İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK"

Transkript

1 K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI T.R.N.C MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND CULTURE İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır. compiled by DEPARTMENT OF COMMON SERVICES FOR EDUCATION Sadece Bakanlığımıza ait verileri ve Bakanlığımıza kayıtlı okul ve kurumları içerir. MONEC data and registered schools&institıtions by MONEC only Ocak, 2017 (January, 2017)

2 KKTC GENELİ MEB ÖĞRENCİ SAYILARI Öğrenci Sayı Resmi Uygulama Anaokulu (3yaş) 47 Resmi Uygulama Anaokulu (4yaş) 56 Resmi Anaokul (4 yaş) 1103 Resmi Anasınıf (5 yaş) 2653 Resmi Okul Öncesi Toplam 3859 Resmi Özel Eğitim Merkezleri 168 Resmi İlkokul Resmi Genel Ortaokul 9252 Resmi Genel Lise 7195 Resmi Meslek Lisesi 3270 Resmi Lise Toplam RESMİ OKUL TOPLAM Özel Anaokul (3 yaş) 977 Özel Anaokul (4 yaş) 1190 Özel Anasınıf (5 yaş) 1021 Özel Okul Öncesi Toplam 3188 Özel İlkokul 3484 Özel Ortaokul 1467 Özel Lise 1740 ÖZEL OKUL TOPLAM 9879 Atatürk Öğretmen Akademisi 69 KKTC Üniversiteleri Köy Kadın Kursları(Devlet) 1378 Çıraklık Eğitimi (Devlet+Esnaf ve Zanaatkarlar 302 Kurs Yerleri (özel) 9966 Dershaneler(özel) 1587 Özel Özel Eğitim Merkezleri(özel) 319 Etüt Merkezleri(özel) RESMİ OKUL TOPLAM ÖZEL OKUL TOPLAM Atatürk Öğretmen Akademisi KKTC Üniversiteleri Köy Kadın Kursları(Devlet) Çıraklık Eğitimi (Devlet+Esnaf ve Zanaatkarlar Odası) Kurs Yerleri (özel) Dershaneler(özel) Özel Özel Eğitim Merkezleri(özel) Etüt Merkezleri(özel) Sadece Bakanlığımıza kayıtlı okul ve kurumları içerir. Only registered schools&institıtions by MONEC) 1

3 ÖNSÖZ Bu yayın; Bakanlığımıza bağlı olarak örgün eğitim kapsamında faaliyette bulunan 3 yaş üzeri çocuk, genç ve yetişkinlere eğitim veren tüm resmi ve özel okul ile özel öğretim kurumlarının eğitim seviyesi, eğitim sektörü, bölge, (ilçe, bucak, bucak merkezi, köy/mahalle) okul,alan, sınıf, cinsiyet ve vatandaşlık bazında öğrenci ve yetişkin öğrenci sayıları ile şube sayıları, okul/kurum ve eğitim kadrosuna ilişkin güncel eğitim göstergelerini içermektedir. Yükseköğrenim kurumlarına ait öğrenci sayıları, resmi okul ve yüksek öğrenim kurumları genel ve bölgesel yerleşim yeri haritaları da yayında yer almaktadır. Bakanlığımızca eğitim istatistikleri ilk kez 2008 yılında sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmeye başlanmış, güncel verilerin yanısıra geçmiş yıllara ait kağıt ve elektronik ortamdaki verilerin araştırması yapılıp, geçmiş yıllara ait sayılamalar oluşturulmuş ve Bakanlığımız bünyesinde 2008 yılında ilk Eğitim İstatistikleri Yıllığı çıkarılmıştır. Takip eden yıllarda örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm okul ve kurumlar, Harita Dairesi resmi yerleşim listelerine göre ilçe, bucak merkezi, köy ve mahalle bazında sınflandırılmış ve kodlandırılmıştır. Eğitimi planlama, uygulama aşamalarına destek verme, kullanıcıları çağın gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme anlayışı ile 2010 yılında ilk kez yapılan bir çalışma ile resmi ve özel okul ve kurumlar Google Earth de konumlandırılmış, ve (ilk etapta) tüm resmi okulların Harita Dairesi işbirliği ile genel ve bölgesel haritaları çıkarılmış olup, sürekli bir zeminde güncellenmektedir yılı itibariyle yükseköğrenim kurumları da haritalarda yer almıştır yılında başlatılan revize çalışmaları doğrultusunda geçmiş yıllara ait veriler yeniden düzenlenerek, günümüz eğitim istatistiklerine uyumlu hale getirilmekte, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliğini sağlamak adına, Avrupa Birliği Eğitim İstatistiklerine uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Bakanlığımız bünyesinde çalışmaları sürdürülmekte olan portalın da devreye girmesiyle eğitime dair çok daha kapsamlı ve AB eğitim istatistiklerine uyumlu verilerin toplanması, derlenmesi sağlanabilecektir. Eğitim planlamasının uygulanabilirliği, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliği tam, doğru ve güvenilir istatistiki bilgilerin seri bir şekilde derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile mümkündür. Bu amaçtan hareketle, eğitim istatistikleri sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmekte, kağıt ve elektronik ortamda yayınlanmakta, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Yukarıda bahsi geçen çalışmalara ve yayının oluşumuna katkı koyanlara teşekkür eder, yayının tüm kullanıcılara ve eğitim adına yararlı olmasını dileriz. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayının her hakkı K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı na aittir. Yayına yönelik sorularınız için: Tel: + 90 (312)

4 FOREWORD This publication consists of current education statistics on schools/institutions, teaching staff, students by level of education, public&private sector, district,school, study field, class, gender &nationality at all schools &institutions offering education for the ages over 3 years old within formal education. The publication also covers the number of higher education students, general and regional maps of public shools and higher education institutions. Within the Ministry, systematic compilation studies were first launched in 2008, In addition to current statistics, previous years statistics were also compiled after a very careful review on data in paper &electronic environments and the first Education Statistics Yearbook was produced &released in In following years, all schools and institutions were listed acording to the official settlement list obtained from Map Department. Furthermore all schools and institutions were given a code. With the intention of supporting on planning and executing education and informing users according to the needs of Today, all schools and institutions were located in Google Earth, physical and regional maps of public schools were created for the first time in 2010 and are updated on a continious basis with the co-operation of Map Department. Higher education institutions were also placed onto the maps in Within the revision studies launced in 2013, previous years statistics have been revised & re-edited in order to harmonise past education statistics with present. For internationally comparability of educational indicators a study has been launched in order to bring the level of education statistics of North Cyprus to those of European Union. The applicability of educational planning and internationally comparability of educational indicators will be possible through rapid compilation and transmission of implicit, accurate and reliable statistical data to users. For the above mentioned reasons, education statistics are compiled, updated, released and developed on systematic and continuous basis. We would like to thank to all for their contribution to the above mentioned studies and the publication. We hope that the publication will be beneficial for education and for all users. Ministry of National Education & Culture All rights reserved by the Ministry of National Education and Culture, TRNC. For questions on the publication: + 90 (312)

5 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Sayfa/Page Önsöz 2 Foreword 3 İçindekiler 4 Contents Tablo ve Grafik Listesi 5 Table & Graph of Contents MEB Resmi Okul veyükseköğrenim Kurumlarının Yerleşim Yeri Haritaları 7 Maps of MOnEC (Public) Schools & MOnEC Higher Education Institutions MEB EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 13 MONEC Education Statistics MEB Okul Öncesi, İlkokul, Resmi Özel Eğitim Merkezleri, Ortaokul ve Liseler 36 MONEC Pre-primary,Primary, Public Special Education Centers & Secondary Education Eğitim Grafikleri Education Graphics 62 MEB Yükseköğrenim 71 MONEC Higher Education MEB Yaygın Eğitim 77 MONEC Non-Formal Education Yerleşimlerine Göre MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Okul ve Kurumları MONEC Formal & Non-Formal Education Schools&Institutions by Settlement Areas Resmi Okul ve üniversitelere ait veriler ilgili Daire Müdürlüklerince, özel okul ve kurumlara ait veriler Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından toplanmış, derleme,analiz,düzenleme ve basım Eğitim Ortak Hizmetler Dairesince gerçekleştirilmiştir. (Data on public schools&universities were collected by the relevant directories ; data collecting on private schools & institutions, data compiling, analysing, editing & publishing have been performed by the department of Common Services for Education. Okul haritaları 2014 yılında Harita Dairesi tarafından güncellenmiştir. Haritaların oluşumu için gereken veritabanı ve Google Earth konumlandırmaları daire müdürlüklerinin işbirliği ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nce gerçekleştirilmiştir. (School maps were updated by the Map department in 2014.Database and the Google Earth placement were set up by the Department of Common Services for Education in cooperation with the Directories.) MTÖ uygulama anaokulları (3-4 yaş) 2014 yılından itibaren sayılamaları dahil edilmiştir. Number of Practice kindergartens (age 3-4) included as from the year 2014 Sadece MEB'e kayıtlı okul ve kurumları içerir. (Includes only schools&institutions registered by MONEC) 4

6 TABLO ve GRAFİK LİSTESİ (TABLE& GRAPH OF CONTENTS) sayfa/page OKUL ÖNCESİ, RESMİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ, İLKOKUL,ORTAOKUL VE LİSELER 14 PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECİAL EDUCATION, PRIMARY, SECONDARY EDUCATION Toplam Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları 14 Total number &rates of students,divisions & teaching staff Bölgelere Göre Okul, Öğrenci, Şube Sayısı ve Oranları 23 Number & rate of schools, students, divisions by district Okullara ve Sınıflara Göre Öğrenci ve Şube Sayısı 36 Number of students& divisions by school & grade Okul Öncesi (Pre-primary schools) 36 İlkokullar (Primary Schools) 41 Resmi Özel Eğitim Merkezleri (Public special education schools) 46 Ortaokullar (Lower secondary schools) 47 Liseler (Upper secondary schools) 49 Ortaokul ve Lise Toplamı (total of secondary education) 52 Alanlara Göre Mesleki Teknik Öğretim Öğrenci Sayısı ve Dağılımı 54 Number &rate of secondary vocational education students by study areas Eğitim Düzeyine Göre Vatandaşlık Sayılaması ve Oranları 56 Number & Rate of students by level of education & citizenship Bölgelere Göre Vatandaşlık Sayılaması 57 Number of students' citizenship by district Eğitim Grafikleri (Graphs) Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenci Sayısı ve Dağılımları 62 Number & distribution rate of students by level of education 2. Devlet ve Özel Okul Öğrenci Payları 63 Public & private share of students 3. Genel ve Mesleki Lise Öğrenci Dağılımı 64 Distribution of academic & vocational upper secondary students 4. Erkek ve Kız Öğrenci Sayısı ve Oranları 64 Rate of male & female sudents 5. Vatandaşlığa Göre Öğrenci Sayısı ve Dağılımları 65 Rate of students by citizenship 6. Bölgelere göre Öğrenci,Okul, Şube Sayısı ve Oranları 66 Rate of students, divisions, schools by district 7. Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenci/Şube Oranları 67 Rate of classsize by level of education 8. Eğitim Kadrosunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 68 Distribution of teaching staff by level of education 9. Eğitim Kadrosunun Erkek ve Kadın Oranı 69 Rate of male & female teaching staff 10.Eğitim Kadrosunun Görevlerine Göre Dağılımı 70 Distribution of teaching staff by title 11.Resmi Okul Öğretmenlerinin Kadro Durumlarına Göre Sayısı ve Oranları 70 Rate of permanent & contractual public school teachers 5

7 TABLO ve GRAFİK LİSTESİ (TABLE& GRAPH OF CONTENTS) sayfa/page YÜKSEK ÖĞRENİM 71 HIGHER EDUCATION Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık Oranları 71 Number of higher education students by nationality Bölgelere Göre Üniversite Öğrenci Sayısı ve Dağılım Oranları 72 Distribution rate of university students by district Üniversitelerin Öğrenci Payı ve Artış Oranı 72 Share of & increase in number of higher education students Programlara ve Cinsiyete Göre Üniversite Öğrenci Sayıları ve Dağılımları 73 Number & rate of university students by programs &gender KKTC, Türkiye ve 3. Ülkelerde Öğrenim Gören KKTC'li Öğrenci Sayısı 76 Number of Turkish Cypriot Students in TRNC, Turkey and other countries YAYGIN EĞİTİM 77 NON-FORMAL EDUCATION Yaygın Eğitim Öğrenci ve Eğitim Kadrosu Sayısı 77 Number of Non-Formal Education Students & Teaching Staff Okul ve Kurumlara Göre Yaygın Eğitim Öğrenci Sayısı 78 Number of Non-Formal Education Students by school & Institution Eğitim Türüne Göre Öğrenci/Kursiyer Sayısı ve Oranları 83 Number &Rate of Students& Adults by Type of Training YERLEŞİMLERİNE GÖRE MEB OKUL VE KURUMLARI MONEC SCHOOL&INSTITUTIONS BY SETTLEMENT AREAS 6

8 MEB RESMİ OKULLAR VE YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARI YERLEŞİM YERİ HARİTALARI(2014) MAPS OF MOnEC (PUBLIC) SCHOOLS & HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Okul haritaları 2014 yılında Harita Dairesi tarafından güncellenmiş, mevcut haritalara yükseköğrenim kurumları da dahil edilmiştir. Haritaların oluşumu için gereken veritabanı ve Google Earth konumlan dırmaları daire müdürlüklerinin işbirliği ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nce gerçekleştirilmiştir.(school maps were updated by the Map Department in Maps include higher education institutions as well. Database and the Google Earth placement were set up by the Department of Common Services for Education in cooperation with the Directories.) Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 7 Department of Common Sevices for Education

9 LEFKOġA Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 8 Department of Common Sevices for Education

10 GAZĠ MAĞUSA Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 9 Department of Common Sevices for Education

11 GĠRNE Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 10 Department of Common Sevices for Education

12 GÜZELYURT Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 11 Department of Common Sevices for Education

13 ĠSKELE Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 12 Department of Common Sevices for Education

14 3 yaş 4 yaş 5 Yaş 3-5 yaş toplam Resmi Özel Eğ. Merkz. İlkokullar Ortaokullar Liseler Genel Toplam yaş 4 yaş 5 Yaş Okul Öncesi Toplam Resmi Özel Eğitim Merkezleri İlkokullar Ortaokullar Liseler Ortaokul+lise top. Genel Toplam OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, RESMİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ,ORTAOKUL VE LİSELER Öğrenci Sayısı (Genel) kktc geneli öğrenci 3 yaş 1024 OK 4 yaş 2349 OK 5 Yaş 3674 OK Okul Öncesi Top 7047 OK Resmi Özel Eğitim 168 İlkokullar ORTA+LİSE TABLOSUNDANOrtaokullar OK Liseler OK 168 Ortaokul+lise top Genel Toplam Öğrenci Sayısı (Devlet+Özel) Devlet Özel Toplam 3 yaş Devlet 47 Özel yaş Yaş yaş toplam Resmi Özel Eğ. Mer İlkokullar Ortaokullar Liseler Genel Toplam

15 OKUL ÖNCESİ, RESMİ ÖZEL EĞ. MERKEZLERİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECIAL EDU. CENTERS, PRIMARY&SECONDARY EDUCATION Toplam Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları Total number &rates of students,divisions & teaching staff Okul/ Şube Öğrenci Eğitim kadrosu top. Öğretmen Toplamı Kurum Class Student Teaching staff total Total of teachers School E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 261 KKTC Genel toplam (Grand total) KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) KKTC okul öncesi top. (pre-primary total) KKTC ilkokul top. (primary total) KKTC Resmi Özel Eğ. Mrkz.(Public special edu.centers) KKTC Ortaokul top. (lower sec.total) KKTC Lise top. (upper sec.total) KKTC Ortaokul+Lise top. (sec.total) Resmi okul toplamı (Public schools) Resmi 3 yaş toplam -Uygulama Anaokulu (Age 3) Resmi 4 yaş toplam.- Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) Resmi 5 yaş toplam- Anasınıf (Age 5) Resmi Okulöncesi top.(public Pre-primary total) Resmi Özel Eğitim Merkezleri (Public Special Edu.centers) Resmi İlkokul (Public Primary School) Resmi O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) Resmi Ortaokul top. (public lower sec.total) Genel Ortaokul Resmi Lise top. (public upper sec.total) Genel Liseler (General upper sec.) Mesleki Liseler (Vocational upper sec.) GOÖD top. (Gen.Sec.academic) MTÖD top. (Vocational sec.) Resmi Ortaokul + lise top. (Public Secondary) Özel okul toplamı (Private schools) yaş (Age 3) yaş(age 4) yaş (Age 5) Özel O.Öncesi Top.(Private Pre-primary total) Özel İlkokul (Private primary) Özel Ortaokul+lise top. (Private secondary) Ortaokul (lower sec.) Lise (upper sec.) Tüm fiili görev yapan personel bir kez sayılmıştır. Part time öğretmenler dahil değildir. (No double staff. Part time teachers are excluded) Eğitim kadrosu; yönetici,öğretmen ve tek.öğ.görevlilerini içerir.(teaching staff indicates, administrators, teachers &tecnical staff) Öğretmen toplamı; kadrolu, sözleşmeli, TC sözleşmeli öğretmen toplamını gösterir. (Teachers indicates permanent &all contractual teachers) Özel eğitim, sadece resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenleri kapsar. (Special edu. covers the students and teaching staff only at special edu.centers.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıştır.(private special education centers are counted within non-formal education) Okul sayısına ilkokul bünyesindeki anaokulları ile lise bünyesindeki ortaokullar dahil edilmemiştir.öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısını gösterir. ( pre-primary classes within primary schools&lower sec.schools within upper secondary schools are not counted as school. Number of students indicates total of students at both separate &combined schools) Ortaokul ve lise öğretmenleri toplam olarak gösterilmiştir. (Number of lower & upper sec. teachers are shown as total) Öğrenci yaşları " bitirilen" yaşı gösterir.(ages indicates the "completed" age) 14

16 OKUL ÖNCESİ, RESMİ ÖZEL EĞ. MERKEZLERİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECIAL EDU. CENTERS, PRIMARY&SECONDARY EDUCATION Toplam Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları Total number &rates of students,divisions & teaching staff Müdür Muavin Atelye şefi Toplam Yönetici Headmaster Deputy head Head of Atelier Total of Administrators E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T KKTC Genel toplam (Grand total) KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) KKTC okul öncesi top. (pre-primary total) KKTC ilkokul top. (primary total) KKTC Resmi Özel Eğ. Mrkz.(Public special edu.centers) KKTC Ortaokul top. (lower sec.total) KKTC Lise top. (upper sec.total) KKTC Ortaokul+Lise top. (sec.total) Resmi okul toplamı (Public schools) Resmi 3 yaş toplam -Uygulama Anaokulu (Age 3) Resmi 4 yaş toplam.- Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) Resmi 5 yaş toplam- Anasınıf (Age 5) Resmi Okulöncesi top.(public Pre-primary total) Resmi Özel Eğitim Merkezleri (Public Special Edu.centers) Resmi İlkokul (Public Primary School) Resmi O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) Resmi Ortaokul top. (public lower sec.total) Resmi Lise top. (public upper sec.total) Genel Ortaokul Genel Liseler (General upper sec.) Mesleki Liseler (Vocational upper sec.) GOÖD top. (Gen.Sec.academic) MTÖD top. (Vocational sec.) Resmi Ortaokul + lise top. (Public Secondary) Özel okul toplamı (Private schools) yaş (Age 3) yaş(age 4) yaş (Age 5) Özel O.Öncesi Top.(Private Pre-primary total) Özel İlkokul (Private primary) Özel Ortaokul+lise top. (Private secondary) Ortaokul (lower sec.) Lise (upper sec.) Özel eğitim kadrosu, resmi özel eğitim merkezlerini kapsar. (Special education staff covers only special edu.centers.) Özel anaokul yöneticileri okul öncesi toplamında gösterilmiştir. (Private school administrators are counted under the total of pre-primary) Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıştır.(administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher) 15

17 OKUL ÖNCESİ, RESMİ ÖZEL EĞ. MERKEZLERİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECIAL EDU. CENTERS, PRIMARY&SECONDARY EDUCATION Toplam Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları Total number &rates of students,divisions & teaching staff Kadrolu Öğretmen Sözleşmeli Öğretmen top*. Teknik.Ö.Gör Permanent teachers Contractual teachers Technical staff E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T KKTC Genel toplam (Grand total) KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) KKTC okul öncesi top. (pre-primary total) KKTC ilkokul top. (primary total) KKTC Resmi Özel Eğ. Mrkz.(Public special edu.centers) KKTC Ortaokul top. (lower sec.total) KKTC Lise top. (upper sec.total) KKTC Ortaokul+Lise top. (sec.total) Resmi okul toplamı (Public schools) Resmi 3 yaş toplam -Uygulama Anaokulu (Age 3) Resmi 4 yaş toplam.- Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) Resmi 5 yaş toplam- Anasınıf (Age 5) Resmi Okulöncesi top.(public Pre-primary total) Resmi Özel Eğitim Merkezleri (Public Special Edu.centers) Resmi İlkokul (Public Primary School) Resmi O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) Resmi Ortaokul top. (public lower sec.total) Resmi Lise top. (public upper sec.total) Genel Ortaokul Genel Liseler (General upper sec.) Mesleki Liseler (Vocational upper sec.) GOÖD top. (Gen.Sec.academic) MTÖD top. (Vocational sec.) Resmi Ortaokul + lise top. (Public Secondary) Özel okul toplamı (Private schools) yaş (Age 3) yaş(age 4) yaş (Age 5) Özel O.Öncesi Top.(Private Pre-primary total) Özel İlkokul (Private primary) Özel Ortaokul+lise top. (Private secondary) Ortaokul (lower sec.) Lise (upper sec.) Tüm fiili görev yapan personel bir kez sayılmıştır. Part time öğretmenler dahil değildir. (No double staff. Part time teachers are excluded) "Öğretmen" sadece öğretmenleri gösterir, yöneticiler dahil değildir. (Teachers indicates only teachers, administrators are not included) *KKTC ve TC sözleşmeli öğretmen toplamıdır. (Contractual teachers indicets the total of teachers from N.Cyprus and Turkey) Özel eğitim, resmi özel eğitim merkezlerindeki öğretmenleri kapsar. (Special education covers teaching staff only at special edu.centers.) Uygulama Anaokulu ve özel okul öğretmenleri sözleşmeli altında sayılmıştır. (Practice pre-school &Private school teachers are all counted under conractual teachers) Ortaokul ve lise öğretmenleri toplam olarak gösterilmiştir. (Number of lower & upper sec. teachers are shown as total) 16

18 OKUL ÖNCESİ, RESMİ ÖZEL EĞ. MERKEZLERİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECIAL EDU. CENTERS, PRIMARY&SECONDARY EDUCATION Toplam Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları Total number &rates of students,divisions & teaching staff Öğ/şube oranı Öğ/Öğretmen oranı Öğ/Eğ.Kadrosu oranı Öğrenci artışı* % Erkek öğrenci oranı Kız öğrenci oranı Class size STR Student/ students'increase Male students Female students Teac.stf % % KKTC Genel toplam (Grand total) 19,7 10,0 9,3 2,9 51,3 48,7 KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) 11,4 11,6 11,6 13,4 51,1 48,9 KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) 15,1 13,7 13,4 6,7 51,5 48,5 KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) 15,8 12,7 12,0 0,9 50,6 49,4 KKTC okul öncesi top. (pre-primary total) 14,7 12,9 12,3 4,5 50,9 49,1 KKTC ilkokul top. (primary total) 21,3 11,8 10,9 1,9 51,7 48,3 KKTC Resmi Özel Eğ. Mrkz.(Public special edu.centers) 4,9 3,3 3,2-8,2 60,1 39,9 KKTC Ortaokul top. (lower sec.total) 25,6 4,0 51,6 48,4 KKTC Lise top. (upper sec.total) 18,3 2,9 50,3 49,7 KKTC Ortaokul+Lise top. (sec.total) 21,1 8,4 7,8 3,4 50,9 49,1 Resmi okul toplamı (Public schools) 21,2 10,4 9,6 2,2 51,4 48,6 Resmi 3 yaş toplam -Uygulama Anaokulu (Age 3) 11,8 11,8 11,8-21,7 55,3 44,7 Resmi 4 yaş toplam.- Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) 18,4 16,1 15,3 0,2 51,2 48,8 Resmi 5 yaş toplam- Anasınıf (Age 5) 16,9 13,8 12,8-3,6 50,5 49,5 Resmi Okulöncesi top.(public Pre-primary total) 17,2 14,4 13,4-2,8 50,7 49,3 Resmi Özel Eğitim Merkezleri (Public Special Edu.centers) 4,9 3,3 3,2-8,2 60,1 39,9 Resmi İlkokul (Public Primary School) 22,2 13,4 12,2 2,1 51,5 48,5 Resmi O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) 20,4 13,2 12,1 1,0 51,4 48,6 Resmi Ortaokul top. (public lower sec.total) 27,1 4,0 52,1 47,9 Genel Ortaokul 27,1 8,2 52,1 47,9 Resmi Lise top. (public upper sec.total) 18,8 3,0 50,5 49,5 Genel Liseler (General upper sec.) 22,8 8,9 45,3 54,7 Mesleki Liseler (Vocational upper sec.) 13,6 6,9 6,1-7,8 62,0 38,0 GOÖD top. (Gen.Sec.academic) 25,0 9,0 8,5 8,5 49,1 50,9 MTÖD top. (Vocational sec.) 13,6 6,9 6,1-16,0 62,0 38,0 Resmi Ortaokul + lise top. (Public Secondary) 22,0 8,6 8,0 3,5 51,3 48,7 Özel okul toplamı (Private schools) 15,5 8,4 8,1 5,9 51,0 49,0 3 yaş (Age 3) 11,4 11,6 11,6 15,9 50,9 49,1 4 yaş(age 4) 12,8 12,0 12,0 14,0 51,8 48,2 5 yaş (Age 5) 13,6 10,5 10,5 14,7 50,8 49,2 Özel O.Öncesi Top.(Private Pre-primary total) 12,6 11,4 11,2 14,8 51,2 48,8 Özel İlkokul (Private primary) 18,1 7,6 7,3 1,1 52,8 47,2 Özel Ortaokul+lise top. (Private secondary) 17,0 7,3 7,0 3,2 48,7 51,3 Ortaokul (lower sec.) 18,8 4,2 48,4 51,6 Lise (upper sec.) 15,7 2,3 49,0 51,0 Tüm fiili görev yapan personel bir kez sayılmıştır. Part time öğretmenler dahil değildir. (No double staff. Part time teachers are excluded) Öğrenci/Öğretmen ve Öğrenci/Eğitim kadrosu oranları, ders saatlerine bakılmaksızın tüm aktif kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 1 kez sayılacak şekilde hesaplanmıştır. Student/Teacher & Student/Teaching staff ratios indicate all active permanent and contractual staff regardless of their teaching hours.no double staff) Özel eğitim,resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenleri kapsar. (Special education covers the students and teaching staff only at special edu.centers.) Eğitim kadrosu; yönetici,öğretmen ve tek.öğ.görevlilerini içerir.(teaching staff indicates, administrators, teachers &tecnical staff) Ortaokul ve lise öğretmenleri toplam olarak gösterilmiştir. (Number of lower & upper sec. teachers are shown as total) *Öğrenci artışları öğretim yılına göre hesaplanmıştır.genel ortaokul ve lise ile mesleki lise artışları Hala Sultan İlahiyat Koleji devrinden sonraki artışları gösterir. (Students 'increase is calculated according to previous year). *2016 Hala Sultan İlahiyat Koleji dahil edilmeden GOÖ toplamında %2,5 artış elde edilmiştir.(ortaokul %4,2, lise %0,3) *2015 Hala Sultan İlahiyat Koleji dahil edilmeden MTÖ toplamında ve liselerde % 5,6 artış elde edilmiştir. 17

19 OKUL ÖNCESİ, RESMİ ÖZEL EĞ. MERKEZLERİ, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECIAL EDU. CENTERS, PRIMARY&SECONDARY EDUCATION Toplam Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları Total number &rates of students,divisions & teaching staff Kadrolu Öğretm. % Sözleşmeli Öğretmen* % Kadın Yönetici % Kadın Öğretmen % Genel Kadın Kadro % Permenent Teacher Rate Contractual Teacher Rate Female administrator Female teacher Rate of total female staff % % Rate % Rate % % KKTC Genel toplam (Grand total) 71,7 28,3 45,2 71,4 69,5 KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) 0,0 100,0 100,0 100,0 KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) 36,3 63,7 100,0 97,1 97,1 KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) 64,0 36,0 56,3 93,8 91,8 KKTC okul öncesi top. (pre-primary total) 45,1 54,9 72,0 95,8 94,8 KKTC ilkokul top. (primary total) 69,4 30,6 44,7 68,6 66,9 KKTC Resmi Özel Eğ. Mrkz.(Public special edu.centers) 51,0 49,0 0,0 49,0 48,1 KKTC Ortaokul top. (lower sec.total) KKTC Lise top. (upper sec.total) KKTC Ortaokul+Lise top. (sec.total) 78,8 21,2 42,0 68,6 66,6 Resmi okul toplamı (Public schools) 93,8 6,2 44,2 67,8 65,9 Resmi 3 yaş toplam -Uygulama Anaokulu (Age 3) 0,0 100,0 100,0 100,0 Resmi 4 yaş toplam.- Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) 86,1 13,9 100,0 97,2 97,4 Resmi 5 yaş toplam- Anasınıf (Age 5) 96,4 3,6 56,3 93,2 90,4 Resmi Okulöncesi top.(public Pre-primary total) 92,2 7,8 65,0 94,4 92,4 Resmi Özel Eğitim Merkezleri (Public Special Edu.centers) 51,0 49,0 0,0 49,0 48,1 Resmi İlkokul (Public Primary School) 96,1 3,9 43,6 62,8 61,2 Resmi O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) 93,9 6,1 46,6 67,9 66,2 Resmi Ortaokul top. (public lower sec.total) Resmi Lise top. (public upper sec.total) Genel Ortaokul Genel Liseler (General upper sec.) Mesleki Liseler (Vocational upper sec.) 92,4 7,6 20,6 59,1 54,9 GOÖD top. (Gen.Sec.academic) 94,2 5,8 48,3 69,9 68,6 MTÖD top. (Vocational sec.) 92,5 7,5 20,6 59,1 54,9 Resmi Ortaokul + lise top. (Public Secondary) 93,8 6,2 42,1 67,7 65,6 Özel okul toplamı (Private schools) 0,0 100,0 51,0 83,2 81,9 3 yaş (Age 3) 0,0 100,0 100,0 100,0 4 yaş(age 4) 0,0 100,0 97,0 97,0 100,0 5 yaş (Age 5) 0,0 100,0 94,8 94,8 Özel O.Öncesi Top.(Private Pre-primary total) 0,0 100,0 97,1 97,2 Özel İlkokul (Private primary) 0,0 100,0 50,0 83,8 82,3 Özel Ortaokul+lise top. (Private secondary) 0,0 100,0 41,7 73,7 72,0 Ortaokul (lower sec.) Lise (upper sec.) "Öğretmen" sadece öğretmenleri gösterir, yöneticiler dahil değildir. (Teachers indicates only teachers, administrators are not included) *KKTC ve TC sözleşmeli öğretmen toplamıdır. (Contractual teachers indicets the total of teachers from N.Cyprus and Turkey) Özel eğitim kadrosu, resmi özel eğitim merkezlerini kapsar. (Special education staff covers only special edu.centers.) Özel anaokul yöneticileri okul öncesi toplamında gösterilmiştir. (Private school administrators are counted under the total of pre-primary) Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıştır.(administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher) Ortaokul ve lise öğretmenleri toplam olarak gösterilmiştir. (Number of lower & upper sec. teachers are shown as total) 18

20 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district okul school Şube Division Öğrenci Student Eğitim kadrosu top. Teaching staff total Öğretmen toplamı* Total of teachers ok E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 261 KKTC GENEL TOPLAM (Grand total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele İlkokul (Primary) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Resmi Özel Eğ. Merkz. (Public Special edu Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Okulöncesi+İlkokul Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele

21 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district okul school Şube Division ok E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 40 KKTC Genel ortaokulve genel lise* (Sec.ac Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele * Devlet+özel(public+private) Öğrenci Student Eğitim kadrosu top. Teaching staff total Öğretmen toplamı* Total of teachers 12 KKTC Mesleki lise (Sec.Voc.) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Ortaokul+lise top. (sec.total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Resmi okul toplamı (Public schools) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele yaş -Uygulama Anaokulu (Age 3) Lefkoşa Gazimağusa yaş -Uygulama Anaokulu (Age 4) Lefkoşa Gazimağusa yaş- Anaokul (Age 4 total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele yaş- Anaokul+Uygulama Anaokulu (Age Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele yaş - Anasınıf (Age 5) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele

22 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district okul school Şube Division Öğrenci Student Eğitim kadrosu top. Teaching staff total Öğretmen toplamı* Total of teachers ok E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 2 Uygulama anaokul (3-4 yaş) toplamı(mtö Lefkoşa Gazimağusa Anaokul+Anasınıf (4-5 yaş) toplamı (İÖD) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.cente Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele İlkokul (Primary School) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Okulöncesi+İlkokul Top. (pre-p+primary t Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Genel ortaokullar (Lower sec..-academic) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Genel liseler (Upper sec.-academic) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Meslek liseleri (Upper sec.-vocational) Lefkoşa ,5 139, Gazimağusa Girne Güzelyurt ,5 86,5 2 İskele ,5 29,

23 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district okul school Şube Division Öğrenci Student Eğitim kadrosu top. Teaching staff total Öğretmen toplamı* Total of teachers ok E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 31 Lise Top.(genel+mesleki) (total of upper s Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Genel ortaokul+lise top.(sec-academic) Lefkoşa ,5 556,5 798,0 219,5 530, Gazimağusa ,0 307,5 439, ,5 410,5 5 Girne ,5 192,0 292,5 91, ,5 4 Güzelyurt ,5 143,5 211,0 60,5 137, İskele ,5 128,5 195,0 59,5 122, Mesleki lise top.(sec-vocational) Lefkoşa ,5 139,5 220,0 3 Gazimağusa ,0 67,0 110,0 1 Girne Güzelyurt ,0 41,5 86,5 2 İskele ,5 29,5 53,0 44 Ortaokul+lise Top.(genel+mesleki) (total Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Özel okul toplamı (Private schools) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele yaş (Age 3) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele yaş(age 4) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele yaş (Age 5) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele

24 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district okul school Şube Division Öğrenci Student Eğitim kadrosu top. Teaching staff total Öğretmen toplamı* Total of teachers ok E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 84 Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele İlkokul(primary) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Okulöncesi+İlkokul Top. (pre-p+primary t Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Ortaokul (lower secondary) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Lise (upper secondary) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Ortaokul+lise Top. (total of sec.) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Okul sayıları sadece bağımsız okul sayılarını gösterir. İlkokullara bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar okul olarak sayılmamıştır. Ancak öğrenci sayıları bağımsız ve bağlı okullardaki öğrenci toplamını gösterir. Number of schools indicates only separate schools. Pre-primary classes within primary schools&lower sec. within upper sec. schools are not counted as school. but, the number of students indicates the total Tüm fiili görev yapan personel bir kez sayılmıştır. Part time öğretmenler dahil değildir. (No double staff. Part time teachers are excluded) Eğitim kadrosu; yönetici,öğretmen ve tek.öğ.görevlilerini içerir.(teaching staff indicates, administrators, teachers &tecnical staff) *"Öğretmen" sadece öğretmenleri gösterir, yöneticiler dahil değildir. (Teachers indicates only teachers, administrators are not included) *KKTC ve TC sözleşmeli öğretmen toplamıdır. (Contractual teachers indicets the total of teachers from N.Cyprus and Turkey) Ortaokul ve lise öğretmenleri toplam olarak gösterilmiştir. (Number of lower & upper sec. teachers are shown as total) Özel eğitim, sadece resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenleri kapsar. (Special edu. covers the students and teaching staff only at special edu.centers.) Öğrenci yaşları " bitirilen" yaşı gösterir.(ages indicates the "completed" age) 23

25 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Yönetici toplamı Total of administrators Teknik Öğ. Gör. Technical staff Öğ/şube Öğrenci Öğrenci Class size Öğretmen% Eğ. Kadrosu % E/M K/F T E/M K/F T % STR Teac.stf KKTC GENEL TOPLAM (Grand total) ,7 10,0 9,3 Lefkoşa ,5 9,5 8,8 Gazimağusa ,4 10,5 9,7 Girne ,3 11,4 10,7 Güzelyurt ,7 8,5 7,9 İskele ,7 9,5 9,1 KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) ,4 11,6 11,6 Lefkoşa ,8 9,4 9,4 Gazimağusa ,7 13,1 13,1 Girne ,2 15,8 15,8 Güzelyurt ,9 14,5 14,5 İskele ,0 12,0 12,0 KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) ,1 13,7 13,4 Lefkoşa ,4 11,2 10,9 Gazimağusa ,7 15,8 15,8 Girne ,6 17,0 16,5 Güzelyurt ,6 11,9 11,3 İskele ,3 21,7 21,7 KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) ,8 12,7 12,0 Lefkoşa ,9 11,0 10,3 Gazimağusa ,4 13,9 13,4 Girne ,4 15,9 15,1 Güzelyurt ,4 11,5 10,6 İskele ,1 12,5 12,5 Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) ,7 12,9 12,3 Lefkoşa ,0 10,7 10,2 Gazimağusa ,4 14,4 14,1 Girne ,8 16,2 15,4 Güzelyurt ,2 12,0 11,3 İskele ,7 14,7 14,7 İlkokul (Primary) ,3 11,8 10,9 Lefkoşa ,1 11,3 10,5 Gazimağusa ,3 12,0 11,0 Girne ,4 12,3 11,5 Güzelyurt ,7 10,9 10,1 İskele ,4 12,7 11,6 Resmi Özel Eğ. Merkz. (Public Special edu.cen ,9 3,3 3,2 Lefkoşa ,9 3,0 2,9 Gazimağusa ,4 3,8 3,8 Girne ,8 3,2 3,2 Güzelyurt ,8 3,0 3,0 İskele KKTC Okulöncesi+İlkokul Top ,0 12,0 11,2 Lefkoşa ,5 11,1 10,4 Gazimağusa ,0 12,5 11,6 Girne ,7 13,2 12,4 Güzelyurt ,5 11,2 10,4 İskele ,4 13,1 12,2 24

26 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Yönetici toplamı Total of administrators Teknik Öğ. Gör. Technical staff Öğ/şube Öğrenci Öğrenci Class size Öğretmen% Eğ. Kadrosu % E/M K/F T E/M K/F T % STR Teac.stf KKTC Genel ortaokulve genel lise* (Sec.acade ,2 8,7 8,2 Lefkoşa ,9 8,6 8,1 Gazimağusa ,5 9,4 8,8 Girne ,1 9,3 8,8 Güzelyurt ,4 7,2 6,8 İskele ,1 8,3 8,2 KKTC Mesleki lise (Sec.Voc.) ,6 6,9 6,1 Lefkoşa ,3 8,1 6,9 Gazimağusa ,5 7,0 6,2 Girne ,0 10,0 6,7 Güzelyurt ,0 5,5 5,2 İskele ,9 4,3 3,8 KKTC Ortaokul+lise top. (sec.total) ,1 8,4 7,8 Lefkoşa ,9 8,5 7,9 Gazimağusa ,2 8,9 8,3 Girne ,1 9,3 8,8 Güzelyurt ,2 6,7 6,3 İskele ,0 7,4 7,1 Resmi okul toplamı (Public schools) ,2 10,4 9,6 Lefkoşa ,6 10,4 9,5 Gazimağusa ,5 10,5 9,7 Girne ,9 12,6 11,8 Güzelyurt ,0 8,4 7,9 İskele ,7 9,5 9,1 3 yaş -Uygulama Anaokulu (Age 3) ,8 11,8 11,8 Lefkoşa ,5 21,0 21,0 Gazimağusa ,0 8,7 8,7 4 yaş -Uygulama Anaokulu (Age 4) ,2 11,2 11,2 Lefkoşa ,0 16,0 16,0 Gazimağusa ,3 10,0 10,0 4 yaş- Anaokul (Age 4 total) ,0 16,5 15,5 Lefkoşa ,7 13,3 12,0 Gazimağusa ,5 17,6 17,6 Girne ,3 19,7 18,3 Güzelyurt ,8 13,8 12,9 İskele ,6 25,6 25,6 4 yaş- Anaokul+Uygulama Anaokulu (Age 4 to ,4 16,1 15,3 Lefkoşa ,5 13,4 12,2 Gazimağusa ,9 15,9 15,9 Girne ,3 19,7 18,3 Güzelyurt ,8 13,8 12,9 İskele ,6 25,6 25,6 5 yaş - Anasınıf (Age 5) ,9 13,8 12,8 Lefkoşa ,3 13,4 11,8 Gazimağusa ,3 14,8 14,2 Girne ,2 15,3 14,2 Güzelyurt ,3 11,7 10,8 İskele ,1 12,5 12,5 25

27 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Yönetici toplamı Total of administrators Teknik Öğ. Gör. Technical staff Öğ/şube Öğrenci Öğrenci Class size Öğretmen% Eğ. Kadrosu % E/M K/F T E/M K/F T % STR Teac.stf Uygulama anaokul (3-4 yaş) toplamı(mtö) ,4 11,4 11,4 Lefkoşa ,3 18,5 18,5 Gazimağusa ,2 9,4 9,4 Anaokul+Anasınıf (4-5 yaş) toplamı (İÖD) ,5 14,5 13,5 Lefkoşa ,2 13,4 11,9 Gazimağusa ,3 15,5 15,0 Girne ,8 16,4 15,2 Güzelyurt ,0 12,6 11,6 İskele ,7 15,1 15,1 Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) ,2 14,4 13,4 Lefkoşa ,7 13,5 12,0 Gazimağusa ,1 14,8 14,4 Girne ,8 16,4 15,2 Güzelyurt ,0 12,6 11,6 İskele ,7 15,1 15,1 Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers) ,9 3,3 3,2 Lefkoşa ,9 3,0 2,9 Gazimağusa ,4 3,8 3,8 Girne ,8 3,2 3,2 Güzelyurt ,8 3,0 3,0 İskele İlkokul (Primary School) ,2 13,4 12,2 Lefkoşa ,8 13,8 12,7 Gazimağusa ,7 12,6 11,4 Girne ,1 15,4 14,2 Güzelyurt ,7 10,9 10,1 İskele ,4 12,7 11,6 Okulöncesi+İlkokul Top. (pre-p+primary total ,0 13,5 12,4 Lefkoşa ,3 13,8 12,5 Gazimağusa ,7 13,0 11,9 Girne ,6 15,6 14,4 Güzelyurt ,3 11,3 10,4 İskele ,5 13,2 12,2 Genel ortaokullar (Lower sec..-academic) 27,1 Lefkoşa 28,2 Gazimağusa 27,7 Girne 28,5 Güzelyurt 23,9 İskele 23,2 Genel liseler (Upper sec.-academic) 22,8 Lefkoşa 26,4 Gazimağusa 22,1 Girne 23,4 Güzelyurt 13,9 İskele 20,6 Meslek liseleri (Upper sec.-vocational) ,6 6,9 6,1 Lefkoşa ,3 8,1 6,9 Gazimağusa ,5 7,0 6,2 Girne ,0 10,0 6,7 Güzelyurt ,0 5,5 5,2 İskele ,9 4,3 3,8 26

28 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Yönetici toplamı Total of administrators Teknik Öğ. Gör. Technical staff Öğ/şube Öğrenci Öğrenci Class size Öğretmen% Eğ. Kadrosu % E/M K/F T E/M K/F T % STR Teac.stf Lise Top.(genel+mesleki) (total of upper sec.) 18,8 Lefkoşa 21,1 Gazimağusa 18,9 Girne 23,3 Güzelyurt 11,8 İskele 15,9 Genel ortaokul+lise top.(sec-academic) ,0 9,0 8,5 Lefkoşa ,3 9,3 8,7 Gazimağusa ,0 9,4 8,8 Girne ,4 9,8 9,3 Güzelyurt ,4 7,2 6,8 İskele ,1 8,3 7,7 Mesleki lise top.(sec-vocational) ,6 6,9 6,1 Lefkoşa ,3 8,1 6,9 Gazimağusa ,5 7,0 6,2 Girne ,0 10,0 6,7 Güzelyurt ,0 5,5 5,2 İskele ,9 4,3 3,8 Ortaokul+lise Top.(genel+mesleki) (total of se ,0 8,6 8,0 Lefkoşa ,5 9,0 8,3 Gazimağusa ,3 8,9 8,2 Girne ,3 9,8 9,3 Güzelyurt ,2 6,7 6,3 İskele ,0 7,4 7,1 Özel okul toplamı (Private schools) ,5 8,4 8,1 Lefkoşa ,2 7,6 7,3 Gazimağusa ,2 10,4 9,9 Girne ,5 9,2 8,7 Güzelyurt ,5 10,5 10,5 İskele ,0 12,0 12,0 3 yaş (Age 3) ,4 11,6 11,6 Lefkoşa ,9 9,1 9,1 Gazimağusa ,3 14,4 14,4 Girne ,2 15,8 15,8 Güzelyurt ,9 14,5 14,5 İskele ,0 12,0 12,0 4 yaş(age 4) ,8 12,0 12,0 Lefkoşa ,5 10,3 10,3 Gazimağusa ,7 15,6 15,6 Girne ,9 15,3 15,3 Güzelyurt ,4 7,0 7,0 İskele ,0 12,0 12,0 5 yaş (Age 5) ,6 10,5 10,5 Lefkoşa ,7 8,3 8,3 Gazimağusa ,9 11,2 11,2 Girne ,7 17,1 17,1 Güzelyurt ,5 9,7 9,7 İskele

29 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Öğ/şube Öğrenci Öğrenci Class size Öğretmen% Eğ. Kadrosu % E/M K/F T E/M K/F T % STR Teac.stf Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) ,6 11,4 11,2 Lefkoşa ,3 9,2 9,1 Gazimağusa ,4 13,7 13,7 Girne ,3 16,1 15,5 Güzelyurt ,5 10,5 10,5 İskele ,0 12,0 12,0 İlkokul(primary) ,1 7,6 7,3 Lefkoşa ,7 7,6 7,2 Gazimağusa ,3 8,6 8,1 Girne ,3 7,3 7,0 Güzelyurt İskele Okulöncesi+İlkokul Top. (pre-p+primary total ,9 9,0 8,7 Lefkoşa ,9 8,2 7,9 Gazimağusa ,7 10,8 10,3 Girne ,2 9,8 9,3 Güzelyurt ,5 10,5 10,5 İskele ,0 12,0 12,0 Ortaokul (lower secondary) 18,8 Lefkoşa 18,6 Gazimağusa 22,3 Girne 18,1 Güzelyurt İskele Lise (upper secondary) 15,7 Lefkoşa 15,3 Gazimağusa 19,3 Girne 15,2 Güzelyurt İskele Yönetici toplamı Total of administrators Teknik Öğ. Gör. Technical staff Ortaokul+lise Top. (total of sec.) ,0 7,3 7,0 Lefkoşa ,6 6,8 6,5 Gazimağusa ,4 9,7 9,0 Girne ,5 8,1 7,5 Güzelyurt İskele Yönetici toplamı müdür, müdür muavini ve atelye şeflerini gösterir. (Administrators include headmasters, deputy heads &atelier heads) Eğitim kadrosu; yönetici,öğretmen ve tek.öğ.görevlilerini içerir.(teaching staff indicates, administrators, teachers &tecnical staff) Tüm fiili görev yapan personel bir kez sayılmıştır. Part time öğretmenler dahil değildir. (No double staff. Part time teachers are excluded) Öğrenci/Öğretmen ve Öğrenci/Eğitim kadrosu oranları, ders saatlerine bakılmaksızın tüm aktif kadrolu ve sözleşmeli personel 1 kez sayılacak şekilde hesaplanmıştır. Student/Teacher & Student/Teaching staff ratios indicate all active permanent and contractual staff regardless of their teaching hours.no double staff) Özel eğitim, sadece resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenleri kapsar. (Special edu. covers the students and teaching staff only at special edu.centers.) Özel anaokul yöneticileri okul öncesi toplamında gösterilmiştir. (Private school administrators are counted under the total of pre-primary) Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıştır.(administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher) Öğrenci yaşları " bitirilen" yaşı gösterir.(ages indicates the "completed" age) 28

30 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Erkek öğrenci Kız Öğrenci Oranı Kadın Yönetici oranı Kadın Öğretmen oranı enel Kadın Kadro O Öğrenci/Okul Oranı Male students Female students Female administrator Female teacher Rate of total female staf School size % % Rate % Rate % % % KKTC GENEL TOPLAM (Grand total) 51,3 48,7 45,2 71,4 69,5 189,9 Lefkoşa 51,0 49,0 42,9 73,5 71,3 224,7 Gazimağusa 52,0 48,0 41,3 72,0 69,8 163,7 Girne 50,9 49,1 49,1 73,3 71,9 210,6 Güzelyurt 51,3 48,7 60,0 66,5 65,7 128,5 İskele 52,0 48,0 40,0 60,1 58,7 171,8 KKTC 3 Yaş (pre-primary-age 3) 51,1 48,9 100,0 100,0 Lefkoşa 48,0 52,0 100,0 100,0 Gazimağusa 53,3 46,7 100,0 100,0 Girne 50,9 49,1 100,0 100,0 Güzelyurt 58,6 41,4 100,0 100,0 İskele 66,7 33,3 100,0 100,0 KKTC 4 Yaş (pre-primary-age 4) 51,5 48,5 100,0 97,1 97,1 Lefkoşa 51,7 48,3 100,0 97,4 97,4 Gazimağusa 53,2 46,8 97,0 97,0 Girne 50,3 49,7 100,0 97,1 97,1 Güzelyurt 46,6 53,4 100,0 100,0 100,0 İskele 56,6 43,4 85,7 85,7 KKTC 5 Yaş (pre-primary-age 5) 50,6 49,4 56,3 93,8 91,8 Lefkoşa 50,6 49,4 44,4 95,3 91,9 Gazimağusa 52,5 47,5 100,0 93,2 93,4 Girne 49,0 51,0 33,3 98,3 95,1 Güzelyurt 47,7 52,3 100,0 96,0 96,3 İskele 53,0 47,0 70,0 70,0 Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) 50,9 49,1 72,0 95,8 94,8 Lefkoşa 50,5 49,5 64,3 96,8 95,1 Gazimağusa 52,8 47,2 100,0 95,3 95,4 Girne 49,7 50,3 66,7 98,2 96,5 Güzelyurt 48,8 51,2 100,0 98,1 98,2 İskele 55,1 44,9 75,9 75,9 İlkokul (Primary) 51,7 48,3 44,7 68,6 66,9 Lefkoşa 51,8 48,2 33,3 71,1 68,6 Gazimağusa 52,1 47,9 44,7 70,3 68,0 Girne 51,9 48,1 48,1 71,7 70,1 Güzelyurt 50,8 49,2 81,8 62,9 64,3 İskele 50,8 49,2 45,5 46,5 46,4 Resmi Özel Eğ. Merkz. (Public Special edu.c 60,1 39,9 0,0 49,0 48,1 28,0 Lefkoşa 68,1 31,9 0,0 56,5 54,2 23,0 Gazimağusa 52,3 47,7 29,4 29,4 65,0 Girne 68,4 31,6 83,3 83,3 19,0 Güzelyurt 46,7 53,3 40,0 40,0 15,0 İskele KKTC Okulöncesi+İlkokul Top. 51,5 48,5 49,0 75,4 73,7 130,4 Lefkoşa 51,4 48,6 40,7 78,6 76,2 142,4 Gazimağusa 52,3 47,7 47,5 75,6 73,5 109,1 Girne 51,3 48,7 51,5 77,5 75,9 171,4 Güzelyurt 50,3 49,7 85,7 72,3 73,2 87,3 İskele 51,7 48,3 45,5 52,4 51,9 125,1 29

31 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Erkek öğrenci Kız Öğrenci Oranı Kadın Yönetici oranı Kadın Öğretmen oranı enel Kadın Kadro O Öğrenci/Okul Oranı Male students Female students Female administrator Female teacher Rate of total female staf School size % % Rate % Rate % % % KKTC Genel ortaokulve genel lise* (Sec.acad 49,1 50,9 47,2 70,6 69,3 491,4 Lefkoşa 48,5 51,5 49,2 71,8 70,5 557,4 Gazimağusa 50,1 49,9 43,8 72,3 70,4 530,4 Girne 49,7 50,3 47,8 67,9 66,7 444,5 Güzelyurt 48,4 51,6 46,2 69,4 68,0 358,8 İskele 49,0 51,0 0,0 67,3 66,9 375,5 KKTC Mesleki lise (Sec.Voc.) 62,0 38,0 20,6 59,1 54,9 272,5 Lefkoşa 60,6 39,4 31,6 63,4 58,6 443,5 Gazimağusa 59,6 40,4 0,0 60,9 57,3 256,3 Girne 85,0 15,0 0,0 50,0 33,3 20,0 Güzelyurt 64,9 35,1 0,0 48,0 44,9 239,5 İskele 73,2 26,8 33,3 55,7 50,8 114,0 KKTC Ortaokul+lise top. (sec.total) 50,9 49,1 42,0 68,6 66,6 440,8 Lefkoşa 50,5 49,5 45,0 70,3 68,3 534,6 Gazimağusa 51,5 48,5 35,0 70,0 67,7 455,6 Girne 49,9 50,1 45,8 67,8 66,5 397,3 Güzelyurt 52,6 47,4 37,5 62,9 61,0 319,0 İskele 52,2 47,8 25,0 64,7 63,0 288,3 Resmi okul toplamı (Public schools) 51,4 48,6 44,2 67,8 65,9 251,2 Lefkoşa 51,0 49,0 44,2 69,2 66,9 319,8 Gazimağusa 51,9 48,1 39,7 69,9 67,7 229,4 Girne 51,2 48,8 40,0 68,1 66,3 303,3 Güzelyurt 51,3 48,7 60,0 65,4 64,7 164,8 İskele 51,8 48,2 40,0 59,6 58,3 178,0 3 yaş -Uygulama Anaokulu (Age 3) 55,3 44,7 100,0 100,0 Lefkoşa 57,1 42,9 100,0 100,0 Gazimağusa 53,8 46,2 100,0 100,0 4 yaş -Uygulama Anaokulu (Age 4) 57,1 42,9 100,0 100,0 Lefkoşa 62,5 37,5 100,0 100,0 Gazimağusa 55,0 45,0 100,0 100,0 4 yaş- Anaokul (Age 4 total) 50,9 49,1 100,0 97,0 97,2 Lefkoşa 50,2 49,8 100,0 100,0 100,0 Gazimağusa 52,2 47,8 100,0 100,0 Girne 49,6 50,4 100,0 92,3 92,9 Güzelyurt 47,8 52,2 100,0 100,0 100,0 İskele 57,0 43,0 80,0 80,0 4 yaş- Anaokul+Uygulama Anaokulu (Age 4 51,2 48,8 100,0 97,2 97,4 Lefkoşa 50,9 49,1 100,0 100,0 100,0 Gazimağusa 52,6 47,4 100,0 100,0 Girne 49,6 50,4 100,0 92,3 92,9 Güzelyurt 47,8 52,2 100,0 100,0 100,0 İskele 57,0 43,0 80,0 80,0 5 yaş - Anasınıf (Age 5) 50,5 49,5 56,3 93,2 90,4 Lefkoşa 49,6 50,4 44,4 97,0 90,8 Gazimağusa 52,1 47,9 100,0 93,2 93,5 Girne 49,8 50,2 33,3 97,4 92,9 Güzelyurt 48,4 51,6 100,0 95,5 95,8 İskele 53,0 47,0 70,0 70,0 30

32 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Erkek öğrenci Kız Öğrenci Oranı Kadın Yönetici oranı Kadın Öğretmen oranı enel Kadın Kadro O Öğrenci/Okul Oranı Male students Female students Female administrator Female teacher Rate of total female staf School size % % Rate % Rate % % % Uygulama anaokul (3-4 yaş) toplamı(mtö) 56,3 43,7 100,0 100,0 Lefkoşa 59,5 40,5 100,0 100,0 Gazimağusa 54,5 45,5 100,0 100,0 Anaokul+Anasınıf (4-5 yaş) toplamı (İÖD) 50,6 49,4 65,0 94,2 92,1 Lefkoşa 49,7 50,3 54,5 97,7 92,9 Gazimağusa 52,1 47,9 100,0 94,8 95,0 Girne 49,8 50,2 50,0 96,2 92,9 Güzelyurt 48,2 51,8 100,0 97,3 97,5 İskele 54,4 45,6 72,0 72,0 Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) 50,7 49,3 65,0 94,4 92,4 Lefkoşa 50,0 50,0 54,5 97,8 93,0 Gazimağusa 52,3 47,7 100,0 95,4 95,5 Girne 49,8 50,2 50,0 96,2 92,9 Güzelyurt 48,2 51,8 100,0 97,3 97,5 İskele 54,4 45,6 72,0 72,0 Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers 60,1 39,9 0,0 49,0 48,1 28,0 Lefkoşa 68,1 31,9 0,0 56,5 54,2 23,0 Gazimağusa 52,3 47,7 29,4 29,4 65,0 Girne 68,4 31,6 83,3 83,3 19,0 Güzelyurt 46,7 53,3 40,0 40,0 15,0 İskele İlkokul (Primary School) 51,5 48,5 43,6 62,8 61,2 Lefkoşa 50,9 49,1 35,3 63,3 60,9 Gazimağusa 52,3 47,7 41,2 67,7 65,2 Girne 52,1 47,9 40,0 63,0 61,2 Güzelyurt 50,8 49,2 81,8 62,9 64,3 İskele 50,8 49,2 45,5 46,5 46,4 Okulöncesi+İlkokul Top. (pre-p+primary to 51,4 48,6 46,9 68,6 66,8 183,4 Lefkoşa 50,7 49,3 40,0 70,0 67,3 223,2 Gazimağusa 52,3 47,7 44,4 72,2 69,9 161,7 Girne 51,7 48,3 41,7 69,0 66,9 266,2 Güzelyurt 50,2 49,8 85,7 70,0 71,1 119,1 İskele 51,5 48,5 45,5 51,1 50,7 130,6 Genel ortaokullar (Lower sec..-academic) 52,1 47,9 Lefkoşa 51,8 48,2 Gazimağusa 52,2 47,8 Girne 51,7 48,3 Güzelyurt 52,8 47,2 İskele 53,5 46,5 Genel liseler (Upper sec.-academic) 45,3 54,7 Lefkoşa 45,1 54,9 Gazimağusa 46,6 53,4 Girne 47,5 52,5 Güzelyurt 42,3 57,7 İskele 42,2 57,8 Meslek liseleri (Upper sec.-vocational) 62,0 38,0 20,6 59,1 54,9 272,5 Lefkoşa 60,6 39,4 31,6 63,4 58,6 443,5 Gazimağusa 59,6 40,4 0,0 60,9 57,3 256,3 Girne 85,0 15,0 0,0 50,0 33,3 20,0 Güzelyurt 64,9 35,1 0,0 48,0 44,9 239,5 İskele 73,2 26,8 33,3 55,7 50,8 114,0 31

33 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Erkek öğrenci Kız Öğrenci Oranı Kadın Yönetici oranı Kadın Öğretmen oranı enel Kadın Kadro O Öğrenci/Okul Oranı Male students Female students Female administrator Female teacher Rate of total female staf School size % % Rate % Rate % % % Lise Top.(genel+mesleki) (total of upper se 50,5 49,5 Lefkoşa 50,4 49,6 Gazimağusa 50,8 49,2 Girne 48,2 51,8 Güzelyurt 52,4 47,6 İskele 50,8 49,2 Genel ortaokul+lise top.(sec-academic) 49,1 50,9 48,3 69,9 68,6 514,0 Lefkoşa 48,5 51,5 54,2 70,7 69,7 578,3 Gazimağusa 49,8 50,2 44,8 71,7 70,0 550,9 Girne 50,1 49,9 40,0 67,0 65,6 543,0 Güzelyurt 48,4 51,6 46,2 69,4 68,0 358,8 İskele 49,0 51,0 0,0 67,3 65,9 375,5 Mesleki lise top.(sec-vocational) 62,0 38,0 20,6 59,1 54,9 272,5 Lefkoşa 60,6 39,4 31,6 63,4 58,6 443,5 Gazimağusa 59,6 40,4 0,0 60,9 57,3 256,3 Girne 85,0 15,0 0,0 50,0 33,3 20,0 Güzelyurt 64,9 35,1 0,0 48,0 44,9 239,5 İskele 73,2 26,8 33,3 55,7 50,8 114,0 Ortaokul+lise Top.(genel+mesleki) (total of 51,3 48,7 42,1 67,7 65,6 448,1 Lefkoşa 51,0 49,0 47,8 69,1 67,0 544,6 Gazimağusa 51,5 48,5 35,1 69,5 67,2 462,5 Girne 50,4 49,6 37,5 66,9 65,3 455,8 Güzelyurt 52,6 47,4 37,5 62,9 61,0 319,0 İskele 52,2 47,8 25,0 64,7 63,0 288,3 Özel okul toplamı (Private schools) 51,0 49,0 51,0 83,2 81,9 95,9 Lefkoşa 51,0 49,0 37,0 82,3 80,6 123,0 Gazimağusa 52,4 47,6 57,1 86,1 84,7 55,0 Girne 50,0 50,0 70,6 83,1 82,5 117,9 Güzelyurt 50,6 49,4 100,0 100,0 19,8 İskele 60,4 39,6 100,0 100,0 48,0 3 yaş (Age 3) 50,9 49,1 100,0 100,0 Lefkoşa 47,6 52,4 100,0 100,0 Gazimağusa 53,2 46,8 100,0 100,0 Girne 50,9 49,1 100,0 100,0 Güzelyurt 58,6 41,4 100,0 100,0 İskele 66,7 33,3 100,0 100,0 4 yaş(age 4) 51,8 48,2 97,0 97,0 Lefkoşa 52,1 47,9 96,4 96,4 Gazimağusa 53,8 46,2 93,3 93,3 Girne 50,9 49,1 100,0 100,0 Güzelyurt 40,5 59,5 100,0 100,0 İskele 54,2 45,8 100,0 100,0 5 yaş (Age 5) 50,8 49,2 94,8 94,8 Lefkoşa 52,4 47,6 93,3 93,3 Gazimağusa 54,2 45,8 93,3 93,3 Girne 47,5 52,5 100,0 100,0 Güzelyurt 41,4 58,6 100,0 100,0 İskele 32

34 Bölgelere Göre Okul,Kurum, Öğrenci, Şube, Sayısı ve Oranları Number &rates of schools, students,divisions by district Erkek öğrenci Kız Öğrenci Oranı Kadın Yönetici oranı Kadın Öğretmen oranı enel Kadın Kadro O Öğrenci/Okul Oranı Male students Female students Female administrator Female teacher Rate of total female staf School size % % Rate % Rate % % % Okul öncesi top.(3-5 yaş)(p-primary total) 51,2 48,8 100,0 97,1 97,2 38,0 Lefkoşa 50,9 49,1 100,0 96,3 96,4 43,1 Gazimağusa 53,8 46,3 95,1 95,1 24,3 Girne 49,7 50,3 100,0 100,0 100,0 53,8 Güzelyurt 50,6 49,4 100,0 100,0 19,8 İskele 60,4 39,6 100,0 100,0 48,0 İlkokul(primary) 52,8 47,2 50,0 83,8 82,3 316,7 Lefkoşa 54,1 45,9 27,3 82,4 80,1 385,4 Gazimağusa 50,9 49,1 75,0 85,7 85,0 241,5 Girne 51,4 48,6 71,4 85,7 85,1 268,5 Güzelyurt İskele Okulöncesi+İlkokul Top. (pre-p+primary to 52,1 47,9 59,3 88,9 87,8 70,2 Lefkoşa 52,7 47,3 42,9 87,8 86,3 85,9 Gazimağusa 52,4 47,6 75,0 89,7 89,1 41,7 Girne 50,6 49,4 77,8 89,7 89,2 94,7 Güzelyurt 50,6 49,4 100,0 100,0 19,8 İskele 60,4 39,6 100,0 100,0 48,0 Ortaokul (lower secondary) 48,4 51,6 Lefkoşa 47,9 52,1 Gazimağusa 45,5 54,5 Girne 50,5 49,5 Güzelyurt İskele Lise (upper secondary) 49,0 51,0 Lefkoşa 48,3 51,7 Gazimağusa 57,1 42,9 Girne 46,4 53,6 Güzelyurt İskele Ortaokul+lise Top. (total of sec.) 48,7 51,3 41,7 73,7 72,0 400,9 Lefkoşa 48,2 51,8 30,8 74,4 72,5 494,8 Gazimağusa 52,5 47,5 33,3 77,5 74,4 387,0 Girne 48,4 51,6 62,5 70,2 69,6 280,3 Güzelyurt İskele Okul sayıları sadece bağımsız okul sayılarını gösterir. İlkokullara bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar okul olarak sayılmamıştır. Ancak öğrenci sayıları bağımsız ve bağlı okullardaki öğrenci toplamını gösterdiğinden okul başına düşen öğrenci oranları bu düzeyler için hesaplanmamıştır. Number of schools indicates only separate schools. Pre-primary classes within primary schools&lower sec. within upper sec. schools are not counted as school. As the number of students indicates the total, school size rates are not calculated for these levels) "Öğretmen" sadece öğretmenleri gösterir, yöneticiler dahil değildir. (Teachers indicates only teachers, administrators are not included) KKTC ve TC sözleşmeli öğretmen toplamıdır. (Contractual teachers indicets the total of teachers from N.Cyprus and Turkey) Özel eğitim kadrosu, resmi özel eğitim merkezlerini kapsar. (Special education staff covers only special edu.centers.) Özel anaokul yöneticileri okul öncesi toplamında gösterilmiştir. (Private school administrators are counted under the total of pre-primary) Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıştır.(administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher) Ortaokul ve lise öğretmenleri toplam olarak gösterilmiştir. (Number of lower & upper sec. teachers are shown as total) 33

35 Okul Öncesi Pre-Primary Education Sınıflara Göre Öğrenci ve Şube Sayısı Number of students& divisions by grade *Bu tabloda resmi ilkokul bünyesindeki anaokulları da okul sayısına dahil edilmiştir. (Pre-primary schools within primary schools are included to the number of schools in this table.) İtalik yazılan okullar bağımsız anaokullarını gösterir. Diğerleri ilkokul bünyesindedir.(schools written in italic are separate schools.others run within primary schools) OKUL ÖNCESİ (PRE-PRIMARY EDUCATION) okul* school 3 yaş (Age 3) 4 yaş (Age 4) 5 yaş (Age 5) Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube Okul öncesi top.(total) öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 168 KKTC Okulöncesi Toplamı (Pre-Primary tota Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) RESMİ Uygulama Anaokulu+ Anaokul top.(public Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) MTÖ Uygulama Anaokulu Top.(Practice cla AML Uygulama Anaokulu(Lefkoşa) GMML Uygulama Anaokulu (G.Mağusa) İÖD Anaokul Top. (pre-primary -total) Fazıl Plümer Anaokulu Gülenyüzler Anaokulu Lefkoşa Vakıf Anaokulu Yeniyüzyıl Anaokulu Yenicami Anaokulu Gaziköy Anaokulu Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Arabahmet İlkokulu Akıncılar İlkokulu Alayköy İlkokulu Balıkesir -Meriç İlkokulu Cihangir-Düzova İlkokulu Değirmenlik İlkokulu Dilekkaya İlkokulu Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Haspolat İlkokulu Şht. Mehmet Eray İlkokulu Lefkoşa Toplam Gazi Mağusa Maarif Anaokulu Alasya Vakıf Anaokulu Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu Polatpaşa İlkokulu

36 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESİ (PRE-PRIMARY EDUCATION) okul* school 3 yaş (Age 3) 4 yaş (Age 4) 5 yaş (Age 5) Okul öncesi top.(total) Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 5 Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu Şht. Osman Ahmet İlkokulu Şht. Zeki Salih İlkokulu Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu Akova İlkokulu-Yıldırım İlkokulu Alaniçi İlkokulu Beyarmudu İlkokulu Çayönü - İncirli İlkokulu (Çayönü) Dörtyol İlkokulu Geçitkale İlkokulu Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu İnönü İlkokulu Mormenekşe İlkokulu Pile Türk Okulu Serdarlı İlkokulu Şht. Salih Terzi İlkokulu Tatlısu İlkokulu Türkmenköy İlkokulu Ulukışla İlkokulu Vadili İlkokulu Yeniboğaziçi İlkokulu Gazimağusa Toplam Girne Maarif Anaokulu Karakum Anaokulu Lapta Anaokulu Osman Türkay Anaokulu ( Ozanköy ) Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Alsancak İlkokulu Çamlıbel Aysun İlkokulu Çatalköy İlkokulu Dikmen İlkokulu Esentepe İlkokulu Karaoğlanoğlu İlkokulu Karşıyaka Merkez İlkokulu Mehmet Boransel İlkokulu ( Kozan ) Tepebaşı İlkokulu Girne Toplam Atatürk Maarif Anaokulu Gaziveren Anaokulu Kalkanlı Anaokulu Yayla Anaokulu Portakal Çiçekleri Bostancı Fikri Karayel İlkokulu Doğancı İlkokulu Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu Lefke İstiklal İlkokulu Serhatköy İlkokulu

37 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESİ (PRE-PRIMARY EDUCATION) okul* school 3 yaş (Age 3) 4 yaş (Age 4) 5 yaş (Age 5) Okul öncesi top.(total) Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 11 Yedidalga İlkokulu Yeşilyurt İlkokulu Zümrütköy İlkokulu Güzelyurt Toplam İskele Maarif Anaokulu Aygün Anaokulu Boğaziçi İlkokulu Büyükkonuk İlkokulu Çayırova İlkokulu Dipkarpaz İlkokulu Kaplıca İlkokulu Kumyalı İlkokulu Mehmetçik İlkokulu Şht. Menteş Zorba İlkokulu ( Yeşilköy ) Yedikonuk İlkokulu Yenierenköy İlkokulu Ziyamet İlkokulu İskele Toplam yaş (Age 3) 4 yaş (Age 4) 5 yaş (Age 5) Okul öncesi top.(total) okul* Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 84 ÖZEL okulöncesi toplamı (Private pre-prima Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Anaokulum Elma Şekeri ve Etüt Merkezi Artım Junior School Atmosfer Eğitim Merkezi Can Yuva Anaokulu Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi Dalmaçyalılar Kreş ve Anaokulu Dört İşlem Eğitim Merkezi Green Flipper Heidi Land Kreş ve Anaokulu İyikalp Çocuk Kulübü Jungle Bee Kreş, Anaokulu ve Etüd Merkezi Little Bees Junior School Mavi Elma Eğitim Merkezi Minik Dahiler Eğitim Merkezi Neşem Yuva Pluto Anaokulu S.O.S Çocuk Köyü Şirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi

38 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESİ (PRE-PRIMARY EDUCATION) 3 yaş (Age 3) 4 yaş (Age 4) 5 yaş (Age 5) Okul öncesi top.(total) okul* Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 19 Teletubbies Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yedi Cüceler Yuvam ve Anaokulu Yeni Gelişim Eğitim Merkezi Minik şirinler Birikim Kids Eğitim Merkezi Tohum Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kids City Pre school Başlangıç Eğitim Merkezi Uçan Balon Eğitim Merkezi Parlayan Yıldızlar Kreş ve Anaokulu Sihirli Ada Eğitim Merkezi The Future American Nursery School Levent Kindergarten Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri Yakın Doğu Anaokulu Necat British College Pre-School Toray Eğitim Merkezleri Lefkoşa Toplam Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi Düş Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merk Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kindergarden Anaokulu ve Okulöncesi Eğitim Lucky Duck Learning Center Mağusa Etüt Merkezi Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi Miniland Okul Öncesi Eğitim Merkezi Papatya Okul Öncesi Eğitim Merkezi SüsamSokağı Çocuk Evi Wonderkids Early Learning Center Küçük Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi Artım Junior School (Teori) Pepee Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Green Island Montessorri Schools Ltd İlk Kalem Anaokulu ve Etüt Merkezi Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu Kıbrıs Final Okulları Spring Kids Education Center Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi(Şub Gazimağusa Toplam Colourland Prep School Co. Ltd Happy Land Junior Infant and Nursery Schoo Little Star Etüd Merkezi(Merkez) Münevver Bindayı Eğitim Merkezi Boğaz Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Mer

39 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESİ (PRE-PRIMARY EDUCATION) 3 yaş (Age 3) 4 yaş (Age 4) 5 yaş (Age 5) Okul öncesi top.(total) okul* Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 6 Little Star Etüd Merkezi(Şube) Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi Sweet Child Nursery Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi Mehmet Kamburoğlu( Preschool) Okul Önce Duet Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kar Taneleri Eğitim Merkezi The American Nursery School Necat British College The English School of Kyrenia Özel Doğa Okulları (Anaokul) Girne Toplam Güzelyurt Belediyesi Anaokulu Küçücüğüm Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Me Renkli Düşler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(M Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi Düşler Şatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Me Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt M Smart Angels Preschool Güzelyurt Toplam İskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Mer İskele Toplam

40 İlkokullar Primary Education İLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 96 KKTC İlkokul Toplamı (Primary total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) RESMİ İlkokul toplamı (Public primary Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 Arabahmet İlkokulu Atatürk İlkokulu Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Gelibolu İlkokulu Necati Taşkın İlkokulu Eylül İlkokulu Şht. Doğan Ahmet İlkokulu Şht. Ertuğrul İlkokulu Şht. Tuncer İlkokulu Şht. Yalçın İlkokulu Akıncılar İlkokulu

41 İlkokullar Primary Education İLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 12 Alayköy İlkokulu Balıkesir -Meriç İlkokulu Cihangir-Düzova İlkokulu Değirmenlik İlkokulu Dilekkaya İlkokulu Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Gönyeli İlkokul Haspolat İlkokulu Şht. Mehmet Eray İlkokulu Lefkoşa Toplam Alasya İlkokulu Canbulat İlkokulu Gazi İlkokulu Karakol İlkokulu Polatpaşa İlkokulu Şht. Hüseyin Akil İlkokulu Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu Şht. Osman Ahmet İlkokulu Şht. Zeki Salih İlkokulu Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu Akova İlkokulu-Yıldırım İlkokulu Alaniçi İlkokulu Beyarmudu İlkokulu Çayönü - İncirli İlkokulu (Çayönü) Dörtyol İlkokulu Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu Geçitkale İlkokulu Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlko

42 İlkokullar Primary Education İLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 19 İnönü İlkokulu Mormenekşe İlkokulu Pile Türk Okulu Serdarlı İlkokulu Şht. Salih Terzi İlkokulu Tatlısu İlkokulu Türkmenköy İlkokulu Ulukışla İlkokulu Vadili İlkokulu Yeniboğaziçi İlkokulu Gazimağusa Toplam Nisan İlkokulu Şht. Hasan Cafer İlkokulu Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Alsancak İlkokulu Çamlıbel Aysun İlkokulu Çatalköy İlkokulu Dikmen İlkokulu Esentepe İlkokulu Karaoğlanoğlu İlkokulu Karşıyaka Merkez İlkokulu Lapta İlkokulu Mehmet Boransel İlkokulu ( Kozan Tepebaşı İlkokulu Girne Toplam Barış İlkokulu Kurtuluş İlkokulu Özgürlük İlkokulu

43 İlkokullar Primary Education İLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 4 Aydınköy İlkokulu Bostancı Fikri Karayel İlkokulu Doğancı İlkokulu Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu Lefke İstiklal İlkokulu Serhatköy İlkokulu Yedidalga İlkokulu Yeşilyurt İlkokulu Zümrütköy İlkokulu Güzelyurt Toplam Şht. İlker Karter İlkokulu Boğaziçi İlkokulu Büyükkonuk İlkokulu Çayırova İlkokulu Dipkarpaz İlkokulu Kaplıca İlkokulu Kumyalı İlkokulu Mehmetçik İlkokulu Şht. Menteş Zorba İlkokulu ( Yeşilk Yedikonuk İlkokulu Yenierenköy İlkokulu Ziyamet İlkokulu İskele Toplam

44 İlkokullar Primary Education İLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 11 ÖZEL İlkokul toplamı (Private primary Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 Özel Yakın Doğu İlkokulu Levent Primary School The Future American Elemantary Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri Toray Eğitim Merkezleri Lefkoşa Toplam Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Kıbrıs Final Okulları (İlkokul) Gazimağusa Toplam GAÜ Elementary School Necat British College The English School of Kyrenia Özel Doğa Okulları (İlkokul) Girne Toplam

45 Resmi Özel Eğitim Merkezleri Public Special Education Centers RESMİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ (PUBLIC SPECIAL EDUCATION CENTERS) Özel Eğitim Merkezleri Öğrenci ve Eğitim Kadrosu Sayıları ve Oranları (Number & rates of students & teaching staff at public special education centers) okul Şube öğrenci/students Eğitim Kadrosu*/Teaching staff Öğrenci/Şube Öğrenci/Eğ. Kadrosu % Öğrenci oranı (rate of students) Kadın Kadro % school Div. E /M K/F T E /M K/F T Class size STR Erkek%(M) Kız % (F) Female staff % 6 Merkez Toplam* (Special Edu. Centers) ,9 3,2 60,1 39,9 48,1 3 Lefkoşa ,9 2,9 68,1 31,9 54,2 1 Gazimağusa ,4 3,8 52,3 47,7 29,4 1 Girne ,8 3,2 68,4 31,6 83,3 1 Güzelyurt ,8 3,0 46,7 53,3 40,0 1 LEFKOŞA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ,5 6,0 8,5 5,6 3,3 57,1 42,9 70,6 2 LEFKOŞA ÖZEL EĞT.VE İŞ EĞT. MRK ,5 5,0 13,5 4,6 2,4 68,8 31,3 37,0 3 R. R. DENKTAŞ GÖRME E.Ö.E. OKULU ,5 4,5 100,0 0,0 100,0 4 GAZİMAĞUSA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ,4 3,8 52,3 47,7 29,4 5 GİRNE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ,8 3,2 68,4 31,6 83,3 6 YEŞİLYURT ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ,8 3,0 46,7 53,3 40,0 Bölgelere Göre öğrenci sayısı Bölgelere göre öğrenci dağılımı Erkek/Kız öğrenci oranı Erkek Kız Toplam Girne; 19; 11% Gazimağusa ; 65; 39% Güzelyurt ; 15; 9% Lefkoşa ; 69; 41% Kız 40% Erkek % *Yöneticiler dahildir.(administrators included) Sadece merkezlerdeki öğrenci ve eğitim kadrosunu gösterir.(includes students&teaching staff at public special education centers only.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıştır. (Private special education centers is counted under non-formal education) Ziyamet Özel Eğitim Merkezi yasal zeminde kuruluş aşamasında olup, henüz eklenmemiştir. 46

46 Ortaokullar Lower Secondary Education ORTAOKULLAR (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) Bu tabloda lise bünyesindeki ortaokullar da okul sayısına dahil edilmiştir. (Lower sec.schools within upper sec.schools are included to the number of schools in this table.) İtalik yazılan okullar bağımsız ortaokulları gösterir. Diğerleri lise bünyesindedir.(schools written in italic are separate schools.others run within upper secondary schools) 6. sınıf/grade 6 7.Sınıf/Grade 7 8.Sınıf/Grade 8 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 35 KKTC Ortaokul Top. (Lower sec. total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) RESMİ Genel Ortaokul top.(public general secondary) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) Atleks Sanverler Ortaokulu Bayraktar T. M. K Bayraktar Ortaokulu Demokrasi Ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Değirmenlik Lisesi Lefkoşa A. G.S. L Türk Maarif Koleji Hala Sultan İlahiyat Koleji Lefkoşa Toplam Canbulat Özgürlük Ortaokulu Çanakkale Ortaokulu Şehit Zeka Çorba Ortaokulu Gazimağusa T. M. K Polatpaşa Lisesi Cumhuriyet Lisesi Gazimağusa Toplam Esentepe Ortaokulu Oğuz Veli Ortaokulu

47 Ortaokullar Lower Secondary Education ORTAOKULLAR (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) Bu tabloda lise bünyesindeki ortaokullar da okul sayısına dahil edilmiştir. (Lower sec.schools within upper sec.schools are included to the number of schools in this table.) İtalik yazılan okullar bağımsız ortaokulları gösterir. Diğerleri lise bünyesindedir.(schools written in italic are separate schools.others run within upper secondary schools) 6. sınıf/grade 6 7.Sınıf/Grade 7 8.Sınıf/Grade 8 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 3 Lapta Yavuzlar Lisesi Anafartalar Lisesi Mayıs T. M. K Girne Toplam Şehit Turgut Ortaokulu Güzelyurt T. M. K Lefke Gazi Lisesi Güzelyurt Toplam Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan O Mehmetçik Ortaokulu Bekirpaşa Lisesi Erenköy Lisesi İskele Toplam sınıf/grade 6 7.Sınıf/Grade 7 8.Sınıf/Grade 8 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 8 Özel Ortaöğretim top.(private secondary) Özel Yakın Doğu Koleji Levent Kolej The Future American College Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizm Lefkoşa Top./total Doğu Akdeniz Doğa Koleji Gazimağusa Top./total GAÜ Amerikan Koleji Necat British College The English School of Kyrenia Girne Top./total İtalik yazılan okullar bağımsız okulları gösterir. (schools written in italics indicate separate schools ) 48

48 Liseler Upper Secondary Education LİSELER (UPPER SECONDARY SCHOOLS) 9. sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 39 KKTC Lise Top. (Upper sec. total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) RESMİ Lise (genel+mes.) top*(public-total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) Genel Liseler(Public academic-total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) Değirmenlik Lisesi Lefkoşa A. G.S. L Türk Maarif Koleji Lefkoşa Türk Lisesi Temmuz Fen Lisesi Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Hala Sultan İlahiyat Koleji Lefkoşa Toplam Gazimağusa T. M. K Polatpaşa Lisesi Cumhuriyet Lisesi

49 Liseler Upper Secondary Education LİSELER (UPPER SECONDARY SCHOOLS) 9. sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 4 Namık Kemal Lisesi Gazimağusa Toplam Lapta Yavuzlar Lisesi Anafartalar Lisesi Mayıs TMK Girne Toplam Güzelyurt T. M. K Lefke Gazi Lisesi Kurtuluş Lisesi Güzelyurt Toplam Bekirpaşa Lisesi Erenköy Lisesi İskele Toplam Mesleki Tek.Lise top. (Sec.vocational-total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) Sedat Simavi EML Haydarpaşa T.L Atatürk M.L Haspolat M.L Lefkoşa Top./total Dr. Fazıl Küçük EML Gazi Mağusa M.L Gazi Mağusa T.L Gazimağusa Top./total Girne Turizm Meslek Lisesi Girne Toplam/total

50 Liseler Upper Secondary Education LİSELER (UPPER SECONDARY SCHOOLS) 9. sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 Cengiz Topel EML Güzelyurt M.L Güzelyurt Toplam/total İskele T.L Karpaz M.L İskele Toplam/total ÖZEL Lise top.(private- total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Özel Yakın Doğu Koleji Levent Kolej The Future American College Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizm Lefkoşa Top./total Doğu Akdeniz Doğa Koleji Gazimağusa Top./total GAÜ Amerikan Koleji Necat British College The English School of Kyrenia Girne Top./total

51 Ortaokul ve Lise Secondary Education ORTAOKUL VE LİSE TOPLAMI (TOTAL OF SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) Ortaokul Top./Lower sec. total Lise Top./Upper sec. total Orta+Lise Top. (sec.total) okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 52 KKTC Ortaöğretim Top. (Sec. total) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) RESMİ Ortaöğretim* top.(public) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) * Genel+ mesleki toplamı (acedemic+vocational) 32 Resmi Genel Ortaöğretim(Academic sec) Atleks Sanverler Ortaokulu Bayraktar T. M. K Bayraktar Ortaokulu Demokrasi Ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Değirmenlik Lisesi Lefkoşa A. G.S. L Türk Maarif Koleji Lefkoşa Türk Lisesi Temmuz Fen Lisesi Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Hala Sultan İlahiyat Koleji Lefkoşa Top./total Canbulat Özgürlük Ortaokulu Çanakkale Ortaokulu Şehit Zeka Çorba Ortaokulu Gazimağusa T. M. K Polatpaşa Lisesi Cumhuriyet Lisesi Namık Kemal Lisesi Gazimağusa Top./total Esentepe Ortaokulu Oğuz Veli Ortaokulu Lapta Yavuzlar Lisesi Anafartalar Lisesi Mayıs T. M. K Girne Top./total Şehit Turgut Ortaokulu Güzelyurt T. M. K Lefke Gazi Lisesi Kurtuluş Lisesi Güzelyurt Top./total

52 Ortaokul ve Lise Secondary Education ORTAOKUL VE LİSE TOPLAMI (TOTAL OF SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) Ortaokul Top./Lower sec. total Lise Top./Upper sec. total Orta+Lise Top. (sec.total) okul Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students Şube öğrenci/students school Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Mehmetçik Ortaokulu Bekirpaşa Lisesi Erenköy Lisesi İskele Toplam/total İtalik yazılan okullar bağımsız ortaokulları gösterir. Diğerleri lise bünyesindedir.(schools written in italic are separate schools.others run within upper secondary schools) 12 Mesleki Ortaöğretim (Voc. sec) Lefkoşa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam( Total) Güzelyurt Toplam (Total) İskele Toplam (Total) Sedat Simavi EML Haydarpaşa T.L Atatürk M.L Haspolat M.L Lefkoşa Top./total Dr. Fazıl Küçük EML Gazi Mağusa M.L Gazi Mağusa T.L Gazimağusa Top./total Girne Turizm Meslek Lisesi Girne Toplam/total Cengiz Topel EML Güzelyurt M.L Güzelyurt Toplam/total İskele T.L Karpaz M.L İskele Toplam/total Özel Ortaöğretim top.(private secondary) Lefkoşa Top./total Gazimağusa Top./total Girne Top./total Özel Yakın Doğu Koleji Levent Kolej The Future American College Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizm Lefkoşa Top./total Doğu Akdeniz Doğa Koleji Gazimağusa Top./total GAÜ Amerikan Koleji Necat British College The English School of Kyrenia Girne Top./total

53 Alanlara Göre Mesleki ve Teknik Lise Öğrenci Sayısı Number of upper secondary vocational education students by study areas Erkek (M) Kız(F) Top. Bilişim (Information Techn.) Elektrik-Elektronik (Electricity-Electronics) Motorlu Araçlar (Motor Vehicles Techn.) Metal (Metal Techn.) İnşaat ( Building Techn.) Makine (Machine Techn.) Mobilya ve İç Mekan Tasarımı (Furniture&interiour design) Tesisat Tek. İklimlendirme (Installation&Air-conditioning T) Konaklama,Sey. Yiyecek içeçek Hiz.(Accomdation,food&beverage serv.) Muhasebe Finansman ve Pazarlama (Accounting&Finance&Marketing) Büro Yönetimi(Office Management) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Child Development&Education) Grafik Fotoğraf ve Matbaa (Graphics,Photography &Printing) Güzellik ve Saç Bakımı (Beauty & Hair Care) El Sanatları ve Seramik (Handicraft&Ceramic Techn.) Giyim Üretim Teknolojisi (Clothing Production Techn.) Gıda Teknolojisi (Food Techn.) Tarım Teknolojisi (Agriculture Techn.) Toplam (Total) Alanlara Göre Mesleki Teknik Liselerdeki Öğrenci Sayısı TARIM TEKNOLOJİSİ ALANI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI VE SERAMİK ALANI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI GRAFİK FOTOĞRAF VE MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI BÜRO YÖNETİMİ ALANI MUHASEBE, FİNANSMAN VE PAZARLAMA ALANI KONAKLAMA, SEYHAT VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Toplam Erkek Kız 54

54 Alanlara Göre Mesleki Teknik Liselerdeki Öğrenci Dağılımı % KONAKLAMA, SEYHAT VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI; 325; 10% MUHASEBE, FİNANSMAN VE PAZARLAMA ALANI; 453; 14% BÜRO YÖNETİMİ ALANI; 93; 3% ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI; 231; 7% TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI; 45; 1% GRAFİK FOTOĞRAF VE MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI; 180; 6% MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI; 88; 3% MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI; 62; 2% İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI; 206; 6% GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI; 238; 7% EL SANATLARI VE SERAMİK ALANI; 64; 2% METAL TEKNOLOJİSİ ALANI; 87; 3% MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI; 270; 8% GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI; 97; 3% GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI; 81; 2% TARIM TEKNOLOJİSİ ALANI; 45; 1% ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI; 444; 14% BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI; 261; 8% 55

55 Eğitim düzeyine Göre Vatandaşlık Sayılaması ve Oranları Number & Rate of students by citizenship KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T KKTC GENEL TOPLAM(Grand total) , , , , ,0 KKTC O.Önc.+İlkokul+Özel Eğ. Top Pre-primary+primary+spec.edu.total 58,6 27,7 9,5 4,2 KKTC Ortaokul+lise Top Secondary total 60,8 25,3 8,9 5,0 100,0 KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T RESMİ TOPLAM (Public total) , , , , ,0 Uygulama Anaokulları(MTÖ) ,0 0,0 0,0 1,0 Practice pre-schools 100,0 Anaokul,İlkokul, Özel Eğitim (İÖD) Pre-primary, primary&special edu. 52,8 33,3 10,7 3,3 100,0 Uyg.Ana+Anaokul+İlkokul+Özel Eğitim Top Pre-primary, primary&special edu.total 53,0 33,1 10,6 3,2 100,0 Genel Ortaokullar Academic lower sec. 60,0 29,3 6,5 4,3 100,0 Genel Liseler Academic upper sec. 56,4 25,9 13,4 4,3 100,0 Genel Ortaokul+ Lise Top Academic secondary total 58,4 27,8 9,5 4,3 100,0 Mesleki Lise Top Vocational upper secondary total 60,0 28,5 9,3 2,2 100,0 Resmi Ortaokul ve Lise Top (Total of public secondary) 58,7 27,9 9,5 3,9 100,0 KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T ÖZEL TOPLAM (Private total) , , , , ,0 Özel Anaokulu Private pre-primary 72,7 13,1 8,7 5,6 100,0 Özel İlkokul Private primary 77,8 10,1 4,1 8,0 100,0 Özel Anaokul+İlkokul Top Private pre-primary+primary total 75,3 11,5 6,3 6,8 100,0 Özel Ortaokul Private lower secondary 74,3 10,5 4,6 10,6 100,0 Özel Lise Private upper secondary 73,2 8,3 5,7 12,7 100,0 Özel Ortaokul ve lise Top Private secondary total 73,7 9,3 5,2 11,8 100,0 56

56 Bölgelere Göre Vatandaşlık Sayıları Number of students by citizenship &districts KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T KKTC GENEL TOPLAM(Grand total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC O.Önc.+İlkokul+Özel Eğ. Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Ortaokul Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Lise Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Genel Lise Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele

57 E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T KKTC Mesleki Lise Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Ortaokul+lise Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele RESMİ TOPLAM (Public total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Okul Öncesi*,İlkokul, Özel Eğitim Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele *MTÖ uygulama naokulları dahildir. (practice-pres-schools included) KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) Genel Ortaokullar Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Genel Liseler Lefkoşa Gazimağusa

58 KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T Girne Güzelyurt İskele Genel Orta+Lise Top. (Total of secondar Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Mesleki Liseler Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Resmi Ortaokul+Lise Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele ÖZEL TOPLAM (Private total) Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Özel Anaokulu Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele

59 KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T Özel İlkokul Lefkoşa Gazimağusa Girne Özel Anaokulu+İlkokul Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Özel ortaokullar Lefkoşa Gazimağusa Girne Özel Liseler Lefkoşa Gazimağusa Girne Özel Orta+Lise Top Lefkoşa Gazimağusa Girne Bölgelere ve vatandaşlığa göre öğrenci sayıları KKTC TC KKTC-TC 3.ÜLKE Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele 60

60 KKTC-TC; 1657; 8% 3.ÜLKE; 622; 3% Lefkoşa Gazimağusa KKTC-TC; 3.ÜLKE; 440; 4% 1181; 11% TC; 6110; 30% KKTC; 12055; 59% TC; 1956; 17% KKTC; 7716; 68% KKTC-TC 5% 3.ÜLKE 10% TC 39% Girne KKTC % KKTC-TC; 424; 10% TC; 1026; 25% Güzelyurt 3.ÜLKE; 100; 3% KKTC; 2562; 62% KKTC-TC; 784; 22% İskele 3.ÜLKE; 34; 1% TC; 178; 5% KKTC; 2611; 72% 61

61 3 yaş* 4 yaş 5 Yaş 3-5 yaş toplam Resmi Özel Eğ. Merkz. İlkokullar Ortaokullar Liseler Ortaokul+Lise Toplamı Genel Toplam yaş 4 yaş 5 Yaş Resmi Özel Eğitim Merkezleri İlkokullar Ortaokullar Liseler Genel Toplam OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, RESMİ ÖZEL EĞİTİM,ORTAOKUL VE LİSE EĞİTİM GRAFİKLERİ 1. Eğitim Düzeyine Göre Öğrenci Sayısı ve dağılımı a. GENEL TOPLAM (Devlet +Özel) (Öğrenci sayısı ve dağılımı) öğrenci 3 yaş yaş Yaş 3674 Resmi Özel Eğiti İlkokullar Ortaokullar Liseler Genel Toplam Öğrenci sayısı(genel) Liseler; 12205; 25% 3 yaş; 1024; 2% 4 yaş ; 2349; 5% 5 Yaş ; 3674; 7% Resmi Özel Eğitim 0% Ortaokullar; 10719; 22% İlkokullar ; 19427; 39% Öğrenci dağılımı (GENEL) b. DEVLET+ÖZEL(Öğrenci sayısı) Devlet Özel Toplam 3 yaş* yaş Yaş yaş toplam Resmi Özel Eğ. Mer İlkokullar Ortaokullar Liseler Ortaokul+Lise Topl Genel Toplam Devlet Özel Öğrenci sayısı (devlet+özel) Devlet 3 yaş grubu eğitimi, sadece MTÖ'ye bağlı 2 uygulama anaokulunda verilmektedir. 62

62 3 yaş 4yaş 5yaş ilkokullar ortaokullar liseler TOPLAM 3 yaş* 4 yaş 5 Yaş Özel Eğ. Merkz. İlkokullar Ortaokullar Liseler TOPLAM c) DEVLET OKULLARI (Öğrenci sayısı ve dağılımı) Eğitim Düzeylerine Göre Devlet Okulu Öğrenci Sayısı Eğitim Düzeylerine Göre Devlet Okulu Öğrenci Dağılımı öğrenci 3 yaş* 47 3 yaş* 4 yaş 5 Yaş 4 yaş % 3% 7% 5 Yaş Liseler Özel Eğ. Merkz % İlkokullar Ortaokullar 9252 İlkokullar Liseler % TOPLAM Ortaokullar 23% Özel Eğ. Merkz. 1% *Devlet 3 yaş grubu eğitimi, sadece MTÖ'ye bağlı 2 uygulama anaokulunda verilmektedir. d) ÖZEL OKULLAR (Öğrenci sayısı ve dağılımı) öğrenci 3 yaş 977 4yaş yaş 1021 ortaokullar ilkokullar % ortaokullar 1467 liseler 1740 TOPLAM 9879 liseler 18% ilkokullar 35% 3 yaş 10% 4yaş 12% 5yaş 10% öğrenci sayısı (özel) öğrenci dağılımı (özel) 2. Devlet ve özel okul öğrenci payları özel; 9879; devlet 20% özel devlet; 39687; 80% Devlet ve özel okul genel öğrenci payı oranı (genel toplam) Genel toplam ortaokul+lise toplamı lise ortaokul ilkokul okul öncesi top. 5 yaş 4 yaş 3 yaş 4,6 19,9 14,0 14,3 13,7 17,9 27,8 45,2 54,8 50,7 49,3 72,2 80,1 86,0 85,7 86,3 82,1 95,4 özel devlet 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Eğitim düzeylerine göre devlet+özel okul öğrenci payları % Devlet 3 yaş grubu eğitimi, sadece MTÖ'ye bağlı 2 uygulama anaokulunda verilmektedir. Devlet okulu genel toplamına özel eğitim merkezleri dahildir. 63

63 3. Genel ve mesleki lise öğrenci dağılımı (Genel=Devlet+Özel) a. GENEL TOPLAM(DEVLET+ÖZEL) Mesleki liseler ; 3270; Genel 27% liseler(de 8935 Mesleki liseler genel ve mesleki lise öğrenci oranı (KKTC geneli) Genel liseler(devlet+özel); 8935; 73% B. DEVLET OKULLARI Mesleki liseler(devlet); Genel liseler (d ; 31% Mesleki liseler( Genel liseler (devlet); 7195; 69% genel ve mesleki lise öğrenci oranı (devlet) 4. Erkek ve Kız Öğrenci Sayısı ve oranları- (GENEL) Erkek ve Kız Öğrenci Dağılımı (Genel) erkek kız kız; 24149; 49% erkek; 25417; 51% Genel Toplam Orta+lise top. Mesleki orta+lise top. Genel orta+lise top Liseler Ortaokullar İlkokullar Özel Eğ. Merkz. Okul öncesi toplam 5 Yaş 4 yaş 3 yaş erkek kız toplam 3 yaş yaş Yaş Okul öncesi 5187 top Özel Eğ. Merkz İlkokullar Ortaokullar Liseler Genel orta+lise Mesleki orta+lis Orta+lise top Genel Toplam Eğitim Düzeylerine göre erkek ve kız öğrenci sayıları(genel) kız erkek 64

64 Genel Toplam 48,7 51,3 Orta+lise top. 49,1 50,9 Mesleki orta+lise top. 38,0 62,0 Genel orta+lise top Liseler Ortaokullar İlkokullar Resmi Özel Eğ. Merkz. Okul öncesi toplam 5 Yaş 4 yaş 50,9 erkek oran kız oran toplam 49,1 3 yaş 51,1 48, ,7 4 yaş 51,5 48, ,3 5 Yaş 50,6 49, ,4 Okul öncesi top 50,9 49, ,6 Resmi Özel Eğ. 60,1 39,9 48,3 100 İlkokullar 51,7 48, ,7 Ortaokullar 51,6 48,4 39,9 100 Liseler 50,3 49,7 100 Genel orta+lise 49,1 50,9 49,1 100 Mesleki orta+lis 62,0 38, ,9 Orta+lise top. 50,9 49,1 49, ,6 Genel Toplam 51,3 48, ,5 51,5 60,1 kız oran erkek oran 3 yaş 48,9 51,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Eğitim düzeylerine göre erkek ve kız öğrenci oranları(genel) 5. Vatandaşlığa göre öğrenci sayısı ve dağılımları a. GENEL TOPLAM KKTC-TC; 4574; 9% 3. ülke; 2258; 4% KKTC; KKTC TC KKTC-TC 3. ülke 29550; Toplam TC; 13184; 27% % o.öncesi+ilkok orta+liseler Vatandaşlığa göre öğrenci dağılımı (Genel) KKTC-TC; 2536; 9% TC; 7382; 28% okul öncesi+ilkokul*(genel) 3. ülke; 1106; 4% KKTC; 15618; 59% TC; 5802; 25% KKTC-TC; 3. ülke; 2038; 9% 1152; 5% Ortaokul+Liseler(Genel) KKTC; 13932; 61% * Resmi özel eğitim merkezleri dahildir. b. DEVLET OKULLARI KKTC TC 3.ÜLKE; KKTC-TC 1424; 3.ÜLKE KKTC-TC; 3987; Toplam % % o.öncesi+ilkok ortaokul+lisele KKTC; ; 56% TC; 12116; 30% Vatandaşlığa göre öğrenci dağılımı (Devlet) 65

65 KKTC-TC; 3.ÜLKE; 2116; 11% 649; 3% KKTC-TC; 3.ÜLKE; 775; 1871; 9% 4% TC; 6613; 33% KKTC; 10592; 53% TC; 5503; 28% KKTC; 11568; 59% o.öncesi+ilkokul*(devlet) Ortaokul+Liseler(Devlet) * Resmi özel eğitim merkezleri dahildir. c. ÖZEL OKULLAR KKTC-TC; 587; 6% TC 3.ÜLKE; KKTC-TC834; 3.ÜLKE 8% Toplam TC; 1068; 11% o.öncesi+ilkok orta+liseler KKTC; 7390; 75% Vatandaşlığa göre öğrenci dağılımı (Özel) TC; 769; 12% KKTC-TC; 420; 6% 3.ÜLKE; 457; 7% TC; 299; 9% KKTC-TC; 167; 5% 3.ÜLKE; 377; 12% o.öncesi+ilkokul(özel) KKTC; 5026; 75% Ortaokul+Liseler(özel) KKTC; 2364; 74% 6. Bölgelere göre öğrenci, okul ve şube sayısı ve oranları (GENEL ) İskele; 3607; 7% Güzelyurt; 4112; 8% Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Toplam Okul öncesi Özel Eğ. Mrkz Lefkoşa; 20444; 41% İlkokul Girne; 10110; 21% Ortaokul Lise Toplam Gazimağusa; 11293; 23% Bölgelere göre öğrenci dağılımı(genel) 66

66 Bölge ve eğitim düzeyine göre öğrenci sayısı (genel) Okul öncesi Özel Eğ. Mrkz. İlkokul Ortaokul Lise Toplam Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Toplam İskele Güzelyurt Girne Gazimağusa Lefkoşa Bölge ve eğitim düzeyine göre okul* sayısı (Genel) okul öncesi+ortaokul+lisetoplam özel eğitim okul öncesi+ilkokul 15 Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Toplam Toplam ortaokul+lise okul öncesi+ilkokul+resmi özel eğitim merk. öğrenci 261 ToplamBölgelere göre okul *başına düşen öğrenci sayıısı (Genel) 91 Lefkoşa Gazimağusa İskele 48 Girne ,8 Güzelyurt 32 Güzelyurt ,5 21 İskele 3607 Girne öğrenci/okul 210,6 Toplam 189,9 163,7 Gazimağusa Lefkoşa 224,7 224,7 Lefkoşa Gazimağusa 163,7 189,9 Toplam Girne 210,6 0,0 Güzelyurt 50,0 100,0 128,5 150,0 200,0 250,0 İskele 171,8 *İlkokul bünyesindeki okul öncesi ve lise bünyesindeki ortaokullar okul sayısına dahil değildir. Pre-primary classes within primary schools & lower secondary within upper secondary schools are not counted as school Resmi özel eğitim merkezleri dahildir. (Inclusive public special education centers) Bölgelere göre şube başına öğrenci/şube düşen öğrenci sayısı (Genel) Toplam 19,7 İskele Lefkoşa 20,5 Gazimağusa 19,4 Güzelyurt 18,7 Girne 21,3 15,7 Girne Güzelyurt 15,7 İskele 18,7 19,4 21,3 Gazimağusa 20,5 19,7 Lefkoşa Toplam 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 67

67 7. Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenci/Şube Oranları a. GENEL TOPLAM Öğrenci Şube Öğrenci/Şube Genel toplam Okulöncesi ,7 Orta+Lise İlkokul Top ,3 Mesleki orta+lise Resmi Özel top. eğ ,9 13,6 Ortaokul ,6 Genel orta+lise top. Lise ,3 Lise Genel orta+lise t ,2 OrtaokulMesleki orta+lise ,9 13,6 Orta+Lise Top ,1 Resmi Özel eğitim merkezleri Genel toplam ,7 14,7 İlkokul Okulöncesi b) DEVLET OKULLARI 18,3 19,7 21,1 21,3 23,2 25,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 öğrenci/şube % (Genel) Genel toplam % Okul Mesleki öncesilise top. 17,2 21,2 Özel Eğitim Merkezleri 4,9 Genel orta+lise top. 13,6 İlkokul 22,2 25,0 Orta+Lise Top. Ortaokul 27,1 22,0 Lise 18,8 Lise 18,8 27,1 Orta+Lise Ortaokul Top. 22,0 22,2 Genel İlkokul orta+lise top. 4,9 25,0 Mesleki lise top. 13,6 17,2 Özel Eğitim Merkezleri Genel toplam 21,2 Okul öncesi 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 öğrenci/şube % (devlet) c) ÖZEL OKULLAR Okul Genel öncesi toplam 12,6 İlkokul Orta+Lise Top. 18,1 Ortaokul Lise 18,8 Lise Ortaokul 15,7 Orta+Lise Top. 17,0 İlkokul Genel toplam 15,5 Okul öncesi 12,6 15,5 17,0 15,7 18,8 18,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 öğrenci/şube % (özel) 8.Eğitim Kadrosunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı % (GENEL) a. GENEL TOPLAM ÖRGÜNDEN LİNKLİ Okulöncesi; 573; Okulöncesi % 10,7 İlkokul ,4 Resmi özel eğ ,0 Ortaokul ve li İlkokul; 54,9 1784; 100,0 Ortaokul ve lise % top.; 2934; 55% Resmi özel eğ.; 52; 1% Eğitim Kadrosunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı %(Genel) 68

68 b) DEVLET OKULLARI Okulöncesi , İlkokul Okulöncesi; 288; Resmi özel eğ % Ortaokul ve li İlkokul; 1304; 32% Ortaokul ve lise top.; 2473; 60% Resmi özel eğ.; 52; 1% Eğitim Kadrosunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı %(Devlet) c) ÖZEL OKULLAR Ortaokul Okulöncesi ve lise 285 top.; İlkokul 461; 38% 480 Ortaokul ve li İlkokul; 480; 39% Okulöncesi; 285; 23% Eğitim Kadrosunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı % (Özel) 9. Eğitim Kadrosunun Erkek ve Kadın Oranı % (GENEL) erkek 1627 kadın 3716 LİNLKİ ÖRGÜ 5343 kadın; 3716; 70% erkek; 1627; 30% erkek ve kadın oranı % (Genel) Genel Toplam Orta+lise top. Resmi Özel Eğ. Merkz. İlkokullar 3 yaş Okul öncesi top. 4 yaş 5 Yaş 5 Yaş 5,2 33,1 erkek oran kadın oran 8,2 30,5 33,4 0,0 100,0 2,9 97,1 8,2 91,8 48,1 51,9 toplam Okul öncesi top. 5,2 94,8 4 yaş 97,1 2,9 İlkokullar 33,1 66,9 Resmi Özel Eğ. 3 Merkz. yaş 0,0 51,9 48,1 100,0 Orta+lise top. 33,4 66,6 Genel Toplam 0,0 20,0 30,5 40,0 69,5 60,0 80,0 100,0 Eğitim düzeylerine göre erkek ve kadın eğitim kadrosu oranı % (genel) 69,5 66,6 66,9 94,8 91,8 kadın oran erkek oran 69

69 10. Eğitim Kadrosunun Görevlerine Göre Dağılımı % (Genel) a. GENEL TOPLAM Müdür; 136; 3% Muavin; 189; 3% Teknik Öğ.Gör.; 31; genel 1% Atelye şefi; 9; 0% Müdür 136 Muavin 189 Atelye şefi 9 Öğretmen 4978 Öğretmen; 4978; Teknik Öğ.Gör. 93% Eğitim Kadrosunun Görevlerine Göre Dağılımı % (Genel) b) DEVLET OKULLARI Müdür; 116; 3% devlet Teknik Öğ.Gör.; 31; 1% Muavin; 158; 4% Müdür 116 Muavin 158 Atelye şefi; 9; 0% Atelye şefi 9 Öğretmen 3803 Teknik Öğ.Gör. Öğretmen; 3803; 31 92% 4117 Eğitim Kadrosunun Görevlerine Göre Dağılımı % (devlet) 11. Devlet Okulu öğretmenlerinin* Kadro Durumlarına Göre Sayısı ve Oranları Genel Toplam Orta+lise top. kadrolu 141 sözleşmeli toplam2149 kadrolu sözleşmeli Okul öncesi top ,2 7,8 Mesleki Resmi orta+lise Özel Eğ. Mtop ,0 49,0 Genel İlkokullar orta+lise top ,1 3, sözleşmeli Genel orta+lise t ,2 5,8 Mesleki orta+lise İlkokullar ,5 92,5 7,5kadrolu Orta+lise top ,8 6,2 Resmi Özel Eğ. Merkz Genel Toplam ,9 6,1 Okul öncesi top kadrolu sözleşmeli öğretmen *sayısı (devlet) Sözleşmeli 6% Kadrolu 94% Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen*oranı (devlet genel toplam) Genel Toplam 6,1 93,9 Orta+lise top. 6,2 93,8 Mesleki orta+lise top. 7,5 92,5 Genel orta+lise top 5,8 94,2 İlkokullar 3,9 96,1 Resmi Özel Eğ. Merkz. 49,0 51,0 Okul öncesi top. 7,8 92,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen oranı % (devlet) Kadrolu Sözleşmeli *Sadece öğretmenler. Yöneticiler dahil değildir. Sözleşmeli öğretmen KKTC ve TC sözleşmelileri içerir. 70

70 Yüksek Öğrenim Higher Education YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION KKTC Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık Oranları Number of higher education students by nationality KKTC TC 3. Ülke Toplam North Cyprus Turkey 3rd countries Total Lefkoşa 1. Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ Lefkoşa 2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi UKÜ Lefkoşa 3. Akdeniz Karpaz Üniversitesi AKÜN Lefkoşa 4. Kıbrıs Amerikan Üniv (KAÜ) KAÜ Lefkoşa 5. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv.(KISBÜ) KISBÜ Gazimağusa 6. Doğu Akdeniz Üniversitesi DAÜ Gazimağusa 7. İTÜ-KKK İTÜ-KKK Girne 8. Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ Girne 9. Kıbrıs İlim Üniversitesi KİU Girne 10. Girne Üniversitesi GİRNE Ü Girne 11. Uluslararası Final Üniversitesi UFÜ Güzelyurt 12. Lefke Avrupa Üniversitesi LAÜ Güzelyurt 13. ODTÜ -KKK ODTÜ-KKK Güzelyurt 14. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üniversitesi KSTU Toplam Toplam Vatandaşlık oranı % 14,6 55,9 29,5 Lefkoşa Atatürk Öğretmen Akademisi(Teacher Training AcAÖA KKTC üniversiteleri öğrenci sayısı AÖA dahil değildir. (Teacher Training Academy excluded) 2016 KKTC Üniversiteleri Vatandaşlığa Göre Öğrenci Oranları% 3.ÜLKE; 27538; 29% KKTC; 13573; 15% TC; 52112; 56% AÖA dahil değildir. (Teacher Training Academy excluded) *Bakanlığımıza kayıtlı yükseköğrenim kurumlarını içerir. (Includes MONEC Higher Education Institutions) Öğrenci sayısı; hazırlık, ön lisans, lisans, master ve doktora öğrencilerinin toplamıdır. (total of students attending preparatory class to doctoral degree programs) 71

71 Yüksek Öğrenim Higher Education Bölgelere Göre KKTC Üniversite Öğrenci Sayısı ve Dağılım Oranları % Number of higher education students by nationality 2016 Bölgelere Göre Üniversite Öğrenci Sayıları ve Dağılımları % Girne; 18837; 20% Güzelyurt; 12167; 13% Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt Lefkoşa; 42309; 46% Gazimağusa; 19910; 21% AÖA dahil değildir. (Teacher Training Academy excluded) KKTC Üniversitelerinin Öğrenci Payı ve Artış Oranı* Share of & increase* in number of higher education students Öğrenci student Lefkoşa 1. Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ Lefkoşa 2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi UKÜ Lefkoşa 3. Akdeniz Karpaz Üniversitesi AKÜN 691 Lefkoşa 4. Kıbrıs Amerikan Üniv (KAÜ) KAÜ 106 Lefkoşa 5. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv.(KISBÜ) KISBÜ 397 Gazimağusa 6. Doğu Akdeniz Üniversitesi DAÜ Gazimağusa 7. İTÜ-KKK İTÜ-KKK 344 Girne 8. Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ Girne 9. Kıbrıs İlim Üniversitesi KİU 301 Girne 10. Girne Üniversitesi GİRNE Ü Girne 11. Uluslararası Final Üniversitesi UFÜ 67 Güzelyurt 12. Lefke Avrupa Üniversitesi LAÜ 9167 Güzelyurt 13. ODTÜ -KKK ODTÜ-KKK 2918 Güzelyurt 14. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üniversitesi KSTU 82 Üniversite Toplam Atatürk Öğretmen Akademisi AÖA 69 * öğretim yılına göre (by previous academic year) Öğrenci payı % Artış oranı %* share of students increase % 28,0-3,51 16,1 35,84 0,7-12,09 0,1 178,95 0,4 572,88 21,0-0,83 0,4 40,98 18,5 12,50 0,3-24,56 1,3 569,23 0,1 9,8 29,90 3,1 10,66 0,1 10,24-32, KKTC Üniversitelerinin Öğrenci Pay Oranları % GİRNE Ü. 1% KİU 0% UFÜ 0% LAÜ 10% ODTÜ-KKK 3% KSTU 0% YDÜ 28% GAÜ 19% İTÜ-KKK 0% DAÜ 21% UKÜ 16% KISBÜ 1% KAÜ 0% AKÜN 1% AÖA dahil değildir. (Teacher Training Academy excluded) 72

72 Yüksek Öğrenim Higher Education Programlara ve Vatandaşlığa Göre KKTC Yükseköğrenim (Üniversite+AÖA) Erkek ve Kadın Öğrenci Sayıları Number of Male & Female Higher Education Students by Programs &Nationality KKTC (North Cyprus) TC(Turkey) 3. ülke (3rd countries) Hazırlık (Prep class) Ön Lisans (associate degree) Lisans (Bachelor degree) Yüksek Lisans (Master D.) Doktora (Doctoral D.) E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. GENEL TOPLAM KKTC TC ÜLKE DAÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE LAÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE GAÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE UKÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE YDÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE AKÜN TOPLAM KKTC TC ÜLKE

73 Yüksek Öğrenim Higher Education Hazırlık (Prep class) Ön Lisans (associate degree) Lisans (Bachelor degree) Yüksek Lisans (Master D.) Doktora (Doctoral D.) E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. E(M) K(F) Top. ODTÜ KKK TOPLAM KKTC TC ÜLKE İTÜ KKK TOPLAM KKTC TC ÜLKE KISBÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE KAÜ TOPLAM KKTC TC 3.ÜLKE KIÜ TOPLAM KKTC TC ÜLKE GİRNE ÜNİV.TOPLAM KKTC TC ÜLKE KIB.SAĞ.T. BİL. ÜNİV. TOPLAM KKTC TC ÜLKE ULUS.FİNAL ÜNİV. TOP KKTC TC ÜLKE AÖA KKTC TC ÜLKE

74 Yüksek Öğrenim Higher Education Programlara göre KKTC yükseköğrenim öğrenci dağılımı Y. Lisans; 8721; 9% Doktora; 2193; 2% Hazırlık; 7333; 8% Ön lisans; 7189; 8% Lisans; 67897; 73% KKTC Yükseköğrenim Erkek ve Kadın Öğrenci Oranı (Genel) Kadın 36% Erkek 64% Vatandaşlıklarına göre KKTC Yükseköğrenim Erkek ve Kadın Öğrenci Sayısı KKTC TC 3.ÜLKE 6972 Erkek Kadın AÖA dahildir (Teacher Training Academy inccluded) AÖA dahildir (Teacher Training Academy inccluded) Bakanlığımıza kayıtlı yükseköğrenim kurumlarını içerir. (Includes MONEC Higher Education Institutions. Öğrenci sayısı; hazırlık, ön lisans, lisans, master ve doktora öğrencilerinin toplamıdır. (total of students attending preparatory class to doctoral degree programs) 75

75 Yüksek Öğrenim Higher Education Programlara ve Vatandaşlığa Göre KKTC Yükseköğrenim (Üniversite+AÖA) Erkek ve Kadın Öğrenci Oranları Rate of Male & Female Higher Education Students by Programs & Nationality Hazırlık Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Genel Top. prep class associate degree bachelor degree master d. doctoral d. Total E(M) K(F) E(M) K(F) E(M) K(F) E(M) K(F) E(M) K(F) E(M) K(F) GENEL TOPLAM 70,2 29,8 61,4 38,6 64,0 36,0 61,7 38,3 63,9 36,1 64,1 35,9 KKTC 59,7 40,3 53,9 46,1 54,0 46,0 49,0 51,0 52,7 47,3 53,3 46,7 TC 65,6 34,4 62,4 37,6 61,1 38,9 60,8 39,2 64,3 35,7 61,6 38,4 3.ÜLKE 80,0 20,0 69,1 30,9 74,8 25,2 69,0 31,0 71,0 29,0 74,2 25,8 KKTC, Türkiye ve 3. ülkelerde yükseköğrenim gören KKTC'li Öğrenci Sayısı Number of Turkish Cypriot Students studying in North Cyprus and Abroad Öğrenci sayı Kıbrıs Üniversiteleri(North Cyprus) AÖAkademisi (North Cyprus) 69 Türkiye*(Turkey) Ülke (3rd countries)* 329 Toplam (Total) Öğrenci sayısı tüm programları içerir. * sadece burslu okuyan ön lisans, lisans, master, doktora, tıp ihtisas öğrenci sayısını gösterir (Haziran 2016) 76

76 Köy Kadın Kursları; 1378 Çıraklık Eğitimi; 302 Etüt Merkezleri; 926 Dershaneler; 1587 Kurs Yerleri; 9966 Özel Özel Eğitim; 319 Genel Toplam; Yaygın Eğitim Non-Formal Education YAYGIN EĞİTİM NON-FORMAL EDUCATION Yaygın Eğitim Öğrenci ve Eğitim Kadrosu Sayısı Number of Non-Formal Education Students & Teaching Staff Köy Kadın Kursları Yaygın Eğitim Öğrenci Sayısı 1378 Çıraklık Eğitimi 302 Etüt Merkezleri 926 Dershaneler 1587 Kurs Yerleri 9966 Özel Özel Eğitim 319 Genel Toplam Öğrenci Student Eğitim kadrosu top. Teaching staff total Kadın Öğrenci Kadın Öğretmen Oranı % Oranı % E/M K/F T E/M K/F T student (F) % Teacher (F) % 214 YAYGIN EĞ.GENEL TOP.(Grand total) ,3 68,3 44 Resmi toplam(public) ,8 96,8 170 Özel toplam(private) ,4 66,3 44 RESMİ TOPLAM (PUBLIC TOTAL) ,8 96,8 43 K. Kadın Kursları Top. (Courses for women) ,0 100,0 1 Çıraklık Eğitimi(Apprenticeship Training) ,2 83,3 170 ÖZEL TOPLAM (PRIVATE TOTAL ) ,4 66,3 55 Etüt Merkezi (Etude) ,2 76,3 26 Dershane (Teaching centers) ,6 57,9 81 Kurs Yeri*(Various Courses) ,3 63,5 8 Özel Eğitim (Special education) ,7 81,6 Sadece Bakanlığımıza kayıtlı yaygın eğitim kurumlarını içerir.(includes non-formal education institutions registered by MONEC only.) *2016 yılından itibaren kurs yerleri için dönem başı verileri yerine bir önceki yılın (yıllık) toplam verileri alınmıştır. (Various Courses' data indicate the total annual data of the previous year as from the year 2016) 77

77 Yaygın Eğitim Non-Formal Education Okul ve Kurumlara Göre Yaygın Eğitim Öğrenci Sayısı Number of Non-Formal Education Students by school & Institution Öğrenci/Students Öğretmen/Teacher E /M K/F T E /M K/F T 44 RESMİ YAYGIN EĞİTİM GENEL TOP. (public total) ÇIRAKLIK EĞİTİMİ TOPLAMI (Total of Apprenticeship Training) Çıraklık Eğitimi Topl. (Apprenticeship) Elektrik-Elektronik (Electrics&Electronics) Güzellik ve Saç Bakım (Beauty& Hair Care) Tesisat (Installation) Motorlu Araçlar Tek.(Motor Vehicles Tec.) Grafik Fotoğraf Matbaacılık (Graphic Photojraphy&Printing) Metal İşleri (Metal Tec.) Bilgisayar (Computing) Aşçılık ve Pastacılık(Cooking) Mobilya İmalatı (Furniture Production) Diğer Meslekler (other) Alanlara Göre Çırak Öğrenci Sayısı Erkek Kız Toplam Öğrenci/Students Öğretmen/Teacher E /M K/F T E /M K/F T 43 KADIN KURSLARI TOPLAM (Total of Courses for Women) Meriç K.K.K Değirmenlik K.K.K Gaziköy K.K.K Cihangir K.K.K(okul bünyesinde) Düzova K.K.K Alayköy K.K.K Taşkınköy K.K.K (okul bünyesinde) Gönyeli K.K.K Haspolat K.K.K (okul bünyesinde) Balıkesir K.K.K Yılmazköy K.K.K Yiğitler K.K.K Atatürk Meslek Lisesi K.K.K Erdemli K.K.K Lefkoşa Toplam Paşaköy K.K.K Geçitkale K.K.K Nergizli K.K.K Görneç K.K.K

78 Yaygın Eğitim Non-Formal Education Öğrenci/Students Öğretmen/Teacher E /M K/F T E /M K/F T 5 Serdarlı K.K.K Dörtyol K.K.K Yıldırım K.K.K Gazimağusa Meslek Lisesi K.K.K Vadili KKK(okul bünyesinde) Mormenekşe K.K.K Akdoğan K.K.K Gazimağusa Toplam Dikmen K.K.K Taşkent K.K.K Alsancak K.K.K Çatalköy K.K.K Hisarköy K.K.K Girne Turizm Meslek Lisesi K.K.K Girne Toplam Doğancı K.K.K Güzelyurt Meslek Lisesi K.K.K Şahinler KKK Gaziveren K.K.K Güzelyurt Toplam Mehmetçik K.K.K Kilitkaya K.K.K İskele K.K.K Yedikonuk K.K.K Çayırova K.K.K(okul bünyesinde) Kumyalı K.K.K(okul bünyesinde) Büyükkonuk K.K.K Boğaziçi K.K.K İskele Toplam ÖZEL YAYGIN EĞİTİM TOPLAMI (Private total) DERSHANE TOPLAM (Total of Private Teaching Centers) İlim Final Dergisi Dershanesi Bardak Şubesi(Tek Birlik) Korel Dershanesi Pi Analitik Dershanesi Varoğlu Matematik Dershanesi Yeni Sistem Dershanesi(Şube B/Tek Birlik) Yeni Sistem Dershanesi (Şube A/ Tek Birlik) Dolunay Başarım Dershanesi Yeni Sistem Dershanesi(Da vinci) Lefkoşa Toplam İlim Final Dergisi Dershanesi Mağusa Şubesi(Tek Birlik) Pi Analitik Dershanesi (Merkez ) M.E.E.Z. Dershanem Etüt Merkezi Yeni Dönem Dershanesi Quick Solve Eğitim Merkezi Gazimağusa Toplam Argun Aşıkoğlu Dershanesi Doğru Hedef Dershanesi Mavi Ufuklar Genç Bakış Dershanesi Taktik dershanesi Genç Yetenekler (Young Talents) Eğitim Merkezi Duet Bale ve Müzik Eğitim Merkezi Girne Toplam Tümler Dershanesi Güzelyurt Toplam

79 Yaygın Eğitim Non-Formal Education Öğrenci/Students Öğretmen/Teacher E /M K/F T E /M K/F T 1 Dersin Dershanesi Doray Dershanesi İlk Hedef Dershanesi İlk Hedef Dershanesi Dersin Dershanesi(Şube) İskele Toplam KURS YERLERİ TOPLAM (Total of various courses) Acecare Training Centre Adeo Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi T.Şti.Ltd Ayhan Gürsel İngilizce Eğitim Merkezi Bengü and Gözde Learning Center(Lefkoşa) English Club Language Center Englishtime Education Center Erkan Öztekiner Blue Marlin Amatör Balıkçılık Eğ.Mrk Halk Sanatları Eğitim Merkezi Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu(Lefkoşa) Lefkoşa Eğitim Merkezi Libem Eğitim Merkezi Ledra Art Music and Fine Arts Studio Nicosia Language Center Öngel Kozmetoloji Koleji Öztansel Eng.Language & Education Counselling Center Sidestreets Educational and Cultural Initiatives Success Özel İngiliz Dili Eğitimi ve Danışmanlık Merk Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğ. Parkı The Management Centre of Mediteranian Major Musıc Centre Ltd.(yamaha musıc school) Ac-Met Eğitim Merkezi Cemal Önem's English Chamber Önder Fahrioğlu English House Sevgi Altay Erginel Eğitim Merkezi Eduland Career Development Center Teknokul Araş.Gel.ve Eğ. Mrk. Ltd English Way Course Center Cyprus Primary Training Center Kredo Muhasebe Danışmanlık Mathesis Eğ. ve Gelişim Ltd Radius Partners Consulting Kurs Merkezi Mustafa Kenan Müzik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Business Management School of Cyprus English Garden Learning Centre Shaggy Technical Education Green Kitchen Project (Mutfak Sanatları) Töder Eğitim Merkezi Re-Chord Sanat (Müzik) Merkezi Group of Orion Language Centre English Leader Education Centre Berlin Institut of Languages and Education(2015) Belcanto Art Center Lefkoşa Toplam A new Link Language Center American Cultural Association Language School Bahar Denizoğlu Kuaför ve Güzellik Eğ. Mrk HYS Kıbrıs Eğitim ve Danışmanlık Eğitim Merkezi Intered Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Smartzone Language Center

80 Yaygın Eğitim Non-Formal Education Öğrenci/Students Öğretmen/Teacher E /M K/F T E /M K/F T 7 Efbir Dil Merkezi European GCE Study Center Başak San Art Drama ve Müzik Merkezi Gizem Sarp Müzik Eğitim Merkezi Libem Eğitim Merkezi (Yeniboğaziçi) Mağusa Sanat Merkezi English World Language Center Your Space Education Centre Nahide Kasap Eğitim ve Kurs Merkezi Disc Professional Training Center Sevtap Özgüzel Bilir Kuaförlük Güzellik Kurs Merkezi Linguland Language Center Gazimağusa Toplam Bio-Mest Güzellik Merkezi C-Quals Language Services Ltd Duet Bale Eğitim Merkezi Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu( Lapta) Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu(Girne) Kyrenia Education Centre Mediterranean Music Center Nülten Kuaförlük Kurs Yeri Aloha Learning Center Cypralang Language&Communication İdeal Aile Danışmanlık Merkezi Impress Eğitim Merkezi Class Kyrenia Center For Learning & Support Services Bengü and Gözde Learning Center(Girne) Bengüsu Law Clinic Ltd Sanlı Interactive Language Center Eclipse Language Centre ECS Education Centre Services İhtisas Pedagoji Kurs Merkezi Girne Toplam Behiye Erses Eğitim Merkezi Güzelyurt Toplam ÖZEL EĞİTİM TOPLAM (Total of private special education) Ela Özel Eğitim (Early Learning Academy) Özev Özel Eğitim Okulu Algım Özel Eğitim Merkezi Gülen Gözler Özel Eğitim Merkezi Lefkoşa Toplam Piaget Gelişim Destek Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Gazimağusa Toplam Kuzey Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Miray Güven Özel Eğitim Merkezi Girne Toplam Yerdeki Yıldızlar Destek Eğitim Merkezi İskele Toplam ETÜT MERKEZLERİ TOPLAM (Total of etude centers) Artım Junior School Artım Junior School Gündüz Tezel no 6 da (etüt izni yok Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi Kıbrıs Tiamo Eğitim Merkezi Ada Eğitim Merkezi(Beza Ticaret Ltd.) Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu

81 Yaygın Eğitim Non-Formal Education Öğrenci/Students Öğretmen/Teacher E /M K/F T E /M K/F T 6 Anaokulum Elma Şekeri ve Etüt Merkezi Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi Dört İşlem Eğitim Merkezi Green Flipper Heidi Land Kreş ve Anaokulu İyikalp Çocuk Kulübü Jungle Bee Kreş, Anaokulu ve Etüd Merkezi Little Bees Junior School Mavi Elma Eğitim Merkezi Minik Dahiler Eğitim Merkezi Neşem Yuva Pluto Anaokulu Şirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Birikim Kids Eğitim Merkezi Tohum Okul Öncesi Eğitim Merkezi Lefkoşa Toplam Ayşe Çalışkan Martı Etüt Merkezi Bizim Okul Etüt Merkezi Özyazar Eğitim Merkezi Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkezi Düş Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi Lucky Duck Learning Center Mağusa Etüt Merkezi Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi SüsamSokağı Çocuk Evi Wonderkids Early Learning Center Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi Artım Junior School (Teori) Pepee Okul Öncesi ve Etüt Merkezi İlk Kalem Anaokulu ve Etüt Merkezi Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi(Şube) Gazimağusa Toplam Artım Junior School (Basamak Ticaret Ltd) Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez) Little Star Etüd Merkezi(Merkez) Münevver Bindayı Eğitim Merkezi Little Star Etüd Merkezi(Şube) Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi Sweet Child Nursery Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi Girne Toplam Küçücüğüm Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Renkli Düşler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk) Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi Düşler Şatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Smart Angels Preschool Güzelyurt Toplam Renkli Gökkuşağı Etüt Eğitim Merkezi İskele Toplam Sadece Bakanlığımıza kayıtlı yaygın eğitim kurumlarını içerir.(includes non-formal education institutions registered by MONEC only.) 2016 yılından itibaren kurs yerleri için dönem başı verileri yerine bir önceki yılın (yıllık) toplam verileri alınmıştır. (Various Courses' data indicate the total annual data of the previous year as from the year 2016) 82

82 GENEL TOPLAM (grand total) Sosyal/Kültürel Kurs Toplamı(social/cultural courses) Mesleki Kurs Toplamı(vocational courses) Özel Özel Eğitim Toplamı (private special education courses) Okula Hazırlayıcı Kurslar (courses for students) Kurs Türüne Göre Yaygın Eğitim Öğrenci/Kursiyer Sayıları ve Oranları Number &rate of students&adults by type of courses Toplam öğrenci/kursiyer Cinsiyet oranı Total of students/adults Rate of gender E /M K/F T E /M K/F GENEL TOPLAM (grand total) ,7 55,3 Sosyal/Kültürel Kurs Toplamı(social/cultural courses) ,5 57,5 Mesleki Kurs Toplamı(vocational courses) ,2 41,8 Özel Özel Eğitim Toplamı (private special education courses) ,3 46,7 Okula Hazırlayıcı Kurslar (courses for students) ,1 52,9 RESMİ TOPLAM (public total) ,2 84,8 Sosyal/Kültürel Kurs Toplamı(Köy Kadın Kursları) (social/cultural courses) ,0 100,0 Mesleki Kurs Toplamı(Çıraklık eğitimi) (vocational courses) ,8 15,2 ÖZEL TOPLAM (private total) ,6 51,4 Sosyal/Kültürel Kurs Toplamı(social/cultural courses) ,4 50,6 Mesleki Kurs Toplamı(vocational courses) ,2 57,8 Özel Özel Eğitim Toplamı (private special education courses) ,3 46,7 Okula Hazırlayıcı Kurslar (courses for students) ,1 52,9 Kurs türüne göre erkek/kadın öğrenci/kursiyer sayısı (Genel) Erkek Kadın Toplam Kurs türüne göre öğrenci/kursiyer dağılımı(genel) özel eğitim kursları; 319; 1% mesleki kurslar; 804; 3% okula hazırlayıcı kurslar; 3433; 12% sosyal/kültürel kurslar ; 9922; 34% 83

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICS YEARBOOK

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICS YEARBOOK K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI T.R.N.C MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND CULTURE 2015-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICS YEARBOOK EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION

YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION 2016-2017 YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION 2016-17 KKTC Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık Oranları Number of higher education students by nationality KKTC TC 3. Ülke Toplam North Cyprus Turkey

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ EDUCATION STATISTICS ( )

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ EDUCATION STATISTICS ( ) K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.R.N.C. MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ EDUCATION STATISTICS (2015-2016) EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır. Compiled

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK

K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK 2013-2014 EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından derlenmiģtir. Compiled

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/ 1 EGITIM GÖSTERGELERI Bir toplumun egitim durumunun belli bir andaki durumu ve egilimlerini anlayabilmek için, çesitli sosyal ve ekonomik sektörlerde oldugu gibi egitim alaninda da çesitli göstergeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM ADANA %46 %11

HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM ADANA %46 %11 HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM ADANA TEMEL EĞİTİM GÖSTERGELERİ DEMOGRAFİK DURUM (3- YAŞ ARASI NÜFUS), 20 3-5 Yaş 6-9 Yaş 10- Yaş - Yaş (3- Yaş) 3- Yaş Arası Nüfusun Nüfus İçindeki Payı (%) ADANA 111.111 3.675

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL ) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faaliyet Süre Kursun Yetkili Yapılan Yer Tarih Saat Saat Niteliği Birim ler 1 Zaman

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Ortalamanın altında istihdam oranlarına sahip olsalar da işletme, yönetim ve hukuk tercih edilen alanlardır

Ortalamanın altında istihdam oranlarına sahip olsalar da işletme, yönetim ve hukuk tercih edilen alanlardır Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri tüm dünyada eğitimin gidişatı ile ilgili bilgi almak için yetkili kaynaktır. 35 OECD ülkesi ve bazı ortak ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yapısı, fonlaması ve performansı

Detaylı

KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY KARACADAĞ KALKINMA AJANSI KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY KARACADAĞ KALKINMA AJANSI KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 173 KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY 174 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1)

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1) KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) c.

Detaylı

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Fatih Güler General Manager 26. ITU Petrol ve Doğal Gaz Seminer ve Sergisi 23 24 Haziran 2016 ISTANBUL CONTENTS Fall in Oil Prices Effect of Oil Pi Price reduction

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

Sinem Yılmaz. Instructor of french C101. sinem.yilmaz@izmir.edu.tr

Sinem Yılmaz. Instructor of french C101. sinem.yilmaz@izmir.edu.tr NAME: CURRENT POSITION: OFFICE: E-MAIL: Sinem Yılmaz C101 sinem.yilmaz@izmir.edu.tr EXTENSION: 681 EDUCATION: MA (ongoing): BA: Dokuz Eylül University, teaching french as a foreign language. (2007) CERTIFICATION:

Detaylı

İL ORTALAMASI PROVINCE AVERAGE ,82

İL ORTALAMASI PROVINCE AVERAGE ,82 YILLAR NÜFUS YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI DÖNEMİ YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI YEAR POPULATION PERIOD OF ANNUAL INCREASE RATE ANNUAL POPULATION INCREASE RATE 1935 4.69 197-1935,8 1945 78.178 194-1945 16,33 196 416.13

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine 12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine POLAT Yüksek Lisans Tezi Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doç.

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1)

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI MUHTEMEL ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ COĞRAFYA

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR

ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR ERASMUS KURUMLARARASI ANLAŞMALAR ERASMUS ANLAŞMASI: İki üniversitenin ilgili bölümleri arasında yapılan anlaşmadır. Anlaşma, bölümler tarafından hazırlanır ve Koordinatörlük

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Enis 2. SOYADI: Sayman 3. DOĞUM YERİ: Türkiye 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 29.12.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Enis 2. SOYADI: Sayman 3. DOĞUM YERİ: Türkiye 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 29.12.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Enis 2. SOYADI: Sayman 3. DOĞUM YERİ: Türkiye 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 29.12.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Hazırlık Okulu 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392) 2236464 / 389

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

DOLULUK ORANI % (NUMBER OF TOURISTS) (BEDNIGHTS) (AV. LENGTH OF STAY) (OCCUPANCY RATE)

DOLULUK ORANI % (NUMBER OF TOURISTS) (BEDNIGHTS) (AV. LENGTH OF STAY) (OCCUPANCY RATE) Tablo 11. Turistik konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısı, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranının, diğer yabancı ve K.K. bazında aylara göre dağılımı. (2014) (Number of tourists and

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır.

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Mustafa Kemal Atatürk Müdürlüğümüzün Tarihçesi : İlköğretim

Detaylı

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Alınan diploma veya dereceler: 1980-1982

ÖZGEÇMİŞ. Alınan diploma veya dereceler: 1980-1982 ÖZGEÇMİŞ Projede önerilen görev: 1. Soyadı : YILDIZ 2. Adı : FATMA ÜLKÜ 3. Doğum tarihi : 02/09/1962 4. Uyruğu : T.C. 5. Medeni hali : EVLİ 6. Öğrenim :YÜKSEK LİSANS/Doktora Yeterlilik Aşamasında Öğrenim

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI TÜRKÇE İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı