Portföy Yönetim Şirketleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Portföy Yönetim Şirketleri"

Transkript

1 Portföy Yönetim Şirketleri Süleyman EROL Hakan GÜÇLÜ Umut ALPARSLAN 07/12/2005 İstanbul

2 Kısaltmalar SPK...Sermaye Piyasası Kurulu BK...Borçlar Kanunu MK...Medeni Kanun Tebliğ...SPK Tebliği 2

3 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ Gelişen dünyada para ve sermaye piyasası araçlarının sayısının hızla artması ve türev ürünlerin yaygınlaşmasıyla yatırım kararlarının daha karmaşık bir hale gelmesi, yüksek getiri sağlamak üzere menkul kıymetlere yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcıların yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kişi ve kuruluşlardan hizmet satın almalarını zorunlu kılmıştır. Sermaye piyasası araçları ve yatırım alanları hakkında yeterli bilgiye sahip olan uzman kişiler, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek bilgi ve tecrübelerini yatırımcı adına kullanmaktadır. Portföy yönetiminde müşteri yönetilmek üzere tevdi ettiği mal varlığının en karlı şekilde yönetilerek artmasını, yönetici ise bu faaliyetten belirli bir ücret almak, portföyü iyi yöneterek aldığı ücreti artırmayı amaçlamaktadır. Kamu ise tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak üzere fon arz eden, fon talep eden ve buna aracılık eden kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleme ihtiyacı duymaktadır. I. Portföy Yönetimi a)portföy Yöneticiliği, Portföy İşletmeciliği ve Yatırım Danışmanlığı Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin her bir yatırımcı adına, yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda ve portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi menfaat sağlamak amacıyla vekil sıfatıyla yönetilmesi olarak tanımlanmıştır 1. Ancak alım satıma aracılık faaliyetinin yürütülmesi sırasında, bu faaliyetin içeriğiyle ilgili olarak süreklilik göstermeyen hizmetler, portföy yöneticiliği faaliyeti sayılmamaktadır. Portföy yöneticiliğini faaliyeti alım satıma aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden ayıran bazı temel özellikler vardır. Alım satıma aracılık sırasında aracı kurum tamamen müşterinin emir ve direktifleri doğrultusunda hareket etmekte, sevk ve idare müşteride bulunmaktadır. Portföy yönetiminde ise, müşteri sözleşme çerçevesinde bazı genel kısıtlamalar getirebilmekle birlikte genel stratejiyi, risk-getiri hesaplamalarını yetkili kurum yaparak alım ve satım kararı vermektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetinde ise yatırımcı yetkili kurumlardan sadece mevcut nakdinin hangi yatırımlara yöneltilmesi gerektiği konusunda bilgi talep etmekte ve ondan tavsiye almakta, yatırım kararlarını bizzat kendisi vermektedir 2. Oysa portföy yönetiminde, yatırımcı nakdini ve finansal varlıklarını portföy yöneticisini teslim ederek onu kendi adına bu varlıklarını yönetmekle görevlendirmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu portföy işletmeciliği ve yöneticiliğini iki ayrı sermaye piyasası faaliyeti olarak saymakla birlikte bu ayırım tamamen portföy yönetim hizmeti alan müşterinin niteliğine göre yapılmıştır. Portföy yöneticiliğinde portföy yönetimi tek bir yatırımcı için yapılabilirken, portföy işletmeciliğinde yatırım fonlarında olduğu gibi katılma 1 Portföy Yöneticiliği Ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetleri Ve Bu Faaliyetlerde Bulunacak Şirketlere İlişkin Esaslar, SPK Eğitim Notu, Tanör, R., Türk Sermaye Piyasası, 1. Cilt, Taraflar,

4 belgesi almış bütün yatırımcılar için yapılmaktadır 3. Uygulamada portföy işletmeciliği yetki belgesi sadece yatırım ortaklıklarına verilmekte, yatırım ortaklıkları sadece kendi portföyünü yönetebilmektedir. Oysa portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlar 3. kişilerin portföylerini yönetebilmektedirler. b) Yetkili Kuruluşlar Portföy yöneticiliği faaliyetini yürütebilecek kuruluşlar, daha önce sadece portföy yönetim şirketleri olarak belirlenmişken Kuruldan yetki belgesi alması koşuluyla aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankalar da eklenmiştir. Ülkemizde halen 19 adet münhasıran portföy yönetimi yapmak üzere kurulmuş şirket bulunmaktadır. Emeklilik fonlarının yönetiminin portföy yönetim şirketlerine yaptırılma zorunluluğu bu şirketlerin sayısını hızla artıran bir etken olmuştur. Portföy yönetim şirketlerine, Kuruldan izin almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunma ve yatırım danışmanlığı kapsamında faaliyette bulunabilecek alanlarda vekil sıfatıyla müşterisini temsil etme yetkisi de verilebilmektedir. c) Portföy Yönetimine Konu Finansal Varlıklar Portföy işletmeciliği yapan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları açısından portföyün kapsamı sermaye piyasası araçları yanında gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler olarak belirlenmişken portföy yönetimine konu varlıkların kapsamı sadece sermaye piyasası araçları olarak sınırlanmıştı. Daha sonra yapılan düzenlemeyle portföy yönetimine konu varlıkların kapsamı genişletilmiş, sermaye piyasası araçlarının yanı sıra, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz ve mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlıklar portföy yönetimine konu finansal varlıklar olarak belirlenmiştir. d) Portföy Yönetim İlkeleri Portföy yönetimine yetkili kuruluşlarca uyulması zorunlu ilkeler SPK tarafından açıkça belirlenmiştir. Yatırımcı ile yetkili kuruluş arasında şeffaflığı ve dürüstlüğü sağlamayı hedefleyen sözkonusu ilkelere göre yetkili kurum, -Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan lehlerine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterilerine açıklamak zorundadır. - Müşterinin yazılı bir direktifi olmadan borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz. -Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez. - Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz. Müşteri hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır. 3 Karakaş, T., Portföy Yönetim Sözleşmesi,

5 - Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği müşteri portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir. - Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz. - Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırmak, müşterilerinin mali durumunu ve eğitim düzeyini dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. - Müşterilerine portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. - Müşteri menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda müşteri lehine davranmak zorundadır. - Müşterilerin risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak, portföyleri bunlara uygun oluşturmak ve yönetmek zorundadır. - Müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz. - Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz. - Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz. - Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz. e) Portföy Yönetim Süreci Portföy yönetimi dinamik bir süreç olup, portföy planlaması, yatırım analizi, portföy seçimi, portföy değerlemesi ve portföy revizyonu olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır 4. 4 Portföy Yöneticiliği Ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetleri Ve Bu Faaliyetlerde Bulunacak Şirketlere İlişkin Esaslar, SPK Eğitim Notu,

6 Portföy Planlaması: Portföy planlamasında yatırımcının durumu incelenmekte bu yapılırken yatırım süresi, yatırımcının istek ve amaçları belirlenmektedir. Yatırımcının arzu ettiği ve bu çerçevede yöneticinin ulaşmak istediği sonuca yönelik yatırım ölçütlerinin saptanması portföy planlamasının son aşamasıdır. Yatırım Analizi: Yatırım analizi portföye alınacak menkul kıymetlerin niteliklerinin incelenmesi, ölçülmesi, belirli bir süre içinde değişik menkul kıymetlerin performanslarının ne olabileceğinin tahmin edilmesidir. Bu analizde yatırım araçlarının geçmiş performansları yanında, ileriye dönük tahminler de yapılmaktadır. Portföy Seçimi: Portföy seçiminde öncelikle her yatırım kategorisinde yapılacak yatırım tutarları saptanmakta, daha sonra bu kategori içinde değişik menkul kıymetlere yapılacak yatırım tutarı belirlenmektedir. Portföy Değerlemesi: Bu aşamada zaman içerisinde portföyün verimi ve değerinde meydana gelen değişiklikler incelenir. Sonuçlar yatırım süresinin başında belirlenen yatırımcı amaçları ve yatırım ölçütleri ile karşılaştırılır, bu şekilde sonuçların elde edilmesi yanında tahminlerin ne ölçüde gerçekleştiği tespit edilir. Portföy Revizyonu: Bu aşamada portföyün performansı ölçüldükten sonra alınması gerekecek önlemler saptanmakta ve gerekli girişimler yapılmaktadır. Portföy revizyonu ile yeni fırsatlar zamanında değerlendirilmekte, portföydeki bazı varlıklar çıkarılmakta ve yenileri portföye ilave edilerek portföyün verimi artırılabilmektedir. Bahsi geçen portföy yönetim süreçlerinin yetkili kuruluş tarafından uygulanmasına ilişkin şematik gösterim aşağıda verilmektedir. Kaynak: Oyak Portföy Yönetim Şirketi 6

7 II. Portföy Yönetim Şirketleri Portföy yönetim şirketi; portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere SPKn da ve Tebliğ de belirlenen şartları yerine getirerek Kuruldan yetki belgesi almış şirkettir. Portföy yönetim şirketlerinin sayısı, emeklilik yatırım fonları portföylerinin sadece portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebileceğine ilişkin düzenleme sonucunda hızla artarak 22 ye çıkmıştır. a) Portföy Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet olmak üzere ikili bir izin müessesine tabidir. Kuruluş İzni: Kuruluş izni verilebilmesi için portföy yönetim şirketlerinin taşımaları gereken şartlar SPK nın ilgili tebliği ile belirlenmiştir. Buna göre portföy yönetim şirketlerinin, - Anonim ortaklık şeklinde kurulması, - Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, - Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, - Kurucularının portföy yönetim şirketi kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterli tecrübeye sahip olmaları, - Ödenmiş sermayesinin 750 milyar Türk lirasından az olmaması, - Kurucuları ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, - Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları, - Gerçek kişi ortaklarının; kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, - Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir. Şirketin portföy saklama hizmeti alınması planlanan kuruluşu ve bu kuruluşun Tebliğ in 19 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıdığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Ayrıca kurumun ortak, yönetici, ihtisas personeli ile müfettiş ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin sayılan suçlardan hüküm giymemiş, şahsi iflasa tabi olmamış, kendileri veya ortağı olduğu bankerlik kuruluşu hakkında tasfiye kararı verilmemiş ve borsa yasaklısı olmayan kişilerden oluşması gerekir. 7

8 Faaliyet İzni: Kuruluş izni alan portföy yönetim şirketlerinin faaliyet izni alabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. - Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması, - Kurul un, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin düzenlemeleri ile öngörülen tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olması, - Blokaj yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması, - Belirtilen portföy saklama kuruluşlarından hizmet alınması konusunda bu kuruluşlarla sözleşme imzalaması, - Yönetici ve ihtisas personeli ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin ve müfettişlerin sayılan şartları taşımaları, - Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde, lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş bulunması, - Portföy yöneticiliği ile araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine uygun sağlıklı bir yönetim, Kurulca yapılan düzenlemelere uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonu kurmuş, teknik donanımı sağlamış, düzenlenen esaslara uygun bir iç kontrol ve denetim sistemini kurmuş, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiş olması, - Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları zorunludur. Portföy yönetim şirketleri dışında yetkili aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankaların faaliyet izni başvurularının değerlendirilmesinde ise sözkonusu kurumların kendi mevzuatlarında yer alan düzenlemelerinin yanı sıra yukarıda sayılan yöneticilerde aranan şartlara ve yeterli sayıda lisanslı portföy yöneticisine sahip olma kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Portföy yöneticisi, portföy yönetim şirketlerinde yatırımcılara ait portföyleri yönetmek üzere görevlendirilen kişilerdir. Gelişmiş ülke uygulamaları gözönüne alındığında portföy yöneticiliği profesyonel yeterlilik ve mesleki örgütlerin gözetiminde bir etik alt yapı gerektirmektedir. Bu kapsamda SPK portföy yönetecek kişilerin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca sınava tabi tutmaktadır. Portföy yönetim şirketleri, ayrıca istihdam ettikleri portföy yöneticilerinin mesleki gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.portföy yöneticileri, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar. Portföy yöneticileri, işleri dolayısıyla portföy yöneticiliği faaliyeti hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar. Mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular ile mevzuatla yetkili kılınmış kişi ve kurumlara verilen bilgiler sır ifşası kapsamında değildir. 8

9 Portföy yönetim şirketleri, sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticilerinin görevleri çerçevesinde yaptıkları tüm işlemlerden ve yatırımcılara verebilecekleri zararlardan sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatı ile genel hükümler çerçevesinde yatırımcıya karşı doğrudan sorumludurlar. b) Yönetim ve Denetime İlişkin Esaslar İç Denetim: Portföy yönetim şirketlerinin mali sektör içindeki ağırlıkları ve önemlerinin artması nedeniyle portföy yönetim şirketlerinin aracı kurumlara paralel bir şekilde iç kontrol sistemi ve teftiş birimlerinin oluşturulması beklenmektedir. Bu şirketlerde iç kontrol sistemi ve teftiş birimi ile müfettişlerin atanması ve görevden ayrılması yönünden Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslara tabidir. Ancak teftiş hizmetini şirket dışından sağlayabilme imkanı getirilmiştir. Dış Denetim: Portföy yönetim şirketler bağımsız denetim konusunda aracı kurumlar için geçerli olan hükümlere tabidir. Bağımsız denetim düzenlemelerinde yer alan yükümlülükler dışında, yönetilen bireysel portföylere özel olarak varlıkların saklama kuruluşu nezdindeki mevcudiyeti ile portföyün sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetildiğinin ve alınan ücret ve komisyonların doğruluğunun tespiti amacıyla yetkili kuruma haber vermeksizin ve tarihi bağımsız denetleme kuruluşunca belirlenmek üzere yılda en az bir kez denetleme yapılması ve denetleme sonucunun SPK ya iletilmesi zorunludur. Yönetim ilkeleri ise şunlardır. Mesleki yeterlilik ilkesi: Yetkili kurumun çalışanları mesleki yeterlilikleri açısından Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslara tabidir. Portföy yöneticilerinin lisans sınavında başarılı olmaları, müfettiş olarak atanacaklarda iktisat, işletme, kamu yönetimi, muhasebe, maliye ve hukuk konularında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olma şartı aranır. Müfettişlerde yüksek öğrenim yanında muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübe şartı aranır. Bağımsızlık ilkesi: Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Portföy yöneticilerinin faaliyetleri sırasında, bireysel olarak dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması şarttır. Portföy yöneticileri ve müfettişler çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar. Sır saklama İlkesi: Portföy yöneticileri, müfettişler ve yetkili kurumun diğer çalışanları ile sözkonusu şirkete dışarıdan hizmet verenler, işleri dolayısıyla portföy yöneticiliği faaliyeti hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar. Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında sayılmamıştır. Portföy Yöneticiliği Faaliyetinden Doğan Sorumluluk İlkesi: Yetkili kurumların, sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticilerinin görevleri çerçevesinde yaptıkları tüm işlemlerden ve yatırımcılara verebilecekleri zararlardan sözleşme ve sermaye piyasası 9

10 mevzuatı ile genel hükümler çerçevesinde yatırımcıya karşı doğrudan sorumlu oldukları düzenlenmiştir. Portföy yönetim kurumlarının sorumluluğuna gidilebilmesi için her şeyden önce borçlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Portföy yönetim kurumunun borçlarının tespitinde sermaye piyasası mevzuatı yanında Borçlar Kanununda yer alan vekalet akdine ilişkin düzenlemeler de gözönüne alınacaktır. Portföy yönetim sözleşmelerinde yer alan sorumsuzluk kayıtları müşteri haklarını ciddi şekilde zedeleyici mahiyette olduğundan SPK tebliğlerine aykırılık oluşturduğu için sözleşmelerden çıkartılmaktadır. Ayrıca sorumsuzluk kayıtları genel hükümler bakımından da geçersiz olacak bu kurumların kusurlu davranması halinde bu tür sorumsuzluk kayıtları batıl sayılacaktır. c) Portföy Yönetim Şirketinin Şubeleri ve Acentaları Portföy yöneticiliği faaliyetinin yaygınlaştırılması için portföy yönetim şirketlerin yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilmelerine ve banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Acentalık hizmeti, portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında şirketten gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamakla sınırlı tutulmuştur. Portföy yönetim şirketlerinin şube açmaları için; - Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca uygun olarak tefriş edilmiş olması, - Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile irtibatlı ve Kurul un düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin, süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş, şube uhdesinde bulunacak nakit ve kıymetli evrak ile diğer varlıkların asgari yangın ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta ettirilmiş ve bu konuda diğer güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması, - İlgili Tebliğ de sayılan nitelikleri haiz, en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren kurumlardan mezun bir şube müdürü ile şubenin ihtiyacına uygun yeterli ihtisas personeli ve diğer personelin sağlanmış olması şarttır. d) İştirak ve İştirak Sınırlamaları Önceki düzenlemelerde portföy yönetim şirketlerinin iştirak edebileceği şirketler yalnızca portföy yönetim şirketleri iken yapılan değişiklik ile şirketlerin banka, aracı kurum, kıymetli maden aracı kurumu, sigorta şirketi, yatırım danışmanlığı şirketleri, yatırım ortaklıkları, özel finans kurumu, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketi gibi mali kuruluşlara da iştirak edebilmelerine olanak tanınmıştır. e) Portföy Yönetim Şirketlerinin Yapamayacakları İşler Portföy yönetim şirketleri, - Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz. 10

11 - Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz. - Portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında; hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez. - Bankalar Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz. III. Portföy Yönetim Sözleşmesi a) Portföy Yönetim Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Portföy yönetimi sözleşmesinin temelinde, yatırımcının portföyün yönetimini üstlenen kuruma güveni yatmaktadır. Bu sebeple portföy yönetimi hukuki niteliği itibariyle bir inançlı hukuki muameledir. İnançlı işlemlerde işlemin bir tarafında kendisine inanılan, diğer tarafında mal varlığı üzerinde ona tasarruf yetkisi veren inanan bulunmaktadır. İnanılan inana ait finansal varlıklar üzerinde mülkiyet dahil her türlü hukuki tasarrufta bulunma gücüne sahip olduğundan, portföy yöneticisinin bu gücü portföy yönetim sözleşmesi ile sınırlandırılmaktadır. Ancak güvenin yani portföy yönetim sözleşmesinin ihlal edilmesi halinde; inanılan (portföy yönetim kurumu) tarafından üçüncü şahıs ile yapılan sözleşmelerin ve ayni hak iktisabının geçersizliği iddia edilememektedir. Mesela menkul kıymetler yönetim amacı dışında elden çıkarılmış ise, yatırımcının sadece tazminat talep hakkı bulunmaktadır 5. İnanılanın iflası halinde, inananın ona doğrudan devrettiği veya yönetim için tasarruf yetkisi verdiği para ve menkul kıymetleri iflas masasından rüçhanlı elde etme (Ayırma) hakkına sahip değildir. Ancak vekalet akdinin bir özelliği olarak BK md. 393 hükmüne göre vekilin iflası halinde müşteri alacaklarını masadan ayırabilecektir. Kaldı ki, portföy yönetiminde yönetime konu finansal varlıklar yatırımcılar adına ayrı ayrı portföy saklama kuruluşu nezdinde saklanacağından bu riski portföy yöneticiliğinde söz konusu olmamaktadır. Portföy yönetim sözleşmesi vekalet, komisyon ve vedia akdinin unsurlarını içermektedir. Vedia Akdi: Yönetici kurum müşteriye ait nakit ve menkul kıymetleri nezdinde saklaması halinde BK. 472 ve diğer maddelerine göre vedia akdinden söz etmek mümkün olacaktır. Vedia akdinde müşteriye ait menkul kıymetler mevcut haliyle güvenli olarak saklanmaktadır. Ancak gerek vedia akdinde müşterinin mal varlığının yönetilmesinin söz konusu olmaması gerek mevcut düzenlemede müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının portföy saklama kuruluşu nezdinde saklanması nedeniyle işbu sözleşmelerin vedia niteliği oldukça azdır 6. İstisnaen nakit için veya Tebliğ de sayılan istisnalar halinde, bir diğer deyişle portföy saklama kuruluşuna yahut müşteriye teslimine kadar saklama söz konusu olabilmektedir. Komisyon Akdi: Portföy yönetici kurumlarının kendi adlarına müşteri hesaplarına sermaye piyasası aracı alım satımları söz konusu olduğundan, bu faaliyetin BK. md. 416 ve diğer hükümleri çerçevesinde komisyon akdi saymak mümkündür. Komisyonda menkul 5 Kaplan, Prof. Dr. İ., Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt 1, Manavgat, Ç. Menkul kıymetlerin Merkezi saklanmasında Kullanılan Yöntemin Sözleşmenin Hukuki Niteliğine Etkisi, BATIDER, C.XVIII, S.4, Aralık

12 kıymetlerin komisyoncu adına, müşteri hesabına alınıp satılması söz konusudur. Portföy yönetiminde müşteri adına ve hesabına alım satımı bunların kazançlı yatırımlara yönetilmesi ve müşteri portföyünün bu amaçla yönetilmesi amacı mevcuttur. Portföy yönetim sözleşmesinde portföyün güvenli ve kazançlı şekilde yönetilmesi söz konusu olup, dolaylı temsil yetkisi dahilinde faaliyet gösterecek komisyon akdinde bu husus söz konusu değildir. Vekalet Akdi: Portföy yönetim sözleşmesinde müşterinin menfaatine ve iradesine uygun olarak bir sonuca yönelen bir iş görmeyi nispeten bağımsız olarak yapması söz konusu olduğundan, bu sözleşmeyi BK. md. 386 vd. hükümleri uyarınca vekalet akdi olarak kabul etmek de mümkündür. Anılan hususları dikkate alan bazı yazarlar portföy yönetim sözleşmesini, kanunda düzenlenmemiş, kendine özgü (Sui generis) yapısı olan bir sözleşme olarak nitelemektedirler 7. Bu durumda portföy yönetimi sözleşmesinden doğan ihtilaflar önce sözleşme hükümlerine, yoksa ihtilafla ilgili unsurun dahil olduğu hükümlere daha sonra genel hükümlere göre hakim tarafından çözülecektir. Genel kabul gören ve Tebliğ de de benimsenen görüş, portföy yönetim sözleşmesini tarafların güven ilişkisinin sözleşmenin temelini oluşturduğu bir vekalet akdi olarak nitelendirmektedir. Vekalet akdindeki taraflar arasında güven ilişkisi bozulunca, müvekkilin azil ve vekilin istifa hakları, vekilin vekalete özgü sadakat yükümlülüğü, vekilin sonuçtan doğrudan sorumlu olmadan sadece özen borcu olması, vekilin hesap verme ve müşteri adına elde ettiği hakları ve menkul kıymetleri müşteriye iade borcu, bu sözleşmenin vekalet akdi olarak nitelendirilmesini gerektirmektedir. Bu nitelendirme tarafların menfaat dengesine de uygun düşmektedir. Tebliğ hükmünde de portföy yöneticiliğinin sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyün müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesi olduğu ifade edilerek, sözleşme dolaylı da olsa vekalet akdi olarak nitelendirilmiştir. Portföy yönetim sözleşmesinin kapsamında yer alan komisyon ve istisnaen de olsa vedia akdi unsurları, sözleşmede üstlenilen iş görme ediminin niteliğinden doğan ve işin gereği olarak ortaya çıkan yan edimlerdir. Yan edimler sözleşmenin hukuki niteliği etkilemeyeceğinden, portföy yönetim sözleşmesi vekalet akdi olarak değerlendirilecektir. b) Şekli ve İçeriği Portföy yönetim sözleşmesinin yazılı olarak akdedilmesinin zorunlu olduğu hususu ve sözleşmede yer alması gereken hükümler ilgili SPK Tebliği ile belirlenmiştir. ABD düzenlemelerinde Broşür Kuralı (Brochure Rule) olarak geçen ve yetkili kurum faaliyetlerinin, sözleşme imzalanması öncesinde müşterilere tanıtılmasını amaçlayan kuraldan yola çıkılarak, müşterilerin sözleşme imzalamadan önce yetkili kurumu ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgileri okuyup anladığını beyan etmesi kuralı düzenlenmiştir. Buna düzenlemeye göre sözleşmelerde; müşterinin sözleşmeyi imzalamadan önce ilgili Tebliği ve asgari unsurları, yetkili kurumu ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin yer aldığı formu okuyup anladığına ilişkin beyanının yer alması zorunludur. Yetkili kurumun kuruluş tarihi ve faaliyet geçmişi, ticaret unvanı, adresi, telefonu ve buna benzer bilgilerin; son durum itibariyle ödenmiş sermayesi ve ortaklık yapısı, son üç yıla ilişkin net dönem karının; yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin; portföy yöneticilerinin isimleri ile son 5 yılda çalıştıkları 7 Yavuz, C., Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.1,

13 kurumlar ve buradaki unvanlarının; yetkili kurumun ortak ve yönetim kurlu üyeleri ile ihtisas personeli hakkında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığına ilişkin bilginin; portföyde yer alan varlıkların ve nakdin fiziki olarak saklandığı veya tutulduğu yere ilişkin bilgilerin; uygulanmakta olan portföy yönetim ücreti, aracılık komisyonu ve diğer komisyonlara ilişkin bilgilerin; bireysel, tüzel kişi ve kurumsal yatırımcılar itibariyle müşteri sayısının; yönettikleri portföyün büyüklüğü ve çalıştığı aracı kurum veya aracı kurumlara ilişkin bilgilerin formda yer alması gerekmektedir. Sözkonusu formun içeriğinin yetkili kurumun faaliyete geçmesinden önce SPK tarafından onaylanması zorunludur. Yetkili kurum, bu formun sürekli olarak güncel olmasından sorumludur. Sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticisinin, yetkili kurumdan ayrılması veya değiştirilmesi halinde, yetkili kurumun sözkonusu durumu müşterilerine yazılı olarak derhal bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenerek bir örneği müşteriye verilir. Sözleşmelerde SPK düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını zedeleyici ve yetkili kurum lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere yer verilemez. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. Yetkili kuruluşlarla yapılacak yazılı sözleşmelerde asgari aşağıdaki hükümlerin yeralması gereklidir: a) Portföyün oluşumuna ve nakit olarak tutulacak azami orana, portföye alınabilecek sermaye piyasası araçlarına ve bu araçların seçimine, riskin dağıtılmasına ve bu konudaki sınırlamalara ilişkin esaslar, b) Portföye dahil sermaye piyasası araçlarını değerleme esasları, c) Portföy hesabına alınıp satılması istenmeyen sermaye piyasası araçları, d) Portföy yönetiminden elde edilen kazancın tekrar değerlendirilmesi veya dağıtımına ilişkin esaslar, e) Portföye dahil sermaye piyasası araçlarının içerdiği hakların kullanılması ile ilgili esaslar, f) Yatırımcının sözleşme süresince portföyün yönetimi ile ilgili olarak ne gibi direktifler verebileceği ve bu direktifleri iletme şekli, g) Portföye dahil sermaye piyasası araçlarının saklanması ve sigortalanmasına ilişkin bilgiler, h) Portföy yönetim şirketinin ortağı olan veya şirketin hesabına alım satım yapan aracı kurumun halka arzına aracılık yaptığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin esaslar, 13

14 ı) Yatırımcının, portföy oluşturulması ve portföyün yönetilmesi sırasında yapılan alım satım işlemleri konusunda bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, j) Portföy hesabına yapılacak alım satımlarda kullanılacak aracı kurumların unvanları, k) Portföy yönetim şirketinin, yönetim hizmeti karşılığında portföyün toplam tutarı üzerinden belirlenmek suretiyle alacağı ücret ve diğer gider karşılıkları ve yatırımcıdan tahsil esasları, l) Sözleşme süresi, m) Portföy hesabına yapılacak işlemlerde portföy sahibinden önceden teyit alınıp alınmayacağı ve teyidin şekli, n) İlgili Tebliğ de belirtilen portföy yönetimine ilişkin ilkeler, o) Tarafların sözleşmeyi, yazılı ihbarda bulunmak şartıyla genel hükümler çerçevesinde, sözleşme süresinden önce tek taraflı olarak feshedebileceklerine ve feshi ihbar süresine dair kayıt ile fesih sonucunda, sermaye piyasası araçlarının ve nakdin yatırımcıya teslimine ilişkin süre ve diğer esaslar, p) Sözleşmenin feshi halinde tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar, r) Portföy yönetim şirketi tarafından görevlendirilen portföy yöneticisine ilişkin bilgiler, s) Sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticisinin, portföy yönetim şirketinden ayrılması veya değiştirilmesi halinde, şirket durumu yatırımcılarına yazılı olarak derhal bildirmek zorunda olduğu ve yatırımcıların yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmedikleri takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecekleri, t) Portföy yönetim şirketine ve yatırımcıya ilişkin bilgiler, u) Yatırımcının sözleşmeyi imzalamadan önce ilgili Tebliğ i okuyup anladığına ilişkin beyanı. Bu hüküm ile Tebliğ sözleşmenin eki haline gelmemekle birlikte uygulamada sözleşmelere uygulanacak hükümler başlığı ile bir madde eklenerek Sözleşmenin SPK düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK düzenlemeleri uygulanır ifadesi ekletilmek suretiyle Tebliğ de sözleşmenin bir parçası haline getirilmektedir. Uygulamada müşterinin yatırım tercihleri sözleşmeye konulan bir ek formda düzenlenmektedir. Müşteri hazırlanmış olan formu doldurmak suretiyle portföyünün ne kadarının değişken, ne kadarının sabit getirili yatırımlara yöneltilmesi gerektiğini belirleyebilmektedir. Bunun anlamı portföye alınacak sermaye piyasası araçlarının tamamının yatırımcı tarafından tek tek belirlenmesi değil, portföye hisse senedi almayın yahut hisse senedi oranı %50 yi aşmasın gibi yatırımcının kendi özel tercihlerinin portföyü işleten yetkiliye iletilmesi olup genel strateji ve risk-getiri hesaplaması yetkili kurum tarafından yapılmaktadır. Tebliğ de ayrıca yetkili kuruma, müşterilerine en az ayda bir kez ve ayrıca ücreti müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından talep edildiği her zaman varlıkların nominal ve 14

15 rayiç değeri ile nakdi ve alım satım hareketleri hakkında bilgileri içeren bir ekstre ile tahsil ettiği ücretin hesaplanmasını gösteren bir formu gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Öte yandan SPK nın tarih ve 45/1288 sayılı Kurul Kararı uyarınca sözleşmelerde açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılması, müşterinin okumasını zorlaştıracak veya engelliyecek karakter ve yazı büyüklüğü kullanılmaması gerekmektedir. c) Portföy Yönetim Sözleşmesinin Sona Ermesi 1- Genel Olarak Portföy yönetim sözleşmesi ile birlikte taraflar arasında sürekli bir borç ilişkisi doğar. Ani edimli borç ilişkileri ifa ile sona ererken, sürekli borç ilişkilerinde borç sözleşme sonuna kadar uygun olarak ifa edilmelidir. Portföy yönetim sözleşmesi esasen belirsiz süreli olup, istisnaen süreli olarak yapılmaktadır. 2- Azil ve İstifa BK md. 396 hükmüne göre vekaletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür. Vekalet sözleşmesi, müvekkil veya vekil tarafından bir nedene dayandırılması gerekmeyen tek taraflı, varması gerekli bir beyanla her zaman ortadan kaldırılabilir. Müvekkilin fesih açıklaması azil, vekilin fesih açıklaması ise istifadır. Esas olarak yatırımcı ve portföy yöneticisi portföy yönetim sözleşmesini her zaman tazminatla yükümlü olmaksızın sona erdirebilir. Ancak uygun olmayan bir zamanda gerçekleşen azil ve istifada, bunun yol açtığı zararlar tazmin edilir (BK. md. 396/II). Sözleşmenin sona erdirilmesi için önemli bir neden vukuu bulmamış ve fesih zaman açısından diğer taraf için mahzurluysa uygun olmayan zamandan sözedilecektir. Sona ermenin uygun olmayan zamanda vuku bulduğuna ilişkin ispat yükü, bu nedenle tazminat talep eden tarafa aittir. Sözleşmeyi sona erdiren taraf diğer tarafın eğer azil ve istifa uygun olmayan zamanda olmasaydı sahip olacağı tutarı tazmin edecektir. 3- Ölüm, Temyiz Kudretinin Kaybı ve İflas BK md. 397 hükmüne göre aksi sözleşmeden veya işin mahiyetinden anlaşılmadıkça vekalet gerek vekilin, gerek müvekkilin ölümü, temyiz kudretini kaybetmeleri ve iflası ile sona erer. Ancak vekaletin sona ermesi müşterinin menfaatlerini tehlikeye sokuyorsa, müşteri veya mirasçı veya mümessili bizzat işlerini görebilecek hale gelinceye kadar, sözleşme hükümleri yürürlükte kalacaktır. Yatırımcının ölümü, temyiz kudretinin kaybı ve iflası halinde sözleşmede hüküm olmasa dahi işin niteliği gereği sözleşme devam etmelidir. Yönetici kurumun alacakları temin edilmiş olduğu sürece onun için yatırımcının kimliğinin önemi yoktur. Portföy külli halefiyet yoluyla mirasçılara geçecektir. Mirasçılar sözleşmeyi feshetmek istemediği taktirde sözleşme devam etmelidir. Bununla birlikte aracı kurum yahut portföy yönetim şirketinin iflası veya yetki belgelerinin iptali halinde, işin niteliği gereği sözleşmenin devamına gereksinim olmadığından sözleşme sona ermelidir. 15

16 4- Sürenin Dolması Sözleşmenin süreli yapılmış olması halinde sözleşme sürenin dolması ile sona erecektir. Süre dolmadan sözleşmeyi fesheden tarafın tazminat yükümlülüğü söz konusu olacaktır. 5- Faaliyet Yetki Belgesinin İptali veya Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulması Portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal edilmesi halinde, şirketin yönetmekte olduğu portföyler Kurulun uygun göreceği bir başka yetkili kuruma tasfiye amacıyla devredilir. d) Portföy Yönetim Hizmeti Sunan Tarafın Yükümlülükleri 1. Aktif Davranma Yükümlülüğü BK md. 386/I e göre, vekil kendisine verilen işleri ya da hizmetleri sözleşme dairesinde ifa ile yükümlüdür. Portföy yönetim sözleşmesinde, portföy yöneticisi finansal varlıkları yönetmek üzere görevlendirilir. Sözleşmeyle finansal varlıkların değerinin korunması ve çoğaltılması amaçlandığından, aktif davranma yükümlülüğü sözleşmenin özünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla yönetimi üstlenen taraf, amaca yönelen ve portföyün sıradan yönetimini aşan faaliyetlerde bulunmakla yükümlü kılınmakta bu yükümlülüğün ise sözleşme kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 2.Özen Yükümlülüğü Vekil kendisine verilen işi sadakat ve özenle icra etmekten sorumludur(bk. md.390/ii). Tebliğ hükmünde de portföy yönetim şirketlerinin yatırımcı hesabına verecekleri emirlerde gereken özen ve basireti göstermek zorunda oldukları ifade edilmiştir. Vekaletin temel özelliği borçlanılan faaliyetin sonucunun garanti edilemeyeceğidir. Sorumluluk sebebi, başarılamayan sonuç değil eksik özen olacaktır. Vekil olan yetkili kurum, objektif özen borcu ile yükümlüdür. Belli bir işlemin yapılmasında dikkatli ve basiretli bir portföy yöneticisinin, aynı koşullar altında göstermesi gereken mesleki özen ve titizlik derecesi, somut sözleşmedeki portföy yöneticisinden de beklenecektir. 3.Sadakat Yükümlülüğü Vekil kendisine verilen işi sadakatle icra etmelidir (BK. md. 390/II). Sadakat borcu gereğince vekil üstlendiği vekaletin başarıya ulaşması için gerekli olan veya olabilecek herşeyi yapmak, vekalet verene zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür 8. Bu borç gereğince vekil görevini öncelikle müvekkilin gerçek ve muhtemel iradesini ikinci derecede de menfaatini gözönünde tutarak ifa edecektir. Sadakat yükümlülüğü, borcu şahsen ifa etme yükümlülüğünü (BK. md. 390/III), eşit muamele yükümlülüğünü (Tebliğ md. 12/f), sır saklama yükümlülüğünü (Tebliğ md. 25) ve yatırımcıların talimatına uyma yükümlülüğünü (BK. md. 389) de içermektedir. Sadakat yükümlülüğünün bir yansıması olarak menfaatlerin korunması özel bir önem taşır. Menfaatlerin tartılması sırasında yatırımcı menfaatlerinin önceliğine temel bağlılık geçerlidir. Bu ilkeden sapmaların objektif ölçülerle açıklanması, sözleşmenin amacı ile uyumlu olması ve yatırımcının aleyhine sonuç doğurmaması esastır. 8 Kaplan, İ, Banka Sözleşmeleri Hukuku Cilt 1,

17 4.Hesap Verme Yükümlülüğü Yetkili kurumlar yatırımcıya, isteği üzerine her zaman yaptığı işler hakkında hesap vermekle yükümlüdür (BK. md. 392/I). Tebliğde de paralel bir düzenleme ile yatırımcının bilgilendirilmesine ilişkin esasların sözleşmede yer almasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Hesap verme yükümlülüğü, sadakat ve özen göstermenin bir yansıması olup, haber ve bilgi verme yükümlülüklerini de içine alır. Sonucunda yatırımcı, yönetim faaliyetlerini kontrol etmek ve yönetimin özenle ve sadakatle yapılıp yapılmadığını öğrenme imkanına kavuşur. Bilgi akışına özenli bir portföy yöneticisi tarafından mutaden bildirilmesi gereken hersey dahil edilmelidir. Bu bilgi akışı yatırımcıya konuya uyan talimatı verme (BK. Md.389/1) ve iade talebini (BK. md.392/1) doğru zamanda ileri sürme imkanı verir. Vekil, özen borcu çerçevesinde sözleşmenin uzman tarafı olarak müvekkilinin açık olmayan talimatlarını kendisine teyit ettirmeli, tehlikeli sonuçlar doğurucu talimatları karşısında onu bilgilendirmelidir. 5.İade Yükümlülüğü Yetkili kurum kendisine portföy yönetiminin yürütülmesi çerçevesinde verilen her şeyi iade ile yükümlüdürler (BK. md. 393). Buna yetkili kuruluşun yatırımcıdan teslim aldığı ve iade anında henüz asli niteliğini koruyan şeyler yanında portföy yönetimi çerçevesinde üçüncü kişilerden kazandığı şeylerde dahildir. Portföy yönetim kurumları takas beyanında bulunarak kendi alacakları oranında nakdi iade etmeyebilir. İade borcunun konusu nakit değilse yahut iade edilecek nakit yöneticinin alacaklarını karşılamaya yetmiyor ise yönetici kurum alacaklarının teminatı olarak alacağı oranında finansal varlık üzerinde MK. md. 864 hükmü uyarınca hapis hakkı kullanarak bunları iadeden kaçınabilir. e) Yatırımcının Borçları 1. Ücret Ödeme Borcu Yetkili kuruluş portföy yönetiminin sözleşme ve talimatlara uygun ifasının karşılığında ücret hak eder. Ancak yetkili kuruluşun özensiz davranması veya sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması halinde ücret hak edilmez veya indirim sözkonusu olabilir 9. Ücrete hakkının doğması içinse yatırımcının kar etmesi şart değildir. Portföy yönetim sözleşmesi ivazlı bir vekalet akdi olup istenecek ücret anlaşma ile belli olur. Alınacak ücret net varlık değerinin belli bir oranı olabileceği gibi portföyün nispi getiri oranına bağlı olarak da hesaaplanabilir Yetkili Kuruluşun Masraflarını ve Verilen Avansları Ödeme Borcu Yetkili kuruluşun portföy yönetiminin gereği gibi ifası halinde yatırımcı bütün masraf ve avansları ödemekle yükümlüdür (BK. Md.394/1). Buna finansal varlıkları satın alma bedelleri, vergiler, harçlar vs. dahil edilir. 9 Karakaş, T., Portföy Yönetim Sözleşmesi, Portföy Yöneticiliği Ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetleri Ve Bu Faaliyetlerde Bulunacak Şirketlere İlişkin Esaslar, SPK Eğitim Notu,

18 IV. Müşteri Varlıklarının Saklanması Yatırımcıyı korumaya yönelik tedbirlerin en önemlilerinden biri de müşteri varlıklarının saklanmasına ilişkin düzenlemelerdir. SPK düzenlemelerini, müşteri varlıklarının kayden ve fiziken yetkili kurum varlıklarından ayrılığı ve diğer müşterilerin varlıklarından ayrılığı ilkeleri çerçevesinde yapmıştır. Sözkonusu düzenlemelere göre portföy yönetim şirketleri, sadece hesap tutucu işlevine sahip olabilmekte ve müşteri varlılarını hiçbir şekilde kendi aktifi ile ilişkilendirememektedir. Bu kapsamda müşteriye ait varlıkların saklanması ve izlenmesine ait sorumluluk portföy saklama kuruluşlarına aittir 11. Öte yandan, daha sonra getirilen bir istisna ile sadece kurumsal kurumsal yatırımcıların (emeklilik yatırım fonu, yatırım fonu ve ortaklıkları) portföylerinin yönetimini yapacak ve bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruma portföy yöneticiliği hizmeti sunmayacak portföy yönetim şirketleri için saklama kuruluşlarından hizmet alınması koşulu aranmamaktadır. Portföy saklama kuruluşları, yetkili kuruluş müşterilerine ait finansal varlıkların ve kıymetli madenlerin saklanması, kayıtların tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürüten bankalardır. a) Portföy saklama kuruluşlarının taşıması gereken özellikler Portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet gösterecek bankaların; - Takasbank nezdinde saklama üyesi olması, - Etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması, - Yapılanması içinde diğer faaliyetlerle çıkar çatışmalarını asgari düzeye indirebilecek ve gerekli bağımsızlığın sağlanabileceği bir organizasyon yapısının oluşturulmuş olması, - Gerekli teknik donanım, yazılım ve insan kaynaklarına sahip olması, - Saklama yapacağı finansal varlıkların ve kıymetli madenlerin listesinin belirlenmiş olması şartlarını taşımaları zorunludur. b) Portföy saklama kuruluşlarının yükümlülükleri Saklama kuruluşları; - Müşterilere ait varlıkların ayrı ayrı, müşteriye aidiyeti açıkça belli olacak ve kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlamak, - Belge ve kayıt düzenlerinde müşteri bazında varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini düzenli olarak takip etmek, - Hesabın açılmasını müteakip müşteriye hesapların açıldığı yerleri ve değişiklikleri bildirmek, 11 Portföy Yöneticiliği Ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetleri Ve Bu Faaliyetlerde Bulunacak Şirketlere İlişkin Esaslar, SPK Eğitim Notu,

19 - Hesaplarının açılması sırasında müşteri ile ilgili tanımlayıcı nitelikte bilgileri ve bunları tevsik eden belgeleri almak, - Müşterilerin yatırım yaptığı şirketle ilgili karar alması gereken ve finansal varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumları ile müşteri hesaplarında gerçekleştirilen, önemlilik arzeden varlık ve nakit hareketlerini müşterilere en kısa zamanda bildirmek, - Takasbank ın saklama hizmeti sunduğu varlıkları Takasbank nezdinde izlemek zorundadır. Portföy saklama kuruluşu, en az altı ayda bir saklama hesabında değişiklikler ile hesabın son durumunu belirten bir hesap ekstresini ve bu maddede belirtilen hususları içeren özet bilgileri müşterilere iletir. Portföy saklama kuruluşu ile Şirket arasında tarafların yetki ve sorumluluklarını içeren ve SPK tarafından uygun görülen bir sözleşme imzalanması zorunludur. Portföy saklama kuruluşu, sözleşmede belirtilen görevleri uyarınca yaptığı tüm işlemlerden ve müşteri ve/veya şirkete verebilecekleri zararlardan, sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde sorumludur. İmzalanacak sözleşmeye aksi bir hüküm koyulamaz. Portföy saklama kuruluşu bazı varlıkların saklanması konusunda başka bir portföy saklama kuruluşu ile anlaşabilir. Ancak faaliyetlerinden doğan sorumluluklarını paylaşamaz ve devredemez. Şirket ile portföy saklama kuruluşu arasındaki sözleşmenin sona ermesi veya portföy saklama kuruluşunun Tebliğde aranan şartları kaybetmesi halinde Şirketin sayılan aynı nitelikleri taşıyan ve SPK nın uygun göreceği bir başka portföy saklama kuruluşu ile sözleşme imzalaması şarttır. Sözkonusu sözleşmenin SPK na iletilmemesi halinde Şirketin faaliyet yetki belgesi iptal edilir. Yeni sözleşme yürürlüğe girene kadar eski sözleşmede adı geçen portföy saklama kuruluşunun sorumluluğu devam eder. SPK gerekli gördüğü takdirde, portföy saklama kuruluşunun değiştirilmesini talep edebilir. Şirketin, sözleşme imzalamış olduğu portföy saklama kuruluşunu değiştirmek istemesi halinde, bu durum 90 gün önceden portföy saklama kuruluşuna bildirilir. Portföy saklama kuruluşları kullanılarak yapılan işlemlerde teslim karşılığı ödeme ilkesi uygulanır. Teslim karşılığı ödeme; nakit ve varlık hareketlerinin eş anlı yapılmasıdır. İşleme taraf olan kuruluşun, varlıkların kendisine ulaşması ile eş anlı olarak nakit çıkışını; ya da nakdin teslim alınması ile eş anlı olarak varlık çıkışını yapması şarttır. Finansal varlıkların tesliminde, müşterinin talimatı aranır. 19

20 V. Portföy Yönetim Şirketlerinin Finans Sistemi İçindeki Yeri a) Genel Portföy yönetim şirketleri fon arzedenler ile fon talep edenler arasında vekalet akdi ile aracılık vazifesi gören kuruluşlardır. Yatırımcının portföy oluşturmaya ilişkin her türlü yetkiyi hiçbir sınırlamaya maruz kalmadan bu şirketlere bırakması halinde yetkili kuruluş fon arzeden konumuna yaklaşmaktadır. Öte yandan, yetkili kuruluşlar kendi özkaynaklarıyla yapacağı işlemler nedeniyle fon arzeden sınıfındadır. Bireysel veya Kurumsal anlamda portföy yönetimi çok eskilerden beri yapılmakla birlikte SPK tarafından verilen yetki ile faaliyet gösteren portföy yönetim şirketlerinin tarihi çok eskilere gitmemektedir. Konuya ilişkin ilk düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihinden bu yana münhasıran portföy yönetimi işi iştigal etmek üzere kurulan şirketlerin sayısı 22 dir. Emeklilik yatırım fonlarının yönetiminin sadece portföy yönetim şirketlerince yapılabilmesine izin verilmesi sayının artmasının başlıca nedeni olmuştur. Portföy yönetim şirketlerinin kurulmasına izin verilmeye başlandığı 1997 yılından bu yana bu kuruluşlarca idare edilen portföyün değeri tarihi itibariyle 21 milyar USD ı geçmiştir. Sözkonusu portföyün bireysel, kurumsal ve tüzel kişi bazında dağılımını da gösteren grafik aşağıda verilmektedir. Portföy Değeri(milyon USD) Bireysel Kurumsal Tüzel Kişi Kaynak: SPK verileri Kurumsal yatırımcılar kapsamına, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emeklilik yatırım fonları ve sigorta şirketleri girmektedir. Tüzel kişiler kapsamına, kurumsal yatırımcılar dışındaki tüzel kişiler girmektedir. Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere halen portföy büyüklüğünün tamamına yakınını yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emeklilik yatırım fonları ve sigorta şirketleri adına yönetilen tutarlar oluşturmaktadır. Portföy yönetim 20

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ. Portföy

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ. Portföy PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ Portföy Yatırım genel olarak sermaye ve/veya servet birikimine ilave yapmak amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak tanımlanabilir. Portföy ise servetin oluşturulma şeklidir.

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ Bu makale 2000 tarihinde YaklaĢım Dergisi nin 96 numaralı sayısında yayımlanmıģtır. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ M. Aykut KELECĠOĞLU * I- GĠRĠġ Ülkemiz gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde, kişiler

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları 1. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim birimi yöneticisinin görevleri arasında yer almaz? A) Risk limitlerinin aşılması durumunda alınması öngörülen önlemleri içermesi ve bu hususların yazılı iş akış

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 04/07/2013 www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca ikincil düzenleme taslakları yayınlanarak kamuoyu

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI 2014/19 Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile; Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi de çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında

Detaylı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan Yatırım Kuruluşları 1. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz? a. %10 b. %25 c. %35 d. %50 e.

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/69-1 DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1005 Yatırım Kuruluşları 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 66 İstanbul,05.12.2016 KONU : 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu

Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu Kurulunun tebliğlerinde sermaye piyasasında çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak personel için çalışma koşulu olarak aranan tecrübe sürelerine ilişkin tablo

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) Resmi Gazete No: 29906 Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN )

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN ) PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN ) TÜZEL KİŞİNİN UNVANI : VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : TİCARET MERKEZİ VE SİCİL NUMARASI: KURULUŞ TARİHİ :

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

Detaylı

KONUT FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

KONUT FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 KONUT FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. tarihli ve 29906 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 Sayılı Kanuna ilişkin 4 Seri No lu Genel Tebliğ ile Yurt Dışından Türkiye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

SİRKÜLER 2016/46. Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/46. Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/46 09/12/2016 Sayın Yetkili; Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı