EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU"

Transkript

1 EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon C) Postransfüzyon purpura D) Graft versus host hastalığı E) Alerjik reaksiyon 2. Hangisi tam kan transfüzyon endikasyonudur? A) Exchange transfüzyon B) Semptomatik anemi C) Koagülopati D) Geçirilmiş alerjik reaksiyon E) Yenidoğan sepsisi 3. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? A) Robert Cook B) Anthony Van Löwenhook C) Karl Landsteiner D) Christopher Rhen E) John Baptis Denys 4. Transfüzyon uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Transfüzyon öncesi kan ürünleri mutlaka kalorifer üzerinde ısıtılmalıdır

2 B) Hasta tolere edemeyeceğinden transfüzyon 24 saatte yavaş gidecek şekilde yapılır C) Kısa sürede fazla miktarda transfüzyon yapılmamalıdır D) Plazma komponentlerinde crossmatch testine gerek yoktur E) Masif transfüzyonlarda kalsiyum verilmesine gerek yoktur 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kalite için yanlıştır? A) Kalite güvencesinin amacı, müşterinin son ürüne güven duymasını sağlamaktır B) Kalite kontrolün amacı, ürünün beklentileri karşıladığını göstermektir C) Kalitenin sağlanması, kan merkezi dışı unsurlarda da iyileştirmeyi gerektirir D) Kaliteden yalnızca kan merkezi yöneticisi sorumludur E) İyi bir iç kalite kontrol malzeme, ekipman, kitler ve reaktiflerle kullanılan teknikleri kapsamına almalıdır 6. Kan merkezi fonksiyonlarının preanalitik safhası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Preanalitik safha, test istemleri, kan istemleri ve kan örneklerinin toplanması aşamasıdır B) Kan merkezi tarafından takip ve kontrolü güçtür C) Kan merkezinde kullanılan kit, torba ve cihazların nitelikleri ve performansı preanalitik safhanın kontrolünde önemlidir D) Preanalitik safha ile ilgili en önemli problem uygunsuz kan istemleridir E) Crossmatch/transfüzyon oranlarının izlenmesi istemlerin uygun yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi veren en önemli parametrelerden biridir 7. İyi yazılmış bir standart işletim prosedürü (SOP) aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz?

3 A) Bir versiyon ya da yayın numarasına sahiptir B) Kısa ve net cümlelerle yazılmıştır C) Güvenlik önlemleri de SOP de yer alması gereken konulardandır D) Gerektiğinde akış şemaları ile anlaşımı kolaylaştırılır E) Toplam sayfa adedi sınırlı olmalıdır 8. Kalitenin geliştirilmesinde görev yapan kalite güvence sorumlusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yönetim tarafından görevlendirilmiş bir çalışandır B) Üretim veya hizmet sorumluları arasından seçilir C) Problemleri anlamalı ve çözümleyebilmelidir D) Doğrudan yönetimle bağlantılı çalışmalıdır E) Organizasyonda ek görevi bulunabilir 9. Eritrosit transfüzyonundan önce yapılması gereken immünohematolojik testler hangileridir? A) Cross-match + direkt coombs B) Antikor tarama + antikor tanımlama C) Kan grubu tayini + cross-match D) Kan grubu tayini + direkt Coombs E) Direkt Coombs + antikor tarama 10. Direkt Coombs testi hangi amaçla yapılır? A) Eritrositlerin üzerine yapışmış olan antikorların varlığını göstermek B) Kişinin plazmasında bulunan antikorların varlığını göstermek C) Otoantikorların alloantikorlardan ayrımını yapmak D) Soğukta reaksiyon veren antikorları saptamak E) Plazmada bulunan antikorun hangi antijene karşı geliştiğini saptamak

4 11. Zayıf D için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1- D negatif olarak saptanan vericilerin zayıf D açısından taranması gerekir 2- Zayıf D pozitif olan vericiler D negatif olarak raporlanmalıdır 3- D negatif olarak saptanan bir alıcının zayıf D açısından taranması gerekli değildir 4- Eğer bir alıcının zayıf D olduğu biliniyorsa mutlaka D pozitif kan verilmelidir A) B) 1+4 C) 2+3 D) 1+3 E) ABO sistemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ABH antijenleri fötüste 8. haftada oluşmaya başlar B) ABH antijenlerinin tam gelişimi doğum sonrası aylara kadar devam edebilir C) anti-a ve anti-b antikorları IgM yapısında olup yeni doğan bebeğe anne plazmasından geçerek ulaşır D) A2 antijeni zayıf yapısı nedeni ile O kan grubu ile karışabilir E) A grubu kişiler içinde A1 alt grubuna % 80 oranında rastlanır 13. Ülkemizde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Hizmetleri esas olarak aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmiştir? A) Yönetmelik B) Genelge C) Kanun D) Tebliğ E) Politika

5 14. Bağışıçı Sorgulama Formu nda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmalıdır? A) Bağışçının adresi B) Bağışçının onay imzası C) Bağışçının eğitim durumu D) Bağışçının mesleği E) Bağışçının anne kızlık soyadı 15. SAG-M li eritrosit süspansiyonunun maksimum kullanım süresi kaç gündür? A) 30 gün B) 35 gün C) 42 gün D) 45 gün E) 49 gün 16. Kan bileşenleri hangi amaçla ışınlanır? A) Yabancı proteinlerin denatürasyonu B) Kanserli hücrelerin tahrip edilmesi C) Virusların tahrip edilmesi D) Lenfositlerin etkisiz hale getirilmesi E) Lökositlerin çoğaltılması 17. Viral etkenin herhangi bir klinik bulgu vermeksizin kanda bulunmasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akut enfeksiyon B) Kronik enfeksiyon C) Kronik persistan enfeksiyon D) Taşıyıcılık E) Yavaş virüs enfeksiyonu

6 18. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyonla bulaşan viral etkenler içinde sayılamaz? A) Sitomegalovirus B) Epstein-Barr virus C) Hepatit B virus D) Rotavirus E) Hepatit C virus 19. Aşağıdakilerden hangisi Sifiliz de nonspesifik antikorları (nontreponemal test) gösterir? A) TPHA B) TPmHA C) TPI D) FTA-Abs E) RPR-VDRL 20. İmmün yetmezliği olan bir hastada transfüzyona bağlı CMV enfeksiyonunu engellemek için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır? A) CMV antikor negatif kan kullanımı B) Taze tam kan kullanmak C) Lökositsiz kan komponenti kullanımı D) Alıcıda asiklovir profilaksisi E) Alıcıya CMV immunglobulini uygulanması DEĞERLENDİRME SONUCU: DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN:

7

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU 723H00104 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI TRF.TL.08 08.06.2011 06.11.2013 02 1/5 1.0 AMAÇ: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde, hastalar için gereksinim duyulan kan ürünlerini güvenilir, hızlı ve yeterli miktarda temin etmek; hastalar için istenen tetkiklerin

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı

KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı SAGLlK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI Standart No Tarih Revizyon No KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı SAGLlK BAKANLlGI SAGLlK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Eğitim ve Sertilikasyon Hizmetleri Daire

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad. Dok No: TRF.KEK.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 14 KAN TRANSFÜZYON Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.No:7 KEPEZ/ANTALYA Tel: 0242 345 28 28 Fax:

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ

HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ TALASEMİ VE HEMGLBİNPATİLER Ankara Üniversitesi Serpil Akdağ Kan Merkezi nsolaz@yahoo.com HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ Dr. N.Nuri SLAZ Tek kaynağı insan olan, tam eş değeri henüz bulunmayan kan

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kordon Kanı Bankası

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NANOGAM 10 g/200 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NANOGAM 10 g/200 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ NANOGAM 10 g/200 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml çözelti içinde; İnsan normal immünoglobulini

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ U1. AMAÇU: Sağlık Bakanlığı nın 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e istinaden;

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

Detaylı