YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI"

Transkript

1 , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle göz önünde tutmaktadır. Ünverste Eğtmn tamamlamış ve ALES'e de grerek kendsn ş dünyasına hazırlama çabası çnde olan sz değerl katılımcılar çn, kendne katma değer eklemenn en etkn yollarından brs de, gerek lg duyacağınız ve gerekse ş dünyasının terch ettğ alanlarda Yüksek Lsans yapmaktır. Bu kapsamda çağ ünverstes szlere kendnz uluslararası düzeyde gelştrme fırsatı sunuyor. Ünverstemz Sosyal Blmler Ensttüsü bünyesnde devam eden İşletme Yönetm, Kamu Hukuku le Özel Hukuk Tezl_LI~zsz Yüksek Lsans Programlarına ek olar,_",a"",k, Eğtm-Öğretm yılında başlamak üzere, İnglz Dl Eğtm Tezl Yüksek Lsans Programımıza da İnglzce Öğretmenlğ Bölümü, İnglzce Dl Blm Bölümü, İnglz Dl ve Edebyatı Bölümü, Amerkan Kültürü ve Edebyatı Bölümü, İnglzce Çevr Blm Bölümü, İnglzce Mütercmlk - Tercümanlık Bölümü alan ç dört yıllık lsans programını btrmş olan arkadaşlarımz başvuruda bulunableceklerdr yılından tbaren de Pskoloj Tezl! Tezsz Yüksek Lsans Programı le Türk Dl ve Edebyatı Tezl Yüksek Lsans Programı da açılmış olup, İşletme Yönetm ve İnglz Dl Eğtm alanlarında Doktora programlarına öğrenc alımlarına başlanmıştır. Doktora programlarında Güz dönemnde öğrenc alınacak olup, bu doktora programlarında eğtm süres 8 dönemden oluşmaktadır. Dersler kend alanlarında ün yapmış saygın akademsyenler le ş hayatında başarısını kanıtlamış uzman ş adamları tarafından verlmektedr. şletmeclk, Bankacılık, Dış Tcaret, Kamu Yönetm, Hukuk ve dğer Sosyal alanlarda faalyette bulunan ve bulunacak olan ünverste mezunlarına yerl ve yabancı öğretm elemanları nezaretnde yönetm becersn gelştrmek, grşmc ntelğn kazandırmak, problem çözme yeteneğn arttırmak ve karar verme yetsn yükseltmek ve çağdaş yönetm teknklern öğretmek amacı le açılmış olan Yüksek Lsans Programlarına Yükseköğretm Kurulu' nun kabul ettğ veya eşdeğer saydığı 4 yıllık lsans eğtm- öğretm görmüş olan herkes katılablr. Yüksek Öğretm Kurumu Kararı gereğnce, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında tezl veya tezsz yüksek lsans öğrenm yapablmek çn Hukuk Fakültes lsans mezunyet şart olarak aranmayacaktır.

2 !. Programa katılmak steyenlern Akademk Lsans Üstü Eğtm (ALES) sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedr. Bugüne kadar (ALES) sınavına grmemş veya herhang br nedenle 55 puanın altında kalmış olanlar "ÖZEL ÖCRENCİ ST ATÜL ü " olarak kayıt yaptırablrler. Bu öğrenclermz ALES' den yeterl puan almalarından tbaren de kazanmış oldukları bütün haklarıyla brlkte normal öğrenc statüsüne geçeblrler. Yüksek Lsans Programlanmızın ders saatler, çalışan kşlern programdan yararlanablmelern sağlamak çn esnek tutulmaktadır. Bu amaçla İşletme Yönetm, Özel Hukuk, Kamu Hukuku alanında dersler hafta ç akşam 18:30-21:30 saatler arasında, İnglz Dl Eğtm, Pskoloj, Türk Dl ve Edebyatı alanında se dersler Cuma 16:00-22:00, Cumartes saatler ~---- arasında yapılmaktadır. Yılda 2 dönem öğrenc alan Yüksek Lsans Programımızın 20 ı5-20 ı6 Akademk Yılının Bahar dönem kayıtları 01 Hazran los'te başlayacak olup, 11 Eylül 2015 tarhne kadar devam edecektr. Dersler 14 Eylül20IS tarhnden tbaren başlayacaktır. Yüksek Lsans Programları le lgl olarak başvuru, kayıt koşulları, programın başlama tarh, ders günler ve saatler, ders çerkler, ders verecek öğretm elemanları gb br çok konuda genş blgye sahp olmak styorsanız hafta ç her gün 08:30-17:00 arası telefon ve e-mal yoluyla Çağ Ünverstes Sosyal Blmler Ensttü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇ' a ve Ensttü Sekreter Aycan KOL' a ulaşmanız veya adresnden detaylar hakkında blg almanız bzler mutlu edecektr. Bölgemzde farklılık yaratma gayret ve çabası çnde olan Ünverstemz, Yüksek Lsans Programı mezunlarına, her alanda hızlı değşme ayak uydurma, serbest pyasa ekonomsnn dengelern kavrama, başarı çn sorumluluk yüklenme ve yenlk çn düşünce üretme gb yetler kazandırmayı amaç ednmştr. İnanıyoruz k, öğrenclermz gelşmş ülkelern önde gelen yüksek lsans programları le eş değer düzeyde eğtm alarak, Türkye'nn ve dünyanın prestj l şletmelernde çalışablecek ve kendlern geleceğe taşıyacak uzman ntelklerne ulaşacaklardır. Bu sürec beraber yaşamak çn sz aramıza davet edyotuz. Saygılarımla. --o ~_o ~ ~~-=---~ Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇ Sosyal Blmler Ensttüsü Müdürü

3 .,... DETAYLAR EK-B --.-~ Açık olan programlarımız İşletme Yönetm, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Pskoloj Tezl / Tezsz Yüksek Lsans Programları le Türk Dl ve Edebyatı Tezl Yüksek Lsans Programı ve İnglz Dl Eğtm Tezl Yüksek Lsans Programı, İnglz Dl Eğtm Doktora ve İşletme Yönetm Doktora Programlarımızdır. İnglz Dl Eğtm Tezl Yüksek Lsans Programına sadece alan mezunları (sadece Inglzce Öğretmenlğ Bölümü, nglzce Dl Blm Bölümü, nglzdlve Edebyatı Bölümü,Amerkan Kültürüve Edebyatı Bölümü, InglzceMütercmlk- Tercümanlık Bölümleryle lgl4 (dört) yıllıklsans Programını başarıyla tamamlayarak dplama alma hakkını kazananlar grmektedr) başvuruda bulunablr ken, dğer açık olan İşletme Yönetm, Özel Hukuk, Pskoloj, Kamu Hukuku Tezl / Tezsz Yüksek Lsans Programları le Türk Dl ve Edebyatı Tezl Yüksek Lsans Programına herhang br lsans mezunu olan herkes başvuruda bulunablmektedr. Hukuk alanında tezl veya tezsz yüksek lsans öğrenm yapabtmekıçın -IlUKuk fakültesı lsansnmezunıyermn~?art olarak: ararımamasma karar verlmştr. (Yükseköğretm Kurulu Başkanlığı/ Genel Kurul Kararları/ KARAR ). 2. Herhang br programda kayıtlı öğrenc olablmek çn Tezsz programlarda ALES kaldırılmış olup, Tezl Programlarda se ALES' ten herhang br puan türünden en az 55,000 puan (Üç yıldan esk olmamak şartıyla ALES Sınav Sonuç Tarh: KASIM 2012 ve sonrası) alınması gerekmektedr. Yeterl ALE S puanı olmayan öğrencler Tezl Programlarda "Özel Öğrenc Statüsünde" ders almak üzere programlara kabul edlrler. ALE S puanını getrdkler dönemden tbaren "Normal Öğrenc Statüsüne" geçrlrler ve Özel Öğrenclkten dolayı en fazla programın tüm derslernn en fazla % 50' sne kadar ders alablrler. Aldıkları derslern kredler DC - 1,50-60,00 - üstü puanı aldıkları dersler programa sayılır ve sadece Tezl Programlarda ALES'ten herhang br puan türünden en az 55,000 - üstü puanı aldıkları tarh kesn kayıt tarhler olup, bu tarhten tbaren mezunyetler hesaplanır. Ders geçme notu se en az 60,00 - DC - 1,50' dr. Mezunyet çn se Tezsz Programlarda 10 ders (kredl) + Dönem Projes (kredsz) = II ders (toplam 30 kred) olup, Tezl programlarda se 7 ders (kredl) + Semner (kredsz) + TEZ = 8 ders (toplam 21 kred) + TEZ' den oluşmaktadır. Mezunyet çn se Genel Not Ortalaması se 2,00 (Dörtlük Sstemde)' dr. 3. Tüm açık olan programlarda öğrenclermze ALES' ten herhang br puan türüne göre başarı bursu uygulanınaktadır. Uygulanan burs oranları 65,000-69,999 arası puan alanlara % 25 burs, 70,000-84,999 arası puan alanlara % 50 burs ve 85,000 - üstü puan alanlara se % 75 burs uygulanmaktadır. Yüksek Lsans Programlarında mevcut br bursu kazanan öğrenclermzn kayıt tarhlernden tbaren 2 yıl = 4 (dört) dönem çersnde knc br ALE S sınavından br sonrak kayıt yenlemelerndek yenden açıklanan burs dlmlerne at puan almaları durumunda kalan üç dönemne yenı burslar uygulanmaktadır. Doktora Programlarında se 4 yıl = 8 (sekz) dönemn kapsamaktadır.

4 ' 4. Yüksek Lsans dersler hafta ç 18:30-21:30 saatler arasında (her br ders 3 kred) yapılmakta olup, grup şeklnde kayıt yapmayı düşünen öğrenclern steklerne göre de grup ders gün değşklğ esneklğne gdleblmektedr. Öğrenclermz çn Mersn ve Adana' dan gelş ve gdşler çn ücretsz servs hzmet sağlanmaktadır. Tezl Program 7 ders + Semner + TEZ' den, Tezsz Pro gram se ıoders + Dönem Proj es' nden oluşmaktadır. 5. Tüm programlarda Tezl ve Tezsz ayrımı olmadan uygulanan toplam burssuz paket ücretmz yaklaşık ,00 TL (YalnızYrmbrbnTL)' dr. Mezunyet ıçın bu ücretn 2 yıl = 4 dönem' de ödenmes gerekmektedr. Ayrıca Öğrenc 4 dönem' de mezun olamaz se yan 3 yıl olan 5. dönem ve 6. döneme uzatır se kazanılan burs keslr ve tezsz programı tamamlamak çn lave alacağı her br dersn ücret le tezl programı tamamlamak çn se lave tez = 2 ders ücretn öder. Programa kayıt yaptırdıktan sonra kayıt slmek steyen öğrencler olur se de "dönem kaydını yaptıran, o dönemn ücretn (o dönem ücretnn kalan takstlern) öder. lşk kesme şlem, bu ödemey takben yapılır". Tezsz Programda öğrenc --- tüm derslern ve Dönem Projesn tamamladığı takdrde l' nc yıl sonunda da (2 dönemde de) programlardan mezun olablr. Mevcut br programa kesn kaydını yaptırmış olan br öğrenc kayıtlı olduğu programın ana derslerne ek olarak da dğer programlarda açılan dersler kend ana derslernn gün ve saatnn çakışmaması şartıyla alablmekte ve böylece dsplnlerarası ders seçm sağlanarak genş br ders seçme mkanı öğrenclere stekler doğrultusunda mkan ve olanak sunulmaktadır. Eğtm - Öğretm ücretlermz her Mayıs ayı sonu, Hazran ayı başından tbaren yen yılın ücretnn belrleruııes kapsamında ne oranda artış olacağı çağ Ünverstes Mütevell Heyet Başkanlığının onayı Rektörlük Makamınca açıklanmaktadır. Bu kapsamda programları tezsz 2 dönem = 1 yılda btrmey düşünenler çn 20 ı5 / 2016 Güz ve Bahar dönemler çn Burssuz 2 yıl = 4 dönemlk paket ücret ödeme tablosu aşağıda sunulmuştur: ÇAG ÜNVERSTES BURSSUZ SOSYAL BlMLER ENSTTÜSÜ 1 YIL = 2 DÖNEM' DE BTRMEK STEYENLERN AKADEMK YılıNDA ÖDENMES GEREKEN TOPLAM ÜCRET PLANI ÖDEME ÖDEME K.D.V. TOPLAM! TARHLER MKTARl 8% PEŞNAT 3590,00 290, , ,00 140, , ,00 140, ,00 '11.480, ,00 140, , ,00 140, , ,00 140, , ,00 140, , ,00 140, , ,00 140, , ,00 140, , ,00 TOPLAM , , ,00

5 .\.. 6. Tezl / Tezsz Yüksek Lsans Programında okuyan ve 2 yıl = 4 dönem de btrrney hedefleyen öğrencler çn Tezl (8 ders + Tez), Tezsz (11 ders) Burssuz Brnc Yılları çn ödenecek olan yıllık ödeme tablosu aşağıda sunulmuş olup, bu ödeme planına ek olarak İknc Yıllarındak ödemeler çn laveten çağ Ünverstes Mütevell Heyet Başkanlığının onayı Rektörlük Makamınca uygun görülen yen yılın artışı yapılacak olup, 2015 / 2016 Güz ve Bahar dönemler çn burssuz br yıllık (k dönemlk) ödeme tablosu aşağıda sunulmuştur: ÇAG ÜNVERSTES BURSSUZ SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ 2 YIL = 4 DÖNEM' DE BTRMEK STEYENLERN AKADEMK YılıNDA BRNC YIL ÖDEMELER GEREKEN ÖDEME PLANI ÖDEME ÖDEME K.D.V. TOPLAM TARHLER MKTARl 8% PEŞNAT 2.260,00 190, , ,00 50,00 700, ,00 50,00 700, , ~-O~.12Q_ı5_- r s-oto.o , zno..oo. r ,00 50,00 ~;O:OO ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 TOPLAM 9.700,00 790, ,00 7. Son üç yıldan esk olmayan ALES' ten aldıkları puanlanna göre uygulanan % 25, % SOve % 75 başarı bursları uygulanmaktadır. çağ Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü bünyesndek Yüksek Lsans Programlarına kesn kayıt çn başvuracak adaylara, son üç yıldan esk olmayan (KASIM 2012 ve sonrası ALES çn) herhang br puan türünden ALE S puanlarına göre yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 75; kend çağ Lsans mezunlarına se yüzde 50 oranında burs verlmektedr. Buna göre, Eğtm - Öğretm yılı Güz ve Bahar dönemlernden tbaren Sosyal Blmler Ensttüsü bünyesnde açılan İşletme Yönetm, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Pskooj, Türk Dl 've Edebyatı le İnglz Dl Eğtm Yüksek Lsans Programlarına kesn kayıt çn başvuracak adaylar, ALES' ten herhang br puan türünden 65, arasında alanlar yüzde 25, 70,000-84,999 arasında alanlar yüzde 50 ve 85,000 - üzer arasında alanlar yüzde 75 burs almaya hak kazanmaktadır. Bunun yanı sıra çağ Ünverstes lsans programlarından mezun olanlara da burs olanağı sunulmaktadır. Yüksek Lsans Programlanna başvuran çağ Ünverstes lsans programı mezunları; genel başvuru koşullarını karşılamaları halnde (ALES' ten herhang br puan türünden en az 55,000-84,999 arası le Öze) Öğrenc Statüsünde olanlar) yüzde 50 burs elde edebleceklerdr.

6 :". 8. Ünverstemzde normal şartlarda Sosyal Blmler Ensttüsü Lsansüstü Eğtm - Öğretm Yönetmelğ Esasları çerçevesnde eğtm - öğretm yapılmaktadır. Yüksek Lsans Programlarında dersler normal şartlarda Ünverstemz kampüsünde eğtm vermektedr. Her dönem 16 haftadan oluşmakta olup, her dönem ı6 hafta ara sınav, fnal sınavı ve derslerden oluşmaktadır. Derslere her dönem çn ve her br ders çn ayrı ayrı olmak üzere % 70 devam (12 hafta) zorunluluğu bulunmakta olup, % 30 devamsızlık (4 hafta) hakkı mevcuttur /2016 Eğtm - Öğretm yılı Güz dönem kesn kayıtları 01 Hazran 2015 tarhnden tbaren başlayacak olup, 11 Eylül 2015 tarh mesa saatnde son olup, Güz dönem dersler 14 Eylül 2015 tarhnden tbaren çağ ünverstes Kampüsünde yapılmaya başlanacaktır. 10. Szlerden gelen toplam öğrenc sayılarna ve ALES puarılarrna göre de yapılacak olan tt nceeme ve görüşmeler sonucunda da "toplu grup ndrm" şeklnde farklı br burs uygulaması da yapılablmektedr. Not: Doktora Programının Detayları çn Ünversternzle rtbata g ''-, '~~--====--=---== Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇ Sosyal Blmler Ensttüsü Müdürü

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde...

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... EKONOMİ ve teknoloji Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... I İşletme Yüksek Lisans Eğitiminin Doğal Adresi:...Tanım Gereği

Detaylı

KAYIT YENİLEMELERDE YAPILACAK OLAN İŞLEMLER SIRASI PROGRAM ÜCRETLERİ. ( www.cag.edu.tr / Akademik / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Duyurular )

KAYIT YENİLEMELERDE YAPILACAK OLAN İŞLEMLER SIRASI PROGRAM ÜCRETLERİ. ( www.cag.edu.tr / Akademik / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Duyurular ) KAYIT YENİLEMELERDE YAPILACAK OLAN İŞLEMLER SIRASI PROGRAM ÜCRETLERİ ( www.cag.edu.tr / Akademik / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Duyurular ) KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 13.05.2003/25107 Ek ve değişiklikler : --- Ek ve değişiklik kontrol : 23.02.2014 Amaç ve kapsam BĐRĐNCĐ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı