T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ."

Transkript

1 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 5 Aralık 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L A Ç I K L A M A 1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 1 Alan Bilgisi Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kop ya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenti söz konusudur? A) Her yaştaki insanın kendinden, çevresinde yaşananlardan birtakım izler bulduğu bir roman ortaya çıkmış. B) Yazar bu yapıtında, okurlarının beğenilerine uygun yazma kaygısını bir yana bırakmış, ele aldığı olayların yaşandığı dönemi tüm gerçekliğiyle yansıtmak istemiş. C) Romanı okuyanlar, yaşamlarındaki değişimin nasıl gerçekleştiğini görecek; kimileri nerelere savrulduklarını kimileri ömürlerinin en güzel yıllarını niçin ve nasıl kötü geçirdiklerini anlayacak. D) Günümüzde çok okunan bu yapıtın, romancılığın temel ögesi olan dil sevgisinden asla ödün vermeyen usta bir yazarın elinden çıktığı, her sayfasından anlaşılıyor. E) İnsanı içine çekiveren, eğlendirici bir yapıya sahip bu yapıtın, ustaca düşünülmüş bir olay örgüsü var. 3. (I) Afetlerin giderek arttığı son yıllarda, hem can kaybının hem de ekonomik kayıpların önlenmesi ya da azaltılması için ülkeler ortak bir çözüm bulmaya çalışıyor. (II) Amaç insanları bilinçlendirmek ve bu tür olaylara müdahalede iş birliğini geliştirmek. (III) Dünya Bankası 2008 raporlarına göre, son 10 yılda dünyada afetlerden etkilenen insan sayısı yaklaşık bir milyarken bu afetlerin neden olduğu ekonomik kayıp ise yaklaşık altı yüz otuz milyar dolar civarında. (IV) Bu afetlerin % 25 i gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor. (V) Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar, gelişmiş ülkelerdeki insanlara göre ortalama 20 kat daha fazla deprem riski altında yaşıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, bir arayıştan söz edilmektedir. B) II. cümlede, önlem almanın gerekliliği vurgulanmıştır. C) III. cümlede, kanıtlanabilir yargılara yer verilmektedir. D) IV. cümlede, afetlerin görüldüğü kimi ülkelerin bir özelliğinden söz edilmektedir. E) V. cümlede, karşılaştırma yoluyla bir durum ortaya konmaktadır. 2. (I) Üniversiteye gitmedim, kendi kendimi eğittim. (II) Çünkü çok sabırsız ve bir o kadar da kendine güvenen biriydim. (III) Üniversite giriş sınavında gerekli çabayı göstermedim, çünkü üniversiteye gitmek ve mimarlık eğitimi almak istemiyordum. (IV) Bu, tamamen annemin tutkusuydu. (V) Eğer üniversiteye gitseydim, başarısız ve mutsuz bir mimar olarak yaşamımı sürdürmek zorunda kalacaktım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, bir açıklama yapılmıştır. B) II. cümlede, öz eleştiri söz konusudur. C) III. cümlede, neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. D) IV. cümlede, karşılaşılan bir durum eleştirilmiştir. E) V. cümlede, bir tahmin dile getirilmiştir. 4. Bodrum Yarımadası nda yer alan Myndos antik kenti I her şeye rağmen gün ışığına çıkıyor. Büyük olasılık- II la, burada yaşamış bir toplum olan Lelegler in bilin- III meyen dünyası böylece gözler önüne serilecek. Ne var ki kamuoyu gündemine yansıyan yapılaşma IV V ve sit alanı konusundaki tartışmalardan dolayı, kentin üzerindeki kara bulutlar henüz kalkmadı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

3 5. Nar her defasında küçük bir sonsuzluk gibi görünür bana. Işıltılar saçan derin bir karanlık Hatta onun için neşeli bir bereket de diyebilirim. Sıcak bir öğle vakti, eski bir güz sonudur. Ya da durduğu yerde yuvarlanan, yüzü ihtiyar güneşlerle kaplı ıssız bir Doğu dur. Narı gördüğümde ilk olarak sarayları, külleri, aşkları ve atlarıyla masallar gelir aklıma. Masallar gelince, kimi zaman gökten üç elma düşer tabii ve ben her defasında bu elmaların bir dizgi ya da çeviri hatası yüzünden düştüğüne inanırım. Onlar aslında nardır, diye diretirim açıkçası. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır. B) Benzetmelere başvurulmuştur. C) Çağrışımdan söz edilmiştir. D) Birden fazla duyuya seslenilmiştir. E) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. 7. Hüznün, yaratıcılığı daha çok kamçıladığını düşünüyorum. Çünkü hüzün hem kalıcı hem de doğurgan. Oysa sevinç bir an yakalanabiliyor ve o an uçup gidiyor. Sürgünler, zorunlu göçler, insanların kendi kendileriyle hesaplaşmaları var bu son öykülerimde ve bunların hepsi hüzünlü. Ama Öykü sadece böyle yazılır. biçiminde bir genelleme yapmak doğru değil. Elbette uçucu sevinçler de yakalanıp öyküye yedirilebilir. Bundan sonraki öykülerimi öyle kurgulamayı düşünüyorum. Bu parçada söylenenler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Öykülerinizin konularını yaşanmış, gerçek öykülerden mi seçiyorsunuz? B) Öyküleriniz genelde hüzünle yoğrulmuş. Neden hüzne meyillidir öyküler? C) Hüzün ve sevinç neden bir öyküde birlikte yer alamıyor? D) İnsanlar hüzünlü öyküleri daha çok seviyor. Hüzün okurlara niçin daha çekici geliyor? E) Sevinç ya da hüzün üzerine yazmada kişiliğinizin bir etkisi var mı? 6. Tiyatro oyuncusu, karşılaştığı değişik karakterdeki insanları gözlemlemeli, onların özgün davranışlarını belleğine çizmelidir. Örneğin, filan karakterde bir insan dişlerini nasıl karıştırır, burnunu nasıl siler, bilmelidir. Bu ayrıntılardan oluşan bir koleksiyonu olmalıdır oyuncunun. Gerektiğinde bir oyun için, bunlardan birini ya da birkaçını birleştirip onlardan yeni karakterler yaratmalıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro sanatçısında aranan özelliklerden biridir? A) Kişiliklerden yeni kompozisyonlar yaratmasını bilme B) Belleğini güçlendirecek çalışmalara öncelik verme C) Ünlülerin, ustaların çalışma biçimlerini kendine örnek alma D) Çevresinde olup bitenleri gözlemlemek için önceden hazırlık yapma E) Tiyatronun özveri gerektiren bir sanat olduğunun ayrımına varma 8. Sanatçı, besin ini sanattan, sanatçılardan ve onların ürünlerinden, yani bal yapmaya, bir öz oluşturmaya elverişli tüm çiçeklerden sağlar. P. Valery, Başkalarından beslenmek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak özgün olabilmek için onları özümsemek gerekir. derken bu gerçeğin altını çizer. Sanatçının başka sanatçıların yapıtlarından yararlanması, sanıldığı gibi asalakça bir tavır değil, ona kendi ben ini, benliğini, henüz farkında olmadığı derinliklerini duyumsatan, özgünlüğünü keşfettiren bir yoldur. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Sanatçıların gelişmek için eleştiriye açık olması gerektiğine B) Sanatçıların kimi gerçeklerin ayrımına zamanla vardığına C) Her sanatçının özgün yapıtlar veremeyeceğine D) Sanatçının kendinden öncekilerin sanatsal birikiminden yararlanabileceğine E) Sanatsal çalışmanın düzeyinin, kullanılan malzemenin niteliğine bağlı olduğuna 2

4 9. 1 ( ) ( 0,2) 0,5 + 0,4 işleminin sonucu kaçtır? A B C B C A C A B 7 6 A) 25 B) 50 C) 60 D) 200 E) 300 Yukarıdaki işleme göre, toplamda verilmeyen iki basamaklı sayı hangisidir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 26 E) a b a b b = 2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a = 1 B) a = 2 C) b = 1 D) a b > 0 E) a b > e ve 9 a bölündüğünde 1 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayının rakamlarının çarpımı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 3

5 13. Bir çiftçi, tarlasının tümüne pamuk ekerse 35 ton, 3 ine buğday geri kalanına pamuk ekerse toplam 5 41 ton ürün alabiliyor. Bu çiftçi, tarlasının tümüne buğday ekerse kaç ton ürün alır? A) 45 B) 48 C) 50 D) 52 E) A 15 B 135 x 2 3 C ABC bir üçgen ] m(abc) = 135 ] m(bac) = 15 BC = 2 3 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 4+ 3 B) C) 6+ 3 D) E) Bir tren, saatte 60 km hızla giderse bir sonraki istasyona planlanandan 10 dakika geç ulaşıyor. Eğer tren saatte 80 km hızla gitseydi aynı yere 15 dakika erken ulaşacaktı. Buna göre, iki istasyon arasında planlanan yolculuk süresi kaç saattir? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) ax + y + 1= 0 x by 5 = 0 Yukarıda denklemleri verilen doğruların kesim noktası ( 1,3) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 4

6 17. Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanmıştır? A) Göktürk B) Uygur C) Hun D) Tabgaç E) Hazar 19. Hasankeyf Harabeleri aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Artuklular B) Danişmentliler C) Mengücekler D) Saltuklular E) Anadolu Selçukluları 18. İslamiyet ten önce Türklerde, I. ölen kişi için yas tutulması, II. ölen kişinin atıyla gömülmesi, III. ölen kişi için merasim yapılması durumlarından hangilerinin ölümden sonra hayat olduğu inancını gösterdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda timarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir? A) Savaşta Anadolu ve Rumeli beylerbeyinin komutasında sağ ve sol kanatlar oluşturma B) Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlama C) Kendilerine ayrılan timar topraklarında oturmak zorunda olma D) Atlı asker yetiştirme E) Devletten maaş alma 5

7 21. I. Kaza-Subaşı 23. I. İthalat vergisinin düşürülmesi II. Eyalet-Beylerbeyi III. Sancak-Yiğitbaşı Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Klasik Dönem taşra birimleri, yöneticileriyle birlikte doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III II. Yerli tüccarların iç gümrük vergisi öderken yabancı tüccarların bu vergiden muaf tutulması III. Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti nde yerli üretimin giderek düşmesinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 22. Osmanlı Devleti nde, I. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi, II. kabine sisteminin kurulması, III. Kıyafet Kanunu nun yapılması durumlarından hangileri II. Mahmut Dönemi gelişmeleri arasındadır? 24. Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa Devletlerinden biri sayılmıştır? A) 1856 Paris Antlaşması B) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi C) 1878 Berlin Antlaşması D) 1812 Bükreş Antlaşması E) 1878 Ayastefanos Antlaşması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6

8 25. Osmanlı Devleti, I. Bosna Hersek, II. Mora, III. Makedonya topraklarından hangilerini Balkan Savaşları nda kaybetmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 27. Kurtuluş Savaşı nda ordunun Sakarya nın doğusuna çekilmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? A) Birinci İnönü Savaşı B) İkinci İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Eskişehir ve Kütahya Savaşları E) Gediz Taarruzu 26. I. General Milne II. Amiral Bristol III. General Harbord Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı nda Türk-Yunan askerî güçleri arasında bir hat çekilmesini önermiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasa ya göre, I. milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması, II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülke yönetimini üstlenmesi, III. kanun yapma ve kanunları yürütme gücünün Mecliste toplanması durumlarından hangilerinin, padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerinden mahrum bıraktığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 7

9 29. Erzurum Kongresinde, Ulusumuz insancıl ve çağdaş gayeleri saygıyla karşılar. Teknik ve ekonomik durumumuzu ve gereksinmelerimizi dikkate alır. Bundan dolayı, Osmanlı Devleti nin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla 30 Ekim 1918 tarihinde açıklanmış sınırlar içerisinde milliyet esaslarına saygılı ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. kararı alınmıştır. Bu kararla aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yeniliklere açık olma B) Manda ve himayeye karşı çıkma C) Devlet sektörüne özel sektörden daha fazla olanak tanıma D) Yabancı sermayeyi belli koşullara bağlama 31. Atatürk, Bizde ruhbanlık (özel bir din adamları sınıfı) yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimiz hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da okuldur. demiştir. Atatürk ün bu sözüyle, I. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, II. medreselerin kapatılması, III. yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde olması inkılaplarından hangilerinin gereğini vurguladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III E) Ulusal çıkarları gözetme 30. I. Doğu sınırı 32. I. Avrupa Konseyi II. Boğazlar II. Sadabat Paktı III. Kapitülasyonlar III. Balkan Paktı Sovyet Rusya yukarıdaki konulardan hangilerinin görüşmeleriyle ilgili olarak Lozan Konferansı na katılmıştır? Türkiye nin üyesi olduğu yukarıdaki kuruluşlardan hangileri günümüzde varlığını sürdürmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III D) I ve II E) II ve III 8

10 33. Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet ilkesinin unsurlarından biri değildir? A) Seçimlerin serbest ve adil biçimde yapılması B) Siyasi rekabet ve çoğulculuğun bulunması C) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması D) Yürütme organının doğrudan halk tarafından seçilerek belirlenmesi E) Farklı haber alma kaynaklarının var olması 35. Genel görüşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclisin hükûmeti denetleme yollarından biridir. B) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konuya ilişkin olabilir. C) Genel görüşme önergesi Bakanlar Kurulu, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından verilebilir. D) Genel görüşme açılıp açılamayacağına TBMM Genel Kurulu karar verir. E) Genel görüşme sonunda Bakanlar Kurulu için mutlaka güven oylamasına gidilir. 34. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin ortak özelliklerinden biridir? A) Yürütme organının Devlet başkanı ve hükûmet olmak üzere iki başlı bir yapıya sahip olması B) Devlet başkanının yasama organını feshedebilmesi C) Devlet başkanının yasama organına karşı siyaseten sorumlu tutulamaması D) Devlet başkanının yasama organı tarafından seçilmesi E) Hükûmetin yasama organına karşı siyaseten sorumlu olması Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa da belirtilen şartlar altında TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir? A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) Başbakan D) Adalet Bakanı E) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 9

11 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa nın değiştirilemez düzenlemelerinden biri değildir? A) Millî marşın İstiklal Marşı oluşu B) Diyanet İşleri Başkanlığı C) Türkiye Devleti nin Cumhuriyet oluşu D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü E) Sosyal Devlet ilkesi 39. Türk Milleti nin, egemenliğini Anayasa nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağı yolunda bir hüküm ilk kez ne zaman Anayasa hukukuna girmiştir? A) 1921 Anayasası nda B) Cumhuriyeti ilan eden 29 Ekim 1923 tarihli Anayasa değişikliğinde C) 1924 Anayasası nda D) 1961 Anayasası nda E) 1982 Anayasası nda 38. Aşağıdakilerden hangisi, bir anayasanın değiştirilmesini zorlaştıran ve dolayısıyla onu sert anayasa kategorisine sokan ölçütlerden biri değildir? A) Anayasa da, anayasanın ancak bu iş için özel olarak oluşturulmuş organlarca değiştirilebileceğinin öngörülmüş olması B) Anayasa da, anayasa değişikliği sürecinin tamamlanabilmesi için halk oylamasına başvurmanın zorunlu tutulmuş olması C) Anayasa da, anayasanın değiştirilebilmesi için nitelikli meclis çoğunluğunun aranması D) Anayasa da, anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesinin yasaklanmış olması E) Anayasa da yer alan hükümlerin ayrıntılı düzenlemeler öngörmemesi 40. I. Büyükelçiler II. Bakanlar Kurulu üyeleri III. Valiler IV. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri V. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri 1982 Anayasası na göre, yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasında yer alır? A) I, II ve V B) I, III ve IV C) I, IV ve V D) II, IV ve V E) III, IV ve V GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. 10

12 ALAN BİLGİSİ TESTİ Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi zorla çalıştırma yasağı sayılmayan hâllerden biri değildir? A) Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük süreleri içindeki çalıştırmalar B) Olağanüstü hâllerde vatandaşlardan istenecek hizmetler C) Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden çalışmaları D) Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar E) Mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunan kamu görevlilerinin mecburi hizmet süresi içinde hiçbir biçimde görevlerinden istifa edememeleri 43. Aşağıdakilerden hangisi, sıkıyönetim ilan edebilmek için 1982 Anayasası nda gösterilen sebepler arasında yer almaz? A) Anayasa nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hâl ilanını gerektiren hâllerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması B) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması C) Savaş hâli veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi D) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalık veya ağır ekonomik bunalımdan ötürü kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması E) Ayaklanma olması 42. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nın 15. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulduğu hâllerde dahi ihlal edilemeyecek olan temel hak ve özgürlükler arasında yer almaz? A) Kimsenin özel hayatının gizliliğine müdahale edilememesi B) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi C) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamaması D) Kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması ve bunlardan dolayı suçlanamaması E) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaması Anayasası na göre, hâkimlik ve savcılık mesleği hakkında öngörülen düzenlemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. B) Hâkimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. C) Hâkimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar. D) Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. E) Hâkimler ve savcılar adli görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 11

13 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında yer almaz? A) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak B) Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak C) Milletvekili iken milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyen bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar vermek D) Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etmek E) TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek Anayasası na göre, seçim kanunlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler Resmî Gazete de yayımlandıktan sonra derhâl yürürlüğe girer ve ilk yapılacak seçimde uygulanır. B) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler Resmî Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra ilk yapılacak seçimde uygulanamaz. C) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. D) Anayasa da seçim kanunlarının uygulanabilirliğiyle ilgili özel bir düzenleme yoktur. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler de kanunların yürürlüğe girişiyle ilgili genel kurallar uyarınca uygulanır. E) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz Anayasası na göre, bakanların hukuki statüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. B) Bakanların gerektiğinde Başbakan tarafından görevlerine son verilebilir. C) TBMM kararı ile Yüce Divana gönderilen bir bakan bakanlıktan düşer. D) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin düşme nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilinin milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi B) Milletvekilinin kararda adı yer almasa dahi Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasi partinin üyesi olması C) Milletvekilinin TBMM çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim katılmaması D) Milletvekilinin kısıtlanması E) Milletvekilinin istifa etmesi E) Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar, 81. maddede yazılı şekilde TBMM önünde and içerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip olurlar. 12

14 Anayasası nın 152. maddesinde düzenlenen Anayasa ya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi (somut norm denetimi) yoluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, bu yolla önüne gelen başvurularda herkes için geçerli olacak iptal kararı verebileceği gibi yalnızca o davanın tarafları için geçerli olabilecek iptal kararı da verebilir. B) Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği iptal istemini ret kararının Resmî Gazete de yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. C) Tarafların dile getirdikleri Anayasa ya aykırılık itirazının dava mahkemesince ciddiye alınmaması durumunda aynı itirazın esas hükümle birlikte temyiz merciinde de tekrarlanması mümkündür. D) Anayasa Mahkemesinin, kural olarak işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını vermesi ve açıklaması gerekir. E) Anayasa ya aykırılık itirazının mutlaka davanın taraflarınca ileri sürülmesi gerekli olmayıp davaya bakmakta olan mahkeme de aykırılığı kendiliğinden dikkate alabilir Anayasası na göre, Sayıştay üyelerinin ve Başkanının seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sayıştay üyelerinin yarısı Cumhurbaşkanı, yarısı da TBMM Genel kurulu tarafından seçilir. Bu seçimin nasıl yapılacağı ve adaylarda aranacak nitelikler doğrudan Anayasa da gösterilmemiş bu husus kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. B) Sayıştay üyelerini her boş yer için TBMM Başkanlığınca gösterilecek olan ve nitelikleri Anayasa da belirtilen üçer aday arasından Cumhurbaşkanı seçer. C) Sayıştay üyelerinin nasıl seçileceği doğrudan Anayasa da gösterilmemiştir. Anayasa, Sayıştay mensuplarının niteliklerinin, atanmalarının, ödev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin ve diğer özlük işlerinin, Başkan ve üyelerinin teminatının kanunla düzenleneceğini belirtmekle yetinmiştir. D) Sayıştay üyelerinin üçte birini Cumhurbaşkanı, üçte birini TBMM Genel Kurulu, üçte birini ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer. Gerek Cumhurbaşkanı gerek TBMM Genel Kurulu gerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu seçimlerini TBMM Bütçe Komisyonunun göstereceği üçer kat aday arasından yapar. E) Sayıştay Başkanını TBMM Bütçe Komisyonunun belirleyeceği ve nitelikleri Anayasa da gösterilen 5 aday arasından TBMM Başkanlık Divanı seçer. 13

15 51. Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan bir taşınırı iyi niyetle elde eden zilyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan taşınırlar üzerinde iyi niyetle doğrudan doğruya mülkiyet hakkı kazanılamaz. B) Bu taşınırı iyi niyetle elde eden kişi, 5 yıl boyunca çekişmesiz ve aralıksız taşınırın malik sıfatı ile zilyetliğini iyi niyetle elinde bulundurursa mülkiyet hakkı kazanır. 53. Aşağıdakilerden hangisi taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması sonucunu doğurmaz? A) Sahiplenme B) İşgal C) Buluntu D) Gömü E) Kazandırıcı zaman aşımı C) Zilyet taşınırı açık artırma, pazar veya benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinmişse iyi niyet kısmen korunur ve ancak ödemiş olduğu bedelin geri verilmesi şartıyla taşınırı iade eder. D) Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan bir taşınırı iyi niyetle elde eden zilyede karşı ancak istihkak davası açılabilir, taşınır davası hiçbir durumda açılamaz. E) İyi niyetli zilyet taşınırı geri verme durumunda kaldığında, eşya için yapmış olduğu tüm zorunlu giderleri asıl hak sahibinden isteyebilir. 52. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu nda düzenlenen resmî sicillerden biri değildir? A) Kişisel durum sicili B) Mülkiyeti saklı tutma sicili C) Gemi sicili D) Tapu sicili E) Hayvan rehni sicili 54. Kat Mülkiyeti Kanunu na göre, kanun gereği eklentiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eklenti, bağlandığı kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüme ait kat mülkiyeti kütüğündeki sayfanın beyanlar hanesine kaydedilir. B) Eklenti, her durumda bağımsız bölümün hukuki geleceğine tabi değildir. C) Bir eklentinin birden çok bağımsız bölüme tahsis edilmesi mümkün değildir. D) Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkı her durumda o bağımsız bölümün eklentilerini kapsamaz. E) Bağımsız bölüm üzerinde kurulan ipotek hakkı taraflar açıkça kararlaştırmadığı sürece eklentiyi kapsamayacaktır. 14

16 55. A, B ye ait malzeme ile kendi arazisi üzerinde sürekli kalmak amacıyla bir inşaat yapmıştır. Buna göre, bu inşaatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda taşkın yapı (taşkın inşaat) söz konusudur, sorunun bu çerçevede çözülmesi gerekir. B) Olayda taşınır inşaat bulunduğundan taşınır inşaat üzerinde bağımsız mülkiyet hakkı bulunabilir, dolayısıyla yapının maliki B dir. C) Bu olay bütünleyici parça ilkesinin istisnalarından biridir, hiçbir durumda yapılan yapı arazi maliki A ya ait olmaz. D) Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla ise iyi niyetli olmak koşuluyla malzeme sahibi B, uygun bir bedel karşılığında arazinin mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir. 57. Kişilik hakkının saldırıya karşı korunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kişilik hakkına saldırı, kişiliğin kapsamına giren unsurlara saldırı anlamına gelir. B) Kişiliğe saldırıda bulunulmamasını isteme yetkisi, nispi bir hakka dayanır ve kişiliği oluşturan unsurların her biri bu kapsama girer. C) Kişiliği korumaya yönelik her türlü hukuk kuralına aykırılık hukuka aykırılık anlamına gelir. D) Üstün nitelikte kamu yararı bulunan hâllerde bir kimsenin kişiliğine saldırı hukuka aykırı değildir. E) Kişilik hakkına yönelik devam eden bir saldırıyı sona erdirmek için saldırıya son verilmesi davasının açılması mümkündür. E) İnşaat yapılıp tamamlandığı anda arazinin mülkiyeti, A kötü niyetliyse doğrudan B ye geçer. 56. Pul koleksiyonu eşya hukukunda aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir? A) Basit eşya B) Özel mülkiyete tabi olmayan eşya C) Asıl eşya ve eklenti D) Birleşik eşya E) Eşya birliği 58. Sekiz ay önce evlenen Ayşe ile Ahmet in evliliği, Ayşe nin bir gün ansızın evini bırakıp gitmesiyle sorunlu bir hâle gelmiştir. Buna göre, terk sebebiyle boşanma davası açmak isteyen Ahmet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ahmet ile Ayşe nin evliliği henüz 1 yılı doldurmadığından Ahmet in terk sebebiyle boşanma davası açması mümkün değildir. B) Ahmet in terk sebebiyle boşanma davası açması için ayrı yaşamanın en az 5 ay devam etmiş olması gerekir. C) Ayşe haklı ve inandırıcı bir sebeple ortak konutu terk etmek zorunda kalmış olsa bile Ahmet terk sebebiyle boşanma davası açabilir. D) Ahmet in terk sebebiyle Ayşe ye boşanma davası açabilmesi için hâkime başvurarak ondan Ayşe ye ihtarda bulunmasını istemesi zorunludur. E) Ahmet in terk sebebiyle boşanma davası açması yeterli olmayıp aynı zamanda ortak hayatın kendisi için çekilmez hâle geldiğini de kanıtlaması gerekir. 15

17 59. Evlenme töreni sırasında aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi durumunda evlenmenin yokluğu sonucu doğar? A) Evlenmenin kanunun belirttiği yerde yapılmaması B) Evlenmenin resmî memurun önünde yapılmaması C) Evlenme törenine tanıkların katılmaması D) Aile cüzdanı verilmemesi E) Evlenme töreninde davetli bulunmaması 61. Sözleşme yapma vaadiyle (ön akit) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ön akit, niteliği itibarıyla bir borç sözleşmesidir. B) Tasarruf işlemlerinde de ön akit yapılabilir. C) Ön akit iki taraflı ön akit veya tek taraflı ön akit şeklinde yapılabilir. D) Ön akit alacaklıya, vaat edenden vaadini yerine getirmesini isteme yetkisi vermelidir. E) Ön akitten doğan borç yerine getirilmediği takdirde vaat alacaklısı aynen ifayı talep edebileceği gibi tazminat davası da açabilir. 60. M 2009 yılında ölmüş, geride eşi E ve kardeşi K kalmıştır. M ölmeden 1 ay önce bankadaki TL tutarındaki parasını arkadaşı A ya bağışlamış, 10 gün önce de yaptığı bir el yazısı vasiyet ile hâlen anneannesinin oturduğu TL değerindeki taşınmazı anneannesi C ye bırakmıştır. Hayatta eşi, kardeşi ve anneannesi C den başka kimsesi olmayan M nin sayılanlardan başka mal varlığı da bulunmamaktadır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) K, saklı payı olan TL yi almak için anneannesi C ye başvurup tenkis davası açabilir. 62. Devam etmekte olan bir açık artırma sırasında salona gelen A, rakibi ve hasmı B nin açık artırmaya katıldığını ve o esnada artırması yapılan eşyayı almak için pey sürdüğünü görür. Söz konusu eşyayı almak istemediği hâlde sırf B ye zarar vermek amacıyla çok yüksek bir pey sürer ve artırma A nın üzerinde kalır. Buna göre, A nın bu beyanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlak muvazaa B) Nispi muvazaa C) Zihnî kayıt D) Latife beyanı E) Hata B) K nin ve E nin saklı payı olduğundan C ve A ya tenkis davası açmaları gerekir. C) E saklı payı olan TL nin tamamını almak için C ye tenkis davası açmalıdır. D) E önce A ya saklı payını almak için tenkis davası açmalı, saklı payının tamamını elde edemezse C ye yönelmelidir. E) E nin saklı payı olan TL yi C ve A dan orantılı olarak tenkis davası açmak suretiyle talep etmesi gerekir. 16

18 63. Menfi zarar-müspet zarar ayrımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu ayrım sözleşme sorumluluğunda söz konusu olur. B) Menfi zarar, sözleşmenin kurulmamasından doğan fiili zararla kaçırılan fırsattan oluşur. C) Menfi zarar kusur ile ilgili olduğundan hesaplanırken bu durum daima dikkate alınır. D) Müspet zarar, genel olarak sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan zararı ifade eder. E) Haksız fiil sorumluluğunda menfi zarar-müspet zarar ayrımı yoktur. 65. Müteahhit B ile kendisine müstakil bir ev inşa etmesi konusunda anlaşan A, evin Ağustos 2009 da teslimini istemiş ve B nin teslimde gecikeceği her ay için A ya 3000 TL ödemesi kararlaştırılmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olayda seçimlik cezai şart vardır. B) Olayda A sözleşmenin ifasını, evin teslimini ve cezayı talep edebilir. C) Müteahhit B, Kasım 2009 da evi tamamlayıp teslim ettiğinde A, ifayı çekince koymadan kabul ederse cezai şarttan vazgeçmiş sayılır. D) Müteahhit B, A ya 3000 TL vererek sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. E) Geç ifa sebebiyle alacaklı A nın cezai şart miktarını aşan zarar varsa müteahhit B nin kusurunu da ispat etmek suretiyle A, bu zararını talep edebilir. 64. Aşağıdakilerin hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir? A) A, zaman aşımına uğramış borcunu hataen B ye ifa edip daha sonra bu durumun farkına vardığında B) Hukuken nafaka borcu olduğunu zanneden ve bu nedenle ekonomik zorluk içindeki yeğenine her ay yardımda bulunan amca A, hukuken borçlu olmadığını öğrendiğinde C) Kumardan kaynaklanan borcunu ödeyen A, bu borcun eksik borç olduğunu öğrendiğinde D) Bir işini çabuklaştırmak amacıyla A, arkadaşı B ye rüşvet vermesi için para verir, ancak B bu rüşveti vermezse A, rüşvetin verilmediğini öğrendiğinde 66. Sözleşme serbestisi kapsamına giren aşağıdaki özgürlüklerden hangisi, sözleşme taraflarının kanunda düzenlenen sözleşmeleri veya bunlara ait unsurları bir araya getirmek ya da tamamen yeni sözleşme türleri kurmak imkânına sahip olmalarını sağlar? A) Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü B) Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü C) Şekil özgürlüğü D) Sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma özgürlüğü E) Sözleşmenin tipini (muhtevasını) belirleme özgürlüğü E) Evlenme tellallığı amacıyla komşusuna para veren A, evlilik gerçekleşmediğinde 17

19 67. Yatılı özel bir okul işleten A ile çocuğunu bu okulda okutmak isteyen veli B, bir yatılı okul sözleşmesi yapar. Bu sözleşme ile taraflardan B para ödemeyi borçlanır. Buna karşılık A, kanuni sözleşme tiplerine ait birden çok asli edimde bulunmayı üstlenir. Buna göre, aşağıdaki sözleşme tiplerinden hangisine ait asli edim bu sözleşmede A nın üstlendiği edimlerden biri değildir? A) Kira B) Satım C) İstisna D) Hizmet E) Vekâlet 69. Ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Rızai bir sözleşmedir. B) İvazsız bir sözleşmedir. C) Eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. D) Bir şeyin kullanılmasının devri borcu doğuran bir sözleşmedir. E) Sadece ariyet alanın ölümüyle sona erer. 68. Satım sözleşmesinde hasarın geçmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hasarın geçmesinden kasıt, sözleşmenin kurulması ile ifası anı arasında geçen süre boyunca satılanın hasara uğramasından dolayı sorumlu olmaktır. B) Ortaya çıkan zarara hangi taraf katlanıyorsa hasar ona geçmiş demektir. C) Parça satımında hasar, sözleşme kurulduğu andan itibaren alıcıya geçer. D) Çeşit satımında satıcının gönderilecek mal üzerinden elini çektiği andan itibaren hasar alıcıya geçer. 70. Vekâlet sözleşmesinin hukuki işlemlere ilişkin olması durumunda, vekilin temsil yetkisinin bulunduğu hususunda yasal bir karine olmakla birlikte bazı hukuki işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi vekilin bu işleme ilişkin özel temsil yetkisinin bulunmasına bağlıdır. Buna göre, vekil aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisini özel temsil yetkisi bulunmasa bile vekâlet sözleşmesi kapsamında yapabilir? A) Kambiyo taahhüdünde bulunmak B) Müvekkil adına bağışlamayı kabul etmek C) Taşınmazlarını devretmek D) Hakeme başvurmak E) Hâkimi reddetmek E) Çeşit satımında hasar, satılan ayırt edildiği andan itibaren satıcıda kalır. 18

20 71. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu nedenlerden biridir? A) Davaya bakan hâkimin davalının boşandığı eşi olması B) Davaya bakan hâkimin, davada daha önceden tanık sıfatıyla dinlenmiş olması C) Davaya bakan hâkimin, davacıya kanunen gerekmediği hâlde davada yol göstermiş olması 73. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı alınmış olması durumunda ihtiyati tedbirin kendiliğinden kalkmaması için ihtiyati tedbir kararının verildiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde esas hakkındaki davanın açılması gerekir? A) 10 gün B) 15 gün C) 20 gün D) 30 gün E) 1 ay D) Davaya bakan hâkimin davacının eşinin halası olması E) Davacıyla davaya bakan hâkim arasında tarih itibarıyla bakmakta olduğu davadan daha önce açılmış ve hâlen görülmekte olan bir davanın bulunması 72. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi aile mahkemelerinin görevlerinden biri değildir? A) Boşanma davası B) Velayetin kaldırılması davası C) Soy bağının reddi davası D) Yardım nafakası davası E) Soyadı değişikliğine ilişkin istemin karara bağlanması 74. Bir hükmün birbiriyle çelişen fıkraları içermesi durumunda başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Tavzih B) Maddi hatanın düzeltilmesi C) Temyiz D) Temhir E) Değişiklik davası 19

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI KURULUġ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri,

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı