NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI"

Transkript

1 NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

2 NOVUS RESĠDENCE a hoģ geldiniz. Size yeni yuvanızda sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaģam diliyoruz. DAĠRENĠZĠ TESLĠM ALDIKTAN SONRA Dairenize taģındıktan sonraki tüm süreçlerde; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek ve gerekli koordinasyonun sizin için sağlanmasını gerçekleģtirmek için; muhatabınız Novus Residence Site Yönetim Müdürlüğü olacaktır. Site Yönetim Müdürlüğü, taleplerinizi ve bildirimlerinizi düzenli olarak kayda alacak ve konuyu sizin adınıza ilgilisi nezdinde takip edecektir. Talep ve bildirimlerinizin kayda alınması ve takibinin sağlanması açısından, her konuda Site Yönetim Müdürlüğüne baģvurmanız yararınıza olacaktır. Dairenizi teslim aldıktan sonra belli ise, taģınma tarihinizi, eğer dairenizi kiralamıģ iseniz kiracı bilgilerini Site Yönetim Müdürlüğüne iletmeniz, herhangi bir sürprizle karģılaģmaksızın, gerekli iģ ve iģlemlerinizin tamamlanması sağlanacaktır.

3 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM No. BÖLÜM ADI 1 NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri 2 NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ YERLEġĠMĠ 2.1 Güvenlik 2.2 Güvenlik Sistemleri ve Uygulamaları 2.3 Temizlik 3 TEKNĠK ALTYAPI VE SĠSTEMLER 3.1 Ortak Alanlarda Teknik Sistemler 3.2 Dairelerde Teknik Sistemler 3.3 Daire Ġçi Cihaz Kullanımı 3.4 Daire içi Elektrik Kullanımı 3.5 Doğalgaz Kullanımı 4 MEKANĠK TESĠSAT DETAYLARI 4.1 Isıtma & Soğutma Sistemi 4.2 Dairelerin Kullanma Suyu 4.3 Havalandırma Tesisatı 4.4 Yangın Tesisatı 4.5 Telefon ve Ġnternet Bağlantınız 4.6 Otomasyon Sistemi 4.7 Bahçe Sulama Sistemi 5 ÇEVRE BĠLGĠLERĠ 5.1 Muhtarlık,Emniyet ve Ġtfaiye Bilgileri 5.2 Acil ve Basit Sağlık Sorunları 6 SĠTE YÖNETĠMĠ VE HĠZMETLERĠ 7 SOSYAL TESĠS VE KULLANIMI BİLGİLERİNİZ Novus Residence de yaģam hakkında genel bilgileri sunmak üzere hazırlanmıģ olan ve site hakkında bilgi aktarımını içeren bu kopya, dairenize özel olup, Novus Residence teki güncel uygulamaları açıklamaktadır. Bu uygulamalarda yapılabilecek olası değiģiklikler, yine yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Bu bilgilendirme yazısı ve Ekleri içinde yer alan veya bilgi almak istediğiniz diğer konularda, Yönetim e baģvurmanız yeterli olacaktır.

4 DAĠRE NO / KOPYA NO SAHĠBĠ SĠTENĠZĠN ADRESĠ Ataköy Kısım Beyaz Lale Sokak No:54 Bakırköy SĠZĠN TELEFON NUMARALARINIZ ÖNEMLĠ TELEFONLAR : NOVUS RESĠDENCE SĠTE YÖNETĠMĠ / BOĞAZĠÇĠ ELK DAĞITIM (20 HAT) TELEKOM ĠGDAġ ĠSKĠ (KÂĞITHANE) BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ DIGITURK ATAKENT TAKSĠ SĠTE DÂHĠLĠ 15 MUHTAR CANAN ERGÜN ĠTFAĠYE GENEL 110 ĠTFAĠYE ORMAN YANGIN 177 ĠTFAĠYE AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HIZIR ACĠL SERVĠS KISIM BAYMER SAĞLIK OCAĞI TELEFON ARIZA 121 TRAFĠK 154 POLĠS 155 JANDARMA 156 ELEKTRĠK ARIZA 186 GAZ ARIZA 187 BĠLĠNMEYEN NUMARALAR 118 RTÜK 178 EMNĠYET DANIġMA 174 SU ARIZA NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ 1.1 Novus Residence Sitesi nin Tanıtımı Novus Residence, toplam m2 arazi üzerinde yükselen; Her ailenin yaģam tercihlerini ve ihtiyaçlarını karģılamayı amaçlayarak hazırlanan kendine özgü sağlam mimari yapısı ile 4 kattan 15 kata yayılmıģ toplam 6 blokta, bahçe ve deniz manzaralı,

5 1+1( 53 metrekare ) ile 5+1( 418 metrekare ) arasında değiģen 285 adet lüks konut yer almaktadır. Daireler akıllı konut sistemi ile donatılmıģ olup, 24 saat sıcak su, temizlik, güvenlik gibi Residence hizmetlerinin tümü sunulmaktadır. Farklı mimari konsepti ve yeni bir rezidence hizmeti ile dikkat çeken projenin en çarpıcı yanı, özel tasarımlı 2 adet yüzme havuzu ve sosyal tesislerin çatıda, 6'ncı katta yer alması... Fitness center, Cafe, Sauna, Çevre düzenlenmesi, Daireler arası görüntülü iç ve dıģ telefon hatları, Kesintisiz enerji sağlayan merkezi jeneratör, Uydu ve kablolu yayın tesisatı, Mutfak ısısı- su basma- doğalgaz kaçak detektörleri, Deprem algılama ve otomasyon sistemi, 24 saat kapalı devre kamera izleme sistemi Kurulu arazisinin yüzde 75 i yeģil alanlara ayrılmıģ olan Novus Residence sizlere Ġstanbul un doğal tabiatını ve güvenli, modern, sağlıklı bir yaģam ortamını sunmak üzere inģa edilmiģtir. Otoparklar Bloklara bodrum katlardan bağlantılı toplam 2 adet 2 katlı kapalı otopark alanlarına sahip siteniz aynı zamanda teknolojinin son imkânları ile donanmıģ güvenlik sistemlerine sahiptir. Otopark alanları sizin için ayrılmıģ olduğundan lütfen kapalı otoparkta konutunuza tahsis edilmiģ alanları kullanmaya özen gösteriniz. Kapalı otopark giriģ-çıkıģ rampaları çift yönlüdür. Tüm otopark alanlarında azami hız limiti 10 km/h saat olup kendinizin ve komģularınızın emniyeti için hız limitine, otopark yönlendirme çizgi ve iģaretlemelerine dikkat gösteriniz. Otoparktan Bloğunuzun 1. veya 2. bodrum katına yaya olarak geçiģ yaparak asansörler aracılığıyla konutunuza ulaģabildiğiniz gibi merdiven ile bahçeye de çıkmanız mümkündür.

6 1.2 Adresi Ataköy 5.Kısım Beyaz Lale Sokak No: 54 Bakırköy / Ġstanbul 1.3 UlaĢım Bilgileri Novus Residence Anadolu ve Avrupa yakasından gerek toplu taģıma araçları gerekse özel araçlarla kolaylıkla ulaģım sağlanabilmektedir.

7 2. NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ YERLEġĠMĠ 7 gün 24 saat koruma, merkeze bağlı alarm sistemi, intercom iletişim sistemi, deneyimli güvenlik ekipleri sizlerin yaşamına daha fazla konfor katabilmek, huzurunuza katkıda bulunabilmek içindir. Novus Residence Vaziyet Planı

8 2.1 Novus Residence de Güvenlik Novus Residence çağın teknolojisini alıp güvene, konfora dönüģtüren ve bunu insanlara yaģam kalitesi olarak sunan bir yapılanmadır. Temelinde depreme karģı en güvenli radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanmıģtır. Yüksek güvenlik standartlarında inģa edilen Sitede aģağıdaki güvenlik sistemleri mevcuttur: - Yangın Algılama ve Ġhbar Sistemleri - Yağmurlama ile Yangın Söndürme Sistemleri - Yangın Söndürme Kuru ve Islak Hidrant Sistemleri - Yangın Dolapları - Intercom Sistemi - Yangın dolabı - CCTV Kapalı Devre Kamera Ġle Ġzleme Sistemi 2.2 Güvenlik Sistemleri ve Uygulamaları Novus Residence konutlarının güvenliği; eğitimli, tecrübeli, güvenlik bilgi taraması yapılmıģ, uygun yeterlilik ve sayıda personelle sağlanmaktadır. Siteye giriģ-çıkıģ ana kapısında 24 saat süre ile güvenlik hizmeti verilmektedir. Sitenin giriģ çıkıģ noktalarına, sınır çevrelerindeki hassas noktalara ve çocuk oyun alanlarına yerleģtirilen kameralar sitenin ana giriģinde tesis edilmiģ bulunan CCTV Sistem odasından (otomasyon odası) 24 saat süre ile izlenmektedir. Site ortak alanlarında 24 saat süre ile siteyi çevreleyen duvar yolu boyunca (iç) devriye hizmeti verilmektedir. Devriyeler Akıllı Kalem Sistemi ile kayıt altına alınmakta ve her gün Site Yönetim e raporlanmaktadır. Site konsepti gereği, Daire sahipleri dost unsur kabul edilecek ve güvenlik, daire sahiplerinin ve kiracıların dıģarıdan gelecek tehditlere karģı korunması Ģeklinde algılanmaktadır. Dairelerde çalıģmakta olan personel ise; - ĠĢe alımları sırasında haklarında yaptırılan emniyet soruģturması yönetime sunulacak, - Tüm güvenlik önlemlerine haiz (sahteciliği önlenmiģ) resimli bir kimlik ile kendisini tanıtabiliyor ise "personel"; bu Ģartlardan biri eksik veya yetersiz ise "ziyaretçi" statüsünde siteye kabul edilecek ve giriģlerde bu esaslara göre uygulanan talimatlar uygulanacaktır. Konutlarda yaģayanların kimlik bildirimlerinin bağlı bulunan Mahalle Muhtarlığı ve Site Yönetimi ne yapılması gerekmektedir. Konutunuzu kiraya vermeniz halinde, kira kontratı fotokopisi ve kiracı ile ilgili tüm kimlik bilgileri Site Yönetimi ne verilmelidir. Hizmetlerin beklenen kalite ve zamanda verilmesi açısından kiracı-mal sahibi değiģikliklerinde,

9 taģınma esnasında yönetim tarafından doldurulması istenen bilgi formu eksiksiz doldurularak teslim edilmelidir. Dairenizde tesis edilmiģ sistem blok kapısı, site giriģi ve güvenlik ile irtibat kurmanız amacıyla kullanılmaktadır. Sisteminizin doğru kullanımı ve yönetim tarafından belirlenen kurallara uyulması daire sahiplerinin emniyeti açısından önemlidir. Site otoparkından faydalanan araçların yönetime ve dolayısıyla güvenlik birimlerine kayıtlı olması gerekmektedir. Emlakçıların siteye giriģine izin verilmesi için emlakçı kimlik ve kiralama sözleģmesi bilgilerinin Site Yönetimi ne bildirilmesini rica ederiz. TaĢınma Dairenize taģınmadan önce site yönetimimize uğrayarak taģınma talimat formunu doldurup müģteri hizmetlerimize teslim etmeniz gerekmektedir. Site içine ve dıģına taģınmalarda yönetimin belirlediği saatlere refakat etmeniz hem sizin hem de site sakinlerimizin rahatsız olmamaları için önemlidir. TaĢınma saatleri : Hafta içi sabah 09:30 akģam 17:30 arası Hafta sonu cumartesi sabah 10:00 akģam 16:00 arasıdır. Pazar günleri taģıma iģlemi yapılmamaktadır. Ziyaretçiler Ziyaretçi, Site ana giriģinde bulunan Güvenlik Kontrol noktasındaki güvenlik görevlisi tarafından güler yüzle karģılanır. Ġntercom cihazından misafir olarak ziyaret edilecek site sakini ile bağlantıya geçerek kimlik bilgilerini aktarır. Site sakini gelen kiģiyi kabul ettikten sonra, giriģ güvenlik görevlisi gelen ziyaretçiyi site sakinin oturduğu bloğa yönlendirir ve doğru daireye yönlendirilmesi için devriyeye haber verir. Site sakinlerinin kabul etmediği ve giriģine onay vermediği hiç bir kimse site içine alınmaz. Posta, Kargo, Kurye ve diğer DıĢarıdan Satın Alınan Hizmetler Kat maliklerince beklenen ve önceden tanınmayan Ģahısların da; Posta, kargo, kurye, dıģarıdan hizmet veren teknik servis firmaları, tamirat, tadilat ve dekorasyon firmaları veya yemek servislerinin de siteye servise gelmeleri üzerine ziyaretçi olarak siteye kabul edilecektir. Bunlar için de yine kat maliki/ sakininin kabulü için intercom sisteminden haber verilecek ve ziyaretçi prosedürü uygulanacaktır. GiriĢine onay verilen kiģilerin kimlikleri alınır ve ziyaretçi kimliği (geçici) verilerek içeriye girmelerine izin verilir. ÇıkıĢlarında ise kimlikleri geri verilerek ziyaretçi kartı teslim alınır. 2.3 Novus Residence de Temizlik Sitenin tüm ortak alanları, açık ve kapalı otoparklar, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, süs havuzu, yeģil alanlar, teknik mahaller daima temiz ve bakımlı tutulacaktır. Site ortak

10 alanlarında eğitimli, deneyimli, güvenlik bilgi taraması yapılmıģ, uygun yeterlilik ve sayıda bir ekiple hizmet verilecektir. Çöpler Dairenizde biriken çöpleri her katta yangın çıkıģlarında bulunan çöp odasındaki konteynerlere (atıkları ise atık madde karton çöp kutularına) bırakmanız halinde, Sabah: Saat arasında, AkĢam: Saat arasında Temizlik görevlilerimiz tarafından alınacaktır. Bu saatler dıģında birikmiģ atıklarınızın toplanması için lütfen Site Yönetim Ofisine bilgi veriniz. DıĢ Cephe Temizliği Daire camlarının içeriden ve dıģarıdan temizlenmesi daire sakininin sorumluluğundadır. Cam temizliği yapılırken temizlik elemanı ile ilgili her türlü iģ güvenliği tedbiri alınmalıdır. Temizlik elemanları uygun, emniyet kemerleri olmadan asla cam dıģına çıkarılmamalı, sarkıtılmamalıdır. Temizlik görevlilerinin ellerinden düģürecekleri herhangi bir gereç yükseklik nedeniyle önemli hasarlara ve yaralanmalara neden olabileceğinden bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Yönetim, camlarını kendi elemanlarına temizleten daire sakinlerine bir iģveren mali sorumluluk sigortası ve bir 3. taraf mali sorumluluk sigortası yaptırmalarını önerir. Ġlaçlama Yönetim sitenin ortak alanlarında haģere ve kemirgen kontrolü hizmeti verecektir. Bahçe Bakım YaklaĢık yüzde 90 ı yeģil alanla kaplı Novus Residance ta bahçe bakım hizmetleri profesyonel, deneyimli ve bitkileri tanıyan bir bahçıvan kadrosu ile sağlanacaktır. Otomatik sulama yapılarak özellikle çim alanlarının devamlı yeģil kalması ve bitkilerin gerektiği gibi bakılmasına özen gösterilecektir. Bahçe bakımları için ayrıca her ay mimar gözetiminde kontrol yapılacaktır. YeĢil alanların temiz ve bakımlı tutulması için çevreyi temiz tutmaya ve dıģ mekanlar ile ilgili belirlenmiģ kurallara uymaya çalıģınız. Özel Yardımcınız Dairenizin temizliği konusunda dıģarıdan sürekli ya da yarı zamanlı yardımcı almanız durumunda bu personelin ikematgâhı ve nüfus cüzdan fotokopisini Site Yönetim Ofisi ne ulaģtırmanız ve olabilecek değiģiklikleri bildirmeniz gerekmektedir. 3.NOVUS RESĠDENCE DE TEKNĠK ALTYAPI VE SĠSTEMLER

11 Novus Residence daireleri teknik anlamda, ihtiyaç duyulabilecek her tür konforu ve emniyeti sağlayabilecek nitelikte inģa edilmiģtir. Tasarımdan inģaatın sonuna kadar tüm teknik ihtiyaçlar incelikle ele alınmıģ, uygulamadaki yüksek standartların gerekleri projelere ve yapılan uygulamalara yansıtılmıģtır. BaĢta mutfak ekipmanları olmak üzere tüm daire içi malzeme ve ekipmanlar hem kullanıma uygunluk ve yeterlilik, hem de ekonomik ömürlerinin optimum seviyede olması bakımından özenle seçilmiģtir. 3.1 Ortak Alanlarda Teknik Sistemler Novus Residence de, konforunuzu sağlamak üzere tasarlanmıģ teknik sistemler aģağıda verilmiģtir: - Orta Gerilim Dağıtım Sistemi - Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi - Jeneratör (2 Adet AKSA) - Acil Durum Aydınlatma Sistemleri - Yangın Merdiveni Basınçlandırma Sistemleri - Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatı ve Sistemi - Merkezi Uydu Yayın Sistemi - Kullanma Suyu Dağıtım Sistemleri - Kullanma ve Yangın Suyu Pompalama Sistemleri - Bahçe Sulama Sistemleri - Süs havuzu - Açık Yüzme Havuzları - Merkezi Ġnterkom HaberleĢme Sistemi - Merkezi Daire Ġçi Alarm Algılama Sistemleri - Merkezi Çevre Aydınlatma Sistemleri - Merkezi Yangın Söndürme Sistemleri (Hidrantlar, Springler ve yangın Dolapları) - Merkezi Güvenlik Kameraları (CCTV) Sistemi 3.2 Dairelerde Teknik Sistemler Daireniz size teslim edilirken tarafınıza birçok bilgi verilmiģtir. Ancak, aģağıda, ilk anda aklınıza gelebilecek sorularınız için, kısa bir genel bilgilendirme bulacaksınız. - Daire Ġçi Bireysel Merkezi Sıcak ve Soğuk Su Tesisatı - Elektrik Tesisatı - TV ve Uydu Yayın Tesisatı - Telefon ve Ġnternet Tesisatı - Klima Alt Yapı Tesisatı - Sulu Yangın Söndürme Tesisatı - Ġnterkom HaberleĢme Sistemi - Diafon Sistemi - Yangın Ġkaz Sistemi

12 3.3 Daire Ġçi Cihazların Kullanımı Beyaz EĢya Grubu Dairenizde kullanılan tüm mutfak cihazları Vestel marka ürünlerdir. Cihazların kullanım kılavuzları ve bakım önerileri dosya halinde üretici firma tarafından verilmektedir. Devreye alma iģlemi için Vestel çağrı yönetim merkezinden kat maliki randevu alacak ve servis çağıracaktır. Vestel müģteri iliģkileri : Zeynep Hanım Klima Tesisatı Isıtma ve soğutma daire içinde yer alan fancoil sistemi ile üflemeli yapılmaktadır. Her odada mevcut ısı ayarlama butonu vardır. Burdan kademeli Ģekilde istenilen seviyeye ulaģılır. RESD SERĠSĠ TERMOSTAT KULLANIM KILAVUZU ĠġLEM On/Off: Açmak için basın, kapatma için tekrar basınız. Isı ayarı: Isıyı düģürmek için, ısıyı yükseltmek için basınız. (her basmada 0,5 o C değiģir), sadece geçerli zaman periyodunda ayarlama yapınız; saat ayarı, açma/kapama veya 7 gün programlama modülü yeni ayarlama yapacaktır. Not: 4 zaman fonksiyonu da açıkken, geçerli derece noktasını ayarlamak için veya tuģlarına basınız, daha sonra LCD üzerinde görünen Override yazısı termostatın her çalıģtırılmasında daha önce ayarlanmıģ olan 4 zaman fonksiyonunun iptal edildiğini ve yeni ayarlamaların geçerli olduğunu ifade etmektedir. Mod seçimi: ÇalıĢma modunu değiģtirmek için M tuģuna basınız. Soğutma, ısıtma veya havalandırma ilgili simge ekranda yanıp sönecek ve 6 saniye sonra otomatik olarak kaydedilecektir. Fan hızı seçimi: Hızlı (Hi), orta (Med), düģük (Low) veya otomatik (Auto) modunu seçmek için tuģuna basınız. (Auto) Otomatik modda, otomatik düģük (Auto LOW ) hızda, oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 1 o C, otomatik orta (Auto MED) hızda oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 2 o C, otomatik yüksek (Auto HI) hızda oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 3 o C ise fan hızı otomatik olarak değiģmektedir SAAT AYARI Saat ayarı: hh:mm yanıp sönene kadar, tuģuna basınız. hh yanıp sönmeye baģlayınca saati ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. week yanıp sönmeye baģlayınca Monday-Sunday (günleri) ayarlamak için veya tuģlarına basınız. ZAMANLAYICI AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI Zamanlayıcı açık: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. ON ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Zamanlayıcı kapalı: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. OFF ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati ayarlamak için veya

13 tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Zamanlayıcı açık iptali: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. ON ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Zamanlayıcı kapalı iptali: Ekranda görene kadar tuģuna basınız. OFF ve tüm simgeler ile birlikte hh de yanıp sönecektir, saati --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız. mm yanıp sönmeye baģlayınca dakikayı --:-- ayarlamak için veya tuģlarına basınız. 7 GÜN PROGRAMLAMA (-T74) 7 gün 4 etkinlik programı: 4 etkinlik hergün için (1, 2, 3, 4), baģlangıç zamanı ve ısı programlaması vardır. Herbir etkinlik (chart. 1) AĢağıdaki tabloda bulunan 7 gün programlama listesinden önce zaman ve ısı için iyi bir baģlangıç planı yapınız. Ekranda PROG., 1 ve Mon görene kadar 3 saniye tuģuna basınız. AĢağıdaki adımlara ve Chart1 e göre 4 etkinlik programının Mon ayarını yapınız. hh:mm ekrandaki iken hh yanıp sönerken saati ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız, hh:mm ekrandaki iken mm yanıp sönerken dakikayı ayarlamak için ayarlamak için veya tuģlarına basınız. tuģuna basınız, ekranda programming temp. yanıp sönerken ısı programlamasını ayarlamak için veya tuģlarına basınız. Monday 2, 3 ve 4 numaralı etkinlikleri ayarlamak için tuģuna basarak yukarıdaki adımları tekrar uygulayınız. Week Chart Staring T / temp. C Staring T / temp. C Staring T / temp. C Staring T / temp. C Mon. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Tue. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Wed. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Thu. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Fri. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Sat. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Sun. 07:00 25 C 08:00 25 C 18:00 25 C 21:00 25 C Tue Wed Thu Fri Sat Sun ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrar ediniz. TUġ TAKIMI KĠLĠDĠ (Opsiyon) Termostat 30 saniye bekleme modunda kalır ise fonksiyon aktif haldedir. Ekranda simgesi görünecek ve tuģ kilidi kilitlenecektir. Fonksiyonu devre dıģı bırakma: Ekranda görene kadar 5 saniye tuģuna basınız. OTOMATĠK BAġLATMA (Opsiyon)

14 Termostat 6 saniye kadar ON konumunda iken, eğer güç kaybı olursa, sistem otomatik olarak, tekrar güç geldikten sonra bir dakika önceki konumdan çalıģmaya baģlayacaktır. Termostat 6 saniye kadar OFF konumunda iken, eğer güç kaybı olursa, güç geldikten sonra OFF konumunu koruyacaktır. DEFROST (DüĢük ısı koruması) Tanım: Termostat kapılıyken ve oda sıcaklığı 5 C den düģük ise, termostat otomatik olarak ısıtma modunda çalıģmaya baģlayacaktır. Ekranda simgesi olacak ve termostat ısı modunda olacak ve yüksek hızda çalıģacaktır. Oda sıcaklığı 7 C yi geçerse termostat kapanacaktır. DüĢük ısı koruma ayarı: Termostatı kapatın, M tuģuna basın ve 3 saniye basılı turun. Ekranda ON veya OF çıkınca ayar için veya tuģlarına basınız. OF geçersiz düģük ısı korumayı, ON geçerli düģük ısı korumayı ifade eder. Varsayılan ise OF dur. ALARM Sensörlerde bir sorun meydana geldiğinde, fan ve subap termostat tarafından kapatılacak ve ekranda simgesi ve E1 veya E2 görünecektir. E1: Sensör kısa devresi, E2: Sensör açık devresi Isı 55 C den yüksek olursa HI, 0 C den düģük olursa LO ıģığı yanar. Ġntercom HaberleĢme Sistemi Novus Residence de yaklaģık 287 hat kapasiteli dahili iletiģim sistemi mevcuttur.kat malikleri Resepsiyon (F Blok) ve Güvenlik birimine bu dahili iletiģim hatlarından ulaģabileceklerdir. Uydu Yayın ve TV Sistemi Dairelerdeki uydu yayın prizlerinden bağlantı yapıldığında yayınlar net bir Ģekilde alınabilmektedir. Türk sat 1C uydusundan 32 yayın kanalı dekodersiz izlenebilmektedir. Ayrıca Digitürk ve D-smart aboneleri, satın aldıkları digitürk paketlerinin tamamına yayın prizindeki uydu ucuna bağlantı yaparak firma yetkilisi tarafından ayarları yapılarak izleyebilirler. 3.4 Dairenizin Elektrik Kullanımı Dairenizin elektrik tüketimi ile ilgili olarak, bağımsız bir sayacı vardır. Bu sayacın; - Tesisat Numarası, - Sayaç Numarası ve - Konutunuzu teslim aldığınız tarihteki Sayaç Değeri Tarafınızdan doğrulanarak, size teslim edilmiģtir.

15 Abonelik Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım kuruluģu olan Boğaziçi A.ġ. den, TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarafından, gerçekleģtirilmiģtir. Sayacınızı aktifleģtirmek için aboneliği adınıza almanız gerekmektedir. Toprak kaçağını ve yangın tehlikesini önlemek için dairenizde; iki adet daire içi elektrik panosunda, diğeri bloğunuzun bodrum katında bulunan elektrik odasında olmak üzere toplam 3 adet kaçak akım rölesi bulunmaktadır. YapılmıĢ elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni taģındığınız bir yerin elektrik mukavelesini devralmak istediğinizde BOĞAZĠÇĠ Bakırköy ĠĢletme Müdürlüğü'ne baģvurabilirsiniz. (bilgi almak Gerekli Belgeler: Kat maliki ise tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının fotokopisi Ġkametgâh (asıl) Kimlik fotokopisi (aslı görülecek) SözleĢmeyi yapacak kiģi kendi gelemiyorsa noterden onaylı vekâletname Nüfus kâğıdında T.C numarası olmayanlar için T.C Kimlik numarası bilgileri Tesisat numarası veya son gelen fatura fotokopisi Abonelik iģlemlerinin yapılacağı gün sayaçtaki son değer (harcanan KW değeri) Elektrik faturanız düzenli olarak posta kutularınıza dağıtılacaktır. Ġlgili kurum nezdinde herhangi bir sorunla karģılaģmamak için ödemelerinizi aksatmayınız. 4 MEKANĠK TESĠSAT DETAYLARI VE KULLANIMI 4.1 Isıtma & Soğutma Sistemi 2 borulu fan-coil sistemi bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma aynı pompalardan yapılmaktadır.pompalar LOWARA marka olup frekans konvertörlüdür.isıtma ve soğutma tüketimleri daire giriģlerindeki kalorimetrelerden okunup yönetimdeki bilgisayardan faturalandırma iģlemi yapılmaktadır.kazanlar BUDERUS marka olup döküm kazan kullanılmıģtır.kapalı devre bir sistemdir.kazanlar kademeli olarak çalıģmaktadır.doğalgaz ile çalıģmaktadır.33. ve 38. parsel için 2 Ģer adet servis kutusu bulunmaktadır.her parselde 3 adet kazan bulunmaktadır.2 kazan 1 servis kutusuna 3.kazan ise diğer servis kutusuna bağlı olup 300 mbar basınçta çalıģmaktadır.brülörler BALTUR markadır.kazan kapasiteleri; 33. parsel:550 kw 3 adet 38. parsel:750 kw 3 adet Merkezi ısıtma ve sıcak su için doğalgaz kullanılmaktadır. Daire içlerinde doğalgaz kullanılmamaktadır. Isıtma ve Soğutma fancoil 2 borulu sistemi ile yazın soğutma

16 cillerden beslenmektedir. KıĢın ısıtma kazan dairesinden yapılmaktadır. Tüketimleri dairelere ait olan sayaçlarlardaki tüketim değerlerinden faturalandırılmaktadır. 4.2 Dairenizin Sıcak & Soğuk Kullanma Suyu Kullanma suyu depolardan dairelere gelmektedir.depodan önce arıtma kullanılmıģtır.su depoları paslanmaz çelik modüler depolardır.kullanma suyu deposu; daireleri,bahçe sulamayı,sosyal tesisi ve havuzu beslemektedir.bloklara giden hatlarda mekanik odadaki kollektör üzerinde basınç düģürücüler bulunmaktadır.ġski ye ait 33. ve 38. parsel için 1 er adet sayaç bulunmaktadır.tüketimler her birimin kendine ait sayaçlardan okunarak faturalandırılmaktadır. Her dairede soğuk su,sıcak su,sirkülasyon hatlarında sayaç bulunmaktadır.hidroforlar; 33.parsel;4x12 m3/h (3 asıl+1 yedek) (7-8bar),1000 lt/16bar genleģme tankı 38.parsel;alt ve üst zone olarak ayrılmıģtır. Üst zone:3x15m3/h (2 asıl+1 yedek) (8,5-9,5bar),1000 lt/16bar genleģme tankı E Blok kat F Blok kat D Blok hepsi alt zone olarak çalıģmaktadır. E Blok 6.kat ve yukarısı F Blok 8.kat ve yukarısı üst zone olarak çalıģmaktadır. Kazana bağlı olarak boyler ile sıcak su sağlanmaktadır.33. parsel 6 adet boyler, 38.parsel ise 9 adet boyler ile sıcak suyu sağlamaktadır.boylerler BUDERUS markadır.38.parsel yine soğuk su tesisatında olduğu gibi alt ve üst zone olarak ayrılmıģtır. 4.3 Havalandırma Tesisatı: Bütün dairelerdeki WC fanları merkezi sistem otomasyonla çalıģıyor.zaman ayarlıdır.ġsteğe göre çalıģma zamanları ayarlanabiliyor.yarım saat çalıģıp 5 dk duruyor ve bu Ģekilde durum tekrarlanarak sistem 24 saat devrededir. Mutfak aspiratör ve davlumbazları merkezi sistemdir. Kanal içerisine yerleģtirilen basınç sensörüyle daireler içerisine koku karıģımı engellenmektedir. Frekans konvertrlü cihazlar kullanılmıģtır. Garaj egzost aspiratörleri;1.bodrum kat ve 2. bodrum kattaki garaj fanları CO detektörlerine bağlı olarak çalıģmaktadır. CO seviyesi 150 ppm e geldiğinde fanlar devreye giriyor. Hangi katta algılama olduysa o katın cihazları 1.devirde çalıģmaya baģlar. Yangın sinyali geldiğinde de 2.devirde çalıģmaya baģlar. Depolar Taze Hava-Sığınaklar ve Kazan Dairesi fanları sürekli çalıģmaktadır. Yangın Basınçlandırma ve Acil Durum Asansörü Basınçlandırma Fanı da yangın anında sistemden gelen sinyalle 2.devirde devreye girerek çalıģır.

17 4.4 Yangın Sistemi 33 ve 38 parsellerde 2 bodrum katta yangın oadaları bulunmaktadır.her iki parselde de 180 tonluk galvaniz modüler su depoları bulunmaktadır.2 adet elektrikli yangın pompası ve jokey pompa bulunmaktadır.her katta yagın dolabı ve yangın tüpü mevcuttur.yangın merdivenlerinde itfaiye bağlantı ağızları bulunmaktadır.f blokta dairelerde ayrıca sprinkler mevcuttur.bodrum katlarda da yangın dolabı,yangın tüpü ve sprinkler mevcuttur. Gerekli bölgelere yangın tesisatı çekilmiģ olup dairelerdeki su baskınlarına karģı ıslak mahallere konulan dedektörler otoparklardaki CO algılayıcılar daire içerisinde ve ortak alan mahallerdeki duman dedektörleri kurulan merkezi yangın senaryosuna göre birbirleriyle irtibatlı olarak çalıģmaktadır. Bloklarda Mevcut Yangın Tertibatı A1 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları A2 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları A3 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları B BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları C BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları D BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları E BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları F BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları 4.5 Telefon ve Ġnternet Bağlantınız Dairenize ait telefon alt yapısı TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarafından hazırlanmıģtır. Her Bağımsız Bölüm için en az 2 (iki) hatlık harici telefon altyapısı tahsis edilmiģtir. Bakırköy Telekom Müdürlüğü ne bireysel olarak baģvuruda bulunabilirsiniz. Telefon aboneliğinizin iptali için Telekom Müdürlüğü ne baģvurmanız gerekecektir. BaĢvuru ve arıza bildirimlerinizin takibi için Bakırköy Telekom Müdürlüğü ne aģağıdaki bilgilerden eriģebilirsiniz: Bakırköy Telekom Müdürlüğü Telefon: faks: Bakırköy Telekom Müdürlüğü Adresi: Ataköy 9. Kısım Atrium AlıĢveriĢ Merkezi KarĢısı Bakırköy / Ġstanbul 4.6 Otomasyon Sistemi 33. ve 38. parseldeki tüm havalandırma cihazları 2.bodrum kattaki otomasyon (MCC)panosundan çalıģmaktadır.yangın sistemiylede irtibatlıdır.otoparklarda CO dedektörleri ile kontrolü ile sağlanan çift devirli aksiyal fanlar vasıtasıyla otomatik havalandırma ve yangın anında duman tahliye yapılacaktır.co dedektöründen sinyal geldiğinde 1. ve 2. bodrum kata hizmet eden egzost fanları 1. devirde çalıģmaya baģlayacaktır.eğer 1. ve 2. bodrum katlardaki sprinkler sistemi flow switch ten alarm gelirse bu egzost fanı duman tahliyesi için 2. devirde çalıģmaya baģlayacaktır.bu esnada F blokta bulunan yangın merdiveni basınçlandırma fanları ve acil durum asansörü basınçlandırma fanı yangın senaryosu tarafından devreye sokularak çalıģacaktır.mutfak ve WC fanları da devre dıģı bırakılacaktır.

18 WC fanları zaman ayarlı olarak çalıģmaktadır.ġstenilen Ģekilde ayarlanması mümkündür. Mutfak fanları kanal içerisine yerleģtirilen basınç sensörüyle algılama yaparak sistem çalıģmaktadır. Kazan daireleri sürekli egzost ve taze hava akıģı olucak Ģekilde çalıģmaktadır. Depolar taze hava ve sığınaklarda sürekli devrede olacak Ģekilde sisteme bağlanmıģtır. Bütün cihazların kayıģ koptu sinyali MCC panosuna gelmektedir. 4.7 Bahçe Sulama Sistemi Otomatik zaman ayarlı sistemle sulama yapılmaktadır.sulama olarak sprink ve damlama kullanılmıģtır.günde 2 defa sabah ve akģam olarak sulama yapılıyor.sulama için gerekli su kullanma suyu deposundan karģılanmaktadır.2 pompalı ve sıralı çalıģan hidrofordan yeterli su tesisata basılmaktadır. 5 ÇEVRE BĠLGĠLERĠ 5.1 Muhtarlık Emniyet ve Ġtfaiye Bilgileri Novus Residence, Ataköy 5. Kısım Muhtarlığına bağlıdır. Bağlı olduğunuz eski Muhtarlıktan alacağınız nakil ilmühaberi ve size en yakın Nüfus Müdürlüğünden alacağınız TUIK (nüfus sayım belgesi) ile Ataköy 5.Kısım Mahallesi Muhtarlığına baģvurmanız halinde, Muhtarlık kaydınız yapılacaktır. Ayrıca, tarihli 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 8. maddesine göre; Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, aile reislerinin bu Kanuna göre dolduracakları her çeşit bildirimlerin birer örneği sorumlu yöneticiye verilir. Aile Reisinin, Yönetime Kimlik Bildirme mecburiyeti vardır. Muhtarlıktan (veya Yönetim Ofisimizden) temin edebileceğiniz Resmi Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 5 in de tarafınızdan doldurulması ve Yönetim Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir..madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir. Form-5 ler tarafınızdan doldurulup Site Yönetim Müdürlüğüne teslim edildikten sonra, bir kopyaları da, Ataköy Polis Merkez Karakoluna verilecektir. Karakola yapılması

19 gereken bildirimin dıģında, sitemiz sakinlerine ait bu bilgiler üçüncü Ģahıslar nezdinde daima GĠZLĠ tutulacaktır. Muhtar: Canan ERGÜN Telefon: Emniyet Novus Residence ın bulunduğu bölge Bakırköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü nün sorumluluk sınırları içindedir. Bölgemiz; Bakırköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Ataköy Polis Merkez Karakoluna bağlıdır. Karakolun sitemize mesafesi yaklaģık 1 km.dir. Genel çağrılar için; Emniyet Telefon Numarası: 155 Her zaman aranabileceği gibi, Ataköy Polis Merkezi Önleyici Hizmetler Telefon: Ataköy Polis Merkezi Ġhbar Telefon: Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Adresi: Ġncirli cad. Bakırköy-Ġst Telefon: santral: fax: Emniyet Karakolumuz tarafından Novus Residence a Ġkamet etmek üzere taģınanlardan Form 5 özellikle talep edilmektedir. (Bakınız: 5,1 Muhtarlık ĠĢleri) Ġtfaiye Novus Residence in bulunduğu bölge Avrupa Bölge Ġtfaiye Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Ġtfaiyesine bağlıdır. Genel çağrılar için; Ġtfaiye Telefon Numarası: 110 Orman Ġtfaiyesi Telefon Numarası: 177 Her zaman aranabileceği gibi; Avrupa Bölge Ġtfaiye Müdürlüğü Adresi: Zeyrek Mah. Ġtfaiye Cd. No:9 Fatih Bakırköy Ġtfaiye Müdürlüğü Adresi: KoĢu yolu Caddesi No:45 Bölge Müdürlüğü Telefon: Bakırköy Müdürlüğü Telefon: Acil Sağlık Sorunları Genel çağrılar için; Hızır Acil Servis: 112 Her zaman aranabileceği gibi, basit sağlık sorunlarınız için Novus Residence a en yakın Sağlık Ocağı Baymer Sağlık Ocağı dır.

20 Baymer Sağlık Ocağı Adresi: Ataköy 5.Kısım Mah. Dumlupınar Cad. Bakırköy/ ĠSTANBUL Telefon: NOVUS RESĠDENCE SĠTE YÖNETĠMĠ Novus Residence de yaģamınızı kolaylaģtırmak ve sizler için Yönetim Planı ve ilgili mevzuata uygun Ģekilde Yönetsel idari iģleri yapmak, sitenin ortak alanlarındaki altyapı ve tesislerde Yönetim, Teknik ĠĢler, Temizlik, Bahçe ve Güvenlik hizmetlerini vermek üzere bir Yönetim organizasyonu oluģturulmuģtur. Dairenizi teslim aldıktan sonra; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek ve gerekli koordinasyonun sizin için sağlanmasını gerçekleģtirmek için; - ÇalıĢma saatleri içinde aģağıda verilmiģ Yönetim Ofisi telefonlarından ulaģabilirsiniz. KONU ĠLGĠLĠ SABĠT ĠLETĠġĠM YÖNETĠM ve Yönetime bağlı: Teknik, Site Yönetim Güvenlik, Temizlik, Bahçe hizmetleri ve her tür bildiriminiz için Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Novus Residence Site Yönetim Müdürlüğü; Bağımsız Bölümlerin kendi teknik alt yapısı ve konut sahiplerine tahsis edilmiģ özel alanlar hariç olmak üzere, Novus Residence ortak alanlarında; - Yönetim ve Ġdari hizmetleri, - Teknik iģletim, bakım ve onarım hizmetlerini, - Fiziki Güvenlik hizmetlerini, - Ortak alanlar temizliği ve çöp toplama dâhil genel temizlik hizmetlerini, - Bahçe bakımı hizmetlerini sunmak üzere organize olmuģtur. Bunlar dıģında kalan özel hizmet gereksinimleriniz, (konut temizliği, ısıtma soğutma, tadilat ve tamir iģleri vs.) kendi sorumluluğunuzdadır.

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Sitemizde toplu halde yaşamanın düzenini sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011 2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm Sayfa 1. Hazırlık Sınıfı Misyonu 4 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon ġeması

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI! SINAVDAN SONRA KIRMIZI KUTUYA KONULACAKTIR HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008)

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) TRAFĠK KURALLARI VE CEZALAR 1) Kara Yolları Trafik Kanunu na göre; aģağıdakilerden hangilerinin yapılması yasaktır? A. Kanunda belirtilen hız limitlerinin

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı