T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ."

Transkript

1 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 5 Aralık 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L A Ç I K L A M A 1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 1 Alan Bilgisi Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kop ya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenti söz konusudur? A) Her yaştaki insanın kendinden, çevresinde yaşananlardan birtakım izler bulduğu bir roman ortaya çıkmış. B) Yazar bu yapıtında, okurlarının beğenilerine uygun yazma kaygısını bir yana bırakmış, ele aldığı olayların yaşandığı dönemi tüm gerçekliğiyle yansıtmak istemiş. C) Romanı okuyanlar, yaşamlarındaki değişimin nasıl gerçekleştiğini görecek; kimileri nerelere savrulduklarını kimileri ömürlerinin en güzel yıllarını niçin ve nasıl kötü geçirdiklerini anlayacak. D) Günümüzde çok okunan bu yapıtın, romancılığın temel ögesi olan dil sevgisinden asla ödün vermeyen usta bir yazarın elinden çıktığı, her sayfasından anlaşılıyor. E) İnsanı içine çekiveren, eğlendirici bir yapıya sahip bu yapıtın, ustaca düşünülmüş bir olay örgüsü var. 3. (I) Afetlerin giderek arttığı son yıllarda, hem can kaybının hem de ekonomik kayıpların önlenmesi ya da azaltılması için ülkeler ortak bir çözüm bulmaya çalışıyor. (II) Amaç insanları bilinçlendirmek ve bu tür olaylara müdahalede iş birliğini geliştirmek. (III) Dünya Bankası 2008 raporlarına göre, son 10 yılda dünyada afetlerden etkilenen insan sayısı yaklaşık bir milyarken bu afetlerin neden olduğu ekonomik kayıp ise yaklaşık altı yüz otuz milyar dolar civarında. (IV) Bu afetlerin % 25 i gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor. (V) Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar, gelişmiş ülkelerdeki insanlara göre ortalama 20 kat daha fazla deprem riski altında yaşıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, bir arayıştan söz edilmektedir. B) II. cümlede, önlem almanın gerekliliği vurgulanmıştır. C) III. cümlede, kanıtlanabilir yargılara yer verilmektedir. D) IV. cümlede, afetlerin görüldüğü kimi ülkelerin bir özelliğinden söz edilmektedir. E) V. cümlede, karşılaştırma yoluyla bir durum ortaya konmaktadır. 2. (I) Üniversiteye gitmedim, kendi kendimi eğittim. (II) Çünkü çok sabırsız ve bir o kadar da kendine güvenen biriydim. (III) Üniversite giriş sınavında gerekli çabayı göstermedim, çünkü üniversiteye gitmek ve mimarlık eğitimi almak istemiyordum. (IV) Bu, tamamen annemin tutkusuydu. (V) Eğer üniversiteye gitseydim, başarısız ve mutsuz bir mimar olarak yaşamımı sürdürmek zorunda kalacaktım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, bir açıklama yapılmıştır. B) II. cümlede, öz eleştiri söz konusudur. C) III. cümlede, neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. D) IV. cümlede, karşılaşılan bir durum eleştirilmiştir. E) V. cümlede, bir tahmin dile getirilmiştir. 4. Bodrum Yarımadası nda yer alan Myndos antik kenti I her şeye rağmen gün ışığına çıkıyor. Büyük olasılık- II la, burada yaşamış bir toplum olan Lelegler in bilin- III meyen dünyası böylece gözler önüne serilecek. Ne var ki kamuoyu gündemine yansıyan yapılaşma IV V ve sit alanı konusundaki tartışmalardan dolayı, kentin üzerindeki kara bulutlar henüz kalkmadı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

3 5. Nar her defasında küçük bir sonsuzluk gibi görünür bana. Işıltılar saçan derin bir karanlık Hatta onun için neşeli bir bereket de diyebilirim. Sıcak bir öğle vakti, eski bir güz sonudur. Ya da durduğu yerde yuvarlanan, yüzü ihtiyar güneşlerle kaplı ıssız bir Doğu dur. Narı gördüğümde ilk olarak sarayları, külleri, aşkları ve atlarıyla masallar gelir aklıma. Masallar gelince, kimi zaman gökten üç elma düşer tabii ve ben her defasında bu elmaların bir dizgi ya da çeviri hatası yüzünden düştüğüne inanırım. Onlar aslında nardır, diye diretirim açıkçası. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır. B) Benzetmelere başvurulmuştur. C) Çağrışımdan söz edilmiştir. D) Birden fazla duyuya seslenilmiştir. E) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. 7. Hüznün, yaratıcılığı daha çok kamçıladığını düşünüyorum. Çünkü hüzün hem kalıcı hem de doğurgan. Oysa sevinç bir an yakalanabiliyor ve o an uçup gidiyor. Sürgünler, zorunlu göçler, insanların kendi kendileriyle hesaplaşmaları var bu son öykülerimde ve bunların hepsi hüzünlü. Ama Öykü sadece böyle yazılır. biçiminde bir genelleme yapmak doğru değil. Elbette uçucu sevinçler de yakalanıp öyküye yedirilebilir. Bundan sonraki öykülerimi öyle kurgulamayı düşünüyorum. Bu parçada söylenenler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Öykülerinizin konularını yaşanmış, gerçek öykülerden mi seçiyorsunuz? B) Öyküleriniz genelde hüzünle yoğrulmuş. Neden hüzne meyillidir öyküler? C) Hüzün ve sevinç neden bir öyküde birlikte yer alamıyor? D) İnsanlar hüzünlü öyküleri daha çok seviyor. Hüzün okurlara niçin daha çekici geliyor? E) Sevinç ya da hüzün üzerine yazmada kişiliğinizin bir etkisi var mı? 6. Tiyatro oyuncusu, karşılaştığı değişik karakterdeki insanları gözlemlemeli, onların özgün davranışlarını belleğine çizmelidir. Örneğin, filan karakterde bir insan dişlerini nasıl karıştırır, burnunu nasıl siler, bilmelidir. Bu ayrıntılardan oluşan bir koleksiyonu olmalıdır oyuncunun. Gerektiğinde bir oyun için, bunlardan birini ya da birkaçını birleştirip onlardan yeni karakterler yaratmalıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro sanatçısında aranan özelliklerden biridir? A) Kişiliklerden yeni kompozisyonlar yaratmasını bilme B) Belleğini güçlendirecek çalışmalara öncelik verme C) Ünlülerin, ustaların çalışma biçimlerini kendine örnek alma D) Çevresinde olup bitenleri gözlemlemek için önceden hazırlık yapma E) Tiyatronun özveri gerektiren bir sanat olduğunun ayrımına varma 8. Sanatçı, besin ini sanattan, sanatçılardan ve onların ürünlerinden, yani bal yapmaya, bir öz oluşturmaya elverişli tüm çiçeklerden sağlar. P. Valery, Başkalarından beslenmek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak özgün olabilmek için onları özümsemek gerekir. derken bu gerçeğin altını çizer. Sanatçının başka sanatçıların yapıtlarından yararlanması, sanıldığı gibi asalakça bir tavır değil, ona kendi ben ini, benliğini, henüz farkında olmadığı derinliklerini duyumsatan, özgünlüğünü keşfettiren bir yoldur. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Sanatçıların gelişmek için eleştiriye açık olması gerektiğine B) Sanatçıların kimi gerçeklerin ayrımına zamanla vardığına C) Her sanatçının özgün yapıtlar veremeyeceğine D) Sanatçının kendinden öncekilerin sanatsal birikiminden yararlanabileceğine E) Sanatsal çalışmanın düzeyinin, kullanılan malzemenin niteliğine bağlı olduğuna 2

4 9. 1 ( ) ( 0,2) 0,5 + 0,4 işleminin sonucu kaçtır? A B C B C A C A B 7 6 A) 25 B) 50 C) 60 D) 200 E) 300 Yukarıdaki işleme göre, toplamda verilmeyen iki basamaklı sayı hangisidir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 26 E) a b a b b = 2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a = 1 B) a = 2 C) b = 1 D) a b > 0 E) a b > e ve 9 a bölündüğünde 1 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayının rakamlarının çarpımı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 3

5 13. Bir çiftçi, tarlasının tümüne pamuk ekerse 35 ton, 3 ine buğday geri kalanına pamuk ekerse toplam 5 41 ton ürün alabiliyor. Bu çiftçi, tarlasının tümüne buğday ekerse kaç ton ürün alır? A) 45 B) 48 C) 50 D) 52 E) A 15 B 135 x 2 3 C ABC bir üçgen ] m(abc) = 135 ] m(bac) = 15 BC = 2 3 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 4+ 3 B) C) 6+ 3 D) E) Bir tren, saatte 60 km hızla giderse bir sonraki istasyona planlanandan 10 dakika geç ulaşıyor. Eğer tren saatte 80 km hızla gitseydi aynı yere 15 dakika erken ulaşacaktı. Buna göre, iki istasyon arasında planlanan yolculuk süresi kaç saattir? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) ax + y + 1= 0 x by 5 = 0 Yukarıda denklemleri verilen doğruların kesim noktası ( 1,3) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 4

6 17. Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanmıştır? A) Göktürk B) Uygur C) Hun D) Tabgaç E) Hazar 19. Hasankeyf Harabeleri aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Artuklular B) Danişmentliler C) Mengücekler D) Saltuklular E) Anadolu Selçukluları 18. İslamiyet ten önce Türklerde, I. ölen kişi için yas tutulması, II. ölen kişinin atıyla gömülmesi, III. ölen kişi için merasim yapılması durumlarından hangilerinin ölümden sonra hayat olduğu inancını gösterdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda timarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir? A) Savaşta Anadolu ve Rumeli beylerbeyinin komutasında sağ ve sol kanatlar oluşturma B) Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlama C) Kendilerine ayrılan timar topraklarında oturmak zorunda olma D) Atlı asker yetiştirme E) Devletten maaş alma 5

7 21. I. Kaza-Subaşı 23. I. İthalat vergisinin düşürülmesi II. Eyalet-Beylerbeyi III. Sancak-Yiğitbaşı Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Klasik Dönem taşra birimleri, yöneticileriyle birlikte doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III II. Yerli tüccarların iç gümrük vergisi öderken yabancı tüccarların bu vergiden muaf tutulması III. Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti nde yerli üretimin giderek düşmesinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 22. Osmanlı Devleti nde, I. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi, II. kabine sisteminin kurulması, III. Kıyafet Kanunu nun yapılması durumlarından hangileri II. Mahmut Dönemi gelişmeleri arasındadır? 24. Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa Devletlerinden biri sayılmıştır? A) 1856 Paris Antlaşması B) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi C) 1878 Berlin Antlaşması D) 1812 Bükreş Antlaşması E) 1878 Ayastefanos Antlaşması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6

8 25. Osmanlı Devleti, I. Bosna Hersek, II. Mora, III. Makedonya topraklarından hangilerini Balkan Savaşları nda kaybetmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 27. Kurtuluş Savaşı nda ordunun Sakarya nın doğusuna çekilmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? A) Birinci İnönü Savaşı B) İkinci İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Eskişehir ve Kütahya Savaşları E) Gediz Taarruzu 26. I. General Milne II. Amiral Bristol III. General Harbord Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı nda Türk-Yunan askerî güçleri arasında bir hat çekilmesini önermiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasa ya göre, I. milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması, II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülke yönetimini üstlenmesi, III. kanun yapma ve kanunları yürütme gücünün Mecliste toplanması durumlarından hangilerinin, padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerinden mahrum bıraktığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 7

9 29. Erzurum Kongresinde, Ulusumuz insancıl ve çağdaş gayeleri saygıyla karşılar. Teknik ve ekonomik durumumuzu ve gereksinmelerimizi dikkate alır. Bundan dolayı, Osmanlı Devleti nin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla 30 Ekim 1918 tarihinde açıklanmış sınırlar içerisinde milliyet esaslarına saygılı ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. kararı alınmıştır. Bu kararla aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yeniliklere açık olma B) Manda ve himayeye karşı çıkma C) Devlet sektörüne özel sektörden daha fazla olanak tanıma D) Yabancı sermayeyi belli koşullara bağlama 31. Atatürk, Bizde ruhbanlık (özel bir din adamları sınıfı) yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimiz hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da okuldur. demiştir. Atatürk ün bu sözüyle, I. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, II. medreselerin kapatılması, III. yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde olması inkılaplarından hangilerinin gereğini vurguladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III E) Ulusal çıkarları gözetme 30. I. Doğu sınırı 32. I. Avrupa Konseyi II. Boğazlar II. Sadabat Paktı III. Kapitülasyonlar III. Balkan Paktı Sovyet Rusya yukarıdaki konulardan hangilerinin görüşmeleriyle ilgili olarak Lozan Konferansı na katılmıştır? Türkiye nin üyesi olduğu yukarıdaki kuruluşlardan hangileri günümüzde varlığını sürdürmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III D) I ve II E) II ve III 8

10 33. Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet ilkesinin unsurlarından biri değildir? A) Seçimlerin serbest ve adil biçimde yapılması B) Siyasi rekabet ve çoğulculuğun bulunması C) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması D) Yürütme organının doğrudan halk tarafından seçilerek belirlenmesi E) Farklı haber alma kaynaklarının var olması 35. Genel görüşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclisin hükûmeti denetleme yollarından biridir. B) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konuya ilişkin olabilir. C) Genel görüşme önergesi Bakanlar Kurulu, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından verilebilir. D) Genel görüşme açılıp açılamayacağına TBMM Genel Kurulu karar verir. E) Genel görüşme sonunda Bakanlar Kurulu için mutlaka güven oylamasına gidilir. 34. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin ortak özelliklerinden biridir? A) Yürütme organının Devlet başkanı ve hükûmet olmak üzere iki başlı bir yapıya sahip olması B) Devlet başkanının yasama organını feshedebilmesi C) Devlet başkanının yasama organına karşı siyaseten sorumlu tutulamaması D) Devlet başkanının yasama organı tarafından seçilmesi E) Hükûmetin yasama organına karşı siyaseten sorumlu olması Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa da belirtilen şartlar altında TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir? A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) Başbakan D) Adalet Bakanı E) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 9

11 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa nın değiştirilemez düzenlemelerinden biri değildir? A) Millî marşın İstiklal Marşı oluşu B) Diyanet İşleri Başkanlığı C) Türkiye Devleti nin Cumhuriyet oluşu D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü E) Sosyal Devlet ilkesi 39. Türk Milleti nin, egemenliğini Anayasa nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağı yolunda bir hüküm ilk kez ne zaman Anayasa hukukuna girmiştir? A) 1921 Anayasası nda B) Cumhuriyeti ilan eden 29 Ekim 1923 tarihli Anayasa değişikliğinde C) 1924 Anayasası nda D) 1961 Anayasası nda E) 1982 Anayasası nda 38. Aşağıdakilerden hangisi, bir anayasanın değiştirilmesini zorlaştıran ve dolayısıyla onu sert anayasa kategorisine sokan ölçütlerden biri değildir? A) Anayasa da, anayasanın ancak bu iş için özel olarak oluşturulmuş organlarca değiştirilebileceğinin öngörülmüş olması B) Anayasa da, anayasa değişikliği sürecinin tamamlanabilmesi için halk oylamasına başvurmanın zorunlu tutulmuş olması C) Anayasa da, anayasanın değiştirilebilmesi için nitelikli meclis çoğunluğunun aranması D) Anayasa da, anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesinin yasaklanmış olması E) Anayasa da yer alan hükümlerin ayrıntılı düzenlemeler öngörmemesi 40. I. Büyükelçiler II. Bakanlar Kurulu üyeleri III. Valiler IV. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri V. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri 1982 Anayasası na göre, yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasında yer alır? A) I, II ve V B) I, III ve IV C) I, IV ve V D) II, IV ve V E) III, IV ve V GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. 10

12 ALAN BİLGİSİ TESTİ Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi zorla çalıştırma yasağı sayılmayan hâllerden biri değildir? A) Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük süreleri içindeki çalıştırmalar B) Olağanüstü hâllerde vatandaşlardan istenecek hizmetler C) Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden çalışmaları D) Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar E) Mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunan kamu görevlilerinin mecburi hizmet süresi içinde hiçbir biçimde görevlerinden istifa edememeleri 43. Aşağıdakilerden hangisi, sıkıyönetim ilan edebilmek için 1982 Anayasası nda gösterilen sebepler arasında yer almaz? A) Anayasa nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hâl ilanını gerektiren hâllerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması B) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması C) Savaş hâli veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi D) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalık veya ağır ekonomik bunalımdan ötürü kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması E) Ayaklanma olması 42. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nın 15. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulduğu hâllerde dahi ihlal edilemeyecek olan temel hak ve özgürlükler arasında yer almaz? A) Kimsenin özel hayatının gizliliğine müdahale edilememesi B) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi C) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamaması D) Kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması ve bunlardan dolayı suçlanamaması E) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaması Anayasası na göre, hâkimlik ve savcılık mesleği hakkında öngörülen düzenlemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. B) Hâkimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. C) Hâkimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar. D) Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. E) Hâkimler ve savcılar adli görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 11

13 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında yer almaz? A) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak B) Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak C) Milletvekili iken milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyen bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar vermek D) Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etmek E) TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek Anayasası na göre, seçim kanunlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler Resmî Gazete de yayımlandıktan sonra derhâl yürürlüğe girer ve ilk yapılacak seçimde uygulanır. B) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler Resmî Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra ilk yapılacak seçimde uygulanamaz. C) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. D) Anayasa da seçim kanunlarının uygulanabilirliğiyle ilgili özel bir düzenleme yoktur. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler de kanunların yürürlüğe girişiyle ilgili genel kurallar uyarınca uygulanır. E) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz Anayasası na göre, bakanların hukuki statüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. B) Bakanların gerektiğinde Başbakan tarafından görevlerine son verilebilir. C) TBMM kararı ile Yüce Divana gönderilen bir bakan bakanlıktan düşer. D) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin düşme nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilinin milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi B) Milletvekilinin kararda adı yer almasa dahi Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasi partinin üyesi olması C) Milletvekilinin TBMM çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim katılmaması D) Milletvekilinin kısıtlanması E) Milletvekilinin istifa etmesi E) Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar, 81. maddede yazılı şekilde TBMM önünde and içerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip olurlar. 12

14 Anayasası nın 152. maddesinde düzenlenen Anayasa ya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi (somut norm denetimi) yoluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, bu yolla önüne gelen başvurularda herkes için geçerli olacak iptal kararı verebileceği gibi yalnızca o davanın tarafları için geçerli olabilecek iptal kararı da verebilir. B) Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği iptal istemini ret kararının Resmî Gazete de yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. C) Tarafların dile getirdikleri Anayasa ya aykırılık itirazının dava mahkemesince ciddiye alınmaması durumunda aynı itirazın esas hükümle birlikte temyiz merciinde de tekrarlanması mümkündür. D) Anayasa Mahkemesinin, kural olarak işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını vermesi ve açıklaması gerekir. E) Anayasa ya aykırılık itirazının mutlaka davanın taraflarınca ileri sürülmesi gerekli olmayıp davaya bakmakta olan mahkeme de aykırılığı kendiliğinden dikkate alabilir Anayasası na göre, Sayıştay üyelerinin ve Başkanının seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sayıştay üyelerinin yarısı Cumhurbaşkanı, yarısı da TBMM Genel kurulu tarafından seçilir. Bu seçimin nasıl yapılacağı ve adaylarda aranacak nitelikler doğrudan Anayasa da gösterilmemiş bu husus kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. B) Sayıştay üyelerini her boş yer için TBMM Başkanlığınca gösterilecek olan ve nitelikleri Anayasa da belirtilen üçer aday arasından Cumhurbaşkanı seçer. C) Sayıştay üyelerinin nasıl seçileceği doğrudan Anayasa da gösterilmemiştir. Anayasa, Sayıştay mensuplarının niteliklerinin, atanmalarının, ödev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin ve diğer özlük işlerinin, Başkan ve üyelerinin teminatının kanunla düzenleneceğini belirtmekle yetinmiştir. D) Sayıştay üyelerinin üçte birini Cumhurbaşkanı, üçte birini TBMM Genel Kurulu, üçte birini ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer. Gerek Cumhurbaşkanı gerek TBMM Genel Kurulu gerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu seçimlerini TBMM Bütçe Komisyonunun göstereceği üçer kat aday arasından yapar. E) Sayıştay Başkanını TBMM Bütçe Komisyonunun belirleyeceği ve nitelikleri Anayasa da gösterilen 5 aday arasından TBMM Başkanlık Divanı seçer. 13

15 51. Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan bir taşınırı iyi niyetle elde eden zilyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan taşınırlar üzerinde iyi niyetle doğrudan doğruya mülkiyet hakkı kazanılamaz. B) Bu taşınırı iyi niyetle elde eden kişi, 5 yıl boyunca çekişmesiz ve aralıksız taşınırın malik sıfatı ile zilyetliğini iyi niyetle elinde bulundurursa mülkiyet hakkı kazanır. 53. Aşağıdakilerden hangisi taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması sonucunu doğurmaz? A) Sahiplenme B) İşgal C) Buluntu D) Gömü E) Kazandırıcı zaman aşımı C) Zilyet taşınırı açık artırma, pazar veya benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinmişse iyi niyet kısmen korunur ve ancak ödemiş olduğu bedelin geri verilmesi şartıyla taşınırı iade eder. D) Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan bir taşınırı iyi niyetle elde eden zilyede karşı ancak istihkak davası açılabilir, taşınır davası hiçbir durumda açılamaz. E) İyi niyetli zilyet taşınırı geri verme durumunda kaldığında, eşya için yapmış olduğu tüm zorunlu giderleri asıl hak sahibinden isteyebilir. 52. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu nda düzenlenen resmî sicillerden biri değildir? A) Kişisel durum sicili B) Mülkiyeti saklı tutma sicili C) Gemi sicili D) Tapu sicili E) Hayvan rehni sicili 54. Kat Mülkiyeti Kanunu na göre, kanun gereği eklentiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eklenti, bağlandığı kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüme ait kat mülkiyeti kütüğündeki sayfanın beyanlar hanesine kaydedilir. B) Eklenti, her durumda bağımsız bölümün hukuki geleceğine tabi değildir. C) Bir eklentinin birden çok bağımsız bölüme tahsis edilmesi mümkün değildir. D) Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkı her durumda o bağımsız bölümün eklentilerini kapsamaz. E) Bağımsız bölüm üzerinde kurulan ipotek hakkı taraflar açıkça kararlaştırmadığı sürece eklentiyi kapsamayacaktır. 14

16 55. A, B ye ait malzeme ile kendi arazisi üzerinde sürekli kalmak amacıyla bir inşaat yapmıştır. Buna göre, bu inşaatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda taşkın yapı (taşkın inşaat) söz konusudur, sorunun bu çerçevede çözülmesi gerekir. B) Olayda taşınır inşaat bulunduğundan taşınır inşaat üzerinde bağımsız mülkiyet hakkı bulunabilir, dolayısıyla yapının maliki B dir. C) Bu olay bütünleyici parça ilkesinin istisnalarından biridir, hiçbir durumda yapılan yapı arazi maliki A ya ait olmaz. D) Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla ise iyi niyetli olmak koşuluyla malzeme sahibi B, uygun bir bedel karşılığında arazinin mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir. 57. Kişilik hakkının saldırıya karşı korunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kişilik hakkına saldırı, kişiliğin kapsamına giren unsurlara saldırı anlamına gelir. B) Kişiliğe saldırıda bulunulmamasını isteme yetkisi, nispi bir hakka dayanır ve kişiliği oluşturan unsurların her biri bu kapsama girer. C) Kişiliği korumaya yönelik her türlü hukuk kuralına aykırılık hukuka aykırılık anlamına gelir. D) Üstün nitelikte kamu yararı bulunan hâllerde bir kimsenin kişiliğine saldırı hukuka aykırı değildir. E) Kişilik hakkına yönelik devam eden bir saldırıyı sona erdirmek için saldırıya son verilmesi davasının açılması mümkündür. E) İnşaat yapılıp tamamlandığı anda arazinin mülkiyeti, A kötü niyetliyse doğrudan B ye geçer. 56. Pul koleksiyonu eşya hukukunda aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir? A) Basit eşya B) Özel mülkiyete tabi olmayan eşya C) Asıl eşya ve eklenti D) Birleşik eşya E) Eşya birliği 58. Sekiz ay önce evlenen Ayşe ile Ahmet in evliliği, Ayşe nin bir gün ansızın evini bırakıp gitmesiyle sorunlu bir hâle gelmiştir. Buna göre, terk sebebiyle boşanma davası açmak isteyen Ahmet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ahmet ile Ayşe nin evliliği henüz 1 yılı doldurmadığından Ahmet in terk sebebiyle boşanma davası açması mümkün değildir. B) Ahmet in terk sebebiyle boşanma davası açması için ayrı yaşamanın en az 5 ay devam etmiş olması gerekir. C) Ayşe haklı ve inandırıcı bir sebeple ortak konutu terk etmek zorunda kalmış olsa bile Ahmet terk sebebiyle boşanma davası açabilir. D) Ahmet in terk sebebiyle Ayşe ye boşanma davası açabilmesi için hâkime başvurarak ondan Ayşe ye ihtarda bulunmasını istemesi zorunludur. E) Ahmet in terk sebebiyle boşanma davası açması yeterli olmayıp aynı zamanda ortak hayatın kendisi için çekilmez hâle geldiğini de kanıtlaması gerekir. 15

17 59. Evlenme töreni sırasında aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi durumunda evlenmenin yokluğu sonucu doğar? A) Evlenmenin kanunun belirttiği yerde yapılmaması B) Evlenmenin resmî memurun önünde yapılmaması C) Evlenme törenine tanıkların katılmaması D) Aile cüzdanı verilmemesi E) Evlenme töreninde davetli bulunmaması 61. Sözleşme yapma vaadiyle (ön akit) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ön akit, niteliği itibarıyla bir borç sözleşmesidir. B) Tasarruf işlemlerinde de ön akit yapılabilir. C) Ön akit iki taraflı ön akit veya tek taraflı ön akit şeklinde yapılabilir. D) Ön akit alacaklıya, vaat edenden vaadini yerine getirmesini isteme yetkisi vermelidir. E) Ön akitten doğan borç yerine getirilmediği takdirde vaat alacaklısı aynen ifayı talep edebileceği gibi tazminat davası da açabilir. 60. M 2009 yılında ölmüş, geride eşi E ve kardeşi K kalmıştır. M ölmeden 1 ay önce bankadaki TL tutarındaki parasını arkadaşı A ya bağışlamış, 10 gün önce de yaptığı bir el yazısı vasiyet ile hâlen anneannesinin oturduğu TL değerindeki taşınmazı anneannesi C ye bırakmıştır. Hayatta eşi, kardeşi ve anneannesi C den başka kimsesi olmayan M nin sayılanlardan başka mal varlığı da bulunmamaktadır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) K, saklı payı olan TL yi almak için anneannesi C ye başvurup tenkis davası açabilir. 62. Devam etmekte olan bir açık artırma sırasında salona gelen A, rakibi ve hasmı B nin açık artırmaya katıldığını ve o esnada artırması yapılan eşyayı almak için pey sürdüğünü görür. Söz konusu eşyayı almak istemediği hâlde sırf B ye zarar vermek amacıyla çok yüksek bir pey sürer ve artırma A nın üzerinde kalır. Buna göre, A nın bu beyanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlak muvazaa B) Nispi muvazaa C) Zihnî kayıt D) Latife beyanı E) Hata B) K nin ve E nin saklı payı olduğundan C ve A ya tenkis davası açmaları gerekir. C) E saklı payı olan TL nin tamamını almak için C ye tenkis davası açmalıdır. D) E önce A ya saklı payını almak için tenkis davası açmalı, saklı payının tamamını elde edemezse C ye yönelmelidir. E) E nin saklı payı olan TL yi C ve A dan orantılı olarak tenkis davası açmak suretiyle talep etmesi gerekir. 16

18 63. Menfi zarar-müspet zarar ayrımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu ayrım sözleşme sorumluluğunda söz konusu olur. B) Menfi zarar, sözleşmenin kurulmamasından doğan fiili zararla kaçırılan fırsattan oluşur. C) Menfi zarar kusur ile ilgili olduğundan hesaplanırken bu durum daima dikkate alınır. D) Müspet zarar, genel olarak sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan zararı ifade eder. E) Haksız fiil sorumluluğunda menfi zarar-müspet zarar ayrımı yoktur. 65. Müteahhit B ile kendisine müstakil bir ev inşa etmesi konusunda anlaşan A, evin Ağustos 2009 da teslimini istemiş ve B nin teslimde gecikeceği her ay için A ya 3000 TL ödemesi kararlaştırılmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olayda seçimlik cezai şart vardır. B) Olayda A sözleşmenin ifasını, evin teslimini ve cezayı talep edebilir. C) Müteahhit B, Kasım 2009 da evi tamamlayıp teslim ettiğinde A, ifayı çekince koymadan kabul ederse cezai şarttan vazgeçmiş sayılır. D) Müteahhit B, A ya 3000 TL vererek sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. E) Geç ifa sebebiyle alacaklı A nın cezai şart miktarını aşan zarar varsa müteahhit B nin kusurunu da ispat etmek suretiyle A, bu zararını talep edebilir. 64. Aşağıdakilerin hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir? A) A, zaman aşımına uğramış borcunu hataen B ye ifa edip daha sonra bu durumun farkına vardığında B) Hukuken nafaka borcu olduğunu zanneden ve bu nedenle ekonomik zorluk içindeki yeğenine her ay yardımda bulunan amca A, hukuken borçlu olmadığını öğrendiğinde C) Kumardan kaynaklanan borcunu ödeyen A, bu borcun eksik borç olduğunu öğrendiğinde D) Bir işini çabuklaştırmak amacıyla A, arkadaşı B ye rüşvet vermesi için para verir, ancak B bu rüşveti vermezse A, rüşvetin verilmediğini öğrendiğinde 66. Sözleşme serbestisi kapsamına giren aşağıdaki özgürlüklerden hangisi, sözleşme taraflarının kanunda düzenlenen sözleşmeleri veya bunlara ait unsurları bir araya getirmek ya da tamamen yeni sözleşme türleri kurmak imkânına sahip olmalarını sağlar? A) Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü B) Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü C) Şekil özgürlüğü D) Sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma özgürlüğü E) Sözleşmenin tipini (muhtevasını) belirleme özgürlüğü E) Evlenme tellallığı amacıyla komşusuna para veren A, evlilik gerçekleşmediğinde 17

19 67. Yatılı özel bir okul işleten A ile çocuğunu bu okulda okutmak isteyen veli B, bir yatılı okul sözleşmesi yapar. Bu sözleşme ile taraflardan B para ödemeyi borçlanır. Buna karşılık A, kanuni sözleşme tiplerine ait birden çok asli edimde bulunmayı üstlenir. Buna göre, aşağıdaki sözleşme tiplerinden hangisine ait asli edim bu sözleşmede A nın üstlendiği edimlerden biri değildir? A) Kira B) Satım C) İstisna D) Hizmet E) Vekâlet 69. Ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Rızai bir sözleşmedir. B) İvazsız bir sözleşmedir. C) Eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. D) Bir şeyin kullanılmasının devri borcu doğuran bir sözleşmedir. E) Sadece ariyet alanın ölümüyle sona erer. 68. Satım sözleşmesinde hasarın geçmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hasarın geçmesinden kasıt, sözleşmenin kurulması ile ifası anı arasında geçen süre boyunca satılanın hasara uğramasından dolayı sorumlu olmaktır. B) Ortaya çıkan zarara hangi taraf katlanıyorsa hasar ona geçmiş demektir. C) Parça satımında hasar, sözleşme kurulduğu andan itibaren alıcıya geçer. D) Çeşit satımında satıcının gönderilecek mal üzerinden elini çektiği andan itibaren hasar alıcıya geçer. 70. Vekâlet sözleşmesinin hukuki işlemlere ilişkin olması durumunda, vekilin temsil yetkisinin bulunduğu hususunda yasal bir karine olmakla birlikte bazı hukuki işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi vekilin bu işleme ilişkin özel temsil yetkisinin bulunmasına bağlıdır. Buna göre, vekil aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisini özel temsil yetkisi bulunmasa bile vekâlet sözleşmesi kapsamında yapabilir? A) Kambiyo taahhüdünde bulunmak B) Müvekkil adına bağışlamayı kabul etmek C) Taşınmazlarını devretmek D) Hakeme başvurmak E) Hâkimi reddetmek E) Çeşit satımında hasar, satılan ayırt edildiği andan itibaren satıcıda kalır. 18

20 71. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu nedenlerden biridir? A) Davaya bakan hâkimin davalının boşandığı eşi olması B) Davaya bakan hâkimin, davada daha önceden tanık sıfatıyla dinlenmiş olması C) Davaya bakan hâkimin, davacıya kanunen gerekmediği hâlde davada yol göstermiş olması 73. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı alınmış olması durumunda ihtiyati tedbirin kendiliğinden kalkmaması için ihtiyati tedbir kararının verildiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde esas hakkındaki davanın açılması gerekir? A) 10 gün B) 15 gün C) 20 gün D) 30 gün E) 1 ay D) Davaya bakan hâkimin davacının eşinin halası olması E) Davacıyla davaya bakan hâkim arasında tarih itibarıyla bakmakta olduğu davadan daha önce açılmış ve hâlen görülmekte olan bir davanın bulunması 72. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi aile mahkemelerinin görevlerinden biri değildir? A) Boşanma davası B) Velayetin kaldırılması davası C) Soy bağının reddi davası D) Yardım nafakası davası E) Soyadı değişikliğine ilişkin istemin karara bağlanması 74. Bir hükmün birbiriyle çelişen fıkraları içermesi durumunda başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Tavzih B) Maddi hatanın düzeltilmesi C) Temyiz D) Temhir E) Değişiklik davası 19

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

YÖNETMELİK. c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü, 27 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29188 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

A HUKUK KPSS-AB-PS/2007. 1. 1982 Anayasası na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A HUKUK KPSS-AB-PS/2007. 1. 1982 Anayasası na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 1982 Anayasası na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa nın Başlangıç kısmında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SÖZLEŞMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SÖZLEŞMESİ PROJE KOD NO: 2012-.. -.. -.... /.. /2012 I TARAFLAR Madde 1: 2547 sayılı kanunun değişik 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı