LOGO KULLANIM TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOGO KULLANIM TALİMATI"

Transkript

1 Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo ve markanın kullanımının nasıl olacağını içerir. 2. SORUMLULAR PGM Gözetim, Belgelendirilmiş kuruluşlar sorumludur. 3. TANIMLAR PGM logosu: PGM nin kendi ismini tanıtmak için kullandığı logodur.! PGM Sertifika Markası: PGM tarafından belgelendirilmiş kuruluşların hangi standarda belgelendirildiklerini gösteren sertifika üzerine işaretlenmiş olan logodur. PGM Bayrak Markası: PGM tarafından belgelendirilmiş kuruluşların hangi standarda belgelendirildiklerini gösteren bayrak logosudur. Masa bayrakları ( 13x25 cm )

2 Sayfa No 2/15 Gönder bayrakları ( 60x90 cm ) 4. UYGULAMA 4.1. PGM logosunun kullanımı ve formatı 1. PGM logosu, yönetim sistemi PGM tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek yönetim sistemi belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir 2. PGM den belge almaya hak kazanan firmalar, PGM logosu, belgesi ve akreditasyon markasını, bu talimatta yazan şartlara ve TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar rehberindeki kurallara (Bakınız: / Rehberler/ R10 06) göre kullanmak durumundadır. 3. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde PGM ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. 4. PGM logoları ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. 5. PGM logoları ve akreditasyon Markası, ürün veya hizmet onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz. 6. Firma logoları ve akreditasyon Markası, kırtasiye malzemeleri; reklâm, tanıtım veya benzer amaçlı yayınlarda, broşürlerde veya materyallerde kullanabilir.

3 Sayfa No 3/15 7. TÜRKAK Akreditasyon Logosu; Taşıtların üzerinde Binaların veya bayrakların üzerinde Kart ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası, yukarıda belirtilenlerin dışında kullanıldığı yerlerde PGM Logosu ile ilişkili şekilde olmalı (Madde 5.1); PGM logosu veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır. 8. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olsa dahi PGM tarafından Kalite Sistem Belgelendirilmesi yapılmış bir laboratuar, düzenlediği deney raporları veya sertifikalarında TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanamaz. 9. Belge ve logolar üçüncü tarafa devredilemez. 10. PGM Logolarının orjinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logolar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez. 11. Logoların renkli halleri adresinde mevcut olup ilgili logoların baskı hazırlığında PGM ile irtibat sağlanmalıdır. 12. Yukarıda tanımda gösterilen formatta - renkte ve ebatta kullanılmalıdır. 13. Standarda ilişkin numara tanımlardaki PGM markası altındaki gibi logonun tam altında logoyu merkezleyecek şekilde konması gerekir. 14. A4 kağıdından büyük olan dökümanlarda ( eni 30 cm geçmemesi gerekir ) PGM den bu boyuttaki doküman için yeniden logo istenmesi gerekir. 15. Logada kullanılacak Pantone kodları Gri : 430, Mavi : 293 C, Siyah dır. 16. Bayrak ölçüleri masa için 13x25 cm, gönder bayrağı için 60x90 cm olacaktır. 17. Sertifikalarda yazılacak olan standart bilgileri ISO 9001 Mavi, ISO Yeşil ve OHSAS bayrak kırmızısı ile ifade edilmektedir. 18. Bayraklarda kullanılan şeritler ISO 9001 için 293 C Mavi, ISO için Yeşil, OHSAS için Bayrak Kırmızısı olacaktır. 19. Markanın içinde yer alan logonun yüksekliği min 20 mm olmalıdır. 20. PGM Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka; Belgelendirilmiş kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.

4 Sayfa No 4/15 Belgelendirilmiş kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır. Her bir belgelendirme için aynı malzeme üzerine birden fazla basılmamalıdır. 21. Marka hologram veya kabartma olarak kullanılabilir. 22. Logoda herhangi bir tadilat (oynama) yapılamaz. 23. Kullanılacak olan zemin renkli ise marka beyaz bir fon içine alınmalıdır PGM logosunun tanıtım ve reklamlarda kullanımı 1. PGM markası kuruluşun statüsü hakkında yanlış bilgilendirme yapacak şekilde kullanılmamalıdır. 2. Bu talimattaki şartları karşılıyor olmak koşuluyla kuruluşlar markayı reklam, tanıtım, kırtasiye veya benzeri tanıtımlarda kullanabilirler. 3. Tanıtım Malzemeleri. terimi ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. 4. Antetli kağıtlarda kullanılan logo elektronik ortamda gönderilen ile uyuşmalıdır. 5. Kartvizitler üzerinde kuruluşun belgelendirilmesi ile ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. 6. Kuruluş üzerine marka koyacağı her türlü malzemeyi kullanıma almadan önce PGM nin onayını almalıdır. 7. Belgelendirme kapsamında olmayan konularda kuruluş bir teklif verecekse eğer teklifte; Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

5 Sayfa No 5/ CE Uygunluk İşareti ve Kullanımı 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar /142/AT Ek III e ve 97/23/AT Ek-VI ya göre düzenlenen CE Uygunluk İşareti ve tanımlar; cihaza görülebilir,kolayca okunabilir ve silinmez bir şekilde takılır. Tanıtım etiketi yeniden kullanılmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 2. CE Uygunluk işaretinin anlamı ve şekil itibariyle üçüncü tarafları kandırmasına imkan verecek işaretlerin cihazlara takılması yasaktır. CE işaretinin görünüşünü ve okunuşunu etkilememesi koşuluyla diğer işaretler cihaza veya tanıtım plakalarına eklenebilir. CE İşaretinin Uygunsuz kullanımı 1.Direktifteki Madde 8 deki hükümler saklı kalmak kaydı ile Yetkili Kamu Kuruluşu CE işaretinin usule aykırı verildiğini belirlerse, üretici ürünün CE işaretiyle ilgili hükümlere uymasını ve ihlalin sona ermesini sağlamak zorundadır. 2.CE İşaretinin kullanımının usule aykırılığı devam ederse, PGM söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayacak önlemleri ya da madde 8 deki işlemlere uygun olarak cihazın piyasadan çekilmesini sağlayacak tüm önlemleri alır. CE Uygunluk İşareti, CE harflerini aşağıdaki şekilde içerecektir, 1.CE Uygunluk İşareti küçültülür veya büyütülürse,aşağıdaki çizimde verilen oranlar korunmalıdır. 2.CE Uygunluk işaretinin çeşitli bileşenleri, 5mm den az olmamak şartı ile, aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.

6 Sayfa No 6/15 Etiket; KARTAL Tel: CİHAZ TANIMI : OCAK MODEL : SUOG 6065 TİP : A1 Qn Kw(Hi) : 4*3,5 Qn Kw(Hi) : 14 Kw SERİ NUMARASI : SUOG ÜRETİM TARİHİ : ÜLKE : TR P (mbar) : G20-2H-20 mbar KATAGORİ : II 2H3B/P 2010 PROD.ID.NR. CE2010GAD080003

7 Sayfa No 7/15 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar CE Uygunluk İşareti 1. CE uygunluk işareti, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-VI) daki modele göre "CE" harflerinden oluşmaktadır. CE uygunluk işareti, üretim kontrol aşamasında devreye giren onaylanmış kuruluşun bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kimlik kayıt numarası ile birlikte verilir. 2.CE uygunluk işareti, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I) in 3.2 maddesinde tanımlanan son değerlendirmeye uygun olan veya bitmiş durumda olan ve 6 ncı maddede belirtilen her bir basınçlı ekipmana veya donanımına görülebilir, kolay okunur ve silinmez bir şekilde iliştirilir. 3.Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen donanımı oluşturan her bir basınçlı ekipmana CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi gerekmez. Basınçlı ekipmanın parçalarından halihazırda CE uygunluk işareti taşıyanlar, donanıma dahil edilirken işareti taşımaya devam eder. 4.Basınçlı ekipmanın veya donanımının, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren, diğer Yönetmeliklere de tabi olması halinde, söz konusu CE uygunluk işareti basınçlı ekipmanın veya donanımının aynı zamanda diğer Yönetmeliğin koşullarına da uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin ilgili hükümleri ve diğer ayrıntılar cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir. 5.Basınçlı ekipman veya donanıma, CE uygunluk işaretinin formu veya anlamı ile ilgili üçüncü kişilerin yanlış anlamasına yol açabilecek şekilde işaretler iliştirilemez. CE uygunluk işaretinin görünürlüğünü ve okunurluğunu etkilemeyecekse diğer işaretlemeler basınçlı ekipman veya donanımına iliştirilebilir. CE uygunluk işaretinin uygunsuz iliştirilmesi 1.Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki hükümler saklı kalmak üzere CE uygunluk işaretinin uygunsuz kullanımında aşağıdaki hükümler uygulanır. 2.Şayet Bakanlık, CE uygunluk işaretinin uygunsuz iliştirildiğini tespit ederse, imalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi ürünü, CE uygunluk işareti ile ilgili koşullara uygun hale getirilmesi ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

8 Sayfa No 8/15 3. Uygunsuzluk devam edecek olursa Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının durdurulması veya kısıtlanması veya bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yöntemlere uygun olarak piyasadan toplatılması için kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli bütün tedbirleri alır. 4. CE İşareti uygunsuz kullanıldığı takdirde 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır. Kap veya tanıtım plakası, asgari aşağıdaki bilgileri taşımak zorundadır. -Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS, -Azami çalışma sıcaklığı 0C cinsinden Tmax, -Asgari çalışma sıcaklığı 0C cinsinden Tmin, -İmalatçının ismi ya da markası, -Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası, -CE uygunluk iaşretinin vurulduğu yılın son iki rakamı, -Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

9 Sayfa No 9/15 305/2011/EU Yapı malzemeleri CE İşaretinin kullanımı CE uygunluk işareti, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. CE işareti taşıyan ve beraberinde 30/12/2006 tarihli ve L396 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi nde yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Regülasyon (1907/2006/EC) un 31 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca talep edilen bilgilerle birlikte Performans Beyanı olan yapı malzemelerinin, beyan edilmiş performansların Türkiye deki kullanımı için gereklilikleri karşılaması kaydıyla, Türkiye de piyasaya arzına ve kullanımına izin verilir. İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. Ulusal düzenlemelerde uyumlaştırılmış standart kapsamındaki bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklerine ilişkin performansının uygunluğunun teyidi ve işaretlemesi için CE işareti dışında bir referans verilemez veya CE işaretinin aranmayacağına dair herhangi bir hüküm getirilemez. CE işareti taşıyan herhangi bir yapı malzemesi; beyan edilen performans değerleri kullanım amacı için istenen gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu iktisadî teşekküllerinin veya kamusal yetkilerle donatılmış ya da tekel konumunda faaliyette bulunan özel ya da kamu teşebbüslerinin koyduğu kurallar ve şartlar gerekçe gösterilerek kullanımı engellenemez. CE işaretinin iliştirilmesi CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir. CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını, mevcut ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

10 Sayfa No 10/15 CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte kullanılabilir. Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk 53 üncü maddede belirtilen hususlar saklı kalmak şartı ile Bakanlık; a) CE işaretlemesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerin ihlal edilerek konulması, b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, CE işaretlemesinin gerektiği halde iliştirilmemesi, c) 7 nci maddede belirtilen durumlar hariç, gerektiği halde, 6 ncı madde uyarınca, performans beyanının hazırlanmaması, ç) Performans beyanının 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddelere uygun şekilde hazırlanmaması, d) Teknik dosyanın tamamlanmamış olması veya hiç bulunmaması Hallerinden birinin tespitinde, ilgili iktisadi işletmeden uygunsuzluğun giderilmesini ister. Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulunmasının kısıtlanması veya yasaklanması için her türlü tedbiri alır veya piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesini temin eder. 94/9/AT Muhtemel patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik CE Uygunluk İşareti CE uygunluk işareti CE harflerinden oluşur. Kullanılacak işaretleme şekli ilgili Yönetmelik Ek X da gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 94/9/AT Yönetmeliği Ek X CE uygunluk işareti aşağıdaki şekilde yer alan CE harflerinden oluşur:

11 Sayfa No 11/15 İşaretin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulmalıdır. CE uygunluk işaretinin çeşitli bileşenleri 5 mm den az olmamak üzere hemen hemen aynı düşey boyutta olmalıdır. Küçük ölçekli teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazlar için bu asgari boyuttan vazgeçilebilir. CE Uygunluk İşareti İliştirilmesi (Uygunluk Değerlendirme Prosedürü) (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Gerektiğinde bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen cihazlar da dahil olmak üzere, teçhizatın uygunluğunun değerlendirilmesi ile ilgili prosedürler aşağıdaki gibidir. 1) I. ve II. Grup Teçhizat, M1 ve 1 kategorisindeki teçhizat; İmalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek III te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak; Ek IV te belirtilen Üretim Kalite Güvencesine ilişkin prosedürü veya Ek V te belirtilen Ürün Doğrulamasına ilişkin prosedürü takip eder. 2) I ve II. Grup Teçhizat, M2 ve 2 kategorisindeki teçhizat; İmalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi, bu grup ve kategorilerdeki içten yanmalı motor ve elektrikli teçhizat bakımından CE uygunluk işaretini iliştirilebilmek için Ek III te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak; Ek VI da belirtilen Tipe Uygunluk ile ilgili prosedürü veya Ek VII de belirtilen Ürün Kalite Güvencesi ile ilgili prosedürü takip eder.

12 Sayfa No 12/15 Bu grup ve kategorilerdeki diğer teçhizat bakımından imalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işaretini iliştirebilmek için Ek VIII de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder ve Ek VIII in 3 üncü paragrafında öngörülen dosyayı onaylanmış kuruluşa verir. Onaylanmış kuruluş bu dosyayı aldığını en kısa zamanda bildirir ve dosyayı muhafaza eder. 3) II. Grup Teçhizat, 3 kategorisindeki teçhizat; İmalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi, CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek VIII de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder. 4) I ve II. Grup Teçhizat; İmalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi, CE uygunluk işaretini iliştirilebilmek için bu bendin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen prosedürlere ek olarak, Ek IX da belirtilen AT birim doğrulaması ile ilgili prosedürü de izleyebilir. b) Bağımsız koruyucu sistemlerin uygunluk değerlendirmesi için bu maddenin (a) bendinin (1) veya (4) numaralı alt bendlerinin hükümleri uygulanır. c) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen prosedürler, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi hariç, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan aksamlara da uygulanacaktır. İmalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından nihai teçhizat veya koruyucu sistemler için geçerli temel gereklere uyum sağlanmasına yardımcı olmak üzere, aksamların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu, uygulamasını ve özelliklerini ifade eden, teçhizat veya koruyucu sistemlere nasıl dahil edileceğini açıklayan bir yazılı beyan düzenlenir. ç) Ayrıca, imalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işaretini iliştirmek için, Ek II nin numaralı paragrafında belirtilen emniyet hususları ile ilgili olarak Ek VIII de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü izleyebilir. d) Önceki bentlere rağmen, Bakanlık, haklı bir talep üzerine bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve yukarıdaki bentlerde belirtilen prosedürlerin uygulanmadığı ve kullanımı koruma amaçlı olan teçhizatın, koruyucu sistemlerin ve her bir cihazın piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına izin verebilir. e) Yukarıda bahsedilen prosedürlerle ilgili belge ve yazışmalar Türkçe veya ilgili onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde yapılır. f) Teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazlar, 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngören diğer hususları kapsayan başka yönetmeliklere tabi olması halinde, bu işaret

13 Sayfa No 13/15 teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazların söz konusu başka yönetmeliklerin hükümlerine uygun kabul edildiğini de belirtecektir. (2) Ancak, bu yönetmeliklerden bir ve daha fazlasının imalatçıya, bir geçiş dönemi içinde, hangi düzenlemelerin geçerli olacağını seçmesine izin vermesi halinde, CE uygunluk işareti yalnızca, imalatçının uyguladığı yönetmeliklere uygunluğu gösterecektir. Bu durumda, yönetmeliklerin öngördüğü ve teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazların beraberinde bulunan belgelerde, uyarılarda veya talimatlarda söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazete de yayımlandığı şekilde ayrıntıları verilmelidir. CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi 94/9/AT Yönetmeliği MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; a) CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun Bakanlık tarafından tespit edilmesi durumunda, imalatçı veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür. b) Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzını kısıtlamak ya da yasaklamak veya bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan çekilmesini sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır Logonun kullanımı ile ilgili kısıtlamalar 1. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde ( bu talimatta belirtilen kurallar dışında ) marka taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır. 2. Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. 3. Kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir. 4. Herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır. 5. Her türlü belge ve raporda PGM den belgelendirilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir 6. Laboratuar, test, kalibrasyon ve muayene raporlarında PGM logosu kesinlikle kullanılamaz. 7. PGM Logosunun kullanım şartları;

14 Sayfa No 14/15 PGM Logo Ürün (1) üzerinde Ürünlerin taşınması Reklam amaçlı broşür Kullanımı için kullanılan büyük vb. üzerinde kutular vb. üzerinde (2) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (4) Açıklama (3) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (4) Kullanılabilir (4) (1). Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. (2). Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir. (3). "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. (4). Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 5. İLGİLİ STANDARTLAR YÖNETMELİKLER - DOKÜMANLAR FORMLAR KAYITLAR TS EN ISO/IEC Standardı TS EN ISO/IEC Standardı TS EN ISO/IEC Standardı TS EN ISO/IEC Standardı 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği TS EN ISO , TS EN Standardı 94/9/AT Muhtemel patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Sistem belgelendirme süreci SAS Ürün Belgelendirme süreci SAS Türkak R TS EA 2/17 Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyon

15 Sayfa No 15/15 6. REVİZYON BİLGİSİ Rev.No. Rev.Tarihi Açıklama Madde 4 te düzenleme yapıldı Madde 4.3te düzenleme yapıldı Madde 4.3 ve Madde 5 de düzenleme yapıldı.

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 GAZ YAKAN CĠHAZLARA DAĠR YÖNETMELĠK (2009/142/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı T-22, Revizyon 01, 06.01.2012 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı