ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSYAR KURSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSYAR KURSU"

Transkript

1 WORD 1. H2SO4 metnine H2SO4 biçimini verebilmek için hangi komut kullanılır? A) Biçim Menüsü Paragraf B) Biçim Menüsü Yazı Tipi C) Biçim Menüsü Metin Yönü D) Biçim Menüsü Madde İşaretleri ve numaralandırma 2. Yandaki simge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Belgede üç sütunlu bir tablo oluşturur B) Belgeyi üç kolona ayırır C) Belgeyi çerçevelendirir D) Hiçbiri 3. F4 kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Son yapılan işlemi geri alır. B) Son yapılan işlemi yineler C) Bloklu alanı siler D) Kopyalama işlemi yapar. 4. Belirtilen metni veya ifadeyi bulmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? A) Ctrl+F B) Ctrl+G C) Ctrl+A D) Ctrl+D 5. Aşağıdakilerden hangisi word için hatalı bir ifadedir? A) Hatalı yazılan bir ifadenin doğrusu ile değiştirilmesi B) Belge içine otomatik metin yerleştirilmesi C) Belgeye klavyede olmayan bir simgenin yerleştirilmesi D) Word tablosu içinde bir formülü etkileyen hücrelerin gösterilmesi 6. Belge içinde seçim işlemleri yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? A) Shift+ Ctrl+End B) Shift + Aşağı ok C) Shift+tab+sol ok D) Ctrl + shift + home 7. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Pencere menüsü kullanılır. B) Dosya menüsü kullanılmalıdır. C) Görünüm menüsü kullanılmalıdır. D) Yardım menüsü kullanılmalıdır 8. Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Tabloyu metne çevirme B) Hücre yükseklik ve genişlik tanımlama C) Hücre biçimleme D) Formül kullanılmaz 9. Ekle / Resim seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Belgeye manyetik ortamdan resim ekler B) Belgeye grafik ekler C) Belgeye tarayıcıdan resim ekler D) Belgeye klavyeden resim ekler Sayfa 1

2 10. Hazırlanmış bir macro işlemi aşağıdakilerden hangisine atanamaz? A) Forum B) Klavye tuşları C) Menü Çubuğu D) Simge 11. Herhangi bir blok üzerinde iken blok, Ctrl tuşu ile beraber mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A)Blok kopyalanır B)Blok silinir C)Blok taşınır D) Blok kalkar 12. Aracının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Metin kutusu ekler B) Bloklu alanın altını çizer C) WordArt ekler D) Yazı tipi rengini değiştirir 13. Adres mektup birleştirme işleminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Veri tabanı olarak Excel kullanılamaz. B) Veri alma işleminde koşul kullanılamaz. C) Veriler word tablosundan alınamaz. D) Alınan veriler koşullu biçim içerebilir. 14. Kullanıcı tanımlı şablon dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).TMP B).DOT C).TMM D).DOC 15. Düzen / Git seçeneği ile aşağıdakilerden hangisine gidilemez? A) Sayfa B) Satır C)Dipnot D) Üst-Alt bilgi 16. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çift çizgi B) Çizgi Modu aç/kapa C) Çizgi Sil D) Çizgi Kopyala 17. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Paragraf girintisini arttır. B) Paragraf girintisini azalt. C) Paragrafı ortalar. D) Paragrafa para formatı verir. 18. İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin sonuna kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Shift Ctrl Aşağı ok B) Shift Ctrl End C) Shift End D) Shift Aşağı ok End 19. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Seçili hücreleri böler B) Seçili hücreleri siler C) Seçili hücreleri biçimlendirir D) Seçili hücreleri birleştirir 20. Dosyayı kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz A) Dosya Menüsü- Kaydet B) Ctrl + S C) F12 D) Ctrl + F2 Sayfa 2

3 21. Yukarda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir? A) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır B) Bloklu alnı kesip, panoya kopyalar C) Bloklu alanı panoya kopyalar D) Baskı önizleme yapar. E) 22. Ekle menüsü ile hangi işlem yapılabilir? A) Satır ekleme B) Kolon ekleme C) Sayfa kesme D) Seri ekleme 23. Yandaki ifadenin tanımı nedir? A) Bilgi sola dayalı B) Bilgi sağa dayalı C) Bilgi ortalanmış D) Paragraf ayarı yapılmış 24. Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Blok belleğe kopyalanır B) Blok silinir C) Blok belleğe taşınır D) Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir 25. Herhangi bir blok üzerinde iken blok, Ctrl tuşu ile beraber fare sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Blok kopyalanır B) Blok silinir C) Blok taşınır D) Blok kalkar 26. Taşıma amaçlı olarak kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) CTRL + C B) CTRL + X C) CTRL + Y D) CTRL + V 27. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bloklu alanı panoya kopyalar B) Bloklu alanı kesip panoya kopyalar C) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır D) Hiçbiri 28. Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).DOC B).DOT C).TMP D).XLS 29. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif dökümanı yazıcıdan alır. B) Aktif dökümanı bellekten siler. C) Aktif dökümanı belleğe yükler. D) Aktif dökümanı disk veya diskete kaydeder. 30. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Görünüm Alt Bilgi Üst Bilgi B) Dosya Alt Bilgi Üst Bilgi C) Ekle Alt Bilgi Üst Bilgi D) Biçim Alt Bilgi Üst Bilgi Sayfa 3

4 31. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A) = Yazı tipi Rengi B) = Word Art Ekle C) = Gölgelendirme D) = Serbest Döndür 32. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? A) B) C) D) 33. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar. B) Satır başına gitmeyi sağlar. C) Şekli döndürmeyi sağlar. D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar. 34. Yazı karakterleri görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? A) Biçim Yazı tipi (Format Font) B) Düzen Yazı tipi (Edit Font) C) Dosya Yazı tipi (File Font) D) Görünüm Yazı tipi (View Font) 35. Bir grup işlemin kaydedilerek daha sonra otomatik olarak yapılmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Form B) Makro C) Rapor D) Not 36. Excel ile Word arasındaki fark nedir? A) Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir C) Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir D) Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur 37. Aşağıdakilerin hangisi Word editöründe yapılamaz? A) Etiket dosyası hazırlama B) Veri sıralama ve sorgulama C) Animasyon içeren sunu hazırlama D) Hiçbiri 38. Yazılan yazıya efekt vermek için hangi menüden faydalanırız? A) Düzen B) Görünüm C) Biçim D) Tablo 39. Yanda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir? A) Satır Ekler B) Tablo Ve Kenarlıklar C) Tablo Ekler D) Baskı ön izleme 40. Yandaki simge kullanıldığında ne olur? A) Yazdır diyalog penceresi karşınıza çıkar B) Belge doğrudan yazıcıya yollanır C) Kaç sayfa yazdırılacağı sorulur D) Hiçbiri Sayfa 4

5 41. Araç çubuğu üzerindeki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir? A) Baskı ön izleme B) Belgeyi yazıcıya yollar C) Rapor hazırlar D) Sayfa düzenini sağlar 42. Yandaki ifadenin tanımı nedir? A) Bilgi sola dayalı B) Bilgi sağa dayalı C) Bilgi ortalanmış D) Paragraf ayarı yapılmış 43. Yanda verilen simge için aşağıdakilerden hangisi hatalıdır? A) Çizgi kalınlığı tanımlanabilir B) Çizgi biçimi tanımlanabilir (tek, çift gibi) C) Çizgi rengi tanımlanamaz D) Çizgi için ok eklenebilir 44. Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanamaz? A) Soldan bırakılacak boşluk B) Sağdan bırakılacak boşluk C) İki yana hizalama D) Üstten bırakılacak boşluk 45. Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır? A) Ctrl+A B) Ctrl+G C) Ctrl+S D) Ctrl+Z 46. Ctrl + Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Belgenin başına gider B) Belgenin sonuna gider C) Paragraf başına gider D) Paragraf sonuna gider 47. Yukarıdaki simgenin anlamı nedir? A) Çizgi biçim ve kalınlığı B) Çizgi biçimi C) Çizgi kalınlığı D) Çizgi rengi Sayfa 5

6 48. Word Sözlük Dosyası tarafından tanınmayan bir ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İfade sözlüğe eklenebilir B) İfade düzeltilmeden geçilebilir C) İfade istenirse altı çizili olarak gösterilebilir D) Yukarıdakilerin hepsi doğru. 49. Aksi belirtilmedikçe Durum Çubuğu üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi görüntülenemez? A) Sayfa numarası B) Toplam sayfa adedi C) Bölüm numarası D) Scroll Lock tuşu için On/ Off durumu 50. Aktif bir dosyaya başka bir dosya eklemeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya/ Aç B) Düzen/Özel Yapıştır C) Düzen/Bağlantılar D) Ekle/Dosya 51. Yukarıdaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazım hatalarını kontrol et B) Formül hatalarını kontrol et C) Anlam hatalarını kontrol et D) Hiçbiri 52. Kayıtlı olan dosyayı açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Dosya Menüsü Aç B) Düzen Menüsü Aç C) Biçimlendirme Araç Çubuğundan D) Hiçbiri 53. Aşağıdakilerden hangisi ile en son yapılan işlem iptal edilmiş olur? A) Ctrl Z B) Düzen Menüsü Geri Al C) Standart Araç Çubuğundan simgesi D) Hepsi 54. Aşağıdakilerden hangisi Çizim Araç Çubuğu öğelerinden değildir? A) B) C) D) 55. Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır? A) B) C) D) Sayfa 6

7 56. Düğmesinin görevi nedir? 57. A) Paragrafı sola dayalı yapar. B) Paragrafı sağa dayalı yapar. C) Paragrafı ortalar D) Paragrafı iki yana yaslar I. Dış Kenarlıklar II. III. Yazdır Yakınlaştır IV. Numaralandırma V. Sütunlar Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirmeyi göstermektedir? A) I II B) I II III C) I II V D) II IV 58. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Dosya Sayfa yapısı Yakınlaştır B) Görünüm Yakınlaştır C) Düzen Yakınlaştır D) Biçim Otomatik biçim 59. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir? A) Araçlar/Dil B) Araçlar/Sözcük Sayımı C) Biçim/sütunlar D) Biçim/Biçem 60. Biçim /sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir B) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir C) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir D) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir 61. Yeni bir dosya oluşturmak için hangi tuş kombinasyonu kullanılmalıdır? A) Ctrl + O B) Ctrl + Y C) Ctrl + N D) Ctrl + P Sayfa 7

8 62. Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Blok belleğe kopyalanır B) Blok silinir C) Blok belleğe taşınır D) Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir 63. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bloklu alanı panoya kopyalar B) Bloklu alanı kesip panoya kopyalar C) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır D) Hiçbiri 64. Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir? A) B) C) D) 65. Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda alta satır eklemek için hangi yolu kullanırız? A) Tablo menüsünden Alta satır ekle B) Tablo menüsünden Ekle Alta satır C) Ekle menüsünden Alta satır ekle D) Biçim menüsünden Ekle Alta satır 66. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar. B) Satır başına gitmeyi sağlar. C) Şekli döndürmeyi sağlar. D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağar. 67. Bir dizi işlemin, bir kısayol tuşuna, bir menü altına, bir simgeye atanarak kolayca yapılmasını sağlama amacını gerçekleştiren tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Şablon tanımı B) Makro tanımı C) Formül tanımı D) Sıralama tanımı Sayfa 8

9 68. İmlecin solunda bulunan karakterleri silmek için kullanılan tuş hangisidir? A) Delete B) Spacebar C) Backspace D) Insert 69. Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için kullanılan menü hangisidir? A) Araçlar B) Düzen C) Ekle D) Pencere 60. Dosya/ Baskı ön izleme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosyayı yazdırır B) Ön izleme yapar C) Grafik çizer D) Dosyayı siler 71. Bir menü altına istenen işlem seçeneği aşağıdakilerden hangisi ile atanabilir? A) Araçlar Özelleştir seçeneğinden Komutlar kartoteksi kullanılarak B) Araçlar Özelleştir seçeneğinden Araç Çubukları kartoteksi kullanılarak C) Araçlar Özelleştir seçeneğinden Düzen kartoteksi kullanılarak D) Böyle bir işlem yapılamaz. 72. Word editöründe bir anda açılabilecek kaç dosya olabilir? A) Dosya uzunluklarına bağlı olarak değişir B) Dosya uzunluklarına ve sistemin belleğine bağlı olarak değişir C) Sistemin belleğine bağlı olarak değişir D) 255 Adet dosya açılabilir 73. Kopyalama için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) CTRL + C B) CTRL + X C) CTRL + Y D) CTRL + V 74. Aşağıdakilerden hangisi Word editöründe yapılabilir? A) Etiket dosyası hazırlar B) Yazıcıdan döküm alır C) Veri sıralama D) Hepsi Sayfa 9

10 75. Pencereye cetvel eklediğimiz menü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya B) Ekle C) Görünüm D) Düzen 76. Oluşturulmuş bir tabloya hazır otomatik biçimlerden birini vermek için hangisi kullanılır? A) B) C) D) 77. Oluşturulmuş bir düz yazıyı sütunlara bölmek için hangi düğme kullanılmalıdır? A) B) C) D) 78. Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda sola sütün eklemek için hangi yolu kullanırız? A) Tablo menüsünden Sola sütün ekle B) Tablo menüsünden Ekle Sola sütün C) Biçim menüsünden Sola sütün ekle D) Biçim menüsünden Ekle Sola sütün 79. Paragrafları biçimlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? A) Görünüm Paragraf (View Paragraph) B) Düzen Paragraf (Edit Paragraph) C) Dosya Paragraf (File Paragraph) D) Biçim Paragraf (Format Paragraph) 80. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar? A) Belgeyi iki parça halinde gösterir. B) Tablodaki seçili hücreleri böler. C) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir. D) Belgeyi sütunlara ayırır. 81. Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Formül kullanma B) Hücre yükseklik ve genişlik tanımlama C) Hücre biçimleme D) Üst bilgi tanımı yapma Sayfa 10

11 82. I. Bir menü seçeneğine kısayol tuşu atama II. Disk biçimleme III. Formül çubuğunu görüntüleme IV. Bir butona bir işlem atama Yukarıdakilerden hangisi Word editöründe gerçekleştirilemez? A) I ve IV B) I,II ve IV C) I, II, III ve IV D) II ve III 83. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif dokümanı yazıcıdan alır. B) Aktif dokümanı bellekten siler. C) Aktif dokümanı belleğe yükler. D) Aktif dokümanı disk veya diskete kaydeder. 84. Tablo ve Kenarlıklar araç çubuğunu ekrana getirmek için kullanılabilecek yol hangisidir? A) Standart Araç Çubuğu üzerinden tıklanır B) Görünüm Araç Çubukları Tablo ve kenarlıklar C) Herhangi bir menü veya araç çubuğu üzerinde sağ düğme Tablo ve Kenarlıklar D) Hepsi 85. Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 86. Seçilen metindeki özelliklerin aynısını başka metinlere veren araç çubuğu öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Baskı Ön izleme B) Kopyala C) Yazım ve Dilbilgisi D) Biçim Boyacısı 87. Alt Üst Bilgi (Header Footer) işlemi aşamasında yukarıdaki simge seçildiğinde aşağıdakilerden hangisi olur? A) Bilgiler için biçimleme ayarları yapılır B) Bilgilere numara verilir C) Belge için sayfa düzenleme ayarları yapılır D) Üst ve alt bilgi arasında geçiş yapılır 88. 3a+b ifadesinde a+b nin alt simge olarak yazılması için hangi yol kullanılmalıdır? A) Biçimlendirme Araç çubuğu x2 B) Biçim menüsünden yazı tipi Alt simge C) Sağ düğme Alt simge D) Standart Araç çubuğu x2 Sayfa 11

12 89. Yandaki simge için hangi ifade doğrudur? A) Paragraflar için numaralandırma yapar B) Belgedeki her satır için numaralandırma yapar C) Her sayfa için numaralandırma yapar D) Her kolon için bir numara verir karakter boşluk vermek yada paragraf girintisi yapmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir? A) Shift B) Backspace C) Home D) Tab 91. Word belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A) TXT B) DOC C) XLS D) BAS 92. Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir B) Numara biçimi a,b,c 1,2,3 gibi tanımlanabilir C) Numaranın sayfa üzerindeki konumu tanımlanabilir D) Her resim için bir numara verilebilir 93. Kelime altını çizdiren kısayol tuşları hangisidir? A) CTRL+K B) CTRL+I C) CTRL+G D) SHIFT+CTRL+A 94. Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Basit formüllerin kullanılması B) Hücre yükseklik ve genişlik tanımlamaları C) Hücrelerin biçimlenmesi D) Dosya özellikleri tablosunun oluşturulması 95. Aşağıdakilerden hangisi Kes komutu ile Kopyala komutu arasındaki ortak özelliklerden değildir? A) Resmi, yazıyı veya şekli seçmek B) Seçilen alanı yapıştırmak C) Seçilen alanı kesmek D) Hiçbiri Sayfa 12

13 96. Çalıştığımız belgeye, bilgisayarda kayıtlı olan dosyalardan birini eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzen B) Ekle C) Araçlar D) Tablo 97. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Programlar Microsoft Word B) Başlat Ayarlar Microsoft Word C) Başlat Programlar Donatılar Microsoft Word D) Başlat Ayarlar Denetim Masası 98. Yazılan tarihi hızlı bir şekilde sayfanın sağ tarafına getirmek için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır? A) B) C) D) 99. Word de her sayfanın üstüne Çankaya İlçe M.E.M. cümlesini yazdırmak hangi seçenek ile yapılır? A) Ekle Kesme B) Biçim Yazı Tipi C) Görünüm Üstbilgi ve Altbilgi D) Ekle Word Art 100. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya Sayfa Yapısı B) Ekle Madde imleri ve Numaralandırma C) Ekle Sayfa Numaraları D) Biçim Madde İmleri ve Numaralandırma 101. Ekle menüsü ile hangi işlem yapılabilir? A) Satır ekleme B) Kolon ekleme C) Sayfa kesme D) Seri ekleme 102. Yandaki simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çizim araç çubuğunu gösterir. B) Basılamayan karakterleri gösterir / göstermez. C) Baskı ön izlemeye sağlar. D) Yazı rengini değiştirir. Sayfa 13

14 103. Oluşturulan bir belgeyi kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Dosya Menüsünden Kaydet B) Ctrl S C) Standart Araç Çubuğundan düğmesi D) Hepsi 104. Bir tablodaki sütunların genişliklerini eşitlemek için hangisi kullanılır? A) B) C) D) 105. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde imi eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya Sayfa Yapısı B) Ekle Madde imleri ve Numaralandırma C) Ekle Sayfa Numaraları D) Biçim Madde İmleri ve Numaralandırma 106. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalı? A) B) C) D) 107. Yandaki şekilde görülen düğmenin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Girintiyi Artır B) Sağa Hizala C) Girintiyi Azalt D) Ortala 108. Word belgeleri ile ilgili standart tanımların bulunduğu dosya aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal.TMP B) Normal.DOT C) TM0001.TMP D) TM0001.DOT 109. Yandaki ifadenin tanımı nedir? A) Bilgi sola dayalı B) Bilgi sağa dayalı C) Bilgi ortalanmış D) Paragraf ayarı yapılmış Sayfa 14

15 110. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşaretli alanı siler. B) Kenarlık Vermek / Kaldırmak için kullanılır. C) İşaretli alanı kopyalar. D) İşaretli alanı keser Yeni bir sayfa açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Dosya Menüsü Yeni B) Ctrl N C) Standart Araç Çubuğundan düğmesi D) Hepsi 112. Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya Sayfa Yapısı B) Görünüm Sayfa Düzeni C) Ekle Sayfa Düzeni D) Görünüm Bağlantılı Görünüm 113. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 114. Oluşturulmuş bir belgede Enter tuşu ile geçilen yerleri gösteren düğme hangisidir? A) B) C) D) Sayfa 15

16 115. I Dosya menüsünden farklı kaydet seçeneği tıklanır. II Tamam ile yapılan işlem onaylanır ve kaydet denilir. III Otomatik kurtarma bilgilerinin kaydetme sıklığına 10 yazılır. IV Gelen menüdeki araçlar menüsünden kaydetme seçenekleri tıklanır. Yazdığımız yazının bilgisayar tarafından 10 dakikada bir otomatik olarak kaydedilmesi için yapılması gereken işlem sırası yukarıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, III, II, IV B) III, IV, II, I C) I, III, IV, II D) I, IV, III, II 116. İşareti kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Numaralandırma yapar B) Madde imi koyar C) Madde iminin tipini değiştirir D) Paragraf girintisini ayarlar 117. Yanda görülen simge aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir? A) Belgeyi diske kaydeder B) Yeni bir belge açar C) Diskten belge çağırır D) Hiçbiri 118. Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Otomatik sayfa numarası yerleştirir. B) Saat ve tarih yerleştirir. C) Doküman adını yerleştirir. D) Yazı tipini ayarlar Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? A) Tablo/Sütun Seç B) Tablo/Satır Seç C) Tablo/Otomatik Tablo Biçimi D) Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği 120. Her sayfanın başına İşletmenlik Sınavı yazdırmak hangi seçenek ile yapılır? A) Görünüm Üstbilgi Altbilgi B) Dosya Üstbilgi Altbilgi C) Ekle Üstbilgi Altbilgi D) Düzen Üstbilgi Altbilgi 121. Yeni bir dosya oluşturmak için hangi tuş kombinasyonu kullanılmalıdır? A) Ctrl + O B) Ctrl + Y C) Ctrl + N D) Ctrl + P Sayfa 16

17 122. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bloklu alanı panoya kopyalar B) Bloklu alanı kesip panoya kopyalar C) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır D) Hiçbiri 123. Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için kullanılan menü hangisidir? A) Araçlar B) Düzen C) Ekle D) Pencere 124. Aşağıdakilerden hangisi Word editöründe yapılabilir? A) Etiket dosyası hazırlar B) Yazıcıdan döküm alır C) Veri sıralama D) Hepsi 125. Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda sola sütün eklemek için hangi yolu kullanırız? A) Tablo menüsünden Sola sütün ekle B) Tablo menüsünden Ekle Sola sütün C) Biçim menüsünden Sola sütün ekle D) Biçim menüsünden Ekle Sola sütün 126. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar. B) Satır başına gitmeyi sağlar. C) Şekli döndürmeyi sağlar. D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağar Oluşturulmuş bir düz yazıyı sütunlara bölmek için hangi düğme kullanılmalıdır? A) B) C) D) 128. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar? A) Belgeyi iki parça halinde gösterir. B) Tablodaki seçili hücreleri böler. C) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir. D) Belgeyi sütunlara ayırır. Sayfa 17

18 129. Yandaki simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çizim araç çubuğunu gösterir. B) Basılamayan karakterleri gösterir / göstermez. C) Baskı ön izlemeye sağlar. D) Yazı rengini değiştirir Bir tablodaki sütunların genişliklerini eşitlemek için hangisi kullanılır? A) B) C) D) 131. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 132. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşaretli alanı siler. B) Kenarlık Vermek / Kaldırmak için kullanılır. C) İşaretli alanı kopyalar. D) İşaretli alanı keser Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? A) Tablo/Sütun Seç B) Tablo/Satır Seç C) Tablo/Otomatik Tablo Biçimi D) Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği 134. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif dokümanı yazıcıdan alır. B) Aktif dokümanı bellekten siler. C) Aktif dokümanı belleğe yükler. D) Aktif dokümanı disk veya diskete kaydeder Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Sayfa 18

19 136. Alt Üst Bilgi (Header Footer) işlemi aşamasında yukarıdaki simge seçildiğinde aşağıdakilerden hangisi olur? A) Bilgiler için biçimleme ayarları yapılır B) Bilgilere numara verilir C) Belge için sayfa düzenleme ayarları yapılır D) Üst ve alt bilgi arasında geçiş yapılır a+b ifadesinde a+b nin alt simge olarak yazılması için hangi yol kullanılmalıdır? A) Biçimlendirme Araç çubuğu x2 B) Biçim menüsünden yazı tipi Alt simge C) Sağ düğme Alt simge D) Standart Araç çubuğu x Yandaki simge için hangi ifade doğrudur? A) Paragraflar için numaralandırma yapar B) Belgedeki her satır için numaralandırma yapar C) Her sayfa için numaralandırma yapar D) Her kolon için bir numara verir 139. Word belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A) TXT B) DOC C) XLS D) BAS 140. Word de her sayfanın üstüne Çankaya İlçe M.E.M. cümlesini yazdırmak hangi seçenek ile yapılır? A) Ekle Kesme B) Biçim Yazı Tipi C) Görünüm Üstbilgi ve Altbilgi D) Ekle Word Art 141. Belge içinde seçim işlemleri yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? A) Shift+ Ctrl+End B) Shift + Aşağı ok C) Shift+tab+sol ok D) Ctrl + shift + home 142. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Pencere menüsü kullanılır. B) Dosya menüsü kullanılmalıdır. C) Görünüm menüsü kullanılmalıdır. D) Yardım menüsü kullanılmalıdır 143. Aracının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Metin kutusu ekler B) Bloklu alanın altını çizer C) WordArt ekler D) Yazı tipi rengini değiştirir 144. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Paragraf girintisini arttır. B) Paragraf girintisini azalt. C) Paragrafı ortalar. D) Paragrafa para formatı verir. Sayfa 19

20 145. İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin sonuna kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Shift Ctrl Aşağı ok B) Shift Ctrl End C) Shift End D) Shift Aşağı ok End 146. Yukarda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir? A) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır B) Bloklu alnı kesip, panoya kopyalar C) Bloklu alanı panoya kopyalar D) Baskı önizleme yapar Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Blok belleğe kopyalanır B) Blok silinir C) Blok belleğe taşınır D) Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir 148. Taşıma amaçlı olarak kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) CTRL + C B) CTRL + X C) CTRL + Y D) CTRL + V 149. Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).DOC B).DOT C).TMP D).XLS 150. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif dökümanı yazıcıdan alır. B) Aktif dökümanı bellekten siler. C) Aktif dökümanı belleğe yükler. D) Aktif dökümanı disk veya diskete kaydeder Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A) = Yazı tipi Rengi B) = Word Art Ekle C) = Gölgelendirme D) = Serbest Döndür 152. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? A) B) C) D) 153. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar. B) Satır başına gitmeyi sağlar. C) Şekli döndürmeyi sağlar. D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar. Sayfa 20

21 154. Yazı karakterleri görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? A) Biçim Yazı tipi (Format Font) B) Düzen Yazı tipi (Edit Font) C) Dosya Yazı tipi (File Font) D) Görünüm Yazı tipi (View Font) 155. Excel ile Word arasındaki fark nedir? A) Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir C) Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir D) Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur 156. Araç çubuğu üzerindeki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir? A) Baskı ön izleme B) Belgeyi yazıcıya yollar C) Rapor hazırlar D) Sayfa düzenini sağlar 157. Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır? A) Ctrl+A B) Ctrl+G C) Ctrl+S D) Ctrl+Z 158. Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır? 159. A) B) C) D) I. Dış Kenarlıklar II. III. Yazdır Yakınlaştır IV. Numaralandırma V. Sütunlar Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirmeyi göstermektedir? A) I II B) I II III C) I II V D) II IV Sayfa 21

22 160. Belirtilen metni veya ifadeyi bulmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? A) Ctrl+F B) Ctrl+G C) Ctrl+A D) Ctrl+D 161. Yandaki ifadenin tanımı nedir? A) Excel çalışma tablosu ekle B) Herhangi bir veri tabanı ekle C) Açık belgeyi kapat ve Excel e geç D) İşlemin hatalı dosyasını kapat 162.Düzen/Kopyala (Edit/Copy) hangi işlemi gerçekleştirir? A) Bloğu silerek belleğe kopyalar B) Bloğu yazıcıya gönderir C) Bloğu taşıyarak panoya kopyalar D) Bloğu silmeden belleğe kopyalar 163. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Metin Kopyalama B) Biçim Kopyalama C) Formül Kopyalama D) Hiçbiri 164. Tab durakları aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi ile ayarlanır? A) Biçim Sekme (Format Tabs) B) Biçim Kesme (Format Break) C) Ekle Sekme (Insert Tabs) D) Ekle Kesme (Insert Break) 165. Yandaki simge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Belgede üç sütunlu bir tablo oluşturur B) Belgeyi üç kolona ayırır C) Belgeyi çerçevelendirir D) Hiçbiri 166. Taşıma amaçlı olarak kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) CTRL + C B) CTRL + X C) CTRL + Y D) CTRL + V Sayfa 22

23 167. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bloklu alanı panoya kopyalar B) Bloklu alanı kesip panoya kopyalar C) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır D) Hiçbiri 168. Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).DOC B).DOT C).TMP D).XLS 169. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif dökümanı yazıcıdan alır. B) Aktif dökümanı bellekten siler. C) Aktif dökümanı belleğe yükler. D) Aktif dökümanı disk veya diskete kaydeder Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Görünüm Alt Bilgi Üst Bilgi B) Dosya Alt Bilgi Üst Bilgi C) Ekle Alt Bilgi Üst Bilgi D) Biçim Alt Bilgi Üst Bilgi 171. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A) = Yazı tipi Rengi B) = Word Art Ekle C) = Gölgelendirme D) = Serbest Döndür 172. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? A) B) C) D) 173. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar. B) Satır başına gitmeyi sağlar. C) Şekli döndürmeyi sağlar. D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar Yazı karakterleri görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? A) Biçim Yazı tipi (Format Font) B) Düzen Yazı tipi (Edit Font) C) Dosya Yazı tipi (File Font) D) Görünüm Yazı tipi (View Font) 175. Bir grup işlemin kaydedilerek daha sonra otomatik olarak yapılmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Form B) Makro C) Rapor D) Not 176. Excel ile Word arasındaki fark nedir? A) Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir C) Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir D) Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur Sayfa 23

24 177. Aşağıdakilerin hangisi Word editöründe yapılamaz? A) Etiket dosyası hazırlama B) Veri sıralama ve sorgulama C) Animasyon içeren sunu hazırlama D) Hiçbiri 178. Yazılan yazıya efekt vermek için hangi menüden faydalanırız? A) Düzen B) Görünüm C) Biçim D) Tablo 179. Yanda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir? A) Satır Ekler B) Tablo Ve Kenarlıklar C) Tablo Ekler D) Baskı ön izleme 180. Yandaki simge kullanıldığında ne olur? A) Yazdır diyalog penceresi karşınıza çıkar B) Belge doğrudan yazıcıya yollanır C) Kaç sayfa yazdırılacağı sorulur D) Hiçbiri 181. Belge içerisindeki yazı tipini değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? A) Blokla / Sağ Tuş / Yazı Tipi B) Blokla / Biçim Menüsü / Yazı Tipi C) Blokla / Biçim Araç Çubuğu / Yazı Tipi D) Blokla / Stiller ve Biçimlendirme / Yazı Tipi 182. Satır aralıklarını çift satır olarak ayarlamak için kullanılacak menü aşağıdakilerden hangisidir? A) Paragraf B) Yazı Tipi C) Biçim D) Görünüm 183. Aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisinden yeni bir dipnot oluşturulabilir? A) Biçim / Dipnot B) Görünüm / Dipnot C) Biçim / Başvuru D) Ekle / Başvuru 184. Aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle yeni bir tablo oluşturulamaz? A) Ekle / Tablo B) Tablo / Ekle C) Tablo / Tablo Çiz D) Standart Araç Çubuğu / Tablo Ekle 185. Sayfanın altbilgisine ortalı olarak roma rakamı biçiminde sayfa numarası eklemek için hangi yol izlenmelidir? A) Görünüm / Araç Çubukları / Alt Bilgi / Sayfa Numaralarını Biçimlendir B) Görünüm / Sayfa Yapısı / Sayfa Numaralarını Biçimlendir C) Ekle / Üst Bilgi - Alt Bilgi / Sayfa Numaralarını Biçimlendir D) Görünüm / Üst Bilgi Alt Bilgi / Sayfa Numaralarını Biçimlendir Sayfalık bir belgede 9. ve 26. sayfayı aynı anda görüntülemek için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Pencere / Böl B) Görünüm / Biçimlendirme C) Dosya / Sayfa Yapısı D) Tablo / Böl Sayfa 24

25 187. Bir paragrafın ilk karakterini 4 satır uzunluğunda büyütmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? A) Biçim / Yazıtipi B) Biçim / Başlangıcı Büyüt C) Biçim / Büyük Küçük Harf Değiştir D) Biçim / Otomatik Biçim 188. Aşağıdakilerden hangisiyle internette bulunan adresine ulaşmak için kullanılacak yöntemlerden biri değildir? A) Metni Blokla / Görünüm / Köprü B) Metni Blokla / Sağ Tuş / Köprü C) Metni Blokla / Ctrl + Alt + K D) Metni Blokla / Ekle / Köprü 189.Tablodaki sütun genişliğinin içerisine yazılan metne göre otomatik olarak genişlemesini sağlamak için izlenecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Görünüm / Sayfa Genişliği B) Tablo / Otomatik Tablo Biçimi C) Tablo / Otomatik Sığdır D) Tablo / Sütunlar 190. Araç çubuğundaki butonların üzerine gelindiğinde kısayol ipuçlarının da belirtilmesi için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Araçlar / Özelleştir B) Araçlar / Seçenekler C) Biçim / Biçimlendirmeyi Göster D) Biçim / Otomatik Biçim 191. Herhangi bir blok üzerinde iken blok, mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A)Blok kopyalanır B)Blok silinir C)Blok taşınır D) Blok kalkar 192.Aşağıdakilerden hangisi belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini gösterir? A) B) C) D) 193. Aşağıdakilerden hangisi belge içerisindeki metnin rengini değiştirir? A) B) C) D) 194.Belge içerisindeki Ankara kelimesinin Çankaya olarak değiştirmek için uygulanacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ctrl + F B) Ctrl + H C) Ctrl + T D) Ctrl + D 195. İki sayfalık bir belgenin tek sayfa halinde yazdırılabilmesi için nereden ayarlanması gerekir? A) Dosya / Sayfa Yapısı B) Dosya / Yazdır C) Dosya / Yazdırma Alanı D) Dosya / Baskı Önizleme Sayfa 25

26 196. Aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle kenarlık verilemez? A) Görünüm / Sayfa Kenarlıkları B) Dosya / Sayfa Yapısı C) Biçim / Kenarlıklar ve Gölgelendirme D) Biçimlendirme Araç Çubuğu / Kenarlık 197. Maddeler halinde yazılmış bir metni tablo haline getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Biçim / Tablo Dönüştür B) Tablo / Dönüştür / Tabloyu Metne C) Biçim / Otomatik Biçim D) Tablo / Dönüştür / Metni Tabloya 198. İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin başına kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Shift Ctrl Yukarı ok B) Shift Ctrl End C) Shift End D) Shift Aşağı ok End 199. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Seçili bölgenin arka plan rengini değiştirir B) Seçili bölgenin yazı rengini değiştirir C) Belgenin arka plan rengini değiştirir D) Belgedeki tablonun arka plan rengini değiştirir 200. Hazır olan özgeçmiş sitillerini kullanmak için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı B) Ekle / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı2 C) Görünüm / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı D) Biçim / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı Sayfa 26

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI-2 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997-2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

Sınav Hazırlık İçin Ders Notu EXCEL SORULARI 1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Sınav Hazırlık İçin Ders Notu EXCEL SORULARI 1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? 1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat Programlar Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2. Dosya - Baskı önizleme

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar)

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar) İnternete Bağlanma: İnternette, için tarayıcı adı verilen programlar ile gezinti yapılır. Pek çok tarayıcı program vardır. İnternet

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı

Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) Yazılım D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım amaçlarından

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI 1) Yandaki Düğmenin görevi nedir? A) Yazıyı italik yazar B) Yazıyı Altı çizili yazar C) Yazıyı kalın yazar D) Yazıyı Üst simge olarak yazar. 2) Yandaki Düğmenin görevi nedir? A) Yazıyı italik yazar B)

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1

MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1 MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1 Kelime İşlemci I. Uygulamanın Kullanımı A. Kelime İşlemcisiyle İlk Adımlar B. Ayarların Yerleştirilmesi C. Kaydetmek D. Yardım Fonksiyonlarını Kullanma II. Temel İşlemler

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi MİCROSOFT WORD Giriş Bilgisayarlar insan yaşamına girmeden önce yazı, mektup, kitap, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Artık günümüzde bilgisayarların yoğun

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA

5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 5. Hafta Konuları 1. Genel Bilgiler 2. Excel penceresinin tanıtımı 3. Sekmelerin tanıtımı 4. Temel Kavramlar 5.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK 1. BELGE İŞLEMLERİ... 1 1.1. Arayüz ve Görünüm Ayarları... 1 1.1.1. Genel Görünüm... 1 1.1.2. Belge Görünümleri... 2 1.1.3. Yakınlaştırma...

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2007 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır)

MICROSOFT EXCEL 2007 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) MICROSOFT EXCEL 2007 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-)

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı Denetimi Düğmeleri ve Uzaklaştırma

8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı Denetimi Düğmeleri ve Uzaklaştırma Genel Ekran Görünümü 1.Ofis Düğmesi 2.Hızlı Erişim Araç Çubuğu 3.Belge Başlığı 4.Menüler 5.Menü Şeridi 6.Kaydırma Çubuğu 7.Cetveller 8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI 1) Power Pointe yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc c) Ppt d) Txt 3)

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI 1) Word de metni yazmaya yeni sayfadan devam etmek için ne yapılmalıdır? a) Yeni sayfaya kadar sürekli [Enter] yapılır b) Yeni sayfaya kadar sürekli [Boşluk] tuşlanır c) Ekle menüsünden Sayfa Sonu seçilir

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI [ Excel e Giriş ] Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

PAKET PROGRAMLAR DERSİ

PAKET PROGRAMLAR DERSİ PAKET PROGRAMLAR DERSİ Dersin Modülleri Kelime İşlemci Programı Elektronik Tablolama Programı Sunu Hazırlama Programı Internet ve e-posta Yönetimi Kazandırılan Yeterlikler Kelime işlem programını kullanmak

Detaylı

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu:

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu: Resim-2 Resim-1 WORD 2010 PROGRAMI Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

Microsoft Office Word. Ders Notları. Örnek Uygulama Dosyası. [Okul No] [Ad Soyad] [Bölüm]

Microsoft Office Word. Ders Notları. Örnek Uygulama Dosyası. [Okul No] [Ad Soyad] [Bölüm] Microsoft Office Word Ders Notları Örnek Uygulama Dosyası [Okul No] [Ad Soyad] [Bölüm] İÇİNDEKİLER 1. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri... 1 1.1. Belge... 1 1.2. Temel Ekran Görüntüsü... 1 1.2.1. Office Düğmesi:...

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

MICROSOFT OFİS EXCEL * EXCEL * WORD * POWERPOINT. Microsoft Excel Nedir?

MICROSOFT OFİS EXCEL * EXCEL * WORD * POWERPOINT. Microsoft Excel Nedir? MICROSOFT OFİS * EXCEL * WORD * POWERPOINT EXCEL Microsoft Excel Nedir? Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal veriler) tablolar ya da listeler halinde

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

3) Bilgisayarı oluşturan fiziki parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A)Yazılım B) Program C)Kasa D) Donanım

3) Bilgisayarı oluşturan fiziki parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A)Yazılım B) Program C)Kasa D) Donanım 5.SINIF 2.DÖNEM 2.SINAV ÇALIŞMA SORULARI 1) Bilgisayarlarda bilgileri depolamak için hangi donanım birimi kullanılır? A) Ram B) Ana kart C) CD-rom D) Sabit disk 2) Bilgisayarlarda işlenen bilgileri Ekrana

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 SORULARI

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 SORULARI MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 SORULARI 1) Yukarıdaki araç çubuğunun adı nedir? A. Standart araç çubuğu B. Biçimlendirme araç çubuğu C. Menü araç çubuğu D. Formül araç çubuğu 2) Excel de sayıları veya yazıları

Detaylı

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları Microsoft Office Word 2007 Ders Notları A. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki

Detaylı

GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007

GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007 GİRİŞ MENÜSÜ-WORD 2007 Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Kopyalanmış veya kesilmiş metni imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Seçili olan

Detaylı

BİL 810 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

BİL 810 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları BİL 810 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Programın açılması Ana ekranın tanıtılması Sekmeler menüsünün tanıtılması Seçili sekmeye göre açılan şeritlerin tanıtılması Veri Girişi Formül ekleme

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

a. Giriş sekmesi: 1. Paragraf bölümünde Madde İşaretleri veya Numaralandırma seçeneklerinden istediğinize tıklayın.

a. Giriş sekmesi: 1. Paragraf bölümünde Madde İşaretleri veya Numaralandırma seçeneklerinden istediğinize tıklayın. Madde İmleri ve Numaralandırma Sıralı veya sırasız listeler oluşturmak için madde imleri ve numaralandırma seçeneğini kullanabilirsiniz. Madde İşaretli ve Numaralandırılmış Listeler Oluşturma Yazılı olan

Detaylı

Excel Çalışma Soruları

Excel Çalışma Soruları Excel Çalışma Soruları 1) Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad a) Sütun b) Satır c) İşlev d) Hücre 13-Excel deki bir tabloda en büyük değeri veren fonksiyon a) =Topla

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

Yazdır Menüsü. Yazdır menüsü resimli anlatım. Yazdır Menüsü. Baskı Önizleme Gerçekleştirmek

Yazdır Menüsü. Yazdır menüsü resimli anlatım. Yazdır Menüsü. Baskı Önizleme Gerçekleştirmek Yazdır Menüsü Yazdır menüsü resimli anlatım. Baskı Önizleme Gerçekleştirmek Yazıcıdan çıktı almadan önce, çıktısını aldığımız belgenin son bir kontrolünü yapmak için baskı önizleme yapmak bir alışkanlık

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR METİNLERLE ÇALIŞMAK Yazı Yazmak: Word de yazı yazarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar: 1.Satır sonlarında

Detaylı

Microsoft Excel 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Excel 2007 Çalışma Soruları Microsoft Excel 2007 Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri BÖLÜM-1 ÇALIŞMA ALANI (18s) 1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik tablolama programında etkin hücrenin adresini belirten arayüz elemanıdır? A)

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Erzurum / Yakutiye Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar İşletmenliği Kurs Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Erzurum / Yakutiye Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar İşletmenliği Kurs Planı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Erzurum / Yakutiye Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri Alanı İşletmenliği Kurs Planı SÜRE BAŞLAMA TARİHİ : 23/10/2018 BİTİŞ TARİHİ : 07/12/2018 KURS SÜRESİ

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı