NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI"

Transkript

1 NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

2 NOVUS RESĠDENCE a hoģ geldiniz. Size yeni yuvanızda sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaģam diliyoruz. DAĠRENĠZĠ TESLĠM ALDIKTAN SONRA Dairenize taģındıktan sonraki tüm süreçlerde; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek ve gerekli koordinasyonun sizin için sağlanmasını gerçekleģtirmek için; muhatabınız Novus Residence Site Yönetim Müdürlüğü olacaktır. Site Yönetim Müdürlüğü, taleplerinizi ve bildirimlerinizi düzenli olarak kayda alacak ve konuyu sizin adınıza ilgilisi nezdinde takip edecektir. Talep ve bildirimlerinizin kayda alınması ve takibinin sağlanması açısından, her konuda Site Yönetim Müdürlüğüne baģvurmanız yararınıza olacaktır. Dairenizi teslim aldıktan sonra belli ise, taģınma tarihinizi, eğer dairenizi kiralamıģ iseniz kiracı bilgilerini Site Yönetim Müdürlüğüne iletmeniz, herhangi bir sürprizle karģılaģmaksızın, gerekli iģ ve iģlemlerinizin tamamlanması sağlanacaktır.

3 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM No. BÖLÜM ADI 1 NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri 2 NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ YERLEġĠMĠ 2.1 Güvenlik 2.2 Güvenlik Sistemleri ve Uygulamaları 2.3 Temizlik 3 TEKNĠK ALTYAPI VE SĠSTEMLER 3.1 Ortak Alanlarda Teknik Sistemler 3.2 Dairelerde Teknik Sistemler 3.3 Daire Ġçi Cihaz Kullanımı 3.4 Daire içi Elektrik Kullanımı 3.5 Doğalgaz Kullanımı 4 MEKANĠK TESĠSAT DETAYLARI 4.1 Isıtma & Soğutma Sistemi 4.2 Dairelerin Kullanma Suyu 4.3 Havalandırma Tesisatı 4.4 Yangın Tesisatı 4.5 Telefon ve Ġnternet Bağlantınız 4.6 Otomasyon Sistemi 4.7 Bahçe Sulama Sistemi 5 ÇEVRE BĠLGĠLERĠ 5.1 Muhtarlık,Emniyet ve Ġtfaiye Bilgileri 5.2 Acil ve Basit Sağlık Sorunları 6 SĠTE YÖNETĠMĠ VE HĠZMETLERĠ 7 SOSYAL TESĠS VE KULLANIMI BİLGİLERİNİZ Novus Residence de yaģam hakkında genel bilgileri sunmak üzere hazırlanmıģ olan ve site hakkında bilgi aktarımını içeren bu kopya, dairenize özel olup, Novus Residence teki güncel uygulamaları açıklamaktadır. Bu uygulamalarda yapılabilecek olası değiģiklikler, yine yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Bu bilgilendirme yazısı ve Ekleri içinde yer alan veya bilgi almak istediğiniz diğer konularda, Yönetim e baģvurmanız yeterli olacaktır.

4 DAĠRE NO / KOPYA NO SAHĠBĠ SĠTENĠZĠN ADRESĠ Ataköy Kısım Beyaz Lale Sokak No:54 Bakırköy SĠZĠN TELEFON NUMARALARINIZ ÖNEMLĠ TELEFONLAR : NOVUS RESĠDENCE SĠTE YÖNETĠMĠ / BOĞAZĠÇĠ ELK DAĞITIM (20 HAT) TELEKOM ĠGDAġ ĠSKĠ (KÂĞITHANE) BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ DIGITURK ATAKENT TAKSĠ SĠTE DÂHĠLĠ 15 MUHTAR CANAN ERGÜN ĠTFAĠYE GENEL 110 ĠTFAĠYE ORMAN YANGIN 177 ĠTFAĠYE AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HIZIR ACĠL SERVĠS KISIM BAYMER SAĞLIK OCAĞI TELEFON ARIZA 121 TRAFĠK 154 POLĠS 155 JANDARMA 156 ELEKTRĠK ARIZA 186 GAZ ARIZA 187 BĠLĠNMEYEN NUMARALAR 118 RTÜK 178 EMNĠYET DANIġMA 174 SU ARIZA NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ 1.1 Novus Residence Sitesi nin Tanıtımı Novus Residence, toplam m2 arazi üzerinde yükselen; Her ailenin yaģam tercihlerini ve ihtiyaçlarını karģılamayı amaçlayarak hazırlanan kendine özgü sağlam mimari yapısı ile 4 kattan 15 kata yayılmıģ toplam 6 blokta, bahçe ve deniz manzaralı,

5 1+1( 53 metrekare ) ile 5+1( 418 metrekare ) arasında değiģen 285 adet lüks konut yer almaktadır. Daireler akıllı konut sistemi ile donatılmıģ olup, 24 saat sıcak su, temizlik, güvenlik gibi Residence hizmetlerinin tümü sunulmaktadır. Farklı mimari konsepti ve yeni bir rezidence hizmeti ile dikkat çeken projenin en çarpıcı yanı, özel tasarımlı 2 adet yüzme havuzu ve sosyal tesislerin çatıda, 6'ncı katta yer alması... Fitness center, Cafe, Sauna, Çevre düzenlenmesi, Daireler arası görüntülü iç ve dıģ telefon hatları, Kesintisiz enerji sağlayan merkezi jeneratör, Uydu ve kablolu yayın tesisatı, Mutfak ısısı- su basma- doğalgaz kaçak detektörleri, Deprem algılama ve otomasyon sistemi, 24 saat kapalı devre kamera izleme sistemi Kurulu arazisinin yüzde 75 i yeģil alanlara ayrılmıģ olan Novus Residence sizlere Ġstanbul un doğal tabiatını ve güvenli, modern, sağlıklı bir yaģam ortamını sunmak üzere inģa edilmiģtir. Otoparklar Bloklara bodrum katlardan bağlantılı toplam 2 adet 2 katlı kapalı otopark alanlarına sahip siteniz aynı zamanda teknolojinin son imkânları ile donanmıģ güvenlik sistemlerine sahiptir. Otopark alanları sizin için ayrılmıģ olduğundan lütfen kapalı otoparkta konutunuza tahsis edilmiģ alanları kullanmaya özen gösteriniz. Kapalı otopark giriģ-çıkıģ rampaları çift yönlüdür. Tüm otopark alanlarında azami hız limiti 10 km/h saat olup kendinizin ve komģularınızın emniyeti için hız limitine, otopark yönlendirme çizgi ve iģaretlemelerine dikkat gösteriniz. Otoparktan Bloğunuzun 1. veya 2. bodrum katına yaya olarak geçiģ yaparak asansörler aracılığıyla konutunuza ulaģabildiğiniz gibi merdiven ile bahçeye de çıkmanız mümkündür.

6 1.2 Adresi Ataköy 5.Kısım Beyaz Lale Sokak No: 54 Bakırköy / Ġstanbul 1.3 UlaĢım Bilgileri Novus Residence Anadolu ve Avrupa yakasından gerek toplu taģıma araçları gerekse özel araçlarla kolaylıkla ulaģım sağlanabilmektedir.

7 2. NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ YERLEġĠMĠ 7 gün 24 saat koruma, merkeze bağlı alarm sistemi, intercom iletişim sistemi, deneyimli güvenlik ekipleri sizlerin yaşamına daha fazla konfor katabilmek, huzurunuza katkıda bulunabilmek içindir. Novus Residence Vaziyet Planı

8 2.1 Novus Residence de Güvenlik Novus Residence çağın teknolojisini alıp güvene, konfora dönüģtüren ve bunu insanlara yaģam kalitesi olarak sunan bir yapılanmadır. Temelinde depreme karģı en güvenli radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanmıģtır. Yüksek güvenlik standartlarında inģa edilen Sitede aģağıdaki güvenlik sistemleri mevcuttur: - Yangın Algılama ve Ġhbar Sistemleri - Yağmurlama ile Yangın Söndürme Sistemleri - Yangın Söndürme Kuru ve Islak Hidrant Sistemleri - Yangın Dolapları - Intercom Sistemi - Yangın dolabı - CCTV Kapalı Devre Kamera Ġle Ġzleme Sistemi 2.2 Güvenlik Sistemleri ve Uygulamaları Novus Residence konutlarının güvenliği; eğitimli, tecrübeli, güvenlik bilgi taraması yapılmıģ, uygun yeterlilik ve sayıda personelle sağlanmaktadır. Siteye giriģ-çıkıģ ana kapısında 24 saat süre ile güvenlik hizmeti verilmektedir. Sitenin giriģ çıkıģ noktalarına, sınır çevrelerindeki hassas noktalara ve çocuk oyun alanlarına yerleģtirilen kameralar sitenin ana giriģinde tesis edilmiģ bulunan CCTV Sistem odasından (otomasyon odası) 24 saat süre ile izlenmektedir. Site ortak alanlarında 24 saat süre ile siteyi çevreleyen duvar yolu boyunca (iç) devriye hizmeti verilmektedir. Devriyeler Akıllı Kalem Sistemi ile kayıt altına alınmakta ve her gün Site Yönetim e raporlanmaktadır. Site konsepti gereği, Daire sahipleri dost unsur kabul edilecek ve güvenlik, daire sahiplerinin ve kiracıların dıģarıdan gelecek tehditlere karģı korunması Ģeklinde algılanmaktadır. Dairelerde çalıģmakta olan personel ise; - ĠĢe alımları sırasında haklarında yaptırılan emniyet soruģturması yönetime sunulacak, - Tüm güvenlik önlemlerine haiz (sahteciliği önlenmiģ) resimli bir kimlik ile kendisini tanıtabiliyor ise "personel"; bu Ģartlardan biri eksik veya yetersiz ise "ziyaretçi" statüsünde siteye kabul edilecek ve giriģlerde bu esaslara göre uygulanan talimatlar uygulanacaktır. Konutlarda yaģayanların kimlik bildirimlerinin bağlı bulunan Mahalle Muhtarlığı ve Site Yönetimi ne yapılması gerekmektedir. Konutunuzu kiraya vermeniz halinde, kira kontratı fotokopisi ve kiracı ile ilgili tüm kimlik bilgileri Site Yönetimi ne verilmelidir. Hizmetlerin beklenen kalite ve zamanda verilmesi açısından kiracı-mal sahibi değiģikliklerinde,

9 taģınma esnasında yönetim tarafından doldurulması istenen bilgi formu eksiksiz doldurularak teslim edilmelidir. Dairenizde tesis edilmiģ sistem blok kapısı, site giriģi ve güvenlik ile irtibat kurmanız amacıyla kullanılmaktadır. Sisteminizin doğru kullanımı ve yönetim tarafından belirlenen kurallara uyulması daire sahiplerinin emniyeti açısından önemlidir. Site otoparkından faydalanan araçların yönetime ve dolayısıyla güvenlik birimlerine kayıtlı olması gerekmektedir. Emlakçıların siteye giriģine izin verilmesi için emlakçı kimlik ve kiralama sözleģmesi bilgilerinin Site Yönetimi ne bildirilmesini rica ederiz. TaĢınma Dairenize taģınmadan önce site yönetimimize uğrayarak taģınma talimat formunu doldurup müģteri hizmetlerimize teslim etmeniz gerekmektedir. Site içine ve dıģına taģınmalarda yönetimin belirlediği saatlere refakat etmeniz hem sizin hem de site sakinlerimizin rahatsız olmamaları için önemlidir. TaĢınma saatleri : Hafta içi sabah 09:30 akģam 17:30 arası Hafta sonu cumartesi sabah 10:00 akģam 16:00 arasıdır. Pazar günleri taģıma iģlemi yapılmamaktadır. Ziyaretçiler Ziyaretçi, Site ana giriģinde bulunan Güvenlik Kontrol noktasındaki güvenlik görevlisi tarafından güler yüzle karģılanır. Ġntercom cihazından misafir olarak ziyaret edilecek site sakini ile bağlantıya geçerek kimlik bilgilerini aktarır. Site sakini gelen kiģiyi kabul ettikten sonra, giriģ güvenlik görevlisi gelen ziyaretçiyi site sakinin oturduğu bloğa yönlendirir ve doğru daireye yönlendirilmesi için devriyeye haber verir. Site sakinlerinin kabul etmediği ve giriģine onay vermediği hiç bir kimse site içine alınmaz. Posta, Kargo, Kurye ve diğer DıĢarıdan Satın Alınan Hizmetler Kat maliklerince beklenen ve önceden tanınmayan Ģahısların da; Posta, kargo, kurye, dıģarıdan hizmet veren teknik servis firmaları, tamirat, tadilat ve dekorasyon firmaları veya yemek servislerinin de siteye servise gelmeleri üzerine ziyaretçi olarak siteye kabul edilecektir. Bunlar için de yine kat maliki/ sakininin kabulü için intercom sisteminden haber verilecek ve ziyaretçi prosedürü uygulanacaktır. GiriĢine onay verilen kiģilerin kimlikleri alınır ve ziyaretçi kimliği (geçici) verilerek içeriye girmelerine izin verilir. ÇıkıĢlarında ise kimlikleri geri verilerek ziyaretçi kartı teslim alınır. 2.3 Novus Residence de Temizlik Sitenin tüm ortak alanları, açık ve kapalı otoparklar, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, süs havuzu, yeģil alanlar, teknik mahaller daima temiz ve bakımlı tutulacaktır. Site ortak

10 alanlarında eğitimli, deneyimli, güvenlik bilgi taraması yapılmıģ, uygun yeterlilik ve sayıda bir ekiple hizmet verilecektir. Çöpler Dairenizde biriken çöpleri her katta yangın çıkıģlarında bulunan çöp odasındaki konteynerlere (atıkları ise atık madde karton çöp kutularına) bırakmanız halinde, Sabah: Saat arasında, AkĢam: Saat arasında Temizlik görevlilerimiz tarafından alınacaktır. Bu saatler dıģında birikmiģ atıklarınızın toplanması için lütfen Site Yönetim Ofisine bilgi veriniz. DıĢ Cephe Temizliği Daire camlarının içeriden ve dıģarıdan temizlenmesi daire sakininin sorumluluğundadır. Cam temizliği yapılırken temizlik elemanı ile ilgili her türlü iģ güvenliği tedbiri alınmalıdır. Temizlik elemanları uygun, emniyet kemerleri olmadan asla cam dıģına çıkarılmamalı, sarkıtılmamalıdır. Temizlik görevlilerinin ellerinden düģürecekleri herhangi bir gereç yükseklik nedeniyle önemli hasarlara ve yaralanmalara neden olabileceğinden bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Yönetim, camlarını kendi elemanlarına temizleten daire sakinlerine bir iģveren mali sorumluluk sigortası ve bir 3. taraf mali sorumluluk sigortası yaptırmalarını önerir. Ġlaçlama Yönetim sitenin ortak alanlarında haģere ve kemirgen kontrolü hizmeti verecektir. Bahçe Bakım YaklaĢık yüzde 90 ı yeģil alanla kaplı Novus Residance ta bahçe bakım hizmetleri profesyonel, deneyimli ve bitkileri tanıyan bir bahçıvan kadrosu ile sağlanacaktır. Otomatik sulama yapılarak özellikle çim alanlarının devamlı yeģil kalması ve bitkilerin gerektiği gibi bakılmasına özen gösterilecektir. Bahçe bakımları için ayrıca her ay mimar gözetiminde kontrol yapılacaktır. YeĢil alanların temiz ve bakımlı tutulması için çevreyi temiz tutmaya ve dıģ mekanlar ile ilgili belirlenmiģ kurallara uymaya çalıģınız. Özel Yardımcınız Dairenizin temizliği konusunda dıģarıdan sürekli ya da yarı zamanlı yardımcı almanız durumunda bu personelin ikematgâhı ve nüfus cüzdan fotokopisini Site Yönetim Ofisi ne ulaģtırmanız ve olabilecek değiģiklikleri bildirmeniz gerekmektedir. 3.NOVUS RESĠDENCE DE TEKNĠK ALTYAPI VE SĠSTEMLER

11 Novus Residence daireleri teknik anlamda, ihtiyaç duyulabilecek her tür konforu ve emniyeti sağlayabilecek nitelikte inģa edilmiģtir. Tasarımdan inģaatın sonuna kadar tüm teknik ihtiyaçlar incelikle ele alınmıģ, uygulamadaki yüksek standartların gerekleri projelere ve yapılan uygulamalara yansıtılmıģtır. BaĢta mutfak ekipmanları olmak üzere tüm daire içi malzeme ve ekipmanlar hem kullanıma uygunluk ve yeterlilik, hem de ekonomik ömürlerinin optimum seviyede olması bakımından özenle seçilmiģtir. 3.1 Ortak Alanlarda Teknik Sistemler Novus Residence de, konforunuzu sağlamak üzere tasarlanmıģ teknik sistemler aģağıda verilmiģtir: - Orta Gerilim Dağıtım Sistemi - Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi - Jeneratör (2 Adet AKSA) - Acil Durum Aydınlatma Sistemleri - Yangın Merdiveni Basınçlandırma Sistemleri - Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatı ve Sistemi - Merkezi Uydu Yayın Sistemi - Kullanma Suyu Dağıtım Sistemleri - Kullanma ve Yangın Suyu Pompalama Sistemleri - Bahçe Sulama Sistemleri - Süs havuzu - Açık Yüzme Havuzları - Merkezi Ġnterkom HaberleĢme Sistemi - Merkezi Daire Ġçi Alarm Algılama Sistemleri - Merkezi Çevre Aydınlatma Sistemleri - Merkezi Yangın Söndürme Sistemleri (Hidrantlar, Springler ve yangın Dolapları) - Merkezi Güvenlik Kameraları (CCTV) Sistemi 3.2 Dairelerde Teknik Sistemler Daireniz size teslim edilirken tarafınıza birçok bilgi verilmiģtir. Ancak, aģağıda, ilk anda aklınıza gelebilecek sorularınız için, kısa bir genel bilgilendirme bulacaksınız. - Daire Ġçi Bireysel Merkezi Sıcak ve Soğuk Su Tesisatı - Elektrik Tesisatı - TV ve Uydu Yayın Tesisatı - Telefon ve Ġnternet Tesisatı - Klima Alt Yapı Tesisatı - Sulu Yangın Söndürme Tesisatı - Ġnterkom HaberleĢme Sistemi - Diafon Sistemi - Yangın Ġkaz Sistemi

12 3.3 Daire Ġçi Cihazların Kullanımı Beyaz EĢya Grubu Dairenizde kullanılan tüm mutfak cihazları Vestel marka ürünlerdir. Cihazların kullanım kılavuzları ve bakım önerileri dosya halinde üretici firma tarafından verilmektedir. Devreye alma iģlemi için Vestel çağrı yönetim merkezinden kat maliki randevu alacak ve servis çağıracaktır. Vestel müģteri iliģkileri : Zeynep Hanım Klima Tesisatı Isıtma ve soğutma daire içinde yer alan fancoil sistemi ile üflemeli yapılmaktadır. Her odada mevcut ısı ayarlama butonu vardır. Burdan kademeli Ģekilde istenilen seviyeye ulaģılır. RESD SERĠSĠ TERMOSTAT KULLANIM KILAVUZU ĠġLEM On/Off: Açmak için basın, kapatma için tekrar basınız. Isı ayarı: Isıyı düģürmek için, ısıyı yükseltmek için basınız. (her basmada 0,5 o C değiģir), sadece geçerli zaman periyodunda ayarlama yapınız; saat ayarı, açma/kapama veya 7 gün programlama modülü yeni ayarlama yapacaktır. Not: 4 zaman fonksiyonu da açıkken, geçerli derece noktasını ayarlamak için veya tuģlarına basınız, daha sonra LCD üzerinde görünen Override yazısı termostatın her çalıģtırılmasında daha önce ayarlanmıģ olan 4 zaman fonksiyonunun iptal edildiğini ve yeni ayarlamaların geçerli olduğunu ifade etmektedir. Mod seçimi: ÇalıĢma modunu değiģtirmek için M tuģuna basınız. Soğutma, ısıtma veya havalandırma ilgili simge ekranda yanıp sönecek ve 6 saniye sonra otomatik olarak kaydedilecektir. Fan hızı seçimi: Hızlı (Hi), orta (Med), düģük (Low) veya otomatik (Auto) modunu seçmek için tuģuna basınız. (Auto) Otomatik modda, otomatik düģük (Auto LOW ) hızda, oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 1 o C, otomatik orta (Auto MED) hızda oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 2 o C, otomatik yüksek (Auto HI) hızda oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 3 o C ise fan hızı otomatik olarak değiģmektedir SAAT AYARI Saat ayarı: hh:mm yanıp sönene kadar, tuģuna basınız. hh yanıp sönmeye baģlayınca saati ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. week yanıp sönmeye baģlayınca Monday-Sunday (günleri) ayarlamak için veya tuģlarına basınız. ZAMANLAYICI AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI Zamanlayıcı açık: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. ON ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Zamanlayıcı kapalı: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. OFF ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati ayarlamak için veya

13 tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Zamanlayıcı açık iptali: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. ON ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Zamanlayıcı kapalı iptali: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. OFF ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. 7 GÜN PROGRAMLAMA (-T74) 7 gün 4 etkinlik programı: 4 etkinlik hergün için (1, 2, 3, 4), baģlangıç zamanı ve ısı programlaması vardır. Herbir etkinlik (chart. 1) AĢağıdaki tabloda bulunan 7 gün programlama listesinden önce zaman ve ısı için iyi bir baģlangıç planı yapınız. Ekranda PROG., 1 ve Mon görene kadar 3 saniye tuģuna basınız. AĢağıdaki adımlara ve Chart1 e göre 4 etkinlik programının Mon ayarını yapınız. hh:mm ekrandaki iken hh yanıp sönerken saati ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız, hh:mm ekrandaki iken mm yanıp sönerken dakikayı ayarlamak için ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız, ekranda programming temp. yanıp sönerken ısı programlamasını ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Monday 2, 3 ve 4 numaralı etkinlikleri ayarlamak için tuģuna basarak yukarıdaki adımları tekrar uygulayınız. Week Chart Staring T / temp. C Staring T / temp. C Staring T / temp. C Staring T / temp. C Mon. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Tue. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Wed. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Thu. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Fri. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Sat. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Sun. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Tue Wed Thu Fri Sat Sun ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrar ediniz. TUġ TAKIMI KĠLĠDĠ (Opsiyon) Termostat 30 saniye bekleme modunda kalır ise fonksiyon aktif haldedir. Ekranda simgesi görünecek ve tuģ kilidi kilitlenecektir. Fonksiyonu devre dıģı bırakma: Ekranda görene kadar 5 saniye tuģuna basınız. OTOMATĠK BAġLATMA (Opsiyon)

14 Termostat 6 saniye kadar ON konumunda iken, eğer güç kaybı olursa, sistem otomatik olarak, tekrar güç geldikten sonra bir dakika önceki konumdan çalıģmaya baģlayacaktır. Termostat 6 saniye kadar OFF konumunda iken, eğer güç kaybı olursa, güç geldikten sonra OFF konumunu koruyacaktır. DEFROST (DüĢük ısı koruması) Tanım: Termostat kapılıyken ve oda sıcaklığı 5 C den düģük ise, termostat otomatik olarak ısıtma modunda çalıģmaya baģlayacaktır. Ekranda simgesi olacak ve termostat ısı modunda olacak ve yüksek hızda çalıģacaktır. Oda sıcaklığı 7 C yi geçerse termostat kapanacaktır. DüĢük ısı koruma ayarı: Termostatı kapatın, M tuģuna basın ve 3 saniye basılı turun. Ekranda ON veya OF çıkınca ayar için veya tuģlarına basınız. OF geçersiz düģük ısı korumayı, ON geçerli düģük ısı korumayı ifade eder. Varsayılan ise OF dur. ALARM Sensörlerde bir sorun meydana geldiğinde, fan ve subap termostat tarafından kapatılacak ve ekranda simgesi ve E1 veya E2 görünecektir. E1: Sensör kısa devresi, E2: Sensör açık devresi Isı 55 C den yüksek olursa HI, 0 C den düģük olursa LO ıģığı yanar. Ġntercom HaberleĢme Sistemi Novus Residence de yaklaģık 287 hat kapasiteli dahili iletiģim sistemi mevcuttur.kat malikleri Resepsiyon (F Blok) ve Güvenlik birimine bu dahili iletiģim hatlarından ulaģabileceklerdir. Uydu Yayın ve TV Sistemi Dairelerdeki uydu yayın prizlerinden bağlantı yapıldığında yayınlar net bir Ģekilde alınabilmektedir. Türk sat 1C uydusundan 32 yayın kanalı dekodersiz izlenebilmektedir. Ayrıca Digitürk ve D-smart aboneleri, satın aldıkları digitürk paketlerinin tamamına yayın prizindeki uydu ucuna bağlantı yaparak firma yetkilisi tarafından ayarları yapılarak izleyebilirler. 3.4 Dairenizin Elektrik Kullanımı Dairenizin elektrik tüketimi ile ilgili olarak, bağımsız bir sayacı vardır. Bu sayacın; - Tesisat Numarası, - Sayaç Numarası ve - Konutunuzu teslim aldığınız tarihteki Sayaç Değeri Tarafınızdan doğrulanarak, size teslim edilmiģtir.

15 Abonelik Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım kuruluģu olan Boğaziçi A.ġ. den, TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarafından, gerçekleģtirilmiģtir. Sayacınızı aktifleģtirmek için aboneliği adınıza almanız gerekmektedir. Toprak kaçağını ve yangın tehlikesini önlemek için dairenizde; iki adet daire içi elektrik panosunda, diğeri bloğunuzun bodrum katında bulunan elektrik odasında olmak üzere toplam 3 adet kaçak akım rölesi bulunmaktadır. YapılmıĢ elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni taģındığınız bir yerin elektrik mukavelesini devralmak istediğinizde BOĞAZĠÇĠ Bakırköy ĠĢletme Müdürlüğü'ne baģvurabilirsiniz. (bilgi almak Gerekli Belgeler: Kat maliki ise tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının fotokopisi Ġkametgâh (asıl) Kimlik fotokopisi (aslı görülecek) SözleĢmeyi yapacak kiģi kendi gelemiyorsa noterden onaylı vekâletname Nüfus kâğıdında T.C numarası olmayanlar için T.C Kimlik numarası bilgileri Tesisat numarası veya son gelen fatura fotokopisi Abonelik iģlemlerinin yapılacağı gün sayaçtaki son değer (harcanan KW değeri) Elektrik faturanız düzenli olarak posta kutularınıza dağıtılacaktır. Ġlgili kurum nezdinde herhangi bir sorunla karģılaģmamak için ödemelerinizi aksatmayınız. 4 MEKANĠK TESĠSAT DETAYLARI VE KULLANIMI 4.1 Isıtma & Soğutma Sistemi 2 borulu fan-coil sistemi bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma aynı pompalardan yapılmaktadır.pompalar LOWARA marka olup frekans konvertörlüdür.isıtma ve soğutma tüketimleri daire giriģlerindeki kalorimetrelerden okunup yönetimdeki bilgisayardan faturalandırma iģlemi yapılmaktadır.kazanlar BUDERUS marka olup döküm kazan kullanılmıģtır.kapalı devre bir sistemdir.kazanlar kademeli olarak çalıģmaktadır.doğalgaz ile çalıģmaktadır.33. ve 38. parsel için 2 Ģer adet servis kutusu bulunmaktadır.her parselde 3 adet kazan bulunmaktadır.2 kazan 1 servis kutusuna 3.kazan ise diğer servis kutusuna bağlı olup 300 mbar basınçta çalıģmaktadır.brülörler BALTUR markadır.kazan kapasiteleri; 33. parsel:550 kw 3 adet 38. parsel:750 kw 3 adet Merkezi ısıtma ve sıcak su için doğalgaz kullanılmaktadır. Daire içlerinde doğalgaz kullanılmamaktadır. Isıtma ve Soğutma fancoil 2 borulu sistemi ile yazın soğutma

16 cillerden beslenmektedir. KıĢın ısıtma kazan dairesinden yapılmaktadır. Tüketimleri dairelere ait olan sayaçlarlardaki tüketim değerlerinden faturalandırılmaktadır. 4.2 Dairenizin Sıcak & Soğuk Kullanma Suyu Kullanma suyu depolardan dairelere gelmektedir.depodan önce arıtma kullanılmıģtır.su depoları paslanmaz çelik modüler depolardır.kullanma suyu deposu; daireleri,bahçe sulamayı,sosyal tesisi ve havuzu beslemektedir.bloklara giden hatlarda mekanik odadaki kollektör üzerinde basınç düģürücüler bulunmaktadır.ġski ye ait 33. ve 38. parsel için 1 er adet sayaç bulunmaktadır.tüketimler her birimin kendine ait sayaçlardan okunarak faturalandırılmaktadır. Her dairede soğuk su,sıcak su,sirkülasyon hatlarında sayaç bulunmaktadır.hidroforlar; 33.parsel;4x12 m3/h (3 asıl+1 yedek) (7-8bar),1000 lt/16bar genleģme tankı 38.parsel;alt ve üst zone olarak ayrılmıģtır. Üst zone:3x15m3/h (2 asıl+1 yedek) (8,5-9,5bar),1000 lt/16bar genleģme tankı E Blok kat F Blok kat D Blok hepsi alt zone olarak çalıģmaktadır. E Blok 6.kat ve yukarısı F Blok 8.kat ve yukarısı üst zone olarak çalıģmaktadır. Kazana bağlı olarak boyler ile sıcak su sağlanmaktadır.33. parsel 6 adet boyler, 38.parsel ise 9 adet boyler ile sıcak suyu sağlamaktadır.boylerler BUDERUS markadır.38.parsel yine soğuk su tesisatında olduğu gibi alt ve üst zone olarak ayrılmıģtır. 4.3 Havalandırma Tesisatı: Bütün dairelerdeki WC fanları merkezi sistem otomasyonla çalıģıyor.zaman ayarlıdır.ġsteğe göre çalıģma zamanları ayarlanabiliyor.yarım saat çalıģıp 5 dk duruyor ve bu Ģekilde durum tekrarlanarak sistem 24 saat devrededir. Mutfak aspiratör ve davlumbazları merkezi sistemdir. Kanal içerisine yerleģtirilen basınç sensörüyle daireler içerisine koku karıģımı engellenmektedir. Frekans konvertrlü cihazlar kullanılmıģtır. Garaj egzost aspiratörleri;1.bodrum kat ve 2. bodrum kattaki garaj fanları CO detektörlerine bağlı olarak çalıģmaktadır. CO seviyesi 150 ppm e geldiğinde fanlar devreye giriyor. Hangi katta algılama olduysa o katın cihazları 1.devirde çalıģmaya baģlar. Yangın sinyali geldiğinde de 2.devirde çalıģmaya baģlar. Depolar Taze Hava-Sığınaklar ve Kazan Dairesi fanları sürekli çalıģmaktadır. Yangın Basınçlandırma ve Acil Durum Asansörü Basınçlandırma Fanı da yangın anında sistemden gelen sinyalle 2.devirde devreye girerek çalıģır.

17 4.4 Yangın Sistemi 33 ve 38 parsellerde 2 bodrum katta yangın oadaları bulunmaktadır.her iki parselde de 180 tonluk galvaniz modüler su depoları bulunmaktadır.2 adet elektrikli yangın pompası ve jokey pompa bulunmaktadır.her katta yagın dolabı ve yangın tüpü mevcuttur.yangın merdivenlerinde itfaiye bağlantı ağızları bulunmaktadır.f blokta dairelerde ayrıca sprinkler mevcuttur.bodrum katlarda da yangın dolabı,yangın tüpü ve sprinkler mevcuttur. Gerekli bölgelere yangın tesisatı çekilmiģ olup dairelerdeki su baskınlarına karģı ıslak mahallere konulan dedektörler otoparklardaki CO algılayıcılar daire içerisinde ve ortak alan mahallerdeki duman dedektörleri kurulan merkezi yangın senaryosuna göre birbirleriyle irtibatlı olarak çalıģmaktadır. Bloklarda Mevcut Yangın Tertibatı A1 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları A2 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları A3 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları B BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları C BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları D BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları E BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları F BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları 4.5 Telefon ve Ġnternet Bağlantınız Dairenize ait telefon alt yapısı TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarafından hazırlanmıģtır. Her Bağımsız Bölüm için en az 2 (iki) hatlık harici telefon altyapısı tahsis edilmiģtir. Bakırköy Telekom Müdürlüğü ne bireysel olarak baģvuruda bulunabilirsiniz. Telefon aboneliğinizin iptali için Telekom Müdürlüğü ne baģvurmanız gerekecektir. BaĢvuru ve arıza bildirimlerinizin takibi için Bakırköy Telekom Müdürlüğü ne aģağıdaki bilgilerden eriģebilirsiniz: Bakırköy Telekom Müdürlüğü Telefon: faks: Bakırköy Telekom Müdürlüğü Adresi: Ataköy 9. Kısım Atrium AlıĢveriĢ Merkezi KarĢısı Bakırköy / Ġstanbul 4.6 Otomasyon Sistemi 33. ve 38. parseldeki tüm havalandırma cihazları 2.bodrum kattaki otomasyon (MCC)panosundan çalıģmaktadır.yangın sistemiylede irtibatlıdır.otoparklarda CO dedektörleri ile kontrolü ile sağlanan çift devirli aksiyal fanlar vasıtasıyla otomatik havalandırma ve yangın anında duman tahliye yapılacaktır.co dedektöründen sinyal geldiğinde 1. ve 2. bodrum kata hizmet eden egzost fanları 1. devirde çalıģmaya baģlayacaktır.eğer 1. ve 2. bodrum katlardaki sprinkler sistemi flow switch ten alarm gelirse bu egzost fanı duman tahliyesi için 2. devirde çalıģmaya baģlayacaktır.bu esnada F blokta bulunan yangın merdiveni basınçlandırma fanları ve acil durum asansörü basınçlandırma fanı yangın senaryosu tarafından devreye sokularak çalıģacaktır.mutfak ve WC fanları da devre dıģı bırakılacaktır.

18 WC fanları zaman ayarlı olarak çalıģmaktadır.ġstenilen Ģekilde ayarlanması mümkündür. Mutfak fanları kanal içerisine yerleģtirilen basınç sensörüyle algılama yaparak sistem çalıģmaktadır. Kazan daireleri sürekli egzost ve taze hava akıģı olucak Ģekilde çalıģmaktadır. Depolar taze hava ve sığınaklarda sürekli devrede olacak Ģekilde sisteme bağlanmıģtır. Bütün cihazların kayıģ koptu sinyali MCC panosuna gelmektedir. 4.7 Bahçe Sulama Sistemi Otomatik zaman ayarlı sistemle sulama yapılmaktadır.sulama olarak sprink ve damlama kullanılmıģtır.günde 2 defa sabah ve akģam olarak sulama yapılıyor.sulama için gerekli su kullanma suyu deposundan karģılanmaktadır.2 pompalı ve sıralı çalıģan hidrofordan yeterli su tesisata basılmaktadır. 5 ÇEVRE BĠLGĠLERĠ 5.1 Muhtarlık Emniyet ve Ġtfaiye Bilgileri Novus Residence, Ataköy 5. Kısım Muhtarlığına bağlıdır. Bağlı olduğunuz eski Muhtarlıktan alacağınız nakil ilmühaberi ve size en yakın Nüfus Müdürlüğünden alacağınız TUIK (nüfus sayım belgesi) ile Ataköy 5.Kısım Mahallesi Muhtarlığına baģvurmanız halinde, Muhtarlık kaydınız yapılacaktır. Ayrıca, tarihli 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 8. maddesine göre; Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, aile reislerinin bu Kanuna göre dolduracakları her çeşit bildirimlerin birer örneği sorumlu yöneticiye verilir. Aile Reisinin, Yönetime Kimlik Bildirme mecburiyeti vardır. Muhtarlıktan (veya Yönetim Ofisimizden) temin edebileceğiniz Resmi Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 5 in de tarafınızdan doldurulması ve Yönetim Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir..madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir. Form-5 ler tarafınızdan doldurulup Site Yönetim Müdürlüğüne teslim edildikten sonra, bir kopyaları da, Ataköy Polis Merkez Karakoluna verilecektir. Karakola yapılması

19 gereken bildirimin dıģında, sitemiz sakinlerine ait bu bilgiler üçüncü Ģahıslar nezdinde daima GĠZLĠ tutulacaktır. Muhtar: Canan ERGÜN Telefon: Emniyet Novus Residence ın bulunduğu bölge Bakırköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü nün sorumluluk sınırları içindedir. Bölgemiz; Bakırköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Ataköy Polis Merkez Karakoluna bağlıdır. Karakolun sitemize mesafesi yaklaģık 1 km.dir. Genel çağrılar için; Emniyet Telefon Numarası: 155 Her zaman aranabileceği gibi, Ataköy Polis Merkezi Önleyici Hizmetler Telefon: Ataköy Polis Merkezi Ġhbar Telefon: Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Adresi: Ġncirli cad. Bakırköy-Ġst Telefon: santral: fax: Emniyet Karakolumuz tarafından Novus Residence a Ġkamet etmek üzere taģınanlardan Form 5 özellikle talep edilmektedir. (Bakınız: 5,1 Muhtarlık ĠĢleri) Ġtfaiye Novus Residence in bulunduğu bölge Avrupa Bölge Ġtfaiye Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Ġtfaiyesine bağlıdır. Genel çağrılar için; Ġtfaiye Telefon Numarası: 110 Orman Ġtfaiyesi Telefon Numarası: 177 Her zaman aranabileceği gibi; Avrupa Bölge Ġtfaiye Müdürlüğü Adresi: Zeyrek Mah. Ġtfaiye Cd. No:9 Fatih Bakırköy Ġtfaiye Müdürlüğü Adresi: KoĢu yolu Caddesi No:45 Bölge Müdürlüğü Telefon: Bakırköy Müdürlüğü Telefon: Acil Sağlık Sorunları Genel çağrılar için; Hızır Acil Servis: 112 Her zaman aranabileceği gibi, basit sağlık sorunlarınız için Novus Residence a en yakın Sağlık Ocağı Baymer Sağlık Ocağı dır.

20 Baymer Sağlık Ocağı Adresi: Ataköy 5.Kısım Mah. Dumlupınar Cad. Bakırköy/ ĠSTANBUL Telefon: NOVUS RESĠDENCE SĠTE YÖNETĠMĠ Novus Residence de yaģamınızı kolaylaģtırmak ve sizler için Yönetim Planı ve ilgili mevzuata uygun Ģekilde Yönetsel idari iģleri yapmak, sitenin ortak alanlarındaki altyapı ve tesislerde Yönetim, Teknik ĠĢler, Temizlik, Bahçe ve Güvenlik hizmetlerini vermek üzere bir Yönetim organizasyonu oluģturulmuģtur. Dairenizi teslim aldıktan sonra; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek ve gerekli koordinasyonun sizin için sağlanmasını gerçekleģtirmek için; - ÇalıĢma saatleri içinde aģağıda verilmiģ Yönetim Ofisi telefonlarından ulaģabilirsiniz. KONU ĠLGĠLĠ SABĠT ĠLETĠġĠM YÖNETĠM ve Yönetime bağlı: Teknik, Site Yönetim Güvenlik, Temizlik, Bahçe hizmetleri ve her tür bildiriminiz için Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Novus Residence Site Yönetim Müdürlüğü; Bağımsız Bölümlerin kendi teknik alt yapısı ve konut sahiplerine tahsis edilmiģ özel alanlar hariç olmak üzere, Novus Residence ortak alanlarında; - Yönetim ve Ġdari hizmetleri, - Teknik iģletim, bakım ve onarım hizmetlerini, - Fiziki Güvenlik hizmetlerini, - Ortak alanlar temizliği ve çöp toplama dâhil genel temizlik hizmetlerini, - Bahçe bakımı hizmetlerini sunmak üzere organize olmuģtur. Bunlar dıģında kalan özel hizmet gereksinimleriniz, (konut temizliği, ısıtma soğutma, tadilat ve tamir iģleri vs.) kendi sorumluluğunuzdadır.

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 2017 TEMMUZ AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, DOLULUK ORANI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 HAZİRAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 HAZİRAN AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 NİSAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURLU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr Z DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA www.tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ KÜNYE Lokasyon İSTANBUL - MALTEPE Toplam İnşaat Alanı 10.877 m² Kiralanabilir Alan 8968,5 m² Binadaki Kat Sayısı Kiralama

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/11 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01-30 KASIM 2016 AYLIK 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No: 2 813 VE 944 ada 16.parsel

Detaylı

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet. Tnl.com.tr

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet. Tnl.com.tr Z AIRPORT PLAZA Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet KURTKÖY / İSTANBUL Tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ Proje Adı Airport Plaza Lokasyon Kurtköy / Istanbul Geliştirici

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. 800 m² ile 1610 m² Arasında Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümler. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet

AIRPORT PLAZA KURTKÖY / İSTANBUL. 800 m² ile 1610 m² Arasında Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümler. A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet Z AIRPORT PLAZA 800 m² ile 1610 m² Arasında Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümler A+ Sınıf Ofis & A+ Sınıfı Hizmet KURTKÖY / İSTANBUL Geleceğin İş Dünyasında KENDİNİZE YER AYIRIN YÖNETİCİ ÖZETİ Proje

Detaylı

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM SAYFA : 1/12 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 21 ARALIK 2016-11 OCAK 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813 ve 944 ada 16.parsel

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL A3 B C5-A C4-B 622 ADA 1 PARSEL A2 C5-B C4-A C3-A C2-A C1-B C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B D1 D5 D3 C7-B C6-A C9-A C8-B D4 D2 C8-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL Mahalle kültürü geleceğe taşınıyor! Mahalle geleneğini

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

BAĞLICA. wwww.loftyhill.com 1

BAĞLICA. wwww.loftyhill.com 1 BAĞLICA 1 Yücen inşaat, saha ve teorik tecrübelerini birleştirerek inşaat sektöründe Ankara nın yükselen değeri Bağlıca bölgesinde Lofty Hill projesi ile güçlü bir giriş yapmaktadır. Proje özgün tasarımı

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu Doğum Yeri ve Yılı: TC Kimlik No: Öğrenci No: Kan Grubu: Statüsü: FOTOĞRAF REFERANSLAR Çalıştığı Birim/Unvanı: Çalıştığı Birim/Unvanı: Not (1): Misafir ve misafir öğrenci

Detaylı

01 NİSAN 30 NİSAN 2017 FAALİYET RAPORU

01 NİSAN 30 NİSAN 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 NİSAN 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi

Detaylı

yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY OSCAR CITY Modern Çizgile Konf Biz Sizi Oscar a Layık Gördük Doğa Güvenlik Do Gü Konforlu Yaş Modern Çizgiler D OSCAR CITY r DoğaDoğa ğa venlik am oğa Konforlu Yaşam Güvenlik orlu Yaşam Modern Çizgiler

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

TİCARİ GAYRİMENKUL / BİNA

TİCARİ GAYRİMENKUL / BİNA TİCARİ GAYRİMENKUL / BİNA SEYRANTEPE, İSTANBUL İLETİŞİM: Rengin Çaka / Gayrimenkul Danışmanı Cevdet Paşa Cad. Germencik Sok. Bebek Palas Apt.1/1 Bebek/İstanbul Tel:0212 263 47 97 Faks: 0212 263 48 20 GSM:

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 ŞUBAT 2017 28 ŞUBAT 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CITY RESĠDENCE 01 MART -31 MART 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 22 KASIM ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU

FAALİYET RAPORU. 22 KASIM ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VĠTRĠN KONUTLARI 22 KASIM 2016 14 ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Sultangazi Ġlçesi, Yunus Emre mahallesi 1626.Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler Günlük-Kiralık - Residans 470 109 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 2 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının Şekli : Apartman

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

İTÜ Beden Eğitimi Bölümü Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu

İTÜ Beden Eğitimi Bölümü Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu Kayıt Formu Doğum Yeri ve Yılı: TC Kimlik No: Öğrenci No: Kan Grubu: Statüsü: FOTOĞRAF REFERANSLAR Çalıştığı Birim/Unvanı: Çalıştığı Birim/Unvanı: Not (1): Referanslarda İTÜ de

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

www.levelteknoloji.com

www.levelteknoloji.com home Akıllı Ev / Bina Sistemleri Evinizin Aklı Sizde Kalsın... www.levelteknoloji.com Akıllı ev nedir Cep telefonunuzdaki basit bir uygulama ile evinizdeki tüm cihazlarınızı ve güvenliğinizi yönetebileceğiniz,

Detaylı

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık... 1 3 Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam..

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. HAKKIMIZDA 2004 YILINDA BAŞLANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ AYT GROUP ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve güçlü mühendislik altyapısıyla 1O

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

Vatanım Hazır Beton İnşaat

Vatanım Hazır Beton İnşaat 01 02 Vatanım Hazır Beton İnşaat Ardıç Evleri projesinde sizlere yeni ve huzurlu bir dünya vadeden Vatanım Hazır Beton İnşaat, kurulduğu 1992 yılından günümüze kadar, çok sayıda kamu ve özel sektör projelerine

Detaylı

Çöpler mutlaka çöp torbası içinde ağızları bağlı ve muhafazalı şekilde en geç saat 21:00 e kadar çöp konteynerlerine konulmalıdır.

Çöpler mutlaka çöp torbası içinde ağızları bağlı ve muhafazalı şekilde en geç saat 21:00 e kadar çöp konteynerlerine konulmalıdır. Doğalkent Sitesi 2 Ağustos 2015 Sayın Malik, 16 Temmuz 2015 tarihli yazımız ile duyurulduğu üzere, 8 Ağustos Cumartesi saat 16:00 da yapılacak olan Olağan Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanan, 1 Ağustos

Detaylı

Emlak Konut Başakşehir Evleri Projesi Satış Ofisi: 0212 397 1875 Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir - İstanbul 444 36 55 F:0216 456 48

Emlak Konut Başakşehir Evleri Projesi Satış Ofisi: 0212 397 1875 Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir - İstanbul 444 36 55 F:0216 456 48 Emlak Konut Başakşehir Evleri Projesi Satış Ofisi: 0212 397 1875 Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir - İstanbul 444 36 55 F:0216 456 48 75 info@emlakkonut.com.tr ı www.emlakkonut.com.tr Mahalle

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Satılık Muhtelif Ölçülerde 2+1 Daireler Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Satılık Muhtelif Ölçülerde 2+1 Daireler Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Satılık Muhtelif Ölçülerde 2+1 Daireler Antalya / Konyaaltı Satılık - Residans 78,500 74 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 2 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

Sahip olduklarının değerini bilenler için...

Sahip olduklarının değerini bilenler için... Sahip olduklarının değerini bilenler için... 53 Değeri sürekli artan prestijli bir yatırım Beyyapı Armonia Evleri nde konforlu bir yaşamın ayrıcalıklı detayları bir arada. Kentin en gözde yaşam alanı

Detaylı

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CĠTY RESĠDENCE 2017 NĠSAN FAALĠYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 1. AVM TANITIMI, YÖNETİM VE DENETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

Sultanbeylİ merkezde prestijli bir home ofis projesi

Sultanbeylİ merkezde prestijli bir home ofis projesi SULTANBEYLİ Sultanbeylİ merkezde prestijli bir home ofis projesi Katma değeri yüksek bir proje Maltepe, Kurtköy ve Pendik ilçeleriyle çevrili Sultanbeyli, 90 lı yıllarda başladığı gelişimle bugün İstanbul

Detaylı

Yeni bir hayatın ve kaliteli bir yaşamın anahtarını satın alın.

Yeni bir hayatın ve kaliteli bir yaşamın anahtarını satın alın. Yeni bir hayatın ve kaliteli bir yaşamın anahtarını satın alın. En seçkin hayallere bile ulaşabilen, Ankara nın en yüksek konutları... Ankara nın Gökyüzüne Uzanan Elleri... Ankara da, hayallerinizin sınırlarını

Detaylı

POLARİS EVLERİ. yaşamı değerli kılmak için...

POLARİS EVLERİ. yaşamı değerli kılmak için... yaşamı değerli kılmak için... ÖNSÖZ 1993 yılında inşaat sektörü alanında faaliyete geçen MES İNŞAAT, kuruluşundan bu yana imza attığı pek çok konut projesiyle insan hayatı ve güvenliği sorumluluğunun bilincinde

Detaylı

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121 Antalya / Alanya Kargıcak Beldesi Denize 50 Metre Mesafede Residence Site İçinde Satılık +1,3+1 Ve +1 ile 3+1 Bahçe Çatı Dublex Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 190,000 105 m Antalya / Alanya

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ place picture here ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ Akıllı Ev? Maksimum enerji verimliliği Konfor Kolay kullanım Modern, geleceğe dönük yapı Esnek, genişletilebilir, güvenli

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ahmet BEKTAŞ ahmet.bektas@karadag.com.tr Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, No:17, 4.Levent/Đstanbul Tel : 0212 280 27 81 Fax: 0212 270 03 22 ÖZET Gelişen yüksek

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 185,000 180 m2 Antalya / Alanya Oda Sayısı : 3 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Basın Sitesi İSTANBUL - 27.10.2013 Sunum Mühendis / Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı Şirket Tanıtımı Kuruluş Kurucumuz 1972 Besim SADIKER Çevre ve Şehircilik

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR www.yuksekoba.com www.yuksekoba.com BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR Kendine özgü sıradışı tasarımı, projesi ve mekanı ile YÜKSEKOBA RESIDENCE, her anınıza yeni bir boyut kazandıran sosyal imkanları ile

Detaylı

MRL-200. Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu

MRL-200. Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu www.intherm.com.tr Türk Malı İÇİNDEKİLER 3 4 5 5-6 6 7 8 Açıklama Teknik Özellikler Emniyet İle İlgili Önemli Uyarılar Kurulum ve Montaj Ekran Detayları Kullanım

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

hayallerinizi inşaa ediyoruz

hayallerinizi inşaa ediyoruz hayallerinizi inşaa ediyoruz İstanbul hiç bu kadar yakın olmamıştı. İstanbul da çalışıp Bursa da yaşayabilirsiniz. Canınız boğazda kahvaltımı yapmak istiyor, 75 dk. sonra ordasınız. Yeni adresiniz; tarihi

Detaylı