T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 1 EYLÜL 2012 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Türev raçlar Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türev raçlarla rbitraj ve Korunma Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 1. Dolar/TL kurunun düşeceğini bekleyen Elif Hanım ile 3 ay sonra dolar ödemesi bulunan ve şimdiden söz konusu ödeme tutarını sabitlemek isteyen Hasan Bey aşağıdaki döviz vadeli işlem sözleşmelerinden hangisine taraf olurlar? Elif Hanım Hasan Bey ) Uzun Pozisyon Uzun Pozisyon B) Uzun Pozisyon Kısa Pozisyon C) Kısa Pozisyon Uzun Pozisyon D) Kısa Pozisyon Kısa Pozisyon TÜREV RÇLR 4. şağıdaki sentetik pozisyonlardan hangisi bir hazine bonosunu taklit eder niteliktedir? (HSE-VİS: Hisse Senedi Endeksine Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmesi, HSP: Hisse Senedi Portföyü) ) HSE-VİS de uzun pozisyon B) HSP de kısa pozisyon + HSE-VİS de kısa pozisyon C) HSP de uzun pozisyon + HSE-VİS de uzun pozisyon D) HSP de uzun pozisyon + HSE-VİS de kısa pozisyon 2. Bir vadeli işlem borsasında işlem gören döviz sözleşmesinde BD Doları tutarında pozisyon alabilmek için yatırılması gereken başlangıç teminatı tutarı 100 BD Doları ise kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) 10 B) 100 C) D) şağıdakilerden hangisi standart bir faiz oranı takası (swap) sözleşmesinin zorunlu asgari unsurlarındandır? ) Tüketici Güven Endeksi Değeri B) Beklenen Enflasyon Oranı C) Vade ve Ödeme Tarihleri D) Risksiz Faiz Oranı 3. şağıdakilerden hangisi spot ve vadeli işlem piyasalarını ayırıcı özelliklerden biri değildir? ) Spot piyasalarda işlemler iki taraf arasında yapılırken, vadeli işlem piyasalarında alıcı ve satıcının muhatabı takas kurumudur. B) Spot piyasalarda aracılar vasıtasıyla işlem yapılır, vadeli işlem piyasalarında aracıya gerek yoktur. C) Spot piyasalarda para ve mal takası aynı gün veya birkaç gün içerisinde, vadeli işlem piyasalarında ileri bir tarihte yapılır. D) Spot piyasalarda bir ürün belirli bir andaki geçerli fiyattan o anda alınmakta veya satılmaktadır, vadeli piyasalarda ise alıcı ve satıcılar bir varlığı belirli bir fiyattan gelecekte teslim almak veya teslim etmek üzere anlaşırlar. 6. Vadeli kur hesaplamasında aşağıdaki unsurlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz? ) nlık (spot) kur B) Sigorta maliyeti C) TL cinsinden borçlanma maliyeti D) Yabancı para cinsinden borçlanma maliyeti 7. Euro para birimi üzerinden vadeli mal satımı yapan bir ihracatçının ödeme gününde kurda meydana gelebilecek düşüş riskinden korunmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması beklenebilir? ) Euro vadeli işlem sözleşmesi satmak B) Euro vadeli işlem sözleşmesi almak C) Euro satım opsiyonu satmak D) Euro alım opsiyonu almak 2

3 8. lmanya da ihracat yapan XYZ Ş 6 ay sonra tahsil edeceği Euro nedeniyle döviz kuru riskinden korunmak istemektedir. lmanya da yıllık faiz oranı % 7, Türkiye de yıllık faiz oranı % 13 ve spot piyasada 1 Euro= 2,5 TL ise 6 aylık alivre (forward) sözleşmesinde döviz kuru teklifi ne olmalıdır? (Sürekli bileşik faiz kullanınız.) ) 2,526 B) 2,546 C) 2,576 D) 2, TÜREV RÇLR tarihinde, itfa tarihi olan DİBS cari piyasada 85,5 TL fiyatla işlem görmektedir. 30 günlük repo oranları yıllık basit % 7 olduğuna göre arbitraj olanağının bulunmaması için aynı tarihte ( ) vadesi tarihinde dolacak ve dayanak varlığı itfa tarihli DİBS olan faiz vadeli işlem sözleşmesinin işlem görmesi gereken fiyat yaklaşık olarak ne olmalıdır? ) 92 B) 86 C) 44 D) Dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan pozisyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kâr ve zararlar günlük olarak hesaplanır. B) Teminat hesabından sözleşme vadesine kadar para çekilemez. C) Teminat bakiyesi belirli bir minimum seviyenin altına indiğinde ilave teminat yatırılması gerekir. D) Satın alınan sözleşmeye ilişkin pozisyon vade sonuna kadar yatırımcı tarafından kapatılmazsa son işlem gününe ait uzlaşma fiyatı üzerinden hesaplanacak kâr ya da zarar ile pozisyon kapatılmış olur. 12. Faiz riskinden kurtulmak isteyen X Şirketi 6 ayda bir ödemeli ve 1 yıl vadeli takas (swap) sözleşmesi ile sabit faiz ödemesi yapacaktır. şağıda şimdiki zaman faktörlerine (ŞZF) yer verilmiştir: 180 günlük ŞZF = 0, günlük ŞZF = 0,94 Buna göre takasa konu 1 TL lik borç için 6 aylık sabit faiz ödemesi kaç TL dir? (1 yıl 360 gündür.) ) 0,0254 B) 0,0284 C) 0,0314 D) 0, şağıdakilerden hangisi VOB-G-DİBS Vadeli İşlem Sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir? ) Sözleşme büyüklüğü 100 TL nominal üzerinden 100 adet DİBS dir. B) Sürdürme teminatı başlangıç teminatının % 75 idir. C) Günlük fiyat hareket sınırı baz fiyatın +/- % 5 idir. D) Vade ayları Ocak ve Temmuzdur. 13. Portföyünde Hazine bonoları taşıyan ve faizlerin bir sene içerisinde yükseleceğini öngören bir portföy yöneticisinin faiz riskinden korunmak amacıyla yapması beklenen en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Portföyündeki Hazine bonolarının tutarında üçer aylık dönemler itibarıyla yenilenmek üzere Hazine bonosuna dayalı vadeli işlem sözleşmesi alır. B) Portföyündeki Hazine bonolarını satıp elde ettiği fonu iki yıl vadeli mevduata yatırır. C) Portföyündeki Hazine bonolarını satıp, enflasyona endeksli Hazine bonosu alır. D) Portföyündeki Hazine bonolarının tutarında ve aynı vadelerde Hazine bonosuna dayalı vadeli işlem sözleşmesi satar. 3

4 14. şağıdakilerden hangisi VOB-İMKB 30 Vadeli İşlem Sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir? ) Vade ayları Şubat ve Nisandır. B) Uzlaşma şekli nakdi uzlaşmadır. C) Günlük fiyat hareket sınırı baz fiyatın +/- % 15 idir. D) Sözleşme büyüklüğü İMKB-30 ulusal hisse senedi fiyat endeksinin 1000 e bölünmesinden sonra 10 TL ile çarpılması ile hesaplanan değerdir TÜREV RÇLR 17. şağıdaki durumların hangisinde dayanağı BC hisse senedi olan vrupa tipi satım opsiyonunun kullanılması hâlinde kâr elde edilir? (Opsiyonun kullanım fiyatı 16,50 TL, opsiyon primi 0,20 TL dir.) ) Vade sonunda BC hisse senedi fiyatı TL ise B) Vade sonunda BC hisse senedi fiyatı TL ise C) Vade sonunda BC hisse senedi fiyatı TL ise D) Vade sonunda BC hisse senedi fiyatı TL ise 15. Elinde İMKB-30 endeksini birebir temsil eden hisse senedi portföyü bulunan bir yatırımcı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Vadeli işlem piyasasında İMKB-30 endeks sözleşmesi alarak arbitraj işlemi yapabilir. B) Vadeli işlem piyasasında İMKB-30 endeks sözleşmesi satarak korunma işlemi yapabilir. C) Vadeli işlem piyasasında İMKB-30 endeks sözleşmesi alarak korunma işlemi yapabilir. D) Vadeli işlem piyasasında İMKB-30 endeks sözleşmesi satarak toplam kârını maksimize edebilir. 18. Tarım ürünlerine dayalı vadeli işlem (futures) sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İlk pozisyona sadece alım yönünde başlanabilmesi mümkündür. B) Üreticiler tarafından fiyatların düşme riskinden korunmak amacıyla kullanılabilirler. C) Organize piyasalarda genellikle vadeye kadar ters işlem yaparak pozisyondan çıkmak mümkündür. D) Fiziki teslimat gerektiren ürünlerde piyasanın sıkıştırılması yönünde yapılan girişimlere karşı borsalar tarafından özel önlemler alınmıştır. 16. şağıdakilerden hangisi hisse senedine dayalı bir opsiyonun fiyatını etkileyen faktörlerden değildir? ) Opsiyonun kullanım fiyatı B) Hisse senedinin spot piyasa fiyatı C) Şirketin dağıtacağı temettü miktarı D) Şirketin çıkardığı tahvilin faiz oranı 19. Çiftlik Ş, pamuk fiyatlarındaki muhtemel düşüşe karşı korunmak için satım opsiyonu satın almak istemektedir. Şu an kilosu 800 TL olan pamuk fiyatın % 25 yükselebileceği veya % 20 düşebileceği tahmin edilmektedir. Piyasa faiz oranı yıllık % 11 ise kullanım fiyatı 810 TL olan bir yıl vadeli satım opsiyonunun teorik fiyatı ne olmalıdır? ) 35,65 B) 39,65 C) 43,65 D) 47,65 4

5 20. Gelecekte yapacağı pamuk alımının maliyetini bugünden belirlemek isteyen iplik üreticisi pamuk alım opsiyonu satın almıştır. Opsiyonun satın alınması sonrasında pamuk fiyatlarındaki değişime bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir? TÜREV RÇLR 23. Bir kredi temerrüt takası (credit default swap) sözleşmesinde aşağıdaki durumların hangisinde kredi riski ortaya çıkmış sayılmaz? ) Moratoryum B) Ödeme güçlüğü C) Borç inkarı D) Borç devri (temlik) ) Pamuk fiyatlarında düşüş yaşanırsa üretici pamuk alımından kâr ederken, satın aldığı opsiyondan zarar eder. B) Pamuk fiyatları sabit kalırsa üretici hem pamuk alımından hem de satın aldığı opsiyondan zarar eder. C) Pamuk fiyatlarında yükseliş yaşanırsa pamuk alımından kâr ederken, satın aldığı opsiyondan zarar eder. D) Pamuk fiyatlarında yükseliş yaşanırsa üretici hem pamuk alımından hem de satın aldığı opsiyondan zarar eder. 21. I- Buğday fiyatlarının düşmesinden endişe eden bir üretici, toplam üretim tutarını karşılayacak sayıda vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon alır. II- Buğday fiyatlarının yükselmesinden endişe eden bir un fabrikası sahibi, toplam hammadde ihtiyacını karşılayacak sayıda vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon alır. III- Genellikle fiziki teslimat gerektiren vadeli işlem sözleşmelerinde piyasanın sıkıştırılması, hem vadeli hem de spot piyasada alım satıma konu olan üründe uzun pozisyon alınarak yapılır. Tarımsal ürünlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden doğru olan/olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 24. şağıdakilerden hangisi gökkuşağı opsiyonlarını tanımlamaktadır? ) Birden çok hisse senedine veya borsa endeksine dayalı opsiyon B) Kazançlı olsun ya da olmasın opsiyonun priminin vade sonunda ödendiği opsiyon C) lım opsiyonuna dayalı bir opsiyona bir diğer alım opsiyonunu satın alma hakkı veren alım opsiyonu D) Yatırımcısına belirli bir varlığı vade boyunca en düşük fiyat ile satın alma ya da en yüksek fiyat ile satma olanağı veren opsiyon 25. şağıdakilerden hangisi sıra dışı (egzotik) opsiyon olarak değerlendirilmez? ) Kısmi Ödemeli Opsiyon (Installment Option) B) Tercihli Opsiyon (Chooser Option) C) Takas (Swap) Sözleşmesi D) Özsermaye Varantı ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 22. şağıdaki yeni nesil türev araçlardan hangisi T zamanında hisse fiyatı kullanım fiyatının altındaysa sıfır, üstündeyse önceden belirlenmiş sabit bir kazanç sağlayan opsiyon çeşididir? ) Shout opsiyonları B) Binary opsiyonları C) Engelli opsiyonlar D) Min Max opsiyonları 5

6 3580- VDELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYSLRININ İŞLEYİŞİ 1. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme unsurları standart olarak tanımlanmıştır. B) Sözleşme vade sonuna kadar tekrar alınıp satılabilir. C) Kâr veya zarar sadece vade sonunda hesaplanır ve hesaplara yansıtılır. D) İşlem yapmak için belirli bir teminat yatırılması zorunludur. 4. şağıdaki özelliklerden hangisi Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri için ortak bir özellik değildir? ) Standart sözleşmelerdir. B) Kaldıraç etkisi geçerlidir. C) Riskten korunma amaçlı kullanılabilirler. D) Hem alıcı, hem de satıcı için teminat zorunluluğu vardır. 2. Opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Dayanak varlık fiyatındaki oynaklık (volatilite) opsiyon primine etki eden faktörlerdendir. B) Satım opsiyonu satıcısı, opsiyona dayanak teşkil eden varlığı kullanım fiyatı karşılığında satın almakla yükümlüdür. C) lım opsiyonu sözleşmesinin kullanım fiyatı, opsiyona konu olan dayanak varlık fiyatından düşükse, bu opsiyon asli değerli opsiyondur. D) merikan tipi opsiyonlarda uzun pozisyon sahibi hakkını (opsiyonu) sadece vade bitim tarihinde ilgili borsa tarafından belirlenen zaman diliminde kullanabilir. 3. I- Opsiyonun kullanım fiyatının, opsiyona konu olan dayanak varlık fiyatından yüksek olması II- Opsiyonun kullanım fiyatının opsiyona konu olan dayanak varlık fiyatından düşük ve aradaki farkın opsiyonu satın almak için ödenen primden daha fazla olması III- Opsiyona ödenen primin opsiyonun asli değerinden daha fazla olması lım opsiyonu alan bir yatırımcının vade sonunda bu haktan ekonomik bir avantaj elde edebilmesi için yukarıdaki şartlardan hangisinin/hangilerinin gerçekleşmiş olması yeterlidir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 5. şağıdakilerden hangisi vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında yayılma (fark) işlem türlerinden biri olarak kabul edilmez? ) Ters yayılma B) Ürünler arası yayılma C) Vadeler arası yayılma D) Piyasalar arası yayılma 6. livre (forward), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? ) Üçü de standart sözleşmelerdir. B) Her üç sözleşmede de fiziki teslimat hiçbir zaman yoktur. C) Sadece alivre ve vadeli işlem sözleşmeleri riskten korunma amaçlı olarak kullanılabilir. D) livre sözleşmelerinde kredi riski söz konusu iken, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kredi riski yoktur. 7. Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmeye konu dayanak varlığa ilişkin değişken unsur aşağıdakilerden hangisidir? ) Miktar B) Kalite C) Fiyat D) Teslim yeri 6

7 3580- VDELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYSLRININ İŞLEYİŞİ 8. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda Faiz Vadeli İşlem Sözleşmelerinde dayanak varlık aşağıdakilerden hangisidir? ) Gösterge DİBS olan ve spot piyasadaki mevcut ve potansiyel işlem hacmi ile diğer kriterler göz önüne alınarak Borsa tarafından belirlenen iskontolu Devlet tahvili ve Hazine bonoları B) Spot piyasadaki mevcut ve potansiyel işlem hacmi ile diğer kriterler göz önüne alınarak Borsa tarafından belirlenen iskontolu özel sektör tahvil ve bonoları C) İMKB-30 Ulusal Hisse Senedi Fiyat Endeksinin hesaplama yöntemi kullanılarak bu endekse dahil olan firmaların hisse senedi fiyatlarından oluşan değer D) İMKB-100 Ulusal Hisse Senedi Fiyat Endeksinin hesaplama yöntemi kullanılarak bu endekse dahil olan firmaların hisse senedi fiyatlarından oluşan değer tarihinde fiyatı 69,625 TL olan Ekim vadeli VOB-İMKB 30 Vadeli İşlem Sözleşmesinde 100 adet uzun pozisyon alan yatırımcı, tarihinde 70,585 TL den pozisyonunu kapamıştır. Buna göre yatırımcının kâr oranı yüzde kaçtır? (Sözleşme büyüklüğü: İMKB-30 endeksinin e bölünmesinden sonra 100 TL ile çarpılması sonucu bulunan değerdir. Sözleşme başına başlangıç teminatı: 800 TL) ) 9,6 B) 12 C) 16 D) hmet Bey, 6 ay sonra tek seferde faiziyle birlikte geri ödenmek üzere BD Doları kredi almış ve bu paranın tamamını ihtiyaçları için harcamıştır. hmet Bey in TL/Dolar kuru ile ilgili risklerden korunmak için uygulayabileceği strateji aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Baz Korunma B) Çapraz Korunma C) Kısa Pozisyonlu Korunma D) Uzun Pozisyonlu Korunma tarihinde fiyatı TL olan ğustos vadeli VOB-TLDolar Vadeli İşlem Sözleşmesinde 100 adet uzun pozisyon alan yatırımcının pozisyonunu sürdürebilmesi için yatırması gereken ilave teminat tutarı TL olduğuna göre VOB-TLDolar Vadeli İşlem Sözleşmesinin tarihli gün sonu uzlaşma fiyatı nedir? (Sözleşme büyüklüğü: BD Doları; Sözleşme başına başlangıç teminatı: 130 TL; Sürdürme teminatı: Başlangıç teminatının %75 i) ) 1,7849 TL B) 1,7865 TL C) 1,7985 TL D) 1,8685 TL 12. Dayanağı TL/Dolar ve vadesi ralık 2011 olan VOB-TLDolar vadeli işlem sözleşmesinin sözleşme büyüklüğü 1000 Dolar, sözleşme başına başlangıç teminatı 150 TL dir. Sürdürme teminatı % 75 tir. Yatırımcı bu sözleşmeden 1,8500 TL fiyattan 10 adet almıştır. Hangi fiyat seviyesinin altında teminat tamamlama çağrısı yapılmalıdır? ) 1,8125 TL B) 1,8225 TL C) 1,8775 TL D) 1,8875 TL tarihinde İMKB-30 endeksi seviyesindedir. Vadesine 71 gün kalmış Hazine bonosunun yıllık faiz oranı % 7,65; İMKB-30 yıllık temettü geliri oranı ise % 1,79 dur. Bu veriler doğrultusunda ğustos vadeli VOB- İMKB 30 Vadeli İşlem Sözleşmesinin teorik fiyatı nedir? (1 yıl=365 gün, ğustos vadeli işlem sözleşmesinin vadesine 71 gün kalmıştır; sürekli bileşik faiz yöntemini kullanınız.) ) 75,426 B) 75,253 C) 75,105 D) 75,052 7

8 3580- VDELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYSLRININ İŞLEYİŞİ 14. şağıdakilerden hangisi hisse senedi opsiyonunun fiyatını etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Kullanım fiyatı B) Risksiz faiz oranı C) Vadeye kalan zaman D) Opsiyonun fiyatının oynaklığı (volatilitesi) 18. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası düzenlemeleri uyarınca, piyasa yapıcı, VOB-TLDolar (nakdi uzlaşma) vadeli işlem sözleşmesinde en yakın iki vadede, seans süresince miktarı en az kaç adet olan çift yönlü (alış/satış) emir bulundurmalıdır? ) 250 B) 100 C) 50 D) Opsiyonlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Dayanak varlığın fiyatındaki artış satım (put) opsiyonunun primini (fiyatını) yükseltir. B) lım (call) opsiyonlarında Delta pozitif, satım (put) opsiyonlarında Delta negatiftir. C) lım (call) opsiyonlarında Theta pozitif, satım (put) opsiyonlarında Theta negatiftir. D) Risksiz faiz oranlarındaki artış alım (call) opsiyonunun primini (fiyatını) düşürür. 19. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nın piyasa yapıcılığına ilişkin düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla altın/ pamuk sözleşmeleri ve nakdi uzlaşmalı/fiziki teslimatlı döviz sözleşmelerinde piyasa yapıcısı olabilmek için aranan asgari özkaynak şartı sırasıyla doğru olarak verilmektedir? ) 5 milyon TL - 5 milyon TL B) 5 milyon TL milyon TL C) 300 milyon TL - 5 milyon TL D) 300 milyon TL milyon TL 16. Buğdayın kilosunun 0,40 TL olduğunu ve yatırımcının 0,50 TL kullanım fiyatlı bir alım opsiyonunda 0,02 TL prim karşılığında uzun pozisyon aldığını varsayalım. Buğday fiyatının aşağıdaki hangi fiyat seviyesine gelmesi durumunda yatırımcı başabaş noktasındadır? ) 0,42 TL B) 0,50 TL C) 0,52 TL D) 0,55 TL 17. şağıdaki durumların hangisinde, satın alınan vrupa tipi satım opsiyonu kullanılmaz? (Opsiyonun kullanım fiyatı:5,5 TL; opsiyon primi:0,3 TL) 20. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası düzenlemeleri uyarınca piyasa yapıcılığı genel esaslarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Piyasa yapıcı üyeler sorumlu oldukları her sözleşme için tanımlanan pazarlarda işlem yapabilirler. B) Piyasa yapıcı üye, bildirimde bulunarak Takasbank nezdinde birden fazla portföy hesabı açabilir. C) Bir sözleşmede sadece bir piyasa yapıcı üye işlem yapabilir. D) Bir üye birden fazla sözleşmede piyasa yapıcısı olabilir. ) Vade sonunda dayanak varlığın fiyatı 5,1 TL B) Vade sonunda dayanak varlığın fiyatı 5,2 TL C) Vade sonunda dayanak varlığın fiyatı 5,4 TL D) Vade sonunda dayanak varlığın fiyatı 5,6 TL 8

9 3580- VDELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYSLRININ İŞLEYİŞİ 21. şağıdakilerden hangisi VOB-TLEuro (nakdi uzlaşma) vadeli işlem sözleşmesinde piyasa yapıcı üyelerin piyasa yapıcılık faaliyetlerinde sağlaması gereken koşullardan biri değildir? ) En yakın iki vadede seans süresince en az 100 adetlik çift yönlü (alış/satış) emir bulundurmak B) En yakın iki vadedeki aylık alış ve satış hacmi toplamının en az %5 i kadar işlem hacmine sahip olmak C) En yakın iki vadede emir gerçekleşme oranının (gerçekleşen işlem miktarı/girilen emir miktarı) en az %5 olması D) En yakın iki vadede likiditeye en az %10 oranında katkı sağlandığının performans değerlendirmelerinde görülmesi 22. şağıdakilerden hangisi opsiyon priminin ana içeriğini oluşturan asli değer ve zaman değerinden sadece zaman değerini oluşturan faktörlerden biridir? ) Vadeye kalan süre B) Dayanak varlık fiyatı C) Opsiyonun kullanım fiyatı D) Opsiyonun türü (alım veya satım) 24. Kullanım fiyatı 20 TL olan 6 ay vadeli vrupa tipi alım (call) opsiyonu 3 TL; kullanım fiyatı 25 TL olan 6 ay vadeli vrupa tipi satım (put) opsiyonu ise 5 TL karşılığında satılmıştır. Bu stratejinin kârlı olabilmesi için vade sonunda dayanak varlığın fiyatı hangi aralıkta olmalıdır? ) 15 TL 22 TL B) 17 TL 28 TL C) 15 TL 33 TL D) 23 TL 33 TL 25. I- lım opsiyonunun fiyatı yükselir. II- Satım opsiyonunun fiyatı yükselir. III- Hem alım hem de satım opsiyonunun fiyatı düşer. Diğer etkenler değişmemek kaydıyla, piyasalarda faiz oranlarının yükseldiği durumda, dayanağı faiz oranı olan opsiyonlar için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 23. I- Opsiyon satın alan yatırımcılar, takas kurumunun belirlediği bir tutarı teminat olarak yatırmak zorundadırlar. II- Borsada gerçekleştirilen işlemler takas kurumu tarafından garanti edilir. III- Opsiyonun vadesine kalan gün sayısı opsiyon primini etkileyen faktörlerden birisidir. Opsiyon piyasası işlemlerine ilişkin olarak yukarıda yer alan ifadelerden doğru olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte yer almaktadır? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 9

10 3600- TÜREV RÇLRL RBİTRJ VE KORUNM 1. şağıdaki durumların hangisinde alım opsiyonu almış bir yatırımcı kâr elde eder? ) Opsiyon Primi > sli Değer B) Kullanım Fiyatı > Dayanak Varlık Fiyatı C) Dayanak Varlık Fiyatı Kullanım Fiyatı < sli Değer D) Opsiyon Primi < Dayanak Varlık Fiyatı Kullanım Fiyatı 4. rbitraj imkânının olmadığı bir piyasada, hisse senedine dayalı vrupa tipi alım opsiyonu düzenlenmiştir. şağıdakilerden hangisi söz konusu opsiyonun piyasa fiyatını etkileyebilecek etkenlerden değildir? ) Opsiyonun kullanım fiyatı B) Dayanak hisse senedinin spot piyasa fiyatı C) Dayanak hisse senedinin piyasa fiyatının oynaklığı (volatilitesi) D) Hisse senedinin dâhil olduğu endeksin değerleme günündeki değeri 2. Hisse senedi endeksinin spot piyasa değeri % 20 artıyorken, bir portföyün değeri % 8 düşüyorsa bu portföyün Beta kat sayısı kaçtır? ) 0,4 B) - 04, C) 2,5 D) 2, 5 3. B Şirketi ithal ettiği mal karşılığı BD Dolarını 3 ay sonra ödeyecektir. 1 BD Dolarının spot piyasadaki cari değeri 1,8 TL dir. Şirket, geçecek süre zarfında Türk Lirasının BD Doları karşısında değer kaybedeceği beklentisiyle, bu riske karşı nasıl bir korunma yöntemi uygulayabilir? (Vadeli İşlemler Borsasında standart sözleşme BD Doları büyüklüğündedir. 3 ay vadeli sözleşmenin cari fiyatı 2 TL dir.) ) ynı anda 50 adet BD Doları vadeli işlem sözleşmesi satın alır ve satar. B) 50 adet BD Doları vadeli işlem sözleşmesi satar. C) 50 adet BD Doları vadeli işlem sözleşmesi satın alır. D) ynı anda 30 adet BD Doları vadeli işlem sözleşmesi satın alır ve satar. 5. I- Dövize dayalı alivre sözleşmesinde uzun pozisyon almak II- Dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon almak III- Dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde uzun pozisyon almak Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ithalat yapan bir şirketin ithalat yükümlülükleri dolayısıyla kur riskinden korunmak için alacağı önlemlerden değildir? ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III 6. Türev araçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) livre (forward) işlemlerde teminat (margin) zorunluluğu vardır. B) Vadeli işlemlerde (futures) karşı taraf (kredi) riski vardır. C) livre (forward) sözleşmeler organize piyasalarda işlem görmez. D) livre (forward) sözleşmeler standart olarak düzenlenirler. 7. şağıdaki risk unsurlarından hangisi borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinde (futures) geçerli olan bir risk unsuru değildir? ) Faiz oranı riski B) Karşı taraf riski C) Piyasa riski D) Döviz kuru riski 10

11 3600- TÜREV RÇLRL RBİTRJ VE KORUNM 8. Tezgâhüstü piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerinde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda ortaya çıkan riske ne ad verilir? 11. Kur riskinden korunmak için dövize dayalı vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon alan bir yatırımcı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Kredi riski B) Likidite riski C) Piyasa riski D) Operasyonel risk 9. Haziran 2012 de buğdayın spot fiyatının 2,10 TL/kg, Ekim ayı vadeli fiyatının ise 2,30 TL/kg olduğu durumda çiftçi, 5 ton buğdaya dayalı vadeli işlem sözleşmesini satmıştır. Hasadın gerçekleştiği Eylül ayında buğdayın spot fiyatı ve Ekim vadeli fiyatını gösteren aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda çiftçinin kârı maksimum olacaktır? Spot Fiyat Vadeli Fiyat (TL/kg) (TL/kg) ) 2,00 2,20 B) 1,95 2,20 C) 1,85 2,25 D) 2,00 2,10 ) Döviz tevdiat hesabında 1 ay vadeli nakdi bulunmaktadır. B) Ödemeyi 1 ay sonra almak üzere ihracat yapmıştır. C) Bankadan döviz cinsinden kredi kullanmıştır. D) Evini döviz cinsinden kiraya vermiştir. 12. Gümüş fiyatındaki üç aylık değişikliklerin standart sapmasının 0,56 TL, dayanak varlığı gümüş olan vadeli işlemler sözleşmesinin üç aylık fiyat değişimlerinin standart sapmasının 0,18 TL, iki değişiklik arasındaki korelasyon kat sayısının ise 0,2 olduğu bir durumda 3 aylık sözleşme için optimal korunma rasyosu (optimal hedge ratio) kaçtır? ) 0,62 B) 0,46 C) 0,24 D) 0, Delta kavramına ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? ) sli değeri yüksek opsiyonların deltaları 1 e yakındır. B) Satım opsiyonunun delta değeri -1 ile 1 arasında değişir. C) Zarardaki opsiyonlar ilgili varlık fiyatından fazla etkilenmezler ve deltaları 0 a yakındır. D) Delta, opsiyonun dayandığı varlığın fiyatındaki bir birimlik değişikliğin, opsiyon priminde neden olacağı değişimi gösterir. 13. Yatırımcı, 5 Haziran günü ekonominin kötü gideceğini, büyümenin beklenenden düşük gerçekleşeceğini, enflasyon ve faiz oranlarının artacağını beklemektedir. Yatırımcının bu çerçevede aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez? ) Yatırımcının, sahip olduğu İMKB-30 endeksi hisse senetlerini satması B) Yatırımcının, İMKB 30 endeksine dayalı alım opsiyonunda satış yapması C) Yatırımcının, Haziran vadeli İMKB 30 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmesinde satış yapması D) Yatırımcının, İMKB-30 endeksine korelasyonu yüksek olan bankacılık endeksine dayalı Haziran vadeli vadeli işlem sözleşmesinde alış yapması 11

12 3600- TÜREV RÇLRL RBİTRJ VE KORUNM 14. Vadeli işlem piyasalarında spekülasyon amaçlı işlem yapanlar bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 17. Taşıma maliyeti modeline göre vadeli kur hesaplanırken aşağıdaki değişkenlerin hangisi kullanılmaz? ) İşlem yaparak piyasaya likidite sağlarlar. B) Risk üstlenmek istemedikleri için risksiz pozisyonları takip ederek, kâr fırsatı ararlar. C) İşlemlerinin piyasa istikrarına katkı sağlaması beklenir. D) Fiyatların seviyesinin ne olduğundan çok, fiyatların hangi yönde hareket edeceği ile ilgilenirler. ) Dayanak varlık spot fiyatı B) Vadeye kalan süre C) Depo maliyeti D) Faiz oranı 18. Opsiyon fiyatlarının duyarlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? TL tasarrufunuz var ve önümüzdeki iki ay içerisinde Doların değerinin TL karşısında hızla yükseleceğini bekliyorsunuz. şağıdakilerden hangisi bu beklentiniz doğrultusunda yapabileceğiniz işlemlerdendir? ) Spot piyasadan TL karşılığı Euro almak B) Euro üzerine yazılmış alivre sözleşmesi satmak C) Dolar üzerine yazılmış alivre sözleşmesi satmak D) TL yi teminat olarak kullanıp dayanağı TL/Dolar kuru olan vadeli işlem sözleşmesi almak ) Delta, opsiyonun dayanak varlık fiyatının bir birim değişmesi sonucunda opsiyonun fiyatının ne kadar azalacağını ya da artacağını gösterir. B) Gamma, opsiyonun vadesine kalan sürenin değişmesi sonucunda opsiyon deltasında kaç birim değişikliğin olabileceğini gösterir. C) Vega, dayanak varlık fiyatının zımni dalgalanmasının % 1 lik değişimi sonunda opsiyon priminin ne kadar değişebileceğini gösterir. D) Rho, faiz oranının % 1 lik değişmesi sonucunda, opsiyonun priminde ne kadar değişimin olacağını gösterir. 16. Deltası 65 olan BD Doları/Türk Lirası döviz kuru üzerine yazılı olan opsiyonlardan oluşan bir portföyün, spot döviz kurunun 1,20, döviz kurundaki bir günlük oransal değişimin (volatility) ise % 0,4 olması hâlinde, % 95 lik bir güven aralığında 5 günlük riske maruz değeri (VaR) kaçtır? (% 95 güven aralığı için standart normal dağılım tablosu değerini 1,65 olarak alınız.) 19. Dayanak varlığı buğday olan vadeli işlem sözleşmesinde Ocak 2013 vadeli alım, Mart 2013 vadeli satım pozisyonu taşıyan bir yatırımcı aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? ) Toplam riskini sınırlamak istemiştir. B) Toplam teminat tutarını sınırlamak istemiştir. C) Toplam işlem maliyetini sınırlamak istemiştir. D) Bir vadedeki muhtemel zararını diğer bir vadedeki muhtemel kârı ile dengelemek istemiştir. ) 1,15 B) 2,31 C) 3,13 D) 5,51 12

13 3600- TÜREV RÇLRL RBİTRJ VE KORUNM 20. Piyasada belli bir anda Vadeli İşlem Sözleşmesi Fiyatı < Teorik Vadeli Fiyat ise, alım satım komisyonları ve gün içi borçlanma maliyetleri ihmal edilmek şartıyla, arbitraj imkânından faydalanmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur? ) Vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon, spot piyasada kısa pozisyon (açığa satış) alınmalıdır. B) Vadeli işlem piyasasında kısa pozisyon, spot piyasada uzun pozisyon alınmalıdır. C) Vadeli işlem piyasasında ve spot piyasada eşanlı olarak kısa pozisyon alınmalıdır. D) Vadeli işlem piyasasında ve spot piyasada eşanlı olarak uzun pozisyon alınmalıdır. 23. Vadeli işlem piyasalarında Çapraz Korunma olarak ifade edilen korunmadan aşağıda sayılan hangi hâlde söz edilemez? ) Sahip olunan malın/varlığın kendine özgü karakteristiklerinin olması B) Riske maruz kalınan vade yapısına uygun bir doğrudan korunma aracının bulunmaması C) Spot piyasadaki pozisyon miktarı ile vadeli piyasadaki pozisyon miktarı arasında farklılık olması D) Gelecek bir vadede satmak için elde malın olması veya satılacak ürünün gelecek bir vadede elde edilecek olması 21. şağıdakilerin hangisi bir yatırımcının dayanak varlık fiyatında yükselme beklentisinin olduğu dönemlerde uygulayabileceği opsiyon stratejilerinden biri olamaz? ) lım opsiyonu alınması B) Satım opsiyonu satılması C) İki farklı kullanım fiyatlı alım opsiyonundan, düşük kullanım fiyatlı alım opsiyonunun alınması ve eşzamanlı olarak yüksek kullanım fiyatlı alım opsiyonunun satılması D) İki farklı kullanım fiyatlı satım opsiyonundan yüksek kullanım fiyatlı satım opsiyonunun alınması ve eşzamanlı olarak düşük kullanım fiyatlı satım opsiyonunun satılması 22. Spot piyasada bir BD Doları 1,75 TL ve 3 ay vadeli Dolara dayalı vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı 1,90 TL dır. Vade sonunda, 3 ay için gerçekleşen enflasyon oranı % 5 ise kendi kaynakları ile Satın l ve Taşı stratejisi uygulayan bir yatırımcının vade sonu 3 aylık reel getirisi % kaç olur? (İşlem maliyetleri, günlük mutabakat sonucu ortaya çıkan para akımı etkileri ve BD Doları faiz gelir giderleri ihmal edilmiştir.) ) 4,2 B) 3,4 C) 2,6 D) 2,1 24. Portföyünde, B ve C hisse senetleri bulunan bir yatırımcı fiyatların düşme riskine karşı korunmak istemektedir. Bu amaçla vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon almak isteyen bir yatırımcının, dayanağı, B ve C hisse senetleri olan bir vadeli işlem sözleşmesinin bulunmaması durumunda, nasıl bir yatırım stratejisi uygulaması uygun olacaktır? ) Sahip olduğu hisse senetleri ile fiyat uyumu en yüksek olan endeks vadeli işlem sözleşmesi satması B) Sahip olduğu hisse senetleri ile fiyat uyumu en düşük olan endeks vadeli işlem sözleşmesi satması C) Sahip olduğu hisse senetleri ile fiyat uyumu en yüksek olan endeks vadeli işlem sözleşmesi satın alması D) Sahip olduğu hisse senetleri ile fiyat uyumu en düşük olan endeks vadeli işlem sözleşmesi satın alması 25. Fark işlemleri (spreads) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşmelerin alım satımı arasındaki fiyat farklılığından kazanç elde etmek için yapılır. B) Bir sözleşmenin alınması sırasında başkasının satılması işlemidir. C) Sadece vadeli işlemler piyasası ve spot piyasa arasındaki işlemlerde geçerlidir. D) Bu işlemler için farklı teminatlandırma yöntemi belirlenebilir. 13

14 3620- MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için Takas Kurumuna verilmiş nakit teminatlar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) vans Hesabı B) Borsa Teminat Hesabı C) Nakit Teminatlar Hesabı D) Menkul Kıymetler Hesabı 4. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, mevcut varlık, yükümlülük ve taahhütlerin korunması amaçlanan riskler aşağıdakilerden hangileridir? ) Döviz kuru riski-makul değer değişikliği riski B) Makul değer değişikliği riski-nakit akışı riski C) Kredi riski-döviz kuru riski D) Kredi riski-nakit akışı riski 2. I- Grup içi şirketlerde kullanılan türev ürünler riskten korunma amacı ile kullanılabilir. II- Türev ve türev olmayan ürün kombinasyonu riskten korunma amacı ile kullanılabilir. III- Bir türev aracın sadece bir kısmı riskten korunma aracı olarak kullanılabilir. Uluslararası Muhasebe Standartları uyarınca finansal korunma amaçlı yapılan muhasebe işlemlerine ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III 5. şağıdaki ifadelerden hangisi fiziki teslimat öngörülen tarım ürünlerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri için doğru değildir? ) Fiziki teslimat sadece lisanslı depolar vasıtasıyla yapılır. B) Teslimat bildirimleri aracı kurumlar üzerinden borsa takas kurumuna iletilir. C) Teslimat sonrasında çıkabilecek ihtilaflar hakem heyeti vasıtasıyla borsa tarafından tanımlanan kurallar çerçevesinde çözümlenir. D) Vade ayı son işlem günü sonunda açık kısa pozisyona sahip olan taraflar borsa takas kurumuna teslimat bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 3. I- Gelecekte oluşması beklenen işlemin niteliği, tarihi ve diğer şartları önemli ölçüde belirlenmiş olmalıdır. II- Taahhütlerin gerçek değerinin riskten korunması söz konusu olduğunda, taahhütlerin değerinde meydana gelen değişiklikler mali tablolara yansıtılmalıdır. III- Dengelenmekte olan riskle ilgili olarak riske karşı korunma aracının değerindeki kümülatif değişme, korunan kalemin veya işlemin makul değerindeki kümülatif değişmeden farklılaştığı zaman, korunan kalemin veya işlemin değerindeki değişimin etkisiz kalan kısmı gelir tablosuna yansıtılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde nakit akışı riskine karşı yapılan koruma amaçlı sözleşmelere ilişkin uygulanan esaslardandır? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 6. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (Borsa) Yönetmeliği ne göre, uzlaşma fiyatı belirlenme şekline ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Uzlaşma fiyatının belirlenme şekli sözleşmede gösterilir. B) Yeterli miktarda işlem olmaması durumunda, Uzlaşma Fiyatı Komitesi yeni bir uzlaşma fiyatı belirleyebilir. C) Borsa Yönetim Kurulu sözleşmede yer alan uzlaşma fiyatı belirleme yöntemini, daha etkin başka yöntemlerin ortaya çıkması durumunda değiştirebilir. D) Uzlaşma Fiyatı Komitesi seans sırasında gerçekleşen işlemlerden hesaplanan uzlaşma fiyatını, gerek görürse seansın bitiminden önceki 15 dakika içinde değiştirebilir. 14

15 3620- MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ 7. Türev araçlara ilişkin iletilen emirler ve gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Belirli bir işlem tarihi veya fiyatı için koşul taşımayan emirler, diğer emirlere göre daha önceliklidir. B) Gerçekleşen işlemler aracı kurum müşterisine işlemin gerçekleşmesini takiben 7 iş günü içerisinde bildirilir. C) Zaman önceliği ve koşullar açısından eşitliğin söz konusu olduğu emirler arasında yatırımcı emirleri, aracı kuruluşun kendi portföyü için verdiği emirlerden önce iletilir. D) Gerçekleşen emirlerin hangi müşteri için yapıldığını ve işlem fiyatını izlemek amacıyla her bir borsa ve piyasa için ayrı ayrı Türev Piyasalar İşlem Dağıtım Listesi düzenlenir. 9. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kuruluşların türev araçların alım satımına aracılık faaliyetlerinde düzenleyecekleri belgeler ile muhasebe işlemlerinde uygulayacakları esaslara ilişkin düzenlemeleri uyarınca global hesap aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır? ) Uluslararası türev piyasalara yatırım yapan müşterilere ait hesaplardır. B) Birden fazla piyasa veya borsada türev işlemi yapan müşterilere ait hesaplardır. C) Müşterilerin toplam yükümlülük ve varlıklarının birlikte takip edildiği hesaplardır. D) Birden çok müşteriye ait olan veya başka bir aracı kuruluşun birden çok müşterisinin işlemlerinin takip edildiği hesaplardır. 8. I- Piyasaya göre değerlemeye tabi tutulmuş hâliyle opsiyon primi, opsiyonu alan ve primi ödeyen tarafından bilançonun pasifinde kısa vadeli finansal borçlar içerisinde izlenir. II- Piyasaya göre değerlemeye tabi tutulmuş hâliyle opsiyon primi, opsiyonu yazan ve primi teslim alan tarafından bilançonun aktifinde dönen varlıklar altında menkul kıymet olarak izlenir. III- Opsiyon sözleşmesinin içsel değeri, opsiyonun kullanım fiyatı ile sözleşmeye konu varlığın makul değeri arasındaki opsiyon sahibinin lehine olan farktır. Sermaye Piyasası Kurulunun vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemelerine göre opsiyon primi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin müşteri pozisyonlarının belirlenerek müşteriye bildirim yapılması için, aracı kuruluş tarafından uygulanan değerleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hâlen açık olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri piyasa fiyatı ile değerlenir. B) Müşterilere pozisyon bildirimlerinde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri değerlemeye tabi tutulmaz. C) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kesin kâr ve zarar, sözleşme kapatıldıktan sonra belirlenir. D) Piyasa fiyatları değiştikçe vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin potansiyel kâr ve zararı da değişebilir. 11. şağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde müşterilerine göndermek zorunda oldukları dokümanlardan birisi değildir? ) Pozisyon Limit şımı Raporu B) Türev Piyasalar çık Pozisyon Raporu C) Türev raçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi D) Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu 15

16 3620- MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ 12. racı kuruluşlarda görev alan türev araçlar birim yöneticisinin görevleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? 15. şağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Ş Genelgeleri uyarınca işlem teminatı olarak kabul edilebilecek kıymetlerden birisi değildir? ) Doğrudan aracı kuruluş genel müdürüne bağlı olarak çalışır. B) Münhasıran türev araç işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere istihdam edilmiştir. C) racı kuruluşun veya müşterilerinin mali durumunu zayıflatacak herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi hâlinde, hazırlayacağı raporu en kısa zamanda iç kontrol birimine vermek zorundadır. D) racı kuruluşun türev araç işlemlerinin riskini takip edip bu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin olarak; her gün aracı kuruluş genel müdürüne, haftalık olarak da yönetim kuruluna rapor sunar. 13. racı kuruluşların Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında gerçekleştirmek üzere müşterilerinden emir alırken, düzenlemeleri gereken Emir Formlarında aşağıdakilerden hangisinin bulunması şart değildir? ) Emrin geçerlilik süresi B) Kesinleşen kâr/zarar tutarı C) İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu D) Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası ) Özel Sektör Tahvilleri B) Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgeleri C) İMKB 30 Endeksine dahil Hisse Senetleri D) T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Euro Tahviller 16. şağıdakilerden hangisi vadeli işlemlerde takas kurumunun görevlerinden birisi değildir? ) Sözleşmelerin alıcısı karşısında satıcı, satıcısı karşısında alıcı konumuna geçerek vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmesinin emrettiği hak ve yükümlülüklerin sorumluluğunu almak B) Gerçekleşen işlemler sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlamak C) Borsa üyeleri arasında Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek D) Teminatların tesisini sağlamak 17. Vadeli işlem piyasasında takas üyeliği aşağıda belirtilen hangi hâlde doğrudan sona ermez? ) Yatırımcı şikâyeti ile B) Üyenin kendi isteği ile C) Borsa üyeliğinin sona ermesi ile D) Takas Merkezinin üyelikten çıkarması ile 14. Türev piyasalar için olağandışı menfi gelişmelerin olması nedeniyle ilgili borsanın faaliyetlerinin belirli süreler için durdurulması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisinin kararına ihtiyaç duyulmaz? ) Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan B) Sermaye Piyasası Kurulu C) Borsa Yönetim Kurulu D) Bakanlar Kurulu 18. Vadeli işlem sözleşmelerinde teminatlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Pozisyon alan her iki tarafın da takas kurumuna belirli bir teminat yatırması zorunludur. B) Teminat, alınan pozisyona göre müşteri tarafından doğrudan takas kurumuna yatırılır. C) Takasbank nezdinde vadeli işlemler için tutulan nakit teminatlar günlük olarak nemalandırılır. D) Teminat yatırma işleminin gerçekleşmesi için piyasa üyesinin hesabında yeterli bakiye bulunması gereklidir. 16

17 3620- MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ 19. şağıdakilerden hangisi Takas Merkezinin opsiyon satıcısından talep edebileceği teminat türlerinden birisi değildir? ) Prim Teminatı (Premium Margin) B) Spread Teminatı (Spread Margin) C) Hedge Teminatı (Hedge Margin) D) Risk Teminatı (Risk Margin) 20. Opsiyon sözleşmelerinin takas işlemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Opsiyon işlemlerinde takas merkezi alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı pozisyonunu alarak takası garanti eder. B) Bazı opsiyon sözleşmelerinde yükümlülükler nakdi uzlaşma yanında fiziki teslimat ile de ifade edilebilir. C) Opsiyon sözleşmelerinin takasa konu olması için opsiyonun kullanılması şarttır. D) Hiçbir koşulda, opsiyon sözleşmesi vadesi gelmeden önce takasa konu olamaz. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 17

18 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

19 1 EYLÜL 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) GRUBU (S102) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI TÜREV RÇLR (3560) VDELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYSLRININ İŞLEYİŞİ (3580) TÜREV RÇLRL RBİTRJ VE KORUNM (3600) MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ (3620) 1. c 2. a 3. b 4. d 5. c 6. b 7. a 8. c 9. b 10. d 11. b 12. c 13. d 14. a 15. b 16. d 17. b 18. a 19. d 20. a 21. c 22. b 23. d 24. a 25. c 1. c 2. d 3. b 4. d 5. a 6. d 7. c 8. a 9. b 10. d 11. c 12. a 13. b 14. d 15. b 16. c 17. d 18. a 19. b 20. c 21. d 22. a 23. c 24. b 25. a 1. d 2. b 3. c 4. d 5. a 6. c 7. b 8. a 9. d 10. b 11. c 12. a 13. d 14. b 15. d 16. a 17. c 18. b 19. c 20. a 21. d 22. b 23. d 24. a 25. c 1. d 2. c 3. a 4. b 5. a 6. d 7. b 8. c 9. d 10. b 11. a 12. c 13. b 14. d 15. a 16. c 17. a 18. b 19. c 20. d

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S102 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western.

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western. GİRİŞ DERS TANITIMI KAYNAKLAR Hazar A., Babuçu Ş., Sonbul-İskender E. ve İskender A. (2015), SPK lisanslama sınavına hazırlık, Türev araçlar, Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları. Chance, Don M., and

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler PİYASA YAPICILIK Aralık 2015 Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler FİNANSİNVEST Piyasa Yapıcı rolüyle Finansinvest, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, PAY Vadeli ve FBIST BYF

Detaylı

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER www.yf.com.tr 1 Opsiyon Nedir? Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünü bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden ileride bir vadede satın alma ya da

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 Muammer ÇAKIR VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 06.06.2014 3 İçerik Bölüm I: Dünyada Risk Yönetimi Neden Risk Yönetimi? Risk Yönetimindeki Endişeler ve Enstrümanlar Bölüm II: VİOP Hakkında VİOP Hakkında VİOP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ (TMOS) 20 ĞUSTOS

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine kimin ne kadar fiyat vereceğini belirlemek üzere

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KUR RİSKİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. KUR RİSKİNİN TANIMI II. VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ (FORWARD İŞLEMLER) III. DÖVİZE

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI VADELĠ ĠġLEM ve OPSĠYON BORSASI ( VOB) NEDĠR? Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ( VOB) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı yerdir. Alınıp satılan bu sözleşmelere Türev Araçlar denmektedir.

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

VİOP TEMEL KAVRAMLAR

VİOP TEMEL KAVRAMLAR VİOP TANITIM KİTİ Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf dayanak malı teslim alma yükümlüğüne

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

USD/TL Aracı KuruluşVarantları

USD/TL Aracı KuruluşVarantları 1 USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile Zaman Yolu Kalkınma ile Dolu USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

Vadeli Piyasalarda Yatırım

Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli Piyasalarda Yatırım VADELİ PİYASALARDA YATIRIM 1 2 3 4 5 6 8 İÇİNDEKİLER Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Gelecek İçin Daha Güvenli Yatırım Fırsatları Organize piyasa,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ 1. OTURUM KİTPÇIK

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi Kısa bir geçmişi bulunmasına rağmen,büyük gelişme sağlayarak Türk Mali sisteminde yıllardır eksikliği hissedilen vadeli piyasaların yaşama geçmesi; yatırımcıların gelecek ile ilgili belirsizliklerinin

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

VOB ve Emtia Piyasaları

VOB ve Emtia Piyasaları 3 Aralık, 2010 VOB ve Emtia Piyasaları Yaman Başaran Genel Müdür Yardımcısı Fats and Oils Conference, İstanbul Kuruluş Aşamasından Bugüne Üye Sayımız: 98 Rekor İşlem Hacmi: 3 milyar 129 milyon TL CFTC

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Vadeli işlem sözleşmesi nedir? Vadeli işlem sözleşmeleri, dayanak varlığın önceden belirlenen bir fiyattan ya da önceden belirlenen bir tarihte

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL)

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL) 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S102 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016 VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 İÇERİK İhracatçı Eğilim Araştırması Tespitler - Q4 VİOP ta işlem gören Döviz Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli işlem

Detaylı

İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI. Aralık 2012

İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI. Aralık 2012 İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI Aralık 2012 Piyasa Genel Özellikleri Takas Merkezi ile bağlantılı emir öncesi ve işlem sonrası risk yönetimi (pre-order and post trade margining) Portföy bazında teminatlandırma

Detaylı

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi 1. TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TÜREV ARAÇ PİYASALARI

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi 1. TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TÜREV ARAÇ PİYASALARI 1. TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TÜREV ARAÇ PİYASALARI İkinci Dünya savaşından sonra oluşturulan ve sabit kur sistemine dayanan Bretton Woods para sistemi 1973 yılında ABD nin dolar karşılığında

Detaylı

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz.

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. 26.10.2015 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

VOB da Kur Riskinin Yönetilmesi

VOB da Kur Riskinin Yönetilmesi Ocak 2012 VOB da Kur Riskinin Yönetilmesi ŞAMİL DEMİRKAN sdemirkan@vob.org.tr POKERDE KİM KAZANACAK? POKER MASASINDA KASA ŞİMDİLİK ABD MERKEZ BANKASI DİGER ÜLKELER ve MERKEZ BANKALARI RİSK YÖNETMEZSE BATARLAR

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Ocak 2010. Sözleşmeleri. smaniye Ticaret ve Sanayi Odası. Tolga Uysal

Ocak 2010. Sözleşmeleri. smaniye Ticaret ve Sanayi Odası. Tolga Uysal Ocak 2010 VOB ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri smaniye Ticaret ve Sanayi Odası. Tolga Uysal ğitim ve Tanıtım Müdürü ü 4 Soru? Bana Ne Fayda Sağlar? Nasıl İşliyor? Nasıl Kullanabilirim? Ne Yapmam Lazım? Nasıl

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ NİSAN 2015 Hazine ve Türev Ürünler PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ Pay Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri,belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat ve miktarda pay senedini alma

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6 34381 Şişli-İstanbul-Türkiye Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında

Detaylı

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ VİOP Hakkında Borsa İstanbul A.Ş., yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi

Detaylı

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü AKBANK VOB TANITIM KİTİ VADELİ İŞLEMLER TEMEL KAVRAMLAR Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun

Detaylı

Performans Sunuş Raporu

Performans Sunuş Raporu GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ OPSİYON SÖZLEŞMELERİ 1 Giriş Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV ARAÇLAR (TA) 17 ARALIK

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Dayanak Pay Senetleri

Dayanak Pay Senetleri İş Yatırım Tek Hisse Senedine Dayalı Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar İşlem Esasları Aralık 2012 VİOP İşlem Esasları Dayanak Varlıklar Dayanak Pay Senetleri 1 Dayanak Kod Dayanak Şirket 1 ISCTR Türkiye İş

Detaylı

Ocak 2010. Yönetimi IŞINSU KESTELLİ. Yönetim Kurulu Başkanı

Ocak 2010. Yönetimi IŞINSU KESTELLİ. Yönetim Kurulu Başkanı Ocak 2010 VOB la Gelecek Yönetimi IŞINSU KESTELLİ Yönetim Kurulu Başkanı Kuruluş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 Şubat 2005 te gonga ilk vuruşu Başbakanımızın yapmasıyla uzaktan erişimli elektronik

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı. 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul

Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı. 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul AK Yatırım Piyasa Yapıcılık Faaliyetleri AK Yatırım Türev Ürünler Masası, Pay Senedi ve Endeksi ne dayalı tüm sözleşmelerde

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı