KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL"

Transkript

1 KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ Dr Dilek DİNÇOL Mart-2014

2 Oral İlaçlarda Absorbsiyonu Etkileyen Faktörler Pasajı geciktiren ilaçlar: antikolinerjikler, gangliyon blokörleri, nikotin, morfin, betaadrenerjik agonistler Pasajı hızlandıran ilaçlar: metoklopramid Safra salgısı: suda az çözünen bazı ilaçların abs. artırır İlacın bol su ile alınması: abs. Artırır Açlık veya tokluk durumu

3 Hormonal Antikanser İlaçların Oral Alımı Abirateron: mide boşken alınmalıdır. İlaç alımından 2 saat önce ve aldıktan 1 saat sonrasına kadar yemek yememelidir Eksemestan: yemekten sonra alınmalıdır Diğer ilaçların aç veya tok alınması önemli değildir.

4 Yan Etki Çakışması İlaç Yan Etki Hormonal antikanser ilaç mipomersen lomitapid (anti-lipidemik) lefunomid (ARAVA) (antirom/immünsup.) Hepatotoksisite hepatosteatoz hepatotoksisite lidokain/prilokain methemoglobünemi flutamid flutamid, abirateron nilutamid, bikalutamid Tamoksifen flutamid, abirateron

5 Tamoksifen KC de CYP2D6 ile biyotransformasyona uğrar ve endoksifen e (4-OH tamoksifen) dönüşür CYP2D6 enzimini inhibe eden bazı ajanlar tamoksifen etkinliğini azaltır: SSRİ den fluoksetin ve paroksetin ile birlikte kullanımı ÖNERİLMEZ. Bu grup ilaç kullanımı gerekiyorsa citalopram/escitalopram, venlafaxine tercih edilmelidir Diğer CYP2D6 inhibitörleri: simetidin, amiodaron, difenhidramin, kinidin, rifamisin, haloperidol, klorfeniramin, terbinafin

6 Letrozol İlaç Metabolizması CYP2A6 nın potent bir inhibitörüdür, metaboliti ise CYP2C19 ve CYP2B6 üzerinde orta derecede inhibisyon yapar. ANCAK, in vivo çalışmalarda klinik öneme sahip bir etkileşim gösterilememiştir. Farmakokinetik etkileşim Tam. ile birlikte kullanıldığında letrozol plasma düzeyleri % 38 azalır. Letrozol tam. nin hemen ardından verildiğinde klinik etkileşim gözlenmez ama birlikte kullanımları ÖNERİLMEZ Letrozol ile birlikte simetidin ve warfarin kullanımlarında da farmakokinetik etkileşim gösterilememiştir.

7 Anastrozol Tamoksifen ile birlikte verildiğinde plasma konsantrasyonu % 27 azalır, tamoksifen farmakokinetiği değişmez. Klinik etkinlik gösterilemediğinden birlikte kullanım ÖNERİLMEZ

8 Eksemestan KC de metabolize olmasında CYP3A4 önemlidir. Bu enzimin güçlü indükleyicileri (fenitoin, rifampisin) plasma konsantrasyonunu % azaltır. Bu nedenle günlük dozun artırılması ÖNERİLİR (25 mg/g 50 mg/g) Talidomid ile birlikte kullanılırsa tromboembolik olay riski artar

9 Fulvestrant KC de CYP3A4 ile metabolize olur. ANCAK ketokonazol (inh) ve rifampisin (ind) gibi ilaçlarla yapılan ilaç etkileşim çalışmalarında fulvestrantın farmakokinetiğinin değişmediği gösterilmiştir.

10 Megestrol asetat Böbreklerden atılır Anti-aritmiklerden dofetilid de böbrekten atıldığından birlikte kullanımda itrahı azalabilir ve toksisite artar Talidomid ile birlikte kullanılırsa tromboembolik olay riski artar

11 Prednizolon KC de CYP3A4 ile metabolize ve elimine olur. Enzim inhibisyonu yapan azol antifungaller (ketokonazol, itrakonazol) ile ilaç etkisi ve toksisite artabilir. Barbitüratlar, rifamisin ve fenitoin ise enzim indüksiyonu ile ilaç metabolismasını hızlandırır ve etkiyi azaltır. Fenitoin etkisi ilaç kesildikten 3 hft sonrasına kadar devam eder. Salisilatlar ile birlikte kullanıldığında salisilatların hepatik ve renal metabolizmasını etkiler ve ilaç etkisi azalır.

12 Flutamid Warfarin ile birlikte kullanımda PTZ/INR daha fazla uzar. Kontrol gerekir LHRH agonistleri ile etkileşimi yoktur. Hepatotoksik bazı ilaçlar ile birlikte kullanımda toksisite artar Lidokain/prilokain ile birlikte kullanıldığında methemoglobinemi riski artar

13 Bikalutamid LHRH agonistleri ile etkileşimi yoktur CYP3A4 daha az oranda da CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2D6 inhibisyonu yapar. In vitro çalışmalarda bu enzim substratlarından midazolam(dormicum) konsantrasyonunun 1,5 misli arttığı gösterilmiştir In vitro proteine bağlanma çalışmalarında kumadini bağlanma yerinden ayırır, PTZ/INR daha fazla uzar

14 Nilutamid CYP inhibisyonu yapar Metabolizması bu enzimlere bağlı dar terapötik sınırlı ilaçlarla (K-vitamini antagonistleri, fenitoin, teofilin) birlikte kullanımda gerekirse ilaç dozu azaltılmalı

15 Enzalutamid CYP2C8 hepatik metabolizmasında önemlidir Anti-lipidemik gemfibrozil (LOPİD) güçlü bir CYP2C8 inhibitörüdür. Birlikte kullanımda enzulutamid dozu 160 mg dan 80 mg a indirilmelidir. Güçlü CYP2C8 indükleyiciler (rifampin gibi) in vivo olarak incelenmemiştir; AMA ilacın plasma kons. Etkileyebilirler Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol) enzalutamidin plasma kons. 1.3 misli artırır Güçlü CYP3A4 indükleyiciler (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin gibi) klinik olarak tam incelenmemiştir ama plasma kons. etkileyebilirler

16 Enzalutamid İlacın kendisi de güçlü bir CYP3A4 indükleyici ve orta derecede CYP2C9 ve CYP2C19 indükleyicidir Midazolam (CYP3A4 subst.), warfarin(cyp2c9 subst.), omeprazol (CYP2C19 subst.) un plasma düzeylerini azaltabilir. CYP3A4 (siklosporin, ergotamin, dihidroergotamin, fentanil, kinidin, sirolimus, takrolimus), CYP2C9 (fenitoin, warfarin), CYP2C19(smefenitoin) ile metabolize olan dar terapötik sınırlı ilaçlarla kullanımdan kaçınmalı, plasma kons. azalabilir. Warfarin ile birlikte kullanım zaruri ise PTZ/INR kontrolü daha sık yapılmalı

17 Abirateron KC deki metabolizmasında CYP3A4 önemlidir. Bu enzimin güçlü indükleyicileri (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, rifampin) ile birlikte kullanımda plasma düzeyleri azalabilir. Birlikte kullanım zorunluluğu varsa günlük doz 1 x 1000 mg dan 2 x 1000 mg a çıkılabilir.

18 Sitokrom P450 (CYP) enzimlerini indükleyen veya inhibe eden ilaçlar Enzim İndükleyiciler İnhibe Ediciler CYP1A2 CYP2C9 Sigara dumanı, kömürde kızarmış et, fenitoin, polisiklik hidrokarbonlar Barbitüratlar, fenitoin, Karbamazepin, rifampin, enzalutamid Simetidin, siprofloksasin, enoksasin, etinil östradiol, anastrozol Amiodaron, fenitoin, flukonazol, fluoksetin, izoniazid, ketokonazol, metronidazol,ko-trimoksazol, simetidin, bikalutamid, anastrozol CYP2C19 İndüklenemez Flukonazol, omeprazol, fluoksetin, tiklotipin, letrozol metabiliti CYP2D6 İndüklenemez Amiodaron, fluoksetin, sertralin, kinidin, klorfeniramin, simetidin, haloperidol, difenhidramin CYP3A4 Fenitoin, karbamazepin, rifampin, barbitüratlar, deksametazon, GKler, aminoglutetimid,enzalutamid Greyfurt suyu, kırmızı şarap, kalsiyum kanal blok., itrakonazol, GKler, kinin, norfloksasin, ketokonazol,bikalutamid

19 Sitokrom P450 (CYP) enzimlerinin substratları Enzim CYP1A2 Substratlar İmipramin, kafein, teofilin, parasetamol, propranolol, warfarin CYP2C9 fenitoin, fluvastatin, lozartan, glibenklamid, tolbutamid, diklofenak, ibuprofen, indometasin, naproksen, warfarin CYP2C19 Amitritilin, imipramin, diazepam, omeprazol, propranolol, s- mefenitoin CYP2D6 CYP3A4 Tamoksifen, fluoksetin, imipramin, sertralin, propranolol, kodein, nikotin, haloperidol, dekstrometorfan eksemestan,flutamid, fulvestrant, finasterid, amiodaron, kinidin, lidokain, terfenadin, siklofosfamid, etoposid, paklitaksel, vinkristin, ketokonazol, diazepam, midazolam, eritromisin, etinil östradiol, deksametazon, prednizolon, amlodipin, nifedipin, karbamazepin, kinin, lozartan, fentanil, siklosporin, warfarin, ergotamin, dihidroergotamin, sirolimus, takrolimus

20

21 Teşekkür ederim

Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde,

Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde, Sitokrom P450 Enzim Sistemi ve Ýlaç Etkileþmeleri # Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL* Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde, böbreklerde, gastrointestinal sistemde, ciltte ve akciðerde çeþitli enzimlerle

Detaylı

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI Öner SÜZER* Farmakokinetik, ilaçlar n emilimi, da l m, metabolizmas ve at l m, yani vücudun ilaca ne yapt ile ilgilenir. Bu bölümde öncelikle

Detaylı

Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015

Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015 Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni EDİTÖR Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL ÇEVİRİ Uzm. Dr. Ali Boray BAŞCI DÜZELTMEN Uzm. Dr. Kubilay ORANSAY Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof.

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ

ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ Doç. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yan etki (DSÖ tanımı) İlacın farmakolojik özellikleri ile ilişkili olarak, insanda kullanılan

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran LİTYUM Lityumun eser miktarları besin ve suda ve yaşayan her dokuda mevcuttur. Farmakokinetikler: Lityum hızlı şekilde ve tamamiyle

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI Yard. Doç. Dr. Neşe Çolak Oray DEÜTF Acil Tıp AD Sunu planı Genel bilgiler Teratojenite Gebelikte ilaç kategorileri Acil serviste en sık karşılaşılan gebe sorunları Gebelikte ilaç

Detaylı

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

S k Kullan lan laçlar n Hematolojik Yan Etkileri

S k Kullan lan laçlar n Hematolojik Yan Etkileri S k Kullan lan laçlar n Hematolojik Yan Etkileri Zafer BAfiLAR Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Hem toplam spektrumu geniflleyen hem de s - n flardaki üye say

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı