İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLARA GENEL YAKLAŞIM. Prof. Dr. İ. Cüneyt EVRÜKE. Ç.Ü.T.F Kadın Hast.ve Doğum AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLARA GENEL YAKLAŞIM. Prof. Dr. İ. Cüneyt EVRÜKE. Ç.Ü.T.F Kadın Hast.ve Doğum AD"

Transkript

1 İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLARA 1 GENEL YAKLAŞIM. Prof. Dr. İ. Cüneyt EVRÜKE Ç.Ü.T.F Kadın Hast.ve Doğum AD

2 SUNUM PLANI 2 İntrauterin enfeksiyon mekanizma ve etkenleri Genel Bilgiler TORCH

3 İntrauterin enfeksiyon mekanizmaları 3 TRANSPLASENTAL ( TORCH) Bakteriemi, viremi, parazitemi >>> Konjenital enfeksiyon DOĞUM EYLEMİ SIRASINDA FETAL KOLONİZASYON ( Bakteri, virüs) İntak membranları atake ederek Doğum esnasında (PROM, uzamış eylem manipülasyonları) DOĞUM SONRASI ENFEKSİYONLAR (>72. Saat) Yenidoğan bakım ünitesi Respiratör, kateter Laktasyon İADROJENİK,DİGER YOLLAR.

4 İntrauterin enfeksiyon etkenleri 4 Transplasental Virüsler: Varisella-zoster, coxsackie, parvovirüs, rubella, sitomegalovirüs, HIV virüs ve diğerleri. Bakteri : Listeria, sifiliz. Protozoa : Toksoplazma, malarya. Asendan enfeksiyon Bakteri: Grup B streptokok, koliform ve diğerleri. Virüsler: Herpes simpleks

5 Klinikte bir gebede fetal enfeksiyon sorunu üç şekilde ortaya çıkabilir 1. Gebede semptomatik enfeksiyon varlığında; Suçiçeği, Kızamıkçık,Herpes virüs 2. Gebede antenatal serolojik tarama testleriyle saptanan asemptomatik enfeksiyon varlığında ; Toxoplazma, CMV,Sifiliz 3. Fetusda sorun tespit edildiğinde ; Non-immün hidrops, Hidrosefali, İntrakranial kalsifikasyon,iugr (plasental yetmezliğe bağlı olmayan)

6 Gebelikteki Enfeksiyonların Muhtemel Sonuçları Abortus Konjenital anomaliler Neonatal dönemde akut hastalık veya ölüm Uzun dönemde sekel gelişimi Asemptomatik enfeksiyon

7 7 Prenatal dönemde rubella, hepatit B, sifiliz ve HIV için rutin tarama yapılabilir. Diğer TORCH enfeksiyonlarının rutin taraması ise maliyet-yarar analizine göre ve epidemiyolojik risk faktörlerinin veya klinik bulgularının varlığında yapılır.

8 Gebeligin Genel Yönetim Aşamaları 8 Enfeksiyonun fetusa bulaşma riski nedir? Enfeksiyon ajanının fetus açısından oluşturduğu riskler nelerdir? Fetusa bulaşma ve fetus da oluşacak hasar açısından enfeksiyonun geçirildiği gebelik haftasının değerlendirilmesi. Fetusda enfeksiyonun tanısı(prenatal tanı) mümkün müdür ve bunun pratik anlamı nedir? Fetusa bulaşmayı ve fetusda oluşacak hasarı önleyici tedavi var mıdır? Gebeliğin sonlandırılmasına gerek var mıdır?

9 TORCH 9 Kronik bakteriyel olmayan perinatal enfeksiyonlar TORCH olarak tanımlanır; T: Toksoplazma O: Other (Sifiliz, Varisella Zoster, Parvovirus B19) R: Rubella C: Cytomegalovirus (CMV) H: Herpes simplex virus (HSV)

10 TOKSOPLAZMOZİS 10 Gebelikte insidansı % 0,2-1 Fetal geçiş, genellikle primer enfeksiyonun gebelik sırasında alındığı olgularla sınırlıdır ve insidans 1/1000 1/10000 canlı doğum arasında değişmektedir.

11 Fetal Enfeksiyon 11 Konjenital enfeksiyon insidansı; 1.trimesterde % 13 2.trimesterde % 60 Konjenital hastalığın şiddeti ise 1.trimesterdeki bulaşta çok ciddi iken, 2.trimesterdeki bulaşma durumunda hafiftir.

12 12

13 Maternal Enfeksiyon Tanısı (1) Olguların %90 ı asemptomatiktir. Semptomatik olgularda ise mononukleosis benzeri bulgulara yolaçar: servikal lenfadenopati, ateş halsizlik, baş ağrısı ekzantemler ve splenomegali Tanı: kültür enfekte dokuda antijenin direkt olarak gösterilmesi serolojik testler

14 Maternal Enfeksiyon Tanısı (2) Serolojik testler, güvenilirliği ve yorumlanması konusunda problemler içerse de, günümüzde tanı için en çok tercih edilen metoddur. Seri olarak alınan IgG düzeylerinde dört kat artış oluşu akut enfeksiyon tanısını koydurur. Bu antikorlar enfeksiyon başlangıcından sonra 1-2 ay içinde pik düzeye ulaşırlar ve düşük titrelerde yıllarca devam ederler.

15 Maternal Enfeksiyon Tanısı (3) IgM antikoru ise bir hafta içinde görünür ve 1-2 yıl boyunca sebat eder. Tek bir (+) sonuç akut enfeksiyonu göstermez. Akut enfeksiyon tanısında tek başına yeterli değil.

16 Maternal Enfeksiyon Tanısı (4) IgM (+), IgG(-) Olası akut enfeksiyon(igg) titreleri 3 hf sonra tekrarlanmalıdır. IgM (+), IgG (+) Akut Enfeksiyon? Geçirilmiş enf? IgM (-), IgG (+) Geçirilmiş Enfeksiyon IgM (-), IgG (-) Duyarlı,Enfeksiyon geçirilmemiş

17 IgG ve IgM in (+) inde IgG Avidite Testi yapılır. Avidite + ise olgunun 4 aydan daha eski bir enfeksiyonla karşı karşıya olduğu belirlenir.eğer gebelik haftası 4 aydan küçükse korkulacak bir durum yoktur. Fakat eger gebelik haftası 4 aydan büyükse Amniosentez önerilir ve PCR ile Toxo DNA araştırılır. Amnion sıvısında PCR (+) sonuç verirse Terminasyon önerilebilir.aksi takdirde medikal tedavi başlanır. Avidite Testi (-) ise antikorların yeni olduğunu düşünmek ve hemen amniosentez önermek gerekmektedir.

18 Prenatal Tanı Metodları 18 1) Kordosentezle alınan fetal kan kültürleri 2) Amniosentezle elde edilen hücrelerde PCR tekniği ile paraziti aramak En erken 18. haftada uygulanır ve %97,4 sensitivite Fetal kan örneklemesine gerek olmaması ve 24 saat içinde sonuç vermesi nedeniyle tercih edilir. 3) Fetal kanda IgM (+) liğinin gösterilmesi Spesifik fetal antikorlar 20. gebelik haftasından önce tesbit edilmezler ve enfekte fetuslerin %10-20 lik kısmında mevcutturlar.

19 USG Bulguları 19 Ventrikülomegali %74 Plasental kalınlık artması %32 İntrakranial kalsifikasyon %18 Asit,hepatomegali %15 Hepatik kalsifikasyon %6 Perikardial,plevral effüzyon %6

20 Yaklaşım 20 Annenin gebelik sırasında akut enfeksiyon geçirmesi gebeliğin sonlandırma endikasyonu değildir. Gebeliğin idaresi yönünden prenatal tanı endikasyonu vardır. Annede akut enfeksiyon varsa antiparaziter tedaviye hemen başlanmalıdır. Amniosentez ile amniositlerin PCR ile incelenmesi uygun olacaktır. Amniosentez için uygun zaman akut enfeksiyondan en az 4 hf sonra ve spiramisin başlandıktan sonra yapılmalıdır.

21 Yaklaşım Prenatal tanı ile fetusta enfeksiyon saptanırsa gebeliğin terminasyonu için aile ile görüşülerek karar verilmelidir.

22 Korunma Gebe olmayan enfekte kadınlar 6 ay süre ile gebe kalmamalıdırlar. Gebe kadınlar çiğ ya da az pişmiş etleri yemekten kaçınmalı ve çiğ eti elledikten hemen sonra ellerini yıkamalıdırlar. Kedi fecesi içerebileceğinden bahçede çalışmaktan kaçınmalı ve toprakla temas edilirse eller yıkanmalıdır.

23 Antenatal Tarama Toxoplasmanın antenatal taraması konusunda, taramanın gerektiğini savunanlar ve buna karşılık fayda-maliyet açısından verimli olmadığını düşünenler vardır.

24 Tedavi 24 Spiramisin (3 mg/gün) ile tedavi sonucu, enfeksiyonun anneden fetüse geçişi %60 oranında azalmaktadır. Spiramisin tedavisine, annede akut enfeksiyonun olduğu ancak fetusda prenatal tanı ile enfeksiyonun saptanmadığı durumlarda başlanır ve gebelik süresince devam edilir. Fetusda enfeksiyon tanısı konulursa Primethamin 1 mg/kg/gün + Sulfodiazin mg/kg/gün 3 hafta; daha sonra Spiramisin 3 gr/gün 3 hafta uygulanır. Gebelik süresince 3 er haftalık tekrarlar ile tedaviye devam edilir.

25 RUBELLA 25 Gebelik dışında çok az önemi olmasına karşın gebelikte akut enfeksiyonun konjenital anomalilere ve gebelik kaybına yol açması nedeniyle önem kazanmaktadır. Fetal geçiş maternal viremi sırasında plasenta yoluyla olur. Virusun fetusa geçişi; 1. Trimesterde: % haftada: % haftada: % haftada: % 6 5. aydan sonra belirgin risk yoktur.

26 Konjenital Rubella Sendromu 26 Klasik olarak 3 semptomdan oluşur. Katarakt Kalp defektleri(pda, Pulmoner stenoz,vsd) Sensorinöral sağırlık Diğer anomaliler geçici, kalıcı olarak 2 gruba ayrılır. Geçici semptomlar: Adenopati, hepatosplenomegali Trombositopeni Ensefalit İnterstisyel pnömoni Kemik radyolusensi IUGR

27 Konjenital Rubella Sendromu 27 Kalıcı semptomlar: Sağırlık Kalp ve damar ile ilgili anomaliler -PDA -Pulmoner arter stenozu Göz ile ilgili anomaliler -retinopati, katarakt Santral sinir sistemi defektleri -mental, motor retardasyon

28 28

29 Tanı 29 En çok serolojik testler kullanılır. Önceden bağışık olmadığı serolojik olarak bilinen gebede serokonversiyonun tesbiti, klinik bulgular ortaya çıktığında ve bundan 15 gün sonra yapılan iki ayrı testte IgG titresinde 4 kat artışın görülmesi veya rubella spesifik IgM in pozitif olması ile konulur. Rubella IgG ve IgM pozitifliğinde IgG avidite testi yardımcı olacaktır. IgG aviditesinin düşük olması 3 ay içinde geçirilmiş yakın dönem enfeksiyonunu desteklerken, yüksek IgG aviditesi ise 3 aydan önceki dönemde geçirilmiş eski enfeksiyonun varlığını destekleyecektir.

30 30 Rubella enfeksiyonu geçiren biriyle karşılaşmada ise hemen IgG bakılmalı pozitif ise bir sorun olmayacağı konusunda bilgi verilmelidir. IgG ve IgM negatif ise 4 hafta süreyle haftalık serolojik testler tekrarlanmalıdır. Temastan sonra 6-8 haftadan uzun süre geçmişse ve IgG pozitif, IgM negatif ise akut enfeksiyon açısından yorum yapmak çok zordur.

31 Prenatal tanı 31 Prenatal tanı; maternal enfeksiyonun geçirildiği gebelik haftasıyla ilgili şüphenin olduğu durumlarda, asemptomatik reenfeksiyon saptandığında ve fetal riskin tam belirlenemediği Gebelik haftalarında önerilir. Koryon villusunda ve amnion mayide viral antijenlerin veya virus RNA sının tesbiti Fetal kanda IgM bakılması; gebeliğin 20. gebelik haftasından sonra bakılmalıdır.pozitif sonuçlar fetal viral enfeksiyonu gösterir ancak fetusda oluşacak hasar hakkında bilgi vermez. Negatif sonuçlar ise enfeksiyonu tamamen dışlamaz.

32 Yaklaşım Tüm şüpheli gebeler uygun serolojik testlerle incelenmeli, non immün olanlarda testler üç hafta sonra tekrar edilmelidir. Tek başına yüksek IgG veya temastan sonra 10 günden uzun süre geçtiği halde IgM negatif olan olgularda sorun beklenmemelidir.

33 Yaklaşım 33 Gebeliğin ilk 12 haftasında fetusa bulaşma oranı (%90) ve anomali riski çok yüksektir ve gebeliğin sonlandırılması endikasyonu vardır. Gebeliğin haftaları arasında fetusda etkilenme olasılığı %35-50 seviyesindedir ve prenatal tanı endikasyonu mevcuttur. Eğer fetal enfeksiyon saptanırsa riskler aileye anlatılmalı ve istekleri doğrultusunda gebeliğin sonlandırılabileceği belirtilmelidir.

34 Korunma 34 Serolojik olarak (-) olan kadınlar aşılanmalı Aşıdan sonraki üç aylık dönemde kontrasepsiyon uygulanmalı Gebelikte aşılama kontrendike Bağışık olmayan gebeler rubella şüphesi olanlardan uzak durmalı Emzirme postpartum aşılanma için kontrendikasyonu oluşturmaz. Ig proflaksisi önerilmez.

35 Antenatal Tarama Gebelerde rutin antenatal rubella taraması önerilmektedir. Taramada amaç, seronegatif gebeleri belirlemek ve doğumdan sonra aşılanmalarını sağlamaktır. Seronegatif kadınların, gebe kalmadan önce belirlenmesi ve aşılanması daha da yararlıdır ancak pratik uygulanımı zordur.

36 SİTOMEGALOVİRUS(CMV) 36 İntrauterin enfeksiyonların en yaygın nedenidir ve % 0,5-2,5 sıklıkta görülür. Fetal geçiş dört yolla olur. 1) Transplasental 2) Serviksten yukarı doğru 3) Doğum esnasında 4) Anne sütü ile Enfeksiyonun geçirildiği gebelik haftasının fetal enfeksiyonun şiddeti üzerine etkisi bilinmemektedir.

37 Tanı 37 Viral kültür tanıda en iyi yöntemdir ancak enfeksiyonun primer veya rekürren olduğunu ayırt edemez. Kan, idrar, servikovajinal sekresyonlardan kültür yapılabilir. Serolojik çalışmalar da tanıda kullanılır. CMV IgM primer enfeksiyonların %80 inde, rekürren enfeksiyonların ise %20 inde bulunabildiğinden negatifliği hastalığın olmadığını göstermez. IgM primer enfeksiyondan 8 ay sonra bile kanda bulunabilir. IgG titrasyonunun dört kat veya daha fazla artması akut enfeksiyonun belirtecidir.

38 Fetal usg bulguları 38 intrauterin gelişme geriliği oligo veya polihidramnios asit veya hidrops serebral ventrikülomegali hidrosefali, mikrosefali intrakranial kalsifikasyon plevral veya perikardial effüzyon karaciğer ve plasenta kalsifikasyonu

39 Prenatal tanı 39 Kordosentez ile CMV IgM antikorları saptanabilir. Ancak 20. haftada tanısaldır. Amniosentez ile CMV kültürü yapılabilir ve sensitivitesi %50-70 dir. Amniotik sıvı ve fetal kanda PCR tekniği ile CMV DNA sı saptanabilir ve sensitivitesi % dür. Kültür ile PCR tekniğinin birlikte kullanımının sensitivitesi % dür. Yanlış(-) oranını azaltmak için prenatal tanı, primer maternal enfeksiyondan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.

40 Prenatal Tanı CMV in kültür veya PCR ile amniotik sıvıda tesbiti fetusun etkilenmiş olduğunu göstermez. Eğer bir kadında tesbit edilmiş primer CMV enfeksiyonu varsa, çocuğun enfekte olma olasılığı %20-25 tir. Doğumda veya neonatal dönemde bulaşan enfeksiyonların tanısı, Anti CMV IgG titrelerinin takipte yükselmesi ile konur.

41 Yaklaşım?

42 Önleme Maternal enfeksiyonların engellenmesi ile olabilir. El yıkamak, kondom kullanımı, çocukların sekresyonlarından uzak durmak dikkat edilecek hususlardır. Konjenital CMV hasarlı bebek doğurmuş kadınlara, bir sonraki gebeliklerinde virus eksrete edecekleri fakat bu bebeklerin büyük çoğunluğunun normal olacağı söylenmelidir.

43 Antenatal Tarama?

44 Yaklaşım 44 Fetusda enfeksiyonun saptanması enfeksiyonun şiddeti ile her zaman korele değildir. Annede akut enfeksiyon gebeliğin sonlandırılması için endikasyon değildir. Prenatal tanı ile fetal enfeksiyon saptandığında ultrason değerlendirilmesi ile birlikte aileye riskler anlatılmalı ve gebeliğin devamı veya sonlanması için karar aileye bırakılmalıdır. İnutero enfeksiyon tanısı konan olguların %20-25'inde doğum sonrası enfeksiyon ve geç sekellerin ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

45 Yaklaşım ve Antenatal tarama 45 Prenatal tanı testlerinde fetal enfeksiyon saptanmaz ise olgu ultrasonografik olarak takip edilmeli ve gerekirse testler tekrarlanmalıdır. Maternal veya fetal CMV enfeksiyonunun etkin tedavisinin veya aşısının olmaması, seropozitif gebe sayısının fazla olması, serolojik tanının güçlüğü ve prenatal tanı testlerinin fetal hasarı tam olarak gösterememesi nedeniyle CMV enfeksiyonu için gebelikte rutin tarama önerilmemektedir.

46 HERPES SİMPLEKS VİRÜS 46 Gebeliklerin yaklaşık %1 ini etkiler. Primer HSV Enfeksiyonu: Enfeksiyon anamnezi yoktur ve ilk tanıda seronegatiftirler. %75 aktif lezyonla temas sonrası gelişir. Ağır lokal semptomlar görülür. Bunlar; ağrı, yanma, hassasiyet ve kaşıntıdır. Primer Herpeste spontan abortus, IUGR ve preterm eylem bildirilmiştir. Rekürren enfeksiyon spontan abortus, IUGR ile ilişkili değildir.

47 Fetusa enfeksiyonun bulaşma riski: 47 Primer semptomatik enfeksiyon: %40-50 Primer asemptomatik enfeksiyon: %33 Tekrarlayan semptomatik enfeksiyon: %3 Tekrarlayan asemptomatik enfeksiyon: %1 Yenidoğanda enfeksiyon %90 doğum sırasında olur.

48 Tanı 48 Viral Kültür: Tanıda altın standart Amnion mayisinin kültür sonuçları yanlış (+) ve (-) sonuçlar verdiği için konjenital enfeksiyon tanısında yararlılığı tartışmalı Serolojik testlerde HSV-1 veya HSV-2' ye karşı oluşan IgG ve IgM yapısındaki antikorlar ayırt edilemez. Akut enfeksiyonun tanısı serokonversiyon ile konabilir. Genital bölgede lezyonların bulunduğu semptomatik olgularda vezikül sıvısından, asemptomatik olgularda ise serviks, vajina ve perineden alınan sürüntülerde virüs araştırılmalıdır.

49 Tedavi 49 Tedavide Asiklovir (400 mg X 4/gün) ile lezyonlardan yayılım önlenebilmekte ancak hastalık tedavi edilememektedir. Asiklovir kullanımın fetal transmisyonu veya enfeksiyonun fetal-neonatal komplikasyonlarını azaltığı görülmektedir.

50 Doğum şekli 50 Primer herpes: Enfeksiyon doğum öncesi 4-6 haftada oluşursa neonatal transmisyon riski yüksektir. Sezaryen yapılmalıdır. Vajen üst kısımda ve serviksde bulunan primer herpeste EMR gelişirse gebelik haftasına bakılmaksızın C/S yapılır. Genital trakttan uzak bölgelerdeki (perianal, kalça, kasık vb) aktif lezyonlu olgular da vajinal doğum yapılabilir.

51 51 Semptomatik olgularda vajinal doğumla perinatal transmisyon riski düşük olmasına rağmen sezaryen ile doğum tercih edilmelidir. Asemptomatik olgularda vajinal doğum yaptırılabilir. Gebelikte rutin HSV taraması önerilmemektedir. Önemli olan doğum eylemindeki gebede genital kanalın HSV lezyonları açısından gözden geçirilmesidir

52 VARİSELLA ZOSTER VİRÜS 52 İnsidans 1-7 olgu/10000 gebeliktir. Respiratuar sekresyonların veya veziküler sıvı ile direk temaslarından geçerler. Döküntülerin ortaya çıkmasından önce 2 gün ve son döküntü kabuklanana kadar bulaşıcıdır. Klinik bulgular tanıda yeterlidir.

53 53 Gebelikte %10 varisella pnömonisi gelişir. Maternal mortalite %3 tür. Varisella da embriyopati riski düşüktür. Gebeliğin ilk 20 haftasında olursa %2 oranında konjenital malformasyon gelişir. Öykülerinde varisellanın negatif veya belirsiz olduğu, ancak infekte olgularla temas etmiş gebelikler değerlendirilmelidir.

54 Tanı 54 2 hafta ara ile alınan iki serum örneğinde serokonversiyon varlığı yada VZV antikor titresinde 4 kat artışın gösterilmesi tanı koydurur. VZV Ig M antikorlarının saptanması önemlidir. USG bulguları; polihidramnios fetal hidrops el ve ayak deformiteleri karaciğerde hiperekojenik odaklar hidrosefali

55 Tedavi 55 Anneye asiklovir verilmesinin fetal enfeksiyona etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Fetal enfeksiyon için herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Anne viruse karşı duyarlı ise profilaktik amaçla VZIG uygulanır (temastan sonraki 4-6 saat içinde ). VZIG uygulamasının fetal VZV infeksiyonuna karşı koruyucu olup olmadığı bilinmemektedir. Annede enfeksiyonun hafif geçmesini sağlayacaktır.

56 Antenatal tarama Gebelik sırasında asemptomatik varisella enfeksiyonu risk taşımadığı için serolojik tarama endikasyonu yoktur.

57 SİFİLİZ 57 Etken: Treponema pallidum Transplasental veya doğum esnasında enfekte doğum kanalından geçiş Abortus, ölü doğum ve konjenital enfeksiyon( ilk 2 yılda klinik: erken konj., > 2 yıl: geç konj.sifiliz) Primer enfeksiyonun temel belirtisi; şankr Primer lezyonun ilk görünümünden 4-10 hafta sonra sekonder sifiliz

58 Tanı 58 Karanlık saha incelemesi Kan sayımı, Lomber ponksiyon,radyoloji Serolojik testler; Nontreponemal testler:vdrl, RPR test Treponemal testler:tpi testi, FTA-ABS, hemaglütinasyon testleri

59 Tedavi 59 Anne adayında gebelikten önce VDRL testi pozitif ise ve uygun tedavi aldığı biliniyorsa gebelik boyunca VDRL testi tekrar edilir ve kliniği değerlendirilir. Penisilin: Parenteral penisilin G, tek dozda 2,4 milyon ünite benzatin penisilin G. Konjenital sifilizde de bebek için ilk tercih penisilindir. Sefalosporinler, eritromisin

60 PARVOVİRÜS B Bulaşma; solunum sekresyonları, kan ve kan ürünleriyle olur. Fetusda eritrosit üretim arrestine neden olur. Anemiyi takiben ödem, kalp yetersizliği ve hidrops fetalis gelişir. Gebelikte akut parvovirüs enfeksiyon sıklığı %3,3-3,7 arasındadır. Enfeksiyonun seyri gebe olmayan kişiden farksızdır ve 1/3 ü asemptomatik seyreder.

61 61 Fetusa enfeksiyonun transplasental geçme riski % 33 Enfekte fetusların % ünde herhangi bir sorun gelişmez. Abortus riski %3-5, 20.haftadan sonra fetal kayıp riski %7 dir.

62 Tanı 62 B-19 enfeksiyonlu olgularla teması olan gebelerde B-19 IgM ve IgG antikoru bakılır. Deri döküntülerinden 7 gün sonra Ig M ve G pozitifleşir. Ancak maternal enfeksiyondan 3-4 ay sonra fetal hidrops, IUÖF geliştiği için fetal bulguların varlığında bakılan serolojik testlerde Ig G +, Ig M saptanabilir.

63 Prenatal Tanı ve Takip 63 Amniotik sıvı, fetal kan ve asit sıvısından PCR ile virüs DNA sının gösterilmesi. Ultrasonla fetal asit ve hidrops şüphesi olduğunda kordosentez ile fetal B-19 IgM, B-19 IgG değerlendirilir. Doğum: hidropsun artmaya başladığı, aritmi veya geç deselerasyonun olduğu 32 haftadan büyük gebeliklerde olur. Prematürite varlığında, kordosentez yapılarak şiddetli anemi saptandığında (Hb= 5gr) transfüzyon uygulanılır.

64 64 TEŞEKKÜRLER

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Gebelik ve İnfeksiyonlar

Gebelik ve İnfeksiyonlar Gebelik ve İnfeksiyonlar Prof.Dr.Levent GÖRENEK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KLİMİK BAHAR OKULU 2014, İZMİR TORCH infeksiyonları İntrauterin ve doğum sırasında oluşan infeksiyonlar fetus ve yenidoğan

Detaylı

Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı olarak gelirler. Kr. bakteriyel olmayan intrauterin enfeksiyonlar TORCH olarak tanımlanır

Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı olarak gelirler. Kr. bakteriyel olmayan intrauterin enfeksiyonlar TORCH olarak tanımlanır İNTRAUTERİN İNFEKSİYONLAR Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı olarak gelirler Doğumdan önce Doğum esnasında Doğumdan sonra Enfeksiyonlara yakalanabilirler Kr. bakteriyel olmayan intrauterin

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya Olgu 32 yaşında, 12 haftalık gebe, Primigravid, Antenatal izleminde özellik yok.

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Gebelik ve Rubella Enfeksiyonu

Gebelik ve Rubella Enfeksiyonu Gebelik ve Rubella Enfeksiyonu Dr. Muzaffer Temur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Fetus ve yenidoğanın İmmünolojik kapasitesi

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

GEBELİK VE İNFEKSİYON. Dr. Suzan SAÇAR Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

GEBELİK VE İNFEKSİYON. Dr. Suzan SAÇAR Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GEBELİK VE İNFEKSİYON Dr. Suzan SAÇAR Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GİRİŞ Spesifik infeksiyonların gebelik sırasında saptanma sıklığı nedir? Gebede primer, sekonder

Detaylı

GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TORCH TEST Gebe kadını enfekte edip fetusta doğumsal defekt veya ölümüne neden olan enfeksiyöz

Detaylı

GEBELİKTE DİĞER VİRUS İNFEKSİYONLARI, TOKSOPLASMA VE LİSTERİA

GEBELİKTE DİĞER VİRUS İNFEKSİYONLARI, TOKSOPLASMA VE LİSTERİA GEBELİKTE DİĞER VİRUS İNFEKSİYONLARI, TOKSOPLASMA VE LİSTERİA Uz.Dr. Taner Yıldırmak SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi PARVOVİRUS B 19 1974 de HbsAg

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

Enfeksiyonun Sonuçları

Enfeksiyonun Sonuçları Enfeksiyonun Sonuçları 1. Abortus 2. İntrauterin fetüs ölümü 3. Semptomatik konjenital enfeksiyon a. Hidrosefali b. Koriyoretinit c. Serebral kalsifikasyon d. Hepatit e. Pnömoni f. Miyokardit g. Miyozit

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

FETUS ĠNFEKSĠYONLARI TANI ve TEDAVĠ Rıza MADAZII CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

FETUS ĠNFEKSĠYONLARI TANI ve TEDAVĠ Rıza MADAZII CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı 68 Abstract BEBEK OTOPSĠSĠ VE OTOPSĠNĠN ONEMI Figen AKSOY Son yıllarda fetal değerlendirmeler için kullanılan non-invaziv tetkikler, malformasyonların ve herediter hastalıkların prenatal tanısı için yapılan

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Hangi Trimesterde Nasıl Yaklaşalım? Gebelikte TORCH Grubu Etkenlerin Yol Açtığı Enfeksiyonlar

Hangi Trimesterde Nasıl Yaklaşalım? Gebelikte TORCH Grubu Etkenlerin Yol Açtığı Enfeksiyonlar Hangi Trimesterde Nasıl Yaklaşalım? Gebelikte TORCH Grubu Etkenlerin Yol Açtığı Enfeksiyonlar Dr Semra Tunçbilek Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Yenidoğan Bilim Dalı Olgu Sunumu. 19 Temmuz 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Yenidoğan Bilim Dalı Olgu Sunumu. 19 Temmuz 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı Olgu Sunumu 19 Temmuz 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Yasemin Şenel Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy Prof.

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur.

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. İnsanların yaklaşık 1/3 ü yaşamlarının herhangi bir döneminde bu

Detaylı

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Türkiye de Konjenital CMV Enfeksiyonu Prevalansı

Detaylı

Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim?

Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? KLİMİK Ankara Toplantıları 24 Nisan 2013 Doç. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER Vaka Ayşe Hanım 39 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi, adetleri normal ve 34 günde 1 adet görüyor. Son adet tarihinden 2 hafta sırtındaki sivilceler için komşusunun

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

T (Toxoplasmosis) O (Other) R (Rubella) C (Cytomegalovirus) H (Herpes simplex)

T (Toxoplasmosis) O (Other) R (Rubella) C (Cytomegalovirus) H (Herpes simplex) T (Toxoplasmosis) O (Other) R (Rubella) C (Cytomegalovirus) H (Herpes simplex) Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 10 Nisan 2015

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Gebelerde görülen enfeksiyonlar, perinatal mortalite ve morbiditenin önemli nedeni Fetüste

Detaylı

Hasta kişi ile cinsel temas, Gebelerde anneden bebeğe geçiş ( konjenital Sifilis ), Kan teması ile bulaşır.

Hasta kişi ile cinsel temas, Gebelerde anneden bebeğe geçiş ( konjenital Sifilis ), Kan teması ile bulaşır. SİFİLİS Frengi; Lues; Sifilis cinsel yolla bulaşan bulaşıcı mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmez ise beyin, sinir, göz ve iç organlarda ciddi hasarlar yaparak ölüme neden olur. Sifilis Treponema

Detaylı

RUBELLA ANTİKORLARI IgM VE IgG

RUBELLA ANTİKORLARI IgM VE IgG RUBELLA ANTİKORLARI IgM VE IgG Diğer adları: Kızamıkçık antikorları IgM ve IgG Kullanım amacı:.kişinin kızamıkçık virüsuna karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır. Özellikle hamileliğe

Detaylı

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Gebelerde görülen enfeksiyonlar, perinatal mortalite ve morbiditenin önemli nedeni Fetüste

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI

VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu Konjenital Viral Enfeksiyonlar Cytomegalovirus (CMV) Rubella virus VİRAL HEPATİTLER HBV, HDV, HCV

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Antenatal testler,hangisi gerekli? Prof.Dr. SERMET SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Antenatal testler,hangisi gerekli? Prof.Dr. SERMET SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Antenatal testler,hangisi gerekli? Prof.Dr. SERMET SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ANNE VE BEBEK MORTALĠTE / MORBĠDĠTESĠNĠ ÖNLEMEK ĠÇĠN GÜVENLĠ ANNELĠK Kontrasepsiyon

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

Gebe Kadınlarda Viral İnfeksiyonlar

Gebe Kadınlarda Viral İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 291-298 (2008) Gebe Kadınlarda Viral İnfeksiyonlar İbrahim Halil Özerol * *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Gebe

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ Nozokomiyal enfeksiyonlar genelde hastaneye yatıştan sonraki 48 saat ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081 Sağlıklı BR.HLİ.081 Sağlıklı Sağlıklı bir hamilelik geçirmek hamilelik öncesi dönemde sağlığınızla ilgili testleri yaptırmakla başlar. Bu nedenle çocuk istediğinize karar verdiğinizde önce bir kadın hastalıkları

Detaylı

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Antenatal fetal izlenim amacı: Erken dönemde asfiksi tanısı koyarak fetal ve erken neonatal ölümü engellemek. Fetal ve perinetal morbiditeyi azaltmak. Kalıcı hasar başlamadan

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

Rubella (Kızamıkçık) Rubella virüs Togaviridea ailesinin Rubivirus cinsine dahil olan RNA virüsüdür.

Rubella (Kızamıkçık) Rubella virüs Togaviridea ailesinin Rubivirus cinsine dahil olan RNA virüsüdür. Rubella (Kızamıkçık) Rubella virüs Togaviridea ailesinin Rubivirus cinsine dahil olan RNA virüsüdür. Rubella nın kızamık ya da kızıl dan farklı bir hastalık olduğu 1881 yılında Konjenital yolla bulaştığı

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM Prof. Dr H.Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Uzmanı Erken Membran Rüptürü (EMR) Erken membran

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM Doç.Dr.Miğraci TOSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AB.D-SAMSUN 1/43 SOFT MARKER Soft marker, anlamı kesin olmayan ultrasonografi

Detaylı

Klinik Laboratuvar Testleri

Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri TOKSOPLAZMA ANTİKORLARI IgM VE IgG Diğer adları: Anti-Toxo IgG, IgM, toksoplazma serolojisi. Kullanım amacı: IgG ve IgM antikorları beraberce değerlendirildiğinde, şahsın geçmişte

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

ANTENATAL DÖNEMDE ZORUNLU TETKİKLER

ANTENATAL DÖNEMDE ZORUNLU TETKİKLER ANTENATAL DÖNEMDE ZORUNLU TETKİKLER DOÇ. DR.ALİN BAŞGÜL YİĞİTER İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PERİNATOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANI ANTENATAL İZLEM VE TESTLERİN ANA HEDEFLERİ

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri

Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri Dr. İsmail Dölen Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği IX. Ulusal Kongresi 24-27 Eylül 2014, İstanbul Prenatal Test Çeşitli metotlarla embrio/fetusun

Detaylı

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı. Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı. Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Preanalitik dönem Analitik dönem Postanalitik dönem 2 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Detaylı

Ateşle Seyreden Döküntülü Hastalıklar

Ateşle Seyreden Döküntülü Hastalıklar Ateşle Seyreden Döküntülü Hastalıklar Deri döküntüleri çeşitli enfeksiyonlarla veya enfeksiyon dışı nedenlerle oluşabilir. Bazı enfeksiyon hastalıklarına bağlı deri döküntüleri tipik klinik seyir ve bulgularla

Detaylı

AYŞIN ZEYTİNOĞLU EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 20 KASIM 2016 ANTALYA

AYŞIN ZEYTİNOĞLU EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 20 KASIM 2016 ANTALYA AYŞIN ZEYTİNOĞLU EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 20 KASIM 2016 ANTALYA ÇOCUK SAĞLIĞINDA ANA PROBLEMLER Konjenital CMV epidemiyoloji ve DAVRANIŞSAL PROBLEMLER DİŞİK DOĞUM AĞIRLIĞI sorunlar MALNUTRİSYON ZEHİRLENMELER

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 18 Nisan 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 18 Nisan 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Olgu Sunumu 18 Nisan 2017 Salı Uzman Dr. Ayşe Tekin Yılmaz u1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

TOKSOPLAZMA Ig M POZİTİFLİĞİ SAPTANAN GEBELERİN YÖNETİMİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TOKSOPLAZMA Ig M POZİTİFLİĞİ SAPTANAN GEBELERİN YÖNETİMİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TOKSOPLAZMA Ig M POZİTİFLİĞİ SAPTANAN GEBELERİN YÖNETİMİ Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD EKMUD İZMİR GÜNLERİ, Şubat 2013 Gebelikte sorunlu enfeksiyonlar TORCHES

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

GEBELİĞİ ETKİLEYEN SAĞLIK SORUNLARI. Araş. Gör. BETÜL MAMMMADOV

GEBELİĞİ ETKİLEYEN SAĞLIK SORUNLARI. Araş. Gör. BETÜL MAMMMADOV GEBELİĞİ ETKİLEYEN SAĞLIK SORUNLARI Araş. Gör. BETÜL MAMMMADOV Kardiyovasküler hastalıklar Kardiyovasküler hastalıklar 25-44 yaş arası kadınlarda 3. en sık ölüm nedenidir. Gebeliklerin %1 ini komplike

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Herpes Grubu İnfeksiyonları

Herpes Grubu İnfeksiyonları Gebelik İnfeksiyonlarında Kritik Kararlar Herpes Grubu İnfeksiyonları Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gebede Herpes Grubu Sunum Planı

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS. Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS. Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU CYBH nelerdir? Bakteriyel CYBH Bel Soğukluğu (Gonore) Bakteriyel Vajinoz Yumuşak

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı