BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAYA YÖNELĠK PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAYA YÖNELĠK PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:1/6 1. Amaç: Kurumun otomasyon sistemi üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimi, korunması, dağıtımı düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemektir. 2. Kapsam Kurum bilgi işlem altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri ve otomasyon alt yapısına teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır. 3.Kısaltmalar: BĠL:Bilgi Yönetimi PR:Prosedür 4. Tanımlar: 5.Sorumlular: Bilgi işlem kayıtlarından sor. İdr.ve Mali Hiz.Mdr.Yrd. Fatura ve Bilgi İşlem Koordinatörü, Bilgi İşlem Sorumlusu, Bilgi İşlem Teknikerleri. 6.Faaliyet AkıĢı : 6.1. Hasta Kabul (Müracaat) : Hasta Arama ( T.C. İsim Soy İsim Baba Adı İle Arama) Hasta Kartlarını Görebilme Hasta Dosyalarını Görebilme Hasta Gruplarını Görebilme, Değiştirebilme Hastanın İsim Soy İsim Değiştirebilme Poliklinik İçin Randevu Verebilme ( No ve Sıra Gibi) Poliklinik Listesi Görebilme Hastanın İstediği Doktora Poliklinik Kartı Açma ( Muayene, Kontrol Vb.) Değiştirebilme Doktor Listesi Görebilme Hastaya Girilen Hizmetleri Görebilme Değiştirebilme Açılan Dosyada Girilen Hizmetleri Görebilme Tahsilat Yapabilme Epikriz Raporu Çıkarabilme Pol Dosyasında ( Pol Dosyası Hasta Grubu Doktor Değiştirme Dosya Kapatma Yapabilme Pol Dosyasına Tetkik Tahlil Teşhis Icd Kodu Teşhis Sevk Edilmiş İse Sevk Edilen Yer Ve Hastane Sevk Nedeni Ekleyebilme Günlük Poliklinik Defteri Görebilme Ve Çıktısını alabilme 6.2.Poliklinik Sekreterleri : Hasta Arama ( T.C. İsim Soy İsim Baba Adı İle Arama) Hasta Kartlarını Görebilme Hasta Dosyalarını Görebilme Hasta Gruplarını Görebilme, Değiştirebilme Hastanın İsim Soy İsim Değiştirebilme ( Düzeltme Şeklinde) Poliklinik Listesi Görebilme Hastanın İstediği Doktora Poliklinik Kartı ( Muayene, Kontrol Vb.) Değiştirebilme Doktor Listesi Görebilme Hastaya Girilen Hizmetleri Görebilme Değiştirebilme Tahsilat görebilme Epikriz Raporu Çıkarabilme Pol Dosyasında ( Pol Dosyası Hasta Grubu Doktor Değiştirme Dosya Kapatma Pol.Dosyasına Tetkik Tahlil Teşhis icd Kodu Teşhis Sevk Edilmiş ise Sevk Edilen Yer Ve Hastane Sevk Nedeni Ekleyebilme Günlük Poliklinik Defteri Görebilme Ve Çıktısını Alabilme Doktorun Yatışını Yaptığı Hastalara Yatış Dosyası Açabilme Ve Yatış Kartı Görebilme Kullanabileceği Hizmet Gruplarını Görebilme Dosyaya Ekleme Çıkartma Ve Sayısını Değiştirebilme Kendi Hastalarımı Görüp,İşlem Yapabilme 6.3.Tahsilat : Poliklinik Dosyası Görme, Yatış Dosyası Görme Tahsilat Hasta Arama ( T.C. İsim Soy İsim Baba Adı İle Arama) Polikliniklerin Tümünü Görme Servislerin Tümünü Görebilme Hasta Grup Tiplerini Yapılan Tahsilatları Görebilme Tek tek veya toplu tahsilat yapabilme 6.4.Ġstatistik: Hasılat Sorgulama Maliyet Sorgulama İcmal İşlemleri Görebilme

2 Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:2/ Fatura İslemleri Sorgulayabilme İstatistiki Dökümleri Görebilme Ve Alabilme 6.5.Ġdari Kısım: Hasta Kartlarını Poliklinik Ve Yatış Kartlarını Görebilme Hastaya İşlenen Hizmetleri Icd. Kodu Teşhisi Ve Hastanın Diğer Bilgilerini Görebilme Polikliniklerde Randevu Alanların Listesini Görebilme Doktor Listesi Görebilme Kendi Hastalarımı Görebilme İstatistiki Raporları Görebilme Ve Alabilme Yapılan İstekleri Görebilme Hasta Gruplarını Klinikleri Poliklinikleri Görebilme Hasta Epikrizini Ve Sağlık Kurulu Raporlarını Görebilme 6.6.Hasta Kabul (Yatan Hasta): Hasta Arama ( T.C. İsim Soy İsim Baba Adı İle Arama) Hasta Kartlarını Görebilme Hasta Dosyalarını Görebilme Hasta Gruplarını Görebilme, Değiştirebilme Poliklinik Kartı, Yatış Kartı Görebilme Yeni Yatış Kartı Açabilme Arşiv kartı açabilme Günlük Hasta Arama Yapabilme Yatış Dosyası Değiştirme Klinik Değiştirme, Doktor Değiştirme Yatış Dosyası Çıkış Yapma Çıkış İptal Etme Hastanın İsim Soy İsim Değiştirebilme Doktor Listesi Görebilme Hastaya Girilen Hizmetleri Görebilme,Ekleme Yapabilme Tahsilat Yapabilme Epikriz Raporu Çıkarabilme Hizmet Sayı Değiştirme Hizmet Gruplarını Görebilme Hastane Yataklarını Görebilme 6.7.Eczane : Hasta Kartlarını Görebilme Hasta Dosyalarını Görebilme Hasta Gruplarını Görebilme, Değiştirebilme Poliklinik Kartı, Yatış Kartı Görebilme Hasta Üzerine İstekleri Görebilme Ve Hasta Dosyasına Malzemeleri Gönderme Servislerin Haftalık, Aylık, Yıllık İsteklerini Görebilme Ve Servis Ambarlarına Malzeme Gönderimi Yapılabilmesi Taşınır Tanımlama Yapabilme Firma Tanımlama Yapabilme İlaç ve sarf malzeme Faturası Girebilme Eczane ve diğer Ambarları Görebilme Ambar Dökümleri Alabilme 6.8.Bilgi ĠĢlem Yönetici : Hasta Kartlarını Görebilme Güncelleyebilme Hasta Dosyalarını Görebilme Güncelleyebilme Hasta Gruplarını Görebilme,Güncelleyebilme Ve Ekleme Çıkarma Yapabilme Hasta Üzerine İstekleri Görebilme Ve Hasta Dosyasına Malzemeleri Gönderme Değişiklik Yapabilme Servislerin Haftalık, Aylık, Yıllık İsteklerini Görebilme Ve Servis Ambarlarına Malzeme İsteklerini Görebilme Değiştirebilme Taşınır Tanımlama Yapabilme Değiştirebilme Firma Tanımlama Yapabilme Değiştirebilme İdarenin Talebine Göre Hizmet Değiştirip,Silebilme Kullanıcı Yetkileri Verebilme İptal Edebilme Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde Kullanıcılara Yetki Verebilme Yetkileri Değiştirebilme Kullanıcı Kartları Ekleme Değiştirebilme Yetkilendirebilme Yedekleme Yapabilme ,30 da 2 Defa Yeni Ambar, Servis, Açabilme 6.9.Faturalandırma :

3 Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:3/ Kurumları Görebilme Servisleri, Poliklinikleri Görebilme Fatura Edilen Ve Edilmeyen Dosyaları Görebilme Kurumlara Fatura İcmali Alabilme, Yazıcıdan Çıktı Faturası Alabilme İcmal Listesi Alabilme Dosyaların Tahsilatlarını Görebilme Tahsilat Yapabilme Fatura İşareti Koyabilme Ana Depo Ambarı ( Ambar Ayniyat) : Taşınır Tanımlama Yapabilme Firma Tanımlama Yapabilme Tüketim Malzemesi Faturası Girebilme Ana Ambarı Görebilme Ambar Dökümleri Alabilme İstem Yapılan Ambarlara Çıkış Yapabilme Çıkış Dökümü Alabilme Kat Sekreterleri : Hasta Arama ( T.C. İsim Soy İsim Baba Adı İle Arama) Hasta Kartlarını Görebilme Hasta Dosyalarını Görebilme Hasta Gruplarını Görebilme, Değiştirebilme Poliklinik Kartı, Yatış Kartı Görebilme Yeni Yatış Kartı Açabilme Günlük Hasta Arama Yapabilme Yatış Dosyası Değiştirme Klinik Değiştirme, Doktor Değiştirme Yatış Dosyası Çıkış Yapma Çıkış İptal Etme Hastanın İsim Soy İsim Değiştirebilme Doktor Listesi Görebilme Hastaya Girilen Hizmetleri Görebilme,Ekleme Yapabilme Epikriz Raporu Çıkarabilme Hizmet Sayı Değiştirme Hizmet Gruplarını Görebilme Hastane Yataklarını Görebilme Hasta üzerine elektronik olarak ilaç ve tıbbi malzeme istemi yapabilme Haftalık olarak servis ambarlarına elektronik olarak ilaç ve tıbbi malzeme istemi yapabilme 6.12.Sunucuların Güvenliği Yeri : Ana Bina da sunucu odasında bulunmaktadır. Yer Güvenliği : Sunucu odasında sadece sunucular bulunmaktadır Sunucu odasının anahtarı sadece sorumlusunda bulunmaktadır Sunucu odasında oda sıcaklığını sabit seviyede tutmak amacıyla 2 adet klima bulunmaktadır Sunucu odasında elektrik kesilmelerine karşı 10 kv bağımsız güç kaynağı bulunmaktadır Sunucu odasını güvenlik görevlileri tarafından 24 saat izlenmektedir Sunucu odasının ısı ve nem oranı 24 saat bir HBYS yazılım ve donanım sorumluları tarafından takip edilmektedir Yedekleme Data yedeği günde 3 kez yedek sunucuya kayıt edilir. Alınan yedeklerden bir tanesi de farklı bir binada ağdan bağımsız bir ortama kayıt edilerek yedeklenir Data yedeği her ayın sonunda tutanakla hastane idaresine cd/dvd ortamında teslim edilmektedir KiĢisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği: Bütün kişisel ve kurumsal bilgilerin (klinik, idari, mali vb.) güvenliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir Veri güvenliği konusunda uç temel prensibin göz önüne alınması gerekmektedir. Bunlar;veri gizliliğinin, değiştirilmediğinin (bütünlüğünün) ve erişebilirliğinin sağlanmasıdır Kurumda çalışan personellerin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı tanımlanmıştır Rol bazlı yetkilendirme yapılmıştır. ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi mümkün değildir Sağlık kayıt bilgileri hastaya ait ve özel bilgilerdir. Yetkilendirilmiş çalışanlar (hastanın tedavisinden sorumlu sağlık personeli) ancak kendisine kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilirler. Ancak hastanın onayı ile diğer sağlık

4 Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:4/6 çalışanları bu veriye erişebilirler Hasta taburcu olmuş. ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarında değişiklik yapamaz. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hiçbir hasta kaydı, elektronik veya kağıt ortamında üçüncü kişi ve kurumlara verilmez Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan yazılı veya sözlü olarak hasta sağlık bilgilerini hastanın yakınları dışında uçuncu şahıslara ve kurumlara iletemez Hasta sağlık bilgileri kullandığı ilaçları ve diyet programları dahil ticari amalı olarak da uçuncu şahıslara ve kurumlara iletilemez Hasta dosyalarının gelişi güzel ortada bırakılmaması, bilgisayar ekranının başkalarınca okunabilecek şekilde bırakılmaması ve Telefonda konuşurken hastanın mahrem bilgilerin uçuncu şahısların duyabileceği şekilde söylememeye dikkat edecektir Elektronik sağlık kayıtlarına internet ortamından erişim, ancak yetkilendirilmiş kullanıcılara güvenli erişim sağlandığında (Bilgi işlem firması mühendislerine gizlilik sözleşmesi yapılmak koşulu ile mümkün olabilir. Hasta sağlık bilgileri kurum tarafından yasal mevzuat gereği SGK fatura eki belgeler, Cumhuriyet Savcıları ve Mahkemeler resmi yazı ile istedikleri bilgiler haricinde herhangi bir kişiye bu bilgileri verilmez Hasta kendi verisine online olarak kurum tarafından kendisine verilen numara ve TC kimlik no su ile HİV harici laboratuar sonuçlarına erişebilir laboratuar sonuçları haricinde hasta kendisi ile ilgili bilgilere online olarak erişemez Aile hekimi ancak kendisine kayıtlı olan hastaların elektronik sağlık kayıtlarına erişebilir Hastanedeki yetkilendirilmiş çalışanlar ancak hastanın giriş tarihinden, taburcu olana kadar geçen zaman içerisinde geçici olarak hastanın elektronik sağlık kayıtlarına erişebilirler Ġnternet EriĢimi ve Kullanımı : Hastane içerisinde doktor dinlenme odaları, idari personel ve bilgi işlem sorumluları haricinde hiçbir kullanıcıda internet erişimi bulunmayacaktır İnternet kısıtlamaları güvenlik duvarına tanımlanacak güvenlik duvarının şifresi sadece sorumlu personellerde bulunacaktır Hastane içerisinde idarenin izni olmadan hiçbir kullanıcı (MSN, AOL, AIM, GTOLK vb.) programları kullanamayacak açılması durumunda idareden imzalı belge alınacaktır E Posta Kullanımı: Kurumun e-posta sistemi, taciz, suiistimal veya herhangi bir şekilde alicinin haklarına zarar vermeye yönelik öğeler içeren mesajların gönderilmesi için kesinlikle kullanılamaz Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırabilir dosya içeren e -postalar alındığında hemen silinmeli ve kesinlikle başkalarına iletilmemelidir Kişisel kullanım için internet'teki listelere üye olunması durumunda kurum e-posta adresleri kullanılmamalıdır Spam, zincir e-posta, sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanit yazılmamalıdır Kullanicilarm kullanici kodu/sifresini girmesini isteyen e-postalann sahte e-posta olabilecegi dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir Çalışanlar e-posta ile uygun olmayan icerikler (pornografi, irkcilik, siyasi propaganda, fikri mulkiyet içeren malzeme, vb) önderemezler Çalışanlar, mesajlarının yetkisiz kisiler tarafindan okunmasini engellemelidirler. Bu yüzden şifre kullanılmalı ve e-posta erişimi için kullanılan donanım/yazılım sistemleri yetkisiz erişimlere karşı korunmalıdir Kullanıcıların kullanıcı kodu/sifresini girmesini isteyen lerin sahte e- mail olabileçeği dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir Kurum çalışanları mesajlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve kurumsal mesajları cevaplandırmalıdır Kurum çalışanları kurumsal e-postaları kurum dışındaki şahıslar ve yetkisiz şahıslar tarafından görülmesi ve okunmasını engellemekten sorumludurlar Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve derhal silinmelidir. Çünkü bu mailler virüs, bombalan ve Truva ati gibi zararlı kodları içerebilirler Kurum dışında güvenliğinden emin olunmayan bir bilgisayardan kuruma ait web posta sistemi kullanılmamalıdır Elektronik postalanın sık sık gözden geçirilmesi, gelen mesajların uzun sureli olarak genel elektronik posta sunucusunda bırakılmamalıdır Kullanıcılar kendilerine ait e-posta adresinin şifresinin güvenliğinden ve gönderilen e-postalardan doğacak hukuki işlemlerden sorumludurlar Şifrelerinin kırıldığını fark ettikleri andan itibaren yetkililerle temasa geçip durumu haber vermekle yükümlüdürler Altı ay sure ile kullanılmayan e-posta kutulan Bilgi işlem birimi tarafından kaldırılabilir Kurumdan ayrılan personel kurumsal e-posta sistemini kullanamaz ġifre Kullanımı: HBYS sistemini kullanan kullanıcı şifreleri datada şifreli olarak tutulmaktadır.

5 Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:5/ Her kullanıcı şifresini ara yüzden istediği zaman değiştirebilmektedir Şifrenin her hangi bir şekilde deşifre olma durumlarına karşı yapılan kayıtların hangi IP ve hangi mac adresinden yapıldığı tutulmaktadır Bütün kullanıcı seviyeli şifreler (örnek, e-posta, web, masaüstü bilgisayar vs.) en az altı ayda bir değiştirilmelidir. Tavsiye edilen değiştirme suresi her dört ayda birdir Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemelidir Şifreler başkasi ile paylasılmamasi, kağıtlara yada elektronik ortamlara yazılmamalıdır Şifrelemede, küçük ve büyük karakterlere (örnek, a-z, A-Z hemde noktalama karakterleri ve ayrıca harflere A &*()_+ ~-=V{}[]:";'<>?,./)sahip olmalıdır En az sekiz adet alfanumerik karaktere sahiptir Hherhangi bir dildeki argo, teknik bir kelime olmamalidir Aile isimleri kullanılmamalıdır Herhangi bir kişiye telefonda şifre verilmemelidir e-posta mesajlarında sifre yazılmamalıdır Şifreler aile bireyleri ile paylaşılmamalıdır Şifreler, işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarına verilmemelidir Bir kullanıcı adi ve şifresinin birim zamanda birden çok Bilgisayarda kullanılmamalıdır Şifre kırma ve tahmin etme operasyondan belli arlıklar ile yapılabilir. Güvenlik taraması sonucunda şifreler tahmin edilirse veya kırılırsa kullanıcıya şifresini değiştirmesi talep edilecektir Uzaktan EriĢim: Hastaneye uzaktan erişim güvenlik duvarı tarafından kapatılmıştır Hastaneye sadece güvenlik duvarına tanımlı IP (HBYS Firması) belirlenmiş port ile ulaşabilir Güvenlik duvarının şifresi sadece sorumlu kişiler tarafından bilinmekte ve sabit aralıklarla düzenli olarak değiştirilmektedir HBYS firması kendisine tanımlanmış kullanıcı ile server a ulaşabilmekte sadece yetkisi dahilindeki işlemleri yapabilmektedir Kablosuz EriĢim: İdari Sorumlu : İ.Murat TAYLAN İdr.ve Mali Hiz.Mdr.Yrd Kablosuz bağlantıyı tanımlı kişiler haricinde kimse kullanamamaktadır Genel Kullanılım Politikası Laptop bilgisayarlar güvenlik açıklarına karşı daha dikkatle korunmahdir. işletim sistemi şifreleri aktif hale getirilmelidir Laptop bilgisayarın çalınması/kaybolması durumunda, durum fark edildiğinde en kısa zamanda Bilgi işlem birimine haber verilmelidir Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. Bu bilgisayarlardan kaynaklanabilecek kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan (örnek,elektronik bankacılık vs.) sistemin sahibi sorumludur Kurumun bilgisayarları kullanarak taciz veya yasadışı olaylara karışılmamalıdır Ağ güvenliğini (örnek, bir kişinin yetkili olmadığı halde sunuculara erişmek istemesi) veya ağ haberleşmesini ortadan kaldıracak eylemlere girişmemelidir Kurum bilgilerini kurum dışından üçüncü şahıslara iletilmemelidir Cihaz, yazılım ve verinin izinsiz olarak kurum dışına çıkarılmamalıdır Kurumun kullanmakta olduğu yazılımlar hariç kaynağı belirsiz olan programlan (Dergi CD'leri veya internetten indirilen programlar vs) kurmak ve kullanmak yasaktır Yetkisi olmayan personelin, Kurumdaki gizli ve hassas bilgileri görmesi veya elde etmesi yasaktır.kurumsal veya kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyetine özel önem gösterilmelidir. Bu veriler, Bekalığımızın bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla elektronik veya kağıt ortamında üçüncü kişi ve kurumlara verilemez Personel, kendilerine tahsis edilen ve kurum çalışmalarında kullanılan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarındaki kurumsal bilgilerin düzenli olarak farklı ortamlara ( cd, dvd, usb, external harddisk vs..) yedeklenmesinden sorumludur Bilgi işlem birimi tarafından atanan yetkili kişiler kullanıcıya haber vermeden yerinde veya uzaktan çalışanın bilgisayarına erişip güvenlik, bakim ve onarım işlemleri yapabilir. Bu durumda uzaktan bakim ve destek hizmeti veren yetkili personel kişisel bilgisayardaki kişisel veya kurumsal bilgileri görüntüleyemez, kopyalayamaz ve değiştiremez Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programları çalıştırılmamalı/ kopyalanmamalıdır Bilgisayarlar üzerinden resmi belgeler, programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya alışverişinde bulunulmamalıdır Birimlerde sorumlu bilgi işlem personeli ve ilgili teknik personel bilgisi dışında bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarlan, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri v.b. üzerinde mevcut yapılan düzenlemelerin hiçbir surette değiştirilmemelidir Bilgisayarlara herhangi bir şekilde lisanssız program yüklenmemelidir Gerekmedikçe bilgisayar kaynakları paylaşıma açılmamalıdır, kaynakların paylaşıma açılması halinde de mutlaka şifre kullanma kurallarına göre hareket edilmelidir.

6 Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:6/ Hizmetin yürütülmesi sırasında hastadan elde edilmiş bilgilerin yanında hastaya ait muayene bulguları ve laboratuar sonuçları kişiye ait özel bilgilerdir Hastaya ait özel bilgiler yetkilendirilmiş kişiler haricinde mevzuat gereği (Bütçe Uygulama Talimatı) bağlı bulunduğu Sosyal güvenlik kurumuna fatura ekinde epikriz bilgileri gönderilir, Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından resmi yazıyla istenen kişiye ait bilgiler resmi yazı ile verilir. Bunun dışında diğer 3. şahıslara bu bilgiler verilmez Uzaktan hastane kayıtlarına yetkisiz kişilerin erişimini engellemek amacıyla güvenlik duvarı kurulmuştur Mevcut bilgilerin amaç dışı silinmesinin engellenmesi amacıyla sistemdeki silinmeler, değişiklikler ve kim tarafından yapıldığı kayıt edilir Hastaya ait laboratuar sonuçları (HIV gibi hastanenin belirleyeceği tetkikler hariç) hastane web sitesinden kişiye ait TC. Kimlik numarası ve barkot numarası girilerek erişimi sağlanır Hastanenin bilgi işlem otomasyon bilgileri yedek olarak günde 3 kez servere kayıt edilir. Günde bir kez de alınan yedek server harici bir hard diske kayıt edilerek ayrı bir mekanda depolanır Hekimler ise veri tabanında kendi sorumluluklarında olan hastaların kayıtlarına erişebilir, diğer hasta kayıtlarına erişebilmeleri ancak idarenin ya da o hastanın sorumlu hekiminin onayı ile olur. 7.Ġlgili Dokümanlar: 7.1. Sunucu Odası Sıcaklık ve Nem Takip Formu 7.2. Bilgisayar Donanım ve Yazılımların Envanteri Formu 7.3. Hastane Yönetim Bilgi Sistemi Arıza Bildirim Formu 7.4. Bilgi İşlem Arıza Bildirim Formu

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: BİL.YD.01 Yayın Tarihi:18.06.2012 Revizyon Tarihi: 09.01.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 Hastanemiz teşhis tedavi hizmetlerinde; yasal mevzuat şartların karşılanmasından, hizmet sunumunda

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI KONYA SANAYİ ODASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 1.Tanım, Bilgi güvenliği; odadaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi: 02.09.2014 ISO REFERANSLARI ISO27001 Ref. Madde No 5.2 Politika Rev. No Tarih Hazırlayan DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Değişiklik Nedeni /Sayfa No 0

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

BİLENSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR İNTERNET

BİLENSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR İNTERNET Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesi Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta adresinde mukim BİLENSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR İNTERNET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ (Kısaca BilenSoft olarak anılacaktır) ile diğer.... adresinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

BİLENSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR İNTERNET

BİLENSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR İNTERNET Toplu Email Gönderimi Kullanım Sözleşmesi Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta Şapka Devrimi Cad. Bilgi Sevgi Hoşgörü Sitesi 15/1 Eryaman Ankara adresinde mukim BİLENSOFT YAZILIM (Kısaca BilenSoft olarak anılacaktır)

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı