AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015"

Transkript

1 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2015 Internet Address: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY STATISTICS DEPARTMENT MONETARY AND FINANCIAL DATA DIVISION

2 İ Ç İ N D E K İ L E R CONTENTS PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ MONEY AND BANKING STATISTICS 1 Bankalar Sistemi Bilançoları 1 Banking System Balance Sheets 1.1 Merkez Bankası Bilançosu 1.1 Central Bank Balance Sheet 1.2 Mevduat Bankaları Bilançosu 1.2 Deposit Money Banks Balance Sheet 1.3 Katılım Bankaları Bilançosu 1.3 Partipication Banks Balance Sheet 1.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu 1.4 Investment and Development Banks Balance Sheet 1.5 Mevduat, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile Katılım Bankaları Toplulaştırılmış Bilançosu 1.5 Deposit Money, Investment and Development Banks and Participation Banks Aggregated Balance Sheet 2 Sektörel Bilançolar ve Parasal Durum 2 Sectoral Balance Sheets and Monetary Survey 2.1 Parasal Yetkililer - Sektörel Hesaplar 2.1 Monetary Authorities - Sectoral Accounts 2.2 Mevduat Bankaları - Sektörel Hesaplar 2.2 Deposit Money Banks - Sectoral Accounts 2.3 Katılım Bankaları - Sektörel Hesaplar 2.3 Partipication Banks - Sectoral Accounts 2.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Sektörel Hesaplar. 2.4 Investment and Development Banks - Sectoral Accounts 2.5 Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) Sektörel Hesaplar. 2.5 Money Market Funds (B Type Liquid Funds) - Sectoral Accounts 2.6 Parasal Durum 2.6 Monetary Survey 3 Bilanço Kalemlerine İlişkin Ayrıntılı Tablolar: 3 Detailed Tables of The Balance Sheet Items 3.1 Parasal Yetkililer - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.1 Monetary Authorities - Foreign Assets and Liabilities 3.2 Merkez Bankası - Krediler 3.2 Central Bank - Credits 3.3 Merkez Bankası - Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.3 Central Bank - Deposits (Sectoral Breakdown) 3.4 Merkez Bankası - Mevduat (Türlerine Göre) 3.4 Central Bank - Deposits (Deposit Types) 3.5 Mevduat Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.5 Deposit Money Banks - Foreign Assets and Liabilities 3.6 Mevduat Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.6 Deposit Money Banks - Credits (Sectoral Breakdown) 3.7 Mevduat Bankaları - Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.7 Deposit Money Banks - Deposits (Sectoral Breakdown) 3.8 Mevduat Bankaları - Mevduat (Vade Gruplarına Göre) 3.8 Deposit Money Banks - Deposits (Maturity Breakdown) 3.9 Mevduat Bankaları - Mevduat (Türlerine Göre) 3.9 Deposit Money Banks - Deposits (Deposit Types) 3.10 Mevduat Bankaları Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ. (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.10 Deposit Money Banks - Sec. At Fair Value Thr. Profit Or Loss, Sec. Available For Sale And Sec. To Be Held Till Maturity (Sectoral Breakdown) 3.11 Mevduat Bankaları Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ (Türlerine Göre) 3.11 Deposit Money Banks - Sec. At Fair Value Thr. Profit Or Loss, Sec. Available For Sale And Sec. To Be Held Till Maturity (According to Instruments) 3.12 Mevduat Bankaları - İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 3.12 Deposit Money Banks - Participations and Subsidiaries 3.13 Katılım Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.13 Participation Banks - Foreign Assets and Liabilities 3.14 Katılım Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.14 Participation Banks - Credits (Sectoral Breakdown) 3.15 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.15 Participation Banks Funds Raised (Sectoral Breakdown) 3.16 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Vade Gruplarına Göre) 3.16 Participation Banks Funds Raised (Maturity Breakdown) 3.17 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Türlerine Göre) 3.17 Participation Banks Funds Raised (Deposit Types) 3.18 Katılım Bankaları - İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 3.18 Participation Banks - Participations and Subsidiaries 3.19 Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.19 Investment and Development Banks - Foreign Assets and Liabilities 3.20 Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.20 Investment and Development Banks - Credits (Sectoral Breakdown) 3.21 Kalkınma ve Yatırım Bankaları İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 3.21 Investment and Development Banks Participations and Subsidiaries 3.22 Bankacılık Sektörü - Yurtiçi Kredi Hacmi 3.22 Banking Sector - Credit Stock, Domestic 3.23 Bankacılık Sektörü - Yurtdışı Kredi Hacmi 3.23 Banking Sector - Credit Stock, Abroad 3.24 Bankacılık Sektörü ve TMSF na Devrolunan Tasfiye Olunacak Alacaklar 3.24 Banking Sector and SDIF Past-Due Loans 3.25 Bankacılık Sektörü - Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ Banking Sector - Sec. At Fair Value Thr. Profit Or Loss, Sec. Available For Sale And Sec. To Be Held Till Maturity 4 Analitik Bilançolar 4 Analytical Balance Sheets 4.1 Merkez Bankası - Analitik Bilanço 4.1 Central Bank - Analytical Balance Sheet 4.2 Parasal Sektör Analitik Bilançosu (M3 Para Arzı ve Karşılık Kalemleri) 4.2 Monetary Sector Analytical Balance Sheet (M3 Money Supply and Counterpart Items) 5 DİĞER MALİ İSTATİSTİKLER 5 OTHER FINANCIAL STATISTICS 5.1 Mevduat Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı 5.1 Aggregated Profit - Loss Accounts of Deposit Money Banks 5.2 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı 5.2 Aggregated Profit - Loss Accounts of Investment and Development Banks 5.3 Katılım Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı 5.3 Aggregated Profit - Loss Accounts of Participation Banks 5.4 T.C Merkez Bankası ndaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları 5.4 Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad with CBRT 5.5 Bankaların Döviz Hesapları 5.5 Foreign Exchange Accounts of Banks

3 1 BANKA SİSTEMİ BİLANÇOLARI 1 BANKING SYSTEM BALANCE SHEETS

4 MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU CENTRAL BANK BALANCE SHEET VARLIKLAR ASSETS 1 Altın YP 42,850,276 47,307,178 44,712,587 47,460,288 44,013,785 43,665,436 42,369,403 46,013,095 44,135,309 45,726,530 50,160,362 49,184,693 50,934,356 51,732,392 51,269,078 50,640,300 50,238,455 54,824,699 1 Gold 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) YP 42,850,276 47,307,178 44,712,587 47,460,288 44,013,785 43,665,436 42,369,403 46,013,095 44,135,309 45,726,530 50,160,362 49,184,693 50,934,356 51,732,392 51,269,078 50,640,300 50,238,455 54,824, International Standard FX 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 519,737, ,108, ,566, ,858, ,545, ,989, ,999, ,936, ,654, ,664, ,881, ,301, ,997, ,519, ,664, ,865, ,062, ,645, International Standard (Net Gram) 2 Yabancı Para Banknotlar YP 3,754,572 2,091,972 2,933,562 1,913,025 1,503,737 1,418,796 1,452,754 1,484,441 1,339,791 1,343,368 2,403,370 2,923,603 3,405,092 4,198,570 4,602,394 4,600,179 4,576,428 5,056,671 2 Foreign Banknotes FX 3 Yurt Dışı Bankalar YP 232,627, ,424, ,170, ,536, ,207, ,302, ,030, ,658, ,655, ,428, ,493, ,959, ,375, ,988, ,839, ,614, ,463, ,050,700 3 Foreign Correspondents FX 3.1 Menkul Kıymetler YP 211,123, ,715, ,648, ,314, ,885, ,576, ,671, ,391, ,009, ,892, ,605, ,615, ,120, ,484, ,720, ,377, ,187, ,662, FX Securities 3.2 Mevduat YP 17,107,759 12,811,106 8,330,841 11,940,628 8,279,457 11,151,169 8,120,655 7,117,924 9,897,690 8,789,169 3,726,824 4,145,324 3,425,053 4,622,473 2,810,535 5,158,611 11,984,707 15,570, Deposit FX 3.3 Diğer YP 4,395,462 3,897,938 15,190,414 15,281,386 13,042,952 11,574,295 11,239,057 14,148,900 5,748,297 8,746,538 10,160,846 12,199,079 6,830,154 10,881,630 10,308,548 13,078,184 13,291,647 13,817, Other FX 4 Rezerv Dilimi Pozisyonu YP 370, , , , , , , , , , , , , , , , , ,280 4 Reserve Tranche Position FX 5 Menkul Kıymetler TL 8,931,101 9,217,474 8,835,962 8,869,076 8,294,247 9,020,585 9,142,278 9,144,725 9,119,328 9,742,912 9,108,701 9,179,030 9,437,103 9,625,462 8,908,917 8,032,638 8,271,077 8,413,748 5 Securities Portfolio TL 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri TL 8,931,101 9,166,544 8,835,962 8,869,076 8,245,684 8,971,537 9,092,447 9,094,247 9,068,663 9,693,304 8,980,764 9,084,723 9,326,152 9,487,835 8,757,572 7,861,458 8,082,290 8,216, Government Securities TL 5.2 Diğer TL 0 50, ,563 49,048 49,831 50,479 50,665 49, ,936 94, , , , , , , Other TL 5 Menkul Kıymetler YP Securities Portfolio FX 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri YP Government Securities FX 5.2 Diğer YP Other FX 6 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar TL 39,081,966 46,454,161 52,259,332 54,529,627 56,969,177 43,025,016 52,744,408 40,908,055 35,059,663 48,555,828 49,200,348 51,615,631 60,818,616 66,657,549 73,239,514 79,367,221 63,800,162 94,525,126 6 Lending Related to Monetary Policy 6.1 Açık Piyasa İşlemleri TL 39,007,450 46,254,099 52,259,332 52,528,961 56,917,860 43,025,016 52,744,408 40,908,055 35,059,663 48,555,828 49,200,348 51,615,631 60,418,480 64,882,019 71,805,230 76,916,489 63,800,162 91,687, Open Market Operations TL 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri TL 74, , ,000,667 51, ,136 1,775,530 1,434,284 2,450, ,837, Interbank Operations TL 6.3 Diğer TL Other TL 6 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar YP Lending Related to Monetary Policy 6.3 Diğer YP Other FX 7 Yurt İçi Bankalar TL Domestic Banks TL 7 Yurt İçi Bankalar YP Domestic Banks FX 8 Krediler TL Credits TL 8.1 İç Krediler TL Domestic Credits TL 8.11 Reeskont Kredileri TL Rediscount Credits TL 8.12 Diğer Krediler TL Other Credits TL 8.2 Dış Krediler TL Foreign Credits TL 8 Krediler YP 13,329,215 19,351,600 15,963,404 17,783,942 18,508,732 19,152,488 18,867,180 19,360,888 18,958,986 19,888,493 18,611,807 19,357,379 19,665,319 20,710,556 20,812,476 22,163,198 22,978,681 24,787,053 8 Credits FX 8.1 İç Krediler YP 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, Domestic Credits FX 8.11 Reeskont Kredileri YP 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, Rediscount Credits FX 8.12 Diğer Krediler YP Other Credits FX 8.2 Dış Krediler YP 22,081 22,800 23,585 23,119 22,661 21,365 21,107 21,423 21,107 21,814 23,611 24,373 25,668 25,510 25,405 25,722 26,568 27, Foreign Credits FX 9 İştirakler TL Share Participations TL 9 İştirakler YP 587, , , , , , , , , , , , , , , , , ,865 9 Share Participations FX 10 SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü YP 3,524,139 3,600,846 3,755,546 3,691,695 3,624,844 3,521,782 3,455,895 3,516,533 3,445,611 3,521,354 3,626,987 3,758,975 3,874,678 3,992,417 3,954,492 4,039,342 4,148,939 4,401, Treasury Liabilities Due to SDR A 11 Duran Varlıklar (net) TL 641, , , , , , , , , , , , , , , , , , Fixed Assets (Net) 12 Takipteki Alacaklar (net) TL Claims under Legal Proceedings (N 12.1 Takipteki Alacaklar TL Claims under Legal Proceedings T 12.2 Takipteki Alacaklar YP 3,262,626 3,549,661 3,484,982 3,416,049 3,348,541 3,239,257 3,200,211 3,248,135 3,200,109 3,307,487 3,676,300 3,795,117 3,997,167 4,080,645 4,064,233 4,115,362 4,251,236 4,466, Claims under Legal Proceedings 12.3 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) TL -3,262,626-3,549,661-3,484,982-3,416,049-3,348,541-3,239,257-3,200,211-3,248,135-3,200,109-3,307,487-3,676,300-3,795,117-3,997,167-4,080,645-4,064,233-4,115,362-4,251,236-4,466, Provisions for Claims under Lega 13 Ertelenmiş Vergi Varlığı TL 7,524 8,107 7,524 7,524 8,520 8,520 8,520 9,304 9,304 9,304 8,107 8,107 7,895 7,895 7,895 6,633 6,633 6, Deferred Tax Assets 14 Değerleme Hesabı TL Revaluation Account 15 Dönem Zararı TL Loss of the Period 16 Diğer Aktifler 1,089,830 1,784,827 1,175,754 1,475,745 1,552, ,261 1,302,191 1,364,853 1,375,886 1,561,500 1,831,328 2,046,129 2,135, ,883 1,344,208 1,423,918 1,473,460 1,807, Other Assets TL 16.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) TL 261, , , , , , , , , , , , , , , , , , Gold Non-International Standard 16.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177, Gold Non-International Standard 16.2 Madeni Para TL 68,021 67,257 70,023 66,597 71,614 67,142 62,600 61,042 36,380 37,518 64,894 76,143 84,248 97,901 95,089 91,117 76,691 70, Coins 16.3 Gelir Tahakkukları TL 29,055 31,750 12,266 9,852 10,835 29,859 24,589 24,903 27,215 22,961 26,202 28,708 43,211 28,551 26,096 26,671 26,636 23, Income Accruals TL 16.4 Diğer TL 730,757 1,401, ,640 1,096,360 1,180, , , ,842 1,036,557 1,217,027 1,430,647 1,634,991 1,692, , , ,195 1,061,374 1,377, Other TL 16 Diger Aktifler YP 3,912 4,138 2,963 2,928 2,881 2,805 2,747 2,808 2,738 2,781 2,628 2,722 3,062 3,304 3,187 3,283 3,335 3, Other Assets FX 16.3 Gelir Tahakkukları YP Income Accruals FX 16.4 Diğer YP 3,912 4,138 2,963 2,928 2,881 2,805 2,747 2,808 2,738 2,781 2,628 2,722 3,062 3,304 3,187 3,283 3,335 3, Other FX 17 Geçmiş Yıllar Zararı TL Previous Years. Losses TOPLAM AKTİF 346,799, ,901, ,443, ,889, ,324, ,459, ,006, ,083, ,714, ,413, ,106, ,712, ,396, ,506, ,755, ,698, ,786, ,737,433 TOTAL ASSETS MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU CENTRAL BANK BALANCE SHEET YÜKÜMLÜLÜKLER LIABILITIES 1 Tedavüldeki Banknotlar TL 74,814,590 85,118,222 75,249,188 76,375,108 77,722,676 77,963,962 78,529,545 80,817,055 89,194,383 86,017,265 86,635,825 89,634,418 90,526,064 95,125,682 94,881,109 96,032,953 99,793, ,562,231 1 Currency Issued 2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar TL 208,520 32, ,326 27,306 29,907 29,807 25, , , ,521 21,509 30,212 36,707 12,503 19,212 30,106 24,405 24,905 2 Liabilities Related to Monetary Po 2.1 Açık Piyasa İşlemleri TL , Open Market Operations 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri TL 208,520 32, ,326 27,306 29,907 29,807 25, , ,464 32,907 21,509 30,212 36,707 12,503 19,212 30,106 24,405 24, Interbank Operations 2.3 Likidite Senetleri TL Liquidity Bills 2.4 Diğer TL Other TL 2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar YP Liabilities Related to Monetary Po 2.4 Diğer YP Other FX 3 Mevduat TL 30,156,380 35,454,167 31,548,265 33,038,721 32,754,132 21,810,647 34,379,488 21,843,004 17,792,259 37,956,017 35,171,213 31,986,379 32,594,048 37,349,382 42,134,594 44,592,460 23,859,371 50,888,118 3 Deposits TL 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı TL 13,763,696 13,351,325 15,588,641 19,197,444 15,852,467 8,482,952 22,611,670 7,526,989 2,586,821 24,251,044 19,933,393 16,816,374 16,968,914 22,156,898 28,565,889 27,092,664 8,130,357 35,663, Public Sector TL 3.11 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler TL 13,653,972 13,320,846 15,585,384 19,195,815 15,852,208 8,482,630 22,611,224 7,526,804 2,586,420 24,250,810 19,933,006 16,815,961 16,968,341 22,156,419 28,564,858 27,091,569 8,128,322 35,663, Treasury, General and Special Bu 3.12 Diğer TL 109,724 30,479 3,258 1, ,031 1,095 2, Other TL 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı TL 16,086,107 21,595,048 15,659,969 13,514,889 16,579,388 12,940,772 11,213,139 13,842,713 14,726,764 13,200,816 14,639,724 14,586,748 15,084,140 14,665,093 13,019,730 16,912,807 15,131,981 14,645, Banking Sector TL 3.21 Yurt İçi Bankalar TL 16,079,934 21,592,404 15,652,109 13,510,110 16,574,198 12,938,029 11,210,455 13,840,076 14,716,537 13,198,357 14,632,994 14,579,301 15,081,457 14,662,148 13,017,198 16,909,886 15,113,086 14,638, Domestic Banks TL 3.22 Yurt Dışı Bankalar TL 5,734 2,095 6,663 2,866 4,929 2,144 2,142 2,102 6,196 2,161 6, ,398 2,397 2,395 2,393 7,242 7, Foreign Banks TL 3.23 Zorunlu Karşılıklar TL Required Reserves in Blocked Acc 3.23 Nakit TL Cash TL 3.23 Altın (Safi Gram) TL Gold TL 3.24 Diğer TL ,197 1, , , , Other TL 3.3 Diğer Mevduat TL 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , Other Deposits TL 3.31 İşçi Dövizleri TL FX Deposits by Citizens Abroad T 3.32 Uluslararası Kuruluşlar TL 9,939 55,944 9,940 9,940 9,939 9,939 9,939 55,944 55,944 55,944 55,944 55,945 55,945 64,340 55, , , , International Institutions TL 3.33 Fonlar TL 242, , , , , , , , , , , , , , , , , , Extrabudgetary Funds TL 3.34 Diğer TL 54, ,552 94, , , , , , , , , , , , , , , , Other TL 3 Mevduat YP 198,169, ,039, ,236, ,786, ,724, ,140, ,478, ,195, ,533, ,270, ,261, ,450, ,416, ,599, ,397, ,448, ,599, ,154,458 3 Deposits FX 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı YP 13,725,018 9,622,196 15,072,189 13,941,810 13,867,505 14,219,889 13,757,854 16,399,091 7,319,818 6,587,956 11,851,442 11,277,783 6,426,794 9,323,694 8,607,264 11,224,712 10,512,851 9,679, Public Sector FX 3.11 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler YP 13,711,204 9,614,949 15,057,604 13,927,458 13,853,358 14,206,080 13,744,456 16,391,044 7,311,989 6,580,018 11,844,470 11,270,554 6,419,520 9,316,166 8,599,815 11,217,681 10,505,679 9,671, Treasury, General and Special Bu 3.12 Diğer YP 13,814 7,247 14,585 14,352 14,147 13,809 13,399 8,047 7,829 7,938 6,972 7,229 7,273 7,529 7,448 7,031 7,173 7, Other FX 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı YP 172,499, ,883, ,921, ,671, ,464, ,330, ,852, ,194, ,273, ,541, ,047, ,696, ,542, ,661, ,339, ,860, ,750, ,191, Banking Sector FX 3.21 Yurt İçi Bankalar YP 16,124,779 17,549,430 18,758,296 19,807,405 20,384,850 18,853,704 17,082,940 17,586,879 15,924,561 16,873,861 17,987,918 21,183,652 18,277,230 23,015,421 22,266,995 20,878,327 23,886,056 28,532, Domestic Banks FX 3.2 Yurt Dışı Bankalar YP Foreign Banks FX 3231 Zorunlu Karşılıklar YP 156,375, ,334, ,163, ,863, ,079, ,477, ,769, ,608, ,348, ,668, ,059, ,513, ,265, ,646, ,072, ,982, ,864, ,659, Required Reserves in Blocked Acc 3232 Nakit YP 123,097, ,407, ,076, ,471, ,633, ,012, ,179, ,010, ,287, ,317, ,210, ,518, ,858, ,771, ,598, ,104, ,906, ,131, Cash FX 3.23 Altın (Safi Gram) YP 33,277,977 36,926,427 34,087,020 36,392,243 33,445,658 33,464,574 32,589,574 35,597,977 34,061,128 35,350,549 38,849,394 37,994,196 39,406,688 39,874,352 39,474,058 38,878,072 38,957,669 42,527, Gold FX 3.23 Altın (Safi Gram) 403,633, ,004, ,463, ,754, ,441, ,885, ,895, ,832, ,550, ,560, ,777, ,197, ,894, ,415, ,561, ,761, ,958, ,541, Gold (Net Gram) 3.24 Diğer YP Other FX 3.30 Diğer Mevduat YP 11,944,251 6,533,239 13,243,152 12,173,638 11,393,247 10,589,275 9,868,009 9,601,306 8,940,781 8,140,291 6,362,602 6,476,285 6,446,848 6,614,722 6,451,355 6,363,793 6,336,064 6,282, Other Deposits FX 3.31 İşçi Dövizleri YP 11,320,996 5,846,583 11,671,374 11,246,307 10,783,174 10,184,886 9,508,550 9,225,389 8,500,841 7,469,257 5,542,547 5,663,664 5,585,969 5,646,378 5,404,912 5,384,533 5,153,555 4,975, FX Deposits by Citizens Abroad F 3.32 Uluslararası Kuruluşlar YP International Institutions FX 3.33 Fonlar YP 534,238 52,868 1,351, , , ,427 64,851 39,636 41, , ,287 47,516 68, , , , , , Extrabudgetary Funds FX 3.34 Diğer YP 89, , , , , , , , , , , , , , , , ,759 1,036, Other FX 4 Yurt Dışı Bankalar TL Foreign Banks TL 4 Yurt Dışı Bankalar YP ,005 1,038 1,091 4 Foreign Banks FX 5 Rezerv Dilimi İmkanı YP 370, , , , , , , , , , , , , , , , , ,280 5 Reserve Tranche Means FX 6 SDR Tahsisatı YP 3,524,139 3,600,846 3,755,546 3,691,695 3,624,844 3,521,782 3,455,895 3,516,533 3,445,611 3,521,354 3,626,987 3,758,975 3,874,678 3,992,417 3,954,492 4,039,342 4,148,939 4,401,023 6 SDR Allocation FX 7 Vergi Yükümlülüğü TL 939,639 1,527,933 40,046 51, ,062 52,975 46,940 57,838 62,208 53,425 37,898 61,979 1,528,926 75,335 86,676 93,814 61,017 64,735 7 Tax Obligation TL 7.1 Ödenecek Vergiler TL 939,639 1,527,933 40,046 51, ,062 52,975 46,940 57,838 62,208 53,425 37,898 61,979 1,528,926 75,335 86,676 93,814 61,017 64, Taxes Payable TL 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TL Deferred Tax Liability TL 8 Karşılıklar TL 371, , , , , , , , , , , , , , , , , ,022 8 Provisions TL 9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi TL 9,291,339 10,947,817 9,291,339 9,291,339 9,291,339 10,947,817 10,947,817 10,947,817 10,947,817 10,947,817 10,947,817 10,947,817 10,947,817 13,775,611 13,775,611 13,775,611 13,775,611 13,775,611 9 Capital and Reserves TL 9.1 Ödenmiş Sermaye TL Paid-in Capital TL 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı TL 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46, Inflation Adjustments for Capital 9.3 İhtiyat Akçesi TL 9,245,105 10,901,583 9,245,105 9,245,105 9,245,105 10,901,583 10,901,583 10,901,583 10,901,583 10,901,583 10,901,583 10,901,583 10,901,583 13,729,378 13,729,378 13,729,378 13,729,378 13,729, Reserves TL 10 Değerleme Hesabı TL 22,164,507 22,857,074 25,609,908 24,147,724 21,816,551 18,793,810 17,035,042 18,914,771 16,905,378 19,361,353 25,851,952 28,167,209 30,930,406 32,515,284 31,343,162 32,033,056 33,852,872 39,080, Revaluation Account TL 11 Dönem Kârı TL 5,028,771 8,641, Profit of the Period TL 12 Diğer Pasifler TL 536, ,521 9,675,127 10,602,222 10,530,787 6,490,073 7,226,812 7,554,591 7,905,002 8,400,667 11,664,810 12,557,530 13,526,966 6,166,133 7,087,819 7,985,932 8,907,063 9,865, Other Liabilities TL 12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) TL 28,491 30,898 31,626 32,943 31,455 30,362 29,109 31,000 29,985 30,883 33,666 33,308 34,311 35,295 35,107 35,009 33,576 36, Treasury Gold TL 12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 345, , , , , , , , , , , , , , , , , , Treasury Gold (Net Gram) 12.2 Akreditifler TL Letters of Credit TL 12.3 Alınan Krediler TL Credits Received TL 12.4 Gider Tahakkukları TL 3,588 3,199 1,901 1,242 1,331 1,808 1, ,272 35, ,474 54,257 32,719 47, , Expense Accruals TL 12.5 Diğer TL 504, ,424 9,641,600 10,568,037 10,498,000 6,457,903 7,196,510 7,523,014 7,874,231 8,369,565 11,609,872 12,488,908 13,492,296 6,113,364 6,998,455 7,918,204 8,825,921 9,719, Other TL 12 Diğer Pasifler YP 1,222,835 1,333,396 1,154,700 1,117,133 1,105, ,847 1,133, , , ,342 1,119,095 1,335,938 1,208,604 1,076,702 1,261, , ,317 1,059, Other Liabilities FX 12.2 Akreditifler YP 931, , , , , , , , , , , , , , , , , , Letters of Credit FX 12.3 Alınan Krediler YP Credits Received FX 12.4 Gider Tahakkukları YP Expense Accruals FX 12.5 Diğer YP 291, , , , , , , , , , , , , , , , , , Other FX TOPLAM PASİF 346,799, ,901, ,443, ,889, ,324, ,459, ,006, ,083, ,714, ,413, ,106, ,712, ,396, ,506, ,755, ,698, ,786, ,737,433 TOTAL LIABILITIES Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

5 MEVDUAT BANKALARI BİLANÇOSU DEPOSIT MONEY BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) VARLIKLAR (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. KASA 1,751,769 2,823,062 2,887,987 3,027,673 4,277,527 5,065,307 6,158,427 8,009,578 9,157,980 10,429,117 8,911,275 9,383,111 9,221,683 9,180,755 8,908,848 9,778,971 11,888,705 9,198,577 9,974,829 10,698,203 10,003,461 11,693,940 9,897,366 10,193,711 10,601,398 11,412, VAULT CASH 2. EFEKTİF DEPOSU 1,099,102 1,355,166 1,510,891 2,201,661 1,943,408 2,396,159 2,851,915 3,895,288 5,680,075 5,449,788 4,187,286 4,081,349 3,822,735 4,032,632 4,059,733 4,594,698 5,111,286 4,680,624 4,411,403 4,904,811 5,168,863 4,970,729 5,242,398 5,239,417 5,639,722 6,338, FOREIGN BANKNOTES 3. YOLDAKİ PARALAR 26,241 12,320 21,237 25,652 59,225 17,793 35,209 31,974 47, , , , , , , , , , , , , , , , , , CASH IN TRANSIT 4. SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ 6,306 10,175 5,251 3,190 3,043 2,699 4,042 5,604 5,928 1,054 3,548 7, ,177 6,823 2, ,123 21, ,090 10, ,234 1,314 2, CHECKS PURCHASED 5. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER 1,702 1,860 3,478 2,074 1,470 2, , , , SECURITIES DUE 6. KIYMETLİ MADENLER (YP) (1) 60, , , , , ,357 1,361, , ,600 1,127,248 1,110,971 1,481,779 1,063, , ,837 1,059,269 1,275, ,056 2,172,911 1,669,336 1,848,811 1,596,614 1,410,233 1,843, ,531 1,771, PRECIOUS STONES (FX) (1) 7. T.C.MERKEZ BANKASI 12,053,117 16,344,009 19,719,183 35,660,763 29,738,915 30,955,847 36,908,010 26,302,919 29,688,467 35,810,032 30,512,522 28,679,156 32,322,684 27,749,350 24,992,593 26,869,084 26,979,332 27,117,377 30,183,423 32,467,834 29,934,430 34,375,213 32,319,013 34,630,926 35,939,672 38,865, CLAIMS ON CENTRAL BANK 7.1 Vadesiz Serbest Hesap 11,771,140 15,418,114 18,772,455 34,447,764 28,870,087 30,245,035 34,372,007 23,535,273 27,680,204 34,710,229 28,268,717 26,556,336 29,798,971 25,554,906 23,937,732 25,838,123 26,065,020 26,069,064 28,815,793 29,846,055 28,577,381 32,713,927 30,578,544 33,198,578 34,105,537 37,017, Sight Free Account 7.2 Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap (2) 281, , ,728 1,212, , ,812 2,536,003 2,767,646 2,008,263 1,099,803 2,243,805 2,122,820 2,523,713 2,194,444 1,054,861 1,030, ,312 1,048,313 1,367,630 2,621,779 1,357,049 1,661,286 1,740,469 1,432,348 1,834,135 1,848, Time Free and Restricted Account (2) 8. BANKALAR 30,347,566 46,815,423 47,203,565 70,351,277 60,584,624 44,878,488 57,588,917 48,368,051 55,240,677 60,497,032 64,596,156 56,876,130 54,653,894 53,874,897 53,794,558 50,903,761 59,882,725 55,071,733 62,752,559 67,604,412 77,391,030 81,695,937 87,492,489 87,201,213 88,097,288 98,919, CLAIMS ON BANKS 8.1 Yurtiçi 5,075,976 4,836,336 4,426,954 3,130,111 3,939,455 7,779,582 5,699,784 6,129,327 10,253,260 15,339,620 13,158,591 12,189,029 10,500,460 13,133,985 13,032,414 10,152,489 12,572,833 13,023,555 14,171,930 14,598,893 13,037,255 14,672,588 13,340,118 16,871,972 15,170,489 13,816, Domestic 8.2 Yurtdışı 25,271,590 41,979,087 42,776,611 67,221,166 56,645,169 37,098,906 51,889,133 42,238,724 44,987,417 45,157,412 51,437,565 44,687,101 44,153,434 40,740,912 40,762,144 40,751,272 47,309,892 42,048,178 48,580,629 53,005,519 64,353,775 67,023,349 74,152,371 70,329,241 72,926,799 85,103, Abroad 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 5,748,350 1,317,950 1,485,850 8,189,618 9,678, ,000 1,464,495 3,050,838 2,211, ,234 2,190,046 1,650,370 1,420,995 1,113, ,637 2,078,671 2,043,169 1,867, , , , , ,301 1,131,599 1,042, , CLAIMS ON MONEY MARKETS 10 KATILIM BANKALARI PARTICIPATION BANKS 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN VE SAT. HAZIR MD (1) (3) 83,756,880 95,386, ,357,203 63,680, ,218, ,037, ,665, ,226, ,013, ,674, ,544, ,804, ,605, ,763, ,721, ,640, ,117, ,412, ,359, ,841, ,152, ,890, ,058, ,080, ,686, ,732, SEC.AT FAIR VALUE THR.PROF.OR LOSS & SEC.AV.FOR SALE (1) (3) 11.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 12,551,228 14,565,788 15,373,723 12,679,082 22,295,268 26,634,574 47,370,677 33,668,014 61,662,627 70,400,763 67,396,706 68,860,765 74,765,855 64,738,249 67,932,576 61,105,572 50,583,854 65,661,836 75,560,958 80,952,349 85,689,938 89,298,718 89,100,408 97,864,126 85,703, ,338, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 12. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 4,276, ,047 3,378, , ,152 11,314,500 12,289,288 10,856,702 13,996,205 18,751,585 13,100,539 13,812,200 20,291,600 17,132,779 19,167,847 18,859,495 12,731,900 12,738,300 19,393,675 19,414,500 18,065,400 15,615,200 9,900,100 15,083,300 11,780,100 8,909, CLAIMS ON REVERS REPO TRANSACTIONS 13. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5) 2,450,933 4,834,847 2,595,017 11,351,246 8,578,978 14,985,932 11,741,577 10,621,982 8,553,084 7,495,145 6,221,316 6,660,067 6,199,132 11,810,904 13,103,220 14,675,736 17,841,008 14,066,065 13,453,939 16,254,435 21,469, FINANCIAL DERIVATIVE ASSETS (5) 14. KREDİLER 122,411, ,115, ,504, ,445, ,405, ,249, ,492, ,232, ,469,812 1,085,786, ,282, ,848, ,060, ,173, ,948, ,703, ,453, ,522,840 1,101,238,911 1,129,605,585 1,161,770,278 1,189,423,695 1,200,358,110 1,227,664,600 1,254,615,207 1,275,263, LOANS 15. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) 739, ,116 1,109,176 2,408,509 3,115,607 2,767,944 3,236,051 5,265,254 5,949,487 8,043,496 6,060,103 6,127,541 6,143,784 6,281,853 6,451,556 6,471,551 6,547,157 6,668,474 8,159,896 8,382,774 8,819,683 9,034,237 9,030,847 8,849,883 9,090,215 9,197, PAST-DUE LOANS (NET) 15.1 Tasfiye Olunacak Alacaklar 7,186,272 7,828,321 9,481,895 12,829,747 20,164,247 18,264,813 17,038,653 21,304,363 26,523,871 32,368,514 27,122,760 27,646,838 28,110,309 28,307,062 28,626,882 28,525,203 29,287,717 29,937,216 33,064,418 33,970,827 34,241,004 35,216,378 35,900,280 36,785,621 37,295,128 38,244, Past - Due Loans 15.2 (-)Krediler Özel Karşılıkları -6,446,765-7,094,205-8,372,719-10,421,238-17,048,640-15,496,869-13,802,602-16,039,109-20,574,384-24,325,018-21,062,657-21,519,297-21,966,525-22,025,209-22,175,326-22,053,652-22,740,560-23,268,742-24,904,522-25,588,053-25,421,321-26,182,141-26,869,433-27,935,738-28,204,913-29,047, (-)Special Reserve For Loans 16. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) RECEIVABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 17. ZORUNLU KARŞILIKLAR 14,456,440 16,431,478 16,327,235 13,833,048 12,627,589 20,180,873 46,971,454 91,464, ,777, ,553, ,080, ,856, ,514, ,728, ,975, ,164, ,605, ,749, ,434, ,647, ,513, ,007, ,650, ,617, ,183, ,305, REQUIRED RESERVES 18. KREDİ VE DİĞER FAİZ GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (5) 10,145,854 12,813,334 15,138,005 22,386,710 21,750,551 22,722,257 21,850,136 29,268,157 22,703,079 30,183,496 25,202,872 26,113,163 23,150,800 26,312,071 28,095,273 26,570,883 27,301,686 28,964,494 34,227,983 32,981,437 31,353,944 31,860,845 32,915,468 29,644,774 31,503,730 35,995, LOANS & OTHER INT. INCOME ACCRUALS & REDISCOUNT(5) 19. KANUNİ YEDEK AKÇE. KAR. DEVLET TAH BONDS HELD AGAINST LEGAL RESERVE 20. İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL ED.ORTAKLIKLAR 10,724,218 8,775,944 10,301,109 9,712,937 12,002,314 14,564,744 15,850,248 21,507,221 22,773,739 25,658,813 22,402,654 22,335,428 22,614,119 23,238,755 23,618,679 23,697,128 24,368,720 24,100,871 26,176,963 26,801,829 25,994,215 26,939,725 27,089,520 30,698,902 30,671,881 30,132, PARTICIPATIONS AND SUBSIDIARIES 21. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER 46,638,184 46,396,520 38,924, ,225, ,523,127 89,313,629 82,014,085 64,643,221 74,494,802 60,148,544 75,523,615 71,205,714 73,372,091 71,123,861 68,107,232 69,303,888 65,540,536 62,831,446 60,501,754 57,669,332 57,403,646 56,859,009 57,428,827 56,150,375 56,976,787 57,757, SECURITIES TO BE HELD TILL MATURITY 21.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 1,416,213 5,085,212 4,916,981 20,118,683 26,524,948 17,204,592 26,772,913 17,004,198 24,961,027 22,431,948 34,588,941 29,573,407 32,965,939 25,018,516 29,156,074 25,747,079 23,812,669 26,005,200 24,568,018 23,253,447 23,191,591 24,173,224 24,754,272 25,235,792 23,645,724 28,671, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 22. SABİT DEĞERLER (NET) (4) 7,199,532 8,356,382 9,100,233 10,669,925 10,715,932 10,788,896 11,389,695 11,781,590 13,336,453 18,541,645 14,770,853 14,726,558 17,918,518 17,956,226 17,955,639 17,562,710 17,680,548 17,676,538 18,555,427 18,610,273 19,636,387 19,715,054 20,778,971 21,460,137 21,571,207 23,998, FIXED ASSETS (NET) (4) 23. ÖZEL MALİYET BEDELLERİ (NET) (4) 326, , , SPECIAL COSTS (NET) (4) 24. PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER 2,190,352 1,008,710 1,470,413 1,253,101 2,087,279 1,659, ,721 2,793,150 1,167,445 2,348,671 1,367,170 1,734,452 1,521, ,276 1,556,387 1,095,068 1,273,773 2,760,958 2,898,331 4,445,887 3,809, , , , ,170 1,065, PREPAID TAXES 25. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİF HESABI 928, ,167 1,039,523 1,176,846 1,877,165 2,096,343 1,571,931 1,801,463 1,485,981 1,966,550 1,817,419 1,692,134 1,781,891 1,841,411 1,883,676 1,833,506 1,511,453 1,622,123 1,767,503 1,630,949 1,532,183 1,331,733 1,432,451 1,465,746 1,092,441 1,337, ASSET ACCOUNT OF DEFERRED TAXES 26. AYNİYAT MEVCUDU 32,839 33,883 40,038 46,464 49,199 53,588 60,247 73,140 79,835 77,418 76,970 80,673 84,895 82,735 82,148 82,271 83,439 87,062 75,521 77,483 80,456 79,246 86,744 84,701 88,809 87, OFFICE SUPPLY INVENTORY 27. TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİS. VE DİĞ. ALA DOUBTFUL FEES, COMISSION AND OTHER RECEIVABLES 28. AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR 574, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEIVABLES FROM FUTURE SALE OF ASSETS 29. MUHTELİF ALACAKLAR 1,406,207 1,211,054 1,499,622 1,584,654 2,366,247 3,362,013 4,276,440 4,600,423 6,738,879 7,241,956 8,284,315 8,540,636 6,645,285 5,271,561 5,455,074 5,555,472 8,033,318 5,780,288 9,226,277 7,466,740 8,371,658 8,723,186 8,513,246 8,368,299 8,698,104 10,191, MISCELLANEOUS RECEIVABLES 30. BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 563, ,273 3,467,245 3,533,710 3,590,143 4,461,744 5,317,302 8,497,755 9,598,496 9,640,056 9,919,057 11,544,841 11,476,473 11,799,112 12,743,791 12,737,542 13,528,945 8,168,326 10,109,727 8,257,115 10,877,753 12,657,556 8,608,530 13,451,560 13,265,303 14,585, TRANSITORY ASSET ACCOUNTS 31. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR 39,670 2,295 4,748 15,854 10,512 20,165 41,225 47,567 55,730 74,026 52,096 51,771 54,744 46,293 53,709 55,189 52,255 54,099 66,963 66,245 74,618 69,473 76,409 69,863 60,775 65, RECEIVABLES FROM PUBLIC SECTOR 32. ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER 1,759,514 1,215, ,873 1,027,636 1,339,373 1,501,896 1,741,522 2,071,285 2,356,207 3,138,012 2,300,790 2,323,293 2,476,451 2,527,670 2,527,669 2,727,031 2,705,479 2,719,104 3,087,862 3,059,141 3,086,110 3,087,788 3,113,573 3,213,495 3,268,322 3,393, ASSETS TO BE SOLD 33. DİĞER VARLIKLAR 10,842 15,331 15,209 56,851 18,462 31,281 16, , OTHER ASSETS T O P L A M 359,275, ,321, ,720, ,256, ,599, ,034,049 1,048,223,151 1,184,093,056 1,492,014,859 1,725,748,138 1,543,755,720 1,542,198,048 1,551,286,948 1,551,857,501 1,556,260,873 1,579,061,988 1,600,963,348 1,601,445,097 1,766,517,280 1,805,625,066 1,855,261,410 1,902,354,100 1,905,438,964 1,949,627,402 1,992,140,638 2,055,774,386 T O T A L Not: (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Kıymetli Maden Deposu (YP)" kalemi "Kıymetli Madenler (YP)" olarak değiştirilmiş ve daha önce menkul değerler içerisinde izlenmekte olan kıymetli madenler hesabı 2005 Aralık ayından itibaren bu kalem içerisinde sınıflandırılmıştır. (2) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, Merkez Bankası nezdindeki vadeli serbest olmayan hesaplar bu kaleme ilave edilerek ismi "Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap" olarak değiştirilmiştir. (3) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde bu kalemin ismi "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler" olarak değiştirilmiştir. (4) 2008 Ocak ayında Tek Düzen Hesap Planı'nda yapılan değişiklik paralelinde "Özel Maliyet Bedelleri (Net)" kalemi, "Sabit Değerler (Net)" içinde izlenmeye başlanmıştır. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Varlıklar" kalemi "Kredi ve Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Note: (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Precious Stones Stock (FX)" is renamed as "Precious Stones (FX)" and beginning from December 2005 precious stones account, which was previously classified under securities, is shown under this item. (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time Restricted Accounts" on Central Bank is classified under this item and it is renamed as "Time Free and Restricted Account". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, this item is renamed as Securities at Fair Value Through Profit or Loss and Securities Available for Sale. (4) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Special Costs (Net)" item is shown under "Fixed Assets (Net)". (5) "Financial Derivative Assets" have been separated from "Loans and Other Interest Income Accruals and Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January MEVDUAT BANKALARI BİLANÇOSU DEPOSIT MONEY BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES 1. TOPLAM MEVDUAT 233,427, ,487, ,881, ,326, ,868, ,903, ,255, ,952, ,445, ,073, ,790, ,168, ,740, ,606, ,474, ,632, ,785, ,707, ,956,689 1,028,273,180 1,045,815,352 1,072,530,439 1,078,528,880 1,093,789,082 1,134,506,231 1,146,491, TOTAL DEPOSIT 1.1 Vadesiz 49,083,088 52,242,273 56,654,710 61,171,959 76,816,602 95,748, ,131, ,431, ,342, ,937, ,074, ,673, ,320, ,996, ,036, ,118, ,325, ,497, ,593, ,677, ,125, ,167, ,417, ,438, ,920, ,108, Demand 1.2 Vadeli 184,344, ,245, ,226, ,154, ,052, ,155, ,124, ,521, ,102, ,136, ,716, ,494, ,420, ,609, ,438, ,514, ,459, ,209, ,363, ,595, ,689, ,362, ,111, ,350, ,586, ,383, Time 2. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR 14,676,869 19,500,293 20,066,508 33,926,420 51,221,168 47,173,079 74,437,408 54,271,457 80,878,317 93,649,560 97,302,766 94,028, ,348,728 86,395,523 95,717,854 85,957,777 73,502,726 90,603, ,840, ,572, ,355, ,316, ,419, ,716, ,419, ,968, FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 3. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 324, , , , ,854 46,397 1,765, , ,000 57,460 2,090,944 30,205 75,019 94, , , , , ,563 1,775,000 1,535,200 2,525,094 44,306 2,391, PAYABLES TO MONEY MARKETS 4. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR 0 2,020 12,005 1,604 14,218 6,813 15,043 21,157 12,901 58,006 16,609 21,376 29,248 26,322 42,481 42,368 62,150 57,658 52,005 59,973 51,385 48,707 49,247 55,565 55,050 48, PAYABLES TO SECURITIES LENDING MARKETS 5. ALINAN KREDİLER 32,350,550 42,203,466 43,318,854 56,757,539 47,970,587 67,525,148 96,927, ,625, ,661, ,314, ,563, ,233, ,332, ,168, ,076, ,975, ,724, ,917, ,047, ,954, ,377, ,663, ,160, ,865, ,048, ,351, LOANS RECEIVED 5.1 TC Merkez Bankası , ,203 85,674 93,597 43,891 40,951 18,977 13,705 7, Central Bank 5.2 Yurtiçi Bankalar 1,845,249 2,517,078 2,550,713 2,932,885 2,518,512 2,410,116 3,891,498 4,301,741 5,553,541 4,733,767 5,697,536 5,609,878 5,611,655 5,541,625 5,460,878 5,409,036 5,217,277 5,257,793 4,587,411 4,595,763 4,479,042 4,733,774 4,761,583 5,361,783 5,608,346 5,859, Domestic Banks 5.3 Yurtiçi Diğer Kuruluşlar 249, , , , , , , , ,564 1,390, , , , , , , , ,315 1,414,533 1,436,622 1,333,133 1,337,590 1,336,402 1,341,967 1,359,653 1,387, Other Domestic Institutions 5.4 Yurtdışı Bankalar 25,673,572 31,396,654 33,311,647 45,031,050 37,961,821 59,364,002 86,700,906 91,648, ,385, ,065, ,566, ,836, ,355, ,572, ,590, ,586, ,550, ,773, ,377, ,936, ,620, ,519, ,291, ,796, ,177, ,853, Banks Abroad 5.5 Yurtdışı Fonlar ve Diğer Kuruluşlar 4,582,380 8,022,271 7,224,555 8,573,755 7,292,818 5,605,244 6,216,270 5,513,596 13,565,923 17,069,740 14,133,953 13,623,940 13,205,697 13,918,812 14,891,777 14,844,732 14,823,743 14,749,536 17,610,347 19,899,989 22,851,816 24,028,256 23,729,528 24,345,980 27,890,033 29,243, Other Institutions and Funds Abroad 6. SERMAYE BENZERİ BORÇLAR (1) 152, , , ,238 4,355,464 6,576,466 10,036,002 6,901,880 6,759,926 6,585,346 6,501,921 6,417,431 9,270,584 9,285,829 9,388,988 9,433,430 10,970,754 11,334,460 11,659,366 11,586,947 11,706,513 12,070,751 12,713, SUBORDINATED DEBT (1) 7. KARŞILIKLAR 7,811,661 8,947,590 11,021,960 12,727,057 15,991,804 16,645,234 18,655,330 27,869,188 28,878,658 36,399,767 30,257,985 30,373,445 31,144,181 31,518,480 31,696,919 32,511,498 33,099,578 32,587,343 37,523,407 36,433,337 36,549,674 32,793,292 33,606,201 34,389,678 34,956,100 35,147, PROVISIONS 8. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (5) 3,158,476 4,088,334 4,217,062 7,270,478 7,170,147 11,097,841 8,221,223 8,491,319 6,938,873 6,591,310 5,716,108 5,724,143 5,764,883 11,222,563 9,672,994 11,411,985 10,423,033 10,216,999 9,581,336 8,859,461 12,656, FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (5) 9. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET) 179, , , ,208 95, , , , , , , , , , , ,443 96,635 91, , , , , , , , , PAYABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 10. FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR PAYABLES FROM FACTORING TRANSACTIONS 11. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (5) 2,981,154 4,203,675 6,196,967 8,229,215 5,905,189 3,404,345 4,667,813 4,695,331 5,708,949 7,039,181 6,605,618 6,775,882 7,040,464 7,200,553 7,477,212 7,337,356 7,836,554 7,800,915 8,035,562 8,042,792 8,075,426 8,203,306 8,675,884 7,983,369 8,414,448 8,686, INTEREST AND EXPENSE REDISCOUNTS 12. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU LOANS AND OTHER RECEIVABLES REVALUATION FUND 13. İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 266, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,499 1,352,903 1,524,037 1,541,197 1,638,431 1,836,007 1,852, IMPORT TRANSFER ORDERS 14. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 628, ,309 1,103,002 1,690,053 1,119,790 1,118,616 1,527,254 1,654,158 1,842,388 2,274,333 1,441,388 1,504,407 2,044,946 1,906,026 1,817,312 2,014,266 1,615,942 1,694,557 1,695,232 1,748,446 2,296,211 2,169,353 2,036,431 2,480,888 1,922,603 2,037, TAXES, DUTIES, CHARGES AND PREMIUM PAYABLE 15. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) ,488,139 16,633,460 34,152,032 55,378,516 80,789,321 57,025,540 56,969,910 56,753,450 60,031,897 61,603,110 65,902,506 69,240,253 70,688,743 82,783,274 86,041,037 89,375,332 89,914,037 89,933,658 90,516,134 90,126,820 92,703, DEBT SECURITIES ISSUED (NET) 16. BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR 5,340,459 4,100,833 3,972,510 4,257,125 4,663,179 4,887,778 5,259,971 5,894,931 5,874,204 7,509,005 5,911,931 5,903,548 5,928,982 6,159,641 6,261,342 6,595,679 6,714,402 6,811,176 7,449,799 7,599,394 7,689,930 7,801,415 7,884,893 8,041,316 8,127,564 8,149, FUNDS ALLOCATED 17. ERTELENMİŞ VERGİLER 57,629 61,951 37,430 51, , ,276 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEFERRED TAXES 18. MUHTELİF BORÇLAR 4,892,416 7,662,915 9,303,486 10,731,770 12,882,129 17,907,320 21,013,941 24,875,558 30,758,481 36,152,106 31,542,659 29,419,326 31,236,617 30,907,804 32,069,082 33,220,178 33,789,666 33,299,975 35,299,664 37,579,245 39,787,474 40,180,311 40,360,903 40,283,626 44,047,045 43,119, MISCELLANEOUS PAYABLES 19. ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 1,122,319 1,202,566 5,883,965 4,680,880 4,407,646 5,597,528 7,349,846 14,169,607 14,170,981 15,196,254 13,548,082 17,059,393 17,715,818 17,734,257 16,142,577 20,660,634 22,053,592 8,802,174 13,311,769 10,578,656 14,621,637 19,972,999 9,691,036 19,550,829 19,178,657 23,246, TRANSITORY LIABILITY ACCOUNTS 20. ÖDEME EMİRLERİ 413, , , , , , , , , , , ,835 1,011, , , ,557 1,246, , , ,758 1,045,814 1,004, , , ,675 1,050, PAYMENT ORDERS 21. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR ,744 1,405 2,528 1,006 2, , , PAYABLES TO PUBLIC SECTOR 22. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (4) 7,795,114 10,976,552 10,509,430 10,691,725 12,308,290 26,919,368 24,326,903 29,954,767 44,502,196 42,112,982 46,598,411 43,276,176 39,703,161 42,696,590 39,521,135 35,645,923 36,674,494 39,846,215 53,759,150 56,574,418 59,858,721 68,649,351 69,658,798 69,584,387 75,392,439 74,258, OTHER LIABILITIES (4) 23. ÖZKAYNAKLAR 47,005,393 49,726,102 64,010,523 70,603,358 93,059, ,815, ,043, ,989, ,267, ,160, ,127, ,409, ,955, ,062, ,565, ,543, ,660, ,706, ,743, ,013, ,204, ,140, ,180, ,438, ,610, ,061, SHAREHOLDERS' EQUITY 23.1 Ödenmiş Sermaye 17,259,346 21,371,129 25,442,920 30,388,399 31,480,236 35,200,092 36,441,887 38,131,682 40,033,833 42,556,670 40,033,833 40,033,833 40,233,833 40,433,833 40,433,833 41,255,633 41,255,633 41,405,633 42,556,670 42,556,670 45,056,670 45,056,670 45,256,343 45,256,343 45,256,343 45,421, Paid-up Capital Sermaye (Nominal) 17,677,368 21,689,129 25,482,898 30,408,377 31,500,214 35,220,070 36,461,865 38,169,160 40,063,811 42,576,648 40,063,811 40,063,811 40,263,811 40,463,811 40,463,811 41,425,611 41,425,611 41,425,611 42,576,648 42,576,648 45,076,648 45,076,648 45,276,321 45,276,321 45,276,321 45,441, Capital (-) Sermaye Taahhütleri (Ödenmemiş Sermaye) -418, ,000-39,978-19,978-19,978-19,978-19,978-37,478-29,978-19,978-29,978-29,978-29,978-29,978-29, , ,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19, (-)Unpaid Capital 23.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Inflation Adjustment for Paid-up Capital 23.3 Sermaye Yedekleri 18,674,671 11,069,456 13,706,472 11,655,806 16,521,986 19,127,718 13,127,497 25,667,487 15,585,319 28,166,740 15,854,367 16,403,607 19,910,552 23,442,472 24,729,755 24,828,627 25,353,618 24,570,949 29,168,064 27,150,087 26,291,965 24,662,891 26,317,371 26,703,439 25,711,072 27,158, Capital Reserves Hisse Senedi İhraç Primleri 1,320, ,533 3,074,323 3,126,194 3,126,287 3,121,682 3,121,730 3,084,282 3,084,282 3,088,566 3,084,282 3,084,282 3,084,303 3,084,303 3,084,303 3,084,303 3,084,303 3,084,303 3,088,566 3,088,566 3,088,566 3,088,566 3,085,581 3,085,581 3,085,582 3,085, Premium Issues of Shares Hisse Senedi İptal Karları Cancellation Profits of Shares Menkul Değerler Değerleme Farkları (2) 4,101,269 1,594,986 2,440, ,206 4,557,605 7,880, ,718 12,827,140 3,188,749 11,286,394 2,100,414 2,649,692 2,904,573 6,455,165 7,741,784 7,918,371 8,443,160 7,664,060 12,518,966 10,557,784 8,936,660 7,308,799 8,147,899 7,856,948 6,871,076 5,943, Securities Revaluation Differences (2) Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlıklar Yen.Değ.Değ. Farkları (3) 88,531 16, ,318 1,091,341 1,156,106 1,327,247 1,751,328 2,507,649 2,130,556 6,740,833 3,487,992 3,487,993 6,739,778 6,730,150 6,731,158 6,731,236 6,731,423 6,727,829 6,736,299 6,734,256 7,835,138 7,834,197 8,652,566 9,271,246 9,269,793 11,644, Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets (3) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 128,951 46,089 69,300 81,289 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bonus Shares of Participations and Subsidiaries Satış Ama.Elde Tut.ve Durd.Faal.İliş.Duran Var.Bir.Değ.Farkları (1) Acc.Rev.Diff.From Fix.Ass.Related To Discontinued Op.and Held For Sale(1) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 13,035,635 8,538,341 7,676,002 7,598,188 7,598,189 6,677,944 7,146,504 7,126,644 7,035,890 6,903,641 7,035,837 7,035,799 7,035,804 7,026,759 7,026,415 6,947,410 6,947,426 6,947,451 2,602,616 1,246,178 78,962 79,008 79,004 81, , , Defined Benefit Plans Re-Measurement Gains / Losses Diğer Sermaye Yedekleri ,074,311 5,375,997 6,205,332 6,205,015 6,205,072 6,256,193 6,230,571 6,476, Other Capital Reserves 23.4 Kar Yedekleri 25,193,843 25,779,224 29,584,035 35,776,347 44,407,043 57,374,455 73,427,779 87,801, ,271, ,879, ,388, ,390, ,056, ,209, ,173, ,038, ,038, ,956, ,265, ,310, ,762, ,119, ,851, ,827, ,827, ,686, Profit Reserves 23.5 Kar (Zarar) 4,643,080 9,695,192 13,126,894 10,272,922 18,029,900 20,298,360 17,129,854 21,371,990 21,166,082 21,509, ,809 2,255,791 4,481,600 5,927,079 8,179,649 10,372,139 11,964,452 13,725,367 1,956,855 3,008,362 6,090,825 7,366,054 9,407,021 11,760,529 12,924,313 13,904, Profit (Loss) 23.6 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) -18,765,547-18,188,899-17,849,798-17,490,116-17,379,407-17,184,904-17,083,154-16,982,635-16,789,312-16,951,381 4,877,608 5,325,199-7,726,302-16,950,594-16,950,594-16,951,446-16,951,446-16,951,447 4,796,414 4,988,457-6,997,768-16,064,716-16,651,438-15,108,919-15,108,917-15,109, Profit (Loss) for the Previous Year T O P L A M 359,275, ,321, ,720, ,256, ,599, ,034,049 1,048,223,151 1,184,093,056 1,492,014,859 1,725,748,138 1,543,755,720 1,542,198,048 1,551,286,948 1,551,857,501 1,556,260,873 1,579,061,988 1,600,963,348 1,601,445,097 1,766,517,280 1,805,625,067 1,855,261,411 1,902,354,100 1,905,438,964 1,949,627,402 1,992,140,638 2,055,774,386 T O T A L Not: (1) 2008 Ocak ayından itibaren ilave edilmiştir. (2) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Menkul Değerler Değer Artış Fonu" kalemi, "Menkul Değerler Değerleme Farkları " olarak düzenlenmiştir. (3) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları" kalemi, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları" olarak düzenlenmiştir. (4) Yurdışı Merkez ve Şubeler hesabı " Diğer Yükümlülükler" içerisinde izlenmektedir. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi "Faiz ve Gider Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Note: (1) It is added beginning from January (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Securities Revaluation Fund" is renamed as "Securities Revaluation Differences". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Revaluation Account for Tangible and Intangible Fixed Assets" is renamed as "Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets". (4) Head Office and Branches Abroad account is followed under "Other Liabilities". (5) "Financial Derivative Liabilities" have been separated from "Interest and Expense Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January 2010.

6 KATILIM BANKALARI BİLANÇOSU PARTICIPATION BANKS' BALANCE SHEET (According to the Uniform Chart of Accounts) (Tek Düzen Hesap Planına Göre) VARLIKLAR (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. KASA 72,334 82, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , VAULT CASH 2. EFEKTİF DEPOSU 93, ,973 90, , , , , , , , , , , , , , , , , ,558 1,035, , ,368 1,285,876 2,283,205 1,914, FOREIGN BANKNOTES 3. YOLDAKİ PARALAR 12,931 36,609 61,574 70,426 1,059 8,501 2,413 2,274 1,034 84,043 14,841 3,218 1,784 3,268 4,236 22,231 5,702 2, , , ,826 24,927 26,511 28, , , CASH IN TRANSIT 4. SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ CHECKS PURCHASED 5. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER SECURITIES DUE 6. KIYMETLİ MADENLER (YP) ,088 99, , ,268 2,057,964 1,976, ,524 1,369,726 1,198,621 1,293, , , ,565 1,216,203 1,066,014 1,068,064 1,165,867 1,158,404 1,178,801 1,068, ,731 1,145, ,296 1,456, PRECIOUS STONES (FX) 7. T.C.MERKEZ BANKASI 377, ,281 1,108,192 1,521,820 2,834,911 3,275,555 2,070,705 1,797,784 2,402,602 3,400,210 3,371,685 3,198,190 3,976,679 3,653,783 3,072,105 4,535,547 4,001,978 2,943,510 2,431,069 2,610,214 3,285,143 3,090,355 2,928,728 2,997,160 2,735,889 3,707, CLAIMS ON CENTRAL BANK 7.1 Vadesiz Serbest Hesap 377, ,281 1,108,192 1,521,820 2,834,911 3,275,555 2,070,705 1,797,784 2,401,064 3,393,467 3,371,685 3,198,190 3,976,679 3,653,783 3,072,105 4,535,546 3,855,545 2,943,510 2,422,818 2,600,003 3,274,385 3,079,616 2,918,423 2,985,185 2,731,574 3,697, Sight Free Account 7.2 Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap ,538 6, , ,251 10,211 10,758 10,739 10,305 11,975 4,315 10, Time Free and Restricted Account 8. BANKALAR 1,015,503 1,585,272 1,154,812 1,978,289 1,496,836 1,744,508 2,472,850 2,917,788 5,273,815 5,879,477 4,282,578 5,048,158 4,517,008 4,078,174 4,485,938 5,974,174 4,922,329 5,359,917 4,760,852 5,018,983 4,914,368 5,575,854 6,067,656 7,386,156 6,386,020 6,354, CLAIMS ON BANKS 8.1 Yurt İçi 295, , ,637 1,474,019 1,010,854 1,331,647 1,951,631 1,700,188 3,190,270 3,598,253 2,294,092 2,893,324 2,836,100 2,461,345 3,094,823 2,756,893 2,959,605 3,326,347 3,070,713 3,171,372 3,203,755 3,213,911 3,637,876 3,965,087 3,974,639 3,584, Domestic 8.2 Yurt Dışı 720,169 1,223, , , , , ,219 1,217,600 2,083,545 2,281,224 1,988,486 2,154,834 1,680,908 1,616,829 1,391,115 3,217,281 1,962,724 2,033,570 1,690,139 1,847,611 1,710,613 2,361,943 2,429,780 3,421,069 2,411,381 2,770, Abroad 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR CLAIMS ON MONEY MARKET 10. GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR CLAIMS ON REVERSE REPURCHASE TRANSACTIONS 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.FARKI K/Z YANSITILAN VE SAT.HAZIR MD(Net) 19,281 5,300 9,174 16, , ,314 1,485,735 2,099,977 4,098,498 5,434,719 4,185,404 4,813,995 4,804,188 4,784,034 4,957,789 5,065,675 5,118,572 5,220,728 5,473,158 5,394,840 5,532,509 5,629,102 6,353,985 6,097,740 6,085,115 6,013, SEC.AT FAIR VALUE THR.PROF.OR LOSS&SEC.AV.FOR SALE 12. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (2) 36,875 97,719 59, ,445 78, , , , ,884 98, , ,804 94, ,478 87, , , , , , , FINANCIAL DERIVATIVE ASSETS (2) 13. KREDİLER 6,455,719 9,242,922 13,828,649 17,442,361 23,616,324 31,079,189 38,658,537 48,270,117 61,823,939 64,018,366 61,805,254 60,662,384 59,926,543 60,632,358 60,458,435 61,688,446 62,466,783 61,859,613 64,333,177 65,394,101 66,490,975 68,300,900 68,884,943 69,384,878 69,423,370 69,803, LOANS 14. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) 119, , , , , , , , ,016 1,215, , , , , , ,954 1,331,944 1,871,979 1,230,323 1,313,796 1,363,529 1,453,048 1,478,676 1,545,538 1,655,587 1,737, PAST-DUE LOANS (NET) 14.1 Tasfiye Olunacak Alacaklar 311, , , ,253 1,182,202 1,116,188 1,242,591 1,515,068 2,260,550 3,190,098 2,332,966 2,389,637 2,396,490 2,434,499 2,449,266 2,334,941 2,728,063 3,356,905 3,236,081 3,393,485 3,507,058 3,710,218 3,783,343 3,913,582 4,097,838 4,321, Past - Due Loans 14.2 (-)Krediler Özel Karşılıkları -192, , , , , , ,038-1,138,074-1,428,534-1,974,588-1,482,540-1,510,165-1,491,905-1,507,532-1,547,782-1,428,987-1,396,119-1,484,926-2,005,758-2,079,689-2,143,529-2,257,170-2,304,667-2,368,044-2,442,251-2,583, (-)Special Reserve For Loans 15. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 814, , , , , , , ,639 1,874,555 3,003,036 1,980,743 1,948,186 2,002,113 2,073,889 2,099,998 2,194,368 2,367,543 2,454,134 3,070,752 3,197,317 3,328,726 3,511,898 3,560,046 3,668,070 3,780,009 3,988, RECEIVABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 16. ZORUNLU KARŞILIKLAR 436, , , , ,272 1,131,382 2,839,392 6,198,910 10,198,552 10,323,010 9,450,570 9,332,831 8,938,971 9,035,679 9,557,776 9,926,094 9,904,589 9,892,376 11,617,957 11,786,181 11,769,509 12,197,907 12,318,484 10,897,402 11,901,371 12,260, REQUIRED RESERVES 17. KREDİ VE DİĞER FAİZ GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (2) (3) 146, , ,399 1,597,695 1,027,406 1,108,805 2,089,177 1,256,565 3,309,889 2,550,704 4,180,825 3,523,322 3,098,545 2,457,284 2,170,857 2,335,961 2,172,288 2,128,103 2,906,587 3,058,248 3,485,760 3,697,179 3,419,509 3,460,480 3,824,652 4,595, LOANS & OTHER INT.INCOME ACCRUALS & REDISCOUNT (2) (3) 18. İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORT.(Net) 60,375 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PARTICIPATIONS AND SUBSIDIARIES (NET) 19. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER , , , , ,378 1,314, ,378 1,074,378 1,064,378 1,064,378 1,064,378 1,064,378 1,064,378 1,064,378 1,314,378 1,545,972 1,545,972 1,545,971 1,545,972 1,545,972 1,545,971 1,602, SECURITIES TO BE HELD TILL MATURITY 20. SABİT DEĞERLER (NET) (1) 147, , , , , , ,166 1,228,020 1,375,927 1,793,588 1,543,791 1,542,257 1,528,109 1,494,161 1,663,776 1,757,101 1,768,751 1,767,597 1,761,231 1,740,512 1,735,099 1,746,863 1,757,386 1,798,123 1,796,789 1,796, FIXED ASSETS (NET) (1) 21. ÖZEL MALİYET BEDELLERİ (NET) (1) 28,920 39,690 67, SPECIAL COSTS (NET) (1) 22. PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER 7,396 23,681 61,395 99, , , , , , , , , , , ,467 83,135 81, , , , , ,570 86,214 83,318 81, , PREPAID TAXES 23. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİF HESABI 51,845 32,935 10,366 12,781 19,415 31,735 82,353 56,184 94, , , ,624 95,057 94,897 92,635 77,622 79,676 89,472 98, , , , , , , , ASSET ACCOUNT OF DEFERRED TAXES 24. AYNİYAT MEVCUDU 1,723 2,535 2,267 2,589 2,748 3,643 4,242 6,261 12,821 7,354 26,834 25,477 25,689 25,866 8,401 7,358 7,341 7,314 6,990 7,355 8,252 8,600 8,896 9,173 9,656 9, OFFICE SUPPLY INVENTORY 25. AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR , ,406 8,245 27,381 26,716 35,470 16,082 37,634 37,690 90,621 77,465 72,379 66,073 66,233 72,165 10,477 10,288 9,263 17,020 8,315 8,792 7,617 7, RECEIVABLES FROM FUTURE SALE OF ASSETS 26. MUHTELİF ALACAKLAR 6,242 20,770 15,543 21, ,602 70,159 70,538 46, , , , , , , ,511 93,354 89, , , , , , , , , , MISCELLANEOUS RECEIVABLES 27. BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 21,202 28, , , , , , , , , , , ,526 1,030, ,090 1,091,681 1,062, , , , ,574 1,067, ,149 1,208, ,842 1,550, TRANSITORY ASSET ACCOUNTS 28. ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER 58,999 48,043 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASSETS TO BE SOLD 29. DİĞER VARLIKLAR OTHER ASSETS T O P L A M 9,947,798 13,656,867 19,240,210 25,636,561 33,691,636 43,232,128 56,050,001 69,980,673 95,887, ,868,515 97,015,156 96,813,628 95,305,864 94,565,224 94,288, ,168,247 99,898,735 98,293, ,978, ,057, ,250, ,966, ,936, ,864, ,248, ,186,773 T O T A L (1) 2008 Ocak ayında Tek Düzen Hesap Planı'nda yapılan değişiklik paralelinde "Özel Maliyet Bedelleri (Net)" kalemi, "Sabit Değerler (Net)" içinde izlenmeye başlanmıştır. (2) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Varlıklar" kalemi "Kredi ve Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. (3) Haziran 2013'den itibaren TDHP'da yapılan değişiklik paralelinde "Geri Satım Vaadi ile Alım İşlemlerinden Alacaklara İlişkin Gelir Reeskontları" kalemi dahil edilmeye başlanmıştır. (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Special Costs (Net)" item is shown under "Fixed Assets (Net)". (2) "Financial Derivative Assets" have been separated from "Loans and Other Interest Income Accruals and Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in June 2013; "Rediscounts From Claims on Reverse Repurchase Transactions" are included in "Loans and Other Income Accruals and Rediscounts". KATILIM BANKALARI BİLANÇOSU PARTICIPATION BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES 1. TOPLANAN FONLAR 8,478,135 11,223,641 14,762,224 18,890,304 26,595,558 33,444,408 39,672,102 48,949,304 62,947,164 66,465,953 63,703,779 62,430,113 60,713,004 60,851,000 61,052,060 63,883,545 64,358,056 63,386,989 66,287,683 67,647,752 68,440,131 69,718,959 70,216,088 71,756,372 74,013,898 75,364, FUNDS RAISED 1.1 Özel Cari Hesaplar 1,961,841 2,433,628 2,786,321 3,423,587 5,041,106 6,487,765 10,174,662 10,728,321 15,221,000 16,239,926 14,095,465 13,464,395 13,067,114 13,001,041 13,069,730 13,962,054 14,157,846 13,894,681 15,477,931 15,816,293 16,221,516 16,712,996 17,774,895 18,065,646 18,382,270 18,895, Private Current Accounts 1.2 Katılma Hesapları 6,516,294 8,790,013 11,975,903 15,466,717 21,554,452 26,956,643 29,497,440 38,220,983 47,726,164 50,226,027 49,608,314 48,965,718 47,645,890 47,849,959 47,982,330 49,921,491 50,200,210 49,492,308 50,809,752 51,831,459 52,218,615 53,005,963 52,441,193 53,690,726 55,631,628 56,469, Participation Accounts 2. PARA PİYASALARINA BORÇLAR PAYABLES TO MONEY MARKETS 3. GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR ,854,166 1,779, ,684 1,907,548 2,776,632 2,223,932 2,629,403 1,731,981 1,448,192 1,881,265 2,370,435 2,163,971 2,091,130 2,275,064 2,879,303 2,824,921 1,676,348 2,207, FUNDS RECEIVED FROM REPURCHASE TRANSACTIONS 4. KULLANILAN KREDİLER 81, , ,282 1,011, ,760 1,271,180 4,987,110 6,756,280 14,273,105 17,852,573 15,162,021 15,055,794 14,403,704 13,787,477 13,290,978 16,174,137 15,856,503 16,020,716 17,904,113 19,191,225 20,271,932 21,347,622 21,775,866 20,728,747 21,815,109 22,207, LOANS RECEIVED 4.1 TC Merkez Bankası , Central Bank 4.2 Yurtiçi Bankalar 0 0 8, ,096 24,626 48, , , , , , , , ,690 97,474 98, , , , , , ,800 1,133,174 1,144, Domestic Banks 4.3 Yurtiçi Diğer Kuruluşlar ,925 2,029,775 5,616,834 2,157,157 2,091,334 1,987,296 2,925,869 2,788,517 5,051,115 5,010,936 5,150,533 5,846,356 6,644,898 7,111,621 7,310,886 7,645,103 7,590,095 8,106,192 8,393, Other Institutions 4.4 Yurtdışı Bankalar 81, , ,547 1,011, ,760 1,226,084 4,683,494 6,327,989 12,102,446 12,107,568 12,858,339 12,820,090 12,273,928 10,751,807 10,394,997 11,003,338 10,748,098 10,771,681 11,907,643 12,351,398 12,935,619 13,757,971 13,797,447 12,300,852 12,575,743 12,669, Banks Abroad 4.5 Yurtdışı Diğer Kuruluşlar Other Institutions Abroad 5. SERMAYE BENZERİ BORÇLAR (1) SUBORDINATED DEBT (1) 6. KARŞILIKLAR 75, , , , , , ,109 1,068,880 1,368,054 1,480,624 1,393,462 1,372,495 1,397,452 1,340,622 1,274,142 1,223,112 1,242,936 1,241,782 1,473,930 1,492,050 1,610,136 1,561,717 1,480,822 1,552,480 1,569,765 1,641, PROVISIONS 7. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (5) 30,006 67,039 21, ,390 87,995 96,308 68,085 81,404 68,662 74,136 46,357 56,648 39, , , , , , , , , FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (5) 8. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET) 4,682 12,632 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PAYABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 9. KAR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (5)(6) 65,501 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVIDEND AND EXPENSE REDISCOUNTS (5) (6) 10. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU LOANS AND OTHER RECEIVABLES REVALUATION FUND 11. İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 14,741 23,065 19,345 12,895 14,661 17,956 66,242 27,282 24,399 17,888 55,927 52,815 47,051 53,803 54,672 54,579 43,977 60,556 38,337 26,599 25,769 47,842 32,061 46,429 29,923 50, IMPORT TRANSFER ORDERS 12. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 25,551 36,130 44,316 68,012 74,808 79, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TAXES, DUTIES, CHARGES AND PREMIUM PAYABLE 13. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) DEBT SECURITIES ISSUED (NET) 14. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ HESABI , , ,859 7,060 6,414 7,364 3,937 1,845 1, DEFERRED TAXES 15. MUHTELİF BORÇLAR 181, , , , , , ,550 1,405,382 1,627,519 1,654,942 1,623,024 1,482,625 1,511,393 1,443,213 1,848,853 1,535,527 1,451,312 1,361,581 1,383,602 1,419,290 1,709,094 1,611,342 1,439,203 1,545,056 1,532,864 1,602, MISCELLANEOUS PAYABLES 16. ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 73,526 55, , , , , ,904 1,948,847 1,570,087 1,341,383 1,517,897 1,951,034 2,040,660 2,067,355 1,366,721 2,323,947 2,295, ,068 1,228, ,769 1,557,376 2,082, ,872 2,252,652 1,657,464 2,665, TRANSITORY LIABILITY ACCOUNTS 17. ÖDEME EMİRLERİ 1,843 3,777 4,322 9,768 7,489 13,776 16,115 25,347 34,645 54,067 51, ,312 40,995 60,685 37,642 54,738 49,043 68,504 75,633 59,007 50,703 57,650 55,900 64,018 43,124 98, PAYMENT ORDERS 18. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (4) , , ,554 1,218,586 1,821,453 2,507,630 2,631,034 2,685,221 2,521,716 2,360,029 2,420,311 2,294,909 2,504,657 2,469,504 2,608,358 2,340,943 2,445,448 2,505,968 2,329,067 2,477,713 2,334,724 1,985,889 2,214, OTHER LIABILITIES (4) 19. ÖZKAYNAKLAR 945,470 1,560,934 2,363,110 3,728,020 4,421,997 5,456,635 6,195,597 7,380,808 8,832,379 9,611,991 8,895,750 8,956,571 9,091,747 9,414,208 9,520,737 9,802,238 9,859,473 9,843,882 9,712,502 9,752,111 9,808,511 9,788,608 10,558,083 10,599,000 10,640,225 10,624, SHAREHOLDERS' EQUITY 19.1 Ödenmiş Sermaye 816, ,048 1,121,547 2,469,500 2,739,000 3,089,000 3,189,000 4,550,000 5,275,000 6,687,005 5,275,000 5,275,000 5,275,000 5,505,000 5,502,005 5,862,005 5,862,005 5,862,005 6,687,005 6,687,005 6,687,005 6,927,005 7,602,005 7,602,005 7,602,005 7,602, Paid-up Capital Sermaye (Nominal) 850, ,641 1,121,547 2,469,500 2,739,000 3,089,000 3,189,000 4,675,000 5,635,000 6,687,005 5,635,000 5,635,000 5,635,000 5,865,000 5,862,005 5,862,005 5,862,005 5,862,005 6,687,005 6,687,005 6,687,005 6,927,005 7,602,005 7,602,005 7,602,005 7,602, Capital (-) Sermaye Taahhütleri (Ödenmemiş Sermaye) -34,593-6, , , , , , , , (-)Unpaid Capital 19.2 Sermaye Yedekleri 146, , , ,115 82, ,283 71, , , ,764 71,356 74, , , , , , , , , , , , , , , Capital Reserves Hisse Senedi İhraç Primleri 0 150, , ,953 26,557 26,557 26,557 26,555 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26,557 26, Premium Issues of Shares Hisse Senedi İptal Karları Cancellation Profits of Shares Menkul Değerler Değerleme Farkları (2) ,975 30,124-18,033 29,154-49,443 41,123-68,470-65,476-35,703-8,157 35,460 51,365 63,972 23,106 63,970 44,729 13,411 29,850 37,706 10,114 4,539-23, Securities Revaluation Differences (2) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Farkları (3) 1, ,656 19,162 29,694 54,602 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets (3) İştirakler,Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Bonus Shares of Participations and Subsidiaries Satış Ama.Elde Tut.ve Durd.Faal.İliş.Duran Var.Bir.Değ.Farkları (1) Acc.Rev.Diff.From Fix.Ass.Relat. To Discontinued Op.and Held For Sale (1) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 145, , ,058-44,191-26,302-26,302-26,302-26,302-26,301-26,124-26,124-26, Defined Benefit Plans Re-Measurement Gains / Losses Diğer Sermaye Yedekleri ,046-43,046-43,046-43,046-43,046-43,046-43,046-43, Other Capital Reserves 19.3 Kar Yedekleri 65,979 76, , , ,907 1,497,275 2,129,575 1,701,054 2,334,901 2,466,893 2,417,904 2,334,901 2,872,804 3,066,801 3,066,801 3,066,801 3,066,801 3,066,801 2,466,893 2,466,947 3,015,657 3,070,679 3,070,676 3,070,678 3,070,679 3,070, Profit Reserves 19.4 Kar (Zarar) 244, , , , , , , ,533 1,046,746 64,156 74, , , , , , , , , , , , , , , , Profit (Loss) 19.5 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) -327, , ,366 4,294 7,142 89,173 1,057,174 1,140, ,176 97,604 97,805 98,006 98,207 98, , , , , , , , , Profit (Loss) for the Previous Year T O P L A M 9,947,798 13,656,867 19,240,210 25,636,561 33,691,636 43,232,128 56,050,001 69,980,673 95,887, ,868,514 97,015,156 96,813,618 95,305,874 94,565,209 94,288, ,168,249 99,898,757 98,293, ,978, ,057, ,250, ,966, ,936, ,864, ,248, ,186,773 T O T A L (1) 2008 Ocak ayından itibaren ilave edilmiştir. (2) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Menkul Değerler Değer Artış Fonu" kalemi, "Menkul Değerler Değerleme Farkları " olarak düzenlenmiştir. (3) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları" kalemi, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları" olarak düzenlenmiştir. (4) Yurdışı Merkez ve Şubeler hesabı " Diğer Yükümlülükler" içerisinde izlenmektedir. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi "Kar Payı ve Gider Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. (6) Haziran 2013'den itibaren TDHP'da yapılan değişiklik paralelinde "Geri Alım Vaadi ile Satım İşlemleri Gider Reeskontları" kalemi dahil edilmeye başlanmıştır. (1) It is added beginning from January (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Securities Revaluation Fund" is renamed as "Securities Revaluation Differences". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Revaluation Account for Tangible and Intangible Fixed Assets" is renamed as "Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets". (4)"Head Office and Branches Abroad" account is followed under "Other Liabilities". (5) "Financial Derivative Liabilities" have been separated from "Dividend and Expense Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January (6 )Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in June 2013; "Rediscounts From Repurchase Transactions" are included in "Dividend and Expense Rediscounts".

7 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI BİLANÇOSU INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) VARLIKLAR (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. KASA ,777 2,110 2,203 1,936 2,044 2,142 1,923 1,896 1,941 1,411 3,561 3,159 1,921 1,532 1,883 1,809 1,749 1,765 2,478 5,240 2, VAULT CASH 2. EFEKTİF DEPOSU , ,170 1,980 13,827 2,187 4,582 2,664 2,226 7,508 3,380 6,747 3,456 2,785 3,008 2,731 2,491 3,186 2,605 3,294 3,429 4,429 17, FOREIGN BANKNOTES 3. YOLDAKİ PARALAR , CASH IN TRANSIT 4. SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ CHECKS PURCHASED 5. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER SECURITIES DUE 6. KIYMETLİ MADENLER (YP) (1) PRECIOUS STONES (FX) (1) 7. T.C.MERKEZ BANKASI 10,093 21,957 20,470 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CLAIMS ON CENTRAL BANK 7.1 Vadesiz Serbest Hesap 9,932 21,844 20,216 49,450 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sight Free Account 7.2 Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap (2) , ,699 20, ,119 26,348 18,723 2,177 20, , ,998 1,317 2,405 2,548 70,968 75,769 70,228 67,440 69,820 69, Time Free and Restricted Account (2) 8. BANKALAR 1,554,957 1,878,263 2,228,271 2,460,728 3,080,252 5,076,146 6,694,806 8,039,574 9,233,420 11,297,591 9,419,722 9,073,378 9,873,660 8,316,349 7,248,313 7,949,651 9,553,360 8,938,938 11,561,800 11,172,686 12,617,872 10,945,356 13,201,736 12,097,720 12,978,004 13,537, CLAIMS ON BANKS 8.1 Yurt İçi 1,155,734 1,303,612 2,004,232 1,941,498 2,238,659 4,515,456 6,489,008 7,427,877 8,942,065 11,147,924 9,151,478 8,903,258 9,637,352 8,134,722 7,018,455 7,736,321 9,224,960 8,681,059 11,235,725 10,915,565 12,350,487 10,674,422 12,380,013 11,730,431 12,323,770 13,097, Domestic 8.2 Yurt Dışı 399, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Abroad 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 202, ,900 1,291,900 1,755,780 2,526, , , ,771 2, ,302 47,712 27, , , , , , , , , , , , ,992 1,115,100 1,033, CLAIMS ON MONEY MARKET 10. KATILIM BANKALARI PARTICIPATION BANKS 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN VE SAT. HAZIR MD(1)(3) 1,686,598 1,360,316 2,273,068 1,915,643 2,517,876 3,110,417 4,325,551 5,453,151 4,308,710 4,475,472 4,293,507 3,830,744 3,881,090 3,985,138 3,957,004 4,360,757 3,879,072 4,068,408 4,261,960 4,352,147 4,480,518 4,433,003 4,420,392 4,426,994 4,652,418 3,937, SEC.AT FAIR VALUE THR.PROF.OR LOSS&SEC.AV.FOR SALE(1)(3) 11.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 436, ,959 1,026, ,430 1,149, ,105 2,119,354 2,475,447 2,652,319 2,271,299 2,297,875 1,892,477 2,306,713 2,494,377 2,502,295 2,438,500 1,756,198 2,208,816 2,298,374 2,192,223 2,335,005 2,114,322 2,331,293 2,207,473 2,450,697 1,969, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 12. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 4,347 7,467 9,518 8,030 7,934 33,635 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CLAIMS ON REVERS REPO TRANSACTIONS 13. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5) 37,596 97,306 81, , , , , , ,986 86,548 79,845 84,964 97, , , , , , , , , FINANCIAL DERIVATIVE ASSETS (5) 14. KREDİLER 7,654,049 9,538,729 10,876,935 14,134,705 15,828,173 18,520,768 26,854,072 34,932,278 51,301,299 62,642,752 54,087,646 56,102,417 56,897,833 57,585,051 57,726,111 58,725,349 58,672,633 59,999,654 62,363,506 64,047,587 65,822,305 68,759,467 69,152,301 72,797,570 75,371,622 79,568, LOANS 15. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) 10,408 9,197 10,658 16,898 81,886 65,827 83,147 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , PAST-DUE LOANS (NET) 15.1 Tasfiye Olunacak Alacaklar 156, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Past - Due Loans 15.2 (-) Krediler Özel Karşılıkları -146, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (-) Special Reserve For Loans 16. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 301, , , , ,768 83,261 32,747 34,173 54,554 49,606 51,978 50,966 46,730 49,607 48,608 44,007 45,464 45,839 43,744 44,384 43,678 42,992 42,846 36,477 43,446 44, RECEIVABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 17. ZORUNLU KARŞILIKLAR 66,488 87, , , , , , , ,528 1,082, , , , , , , , ,327 1,233,730 1,159,258 1,382,821 1,434,179 1,402,663 1,369,298 1,435,425 1,453, REQUIRED RESERVES 18. KREDİ VE DİĞER FAİZ GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 220, , , , , , , , ,150 1,145,630 1,041,692 1,031, ,738 1,057,570 1,030,312 1,064,284 1,033,491 1,047,430 1,195,861 1,269,816 1,309,725 1,381,662 1,323,516 1,205,957 1,276,462 1,363, LOANS & OTHER INT. INCOME ACCRUALS & REDISCOUNT (5) 19. KANUNİ YEDEK AKÇE. KAR. DEVLET TAHVİLİ BONDS HELD AGAINST LEGAL RESERVES 20. İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR 286, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PARTICIPATIONS AND SUBSIDIARIES 21. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER 309, , , , ,972 1,217, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,307 1,477, SECURITIES TO BE HELD TILL MATURITY 21.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 0 1,000 2, , , ,099 25, , , , ,416 74, ,945 51, , , , , , , , , ,604 1,023, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 22. SABİT DEĞERLER (NET) (4) 183, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED ASSETS (NET) (4) 23. ÖZEL MALİYET BEDELLERİ (NET) (4) 1,040 4,247 8, SPECIAL COSTS (NET) (4) 24. PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER 71,279 97,911 80, , ,762 98, , , , , , , ,481 6,755 72,461 71,541 71, , , , ,111 11,709 66,030 64,380 63, , PREPAID TAXES 25. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİF HESABI 17,391 20,908 25,985 36,747 43,821 34,506 39,111 48,719 83, ,803 79,604 75,944 87,327 79,943 67,024 68,928 64,376 68,225 89,905 99,068 98,429 97,834 91, ,434 98, , ASSET ACCOUNT OF DEFERRED TAXES 26. AYNİYAT MEVCUDU 12,310 9,066 7,922 7,530 7,162 6,945 5,017 5,102 3,728 2,661 3,676 3,729 3,748 3,333 3,162 3,143 2,963 2,751 2,668 2,674 2,646 2,677 2,639 2,646 2,660 2, OFFICE SUPPLY INVENTORY 27. TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR DOUBTFUL FEES, COMMISSION AND OTHER RECEIVABLES 28. AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR 3, ,043 5,253 34,489 13,356 10,369 35,273 34,033 35,736 35,335 44,442 51,378 51,049 54,606 46,743 46,921 32,095 32,231 25,609 28,387 28,101 28, , , RECEIVABLES FROM FUTURE SALE OF ASSETS 29. MUHTELİF ALACAKLAR 17,456 20,895 23,143 25,854 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MISCELLANEOUS RECEIVABLES 30. BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 16,862 17,913 25,123 28,156 41,663 43,315 72,328 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , TRANSITORY ASSET ACCOUNTS 31. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR RECEIVABLES FROM PUBLIC SECTOR 32. ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER 17,899 25,747 15,463 25,940 30,604 32,928 45,416 58, ,042 35, , , , ,166 97,989 98,200 97,897 97,218 35,289 34, , , , , , , ASSETS TO BE SOLD 33. DİĞER VARLIKLAR OTHER ASSETS T O P L A M 12,651,058 15,036,430 18,459,053 22,619,014 26,838,890 30,932,074 41,657,833 52,910,467 70,281,294 84,800,079 73,149,248 74,188,280 75,847,237 75,913,952 74,709,229 76,797,484 77,778,749 79,199,866 85,190,009 86,927,819 90,304,701 92,272,154 94,823,726 97,146, ,435, ,811,713 T O T A L Not: (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Kıymetli Maden Deposu (YP)" kalemi "Kıymetli Madenler (YP)" olarak değiştirilmişve daha önce menkul değerler içerisinde izlenmekte olan kıymetli madenler hesabı 2005 Aralık ayından itibaren bu kalem içerisinde sınıflandırılmıştır. (2) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, Merkez Bankası nezdindeki vadeli serbest olmayan hesaplar bu kaleme ilave edilerek ismi "Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap" olarak değiştirilmiştir. (3) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde bu kalemin ismi "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler" olarak değiştirilmiştir. (4) 2008 Ocak ayında Tek Düzen Hesap Planı'nda yapılan değişiklik paralelinde "Özel Maliyet Bedelleri (Net)" kalemi, "Sabit Değerler (Net)" içinde izlenmeye başlanmıştır. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Varlıklar" kalemi "Kredi ve Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Note: (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Precious Stones Stock (FX)" is renamed as Precious Stones (FX)and beginning from December 2005 precious stones account, which was previously classified under securities, is shown under this item (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time Restricted Accounts" on Central Bank is classified under this item and it is renamed as "Time Free and Restricted Account". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, this item is renamed as "Securities at Fair Value Through Profit or Loss and Securities Available for Sale". (4) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Special Costs (Net)" item is shown under "Fixed Assets (Net)". (5) "Financial Derivative Assets" have been separated from "Loans and Other Interest Income Accruals and Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI BİLANÇOSU INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES 1. MEVDUAT DEPOSIT 2. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR 392, , , ,951 1,411,904 1,211,408 2,359,795 2,533,205 2,961,567 2,654,632 2,184,073 1,883,255 2,329,370 2,533,660 2,619,121 2,529,556 1,967,396 2,447,424 2,610,624 2,593,479 2,831,463 2,595,750 2,797,226 2,714,939 2,841,968 2,821, FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 3. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 27,284 27, ,041 20,702 17, ,448 62,267 40,873 64,000 50,000 52,500 30,000 62,500 78,205 25,460 80,738 50,000 70,407 25,000 6,000 12, ,500 5, PAYABLES TO MONEY MARKETS 4. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR PAYABLES TO SECURITIES LENDING MARKETS 5. ALINAN KREDİLER 3,888,077 4,503,280 5,034,340 7,200,302 8,381,941 9,802,280 16,191,114 22,098,993 33,892,146 42,076,229 37,462,926 38,202,655 39,271,534 39,646,233 38,223,909 39,203,480 40,669,863 40,791,239 41,612,300 42,301,981 45,633,879 47,441,606 48,940,413 51,077,993 54,853,381 58,375, LOANS RECEIVED 5.1 TC Merkez Bankası 1, , ,732 3,062,815 6,802,848 13,158,583 19,241,050 15,706,451 17,514,133 18,193,463 18,957,398 18,739,745 19,240,986 19,151,197 19,719,697 18,530,673 18,997,389 19,378,632 20,457,996 20,684,623 21,993,394 22,837,892 24,545, Central Bank 5.2 Yurtiçi Bankalar 589, , , , , ,255 1,077,930 1,558,596 3,022,594 2,572,300 3,332,321 3,015,219 2,903,991 2,928,826 1,822,465 1,843,323 2,975,928 2,572,233 2,553,731 2,447,754 2,830,512 2,750,838 2,796,029 2,851,967 3,160,900 3,119, Domestic Banks 5.3 Yurtiçi Diğer Kuruluşlar 374, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Other Institutions 5.4 Yurtdışı Bankalar 1,309,798 1,581,038 1,882,275 2,506,818 2,494,480 2,712,904 4,065,468 4,953,286 6,345,983 7,478,145 6,601,241 5,719,046 6,581,977 6,396,794 6,192,523 6,371,608 6,775,924 6,597,976 7,861,083 7,710,519 9,724,951 9,910,534 11,181,838 11,384,971 13,716,230 14,701, Banks Abroad 5.5 Yurtdışı Fonlar ve Diğer Kuruluşlar 1,612,974 2,297,654 2,455,471 3,931,069 4,507,603 5,362,010 7,595,105 8,460,473 11,047,007 12,324,260 11,482,724 11,630,333 11,286,572 11,076,584 11,182,464 11,478,359 11,338,459 11,467,607 12,235,497 12,699,395 13,244,744 13,887,940 13,843,069 14,407,471 14,672,041 15,525, Other Institutions and Funds Abroad 6. SERMAYE BENZERİ BORÇLAR (1) SUBORDINATED DEBT (1) 7. KARŞILIKLAR 225, , , , , , , ,523 1,113,294 1,368,145 1,121,129 1,111,836 1,191, , ,171 1,063,413 1,041,709 1,055,920 1,368,142 1,396,165 1,366,435 1,068,308 1,067,656 1,136,490 1,147,961 1,196, PROVISIONS 8. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (5) 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (5) 9. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET) 717 2,603 3, ,609 9,584 11,414 11,185 10,638 10,131 9,846 9,820 9,511 9,649 9,722 9,826 10,125 10,110 9,846 9,742 9,825 10, PAYABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 10. FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR PAYABLES FROM FACTORING TRANSACTIONS 11. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (5) 79, , ,364 88,983 80,945 55,267 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTEREST AND EXPENSE REDISCOUNTS (5) 12. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU LOANS AND OTHER RECEIVABLES REVALUATION FUND 13. İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 1, ,756 3, ,020 1,569 23,220 1, ,627 1,884 1,843 4,272 1,670 1,702 1,704 1, IMPORT TRANSFER ORDERS 14. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 17,840 14,126 42,949 20,123 15,796 16,956 24,378 28,551 42,747 45,129 35,503 35,717 42,196 49,395 62,684 47,307 48,528 38,805 42,855 38,363 88,199 47,367 41,951 49,319 49,855 39, TAX, DUTIES, CHARGES AND PREMIUM PAYABLE 15. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) , ,217 1,889,779 3,961,400 5,250,103 8,758,148 5,330,755 4,976,966 4,962,146 5,071,966 5,204,294 5,675,385 6,049,253 6,235,612 9,182,186 9,177,842 9,344,309 10,287,477 10,154,033 10,016,692 10,499,396 11,019, DEBT SECURITIES ISSUED (NET) 16. BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR 111, , ,123 1,313,801 1,351,710 1,869,818 2,434,862 2,726,243 3,391,650 3,723,371 2,934,627 3,284,101 3,033,242 2,570,975 2,859,944 3,244,418 2,688,843 3,047,692 3,414,119 3,660,614 3,862,353 3,372,623 3,682,852 3,935,228 3,518,428 3,843, FUNDS ALLOCATED 17. ERTELENMİŞ VERGİLER ,239 3,312 4,979 4,435 5,736 10,202 1,643 10,772 10, ,147 3,723 17,626 15,813 18,870 1,752 1,752 2,010 3, DEFERRED TAXES 18. MUHTELİF BORÇLAR 1,003,251 1,276,278 2,231,048 1,194,019 1,406,862 1,728,199 2,166,875 2,804,308 3,753,669 4,170,423 4,091,331 4,288,071 4,658,665 4,062,287 4,034,519 4,101,304 4,046,275 4,072,833 4,615,749 4,368,719 4,627,278 4,844,974 4,615,247 5,024,667 5,213,262 5,767, MISCELLANEOUS PAYABLES 19. ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 183, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,520 1,008, , , , , , , TRANSITORY LIABILITY ACCOUNTS 20. ÖDEME EMİRLERİ , , ,442 3,307 3,276 5,116 5,130 4,984 1,376 1,207 1,426 1,415 2,799 2,896 1,791 1, PAYMENT ORDERS 21. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR 472, , , , , ,328 25,458 6, , , , , , , , , , , , , , , ,880 16,204 15,685 15, PAYABLES TO PUBLIC SECTOR 22. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (4) ,305 1,116 1,141 1, OTHER LIABILITIES (4) 23. ÖZKAYNAKLAR 6,247,559 7,566,513 8,969,491 10,630,882 12,630,905 14,105,534 15,452,474 17,010,602 18,937,758 21,231,360 19,098,114 19,321,428 19,394,100 19,692,550 19,773,867 20,062,897 20,365,043 20,556,992 21,461,673 21,784,952 21,534,460 21,699,833 21,969,155 22,163,589 22,357,629 22,536, SHAREHOLDERS' EQUITY 23.1 Ödenmiş Sermaye 2,772,968 3,905,688 5,048,895 6,565,993 8,273,186 9,597,512 10,812,024 11,904,608 13,967,818 15,421,883 14,030,607 14,090,321 14,155,696 14,617,907 14,772,153 15,018,775 15,084,727 15,147,037 15,497,707 15,747,997 15,993,843 16,165,207 16,481,629 16,559,494 16,635,644 16,710, Paid-up Capital Sermaye (Nominal) 4,318,682 4,801,896 11,106,847 11,916,092 12,584,658 12,692,618 12,866,618 13,169,418 14,439,503 24,019,503 14,439,503 14,439,503 23,439,503 23,839,503 23,839,503 24,019,503 24,019,503 24,019,503 24,019,503 24,194,503 24,194,503 24,294,503 24,544,503 24,544,503 24,544,503 24,544, Capital (-) Sermaye Taahhütleri (Ödenmemiş Sermaye) -1,545, ,208-6,057,952-5,350,099-4,311,472-3,095,106-2,054,594-1,264, ,685-8,597, , ,182-9,283,807-9,221,596-9,067,350-9,000,728-8,934,776-8,872,466-8,521,796-8,446,506-8,200,660-8,129,296-8,062,874-7,985,009-7,908,859-7,833, (-)Unpaid Capital 23.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Inflation Adjustment for Paid-up Capital 23.3 Sermaye Yedekleri 2,527,441 2,369,102 2,263,149 2,093,774 2,020,985 1,989,886 1,892,008 2,105,934 1,780,709 1,945,709 1,739,545 1,750,612 1,756,758 1,857,990 1,876,177 1,917,941 1,916,122 1,903,646 1,949,264 1,905,910 1,886,628 1,871,667 1,842,364 1,780,235 1,737,238 1,706, Capital Reserves Hisse Senedi İhraç Primleri 1,491 72,192 1,491 21,612 21,612 21,612 21,612 21,612 21,631 54,631 21,631 21,631 21,631 21,631 21,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54,631 54, Premium Issues of Shares Hisse Senedi İptal Karları Cancellation Profits of Shares Menkul Değerler Değerleme Farkları (2) 180,363 39,711 53,868-63,929 68, ,373-3, ,591 17, ,969-23,386-12,319-8,629 92, , , , , , ,478 78,225 63,988 52,627-9,396-52,007-82, Securities Revaluation Differences (2) Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlıklar Yen.Değ.Değ. Farkları (3) 2, ,112 31,399 33,065 37,933 63,996 76,762 24,866 27,321 24,866 24,866 27,321 27,321 27,321 27,321 27,321 27,321 27,321 27,321 34,937 34,937 18,937 18,937 18,937 18, Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets (3) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 6,581 1, Bonus Shares of Participations and Subsidiaries Satış Ama.Elde Tut.ve Durd.Faal.İliş.Duran Var.Bir.Değ.Farkları (1) Acc.Rev.Diff.From Fix.Ass.Related To Discontinued Op.and Held For Sale(1) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 2,336,783 2,255,521 2,205,210 2,104,224 1,897,741 1,809,968 1,809,968 1,809,969 1,716,434 1,715,788 1,716,434 1,716,434 1,716,435 1,716,435 1,716,434 1,716,283 1,716,204 1,716, , , , , , , , , Defined Benefit Plans Re-Measurement Gains / Losses Diğer Sermaye Yedekleri , , , , , , , , Other Capital Reserves 23.4 Kar Yedekleri 447, , ,596 1,174,057 1,471,268 1,701,501 1,903,080 1,957,429 2,066,307 2,315,950 2,066,306 2,066,309 2,427,084 2,286,523 2,324,577 2,204,582 2,298,410 2,298,416 2,315,963 2,315,990 2,887,832 2,841,289 2,841,337 2,845,974 2,866,408 2,866, Profit Reserves 23.5 Kar (Zarar) 678, , , , , , ,187 1,067,458 1,140,650 1,553, , , , , , ,721 1,070,675 1,212, , , , , , ,561 1,096,466 1,230, Profit (Loss) 23.6 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) -179, , , , ,421-22,892-26,825-24,827-17,726-5,205 1,121,664 1,121, , ,445 88,795 88,878-4,891-4,876 1,533,791 1,533, , ,181 47,181 42,325 21,873 21, Profit (Loss) for the Previous Year T O P L A M 12,651,058 15,036,430 18,459,053 22,619,014 26,838,890 30,932,074 41,657,833 52,910,467 70,281,294 84,800,079 73,149,248 74,188,280 75,847,237 75,913,952 74,709,229 76,797,484 77,778,749 79,199,866 85,190,009 86,927,819 90,304,701 92,272,154 94,823,726 97,146, ,435, ,811,713 T O T A L Not: (1) 2008 Ocak ayından itibaren ilave edilmiştir. (2) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Menkul Değerler Değer Artış Fonu" kalemi, "Menkul Değerler Değerleme Farkları " olarak düzenlenmiştir. (3) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları" kalemi, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları" olarak düzenlenmiştir. (4) Yurdışı Merkez ve Şubeler hesabı " Diğer Yükümlülükler" içerisinde izlenmektedir. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi "Faiz ve Gider Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Note: (1) It is added beginning from January (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Securities Revaluation Fund" is renamed as "Securities Revaluation Differences". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Revaluation Account for Tangible and Intangible Fixed Assets" is renamed as "Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets". (4) Head Office and Branches Abroad account is followed under "Other Liabilities". (5) "Financial Derivative Liabilities" have been separated from "Interest and Expense Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January 2010.

8 MEVDUAT, KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI İLE KATILIM BANKALARI DEPOSIT MONEY, INVESTMENT AND DEVELOPMENT AND PARTICIPATION BANKS TOPLULAŞTIRILMIŞ BİLANÇOSU BANKS' AGGREGATED BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) VARLIKLAR (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. KASA 1,824,524 2,906,059 3,018,046 3,146,745 4,450,297 5,292,183 6,480,333 8,485,866 9,771,619 11,059,947 9,441,175 9,946,165 9,806,157 9,797,603 9,476,209 10,450,454 12,705,091 9,785,738 10,539,243 11,264,443 10,671,488 12,336,886 10,565,517 10,889,244 11,316,765 12,206, VAULT CASH 2. EFEKTİF DEPOSU 1,193,059 1,471,812 1,601,803 2,320,865 2,067,509 2,549,931 3,046,711 4,191,420 6,360,186 6,135,010 4,669,296 4,542,391 4,314,988 4,520,356 4,590,917 5,146,072 5,773,326 5,085,789 5,032,965 5,906,860 6,207,614 5,643,642 6,132,060 6,528,722 7,927,356 8,271, FOREIGN BANKNOTES 3. YOLDAKİ PARALAR 39,172 48,934 82,847 96,092 60,295 54,981 37,626 34,282 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , CASH IN TRANSIT 4. SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ 6,306 10,175 5,251 3,190 3,043 2,699 4,042 5,604 5,928 1,054 3,548 7, ,177 6,823 2, ,123 21, ,090 10, ,234 1,314 2, CHECKS PURCHASED 5. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER 1,702 1,860 3,478 2,074 1,470 2, , , , SECURITIES DUE 6. KIYMETLİ MADENLER (YP) (1) 60, , , ,877 1,031,980 1,359,625 3,419,800 2,515, ,124 2,496,974 2,309,592 2,774,779 2,023,657 1,405,304 1,100,402 2,275,472 2,341,708 1,970,120 3,338,778 2,827,740 3,027,612 2,665,079 2,220,964 2,988,859 1,713,827 3,228, PRECIOUS STONES (FX) (1) 7. T.C.MERKEZ BANKASI 12,440,334 16,648,247 20,847,845 37,253,296 32,711,729 34,383,192 39,371,119 28,735,709 32,411,526 39,431,235 34,261,858 32,126,024 36,563,169 31,708,684 28,366,745 31,717,107 31,353,863 30,323,760 32,837,713 35,430,644 33,486,903 37,742,894 35,468,854 37,843,238 38,961,868 42,972, CLAIMS ON CENTRAL BANK 7.1 Vadesiz Serbest Hesap 12,158,196 15,722,239 19,900,863 36,019,034 31,724,202 33,651,869 36,689,997 25,941,715 30,383,002 38,322,512 31,997,495 30,002,992 34,039,031 29,513,590 27,311,485 30,626,785 30,191,120 29,274,130 31,459,427 32,796,106 32,048,128 35,995,100 33,647,852 36,331,475 37,053,598 41,044, Sight Free Account 7.2 Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap (2) 282, , ,982 1,234, , ,323 2,681,122 2,793,994 2,028,524 1,108,723 2,264,363 2,123,032 2,524,138 2,195,094 1,055,260 1,090,322 1,162,743 1,049,630 1,378,286 2,634,538 1,438,775 1,747,794 1,821,002 1,511,763 1,908,270 1,928, Time Free and Restricted Account (2) 8. BANKALAR 32,918,026 50,278,958 50,586,648 74,790,294 65,161,712 51,699,142 66,756,573 59,325,413 69,747,912 77,674,100 78,298,456 70,997,666 69,044,562 66,269,420 65,528,809 64,827,586 74,358,414 69,370,588 79,075,211 83,796,081 94,923,270 98,217, ,761, ,685, ,461, ,812, CLAIMS ON BANKS 8.1 Yurt İçi 6,527,044 6,501,549 7,397,823 6,545,628 7,188,968 13,626,685 14,140,423 15,257,392 22,385,595 30,085,797 24,604,161 23,985,611 22,973,912 23,730,052 23,145,692 20,645,703 24,757,398 25,030,961 28,478,368 28,685,830 28,591,497 28,560,921 29,358,007 32,567,490 31,468,898 30,497, Domestic 8.2 Yurt Dışı 26,390,982 43,777,409 43,188,825 68,244,666 57,972,744 38,072,457 52,616,150 44,068,021 47,362,317 47,588,303 53,694,295 47,012,055 46,070,650 42,539,368 42,383,117 44,181,883 49,601,016 44,339,627 50,596,843 55,110,251 66,331,773 69,656,226 77,403,874 74,117,599 75,992,414 88,314, Abroad 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 5,951,300 1,901,850 2,777,750 9,945,398 12,204,926 1,087,770 1,589,863 3,463,609 2,213, ,536 2,237,758 1,677,370 1,579,095 1,691,267 1,161,057 2,461,950 2,232,924 2,337, , ,040 1,121,253 1,705,829 1,740,962 1,962,591 2,157,426 1,786, CLAIMS ON MONEY MARKET 10. KATILIM BANKALARI PARTICIPATION BANKS 11. GERÇEĞE UY.DEĞ.FARKI K/Z YANSITILAN VE SAT.HAZIR MD (1) (3) 85,462,759 96,751, ,639,445 65,612, ,393, ,137, ,476, ,779, ,420, ,584, ,023, ,449, ,290, ,532, ,636, ,067, ,115, ,701, ,094, ,588, ,165, ,952, ,833, ,605, ,424, ,682, SEC.AT FAIR VALUE THR.PROF.OR LOSS&SEC.AV.FOR SALE (1) (3) 11.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 12,987,728 15,062,747 16,400,027 13,492,512 23,444,495 27,633,679 49,490,031 36,143,461 64,314,946 72,672,062 69,694,581 70,753,242 77,072,568 67,232,626 70,434,871 63,544,072 52,340,052 67,870,652 77,859,332 83,144,572 88,024,943 91,413,040 91,431, ,071,599 88,154, ,308, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 12. GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (7) 4,281, ,514 3,387, , ,086 11,348,135 12,297,415 11,006,577 14,173,647 19,144,360 13,267,301 13,984,450 20,489,966 17,306,008 19,288,705 19,047,743 12,936,886 13,016,464 19,967,263 19,858,644 18,433,331 15,954,235 10,190,835 15,375,518 12,019,368 9,186, CLAIMS ON REVERSE REPO TRANSACTIONS (7) 13. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5) 2,525,404 5,029,872 2,736,133 11,661,091 8,859,345 15,460,466 12,113,504 10,944,702 8,790,954 7,680,686 6,412,571 6,856,835 6,391,470 12,256,471 13,546,134 15,222,807 18,384,913 14,588,151 13,898,670 16,960,261 22,352, FINANCIAL DERIVATIVE ASSETS (5) 14. KREDİLER 136,521, ,897, ,210, ,022, ,850, ,849, ,005, ,435,341 1,017,595,050 1,212,447,794 1,047,175,323 1,048,613,338 1,053,885,309 1,058,391,032 1,064,132,661 1,095,117,221 1,109,593,306 1,117,382,107 1,227,935,594 1,259,047,273 1,294,083,558 1,326,484,062 1,338,395,354 1,369,847,048 1,399,410,199 1,424,634, LOANS 15. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) 869, ,684 1,350,758 2,803,354 3,576,927 3,161,121 3,748,751 5,721,076 6,919,610 9,431,845 7,054,180 7,140,655 7,200,296 7,366,458 7,528,660 7,564,881 8,067,149 8,718,007 9,563,450 9,867,947 10,344,947 10,650,858 10,674,306 10,531,128 10,888,344 11,075, PAST-DUE LOANS (NET) 15.1 Tasfiye Olunacak Alacaklar 7,654,521 8,381,012 10,162,360 13,870,215 21,675,228 19,720,425 18,628,788 23,118,111 29,204,394 36,040,066 29,888,224 30,457,293 30,932,304 31,180,438 31,523,766 31,321,146 32,478,863 33,745,930 36,785,007 37,851,497 38,273,974 39,457,274 40,217,074 41,179,519 41,883,463 43,056, Past - Due Loans 15.2 (-)Krediler Özel Karşılıkları -6,785,353-7,508,328-8,811,602-11,066,861-18,098,301-16,559,304-14,880,037-17,397,035-22,284,784-26,608,221-22,834,044-23,316,638-23,732,008-23,813,980-23,995,106-23,756,265-24,411,714-25,027,923-27,221,557-27,983,550-27,929,027-28,806,416-29,542,768-30,648,391-30,995,119-31,980, (-) Special Reserves For Loans 16. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 1,116,568 1,132,649 1,092, , , , , ,812 1,929,109 3,052,642 2,032,721 1,999,152 2,048,843 2,123,496 2,148,606 2,238,375 2,413,007 2,499,973 3,114,496 3,241,701 3,372,404 3,554,890 3,602,892 3,704,547 3,823,455 4,033, RECEIVABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 17. ZORUNLU KARŞILIKLAR 14,959,023 17,169,405 17,240,388 14,666,446 13,437,030 21,540,563 50,209,767 98,294, ,964, ,958, ,092, ,753, ,048, ,354, ,142, ,755, ,302, ,541, ,286, ,593, ,666, ,639, ,371, ,884, ,520, ,019, REQUIRED RESERVES 18. KREDİ VE DİĞER FAİZ GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (5) (6) 10,513,482 13,420,886 15,770,957 24,680,080 23,405,801 24,351,977 24,714,059 31,289,715 26,985,118 33,879,830 30,425,389 30,667,895 27,245,083 29,826,925 31,296,442 29,971,128 30,507,465 32,140,027 38,330,431 37,309,501 36,149,429 36,939,686 37,658,493 34,311,211 36,604,844 41,954, LOANS & OTHER INT. INCOME ACCRUALS & REDISCOUNT (5) (6) 19. KANUNİ YEDEK AKÇE. KAR. DEVLET TAHVİLİ BONDS HELD AGAINST LEGAL RESERVE 20. İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORT. 11,070,784 9,128,044 10,812,248 10,281,695 12,692,562 15,304,292 16,695,527 22,389,216 23,798,912 26,690,251 23,433,181 23,356,045 23,649,129 24,286,872 24,668,009 24,652,964 25,329,342 25,063,524 27,231,093 27,859,091 27,055,912 28,169,244 28,321,342 31,945,346 31,915,452 31,372, PARTICIPATIONS AND SUBSIDIARIES 21. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER 46,947,950 46,612,492 39,141, ,595, ,629,009 90,971,609 83,174,370 65,321,396 75,722,084 61,946,649 76,790,913 72,838,327 74,937,296 72,676,377 69,683,851 70,896,188 67,123,993 64,481,402 62,300,768 59,956,656 59,562,342 59,116,840 59,690,497 58,410,732 59,212,065 60,837, SECURITIES TO BE HELD TILL MATURITY 21.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 1,416,213 5,086,212 4,919,065 20,118,683 26,794,042 17,386,135 26,965,012 17,030,068 25,103,792 22,631,796 34,588,941 29,667,811 33,079,355 25,092,992 29,258,019 25,798,215 23,955,714 26,199,655 24,763,883 23,504,380 23,589,196 24,580,651 25,157,514 25,668,702 24,019,328 29,694, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 22. SABİT DEĞERLER (NET) (4) 7,530,740 8,727,602 9,539,790 11,288,018 11,466,231 11,670,500 12,494,679 13,287,166 15,306,934 21,110,240 16,909,216 16,863,763 20,025,615 20,010,651 20,283,243 19,940,153 20,160,664 20,154,422 21,094,615 21,126,940 22,154,592 22,254,318 23,329,783 24,053,688 24,073,455 26,499, FIXED ASSETS (NET) (4) 23. ÖZEL MALİYET BEDELLERİ (NET) (4) 356, , , SPECIAL COSTS (NET) (4) 24. PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER 2,269,027 1,130,302 1,612,503 1,452,746 2,360,937 1,888,469 1,304,657 3,142,784 1,549,967 2,815,638 1,746,163 2,201,379 1,988,318 1,099,596 1,756,315 1,249,744 1,427,124 3,070,107 3,370,441 5,066,712 4,429, , , , ,594 1,361, PREPAID TAXES 25. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİF HESABI 997, ,010 1,075,874 1,226,374 1,940,401 2,162,584 1,693,395 1,906,366 1,663,605 2,188,792 1,998,423 1,872,702 1,964,275 2,016,251 2,043,335 1,980,056 1,655,505 1,779,820 1,956,003 1,847,497 1,777,209 1,574,172 1,668,534 1,739,968 1,352,492 1,640, ASSET ACCOUNT OF DEFERRED TAXES 26. AYNİYAT MEVCUDU 46,872 45,484 50,227 56,583 59,109 64,176 69,506 84,503 96,384 87, , , , ,934 93,711 92,772 93,743 97,127 85,179 87,512 91,354 90,523 98,279 96, , , OFFICE SUPPLY INVENTORY 27. TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR DOUBTFUL FEES, COMMISSION AND OTHER RECEIVABLES 28. AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR 578, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEIVABLES FROM FUTURE SALE OF ASSETS 29. MUHTELİF ALACAKLAR 1,429,905 1,252,719 1,538,308 1,632,333 2,561,947 3,533,227 4,507,914 4,819,820 7,254,769 7,707,340 8,947,828 9,049,945 7,091,749 5,691,537 5,903,092 5,944,634 8,402,627 6,236,988 9,767,064 8,027,010 9,124,750 9,491,732 9,367,243 9,228,911 9,620,088 11,315, MISCELLANEOUS RECEIVABLES 30. BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 601, ,995 3,652,434 3,705,489 3,871,434 4,812,250 5,715,132 9,337,159 10,402,878 10,706,680 10,773,508 12,621,079 12,568,425 13,596,664 14,004,090 14,339,898 14,970,366 8,869,855 11,088,907 9,096,636 12,033,502 14,070,204 9,455,802 15,104,511 14,610,642 16,576, TRANSITORY ASSET ACCOUNTS 31. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR 39,670 2,295 4,748 15,854 10,513 20,166 41,226 47,567 55,730 74,029 52,096 51,771 54,744 46,293 53,709 55,189 52,256 54,100 66,968 66,249 74,624 69,481 76,409 69,863 60,775 65, RECEIVABLES FROM PUBLIC SECTOR 32. ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER 1,836,412 1,288,860 1,048,837 1,195,851 1,621,372 1,835,240 2,208,056 2,580,191 2,903,853 3,557,535 2,847,981 2,866,067 2,978,817 3,025,517 2,988,526 3,184,215 3,162,491 3,192,906 3,507,694 3,471,163 3,565,130 3,566,383 3,597,734 3,690,738 3,750,814 3,947, ASSETS TO BE SOLD 33. DİĞER VARLIKLAR 10,842 15,331 15,209 56,851 18,462 31,281 16, , OTHER ASSETS T O P L A M 381,874, ,015, ,419, ,512, ,130, ,198,251 1,145,930,985 1,306,984,196 1,658,184,020 1,914,416,713 1,713,920,118 1,713,199,937 1,722,440,065 1,722,336,648 1,725,258,813 1,756,027,709 1,778,640,848 1,778,938,700 1,955,685,314 1,998,610,021 2,054,816,645 2,106,592,406 2,113,198,909 2,161,638,263 2,209,824,999 2,282,772,897 T O T A L Not: (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Kıymetli Maden Deposu (YP)" kalemi "Kıymetli Madenler (YP)" olarak değiştirilmiş ve daha önce menkul değerler içerisinde izlenmekte olan kıymetli madenler hesabı 2005 Aralık ayından itibaren bu kalem içerisinde sınıflandırılmıştır. (2) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, Merkez Bankası nezdindeki vadeli serbest olmayan hesaplar bu kaleme ilave edilerek ismi "Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap" olarak değiştirilmiştir. (3) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde bu kalemin ismi "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler" olarak değiştirilmiştir. (4) 2008 Ocak ayında Tek Düzen Hesap Planı'nda yapılan değişiklik paralelinde "Özel Maliyet Bedelleri (Net)" kalemi, "Sabit Değerler (Net)" içinde izlenmeye başlanmıştır. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Varlıklar" kalemi "Kredi ve Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. (6) Haziran 2013'den itibaren TDHP'da yapılan değişiklik paralelinde Katılım Bankalarına ait "Geri Satım Vaadi ile Alım İşlemlerinden Alacaklara İlişkin Gelir Reeskontları" kalemi dahil edilmeye başlanmıştır. (7) Haziran 2013'den itibaren TDHP'da yapılan değişiklik paralelinde; Katılım Bankalarına ait "Geri Satım Vaadi ile Alım İşlemlerinden Alacaklar" kalemi dahil edilmeye başlanmıştır. Note: (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Precious Stones Stock (FX)" is renamed as "Precious Stones (FX)" and beginning from December 2005 precious stones account, which was previously classified under securities, is shown under this item. (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time Restricted Accounts" on Central Bank is classified under this item and it is renamed as "Time Free and Restricted Account". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, this item is renamed as "Securities at Fair Value Through Profit or Loss and Securities Available for Sale". (4) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Special Costs (Net)" item is shown under "Fixed Assets (Net)". (5) "Financial Derivative Assets" have been separated from "Loans and Other Interest Income Accruals and Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January (6) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts of Participation Banks in June 2013; "Rediscounts From Claims on Reverse Repurchase Transactions" are included in "Loans and Other Income Accruals and Rediscounts". (7)Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts of Participation Banks in June 2013; "Claims on Reverse Repurchase Transactions" are included in "Claims on Reverse Repo Transactions". MEVDUAT, KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI İLE KATILIM BANKALARI DEPOSIT MONEY, INVESTMENT AND DEVELOPMENT AND PARTICIPATION BANKS TOPLULAŞTIRILMIŞ BİLANÇOSU BANKS' AGGREGATED BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2 (*) 3 (*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES 1. MEVDUAT 241,906, ,711, ,643, ,217, ,464, ,347, ,927, ,901, ,392,802 1,058,539, ,494, ,598, ,453, ,457, ,527, ,516,208 1,008,143, ,094,599 1,063,244,372 1,095,920,932 1,114,255,483 1,142,249,398 1,148,744,968 1,165,545,454 1,208,520,129 1,221,856, DEPOSIT 1.1 Vadesiz 51,044,929 54,675,901 59,441,031 64,595,546 81,857, ,235, ,305, ,159, ,563, ,176, ,169, ,137, ,387, ,997, ,106, ,080, ,483, ,392, ,071, ,493, ,347, ,880, ,192, ,504, ,302, ,003, Demand 1.2 Vadeli 190,861, ,035, ,202, ,621, ,606, ,111, ,621, ,741, ,829, ,362, ,325, ,460, ,066, ,459, ,420, ,435, ,659, ,702, ,173, ,427, ,908, ,368, ,552, ,041, ,217, ,852, Time 2. GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR (7) 15,069,498 19,975,933 21,018,423 34,747,371 52,633,072 48,384,487 76,797,203 56,804,662 85,694,050 98,083, ,437,523 97,818, ,454,730 91,153, ,966,378 90,219,314 76,918,314 94,931, ,821, ,330, ,278, ,187, ,095, ,256, ,937, ,998, FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS (7) 3. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 351, , , , ,556 63,878 1,765,660 68, , , ,460 2,140,944 82, , , ,270 25,460 92, , , ,563 1,781,000 1,547,569 2,525,377 69,806 2,396, PAYABLES TO MONEY MARKETS 4. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR 0 2,020 12,005 1,604 14,218 6,813 15,043 21,157 12,901 58,006 16,609 21,376 29,248 26,322 42,481 42,368 62,150 57,658 52,005 59,973 51,385 48,707 49,247 55,565 55,050 48, PAYABLES TO SECURITIES LENDING MARKETS 5. ALINAN KREDİLER 36,320,445 46,918,276 49,096,476 64,969,816 56,560,288 78,598, ,105, ,480, ,826, ,243, ,188, ,491, ,007, ,601, ,590, ,352, ,250, ,729, ,563, ,447, ,283, ,452, ,876, ,672, ,717, ,934, LOANS RECEIVED 5.1 TC Merkez Bankası 1, , ,732 3,341,804 6,802,848 13,158,583 19,295,917 15,706,451 17,514,133 18,193,463 18,957,398 18,739,745 19,240,986 19,151,197 19,719,697 18,587,876 19,083,063 19,472,229 20,501,887 20,725,574 22,012,371 22,851,597 24,552, Central Bank 5.2 Yurtiçi Bankalar 2,434,797 2,751,266 2,943,109 3,271,887 2,948,956 3,044,467 4,994,054 5,908,702 8,717,018 7,434,238 9,176,381 8,769,477 8,658,135 8,580,260 7,390,814 7,372,049 8,290,679 7,928,532 7,291,256 7,238,446 7,534,246 7,763,377 7,890,928 9,051,550 9,902,420 10,123, Domestic Banks 5.3 Yurtiçi Diğer Kuruluşlar 624, , , , , , , ,369 2,504,318 7,468,207 2,662,856 2,578,405 2,452,239 3,347,479 3,208,145 5,455,236 5,572,378 5,720,574 7,692,205 8,528,444 8,899,794 9,082,774 9,416,359 9,372,252 9,932,163 10,264, Other Domestic Institutions 5.4 Yurtdışı Bankalar 27,064,572 33,189,222 35,928,469 48,549,843 40,664,061 63,302,990 95,449, ,929, ,833, ,650, ,025, ,375, ,211, ,721, ,177, ,961, ,074, ,143, ,146, ,998, ,280, ,188, ,271, ,482, ,469, ,225, Banks Abroad 5.5 Yurtdışı Fonlar ve Diğer Kuruluşlar 6,195,354 10,319,925 9,680,026 12,504,824 11,800,421 10,967,254 13,811,376 13,974,070 24,612,931 29,394,001 25,616,678 25,254,263 24,492,260 24,995,388 26,074,234 26,323,085 26,162,197 26,217,139 29,845,844 32,599,384 36,096,560 37,916,196 37,572,597 38,753,451 42,562,074 44,768, Other Institutions and Funds Abroad 6. SERMAYE BENZERİ BORÇLAR (1) , , , ,238 4,355,464 6,576,466 10,036,002 6,901,880 6,759,926 6,585,346 6,501,921 6,417,431 9,270,584 9,285,829 9,388,988 9,433,430 10,970,754 11,334,460 11,659,366 11,586,947 11,706,513 12,070,751 12,713, SUBORDINATED DEBT (1) 7. KARŞILIKLAR 8,112,325 9,360,959 11,599,601 13,549,445 17,056,646 17,805,367 20,259,820 29,866,591 31,360,006 39,248,536 32,772,576 32,857,776 33,733,572 33,834,293 33,964,232 34,798,023 35,384,223 34,885,045 40,365,479 39,321,552 39,526,245 35,423,317 36,154,679 37,078,648 37,673,826 37,985, PROVISIONS 8. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (5) 3,240,635 4,256,030 4,347,020 7,546,157 7,380,464 11,365,020 8,460,578 8,795,642 7,273,891 6,909,522 5,954,679 5,981,857 5,986,718 11,533,329 9,938,068 11,794,465 10,826,589 10,594,847 10,055,299 9,376,595 13,485, FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (5) 9. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET) 185, , , ,353 95, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PAYABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 10 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR PAYABLES FROM FACTORING TRANSACTIONS 11. FAİZ, KAR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (5) (6) 3,125,736 4,422,115 6,510,869 8,524,193 6,127,768 3,605,746 4,959,879 5,017,818 6,110,363 7,476,584 7,060,557 7,277,106 7,501,095 7,625,580 7,902,781 7,764,391 8,324,410 8,355,134 8,579,845 8,666,975 8,668,778 8,755,385 9,287,812 8,500,699 9,054,327 9,466, INTEREST, DIVIDEND AND EXPENSE REDISCOUNTS (5) (6) 12. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU LOANS AND OTHER RECEIVABLES REVALUATION FUND 13. İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 283, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,098 1,378,672 1,571,879 1,573,258 1,684,860 1,865,930 1,902, IMPORT TRANSFER ORDERS 14. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 671, ,565 1,190,267 1,778,188 1,210,394 1,214,628 1,657,009 1,796,248 2,013,699 2,450,579 1,602,780 1,660,256 2,213,117 2,086,528 2,014,355 2,187,997 1,781,173 1,862,165 1,885,383 1,901,157 2,527,025 2,350,666 2,211,358 2,666,695 2,097,341 2,208, TAX, DUTIES, CHARGES AND PREMIUM PAYABLE 15. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) ,395 3,112,356 18,523,239 38,113,432 60,628,619 89,547,469 62,356,295 61,946,876 61,715,596 65,103,863 66,807,404 71,577,891 75,289,506 76,924,355 91,965,460 95,218,879 98,719, ,201, ,087, ,532, ,626, ,723, DEBT SECURITIES ISSUED (NET) 16. BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR 5,451,754 4,210,854 4,087,633 5,570,926 6,014,889 6,757,596 7,694,833 8,621,174 9,265,854 11,232,376 8,846,558 9,187,649 8,962,224 8,730,616 9,121,286 9,840,097 9,403,245 9,858,868 10,863,918 11,260,008 11,552,283 11,174,038 11,567,745 11,976,544 11,645,992 11,993, FUNDS ALLOCATED 17. ERTELENMİŞ VERGİLER 57,629 62,463 37,582 58, , ,255 60, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEFERRED TAXES 18. MUHTELİF BORÇLAR 6,077,133 9,228,838 11,973,124 12,378,117 14,872,891 20,297,835 24,087,366 29,085,248 36,139,669 41,977,471 37,257,014 35,190,022 37,406,675 36,413,304 37,952,454 38,857,009 39,287,253 38,734,389 41,299,015 43,367,254 46,123,846 46,636,627 46,415,353 46,853,349 50,793,171 50,489, MISCELLANEOUS PAYABLES 19. ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 1,379,067 1,451,995 6,508,307 5,395,043 5,322,891 6,788,270 8,600,463 16,617,840 16,175,812 16,811,803 15,412,671 19,558,532 20,122,819 20,531,764 17,859,956 23,291,447 24,705,495 9,957,789 14,849,081 12,356,447 16,596,285 22,382,871 11,497,396 22,379,349 21,270,142 26,452, TRANSITORY LIABILITY ACCOUNTS 20. ÖDEME EMİRLERİ 415, , , , , , , , , , , ,707 1,055, , , ,411 1,301, , , ,972 1,097,943 1,063, , , ,590 1,150, PAYMENT ORDERS 21. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR 472, , , , , ,461 27,202 7, , , , , , , , , , , , , , , ,710 16,908 16,794 16, PAYABLES TO PUBLIC SECTOR 22. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (4) 7,795,430 10,976,778 10,518,644 11,133,748 12,783,376 27,459,521 25,546,160 31,776,220 47,009,826 44,744,016 49,283,632 45,797,892 42,063,190 45,116,901 41,816,044 38,150,580 39,143,998 42,454,573 56,100,093 59,019,866 62,364,689 70,978,418 72,136,511 71,919,111 77,378,328 76,473, OTHER LIABILITIES (4) 23. ÖZKAYNAKLAR 54,198,422 58,853,549 75,343,124 84,962, ,112, ,377, ,691, ,381, ,037, ,003, ,120, ,687, ,441, ,169, ,860, ,408, ,885, ,107, ,917, ,550, ,547, ,628, ,707, ,201, ,608, ,222, SHAREHOLDERS' EQUITY 23.1 Ödenmiş Sermaye 20,848,566 26,215,865 31,613,362 39,423,892 42,492,422 47,886,604 50,442,911 54,586,290 59,276,651 64,665,558 59,339,440 59,399,154 59,664,529 60,556,740 60,707,991 62,136,413 62,202,365 62,414,675 64,741,382 64,991,672 67,737,518 68,148,882 69,339,977 69,417,842 69,493,992 69,733, Paid-up Capital Sermaye (Nominal) 22,846,895 27,436,666 37,711,292 44,793,969 46,823,872 51,001,688 52,517,483 56,013,578 60,138,314 73,283,156 60,138,314 60,138,314 69,338,314 70,168,314 70,165,319 71,307,119 71,307,119 71,307,119 73,283,156 73,458,156 75,958,156 76,298,156 77,422,829 77,422,829 77,422,829 77,587, Capital (-) Sermaye Taahhütleri (Ödenmemiş Sermaye) -1,998,329-1,220,801-6,097,930-5,370,077-4,331,450-3,115,084-2,074,572-1,427, ,663-8,617, , ,160-9,673,785-9,611,574-9,457,328-9,170,706-9,104,754-8,892,444-8,541,774-8,466,484-8,220,638-8,149,274-8,082,852-8,004,987-7,928,837-7,853, (-)Unpaid Capital 23.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Inflation Adjustment for Paid-up Capital 23.3 Sermaye Yedekleri 21,348,795 13,734,202 16,312,923 13,953,695 18,625,197 21,228,887 15,091,036 27,982,348 17,534,618 30,746,347 17,665,268 18,228,368 21,771,031 25,463,965 26,812,852 26,969,369 27,504,947 26,668,736 31,419,453 29,309,767 28,400,711 27,038,627 28,671,328 28,967,344 27,926,074 29,314, Capital Reserves Hisse Senedi İhraç Primleri 1,321,776 1,095,725 3,407,460 3,332,759 3,174,456 3,169,851 3,169,899 3,132,449 3,132,470 3,169,754 3,132,470 3,132,470 3,132,491 3,132,491 3,132,491 3,165,491 3,165,491 3,165,491 3,169,754 3,169,754 3,169,754 3,169,754 3,166,769 3,166,769 3,166,770 3,166, Premium Issues of Shares Hisse Senedi İptal Karları Cancellation Profits of Shares Menkul Değerler Değerleme Farkları (2) 4,281,632 1,634,697 2,494, ,135 4,651,679 8,030, ,117 13,053,885 3,157,084 11,760,429 2,008,558 2,571,897 2,860,241 6,539,611 7,888,035 8,089,442 8,625,098 7,792,657 12,734,700 10,706,991 9,028,296 7,402,637 8,238,232 7,857,666 6,823,608 5,838, Securities Revaluation Differences (2) Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlıklar Yen.Değ.Değ. Farkları (3) 91,812 16, ,086 1,141,902 1,218,865 1,419,782 1,878,331 2,737,629 2,373,956 7,049,429 3,652,429 3,652,229 6,906,268 6,928,876 6,929,683 6,929,560 6,929,546 6,925,751 7,018,264 6,987,107 8,095,271 8,359,842 9,161,879 9,780,228 9,778,444 12,152, Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets (3) İştirakler,Bağlı Ort.ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.Bed.siz Hisse Senetleri 135,532 47,575 69,768 81,757 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bonus Shares of Participations and Subsidiaries Satış Ama.Elde Tut.ve Durd.Faal.İliş.Duran Var.Bir.Değ.Farkları (1) Acc.Rev.Diff.From Fix.Ass.Related To Discontinued Op.and Held For Sale(1) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 15,518,043 10,939,486 9,881,212 9,702,412 9,495,930 8,487,912 8,956,472 8,936,613 8,725,266 8,619,429 8,725,969 8,725,931 8,725,937 8,716,892 8,716,548 8,637,569 8,637,506 8,637,531 3,504,920 2,148, , , , ,563 1,003, , Defined Benefit Plans Re-Measurement Gains / Losses Diğer Sermaye Yedekleri ,844,509 6,150,127 6,978,754 6,977,770 6,975,885 7,026,825 7,001,202 7,246, Other Capital Reserves 23.4 Kar Yedekleri 25,707,726 26,563,837 30,922,206 37,357,852 46,771,218 60,573,231 77,460,434 91,459, ,672, ,661, ,872, ,792, ,355, ,563, ,564, ,309, ,403, ,321, ,048, ,093, ,666, ,031, ,763, ,744, ,764, ,623, Profit Reserves 23.5 Kar (Zarar) 5,566,045 10,825,637 14,531,603 11,834,113 19,723,304 21,896,629 18,806,166 23,355,981 23,353,478 23,126,210 1,187,117 2,680,456 5,138,390 7,039,064 9,539,020 11,757,485 13,632,380 15,560,664 2,225,583 3,461,230 6,753,521 8,159,265 10,503,009 13,103,940 14,475,428 15,601, Profit (Loss) 23.6 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) -19,272,710-18,485,992-18,036,970-17,607,292-17,499,481-17,207,461-17,108,613-17,003,168-16,799,896-16,867,413 7,056,446 7,587,241-6,488,308-16,453,545-16,763,994-16,764,562-16,858,130-16,857,916 6,482,904 6,695,033-7,010,576-16,749,402-17,569,792-16,031,797-16,051,916-16,051, Profit (Loss) for the Previous Year T O P L A M 381,874, ,015, ,419, ,512, ,130, ,198,251 1,145,930,985 1,306,984,196 1,658,184,020 1,914,416,713 1,713,920,118 1,713,199,926 1,722,440,055 1,722,336,639 1,725,258,805 1,756,027,702 1,778,640,842 1,778,938,695 1,955,685,314 1,998,610,022 2,054,816,661 2,106,592,406 2,113,198,909 2,161,638,263 2,209,824,999 2,282,772,897 T O T A L Not: (1) 2008 Ocak ayından itibaren ilave edilmiştir. (2) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Menkul Değerler Değer Artış Fonu" kalemi, "Menkul Değerler Değerleme Farkları " olarak düzenlenmiştir. (3) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları" kalemi, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları" olarak düzenlenmiştir. (4) Yurdışı Merkez ve Şubeler hesabı " Diğer Yükümlülükler" içerisinde izlenmektedir. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi "Faiz, Kar Payı ve Gider Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. (6) Haziran 2013'den itibaren TDHP'da yapılan değişiklik paralelinde Katılım Bankalarına ait "Geri Alım Vaadi ile Satım İşlemleri Gider Reeskontları" kalemi dahil edilmeye başlanmıştır. (7)'Haziran 2013'den itibaren TDHP'da yapılan değişiklik paralelinde; Katılım Bankalarına ait "Geri Alım Vaadi ile Satım İşlemlerinden Sağlanan Fonlar" kalemi dahil edilmeye başlanmıştır. Note: (1) It is added beginning from January (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Securities Revaluation Fund" is renamed as "Securities Revaluation Differences". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Revaluation Account for Tangible and Intangible Fixed Assets" is renamed as "Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets". (4) Head Office and Branches Abroad account is followed under "Other Liabilities". (5) "Financial Derivative Liabilities" have been separated from "Interest, Dividend and Expense Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January (6) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts of Participation Banks in June 2013; "Rediscounts From Claims on Reverse Repurchase Transactions" are included in "Loans and Other Income Accruals and Rediscounts". (7)Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts of Participation Banks in June 2013; "Claims on Reverse Repurchase Transactions" are included in "Claims on Reverse Repo Transactions".

9 2 SEKTÖREL BİLANÇOLAR VE PARASAL DURUM 2 SECTORAL BALANCE SHEETS and MONETARY SURVEY

10 PARASAL YETKİLİLER MONETARY AUTHORITIES SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS VARLIKLAR ASSETS 1. DIŞ VARLIKLAR 72,194,863 90,980,525 90,789, ,613, ,020, ,350, ,831, ,207, ,475, ,403, ,311, ,328, ,096, ,634, ,053, ,400, ,318, ,803, ,767, ,914, ,831, ,133, ,903, ,138, ,712, ,612, FOREIGN ASSETS 1.1 Uluslararası Standartta Olan Altın (YP) 2,569,462 3,335,423 3,636,780 4,883,049 6,205,039 8,138,467 18,677,555 34,297,820 42,850,276 47,307,178 44,712,587 47,460,288 44,013,785 43,665,436 42,369,403 46,013,095 44,135,309 45,726,530 50,160,362 49,184,693 50,934,356 51,732,392 51,269,078 50,640,300 50,238,455 54,824, Gold International Standart (FX) 1.2 Konvertibl Döviz 67,781,345 85,618,499 85,392, ,384, ,476, ,794, ,199, ,121, ,752, ,895, ,498, ,838, ,092, ,091, ,847, ,512, ,357, ,142, ,278, ,279, ,188, ,607, ,858, ,639, ,476, ,570, Convertible Foreign Assets 1.3 Diğer Dış Varlıklar 1,844,056 2,026,602 1,760,407 2,345,841 2,338,966 2,417,482 2,954,045 2,787,793 3,872,434 4,200,891 4,099,909 4,029,460 3,989,664 3,877,402 3,837,223 3,874,610 3,825,289 3,934,782 4,329,406 4,450,993 4,708,715 4,793,679 4,776,696 4,858,281 4,996,908 5,217, Other Foreign Assets 2. MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR 41,730,414 35,871,872 30,713,927 21,059,558 18,440,345 12,638,755-2,412, ,982-8,799,270-8,972,191-12,126,501-10,681,619-8,973,751-5,304,881-3,470,887-5,308,704-3,354,533-5,096,400-12,037,355-14,138,092-16,496,460-17,783,384-17,330,700-18,833,541-20,267,986-25,103, CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT 2.1 Bütçe İle ilgili Kurumlar 39,701,086 34,627,924 26,003,341 27,436,782 23,450,449 19,884,605 17,077,018 13,776,407 13,365,237 13,884,883 13,483,407 13,466,105 12,842,800 13,488,929 13,564,155 13,606,067 13,550,845 14,264,953 13,814,598 14,029,117 14,433,946 14,731,900 14,012,462 13,199,515 13,584,886 13,977, Budgetary Institutions 2.11 Hazinece Çıkarılan Madeni Para 488, , , , , , ,572 1,139,325 1,290,909 1,501,555 1,297,172 1,303,885 1,315,222 1,327,226 1,339,711 1,370,925 1,404,557 1,427,310 1,516,655 1,542,752 1,585,983 1,598,628 1,621,273 1,660,782 1,709,654 1,733, Treasury Coin Issue 2.12 IMF Pozisyonu 19,742,715 15,189,093 8,354,037 13,005,616 14,265,378 11,032,769 8,266,914 4,177,374 3,143,227 3,165,854 3,350,273 3,293,144 3,233,331 3,141,118 3,082,166 3,090,416 3,026,960 3,094,730 3,189,243 3,307,336 3,410,860 3,507,810 3,482,272 3,506,095 3,604,155 3,829, IMF Position 2.13 Hazine'ye Kısa Vadeli Avans Short Term Advances to the Treasury 2.14 Devlet İç Borçlanma Senetleri 19,470,029 18,811,873 16,926,940 13,653,502 8,708,302 8,022,978 7,816,532 8,459,709 8,931,101 9,217,474 8,835,962 8,869,076 8,294,247 9,020,585 9,142,278 9,144,726 9,119,328 9,742,913 9,108,700 9,179,029 9,437,103 9,625,462 8,908,917 8,032,638 8,271,077 8,413, Government Domestic Debt Instruments 2.15 Tahkimle Aktifleştirilmiş Alacaklar Activated Claims in Accord. with Consolidation Law 2.16 Hazinedeki Diğer Alacaklar (Net) Other Claims on thetreasury (Net) 2.2 Değerleme Hesabı 2,029,328 1,243,948 4,710,587-6,377,223-5,010,104-7,245,850-19,489,213-13,655,426-22,164,507-22,857,074-25,609,908-24,147,724-21,816,551-18,793,810-17,035,042-18,914,771-16,905,378-19,361,353-25,851,952-28,167,209-30,930,406-32,515,284-31,343,162-32,033,056-33,852,872-39,080, Revaluation Account 3. MALİ OLM. KAMU GİR. ALACAKLAR CLAIMS ON NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 4. BANKALARDAN ALACAKLAR (1) 1,026,372 3,500, ,213,623 33,707,173 12,689,347 44,203,337 29,820,337 52,314,584 65,582,899 68,199,151 70,289,784 75,403,931 62,156,139 71,590,481 60,247,520 53,997,542 68,422,507 67,788,544 70,948,638 80,058,131 85,567,065 92,592,301 99,053,965 86,752, ,446, CLAIMS ON BANKS (1) 4.1 Avans ve Reeskont 1, , ,345 3,023,163 6,800,717 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, Advances and Discounts 4.11 Ticari 1, , ,345 3,023,163 6,800,717 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, Commercial 4.12 Tarımsal Agricultural 4.13 Orta Vadeli Sınai Kredileri (Bankalar) Med.Term Industrial Credits (Banks) 4.14 Tahvil Üzerine Avans Advances Against Bond Collateral 4.2 Bankalar Kanalıyla KİT lere verilen Krediler Credit to Non-Finan.Pub. Enterprises through Banks 4.3 Diğer Alacaklar 1,025,000 3,500, ,213,234 33,221,338 12,000,002 41,180,174 23,019,621 39,007,450 46,254,099 52,259,332 52,528,961 56,917,860 43,025,016 52,744,408 40,908,055 35,059,663 48,555,828 49,200,348 51,615,631 60,418,480 64,882,019 71,805,230 76,916,489 63,800,162 91,687, Other Claims 5. DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN ALACAKLAR CLAIMS ON OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS 5.1 Kalkınma ve Yatırım Bankalarından Alacaklar (1) Claims on Investment and Development Banks (1) 5.2 Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar Claims on Non-Bank Financial Institutions 6. SINIFLANDIRILAMAYAN VARLIKLAR 427, , , ,224 1,130, ,417 1,514,140 1,433,839 1,666,753 2,371,166 1,749,168 2,051,879 2,122,517 1,290,077 1,893,229 1,951,901 1,987,931 2,183,473 2,417,601 2,622,181 2,699,871 1,387,279 1,922,791 2,001,161 2,069,899 2,415, UNCLASSIFIED ASSETS T O P L A M 115,379, ,787, ,957, ,604, ,298, ,618, ,136, ,582, ,657, ,385, ,133, ,988, ,648, ,775, ,066, ,291, ,949, ,313, ,936, ,347, ,093, ,304, ,088, ,360, ,266, ,371,019 T O T A L PARASAL YETKİLİLER MONETARY AUTHORITIES SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS YÜKÜMLÜLÜKLER LIABILITIES 1. REZERV PARA (IMF Tanımı) 47,778,591 61,227,209 66,765,497 85,230,776 85,432, ,935, ,356, ,246, ,733, ,284, ,062, ,804, ,013, ,502, ,879, ,174, ,760, ,367, ,152, ,766, ,991, ,278, ,104, ,716, ,640, ,413, RESERVE MONEY (IMF Definition) 1.1 Dolaşıma Çıkan Kağıt ve Madeni Para 20,031,210 27,373,659 28,080,595 32,461,646 38,728,631 49,661,471 56,017,295 61,574,983 76,037,478 86,552,520 76,476,337 77,612,396 78,966,284 79,224,046 79,806,656 82,126,938 90,562,560 87,407,057 88,087,586 91,101,027 92,027,799 96,626,409 96,407,293 97,602, ,426, ,225, Currency and Coins in Circulation 1.11 Bankalar Dışındaki Para 18,193,450 24,439,416 25,008,370 29,271,922 34,233,281 44,346,900 49,510,884 53,069,688 66,225,434 75,393,478 66,943,206 67,543,267 69,016,894 69,246,632 70,140,522 71,491,008 77,588,336 77,382,536 77,276,770 79,544,118 81,100,442 83,988,817 85,528,222 86,433,626 89,785,505 91,656, Currency Outside Banks 1.12 Bankalardaki Para 1,837,760 2,934,243 3,072,225 3,189,724 4,495,350 5,314,571 6,506,411 8,505,295 9,812,044 11,159,042 9,533,131 10,069,129 9,949,390 9,977,414 9,666,134 10,635,930 12,974,224 10,024,521 10,810,816 11,556,909 10,927,357 12,637,592 10,879,071 11,168,992 11,640,522 12,569, Currency in Banks 1.2 Bankalar Mevduatı 27,658,824 33,750,749 38,585,462 52,635,738 46,642,796 56,142,532 91,287, ,622, ,580, ,476, ,574, ,183, ,038, ,269, ,063, ,035, ,993, ,740, ,680, ,283, ,624, ,324, ,356, ,770, ,874, ,830, Banks Deposits 1.21 Mevduat Karşılıkları 9,399,748 12,860,345 13,131,518 13,642,395 13,072,370 21,505,485 50,623, ,189, ,375, ,334, ,163, ,863, ,079, ,477, ,769, ,608, ,348, ,668, ,059, ,513, ,265, ,646, ,072, ,982, ,864, ,659, Required Reserves 1.22 Serbest Rezervler 18,259,076 20,890,404 25,453,944 38,993,343 33,570,426 34,637,047 40,663,368 28,433,090 32,205,152 39,142,383 34,411,602 33,319,428 36,959,309 31,792,332 28,293,937 31,427,490 30,645,130 30,072,516 32,621,336 35,770,337 33,358,971 37,678,117 35,284,329 37,788,741 39,010,795 43,170, Free Reserves 1.3 Vadesiz Mevduat (TL) 88, ,801 99, ,391 61, ,721 51,804 48, , ,832 11,220 9,030 8,734 9,127 9,742 11, , , , , , , , , , , Demand Deposits (TL) 1.31 Yerel Yönetimler 11,454 15,008 18,355 9,090 3,872 49,247 4, , ,966 1, Local Government Deposits 1.32 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Institutions 1.33 Mali Olmayan Kamu Girişimleri 2,828 2,716 1,399 1, ,775 1,528 6,181 5, , Non-Financial Public Enterprises 1.34 Özel Sektör ,094 1,202 2,370 2,998 3,112 4,784 5, ,065 6,178 8,198 8,654 7,655 7,402 7,125 10,003 10,353 11,213 11,949 10,771 17,502 14,327 11,320 11, Private Sector 1.35 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 73,439 84,311 78, ,332 54,557 78,604 36,001 42,258 85, ,552 1,899 1, ,642 4, , , , , , , , , , , Non-Bank Financial Institutions 2. VADELİ MEVDUAT (1) TIME DEPOSITS (1) 3. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR , , , FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 3.1 Banka Dışı Mali Kuruluşlar , , , Non-Bank Financial Institutions 4. YABANCI PARA MEVDUATI 73,180 88,145 83,198 75,772 78,760 44,122 38,571 23,949 13, ,035 14,592 14,352 14,149 13,811 13,399 8, , , , , , , , , ,932 1,043, FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS 4.1 Yerel Yönetimler Local Governments 4.2 Mali Olmayan Kamu Girişimleri 57,302 74,223 69,686 75,162 60,006 44,122 38,568 23,940 13,814 7,247 14,585 14,352 14,147 13,809 13,399 8,047 7,829 7,938 6,972 7,229 7,273 7,529 7,448 7,031 7,173 7, Non-Financial Public Enterprises 4.3 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 15,878 13,922 13, , , , , , , , , , , ,759 1,036, Non-Bank Financial Institutions 5. BLOKE MEVDUATLAR RESTRICTED DEPOSITS 6. DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER 42,263,486 39,144,535 27,941,560 34,587,496 34,701,051 29,670,375 26,979,604 17,863,743 16,160,961 10,960,459 16,848,985 16,331,558 15,784,959 15,000,407 14,480,911 14,066,587 12,757,820 11,843,645 10,449,758 10,876,426 10,765,361 10,796,318 10,907,613 10,336,689 10,502,467 10,507, FOREIGN LIABILITIES 6.1 IMF Kredileri Kullanımı 19,748,654 15,195,890 8,360,947 13,012,917 12,005,544 8,745,155 5,474,951 1,547, Use of IMF Credit 6.2 IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine) IMF Emergency Assistance (Treasury) 6.3 SDR Tahsisatı (Hazine) (3) ,533,695 2,564,228 3,130,426 2,950,014 3,524,139 3,600,846 3,755,546 3,691,695 3,624,844 3,521,782 3,455,895 3,516,533 3,445,611 3,521,354 3,626,987 3,758,975 3,874,678 3,992,417 3,954,492 4,039,342 4,148,939 4,401, SDR Allocation (Treasury) (3) 6.4 Dış Krediler 12,291 13,544 11,758 14,903 15,055 35,179 18, ,005 1,038 1, Foreign Loans 6.5 Kredi Mektuplu Döviz Mevduatı 20,884,256 22,297,642 18,635,508 20,723,600 19,406,645 17,539,030 17,366,530 12,542,011 11,320,996 5,846,583 11,671,374 11,246,307 10,783,174 10,184,886 9,508,550 9,225,389 8,500,841 7,469,257 5,542,547 5,663,664 5,585,969 5,646,378 5,404,912 5,384,533 5,153,555 4,975, Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad 6.6 Diğer Yerleşik Olmayanların Mevduatı 6,903 7,560 8,533 8,747 9,338 7,982 7,651 5,756 5,739 2,095 6,664 2,877 4,933 2,150 2,148 2,105 6,204 2,164 6, ,399 2,399 2,397 2,396 7,245 7, Other Nonresidents' Deposits 6.7 Döviz Satışı Yapılmış Akreditif Bedelleri (1) 1,537,170 1,584, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Letters of Credit (1) 6.8 Muvakkat Alacaklılar (YP) 74,211 45,838 66,077 50,510 51,099 31,447 35,980 40, , , , , , , , ,713 56, , , , , , , , , , Miscellaneous Payables (FX) 6.9 Likidite Senetleri (2) Liquidity Bills (2) 7. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI 14,807,496 20,228,196 16,626,809 16,903,247 23,217,350 15,495,208 19,408,572 18,308,099 29,153,047 24,750,665 32,300,783 34,164,062 31,333,909 23,198,115 36,938,409 24,338,763 10,308,606 31,416,815 32,172,735 28,436,083 25,233,142 31,892,424 37,686,143 38,778,197 19,140,508 45,882, CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 7.1 Genel ve Katma bütçeli İdareler Mevduatı 13,892,030 18,631,608 14,105,051 12,208,498 18,752,654 13,419,905 16,414,447 14,945,484 25,659,340 22,503,649 30,116,333 32,561,319 29,142,696 22,200,143 35,888,133 23,486,163 9,376,370 30,358,586 31,373,982 27,635,611 22,974,548 31,110,681 36,772,291 37,890,624 18,276,949 44,963, General and Annexed Budget Administ.Deposits 7.2 Genel ve Katma Büt. İd. Proje Kredileri 398, , , ,699 1,661,970 1,335,479 1,887,826 1,477,469 1,705, , , , , , , , , , , , , , , , , , Gen. Annex. Bud. Administ. Project Credits 7.3 Kamu İktisadi Kuruluşları(Kat.Büt.İdar.) Public Economic Institut.(Annexed Budget Organ.) 7.4 Resmi Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Funds 7.5 Akreditif Bedelleri Reserves for Letters of Credit (Official Ent.) 7.6 Merkezi Yönetime Diğer Yükümlülükler 42,345 38,877 39,186 51,104 64,172 98,289 75,595 88,308 1,011,692 1,558, , ,061 1,055, , , , , , , ,751 1,630, , , , , , Other Liabilities to Central Government 7.7 Bütçe Dışı Fonlar 474, ,241 1,821,398 3,690,946 2,738, ,535 1,030,704 1,796, , ,120 1,545, , , , , , , , , , , , , , , , Extrabudgetary Institutions 8. REZERV DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (2) 6,009,350 2,413,950 3,911,210 9,935,300 13,698,000 1,101, ,000 2,767, , , ,326-1,973,361-21,410 29,807 25, , , ,907 21,509 30, ,429-1,763,027-1,415,072-2,420,626 24,405-2,812, NON-RESERVE LIABILITIES (2) 9. SERMAYE VE REZERVLER 2,790,142 6,148,725 5,170,152 8,092,229 9,363,776 8,642,652 18,116,847 15,879,777 17,953,962 23,524,369 13,147,547 13,077,744 13,024,275 14,571,201 14,531,057 14,580,332 14,532,078 14,638,961 15,009,364 15,127,713 15,342,098 18,252,769 18,235,768 18,289,094 18,423,870 18,639, CAPITAL AND RESERVES 10. SINIFLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER 1,657,178 1,536,800 1,459,104 1,779,183 1,174, , , , , ,172 9,643,501 10,569,279 10,499,331 6,459,711 7,197,703 7,523,577 7,875,002 8,369,768 11,431,275 12,337,923 13,324,571 5,975,432 6,681,143 7,785,249 8,549,345 9,698, UNCLASSIFIED LIABILITIES T O P L A M 115,379, ,787, ,957, ,604, ,298, ,618, ,136, ,582, ,657, ,385, ,133, ,988, ,648, ,775, ,066, ,291, ,949, ,313, ,936, ,347, ,093, ,304, ,088, ,360, ,266, ,371,019 T O T A L Not: (1) "Vadeli Mevduat"ta izlenen Akreditif Bedelleri "Dış Yükümlülükler"e alınmıştır. (2) "TCMB Likidite Senetleri" Temmuz 2007 tarihinden itibaren ilave edilmiştir. (3) 2009 Eylül ayına kadar Sermaye ve Rezervler altında izlenmekte olan SDR Tahsisatı, bu tarihten itibaren Dış Yükümlülükler altında ayrı bir kalem olarak gösterilmeye başlanmıştır. Note: (1) Letters of Credit previously classified as "Time Deposits" are classified as "Foreign Liabilities". (2) "CBRT Liquidity Bills" are added beginning from July (3) SDR Allocation followed under Capital and Reserves until September 2009, is started to be shown as Foreign Liabilities as a seperate item since then. Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

11 MEVDUAT BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR VARLIKLAR (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. REZERVLER 28,268,945 35,610,428 38,952,714 52,536,323 46,688,024 56,215,931 90,067, ,794, ,663, ,886, ,595, ,038, ,201, ,837, ,065, ,996, ,739, ,302, ,856, ,095, ,694, ,354, ,164, ,705, ,004, ,848, RESERVES 1.1 Para 1,759,388 2,834,941 2,906,296 3,042,512 4,321,520 5,079,211 6,188,038 8,027,380 9,197,553 10,523,617 9,002,206 9,503,410 9,364,023 9,359,707 9,097,514 9,963,185 12,154,091 9,436,038 10,238,161 10,979,460 10,246,273 11,971,943 10,195,330 10,457,553 10,880,649 11,677, Currency 1.2 Merkez Bankasındaki Mevduatlar 26,509,557 32,775,487 36,046,418 49,493,811 42,366,504 51,136,720 83,879, ,766, ,466, ,363, ,592, ,535, ,837, ,477, ,967, ,033, ,585, ,866, ,618, ,115, ,448, ,382, ,969, ,248, ,123, ,170, Deposits at Central Bank 1.21 Zorunlu Karşılıklar 14,456,440 16,431,478 16,327,235 13,833,048 12,627,589 20,180,873 46,971,454 91,464, ,777, ,553, ,080, ,856, ,514, ,728, ,975, ,164, ,605, ,749, ,434, ,647, ,513, ,007, ,650, ,617, ,183, ,305, Reserve Requirement 1.22 Serbest Rezervler 12,053,117 16,344,009 19,719,159 35,652,484 29,728,672 30,916,613 34,812,235 23,857,867 28,388,828 35,707,505 29,013,019 27,348,751 30,591,937 26,419,396 24,717,897 26,761,681 26,949,484 27,033,036 30,067,972 31,323,866 29,892,462 34,269,065 32,302,530 34,596,971 35,934,878 38,859, Free Reserves 1.23 Vadeli Serbest Olmayan Hesap (1) ,279 10,243 39,234 2,095,775 2,445,052 1,299, ,527 1,499,503 1,330,405 1,730,747 1,329, , ,403 29,848 84, ,451 1,143,968 41, ,148 16,483 33,955 4,794 5, Time (Restricted) Deposits (1) DEPOSIT MONEY BANKS SECTORAL ACCOUNTS 2. MERKEZ BANKASINDAN DİĞER ALACAKLAR 5,754,380 1,324,023 1,500,996 8,195,589 9,682, ,277 1,467,773 3,064,115 2,214, ,312 2,193,323 2,760,097 1,424,792 1,116, ,381 2,082,827 2,047,496 1,871, , , , , ,681 1,136,763 1,047, , OTHER CLAIMS ON CENTRAL BANK 2.1 Swap ve Repo An.Alt.TCMB'den Al.Kre. (Net) , Net Credit from CBRT under Swap and Repo. Agr. 2.2 Diğer Alacaklar (2)(5) 5,754,380 1,324,023 1,500,996 8,195,589 9,682, ,277 1,467,773 3,054,115 2,214, ,312 2,193,323 2,760,097 1,424,792 1,116, ,381 2,082,827 2,047,496 1,871, , , , , ,681 1,136,763 1,047, , Other Claims (5) 3. DIŞ VARLIKLAR (7) 30,109,269 50,833,086 49,665,518 76,751,347 65,542,758 51,908,672 70,930,603 61,704,307 75,246,657 80,318,298 85,202,591 75,197,183 73,081,427 67,949,799 67,024,308 67,238,444 78,298,750 72,434,716 85,974,526 91,585, ,220, ,650, ,857, ,251, ,189, ,963, FOREIGN ASSETS (7) 4. GENEL YÖNETİMDEN ALACAKLAR 132,125, ,210, ,807, ,600, ,389, ,398, ,441, ,300, ,621, ,570, ,333, ,030, ,446, ,370, ,774, ,224, ,259, ,877, ,745, ,315, ,735, ,595, ,627, ,144, ,327, ,677, CLAIMS ON GENERAL GOVERNMENT 4.1 MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR (3) 131,778, ,575, ,518, ,278, ,629, ,256, ,676, ,533, ,125, ,857, ,793, ,339, ,777, ,724, ,084, ,514, ,456, ,099, ,871, ,201, ,670, ,466, ,348, ,832, ,932, ,239, CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT (3) 4.11 Bütçe ile İlgili Kurumlar 131,778, ,575, ,518, ,278, ,629, ,256, ,676, ,533, ,125, ,857, ,793, ,339, ,777, ,724, ,084, ,514, ,456, ,099, ,871, ,201, ,670, ,466, ,348, ,832, ,932, ,239, Budgetary Institutions Merkezi Yönetime Verilen Krediler 659, , , ,656 4,605 25, Loans to Central Government Merkezi Yönetimce Çıkar. Bono ve Tahviller (6) 128,550, ,799, ,936, ,004, ,470, ,563, ,635, ,655, ,858, ,380, ,277, ,451, ,070, ,637, ,405, ,285, ,066, ,218, ,786, ,565, ,664, ,888, ,644, ,205, ,264, ,044, Bonds and Bills Issued by Central Government (6) Merkezi Yönetimden Diğer Alacaklar 2,568,857 1,259,688 1,482,169 1,274,291 2,159,057 1,688,056 1,036,127 2,852,704 1,266,726 2,477,649 1,516,888 1,888,503 1,706,757 1,087,270 1,678,961 1,229,333 1,389,514 2,880,721 3,085,299 4,636,022 4,006, , , , ,725 1,195, Other Claims on Central Government 4.12 Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Bütçe Dışı Fonlardan Alacaklar Claims on Extrabudgetary Funds 4.2 YEREL YÖNETİMLERDEN ALACAKLAR 346, ,585 1,289,161 2,322,000 2,759,749 2,142,366 1,765,272 1,767,352 2,495,958 3,712,888 2,539,552 2,690,992 2,669,228 2,645,762 2,690,269 2,709,833 2,803,036 2,778,210 3,873,969 4,114,563 4,064,657 4,128,992 4,278,360 4,311,628 4,395,230 4,437, CLAIMS ON LOCAL GOVERNMENT 4.21 Krediler 346, ,824 1,289,148 2,321,986 2,759,720 2,142,332 1,765,267 1,767,342 2,495,938 3,712,727 2,539,532 2,690,966 2,669,202 2,645,736 2,690,243 2,709,807 2,802,988 2,778,162 3,873,808 4,114,402 4,064,496 4,128,831 4,278,199 4,311,467 4,395,069 4,437, Loans 4.22 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 4.23 Bonolar ve Tahviller Bonds and Bills 4.24 Diğer Alacaklar Other Claims 4.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALACAKLAR (3) CLAIMS ON SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS (3) 4.31 Krediler Loans 4.32 Diğer Alacaklar Other Claims 5. MALİ OLM. KAMU GİR. ALACAKLAR 830,923 1,326,308 1,918,279 3,983,836 2,085,836 1,351, , , , ,703 1,103,834 1,315,295 1,019,982 1,125, , ,018 1,560, , ,933 1,047,057 1,173,423 1,320,835 1,142,562 1,256,266 2,038,491 2,151, CLAIMS ON NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 5.1 Krediler 829,947 1,325,853 1,888,343 3,973,958 2,069,042 1,339, , , , ,831 1,064,085 1,271, ,998 1,112, , , , , ,011 1,043,053 1,171,240 1,318,615 1,140,056 1,253,692 2,035,911 2,148, Loans 5.2 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 5.3 Bono ve Tahviller Bonds 5.4 İştirakler Participations 5.5 Diğer Alacaklar ,936 9,878 16,794 12,305 8,294 4,342 3,971 6,872 39,749 44,030 44,984 13,409 8,168 8, ,310 7,598 4,922 4,004 2,183 2,220 2,506 2,574 2,580 2, Other Claims 6. YURTİÇİ BANKALARARASI ALACAKLAR (7) 9,573,956 5,294,841 8,195,590 3,931,793 5,245,780 20,731,241 18,297,547 18,098,472 27,071,485 38,324,726 28,382,127 28,566,708 33,299,618 32,837,838 34,879,509 31,431,718 27,996,880 28,297,882 37,486,087 37,740,491 35,485,931 35,012,634 28,360,289 37,022,660 32,959,780 31,520, DOMESTIC INTERBANK CLAIMS (7) 7 DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN ALACAKLAR 4,066,470 4,234,472 7,682,993 6,688,330 13,010,124 19,617,783 16,747,775 22,310,229 26,504,159 32,541,723 25,306,047 25,711,839 25,787,892 25,239,149 25,405,255 28,106,572 26,097,415 26,312,614 30,458,115 31,323,538 34,876,991 34,338,106 34,214,342 36,985,868 33,034,703 33,330,054 7 CLAIMS ON OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS 7.1 Kalkınma ve Yatırım Bankalarından Alacaklar Claims on Investment and Development Banks 7.2 Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar (4) 4,066,470 4,234,472 7,682,993 6,688,330 13,010,124 19,617,783 16,747,775 22,310,229 26,504,159 32,541,723 25,306,047 25,711,839 25,787,892 25,239,149 25,405,255 28,106,572 26,097,415 26,312,614 30,458,115 31,323,538 34,876,991 34,338,106 34,214,342 36,985,868 33,034,703 33,330, Claims on Non-Bank Financial Institutions (4) 7.21 Krediler 426, ,602 2,318,222 1,988,212 7,035,220 12,532,982 9,732,422 11,063,323 15,294,172 21,197,383 14,232,299 14,083,303 14,824,831 14,359,734 14,441,578 17,356,203 15,197,759 15,420,351 18,783,020 19,755,605 23,644,282 22,573,220 22,708,672 23,705,936 20,944,032 21,329, Loans 7.22 Tasfiye Olunacak Alacaklar 3,773 3,771 5,988 6,230 2,794 2,512 7,628 7,231 10,798 8,695 10,679 10,602 10,567 10,215 9,624 9,486 9,462 9,558 9,105 9,062 9,003 8,956 8,853 9,036 8,975 8, Past-Due Loans 7.23 Tahvil ve Bonolar 0 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,373 98, ,378 99,501 96, Bonds and Bills 7.24 İştirakler 3,356,100 3,371,495 4,736,482 4,090,650 5,441,267 6,296,418 6,045,064 10,183,898 10,023,227 10,292,095 9,820,911 9,957,430 9,642,470 9,757,399 9,854,308 9,710,461 9,845,435 9,826,320 10,527,065 10,541,687 10,209,929 10,719,372 10,823,939 12,567,814 11,324,582 11,146, Participations 7.25 Türev Finansal Varlıklar (7) 34,999 51,871 33, ,064 53, , , , ,183 75,758 38,080 53,607 66,946 82,234 88, , ,428 92, , , , Financial Derivative Assets (7) 7.26 Diğer Alacaklar 280, , , , , , , , , , ,382 1,331, , , , , , , , , , , , , , , Other Claims 8. ÖZEL SEKTÖRDEN ALACAKLAR 131,106, ,360, ,566, ,811, ,481, ,872, ,222, ,142, ,246,381 1,099,216, ,991, ,355, ,849, ,406, ,795, ,031,767 1,011,498,523 1,012,162,130 1,119,564,364 1,144,696,488 1,173,779,540 1,205,628,028 1,212,083,810 1,243,704,865 1,272,022,355 1,294,683, CLAIMS ON PRIVATE SECTOR 8.1 Krediler 118,799, ,287, ,649, ,234, ,453, ,146, ,704, ,597, ,458,965 1,049,131, ,824, ,749, ,182, ,980, ,328, ,625, ,620, ,901,504 1,066,940,046 1,093,915,108 1,120,533,999 1,148,149,286 1,158,815,696 1,184,233,818 1,211,962,064 1,231,632, Loans 8.2 Tasfiye Olunacak Alacaklar 7,175,337 7,817,660 9,466,631 12,736,837 20,087,524 18,137,564 16,910,916 21,085,799 26,198,030 31,955,975 26,797,043 27,321,613 27,784,726 27,981,514 28,302,328 28,172,726 28,935,520 29,585,538 32,651,590 33,559,074 33,606,856 34,582,288 35,272,806 36,158,087 36,667,241 37,702, Past-Due Loans 8.3 Tahviller 53,739 55, ,483 31,711 30,248 77,627 53,840 72,640 34,245 53,548 27,227 85,241 86, ,103 99,875 92,155 82,266 80,445 57,847 57,344 56, , , , , , Bonds 8.4 İştirakler 3,768,264 3,091,602 2,993,112 2,159,565 2,836,870 3,608,003 4,152,198 4,549,921 4,458,148 5,868,250 4,245,344 4,026,589 4,105,151 4,498,681 4,772,821 4,897,936 5,244,832 5,043,367 6,103,937 5,980,595 5,406,016 5,750,078 5,846,369 5,860,861 5,743,299 4,757, Participations 8.5 Türev Finansal Varlıklar (7) 602,272 1,177, ,556 3,139, ,415 4,323,419 3,360,150 2,643,386 2,245,530 1,811,279 1,492,843 1,490,963 1,285,155 1,978,282 1,541,261 1,790,312 2,491,589 1,870,070 1,722,886 2,344,465 3,677, Financial Derivative Assets (7) 8.6 Diğer Alacaklar 1,310,019 1,107,738 3,341,996 3,648,812 4,073,246 5,299,917 6,223,513 9,252,811 10,957,361 11,211,092 11,774,712 12,811,868 13,047,945 12,599,101 13,480,298 13,750,504 16,124,123 9,266,121 11,832,662 9,643,106 12,386,345 14,386,579 10,013,278 15,464,190 15,038,207 16,661, Other Claims 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR (2) CLAIMS ON MONEY MARKETS TRANSACTIONS (2) 10. SINIFLANDIRILAMAYAN VARLIKLAR (7) 23,886,423 25,222,211 28,802,597 37,179,498 38,522,857 40,167,283 42,333,496 50,053,035 45,156,939 59,718,307 49,710,022 50,741,592 51,141,960 53,998,825 55,359,033 54,223,751 55,205,602 56,683,742 65,191,194 63,785,141 63,756,249 63,808,411 66,057,218 63,354,439 64,721,586 73,890, UNCLASSIFIED ASSETS (7) T O P L A M 365,722, ,416, ,093, ,678, ,648, ,530,918 1,062,025,753 1,200,132,162 1,512,589,243 1,750,073,164 1,564,818,369 1,563,717,351 1,573,253,469 1,573,882,694 1,578,436,186 1,601,115,644 1,623,703,910 1,624,713,842 1,791,421,801 1,831,213,116 1,880,682,729 1,928,536,240 1,932,308,397 1,977,563,140 2,020,345,567 2,084,822,231 T O T A L Not: (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde Merkez Bankası nezdindeki "Vadeli Serbest Olmayan Hesap" kalemi eklenmiştir. (2) "Para Piyasalarından Alacaklar" kalemi 2005 Aralık ayından itibaren "Merkez Bankası'ndan Diğer Alacaklar" kalemi içinde sınıflandırılmaktadır. (3) 2007 Ocak ayına kadar "Merkezi Yönetimden Alacaklar" içerisinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumları'ndan Alacaklar" bu tarihten itibaren ayrı bir başlık altında izlenmektedir. (4) "Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar" kalemi finansal işlem türlerine göre detaylandırılmıştır. (5) "TCMB Likidite Senetleri" Temmuz 2007 tarihinden itibaren ilave edilmiştir. (6) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen "Gelire Endeksli Senetler", Ocak 2009 tarihinden itibaren bu kalem içerisinde izlenmeye başlanmıştır. (7) "Sınıflandırılamayan Varlıklar" içerisinde yer alan "Türev Finansal Varlıklar" kalemi 2010 Ocak ayından itibaren ilgili sektörlere dağıtılmıştır. Note: (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time (Restricted) Deposits" on Central Bank item is added. (2) Beginning from December 2005, "Claims on Money Markets Transactions" is classified under "Other Claims on Central Bank". (3) "Claims on Social Security Institutions", previously classified in "Claims on Central Government" is shown as a seperate item beginning from January (4) The breakdown of "Claims on Non-Bank Financial Institutions" according to the type of financial transaction is available. (5) "CBRT Liquidity Bills" are added beginning from July (6) "Revenue Indexed Bonds" issued by Undersecretariat of Treasury have been followed under this item beginning from January (7) "Financial Derivative Assets" which were followed under "Unclassified Assets", have been distributed to related sectors beginning from January MEVDUAT BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES DEPOSIT MONEY BANKS SECTORAL ACCOUNTS 1. VADESİZ MEVDUAT 24,222,857 23,359,598 28,112,689 31,032,704 41,556,852 55,272,281 60,444,906 68,597,410 91,021, ,896,505 84,820,256 83,143,297 83,565,164 83,948,101 83,775,383 90,864,755 93,286,990 91,940,654 96,236, ,520, ,422, ,170, ,507, ,438, ,415, ,800, DEMAND DEPOSITS 1.1 Yerel Yönetimler 968,096 1,231, ,743 1,080,144 1,329,759 2,279,151 2,474,490 2,387,901 2,850,981 2,431,315 2,275,052 2,101,182 1,749,518 2,091,291 2,218,790 2,502,072 2,131,686 2,103,930 1,915,931 2,062,693 2,175,573 2,169,797 2,387,991 2,328,850 2,207,703 2,216, Local Government 1.2 Sosyal Güvenlik Kurumları 800,748 1,241,197 2,445,784 2,697,423 3,897,038 4,362,844 2,962,483 6,053,430 7,661,237 8,484,063 7,504,137 7,821,931 6,748,316 7,945,916 3,719,348 7,550,165 6,346,477 3,254,561 4,440,468 4,766,614 7,063,451 7,731,937 3,192,362 7,489,794 8,041,478 7,828, Social Security Institutions 1.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri (5) (6) 2,145,483 1,225,000 1,421,441 1,192,253 1,534,448 1,374,027 1,274,542 1,118,999 1,195, ,352 1,057,761 1,200,542 1,319,901 1,148, ,586 1,048,661 1,238,872 1,050, , , , , , , , , Non-Financial Public Enterprises (5) (6) 1.4 Özel Sektör 19,423,530 19,216,698 23,031,650 25,607,704 34,491,193 47,025,355 53,504,717 58,630,423 78,776,823 88,952,896 73,501,010 71,574,009 73,129,881 72,267,001 76,333,899 79,184,674 83,122,921 84,959,069 88,731,784 93,540,927 91,089,023 93,188,169 97,781,220 94,507,999 97,121,062 98,643, Private Sector 1.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 885, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Non-Bank Financial Institutions 2. VADELİ MEVDUAT (1) 116,645, ,862, ,872, ,682, ,380, ,084, ,687, ,495, ,989, ,200, ,743, ,583, ,497, ,351, ,808, ,649, ,836, ,004, ,117, ,176, ,038, ,810, ,772, ,076, ,783, ,753, TIME DEPOSITS (1) 2.1 Yerel Yönetimler (6) 2,312,185 2,385,617 2,596,003 3,160,598 3,439,926 5,323,090 8,634,473 9,948,741 9,890,009 6,540,192 10,244,321 9,638,234 6,364,042 6,546,657 6,758,077 7,090,995 6,994,349 7,634,177 7,235,587 7,900,749 8,221,606 8,507,487 8,726,325 9,115,503 9,084,304 8,992, Local Government (6) 2.2 Sosyal Güvenlik Kurumları 745,396 1,151,496 1,809,488 3,042,618 2,454,251 1,814,773 2,109,877 2,424,312 6,671,710 7,990,830 6,213,603 6,407,151 6,745,778 7,468,567 6,292,729 7,082,484 7,643,597 7,235,652 7,829,045 6,820,302 7,049,253 6,789,474 7,466,669 6,455,745 7,878,620 5,977, Social Security Institutions 2.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri (5) (6) 5,360,888 4,672,787 5,223,890 6,135,132 7,857,540 8,712,139 9,429,064 9,723,195 12,530,540 10,430,352 10,639,222 10,825,808 10,660,727 10,838,178 12,402,879 11,964,745 11,881,363 9,624,586 10,595,039 11,504,146 12,453,496 11,197,892 11,935,292 11,424,721 9,831,087 10,900, Non-Financial Public Enterprises (5) (6) 2.4 Özel Sektör 105,497, ,330, ,264, ,223, ,482, ,719, ,555, ,890, ,004, ,066, ,584, ,855, ,479, ,866, ,634, ,698, ,895, ,730, ,578, ,346, ,171, ,643, ,176, ,000, ,597, ,674, Private Sector 2.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 2,729,725 4,322,593 4,978,552 8,119,786 9,145,347 14,515,146 11,959,107 19,508,569 23,892,751 30,172,311 22,062,649 22,856,505 23,247,213 24,631,613 25,720,046 27,813,137 28,421,821 27,779,731 30,879,714 32,605,390 36,142,324 36,671,710 31,467,612 32,080,071 30,391,938 31,208, Non-Bank Financial Institutions 3. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR 2,487,852 2,770,621 2,920,328 2,839,073 2,736,019 3,740,953 3,309,191 3,348,965 5,769,604 5,368,772 9,283,914 7,084,006 6,927,712 7,690,709 6,189,453 6,385,444 5,081,792 8,257,687 8,008,735 7,759,929 6,156,843 5,731,086 6,193,471 5,845,253 5,917,443 5,297, FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 3.1 Yerel Yönetimler 36, ,164 29,030 22,638 2,926 4,986 29,183 28,819 23,363 4,744 18,488 18,906 27,734 6,154 9,874 8,928 8,809 7,424 25,557 11,605 18,349 10,525 13,130 9,806 11,226 14, Local Government 3.2 Sosyal Güvenlik Kurumları ,172 52,688 10, , , , ,257 1,257 1, , Social Security Institutions 3.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri 215, ,498 5,358 34,366 1,390 3,066 2,537 61, , , , , ,727 89,587 10,151 85,842 2,147, , ,342 79,387 69,056 2,006 3, , , Non-Financial Public Enterprises 3.4 Özel Sektör 709, ,712 1,419,324 1,035, , , , , , ,772 3,098,389 2,273,660 1,266,667 1,804, , , ,127 1,081,381 1,070,697 1,419, , , , , , , Private Sector 3.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 1,526,227 1,280,247 1,453,444 1,694,166 1,961,857 2,887,229 2,883,747 2,716,083 5,185,104 4,543,532 5,069,164 4,262,833 5,051,506 5,252,498 5,523,739 5,753,562 4,342,541 4,502,775 6,137,941 5,583,262 5,375,197 4,809,216 5,563,077 5,178,367 4,396,648 4,149, Non-Bank Financial Institutions 4. YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI (1) 75,808, ,230, ,503, ,342, ,656, ,460, ,544, ,354, ,598, ,338, ,170, ,872, ,271, ,929, ,638, ,874, ,395, ,237, ,543, ,476, ,305, ,105, ,932, ,177, ,161, ,550, RESIDENTS' FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS (1) 5. MEVDUAT SERTİFİKALARI CERTIFICATES OF DEPOSITS 6. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER ,646 9,565,453 18,749,583 24,018,474 26,014,573 23,087,776 24,335,033 24,052,350 24,402,587 24,482,596 24,673,248 24,492,417 25,325,944 25,566,564 26,455,987 26,264,134 25,938,280 26,297,764 26,012,871 26,175,647 26,159, DEBT SECURITIES ISSUED 6.1 Özel Sektör (3) ,646 9,565,453 18,749,583 24,018,474 26,014,573 23,087,776 24,335,033 24,052,350 24,402,587 24,482,596 24,673,248 24,492,417 25,325,944 25,566,564 26,455,987 26,264,134 25,938,280 26,297,764 26,012,871 26,175,647 26,159, Private Sector (3) 7. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 168, , , ,208 95, , , , , , , , , , , ,443 96,635 91, , , , , , , , , PAYABLES FROM FINANCIAL LEASING TRANSACT. 7.1 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 168, , , ,208 95, , , , , , , , , , , ,443 96,635 91, , , , , , , , , Non-Bank Financial Institutions 8. DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER (4) 44,933,541 60,073,430 58,981,636 77,579,385 73,325, ,675, ,777, ,512, ,204, ,982, ,886, ,748, ,733, ,932, ,291, ,329, ,684, ,171, ,792, ,592, ,524, ,734, ,202, ,194, ,312, ,586, FOREIGN LIABILITIES (4) 9. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI 14,998,296 13,126,136 14,561,853 14,010,366 16,427,793 21,294,922 25,020,618 31,461,846 31,689,794 35,662,838 34,041,874 34,919,161 33,998,114 38,821,379 32,480,863 36,594,306 42,741,842 31,597,275 38,841,322 49,338,631 40,803,029 41,363,784 41,686,100 40,285,403 54,458,705 42,054, CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 9.1 Bütçeye Ait Hesaplar 8,556,856 7,794,710 7,599,379 8,257,598 10,598,059 14,229,006 18,293,967 19,827,568 22,862,883 23,245,727 26,066,698 25,788,707 26,746,611 31,367,321 22,613,697 29,008,388 34,281,859 21,877,582 26,403,678 36,910,663 29,118,871 29,621,949 29,035,876 28,160,296 41,766,080 28,416, Deposits of Budgetary Funds 9.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Institutions 9.3 Bütçe Dışı Fon Hesapları (5) 6,441,440 5,331,426 6,962,474 5,752,768 5,829,734 7,065,916 6,726,651 11,634,278 8,826,911 12,417,111 7,975,176 9,130,454 7,251,503 7,454,058 9,867,166 7,585,918 8,459,983 9,719,693 12,437,644 12,427,968 11,684,158 11,741,835 12,650,224 12,125,107 12,692,625 13,637, Deposits of Extrabudgetary Funds (5) 10. TCMB'YE YÜKÜMLÜLÜKLER 1,115,610 3,567,300 73,440 20,175,647 32,827,200 11,612,631 39,509,499 21,470,225 34,799,455 44,203,905 51,125,057 50,476,947 53,931,968 40,655,679 49,945,071 39,078,667 33,494,011 46,413,884 46,534,117 49,174,058 58,051,885 62,284,778 68,548,832 73,726,711 61,863,828 89,501, LIABILITIES TO CENTRAL BANK 10.1 Bankalar Mevduatı , , ,615, ,001 12, , Interbank Deposits 10.2 Alınan Krediler , ,203 85,674 93,597 43,891 40,951 18,977 13,705 7, Loans 10.3 Muhtelif Borçlar 90,495 67,299 73, , Miscellaneous Payables 10.4 Alacaklı Geçici Hesaplar Transitory Liability Accounts 10.5 Repo Anlaşmalarından Kaynaklanan Menkul Kıymet Borçları 1,025,000 3,500, ,748,703 32,608,330 11,612,556 37,893,837 21,470,218 34,799,444 44,148,636 51,125,042 50,476,935 53,931,902 40,655,660 49,945,067 39,078,414 33,481,819 46,401,648 46,476,499 49,088,014 57,957,786 62,239,629 68,507,242 73,707,174 61,849,672 89,044, Securities Payable ( Repurchase Aggreements) 11. YURTİÇİ BANKALARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER 18,614,835 21,323,762 26,460,235 19,911,462 23,396,509 43,288,345 44,236,536 38,935,204 46,228,463 58,394,945 46,676,013 48,390,458 51,800,692 49,196,075 51,939,398 49,080,404 45,010,108 45,850,488 58,450,162 59,581,553 57,203,204 57,498,399 51,598,301 61,821,947 56,476,831 56,986, DOMESTIC INTERBANK LIABILITIES 11.1 Bankalara Yükümlülükler (3) 12,334,677 9,363,000 13,084,742 9,384,677 9,271,153 26,672,165 31,123,837 30,671,396 42,069,656 54,607,435 41,476,466 44,177,104 47,663,991 45,269,205 47,454,403 44,495,310 40,679,645 41,592,601 54,055,304 54,913,497 53,010,713 52,622,011 46,089,722 56,422,534 51,013,576 51,869, Liabilities to Banks (3) 11.2 Para Piyasası Fonlarına (B-TİPİ LİKİT) Yükümlülükler 6,280,158 11,960,762 13,375,493 10,526,785 14,125,356 16,616,180 13,112,699 8,263,808 4,158,807 3,787,510 5,199,547 4,213,354 4,136,701 3,926,870 4,484,995 4,585,094 4,330,463 4,257,887 4,394,858 4,668,056 4,192,491 4,876,388 5,508,579 5,399,413 5,463,255 5,116, Liabilities to Money Market Funds (B Type Liquid Funds) 12. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (4) , , ,447 1,239,263 1,191,886 2,147,473 1,510,544 1,603,470 1,374,082 1,404,339 1,011,304 1,044,838 1,133,839 1,894,956 1,996,688 2,538,874 2,221,844 2,522,389 2,257,829 2,264,604 2,910, FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (4) 12.1 Özel Sektör , , ,138 1,067,150 1,064,154 1,937,621 1,368,956 1,452,670 1,247,720 1,277, , , ,625 1,769,583 1,782,190 2,280,989 2,045,629 2,224,302 2,000,779 2,053,122 2,630, Private Sector 12.2 Banka Dışı Mali Kuruluşlar ,324 53,013 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Non-Bank Financial Institutions 13. PARA PİYASALARINA BORÇLAR PAYABLES TO MONEY MARKETS 14. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASALARINA BORÇLAR 0 2,020 12,005 1,604 14,218 6,813 15,043 21,157 12,901 58,006 16,609 21,376 29,248 26,322 42,481 42,368 62,150 57,658 52,005 59,973 51,385 48,707 49,247 55,565 55,050 48, PAYABLES TO SECURITIES LENDING MARKETS 15. ÖZKAYNAKLAR (2) 61,263,819 65,767,897 83,405,202 93,751, ,100, ,957, ,501, ,897, ,720, ,884, ,447, ,302, ,066, ,606, ,438, ,108, ,500, ,562, ,171, ,035, ,175, ,115, ,656, ,764, ,771, ,257, SHAREHOLDERS' EQUITY (2) 16. SINIFLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER 5,462,222 7,063,888 9,835,281 12,133,944 9,131,495 6,906,640 10,521,312 15,799,768 20,157,500 26,734,822 21,235,859 21,201,095 22,658,324 21,838,566 21,889,677 25,322,118 25,975,554 25,068,241 27,062,093 28,899,422 32,006,875 32,381,128 31,213,325 31,784,193 32,566,537 34,790, UNCLASSIFIED LIABILITIES T O P L A M 365,722, ,416, ,093, ,678, ,648, ,530,918 1,062,025,753 1,200,132,162 1,512,589,243 1,750,073,164 1,564,818,369 1,563,717,351 1,573,253,469 1,573,882,694 1,578,436,186 1,601,115,644 1,623,703,910 1,624,713,842 1,791,421,801 1,831,213,116 1,880,682,729 1,928,536,240 1,932,308,397 1,977,563,140 2,020,345,567 2,084,822,231 T O T A L Not: (1) Vadeli mevduatlar, mevduatın yanında Bankalar Kanununda mevduat olarak tanımlanmayan muhtelif alacaklar ve alacaklı geçici hesaplar gibi banka yükümlülüklerini de içermektedir. Bu nedenle kurumsal sektörlere göre banka hesaplarındaki mevduat tanımına giren rakamlar resmen açıklanan mevduat rakamlarından farklıdır. (2) Mevduat Bankaları Bilançosu'nda (Tek Düzen Hesap Planı'na Göre) yer alan "Özkaynaklar"a ek olarak varlık ve yükümlülüklerdeki "Karşılıklar" kalemi kapsanmaktadır. (3) 2010 yılı Aralık ayına kadar İhraç Edilen Menkul Kıymetler içerisinde gösterilen ve bankalarca Türk Lirası üzerinden yurtiçinde ihraç edilmiş menkul kıymetlere ilişkin yükümlülüklerin bu tarihten itibaren sektörel ayrımı yapılmıştır. (4) "Sınıflandırılamayan Yükümlülükler" içerisinde yer alan "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi 2010 Ocak ayından itibaren ilgili sektörlere dağıtılmıştır. (5) 2014 yılı Ekim ayına kadar "Mali Olmayan Kamu Girişimleri" içerisinde sınıflandırılan "Döner Sermayeli Kuruluşlar" bu tarihten itibaren "Merkezi Yönetim / Bütçe Dışı Fonlar" içerisinde sınıflandırılmaya başlamıştır. (6) 2014 yılı Ekim ayına kadar "Yerel Yönetimler" içerisinde sınıflandırılan "Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlar" bu tarihten itibaren "Mali Olmayan Kamu Girişimleri" içerisinde sınıflandırılmaya başlamıştır. Note: Data are inflation adjusted beginning from July 2002 to December (1) Time deposits also comprise bank liabilities such as miscellaneous receivables and transitory liability accounts which are not defined as deposits in the Banks Act. Therefore, deposit figures of the bank accounts with respect to institutional sectors are different from those officially declared. (2) In addition to "Shareholders' Equity" item in the Deposit Money Banks' Balance Sheet (According to the Uniform Chart of Accounts), "Provisions" shown in assets and liabilities are also covered. (3) Liabilities classified under Debt Securities Issued in domestic market in Turkish Lira until December 2010, are classified according to holder sector since then. (4) "Financial Derivative Liabilities" which were followed under "Unclassified Liabilities", have been distributed to related sectors beginning from January (5) "Revolving Fund Administrations" classified in Nonfinancial Public Enterprises until October 2014 are classified in "Central Government / Extrabudgetary Funds" since then. (6) "Affiliated Companies of Metropolitan Municipalities" classified in Local Government until October 2014 are classified in "Nonfinancial Public Enterprises" since then.

12 KATILIM BANKALARI PARTICIPATION BANKS SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS VARLIKLAR (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. REZERVLER 891,170 1,031,642 2,061,858 2,343,231 3,688,101 4,640,520 5,231,505 8,472,372 13,213,696 14,356,585 13,351,025 13,094,817 13,499,094 13,305,201 13,197,058 15,130,779 14,723,465 13,422,400 14,620,106 14,971,930 15,733,911 15,952,143 15,929,170 14,603,505 15,391,893 16,857, RESERVES 1.1 Para 77,951 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Currency 1.2 Merkez Bankasındaki Mevduatlar 813, ,887 1,896,605 2,196,709 3,515,183 4,406,937 4,910,097 7,996,694 12,601,154 13,723,220 12,822,255 12,531,021 12,915,650 12,689,462 12,629,881 14,461,641 13,906,567 12,835,886 14,049,026 14,396,395 15,054,652 15,288,262 15,247,212 13,894,562 14,637,260 15,967, Deposits at Central Bank 1.21 Zorunlu Karşılıklar 436, , , , ,272 1,131,382 2,839,392 6,198,910 10,198,552 10,323,010 9,450,570 9,332,831 8,938,971 9,035,679 9,557,776 9,926,094 9,904,589 9,892,376 11,617,957 11,786,181 11,769,509 12,197,907 12,318,484 10,897,402 11,901,371 12,260, Reserve Requirement 1.22 Serbest Rezervler 377, ,281 1,108,192 1,521,820 2,834,911 3,275,555 2,070,705 1,797,784 2,401,064 3,400,210 3,371,685 3,198,190 3,976,679 3,653,783 3,072,105 4,535,546 3,855,545 2,943,510 2,431,069 2,610,214 3,285,143 3,090,355 2,928,728 2,997,160 2,735,889 3,707, Free Reserves 1.23 Vadeli Serbest Olmayan Hesap , , Time (Restricted) Deposits 2. MERKEZ BANKASINDAN DİĞER ALACAKLAR OTHER CLAIMS ON CENTRAL BANK 2.1 Geri Satım Vaadi ile Alım İşlemlerinden Alacaklar Claims on Reverse Repurchase Transactions 3. DIŞ VARLIKLAR (2) 857,350 1,433,036 1,222,784 1,831,974 2,499,156 1,558,427 2,076,337 3,030,592 4,422,241 4,554,186 4,688,572 4,626,846 4,176,972 4,328,642 3,676,348 5,655,227 4,721,765 4,252,771 4,411,672 4,778,733 4,655,906 4,679,536 5,142,195 6,522,427 6,823,903 6,635, FOREIGN ASSETS (2) 4. GENEL YÖNETİMDEN ALACAKLAR 7,396 23,681 66,396 99,273 1,181,162 1,539,746 1,762,536 2,590,756 4,570,843 5,018,322 4,806,432 5,481,737 5,450,022 5,506,081 5,520,880 5,667,713 5,797,484 5,858,498 5,071,953 5,249,595 5,338,300 5,100,401 5,748,464 5,586,823 5,631,580 5,500, CLAIMS ON GENERAL GOVERNMENT 4.1 MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR 7,396 23,681 61,395 99,039 1,138,351 1,538,196 1,761,342 2,590,123 4,473,953 4,899,526 4,712,958 5,392,441 5,281,718 5,341,851 5,363,780 5,517,881 5,655,106 5,723,595 4,960,850 5,146,261 5,242,963 5,013,025 5,669,133 5,515,662 5,569,522 5,446, CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT 4.11 Bütçe ile İlgili Kurumlar 7,396 23,681 61,395 99,039 1,138,351 1,538,196 1,761,339 2,590,120 4,473,950 4,899,523 4,712,955 5,392,438 5,281,715 5,341,848 5,363,777 5,517,878 5,655,103 5,723,592 4,960,847 5,146,258 5,242,960 5,013,022 5,669,130 5,515,659 5,569,519 5,446, Budgetary Institutions Merkezi Yönetimden Diğer Alacaklar (1) 7,396 23,681 61,395 99,039 1,138,351 1,538,196 1,761,339 2,590,120 4,473,950 4,899,523 4,712,955 5,392,438 5,281,715 5,341,848 5,363,777 5,517,878 5,655,103 5,723,592 4,960,847 5,146,258 5,242,960 5,013,022 5,669,130 5,515,659 5,569,519 5,446, Other Claims on Central Government (1) 4.12 Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Bütçe Dışı Fonlardan Alacaklar Claims on Extrabudgetary Funds 4.2 YEREL YÖNETİMLERDEN ALACAKLAR 0 0 5, ,811 1,550 1, , ,796 93,474 89, , , , , , , , ,334 95,337 87,376 79,331 71,161 62,058 53, CLAIMS ON LOCAL GOVERNMENT 4.21 Krediler 0 0 5, ,811 1,550 1, , ,796 93,421 89, , , , , , , , ,334 95,337 87,376 79,331 71,161 62,058 53, Loans 4.22 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 5. MALİ OLM. KAMU GİR. ALACAKLAR , , ,267 66,532 66,520 37,489 19, CLAIMS ON NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 5.1 Krediler , , ,908 66,175 66,175 37,141 19, Loans 5.2 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 5.3 İştirakler Participations 5.4 Diğer Alacaklar Other Claims 6. YURTİÇİ BANKALARARASI ALACAKLAR (2) 295, , ,259 1,474,202 1,010,854 1,336,331 1,952,538 1,720,296 3,222,956 3,725,962 2,332,200 2,926,761 2,877,533 2,491,787 3,104,187 2,768,253 2,961,872 3,336,262 3,230,654 3,292,783 3,338,167 3,388,622 3,807,065 4,589,826 4,694,485 4,364, DOMESTIC INTERBANK CLAIMS (2) 7. BANKA DIŞI MALİ KURULUŞLARDAN ALACAKLAR 25,768 21, , , , , ,274 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , CLAIMS ON NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS 7.1 Krediler 3, ,977 73,015 72,336 72, ,407 7,748 6,682 7,301 7,216 6,801 7,242 6,983 5,715 5,402 5,135 8,050 7,551 8,309 7,815 7,785 7,288 6,815 6, Loans 7.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Financial Leasing Transactions 7.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 7.4 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 1, ,231 12,355 9,727 49,702 48,858 56,618 49,090 48,482 46,574 45,057 46,628 43,587 45,343 57,588 60,734 65,676 63,472 57,441 57,797 59,284 62, Mutual Fund Shares 7.5 İştirakler 20,682 19,846 36,002 67,260 94, , ,351 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Participations 7.6 Türev Finansal Varlıklar (2) Financial Derivative Assets (2) 7.7 Diğer Alacaklar , , , , Other Claims 8. ÖZEL SEKTÖRDEN ALACAKLAR 7,617,089 10,468,836 14,425,256 17,926,318 23,655,077 31,992,379 39,803,341 50,247,090 65,482,587 69,879,245 65,373,613 64,651,371 63,882,216 64,488,477 64,463,996 65,920,219 67,021,497 66,759,649 70,260,882 71,149,378 73,140,158 75,606,199 75,738,597 76,753,168 76,905,462 78,545, CLAIMS ON PRIVATE SECTOR 8.1 Krediler 6,431,960 9,172,119 12,802,493 16,212,554 21,630,268 30,086,941 37,427,810 46,870,003 60,312,864 62,634,255 59,824,185 59,029,804 58,176,142 58,614,620 58,909,045 60,055,830 60,644,226 60,388,724 62,886,156 63,661,421 64,918,982 66,768,703 67,297,624 67,396,257 67,578,198 68,075, Loans 8.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 814, , , , , , , ,639 1,874,160 2,937,669 1,980,404 1,947,931 2,001,936 2,073,768 2,099,930 2,194,321 2,367,517 2,454,130 2,995,383 3,120,060 3,247,885 3,409,157 3,466,022 3,565,742 3,672,505 3,841, Financial Leasing Transactions 8.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar 311, , , ,768 1,181,640 1,105,635 1,209,617 1,491,803 2,190,585 3,143,735 2,261,800 2,316,332 2,323,773 2,362,189 2,377,671 2,268,559 2,661,867 3,217,556 3,189,638 3,346,882 3,460,259 3,649,348 3,722,501 3,843,941 4,015,288 4,236, Past-Due Loans 8.4 İştirakler 31,666 81, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Participations 8.5 Türev Finansal Varlıklar (2) 26,455 77,541 30, ,294 5, ,756 85,022 69,803 60,673 53,148 44,050 22,708 20,310 15,388 12,432 25,476 31,081 32,730 39,264 51,216 94, Diğer Alacaklar 27,444 49, , , , , , , , , ,516 1,062,211 1,073,487 1,139, ,092 1,184,294 1,151, , , ,090 1,242,088 1,376, ,483 1,531,822 1,212,160 1,921, Other Claims 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR CLAIMS ON MONEY MARKETS TRANSACTIONS 10. SINIFLANDIRILAMAYAN VARLIKLAR 445, , ,205 2,280,065 2,293,091 2,765,942 5,896,508 4,959,921 6,175,349 7,992,542 7,718,713 7,322,740 6,688,375 5,730,399 5,627,520 6,240,178 5,857,242 5,936,156 8,054,574 8,352,392 8,839,544 9,161,375 8,560,433 8,854,824 8,921,108 10,541, UNCLASSIFIED ASSETS T O P L A M 10,139,948 13,896,021 19,527,920 26,095,867 34,494,404 44,020,966 56,863,039 71,118,747 97,316, ,843,080 98,497,697 98,323,770 96,797,769 96,072,730 95,836, ,597, ,294,862 99,778, ,983, ,136, ,394, ,223, ,240, ,232, ,690, ,770,181 T O T A L (1) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen "Gelire Endeksli Senetler", Ocak 2009 tarihinden itibaren bu kalem içerisinde izlenmeye başlanmıştır. (2) "Sınıflandırılamayan Varlıklar" içerisinde yer alan "Türev Finansal Varlıklar" kalemi 2010 Ocak ayından itibaren ilgili sektörlere dağıtılmıştır. (1) "Revenue Indexed Bonds" issued by Undersecretariat of Treasury have been followed under this item beginning from January (2) "Financial Derivative Assets" which were followed under "Unclassified Assets", have been distributed to related sectors beginning from January KATILIM BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES PARTICIPATION BANKS SECTORAL ACCOUNTS 1. ÖZEL CARİ HESAPLAR 964,545 1,059,691 1,513,204 1,896,558 3,073,446 4,154,425 4,872,642 5,181,889 8,527,974 8,961,579 7,953,335 7,283,490 6,961,684 6,756,911 6,905,119 7,345,554 7,517,875 7,803,801 8,567,317 8,730,629 8,665,500 8,695,511 9,194,840 8,629,917 8,951,314 9,178, PRIVATE CURRENT ACCOUNTS 1.1 Yerel Yönetimler 1,963 1, , ,276 4,055 8,498 2,994 5,031 5,623 14,249 8,116 9,533 7,513 7,763 10,155 9,186 8,459 9,517 13,915 4,205 11,811 10, Local Government 1.2 Sosyal Güvenlik Kurumları 5,770 10, ,499 87,717 40, ,809 46, , ,638 85, , , , ,369 66, , ,392 53,695 46,953 34,758 68,974 81,710 31,331 78,296 71,280 85, Social Security Institutions 1.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri 3,957 5,114 6,697 8,069 8,420 5,251 14,398 16,114 26,924 13,620 27,493 18,274 15,467 16,910 12,869 14,009 11,591 20,028 13,733 10,962 11,189 12,114 8,748 16,381 8,714 10, Non-Financial Public Enterprises 1.4 Özel Sektör 952,608 1,042,723 1,400,878 1,798,147 3,021,626 4,029,074 4,799,407 4,943,576 8,287,718 8,818,955 7,714,605 7,045,679 6,719,548 6,511,861 6,778,054 7,080,336 7,279,518 7,690,504 8,464,591 8,638,721 8,527,607 8,531,911 9,084,622 8,460,063 8,815,071 9,031, Private Sector 1.5 Banka Dışı Diğer Mali Kuruluşlar ,519 2,306 2,875 3,008 12,012 25,164 33,639 34,791 37,456 29,920 44,635 33,522 39,213 41,138 36,861 31,811 31,885 37,002 49,271 60,259 56,224 70,972 44,438 40, Other Financial Institutions 2. KATILMA HESAPLARI 3,595,516 4,374,019 6,988,092 9,714,533 14,722,903 19,189,131 20,525,112 26,064,355 30,544,708 31,896,351 31,461,481 31,323,756 30,603,557 30,266,648 29,708,663 31,155,644 31,398,015 29,974,805 31,971,333 32,562,952 33,093,325 33,777,845 31,108,267 31,347,869 31,763,385 32,842, PARTICIPATION ACCOUNTS 2.1 Yerel Yönetimler , , ,000 18,617 59,554 61,427 60,855 49,166 49,473 7,027 6, Local Government 2.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Institutions 2.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri , ,616 3,609 19,175 21,118 4,256 4,344 4,824 5,409 5,927 4,611 11,961 12,941 12,490 9,801 3,232 5,195 5,228 6, Non-Financial Public Enterprises 2.4 Özel Sektör 3,586,192 4,328,632 6,858,121 9,623,344 14,641,899 19,070,271 20,388,301 25,878,390 30,279,065 31,680,766 31,213,376 31,083,904 30,400,245 30,082,113 29,478,925 30,899,681 31,147,914 29,682,275 31,710,138 31,633,000 32,319,850 32,998,407 30,326,321 30,598,575 31,040,509 32,271, Private Sector 2.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 9,324 45, ,968 91,178 81, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Non-Bank Financial Institutions 3. YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA FONU 3,731,211 5,725,861 6,741,387 7,727,866 9,604,853 10,838,211 14,941,177 18,642,923 22,659,264 24,090,576 23,043,859 22,833,038 22,289,447 22,877,049 23,763,010 24,526,142 24,030,739 23,391,870 23,695,453 23,628,682 24,692,122 25,624,923 26,971,475 29,916,775 30,046,175 31,091, RESIDENTS' FOREIGN EXCHANGE FUND 4. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER DEBT SECURITIES ISSUED 5. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 2,899 6,234 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PAYABLES FROM LEASING TRANSACTIONS 5.1 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 2,899 6,234 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Non-Bank Financial Institutions 6. DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER (1) 398, , ,450 1,704,085 1,014,121 2,442,068 7,092,709 9,918,167 17,770,217 18,363,912 18,714,685 18,516,381 17,758,798 16,196,173 15,771,953 16,643,747 16,429,243 16,564,135 18,046,808 18,728,229 19,689,167 20,479,340 20,654,552 19,052,395 19,700,926 20,344, FOREIGN LIABILITIES (1) 7. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI 91,907 48,901 74,638 47,345 2,263 5,980 10,202 33,165 24,844 34, ,677 31,477 87, ,423 38, , ,359 76, , ,279 73,430 69,804 49, , , , CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 7.1 Bütçeye Ait Hesaplar 91,907 48,901 74,635 47,338 2,255 5,976 10,194 32,831 24,838 33, ,630 31,370 87, ,421 38, , ,327 76, , ,747 71,201 68,181 46, , , , Deposits of Budgetary Funds 7.2 Bütçe Dışı Fon Hesapları , ,089 1,532 2,229 1,623 2,586 1,903 1,850 1, Deposits of Extrabudgetary Funds 8. TCMB'YE YÜKÜMLÜLÜKLER , ,854,166 1,779, ,684 1,907,548 2,776,632 2,223,932 2,629,403 1,731,981 1,448,192 1,881,265 2,370,435 2,163,971 2,091,130 2,275,064 2,879,303 2,824,921 1,676,348 2,207, LIABILITIES TO CENTRAL BANK 8.1 Bankalar ve Katılım Bankaları Fonu Banks and Participation Banks Funds 8.2 Kullanılan Krediler , Loans 8.3 Geri Alım Vaadi ile Satım İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ,854,166 1,779, ,684 1,907,548 2,776,632 2,223,932 2,629,403 1,731,981 1,448,192 1,881,265 2,370,435 2,163,971 2,091,130 2,275,064 2,879,303 2,824,921 1,676,348 2,207, Funds Received From Repurchase Transactions 9. YURTİÇİ BANKALARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER (1) 23,684 49, ,268 59,641 20, , , ,798 1,358, ,127 1,272,765 1,355,796 1,309,555 1,229, ,791 1,329,483 1,598,277 1,273, ,318 1,010,039 1,119,744 1,082,479 1,221,281 1,938,544 2,160,525 2,285, DOMESTIC INTERBANK LIABILITIES (1) 10. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (1) 13,304 17,088 7,220 28,785 7,742 25,457 14,340 29,079 24,937 24,859 19,520 23,327 20,904 25,361 20,344 31,467 29,569 24,467 18,254 30,609 33, FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (1) 10.1 Özel Sektör 13,304 17,088 7,220 28,785 7,742 25,457 14,340 29,079 24,937 24,859 19,520 23,327 20,904 25,361 20,344 31,467 29,569 24,467 18,254 30,609 33, Private Sector 10.2 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 11. GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FUNDS RECEIVED FROM REPURCHASE TRANSACTIONS 12. PARA PİYASALARINA BORÇLAR PAYABLES TO MONEY MARKETS 13. ÖZKAYNAKLAR 1,212,685 1,949,252 2,948,014 4,633,996 5,800,262 6,949,305 7,958,744 9,587,762 11,628,967 13,067,203 11,771,752 11,839,231 11,981,104 12,262,362 12,342,661 12,454,337 12,498,528 12,570,590 13,192,190 13,323,850 13,562,176 13,607,495 14,343,572 14,519,524 14,652,241 14,849, SHAREHOLDERS' EQUITY 14. SINIFLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER (1) 119, , , , , , , ,988 2,621,888 6,324,113 2,783,796 2,805,747 2,592,458 3,564,898 3,309,682 5,693,396 5,685,513 5,780,430 6,533,171 7,326,273 7,928,720 8,134,766 8,348,543 8,377,896 8,904,806 9,391, UNCLASSIFIED LIABILITIES (1) T O P L A M 10,139,948 13,896,021 19,527,920 26,095,867 34,494,404 44,020,966 56,863,039 71,118,747 97,316, ,843,080 98,497,697 98,323,770 96,797,769 96,072,730 95,836, ,597, ,294,862 99,778, ,983, ,136, ,394, ,223, ,240, ,232, ,690, ,770,181 T O T A L (1) "Sınıflandırılamayan Yükümlülükler" içerisinde yer alan "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi 2010 Ocak ayından itibaren ilgili sektörlere dağıtılmıştır. (1) "Financial Derivative Liabilities" which were followed under "Unclassified Liabilities", have been distributed to related sectors beginning from January 2010.

13 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR VARLIKLAR (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS SECTORAL ACCOUNTS 1. REZERVLER 77, , , , , , ,439 1,269,217 1,309,934 1,305, , , , , , ,879 1,168,292 1,165,169 1,458,526 1,513,768 1,651,976 1,713,273 1,625,559 1,586,946 1,726,972 1,855, RESERVES 1.1 Para ,777 2,114 2,237 1,949 2,060 2,155 1,923 1,923 1,968 1,443 3,607 3,235 1,969 1,575 1,914 1,825 1,768 1,783 2,496 5,240 2, Currency 1.2 Merkez Bankasındaki Mevduat 76, , , , , , ,325 1,266,980 1,307,985 1,303, , , , , , ,272 1,165,057 1,163,200 1,456,951 1,511,854 1,650,151 1,711,505 1,623,776 1,584,450 1,721,732 1,853, Deposits at Central Bank 1.21 Zorunlu Karşılıklar 66,488 87, , , , , , , ,528 1,082, , , , , , , , ,327 1,233,730 1,159,258 1,382,821 1,434,179 1,402,663 1,369,298 1,435,425 1,453, Required Reserves 1.22 Serbest Rezervler 10,093 21,957 20,470 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Free Reserves 1.23 Vadeli Serbest Olmayan Hesap (1) , Time (Restricted) Deposits (1) 1.3 Mevduat Bankalarından Alacaklar Claims on Deposit Money Banks 1.31 Menkul Değerler Securities 1.32 Krediler Loans 1.33 Diğer Alacaklar Other Claims 1.4 Katılım Bankalarından Alacaklar Claims on Participation Banks 2. MERKEZ BANKASINDAN DİĞER ALACAKLAR 203, ,125 1,293,750 1,757,356 2,530, , , ,699 29, ,514 78,748 57, , , , , , , , , , , , ,693 1,136,306 1,058, OTHER CLAIMS ON CENTRAL BANK 3. DIŞ VARLIKLAR (4) 603, , , ,806 1,193,137 1,015,136 1,001,263 1,580,919 1,433,189 1,558,417 1,613,448 1,473,226 1,466,437 1,332,759 1,361,776 1,314,993 1,429,538 1,375,446 1,865,724 1,886,750 2,045,897 2,197,175 2,658,734 2,264,963 2,794,446 2,867, FOREIGN ASSETS (4) 4. GENEL YÖNETİMDEN ALACAKLAR 4,597,110 5,064,854 6,692,029 7,630,461 9,512,117 10,819,708 12,420,222 14,263,281 15,583,544 15,972,276 15,691,317 15,517,252 15,541,438 15,916,493 15,890,338 16,186,484 15,616,204 15,928,109 15,861,103 16,251,241 16,275,703 16,045,918 16,095,566 16,224,986 16,574,982 16,983, CLAIMS ON GENERAL GOVERNMENT 4.1 MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR (2) 1,879,935 1,628,031 2,530,407 2,286,630 3,304,447 4,130,267 4,639,127 5,324,802 4,240,767 4,510,465 4,201,404 3,929,289 3,895,215 3,772,574 3,894,644 4,292,251 3,784,127 4,183,456 4,284,146 4,666,786 4,713,369 4,456,235 4,484,141 4,560,265 4,739,489 4,883, CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT (2) 4.11 Bütçe İle İlgili Kurumlar 1,879,935 1,628,031 2,530,407 2,286,630 3,304,447 4,130,267 4,639,127 5,324,802 4,240,767 4,510,465 4,201,404 3,929,289 3,895,215 3,772,574 3,894,644 4,292,251 3,784,127 4,183,456 4,284,146 4,666,786 4,713,369 4,456,235 4,484,141 4,560,265 4,739,489 4,883, Budgetary Institutions Merkezi Yönetime Verilen Krediler Loans to Central Government Merkezi Yönetimce Çıkarılan Bono ve Tahviller 1,800,791 1,521,522 2,442,868 2,176,054 3,151,326 4,019,465 4,493,037 5,119,435 4,047,281 4,227,552 4,003,102 3,665,211 3,634,046 3,742,074 3,800,644 4,198,348 3,687,998 3,994,188 3,997,954 4,298,457 4,341,927 4,398,754 4,381,845 4,458,433 4,635,452 4,696, Bonds and Bills Issued by Central Government Merkezi Yönetimden Diğer Alacaklar 79, ,509 87, , , , , , , , , , ,169 30,500 94,000 93,903 96, , , , ,442 57, , , , , Other Claims on Central Government 4.12 Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Bütçe Dışı Fonlardan Alacaklar Claims on Extrabudgetary Funds 4.2 YEREL YÖNETİMLERDEN ALACAKLAR 2,717,175 3,436,823 4,161,622 5,343,831 6,207,670 6,689,441 7,781,095 8,938,479 11,342,777 11,461,811 11,489,913 11,587,963 11,646,223 12,143,919 11,995,694 11,894,233 11,832,077 11,744,653 11,576,957 11,584,455 11,562,334 11,589,683 11,611,425 11,664,721 11,835,493 12,099, CLAIMS ON LOCAL GOVERNMENTS 4.21 Krediler 2,712,067 3,432,130 4,150,050 5,337,634 6,195,630 6,673,150 7,767,528 8,931,617 11,338,582 11,454,927 11,485,557 11,583,546 11,641,026 11,560,144 11,554,590 11,595,001 11,676,819 11,663,295 11,570,495 11,577,938 11,556,033 11,583,115 11,603,305 11,655,336 11,826,499 12,090, Loans 4.22 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 4.23 Bonolar ve Tahviller Bonds and Bills 4.24 Diğer Alacaklar 5,108 4,693 11,572 6,197 12,040 16,291 13,567 6,862 4,195 6,884 4,356 4,417 5, , , , ,258 81,358 6,462 6,517 6,301 6,568 8,120 9,385 8,994 9, Other Claims 4.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALACAKLAR (2) CLAIMS ON SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS (2) 4.31 Krediler Loans 4.32 Diğer Alacaklar Other Claims 5. MALİ OLM. KAMU GİR. ALACAKLAR 124, , CLAIMS ON NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 5.1 Krediler Loans 5.2 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 5.3 Tahviller Bonds 5.4 İştirakler Participations 5.5 Diğer Alacaklar 124, , Other Claims 6. YURTİÇİ BANKALARARASI ALACAKLAR (4) 2,895,276 3,774,110 4,254,163 4,739,503 4,528,211 7,149,670 10,533,320 12,222,999 14,976,623 16,440,860 15,245,164 14,935,526 15,629,499 13,978,976 12,716,496 13,368,142 14,675,528 14,229,143 16,331,069 16,157,249 17,467,030 16,034,847 17,697,699 17,294,700 18,140,580 19,126, DOMESTIC INTERBANK CLAIMS (4) 7. BANKA DIŞI MALİ KURULUŞLARDAN ALACAKLAR (3) 267, , , , ,110 1,055,819 1,056,030 1,198,181 1,904,412 2,062,046 1,572,425 1,551,558 1,518,989 1,442,525 1,548,351 1,786,390 1,727,949 1,599,196 2,056,800 1,871,988 2,132,230 1,980,475 1,836,594 2,151,726 2,139,593 2,074, CLAIMS ON NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS 7.1 Krediler 59, , , , , , , ,252 1,231,057 1,458, , , , , ,468 1,171,619 1,093, ,714 1,251,498 1,267,048 1,516,010 1,386,641 1,278,869 1,640,061 1,619,524 1,594, Loans 7.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Financial Leasing Transactions 7.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar ,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1, Past-Due Loans 7.4 Tahvil ve Bonolar 0 0 5,064 23,260 26,329 45,830 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bonds and Bills 7.5 İştirakler 185, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Participations 7.6 Türev Finansal Varlıklar (4) 1 6, ,063 2,271 3,093 2,718 2,973 2,973 5, Financial Derivative Assets (4) 7.7 Diğer Alacaklar 22,973 23,041 28,336 27,778 72, , , , , , ,676 80,779 36,752 97,375 86,612 84,509 82, , , , ,333 82,446 66,136 64,899 74,810 60, Other Claims 8. ÖZEL SEKTÖRDEN ALACAKLAR 3,567,100 3,776,909 4,363,527 5,906,830 7,204,926 9,082,565 14,823,538 20,912,191 33,424,119 45,223,628 36,197,276 38,119,725 38,950,527 40,007,246 40,081,280 41,018,537 41,152,406 42,551,136 45,225,990 46,826,684 48,404,503 51,149,202 51,763,324 54,635,121 56,726,396 60,497, CLAIMS ON PRIVATE SECTOR 8.1 Krediler 2,963,135 3,144,952 3,866,050 5,394,839 6,629,709 8,526,652 14,317,452 20,435,875 32,572,171 44,137,637 35,335,405 37,257,327 38,046,991 39,071,176 39,183,866 40,077,536 40,215,312 41,595,247 44,124,892 45,753,502 47,310,531 50,021,240 50,591,823 53,468,584 55,537,523 59,276, Loans 8.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 299, , , , ,530 81,061 29,546 30,958 51,356 46,334 48,749 47,703 43,469 46,328 45,369 40,743 42,182 42,523 40,451 41,063 40,324 39,623 39,435 33,030 40,140 41, Financial Leasing Transactions 8.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar 156, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Past-Due Loans 8.4 Tahviller ,595 14,205 50,337 34,560 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bonds 8.5 İştirakler 132,503 94,769 35,151 29,484 41,590 40,400 33,239 34,942 77, ,683 79,234 78,970 96,248 76,068 76,068 76,297 76,347 76, , , , , , , , , Participations 8.6 Türev Finansal Varlıklar (4) 4,939 15,359 13,061 36,770 49,731 49,627 47,813 42,934 48,576 30,034 27,212 26,423 30,746 46,095 57,067 60,296 75,217 69,787 77,343 93, , Financial Derivative Assets (4) 8.7 Diğer Alacaklar 14,822 20,016 19,023 28,235 39,066 41,705 47,790 62, , ,974 82,836 88,875 99, , , , , , , , , , , , , , Other Claims 9. KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI ARASI ALACAKLAR INTER-INVEST. AND DEVELOP. BANKS CLAIMS 10. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR CLAIMS ON MONEY MARKETS TRANSACTIONS 11. SINIFLANDIRILAMAYAN VARLIKLAR (4) 462, , , , , ,308 1,164,476 1,266,842 1,902,192 2,312,539 2,098,454 2,005,922 1,968,420 2,017,174 2,010,658 2,002,114 2,063,113 2,124,685 2,324,237 2,435,720 2,507,382 2,601,076 2,548,701 2,479,794 2,544,632 2,697, UNCLASSIFIED ASSETS (4) T O P L A M 12,797,496 15,211,399 18,610,226 22,805,331 27,085,783 31,205,671 41,922,231 53,130,317 70,563,159 85,108,694 73,438,096 74,475,454 76,120,815 76,195,192 74,981,235 77,071,108 78,053,793 79,474,124 85,501,287 87,243,626 90,668,872 92,639,258 95,192,393 97,490, ,783, ,161,429 T O T A L Not: (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde Merkez Bankası nezdindeki "Vadeli Serbest Olmayan Hesap" kalemi eklenmiştir. (2) 2007 Ocak ayına kadar "Merkezi Yönetimden Alacaklar" içerisinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumları'ndan Alacaklar" bu tarihten itibaren ayrı bir başlık altında izlenmektedir. (3) "Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar" kalemi finansal işlem türlerine göre detaylandırılmıştır. (4) "Sınıflandırılamayan Varlıklar" içerisinde yer alan "Türev Finansal Varlıklar" kalemi 2010 Ocak ayından itibaren ilgili sektörlere dağıtılmıştır. Note: Data are inflation adjusted beginning from July 2002 to December (1) Due to the revision in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time Restricted Deposits" on Central Bank item is added. (2) "Claims on Social Security Institutions", previously classified in "Claims on Central Government" is shown as a separate item beginning from January (3) The breakdown of "Claims on Non-Bank Financial Institutions" according to the type of financial transaction is available. (4) "Financial Derivative Assets" which were followed under "Unclassified Assets", have been distributed to related sectors beginning from January KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES 1. VADELİ MEVDUAT (1) 1,030,971 1,290,646 2,247,580 1,236,027 1,371,055 1,230,903 1,669,291 2,337,721 2,692,703 2,681,279 2,849,389 3,178,679 3,008,359 3,262,491 2,762,651 2,694,909 2,680,886 2,743,343 2,879,829 3,525,533 3,021,059 3,095,831 3,570,106 3,274,276 3,220,233 3,591, TIME DEPOSITS (1) 1.1 Yerel Yönetimler 798, ,380 1,241, , ,746 97,366 45,977 73, ,289 54, , , , ,933 92,346 58,282 67,908 61,052 46,534 46,887 46,116 48,576 43,341 44,290 49,861 44, Local Governments 1.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Secutiry Institutions 1.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 1.4 Özel Sektör 50,424 46,558 76,755 70, , , , , , , ,759 1,036, , , , , , , ,196 1,226, , ,888 1,254, , , , Private Sector 1.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 182, , , ,535 1,093, ,466 1,335,122 1,506,602 1,860,459 2,021,207 2,000,266 2,016,495 2,161,124 2,198,834 1,973,962 1,831,191 1,806,167 1,871,486 2,243,099 2,251,735 2,278,320 2,411,367 2,272,537 2,305,346 2,351,410 2,588, Non-Bank Financial Institutions 2. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR 26,887 44, ,964 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 2.1 Yerel Yönetimler Local Governments 2.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Secutiry Institutions 2.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 2.4 Özel Sektör 22,776 39,882 69,224 54, , , , ,682 47,912 72,696 90,596 65,163 45,883 75, ,660 52,922 70,812 74, , , , , , , , , Private Sector 2.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 4,111 4, ,740 5,667 35,311 2,610 2, , ,428 90,815 79,236 69,156 67,030 60,134 84, , , , , ,700 90, , , ,446 68, Non-Bank Financial Institutions 3. YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ TEVDİAT HESABI (1) 138, , , , , , , ,262 1,109,324 1,432,586 1,234,548 1,346,133 1,644,351 1,239,454 1,349,547 1,425,835 1,376,255 1,435,858 1,370,394 1,312,050 1,453,108 1,557,903 1,545,540 1,844,958 2,022,195 2,222, RESIDENTS' FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS (1) 4. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (3) , , ,449 1,265,062 1,778,272 2,963,297 1,825,996 1,569,131 1,531,670 1,598,724 1,713,789 2,091,398 2,387,978 2,587,041 3,141,083 2,818,086 2,726,391 2,760,708 2,677,869 2,569,451 2,798,353 2,924, DEBT SECURITIES ISSUED (3) 4.1 Özel Sektör (3) , ,449 1,265,062 1,778,272 2,963,297 1,825,996 1,569,131 1,531,670 1,598,724 1,713,789 2,091,398 2,387,978 2,587,041 3,141,083 2,818,086 2,726,391 2,760,708 2,677,869 2,569,451 2,798,353 2,924, Private Sector (3) 5. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 717 2,603 3, ,609 9,584 11,414 11,185 10,638 10,131 9,846 9,820 9,511 9,649 9,722 9,826 10,125 10,110 9,846 9,742 9,825 10, PAYABLES FROM FINANCIAL LEASING TRANSACTIONS 5.1 Banka Dışı Mali Kuruluşlar 717 2,603 3, ,609 9,584 11,414 11,185 10,638 10,131 9,846 9,820 9,511 9,649 9,722 9,826 10,125 10,110 9,846 9,742 9,825 10, Non-Bank Financial Institutions 6. DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER (3) (4) 2,937,980 3,886,122 4,357,257 6,462,735 7,024,544 8,772,389 13,283,612 16,512,973 21,282,571 26,077,552 22,150,369 21,263,150 21,861,278 21,569,736 21,448,416 21,960,908 22,376,287 22,186,949 26,476,861 27,222,878 29,905,899 31,500,199 32,631,037 33,573,815 36,250,333 38,534, FOREIGN LIABILITIES (3) (4) 7. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATI 592, , ,602 1,990,000 1,975,463 2,512,051 2,466,331 2,733,567 3,550,429 3,899,362 3,095,068 3,445,780 3,195,795 2,734,799 3,023,678 3,409,655 2,855,506 3,216,995 3,591,708 3,840,010 4,062,126 3,556,003 3,862,977 3,962,735 3,546,155 3,872, CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 7.1 Bütçeye Ait Hesaplar 481, , , , , ,233 31,469 7, , , , , , , , , , , , , , , ,125 27,507 27,727 28, Deposits of Budgetary Funds 7.2 Bütçe Dışı Fon Hesapları 111, , ,123 1,313,801 1,351,710 1,869,818 2,434,862 2,726,243 3,391,650 3,723,371 2,934,627 3,284,101 3,033,242 2,570,975 2,859,944 3,244,418 2,688,843 3,047,692 3,414,119 3,660,614 3,862,353 3,372,623 3,682,852 3,935,228 3,518,428 3,843, Deposits of Extrabudgetary Funds 8. PARASAL SEKTÖRE YÜKÜMLÜLÜKLER 974, ,640 1,058,886 1,114,364 2,162,042 2,310,478 6,064,234 10,463,645 19,050,387 24,136,306 20,987,922 22,217,547 23,317,863 24,154,377 22,956,031 23,461,620 23,841,066 24,531,735 23,299,133 23,566,202 24,678,061 25,646,693 25,787,623 27,311,491 28,475,267 30,331, LIABILITIES TO MONETARY SECTOR 8.1 Merkez Bankasına Yükümlülükler 1,838 1,065 2, , ,209 1,076,179 4,731,479 8,352,090 14,149,891 19,521,883 15,855,726 17,622,650 18,336,929 19,062,807 18,865,274 19,294,460 19,221,186 19,943,781 18,847,735 19,326,403 19,708,715 20,768,154 21,034,161 22,324,297 23,088,873 24,913, Liabilities to Central Bank 8.2 Bankalara Yükümlülükler (3) (4) 761, , , , , ,266 1,180,765 1,800,725 3,305,730 2,672,547 3,627,282 3,239,115 3,152,337 3,171,569 2,563,148 2,332,456 3,196,730 2,756,684 2,668,548 2,586,232 2,936,147 2,835,088 2,890,242 2,965,761 3,279,543 3,221, Liabilities to Banks (3) (4) 8.3 Katılım Bankalarına Yükümlülükler Liabilities to Participation Banks 8.4 Para Piyasası Fonlarına (B-TİPİ LİKİT) Yükümlülükler 210, , , , , , , ,830 1,594,766 1,941,876 1,504,914 1,355,782 1,828,597 1,920,001 1,527,609 1,834,704 1,423,150 1,831,270 1,782,850 1,653,567 2,033,199 2,043,451 1,863,220 2,021,433 2,106,851 2,196, Liabilities to Money Market Funds (B Type Liquid Funds) 9. KAL.VE YATIRIM BANK.ARASI YÜKÜMLÜLÜKLER INTER INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS LIABILITIES 10. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (4) 1,685 6,416 2,049 23,842 26,835 34,593 30,956 30,067 37,020 23,098 20,536 19,033 21,447 34,167 39,607 50,517 48,601 51,433 49,260 70, , FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (4) 10.1 Özel Sektör 1,316 6,416 2,049 23,842 26,526 34,593 30,956 30,064 37,013 23,095 20,535 19,031 21,446 34,149 39,199 49,651 47,435 50,415 48,148 69, , Private Sector 10.2 Banka Dışı Mali Kuruluşlar ,166 1,018 1,112 1,112 2, Non-Bank Financial Institutions 11. PARA PİYASALARINA BORÇLAR PAYABLES TO MONEY MARKETS 12. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASALARINA BORÇLAR PAYABLES TO SECURITIES LENDING MARKETS 13. ÖZKAYNAKLAR (2) 6,619,596 8,005,687 9,401,111 11,192,917 13,367,143 14,835,432 16,371,252 18,158,977 20,332,918 22,908,120 20,508,090 20,720,440 20,859,617 20,948,980 21,039,036 21,399,936 21,681,787 21,887,167 23,141,092 23,496,925 23,265,072 23,135,246 23,405,479 23,644,688 23,853,545 24,082, SHAREHOLDERS' EQUITY (2) 14. SINIFLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER (4) 476, , , , , , , , , , , , , , , , , ,338 1,272,419 1,145,657 1,217,622 1,086,029 1,070, ,377 1,068,008 1,213, UNCLASSIFIED LIABILITIES (4) T O P L A M 12,797,496 15,211,399 18,610,226 22,805,331 27,085,783 31,205,671 41,922,231 53,130,317 70,563,159 85,108,694 73,438,096 74,475,454 76,120,815 76,195,192 74,981,235 77,071,108 78,053,793 79,474,124 85,501,287 87,243,626 90,668,872 92,639,259 95,192,393 97,490, ,783, ,161,429 T O T A L Not: (1) Kalkınma ve Yatırım Bankaları mevduat kabul etmemesine karşın bazı yükümlülükleri, PARASAL DURUM'daki sınıflandırmaya sadık kalmak için mevduat olarak nitelendirilmiştir. (2) Mevduat Bankaları Bilançosu'nda (Tek Düzen Hesap Planı'na Göre) yer alan "Özkaynaklar"a ek olarak varlık ve yükümlülüklerdeki "Karşılıklar" kalemi kapsanmaktadır. (3) 2010 yılı Aralık ayına kadar İhraç Edilen Menkul Kıymetler içerisinde gösterilen ve bankalarca Türk Lirası üzerinden yurtiçinde ihraç edilmiş menkul kıymetlere ilişkin yükümlülüklerin bu tarihten itibaren sektörel ayrımı yapılmıştır. (4) "Sınıflandırılamayan Yükümlülükler" içerisinde yer alan "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi 2010 Ocak ayından itibaren ilgili sektörlere dağıtılmıştır. Note: Data are inflation adjusted beginning from July 2002 to December (1) Some of the liabilities of these banks, despite they do not receive deposits, are classified as deposits just for MONETARY SURVEY purposes. (2) In addition to "Shareholders' Equity" item in the Deposit Money Banks' Balance Sheet (According to the Uniform Chart of Accounts), "Provisions" shown in assets and liabilities are also covered. (3) Liabilities classified under Debt Securities Issued in domestic market in Turkish Lira until December 2010, are classified according to holder sector since then. (4) "Financial Derivative Liabilities" which were followed under "Unclassified Liabilities", have been distributed to related sectors beginning from January 2010.

14 PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) MONEY MARKET FUNDS (B TYPE LIQUID FUNDS) SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS 1 1(*) VARLIKLAR (*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) ASSETS 1. MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR 13,499,448 6,429,462 6,627,908 7,683,335 4,514,375 3,657,220 4,499,571 5,247,477 3,005,266 4,533,207 2,984,550 3,156,837 3,008,368 3,251,393 3,323,734 3,153,068 3,885,263 4,459,949 4,602,826 4,571,804 4,542,301 4,562,018 4,570,123 4,739,243 5,026,303 5,663, CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT 1.1 Merkezi Yönetimce Çıkar. Bono ve Tahviller 13,499,448 6,429,462 6,627,908 7,683,335 4,514,375 3,657,220 4,499,571 5,247,477 3,005,266 4,533,207 2,984,550 3,156,837 3,008,368 3,251,393 3,323,734 3,153,068 3,885,263 4,459,949 4,602,826 4,571,804 4,542,301 4,562,018 4,570,123 4,739,243 5,026,303 5,663, Bonds and Bills Issued by Central Government 2. MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR 0 2, ,383, ,359, , CLAIMS ON CENTRAL BANK 2.1 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 2, ,383, ,359, , Claims on Reverse Repo Transactions 3. YURTİÇİ BANKALARDAN ALACAKLAR 6,490,850 12,384,639 14,026,216 12,180,226 16,492,104 19,529,986 15,961,019 10,547,241 7,251,395 7,803,077 8,152,552 7,341,244 7,594,964 7,708,207 7,762,110 7,988,969 7,556,965 7,425,013 8,264,428 8,540,706 8,328,756 8,298,764 7,908,136 7,993,107 8,122,647 7,969, CLAIMS ON DOMESTIC BANKS 3.1 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 6,490,850 12,384,639 14,026,216 11,039,504 14,949,978 16,956,213 13,264,689 8,574,638 5,753,573 5,729,386 6,704,461 5,569,136 5,965,298 5,846,871 6,012,604 6,419,798 5,753,613 6,089,157 6,177,708 6,321,623 6,225,690 6,919,839 7,371,799 7,420,846 7,570,106 7,313, Claims on Reverse Repo Transactions 3.2 Para Piyasası İşlemlerinden Alacaklar (1) ,140,722 1,542,126 2,573,773 2,696,330 1,972,603 1,497,822 2,073,691 1,448,091 1,772,108 1,629,666 1,861,336 1,749,506 1,569,171 1,803,352 1,335,856 2,086,720 2,219,083 2,103,066 1,378, , , , , Claims on Money Market Transactions (1) T O P L A M 19,990,298 18,816,101 20,654,124 19,863,561 22,389,979 23,187,206 20,460,590 17,153,718 10,256,661 12,336,284 11,137,102 10,498,081 10,603,332 10,959,600 11,085,844 11,142,037 11,442,228 11,978,962 12,867,254 13,112,510 12,871,057 12,860,782 12,478,259 12,732,350 13,148,950 13,633,363 T O T A L (1) Ocak 2008 tarihinden itibaren ilave edilmiştir. (1) It is added beginning from January PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) MONEY MARKET FUNDS (B TYPE LIQUID FUNDS) SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS 1 1(*) YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) LIABILITIES 1. PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) 19,990,298 18,816,101 20,654,124 19,863,561 22,389,979 23,187,206 20,460,590 17,153,718 10,256,661 12,336,284 11,137,102 10,498,081 10,603,332 10,959,600 11,085,844 11,142,037 11,442,228 11,978,962 12,867,254 13,112,510 12,871,057 12,860,782 12,478,259 12,732,350 13,148,950 13,633, MONEY MARKET FUNDS (B TYPE LIQUID FUNDS) 1.1 Özel Sektör (Hanehalkı ve Mali Olmayan Şirketler) (1) 19,990,298 18,816,101 20,654,124 19,863,561 22,389,979 23,187,206 20,460,590 17,153,718 10,256,661 12,336,284 11,137,102 10,498,081 10,603,332 10,959,600 11,085,844 11,142,037 11,442,228 11,978,962 12,867,254 13,112,510 12,871,057 12,860,782 12,478,259 12,732,350 13,148,950 13,633, Private Sector (Households and Non-financial Corporations) (1) T O P L A M 19,990,298 18,816,101 20,654,124 19,863,561 22,389,979 23,187,206 20,460,590 17,153,718 10,256,661 12,336,284 11,137,102 10,498,081 10,603,332 10,959,600 11,085,844 11,142,037 11,442,228 11,978,962 12,867,254 13,112,510 12,871,057 12,860,782 12,478,259 12,732,350 13,148,950 13,633,363 T O T A L (1) Para Piyasası Fonları kaleminin sektörel dağılımı yapılamadığı için tüm yükümlülüğün Özel Sektör'e (Hanehalkı ve Mali Olmayan Şirketler) olduğu varsayılmıştır. (1) Since sectoral breakdown of "Money Market Funds" item can not be done, all liabilitiies are assigned to Private Sector (Households and Non-financial Corporations).

15 P A R A S A L D U R U M 2.51 Özel Sektör (Hanehalkı ve Mali Olmayan Şirketler) 19,990,298 18,816,101 20,654,124 19,863,561 22,389,979 23,187,206 20,460,590 17,153,718 10,256,661 12,336,284 11,137,102 10,498,081 10,603,332 10,959,600 11,085,844 11,142,037 11,442,228 11,978,962 12,867,254 13,112,510 12,871,057 12,860,782 12,478,259 12,732,350 13,148,950 13,633, Private Sector (Households and Non-financial Corporations) 2.61 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.62 Mevduat Bankaları ,646 9,565,453 17,327,267 22,753,617 23,505,673 21,822,919 23,070,623 22,788,513 23,139,465 23,219,486 23,305,047 23,112,679 23,985,718 23,144,810 25,346,394 25,062,040 24,736,909 25,151,933 24,867,240 24,982,416 24,966, Deposit Money Banks 2.63 Katılım Bankaları Participation Banks 2.64 Kalkınma ve Yatırım Bankaları , ,449 1,165,062 1,778,272 2,963,297 1,825,996 1,569,131 1,531,670 1,598,724 1,713,789 2,091,398 2,387,978 2,587,041 3,141,083 2,818,086 2,726,391 2,760,708 2,677,869 2,569,451 2,798,353 2,924, Investment and Development Banks M O N E T A R Y S U R V E Y (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 7(*) 8(**) V A R L I K L A R A S S E T S 1. DIŞ VARLIKLAR (NET) 13,231,132 40,273,575 49,930,627 73,615,157 68,191,002 29,271,602 32,706,447 42,715,887-3,840,585-41,549,847-4,784,189-4,234,180-10,317,148-17,452,888-20,876,670-14,391,264-12,479,668-11,899,771-41,745,876-38,253,637-51,131,204-53,849,668-54,833,197-60,979,919-60,246,090-47,893, FOREIGN ASSETS (NET) 1.1 Dış Varlıklar 103,764, ,929, ,102, ,948, ,256, ,832, ,839, ,523, ,577, ,834, ,816, ,625, ,821, ,245, ,116, ,609, ,768, ,866, ,019, ,165, ,753, ,660, ,562, ,177, ,520, ,078, Foreign Assets 1.11 Parasal Yetkililer 72,194,863 90,980,525 90,789, ,613, ,020, ,350, ,831, ,207, ,475, ,403, ,311, ,328, ,096, ,634, ,053, ,400, ,318, ,803, ,767, ,914, ,831, ,133, ,903, ,138, ,712, ,612, Monetary Authorities 1.12 Mevduat Bankaları (4) 30,109,269 50,833,086 49,665,518 76,751,347 65,542,758 51,908,672 70,930,603 61,704,307 75,246,657 80,318,298 85,202,591 75,197,183 73,081,427 67,949,799 67,024,308 67,238,444 78,298,750 72,434,716 85,974,526 91,585, ,220, ,650, ,857, ,251, ,189, ,963, Deposit Money Banks (4) 1.13 Katılım Bankaları (4) 857,350 1,433,036 1,222,784 1,831,974 2,499,156 1,558,427 2,076,337 3,030,592 4,422,241 4,554,186 4,688,572 4,626,846 4,176,972 4,328,642 3,676,348 5,655,227 4,721,765 4,252,771 4,411,672 4,778,733 4,655,906 4,679,536 5,142,195 6,522,427 6,823,903 6,635, Participation Banks (4) 1.14 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (4) 603, , , ,806 1,193,137 1,015,136 1,001,263 1,580,919 1,433,189 1,558,417 1,613,448 1,473,226 1,466,437 1,332,759 1,361,776 1,314,993 1,429,538 1,375,446 1,865,724 1,886,750 2,045,897 2,197,175 2,658,734 2,264,963 2,794,446 2,867, Investment and Development Banks (4) 1.2 Dış Yükümlülükler (3) -90,533, ,655,771-92,171, ,333, ,065, ,560, ,133, ,807, ,417, ,383, ,600, ,859, ,138, ,698, ,993, ,000, ,248, ,766, ,765, ,419, ,884, ,510, ,395, ,157, ,766, ,972, Foreign Liabilities (3) 1.21 Parasal Yetkililer (2) -42,263,486-39,144,535-27,941,560-34,587,496-34,701,051-29,670,375-26,979,604-17,863,743-16,160,961-10,960,459-16,848,985-16,331,558-15,784,959-15,000,407-14,480,911-14,066,587-12,757,820-11,843,645-10,449,758-10,876,426-10,765,361-10,796,318-10,907,613-10,336,689-10,502,467-10,507, Monetary Authorities (2) 1.22 Mevduat Bankaları (3) (4) -44,933,541-60,073,430-58,981,636-77,579,385-73,325, ,675, ,777, ,512, ,204, ,982, ,886, ,748, ,733, ,932, ,291, ,329, ,684, ,171, ,792, ,592, ,524, ,734, ,202, ,194, ,312, ,586, Deposit Money Banks (3) (4) 1.23 Katılım Bankaları (4) -398, , ,450-1,704,085-1,014,121-2,442,068-7,092,709-9,918,167-17,770,217-18,363,912-18,714,685-18,516,381-17,758,798-16,196,173-15,771,953-16,643,747-16,429,243-16,564,135-18,046,808-18,728,229-19,689,167-20,479,340-20,654,552-19,052,395-19,700,926-20,344, Participation Banks (4) 1.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (3) (4) -2,937,980-3,886,122-4,357,257-6,462,735-7,024,544-8,772,389-13,283,612-16,512,973-21,282,571-26,077,552-22,150,369-21,263,150-21,861,278-21,569,736-21,448,416-21,960,908-22,376,287-22,186,949-26,476,861-27,222,878-29,905,899-31,500,199-32,631,037-33,573,815-36,250,333-38,534, Investment and Development Banks (3) (4) 2. YURTİÇİ KREDİLER 309,075, ,400, ,003, ,396, ,925, ,906, ,116, ,558,890 1,232,217,979 1,435,836,485 1,256,922,060 1,259,868,932 1,276,090,054 1,287,637,593 1,288,496,879 1,317,135,790 1,341,193,501 1,334,088,913 1,447,178,748 1,470,666,399 1,519,074,951 1,544,996,526 1,552,520,505 1,591,490,738 1,625,999,305 1,637,382, DOMESTIC CREDITS 2.1 Merkezi Yönetimden Alacaklar (Net) 158,405, ,535, ,651, ,455, ,404, ,912, ,258, ,280, ,628, ,480, ,026, ,576, ,373, ,751, ,714, ,524, ,146, ,062, ,954, ,617, ,501, ,832, ,457, ,634, ,517, ,182, Claims on Central Government (Net) 2.11 Merkezi Yönetimden Alacaklar 188,895, ,529, ,452, ,406, ,027, ,220, ,164, ,816, ,046, ,828, ,566, ,136, ,988, ,785, ,195, ,169, ,426, ,370, ,681, ,447, ,673, ,714, ,741, ,814, ,999, ,130, Claims on Central Government Parasal Yetkililer 41,730,414 35,871,872 30,713,927 21,059,558 18,440,345 12,638,755-2,412, ,982-8,799,270-8,972,191-12,126,501-10,681,619-8,973,751-5,304,881-3,470,887-5,308,704-3,354,533-5,096,400-12,037,355-14,138,092-16,496,460-17,783,384-17,330,700-18,833,541-20,267,986-25,103, Monetary Authorities Bütçe ile İlgili Kurumlar 39,701,086 34,627,924 26,003,341 27,436,782 23,450,449 19,884,605 17,077,018 13,776,407 13,365,237 13,884,883 13,483,407 13,466,105 12,842,800 13,488,929 13,564,155 13,606,067 13,550,845 14,264,953 13,814,598 14,029,117 14,433,946 14,731,900 14,012,462 13,199,515 13,584,886 13,977, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Değerleme Hesabı 2,029,328 1,243,948 4,710,587-6,377,223-5,010,104-7,245,850-19,489,213-13,655,426-22,164,507-22,857,074-25,609,908-24,147,724-21,816,551-18,793,810-17,035,042-18,914,771-16,905,378-19,361,353-25,851,952-28,167,209-30,930,406-32,515,284-31,343,162-32,033,056-33,852,872-39,080, Revaluation Account Mevduat Bankaları 131,778, ,575, ,518, ,278, ,629, ,256, ,676, ,533, ,125, ,857, ,793, ,339, ,777, ,724, ,084, ,514, ,456, ,099, ,871, ,201, ,670, ,466, ,348, ,832, ,932, ,239, Deposit Money Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar 131,778, ,575, ,518, ,278, ,629, ,256, ,676, ,533, ,125, ,857, ,793, ,339, ,777, ,724, ,084, ,514, ,456, ,099, ,871, ,201, ,670, ,466, ,348, ,832, ,932, ,239, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Katılım Bankaları 7,396 23,681 61,395 99,039 1,138,351 1,538,196 1,761,342 2,590,123 4,473,953 4,899,526 4,712,958 5,392,441 5,281,718 5,341,851 5,363,780 5,517,881 5,655,106 5,723,595 4,960,850 5,146,261 5,242,963 5,013,025 5,669,133 5,515,662 5,569,522 5,446, Participation Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar 7,396 23,681 61,395 99,039 1,138,351 1,538,196 1,761,339 2,590,120 4,473,950 4,899,523 4,712,955 5,392,438 5,281,715 5,341,848 5,363,777 5,517,878 5,655,103 5,723,592 4,960,847 5,146,258 5,242,960 5,013,022 5,669,130 5,515,659 5,569,519 5,446, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1,879,935 1,628,031 2,530,407 2,286,630 3,304,447 4,130,267 4,639,127 5,324,802 4,240,767 4,510,465 4,201,404 3,929,289 3,895,215 3,772,574 3,894,644 4,292,251 3,784,127 4,183,456 4,284,146 4,666,786 4,713,369 4,456,235 4,484,141 4,560,265 4,739,489 4,883, Investment and Development Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar 1,879,935 1,628,031 2,530,407 2,286,630 3,304,447 4,130,267 4,639,127 5,324,802 4,240,767 4,510,465 4,201,404 3,929,289 3,895,215 3,772,574 3,894,644 4,292,251 3,784,127 4,183,456 4,284,146 4,666,786 4,713,369 4,456,235 4,484,141 4,560,265 4,739,489 4,883, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) 13,499,448 6,429,462 6,627,908 7,683,335 4,514,375 3,657,220 4,499,571 5,247,477 3,005,266 4,533,207 2,984,550 3,156,837 3,008,368 3,251,393 3,323,734 3,153,068 3,885,263 4,459,949 4,602,826 4,571,804 4,542,301 4,562,018 4,570,123 4,739,243 5,026,303 5,663, Money Market Funds (B Type Liquid Funds) 2.12 Eksi: Merkezi Yönetim Mevduatları -30,490,317-33,993,944-31,800,902-32,950,958-41,622,869-39,308,161-46,905,723-52,536,677-64,418,114-64,347,861-69,539,402-72,560,480-68,615,331-65,033,716-72,481,118-64,644,736-56,280,313-66,307,741-74,727,171-81,830,003-70,171,727-76,882,015-83,284,428-83,180,248-77,482,470-91,947, Less: Central Government Deposits Parasal Yetkililer -14,807,496-20,228,196-16,626,809-16,903,247-23,217,350-15,495,208-19,408,572-18,308,099-29,153,047-24,750,665-32,300,783-34,164,062-31,333,909-23,198,115-36,938,409-24,338,763-10,308,606-31,416,815-32,172,735-28,436,083-25,233,142-31,892,424-37,686,143-38,778,197-19,140,508-45,882, Monetary Authorities Bütçe İle İlgili Kurumlar -14,332,529-19,280,955-14,805,411-13,212,301-20,478,796-14,853,673-18,377,867-16,511,262-28,376,868-24,494,544-30,755,261-33,259,334-30,761,548-22,824,761-36,478,891-24,064,798-10,052,936-30,968,287-31,887,345-28,244,266-25,018,801-31,653,774-37,367,173-38,525,571-18,785,502-45,496, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar -474, ,241-1,821,398-3,690,946-2,738, ,535-1,030,704-1,796, , ,120-1,545, , , , , , , , , , , , , , , , Extrabudgetary Institutions Mevduat Bankaları -14,998,296-13,126,136-14,561,853-14,010,366-16,427,793-21,294,922-25,020,618-31,461,846-31,689,794-35,662,838-34,041,874-34,919,161-33,998,114-38,821,379-32,480,863-36,594,306-42,741,842-31,597,275-38,841,322-49,338,631-40,803,029-41,363,784-41,686,100-40,285,403-54,458,705-42,054, Deposit Money Banks Bütçe İle İlgili Kurumlar -8,556,856-7,794,710-7,599,379-8,257,598-10,598,059-14,229,006-18,293,967-19,827,568-22,862,883-23,245,727-26,066,698-25,788,707-26,746,611-31,367,321-22,613,697-29,008,388-34,281,859-21,877,582-26,403,678-36,910,663-29,118,871-29,621,949-29,035,876-28,160,296-41,766,080-28,416, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar -6,441,440-5,331,426-6,962,474-5,752,768-5,829,734-7,065,916-6,726,651-11,634,278-8,826,911-12,417,111-7,975,176-9,130,454-7,251,503-7,454,058-9,867,166-7,585,918-8,459,983-9,719,693-12,437,644-12,427,968-11,684,158-11,741,835-12,650,224-12,125,107-12,692,625-13,637, Extrabudgetary Institutions Katılım Bankaları -91,907-48,901-74,638-47,345-2,263-5,980-10,202-33,165-24,844-34, ,677-31,477-87, ,423-38, , ,359-76, , ,279-73,430-69,804-49, , , , Participation Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar -91,907-48,901-74,635-47,338-2,255-5,976-10,194-32,831-24,838-33, ,630-31,370-87, ,421-38, , ,327-76, , ,747-71,201-68,181-46, , , , Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar , ,089-1,532-2,229-1,623-2,586-1,903-1,850-1, Extrabudgetary Institutions Kalkınma ve Yatırım Bankaları -592, , ,602-1,990,000-1,975,463-2,512,051-2,466,331-2,733,567-3,550,429-3,899,362-3,095,068-3,445,780-3,195,795-2,734,799-3,023,678-3,409,655-2,855,506-3,216,995-3,591,708-3,840,010-4,062,126-3,556,003-3,862,977-3,962,735-3,546,155-3,872, Investment and Development Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar -481, , , , , ,233-31,469-7, , , , , , , , , , , , , , , ,125-27,507-27,727-28, Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar -111, , ,123-1,313,801-1,351,710-1,869,818-2,434,862-2,726,243-3,391,650-3,723,371-2,934,627-3,284,101-3,033,242-2,570,975-2,859,944-3,244,418-2,688,843-3,047,692-3,414,119-3,660,614-3,862,353-3,372,623-3,682,852-3,935,228-3,518,428-3,843, Extrabudgetary Institutions 2.2 Yerel Yönetimlerden Alacaklar 3,064,105 4,071,408 5,455,784 7,666,065 9,010,230 8,833,357 9,547,561 10,706,464 13,935,625 15,293,495 14,122,939 14,368,251 14,483,755 14,953,911 14,843,063 14,753,898 14,777,491 14,657,766 15,562,029 15,802,352 15,722,328 15,806,051 15,969,116 16,047,510 16,292,781 16,591, Claims on Local Governments 2.21 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.22 Mevduat Bankaları 346, ,585 1,289,161 2,322,000 2,759,749 2,142,366 1,765,272 1,767,352 2,495,958 3,712,888 2,539,552 2,690,992 2,669,228 2,645,762 2,690,269 2,709,833 2,803,036 2,778,210 3,873,969 4,114,563 4,064,657 4,128,992 4,278,360 4,311,628 4,395,230 4,437, Deposit Money Banks 2.23 Katılım Bankaları 0 0 5, ,811 1,550 1, , ,796 93,474 89, , , , , , , , ,334 95,337 87,376 79,331 71,161 62,058 53, Participation Banks 2.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2,717,175 3,436,823 4,161,622 5,343,831 6,207,670 6,689,441 7,781,095 8,938,479 11,342,777 11,461,811 11,489,913 11,587,963 11,646,223 12,143,919 11,995,694 11,894,233 11,832,077 11,744,653 11,576,957 11,584,455 11,562,334 11,589,683 11,611,425 11,664,721 11,835,493 12,099, Investment and Development Banks 2.3 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar Claims on Social Security Institutions 2.31 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.32 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.33 Katılım Bankaları Participation Banks 2.34 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.4 Mali Olmayan Kamu Girişimlerinden Alacaklar 955,424 1,326,308 1,949,925 3,983,836 2,085,836 1,351, , , , ,392 1,103,834 1,315,295 1,019,982 1,125, , ,018 1,560, , ,200 1,113,589 1,239,943 1,358,324 1,162,290 1,256,683 2,038,896 2,151, Claims on Non-Financial Public Enterprises 2.41 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.42 Mevduat Bankaları 830,923 1,326,308 1,918,279 3,983,836 2,085,836 1,351, , , , ,703 1,103,834 1,315,295 1,019,982 1,125, , ,018 1,560, , ,933 1,047,057 1,173,423 1,320,835 1,142,562 1,256,266 2,038,491 2,151, Deposit Money Banks 2.43 Katılım Bankaları , , ,267 66,532 66,520 37,489 19, Participation Banks 2.44 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 124, , Investment and Development Banks 2.5 Özel Sektörden Alacaklar 142,290, ,605, ,355, ,644, ,341, ,947, ,849, ,301,409 1,023,153,087 1,214,319,351 1,055,562,755 1,058,126,098 1,062,682,393 1,067,902,210 1,075,340,534 1,102,970,523 1,119,672,426 1,121,472,915 1,235,051,236 1,262,672,551 1,295,324,202 1,332,383,429 1,339,585,731 1,375,093,154 1,405,654,213 1,433,725, Claims on Private Sector 2.51 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.52 Mevduat Bankaları (4) 131,106, ,360, ,566, ,811, ,481, ,872, ,222, ,142, ,246,381 1,099,216, ,991, ,355, ,849, ,406, ,795, ,031,767 1,011,498,523 1,012,162,130 1,119,564,364 1,144,696,489 1,173,779,541 1,205,628,028 1,212,083,810 1,243,704,865 1,272,022,355 1,294,683, Deposit Money Banks (4) 2.53 Katılım Bankaları (4) 7,617,089 10,468,836 14,425,256 17,926,318 23,655,077 31,992,379 39,803,341 50,247,090 65,482,587 69,879,245 65,373,613 64,651,371 63,882,216 64,488,477 64,463,996 65,920,219 67,021,497 66,759,649 70,260,882 71,149,378 73,140,158 75,606,199 75,738,597 76,753,168 76,905,462 78,545, Participation Banks (4) 2.54 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (4) 3,567,100 3,776,909 4,363,527 5,906,830 7,204,926 9,082,565 14,823,538 20,912,191 33,424,119 45,223,628 36,197,276 38,119,725 38,950,527 40,007,246 40,081,280 41,018,537 41,152,406 42,551,136 45,225,990 46,826,684 48,404,503 51,149,202 51,763,324 54,635,121 56,726,396 60,497, Investment and Development Banks (4) 2.6 Kalkınma ve Yatırım Bank. Alacaklar Claims on Investment and Development Banks 2.61 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.62 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.7 Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar 4,359,841 4,862,169 8,590,925 7,646,950 14,084,197 20,861,221 17,944,079 23,606,130 28,637,294 34,862,318 27,105,606 27,482,896 27,530,441 26,903,821 27,200,089 30,107,803 28,036,896 28,124,744 32,787,593 33,460,014 37,287,134 36,616,128 36,346,165 39,459,203 35,496,117 35,730, Claims on Non-Bank Financial Institutions 2.71 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.72 Mevduat Bankaları (4) 4,066,470 4,234,472 7,682,993 6,688,330 13,010,124 19,617,783 16,747,775 22,310,229 26,504,159 32,541,723 25,306,047 25,711,839 25,787,892 25,239,149 25,405,255 28,106,572 26,097,415 26,312,614 30,458,115 31,323,538 34,876,991 34,338,106 34,214,342 36,985,868 33,034,703 33,330, Deposit Money Banks (4) 2.73 Katılım Bankaları (4) 25,768 21, , , , , ,274 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Participation Banks (4) 2.74 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (4) 267, , , , ,110 1,055,819 1,056,030 1,198,181 1,904,412 2,062,046 1,572,425 1,551,558 1,518,989 1,442,525 1,548,351 1,786,390 1,727,949 1,599,196 2,056,800 1,860,991 2,128,573 1,980,475 1,836,594 2,151,726 2,139,593 2,074, Investment and Development Banks (4) T O P L A M 322,306, ,674, ,934, ,012, ,116, ,177, ,822,873 1,026,274,770 1,228,377,394 1,394,286,638 1,252,137,871 1,255,634,752 1,265,772,906 1,270,184,705 1,267,620,209 1,302,744,527 1,328,713,833 1,322,189,141 1,405,432,872 1,432,412,762 1,467,943,747 1,491,146,857 1,497,687,308 1,530,510,820 1,565,753,215 1,589,488,105 T O T A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R L I A B I L I T I E S 1. PARA 43,469,408 48,961,506 54,733,704 62,334,575 78,925, ,905, ,875, ,897, ,890, ,506, ,728, ,979, ,552, ,960, ,830, ,713, ,597, ,346, ,464, ,177, ,528, ,183, ,571, ,845, ,491, ,992, MONEY 1.1 Bankalar Dışındaki Para 18,193,450 24,439,416 25,008,370 29,271,922 34,233,281 44,346,900 49,505,735 53,069,688 66,225,434 75,393,478 66,943,206 67,543,267 69,016,894 69,246,632 70,140,522 71,491,008 77,588,336 77,382,536 77,276,770 79,544,118 81,100,442 83,988,817 85,528,222 86,433,626 89,785,505 91,656, Currency Outside Banks 1.2 Vadesiz Mevduat 25,275,958 24,522,090 29,725,334 33,062,653 44,691,869 59,558,427 65,369,352 73,827,984 99,664, ,112,916 92,784,811 90,435,817 90,535,582 90,714,139 90,690,244 98,222, ,009,244 99,964, ,188, ,633, ,427, ,194, ,042, ,411, ,705, ,336, Demand Deposits 1.21 Parasal Yetkililer 88, ,801 99, ,391 61, ,721 51,804 48, , ,832 11,220 9,030 8,734 9,127 9,742 11, , , , , , , , , , , Monetary Authorities 1.22 Mevduat Bankaları 24,222,857 23,359,598 28,112,689 31,032,704 41,556,852 55,272,281 60,444,906 68,597,410 91,021, ,896,505 84,820,256 83,143,297 83,565,164 83,948,101 83,775,383 90,864,755 93,286,990 91,940,654 96,236, ,520, ,422, ,170, ,507, ,438, ,415, ,800, Deposit Money Banks 1.23 Katılım Bankaları 964,545 1,059,691 1,513,204 1,896,558 3,073,446 4,154,425 4,872,642 5,181,889 8,527,974 8,961,579 7,953,335 7,283,490 6,961,684 6,756,911 6,905,119 7,345,554 7,517,875 7,803,801 8,567,317 8,730,629 8,665,500 8,695,511 9,194,840 8,629,917 8,951,314 9,178, Participation Banks 1.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2. PARA BENZERLERİ (3) 223,528, ,371, ,463, ,735, ,038, ,431, ,212, ,880, ,274, ,527, ,769, ,518, ,294, ,472, ,415, ,396, ,329, ,344, ,550, ,629, ,377,876 1,003,084,629 1,002,564,593 1,022,755,993 1,048,041,943 1,071,114, QUASI-MONEY (3) 2.1 Vadeli Mevduat 121,272, ,527, ,108, ,632, ,474, ,504, ,882, ,897, ,226, ,770, ,054, ,085, ,109, ,880, ,279, ,500, ,915, ,722, ,978, ,265, ,152, ,683, ,451, ,698, ,767, ,187, Time Deposits 2.11 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.12 Mevduat Bankaları 116,645, ,862, ,872, ,682, ,380, ,084, ,687, ,495, ,989, ,192, ,743, ,583, ,497, ,351, ,808, ,649, ,836, ,004, ,127, ,176, ,038, ,810, ,772, ,076, ,783, ,753, Deposit Money Banks 2.13 Katılım Bankaları 3,595,516 4,374,019 6,988,092 9,714,533 14,722,903 19,189,131 20,525,112 26,064,355 30,544,708 31,896,351 31,461,481 31,323,756 30,603,557 30,266,648 29,708,663 31,155,644 31,398,015 29,974,805 31,971,333 32,562,952 33,093,325 33,777,845 31,108,267 31,347,869 31,763,385 32,842, Participation Banks 2.14 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1,030,971 1,290,646 2,247,580 1,236,027 1,371,055 1,230,903 1,669,291 2,337,721 2,692,703 2,681,279 2,849,389 3,178,679 3,008,359 3,262,491 2,762,651 2,694,909 2,680,886 2,743,343 2,879,829 3,525,533 3,021,059 3,095,831 3,570,106 3,274,276 3,220,233 3,591, Investment and Development Banks 2.2 Yerleşiklerin Yabancı Para Mevduatları 79,751, ,212, ,511, ,340, ,623, ,745, ,973, ,571, ,381, ,509, ,463, ,066, ,219, ,060, ,764, ,835, ,208, ,524, ,298, ,190, ,250, ,160, ,337, ,814, ,215, ,908, Residents'Foreign Exchange Deposits 2.21 Parasal Yetkililer 73,180 88,145 83,198 75,772 78,760 44,122 38,571 23,949 13, ,035 14,592 14,352 14,149 13,811 13,399 8, , , , , , , , , ,932 1,043, Monetary Authorities 2.22 Mevduat Bankaları 75,808, ,230, ,503, ,342, ,656, ,460, ,544, ,354, ,598, ,345, ,170, ,872, ,271, ,929, ,638, ,874, ,395, ,237, ,533, ,476, ,305, ,105, ,932, ,177, ,161, ,550, Deposit Money Banks 2.23 Katılım Bankaları 3,731,211 5,725,861 6,741,387 7,727,866 9,604,853 10,838,211 14,941,177 18,642,923 22,659,264 24,090,576 23,043,859 22,833,038 22,289,447 22,877,049 23,763,010 24,526,142 24,030,739 23,391,870 23,695,453 23,628,682 24,692,122 25,624,923 26,971,475 29,916,775 30,046,175 31,091, Participation Banks 2.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 138, , , , , , , ,262 1,109,324 1,432,586 1,234,548 1,346,133 1,644,351 1,239,454 1,349,547 1,425,835 1,376,255 1,435,858 1,370,394 1,312,050 1,453,108 1,557,903 1,545,540 1,844,958 2,022,195 2,222, Investment and Development Banks 2.3 Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits 2.31 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.32 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.4 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2,514,739 2,815,350 3,189,292 2,898,959 3,551,623 3,881,864 3,558,622 4,765,647 5,877,765 5,441,536 9,465,325 7,228,405 7,042,751 7,833,632 6,353,247 6,522,533 5,262,265 8,545,903 8,119,614 7,896,698 6,315,050 5,882,422 6,468,274 6,074,088 6,128,992 5,494, Funds Received from Repo Transactions 2.41 Parasal Yetkililer , , , Monetary Authorities 2.42 Mevduat Bankaları 2,487,852 2,770,621 2,920,328 2,839,073 2,736,019 3,740,953 3,309,191 3,348,965 5,769,604 5,368,772 9,283,914 7,084,006 6,927,712 7,690,709 6,189,453 6,385,444 5,081,792 8,257,687 8,008,735 7,759,929 6,156,843 5,731,086 6,193,471 5,845,253 5,917,443 5,297, Deposit Money Banks 2.43 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 26,887 44, ,964 59, , , , , ,161 72, , , , , , , , , , , , , , , , , Investment and Development Banks 2.5 Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) 19,990,298 18,816,101 20,654,124 19,863,561 22,389,979 23,187,206 20,460,590 17,153,718 10,256,661 12,336,284 11,137,102 10,498,081 10,603,332 10,959,600 11,085,844 11,142,037 11,442,228 11,978,962 12,867,254 13,112,510 12,871,057 12,860,782 12,478,259 12,732,350 13,148,950 13,633, Money Market Funds (B Type Liquid Funds) 2.6 İhraç Edilen Menkul Kıymetler (3) ,112,614 10,337,902 18,492,329 24,531,889 26,468,971 23,648,915 24,639,753 24,320,183 24,738,189 24,933,275 25,396,445 25,500,658 26,572,759 26,285,893 28,164,480 27,788,431 27,497,617 27,829,802 27,436,691 27,780,769 27,890, Debt Securities Issued (3) 3. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (3) , DEBT SECURITIES ISSUED (3) 3.1 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 3.2 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 3.3 Katılım Bankaları Participation Banks 3.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları , Investment and Development Banks 4. BLOKE MEVDUAT RESTRICTED DEPOSITS 4.1 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 4.2 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 4.3 Katılım Bankaları Participation Banks 4.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 5. DİĞER KALEMLER (NET) (1)(2)(3)(4) 55,308,370 65,341,069 84,736,883 90,941, ,051, ,840, ,735, ,496, ,212, ,253, ,640, ,137, ,925, ,751, ,373, ,634, ,786, ,497, ,417, ,606, ,037, ,878, ,551, ,909, ,220, ,381, OTHER ITEMS (NET) (1)(2)(3)(4) T O P L A M 322,306, ,674, ,934, ,012, ,116, ,177, ,822,873 1,026,274,770 1,228,377,394 1,394,286,639 1,252,137,870 1,255,634,752 1,265,772,906 1,270,184,705 1,267,620,209 1,302,744,527 1,328,713,833 1,322,189,141 1,405,432,872 1,432,412,762 1,467,943,747 1,491,146,857 1,497,687,308 1,530,510,820 1,565,753,215 1,589,488,105 T O T A L Not: (1) "TCMB Likidite Senetleri" Temmuz 2007 tarihinden itibaren ilave edilmiştir. (2) 2009 Eylül ayına kadar Diğer Kalemler (Net) içerisinde izlenmekte olan SDR Tahsisatı, bu tarihten itibaren ' Dış Yükümlülükler altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. (3) 2010 yılı Aralık ayına kadar İhraç Edilen Menkul Kıymetler kalemi içerisinde gösterilen, bankalarca Türk Lirası üzerinden yurtiçinde ihraç edilmiş menkul kıymetler içerisinden 2 yıldan kısa vadeli olarak çıkarılanlarına ait yükümlülükler, bu tarihten itibaren Para Benzerleri kapsamına alınarak İhraç Edilen Menkul Kıymetler alt başlığında özel sektöre olan yükümlülükleri içerecek şekilde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Yurtdışı yerleşiklere olan yükümlülükler Dış Yükümlülükler kalemine yansıtılmış, bankalara olan yükümlülükler ile 2 yıldan uzun vadeli olanlardan kaynaklı yükümlülükler ise "Diğer Kalemler (Net)" içerisinde gösterilmiştir. (4) 2010 yılı Ocak ayına kadar "Diğer Kalemler (Net)" içerisinde izlenmekte olan "Türev Finansal Varlık ve Yükümlülükler", bu tarihten itibaren ilgili sektörler altında sınıflandırılmaya başlanmış, ancak, bankalar ile olan işlemleri ise "Diğer Kalemler (Net)" içerisinde gösterilmeye devam edilmiştir. Note: (1) "CBRT Liquidity Bills" are added beginning from July (2) SDR Allocation followed under Other Items (Net) until September 2009, is started to be classified as Foreign Liabilities since then. (3) Debt securities issued by banks in domestic market in Turkish Lira with maturity less than 2 years shown within Debt Securities Issued until December 2010 are classified in Quasi Money definition under sub-item of Debt Securities Issued reflecting liabilities to private sector since then. Liabilities to nonresidents are classified under Foreign Liabilities and liabilities to banks as well as liabilities from those with maturity over 2 years are under Other Items (Net). (4) "Financial Derivative Assets and Liabilities" followed under "Other Items (Net)" until January 2010, is started to be classified in related sectors, however, interbank assets and liabilities are still shown under "Other Items (Net)". Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

16 3 BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN AYRINTILI TABLOLAR 3 DETAILED TABLES OF SOME BALANCE SHEETS ITEMS

17 PARASAL YETKİLİLER DIŞ VARLIKLAR MONETARY AUTHORITIES FOREIGN ASSETS 1. ULUSLARARASI STANDARTTA ALTIN (YP) 2,569,462 3,335,423 3,636,780 4,883,049 6,205,039 8,138,467 18,677,555 34,297,820 42,850,276 47,307,178 44,712,587 47,460,288 44,013,785 43,665,436 42,369,403 46,013,095 44,135,309 45,726,530 50,160,362 49,184,693 50,934,356 51,732,392 51,269,078 50,640,300 50,238,455 54,824, GOLD, INTERNATIONAL STANDARD (FX) 2. KONVERTİBL DIŞ VARLIKLAR 67,781,345 85,618,499 85,392, ,384, ,476, ,794, ,199, ,121, ,752, ,895, ,498, ,838, ,092, ,091, ,847, ,512, ,357, ,142, ,278, ,279, ,188, ,607, ,858, ,639, ,476, ,570, CONVERTIBLE FOREIGN ASSETS 2.1 Efektif Deposu 299, , , , , , , ,396 3,754,572 2,091,972 2,933,562 1,913,025 1,503,737 1,418,796 1,452,754 1,484,441 1,339,791 1,343,368 2,403,370 2,923,603 3,405,092 4,198,570 4,602,394 4,600,179 4,576,428 5,056, Foreign Banknotes 2.2 Muhabir Hesapları 67,264,933 85,009,416 84,860, ,549, ,799, ,062, ,415, ,111, ,627, ,424, ,170, ,536, ,207, ,302, ,030, ,658, ,655, ,428, ,493, ,959, ,375, ,988, ,839, ,614, ,463, ,050, Correspondent Accounts 2.21 Cari Hesaplar 5,347,192 5,098,797 6,002,064 5,597,764 9,589,495 13,870,006 22,807,927 8,405,850 21,503,221 16,709,044 23,521,255 27,222,014 21,322,409 22,725,464 19,359,712 21,266,824 15,645,987 17,535,707 13,887,670 16,344,403 10,255,207 15,504,103 13,119,083 18,236,795 25,276,354 29,388, Current Accounts 2.22 Portföy Hesapları 61,917,741 79,910,619 78,857, ,951,264 96,209, ,192, ,607, ,705, ,123, ,715, ,648, ,314, ,885, ,576, ,671, ,391, ,009, ,892, ,605, ,615, ,120, ,484, ,720, ,377, ,187, ,662, Portfolio Accounts 2.23 SDR Mevcutları (TCMB) SDR Holdings (Treasury) 2.3 IMF deki Rezerv Dilimi Pozisyonu 217, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Reserve Position in IMF 3. DİĞER DIŞ VARLIKLAR 1,844,056 2,026,602 1,760,407 2,345,841 2,338,966 2,417,482 2,954,045 2,787,793 3,872,434 4,200,891 4,099,909 4,029,460 3,989,664 3,877,402 3,837,223 3,874,610 3,825,289 3,934,782 4,329,406 4,450,993 4,708,715 4,793,679 4,776,696 4,858,281 4,996,908 5,217, OTHER FOREIGN ASSETS 3.1 Dış Krediler 1,824,752 2,005,322 1,741,913 2,322,282 2,315,268 2,378,036 2,905,872 2,742,369 3,284,707 3,572,461 3,508,567 3,439,168 3,371,202 3,260,622 3,221,318 3,269,558 3,221,216 3,329,301 3,699,911 3,819,490 4,022,835 4,106,155 4,089,638 4,141,084 4,277,804 4,494, Foreign Loans 3.2 İştirakler 19,303 21,280 18,493 23,559 23,698 39,446 48,174 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Share Participations T O P L A M 72,194,863 90,980,525 90,789, ,613, ,020, ,350, ,831, ,207, ,475, ,403, ,311, ,328, ,096, ,634, ,053, ,400, ,318, ,803, ,767, ,914, ,831, ,133, ,903, ,138, ,712, ,612,645 T O T A L PARASAL YETKİLİLER DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER MONETARY AUTHORITIES FOREIGN LIABILITIES 1. IMF KREDİLERİ KULLANIMI 19,748,654 15,195,890 8,360,947 13,012,917 12,005,544 8,745,155 5,474,951 1,547, USE OF IMF CREDIT 2. SDR TAHSİSATI (HAZİNE) ,533,695 2,564,228 3,130,426 2,950,014 3,524,139 3,600,846 3,755,546 3,691,695 3,624,844 3,521,782 3,455,895 3,516,533 3,445,611 3,521,354 3,626,987 3,758,975 3,874,678 3,992,417 3,954,492 4,039,342 4,148,939 4,401, SDR ALLOCATION (TREASURY) (1) 3. DIŞ KREDİLER 12,291 13,544 11,758 14,903 15,055 35,179 18, ,005 1,038 1, FOREIGN CREDIT 4. İŞÇİ DÖVİZLERİ 20,884,256 22,297,642 18,635,508 20,723,600 19,406,645 17,539,030 17,366,530 12,542,011 11,320,996 5,846,583 11,671,374 11,246,307 10,783,174 10,184,886 9,508,550 9,225,389 8,500,841 7,469,257 5,542,547 5,663,664 5,585,969 5,646,378 5,404,912 5,384,533 5,153,555 4,975, FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS BY CITIZENS ABROAD 5. DİĞER YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MEVDUATI 6,903 7,560 8,533 8,747 9,338 7,982 7,651 5,756 5,734 2,095 6,664 2,877 4,933 2,150 2,148 2,105 6,204 2,164 6, ,399 2,399 2,397 2,396 7,245 7, OTHER NONRESIDENTS' DEPOSITS 6. DÖVİZ SATIŞI YAPILMIŞ AKREDİTİF BEDELLERİ 1,537,170 1,584, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LETTERS OF CREDIT 7. MUVAKKAT ALACAKLILAR (YP) 74,211 45,838 66,077 50,510 51,099 31,447 35,980 40, , , , , , , , ,713 56, , , , , , , , , , MISCELLANEOUS PAYABLES (FX) 8. LİKİDİTE SENETLERİ LIQUIDITY BILLS T O P L A M 42,263,486 39,144,535 27,941,560 34,587,496 34,701,051 29,670,375 26,979,604 17,863,743 16,209,923 10,960,459 16,848,985 16,331,558 15,784,959 15,000,407 14,480,911 14,066,587 12,757,820 11,843,645 10,449,758 10,876,426 10,765,361 10,796,318 10,907,613 10,336,689 10,502,467 10,507,809 T O T A L Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

18 MERKEZ BANKASI KREDİLER KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE SECTORAL BREAKDOWN MERKEZİ YÖNETİM CENTRAL GOVERNMENT 1.1 Hazineye Kısa Vadeli Avans Short Term Advances to Treasury 1.2 Hazinedeki Diğer Alacaklar (net) Other Claims on Treasury (net) 2. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ NON-FINANCIAL PUB.ENTERPRISES 2.1 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Treasury Guaranteed Bills 2.2 Kısa Vadeli Senet Reeskontu,Toprak Short Term Discount of Bills, Soil Mahsulleri Ofisi (TMO) 0 Products Office (SPO) 2.3 İktisadi Devlet Teşekkülleri, Diğer SEE, Other (Debts of SEEs Not (İDT 'nin Vadesinde Ödenmeyen Borç.) 0 Paid On Due Date) 2.4 İktisadi Devlet Teşekkülleri,Ticari Senetler SEEs, Commercial Bills 3. MALİ KURULUŞLAR 1, , ,345 3,023,163 6,800,717 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, FINANCIAL INSTITUTIONS 3.1 Mevduat Bankaları 1, , ,345 3,023,163 6,800,717 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, Deposit Money Banks 3.11 Reeskont Kredileri 1, , ,345 3,023,163 6,800,717 13,307,134 19,328,800 15,939,819 17,760,823 18,486,071 19,131,123 18,846,073 19,339,465 18,937,879 19,866,679 18,588,196 19,333,007 19,639,651 20,685,046 20,787,071 22,137,476 22,952,113 24,759, Rediscount S.K. 40/1-c Kap. Kul. Krediler As Per Art 40/1-c of Law No: Diğer Other 3.2 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 3.21 Reeskont Kredileri Rediscount S.K. 40/1-c Kap. Kul. Krediler As Per Art 40/1-c of Law No: Diğer Other 3.3 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 3.31 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Saving Deposit Insurance Fund 4. YURTDIŞI (1) 1,824,752 2,005,322 1,741,913 2,322,282 2,315,268 2,378,036 2,905,872 2,742,369 3,284,707 3,572,461 3,508,567 3,439,168 3,371,202 3,260,622 3,221,318 3,269,558 3,221,216 3,329,301 3,699,911 3,819,490 4,022,835 4,106,155 4,089,638 4,141,084 4,277,804 4,494, ABROAD (1) T O P L A M 1,826,124 2,006,077 1,742,288 2,322,671 2,801,104 3,067,381 5,929,035 9,543,086 16,591,841 22,901,261 19,448,386 21,199,991 21,857,273 22,391,745 22,067,391 22,609,023 22,159,095 23,195,980 22,288,107 23,152,497 23,662,486 24,791,201 24,876,709 26,278,560 27,229,917 29,253,572 T O T A L (1) Dış Krediler içerisinde yer alan Irak'a verilen krediler 1999/12 den itibaren Merkez Bankası bilançosunda "Takipteki Alacaklar" hesabına aktarılmış olup, "Yurtdışı" rakamı özgün bilanço ile farklılık göstermektedir. (1) Loans extended to Iraq classified in "Foreign Loans" were transferred to "Claims Under Legal Proceedings" in the Central Bank balance sheet as of December Thus, the figure in "Abroad" is different than that of in te Central Bank balance sheet. Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December CENTRAL BANK LOANS

19 MERKEZ BANKASI CENTRAL BANK MEVDUAT DEPOSITS KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE SECTORAL BREAKDOWN GENEL YÖNETİM 14,776,604 20,204,327 16,605,995 16,861,257 23,157,050 15,446,228 19,337,893 18,219,906 28,159,707 23,192,204 32,191,538 34,029,436 30,278,087 23,062,154 36,815,305 24,191,885 10,154,212 31,279,499 32,063,159 28,278,632 23,602,516 31,711,576 37,483,987 38,562,230 18,989,371 45,720, GENERAL GOVERNMENT 1.1 MERKEZİ YÖNETİM 14,765,150 20,189,319 16,587,622 16,852,142 23,153,178 15,396,919 19,332,977 18,219,791 28,141,355 23,191,915 32,188,510 34,028,000 30,277,927 23,062,064 36,815,198 24,191,813 10,154,079 31,279,356 32,062,866 28,278,332 23,602,202 31,711,235 37,483,642 38,561,876 18,989,008 45,720, CENTRAL GOVERNMENT 1.11 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler 14,290,183 19,242,077 14,766,225 13,161,196 20,414,624 14,755,384 18,302,273 16,422,953 27,365,176 22,935,795 30,642,988 33,123,273 29,705,566 22,688,710 36,355,680 23,917,848 9,898,409 30,830,828 31,777,476 28,086,515 23,387,861 31,472,585 37,164,673 38,309,250 18,634,001 45,335, Treasury,General and Spe.Budget Administration TL 869,454 1,614,618 4,331,377 1,859,118 4,925,754 5,543,343 8,228,175 6,224,736 13,653,972 13,320,846 15,585,384 19,195,815 15,852,208 8,482,630 22,611,224 7,526,804 2,586,420 24,250,810 19,933,006 16,815,961 16,968,341 22,156,419 28,564,858 27,091,569 8,128,322 35,663, TRY YP 13,420,729 17,627,460 10,434,847 11,302,078 15,488,870 9,212,041 10,074,098 10,198,217 13,711,204 9,614,949 15,057,604 13,927,458 13,853,358 14,206,080 13,744,456 16,391,044 7,311,989 6,580,018 11,844,470 11,270,554 6,419,520 9,316,166 8,599,815 11,217,681 10,505,679 9,671, FX 1.12 Bütçe Dışı Fonlar 474, ,241 1,821,398 3,690,946 2,738, ,535 1,030,704 1,796, , ,120 1,545, , , , , , , , , , , , , , , , Extrabudgetary Funds TL 90,549 55,385 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TRY YP 384, ,856 1,729,278 3,548,752 2,602, , ,716 1,463, ,245 52,868 1,351, , , ,429 64,851 40,113 41, , ,287 47,516 68, , , , , , FX 1.2 YEREL YÖNETİMLER 11,454 15,008 18,355 9,090 3,872 49,247 4, , ,966 1, LOCAL GOVERNMENT 1.21 TL (Vadesiz) 11,454 15,008 18,355 9,090 3,872 49,247 4, , ,966 1, TRY (Demand) 1.22 YP FX 1.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI SOCIAL SECURITY ORGANIZATIONS 2. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ 60,130 76,939 71,085 76,904 60,778 44,933 46,343 25,468 19,995 13,238 14,814 14,544 14,245 14,040 13,737 8,159 8,096 8,028 7,030 7,287 7,491 7,637 8,105 7,742 8,826 7, NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 2.1 TL 2,828 2,716 1,399 1, ,775 1,528 6,181 5, , TRY (Demand) 2.2 YP 57,302 74,223 69,686 75,162 60,006 44,122 38,568 23,940 13,814 7,247 14,585 14,352 14,147 13,809 13,399 8,047 7,829 7,938 6,972 7,229 7,273 7,529 7,448 7,031 7,173 7, FX 3. ÖZEL SEKTÖR (TL) ,094 1,202 2,370 2,998 3,112 4,784 5, ,065 6,178 8,198 8,654 7,655 7,402 7,125 10,003 10,353 11,213 11,949 10,771 17,502 14,327 11,320 11, PRIVATE SECTOR (TRY) 4. MALİ KURUMLAR 27,748,141 33,848,982 38,677,549 52,757,680 46,716,107 56,221,136 91,323, ,665, ,665, ,359, ,576, ,184, ,038, ,269, ,065, ,040, ,589, ,401, ,746, ,419, ,743, ,505, ,559, ,966, ,179, ,211, FINANCIAL INSTITUTIONS 4.1 Bankalar Mevduatı 27,658,824 33,750,749 38,585,462 52,635,738 46,642,796 56,142,532 91,287, ,622, ,580, ,476, ,574, ,183, ,038, ,269, ,063, ,035, ,993, ,740, ,680, ,283, ,624, ,324, ,356, ,770, ,874, ,830, Banks Deposits 4.11 Zorunlu Karşılıklar 9,399,748 12,860,345 13,131,518 13,642,395 13,072,370 21,505,485 50,623, ,189, ,375, ,334, ,163, ,863, ,079, ,477, ,769, ,608, ,348, ,668, ,059, ,513, ,265, ,646, ,072, ,982, ,864, ,659, Required Reserves TL TRY YP 9,399,748 12,860,345 13,131,518 13,642,395 13,072,370 21,505,485 50,623, ,189, ,375, ,334, ,163, ,863, ,079, ,477, ,769, ,608, ,348, ,668, ,059, ,513, ,265, ,646, ,072, ,982, ,864, ,659, FX 4.12 Serbest Rezervler 18,259,076 20,890,404 25,453,944 38,993,343 33,570,426 34,637,047 40,663,368 28,433,090 32,205,152 39,142,383 34,411,602 33,319,428 36,959,309 31,792,332 28,293,937 31,427,490 30,645,130 30,072,516 32,621,336 35,770,337 33,358,971 37,678,117 35,284,329 37,788,741 39,010,795 43,170, Free Reserves TL 12,891,970 14,412,314 18,912,055 30,933,086 26,169,332 26,797,984 28,774,415 16,649,738 16,080,373 21,592,953 15,653,306 13,512,023 16,574,459 12,938,628 11,210,997 13,840,611 14,720,569 13,198,655 14,633,418 14,586,685 15,081,741 14,662,696 13,017,334 16,910,414 15,124,739 14,638, TRY YP 5,367,106 6,478,090 6,541,889 8,060,257 7,401,094 7,839,064 11,888,954 11,783,352 16,124,779 17,549,430 18,758,296 19,807,405 20,384,850 18,853,704 17,082,940 17,586,879 15,924,561 16,873,861 17,987,918 21,183,652 18,277,230 23,015,421 22,266,995 20,878,327 23,886,056 28,532, FX 4.2 Diğer Mali Kuruluşlar 89,317 98,233 92, ,942 73,311 78,604 36,004 42,267 85, ,340 1,906 1, ,642 4, , ,565 1,066,031 1,135,824 1,119,429 1,181,527 1,202,845 1,195,577 1,304,420 1,381, Other Financial Institutions 4.21 TL 73,439 84,311 78, ,332 54,557 78,604 36,001 42,258 85, ,552 1,899 1, ,642 4, , , , , , , , , , , TRY 4.22 YP 15,878 13,922 13, , , , , , , , , , , ,759 1,036, FX 5. BLOKE MEVDUATLAR RESTRICTED DEPOSITS 6. YURTDIŞI YERLEŞİKLER MEVDUATI 20,896,197 22,311,004 18,650,087 20,738,548 19,423,132 17,553,698 17,383,116 12,557,695 11,336,674 5,904,622 11,687,978 11,259,124 10,798,046 10,196,975 9,520,637 9,283,438 8,562,989 7,527,365 5,604,798 5,719,677 5,644,313 5,713,117 5,463,254 5,494,969 5,268,840 5,090, NON-RESIDENTS' DEPOSITS 6.1 Kredi Mektuplu Döviz Mevduatı 20,884,256 22,297,642 18,635,508 20,723,600 19,406,645 17,539,030 17,366,530 12,542,011 11,320,996 5,846,583 11,671,374 11,246,307 10,783,174 10,184,886 9,508,550 9,225,389 8,500,841 7,469,257 5,542,547 5,663,664 5,585,969 5,646,378 5,404,912 5,384,533 5,153,555 4,975, Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad 6.2 Diğer Mevduat (TL+YP) 11,941 13,363 14,579 14,948 16,487 14,668 16,586 15,685 15,678 58,039 16,604 12,817 14,872 12,089 12,087 58,049 62,148 58,108 62,251 56,013 58,344 66,739 58, , , , Other Deposits (TRY+FX) 7. DİĞER MEVDUAT , , OTHER DEPOSITS T O P L A M 63,481,951 76,442,289 74,006,064 90,435,790 89,359,635 89,269, ,093, ,473, ,188, ,469, ,477, ,494, ,137, ,551, ,422, ,531, ,325, ,226, ,432, ,437, ,010, ,949, ,532, ,046, ,458, ,042,558 T O T A L Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

20 MERKEZ BANKASI MEVDUAT TÜRLERİNE GÖRE DEPOSIT TYPES CENTRAL BANK DEPOSITS TL M E V D U A T 13,952,635 16,198,831 23,449,828 33,082,938 31,308,978 32,592,806 37,179,136 23,272,595 30,108,621 35,429,922 31,460,437 32,944,126 32,658,443 21,692,798 34,238,968 21,671,555 17,792,267 37,956,019 35,171,142 31,986,276 32,593,967 37,349,324 42,134,536 44,592,403 23,859,337 50,888,100 TRY D E P O S I T S 1. BANKALAR MEVDUATI 12,891,970 14,412,314 18,912,055 30,933,086 26,169,332 26,797,984 28,774,415 16,649,738 16,080,373 21,592,953 15,653,306 13,512,023 16,574,459 12,938,628 11,210,997 13,840,611 14,720,569 13,198,655 14,633,418 14,586,685 15,081,741 14,662,696 13,017,334 16,910,414 15,124,739 14,638, BANKS DEPOSITS 1.1 Zorunlu Karşılıklar Required Reserves 1.2 Serbest Rezervler 12,891,970 14,412,314 18,912,055 30,933,086 26,169,332 26,797,984 28,774,415 16,649,738 16,080,373 21,592,953 15,653,306 13,512,023 16,574,459 12,938,628 11,210,997 13,840,611 14,720,569 13,198,655 14,633,418 14,586,685 15,081,741 14,662,696 13,017,334 16,910,414 15,124,739 14,638, Free Reserves 2. VADESİZ MEVDUAT 88, ,801 99, ,391 61, ,721 51,804 48, , ,832 11,220 9,030 8,734 9,127 9,742 11, , , , , , , , , , , DEMAND DEPOSITS 3. BLOKE MEVDUATLAR RESTRICTED DEPOSITS 4. YURTDIŞI YERLEŞİKLER MEVDUATI 11,941 13,363 14,579 14,948 16,487 14,668 16,586 15,685 15,678 58,039 16,604 12,817 14,872 12,089 12,087 58,049 62,148 58,108 62,251 56,013 58,344 66,739 58, , , , NON-RESIDENTS' DEPOSITS 5. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI 960,124 1,670,083 4,423,499 2,001,314 5,061,391 5,648,015 8,336,164 6,558,380 13,895,906 13,524,098 15,779,002 19,409,469 16,059,943 8,732,555 23,005,891 7,760,656 2,801,078 24,479,531 20,091,109 16,960,262 17,114,266 22,291,455 28,718,047 27,228,035 8,279,579 35,777, CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 5.1 Hazine,Genel ve Özel Bütçeli İdareler 869,454 1,614,618 4,331,377 1,859,118 4,925,754 5,543,343 8,228,175 6,224,736 13,653,972 13,320,846 15,585,384 19,195,815 15,852,208 8,482,630 22,611,224 7,526,804 2,586,420 24,250,810 19,933,006 16,815,961 16,968,341 22,156,419 28,564,858 27,091,569 8,128,322 35,663, Treasury,General and Special Budget Administration Dep. 5.2 Bütçe Dışı Fonlar 90,549 55,385 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Extrabudgetary Funds Diğer Other 6. DİĞER MEVDUAT , , OTHER DEPOSITS YP M E V D U A T I 49,529,437 60,243,538 50,556,238 57,352,854 58,050,659 56,676,605 90,914, ,200, ,080, ,039, ,017, ,550, ,479, ,859, ,183, ,859, ,533, ,270, ,261, ,450, ,416, ,599, ,397, ,453, ,599, ,154,458 FX D E P O S I T S 1. BANKALAR MEVDUATI 14,766,854 19,338,435 19,673,407 21,702,652 20,473,464 29,344,548 62,512, ,973, ,499, ,883, ,921, ,671, ,464, ,330, ,852, ,194, ,273, ,541, ,047, ,696, ,542, ,661, ,339, ,860, ,750, ,191, BANKS' DEPOSITS 1.1 Zorunlu Karşılıklar 9,399,748 12,860,345 13,131,518 13,642,395 13,072,370 21,505,485 50,623, ,189, ,375, ,334, ,163, ,863, ,079, ,477, ,769, ,608, ,348, ,668, ,059, ,513, ,265, ,646, ,072, ,982, ,864, ,659, Required Reserves 1.2 Serbest Rezervler 5,367,106 6,478,090 6,541,889 8,060,257 7,401,094 7,839,064 11,888,954 11,783,352 16,124,779 17,549,430 18,758,296 19,807,405 20,384,850 18,853,704 17,082,940 17,586,879 15,924,561 16,873,861 17,987,918 21,183,652 18,277,230 23,015,421 22,266,995 20,878,327 23,886,056 28,532, Free Reserves 2. DİĞER MALİ KURULUŞLAR MEVDUATI 15,878 13,922 13, , , , , , , , , , , ,759 1,036, OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS 3. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ 57,302 74,223 69,686 75,162 60,006 44,122 38,568 23,940 13,814 7,247 14,585 14,352 14,147 13,809 13,399 8,047 7,829 7,938 6,972 7,229 7,273 7,529 7,448 7,031 7,173 7, NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 4. YURTDIŞI YERLEŞİKLER MEVDUATI 20,884,256 22,297,642 18,635,508 20,723,600 19,406,645 17,539,030 17,366,530 12,542,011 11,320,996 5,846,583 11,671,374 11,246,307 10,783,174 10,184,886 9,508,550 9,225,389 8,500,841 7,469,257 5,542,547 5,663,664 5,585,969 5,646,378 5,404,912 5,384,533 5,153,555 4,975, NON-RESIDENTS' DEPOSITS 4.1 Kredi Mektuplu Döviz Mevduatı 20,884,256 22,297,642 18,635,508 20,723,600 19,406,645 17,539,030 17,366,530 12,542,011 11,320,996 5,846,583 11,671,374 11,246,307 10,783,174 10,184,886 9,508,550 9,225,389 8,500,841 7,469,257 5,542,547 5,663,664 5,585,969 5,646,378 5,404,912 5,384,533 5,153,555 4,975, Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad 4.2 Diğer Yerleşik Olmayanların Mevduatı Other Non-Residents' Deposits 5. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI 13,805,147 18,519,316 12,164,125 14,850,830 18,091,789 9,748,905 10,996,814 11,661,412 14,245,449 9,667,817 16,409,508 14,618,531 14,217,984 14,329,509 13,809,307 16,431,157 7,353,001 6,799,825 11,971,757 11,318,070 6,487,936 9,419,780 8,765,595 11,333,841 10,709,429 9,943, CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 5.1 Genel ve Katma Bütçeli İdareler Mev. 13,420,729 17,627,460 10,434,847 11,302,078 15,488,870 9,212,041 10,074,098 10,198,217 13,711,204 9,614,949 15,057,604 13,927,458 13,853,358 14,206,080 13,744,456 16,391,044 7,311,989 6,580,018 11,844,470 11,270,554 6,419,520 9,316,166 8,599,815 11,217,681 10,505,679 9,671, General and Annexed Budget Administration Dep. 5.2 Bütçe Dışı Fonlar 384, ,856 1,729,278 3,548,752 2,602, , ,716 1,463, ,245 52,868 1,351, , , ,429 64,851 40,113 41, , ,287 47,516 68, , , , , , Extrabudgetary Funds T O P L A M 63,482,072 76,442,369 74,006,066 90,435,792 89,359,637 89,269, ,093, ,473, ,188, ,469, ,477, ,494, ,137, ,551, ,422, ,531, ,325, ,226, ,432, ,437, ,010, ,949, ,532, ,046, ,458, ,042,558 T O T A L Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2017 Internet Address: http://www.tcmb.gov.tr TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKAI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE REMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3 Kredi

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN OCAK 2005 DÖNEMİ / JANUARY 2005 PERIOD 28.03.2005 SAYI / NUMBER: 2005-02 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2017-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated Monthly Notification

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated 2017-1. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ 2007/1 Kredi Kartı

Detaylı

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ 2007/1 Kredi Kartı

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MAYIS 2008 DÖNEMİ / MAY 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions:

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2008 DÖNEMİ / APRIL 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2005 DÖNEMİ / APRIL 2005 PERIOD 23.06.2005 SAYI / NUMBER: 2005 04-05 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN ŞUBAT 2008 DÖNEMİ / FEBRUARY 2008 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı