ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN"

Transkript

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN ,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI ,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE ,- LİRADAN ,- LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 04/04/2002 TARİH VE 39/408 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret unvanı : Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Merkez ve şube adresleri : M.Akif Ersoy Mahallesi 16.Caddesi No:16 Yenimahalle / ANKARA 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : / Ankara Ticaret Sicil Memurluğu 4. Süresi : Süresiz 5. Bilinen Ortak sayısı : Tahminen kişi B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı sermaye tavanı : ,- ii) Çıkarılmış sermayesi : ,- 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 22/03/ /03/ /03/2002 Adı Soyadı (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) T.Silahlı Kuvv.Güç.V , , ,159 T.Polis Teş.Güç.V , , ,424 Özelleştirme İd.Bşk , , ,272 Axa Oyak Sigorta , , ,116 Diğer , TOPLAM Sermayedeki payların % 5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yok 1

2 4. Sermayeyi Temsil Eden Payların: Nama/Hamiline Pay Nominal Toplam Sermayeye Olduğu Tertibi Grubu Değeri (TL) (TL) Oranı (%) Nama 10 A 1.000, ,- 30,27 Hamiline 10 B 1.000, ,- 19,73 Nama 11 A 1.000, ,- 30,27 Hamiline 11 B 1.000, ,- 19,73 5. İmtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8.maddesine göre "Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür." hükmü gereğince A grubu hisse senetlerinin yönetimde imtiyazı vardır. 6. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu'nun seçimi, Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.maddesinde; "Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür." şeklinde belirtilmiştir.denetim Kurulu'nun seçimi ise Ana sözleşmenin "Denetçiler" başlıklı 16.maddesinde; "Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışından 1 ila 3 denetçi seçer." şeklinde belirtilmiştir. 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 'üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar : Yok 8. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esası: Ana sözleşmenin, "Şirketin Kayıtlı Sermayesi ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinde; "A grubu hisse senetleri Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu hisse senetlerinin Yönetim Kurulunun muvafakatı dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir." hükmü gereği A grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri için Yönetim Kurulunun muvafakatı gerekmektedir. Diğer taraftan 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun ile ilgili Tüzüğün 5.maddesi gereğince, Şirketimiz Agrubu nama yazılı hisse senetlerinin devri için ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'ndan da izin alınması gerekmektedir. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 12. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Nama/Hamiline Bir Payın Nominal Pay Nominal Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Oranı (%) A Nama 1.000, ,- 60,55 B Hamiline 1.000, ,- 39,45 TOPLAM 100 2

3 2. a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir; - Duran Varlıklarda Değer Artışı : ,- - İştiraklerde Değer Artışı : -,- - Olağanüstü Yedek Akçeler : -,- - Gayrimenkul Satış Kârı : -,- - İştirak Satış Kârı : -,- b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 12. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Nama/Hamiline Bir Payın Nominal Pay Nominal Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Oranı (%) A Nama 1.000, ,- 60,55 B Hamiline 1.000, ,- 39,45 TOPLAM a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilen 12. tertip hisse senetlerinin üzerinde 14'den 29'a kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. b) Hisse senetlerinin üzerinde 2002 yılından 2011 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve ilk kez 2002 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar: İhraç edilecek 12.tertip A grubu Nama yazılı hisse senetleri imtiyazlı hisse senetleridir. 5. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:bu yönde bir karar alınmamıştır. 6. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları; a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 21 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %100 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi: T.İş Bankası Yenişehir Şubesi nde açılan no lu özel hesaba yatırılacaktır. d) Başvuru şekli: Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız rüçhan hakkı kullanım süresi içinde 6.f bendinde belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 12 No lu yeni pay alma kuponlarını ibraz edecekler ve pay bedellerini yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan özel hesaba peşinen yatırarak hisse senetlerini yine başvurdukları yerlerden teslim alacaklardır. Hisse senetleri, T.İş Bankası nın İstanbul da Gayrettepe, Sirkeci, Üsküdar Şubeleri, Ankara da Yenişehir Şubesi, İzmir de İzmir Şubesi nde fiziki olarak bulundurulacak ve ortaklarımıza teslim edilecek, diğer illerdeki şubelerde hisse senetleri fiziki olarak bulundurulmayacak olup, 12 no lu yeni pay alma kuponunu teslim alarak, rüçhan hakkı bedelini tahsil ettikten sonra ortağa makbuz verecek ve hisse 3

4 senetleri T.İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü nden temin edilerek ortaklarımıza teslim edilecektir. 6.f bendinde belirtilen banka şubeleri ortaklarımızın pay bedellerini özel hesabın bulunduğu banka şubesine anında havale yapacaklardır. e) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. f) Başvuru yerleri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentası olan T.İş Bankası nın; - İstanbul da; Gayrettepe, Sirkeci ve Üsküdar Şubeleri, - Ankara da; Yenişehir Şubesi, - İzmir de ; İzmir Şubesi, - Diğer illerdeki il merkezi konumundaki şubeleri 7. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağıtımı esasları; a) Ortakların ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı: %100 b) Başvuru şekli: Ortaklarımız rüçhan hakkı kullanım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde 6.f bendinde belirtilen yerlere müracaat ederek sahip oldukları hisse senetlerinin 13 no lu yeni pay alma hakkı kuponunu ibraz edecek ve bedelsiz hisse senetlerini alacaklardır. Hisse senetleri, T.İş Bankası nın İstanbul da Gayrettepe, Sirkeci, Üsküdar Şubeleri, Ankara da Yenişehir Şubesi, İzmir de İzmir Şubesi nde fiziki olarak bulundurulacak ve ortaklarımıza teslim edilecek, diğer illerdeki şubelerde hisse senetleri fiziki olarak bulundurulmayacak olup, 13 no lu yeni pay alma kuponu makbuz karşılığında teslim alınacak, hisse senetleri T.İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü nden temin edilerek ortaklarımıza teslim edilecektir. Bu sürenin bitiminden sonra ortaklarımız bedelsiz hisse senetlerini şirket merkezinden alabileceklerdir. c) Bedelsiz hisse senedi alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. 8. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları; a) Halka arz süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Başvuru şekli: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. c) Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. III. SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER 1. Satış fiyatı a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1.000,- TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1.000,- TL b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1.000,- TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerinden az olmamak koşulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında oluşacak fiyat. 4

5 2. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Yok. 3. Satışa aracılık edecek kuruluş ve aracılığın niteliği: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. En iyi gayret aracılığı 4. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: Tahmini toplam maliyet 153 Milyar TL. 5. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri: 9,8 Trilyon TL'lık nakit girişi olacağı tahmin edilmekte olup, sağlanacak nakit girişi ile şirketin mevcut işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. IV. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları : AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 86,367, ,624, ,065,858 A. Hazır Değerler 178, ,360 41,188,502 B. Menkul Kıymetler 709, ,625 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 19,093,093 49,028,568 69,455,772 (Net) 1. Alıcılar ve Alacak Senetleri 18,955,988 48,251,935 69,118, Verilen Depozito ve 3,116 4,624 9,218 Teminat 3. Diğer Ticari Alacaklar 133, , ,519 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2,647 1, ,451 (Net) E. Stoklar 64,727,473 95,881, ,477, İlk Madde ve Malzeme 29,498,569 47,444,812 54,629, Yarı ve Ara Mamuller 15,673,058 29,325,875 44,977, Mamuller (Emtia) 4,325,054 6,775,930 15,671, Diğer Stoklar 7,131,947 6,396,247 12,738, Verilen Sipariş Avansları 8,098,845 5,938,977 6,460,418 F. Diğer Dönen Varlıklar 1,656, ,893 3,092,408 II. DURAN VARLIKLAR 35,866,002 62,317,026 89,423,441 A. Uzun Vadeli Ticari 1, ,977 Alacak.(Net) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar (Net) C. Finansal Duran Varlıklar 1,138,278 1,876,778 3,091,730 (Net) D. Maddi Duran Varlıklar 24,402,112 36,777,610 50,196, Maddi Duran Varlıklar 48,351,010 81,313, ,755,912 (Brüt) 2. Birikmiş Amortismanlar (-) (26,501,386) (46,721,675) (75,768,595) 3. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2,043,134 1,437,475 3,126, Verilen Sipariş Avansları 509, ,662 82,360 E. Maddi Olmayan Duran 1,018, , ,005 Var.(Net) F. Diğer Duran Varlıklar 9,305,908 23,183,249 35,859,336 TOPLAM 122,233, ,941, ,489,299 5

6 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 61,018, ,208, ,199,108 A. Finansal Borçlar 29,532,921 82,352,266 93,701, Banka Kredileri 29,092,528 81,898,351 93,362, Kredi Anapara Taksit ve Faiz. 12,033 11,783 8, Tahvil Anapara Taksit ve Faiz Çıkarılmış Bono ve Senetler Diğer Finansal Borçlar 428, , ,418 B. Ticari Borçlar (Net) 8,734,852 13,507,267 16,571,417 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 2,292,437 7,519,608 7,081,707 D. Alınan Sipariş Avansları 16,317,342 20,342,018 35,433,629 E. Borç ve Gider Karşılıkları 4,141,271 5,487,608 12,410,685 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 24,958,906 26,692, ,594,277 A. Finansal Borçlar 439, ,542 1,954, Banka Kredileri 24,127 12,344 3, Tahviller Diğer Menkul Kıymetler Diğer Finansal Borçlar 414, ,198 1,950,882 B. Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Net) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar D. Alınan Sipariş Avansları 22,536,916 21,795, ,100,003 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,982,985 4,505,003 6,539, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,982,985 4,505,003 6,539, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE 36,256,116 53,040,396 60,695,914 A. Ödenmiş Sermaye 4,900,500 9,801,000 9,801,000 B. Emisyon Primi 64,359 64,359 64,359 C. Yeniden Değerleme Değer Artışı 19,611,702 29,460,124 48,249, Duran Varlıklar. Değer Artışı 19,044,861 28,254,086 45,828, İştiraklerde Değer Artışı 566,841 1,206,038 2,420,990 D. Yedekler 5,364,737 9,229,304 12,734, Yasal Yedekler 767,369 1,303,632 1,576, Olağanüstü Yedekler 4,596,636 7,924,940 11,157, Diğer Yedekler E. Net Dönem Karı (Zararı) 6,314,818 4,485,609 (10,153,827) F. Geçmiş Yıllar Zararı (-) TOPLAM 122,233, ,941, ,489, Ortaklığın son 3 yıllık gelir tabloları: (Milyon TL) A. Brüt Satışlar 82,200, ,959, ,869, Yurtiçi 72,120, ,706, ,726, Yurtdışı 9,580,438 17,841,132 23,897, Diğer 498,923 2,411,931 6,246,066 B. Satışlardan İndirimler (147,107) (367,851) (373,512) C. Net Satışlar 82,053, ,592, ,496,091 D. Satışların Maliyeti (-) (48,785,869) (83,652,828) (137,802,049) Brüt Satış Karı (Zararı) 33,267,237 56,939, ,694,042 E. Faaliyet Giderleri (-) (13,067,872) (23,691,564) (29,465,049) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (4,085,854) (7,495,306) (6,336,629) 2. Pazarlama,Satış ve Dağ.Gider. (4,851,068) (7,943,183) (12,585,169) 3. Genel Yönetim Giderleri (4,130,950) (8,253,075) (10,543,251) Esas Faaliyet Karı (Zararı) 20,199,365 33,247,624 94,228,993 F. Diğer Faal. Gel. ve Karlar (+) 5,053,023 3,540,629 14,942, İştirak-Bağlı Ort. Tem.Gel. 347, , ,479 6

7 2. Faiz ve Diğer Temettü Gel. 1,077,809 38,918 2,753, Diğer Gelir ve Karlar 3,627,575 3,171,281 11,916,663 G. Diğer Faal. Gid. ve Zararları (-) (1,909,430) (3,582,619) (12,931,346) H. Finansman Giderleri (-) (13,945,942) (24,166,655) (100,700,625) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (13,927,054) (24,157,173) (100,680,535) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (18,888) (9,482) (20,090) Faaliyet Karı (Zararı) 9,397,016 9,038,979 (4,460,047) I. Olağanüstü Gel ve Karlar (+) 167, , ,925 J. Olağanüstü Gid. ve Zararlar (-) (430,991) (1,795,375) (6,282,705) Dönem Karı (Zararı) 9,133,049 7,505,724 (10,153,827) K. Öd.Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm. (2,818,231) (3,020,115) - Net Dönem Karı (Zararı) 6,314,818 4,485,609 (10,153,827) V. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Cari Yıl Amortismanları Satışların Maliyeti İçinde Genel Yönetim Giderleri İçinde Aktifleştirilen Finans.Gid Üretim Maliyetine Verilen Satılan Malın Maliyetine Ver Stoklarda Kalan Mad. Dur. Var. Mal.Verilen İştirakler Maliyetine Verilen Diğer Ayrılması Gereken Kıdem ,683,687 Tazminat Karş. 4.Ayrılan Kıdem Tazminat Karş ,683,687 5.Ödenen Kıdem Tazminat Karş ,998 6.Ödenmesi Geciken Sigorta Prim Borçları 7.Olağanüstü Gelir ve Karlar ,925 8.Olağanüstü Gider ve Zararlar ,282,705 9.Personel Giderleri ,748, Stok değerleme yöntemi/ yöntemleri hakkında bilgi: H.A.O.M. H.A.O.M. H.A.O.M. H.A.O.M. : Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 11. Ortaklığın son üç yıllık kar dağıtım tabloları: (Milyon TL) 3. Kar Dağıtım Tabloları TİCARİ KAR 9,133,049 7,505,724 (10,153,826) (+) Kanunen Kabul Edilm.Gid. 2,139,127 4,686,982 4,000,178 (+) Finansman Fonu (-) Finansman Fonu (-) Zarar Mahsubu (-) Yatırım İndirimi 3,391,025 5,068,493 - (-) İştirak Kazançları İst. 347, , ,479 (-) İhracat Gelir İndirimi (Diğer 688, ,015 2,259,844 İndirimler) MALİ KAR 6,844,583 6,110,768 (8,685,971) a) Dönem Karı 9,133,049 7,505,724 - b) Geçmiş Yıllar Zararı

8 c) Ödenecek Vergiler 2,818,231 3,020, Kurumlar Vergisi 2,053,375 1,833, Gelir Vergisi Kesintisi 508, , Diğer Vergi Vb. 256, ,556 - d) Birinci Yasal Yedek Akçe 315, ,280 - e) Dağıtılabilir Dönem Karı 5,999,077 4,261,329 - f) Ortaklara Birinci Temettü 245, ,050 - g) Memur ve İşçilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara İkinci Temettü 2,205, ,050 - j) İkinci Tertip Yasal Yedek 220,523 49,005 - k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler m) Olağanüstü Yedek 3,328,304 3,232, Ortaklığın 31/12/2001 tarihi itibariyle; a) Diğer şahıslar lehine verdiği kefaletlerin tutarı : Yok b) Kullandığı teminat mektuplarının tutarı : Milyon TL. c) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam ipotek tutarı : Yok d) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam sigorta tutarı : Milyon TL yılı mali tabloları Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve şartlı görüş verilmiştir HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu (sayfa 1 ve 2) ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu (sayfa 3) incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Şirket in dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı, dönem için hesaplanan karşılık tutarının geçmiş yıllar karşılık tutarına ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Dönem için hesaplanan karşılık gideri ise, toplam personel sayısının cari yıl sonu itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntemle hesaplanan ve Şirket in mali tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülük tutarlarının, dönem sonu itibariyle çalışan bütün personelin işten çıkarılması durumunda ödenmesi gerekecek toplam yükümlülük tutarından, daha düşük olduğu anlaşılmakla birlikte; çalışan personel sayısının yüksekliği ve herbir personel için hesaplamaya esas brüt hakediş tutarlarına erişilememesi nedenleriyle, tarafımızca toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanamamış ve dolayısıyla eksik ayrılan kıdem tazminatlarının parasal etkisi belirlenememiştir. 3. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki 2. paragrafta belirtilen hususun dışında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2001 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır yılı mali tabloları DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve şartlı görüş verilmiştir. 8

9 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu (sayfa 1 ve 2) ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu (sayfa 3) incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Şirket in dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı, dönem için hesaplanan karşılık tutarının geçmiş yıllar karşılık tutarına ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Dönem için hesaplanan karşılık gideri ise, toplam personel sayısının cari yıl sonu itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntemle hesaplanan ve Şirket in mali tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülük tutarlarının, dönem sonu itibariyle çalışan bütün personelin işten çıkarılması durumunda ödenmesi gerekecek toplam yükümlülük tutarından, daha düşük olduğu anlaşılmakla birlikte; çalışan personel sayısının yüksekliği ve herbir personel için hesaplamaya esas brüt hakediş tutarlarına erişilememesi nedenleriyle, tarafımızca toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanamamış ve dolayısıyla eksik ayrılan kıdem tazminatlarının parasal etkisi belirlenememiştir. 3. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki 2. paragrafta belirtilen hususun dışında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2000 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır yılı mali tabloları DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve şartlı görüş verilmiştir 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu (sayfa 1 ve 2) ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu (sayfa 3) incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle hazırlanan mali tabloları bir başka denetim firmasınca denetlenmiş ve olumlu görüş verilmiştir. 3. Şirket in dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı, dönem için hesaplanan karşılık tutarının geçmiş yıllar karşılık tutarına ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Dönem için hesaplanan karşılık gideri ise, toplam personel sayısının cari yıl sonu itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntemle hesaplanan ve Şirket in mali tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülük tutarlarının, dönem sonu itibariyle çalışan bütün personelin işten ayrılması durumunda ödenmesi gerekecek toplam yükümlülük tutarından, daha düşük olduğu anlaşılmakla birlikte; çalışan personel sayısının yüksekliği ve herbir personel için hesaplamaya esas brüt hakediş tutarlarına erişilememesi nedenleriyle, tarafımızca toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanamamış ve dolayısıyla eksik ayrılan kıdem tazminatlarının parasal etkisi belirlenememiştir. 4. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki 3. paragrafta belirtilen hususun dışında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 1999 tarihindeki gerçek 9

10 mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 14. En son yıllık veya ara mali tabloların yayım tarihinden sonra meydana gelen, mali veya ticari pozisyonu etkileyebilecek önemli değişiklikler: tarihinden itibaren Kıdem Tazminatı Tavanı 1.076,4 Milyon TL.olarak belirlenmiştir. -Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Şubesi ünvanı ile İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesinde açılan şube İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tarihinde tescil edilmiştir. -Mikes A.Ş. nin sermayesini temsil eden hisselerin %72 sinin Aselsan A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin Hisse Devri Anlaşması, Aselsan A.Ş., Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Mikes A.Ş., Destek A.Ş., BAE Systems Inc. ve Zafer Şahin arasında de imzalanmıştır. ASELSAN A.Ş. Hisse Devri Anlaşması kapsamında belirlenmiş olan işlemler tamamlandıktan sonra ortaklık sıfatını kazanacak olup, bu işlemlerin tamamlanmasını takiben Mikes A.Ş. de oluşacak yeni ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir. - Aselsan A.Ş % Destek Elk.Sis.A.Ş. % Savunma Sanayii Müsteşarlığı % Zafer Şahin % 1,25 - Muteber Şahin % Atilla Nazikioğlu % İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği; Sermayesi Ödenmiş Sermayeye İştirakin Faaliyet (Bin TL) İştirak Tutarı Ticaret Unvanı Konusu Esas Ödenmiş (TL) (%) ROKETSAN A.Ş. Muhtelif cins roketlerin 18,500,000 18,500,000 2,775, aksamlarının ve roket yakıtının imali, pazarlama ve satışı ASELSAN-BAKÜ Her tür elektronik cihaz üretimi ve satışı $500,000 $500,000 $500, İştirakin Son Yıl (2000) Cari Yıl Temettü Ticaret Unvanı YDDAF (TL) Net Kar (TL) Alınan (TL) Alınacak (TL) ROKETSAN A.Ş. - 1, ASELSAN-BAKÜ - ($47.070) - - Roketsan A.Ş. ve Aselsan-Bakü Şirketleri bağımsız denetimden geçmemiştir. 10

11 16. İştiraklerin her birinin kar dağıtım politikaları: Roketsan ve Aselsan-Bakü halka açık şirket değildir. Roketsan, 1994 yılından (1993 yılı kârından) itibaren ortaklarına temettü ödemesi yapmaktadır. Aselsan-Bakü şirketi 1998 yılında kurulmuş olup, 1998 ve 2000 yıllarında zarar, 1999 yılında kâr etmiş, ancak temettü ödememiştir. 17. İştiraklerin gelecekteki belli başlı yatırımlarına ilişkin bilgi: Roketsan üretimi için gerekli olan yatırımı tamamlamış, üzerinde çalıştığı muhtelif projeler kapsamında yatırımlar yapmayı planlamaktadır. 18. Ortaklarla ve iştiraklerle, ticari/ticari olmayan borç-alacak ilişkisi : Ticari İlişkiden Kaynaklananlar; Cari Hesap Dönemi İtibariyle, ( ) Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar Axa Oyak Sig ,- -,- TL Vade Bağlı Ortaklık Aselsan-Baku 626 -,- -,- İştirakler Roketsan ,- -,- TL Diğer Menkul Kıy. Aspilsan ,- -,- TL Ticaret Unvanı Alacak Tutarı Ortaklar -,- Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Vade Bağlı Ortaklık Aselsan-Baku ,- -,- Diğer Menkul Kıy. Tülomsaş AXA Oyak Sigorta ya olan ticari borcumuz, sigorta prim borcudur ve %61 oranında artmıştır.roketsan A.Ş. ve Aselsan-Bakü ye olan borcumuz dövizli borç olup sipariş avansından kaynaklanmaktadır. Aspilsan A.Ş. ne olan borç ise faturalı borçtur. Ticari alacaklarımız faturalı satışlardan kaynaklanan alacaklarımızdır.tülomsaş tan olan alacağımız %214 oranında, Aselsan-Bakü den ise %311 oranında artmıştır. Bir Önceki Hesap Dönemi İtibariyle, ( ) Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar Axa Oyak Sig TL Vade 11

12 Bağlı Ortaklık Aselsan-Bakü 292 TL İştirakler Roketsan TL Diğer Menkul Kıy Aspilsan TL Ticaret Unvanı Alacak Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Bağlı Ortaklık Aselsan-Bakü TL Vade İştirakler Roketsan TL Diğer Menkul Kıy Tülomsaş HEAŞ TL Ticari Olmayan İlişkiden Kaynaklananlar; Cari Hesap Dönemi Sonu İtibariyle ( ) Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar Diğer Ortaklar TL Vade Ticaret Unvanı YOK Alacak Tutarı Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Vade Diğer ortaklara Ticari olmayan borçlarımızın tamamı henüz ödemesi yapılmayan kar payı borçlarıdır tarihleri itibariyle; T.S.K.G.V. na 1,196 Milyon TL, AXA Oyak Sigorta ya 202 Milyon TL, Roketsan A.Ş. ye 4,610,804 Milyon TL, Aselsan-Bakü ye 548,652 Milyon TL, Tülomsaş A.Ş. ye 124,951 Milyon TL ve Aspilsan A.Ş. ye ise 659 Milyon TL.satış yapılmıştır. Bir Önceki Hesap Dönemi İtibariyle, Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar T.S.K.G.V TL Diğer Ortaklar TL Vade Ticaret Unvanı Yok Alacak Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Vade 12

13 19. Orta ve uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları: (Milyon TL) Banka Para Faiz Ödeme Planı Unvanı KrediTutarı Birimi Oranı Vadesi Anapara Faiz Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x285 1x102 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x326 1x116 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x x714 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x x356 ödemeli Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x x1.724 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x x862 ödemeli * Fon kaynaklı kredi olup, kredinin geri ödemesiz döneminde faiz oranı %10, geri ödemeli dönemde faiz oranı %35 dir. T.Halk Bankası TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x630 1x161 (Emlakbank) Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli T.Halk Bankası TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x x947 (Emlakbank) Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli T.Halk Bankası TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x250 1x128 (Emlakbank) Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x250 1x64 ödemeli T.Halk Bankası (Emlakbank) 138 TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x35 1x18 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x35 1x9 ödemeli * Fon kaynaklı kredi olup, kredinin geri ödemesiz döneminde faiz oranı %10, geri ödemeli dönemde faiz oranı %25 dir. 20. Tedavüldeki borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler: Yok 13

14 VI. MALİ ANALİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Likidite Oranları a) Cari Oran 1,42 1,13 1,51 b) Likidite Oranı 0,35 0,39 0,67 c) Nakit Oranı 0,01 0,01 0,25 Ortaklığın Kısa Vadeli Borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve işletme sermayesinin yeterliliğini test etmek amacıyla kullanılan Likidite oranları geçmiş üç yıla göre artış göstermiştir. Bu değişimin nedenleri; Dönen Varlıkların, Kısa Vadeli Borçları karşılayabilme gücü olan cari oranın 1999 yılında 1.42 iken, 2001 yılında 1.51 olduğu görülmektedir. Cari oranın daha hassas bir ifadesi olan ve stoklar ile Diğer Dönen Varlıklar dışındaki işletme sermayesinin kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü ölçen Likidite oranı ise (asit-test) 1999 yılında 0.35 iken, 2001 yılında 0.67 olmuştur ve 2000 yıllarında oluşan Likidite oranlarının 2001 yılına göre düşük olmasının en önemli nedeni, Dönen Varlıklar içinde Alıcılar ve özellikle Stoklar kaleminin, Kısa Vadeli Borçlar içinde ise, Banka Kredileri ve Alınan Avansların yüksekliğidir. 2. Faaliyet Oranları a) Aktif Devir Hızı 0,67 0,67 0,77 b) Alacak Devir Hızı 6,86 6,97 6,96 c) Alacakları Tahsil Süresi (Gün) d) Stok Devir Hızı 0,93 0,88 1,02 Ortaklığın işletme faaliyetlerinde kullandığı varlıkların kullanımının etkinlik derecesini ölçen bu oranlar 1999 ve 2000 yıllarında aynı kalmış, 2001 yılında ise Aktif ve Stok Devir hızı artış göstermiştir. Alacak Devir hızı ile Alacakların Tahsil süresi son üç yıl içinde aynı kalmıştır. Bunun nedeni: Satışların yıl içinde dengeli dağılmayıp yılın son üç ayında özellikle Aralık ayında yoğunlaşması Bilançolarda yıl sonu alacak bakiyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Malzeme temin ve imalat süresinin uzun olması, son yıllarda uzun vadeli sözleşmelere ilişkin alınan avansların malzeme temininde kullanılması ve projelerde yeralan subcontractlara yapılan ödemelerin verilen sipariş avanslarının içinde yer alması, malzeme stoklarında üretim ve satışa paralel artışa neden olmaktadır. Stok Devir hızı oranı 1999 yılında 0.93 iken, 2001 yılında artış göstererek 1.02 olmuştur. 3. Finansal Yapı Oranları a) Toplam Borçlar/Öz Sermaye 2,37 2,94 4,58 b) K.V.Borçlar/Aktif Toplamı 0,50 0,62 0,49 c) Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı 0,20 0,13 0,33 d) Maddi Duran Varlıklar/ 0,40 0,46 0,29 Öz Sermaye+Uzun Vadeli Borçlar Ortaklığın varlıklarını finanse etme şeklini gösteren finansal yapı oranlarında geçmiş üç yılda görülen değişmenin nedeni Finansal yapı oranları geçmiş üç yıla göre artış kaydetmiştir. Toplam Borçlar-Özsermaye oranı yıllarında giderek artış göstermiştir. Toplam Kaynaklar içinde, Kısa Vadeli Banka Kredileri ile Alınan Sipariş Avansları en önemli kalemler olarak yeralmaktadır. Satış gelirlerinin yıl içinde dengeli dağılmayıp yılın son aylarında yoğunlaşması dönemiçi nakit ihtiyacının Kısa Vadeli Banka Kredileri ile karşılanmasını gerektirmiştir. Özellikle, yıllara sari büyük projelerin çoğalması ile alınan avansların artışı ve Kısa Vadeli kredi kullanımı Toplam Borçlar-Özsermaye oranını yükseltmiştir. Belirtilen nedenlerin sonucu, Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamı içindeki payını ilk iki yıl artırmış, 2001 yılında ise uzun vadeli alınan sipariş avanslarının artması ve Dövize dayalı Banka Kredilerinin anapara ödemeleri ile oran azalma kaydetmiştir. Maddi Duran Varlıkların 14

15 Özsermaye ve Uzun Vadeli Borçlar içindeki payında ise, ilk iki yıl oranlar artmış, 2001 yılında ise uzun vadeli alınan sipariş avanslarının artması ile azalma kaydetmiştir. 4. Karlılık Oranları a) Net Dönem Karı/Toplam Aktifler 0,05 0,02 - b) Net Dönem Karı/Özsermaye 0,17 0,08 - c) Brüt Kar Marjı 0,41 0,40 0,47 d) Ödenen Vergi vb./dönem Karı 0,31 0,40 - Ortaklığın faaliyet sonucu elde ettiği karlılığın yeterliliğini ölçen karlılık oranlarında son üç yılda meydana gelen değişmenin nedenleri; Ortaklığın faaliyet sonucu elde ettiği karlılığın yeterliliğini ölçen karlılık oranları incelendiğinde, Aktif ve Özsermaye karlılığı ilk iki yılda azalma göstermiştir yılı başında mali ve ekonomik krizin etkisi ile yaşanan kur artışının finansman giderlerinde oluşturduğu aşırı artıştan kaynaklanan Dönem Zararı nedeniyle 2001 yılı oranları oluşmamıştır. Finansman giderlerinin satış gelirleri içindeki payı giderek artmış, 2000 yılında Diğer Faaliyetlerden elde edilen gelirlerin azalması ile Faaliyet zararının az da olsa artması, Faaliyet Karlılığını dolayısıyla, Dönem Karlılığını azaltmıştır. Satış Maliyetlerinin kontrol altına alınması nedeniyle Brüt Satış Karlılığı ilk iki yılda sabit kalmış, 2001 yılında ise artış kaydetmiştir. Dönem Karı üzerinden Ödenen Vergi oranlarında ise, 1999 yılında 0,31 olan oran 2000 yılında artış göstererek 0,40 olmuştur. 5. Mali Yükümlülükleri Karşılama Oranları a) Mali Yükümlülükleri Karşılama Oranı 2,16 1,88 1,12 b) Borç Karşılama Oranı 2,16 1,88 1,12 Bu oranlarda son üç yılda meydana gelen değişmelerin nedenleri: Mali yükümlülükleri karşılama oranlarının yılları arasında gösterdiği değişimin nedeni, Faaliyet Giderleri içinde yeralan AR-GE Giderleri ile Finansman Giderlerinin gösterdiği değişimdir. Uzun vadeli ve tasarıma dayalı siparişlerin yoğun AR-GE çalışmaları ve bu projelere ilişkin alınan avansa rağmen tasarım ve üretim süresince ihtiyaç duyulan finansman gereksinimi, kısa vadeli kredi kullanımı ile karşılanmıştır. Kredi kullanımındaki artış ve özellikle 2001 yılı başında yaşanan mali ve ekonomik krizin etkisi finansman giderlerine yansımıştır. Mali yükümlülükleri karşılama oranları içinde yeralan her iki oran yılları arasında aynı değerleri almasının nedeni, iki oran arasında farklılık gösteren Uzun Vadeli Kredilerin Anapara ve Taksitleri tutarının önemli bir ağırlık taşımamasından ileri gelmektedir. 6. Pay Başına Bilgiler: a) Pay Sayısı b) Pay Başına Net Satışlar (Milyon TL) c) Pay Başına Net Kar (TL) -Adi Paylara ,- -İmtiyazlı Paylara -,- -,- -,- d) Pay Başına Temettü (TL -Adi Paylara ,- -İmtiyazlı Paylara -,- -,- -,- e) Bir Payın Defter Değeri (TL) Büyüme Oranları (%) a) Net Satışlar b) Esas Faaliyet Karı c) Net Kar d) Brüt Satış Karı/Pay Sayısı e) Pay Başına Net Kar f) Pay Başına Temettü

16 8. Fiyat-Kazanç Oranları a) Piyasa Fiyatı (TL) b) Düzeltilmiş Piyasa Fiyatı (TL) ,- c) Toplam Piyasa Değeri (Milyon TL) d) Fiyat/Kazanç Oranı 36,46 31,66 -,- e) Kar Verimi 0,03 0,03 -,- f) Temettü Verimi (%) 1,06 0,69 -,- g) Piyasa Fiyatı/ Defter Değeri 6,35 2,68 3,47 VII. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 1. Ortaklığın genel organizasyon şeması: Genel Kurul Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Genel Müdür Genel Yönetim Bölümleri Mali İşler Haberleşme Cihazları Grup Başkanlığı Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı Mikroelektronik Güdüm ve Elektrooptik Grup Başkanlığı 2. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin: Son 5 Yılda Ortaklıkta Sermaye Payı Adı-Soyadı Görevi Mesleği Üstlendiği Görevler (TL) (%) Bilgi BÜYÜKÜNAL Başkan E.Tümg. Yön.Kur.Başkanlığı (TL) (%) Oltan EVREN Başkan Vekili E.Tümg. Yön.Kur.Bşk. ve Bşk.V. T.S.K.G.V. Temsilcisi Zeyyat URAN Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Reşat DERELLİ Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Dinçer ÖZDAMAR Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Halit Numan ALANSAL Üye E.Tuğa. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Yılmaz ÖZBAKIR Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi 16

17 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında yürüttükleri görevler: Adı-Soyadı Bilgi BÜYÜKÜNAL Oltan EVREN Zeyyat URAN Reşat DERELLİ Dinçer ÖZDAMAR Halit Numan ALANSAL Yılmaz ÖZBAKIR Ortaklık Dışında Aldığı Görevler T.S.K.G.V. Genel Müdürü Yok Yok Yok Yok Yok Yok 4. Yönetimde söz sahibi olan personelin: Akademik Son 5 Yılda Ortaklıkta Sermaye Payı Adı-Soyadı Görevi Mesleği Kariyer Üstlendiği Görevler (TL) (%) Necip Kemal Genel Müdür Elektronik Yüksek Genel Müdür Yok BERKMAN Y.Müh. Lisans Dr.Mahmut Genel Müd.Yrd. Elektronik Doktora Genel Müd.Yrd. Yok KARADENİZ Y.Müh. Cengiz Gen.Müd.Yrd. Elektronik Yüksek Genel Müd.Yrd. Yok ERGENEMAN Y.Müh. Lisans Dr.Zeki Gen.Müd.Yrd. V. Elektronik Doktora Üretim Direktörü Yok KOCABIYIKOĞLU Y.Müh. Mehmet Z. GÜLCÜLER Gen.Müd.Yrd. V. İşletmeci Yüksek Lisans Muhasebe Direktörü Yok 5. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Milyon TL. 6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler ve sermaye payları: Yok. VIII. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER 1. Faaliyet gösterilen sektör, fiili faaliyet konusu ve ortaklığın sektör içindeki yeri, kullanılan teknoloji, hammadde temin koşulları, satış koşulları hakkında bilgi: ASELSAN; elektrik, elektro-optik, optik, mekanik, uzay ve havacılık konularında çeşitli cihaz ve sistemlerin geliştirme, üretim ve ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, taahhüt, inşaat, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. ASELSAN kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler tasarımlayan, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayi kuruluşu haline gelmiştir. ASELSAN ın faaliyet alanına giren konuların tamamına yakın bölümünde rakipleri gelişmiş ülkelerdeki büyük firmalardır. Fiyat ve kalite yönünden rakipleriyle benzer düzeyde olmanın yanısıra; ASELSAN ı onlardan farklı yapan en önemli husus, cihaz ve sistemlerdeki yazılımlara hakimiyeti ve bu nedenle her türlü koşulda müdahale edebilme imkanıdır. ASELSAN ın faaliyetleri kapsamında hammadde gereksiminin karşılanmasını aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz. 17

18 a) ASELSAN yurt içinde ve dışında hassas imalat yapan ender kuruluşlardan biri olup, Baskı devre, Hibrid Devre, Bobinaj, çeşitli plastik ve mekanik parçaların üretimini kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir. b) Yerli sanayinin gelişmesiyle ASELSAN ın yan sanayinin daha da gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Piyasada yaptırılabilecek tüm parçaların yurt içinde diğer firmalardan temin edilmesine çaba gösterilmektedir. c) ASELSAN ın ürettiği ürünler ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik olduğu için, güvenilir olmak zorundadır ve bu güvenilir cihazların üretilebilmesi için gerekli hammaddelerin belirli kalite spesifikasyonlarını sağlaması gerekmektedir. Türkiye deki birçok firma, ürünlerinin kalitesini belgelendirememekte olduğundan ASELSAN ca bu konuda risk alınmaması amacıyla ithalata yönelinmektedir. d) Yurt içinde speklere uygun olarak üretimi mümkün olmayan parçalar ile elektronik komponentler, yurt dışından çeşitli firmalardan temin edilmektedir. e) Özellikle nitelikli Alüminyum gibi hammaddeler yurtiçinden temin edilemediği için, ithalat ile elde edilmektedir. 2. Kullanılan üretim veya imalat teknolojisine ilişkin özet bilgi: A. Radyo Frekans, Mikrodalga ve Anten Tasarım, İmalat ve Test İmkanları : - 20 GHz e kadar aktif, pasif devreler ve çeşitli tipte anten tasarımı, üretimi ve testleri - Anten sistemleri ölçümünde kullanılan yankısız oda ve açık alan anten test sahaları - 40 GHz e kadar Monolitik Mikrodalga Tümleşik Devre (MMIC) tasarım olanakları - Mikrodalga devre paketlenmesine yönelik kalın film hibrid devre tasarımı, üretimi ve paketleme imkanları, B. Analog Tasarım İmkanları : - Düşük frekans devreleri, güç çevirme ve dağıtım devreleri tasarım, imalat ve test imkanları - Servo denetim sistemleri tasarımı, C. Sayısal Tasarım İmkanları : - Çok mikroişlemcili devre, uygulamaya yönelik tümleşik devre (ASIC) ve programlanabilir tümleşik devre tasarımı - Sayısal İşaret İşleme kartları tasarımı ve testleri D. Test Sistemleri İmkanları : - Genel Amaçlı İşlevsel Test Sistemleri Geliştirme - Sistem ve altsistemler için Test Program Set (TPS) Geliştirme - Özel amaçlı test cihazları tasarımı (Special To Type Test Equipment, STTE) - Askeri standartlarda çevre koşulları ve elektromanyetik uyumluluk testleri E. Baskılı Devre İmkanları : - Yüksek yoğunluklu tek, çift ve çokkatlı baskılı devre kart tasarımı ve imalatı, - Esnek baskılı devre kart tasarımı ve imalatı - Yüzey monte teknolojisine uygun baskılı devre kartı imalatı - Mikrodalga frekanslarında kullanılabilecek kalın film hibrid baskılı devre üretimi F. Yazılım Tasarımı : - Uygulamaya özel veya standart platformlar (DOS, Windows, Unix, v.b.) için yazılım tasarımı - Bilgisayar destekli yazılım tasarımı (CASE) - Veri tabanı ve yönetimi - Coğrafi Bilgi Sistemleri - Gerçek zamanlı Mikroişlemci/mikrodenetleyici uygulamaları - Veri haberleşmesi, emniyetli haberleşme, veri yönetimi ve şebeke yönetimi algoritmaları geliştirme G. İşaret İşleme : - Geniş bantlı algılama 18

19 - Sayısal işaret işleme ve analiz teknolojileri - Görüntü işleme teknikleri H. Mekanik ve Elektro-mekanik Tasarım ve Üretim: - Statik ve dinamik kinematik analizi, katı cisim ve yüzey modelleme, mekanizma analizi, sonlu elemanlar modellemesi gibi konularda bilgisayar destekli tasarım imkanları; - Sağlamlaştırma teknikleri ve askeri çevre koşulları uygun tasarım ve test imkanları; - Bilgisayar destekli nümerik kontrollu tezgahlar ile hassas parça üretimi - Hızlı prototip yöntemi ile parça üretimi I. Elektronik Üretim : - Manuel, yarı-otomatik ve otomatik dizgi cihazları ile hızlı ve hassa üretim, - Konformal kaplama, - Hassas işlemler için temiz ortam imkanları, - Kablaj, lehimleme, yapıştırma, potalama, etiketleme ve markalama süreçleri - Yüksek frekans uygulamalarında kullanılan kalın film taban malzemesi üretim, yonga bağlama ve bu süreçlerde kullanılan temiz oda ve test cihazları - Ürün kalite kontrol amaçlı, sıvı-penetrant ve radyografik yöntemler ile tahribatsız (nondestructive) muayene ve test imkanları J. Sistem mühendisliği, sistem tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test teknolojileri ve proje yönetim tecrübesi 3. Önemli nitelikte yeni ürün ve faaliyetler: ASELSAN ın projeleri çoğunlukla yıllara sari satış sözleşmeleri kapsamında yürütülmektedir. Kasım sonu itibariyle üzerimizdeki uzun vadeli siparişlerin toplamı567 Milyon $ tutarındadır. Başlıca proje konularını; TASMUS (Taktik Saha Muhabere Sistemi), Have Quick Hava Yer Telsizleri, Elektronik Harp Sistemleri, Uydu Haberleşme Sistemi, Askeri ve Sivil Telsiz Sistemleri, Sahra Telefonu, Ateş İdare Sistemleri, Teleskobik Görüş Sistemi, Milli Monitör Sistemi, Atış Kontrol ile İlgili Sistemler, Aviyonik Seyrüsefer Yönetim Sistemleri, Termal Silah Dürbünü, Gece Görüş Cihazları, Termal Görüş/Nişan Sistemleri, Aviyonik Termal Görüş Sistemi, Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri, RAPIER SAU ve I-Pack Paketleri Üretimi, Kaideye Monteli Stinger Sistemi, Silahlı Kuvvetlerin muhtelif Modernizasyon Programları olarak sıralayabiliriz. 4. Geçmiş 3 yılda, yıllar itibariyle çalışan sayısı ile bunlarda meydana gelen değişiklikler ve nedenleri: Son durum /03/02 İdari Personel Mühendis Teknik Eleman İşçi Geçici İşçi TOPLAM Sahip olunan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler: Cinsi Mevkii M² Defter Değeri Net (TL) Vergi Değeri (TL) Arazi DENİZLİ 5, VERGİSİZ Arsa MACUNKÖY 660, MACUNKÖY Kullanım Süresi İpotek Tutarı 19

20 MACUNKÖY 176, MACUNKÖY 635, MACUNKÖY 128, MACUNKÖY 2.097, MACUNKÖY 8.948, MACUNKÖY 2.710, MACUNKÖY KÖPRÜÇENESİ KELKAYA TAŞLIGÜNEY KELKAYA TAŞLIGÜNEY MACUNKÖY DENİZLİ 228 VERGİSİZ AKYURT Bina TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY 2.358, TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY 200, TAŞLIGÜNEY 7.843, MACUNKÖY 1.388, MACUNKÖY 4.637, MACUNKÖY 736, MACUNKÖY 418, MACUNKÖY 419, MACUNKÖY 279, MACUNKÖY 475, MACUNKÖY 475, MACUNKÖY 317, MACUNKÖY 456, MACUNKÖY MACUNKÖY 750, MACUNKÖY 137, MACUNKÖY 815, MACUNKÖY 2.740, MACUNKÖY 2.655, MACUNKÖY 3.516, MACUNKÖY 2.739, MACUNKÖY 8.255, MACUNKÖY 3.751, MACUNKÖY 521, MACUNKÖY 1.886, MACUNKÖY 1.090, MACUNKÖY 388, MACUNKÖY 1.523, MACUNKÖY 523, MACUNKÖY 160,

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DIŞKAPI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-16:39:54 Vergi Kimlik Numarası 6130008594 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-12:14:18 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 10.04.2013-17:36:15 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-15:28:49 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DÖRTYOL VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 27.04.2013-11:45:54 0900259577 a.cin80@hotmail.com Ticaret Sicil No 3642 505 6727200 Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 23.04.2016-11:16:23 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı