TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI ANKARA-1998

2

3 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektöründe iç pazar ve gerekse dış pazarlarda karşılaşabilecek olumsuzluklardan olduğunca az etkilenebilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için bugüne kadar yapıla gelen üretim ve ihracat anlayışından farklı olarak özgün üretime, yüksek kaliteye ve hepsinden önemlisi bunları sağlayacak gelişmiş niteliklerle donatılmış eğitimli insangücüne ihtiyaç vardır. Mesleki ve teknik ortaöğretim düzeyinde her yıl pek çok mezun veriliyor olmasına rağmen, bunların aldıkları eğitime uygun olarak istihdam edilemiyor olduğu hakkında eleştiriler gündemdedir. Bu durumun en büyük nedeni ise, tekstil sektörünün beklediği insangücünün niteliği ile eğitim kurumlarında bireylere kazandırılmaya çalışılan niteliklerin birbirine uyum göstermemesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu çalışmada işveren, öğretmen, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu ve sektörde çalışan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan eğitim almamış çalışanların görüş ve önerilerine dayalı olarak, Türk tekstil sektörünün ara kademe eleman düzeyinde insangücünün nitelikleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektöre kazandırdığı insangücünün yeterliği ve sektörün beklentilerine cevap verme düzeyi belirlenerek elde edilen sonuçlara göre çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışmalar için, on iki ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tekstil ve konfeksiyon sektörüne insangücü yetiştiren bölümlerinden mezun olup, bu okulların 3308 sayılı yasa gereği öğrenci verdiği işletmelerde çalışanlar ve bu işletmelerin yöneticileri ile öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli tekstil ve hazır giyim alanı ile ilgili meslek dersi öğretmenlerine yönelik olmak üzere dört ayrı veri toplama aracı (Anket Formu) geliştirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olan METARGEM Başkanı Mehmet Süheyil ÇİYAN'a, Doç. Dr. Tuba VURAL, Doç. Dr. Mehmet AKALIN ile yardımlarını esirgemeyen diğer METARGEM personeline, ilgili okulların idarecilerine, öğretmenlerine, koordinatörlerine, işletme yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Mayıs 1998 Araştırma Grubu

4 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii TABLOLARIN LİSTESİ... xi EKLER ARAŞTIRMA ÖZETİ... 1 Araştırma Soruları, Bulgular ve Sonuçlar... 2 Öneriler GİRİŞ Problem Araştırmanın Amacı Terimlerin Tanımı Araştırmanın Sınırlılıkları Sayıltılar Önem Hollanda Eğitim Sistemi Almanya Eğitim Sistemi İngiltere Eğitim Sistemi Danimarka Eğitim Sistemi Yunanistan Eğitim Sistemi Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi Türk Milli Eğitim Sistemi ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Evren ve Örneklem Evren EVREN VE ÖRNEKLEM Örneklem Veri Kaynakları ve Verilerin İşlenmesi Kullanılan İstatistik Teknikleri ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanlara İlişkin Bulgular... 41

5 Sayfa Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümleri Mezunlarının İllere Göre Dağılımı Mezun Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Mezun Çalışanların Yaş Dağılımı Mezun Çalışanların Mezun Oldukları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına ve Yıllarına Göre Dağılımı Mezun Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olduğu Bölümler Kadın Çalışanların Çalıştığı Bölüm İle Mezun Olduğu Bölümün Karşılaştırılması Erkek Çalışanların Çalıştığı Bölüm ile Mezun Olduğu Bölümün Karşılaştırılması Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların İşletmedeki Mesleki Ünvanları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşletmede Çalıştığı Bölümler Mezun Çalışanların Mezun Olduğu Bölüm ile Yaptığı İşin Karşılaştırılması Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olduktan Sonra İş Bulma Süreleri Mezun Çalışanların Cinsiyetleri ile İş Bulmak İçin Beklenen Sürenin Karşılaştırılması Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İş Bulma Yöntemleri Mezun Çalışanların Eğitimleri ile İş Yerindeki Çalışma Durumları Arasındaki İlişki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Çalıştığı Bölüm ile İş Bulma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Mezun Çalışanların Çalışmaya Başladıktan Sonra Aldıkları Eğitim Mezun Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili Olarak Tercih Ettikleri Eğitim Düzeyi Mezun Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Aldıkları Bilgilerin İşe Başlarken İşletmedeki Bilgi Gerektiren İşler İçin Yeterlik Durumu Mezun Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Edindikleri Mesleki Becerilerin İşe Başlarken İşletmedeki Beceri Gerektiren İşler İçin Yeterlik Durumu Sayfa

6 Mezun Çalışanların Diğer Mezun Olmayan Çalışanlara Göre İşi Kavrama ve Uygulama Durumu Mezun Çalışanların Diğer Çalışanlara Göre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Bilinçli Olma Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Çalışma Ortamında Destek Eğitimi İhtiyacı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Durumları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İş Ortamına UyumSağlama Durumu Mezun Çalışanların Bulundukları Yerlerde Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Teknolojik Gelişmeleri İzleme Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Tekstil ve Konfeksiyon Programı Mezunlarının Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İş Bulabilme Durumları Tekstil ve Konfeksiyon Eğitimi Sırasında Bilgi ve Becerilerin Kazandırılabileceği Ortamlar İşletmelerin İşe Eleman Alırken 3308 Sayılı Kanun Gereği Beceri Öğretimi Görenleri Tercih Etme Durumları Okul Ortamındaki Teknolojik Donanımların Yeterlik Durumu İşletmelerde Beceri Öğretimi Gören Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Deneyim Kazanma Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyacı Olan Yeni Bölümler Açılması Mezun Çalışanların Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Nitelikli İnsangücü İhtiyacının Karşılanması ve Milli Eğitim Bakanlığı nın Sağladığı Tekstil ve Konfeksiyon Eğitimi ile İlgili Görüş ve Önerileri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanlara İlişkin Bulgular Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayanların Yaş Durumları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Mezun Olduğu Okul ve Yılı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Mezun Olduğu Bölümler Sayfa

7 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayanların Mesleki Ünvanları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayanların İşletmelerde Çalıştığı Bölümler Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İş Bulma Yöntemleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Çalışmaya Başladıktan Sonra Aldıkları Eğitim Programları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Mesleklerini Öğrenmek İçin Gereken Eğitim Düzeyi Konusundaki Görüşleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İşe Başlarken Mesleki Bilgilerinin Yeterlik Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İşe Başlarken Mesleki Becerilerinin Yeterlik Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İşi Kavrama ve Uygulama Durumları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularındaki Duyarlılık Durumları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Destek Eğitimine İhtiyaç Duyma Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezun Olmayan Çalışanların Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İş Ortamına Uyum Sağlama Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezun Olmayan Çalışanların Bulundukları Bölgelerde Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Teknolojik Gelişmeleri İzleme Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü Mezunu Olmayanların İstihdam Edilebilme Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Tekstil ve Konfeksiyon Eğitiminde Mesleki Bilgi ve Becerilerin Kazandırılma Durumu İşletmelerin İşe Eleman Alırken Kendi İşyerlerinde Beceri Öğretimi Görenleri Tercih Etme Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Nitelikli İnsangücü İhtiyacının Karşılanması İle İlgili Görüş ve Önerileri Sayfa

8 3.3. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Meslek Dersi Öğretmenlerine Ait Bulgular Meslek Dersi Öğretmenlerinin İllere Göre Dağılımı Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumları Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Bölümler Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumu İle Bölümlerinin Karşılaştırılması Meslek Dersi Öğretmenlerinin Kıdem Durumları Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Verdiği Bölümler Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Verdiği Bölümler İle YüksekÖğrenim Gördüğü Bölümlerin Karşılaştırılması Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Branşları Dışında Meslek Alanı Derslerine Girme Nedenleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Branşları Dışında Meslek Alanı İle İlgili Mesleki Bilgi ve Becerileri Kazanma Durumu Meslek Dersi Öğretmenlerinin Branşları İle İlgili Kazanmış Oldukları Mesleki Bilgi ve Becerilerin Verdikleri Eğitim İçin Yeterlik Durumu Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Bölüm İle Mesleki Bilgi ve Becerilerini Yeterli Görme Durumlarının Karşılaştırılması Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Meslek Dersi Öğretmenlerinin Günün Koşullarına Uygun Eğitim Vermede Yetersiz Kalmalarının Nedenlerine İlişkin Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Bölüm İle Mesleki Bilgi ve Becerilerini Yetersiz Bulma Nedenlerinin Karşılaştırılması İşletmelerde Beceri Öğretimi Gören Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Beceri Öğretimi Gördüğü İşletmede Sürekli Çalışan Eleman Olarak İstihdam Edilme Durumu Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Alanı İle İlgili Bilgi ve Becerilerin Etkin Olarak Kazandırılabileceği Ortamlar Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenimleri Sırasında Aldıkları Mesleki Bilgilerin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumundaki Öğretim Programlarını Karşılamadaki Yeterliği Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Mesleki Becerileri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretim Programlarını Uygulamadaki Yeterliği Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Bölümden Farklı Bölümde Staj Yapmasının Mesleki Becerilerine Etkisi Konusundaki Görüşleri Sayfa

9 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Çalıştıkları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bulunduğu Yerlerde Bölümleri İle İlgili Üretim Yapan İşletmelerin Bulunmayışının Teknolojik Gelişmeleri İzlemeye Etkisi Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Yaptırdıkları Atelye ve Laboratuar Donanımlarının Yeterliği Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlamak İçin Seminer, Kurs ve İşyerinde Uygulama Yapmaya İlişkin Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Öğretim Programlarının Sektörün Beklentilerine Uygunluğu Konusundaki Görüşleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Tekstil ve Konfeksiyon Alanı İle İlgili Programların Yöredeki Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyaçlarına Uygunluğu Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının Mesleki Bilgilerinin İşletmede Bilgi Gerektiren İşler İçin Yeterliği Konusundaki Görüşleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Mesleki Becerilerinin İşletmede Beceri Gerektiren İşler İçin Yeterliği Konusunda Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü Mezunlarının Sektörde İş Bulabilme Konusunda Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre İşi Kavrayıp Uygulama Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre İş Ortamına Uyum Sağlama Durumu Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların, Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konusundaki Görüşleri Meslek Dersi Öğretmenlerinin Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Dersi Programlarının Hazırlanmasında Okul-Sanayi İşbirliğinin Yeterliği Konusundaki Görüşleri İşletmelerin İşe Eleman Alırken 3308 Sayılı Kanun Gereği İşletmelerde Beceri Öğretimi Görenleri Öncelikle Tercih Etme Durumu Sayfa

10 Sayılı Yasa Gereği Meslek Lisesi Öğrencilerine Beceri Eğitimi Sağlayan İşletmelerin Üst Düzey Yöneticilerine Ait Bulgular İşletmelerin İllere Göre Dağılımı Yöneticilerin İşletme İçindeki Üstlendikleri Görevlere Göre Dağılımları Yöneticilerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımları İşletme Yöneticilerinin Mezun Olduğu Okul İle İşletmedeki Görevinin Karşılaştırılması İşletme Yöneticilerinin İşletmede Çalışma Süreleri İşletme Yöneticilerinin Mesleki Deneyimleri İşletmelerin Üretim Alanları İşletmelerin Üretim Bölümlerinde Çalışanların Cinsiyetleri İşletme Yöneticilerinin İşletmeye Eleman İhtiyacı Temininde Başvurdukları Yöntemlere Göre Dağılımı İşe Eleman Alınırken Tercih Edilen Elemanların Niteliklerinin Öncelik Sırası İşletme Yöneticilerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Alanı Mezunlarını Tercih Etme Nedenlerinin Öncelik Sırası Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşletmede Mezun Oldukları Bölümlerle İlgili İşlerde Çalışma Durumu İşletmelere Eleman Alınırken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Alanı Mezunlarının Tercih Edilmeme Nedenlerinin Önem Sırası Yöneticilerin İşe Eleman Alımında 3308 Sayılı Kanun Gereği İşlemelerindeBeceri Eğitimi Alan Öğrencileri Tercih Etme Durumu İşletmelerde Çalışan ve İhtiyaç Duyulan Elemanların Mesleki Ünvanlarına ve Üretim Bölümlerine Göre Eğitim Düzeyi İşletmelerde Çalışan ve İhtiyaç Duyulan Elemanların Mesleki Ünvanlarına ve Üretim Bölümlerine Göre Eğitim Düzeyi Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Alanı İle İlgili Mesleki Bilgi ve Becerilerin145 Öğrencilere Verilmesi Konusundaki Yönetici Görüşleri İşletmelerin İşe Eleman Alırken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarını Tercih Etme Durumuna İlişkin Bulgular Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşe Başlarken Mesleki Bilgilerin Yeterlik Durumu Sayfa

11 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunların İşe Başlarken Mesleki Becerilerinin Yeterlik Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşletmede Bulunan Makine ve Malzemeleri Kullanma Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Diğer çalışanlara Göre İşi Kavrayıp Uygulama Durumu Sektörde Çalışan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Mesleki Gelişmeleri İçin Destek Eğitiminin Gereklik Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Beceri Düzeyleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Durumları İşletmelerin İşe Eleman Alırken 3308 Sayılı Kanun Gereğince Beceri Öğretimi Görenleri Tercih Etme Durumu İşletmelerde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü Mezunları ile Bu Eğitimi Almayanların Mesleki Yeterlik Bakımından Farklı Olma Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Diğer Çalışanlara Göre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularındaki Duyarlılık Durumu Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Dersi Programlarının Hazırlanmasında Okul- Sanayi İşbirliğinin Yeterlik Durumu Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Elemanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarından Yeteri Kadar Sağlanabilme Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyacı Olan Yeni Bölümlerin Açılma Durumu Sayılı Kanun Gereği Beceri Eğitimi Veren İşletmelerin Yöneticilerinin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Nitelikli İnsangücü İhtiyacının Karşılanması ve Milli Eğitim Bakanlığı nın Sağladığı Tekstil Eğitimi İle İlgili Görüş ve Önerileri SONUÇLAR ve ÖNERİLER Sonuçlar Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Yeterlik Durumu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanlar ile Aynı İşi Yapan Diğer Çalışanlar Arasındaki Farklılıklar Meslek Dersi Öğretmenlerinin Branşlarında Çalışma Durumları Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Araç-Gereç Donanımları İşletme Yöneticilerinin Eğitimli İnsangücünden Beklentileri Öneriler

12 5. KAYNAKLAR

13 TABLOLARIN LİSTESİ Tablo No Tablo Adı Sayfa TABLO 1 EVREN VE ÖRNEKLEM TABLO 2 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümleri Mezunlarının İllere Göre Dağılımı TABLO 3 Mezun Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı TABLO 4 Mezun Çalışanların Yaş Dağılımı TABLO 5-6 Mezun Çalışanların Mezun Oldukları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına ve Yıllarına Göre Dağılımı TABLO 7 Mezun Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olduğu Bölümler TABLO 8 Kadın Çalışanların Çalıştığı Bölüm İle Mezun Olduğu Bölümün Karşılaştırılması TABLO 9 Erkek Çalışanların Çalıştığı Bölüm ile Mezun Olduğu Bölümün Karşılaştırılması 48 TABLO 10 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların İşletmedeki Mesleki Ünvanları TABLO 11 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşletmede Çalıştığı Bölümler 51 TABLO 12 Mezun Çalışanların Mezun Olduğu Bölüm ile Yaptığı İşin Karşılaştırılması TABLO 13 Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olduktan Sonra İş Bulma Süreleri TABLO 14 Mezun Çalışanların Cinsiyetleri ile İş Bulmak İçin Beklenen Sürenin Karşılaştırılması TABLO 15 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İş Bulma Yöntemleri TABLO 16 Mezun Çalışanların Eğitimleri ile İş Yerindeki Çalışma Durumları Arasındaki İlişki 56 TABLO 17 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Çalıştığı Bölüm ile İş Bulma Yöntemlerinin Karşılaştırılması TABLO 18 Mezun Çalışanların Çalışmaya Başladıktan Sonra Aldıkları Eğitim TABLO 19 Eğitim Düzeyi Mezun Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili Olarak Tercih Ettikleri 58

14 Tablo No Tablo Adı Sayfa TABLO 20 Mezun Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Aldıkları Bilgilerin İşe Başlarken İşletmedeki Bilgi Gerektiren İşler İçin Yeterlik Durumu TABLO 21 Mezun Çalışanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Edindikleri Mesleki Becerilerin İşe Başlarken İşletmedeki Beceri Gerektiren İşler İçin Yeterlik Durumu TABLO 22 Mezun Çalışanların Diğer Mezun Olmayan Çalışanlara Göre İşi Kavrama ve Uygulama Durumu TABLO 23 Mezun Çalışanların Diğer Çalışanlara Göre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Bilinçli Olma Durumu TABLO 24 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Çalışma Ortamında Destek Eğitimi İhtiyacı TABLO 25 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Durumları TABLO 26 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İş Ortamına UyumSağlama Durumu TABLO 27 Mezun Çalışanların Bulundukları Yerlerde Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Teknolojik Gelişmeleri İzleme Durumu TABLO 28 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Tekstil ve Konfeksiyon Programı Mezunlarının Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İş Bulabilme Durumları 66 TABLO 29 Tekstil ve Konfeksiyon Eğitimi Sırasında Bilgi ve Becerilerin Kazandırılabileceği Ortamlar TABLO 30 İşletmelerin İşe Eleman Alırken 3308 Sayılı Kanun Gereği Beceri Öğretimi Görenleri Tercih Etme Durumları TABLO 31 Okul Ortamındaki Teknolojik Donanımların Yeterlik Durumu TABLO 32 İşletmelerde Beceri Öğretimi Gören Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Deneyim Kazanma Durumu TABLO 33 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyacı Olan Yeni Bölümler Açılması TABLO 34 Mezun Çalışanların Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Nitelikli İnsangücü İhtiyacının Karşılanması ve Milli Eğitim Bakanlığı nın Sağladığı Tekstil ve Konfeksiyon Eğitimi ile İlgili Görüş ve Önerileri TABLO 35 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı... 73

15 Tablo No Tablo Adı Sayfa TABLO 36 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayanların Yaş Durumları TABLO Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Mezun Olduğu Okul ve Yılı TABLO 39 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Mezun Olduğu Bölümler TABLO 40 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayanların Mesleki Ünvanları TABLO 41 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayanların İşletmelerde Çalıştığı Bölümler TABLO 42 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İş Bulma Yöntemleri TABLO 43 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Çalışmaya Başladıktan Sonra Aldıkları Eğitim Programları TABLO 44 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Mesleklerini Öğrenmek İçin Gereken Eğitim Düzeyi Konusundaki Görüşleri TABLO 45 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İşe Başlarken Mesleki Bilgilerinin Yeterlik Durumu TABLO 46 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İşe Başlarken Mesleki Becerilerinin Yeterlik Durumu TABLO 47 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İşi Kavrama ve Uygulama Durumları TABLO 48 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularındaki Duyarlılık Durumları TABLO 49 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Destek Eğitimine İhtiyaç Duyma Durumu TABLO 50 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezun Olmayan Çalışanların Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Durumu TABLO 51 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların İş Ortamına Uyum Sağlama Durumu TABLO 52 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezun Olmayan Çalışanların Bulundukları Bölgelerde Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Teknolojik Gelişmeleri İzleme Durumu TABLO 53 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü Mezunu Olmayanların İstihdam Edilebilme Durumu... 91

16 Tablo No Tablo Adı Sayfa TABLO 54 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Tekstil ve Konfeksiyon Eğitiminde Mesleki Bilgi ve Becerilerin Kazandırılma Durumu TABLO 55 İşletmelerin İşe Eleman Alırken Kendi İşyerlerinde Beceri Öğretimi Görenleri Tercih Etme Durumu TABLO 56 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Nitelikli İnsangücü İhtiyacının Karşılanması İle İlgili Görüş ve Önerileri TABLO 57 Meslek Dersi Öğretmenlerinin İllere Göre Dağılımı TABLO 58 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumları TABLO 59 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Bölümler... TABLO 60 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumu İle Bölümlerinin Karşılaştırılması TABLO 61 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Kıdem Durumları TABLO 62 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Verdiği Bölümler TABLO 63 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Verdiği Bölümler İle YüksekÖğrenim Gördüğü Bölümlerin Karşılaştırılması TABLO 64 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Branşları Dışında Meslek Alanı Derslerine Girme Nedenleri TABLO 65 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Branşları Dışında Meslek Alanı İle İlgili Mesleki Bilgi ve Becerileri Kazanma Durumu TABLO 66 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Branşları İle İlgili Kazanmış Oldukları Mesleki Bilgi ve Becerilerin Verdikleri Eğitim İçin Yeterlik Durumu TABLO 67 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Bölüm İle Mesleki Bilgi ve Becerilerini Yeterli Görme Durumlarının Karşılaştırılması TABLO 68 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Meslek Dersi Öğretmenlerinin Günün Koşullarına Uygun Eğitim Vermede Yetersiz Kalmalarının Nedenlerine İlişkin Görüşleri TABLO 69 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mezun Olduğu Bölüm İle Mesleki Bilgi ve Becerilerini Yetersiz Bulma Nedenlerinin Karşılaştırılması TABLO 70 İşletmelerde Beceri Öğretimi Gören Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Beceri Öğretimi Gördüğü İşletmede Sürekli Çalışan Eleman Olarak İstihdam Edilme Durumu

17 Tablo No Tablo Adı Sayfa TABLO 71 Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Alanı İle İlgili Bilgi ve Becerilerin Etkin Olarak Kazandırılabileceği Ortamlar TABLO 72 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenimleri Sırasında Aldıkları Mesleki Bilgilerin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumundaki Öğretim Programlarını Karşılamadaki Yeterliği Konusundaki Görüşleri TABLO 73 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Mesleki Becerileri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretim Programlarını Uygulamadaki Yeterliği Konusundaki Görüşleri 111 TABLO 74 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yüksek Öğrenim Gördüğü Bölümden Farklı Bölümde Staj Yapmasının Mesleki Becerilerine Etkisi Konusundaki Görüşleri TABLO 75 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Çalıştıkları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bulunduğu Yerlerde Bölümleri İle İlgili Üretim Yapan İşletmelerin Bulunmayışının Teknolojik Gelişmeleri İzlemeye Etkisi TABLO 76 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Yaptırdıkları Atelye ve Laboratuar Donanımlarının Yeterliği Konusundaki Görüşleri TABLO 77 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlamak İçin Seminer, Kurs ve İşyerinde Uygulama Yapmaya İlişkin Görüşleri TABLO 78 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Öğretim Programlarının Sektörün Beklentilerine Uygunluğu Konusundaki Görüşleri TABLO 79 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Tekstil ve Konfeksiyon Alanı İle İlgili Programların Yöredeki Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyaçlarına Uygunluğu TABLO 80 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının Mesleki Bilgilerinin İşletmede Bilgi Gerektiren İşler İçin Yeterliği Konusundaki Görüşleri TABLO 81 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Mesleki Becerilerinin İşletmede Beceri Gerektiren İşler İçin Yeterliği Konusunda Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşleri TABLO 82 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü Mezunlarının Sektörde İş Bulabilme Konusunda Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşleri Tablo No Tablo Adı Sayfa

18 TABLO 83 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre İşi Kavrayıp Uygulama Konusundaki Görüşleri TABLO 84 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Konusundaki Görüşleri TABLO 85 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre İş Ortamına Uyum Sağlama Durumu Konusundaki Görüşleri TABLO 86 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Çalışanların, Sektörde Diğer Çalışan Elemanlara Göre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konusundaki Görüşleri TABLO 87 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Dersi Programlarının Hazırlanmasında Okul-Sanayi İşbirliğinin Yeterliği Konusundaki Görüşleri TABLO 88 İşletmelerin İşe Eleman Alırken 3308 Sayılı Kanun Gereği İşletmelerde Beceri Öğretimi Görenleri Öncelikle Tercih Etme Durumu TABLO 89 İşletmelerin İllere Göre Dağılımı TABLO 90 Yöneticilerin İşletme İçindeki Üstlendikleri Görevlere Göre Dağılımları TABLO 91 Yöneticilerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımları TABLO 92 İşletme Yöneticilerinin Mezun Olduğu Okul İle İşletmedeki Görevinin Karşılaştırılması TABLO 93 İşletme Yöneticilerinin İşletmede Çalışma Süreleri TABLO 94 İşletme Yöneticilerinin Mesleki Deneyimleri TABLO 95 İşletmelerin Üretim Alanları TABLO 96 İşletmelerin Üretim Bölümlerinde Çalışanların Cinsiyetleri TABLO 97 İşletme Yöneticilerinin İşletmeye Eleman İhtiyacı Temininde Başvurdukları Yöntemlere Göre Dağılımı TABLO 98 İşe Eleman Alınırken Tercih Edilen Elemanların Niteliklerinin Öncelik Sırası TABLO 99 İşletme Yöneticilerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Alanı Mezunlarını Tercih Etme Nedenlerinin Öncelik Sırası TABLO 100 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşletmede Mezun Oldukları Bölümlerle İlgili İşlerde Çalışma Durumu Tablo No Tablo Adı Sayfa

19 TABLO 101 İşletmelere Eleman Alınırken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Alanı Mezunlarının Tercih Edilmeme Nedenlerinin Önem Sırası TABLO 102 Yöneticilerin İşe Eleman Alımında 3308 Sayılı Kanun Gereği İşlemelerindeBeceri Eğitimi Alan Öğrencileri Tercih Etme Durumu TABLO 103 İşletmelerde Çalışan ve İhtiyaç Duyulan Elemanların Mesleki Ünvanlarına ve Üretim Bölümlerine Göre Eğitim Düzeyi TABLO 104 Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Alanı İle İlgili Mesleki Bilgi ve Becerilerin Öğrencilere Verilmesi Konusundaki Yönetici Görüşleri TABLO 105 İşletmelerin İşe Eleman Alırken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarını Tercih Etme Durumuna İlişkin Bulgular TABLO 106 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşe Başlarken Mesleki Bilgilerin Yeterlik Durumu TABLO 107 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunların İşe Başlarken Mesleki Becerilerinin Yeterlik Durumu TABLO 108 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının İşletmede Bulunan Makine ve Malzemeleri Kullanma Durumu TABLO 109 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Diğer Çalışanlara Göre İşi Kavrayıp Uygulama Durumu TABLO 110 Sektörde Çalışan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Mesleki Gelişmeleri İçin Destek Eğitiminin Gereklik Durumu TABLO 111 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Beceri Düzeyleri TABLO 112 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olmayan Çalışanların Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlama Durumları TABLO 113 İşletmelerin İşe Eleman Alırken 3308 Sayılı Kanun Gereğince Beceri Öğretimi Görenleri Tercih Etme Durumu TABLO 114 İşletmelerde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü Mezunları ile Bu Eğitimi Almayanların Mesleki Yeterlik Bakımından Farklı Olma Durumu TABLO 115 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Diğer Çalışanlara Göre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularındaki Duyarlılık Durumu TABLO 116 Tekstil ve Konfeksiyon Meslek Dersi Programlarının Hazırlanmasında Okul-Sanayi İşbirliğinin Yeterlik Durumu TABLO 117 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Elemanların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarından Yeteri Kadar Sağlanabilme Durumu

20 TABLO 118 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün İhtiyacı Olan Yeni Bölümlerin Açılma Durumu TABLO Sayılı Kanun Gereği Beceri Eğitimi Veren İşletmelerin Yöneticilerinin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Nitelikli İnsangücü İhtiyacının Karşılanması ve Milli Eğitim Bakanlığı nın Sağladığı Tekstil Eğitimi İle İlgili Görüş ve Önerileri

21 ARAŞTIRMA ÖZETİ Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı yaklaşık 600 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda 2500 meslek dersi öğretmeni ile tekstil ve konfeksiyon alanında mesleki eğitim sürdürülmektedir. Bu alandaki bölümlere devam eden öğrenci sayısı ise yaklaşık e ulaşmış durumdadır. Ancak, günümüzde tekstil ve konfeksiyon sektöründe istihdam edilmek üzere, ortaöğretim düzeyinde her yıl pek çok mezun verilmesine rağmen, bunların aldıkları eğitime uygun olarak istihdam edilemiyor olduğu yönünde eleştiriler gündemdedir. Bu durumun en büyük nedenin ise, tekstil ve konfeksiyon sektörünün beklediği insangücü niteliği ile eğitim kurumlarında bireylere kazandırılmaya çalışılan niteliklerin birbirine uyum göstermemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu bağlamda ara kademe eleman düzeyinde sektörün insangücü ihtiyacının ve bu insangücü niteliklerini tespit ederek, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektöre kazandırdığı insangücünün yeterliğini belirlemek araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı; tekstil sektörünün ihtiyacı olan ara kademe insangücü niteliklerini tespit etmek ve sektöre ortaöğretim düzeyinde eğitilmiş insangücü yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretim programlarının, sektörün beklentilerine cevap verme düzeyinin gözden geçirilerek, elde edilen sonuçlara bağlı olarak çözüm önerileri sunmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı nın Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu tekstil ve konfeksiyon programı mezunları, bu okullarda görevli tekstil ve konfeksiyon meslek dersi öğretmenleri, yukarıda adı geçen okul ve programlardan mezun olmayan, ancak sektörde mezunlarla aynı işi yapan çalışanlar ve 3308 sayılı kanun uyarınca beceri öğretimi sağlayan işletme yöneticilerine uygulanmıştır. Bu araştırma tekstil ve konfeksiyon sektörünün yoğunlukta olduğu 12 ildeki tekstil ve konfeksiyon programlarının uygulandığı (bölümlerin olduğu) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından tesadüfi olarak seçilen 31 okul ve bu okullardaki tekstil ve konfeksiyon

22 programı meslek dersi öğretmenlerinin tümü, 3308 sayılı kanun gereğince bu okullardan beceri öğretimi için öğrenci alan işletmelerden tesadüfi olarak seçilen 194 işletme, bu işletmelerde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu tekstil ve konfeksiyon programlarından (bölümlerinden) mezun 705 çalışanın tümü ve mezun olmayan ancak mezun çalışanlarla aynı ya da benzer işleri yapan ve tesadüfi olarak seçilen 6724 mezun olmayan çalışan ve bu işletmelerdeki çalışanları değerlendirebilecek pozisyonda olan 368 yönetici oluşturmaktadır. Araştırma sırasında, Türkiye de tekstil ve konfeksiyon sektörü ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil ve konfeksiyon programları konusunda ilgili yazılı kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma belgesel tarama türünden bir çalışmadır. Diğer taraftan; tekstil eğitimi etkinliği konusundaki görüş ve düşüncelerini ortaya koymak amacıyla geliştirilen dört ayrı anket formu hazırlanmıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan ara kademe insangücünün durumu, eğitim ve öğretim ortamının etkinliği ve sektörün bu insangücünden beklentileri konusunda öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli tekstil ve konfeksiyon meslek dersi öğretmenleri, adı geçen okul ve programı tamamlayarak halen sektörde çalışan mezunlar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu tekstil programından mezun olmayan ancak sektörde mezunlarla aynı işi yapan çalışanlar, 3308 sayılı kanun gereği beceri öğretimi görerek daha sonra istihdam edilen mezunların çalıştıkları işletmelerin bu insangücünü değerlendirebilecek durumda olan yöneticilerin görüş ve düşünceleri alınmıştır. Araştırma model bakımından belgesel tarama ve betimsel nitelik taşıyan bir çalışmadır. Anketlerden elde edilen veriler, frekans ve yüzdeler olarak hesaplanarak grafiklerle tablolarda gösterilmiştir. Anketlerde bazı sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkileri gösterebilmek için çapraz tablo hazırlanmıştır. Form I, II, III ve IV anketlerinde bazı soruların cevaplandırılmasında ve değerlendirilmesinde beşli ölçek kullanılmıştır. Ölçek eşit aralık ölçeği olarak kabul edilmiştir. Ölçeğin olumlu ucu 5 ve diğer ucu 1 olarak alınmıştır. Ölçek 5 ile 1 arasında değerlendirilmiştir. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Aritmetik ortalama ve standart sapmaların hesaplanmasında anketlerdeki boş ve geçersiz olan cevaplar dikkate alınmamıştır. Araştırma Soruları, Bulgular ve Sonuçlar

23 Araştırma Sorusu 1: Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil ve konfeksiyon alanında eğitim görmüş ve halen sektörde çalışmakta olan mezunların yeterlik durumları nasıldır? Bu soruya cevap bulmak amacıyla anket formlarından elde edilen bulgularda; -Mezunların yüzde 51.2 si işe başladıktan sonra hizmetiçi eğitim aldıklarını, -Mezunların dörtte üçü işe başlarken okullarında aldıkları mesleki bilgilerin yeterli olmadığını, - Mezun çalışanların mesleğini geliştirmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için seminer, kurs v.b. çalışmalarla destek eğitimine ihtiyaç duymaktadırlar, görüşüne mezun çalışanlar yüzde 83.6 ve işletme yöneticileri yüzde 90.6 oranında katıldıklarını, - İşletmelerin işe eleman alırken öncelikle 3308 sayılı kanun gereği işletmelerinde beceri öğretimi görenleri tercih ettiği görüşüne mezun çalışanlar yüzde 60, meslek dersi öğretmenleri yüzde 57.4 ve işletme yöneticileri yüzde 62 oranında katıldıklarını, - Öğretim verdikleri atelye ve laboratuar donanımlarının yetersiz olduğu görüşüne meslek dersi öğretmenleri yüzde 65.6 oranında katıldıklarını, - Tekstil ve konfeksiyon meslek dersi programlarının hazırlanmasında okul-sanayi işbirliğinin yetersiz olduğu görüşüne meslek dersi öğretmenleri yüzde 67.6 oranında katıldıklarını, - İşletmelerinde işe eleman alırken mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarını tercih ettikleri yönündeki görüşe işletme yöneticileri yüzde 79.6 oranında katıldıklarını, - Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının işletmelerdeki makine ve malzemeleri (gereçleri) çok iyi kullandıkları yönündeki görüşe işletme yöneticileri yüzde 28.7 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda Sonuç 1 çıkarılmıştır. SONUÇ 1: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup halen sektörde çalışanlar, mezun oldukları okullarda araç-gereç donanımlarının, öğretim programlarının ve okul-sanayi işbirliğinin eksikliğinden dolayı mesleki bilgi ve beceriler bakımından yetersiz mezun olmaktadırlar. Buna rağmen işletmeler işe eleman alırken, işe kolay uyum sağlamaları,

24 kolay eğitilmeleri (kurs, seminer vb. işyeri eğitimi) ve sektördeki istihdam açığından dolayı mezunları tercih etmektedirler. Araştırma Sorusu 2: Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki işletmelerde çalışanlar arasında aynı işi yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tekstil ve konfeksiyon alanı mezunları ile meslek lisesi mezunu olmayanların mesleki bilgi ve beceri yönünden farklılıkları var mıdır? Bu soruya cevap bulmak amacıyla anket formlarından elde edilen bulgularda; - Mezun çalışanlar diğer çalışanlara göre işi daha çabuk kavrayıp uyguluyorlar görüşüne mezun çalışanlar yüzde 81.4, meslek dersi öğretmenleri yüzde 86.8 ve işletme yöneticileri yüzde 85.9 oranında katıldıklarını, - Mezun çalışanların diğer çalışanlara göre iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında daha bilinçlidirler görüşüne mezun çalışanlar yüzde 78.7, meslek dersi öğretmenleri yüzde 86.3 ve işletme yöneticileri 75.7 oranında katıldıklarını, - Mesleğini geliştirmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. çalışmalarla destek eğitimine ihtiyaç duymaktadırlar görüşüne mezun çalışanlar yüzde 83.6 ve mezun olmayan çalışanlar yüzde 82.6 oranında katıldıklarını, - Mezun çalışanların diğer çalışanlara göre gelişen teknolojiye daha çabuk ve kolay uyum sağlamaktadırlar görüşüne mezun çalışanlar yüzde 79.8, mezun olmayan çalışanlar yüzde 51.6, meslek dersi öğretmenleri yüzde 88.2, işletme yöneticileri yüzde 79.4 oranında katıldıklarını, - Mezun çalışanlar diğer çalışanlara göre iş ortamına daha çabuk ve kolay uyum sağlıyorlar görüşüne mezun çalışanlar yüzde 76.5, meslek dersi öğretmenleri yüzde 86.3 oranında katıldıklarını, -Mezun çalışanlar yüzde 62.5, mezun olmayan çalışanlar yüzde 56.8, meslek dersi öğretmenleri yüzde 70 oranında, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının tekstil ve konfeksiyon sektöründe kolaylıkla iş bulabildiklerini belirtmişlerdir. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda Sonuç 2 çıkarılmıştır.

25 SONUÇ 2: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının sektörde aynı işi yapan diğer çalışanlara göre, işyerlerinde gelişen teknolojilere ve iş ortamına daha çabuk ve kolay uyum sağladıkları, mesleki bilgi ve becerilerinin daha iyi olduğu, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında daha bilinçli oldukları ve sektörde daha kolay iş bulabildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanların sektörde istihdam edilme sayısı arasında farklılıklar vardır. Mezun çalışanlarda kadın elemanlar erkeklere göre fazladır. Mezun olmayan diğer çalışanlarda ise erkek elemanların sayısı kadın elemanlara göre fazladır. Araştırma Sorusu 3: Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil ve konfeksiyon eğitimi veren meslek dersi öğretmenlerinin branşlarında çalışma durumları nasıldır? Bu soruya cevap bulmak amacıyla anket formlarından elde edilen bulgularda; -Meslek dersi öğretmenleri yüksek öğrenim gördükleri kendi branşlarında öğretim verme oranlarının; tekstil boya-apre bölümünde yüzde 91.7, tekstil iplikçilik bölümünde yüzde 91.3, tekstil dokuma bölümünde yüzde 89, giyim bölümünde yüzde 32.3 olduğunu ve giyim bölümü öğretmenlerinin yüzde 56.5 inin ise kendilerine yakın branş olan konfeksiyon bölümlerinde öğretim verdiklerini, -Öğrenim gördekleri branş dışında derse giren öğretmenlerin yüzde 38.9 u kişisel gayret ve çabalarıyla, yüzde 33.3 ü Milli Eğitim Bakanlığı hizmetiçi eğitim ve seminerleri ile yetiştirildiklerini, -Branşlarında kendini yetersiz bulan öğretmenlerin yüzde 41 ini giyim bölümü öğretmenlerinin oluşturduğunu, bunların yüzde 44 ü yüksek öğrenim gördüğü ortamın yetersizliğinden, yüzde 25.3 ü işletme deneyimlerinin olmadığından kaynaklandığını, - Meslek dersi öğretmenlerinin yüzde 65.6 sı öğretim verdikleri atelye ve laboratuar donanımlarının yetersiz olduğunu, - Meslek dersi öğretmenleri, mesleki gelişimleri ve gelişen teknolojiye uyum sağlamaları için seminer, kurs ve işyerinde uygulama yapmak yararlıdır yönündeki görüşe yüzdü 93.5 oranında katılmışlardır. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda Sonuç 3 çıkarılmıştır.

26 SONUÇ 3: Meslek dersi öğretmenleri, teknolojik araç-gereç donanımları ve öğretim programlarının yetersiz olduğu okullarda çalışmaktadır. Giyim bölümünün dışındaki bölümlerde yüzde 90 ı kendi branşlarında öğretim vermektedirler. Giyim bölümü öğretmenlerinin ise çoğunluğunun yakın branş olan konfeksiyon (hazır giyim) bölümlerinde derse girmektedir. Branşı dışında derse giren öğretmenlerin çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı hizmetiçi eğitiminden yararlanamamaktadır. Araştırma Sorusu 4: Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil ve konfeksiyon eğitimi veren meslek dersi öğretmenlerinin branşlarındaki yeterlikleri nasıldır? Bu soruya cevap bulmak amacıyla anket formlarından elde edilen bulgularda; - Öğretim verdikleri branşlarında kendileri yetersiz bulan öğretmenlerin yüzde 74.3 ü bunun nedeninin yüksek öğrenim gördükleri kurumun etkinliğinin az oluşundan ve işletme deneyimlerinin olmadığından kaynaklandığını, -İşletme yöneticileri tekstil ve konfeksiyon meslek dersi programlarının hazırlanmasında okul-sanayi işbirliğinin yeterli olmadığı yönündeki görüşe yüzde 73.1 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda Sonuç 4 çıkarılmıştır. SONUÇ 4: Meslek dersi öğretmenlerinin yüzde 75.9 u öğretim verdikleri branşta kendilerini çok ve oldukça yeterli görmektedir. Yetersiz kalmalarını ise yükseköğrenim gördükleri kurumunun etkinliğinin ve işletme deneyimlerinin az oluşuna bağlamaktadırlar. Öğretmenlerin; öğretim verdikleri okullarda araç-gereç donanımlarının eksikliği, kendi branşlarında görev yapmamaları, öğretim programlarının yetersizliği, okul-sanayi işbirliğinin yeterince kurulmaması etkinliğini azaltmaktadır. Araştırma Sorusu 5: Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil ve konfeksiyon alanı ile ilgili bölümlerde, araç-gereç donanımları tekstil ve konfeksiyon sektörünün beklentilerini karşılayacak eğitimi vermek için yeterli midir? Bu soruya cevap bulmak amacıyla anket formlarından elde edilen bulgularda;

27 -Meslek dersi öğretmenlerinin yüzde 65.6 sı öğretim verdikleri atelye ve laboratuar donanımlarının mesleki uygulamalar için yeterli olmadığı görüşüne katıldıklarını, -Meslek dersi öğretmenlerinin yüzde 54.8 i, tekstil ve konfeksiyon meslek dersi öğretim programlarını yeterli bulmadıklarını, -Meslek dersi öğretmenleri, okullarda açılan bölümlerin yöredeki tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihtiyacına uygun olduğu görüşüne yüzde 78.7 oranında katıldıklarını, -İşletme yöneticileri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının işletmelerdeki makine ve malzemeleri çok iyi kullandıkları yönündeki görüşe yüzde 28.7 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda Sonuç 5 çıkarılmıştır. SONUÇ 5 : Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tekstil ve konfeksiyon bölümlerinde araç-gereç donanımları ve öğretim programları yetersizdir. Okullar sektörün bulunduğu yörelerde açılmasına rağmen bölümler ihtiyacı karşılamamaktadır. Araştırma Sorusu 6. Tekstil ve konfeksiyon işletme yöneticilerinin tekstil ve konfeksiyon eğitimi görmüş ara kademe insangücünden beklentileri nelerdir? Bu soruya cevap bulmak amacıyla anket formlarından elde edilen bulgularda; - Mezun çalışanlar yüzde 51.6, mezun olmayan çalışanlar yüzde 62.2 oranında bulundukları yerleşim bölgesinde teknolojik gelişmeleri izleyemedikleri görüşüne katıldıklarını, - İşletmelerin işe eleman alırken 3308 sayılı kanun gereği işletmelerde beceri öğretimi görenleri tercih ettikleri görüşüne mezun çalışanlar yüzde 60, mezun olmayan çalışanlar yüzde 66.8, meslek dersi öğretmenleri yüzde 57.4 ve işletme yöneticileri yüzde 62 oranında katıldıklarını, - İşletme yöneticileri, mesleki bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında mesleki bilgilerin okulda, mesleki becerilerinde işletmelerde verilmesi gerektiği görüşüne yüzde 75.6 oranında katıldıklarını, - İşletme yöneticileri yüzde 28.7 oranında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının işletmelerdeki makine ve malzemeleri (gereçleri) çok iyi kullandıkları görüşüne katıldıklarını,

28 -İşletme yöneticileri yüzde 87.4 oranında "mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihtiyacı olan yeni bölümlerin açılması gerektiği" yönündeki görüşe katıldıklarını, -İşletme yöneticileri yüzde 73.1 oranında, okul-sanayi işbirliğinin yetersiz kaldığı ve geliştirilmesi gerektiği bunun yanında yüzde 87.4 oranında okullarda sektörün ihtiyacına yönelik yeni bölümlerin açılması gerektiğine yönelik görüşlere katıldıklarını belirtmişlerdir. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda Sonuç 6 çıkarılmıştır. SONUÇ 6 : Tekstil ve konfeksiyon sektörü; eğitimli insangücünün, gelişen teknolojilere uyum göstermesini, okul-sanayi işbirliği içinde hazırlanmış programlar ile işletmelerde beceri öğretimi görerek deneyim kazanmasını, makine, araç-gereç donanımlarını çok iyi kullanmasını ve üretim faaliyetleri ile ilgili her alanda yeterli sayıda olmasını istemektedir. Öneriler Türk ekonomisinin lokomotifi olan tekstil ve konfeksiyon sektörü toplam ihracatın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki bu yerini koruyabilmesi ve daha da ileriye götürebilmesi, bu sektörde yetişmiş ve yetişecek olan elemanların sektörün beklentilerine uygun, sürekli eğitimi ile mümkün olacaktır. Tekstil ve konfeksiyon sektörü iyi durumda olan gelişmekte olan ülkelerin hedefi,türkiye nin bu sektördeki konumunu yakalamak ve geçmektir. Bu ülkeler tekstil eğitimine, özellikle orta ve ara kademedeki mesleki ve teknik eğitime çok önem vermektedirler. Gelişmiş batı ülkeleri birçok dezavantajlara rağmen tekstil ve konfeksiyon sektöründe başarılı bir şekilde rekabet edebilmektedirler. Bunun sırrı çalışanlarını çok iyi bir mesleki eğitim sisteminden geçirmeleridir. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesi, ülkelerin tekstil üretiminin ve sektörün kalitesini belirlemektedir. Örneğin Almanya sanayileşmedeki başarısını iyi bir mesleki ve teknik eğitim ile sağlamaktadır.

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (E- Mezun 2017 Raporu) Haziran 2018 Ankara

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (E- Mezun 2017 Raporu) Haziran 2018 Ankara Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (E- Mezun 2017 Raporu) Haziran 2018 Ankara Sunu Planı E-Mezun web Portalı ve Veriler 2017 Yılı E-Mezun Araştırma Sonuçlarına Göre; Mezunlardan Elde Edilen Bulgular

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin. Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar

Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin. Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin M Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Hayat Avcı BOZ (*) Giriş Bugün hızla kalkınan ve sanayileşme çabas ıiçinde bulunan Türkiye, geleneksel,

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.9.217 Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 3-4 Dış Paydaş Toplumsal

Detaylı

METAL SANAYİ İŞYERLERİ YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ. Hasan Hüseyin AKSOY

METAL SANAYİ İŞYERLERİ YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ. Hasan Hüseyin AKSOY Eğitim Yönetimi Yıl 3, Sayı 3, Yaz 1997, ss. 277-288 METAL SANAYİ İŞYERLERİ YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Hasan Hüseyin AKSOY Mesleki ve teknik eğitim,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.9.217 Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları 1 BÖLÜM-I I. YÖNETİM ANLAYIŞI Tablo 1. Saygın ve güvenilir

Detaylı

Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ

Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 978-605-4036-86-8 Kitabın Adı: Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA

Detaylı

Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu. III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler

Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu. III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER I. İzleme Değerlendirme Yöntemi II. Yönetici Özeti III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler 1 I. İzleme Değerlendirme

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü 1. Giriş 2. Program çıktısı(pç) ve öğrenim çıktısı(öç) nedir? 3. Paydaş görüşlerinin alınmasında dikkat

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

KURS NUMARASI : KURS ÖĞRETMENİ :

KURS NUMARASI : KURS ÖĞRETMENİ : KURS NUMARASI KURS ÖĞRETMENİ ÖĞRETİM YILI KURS ÖĞRETMENİNİN CEP TELEFONU E-POSTA ADRESİ MEZUN OLDUĞU OKUL / YIL BRANŞI KURSUN KURSUN ADI KURSUN YERİ BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ BAŞLAMA - BİTİŞ SAATİ KURS AÇMA

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler a) Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

7141 Sayılı Kanun çerçevesinde tarihinde kurulmuştur

7141 Sayılı Kanun çerçevesinde tarihinde kurulmuştur 7141 Sayılı Kanun çerçevesinde 18.05.2018 tarihinde kurulmuştur Eğitim Faaliyetleri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Teknoloji Fakültesi Turizm Fakültesi Ali Fuat Paşa

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ TANIM Ev tekstil ürünlerinin (mutfak takımları, nevresim takımları, tül ve perdeler, banyo takımları, yatak örtüsü ve pikeler, hurçlar, yastıklar, sehpa, masa ve dolap örtüleri v.b) model tasarımları,

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

28 Aralık 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

28 Aralık 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 28 Aralık 13 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 12-13 Eğitim Yılında (Ocak-Kasım 13 tarihleri arasında) doldurulmuş olan Bölümü Değerlendirme Anket Formları Raporu Öğrencilerin staj

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI Geleceğin deniz subaylarının yetiştirildiği ilk eğitim yuvası olan ve kökleri Barbaros a, Turgut Reis e, Piri Reis e uzanan şerefli bir geçmişe sahip Deniz Lisesi, İstanbul Heybeliada

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi

Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi PROJE DÖNGÜSÜ SEMİNERİ 07-11.05. 2018 TR4 - DOĞU MARMARA BÖLGESİ 7. MASA ÇALIŞTAYI Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi PROJE FİKRİ A EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM ve TAMAMLAMA 1 Ailelerin eğitim düzeyinin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ ÖRTÜLÜ ELEKTROT VE ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ ÖRTÜLÜ ELEKTROT VE ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ ÖRTÜLÜ ELEKTROT VE ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

Pazarlama Araştırması (MGMT 306T) Ders Detayları

Pazarlama Araştırması (MGMT 306T) Ders Detayları Pazarlama Araştırması (MGMT 306T) Ders Detayları Ders Adı Pazarlama Araştırması Ders Kodu MGMT 306T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Günümüzde, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, hızla gelişen ülkemizde nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmuştur.

Günümüzde, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, hızla gelişen ülkemizde nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmuştur. Günümüzde, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, hızla gelişen ülkemizde nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmuştur. Genç nüfusun artması ile de hiç şüpesizki önemli bir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SORUNU VE OKULLAŞMA ORANI ÖZET. Yüksek Lisans Bitirme Semineri

EĞİTİM ÖĞRETİM DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SORUNU VE OKULLAŞMA ORANI ÖZET. Yüksek Lisans Bitirme Semineri EĞİTİM ÖĞRETİM DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SORUNU VE OKULLAŞMA ORANI ÖZET Yüksek Lisans Bitirme Semineri Eğitim Öğretim de Okul Öncesi Eğitim Sorunu ve Okullaşma Oranı Sefa SEZER Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri II ETI420 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu 2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2017 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 126 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Yazım ve Çeviri ETI421 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde;

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde; ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: 3308 Sayılı kanuna göre en az ilköğretim mezunu olup, Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını gerçek iş ortamında Öğreten bir eğitim sistemidir.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI. Öğrencinin. Bölümü : Adı Soyadı : Numarası :

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI. Öğrencinin. Bölümü : Adı Soyadı : Numarası : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI Öğrencinin Bölümü : Adı Soyadı : Numarası : T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU EK - 1 ÖĞRENCİNİN Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 83 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Alanın Tanımı Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı Çocuk Gelişimi

Detaylı

Ek 3.1 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

Ek 3.1 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi Ek 3.1 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi DERS ANKETĠ FORMU Değerli Öğrencilerimiz, Bu anket, çağdaş mühendislik eğitiminin verilebilmesi ve eğitimin alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların

Detaylı

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle /

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle / Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak No: 28 Yenimahalle / ANKARA Tel: (0.312) 395 25 80 Fa: (0.312) 395 25 84 www.pelinofset.com.tr

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Tablo 1: Mezunlarımızın Tanıtıcı Özellikleri (n=110)

Tablo 1: Mezunlarımızın Tanıtıcı Özellikleri (n=110) 0 yılında ilk mezunlarını veren programımızın değerlendirilmesi, mesleki deneyim süresi olarak en az birinci yılını dolduran 9 mezunumuzdan ulaşılabilen ve değerlendirme yapmayı kabul eden 0 mezun tarafından

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı