2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2008/1 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2008/2 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2008/4 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 2008/5 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2 ULUSLARARASI REZERVLER INTERNATIONAL RESERVES Milyon Dolar $ Millions Altın Brüt Döviz Rezervleri Brüt Muhabir Net Rezervler Gold Gross Foreign Exchange Reserves Uluslararası Açıkları Net Reserves Rezervler Overdrafts Merkez Bankalar - Muhabir Mev. Toplam Gross Bankası ve Efektif Kasası Total International Central Banks - Correspondents Reserves Bank Acc.&Foreign Banknotes

3 KATILIM BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR Bin YTL PARTICIPATION BANKS SECTORAL ACCOUNTS Thousand TRY VARLIKLAR (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) ASSETS 1. REZERVLER RESERVES 1.1 Para Currency 1.2 Merkez Bankasındaki Mevduatlar Deposits at Central Bank 1.21 Zorunlu Karşılıklar Reserve Requirement 1.22 Serbest Rezervler Free Reserves 1.23 Vadeli Serbest Olmayan Hesap Time (Restricted) Deposits 2. DIŞ VARLIKLAR FOREIGN ASSETS 3. GENEL YÖNETİMDEN ALACAKLAR CLAIMS ON GENERAL GOVERNMENT 3.1 MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT 3.11 Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions 3.111Merkezi Yönetimden Diğer Alacaklar Other Claims on Central Government 3.12 Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions 3.121Bütçe Dışı Fonlardan Alacaklar Claims on Extrabudgetary Funds 3.2 YEREL YÖNETİMLERDEN ALACAKLAR CLAIMS ON LOCAL GOVERNMENT 3.21 Krediler Credits 3.22 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 4. MALİ OLM. KAMU GİR. ALACAKLAR CLAIMS ON NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 4.1 Krediler Credits 4.2 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 4.3 İştirakler Participations 4.4 Diğer Alacaklar Other Claims 5. YURTİÇİ BANKALARARASI ALACAKLAR DOMESTIC INTERBANK CLAIMS 6. BANKA DIŞI MALİ KURULUŞLARDAN ALACAKLAR CLAIMS ON NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS 6.1 Krediler Credits 6.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Financial Leasing Transactions 6.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 6.4 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Mutual Fund Participation Cert. 6.5 İştirakler Participations 6.6 Diğer Alacaklar Other Claims 7. ÖZEL SEKTÖRDEN ALACAKLAR CLAIMS ON PRIVATE SECTOR 7.1 Krediler Credits 7.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Financial Leasing Transactions 7.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar Past-Due Loans 7.4 İştirakler Participations 7.5 Diğer Alacaklar Other Claims 8. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR CLAIMS ON MONEY MARKETS TRANSACTIONS 9. SINIFLANDIRILAMAYAN VARLIKLAR UNCLASSIFIED ASSETS T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. KATILIM BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR Bin YTL PARTICIPATION BANKS SECTORAL ACCOUNTS Thousand TRY YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) LIABILITIES 1. ÖZEL CARİ HESAPLAR PRIVATE CURRENT ACCOUNTS 1.1 Yerel Yönetimler Local Government 1.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Institutions 1.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 1.4 Özel Sektör Private Sector 1.5 Banka Dışı Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions 2. KATILMA HESAPLARI PARTICIPATION ACCOUNTS 2.1 Yerel Yönetimler Local Government 2.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Institutions 2.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 2.4 Özel Sektör Private Sector 2.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 3. YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA FONU RESIDENTS' FOREIGN MONEY FUND 4. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER SECURITIES ISSUED 5. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR DUE FROM LEASING TRANSACTIONS 5.1 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 6. DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER FOREIGN LIABILITIES 7. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 7.1 Bütçeye Ait Hesaplar Deposits of Budgetary Funds 7.2 Bütçe Dışı Fon Hesapları Deposits of Extrabudgetary Funds 8. TCMB'YE YÜKÜMLÜLÜKLER LIABILITIES TO CENTRAL BANK 8.1 Bankalar ve Katılım Bankaları Fonu, TCMB Banks and Participation Banks Funds,Central Bank 8.2 Kullanılan Krediler, TCMB Used Credits From Central Bank 9. YURTİÇİ BANKALARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER DOMESTIC INTERBANK LIABILITIES 10. PARA PİYASALARINA BORÇLAR DUE TO MONEY MARKETS TRANSACTIONS 11. ÖZKAYNAKLAR SHAREHOLDERS' EQUITY 12. SINIFLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER UNCLASSIFIED LIABILITIES T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional.

4 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI SEKTÖREL HESAPLAR Bin YTL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS SECTORAL ACCOUNTS Thousand TRY (*) VARLIKLAR 11 1(*) 2(*) 4(*) 5(*) 6(*) ASSETS 1. REZERVLER (1) RESERVES (1) 1.1 Para Currency 1.2 Merkez Bankasındaki Mevduat Deposits at Central Bank 1.21 Zorunlu Karşılıklar Required Reserves 1.22 Serbest Rezervler Free Reserves 1.23 Vadeli Serbest Olmayan Hesap (2) Time (Restricted) Deposits (2) 1.3 Mevduat Bankalarından Alacaklar (1) Claims on Deposit Money Banks (1) 1.31 Menkul Değerler Securities 1.32 Krediler Credits 1.33 Diğer Alacaklar Other Claims 1.4 Katılım Bankalarından Alacaklar (1) Claims on Participation Banks (1) 2. MERKEZ BANKASINDAN DİĞER ALACAKLAR (3) OTHER CLAIMS ON CENTRAL BANK (3) 3. DIŞ VARLIKLAR (4) FOREIGN ASSETS (4) 4. GENEL YÖNETİMDEN ALACAKLAR (5) CLAIMS ON GENERAL GOVERNMENT (5) 4.1 MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR (6) CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT (6) 4.11 Bütçe İle İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Merkezi Yönetime Verilen Krediler Credits to Central Government Merkezi Yönetimce Çıkarılan Bono ve Tahviller Bonds and Bills Issued by Central Government Merkezi Yönetimden Diğer Alacaklar Other Claims on Central Government 4.12 Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Bütçe Dışı Fonlardan Alacaklar Claims on Extrabudgetary Funds 4.2 YEREL YÖNETİMLERDEN ALACAKLAR CLAIMS ON LOCAL GOVERNMENTS 4.21 Krediler Credits 4.22 Tasfiye Olunacak Alacaklar (4) Past-Due Loans (4) 4.23 Bonolar ve Tahviller Bonds and Bills 4.24 Diğer Alacaklar Other Claims 4.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALACAKLAR (6) CLAIMS ON SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS (6) 4.31 Krediler Credits 4.32 Diğer Alacaklar Other Claims 5. MALİ OLM. KAMU GİR. ALACAKLAR CLAIMS ON NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 5.1 Krediler Credits 5.2 Tasfiye Olunacak Alacaklar (4) Past-Due Loans (4) 5.3 Tahviller Bonds 5.4 İştirakler Participations 5.5 Diğer Alacaklar Other Claims 6. YURTİÇİ BANKALARARASI ALACAKLAR (1) (4) DOMESTIC INTERBANK CLAIMS (1) (4) 7. BANKA DIŞI MALİ KURULUŞLARDAN ALACAKLAR (7) CLAIMS ON NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (7) 7.1 Krediler Credits 7.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (8) Financial Leasing Transactions (8) 7.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar (4) Past-Due Loans (4) 7.4 Tahvil ve Bonolar Bonds and Bills 7.5 İştirakler Participations 7.6 Diğer Alacaklar (8) Other Claims (8) 8. ÖZEL SEKTÖRDEN ALACAKLAR CLAIMS ON PRIVATE SECTOR 8.1 Krediler Credits 8.2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (8) Financial Leasing Transactions (8) 8.3 Tasfiye Olunacak Alacaklar (4) Past-Due Loans (4) 8.4 Tahviller Bonds 8.5 İştirakler Participations 8.6 Diğer Alacaklar (8) Other Claims (8) 9. KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI ARASI ALACAKLAR (1) INTER-INVEST. AND DEVELOP. BANKS CLAIMS (1) 10. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR (3) CLAIMS ON MONEY MARKETS TRANSACTIONS (3) 11. SINIFLANDIRILAMAYAN VARLIKLAR (4) UNCLASSIFIED ASSETS (4) T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. Not: Temmuz 2002-Aralık 2004 tarihleri arasında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiştir. Note: Data are inflation adjusted beginning from July 2002 to December (1) 2005 Aralık ayına kadar "Rezervler" içerisinde izlenen "Mevduat Bankalarından Alacaklar" ve "Katılım Bankalarından Alacaklar" ile ayrı bir (1) Beginning from December 2005, "Claims on Deposit Money Banks" and "Claims on Participation Banks", previously classified in "Reserves", başlıkta izlenen "Kalkınma ve Yatırım Bankaları Arası Alacaklar" bu tarihten itibaren "Yurtiçi Bankalararası Alacaklar" içerisinde izlenmektedir. and "Inter-Investment and Development Banks Claims", previously classified as a separate item are included in "Domestic Interbank Claims" item. (2) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde Merkez Bankası nezdindeki "Vadeli Serbest Olmayan Hesap" kalemi eklenmiştir. (2) Due to the revision in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time Restricted Deposits" on Central Bank item is added. (3) "Para Piyasalarından Alacaklar" kalemi 2005 Aralık ayından itibaren "Merkez Bankası'ndan Diğer Alacaklar" kalemi içinde sınıflandırılmaktadır. (3) Beginning from December 2005, "Claims on Money Markets Transactions" is classified under "Other Claims on Central Bank". (4) 2005 Aralık ayından itibaren daha önce "Sınıflandırılamayan Varlıklar"da izlenen Tasfiye Olunacak Alacakların sektörel dağılımı yapılmıştır. (4) The sectoral breakdown of Past-Due Loans previously classified under "Unclassified Assets" is available beginning from December (5) 2005 Aralık ayından itibaren "Merkezi Yönetim", "Yerel Yönetimler" ve "Sosyal Güvenlik Kurumları" "GENEL YÖNETİM" başlığı altında (5) Beginning from December 2005, "Central Government", Local Government" and "Social Security Institutions" are classified as subsectors of "GENERAL GOVERNMENT". alt sektörler olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. (6) "Claims on Social Security Institutions", previously classified in "Claims on Central Government" is shown as a separate item beginning from January (6) 2007 Ocak ayına kadar "Merkezi Yönetimden Alacaklar" içerisinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumları'ndan Alacaklar" bu tarihten itibaren (7) The breakdown of "Claims on Non-Bank Financial Institutions" according to the type of financial transaction is available. ayrı bir başlık altında izlenmektedir. (8) Beginning from December 2005, Financial Leasing Transactions previously classified in "Other Claims on Private Sector" and "Other Claims on (7) "Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar" kalemi finansal işlem türlerine göre detaylandırılmıştır. Non-Bank Financial Institutions" are shown as separate items. (8) 2005 Aralık ayına kadar "Özel Sektörden Diğer Alacaklar" ile "Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Diğer Alacaklar" kalemleri içerisinde izlenmekte olan Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar için bu tarihten itibaren yeni kalemler eklenmiştir. KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS SEKTÖREL HESAPLAR SECTORAL ACCOUNTS Bin YTL Thousand TRY YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) LIABILITIES 1. VADELİ MEVDUAT (1) TIME DEPOSITS (1) 1.1 Yerel Yönetimler Local Governments 1.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Secutiry Institutions 1.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 1.4 Özel Sektör Private Sector 1.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 2. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 2.1 Yerel Yönetimler Local Governments 2.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Secutiry Institutions 2.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 2.4 Özel Sektör Private Sector 2.5 Banka Dışı Mali Kuruluşlar (2) Non-Bank Financial Institutions (2) 3. YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ TEVDİAT HESABI (1) RESIDENTS' FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS (1) 4. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER SECURITIES ISSUED 5. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (3) DUE FROM FINANCIAL LEASING TRANSACTIONS (3) 5.1 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 6. DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER FOREIGN LIABILITIES 7. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATI CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 7.1 Bütçeye Ait Hesaplar Deposits of Budgetary Funds 7.2 Bütçe Dışı Fon Hesapları Deposits of Extrabudgetary Funds 8. PARASAL SEKTÖRE YÜKÜMLÜLÜKLER LIABILITIES TO MONETARY SECTOR 8.1 Merkez Bankasına Yükümlülükler (4) Liabilities to Central Bank (4) 8.2 Bankalara Yükümlülükler (4) (5) Liabilities to Banks (4) (5) 8.3 Katılım Bankalarına Yükümlülükler (5) Liabilities to Participation Banks (5) 8.4 Para Piyasası Fonlarına (B-TİPİ LİKİT) Yükümlülükler (2) Liabilities to Money Market Funds (B Type Liquid Funds) (2) 9. KAL.VE YATIRIM BANK.ARASI YÜKÜMLÜLÜKLER (5) INTER INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS LIABILITIES (5) 10. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (4) DUE TO MONEY MARKETS TRANSACTIONS (4) 11. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASALARINA BORÇLAR DUE TO SECURITIES LENDING MARKETS 12. ÖZKAYNAKLAR (6) SHAREHOLDERS' EQUITY (6) 13. SINIFLANDIRILAMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLER UNCLASSIFIED LIABILITIES T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. Not: Temmuz 2002-Aralık 2004 tarihleri arasında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiştir. Note: Data are inflation adjusted beginning from July 2002 to December (1) Kalkınma ve Yatırım Bankaları mevduat kabul etmemesine karşın bazı yükümlülükleri, PARASAL DURUM'daki sınıflandırmaya sadık kalmak için mevduat (1) Some of the liabilities of these banks, despite they do not receive deposits, are classified as deposits just for MONETARY SURVEY purposes. olarak nitelendirilmiştir. Adı geçen yükümlülüklerin YP tutarları Ekim 1999 tarihinden itibaren ayrıştırılarak "Yurtiçi Yerleşiklerin YP Mevduatlarına" dahil edilmiştir. FX amounts of related items are separated and included in Residents' Foreign Currency Deposits beginning from October (2) 2005 Aralık ayına kadar "Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-Banka Dışı Mali Kuruluşlar" içerisinde yer alan B tipi likit fonlarla yapılan repolar, (2) Beginning from December 2005, Repos with B Type liquid funds previously classsified in "Funds Received From Repo Transactions- Non-Bank Financial Institutions". bu tarihten itibaren "Parasal Sektöre Yükümlülükler" başlığı altında "Para Piyasası Fonlarına (B TİPİ LİKİT FONLAR) Yükümlülükler" kalemi are shown under "Liabilities to Monetary Sector" - "Liabilities to Money Market Funds (B Type Liquid Funds)". içerisinde sınıflandırılmaktadır. (3) The sectoral breakdown of Due from Financial Leasing Transactions item is added beginning from December (3) 2005 Aralık ayından itibaren Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar kalemi ilave edilmiştir. (4) Beginning from December 2005 "Due to Money Markets Transactions" item is shown in "Liabilities to Central Bank" and "Liabilities to Banks". (4) "Para Piyasalarına Borçlar" kalemi 2005 Aralık ayından itibaren "Merkez Bankasına Yükümlülükler" ve "Bankalara Yükümlülükler" kalemleri içinde izlenmektedir. (5) Beginning from December 2005, "Liabilities to Participation Banks" and "Inter Investment and Development Banks Liabilities" are included in "Liabilities to Banks". (5) "Katılım Bankalarına Yükümlülükler" ile "Kalkınma ve Yatırım Bankaları Arası Yükümlülükler " kalemleri 2005 Aralık ayından itibaren "Bankalara Yükümlülükler" (6) In addition to "Shareholders' Equity" item in the Deposit Money Banks' Balance Sheet (According to the Uniform Chart of Accounts), "Provisions" shown in assets and liabilities başlığı altında sınıflandırılmaktadır. are also covered. (6) Mevduat Bankaları Bilançosu'nda (Tek Düzen Hesap Planı'na Göre) yer alan "Özkaynaklar"a ek olarak varlık ve yükümlülüklerdeki "Karşılıklar" kalemi kapsanmaktadır.

5 85 3, * ( ø67$1%8/7ø&$5(72'$6,)ø<$7(1'(.6/(5ø % %& $ %!! " "#! 7RSWDQ(ú\D)L\DWODUÕ(QGHNVL Wholesale Prices Index øvwdqexohfuhwolohu*holqph(qghnvl øvwdqexo:djh(duqhuv,qgh[ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20,+*, 77( ). 012/ -,+* '()

6 PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) SEKTÖREL HESAPLAR Bin YTL MONEY MARKET FUNDS (B TYPE LIQUID FUNDS) SECTORAL ACCOUNTS Thousand TRY VARLIKLAR (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) ASSETS 1. MERKEZİ YÖNETİMDEN ALACAKLAR CLAIMS ON CENTRAL GOVERNMENT 1.1 Merkezi Yönetimce Çıkar. Bono ve Tahviller Bonds and Bills Issued by Central Government 2. MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR CLAIMS ON CENTRAL BANK 2.1 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Claims on Reverse Repo Transactions 3. YURTİÇİ BANKALARDAN ALACAKLAR CLAIMS ON DOMESTIC BANKS 3.1 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Claims on Reverse Repo Transactions 3.2 Para Piyasası İşlemlerinden Alacaklar (1) Claims on Money Market Transactions (1) T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. (1) Ocak 2008 tarihinden itibaren ilave edilmiştir. (1) It is added beginning from January PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) SEKTÖREL HESAPLAR Bin YTL MONEY MARKET FUNDS (B TYPE LIQUID FUNDS) SECTORAL ACCOUNTS Thousand TRY YÜKÜMLÜLÜKLER (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) LIABILITIES 1. PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) MONEY MARKET FUNDS (B TYPE LIQUID FUNDS) 1.1 Özel Sektör (Hanehalkı ve Mali Olmayan Şirketler) (1) Private Sector (Households and Non-financial Corporations) (1) T O P L A M T O T A L (*) Geçici. Provisional. (*) (1) Para Piyasası Fonları kaleminin sektörel dağılımı yapılamadığı için tüm yükümlülüğün Özel Sektör'e (Hanehalkı ve Mali Olmayan Şirketler) (1) Since sectoral breakdown of "Money Market Funds" item can not be done, all liabilitiies are assigned olduğu varsayılmıştır. to Private Sector (Households and Non-financial Corporations).

7 P A R A S A L D U R U M M O N E T A R Y S U R V E Y Bin YTL Thousand TRY (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) V A R L I K L A R A S S E T S 1. DIŞ VARLIKLAR (NET) FOREIGN ASSETS (NET) 1.1 Dış Varlıklar Foreign Assets 1.11 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 1.12 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 1.13 Katılım Bankaları Participation Banks 1.14 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 1.2 Dış Yükümlülükler Foreign Liabilities 1.21 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 1.22 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 1.23 Katılım Bankaları Participation Banks 1.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2. YURTİÇİ KREDİLER DOMESTIC CREDITS 2.1 Merkezi Yönetimden Alacaklar (Net) Claims on Central Government (Net) 2.11 Merkezi Yönetimden Alacaklar (1) Claims on Central Government (1) Parasal Yetkililer Monetary Authorities Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Değerleme Hesabı Revaluation Account Mevduat Bankaları Deposit Money Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Katılım Bankaları Participation Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) (2) Money Market Funds (B Type Liquid Funds) (2) 2.12 Eksi: Merkezi Yönetim Mevduatları Less: Central Government Deposits Parasal Yetkililer Monetary Authorities Bütçe İle İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Mevduat Bankaları Deposit Money Banks Bütçe İle İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Katılım Bankaları Participation Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks Bütçe ile İlgili Kurumlar Budgetary Institutions Bütçe Dışı Kurumlar Extrabudgetary Institutions 2.2 Yerel Yönetimlerden Alacaklar Claims on Local Governments 2.21 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.22 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.23 Katılım Bankaları Participation Banks 2.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.3 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar (1) Claims on Social Security Institutions (1) 2.31 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.32 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.33 Katılım Bankaları Participation Banks 2.34 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.4 Mali Olmayan Kamu Girişimlerinden Alacaklar Claims on Non-Financial Public Enterprises 2.41 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.42 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.43 Katılım Bankaları Participation Banks 2.44 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.5 Özel Sektörden Alacaklar Claims on Private Sector 2.51 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.52 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.53 Katılım Bankaları Participation Banks 2.54 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.6 Kalkınma ve Yatırım Bank. Alacaklar (3) Claims on Investment and Development Banks(3) 2.61 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.62 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.7 Banka Dışı Mali Kuruluşlardan Alacaklar Claims on Non-Bank Financial Institutions 2.71 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.72 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.73 Katılım Bankaları Participation Banks 2.74 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks T O P L A M T O T A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R L I A B I L I T I E S 1. PARA MONEY 1.1 Dolaşımdaki Para Currency in Circulation 1.2 Vadesiz Mevduat Demand Deposits 1.21 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 1.22 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 1.23 Katılım Bankaları Participation Banks 1.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2. PARA BENZERLERİ QUASI-MONEY 2.1 Vadeli Mevduat Time Deposits 2.11 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.12 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.13 Katılım Bankaları Participation Banks 2.14 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.2 Yerleşiklerin Yabancı Para Mevduatları Residents'Foreign Exchange Deposits 2.21 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.22 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.23 Katılım Bankaları Participation Banks 2.24 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 2.3 Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits 2.31 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 2.32 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 2.4 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Funds Received from Repo Transactions 2.41 Parasal Yetkililer (4) Monetary Authorities (4) 2.42 Mevduat Bankaları (5) Deposit Money Banks (5) 2.43 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (6) Investment and Development Banks (6) 2.5 Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) (7) Money Market Funds (B Type Liquid Funds) (7) 2.51 Özel Sektör (Hanehalkı ve Mali Olmayan Şirketler) Private Sector (Households and Non-financial Corporations) 3. ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER SECURITIES ISSUED 3.1 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 3.2 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 3.3 Katılım Bankaları Participation Banks 3.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 4. BLOKE MEVDUAT RESTRICTED DEPOSITS 4.1 Parasal Yetkililer Monetary Authorities 4.2 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 4.3 Katılım Bankaları Participation Banks 4.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 5. DİĞER KALEMLER (NET) (3)(8) OTHER ITEMS (NET) (3)(8) T O P L A M T O T A L (*) Geçici (*) Provisional Not (1): Bankacılık sistemi verileri Temmuz 2002-Aralık 2004 tarihleri arasında, Merkez Bankası verileri Ağustos 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiştir.note (1): Data are inflation adjusted beginning from July 2002 to December 2004 for banking sector and beginning from August 2004 for Central Bank. Not (2): 2005 Aralık ayından itibaren Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları dahil edilmiştir. Note (2): Beginning from December 2005, Participation Banks and Investment and Development Banks are added. (1) 2005 Aralık ayına kadar "Merkezi Yönetimden Alacaklar" içerisinde izlenmekte olan "Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar" bu tarihten itibaren ayrı bir başlık altında izlenmektedir. (1) Beginning from December 2005, "Claims on Social Secutiry Institutions", previously classified under "Claims on Central Government" is shown as a separate item. (2) 2005 Aralık ayından itibaren "Para Piyasası Fonlarının (B tipi likit fonlar) Merkezi Yönetimden Alacakları" kalemi açılmıştır. (2) Beginning from December 2005, "Claims of Money Market Funds (B Type Liquid Funds) on Central Government" item is added. (3) 2005 Aralık ayından itibaren "Kalkınma ve Yatırım Bankalarından Alacaklar", bankalararası alacaklar olarak değerlendirilerek "Diğer Kalemler (Net)" içerisinde sınıflandırılmaktadır. (3) Beginning from December 2005, "Claims on Investment and Development Banks" item is classified as interbank claims under "Other Items (Net)". (4) 2005 Aralık ayından itibaren Mekez Bankası'nın B tipi likit fonlar dışındaki yatırım fonları ve aracı kurumlarla yaptıkları repolar kapsanmaktadır. (4) Beginning from December 2005, repos of the Central Bank with mutual funds other than B type liquid funds and intermediary institutions is included. (5) 2005 Aralık ayından itibaren Mevduat Bankalarının B tipi likit fonlarla yaptığı repolar hariç tutulmuştur. (5) Beginning from December 2005, repos of Deposit Money Banks with B type liquid funds are excluded. (6) 2005 Aralık ayından itibaren Kalkınma ve Yatırım Bankalarının yaptıkları repolar ilave edilmiştir. (6) Beginning from December 2005, repos of Investment and Development Banks are included. (7) 2005 Aralık ayından itibaren "Para Piyasası Fonları (B tipi likit fonlar)" kalemi ilave edilmiştir. (7) Beginning from December 2005, "Money Market Funds (B Type Liquid Funds)" item is added. (8) "TCMB Likidite Senetleri" Temmuz 2007 tarihinden itibaren ilave edilmiştir. (8) "CBRT Liquidity Bills" are added beginning from July 2007.

8 PARASAL YETKİLİLER DIŞ VARLIKLAR Bin YTL MONETARY AUTHORITIES FOREIGN ASSETS Thousand TRY ULUSLARARASI STANDARTTA ALTIN (YP) GOLD, INTERNATIONAL STANDARD (FX) 2. KONVERTİBL DIŞ VARLIKLAR CONVERTIBLE FOREIGN ASSETS 2.1 Efektif Deposu Foreign Banknotes 2.2 Muhabir Hesapları Correspondent Accounts 2.21 Cari Hesaplar Current Accounts 2.22 Portföy Hesapları Portfolio Accounts 2.23 Diğer Yurtdışı Muhabir Hesapları Other Correspondents Abroad 2.24 SDR Mevcutları (TCMB) SDR Holdings (Treasury) 2.3 IMF İmkanı Claims on IMF 2.31 IMF deki Rezerv Dilimi Pozisyonu Reserve Position in IMF 2.4 Açık Piyasa İşlemleri Düzeltmeleri Adjustment for Open Market Operations 3. DİĞER DIŞ VARLIKLAR OTHER FOREIGN ASSETS 3.1 Konvertibl Olmayan Dış Varlıklar Non-Convertible Foreign Assets 3.11 Konvertibl Olmayan YP Non-Convertible (FX) 3.12 Muhabir Hesapları Correspondent Accounts 3.2 Dış Krediler Foreign Credits 3.3 İştirakler Share Participations 3.4 Anlaşma Hesapları Agreement Accounts T O P L A M T O T A L PARASAL YETKİLİLER DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER Bin YTL MONETARY AUTHORITIES FOREIGN LIABILITIES Thousand TRY IMF KREDİLERİ KULLANIMI USE OF IMF CREDIT 2. IMF ACİL YARDIM TAKİP HESABI (HAZİNE) IMF EMERGENCY ASSISTANCE (TREASURY) 3. DIŞ KREDİLER FOREIGN CREDITS 3.1 Döviz Alacaklıları Foreign Correspondents 3.11 Konvertibl Convertible 3.12 Konvertibl Olmayan Non-Convertible 3.2 Dış Krediler (YP) Foreign Credits (FX) 3.21 Kısa Vadeli Short Term 3.22 Orta ve Uzun Vadeli Medium and Long Term 4. KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ MEVDUATI FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS BY CITIZENS ABROAD 5. DİĞER YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MEVDUATI OTHER NONRESIDENTS' DEPOSITS 5.1 YP Mevduatları, Yurtdışındaki Bankalar FX Deposits, Banks Abroad 5.2 YTL Mevduatları, Yurt Dışındaki Bankalar TRY Deposits, Banks Abroad 5.3 Elçilikler YTL Mevduatları TRY Deposits, Embassies 5.4 Diğer YP Mevduatları FX Deposits, Other 5.5 YTL Mevduatları, Yurtdışındaki Kurumlar TRY Deposits, Institutions Abroad 5.6 Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Karşılıkları TRY Counterpart of Securities of Non-Residents 6. DÖVİZ SATIŞI YAPILMIŞ AKREDİTİF BEDELLERİ LETTERS OF CREDIT 7. MUVAKKAT ALACAKLILAR (YP) MISCELLANEOUS PAYABLES (FX) 8. LİKİDİTE SENETLERİ LIQUIDITY BILLS T O P L A M T O T A L

9 $- 1 # : 5 $- 1 # : 5 4 C1B 2(* 1 & H* $E /( FA 1 $ % $ $A 1, ' A1+ %, & 5 2&( $0 2 " &, CPI BASED REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDEX (1995=100)! " & $% %('! %0%./ +, - - * & $"* ) 1' % - ( Jan. Feb. March Apr. May June July August Sep. Oct. Nov. Dec. 2(." 128,6 131,5 132,4 132,9 135,7 132,3 133,5 135,9 139,0 142,4 146,5 147,6 148,1 138,4 113,5 101,2 114,2 111,8 105,1 98,9 98,5 96,6 107,4 116,3 130,3 135,8 138,4 143,8 133,4 118,9 107,6 112,2 115,2 119,0 123,7 125,4 119,2 122,7 123,5 127,9 135,8 140,6 145,1 147,2 151,5 142,9 140,5 140,6 147,0 149,1 154,3 152,5 138,2 137,5 140,5 140,1 138,1 139,9 141,2 143,2 150,6 156,0 154,7 151,8 153,3 159,5 163,0 160,9 162,2 165,7 170,8 171,4 172,2 174,6 173,0 171,8 158,5 142,1 147,0 153,7 155,5 158,3 160,7 160,1 165,0 167,9 165,6 170,4 173,5 176,0 176,9 172,9 178,3 187,2 187,1 190,3 191,0 189,3 176,0 168,0 178,2 180,0 181,4 194,0 =! < + ; & ' 4 Source: CBRT > PPI BASED REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDEX (1995=100)! " & $% %('! %0%./ +, - - * & $"* ) 1' % - ( Jan. Feb. March Apr. May June July August Sep. Oct. Nov. Dec. 2(." 110,4 113,3 114,3 114,8 116,2 112,5 112,0 112,6 114,1 116,1 118,0 118,3 118,1 111,7 95,4 88,3 101,2 99,0 94,3 89,2 88,5 89,1 97,9 107,3 119,0 125,2 128,5 133,3 123,6 110,8 101,3 105,6 107,9 111,2 114,3 117,1 113,7 117,8 118,5 123,2 128,2 130,3 134,4 135,9 137,5 128,7 126,3 126,3 134,0 137,1 143,3 144,2 129,9 127,8 128,0 127,7 126,9 129,4 129,3 131,3 136,0 140,9 140,7 138,7 139,6 144,3 146,9 144,9 145,3 146,2 147,1 147,2 148,3 150,6 150,9 150,3 139,6 129,6 133,5 138,7 138,8 140,5 140,1 139,4 141,8 144,9 142,8 146,1 148,5 150,9 152,4 150,4 154,7 159,3 156,7 159,7 158,3 158,3 149,8 146,1 154,9 157,4 159,2 167,0 =! < + ; & ' 4 Source: CBRT FA %, % 0 & % $& G 2&( 2 2 $' F ", & E,D, $& ", C1B 2(* 1 A1+ $ $," & " ( I * From January 2005, Wholesale Price based REER Index will use the newly introduced Producer Price Index (PPI) and thereby be called as PPI based REER Index.

10 MERKEZ BANKASI CENTRAL BANK KREDİLER CREDITS Bin YTL Thousand TRY KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE SECTORAL BREAKDOWN MERKEZİ YÖNETİM CENTRAL GOVERNMENT 1.1 Hazineye Kısa Vadeli Avans Short Term Advances to Treasury 1.2 Hazinedeki Diğer Alacaklar (net) Other Claims on Treasury (net) 2. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ NON-FINANCIAL PUB.ENTERPRISES 2.1 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Treasury Guaranteed Bills 2.2 Kısa Vadeli Senet Reeskontu,Toprak Short Term Discount of Bills, Soil Mahsulleri Ofisi (TMO) Products Office (SPO) 2.3 İktisadi Devlet Teşekkülleri, Diğer SEE, Other (Debts of SEEs Not (İDT 'nin Vadesinde Ödenmeyen Borç.) Paid On Due Date) 2.4 İktisadi Devlet Teşekkülleri,Ticari Senetler SEEs, Commercial Bills 3. MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS 3.1 Mevduat Bankaları Deposit Money Banks 3.11 Reeskont Kredileri Rediscount S.K. 40/1-c Kap. Kul. Krediler As Per Art 40/1-c of Law No: Diğer Other 3.2 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks 3.21 Reeskont Kredileri Rediscount S.K. 40/1-c Kap. Kul. Krediler As Per Art 40/1-c of Law No: Diğer Other 3.3 Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions 3.31 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Saving Deposit Insurance Fund 4. YURTDIŞI (1) ABROAD (1) T O P L A M T O T A L (1) Dış Krediler içerisinde yer alan Irak'a verilen krediler 1999/12 den itibaren Merkez Bankası bilançosunda "Takipteki Alacaklar" (1) Loans extended to Iraq classified in "Foreign Credit" were transferred to "Claims Under Legal Proceedings" in the hesabına aktarılmış olup, "Yurtdışı" rakamı özgün bilanço ile farklılık göstermektedir. Central Bank balance sheet as of December Thus, the figure in "Abroad" is different than that of in te Central Bank balance sheet.

11 REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU İÇİN METODOLOJİK AÇIKLAMA Reel efektif döviz kuru (REDK), nominal efektif döviz kurunun fiyat endeksleriyle deflate edilmiş hali olup, uluslararası fiyat rekabetinin önemli bir göstergesidir. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından da kullanılan bu tanıma göre reel efektif döviz kuru, ilgili ülkenin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Bu yöntem aşağıdaki matematiksel formül ile ifade edilmektedir 1. PR i i REDK = j i PR j j Burada, P i Türkiye nin fiyat endeksi, R i TL' nin dolar bazında değeri, P j j ülkesinin fiyat endeksi, R j j ülkesi parasının dolar bazında değeri, W ij Türkiye için j ülkesinin ağırlığıdır. Bu endekste IMF tarafından hesaplanmış ülke ağırlıkları kullanılmıştır. IMF ülke ağırlıklarını hesaplarken, yılları dış ticaret verilerinin yanısıra turizm ve çeşitli mal türlerine ilişkin verileri de kullanmıştır. IMF dışında, Avrupa Merkez Bankası da benzer hesaplama yöntemini kullanmakta olup, ülke ağırlıklarını sadece dış ticaret verilerine göre hesaplamaktadır 2. Tüketici (TÜFE) ve toptan eşya fiyatları (TEFE) bazlı olmak üzere iki farklı reel efektif döviz kuru endeksi 1995'ten itibaren aylık bazda hesaplanmıştır. TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun hesaplanmasında IMF in 19 ülke (Almanya, ABD, İtalya, Fransa, İngiltere, Japonya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya, İspanya, Kanada, Kore, İsveç, Tayvan, İran, Brezilya, Çin ve Yunanistan) için oluşturduğu ağırlıklar kullanılmıştır. TEFE bazlı endeksin oluşturulmasında ise, Tayvan ve Çin dışında yukarıda belirtilen diğer 17 ülkenin ağırlıkları kullanılmıştır 3. Hesaplanan endekslerde 1995 baz yılı olarak alınmıştır (1995=100). Endekslerin hesaplanmasında kullanılan ülkelerin fiyat ve döviz kuru verilerinin ana kaynağı IMF yayınlarından Uluslararası Mali İstatistikler (IFS) yayınıdır. Döviz kurları için aylık ortalama değerler kullanılmıştır. Endeksteki artış, TL nin reel değer kazancını gösterirken, azalış TL nin reel değer kaybını ifade etmektedir. DESCRIPTION OF THE REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE METHODOLOGY The real effective exchange rate (REER), obtained by deflating the nominal effective exchange rate with price indices is one of the most commonly used indicators of international competitiveness. According to the definition used by International Monetary Fund (IMF), the real effective exchange rate is computed as the weighted geometric average of the price of the domestic country relative to the prices of its trade partners. The real effective exchange rate can be expressed as 1 : REER PR i i = j i PR j j where, P i Turkey s price index, R i nominal exchange rate of Turkish Lira in US dollars, P j price index of country j, R j nominal exchange rate of country j s currency in US dollars, W ij country j s weight for Turkey. In this computation, IMF weights calculated by using the trade flows from are used. The weights are based on trade in manufactures, primary commodities and tourism services. The European Central Bank (ECB) also uses the same methodology but its weights are computed only on the basis of manufacturing trade flows 2. CPI and WPI based, two real effective exchange rate indices are given beginning from 1995 on monthly basis. The CPI based real effective exchange rate index uses the IMF weights for 19 countries including Germany, USA, Italy, France, United Kingdom, Japan, Netherlands, Belgium, Switzerland, Austria, Spain, Canada, Korea, Sweden, Taiwan, Iran, Brazil, China and Greece. The WPI based index, excluding Taiwan and China 3, uses the remaining above stated 17 countries in the calculations. In the computed indices, the base year is 1995 (1995=100). The main source of price index and nominal exchange rate data is the International Financial Statistics (IFS) published by IMF. Monthly averages of nominal exchange rates are taken in computations. An increase in the index denotes an appreciation of the Turkish Lira whereas a decrease denotes depreciation. w ij w ij 1 Zanello A. and Dominique D. (1997), "A Primer on the IMF's Information Notice System," IMF Working Paper, WP/97/71. 2 ECB Monthly Bulletin, April Tayvan ve Çin'in toplam ağırlıkları yüzde 3'ün altında olup, bu iki ülkenin ağırlıkları kalan 17 ülkenin ağırlıklarına orantılı olarak dağıtılmıştır. The sum of the weights of Taiwan and China, which is less than 3 percent, is distributed proportionately to the remaining 17 countries.

12 MERKEZ BANKASI CENTRAL BANK MEVDUAT DEPOSITS Bin YTL Thousand TRY KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE SECTORAL BREAKDOWN GENEL YÖNETİM GENERAL GOVERNMENT 1.1 MERKEZİ YÖNETİM CENTRAL GOVERNMENT 1.11 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler Treasury,General and Spe.Budget Administration YTL TRY YP FX 1.12 Hazine,Genel ve Özel Büt.İd. Proje Kredileri Treasury,General and Spe.Bud.Adm.Project Funds YTL TRY YP FX 1.13 Kamu İktisadi Kurumları (1) Public Economic Institutions (1) YTL TRY YP FX 1.14 Kanunla Kur. Sosyal Güv. Kurumları (2) Social Sec.Organizations Established by Law (2) 1.15 Diğer Yükümlülükler Liabilities to Other Institutions 1.16 Bütçe Dışı Fonlar Extrabudgetary Funds YTL TRY YP FX 1.2 YEREL YÖNETİMLER LOCAL GOVERNMENT 1.21 YTL (Vadesiz) TRY (Sight) 1.22 YP FX 1.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (2) SOCIAL SECURITY ORGANIZATIONS (2) 2. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 2.1 Kamu İktisadi Kurumları (1) Public Economic Institutions (1) 2.11 YTL TRY 2.12 YP FX 2.2 İktisadi Devlet Teşekkülleri State Economic Enterprises 2.21 YTL (Vadesiz) TRY (Sight) 2.22 YP FX 2.3 Kanunlarla Kurulan Döner Sermaye Şirketleri Revolving Fund Companies Established by Law 3. ÖZEL SEKTÖR (YTL) PRIVATE SECTOR (TL) 4. MALİ KURUMLAR FINANCIAL INSTITUTIONS 4.1 Bankalar Mevduatı (3) Banks Deposits (3) 4.11 Zorunlu Karşılıklar Required Reserves YTL TRY YP FX 4.12 Serbest Rezervler Free Reserves Mevduat Bankaları (YP) Deposit Money Banks (FX) Mevduat Bankaları (YTL) Deposit Money Banks ( TRY) Katılım Bankaları (YTL) Participation Banks (TRY) Kalkınma ve Yatırım Bankaları (YP) Investment and Development Banks (FX) Kalkınma ve Yatırım Bankaları (YTL) Investment and Development Banks (TRY) Diğer Valörlü İşlemler Other 4.2 Diğer Mali Kuruluşlar (3) Other Financial Institutions (3) 4.21 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks YTL TRY YP FX 4.22 Banka Dışı Mali Kur., Tas. Mev.Sig.Fonu Non-Bank Finan.Institutions (Ins. Fund. for Sav. Dep.) YTL (Vadesiz) TRY (Sight) YP FX 4.23 Katılım Bankaları Participation Banks 4.24 Yetkili Döviz Müesseseleri Authorized Foreign Currency Ins Finansman Kuruluşları Finance Companies 4.26 Sermaye Kurulu Başkanlığı Capital Markets Board 4.27 Bankalararası Kart Merkezi Mevduat Hesabı Interbank Card Center Account 4.28 Bankalararası Takas Odası Interbank Clearing House 4.29 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Hes Banking Regulation and Supervision Agency Account 5. BLOKE MEVDUATLAR RESTRICTED DEPOSITS 6. YURTDIŞI YERLEŞİKLER MEVDUATI NON-RESIDENTS' DEPOSITS 6.1 Kredi Mektuplu Döviz Mevduatı Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad 6.2 Diğer Mevduat (YTL+YP) Other Deposits (TRY+FX) 7. DİĞER MEVDUAT OTHER DEPOSITS T O P L A M T O T A L (1) '"Merkezi Yönetim" başlığı altında izlenmekte olan "Kamu İktisadi Kurumları" kalemi 2005 Aralık ayından itibaren "Mali Olmayan Kamu Girişimleri" içerisinde sınıflandırılmaktadır. (2) 2005 Aralık ayına kadar "Merkezi Yönetim" başlığı altında izlenmekte olan "Kanunla Kur. Sosyal Güv. Kurumları", bu tarihten itibaren ayrı bir başlık olarak sınıflandırılmaktadır. (3) "Diğer Mali Kurumlar" başlığı altında izlenen "Kalkınma ve Yatırım Bankaları" ile "Katılım Bankaları" kalemleri, 2005 Aralık ayından itibaren "Bankalar Mevduatı" altında sınıflandırılmaktadır. (1) "Public Economic Institutions" which were shown under "Central Government" are classified under "Non- Financial Public Enterprises" beginning from December (2) Beginning from December 2005, "Social Security Organizations Established by Law" which were classified under "Central Government" previously, are shown as a seperate heading. (3) "Investment and Development Banks" and "Participation Banks" which were shown under "Other Financial Institutions" are classified under "Banks Deposits" beginning from December 2005.

13 MERKEZ BANKASI MEVDUAT Bin YTL CENTRAL BANK DEPOSITS Thousand TRY TÜRLERİNE GÖRE DEPOSIT TYPES YTL M E V D U A T TRY D E P O S I T S 1. BANKALAR MEVDUATI BANKS DEPOSITS 1.1 Zorunlu Karşılıklar Required Reserves 1.11 Zorunlu Karşılıklar (YP) Required Reserves (FX) 1.12 Zorunlu Karşılıklar (YTL) Required Reserves (TRY) 1.2 Serbest Rezervler (1) Free Reserves (1) 2. VADESİZ MEVDUAT DEMAND DEPOSITS 2.1 Yerel Yönetimler Local Government 2.2 Sosyal Güvenlik Kurumları Social Security Institutions 2.3 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Non-Financial Public Enterprises 2.4 Özel Sektör Private Sector 2.5 Diğer Mali Kuruluşlar (1) Other Financial Institutions (1) 3. BLOKE MEVDUATLAR RESTRICTED DEPOSITS 4. YURTDIŞI YERLEŞİKLER YTL MEVDUATI TRY NON-RESIDENTS' DEPOSITS 4.1 Yurtdışındaki Bankalar TRY Deposits, Banks Abroad 4.2 Uluslararası Kurumlar TRY Deposits, International Inst. 4.3 Elçilikler Misc. TRY Deposits, Embassies 4.4 Yurtdışındaki Kurumlar Misc. TRY Deposits, Institutions Abroad 4.5 Diğer Other TRY 5. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 5.1 Hazine,Genel ve Özel Bütçeli İdareler Treasury,General and Special Budget Administration Dep. 5.2 Hazine,Genel ve Özel Bütçeli İd.Proje Kre Treasury,General and Spe.Budget Adm.Proj.Credits 5.3 Kamu İktisadi Kur.(Katma Büt. İd.) Public Economic Institutions(Annex. Bud. Ad.) 5.4 Kanunla Kur. Sosyal Güv. Kurumları Soc. Sec. Inst. Established By Law 5.5 Diğer Yükümlülükler Other Liabilities 5.6 Bütçe Dışı Fonlar Extrabudgetary Funds 6. DİĞER MEVDUAT OTHER DEPOSITS YP M E V D U A T I FX D E P O S I T S 1. BANKALAR MEVDUATI BANKS' DEPOSITS 1.1 Zorunlu Karşılıklar Required Reserves 1.2 Serbest Rezervler (1) Free Reserves (1) 2. DİĞER MALİ KURULUŞLAR MEVDUATI (1) OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS (1) 2.1 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (1) Investment and Development Banks (1) 2.2 Banka Dışı Mali Kur.(Tas.Mev.Sig.Fon.) Non-Bank Financial Ins.(Ins.Fun.of Sav.Dep.) 3. YEREL YÖNETİMLER LOCAL GOVERNMENTS 3.1 EGO+IGDAS (Belediye Tic. İşlet.) EGO+IGDAS (Municipal Economic Enterprises) 4. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 4.1 Kamu İktisadi Kuruluşları (YP) Public Economic Institutions 4.2 İktisadi Devlet Teşekkülleri State Economic Enterprises 5. YURTDIŞI YERLEŞİKLER MEVDUATI NON-RESIDENTS' DEPOSITS 5.1 Kredi Mektuplu Döviz Mevduatı Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad 5.2 Diğer Yerleşik Olmayanların Mevduatı Other Non-Residents' Deposits 6. MERKEZİ YÖNETİM MEVDUATLARI CENTRAL GOVERNMENT DEPOSITS 6.1 Genel ve Katma Bütçeli İdareler Mev General and Annexed Budget Administration Dep. 6.2 Genel ve Katma Bütçeli İd.Proje Kre General and Annexed Budget Adm.Project Credits 6.3 Kamu İktisadi Kur. (Katma Büt.İd.) Public Economic Institutions (Annex.Bud.Ad.) 6.4 Bütçe Dışı Fonlar Extrabudgetary Funds T O P L A M T O T A L (1) 2005 Aralık ayına kadar "Diğer Mali Kuruluşlar" içerisinde izlenen kalkınma ve yatırım bankalarının YTL ve YP serbest rezervleri, bu tarihten itibaren "Bankalar Mevduatı" içerisinde sınıflandırılmıştır. (1) Beginning from December 2005, TRY and FX free reserves of investment and development banks which were included in "Other Financial Institutions", are classified under "Banks Deposits".

14 MEVDUAT BANKALARI DIŞ VARLIKLAR Bin YTL DEPOSIT MONEY BANKS FOREIGN ASSETS Thousand TRY (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 1. KIYMETLİ MADEN DEPOSU (YP) (1) PRECIOUS STONES DEPOSIT (FX) (1) 2. NAKİT CASH 2.1 Efektif Deposu Foreign Currency 2.2 Yoldaki Paralar (YP) Cash in Transit (FX) 2.3 Merkez Bankası YP Swap Anlaş. Ayarlama Adjustment For FX Swap Agreements With CBRT 3. YURT DIŞI BANKALARDAN ALACAKLAR CLAIMS ON BANKS ABROAD 4. DİĞER YURTDIŞI YERLEŞİKLERDEN ALACAKLAR CLAIMS ON OTHER NON-RESIDENTS 4.1 Bonolar (Yurtdışı) Bills(Abroad) 4.2 Tahviller (Yurtdışı) Bonds (Abroad) 4.3 Hisse Senetleri (Yurtdışı) Stocks (Abroad) 4.4 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Asset Backed Securities(Abroad) 4.5 Kar ve Zarara Katılma Hesabı(Yurtdışı) Profit/Loss Sharing Account (Abroad) 4.6 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri(Yurtdışı) Mutual Fund Participation Certificates (Abroad) 4.7 Vadesi Gelmemiş Kuponlar(Yurtdışı) Coupons Undue (Abroad) 4.8 Altın (Yurtdışı) Gold (Abroad) 4.9 Diğer Menkul Değerler (Yurtdışı) Securities, Other (Abroad) 4.10 Krediler (Yurtdışı) Credits (Abroad) 4.11 Tasfiye Olunacak Alacaklar (Yurtdışı) (2) Past-Due Loans (Abroad) (2) 4.12 İştirakler ve Bağlı Ortaklar (Yurtdışı) Subsidiaries and Associated Companies (Abroad) 4.13 Muhtelif Alacaklar (Yurtdışı) Miscellaneous Receivables (Abroad) 4.14 Borçlu Geçici Hesapla (Yurtdışı) Transitory Asset Accounts (Abroad) 5. ALINAN BANKA ÇEKLERİ (YP) CHECKS RECEIVED (FX) 6 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR CLAIMS ON REVERS REPO TRANSACTIONS 7 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR CLAIMS ON FINANCIAL LEASING TRANSACTIONS T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Altın Deposu (YP)" kalemi "Kıymetli Maden Deposu (YP)" olarak değiştirilmiştir. (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Gold Stock (FX)" is renamed as "Precious Stones Deposit (FX)". (2) 2005 Aralık ayından itibaren ilave edilmiştir. (2) It is added beginning from December MEVDUAT BANKALARI DEPOSIT MONEY BANKS DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER FOREIGN LIABILITIES Bin YTL Thousand TRY (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 1. YURTDIŞI BANKALAR BANKS ABROAD 1.1 Bankalararası Mevduat Interbank Deposits 1.2 Yurtdışı Merkez ve Şubeler Head Offices and Branches Abroad 1.3 Kullanılan Krediler, Yurtdışı Loans Used (Abroad) 2. DİĞER YURTDIŞI YERLEŞİKLER OTHER NON-RESIDENTS 2.1 Tasarruf Mevduatı (YTL) Saving Deposits (TRY) 2.2 Ticari Kurumlar Mevduatı Gerçek Kişiler, Ticari İşletmeler (YTL) Commercial Corp.s' Dep., Real Persons, Comm. Enter. (TRY) 2.3 Ticari Kurumlar Mevduatı, Her Çeşit Ortaklıklar (YTL) Commercial Corp.s' Dep., Miscellaneous Partnerships (TRY 2.4 Diğer Kurumlar Mevduatı,Elçilik,Kons.Ulusl.Kur.Türkiyedeki Büro Other Corp.s' Dep.,Embas.,Consul.,Offices of Intern. Inst. in Turkey 2.5 Diğer Kurumlar Mevduatı (YTL) Other Corporations' Deposits, (TRY) 2.6 DTH,Yurtdışında Yerleşik Gerçek Kişiler Non-Resident Real Persons' FX Deposit Accounts 2.7 DTH,Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişiler Non-Resident Legal Persons' FX Deposit Accounts 2.8 Kullanılan Krediler,Yurt Dışı Fonlar ve Diğer Kuruluşlar Loans Used from Funds and Other Institutions Abroad 2.9 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar, Yurtdışı Liabilities from Financial Leasing Transactions, Abroad 2.10 Muhtelif Borçlar, Yurtdışı Miscellaneous Payables (Abroad) 2.11 Alacaklı Geçici Hesaplar,Yurtdışı Transitory Liability Accounts (Abroad) 2.12 İthalat Transfer Emirleri (1) Import Transfer Orders (1) 3. ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER (YP) SECURITIES ISSUED (FX) 4. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 5 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI(YP) PRECIOUS STONES DEPOSIT ACCOUNTS(FX) T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. (1) 2005 Aralık ayından itibaren ilave edilmiştir. (1) It is added beginning from December

15 MEVDUAT BANKALARI KREDİLER Bin YTL DEPOSIT MONEY BANKS CREDITS Thousand TRY KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE SECTORAL BREAKDOWN (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 1. GENEL YÖNETİM (1) GENERAL GOVERNMENT (1) 1.1. Merkezi Yönetim Central Government 1.2. Yerel Yönetimler Local Governments 1.3. Sosyal Güvenlik Kurumları (2) Social Security Instutions (2) 2. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ NON-FINANCIAL PUB.ENTERPRISES 3. ÖZEL SEKTÖR PRIVATE SECTOR 3.1. Mali Olmayan Şirketler (3) (4) Non-financial Companies (3) (4) 3.2. Bireysel İşletmeler (3) (4) Individual Corporations (3) (4) 3.3. Hanehalkı Households 3.31 Tüketici Kredileri (4) (5) (6) Consumer Credit (4) (5) (6) Konut Kredileri Housing Loans Taşıt Kredileri Automobile Loans İhtiyaç ve Diğer Krediler Consumer and Other Loans Bireysel Kredi Kartları Individual Credit Cards Personele Verilen Krediler (5) Credits to Personnel (5) 3.4. Tarım Satış Kooperatifleri Agricultural Sales Cooperatives 3.5. Tarım Kredi Kooperatifleri Agricultural Credit Cooperatives 3.6. Hanehalk. Hizm.Ver.Kar Amacı Olm.Kur Non-profit Inst.Serving Households 3.7. Diğer Other 4. MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS 4.1. Bankalar (7) Banks (7) Kalkınma ve Yatırım Bankaları Investment and Development Banks Yurtiçi Bankalararası Krediler Domestic Interbank Credit 4.2. Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions Sigorta Şirketleri ve Özel Emeklilik Fonları Insurance Com.and Private Pension Funds Mali Aracılar Financial Intermediaries Finansal Kiralama Şirketleri Financial Leasing Companies Faktöring Şirketleri Factoring Companies Tüketici Finansman Şirketleri Consumer Finance Companies Diğer Mali Aracılar Other Financial Intermediaries Mali Yardımcılar Financial Auxiliaries 5. YURTDIŞI ABROAD T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional (1) 2005 Aralık ayından ve "Sosyal Güvenlik Kurumları" "GENEL YÖNETİM" (1) Beginning from December 2005, "Central Government", Local Government" and "Social Security Institutions" are classified itibaren "Merkezi Yönetim", "Yerel Yönetimler" başlığı altında alt sektörler olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. as subsectors of "GENERAL GOVERNMENT" Ocak ayına kadar "Merkezi Yönetimden Alacaklar" içerisinde (2) "Claims on Social Security Institutions", previously (2) yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumları"ndan alacaklar classified in "Claims on Central Government" is shown bu tarihten itibaren ayrı bir başlık altında izlenmektedir. as a seperate item beginning from January "Mali Olmayan Şirketler" 2002 Aralık ayına kadar "Bireysel (3) "Non-financial Companies" included "Individual Corparations" (3) İşletmeleri"de kapsamaktadır. until December (4) Bankalarca ticari işletmelere kullandırılan tüketici kredisi niteliğindeki krediler; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (4) The credits in the form of consumer credits extended to business enterprises are reclassified in bankalara gönderilen talimat gereğince 2002 Aralık ayından itibaren tüketici kredileri kapsamından çıkarılarak "Non-financial Companies" and "Individual Corporations" according to the directive of Banking Regulation and Supervision Agency "Mali Olmayan Şirketler" veya "Bireysel İşletmeler" içerisinde sınıflandırılmıştır. begining from December (5) "Personele Verilen Krediler" 2007 Ocak ayından itibaren "Tüketici Kredileri" içerisinde izlenmeye başlanmıştır. (5) "Credits to Personnel" are included in "Consumer Credit" beginning from January (6) 2005 Aralık ayından itibaren "Tüketici Kredileri"; "Konut" "Taşıt" ve "İhtiyaç ve Diğer" alt ayrımında izlenmeye başlanmıştır. (6) The breakdown of "Consumer Credits" are divided as "Housing", " Automobile" and "Other" beginning from December (7) "Kalkınma ve Yatırım Bankaları"na verilen krediler ile "Yurtiçi Bankalararası Krediler" kalemleri 2005 Aralık ayından itibaren (7) Credits Extended to "Investment and Development Banks" and "Domestic Interbank Claims" accounts are merged "Bankalar" kalemi altında birleştirilerek izlenmeye başlanmıştır. and followed under "Banks" item beginning from December 2005.

16 MEVDUAT BANKALARI DEPOSIT MONEY BANKS MEVDUAT DEPOSITS Bin YTL Thousand TRY KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE - I SECTORAL BREAKDOWN - I (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 1. GENEL YÖNETİM (1) GENERAL GOVERNMENT (1) 1.1 MERKEZİ YÖNETİM CENTRAL GOVERNMENT 1.11 Bütçeye Ait Hesaplar (YTL) (2) Budgetary Accounts (TRY) (2) Resmi Kurumlar Official Corporations Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Public Administrations under the Scope of General Budget Özel Bütçeli İdareler Special Budget Administrations Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (3) Regulatory and Supervisory Institutions (3) Mahkeme, Savclık, İcra İflas Daireleri, Tereke Hakimlikleri Courts, Attorney, Execution and Bankruptcy Office, Legacy Courts Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumları (4) Social Security Institutions Established by Law (4) Diğer Kurumlar Other Corporations Mahk.,Sav.,İcra İflas Daire.,Ter.Hakim.Nezd.PV.Noter Hes.(5) Courts,Attorney,Exec.and Bankr.Off.,Legacy Courts Notary Acc.(5) Mahke. Tevdi Yeri Gösterilmek Üzere Yatırılan Para. (5) Cash Deposited by Court Decision (5) GKBKIYA Özel Kanunla Kur. Üst Kur.,Kur ve Kurumlar (3) High Boards, Boards and Agencies Established by Law (3) 1.12 Bütçe Dışı Hesaplar (YTL) Deposits of Extrabudgetary Funds (TRY) Fonlar Funds Döner Sermayeli Kurumlar (6) Revolving Fund Organizations (6) Diğ.Kur. Mev., Devl.Me. İş. Emek. Konut Ed. Yard. Hes Other Inst. Dep., Government Housing Fund Account 1.13 Merkezi Yönetim Döviz Tevdiat Hesabı (YP) Deposits of Central Government (FX) Merkezi Yönetim Döviz Tevdiat Hesabı Deposits of Central Government Fonlar (TMSF Hariç) Döviz Tevdiat Hesabı Foreign Exchange Deposits of Funds except SDIF 1.2 YEREL YÖNETİMLER LOCAL GOVERNMENTS 1.21 Yerel Yönetimler Mevduatı (YTL) Official, Local Administrations (TRY) 1.22 Yerel Yönetimlerin Ticari İşletmeleri (YTL) (7) Commercial Corporations of Local Administrations (7) 1.23 Yerel Yönetimlerin Döviz Tevdiat Hesabı (YP) Deposits of Local Governments (FX) 1.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (4) SOCIAL SECURITY INSTUTIONS (4) 1.31 Sosyal Güvenlik Kurumları Mevduatı (YTL) Deposits of Social Security Institutions (TRY) 1.32 Sosyal Güvenlik Kurumları Mevduatı (YP) Deposits of Social Security Institutions (FX) 2. MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ NON-FINANCIAL PUBLIC ENTERPRISES 2.1 Ticari Kuruluşlar, KİT ile Bağlı Müessese ve Ortaklıklar (YTL) Commercial Corporations,Affiliates and Partnerships of SEEs(TRY) 2.2 Döner Sermayeli Kurumlar (YTL) (6) Revolving Fund Organizations (TRY) (6) 2.3 Yerel Yönetimlerin Ticari İşletmeleri (YTL) (7) Commercial Corporations of Local Administrations (TRY) (7) 2.4 Mali Olmayan Kamu Girişimleri Döviz Tevdiat Hesabı (YP) Deposits of Non-financial Public Enterprises (FX) 3. ÖZEL SEKTÖR PRIVATE SECTOR 3.1 Mali Olmayan Şirketler (YTL) Non- Financial Corporations (TRY) 3.11 Her Türlü Ortaklıklar (Sermaye Şirketleri) (Tic. Mev.) Partnerships (Commercial Deposits) 3.12 Vakıf, Dernek, Sendika ve Birliklerin Ticari İşlet. (Tic. Mev.) Foundations, Unions and Associations (Commercial Deposits) 3.13 Kooperatifler (Tic. Mev.) Cooperatives (Commercial Deposits) 3.2 Bireysel İşletmeler (YTL) Individual Corporations (TRY) 3.21 Gerçek Kişi Ticaret İşletmeleri (Tic.Mev.) Real Persons (Commercial Deposits) 3.3 Hanehalkı (YTL) Households (TRY) 3.31 Tasarruf Mevduatı, Gerçek Kişiler Saving Deposits, Real Persons 3.32 Mevduat Sertifikaları Certificates of Deposit 3.4 Hanehalkına Hiz. Veren Kar Amacı Olmayan Kur.(YTL) Non-profit Institutions Serving Households (TRY) 3.41 Vakıf, Dernek, Sendika ve Birlikler (Diğ. Kur. Mev.) Foundations, Unions and Associations (Other Corporations Deposit) 3.42 Apartman Yönetimi ile ilgili Açılan Hes. (Diğ. Kur. Mev.) Accounts of Building Managements (Other Corporations Deposit) 3.5 Mahk.,Sav.,İcra İfl.Daire.,Tereke Hakim.Nezd.P.V.Noter Hes.(YTL)(5) Courts,Attorney,Exec.and Bank.Off.,Legacy Courts Notary Acc.(TRY)(5) 3.6 Mahke. Tevdi Yeri Gösterilmek Üzere Yatırılan Para. (YTL) (5) Cash Deposited by Court Decision (TRY) (5) 3.7 Diğer (Diğ. Kur. Mev.) (YTL) Other (Other Corporations Deposit) (TRY) 3.8 Yurtiçi Yerleşik Özel Sektörün Döviz Tevdiat Hes.(YP) Residents' Deposits, Private Sector (FX) 3.81 Hanehalkı, Yurtiçinde Yerleşik Gerçek Kişiler Households, Resident Real Persons 3.82 Yurtiçinde Yerleşik Tüzel Kişilerin Döviz Tevdiat Hesapları Resident Legal Persons, Foreign Exchange Deposits Mali Olmayan Şirketler Non-financial Corporations Bireysel İşletmeler Individual Corporations Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kur Non-profit Institutions Serving Households 3.9 Kıymetli Maden Depo Hesabı (YP) (4) Precious Stones Deposit Accounts (FX) (4) 3.91 Hanehalkı, Yurtiçinde Yerleşik Gerçek Kişiler Household Resident Real Persons 3.92 Mali Olmayan Şirketler ve Bireysel İşletmeler Non-Financial Companies and Individual Corporations 4. YURTDIŞI YERLEŞİKLER MEVDUATI NON-RESIDENTS' DEPOSITS 4.1 Elçilikler, Konsolosluklar, Uluslararası Kuruluşlar (YTL) Embassies, Consulates, International Institutions (TRY) 4.2 Yurtdışında Yerleşikler (YTL) Deposits of Non-Residents (TRY) 4.3 Döviz Tevdiat Hesabı,Yurtdışında Yerleşik Gerçek Kişiler (YP) Foreign Exchange Deposit Accounts, Non-Resident Real Persons (FX) 4.4 Döviz Tevdiat Hesabı,Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişiler (YP) Foreign Exchange Deposit Accounts, Non-Resident Legal Persons (FX) 4.5 Kıymetli Maden Depo Hasabı,Yurtdışında Yerleşik Ger. Kişi.(YP)(9) Precious Stones Deposit Accounts, Non-Resident Real Persons (FX) (9) 4.6 Kıymetli Maden Depo Hasabı,Yurtdışında Yerleşik Tüz. Kişi.(YP)(9) Precious Stones Deposit Accounts, Non-Resident Legal Persons (FX) (9) MEVDUAT BANKALARI DEPOSIT MONEY BANKS MEVDUAT DEPOSITS Bin YTL Thousand TRY KURUMSAL SEKTÖRLERE GÖRE - II SECTORAL BREAKDOWN - II (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 5. MALİ KURULUŞLAR MEVDUATI FINANCIAL INSTITUTIONS' DEPOSITS 5.1 YTL MEVDUATLARI TRY DEPOSITS 5.11 Bankalararası Mevduat Interbank Deposits Merkez Bankası Central Bank Yurtdışı Bankalar Banks Abroad Yurtiçi Bankalar (8) Domestic Banks (8) Kamu Mevduat Bankaları Public Deposit Money Banks Özel Mevduat Bankaları Private Deposit Money Banks Yabancı Mevduat Bankaları Foreign Deposit Money Banks Katılım Bankaları Participation Banks Kalkınma ve Yatırım Bankaları(8) Investment and Development Banks (8) 5.12 Diğer Mali Kuruluşlar Mevduatı Other Financial Institutions Kalkınma ve Yatırım Bankaları (8) Investment and Development Banks (8) Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions Sigorta Şirketleri ve Özel Emeklilik Fonları Insurance Companies and Private Pension Funds Katılım Bankaları Participation Banks Mali Aracılar Financial Intermediaries Finansal Kiralama Şirketleri Financial Leasing Companies Faktöring Şirketleri Factoring Companies Tüketici Finansman Şirketleri Consumer Finance Companies Yatırım Fonları Mutual Funds Diğer Mali Aracılar (Tasarruf ve Yardım Sandıkları dahil) Other Financial Intermediaries (Saving Funds included) Mali Yardımcılar Financial Auxiliaries TMSF YTL Mevduatı TRY Deposits of SDIF Özel Kanunla Mevduat Kabulüne Yetkili Kuruluşlar Institutions Authorized to Accept Deposits by Law 5.2 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS 5.21 Bankalararası Mevduat Interbank Deposits Merkez Bankası Central Bank Yurtdışı Bankalar Banks Abroad Yurtiçi Bankalar (8) Domestic Banks (8) Kamu Mevduat Bankaları Public Deposit Money Banks Özel Mevduat Bankaları Private Deposit Money Banks Yabancı Mevduat Bankaları Foreign Deposit Money Banks Katılım Bankaları Participation Banks Kalkınma ve Yatırım Bankaları (8) Investment and Development Banks (8) 5.22 Diğer Mali Kuruluşlar Mevduatı Other Financial Institutions Kalkınma ve Yatırım Bankaları (8) Investment and Development Banks (8) Banka Dışı Mali Kuruluşlar Non-Bank Financial Institutions Sigorta Şirketleri ve Özel Emeklilik Fonları Insurance Companies and Private Pension Funds Katılım Bankaları Participation Banks Mali Aracılar Financial Intermediaries Finansal Kiralama Şirketleri Financial Leasing Companies Faktöring Şirketleri Factoring Companies Tüketici Finansman Şirketleri Consumer Finance Companies Yatırım Fonları Mutual Funds Diğer Mali Aracılar Other Financial Intermediaries Mali Yardımcılar Financial Auxiliaries TMSF YP Mevduatı FX Deposits of SDIF Özel Kanunla Mevduat Kabulüne Yetkili Kuruluşlar Institutions Authorized to Accept Deposits by Law Diğer Mali Yardımcılar YP Mevduatı Foreign Exchange Deposits of Other Financial Auxiliaries 5.3 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI (YP) (9) PRECIOUS STONES DEPOSIT ACCOUNTS (FX) (9) 5.31 Yurtiçinde Yerleşik Mali Kuruluşlar Resident Financial Institutions 5.32 Yurtdışında Yerleşik Mali Kuruluşlar Non-Resident Financial Institutions T O P L A M T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional. (9) The sectoral breakdown of "Precious Stones Deposits Accounts" item are available beginning from November (7) Beginning from December 2005, "Commercial Corporations of Local Administrations", previously classied under "Local Government", is shown under "Non-Financial Public Enterprises". (8) Beginning from December 2005, TRY and FX deposits of Investment and Development Banks, previously classified under "Other Financial Institutions", is shown under "Domestic Banks". (3) Due to the revision in "Uniform Chart of Accounts" in January 2007, "High Boards, Boards and Agencies established by Law", previously classified in "Other Corporations" deposit, is shown under the title of "Regulatory and Supervisory Institutions - Official Corporations" deposit beginning from December (4) Beginning from December 2005, "Social Security Institutions Established by Law", previously classified under "Central Government" deposit, is shown as a subsector of "General Government". (5) Beginning from December 2005, "Courts, Attorney, Execution and Bankruptcy Office, Legacy Courts Notary Accounts" and "Cash Deposited y Court Decision", previously classified under "Central Government - Other (6) Beginning from December 2005, "Revolving Fund Organizations", previously classified under "Central Government- Deposits of Extrabudgetary Funds", is shown under "Non-Financial Public Enterprises" (1) Beginning from December 2005, "Central Government", Local Government" and "Social Security Institutions" are classified as subsectors of "GENERAL GOVERNMENT". (2) Beginning from December 2005, "Budgetary Accounts and Social Security Institutions (TR)" is renamed as "Budgetary Accounts (TRY)" and "Social Security Institutions Established by Law (TRY)", "Courts, Attorney, Execution and Bankruptcy Office, Legacy Courts Notary Acc." and "Cash Deposited by Court Decision", previously followed under this item, are seperated and shown under other related accounts. (3) 2007 Ocak ayında TDHP'deki değişiklik paralelinde, "Diğer Kurumlar" mevduatı içerisinde izlenmekte olan "GKBKIYA Özel Kanunla Kur. Üst Kur.,Kur ve Kurumlar" kalemi, "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar" adıyla 2005 Aralık ayından itibaren "Resmi Kurumlar" içerisinde sınıflandırılmaya başlanmıştır. (4) 2005 Aralık ayına kadar "Merkezi Yönetim" mevduatı içerisinde izlenmekte olan "Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumları" mevduatı, bu tarihten itibaren "Genel Yönetim" mevduatı altında alt sektör olarak izlenmektedir. (5) 2005 Aralık ayına kadar "Merkezi Yönetim-Diğer Kurumlar" içerisinde izlenmekte olan "Mahkeme, Savclık, İcra İflas Daireleri, Tereke Hakimlikleri Nezd. P.V. Noter Hesabı" ile "Mahkeme Tevdi Yeri Gösterilmek Üzere Yatırılan Paralar" kalemleri, bu tarihten itibaren "Özel Sektör" içerisinde sınıflandırılmaktadır. (8) 2005 Aralık ayına kadar "Diğer Mali Kuruluşlar Mevduatı" başlığında izlenen kalkınma ve yatırım bankaları YTL ve YP mevduatları, bu tarihten itibaren "Yurtiçi Bankalar" başlığı altında sınıflandırılmaktadır. (9) Kasım 2005 tarihinden itibaren "Kıymetli Maden Depo Hesapları(YP)" kaleminin sektörel ayrımı yapılmıştır. (7) 2005 Aralık ayına kadar "Yerel Yönetimler" içerisinde izlenmekte olan "Yerel Yönetimlerin Ticari İşletmeleri", bu tarihten itibaren "Mali Olmayan Kamu Girişimleri" altında sınıflandırılmaktadır. (1) 2005 Aralık ayından itibaren "Merkezi Yönetim" "Yerel Yönetimler" ve "Sosyal Güvenlik Kurumları" "GENEL YÖNETİM" başlığı altında alt sektörler olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. (6) 2005 Aralık ayına kadar "Merkezi Yönetim- Bütçe Dışı Hesaplar" içerisinde izlenmekte olan "Döner Sermayeli Kurumlar", bu tarihten itibaren "Mali Olmayan Kamu Girişimleri" altında sınıflandırılmaktadır. (2) 2005 aralık ayından itibaren "Kanunla Kurulan Sosyal Gvüenlik Kurumları ve Bütçeye Ait Hesaplar (TL)" kaleminin adı, "Bütçeye Ait Hesaplar (YTL) olarak değiştirilmiş ve bu kalem altında izlenen "Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumları", "Mahkeme, Savcılık, İcra İflas Daireleri, Tereke Hakimlikleri" ve "Mahkeme Tevdi Yeri Gösterilmek Üzere Yatırılan Paralar" kalemleri çıkarılarak ilgili diğer hesaplarda izlenmeye başlanmıştır.

17 ! 2 #& 1*.(/0 -# * + )# * +,% % % 2 #& 4 4 1*.(/0 -# * + )# * +,% % % := <;: < < ; = < ;: A A = < < < ;B ; < < :? = ;C ; < > < >C < ; <;B < < > : < AB> B B ;>B C < < > ; A> B >>? C ;:: < > <; < < AC < : < > ; ;: < :;? A < C= A: < B B A < < C < B: < > BB = < C > ; < < ;>A? C>? < < < < : = < < < 1H 3 1+ E "G$ +F # / D#E FOREIGN TRADE INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRY CATEGORIZATION (REV. 3) (Million USD)! EXPORTS IMPORTS *# & "67 15 $ ( 3 *# ( 1+' ( &' "#$% *# & "67 15 $ ( 3 *# ( 1+' ( &' "#$% * 5% +,% % # "#9 06 * + /% #&0% 8$ * 5% +,% % # "#9 06 * + /% #&0% 8$ Agriculture Fishing Mining Manufacturing Others Total Agriculture Fishing Mining Manufacturing Others Total and Forestry and Quarrying and Forestry and Quarrying ;? B?? C C= A= := = : ;>? = * :? :? B B>? B= C >= C > < C <? > :C= <? * < < ;B C? ;= CA? 1 10,( MN 3 2 3# H ( 1+ DI &I $ I LD 2K J" Source: Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) *Provisional

18 (" # $% (" # $% *-,+*,, + -, +* 11, -,, + +2,, */- -, ,.3,, /, 20,. **30, *0,, / 3 +**,.,+,, 13,,*. ++*,, 1 *+/ 1* 3-, 1 22,, 3,2*, 000,,.22, ,, +.1/, 0 3./, *3-,/,.0-,,* -,,, :64 $ #9 9 ' 7 &" &5 $% 4 FOREIGN TRADE BROAD ECONOMIC CATEGORIZATION (Million USD) EXPORTS IMPORTS # $) &" ' " #!" $) # &" ' " #!" Capital Intermediate Consumption Other Total Capital Intermediate Consumption Other Total Goods Goods Goods Goods Goods Goods * * > ;<"= & 49 ' 687 ' 0- * 2// +/ */ */ 2 2./ / / 0 *-- * +./ / 0,3,/. 00/ 31/ +- Source: Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) *Provisional

19 ! 4, ) + * 6 =9:> : 9:; A: :; > >??; ; 9? = ; 9 =9< A?:; <? :? = ; A < =9B ; < B 9 ; < = > =9 = =? <9 A 9 ; :9; A=?:> ; < < < : ;??? = > ; = = 9 ;? =? :B : B B > ; A: - 1 % ' -!6 EXPORTS BY COUNTRIES (Million USD) "# EU COUNTRIES OTHER TOTAL $ % %) ) ( ' & -. -' )$ 7! $ 3 /), ) 0 ' ' Fed. ' ' Germany Italy France UK Holland Belgium Other Total Switzerl. Russia Japan China Iran Saudi Israel USA Luxemb. EU Fed. Arabia * * =< B < 9> : =; : 9?> 9; <; ; B B> =A> :; :; < 9> <>? = : ==> 9 < =B; -C F DE), % % ) ' 1 $1! Source: Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) *Provisional

20 MEVDUAT BANKALARI DEPOSIT MONEY BANKS MEVDUAT DEPOSITS Bin YTL Thousand TRY VADE GRUPLARINA GÖRE MATURITY BREAKDOWN (*) 2(*) 3(*) 4(*) 5(*) 6(*) 1. YTL MEVDUAT TL DEPOSITS 1.1 TOPLAM VADESİZ MEVDUAT TOTAL SIGHT DEPOSITS 1.11 Tasarruf Mevduatı Saving Deposits 1.12 Ticari Kurumlar Mevduatı Commercial Corporations' Deposits 1.13 Diğer Kurumlar Mevduatı Other Corporations' Deposits Bilgi İçin:Fonlar Mevduatı of which: Funds 1.14 Resmi Kurumlar Mevduatı Official Deposits 1.15 Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits GÜN İHBARLI MEVDUAT DAY NOTICE DEPOSITS 1.21 Tasarruf Mevduatı Saving Deposits 1.22 Ticari Kurumlar Mevduatı Commercial Corporations' Deposits 1.23 Diğer Kurumlar Mevduatı Other Corporations' Deposits Bilgi İçin:Fonlar Mevduatı of which: Funds 1.3 TOPLAM VADELİ MEVDUAT TOTAL TIME DEPOSITS AY VADELİ MEVDUAT MONTH DEPOSITS Tasarruf Mevduatı Saving Deposits Ticari Kurumlar Mevduatı Commercial Corporations' Deposits Diğer Kurumlar Mevduatı Other Corporations' Deposits Bilgi İçin:Fonlar Mevduatı of which: Funds Resmi Kurumlar Mevduatı Official Deposits Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits AY VADELİ MEVDUAT MONTH DEPOSITS Tasarruf Mevduatı Saving Deposits Ticari Kurumlar Mevduatı Commercial Corporations' Deposits Diğer Kurumlar Mevduatı Other Corporations' Deposits Bilgi İçin:Fonlar Mevduatı of which: Funds Resmi Kurumlar Mevduatı Official Deposits Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits AY VADELİ MEVDUAT MONTH DEPOSITS Tasarruf Mevduatı Saving Deposits Ticari Kurumlar Mevduatı Commercial Corporations' Deposits Diğer Kurumlar Mevduatı Other Corporations' Deposits Bilgi İçin:Fonlar Mevduatı of which: Funds Resmi Kurumlar Mevduatı Official Deposits Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits YIL VE DAHA UZUN VADELİ MEVDUAT YEAR AND LONGER DEPOSITS Tasarruf Mevduatı Saving Deposits Ticari Kurumlar Mevduatı Commercial Corporations' Deposits Diğer Kurumlar Mevduatı Other Corporations' Deposits Bilgi İçin:Fonlar Mevduatı of which: Funds Resmi Kurumlar Mevduatı Official Deposits Mevduat Sertifikası Certificates of Deposits 2. BANKALARARASI MEVDUAT (YTL+YP) (1) INTERBANK DEPOSITS (TL+FX) (1) 2.1 VADESİZ SIGHT 2.2 VADELİ TIME 3. KIYMETLİ MADEN DEPO HESABI (YP) PRECIOUS STONE DEPOSIT ACCOUNTS (FX) 3.1 VADESİZ SIGHT 3.2 VADELİ TIME 4. DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI FOREIGN EXCHANGE DEPOSIT ACCOUNTS 4.1 VADESİZ SIGHT GÜN İHBARLI DAY NOTICE 4.3 VADELİ TIME Ay Vadeli Month Ay vadeli Month Ay vadeli Month Yıl ve daha uzun vadeli Year and longer TOPLAM T O T A L (*) Geçici. (*) Provisional.

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKAI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE REMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3 Kredi

Detaylı

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ 2007/1 Kredi Kartı

Detaylı

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ 2007/1 Kredi Kartı

Detaylı

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2015 Internet Address: http://www.tcmb.gov.tr TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL

Detaylı

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2017 Internet Address: http://www.tcmb.gov.tr TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Para Nedir? Para arzının kontrolü Parasal varlık tutma

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN OCAK 2005 DÖNEMİ / JANUARY 2005 PERIOD 28.03.2005 SAYI / NUMBER: 2005-02 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Chapter 18. Sabit Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Müdahalesi. Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 18. Sabit Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Müdahalesi. Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 18 Sabit Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Müdahalesi Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Merkez bankası bütçesi Döviz piyasası müdahalesi

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU TMSF DAHĐL

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU TMSF DAHĐL Page 1 of 14 BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU (KESĐNLEŞMEMĐŞ GEÇĐCĐ VERĐLERDĐR.) ARALIK 2003 TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖRÜ (MĐLYAR TL) TP YP TOPLAM 1 Nakit Değerler 1.005.795 1.024.966

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Para Nedir? Para arzının kontrolü Parasal varlık tutma

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3)

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3) İÇİNDEKİLER 1 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Aylık (2014-2015 Ekim) 2 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Çeyreklik (2006Q1-2015Q3) 3 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Yıllık (1996-2014) 4 - Yurtiçinde

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN ŞUBAT 2008 DÖNEMİ / FEBRUARY 2008 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2006 DÖNEMİ / NOVEMBER 2006 PERIOD 09.02.2007 SAYI / NUMBER: 2007-24 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MAYIS 2008 DÖNEMİ / MAY 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions:

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2008 DÖNEMİ / APRIL 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015)

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015) İÇİNDEKİLER 1 - Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (1989Q4-2015Q4) 2 - Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 3 - Alacaklı Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 4 - Kısa Vadeli

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN AĞUSTOS 2008 DÖNEMİ / AUGUST 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Sayı: 2012-27 / 10 Ekim 2012 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1. Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya

Sayı: 2012-27 / 10 Ekim 2012 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1. Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya EKONOMİ NOTLARI Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1 Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya This note presents the net financial foreign currency position of Turkey by separating its short and long term

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN EKİM 2005 DÖNEMİ / OCTOBER 2005 PERIOD 20.12.2005 SAYI / NUMBER: 2005-11 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MART 2009 DÖNEMİ / MARCH 2009 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MART 2005 DÖNEMİ / MARCH 2005 PERIOD 31.05.2006 SAYI / NUMBER: 2006-16 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26415 Mükerrer TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BDDK Ba n k a c ı l ı kdü z e n l e mev ede n e t l e meku r u mu Ba n k i n gre g u l a t i o na n ds u p e r v i s i o nag e n c y Yı l :5 S a y ı :4 5 mb e r :4 5 Ye a r :5 Nu Oc a k I S S N1 3 0 5

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN HAZİRAN 2006 DÖNEMİ / JUNE 2006 PERIOD 25.08.2006 SAYI / NUMBER: 2006-19 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2007 DÖNEMİ / NOVEMBER 2007 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN ARALIK 2008 DÖNEMİ / DECEMBER 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 22 Aralık 2016

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 22 Aralık 2016 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 22 Aralık 2016 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2005 DÖNEMİ / NOVEMBER 2005 PERIOD 27.01.2006 SAYI / NUMBER: 2006-12 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2005 DÖNEMİ / APRIL 2005 PERIOD 23.06.2005 SAYI / NUMBER: 2005 04-05 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 19 Nisan 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28623 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN EKİM 2006 DÖNEMİ / OCTOBER 2006 PERIOD 28.12.2006 SAYI / NUMBER: 2006-23 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN TEMMUZ 2006 DÖNEMİ / JULY 2006 PERIOD 19.09.2006 SAYI / NUMBER: 2006-20 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU Page 1 of 9 BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖRÜ 1 Nakit Değerler 449,913 364,826 814,739 2 Merkez Bankasından Alacaklar 605,863 429,251 1,035,114 3 Bankalararası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı