2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE"

Transkript

1 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin tarihli genel geçici mizanı ve tarihinde tespit edilen hususlar ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. * İşletme, ticari malların takibinde kayıt yöntemi olarak Aralıklı Envanter Yöntemi ni kullanmaktadır. * İşletme, maliyet muhasebesi kayıt seçeneği olarak 7/A seçeneğini kullanmaktadır. * Tüm kayıtlar ana hesap düzeyinde takip edilecektir. * Kurumlar vergisine ilişkin vergi karşılığı hesaplanmayacaktır. A) TANIR Ticaret A.Ş Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir: (TL) Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HİSSE SENETLERİ ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV TAŞITLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ BORÇ SENETLERİ ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESAPLANAN KDV SERMAYE GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI YURTÇİ SATIŞLAR PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM

2 B) Dönemsonu Envanter İşlemleri Sırasında Tespit Edilen Hususlar aşağıdaki gibidir: 1) Kasa sayılmış ve kasada TL olduğu tespit edilmiştir. 2) Verilen çeklerden TL'lik kısmının bankadaki mevduat hesabından ödendiği bankadan gelen dekonttan öğrenilmiştir. 3) Bankadan gelen dekonttan, bankadaki mevduat hesabına dönemsonu itibari ile TL faiz tahakkuk ettirildiği öğrenilmiştir. 4) Hisse senetlerinin, bilanço gününde borsadaki değerinin TL olduğu öğrenilmiştir. 5) % 18 KDV Dahil TL tutarında iade faturasının muhasebe kaydının unutulduğu tespit edilmiştir. Satışlardan iade alınan bu mallara ilişkin olarak alıcıya aynı tutardaki senedin iade edildiği anlaşılmıştır. 6) Alacak senetlerine TL reeskont hesaplanmıştır. 7) İcra dairesinden gelen ilamdan şüpheli ticari alacağın tamamının tahsiline imkan kalmadığı anlaşılmıştır. 8) Ticari mallar sayılmış ve stokta maliyet bedeli ile TL tutarında ticari mal bulunduğu tespit edilmiştir. 9) Taşıt, pazarlamada kullanılan kamyon olup; 5 yıl faydalı ömür varsayımı ile normal usulde amortisman ayrılmaktadır. 10) Bankadaki krediye dönemsonu itibari ile işleyen faizin TL olduğu tespit edilmiştir. 11) Borç senetlerine TL reeskont hesaplanmıştır. 12) Alınan sipariş avanslarının tamamı, sözkonusu mal teslimi yapılamadığı için sözleşme gereği 500 TL ceza ile birlikte nakit olarak iade edilmiştir. 13) Şirket Genel Kurul kararı ile geçmiş yıl zararlarının ortaklardan tahsiline gidilmesi, bu şekilde bilançodan çıkarılmasına karar verilmiştir. 14) Kasadaki noksanlığın sebebi tespit edilememiş ve veznedarın sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. 15) KDV hesaplarının mahsubu yapılacaktır. 16) Yansıtma kayıtları yapılacaktır. 17) Kapanış kayıtları yapılacaktır. İSTENİLENLER: Bu verilere göre TANIR Ticaret A.Ş. nin; a) Dönem sonu envanter işlemlerine ait yevmiye defteri kayıtlarını ve defteri kebir kayıtlarını gösteriniz. b) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, dönemine ait gelir tablosunu düzenleyiniz. c) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, Tarihli (Dönemsonu) Bilançosunu - analize elverişli olarak- düzenleyiniz. SORU 2: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden Varlıklara İlişkin İlkeleri herbirini birer cümle ile ifade edecek şekilde sayınız. SORU 3: Nazım hesap nedir? Hangi amaçlarla kullanılır? Kısaca açıklayınız. 2

3 CEVAPLAR CEVAP 1: A) YEVMİYE DEFTERİ KAYITLARI Borç Alacak SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KASA VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ BANKALAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ (2 puan) KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYM. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV ALACAK SENETLERİ REESKONT FAİZ GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ TİCARİ MALLAR PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR FİNANSMAN GİDERLERİ BANKA KREDİLERİ //

4 BORÇ SENETLERİ REESKONTU REESKONT FAİZ GELİRLERİ ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR KASA ORTAKLARDAN ALACAKLAR GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI PERSONELDEN ALACAKLAR SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ PAZ.SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA GEN. YÖN. GİD. YANSITMA FİNANSMAN GİD. YANSITMA PAZ.SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA GEN. YÖN. GİD. YANSITMA FİNANSMAN GİD. YANSITMA PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR FAİZ GELİRLERİ REESKONT FAİZ GELİRLERİ DÖNEM KARI VEYA ZARARI //

5 DÖNEM KARI VEYA ZARARI SATIŞTAN İADELER SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KARŞILIK GİDERLERİ REESKONT FAİZ GİDERLERİ DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI ALACAK SENETLERİ REESKONTU BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ BORÇ SENETLERİ ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR SERMAYE KASA BANKALAR HİSSE SENETLERİ ALACAK SENETLERİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR TİCARİ MALLAR TAŞITLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU DÖNEM NET ZARARI //

6 B) DEFTERİ KEBİR KAYITLARI (8 puan) 100 KASA 102 BANKALAR 103 VR.ÇKL.VEÖD.EMR. 110 HİSSE SENETLERİ M.K.D.DÜŞ.KRŞ. 121 ALC. SEN. 122 ALC. SN. REESK. 128 ŞÜPH.TİC.ALC Ş.T.ALC. KARŞ. 135 PERS. ALAC. 153 TİC. MALLAR 191 İND. KDV SAY.VE TS. NKS. 254 TAŞITLAR 257 BİR. AMORT. 300 BNK. KRED BORÇ SEN. 322 BRÇ. SN. REESK. 340 AL. AVANSL. 360 ÖD. VERG. VE FNL HES. KDV 500 SERMAYE 580 GÇ. YLL. ZARARLARI 600 YURTİÇİ SAT SAT. İADELER 621 STMM 631 PSDG 632 GEN.YÖN.GD FAİZ GELİRLERİ 647 REES. FAİZ GEL. 654 KARŞILIK GİD. 657 REES. FAİZ GİD DĞ.OLDIŞI.GD. VE ZR. 660 KV VD. BORÇ. GİD. 760 P.S.D. GİDERLERİ 761 P.S.D. GİD. YNS GEN. YÖN. GİD. 771 GYGİD. YANS. 780 FİN. GİDERLERİ 781 FİN. GİD. YNS DÖN.KARI V.Y. ZAR. 692 DÖN.NET K/Z 591 DÖN. NET ZARARI 131 ORT. ALACAKLAR

7 C) TANIR Ticaret A.Ş Dönemine Ait Gelir Tablosu A-BRÜT SATIŞLAR Yurt içi Satışlar Yurt dışı Satışlar 0 3-Diğer Gelirler 0 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) 0 3-Diğer İndirimler (-) 0 C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0 BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR İştiraklerdan Temettü Gelirleri 0 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 3-Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri 0 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 6-Menkul Kıymet Satış Kârı 0 7-Kambiyo Kârları 0 8-Reeskont Faiz Gelirleri Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 0 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) Komisyon Giderleri (-) 0 2-Karşılık Giderleri (-) Menkul Kıymet Satış Zararı (-) 0 4-Kambiyo Zararları (-) 0 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0 7

8 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 0 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 0 2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 0 J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) 500 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK. KARŞILIKLARI(-) 0 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI D) TANIR Ticaret A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF TANIR Ticaret A.Ş Tarihli Bilançosu PASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR KASA BANKA KREDİLERİ (KV) BANKALAR TİCARİ BORÇLAR VER.ÇEKL.VE ÖD. EMİRL. (5.000) 321 BORÇ SENETLERİ MENKUL KIYMETLER BORÇ SENETLERİ REESK. (1.000) 110 HİSSE SENETLERİ ÖD. VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK MNK. KIY. DĞ. DÜŞ. KR. (1.000) 360 ÖD. VERGİ VE FONLAR TİCARİ ALACAKLAR ÖZKAYNAKLAR ALACAK SENETLERİ ÖDENMİŞ SERMAYE ALACAK SENETLERİ REESK. (1.500) 500 SERMAYE DİĞER ALACAKLAR DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (5.000) 131 ORTAKL. ALACAKLAR DÖNEM NET ZARARI (5.000) 135 PERS. ALACAKLAR STOKLAR TİCARİ MALLAR DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR TAŞITLAR BİRİKM. AMORTİS. (15.000) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

9 CEVAP 2) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden Varlıklara İlişkin İlkeler şunlardır: 1) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 2) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır. 3) Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. 4) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5) Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 7) Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 8) Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 9) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 10) Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir. Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir. 9

10 CEVAP 3: Nazım Hesap: İşletmenin varlıklarında veya kaynaklarında, gelir veya giderlerinde değişikliğe neden olmayan ekonomik işlemlerin ek bilgi alabilmek amacıyla izlendiği hesaplardır. Bu hesaplara bilanço dışı hesaplarda denir. Nazım esaplar; a) Hatırlatmak ve istatistiki bilgi sağlanması, b) İşletmenin etkisi gelecekte doğacak hak ve yükümlülüklerinin izlenmesi, c) İşletme dışında bulunan işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi, (Konsinye mallar gibi) d) İşletmede bulunup da işletmeye ait olmayan varlıkların izlenmesi, e) Kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi, (İpotekli varlıklar gibi) f) İşletmede muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi, g) Vergi mevzuatı ile uyumlamayı sağlamak, amaçları ile kullanılabilir. Gençlik Caddesi No : Anıttepe ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) (10 Hat) Fax: 0 (90) (312)

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı