ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN"

Transkript

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN ,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI ,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE ,- LİRADAN ,- LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 04/04/2002 TARİH VE 39/408 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret unvanı : Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Merkez ve şube adresleri : M.Akif Ersoy Mahallesi 16.Caddesi No:16 Yenimahalle / ANKARA 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : / Ankara Ticaret Sicil Memurluğu 4. Süresi : Süresiz 5. Bilinen Ortak sayısı : Tahminen kişi B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı sermaye tavanı : ,- ii) Çıkarılmış sermayesi : ,- 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 22/03/ /03/ /03/2002 Adı Soyadı (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) T.Silahlı Kuvv.Güç.V , , ,159 T.Polis Teş.Güç.V , , ,424 Özelleştirme İd.Bşk , , ,272 Axa Oyak Sigorta , , ,116 Diğer , TOPLAM Sermayedeki payların % 5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yok 1

2 4. Sermayeyi Temsil Eden Payların: Nama/Hamiline Pay Nominal Toplam Sermayeye Olduğu Tertibi Grubu Değeri (TL) (TL) Oranı (%) Nama 10 A 1.000, ,- 30,27 Hamiline 10 B 1.000, ,- 19,73 Nama 11 A 1.000, ,- 30,27 Hamiline 11 B 1.000, ,- 19,73 5. İmtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8.maddesine göre "Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür." hükmü gereğince A grubu hisse senetlerinin yönetimde imtiyazı vardır. 6. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu'nun seçimi, Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.maddesinde; "Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür." şeklinde belirtilmiştir.denetim Kurulu'nun seçimi ise Ana sözleşmenin "Denetçiler" başlıklı 16.maddesinde; "Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışından 1 ila 3 denetçi seçer." şeklinde belirtilmiştir. 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 'üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar : Yok 8. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esası: Ana sözleşmenin, "Şirketin Kayıtlı Sermayesi ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinde; "A grubu hisse senetleri Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu hisse senetlerinin Yönetim Kurulunun muvafakatı dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir." hükmü gereği A grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri için Yönetim Kurulunun muvafakatı gerekmektedir. Diğer taraftan 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun ile ilgili Tüzüğün 5.maddesi gereğince, Şirketimiz Agrubu nama yazılı hisse senetlerinin devri için ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'ndan da izin alınması gerekmektedir. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 12. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Nama/Hamiline Bir Payın Nominal Pay Nominal Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Oranı (%) A Nama 1.000, ,- 60,55 B Hamiline 1.000, ,- 39,45 TOPLAM 100 2

3 2. a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir; - Duran Varlıklarda Değer Artışı : ,- - İştiraklerde Değer Artışı : -,- - Olağanüstü Yedek Akçeler : -,- - Gayrimenkul Satış Kârı : -,- - İştirak Satış Kârı : -,- b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 12. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Nama/Hamiline Bir Payın Nominal Pay Nominal Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Oranı (%) A Nama 1.000, ,- 60,55 B Hamiline 1.000, ,- 39,45 TOPLAM a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilen 12. tertip hisse senetlerinin üzerinde 14'den 29'a kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. b) Hisse senetlerinin üzerinde 2002 yılından 2011 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve ilk kez 2002 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar: İhraç edilecek 12.tertip A grubu Nama yazılı hisse senetleri imtiyazlı hisse senetleridir. 5. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:bu yönde bir karar alınmamıştır. 6. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları; a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 21 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %100 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi: T.İş Bankası Yenişehir Şubesi nde açılan no lu özel hesaba yatırılacaktır. d) Başvuru şekli: Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız rüçhan hakkı kullanım süresi içinde 6.f bendinde belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 12 No lu yeni pay alma kuponlarını ibraz edecekler ve pay bedellerini yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan özel hesaba peşinen yatırarak hisse senetlerini yine başvurdukları yerlerden teslim alacaklardır. Hisse senetleri, T.İş Bankası nın İstanbul da Gayrettepe, Sirkeci, Üsküdar Şubeleri, Ankara da Yenişehir Şubesi, İzmir de İzmir Şubesi nde fiziki olarak bulundurulacak ve ortaklarımıza teslim edilecek, diğer illerdeki şubelerde hisse senetleri fiziki olarak bulundurulmayacak olup, 12 no lu yeni pay alma kuponunu teslim alarak, rüçhan hakkı bedelini tahsil ettikten sonra ortağa makbuz verecek ve hisse 3

4 senetleri T.İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü nden temin edilerek ortaklarımıza teslim edilecektir. 6.f bendinde belirtilen banka şubeleri ortaklarımızın pay bedellerini özel hesabın bulunduğu banka şubesine anında havale yapacaklardır. e) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. f) Başvuru yerleri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentası olan T.İş Bankası nın; - İstanbul da; Gayrettepe, Sirkeci ve Üsküdar Şubeleri, - Ankara da; Yenişehir Şubesi, - İzmir de ; İzmir Şubesi, - Diğer illerdeki il merkezi konumundaki şubeleri 7. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağıtımı esasları; a) Ortakların ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı: %100 b) Başvuru şekli: Ortaklarımız rüçhan hakkı kullanım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde 6.f bendinde belirtilen yerlere müracaat ederek sahip oldukları hisse senetlerinin 13 no lu yeni pay alma hakkı kuponunu ibraz edecek ve bedelsiz hisse senetlerini alacaklardır. Hisse senetleri, T.İş Bankası nın İstanbul da Gayrettepe, Sirkeci, Üsküdar Şubeleri, Ankara da Yenişehir Şubesi, İzmir de İzmir Şubesi nde fiziki olarak bulundurulacak ve ortaklarımıza teslim edilecek, diğer illerdeki şubelerde hisse senetleri fiziki olarak bulundurulmayacak olup, 13 no lu yeni pay alma kuponu makbuz karşılığında teslim alınacak, hisse senetleri T.İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü nden temin edilerek ortaklarımıza teslim edilecektir. Bu sürenin bitiminden sonra ortaklarımız bedelsiz hisse senetlerini şirket merkezinden alabileceklerdir. c) Bedelsiz hisse senedi alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. 8. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları; a) Halka arz süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Başvuru şekli: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. c) Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. III. SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER 1. Satış fiyatı a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1.000,- TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1.000,- TL b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1.000,- TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerinden az olmamak koşulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında oluşacak fiyat. 4

5 2. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Yok. 3. Satışa aracılık edecek kuruluş ve aracılığın niteliği: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. En iyi gayret aracılığı 4. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: Tahmini toplam maliyet 153 Milyar TL. 5. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri: 9,8 Trilyon TL'lık nakit girişi olacağı tahmin edilmekte olup, sağlanacak nakit girişi ile şirketin mevcut işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. IV. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları : AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 86,367, ,624, ,065,858 A. Hazır Değerler 178, ,360 41,188,502 B. Menkul Kıymetler 709, ,625 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 19,093,093 49,028,568 69,455,772 (Net) 1. Alıcılar ve Alacak Senetleri 18,955,988 48,251,935 69,118, Verilen Depozito ve 3,116 4,624 9,218 Teminat 3. Diğer Ticari Alacaklar 133, , ,519 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2,647 1, ,451 (Net) E. Stoklar 64,727,473 95,881, ,477, İlk Madde ve Malzeme 29,498,569 47,444,812 54,629, Yarı ve Ara Mamuller 15,673,058 29,325,875 44,977, Mamuller (Emtia) 4,325,054 6,775,930 15,671, Diğer Stoklar 7,131,947 6,396,247 12,738, Verilen Sipariş Avansları 8,098,845 5,938,977 6,460,418 F. Diğer Dönen Varlıklar 1,656, ,893 3,092,408 II. DURAN VARLIKLAR 35,866,002 62,317,026 89,423,441 A. Uzun Vadeli Ticari 1, ,977 Alacak.(Net) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar (Net) C. Finansal Duran Varlıklar 1,138,278 1,876,778 3,091,730 (Net) D. Maddi Duran Varlıklar 24,402,112 36,777,610 50,196, Maddi Duran Varlıklar 48,351,010 81,313, ,755,912 (Brüt) 2. Birikmiş Amortismanlar (-) (26,501,386) (46,721,675) (75,768,595) 3. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2,043,134 1,437,475 3,126, Verilen Sipariş Avansları 509, ,662 82,360 E. Maddi Olmayan Duran 1,018, , ,005 Var.(Net) F. Diğer Duran Varlıklar 9,305,908 23,183,249 35,859,336 TOPLAM 122,233, ,941, ,489,299 5

6 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 61,018, ,208, ,199,108 A. Finansal Borçlar 29,532,921 82,352,266 93,701, Banka Kredileri 29,092,528 81,898,351 93,362, Kredi Anapara Taksit ve Faiz. 12,033 11,783 8, Tahvil Anapara Taksit ve Faiz Çıkarılmış Bono ve Senetler Diğer Finansal Borçlar 428, , ,418 B. Ticari Borçlar (Net) 8,734,852 13,507,267 16,571,417 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 2,292,437 7,519,608 7,081,707 D. Alınan Sipariş Avansları 16,317,342 20,342,018 35,433,629 E. Borç ve Gider Karşılıkları 4,141,271 5,487,608 12,410,685 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 24,958,906 26,692, ,594,277 A. Finansal Borçlar 439, ,542 1,954, Banka Kredileri 24,127 12,344 3, Tahviller Diğer Menkul Kıymetler Diğer Finansal Borçlar 414, ,198 1,950,882 B. Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Net) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar D. Alınan Sipariş Avansları 22,536,916 21,795, ,100,003 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,982,985 4,505,003 6,539, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,982,985 4,505,003 6,539, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE 36,256,116 53,040,396 60,695,914 A. Ödenmiş Sermaye 4,900,500 9,801,000 9,801,000 B. Emisyon Primi 64,359 64,359 64,359 C. Yeniden Değerleme Değer Artışı 19,611,702 29,460,124 48,249, Duran Varlıklar. Değer Artışı 19,044,861 28,254,086 45,828, İştiraklerde Değer Artışı 566,841 1,206,038 2,420,990 D. Yedekler 5,364,737 9,229,304 12,734, Yasal Yedekler 767,369 1,303,632 1,576, Olağanüstü Yedekler 4,596,636 7,924,940 11,157, Diğer Yedekler E. Net Dönem Karı (Zararı) 6,314,818 4,485,609 (10,153,827) F. Geçmiş Yıllar Zararı (-) TOPLAM 122,233, ,941, ,489, Ortaklığın son 3 yıllık gelir tabloları: (Milyon TL) A. Brüt Satışlar 82,200, ,959, ,869, Yurtiçi 72,120, ,706, ,726, Yurtdışı 9,580,438 17,841,132 23,897, Diğer 498,923 2,411,931 6,246,066 B. Satışlardan İndirimler (147,107) (367,851) (373,512) C. Net Satışlar 82,053, ,592, ,496,091 D. Satışların Maliyeti (-) (48,785,869) (83,652,828) (137,802,049) Brüt Satış Karı (Zararı) 33,267,237 56,939, ,694,042 E. Faaliyet Giderleri (-) (13,067,872) (23,691,564) (29,465,049) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (4,085,854) (7,495,306) (6,336,629) 2. Pazarlama,Satış ve Dağ.Gider. (4,851,068) (7,943,183) (12,585,169) 3. Genel Yönetim Giderleri (4,130,950) (8,253,075) (10,543,251) Esas Faaliyet Karı (Zararı) 20,199,365 33,247,624 94,228,993 F. Diğer Faal. Gel. ve Karlar (+) 5,053,023 3,540,629 14,942, İştirak-Bağlı Ort. Tem.Gel. 347, , ,479 6

7 2. Faiz ve Diğer Temettü Gel. 1,077,809 38,918 2,753, Diğer Gelir ve Karlar 3,627,575 3,171,281 11,916,663 G. Diğer Faal. Gid. ve Zararları (-) (1,909,430) (3,582,619) (12,931,346) H. Finansman Giderleri (-) (13,945,942) (24,166,655) (100,700,625) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (13,927,054) (24,157,173) (100,680,535) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (18,888) (9,482) (20,090) Faaliyet Karı (Zararı) 9,397,016 9,038,979 (4,460,047) I. Olağanüstü Gel ve Karlar (+) 167, , ,925 J. Olağanüstü Gid. ve Zararlar (-) (430,991) (1,795,375) (6,282,705) Dönem Karı (Zararı) 9,133,049 7,505,724 (10,153,827) K. Öd.Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm. (2,818,231) (3,020,115) - Net Dönem Karı (Zararı) 6,314,818 4,485,609 (10,153,827) V. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Cari Yıl Amortismanları Satışların Maliyeti İçinde Genel Yönetim Giderleri İçinde Aktifleştirilen Finans.Gid Üretim Maliyetine Verilen Satılan Malın Maliyetine Ver Stoklarda Kalan Mad. Dur. Var. Mal.Verilen İştirakler Maliyetine Verilen Diğer Ayrılması Gereken Kıdem ,683,687 Tazminat Karş. 4.Ayrılan Kıdem Tazminat Karş ,683,687 5.Ödenen Kıdem Tazminat Karş ,998 6.Ödenmesi Geciken Sigorta Prim Borçları 7.Olağanüstü Gelir ve Karlar ,925 8.Olağanüstü Gider ve Zararlar ,282,705 9.Personel Giderleri ,748, Stok değerleme yöntemi/ yöntemleri hakkında bilgi: H.A.O.M. H.A.O.M. H.A.O.M. H.A.O.M. : Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 11. Ortaklığın son üç yıllık kar dağıtım tabloları: (Milyon TL) 3. Kar Dağıtım Tabloları TİCARİ KAR 9,133,049 7,505,724 (10,153,826) (+) Kanunen Kabul Edilm.Gid. 2,139,127 4,686,982 4,000,178 (+) Finansman Fonu (-) Finansman Fonu (-) Zarar Mahsubu (-) Yatırım İndirimi 3,391,025 5,068,493 - (-) İştirak Kazançları İst. 347, , ,479 (-) İhracat Gelir İndirimi (Diğer 688, ,015 2,259,844 İndirimler) MALİ KAR 6,844,583 6,110,768 (8,685,971) a) Dönem Karı 9,133,049 7,505,724 - b) Geçmiş Yıllar Zararı

8 c) Ödenecek Vergiler 2,818,231 3,020, Kurumlar Vergisi 2,053,375 1,833, Gelir Vergisi Kesintisi 508, , Diğer Vergi Vb. 256, ,556 - d) Birinci Yasal Yedek Akçe 315, ,280 - e) Dağıtılabilir Dönem Karı 5,999,077 4,261,329 - f) Ortaklara Birinci Temettü 245, ,050 - g) Memur ve İşçilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara İkinci Temettü 2,205, ,050 - j) İkinci Tertip Yasal Yedek 220,523 49,005 - k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler m) Olağanüstü Yedek 3,328,304 3,232, Ortaklığın 31/12/2001 tarihi itibariyle; a) Diğer şahıslar lehine verdiği kefaletlerin tutarı : Yok b) Kullandığı teminat mektuplarının tutarı : Milyon TL. c) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam ipotek tutarı : Yok d) Aktif değerler üzerinde bulunan toplam sigorta tutarı : Milyon TL yılı mali tabloları Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve şartlı görüş verilmiştir HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu (sayfa 1 ve 2) ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu (sayfa 3) incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Şirket in dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı, dönem için hesaplanan karşılık tutarının geçmiş yıllar karşılık tutarına ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Dönem için hesaplanan karşılık gideri ise, toplam personel sayısının cari yıl sonu itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntemle hesaplanan ve Şirket in mali tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülük tutarlarının, dönem sonu itibariyle çalışan bütün personelin işten çıkarılması durumunda ödenmesi gerekecek toplam yükümlülük tutarından, daha düşük olduğu anlaşılmakla birlikte; çalışan personel sayısının yüksekliği ve herbir personel için hesaplamaya esas brüt hakediş tutarlarına erişilememesi nedenleriyle, tarafımızca toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanamamış ve dolayısıyla eksik ayrılan kıdem tazminatlarının parasal etkisi belirlenememiştir. 3. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki 2. paragrafta belirtilen hususun dışında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2001 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır yılı mali tabloları DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve şartlı görüş verilmiştir. 8

9 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu (sayfa 1 ve 2) ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu (sayfa 3) incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Şirket in dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı, dönem için hesaplanan karşılık tutarının geçmiş yıllar karşılık tutarına ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Dönem için hesaplanan karşılık gideri ise, toplam personel sayısının cari yıl sonu itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntemle hesaplanan ve Şirket in mali tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülük tutarlarının, dönem sonu itibariyle çalışan bütün personelin işten çıkarılması durumunda ödenmesi gerekecek toplam yükümlülük tutarından, daha düşük olduğu anlaşılmakla birlikte; çalışan personel sayısının yüksekliği ve herbir personel için hesaplamaya esas brüt hakediş tutarlarına erişilememesi nedenleriyle, tarafımızca toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanamamış ve dolayısıyla eksik ayrılan kıdem tazminatlarının parasal etkisi belirlenememiştir. 3. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki 2. paragrafta belirtilen hususun dışında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2000 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır yılı mali tabloları DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve şartlı görüş verilmiştir 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu (sayfa 1 ve 2) ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu (sayfa 3) incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle hazırlanan mali tabloları bir başka denetim firmasınca denetlenmiş ve olumlu görüş verilmiştir. 3. Şirket in dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı, dönem için hesaplanan karşılık tutarının geçmiş yıllar karşılık tutarına ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Dönem için hesaplanan karşılık gideri ise, toplam personel sayısının cari yıl sonu itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntemle hesaplanan ve Şirket in mali tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülük tutarlarının, dönem sonu itibariyle çalışan bütün personelin işten ayrılması durumunda ödenmesi gerekecek toplam yükümlülük tutarından, daha düşük olduğu anlaşılmakla birlikte; çalışan personel sayısının yüksekliği ve herbir personel için hesaplamaya esas brüt hakediş tutarlarına erişilememesi nedenleriyle, tarafımızca toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplanamamış ve dolayısıyla eksik ayrılan kıdem tazminatlarının parasal etkisi belirlenememiştir. 4. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki 3. paragrafta belirtilen hususun dışında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 1999 tarihindeki gerçek 9

10 mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 14. En son yıllık veya ara mali tabloların yayım tarihinden sonra meydana gelen, mali veya ticari pozisyonu etkileyebilecek önemli değişiklikler: tarihinden itibaren Kıdem Tazminatı Tavanı 1.076,4 Milyon TL.olarak belirlenmiştir. -Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Şubesi ünvanı ile İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesinde açılan şube İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tarihinde tescil edilmiştir. -Mikes A.Ş. nin sermayesini temsil eden hisselerin %72 sinin Aselsan A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin Hisse Devri Anlaşması, Aselsan A.Ş., Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Mikes A.Ş., Destek A.Ş., BAE Systems Inc. ve Zafer Şahin arasında de imzalanmıştır. ASELSAN A.Ş. Hisse Devri Anlaşması kapsamında belirlenmiş olan işlemler tamamlandıktan sonra ortaklık sıfatını kazanacak olup, bu işlemlerin tamamlanmasını takiben Mikes A.Ş. de oluşacak yeni ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir. - Aselsan A.Ş % Destek Elk.Sis.A.Ş. % Savunma Sanayii Müsteşarlığı % Zafer Şahin % 1,25 - Muteber Şahin % Atilla Nazikioğlu % İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği; Sermayesi Ödenmiş Sermayeye İştirakin Faaliyet (Bin TL) İştirak Tutarı Ticaret Unvanı Konusu Esas Ödenmiş (TL) (%) ROKETSAN A.Ş. Muhtelif cins roketlerin 18,500,000 18,500,000 2,775, aksamlarının ve roket yakıtının imali, pazarlama ve satışı ASELSAN-BAKÜ Her tür elektronik cihaz üretimi ve satışı $500,000 $500,000 $500, İştirakin Son Yıl (2000) Cari Yıl Temettü Ticaret Unvanı YDDAF (TL) Net Kar (TL) Alınan (TL) Alınacak (TL) ROKETSAN A.Ş. - 1, ASELSAN-BAKÜ - ($47.070) - - Roketsan A.Ş. ve Aselsan-Bakü Şirketleri bağımsız denetimden geçmemiştir. 10

11 16. İştiraklerin her birinin kar dağıtım politikaları: Roketsan ve Aselsan-Bakü halka açık şirket değildir. Roketsan, 1994 yılından (1993 yılı kârından) itibaren ortaklarına temettü ödemesi yapmaktadır. Aselsan-Bakü şirketi 1998 yılında kurulmuş olup, 1998 ve 2000 yıllarında zarar, 1999 yılında kâr etmiş, ancak temettü ödememiştir. 17. İştiraklerin gelecekteki belli başlı yatırımlarına ilişkin bilgi: Roketsan üretimi için gerekli olan yatırımı tamamlamış, üzerinde çalıştığı muhtelif projeler kapsamında yatırımlar yapmayı planlamaktadır. 18. Ortaklarla ve iştiraklerle, ticari/ticari olmayan borç-alacak ilişkisi : Ticari İlişkiden Kaynaklananlar; Cari Hesap Dönemi İtibariyle, ( ) Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar Axa Oyak Sig ,- -,- TL Vade Bağlı Ortaklık Aselsan-Baku 626 -,- -,- İştirakler Roketsan ,- -,- TL Diğer Menkul Kıy. Aspilsan ,- -,- TL Ticaret Unvanı Alacak Tutarı Ortaklar -,- Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Vade Bağlı Ortaklık Aselsan-Baku ,- -,- Diğer Menkul Kıy. Tülomsaş AXA Oyak Sigorta ya olan ticari borcumuz, sigorta prim borcudur ve %61 oranında artmıştır.roketsan A.Ş. ve Aselsan-Bakü ye olan borcumuz dövizli borç olup sipariş avansından kaynaklanmaktadır. Aspilsan A.Ş. ne olan borç ise faturalı borçtur. Ticari alacaklarımız faturalı satışlardan kaynaklanan alacaklarımızdır.tülomsaş tan olan alacağımız %214 oranında, Aselsan-Bakü den ise %311 oranında artmıştır. Bir Önceki Hesap Dönemi İtibariyle, ( ) Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar Axa Oyak Sig TL Vade 11

12 Bağlı Ortaklık Aselsan-Bakü 292 TL İştirakler Roketsan TL Diğer Menkul Kıy Aspilsan TL Ticaret Unvanı Alacak Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Bağlı Ortaklık Aselsan-Bakü TL Vade İştirakler Roketsan TL Diğer Menkul Kıy Tülomsaş HEAŞ TL Ticari Olmayan İlişkiden Kaynaklananlar; Cari Hesap Dönemi Sonu İtibariyle ( ) Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar Diğer Ortaklar TL Vade Ticaret Unvanı YOK Alacak Tutarı Faiz Oran Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Vade Diğer ortaklara Ticari olmayan borçlarımızın tamamı henüz ödemesi yapılmayan kar payı borçlarıdır tarihleri itibariyle; T.S.K.G.V. na 1,196 Milyon TL, AXA Oyak Sigorta ya 202 Milyon TL, Roketsan A.Ş. ye 4,610,804 Milyon TL, Aselsan-Bakü ye 548,652 Milyon TL, Tülomsaş A.Ş. ye 124,951 Milyon TL ve Aspilsan A.Ş. ye ise 659 Milyon TL.satış yapılmıştır. Bir Önceki Hesap Dönemi İtibariyle, Ticaret Unvanı Borç Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Ortaklar T.S.K.G.V TL Diğer Ortaklar TL Vade Ticaret Unvanı Yok Alacak Tutarı Faiz Oranı Tahakkuk Eden Faiz Para Birimi Vade 12

13 19. Orta ve uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları: (Milyon TL) Banka Para Faiz Ödeme Planı Unvanı KrediTutarı Birimi Oranı Vadesi Anapara Faiz Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x285 1x102 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x326 1x116 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x x714 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x x356 ödemeli Vakıfbank TL %10-%35* İki yıl ödemesiz, x x1.724 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x x862 ödemeli * Fon kaynaklı kredi olup, kredinin geri ödemesiz döneminde faiz oranı %10, geri ödemeli dönemde faiz oranı %35 dir. T.Halk Bankası TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x630 1x161 (Emlakbank) Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli T.Halk Bankası TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x x947 (Emlakbank) Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri ödemeli T.Halk Bankası TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x250 1x128 (Emlakbank) Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x250 1x64 ödemeli T.Halk Bankası (Emlakbank) 138 TL %10-%25** İki yıl ödemesiz, x35 1x18 Toplam 5 yılda 4 eşit taksitte geri x35 1x9 ödemeli * Fon kaynaklı kredi olup, kredinin geri ödemesiz döneminde faiz oranı %10, geri ödemeli dönemde faiz oranı %25 dir. 20. Tedavüldeki borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler: Yok 13

14 VI. MALİ ANALİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Likidite Oranları a) Cari Oran 1,42 1,13 1,51 b) Likidite Oranı 0,35 0,39 0,67 c) Nakit Oranı 0,01 0,01 0,25 Ortaklığın Kısa Vadeli Borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve işletme sermayesinin yeterliliğini test etmek amacıyla kullanılan Likidite oranları geçmiş üç yıla göre artış göstermiştir. Bu değişimin nedenleri; Dönen Varlıkların, Kısa Vadeli Borçları karşılayabilme gücü olan cari oranın 1999 yılında 1.42 iken, 2001 yılında 1.51 olduğu görülmektedir. Cari oranın daha hassas bir ifadesi olan ve stoklar ile Diğer Dönen Varlıklar dışındaki işletme sermayesinin kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü ölçen Likidite oranı ise (asit-test) 1999 yılında 0.35 iken, 2001 yılında 0.67 olmuştur ve 2000 yıllarında oluşan Likidite oranlarının 2001 yılına göre düşük olmasının en önemli nedeni, Dönen Varlıklar içinde Alıcılar ve özellikle Stoklar kaleminin, Kısa Vadeli Borçlar içinde ise, Banka Kredileri ve Alınan Avansların yüksekliğidir. 2. Faaliyet Oranları a) Aktif Devir Hızı 0,67 0,67 0,77 b) Alacak Devir Hızı 6,86 6,97 6,96 c) Alacakları Tahsil Süresi (Gün) d) Stok Devir Hızı 0,93 0,88 1,02 Ortaklığın işletme faaliyetlerinde kullandığı varlıkların kullanımının etkinlik derecesini ölçen bu oranlar 1999 ve 2000 yıllarında aynı kalmış, 2001 yılında ise Aktif ve Stok Devir hızı artış göstermiştir. Alacak Devir hızı ile Alacakların Tahsil süresi son üç yıl içinde aynı kalmıştır. Bunun nedeni: Satışların yıl içinde dengeli dağılmayıp yılın son üç ayında özellikle Aralık ayında yoğunlaşması Bilançolarda yıl sonu alacak bakiyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Malzeme temin ve imalat süresinin uzun olması, son yıllarda uzun vadeli sözleşmelere ilişkin alınan avansların malzeme temininde kullanılması ve projelerde yeralan subcontractlara yapılan ödemelerin verilen sipariş avanslarının içinde yer alması, malzeme stoklarında üretim ve satışa paralel artışa neden olmaktadır. Stok Devir hızı oranı 1999 yılında 0.93 iken, 2001 yılında artış göstererek 1.02 olmuştur. 3. Finansal Yapı Oranları a) Toplam Borçlar/Öz Sermaye 2,37 2,94 4,58 b) K.V.Borçlar/Aktif Toplamı 0,50 0,62 0,49 c) Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı 0,20 0,13 0,33 d) Maddi Duran Varlıklar/ 0,40 0,46 0,29 Öz Sermaye+Uzun Vadeli Borçlar Ortaklığın varlıklarını finanse etme şeklini gösteren finansal yapı oranlarında geçmiş üç yılda görülen değişmenin nedeni Finansal yapı oranları geçmiş üç yıla göre artış kaydetmiştir. Toplam Borçlar-Özsermaye oranı yıllarında giderek artış göstermiştir. Toplam Kaynaklar içinde, Kısa Vadeli Banka Kredileri ile Alınan Sipariş Avansları en önemli kalemler olarak yeralmaktadır. Satış gelirlerinin yıl içinde dengeli dağılmayıp yılın son aylarında yoğunlaşması dönemiçi nakit ihtiyacının Kısa Vadeli Banka Kredileri ile karşılanmasını gerektirmiştir. Özellikle, yıllara sari büyük projelerin çoğalması ile alınan avansların artışı ve Kısa Vadeli kredi kullanımı Toplam Borçlar-Özsermaye oranını yükseltmiştir. Belirtilen nedenlerin sonucu, Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamı içindeki payını ilk iki yıl artırmış, 2001 yılında ise uzun vadeli alınan sipariş avanslarının artması ve Dövize dayalı Banka Kredilerinin anapara ödemeleri ile oran azalma kaydetmiştir. Maddi Duran Varlıkların 14

15 Özsermaye ve Uzun Vadeli Borçlar içindeki payında ise, ilk iki yıl oranlar artmış, 2001 yılında ise uzun vadeli alınan sipariş avanslarının artması ile azalma kaydetmiştir. 4. Karlılık Oranları a) Net Dönem Karı/Toplam Aktifler 0,05 0,02 - b) Net Dönem Karı/Özsermaye 0,17 0,08 - c) Brüt Kar Marjı 0,41 0,40 0,47 d) Ödenen Vergi vb./dönem Karı 0,31 0,40 - Ortaklığın faaliyet sonucu elde ettiği karlılığın yeterliliğini ölçen karlılık oranlarında son üç yılda meydana gelen değişmenin nedenleri; Ortaklığın faaliyet sonucu elde ettiği karlılığın yeterliliğini ölçen karlılık oranları incelendiğinde, Aktif ve Özsermaye karlılığı ilk iki yılda azalma göstermiştir yılı başında mali ve ekonomik krizin etkisi ile yaşanan kur artışının finansman giderlerinde oluşturduğu aşırı artıştan kaynaklanan Dönem Zararı nedeniyle 2001 yılı oranları oluşmamıştır. Finansman giderlerinin satış gelirleri içindeki payı giderek artmış, 2000 yılında Diğer Faaliyetlerden elde edilen gelirlerin azalması ile Faaliyet zararının az da olsa artması, Faaliyet Karlılığını dolayısıyla, Dönem Karlılığını azaltmıştır. Satış Maliyetlerinin kontrol altına alınması nedeniyle Brüt Satış Karlılığı ilk iki yılda sabit kalmış, 2001 yılında ise artış kaydetmiştir. Dönem Karı üzerinden Ödenen Vergi oranlarında ise, 1999 yılında 0,31 olan oran 2000 yılında artış göstererek 0,40 olmuştur. 5. Mali Yükümlülükleri Karşılama Oranları a) Mali Yükümlülükleri Karşılama Oranı 2,16 1,88 1,12 b) Borç Karşılama Oranı 2,16 1,88 1,12 Bu oranlarda son üç yılda meydana gelen değişmelerin nedenleri: Mali yükümlülükleri karşılama oranlarının yılları arasında gösterdiği değişimin nedeni, Faaliyet Giderleri içinde yeralan AR-GE Giderleri ile Finansman Giderlerinin gösterdiği değişimdir. Uzun vadeli ve tasarıma dayalı siparişlerin yoğun AR-GE çalışmaları ve bu projelere ilişkin alınan avansa rağmen tasarım ve üretim süresince ihtiyaç duyulan finansman gereksinimi, kısa vadeli kredi kullanımı ile karşılanmıştır. Kredi kullanımındaki artış ve özellikle 2001 yılı başında yaşanan mali ve ekonomik krizin etkisi finansman giderlerine yansımıştır. Mali yükümlülükleri karşılama oranları içinde yeralan her iki oran yılları arasında aynı değerleri almasının nedeni, iki oran arasında farklılık gösteren Uzun Vadeli Kredilerin Anapara ve Taksitleri tutarının önemli bir ağırlık taşımamasından ileri gelmektedir. 6. Pay Başına Bilgiler: a) Pay Sayısı b) Pay Başına Net Satışlar (Milyon TL) c) Pay Başına Net Kar (TL) -Adi Paylara ,- -İmtiyazlı Paylara -,- -,- -,- d) Pay Başına Temettü (TL -Adi Paylara ,- -İmtiyazlı Paylara -,- -,- -,- e) Bir Payın Defter Değeri (TL) Büyüme Oranları (%) a) Net Satışlar b) Esas Faaliyet Karı c) Net Kar d) Brüt Satış Karı/Pay Sayısı e) Pay Başına Net Kar f) Pay Başına Temettü

16 8. Fiyat-Kazanç Oranları a) Piyasa Fiyatı (TL) b) Düzeltilmiş Piyasa Fiyatı (TL) ,- c) Toplam Piyasa Değeri (Milyon TL) d) Fiyat/Kazanç Oranı 36,46 31,66 -,- e) Kar Verimi 0,03 0,03 -,- f) Temettü Verimi (%) 1,06 0,69 -,- g) Piyasa Fiyatı/ Defter Değeri 6,35 2,68 3,47 VII. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 1. Ortaklığın genel organizasyon şeması: Genel Kurul Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Genel Müdür Genel Yönetim Bölümleri Mali İşler Haberleşme Cihazları Grup Başkanlığı Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı Mikroelektronik Güdüm ve Elektrooptik Grup Başkanlığı 2. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin: Son 5 Yılda Ortaklıkta Sermaye Payı Adı-Soyadı Görevi Mesleği Üstlendiği Görevler (TL) (%) Bilgi BÜYÜKÜNAL Başkan E.Tümg. Yön.Kur.Başkanlığı (TL) (%) Oltan EVREN Başkan Vekili E.Tümg. Yön.Kur.Bşk. ve Bşk.V. T.S.K.G.V. Temsilcisi Zeyyat URAN Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Reşat DERELLİ Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Dinçer ÖZDAMAR Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Halit Numan ALANSAL Üye E.Tuğa. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi Yılmaz ÖZBAKIR Üye E.Tuğg. Yön.Kur.Üyeliği T.S.K.G.V. Temsilcisi 16

17 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında yürüttükleri görevler: Adı-Soyadı Bilgi BÜYÜKÜNAL Oltan EVREN Zeyyat URAN Reşat DERELLİ Dinçer ÖZDAMAR Halit Numan ALANSAL Yılmaz ÖZBAKIR Ortaklık Dışında Aldığı Görevler T.S.K.G.V. Genel Müdürü Yok Yok Yok Yok Yok Yok 4. Yönetimde söz sahibi olan personelin: Akademik Son 5 Yılda Ortaklıkta Sermaye Payı Adı-Soyadı Görevi Mesleği Kariyer Üstlendiği Görevler (TL) (%) Necip Kemal Genel Müdür Elektronik Yüksek Genel Müdür Yok BERKMAN Y.Müh. Lisans Dr.Mahmut Genel Müd.Yrd. Elektronik Doktora Genel Müd.Yrd. Yok KARADENİZ Y.Müh. Cengiz Gen.Müd.Yrd. Elektronik Yüksek Genel Müd.Yrd. Yok ERGENEMAN Y.Müh. Lisans Dr.Zeki Gen.Müd.Yrd. V. Elektronik Doktora Üretim Direktörü Yok KOCABIYIKOĞLU Y.Müh. Mehmet Z. GÜLCÜLER Gen.Müd.Yrd. V. İşletmeci Yüksek Lisans Muhasebe Direktörü Yok 5. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Milyon TL. 6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler ve sermaye payları: Yok. VIII. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER 1. Faaliyet gösterilen sektör, fiili faaliyet konusu ve ortaklığın sektör içindeki yeri, kullanılan teknoloji, hammadde temin koşulları, satış koşulları hakkında bilgi: ASELSAN; elektrik, elektro-optik, optik, mekanik, uzay ve havacılık konularında çeşitli cihaz ve sistemlerin geliştirme, üretim ve ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, taahhüt, inşaat, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. ASELSAN kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler tasarımlayan, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayi kuruluşu haline gelmiştir. ASELSAN ın faaliyet alanına giren konuların tamamına yakın bölümünde rakipleri gelişmiş ülkelerdeki büyük firmalardır. Fiyat ve kalite yönünden rakipleriyle benzer düzeyde olmanın yanısıra; ASELSAN ı onlardan farklı yapan en önemli husus, cihaz ve sistemlerdeki yazılımlara hakimiyeti ve bu nedenle her türlü koşulda müdahale edebilme imkanıdır. ASELSAN ın faaliyetleri kapsamında hammadde gereksiminin karşılanmasını aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz. 17

18 a) ASELSAN yurt içinde ve dışında hassas imalat yapan ender kuruluşlardan biri olup, Baskı devre, Hibrid Devre, Bobinaj, çeşitli plastik ve mekanik parçaların üretimini kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir. b) Yerli sanayinin gelişmesiyle ASELSAN ın yan sanayinin daha da gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Piyasada yaptırılabilecek tüm parçaların yurt içinde diğer firmalardan temin edilmesine çaba gösterilmektedir. c) ASELSAN ın ürettiği ürünler ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik olduğu için, güvenilir olmak zorundadır ve bu güvenilir cihazların üretilebilmesi için gerekli hammaddelerin belirli kalite spesifikasyonlarını sağlaması gerekmektedir. Türkiye deki birçok firma, ürünlerinin kalitesini belgelendirememekte olduğundan ASELSAN ca bu konuda risk alınmaması amacıyla ithalata yönelinmektedir. d) Yurt içinde speklere uygun olarak üretimi mümkün olmayan parçalar ile elektronik komponentler, yurt dışından çeşitli firmalardan temin edilmektedir. e) Özellikle nitelikli Alüminyum gibi hammaddeler yurtiçinden temin edilemediği için, ithalat ile elde edilmektedir. 2. Kullanılan üretim veya imalat teknolojisine ilişkin özet bilgi: A. Radyo Frekans, Mikrodalga ve Anten Tasarım, İmalat ve Test İmkanları : - 20 GHz e kadar aktif, pasif devreler ve çeşitli tipte anten tasarımı, üretimi ve testleri - Anten sistemleri ölçümünde kullanılan yankısız oda ve açık alan anten test sahaları - 40 GHz e kadar Monolitik Mikrodalga Tümleşik Devre (MMIC) tasarım olanakları - Mikrodalga devre paketlenmesine yönelik kalın film hibrid devre tasarımı, üretimi ve paketleme imkanları, B. Analog Tasarım İmkanları : - Düşük frekans devreleri, güç çevirme ve dağıtım devreleri tasarım, imalat ve test imkanları - Servo denetim sistemleri tasarımı, C. Sayısal Tasarım İmkanları : - Çok mikroişlemcili devre, uygulamaya yönelik tümleşik devre (ASIC) ve programlanabilir tümleşik devre tasarımı - Sayısal İşaret İşleme kartları tasarımı ve testleri D. Test Sistemleri İmkanları : - Genel Amaçlı İşlevsel Test Sistemleri Geliştirme - Sistem ve altsistemler için Test Program Set (TPS) Geliştirme - Özel amaçlı test cihazları tasarımı (Special To Type Test Equipment, STTE) - Askeri standartlarda çevre koşulları ve elektromanyetik uyumluluk testleri E. Baskılı Devre İmkanları : - Yüksek yoğunluklu tek, çift ve çokkatlı baskılı devre kart tasarımı ve imalatı, - Esnek baskılı devre kart tasarımı ve imalatı - Yüzey monte teknolojisine uygun baskılı devre kartı imalatı - Mikrodalga frekanslarında kullanılabilecek kalın film hibrid baskılı devre üretimi F. Yazılım Tasarımı : - Uygulamaya özel veya standart platformlar (DOS, Windows, Unix, v.b.) için yazılım tasarımı - Bilgisayar destekli yazılım tasarımı (CASE) - Veri tabanı ve yönetimi - Coğrafi Bilgi Sistemleri - Gerçek zamanlı Mikroişlemci/mikrodenetleyici uygulamaları - Veri haberleşmesi, emniyetli haberleşme, veri yönetimi ve şebeke yönetimi algoritmaları geliştirme G. İşaret İşleme : - Geniş bantlı algılama 18

19 - Sayısal işaret işleme ve analiz teknolojileri - Görüntü işleme teknikleri H. Mekanik ve Elektro-mekanik Tasarım ve Üretim: - Statik ve dinamik kinematik analizi, katı cisim ve yüzey modelleme, mekanizma analizi, sonlu elemanlar modellemesi gibi konularda bilgisayar destekli tasarım imkanları; - Sağlamlaştırma teknikleri ve askeri çevre koşulları uygun tasarım ve test imkanları; - Bilgisayar destekli nümerik kontrollu tezgahlar ile hassas parça üretimi - Hızlı prototip yöntemi ile parça üretimi I. Elektronik Üretim : - Manuel, yarı-otomatik ve otomatik dizgi cihazları ile hızlı ve hassa üretim, - Konformal kaplama, - Hassas işlemler için temiz ortam imkanları, - Kablaj, lehimleme, yapıştırma, potalama, etiketleme ve markalama süreçleri - Yüksek frekans uygulamalarında kullanılan kalın film taban malzemesi üretim, yonga bağlama ve bu süreçlerde kullanılan temiz oda ve test cihazları - Ürün kalite kontrol amaçlı, sıvı-penetrant ve radyografik yöntemler ile tahribatsız (nondestructive) muayene ve test imkanları J. Sistem mühendisliği, sistem tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test teknolojileri ve proje yönetim tecrübesi 3. Önemli nitelikte yeni ürün ve faaliyetler: ASELSAN ın projeleri çoğunlukla yıllara sari satış sözleşmeleri kapsamında yürütülmektedir. Kasım sonu itibariyle üzerimizdeki uzun vadeli siparişlerin toplamı567 Milyon $ tutarındadır. Başlıca proje konularını; TASMUS (Taktik Saha Muhabere Sistemi), Have Quick Hava Yer Telsizleri, Elektronik Harp Sistemleri, Uydu Haberleşme Sistemi, Askeri ve Sivil Telsiz Sistemleri, Sahra Telefonu, Ateş İdare Sistemleri, Teleskobik Görüş Sistemi, Milli Monitör Sistemi, Atış Kontrol ile İlgili Sistemler, Aviyonik Seyrüsefer Yönetim Sistemleri, Termal Silah Dürbünü, Gece Görüş Cihazları, Termal Görüş/Nişan Sistemleri, Aviyonik Termal Görüş Sistemi, Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri, RAPIER SAU ve I-Pack Paketleri Üretimi, Kaideye Monteli Stinger Sistemi, Silahlı Kuvvetlerin muhtelif Modernizasyon Programları olarak sıralayabiliriz. 4. Geçmiş 3 yılda, yıllar itibariyle çalışan sayısı ile bunlarda meydana gelen değişiklikler ve nedenleri: Son durum /03/02 İdari Personel Mühendis Teknik Eleman İşçi Geçici İşçi TOPLAM Sahip olunan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler: Cinsi Mevkii M² Defter Değeri Net (TL) Vergi Değeri (TL) Arazi DENİZLİ 5, VERGİSİZ Arsa MACUNKÖY 660, MACUNKÖY Kullanım Süresi İpotek Tutarı 19

20 MACUNKÖY 176, MACUNKÖY 635, MACUNKÖY 128, MACUNKÖY 2.097, MACUNKÖY 8.948, MACUNKÖY 2.710, MACUNKÖY KÖPRÜÇENESİ KELKAYA TAŞLIGÜNEY KELKAYA TAŞLIGÜNEY MACUNKÖY DENİZLİ 228 VERGİSİZ AKYURT Bina TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY 2.358, TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY TAŞLIGÜNEY 200, TAŞLIGÜNEY 7.843, MACUNKÖY 1.388, MACUNKÖY 4.637, MACUNKÖY 736, MACUNKÖY 418, MACUNKÖY 419, MACUNKÖY 279, MACUNKÖY 475, MACUNKÖY 475, MACUNKÖY 317, MACUNKÖY 456, MACUNKÖY MACUNKÖY 750, MACUNKÖY 137, MACUNKÖY 815, MACUNKÖY 2.740, MACUNKÖY 2.655, MACUNKÖY 3.516, MACUNKÖY 2.739, MACUNKÖY 8.255, MACUNKÖY 3.751, MACUNKÖY 521, MACUNKÖY 1.886, MACUNKÖY 1.090, MACUNKÖY 388, MACUNKÖY 1.523, MACUNKÖY 523, MACUNKÖY 160,

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı