TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA

2 ii Galip BERK tarafından TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR adlı bu tezin Mezuniyet Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. (Ünvanı, Adı ve Soyadı).. Tez Danışmanı,.. Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile... Anabilim Dalında Mezuniyet tezi olarak kabul edilmiştir. (Ünvanı, Adı ve Soyadı) (Anabilim Dalı, Üniversite Adı) (Ünvanı, Adı ve Soyadı) (Anabilim Dalı, Üniversite Adı).. Tarih:.../. /

3 iii TEZ BİLDİRİMİ Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. Galip BERK

4 iv TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (Lisans Tezi) Galip BERK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ Mayıs, 2008 ÖZET Dünya da hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bununla beraber bilginin doğasında değişme meydana gelmekte, bilgiler eskimekte, meslekler dönüşüme, değişime uğramaktadır. Bu süreç İş ve Teknik Eğitimi dersini de etkilemiş ve nihayet içeriği ve ismi değiştirilerek Teknoloji ve Tasarım Dersi adını almıştır. Bu noktada İş ve Teknik Eğitimi Dersi ve Teknoloji ve Tasarım Dersi arasında bir bağ kurulmasını eleştirenler olsa da gelinen noktada Teknoloji ve Tasarım Dersine öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarının, İş ve Teknik Eğitimi dersine öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarının mezunlarından ve diğer denklik sağladığı kabul edilen yüksek öğretim programlarının mezunlarından karşılanması anlam karmaşasına sebep olmaktadır. Bu durum, sorumlu kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ile düzeltilmeye çalışılmaktadır. İnsan, mantıklı düşünme, problem çözme, yeniden yapma, doğadaki enerji ve materyalleri kullanarak yeniden şekillendirme ve yeniden düzenleme gücüne sahip bulunmaktadır. Teknoloji eğitimin amacı, kişilerin mevcut yaşamdan daha iyi bir yaşama geçebilmeleri için gerekli görüş, düşünce ve becerileri geliştirmektir. Bu durum yeni gelişmeleri öğrenip etkili bir biçimde uygulayabilen meslek mensupları yetiştirmeyi de zorunlu hale getirmektedir.

5 v PROBLEMS IN TECHNOLOGY AND DESİGN EDUCATION (Graduation Thesis) Galip BERK GAZI UNIVERSITY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY EDUCATION May, 2008 ABSTRACT There is an increasingly change process all around the world. Nonetheless, nature of data changes, gets old and many kinds of employements change also. This process affects Job Trainig, lately its name has changed and turned into Technology and Design Lesson. At this point, some people criticize making a relationship between Job Training and Technology and Design Lesson. However, Job Training teachers and other teachers having attended in service training are employed as Technology and Design teachers. For this reason, we can say that Job training lesson is still on practice. Official institutions are trying to solve this problem. Human being has the ability of logical thinking, solving problem, recycling. The aim of technology education is to improve necessary abilities and ideas in order that people can live beter than current conditions. This situation makes business members who learn new developments and carry out them effectively necessary.

6 vi TEŞEKKÜR Tez çalışmamda bana yardımcı olan tüm öğretmenlere, arkadaşım Mahmut Turan EKTİREN e kardeşim Abdullah BERK e ve bana zaman ayırarak tezime katkıda bulundukları için ayrıca tez danışmanım Dr. Bahman Alp RENÇBER e tüm yardımları ve anlayışı için teşekkür ediyorum.

7 vii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iv ABSTRACT... v TEŞEKKÜR... vi İÇİNDEKİLER...vii ÇİZELGELERİN LİSTESİ....ix ŞEKİLLERİN LİSTESİ.....xi 1. GİRİŞ KURAMSAL TEMELLER Teknoloji Eğitiminin Amaçları Teknoloji Eğitiminde Kapsamı Öğretim, İlke, Yöntem ve Teknikleri Teknoloji Eğitimi İçinde Öğretmenin Rolü MATERYAL VE METOD Araştırma Modeli Araştırmada Çalışılan Gurup Verilerin Toplanması İlgili Araştırmalar Yöntem DENEYSEL BULGULAR (PAY GRAFİKLERİ) DENEYSEL BULGULARI TARTIŞMA (BETİMSEL İSTATİSTİK) ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÖNERİLER...39

8 viii 6.1. Sonuçlar Öneriler...41 KAYNAKLAR...44 EKLER...45 EK-1 Öğretmen Anket Formu...46 ÖZGEÇMİŞ...48

9 ix ÇİZELGELERİN LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge 5.1. Öğretmenlerin mezun oldukları alanlara göre, Teknoloji ve Tasarım dersi hizmet içi faaliyetlere katılmış olma durumunun incelenmesi..22 Çizelge 5.2. Hizmet içi faaliyetlere katılma durumunun, öğretmenin görev yaptığı yıllarla olan ilişkisi Çizelge 5.3. Araştırmada Öğretmenlerin, mezun oldukları bölümler ile öğrencileri bilimsel ve teknolojik yaşama hazırlama konusunda kendilerini yeterli hissetmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Çizelge 5.4. Öğretmenlerin, hizmet içi faaliyetlere katılmaları ile öğrencileri bilimsel ve teknolojik yaşama hazırlama konusunda kendilerini yeterli hissetmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Çizelge 5.5. Öğretmenlerin, mezun oldukları bölümler ile öğrencilerin ilgi, yetenek ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına ne derecede yardımcı oldukları sorunsuna verdikleri cevapların incelenmesi Çizelge 5.6. Öğretmenlerin hizmet içi faaliyetlere katılmaları ile öğrencilerin ilgi, yetenek ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına ne derecede yardımcı oldukları sorunsuna verdikleri cevapların incelenmesi Çizelge 5.7. Öğretmenlerin, öğrencilere teknolojik gelişmelere karşı ilgi uyandırma konusunda ne kadar katkınız var sorusuna verdikleri cevapların bölümlere göre karşılaştırılması Çizelge 5.8. Öğretmenlerin, öğrencilere teknolojik gelişmelere karşı ilgi uyandırma konusunda ne kadar katkınız var sorusuna verdikleri cevapların hizmet içi eğitim alma durumlarına göre karşılaştırılması Çizelge 5.9. Öğretmenlerin, Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda çalışmanın değerini ve önemini anlamasını sağlama konusunda öğrencilere katkınız ne kadar sorusuna verdikleri cevapların bölümlere göre karşılaştırılması Çizelge Öğretmenlerin, Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda çalışmanın değerini ve önemini anlamasını sağlama konusunda öğrencilere katkınız ne kadar sorusuna verdikleri cevapların hizmet içi eğitim alma durumlarına göre incelenmesi... 29

10 x Çizelge Öğretmenlerin Öğrencilerin düşüncelerini teknolojinin kullanıldığı çizgi ve simgeler ile ifade edebilme davranışı kazandırmalarına katkı sağlama yeterliliği sorusuna verdikleri yeterlilik cevaplarının bölümlere göre karşılaştırılması Çizelge Öğretmenlerin Öğrencilerin düşüncelerini teknolojinin kullanıldığı çizgi ve simgeler ile ifade edebilme davranışı kazandırmalarına katkı sağlama yeterliliği sorusuna verdikleri yeterlilik cevaplarının hizmet içi eğitim alma durumlarına göre karşılaştırılması Çizelge Öğretmenlerin, Öğrencilerin kişisel ve toplumsal problemlerin çözümünde bilimsel ilkeleri uygulayabilmelerine yardımcı olma durumuna ne derecede katkı sağlıyorsunuz sorusuna verdikleri yeterlilik cevaplarının bölümlere göre karşılaştırılması Çizelge Öğretmenlerin, Öğrencilerin kişisel ve toplumsal problemlerin çözümünde bilimsel ilkeleri uygulayabilmelerine yardımcı olma durumuna ne derecede katkı sağlıyorsunuz sorusuna verdikleri yeterlilik cevaplarının hizmet içi faaliyetlere katılımlarına göre karşılaştırılması Çizelge Teknoloji ve Tasarım Atölyesine sahip öğretmenlerin, bu atölyelerdeki materyal yeterliliğine ilişkin verdiği cevapların incelenmesi Çizelge Teknoloji ve Tasarım Atölyesine sahip öğretmenlerin, bu atölyelerdeki öğrenci sayısının müfredatta belirtilen sayıda olduğuna ilişkin görüşleri Çizelge Ailelerin derse karşı tutumları derse katılımı etkiliyor düşüncesinde olan öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi... 34

11 xi ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil Sayfa Şekil 4.1. Öğretmenlerin cinsiyetlere göre dağılımları...12 Şekil 4.2. Öğretmenlerin mezun oldukları eğitim kurumları...12 Şekil 4.3. Öğretmenlerin mezun oldukları bölümler...13 Şekil 4.4. Öğretmenlerin kıdemleri...13 Şekil 4.5. Öğretmenlerin hizmet içi faaliyetlere katılım durumları...14 Şekil 4.6. Öğretmenlerin, öğrencilerini bilimsel ve teknolojik yaşama hazırlamalarında kendilerini ne kadar yeterli hissettikleri...14 Şekil 4.7. Öğretmenlerin Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına ne derecede yardımcı olduklarına ilişkin hissettikleri Şekil 4.8. Öğretmenlerin teknolojik gelişmelere karşı öğrencilerinde ilgi uyandırma konusunda ne kadar katkıları olduğu konusunda hissettikleri Şekil 4.9. Öğretmenlerin, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda çalışmanın değerini ve önemini anlamasını sağlamasında öğrencilere katkılarının ne derece olduğuna ilişkin hissettikleri Şekil Öğretmenlerin öğrencilerin düşüncelerini teknolojinin kullanıldığı çizgiler ile ifade edebilme becerisi kazanmasına ne kadar yardımcı olduğuna ilişkin hissettikleri Şekil Öğretmenlerin öğrencilerin kişisel ve toplumsal problemlerin çözümünde bilimsel ilkeleri uygulayabilmelerine yardımcı olma durumuna ne derecede katkı sağladıklarına ilişkin görüşleri Şekil Öğretmenlerden Teknoloji ve Tasarım atölyesine sahip olduğunu söyleyenler Şekil Öğretmenlerin Teknoloji ve Tasarım atölyelerinin müfredata uygun olduğuna ilişkin görüşleri Şekil Öğretmenlerin Teknoloji ve Tasarım atölyelerindeki materyallerin öğretim için yeterli olduklarına ilişkin görüşleri...18

12 xii Şekil Öğretmenlerin, öğrencilerinin derse hazır bulunuşluluk düzeylerinin yeterli olduğunu düşünenlerin görüşleri...19 Şekil Öğretmenlerin, öğrencilerinin ekonomik düzeylerinin dersi uygulama aşamasında önemli olduğuna ilişkin görüşleri...19 Şekil Öğretmenlerin, Teknoloji ve Tasarım dersi için mevcut kaynakların yeterli olduğuna ilişkin görüşleri Şekil Öğretmenlerin, öğrencilerinin derse karşı geliştirdiği tutumlarının derse katılımı etkilediğine ilişkin görüşleri...20 Şekil Öğretmenlerin, öğrenci velilerinin derse karşı tutumlarının dersi katılımı etkilediğine ilişkin görüşleri Şekil Öğretmenlerin, atölyedeki öğrenci sayılarının müfredata uygun olarak, 25 in altında olduğuna ilişkin görüşleri...21

13 1 1.GİRİŞ İlköğretim okullarında Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar adlı bu araştırmada üç ayaklı bir yorum yapılmaya çalışılmıştır. Bir eğitim dersinde karşılaşılan sorunlar, tartışmasız birçok alanı içermektedir ancak bu araştırma; ders öğretmeninin kendinde derse karşı hissettiği yeterlilik düzeyi, öğrenci ve velilerinin derse karşı tutumları ve okul fiziki yapısının derse etkisi bağlamında üç ayaklı bir yapı üzerinde sorgulanmaktadır. Araştırmanın bu bölümünde mevcut durum açıklanmakta, araştırmanın amaçları, önemi ve sınırlılıklarına yer verilmektedir. 20. yüzyıl teknolojik ve bilimsel alanlarda hızlı bir değişimin görüldüğü bir çağdır. Bu değişim kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda kendini hissettirmektedir. Bireyi ve toplumu kültürel, ekonomik ve sosyal olarak etkileyen teknoloji genel eğitimin tamamlayıcı bir ayağı haline gelmiştir. Bu durum eğitim sistemlerinin içeriklerinin yenilenmesine ve gençleri mevcut durumun ilerisine götürmek için gerekli donanımlara sahip olmasını gerektirmektedir. Teknoloji, çağımızdaki uygarlığın teknik ve beceri yönleri ile bireyin ve toplumun çağdaş dünyadaki yerini belirleme aracıdır. Bu anlamda ekonomik sosyal ve kültürel yaşamın bir parçası haline gelmiştir.[doğan,1983]. Teknoloji; bireyin uygulamadaki sorunları çözmek ve ihtiyaçların karşılamak için bilimsel ilkeler, çevrede var olan materyal ve insan gücü kaynaklarından yararlanarak sorun çözme etkinliğidir. [Doğan,1991]. Bu etkinlikte teknoloji; insanın yaratıcı gücü var olan insan gücü, bilimsel ve teknolojik yöntem ve kavramlar ile bilgi kaynaklarından yaralanmayı bir süreç haline getirmiştir. [Doğan,1989]. Gelişen ve yenilenen ortamda sadece bilgi edinme yeterli olmamaktadır. Edinilen bilgiye ek olarak beceri ve tutuma ilişkin yeterliliklerde görülmelidir. Tüm bunların

14 2 bir araya getirilmesi ve çağdaş teknolojik kavramları içine alacak biçimde uygulamaya dönüştürülmesi gerekmektedir ki bu da öğretmen, öğrenci ve veli ile okul arasındaki yeterlilik ve uyumdan önemli düzeyde etkilenmektedir. İlköğretim sisteminde, öğretmen ve okul boyutundaki sayısal yönlü gereksinimler öğretmenlerin kalite ve biçimlenme konusunu ve okulların fiziki durumlarını da tartışılmaya devam etmektedir. Her türden eğitim uygulamalarının başarısı öğretmenlerin nitelik ve kaliteleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu güne kadar pek çok kaynaktan öğretmen yetiştirildiği göz önüne alınırsa bu konunun önemi daha belirgin ortaya çıkar. İlköğretim okullarında Teknoloji ve Tasarım Dersi öğrencilere küçümsenemez eğitsel katkılar getirmektedir. Bu eğitsel katkıların ve becerilerin kazandırılmasında ise öğretmenlerin önemli katkıları bulunmaktadır. Teknoloji ve Tasarım Dersi diğer disiplinlerde alınan bilgilerin uygulamalı olarak yaşama aktarılmasını hedeflemektedir. Bu bilgi, beceri ve tutumların tam olarak öğrencilere kazandırılabilmesi, pek çok etkenle birlikte Teknoloji ve Tasarım derslerine bu amaçla yetiştirilen, bilgili ve yetenekli öğretmenlere de bağlı bulunmaktadır. Bu amaç için yetiştirilen öğretmenler aynı zamanda alanın verimini ve etkisini artırmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının hedeflerini de olumlu yönde etkilemektedirler. [Mutlu,2005]. Ortaya konulan bu araştırma ile yeni bir ders olduğu ve henüz İş ve Teknik alanından gelen öğretmenlerle sürdürüldüğü varsayılan Teknoloji ve Tasarım dersini, öğretmenler nasıl algılamakta, kendilerini ne kadar derse hâkim hissetmekte, öğrenci, veli ve okul fiziki koşulları itibariyle hangi sorunlar yaşanmakta? bu sorunlara dikkat çekilecek ve nedenleri araştırılacak. Bu nedenle araştırma kapsamında İlköğretim okullarında görev yapan Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okullarında yer alan Teknoloji ve Tasarım dersinde mezun oldukları bölümlere göre öğretmenlerin görüşlerini ortaya

15 3 koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır. Öğrencileri bilimsel ve teknolojik yaşama hazırlamada kendinizi ne kadar yeterli hissediyorsunuz? Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin ilgi yetenek ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına ne kadar yardımcı oluyorsunuz? Öğrencilere teknolojik gelişmelere karşı ilgi uyandırma konusunda ne kadar katkınız var? Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda çalışmanın değerini ve önemini anlamasını sağlama konusunda öğrencilere katkınız ne kadar? Öğrencilerin düşüncelerini teknolojinin kullanıldığı çizgi ve simgeler ile ifade edebilme davranışı kazandırma ne derecede yardımcı oluyorsunuz? Öğrencilerin kişisel ve toplumsal problemlerin çözümünde bilimsel ilkeleri uygulayabilmelerine yardımcı olma durumuna ne derecede katkı sağlıyorsunuz? Araştırma aşağıdaki yönlerden önem taşımaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersi uygulamalarında görevli öğretmenlerin bu dersi algılama biçimleri kısmen de olsa ortaya koyularak öğretmenlere bu konuda dönütler sağlanabilecektir. Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri yetiştiren üniversitelerin farklı bölümlerinden öğretmen görüşleri bir bütün olarak değerlendirilecek. Bu belirlemeler ile bazı karşılaştırmaların yapılmasına katkılar sağlayacaktır. Teknoloji ve Tasarım Dersi için verilen hizmet içi eğitimin kalitesinin öğretmen tutumlarında meydana getirdiği değişim gözlemlenebilecektir.

16 4 Teknoloji ve Tasarım dersine ilişkin öğrenci veli tutumları gözlemlenebilecektir. Yapılan araştırmanın aşağıdaki yönleri ile sınırlılıkları bulunmaktadır: Konu olarak Teknoloji ve Tasarım Dersi ile Süre olarak 11/02/ /06/2008 tarihleri ile Veri kaynakları yönüyle Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı anket formuyla elde edilen verilerle sınırlı tutulmuştur.

17 5 2. KURAMSAL TEMELLER İlköğretimde teknoloji eğitimi temel üretim süreçlerinin ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Özellikle bir meslek veya teknik eğitim değil, örgün eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kazandırdığı bilgilerle öğrencileri bir üst öğrenime veya iş hayatına hazırlar. Teknoloji eğitimi ile öğrencinin birçok teknik alanı tanımasına ve genel bir teknolojik kültür oluşturmasına yardımcı olunmaktadır. Böylece bu eğitimden geçen bireyler; karşılaştıkları birçok problemi çözme, yeniden yapma, doğadaki enerji kaynaklarını kullanarak çevresini şekillendirme ve yeniden düzenleme gücüne sahip olmaktadırlar [Keskin ve ark., 2002]. İnsanlığın yaşamını eğitim yoluyla geliştirdiği kabul edilen evrensel bir gerçekliktir. Eğitim insanın bireysel, çevresel ve sosyal yönlerden başarıya ulaşmasında; barış, özgürlük, sosyal adalet ve evrensel bütünlük ideallerine erişmesinde temel araçtır. Ayrıca eğitim; toplumsal ve ekonomik kalkınmanın da itici bir gücü olarak tüm sektörleri etkilemektedir. Eğitim, insanın bireysel hedeflerine, yaşamsal sorumluluğuna, tüm yetenek ve yaratıcılık potansiyellerinin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle eğitimde bireysel, ulusal ve küresel boyutlarda sürekli bir gelişim ve değişim sağlamak gereklidir. [Alkan, 2001]. Bugün Teknoloji ve Tasarım dersi olarak işlenen Teknoloji Eğitimi başlangıçta İş eğitimi adıyla eğitim sistemimize girmiştir. Türk eğitim tarihinde iş kavramının eğitim sistemi içine girmesinde büyük katkıları olan eğitimcilerden biri Baltacıoğlu dur.[ülken,1983]. Baltacıoğlu nun iş kavramında geliştirdiği düşünceler bugün itibariyle Teknoloji eğitimiyle de paralellik göstermektedir. Baltacıoğlu İş Eğitimi programının içeriğine ilişkin olarak programa alınacak içerik, çocuğun, toplum hayatında karşılaşabileceği tüm meslekler için ana temel olan bilgi ve becerileri kapsamalıdır görüşünü savunmaktadır. [Doğan,1983].

18 6 Teknoloji Eğitimi; genel eğitimin bir boyutu ve tamamlayıcısı olarak teknolojiye ilişkin ortak değerler kazandıran; çalışma hayatının özelliklerini üretim süreçlerini, araç ve gereç donanımını genel olarak tanıtan bir bilgi koludur. [Karaağaçlı,2001]. Teknoloji Eğitimi belirli bir mesleğe ilişkin olmayan bir öğretim alanıdır. Bu alan tüm eğitim sisteminin bir parçası olup, mesleki ve teknik eğitimin genel eğitim basamağını oluşturmaktadır. Teknoloji Eğitimi, bireyin endüstri ve teknolojiyi tanımasına ve yorumlamasına fırsat verecek bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bireyin kendi yeteneklerini tanıyarak gelecekte seçeceği mesleği belirlemesi yönünden olumlu deneyimler edinmesine katkıda bulunmaktadır. Teknoloji Eğitimi, öğrencilerin teknolojiyi daha iyi anlamalarına ve bilinçli kullanmalarına küçümsenemez katkı sağlamaktadır. Teknoloji Eğitiminin öğretme, öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilere sunduğu eğitsellik katkılarından belirgin olanları şöyle sıralanabilir. [Karaağaçlı,2001]: Bireylere teknoloji ve teknolojinin etkinliklerini anlama, tanıma ve kullanma yeterliliği kazandırma. Teknoloji Eğitiminde öğrenmelerin salt bilgiye dayalı olmaması, dolayısıyla öğretim süreçleri gözlem yapma, tasarlama, sayısal sonuçlar çıkarma ve grafik hazırlama gibi etkinlikleri gerçekleştirme. Eğitsel etkinliklerin sınıf ortamı dışında da yürütülmesi öngörüsüyle okul-iş hayatı ve okul-çevre bütünlüğünü sağlama. Küçük mesleki uygulamalar ile öğrencileri iş ve ürün ortaya koyabilme mutluluğuna eriştirebilme. Bu eğitsel katkılarının yanı sıra Teknoloji Eğitimi mesleki ve teknik eğitimin toplam kalite standardının yükseltilmesinde etkin bir yere sahiptir. Çünkü öğrencilerin gerek bilinçli meslek seçimi, gerekse mesleki ve teknik eğitim süreçlerindeki başarıları ön hazırlık niteliğindeki Teknoloji Eğitimi ile çok yakından ilgilidir.

19 7 Teknoloji Eğitiminin bu katkıları sağlayabilmesi için şu ilkeler dikkate alınmalıdır. Program bütün öğrenciler açık tutulur. Program amaçları mesleki değil, meslek eğitimi öncesi becerileri içerir. Programın içeriği çağdaş teknoloji dikkate alınarak geliştirilir, içeriğin seçilmesinde ve düzenlenmesinde öğrencilerin ilgileri dikkate alınır. Program genel değil mümkün olduğu kadar geniş ve kapsamlıdır. Genel anlamda kuram ve uygulamayı birleştiren Teknoloji Eğitimi, öğrencilere teknolojinin ve iş hayatının özelliklerini tanıtmayı amaçlar. Bu görüşler ışığında, Teknoloji ve Tasarım dersinin amaçlarına bakıldığında farklı oldukları savunulan iki programın güttüğü amaç bağlamında hiçte farklı olmadıklarını göstermektedir Teknoloji Eğitimin Amaçları Teknoloji eğitiminde öngörülen amaçlar şunlardır Teknoloji kültürünü geliştirebilme Teknolojik ürün ve hizmetleri seçme satın alma ve kullanma yeteneğini kazandırmak Teknolojinin insan yaşamındaki önemini kavrayabilme Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler getirebilme Kendi ilgi ve yetenekleri tanıyabilme Yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme İş yapmanın hazzını ve gururunu duyabilme İşi isteyerek ve zevkle yapabilme İşlerini arkadaşları ile işbirliği içinde yapabilme Öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilme Teknoloji Eğitimi dersi ile ilgili araç ve gereçleri yerinde kullanabilme Malzeme ve zamanı ekonomik olarak kullanabilme Eldeki çeşitli kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilme İş yaşamını ve meslekleri tanıyabilme

20 8 Çeşitli iş ve mesleklerin önemini kavrayabilme 2.2. Teknoloji Eğitimin Kapsamı Teknolojik yenilikler, mesleklerin çeşitliliği, üretim ve iletişim sistemindeki değişiklikler, Teknoloji Eğitiminin ilgi alanını da genişletmekte; dar bir kapsam bu eğitimin amaçları örtüşmemektedir. İlgili literatür Teknoloji Eğitiminde; iletişim, enerji, üretim, endüstriyel tasarım, yönetim, işletme, grafik, ulaştırma, seramik, fiziksel tesisler, halkla ilişkiler, finansman ve bilgisayar gibi boyutların kapsama alındığını; bunlara yukarda değinilen etmenlerden dolayı yenilerinde eklenebileceğini ortaya koymuştur.[karaağaçlı, 2001] Öğretim, İlke, Yöntem ve Teknikleri Teknoloji Eğitimi için belirlenen amaçlara ulaşmak için birtakım ilke, yöntem ve tekniklerin uygulanması gerekir. Ancak Teknoloji Eğitiminde hangi ilke, yöntem, teknik belirlenirse belirlensin aşağıda belirtilen konu başlıklarından uzaklaşmamak gerekir. Uygulanacak yöntem öğrencinin düşüncelerinde ve tasarımında okul dışına çıkabilmesine olanak vermelidir. Her öğrenci kullanmayı düşündü materyal ile temas etmeli, gözlem ve ölçümlerini yapabilmelidir. Öğrenci görüşlerini yanlıca sözel değil grafik olarak ta ifade etme becerisini kazanmalıdır. Teknoloji Eğitimi sadece zihinsel değildir, bu eğitimle birlikte rehberlik, ilgi ve yetenekleri bulma ve geliştirme de çok önemlidir. Teknoloji Eğitiminde amaçlar merkezden belirlenmeli ancak uygulamada yerel yeterlilikler dikkate alınmalıdır. Teknoloji Eğitiminde öğrenciler kendi yaşamlarını etkileyen teknolojik güzlerden haberdar edilmelidirler. Bu noktada ders öğretmeninin gerekli donanımlarla öğrenci karşısına çıkmalıdır. Teknoloji eğitiminde uygulanacak yöntemin araştırma ve

21 9 problem çözmeye dayalı olması gerekir. Ancak bu yolla öğrenci teknolojinin niteliklerini ve yaptığı etkileri anlayabilir. [Doğan,1983]. Teknoloji Eğitiminin ilkeleri; deneysellik, gözlem yapma, problem çözme yöntemleridir. [Doğan,1983]. Deneysel yaklaşım; gözlem yapma, yorumlama, sonuçları görselleştirme gibi aşamaları içermektedir. Öğrencilerin seçecekleri çalışmalar diğer derslerde edindikleri bilgileri kullanmakta paralellik göstermelidir. Problem çözme yöntemi; öğrencilere problem seçme, düşüncelerini örgütleme, planlama, gereçler ve süreçlerle ilgili deney yapma olanağı verdiği için, öğrencilerin bireysel buluş gücünü geliştirmelidir. Gözlem yöntemi; bir sistemin işleyişini ve işlevini açıklamayı amaçlar. Bütün ve parçaları ayrı ayrı incelenmeli ve her ayrıntı için neden bulunmalıdır.[doğan,1983] Teknoloji Eğitimi İçinde Öğretmenin Rolü Teknoloji Eğitimin kazanacağı kalite ve verimlilik doğruca bu dala öğretmen olanların yetişme düzeylerine bağlıdır. Bu nedenle Teknoloji Eğitimini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar öncelikle bu dalın öğretmenini yetiştirmeyi amaçlamalıdır. İlköğretim kurumlarında görev alacak Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinde aşağıdaki özellikler bulunmalı ve öğretmen yetiştiren kurumlar bu özellikleri kazandıracak nitelikte olmalıdır.[doğan,1983]. Teknolojinin dayandığı bilimsel ilkeleri kavramak. Çağdaş yaşamda teknolojinin, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel değerini bilmek. Teknoloji Eğitimi alanına giren konularda araştırma geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmış olmak. Laboratuar ve atölye ortamında, teknoloji eğitimi alanına giren konuları öğretebilecek mesleki yeterlilik kazanmış olmak.

22 10 Çağdaş teknolojinin insan yaşamındaki etkisini ve teknolojinin gelişmelerini takip etmek Teknoloji Eğitimine öğretmen yetiştirmede var olan durum Teknoloji Eğitiminde ihtiyaç duyulan öğretmenleri yetiştirebilmek için çeşitli çözüm yolları denenmiştir. Bunlar; Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları Resim-İş öğretmenleri görevlendirme Diğer öğretmenlik programlarından hizmet içi kurslarla yetiştirme. Bu üç girişimin birincisi dışındakiler gerek kapsam ve amaçları gerekse yöntem yaklaşımları gereği tanımından da anlaşılacağı gibi Teknoloji Eğitimi ile doğrudan örtüşmemekte, kısa dönemli bir çözüm görünümü vermektedir. Teknoloji Eğitimi öğretmeni yetiştiren Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi kurumsal ve uygulamalı öğretim programları ile ilköğretim okullarına İşve Teknik Eğitim, Ev Ekonomisi ve Ticaret dersleri ile Bilgisayar Eğitimine ilişkin, derslerinin gerektirdi yeterlilikte öğretmen yetiştirmektedir.[karaağaçlı,2001]. Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümünde, üretim malzemeleri, enerji kaynakları, imalat teknolojileri, yapı bilgisi, güç kaynakları, ulaşım teknolojileri, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim gibi çağımız teknolojilerini anlamakta ve işlemekte kullanılan bilgi ve becerileri içeren eğitim, öğretim ve araştırmalar ürütülmektedir. Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi bölümünde, aile ile ilgili bilim dallarında temel disiplinlerin öğretimi yapılmakta, bilinçli bir tüketici olma, üretimi yönlendirme gibi boyutlarda eğitim öğretim ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir. [Karaağaçlı,2001].

23 11 İşletme Eğitimi Bölümü, üretim yöntemi ve pazarlama, muhasebe finansman, tarımsal işletmecilik ve kooperatifçilik, yönetim ve organizasyon, mali hukuk konularında öğretim ve araştırmalar yapmaktadır. [Karaağaçlı,2001]. Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar Teknoloji ve Tasarım dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar genel olarak eğitim ve basılı kaynak yetersizliğinden kaynaklandığına ilişkin bir görünüm sergilemekte. Dersin öğretiminde kaynaklanan diğer bir sorun ise selefi olduğu söylenen İş-Teknik Eğitiminin etkisinden kurtulamamasından gibi görünmektedir. Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi denildiğinde akla basit ev ve el işleri ile ilgili çözümler gelmesi pek çok yanılgılar yaratmakta ve ayrıca alanında çalışan öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi yetersizliklerinin de payı bulunmaktadır. Her ne kadar öğrenci merkezli bir eğitim modelini benimsemiş olsak ta program uygulayıcısı olan öğretmen, öğretimin niteliği üzerinde doğrudan etki sahibidir. Teknoloji Eğitimi alanında tek yüksek öğretim kurumu ve Teknoloji Eğitimine kaynak fakülte Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi dir. Bunun dışında doğrudan Teknoloji Eğitimine yönelik öğretmen yetiştirmeye yönelik başka bir kaynak bulunmamaktadır. Teknoloji Eğitiminde açığa çıkan öğretmen yetersizliğini kapatmak için izlenen yöntem ise diğer öğretmenlik branşlarından bu alana öğretmen transferleri şeklindedir. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler ile Teknoloji Eğitiminde gerekli olan teknik ve mesleki becerilerde eksikleri bulunan öğretmenlerin bu alanda başarılı olmaları beklenemez. Gerek öğretmen seçimi, gerek yazılı materyaller gerekse öğretmenlerin aldıkları eğitimin niteliği neden Teknoloji ve Tasarım dersinde sorunlar yaşandığını kolayca anlamamızı sağlıyor. Teknoloji ve Tasarım Dersinin gerektirdiği fiziki alanın, yetersizliği Akademik bilgilerin öğrenilmesinde derslik ne kadar önemli ise Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretim mekânı o denli önemlidir. Okul içindeki fiziki alanların

24 12 planlanmalarında Teknoloji ve Tasarım için gerekli derslikler düşünülmemiştir. Bazı okullarda okul bahçesine yapılan ek bir bina ile bu sorun çözülmeye çalışılmışsa da bu yöntem yok denecek kadar azdır. Genel uygulama ise okulun derslik olarak yapılmış bir eğitim mekânının öğretim mekânına dönüştürülmesi şeklindedir. Teknoloji ve Tasarım dersi öğretiminde sınıfın mevcut sınıflardan farklı bir donanımda olması gerektirmektedir ancak gerekli ödeneklerin ayrılmadığı için okula verilen sorumluluğun derslik ihtiyacı konusunda yönetsel bir geçerliliği yoktur. Meydana gelen durumda gerekli araç ve gereçler için sorumluluk öğrenci ve veliye bırakılmakta sonuç olarak maliyet ve ulaşım gibi sorunlar öğretim sürecinde işleyişi daraltıcı etkiler yaratmaktadır.

25 13 3. MATERYAL VE METOD Bu başlıkta araştırmada, araştırma modeli, araştırmada çalışılan gurup ve verilerin toplanması, daha önce bu konu hakkında yapılmış literatürler ve araştırmada kullanılan yönteme ilişkin başlıklar açıklanmaktadır Araştırma Modeli Bu araştırmada Teknoloji Eğitimi ile ilgili yazınsal ve kuramsal bilgiler toplanmasına ve Teknoloji Eğitimi dersine Öğretmen Yetiştiren Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi bölümlerinden ve diğer bölümlerden mezun öğretmenlerin, dersi programın gereklerine uygun olarak kendilerini yeterli görüp görmediklerine ilişkin bilgileri ve dersin işleyişine yönelik iç ve dış sorunların ayrıntılarıyla açıklanmasına çalışılmıştır Araştırmada Çalışılan Gurup Araştırmada Teknoloji ve Tasarım dersine TUBİTAK tarafından kaynak gösterilen alan adından üyelere açık olan internet forumu kullanılarak Türkiye nin değişik illerinde görev yapan 109 öğretmene ulaşılmıştır. Bunlardan ilk cevap veren 100 öğretmenin doldurduğu anket işleme alınmıştır Verilerin Toplanması Bu araştırmada Teknoloji Eğitimin amaçları, uygulama modeli, program içeriği, öğretim yöntemlerine ilişkin bilgiler literatür verilerine dayanmaktadır. Bu veriler problem durumunun desteklenmesinde kullanılmıştır. Ayrıca geliştirilen anket formlarının içeriğindeki maddeler için literatürden yararlanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular tez danışmanının görüş ve onayına sunulmuş, alınan eleştiri ve öneriler doğrultusunda anket formuna son şekli verilmiştir. Araştırmaya sonucunda ulaşılacak sonuçları elde etmekte kullanılan veriler; Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerine yönelik uygulanmış anket formu Türkiye nin

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ANKET'

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ANKET' Sonuçlar Anket 332559 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 52 Anketteki toplam kayıt: 52 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 37 PC1 için alan özeti PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı I ME 399 Güz 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN- EDEBİYAT, DİL VE-TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ GİRİŞ TANIMLAR A. GENEL ÖLÇÜTLER Ölçüt 1. ÖĞRENCILER

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) BİLGİ PAKETİ 05.01.2016 İletişim Bilgileri Bölüm Başkanı:

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı