bağdır. Polar kovalent bağlarda atomların bağ elektronlarını çekme kuvvetleri birbirinden farklıdır. Bu da atomlardan birinin etrafında elektron yoğunluğunun daha fazla olmasına neden olur ve molekülün bu kısmı kısmi negatif(δ - ), diğer kısmı ise kısmi pozitif(δ + ) yükle yüklenir. HF,H 2 O,CO 2, HCl, CO moleküllerindeki bağlar polar kovalent bağlara örnek olarak verilebilir. Polar ve Apolar Kovalent Bileşikler Kovalent bağın polarlığı-apolarlığı ile kovalent bileşik molekülünün polarlığıapolarlığı birbirinden farklıdır. İki atomlu HF, HCl ve NO gibi moleküllerde bağ polar ise molekülde polardır. İkiden çok atomu olan moleküllerin polar mı apolar mı olduğuna bakılırken bağların polarlığı yanında molekülün geometrisi de dikkate alınmalıdır. Molekülünde elektriksel yönelimlerin birbirini dengelediği yani kısmi negatif ve kısmi pozitif yüklerin simetrik bir şekilde bulunduğu bileşikler apolar yapılıdır. Molekülünde elektriksel yönelimlerin birbirini dengelemediği yani kısmi negatif ve kısmi pozitif yüklerin simetrik bir şekilde bulunmadığı bileşikler polar yapılıdır. Birden fazla atom bir atoma bağlı ise diğer atomların bağlı olduğu atoma merkez atom denir. Merkez atoma diğer atomların çekimleri bileşiğin polarlığından etkilidir. Yapısında sadece karbon(c) ve hidrojen(h) atomu içeren bileşiklerin tümü apolar karakterlidir. Merkezde bulunan atomun son katmanındaki elektronlarının tümü kullanılarak oluşan ve 2 tür atom içeren CCl 4, CS 2 gibi moleküller apolar karakterli olur. Merkez atomda ortaklaşmamış değerlik elektronları bulunan NH 3, H 2 O gibi moleküller polar karakterlidir. Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması Kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken, 1. Ametalin sayısı ve adı + 2. Ametal sayısı ve iyon adı Kuralına göre adlandırılır. Bileşiğin formülündeki ametallerin sayısı Latince olarak belirtilir. Latice Sayılar 1 Mono 6 Hekza 2 Di 7 Hepta 3 Tri 8 Okta 4 Tetra 9 Nona 5 Penta 10 Deka Kovalent bağlı bileşiğin formülünde bulunan 1. Ametalin sayısı 1 ise adlandırılırken Latince sayı değeri olan mono belirtilmez. 2. Ametalin sayısı 1 ise Latince sayı değeri olan bir belirtilir. N 2 O 3 : P 2 S 3 : SF 6 : CO 2 : H 2 O: Diazot trioksit Difosfor trisülfür Kükürt hekzaflorür Karbon dioksit Dihidrojen monoksit Bileşiklerin sistematik adlarının yanında bir de halk arasında yaygın olarak kullanılan isimleri vardır. Örneğin H 2 O nun sistematik adı dihidrojen monoksit iken yaygın adı sudur. Aşağıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmiştir. 6

7 NH 3 (amonyak), NaCl (yemek tuzu), CH 3 COOH (sirke), C 2 H 4 (OH) 2 (glikol) gibi. Kovalent Bileşiklerin Özellikleri Kovalent bağlı bileşiklerdeki ortaklaşa elektron kullanımı bileşiklere kendilerine özgü bazı özellikler kazandırır. Moleküllü yapıdadırlar. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz olan kovalent bağlı bileşikler vardır. Örneğin, CO 2 faz, H 2 O sıvı, C 6 H 12 O 6 ise katı haldedir. Fiziksel halleri molekülleri arasında oluşan etkileşimlerin kuvvetine göre değişir. Katı ve sıvı halde genellikle elektrik akımını iletemezler. Suda çözündüklerinde iyon oluşturanların çözeltileri elektrik akımını iletirken, iyon oluşturmayanların sulu çözeltileri ise elektrik akımı iletmez. METALİK BAĞLAR Bir metal atomunun en son katmanındaki elektronlar ile atomun çekirdeği arasındaki çekim kuvvetleri oldukça zayıf olduğundan elektronlar metal katyonları arasında serbest dolaşan elektronların oluşturduğu elektron bulutunu; elektron bulutu da metal katyonlarını çeker ve böylece kristal örgü oluşur. Elektron bulutu ile katyonlar arasındaki elektriksel çekim kuvvetine metalik bağ adı verilir. Metalik bağlar güçlü etkileşimlerdendir. Metalik Bağın Metallere Kazandırdığı Özellikler Metallerdeki katyonlar, elektron bulutu içinde metalik bağlar kopmadan kolayca hareket edebilmelerinden dolayı metallere has özellikler kazandırır. Metaller genelde yumuşaktırlar ve çekişle dövülebilirler. Kuvvet etkisi altında metal atomları elektron denizinde hareket ederek yer değiştirir. Böylece metaller kırılmadan tel ve levha haline getirilebilir. Metalin yüzeyine çarpan ışık serbest hareket eden elektronları uyarır. Uyarılmış elektronlar temel hale dönerken enerji yayarak metal yüzeyinin parlak görünmesini sağlar. Bir metale elektrik akımı verildiğinde elektron denizini oluşturan serbest elektronlar hareket ederek bir elektron akımı oluştururlar. Bu elektron akımı elektriğin iletilmesini sağlar. Metallerin bu elektron akımı iletkenliği metalin türüne göre değişir. Sert olan Cr, W gibi geçiş metallerinde atomlar birbirine hem metalik hem de kovalent bağlarla bağlarla bağlıdır. Bu da bu metallere daha sert olma ve yüksek sıcaklıkta erime özelliği kazandırır. ZAYIF ETKİLEŞİMLER Güçlü etkileşimlere göre kuvvetleri daha az olan etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Bu etkileşimler de kendi içerisinde çekimlerine göre temel olarak Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Zayıf etkileşimler genel olarak maddelerin yapıları ile ilgilidir. Zayıf etkileşimlerde dipol oluşumuna göre bağların türü ve kuvveti belirlenebilir. Bundan dolayı öncelikle dipol kavramını açıklayalım. DİPOL Kimyasal türlerde elektron yoğunluğunun fazla olduğu kısım kısmi negatif(δ - ) kutup; elektron yoğunluğunun az olduğu kısım ise kısmi pozitif(δ + ) kutup olarak adlandırılır. Kısmi pozitif ve kısmi negatif kutup bulunan yani polar yapılı moleküllere dipol(kutuplu) veya kalıcı dipol adı verilir. Elektronegatiglikleri farklı iki atom arasındaki kovalent bağ polardır. Bu tür miki atomlu moleküler kalıcı dipole sahiptir. Apolar maddeler birbirine veya bir apolar madde polar maddeye yaklaştırıldığında apolar molekülde ya da tanecikte elektron yük yoğunluğu geçici olarak bir yöne doğru toplanır. Bu şekilde oluşan dipollere indüklenmiş dipol(geçici dipol) adı verilir. Soy gaz atomları birbirine yaklaştığında etkileşerek indüklenmiş dipol oluştururlar. Zayıf Etkileşimler Zayıf etkileşimlerin sınıflandırması aşağıda verilmiştir. 7

8 Van der Waals Etkileşimleri Dipol ve indüklenmiş dipol oluşturan taneciklerin kendi aralarında ve diğer tanecikler ile yapmış olduğu hidrojen bağı haricindeki zayıf etkileşimlerin tamamına Van der Waals etkileşimi adı verilir. Dipol-Dipol Etkileşimleri Kalıcı dipole sahip olan taneciklerin zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetleri dipol-dipol etkileşimleri olarak adlandırılır. Polar tanecikler arasında oluşan dipoldipol etkileşimlerinin kuvveti polar yapılı maddelerin erime ve kaynama noktalarını belirler. Dipol-dipol etkileşimlerinin kuvveti büyük olan kimyasal türlerin erime ve kaynama noktaları da yüksektir. İyon-Dipol Etkileşimleri Polar bir molekül ile iyon arasındaki elektriksel çekim kuvveti iyon-dipol etkileşimleri olarak adlandırılır. Polar moleküllerdeki dipolün kısmi pozitif kutbu ile negatif iyonlar ve dipolün kısmi negatif kutbu ile pozitif iyonlar arasında bir elektrostatik çekim kuvveti oluşur. İyonik bağlı bileşiklerin polar çözücüler ile oluşturdukları çözeltilerde iyondipol etkileşimleri vardır. London Kuvvetleri(İndüklenmiş Dipol Bağları) Aynı ya da farklı apolar moleküler ve soy gazların yoğun fazlarında atomlar arasında oluşan çekim kuvvetlerine London kuvvetleri(indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri) adı verilir. Soy gazların soğulduğunda sıvı hale geçmesi, soy gaz atomları arasında bir etkileşimin olduğunun göstergesidir. İşte soy gazlarda sıvı halde bulunan bu etkileşim London kuvvetleridir. Bütün maddeler arasında London kuvvetleri mevcuttur. Fakat London kuvvetleri en zayıf etkileşimler olduklarından diğer etkileşimlerin ve bağların yanında ihmal edilirler. Apolar tanecikler arasında ise London kuvvetleri vardır ve kuvveti taneciğin erime ve kaynama noktasını belirler. London kuvvetleri, maddedeki elektron sayısı arttıkça artar. Halojen grubu elementlerin (F 2, Cl 2, Br 2, I 2 ) molekülleri arasında sadece London kuvvetleri vardır. Grupta aşağıya doğru gidildikçe elektron sayısı ile birlikte erime ve kaynama noktaları yükselir. Elektron sayısı eşit olan moleküllerden düz zincirli(temas yüzeyi fazla) olanın London etkileşimleri daha fazladır. Hidrojen Bağları F, O ve N atomlarının hidrojen (H) ile kovalent bağ yapmış bileşiklerindeki hidrojen atomu, komşu polar moleküllerdeki elektron çiftlerine güçlü bir elektrostatik çekim kuvveti uygular. Bu çekime hidrojen bağı adı verilir. Hidrojen bağı F, O ve N atomlarının yüksek elektronegatifliğinden kaynaklanır. Bu atomlar hidrojen ile molekül oluştururken bu atomlar üzerinde ortaklaşmamış elektron çiftleri kalır. Bu elektron çiftleri ile diğer moleküllerde yer alan kısmi pozitif yüklü hidrojen atomlarının etkileşimi sonucu hidrojen bağı oluşur. HF, H 2 O, NH 3, C 2 H 5 OH ve HNO 3 gibi bileşiklerde moleküller arası hidrojen bağları bulunur. Hidrojen bağı, Van der Waals etkileşimlerinin hepsinden daha kuvvetlidir. Kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturan moleküller, kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamayan moleküller ile de hidrojen bağı oluşturabilir. Örneğin H 2 O ve HCl molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. Hidrojen bağları molekülleri kaynama noktaları beklenenden daha yüksek sebep olur. 8

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. ÖZELLĠKLERĠ: 1. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar.

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOMLAR ARASI BAĞLAR MALZEME 2. HAFTA 1 ATOMSAL BAĞ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomsal bağların

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test - 1... 2 Lewis Sembolleri Test - 2...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Doğada bulunan maddelerin birtakım ortak özellikleri vardır. Maddelerin kütleleri, hacimleri, tanecikli yapıları ve eylemsizlikleri onların ortak özellikleridir. I. Kimyasal

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür. KATILAR KRĠSTAL KATI Sert SıkıĢtırılmayan Tanecikleri belirli geometrik Ģekle sahiptir. ĠYONĠK KRĠSTAL Anyon- katyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluģur (iyonik bağ içerir). Sert-sağlam-

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ MADDE SAF MADDE ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran

Detaylı

1. Amaç Kristallerin üç boyutlu yapısı incelenecektir. Ön bilgi için İnorganik Kimya, Miessler ve Tarr, Bölüm 7 okunmalıdır.

1. Amaç Kristallerin üç boyutlu yapısı incelenecektir. Ön bilgi için İnorganik Kimya, Miessler ve Tarr, Bölüm 7 okunmalıdır. 14 DENEY KATI HAL 1. Amaç Kristallerin üç boyutlu yapısı incelenecektir. Ön bilgi için İnorganik Kimya, Miessler ve Tarr, Bölüm 7 okunmalıdır. 2. Giriş Atomlar arası (veya moleküller arası) çekim kuvvetleri

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı