BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test"

Transkript

1 BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test Lewis Sembolleri Test Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Test Güçlü Etkileşimler Test Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ) Test Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ)Test Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) Test Güçlü Etkileşimler (Metalik Bağ) Test Güçlü Etkileşimler (Karma) Test Zayıf Etkileşimler Test Zayıf Etkileşimler Test Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Test Kimyasal Tepkimeler ve Denkleştirilmesi - Test Kimyasal Tepkimeler ve Denkleştirilmesi - Test Kimyasal Tepkime Türleri Test Kimyasal Tepkime Türleri Test Genel Tekrar Testi Test Genel Tekrar Testi Test Genel Tekrar Testi Test Zayıf Etkileşimler Test

2 3 BÖLÜM Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? TEST X: elementi 2 elektron verirse X 2+ 8 B ile gösterilir. 1. Kimyasal türler; atom, molekül, iyon ve radikal olmak üzere 4 e ayrılır. 2. NO moleküler yapılı radikaldir X Y Z T Q I. İyon II. Molekül III. Atom IV. Radikal 5. Radikaller kararsız yapılardır. Soygazlar kararlı yapıya sahip radikal değildirler. 6. Radikaller yapılarında bir veya daha fazla ortaklanmamış elektron bulunduran kararsız yapılardır. 7. Molekül N 2, NO, CO 2 Atom N, C, Fe Radikal N, CH 3 8. Radikal NO, CI Molekül NO, CI 2 İyon NO 2, CI 9. CO elementel molekül değildir. 10. O 2 Elementel moleküldür. 11. O, H ve OH birer radikaldir. 12. Radikaller kararsız olduklarından doğada serbest hâlde bulunmazlar. 13. H ortaklanmamış elektronu olan bir radikaldir. 14. Radikaller yapılarında bir veya daha fazla ortaklanmamış elektron bulundurabilir. 15. Moleküller elementlerin birleşmesi ile de oluşabilirler. Moleküller iyonik bağlı da olabilirler. 16. CH 3 bir moleküler radikaldir T: Lewis Sembolleri TEST 2 T şeklinde gösterilir. 4. Lewis yapısı verilen elementin son katmanında 5 elektron bulunur X: X 13 X: X X: X 15 X: X 17 X: X Doğru gösterim 8Na B + şeklinde gösterilir. 7. X atomu 3 elektron alarak, Y atomu 1 elektron alarak ve Z atomu 3 elektron vererek aynı soygaz yapısına ulaşmışlardır. Bu soygaz 10Ne alınırsa; 7 X: 5A 9 Y: 7A 13Z: 3A bulunur X hidrojen olabilir yani Lewis gösterimi X şeklinde olur. 9. X elementinin atom numarası en az 8 olabilir. 10. Proton sayısı 4 olabilir. Ametal olabilir X: X 15 Y: X 17 Z: Z X Y Z T K L 13. Periyodik sistemde 5A grubunda yer alır. 14. Z elementinin eşleşmemiş elektron sayısı 4 olduğundan en fazla sayıda bağ yapar. 15. X ın katman elektron dağılımı CI atomuna aittir ve verilenlerin tamamı doğrudur. 16. Atom numarası 15 de olabilir. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması TEST 3 1. Kimyasal türler arasındaki bağı kırmak için gereken enerji aynı bağın oluşması için dışarıya verilmesi gereken enerjiye eşittir. 2. Hidrojen bağı moleküller arası bağ türüdür X: elementi 1 elektron alırsa 8 X B ile gösterilir. 3. I. Zayıf II. Güçlü III. Büyük 4. II. tepkimede moleküller arası bağlar koparılmıştır. 2 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

3 5. İyonik bağ, kovalent bağ ve Metalik bağ güçlü, Hidrojen bağı ve Van der Waals etkileşimleri zayıf etkileşimdir. 6. N N bağının oluşması için dışarıya 159 kj / mol enerji verilmelidir. 7. Hidrojen bağı ve Van der Waals bağları fiziksel bağlardır. 8. Gelişen olay kuvvetli etkileşim olduğundan enerji değişimi 40 kj.mol 1 den büyüktür. 9. Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur. 10. Güçlü etkileşimlerin kırılması sonucu kimyasal değişim gerçekleşir. 11. Güçlü etkileşimler koparıldığında maddenin kimlik özelliği değişir. Atomları bir arada tutan çekim kuvvetleridir. 12. Taneciğin molekülleri arasında zayıf etkileşimler bulunur. 13. Hal değişimlerinde zayıf etkileşimler kırılır maddenin kimlik özelliği değişmez. 14. H atomlarının birleşmesi ile H 2 molekülü oluşumunda güçlü etkileşim söz konusudur. 15. İyonik bağ, Kovalent bağ ve Metalik bağ güçlü etkileşimdir. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler TEST Güçlü etkileşimler koparmak için verilmesi gereken enerji 40 kj.mol 1 den büyük olmalıdır. Atomlar arası oluşan kimyasal bağlardır. 12. İyonik bağ, Kovalent bağ ve Metalik bağ güçlü etkileşimlerdir. 13. Fiziksel, olaylar sırasında zayıf etkileşimler etkin olur. Metanolün gaz fazına geçmesi ve KCI tuzunun suda çözünmesi fizikseldir. CEVAP. 14. Zayıf etkileşimler moleküller arasında gerçekleşen fiziksel bağlardır. Bu bağları koparmak için gereken enerji 40 kj.mol 1 den küçüktür. 15. Zayıf etkileşimlerin kırılması için gereken enerji 40 kj.mol 1 den azdır. Güçlü Etkileşimler TEST 5 1. İyonik bağlı bileşikler iyonik yapılıdır. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Elektron alış verişi ile oluşurlar X: metaldir. 1 K i ile iyonik bağlı bileşik oluş turur. 3. Halojenlerle iyonik bağlı bileşikleri Y, Z, T metalleri oluşturur. 4. X, Y metal olabilir. 5. X atomu 2 elektron almıştır. 6. Z 2+ + Y 3 Z 3 Y 2 1. I. Metalik Bağ II. Van der Waals bağları III. Hidrojen bağı 2. Güçlü etkileşimler atomları bir arada tutan kuvvetlerdir. Kimyasal bağları oluştururlar. 3. Kovalent bağ güçlü etkileşim, London kuvvetleri zayıf etkileşimdir. 4. Zayıf etkileşimlerde bağı koparmak için verilmesi gereken enerji 40 kj. mol 1 den küçüktür. 5. Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili verilen yargıların hepsi doğrudur. 6. I. Güçlü (Kovalent) II. Zayıf (Hidrojen) III. Güçlü (Kovalent) 7. Bağ oluşumu sırasında dışarıya enerji verilir. Bağı koparmak için dışarıdan enerji almak gerekir. 8. Bağı koparmak için verilen enerji ne kadar büyük ise bağ o kadar sağlamdır. III > I > II 9. Fiziksel olaylarda moleküller arası bağlar kopar. 10. Aynı tür kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker. 7. İyonik bağlı bileşiklerde ilk önce metal sonra yazılır. 8. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. 8 CI B Mg 2+ 8 CI B şeklinde gösterilir Mg: 16 S: Lewis gösterimi Mg 2+ 8 S B 2 şeklindedir. 10. X son katmanında 2 elektron bulunduran Helyum ile benzer özellik göstermez X: Metal Y 2 Z molekül yapılıdır. 1 Y: Y dubletini tamamlamıştır. 1 8 Z: Bağı oluşturan iyonların yarıçapı arttıkça bağ zayıflar ve erime kaynama noktaları düşer. 13. Bağı oluşturan iyonların çapı arttıkça bağ sağlamlığı azalır. 14. Erime noktası en büyük olan bileşik YF 2 dir. Y nin atom yarıçapı en küçüktür. YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 3

4 Na: 1A 19 K: 1A F: 7A 17CI: 7A Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ) TEST 6 1. İyonik bağ molekül içi kimyasal bağlardır ve güçlü etkileşimlerdir. Elektron alış verişi ile oluşurlar. 2. 1X Hidrojen yani olduğundan halojenlerle iyonik bağlı bileşik oluşturamaz. 3. NaF, CaF 2 iyonik bağ içerir. 4. X Soygaz Y Metal Z Ametal 5. 12X: 2A (metal) Oluşan bileşik XY 2 9Y: 7A () 6. X 3A Oluşan bileşik iyoniktir. Y 7A Bileşiğin formülü XY 3 tür. Lewis formülü 8 Y B X 3+ 8 Y B 8 Y B 7. Li elementi dubletini tamamlamıştır. Lewis gösterimi 2Li + 8 O B 2 şeklindedir. 8. X, Li elementi olup dubletini tamamlamış olabilir. 9. X, toprak alkali metalidir. 10. Metalik aktifliği en yüksek olan X ile ik aktifliği en yüksek olan T arasında oluşan bileşiğin iyonik karakteri en yüksektir. 11. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. K metalinin, metalik aktifliği daha fazla olduğundan iyonik karakteri daha büyüktür. 12. Metalik aktifliği büyük olan Na ile oluşan bileşiğin iyonik karakteri en yüksektir. (NaCI) Atom çapı en küçük olan AI ile oluşan bileşiğin erime noktası en yüksektir. (AICI 3 ) 13. Halojenlerin atom çapları L > K > M şeklindedir. Atom çapı arttıkça erime noktası azalır. 14. Metalik aktifliği en yüksek olan K dır. Atom çapı en küçük olan Mg dir. 15. Atomların yarıçapları küçülürse bağın sağlamlığı artar. Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) TEST 7 X: 1. Ametal + Ametal Kovalent Aynı ler arasında Apolar kovalent Farklı ler arasında Polar kovalent 2. Farklı atomları arasında oluşan bağa polar (kutuplu) kovalent bağ denir. HF ve H 2 O polar kovalent bağ içerir. 3. Kovalent bağlı bileşikler moleküler yapılıdır. CO 2, CI 2 ve NCI moleküler yapılıdır. 4. CI 2 CI CI olmalı O 2 O O olmalı N 2 : N N olmalı 5. 7Z: Y: metal 9 T: 17L: C: Polar kovalent bağ içerir O: O = C = O yapısına sahiptir Elektron nokta formülünde 2 tane eşleşmemiş elektron çifti vardır. 8. Y elementi periyodik sistemin 1A grubunda yer alır. 9. 8X: 6A grubunda dir Y: 2A YX bileşiğini oluşturur X: 1A grubu elementidir. Bağ polar kovalenttir. 11. X, Z ve T Kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. 12. I. bileşikteki bağların tamamı polar kovalent. II. bileşikte C atomları arasındaki bağ apolar kovalenttir. C H, C O bağları polar kovalenttir. III. bileşikteki bağların tamamı polar kovalenttir. 13. I. C C II. O C O III. O O 14. H atomu dubletini tamlamıştır. NH 3 ve N 2 molekülündeki bağ sayıları eşittir. N H H H N N 15. Molekül içi atomlar arası bağ türü ikisinde de polar kovalent bağdır. C C O C O 16. H ve F atomları arasında tekli bağ vardır. 4 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

5 Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) TEST 8 1. Kovalent bağ iyonik bağdan daha zayıftır. Ametal atomları arasında ve elektron ortaklaşması ile oluşur. 2. 1X Hidrojen dir kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Diğerleri metaldir X: 5A () 9Y: 7A () Elektronegatiflik değerleri arasındaki fark en fazla olan iki element arasında oluşacak bileşiğin kovalent karakteri en azdır. Güçlü Etkileşimler (Metalik Bağ) TEST 9 1. Metal atomlarının (+) yüklü kısımlarının metalin değerlik elektronlarını çekmesi ile oluşan kuvvetler metalik bağı oluşturur. Kararlılık gerçekleşmez. 2. Metalik bağda değerlik elektronların çekilmesi söz konusu olduğundan elektronegatiflik kesinlikle artar. 17 K: 7A () 19 L: 1A (metal) P: 2A (metal) 7R: 5A () NH 3 N olmalı. H H H H H 5. H C C H H H polar kovalent bağ apolar kovalent bağ 6. H atomu dubletini tamamlamıştır. N atomu kısmi negatif (δ ) yüklenmiştir. 7. C C üçlü bağ bulunur. C ve O nin 1 er tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bağlar polar kovalenttir. 8. Ortaklanmış elektron çifti sayısı 4 tür. 9. 7X: -5A () 2 5 X X Atomlar arası üçlü bağ içerir. Bağlar apolar kovalenttir. Bağ yapımında 3 çift elektron kullanılır. 10. X in bağ kapasitesi 1, Y nin 2 dir. Y nin değerlik elektron sayısı 6 dır. Molekülde 2 tane ortaklanmış elektron çifti vardır. 11. H 2 O moleküller arasındaki bağlar hidrojen bağıdır. 12. N N 13. N 2 apolar kovalent bağ NH 3 polar kovalent bağ 14. N N O O Molekül içi bağ sayısı ve ortaklanmış elektron sayısı N 2 de daha fazladır. 15. Farklı atomları arasındaki kovalent bağlar polar kovalent bağdır. 3. Aynı grupta aşağı inildikçe metalik bağın kuvveti azalır. 4. Metalik bağ, saf metallerin ve alaşımların katı ve sıvı hallerinde bulunur X: 12 Y: 19 Z: Metalik bağın kuvvetli olması in erime ve kaynama noktasını yükseltir. 6. Metalik bağın kuvveti, metal atomunun çapı ile ters değerlik elektron sayısı ile doğru orantılıdır. 7. Sadece 3 Y ve 11 T atomları arasında metalik bağ bulunur. 8. Metalik bağ ile ilgili verilen bilgilerin tamamı doğrudur. 9. Metalik bağın sağlamlığı değerlik elektron sayısı ile doğru, metal atomunun çapı ile ters orantılıdır. 10. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe metalik bağ zayıflar, erime noktası düşer. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe metalik bağ kuvvetlenir, erime noktası artar. 11. Metalik bağın sağlamlığı ile atom çapı ters orantılı olduğundan Sr nin atom çapı Ca dan büyüktür. 12. Metalik bağın kuvveti arttıkça, metalin yaptığı iyonik bileşiklerin iyonik karakteri zayıflar. 13. X, Y ve Z elementleri ile ilgili verilen yargıların tamamı doğrudur. 14. Erime noktası en büyük olan element Y dir. Güçlü Etkileşimler (Karma) TEST Apolar kovalent bağ aynı atomları arasında, Metalik bağ aynı metal atomları arasında oluşur X: 9 Y: 12 Z: metal İyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. 3. PCI 5 polar kovalent NH 3 polar kovalent YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 5

6 4. CO Kovalent bağ içerir. 6 C: 8 O: SO 2 4 içerisinde kovalent bağ Na + ile SO 2 4 arasında iyonik bağ vardır. 6. XY, XZ, XT, KY, KZ, KT bileşikleri iyonik bileşiklerdir. Katı halde elektriği iletmezler fakat sıvı ve su çözelti halinde iletirler. 7. X 2 Metalik bağ 8. CO 2 Polar kovalent CaCI 2 iyonik HCI Polar kovalent 9. X Metal Y ve Z XZ bileşik iyonik bağlıdır. 10. İyonik karakteri en yüksek bileşik Z ve T arasında oluşur. 11. X + Z 2 olduğundan bir molekülü iki bağ içerir. 12. CaO İyonik bağ, diğerleri kovalent bağdır. 13. XY 2 bileşiği kovalent bağ içerdiğinden iki elementte olmalıdır X: 1 Y: 11 Z: Z + 8 Y B metal olmalıdır. 15. Apolar kovalent ve iyonik bağ, atomlar arası ve molekül içi bağ olarak bulunabilir. 16. CO C O CO CO 2 CO 2 O C O Kovalent bağ 3 4 Ortaklanmış Metalik bağ kuvvetli etkileşimdir. Ortaklanmamış 2 4 Zayıf Etkileşimler TEST X ve K dir. Oluşan bağ kovalent bağdır. 3. HCI CO 2 etkileşim türü iyon dipol dur. 4. Soygaz atomlarını yoğun fazda bir arada tutan etkileşim indüklenmiş dipol dür. 5. Benzer benzeri çözer ilkesine göre apolar yapılı YX 4 bileşiği apolar yapılı YT 2 bileşiğinde çözünür. 6. Ne C 6 H 6 London kuvvetleri CH 3 CI PH 3 Dipol dipol CH 3 COOH H 2 O Hidrojen bağı 7. Polar moleküllerde de (Dipol dipol) London kuvveti görülür. 8. Yalnızca CH 3 OH bileşiğinde moleküler arası hidrojen bağı etkindir. 9. Moleküller arasında London kuvvetleri etkin olan moleküllerde molekül ağırlığı arttıkça kaynama noktası yükselir. 10. BF 3 apolar yapılıdır ve polar yapılı suda çözünmez. 11. Van der Waals etkileşimi ne kadar fazla ise kaynama noktası o kadar yüksektir. 12. CH 4 ve CS 2 molekülleri apolardır. 13. H 2 S molekülü polar yapılıdır ve dipol dipol etkileşimine sahiptir. 14. a Kovalent bağ b hidrojen bağ 15. Kaynama noktaları arasında SO 2 > CO 2 ilişkisi vardır. SO 2 molekülü polardır. Zayıf Etkileşimler TEST Dipol dipol ve London kuvvetleri Van der Waals etkileşimleridir. 2. Verilen olay ve etkileşim türü eşleştirmelerinin tamamı doğrudur. 3. BH 3 NH 3 Hidrojen bağı olmalıdır. 4. Van der Waals (London) kuvvetleri verilen moleküllerin hepsinde bulunur. 5. XH 3 bileşiği kovalent bağlı bileşiktir. 6. H 2 S CH 3 CI Dipol dipol CH 3 OH HF Hidrojen bağı CH 4 C 6 H 6 London kuvvetleri 7. Polar yapılı moleküllerde de London kuvvetleri bulunabilir. 8. Yalnız CH 3 OH ile oluşan karışımda molekülleri arası hidrojen bağı etkin olur. 9. Halojenlerde atom numarası arttıkça kaynama noktası artar. 10. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. 11. Molekül kütlesi büyüdükçe Van der Waals kuvveti artar. 12. PCI 3 ve NF 3 polar yapılı olduklarından apolar yapılı benzende iyi çözünmezler. 13. a ve c bağları kovalent bağ, b bağı hidrojen bağıdır. 14. Molekülleri arasında Van der Waals (London) kuvvetleride içerir. 15. Soygazların yoğun fazında ve apolar moleküllerde geçici dipollük vardır. (BH 3 ve CO 2 ) 6 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

7 Zayıf Etkileşimler TEST Zayıf etkileşimler arasında; Hidrojen bağı > dipol dipol > London kuvvetleri ilişkisi vardır. 2. I. London kuvvetleri II. Hidrojen bağı III. İyon dipol etkileşimi 3. London kuvvetleri için verilen yargıların tamamı doğrudur. 4. MgF 2 iyonik bağlı bileşiktir. 5. Apolar yapılı C 6 H 6, polar yapılı suda çözünmez. Moleküldeki C C bağları apolar kovalenttir. 6. Molekül büyüdükçe London kuvveti büyür. Molekül ne kadar uzun ise London kuvveti o oranda büyür. 7. Molekül kütlesi büyüdükçe Van der Waals etkileşimi büyür. 8. C 2 H 5 OH molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. 9. Hidrojen bağı; hidrojen atomunun elektronegatifilikleri çok yüksek olan F, O, N atomları ile oluşturduğu polar bileşiklerde görülür. 10. H 2 S molekülünde F, O, N atomları bulunmadığından hidrojen bağı etkin değildir. 11. C C bağı kovalenttir. Molekül polardır. 12. NH 3 ve BH 3 apolar yapılıdır ve polar yapılı alkolde çözünmezler. 13. CH 4 molekülü yapısında, F, O, N atomları olmadığından H 2 O ile hidrojen bağı oluşturamaz. 14. CO 2 ve CH 4 suda çözünmezler. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler TEST Kimyasal değişimlerde güçlü bağlar kopar ve büyük enerji söz konusu olur. Fiziksel değişimlerde zayıf etkileşimler kopar ve daha fazla zayıf enerji söz konusu olur. 2. C 6 H 12 O 6 bileşiği suda çözünmüştür ve molekül yapısı değişmemiştir. 3. a ve c bağları polar kovalent bağdır kopması sonucu kimyasal değişim olur. b bağı hidrojen bağıdır ve kopması sonucu fiziksel değişim olur. 4. Çözeltilerin elektriği iletmesi Harç ya da betonun donması kimyasal değişim Karbonun kurşun kalem yapımında kullanılması 5. I. Kimyasal II Fiziksel III. Kimyasal 6. Kimyasal tepkimeler sonucu maddelerin kimyasal özelliği değişir. 7. Verilen olayların hepsinde kimyasal değişim olmuştur. 8. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimler kimyasal değişimlerdir. 9. Üzümden sirke yapılması, Yumurtanın haşlanması ve Elmanın çürümesi kimyasal değişimdir. 10. Hamurun mayalanması kimyasal değişimdir. 11. Elmanın dilimlenmesi fiziksel, diğerleri kimyasal değişimdir. 12. NaBr nin suda çözünmesi fiziksel değişimdir. 13. CaCI 2 nin suda çözünmesi fiziksel değişimdir. 14. Metallerin elektriği iletmesi ve alaşım eldesi fiziksel değişimdir. 15. Sütten tereyağı eldesi ve Yoğurttan ayran eldesi fiziksel değişimdir. Kimyasal Tepkimeler ve Denkleştirilmesi TEST Kimyasal tepkimelerde toplam hacim korunmayabilir. 2. Kimyasal tepkimelerde toplam proton ve nötron sayısı korunur. 3. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı, toplam kütle ve toplam molekül sayısı korunur. 4. Kimyasal tepkime sonrasında elementin çekirdek yapısı ve proton sayısı değişmez. 5. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle ve atom türü korunur. Y veya Z bileşik olabilir. 6. Tepkimedeki maddeler aynı fazda olmadığından heterojen tepkimedir. Tepkimede kütle korunmuş, hacim korunmamıştır. 7. Tepkime ile ilgili verilen yargıların hepsi doğrudur. 8. Kimyasal tepkimelerde Atom sayısı ve türü korunur. 9. 3Mg(NO 3 ) 2 + AI 2 (SO 4 ) 3 3MgSO 4 + 2AI(NO 3 ) 3 AI 4 C H 2 O 4AI(OH) 3 + 3CH = C 2 H 6 + O2 2CO H 2 O / 5 13 C 4 H 10 + O2 4CO H 2 O / 3 10CO2 5 = 12CO 6 2 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 7

8 11. Sol Sağ 1.C 1.C 12.H 8.O 4.S 12.H 16.O 4.X 12. Diğerlerinde H 2 O nun katsayısı 2 2C 2 H 6 + 7O 2 4CO 2 + 6H 2 O 13. 2NH 3 + 5CI 2 N 2 CI 4 + 6HCI 14. Sol Sağ 5.S 2.Mn 15.O 5.S 6.H 23.O X SO 4 olarak bulunur. 2.X 6.H Yük denkliğininde sağlanması için X MnO 4 olmalıdır MgO + 2H 3 PO 4 Mg 3 (PO 4 ) 2 + 3H 2 O = C 3 H 5 (OH) O2 3CO 2 + 4H 2 O en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde 2C 3 H 5 (OH) 3 + 7O 2 6CO 2 + 8H 2 O 12. C ve H sayısı fazla, O sayısı az olmalıdır. C 3 H 8 + 5O 2 3CO 2 + 4H 2 O 13. Sol Sağ Yük denkliğininde sağlanması için 3.C 3.C X = Cr 3+ olmalıdır. 20.H 20.H 10.O 10.O 2.Cr 2.X Yük: +6 Yük: O 14. Sol Sağ 2.K 4.K 2.Cr 2.Cr 7.O 9.O 2.X 2.H X = KOH Tepkime 2. Tepkime Sol Sağ 4H 3 PO 4 Y + 6H 2 O 3.P 5.N Sol Sağ 9.H 5.O 12.H 12.H 5.N 3.X 4.P 6.O 17.O 16.O Y X = H 3 PO 4 Y = P 4 H NF 3 + 2AICI 3 2AIF 3 + 3CI 2 + N 2 Kimyasal Tepkimeler ve Denkleştirilmesi TEST 16 Kimyasal Tepkime Türleri TEST Kimyasal tepkimelerde; toplam kütle, toplam yük, toplam atom sayısı ve türü, toplam elektron sayısı korunur. 2. Başlangıçta 4 mol molekül varken tepkime sonunda 2 mol molekül oluşmuştur. 3. Kimyasal tepkimeler endotermik (ısı alan) olabileceği gibi ekzotermik (ısı veren) de olabilir. 4. X ve Y element ya da bileşik olabilir ancak Z kesinlikle bileşiktir. 5. Verilen niceliklerin tamamı kimyasal tepkimelerde her zaman korunur. 6. Tepkimede bulunan maddelerin tamamı aynı fazda olduğundan tepkime homojendir. 7. Verilen olay kimyasal bir tepkimedir ve yargıların tamamı doğrudur. 8. Başlangıçta tepkime kabında CO 2 bulunmamaktadır. Toplam kütle korunurken, katı kütlesi azalır. 9. 3Ca(OH) 2 + 2H 3 PO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6H 2 O 10. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O HNO 3 H 2 SO 4 + 6X + 2H 2 O S 6.H 6.H 1.S 6.N 6.O 18.O 6.X 1. Tepkime için verilen yargıların tamamı doğrudur. 2. X bileşiği yandığında CO 2 ve H 2 O maddeleri oluşuyorsa X mutlaka organik bir bileşiktir. 3. Başlangıçta 5 mol molekül varken tepkime sonunda 7 mol molekül oluşmuştur. 4. Metan gazının patlaması ve bağ oluşumu ekzotermik olaydır. 5. Maddeler katı halden sıvı hale ve sıvı halden gaz haline geçerken ısı alır ve düzensizliği artar. Maddeler gaz halden sıvı hale ve sıvı halden katı hale geçerken ısı verir ve düzenliliği artar. 6. SO 3 daha fazla yükseltgenemediğinden yanma tepkimesi vermez. 7. I. Baz NH 3 II. Nötr (Tuz) KCI III. Asit HCOOH 8. Kovalent bağlar koparılmıştır. Bağ kopması endotermiktir. Molekül sayısı artmıştır. 9. NH 3, susuz baz olarak bilinir ve bu tepkime sonucu su oluşmaz. 10. HNO 3 bir asittir ve NaOH, NH 3, Ca(OH) 2 gibi bazlarla asit baz tepkimesi verir. 11. HNO 3 asit, KOH ise bazdır. Asit baz tepkimeleri ekzotermiktir. Tepkime sonunda tuz ve su oluştuğundan nötrleşme tepkimesidir. 8 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

9 12. Ca(NO 3 ) 2 Ca 2+ 2NO3 Na 2 CO 3 2Na + + CO Verilen örneklerin hepsi çözünme çökelme tepkimeleri ile oluşmuştur. 14. Na 2 SO 4 Pb(NO 3 ) 2 2Na + SO 4 2 Pb 2+ 2NO3 Genel Tekrar Testi TEST Bağ oluşumu ekzotermiktir. H 2 deki bağın kırılması için alınan enerji daha fazla olduğundan H 2 deki bağlar daha sağlamdır. 2. CaO Metal + Ametal bileşiği İyonik bağ PbSO 4 çöker. çözünme çökelme tepkimesidir. 15. Tepkime endotermik veya ekzotermik olabilir. K ve Ag yer değiştirmiştir. Çözünme çökelme tepkimesi oluşmuştur. Kimyasal Tepkime Türleri TEST Ağaçlar fotosentez yapamadıklarında yaprakları sararır ve dökülür. 2. Yanma tepkimesinin olması için Yanıcı Madde, Hava ve Tutuşma sıcaklığı gereklidir. 3. Yangın söndürücü madde havada ağır olmalı ve yanıcı olmamalıdır. 4. Gaz haldeki bir atomun elektron alması ekzotermiktir. 5. O 2 gazının suda çözünmesi ekzotermiktir. 6. CO 2, SO 3 ve N 2 O 5 yanma tepkimesi vermez. 7. Katı maddeler süblimleşerek gaz hale geçerken ısı alırlar yani endotermiktir. 8. NH 3 bir baz, HCOOH bir asittir. 9. Bir maddenin yanması için ortamda hava ve tutuşma sıcaklığı olmalıdır. 10. HCOOH asiti ile NH 3 ve NaOH bazları asit baz tepkimesi oluşturabilir. 11. CH 3 COOH ve H 2 SO 4 ün ikiside asittir. Asit baz tepkimesi gerçekleşmez. 12. HCOOH Formik asit 13. 2KNO 3 + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2HNO 3 tepkimesi yerdeğiştirme tepkimesidir. 14. Verilen olayların tamamında çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir. 15. Pb(NO 3 ) 2 (suda) + 2NaI(suda) PbI 2 (k) + 2NaNO 3 (suda) Net iyon denklemi: Pb 2+ (suda) + 2I (suda) PbI 2 (k) Seyirci iyonlar: Na + ve NO İyonların bir araya gelerek katı halde çöktüğü tepkimeler çökelme tepkimesidir. 3. Metaller ve ler iyonik yapılı bileşik oluşturabilir. 4. Hidrojen bağı zayıf etkileşimler içerisinde en kuvvetli olanıdır. 5. Soygazlar oktetlerini ya da dubletlerini tamamlamışlardır. 6. Z nin metalik bağ kuvveti en büyükse Z en üstte olmalıdır. X in bileşiğinin iyonik karakteri daha yüksek ise atom numarası daha fazladır. 7. Kovalent karakteri en yüksek olan bileşik aynı ve elektronegatifliği en yüksek olan atomlar arasında oluşur. 8. Sol Sağ 8.K 8.K 8.Mn 12.S 32.O 60.O 10.H 8.Mn 5.S 24.h X = H 2 SO 4 7.X 9. HF, H 2 O ve NH 3 moleküller arasında hidrojen bağı içerir. 10. NaOH Na + + OH KCI K + + CI CaSO 4 Ca SO 4 AIPO 4 AI PO 4 MgBr 2 Mg Br 11. I. Tepkimede her ikiside asit olduğundan asit baz tepkimesi oluşmaz. 12. CaCO 3 (k) Ca 2+ (suda) + CO 2 3 (suda) 13. Metal atomları ve alaşımların arasında metalik bağ bulunur. 14. I. K + 8 CI B olmalı II. 3Ca N B 3 olmalı 15. HBr(suda) + LiOH(suda) LiBr(k) + H 2 O(s) Nötrleşme tepkimesidir. Tepkime sonucu tuz ve su oluşur. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. 16. CO 2 O C O YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 9

10 Genel Tekrar Testi TEST Aynı tür kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. 2. Fe, H 2 ve Na maddeleri O 2 gazı ile yanma tepkimesi verir. 3. 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 4. N 2 gazının yanması endotermiktir ve ortamdan ısı alır. 5. Radikaller oktetini veya dubletini tamamlamamış kararsız yapılardır. 6. Hal değişimleri fiziksel değişimdir. 7. I. Yanma II. Nötrleşme III. Çökelme 8. N 2 atom değil moleküldür. CO elementel molekül değil, bileşik molekülüdür. 9. H 2 SO 4 asit NaOH baz X Na 2 SO 4 tür ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. 10. a polar kovalent bağ, b Hidrojen bağı b bağını koparmak için gereken enerji 40 kj / mol den küçüktür. 11. MgO Mg 2+ 8 O B 2 olmalıdır X: 7 Y: H: 1 Bağlayıcı elektron çifti sayısı 3 tür. YH 3 molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. 13. a 2 b 1 olduğunda X ve Y metal atomu olur ve bileşik oluşturmazlar. 14. Kendi atomları arasında metalik bağ da içerebilir. 17Y ile kovalent bağlı (hidrojen ise) 4. H 2 O, CO ve NH 3 moleküler yapılı bileşiktir. O 3 molekül yapılı element, CaO iyonik yapılı bileşiktir. 5. 2AI(OH) 3 + 3H 2 SO 4 AI 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O 4AI(OH) 3 + 3CH 4 AI 4 C H 2 O Eşit miktar AI(OH) 3 kullanılacağına göre 1. tepkime 2 ile çarpılırsa X = Y olur tepkime yanma, 2. tepkime asit baz tepkimesidir. (Nötrleşme tepkimesi olması için tuz ve su oluşmalıdır.) 7. NH 3 susuz baz olduğundan asit baz tepkimesi oluşur. Tepkime ekzotermiktir, ortamın sıcaklığı artar. 8. CO 2 gazının yüksek basınç altında suda çözünmesi kimyasal değişimdir. 9. Polar maddeler polar maddeler içinde, Apolar maddeler ise apolar maddeler içinde iyi çözünür. 10. HF bileşiği için yoğun fazda verilen tüm etkileşimleri molekülleri arasında bulundurur. 11. Na metalinin suda çözünmesi kimyasal değişimdir. 12. Kimyasal bağlar, fiziksel bağlardan daha kuvvetlidir. 13. Molekülleri bir arada tutan kuvvet zayıf etkileşimdir. 14. Atom C Radikal CH 3 Elementel molekül H 2 İyon H İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. 8 Z ile iyonik bağlı (metal ise) bileşik oluşturabilir. 15. Dipol dipol etkileşimi olabilmesi için bileşiğin polar yapılı olması gerekmektedir. 16. N ve O atomları arasında kovalent bağ vardır fakat KNO 3 tuzu sıvı halde elektrik akımını iletir. Genel Tekrar Testi TEST a bağı molekül içi, b bağı moleküller arası bağdır ve a bağı daha kuvvetlidir. 2. NF 3 bileşik polar, bağlar polardır. (N F) BH 3 bileşik polar, bağlar polardır (B H) N 2 bileşik apolar, bağlar apolardır (N N) 3. Yanma tepkimeleri O 2 ile olur, ekzotermiktir, ortamın sıcaklığı artar. 10 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II). X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; 9 Y: 2 ) 8 ) 3 ) Z: 2 ) 7 ) atman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 3. FÖY KİMYASAL TEPKİMELER. Madde ve endüstri. Ünite: 4. Fiziksel ve Kimyasal Değişim. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 3. FÖY KİMYASAL TEPKİMELER. Madde ve endüstri. Ünite: 4. Fiziksel ve Kimyasal Değişim. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? 3. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde ve endüstri LGS KİMYASAL TEPKİMELER Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Fiziksel ve Kimyasal Değişim Kimyasal Tepkimeler Kütle Korunumu Fiziksel ve Kimyasal Değişim Maddelerin

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR Alkanların Fiziksel Özellikleri Alkan bileşikleri apolar yapılı moleküllerden oluşur. Bu yüzden molekülleri arasında zayıf London kuvvetleri bulunmaktadır.

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.

BileĢiklerin formülleri atom sayıları oranını yansıtan en basit formüldür. KATILAR KRĠSTAL KATI Sert SıkıĢtırılmayan Tanecikleri belirli geometrik Ģekle sahiptir. ĠYONĠK KRĠSTAL Anyon- katyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluģur (iyonik bağ içerir). Sert-sağlam-

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 217 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1. Kimyasal Tür edir?... 74 2. Kimyasal Türleri Bir Arada Tutan Kuvvetler... 75 3. Güçlü Etkileşimler... 78 4. Zayıf Etkileşimler... 85 Konu Değerlendirme

Detaylı