Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ"

Transkript

1 Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler 9 Son Beş Yıla Dair Karşılaştırmalı Özet Mali Göstergeler 9 Banka nın Derecelendirme Notları 9 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Araştırma ve Geliştirme Uygulamaları 12 A&T Bank Hakkında 13 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz te A&T Bank 15 A&T Bank 2015 Hedefleri 16 Kilometre Taşları 20 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 22 Genel Müdür ün Mesajı 24 Türkiye Ekonomisinin 2014 Yılı Performansı te Türk Bankacılık Sektörü 28 Türk Bankacılık Sektöründe A&T Bank Yılı Faaliyetleri 30 Hazine 31 Finansal Kurumlar 32 Satış ve Pazarlama 36 Krediler 38 Bilgi Teknolojileri 40 İnsan Kaynakları 42 İç Destek Bölüm ve Departmanları 44 Bağlı Ortaklık: A&T Finansal Kiralama A.Ş. İKİNCİ BÖLÜM: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 46 Genel Kurul a Sunulan Yönetim Kurulu Raporu 48 Yönetim Kurulu 52 Üst Yönetim 54 Denetim Komitesi nin Banka nın İç Sistemleri Hakkındaki Raporu 56 İç Sistemler 57 Risk Yönetimi Politikaları 58 Dâhil Olunan Risk Grubu ile İlişkiler 59 Komiteler 61 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Hizmetler 61 Hukuki Açıklamalar 63 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler Finansal Göstergeler 2014 yılı A&T Bank için finansal hedeflerin gerçekleştirildiği kârlı bir yıl olmuştur. A&T Bank Hakkında A&T Bank, Türkiye ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticarete aracılık etmek konusunda uzmanlaşmıştır Vizyonumuz, Misyonumuz A&T Bank, etik değerleri ve sosyal sorumluluk bilincini göz önüne alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 13 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A&T Bank son dönemde bilgi teknolojileri ve organizasyonel yapılanmasında köklü bir değişim gerçekleştirmiştir. 20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Konsolide Olmayan Finansal Bilgiler 67 Bağımsız Denetim Raporu 68 Konsolide Olmayan Finansal Rapor DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Konsolide Finansal Bilgiler 167 Bağımsız Denetim Raporu 168 Konsolide Finansal Rapor 269 Adresler Genel Müdür ün Mesajı Uygulamaya konan İnternet Bankacılığı ile alternatif dağıtım kanalları içerisindeki önemli bir ihtiyaç giderilmiştir. 22

3 BİZ GELECEĞİZ Aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket eden tüm çalışanlarımızla geleceğin bankası olma yolunda gelişimimizi sürdürüyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyor olmamıza rağmen ekip ruhuyla ve ortak azmimizle başarılı bir bütün oluşturuyoruz. Her bir çalışanımızın dahil olduğu performansımızla geleceği gösteriyoruz.

4 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Kurulu na: Arap Türk Bankası A.Ş. nin ( Banka ) ve konsolidasyona tabi ortaklığının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporları ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Banka nın 29 Ocak 2015 tarihli bağımsız denetim raporlarına konu olan konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarıyla uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları ( BDS ) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 397 inci maddesine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Arap Türk Bankası A.Ş. nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankanın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Arap Türk Bankası A.Ş. nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. A member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 20 Şubat

5 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler Ortaklık Yapısı ve Sermaye Hissedarlar* Ödenmiş Sermaye (Bin TL) Hisse Oranı (%) Libyan Foreign Bank ,37 Türkiye İş Bankası A.Ş ,58 T.C. Ziraat Bankası A.Ş ,43 Kuwait Investment Company , ,00 * Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. 6,20 TL ile ödenmiş sermaye içerisinde %0, paya sahiptir. Dahili Hissedarlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, Genel Müdür ve Yardımcılarının A&T Bank ta hisseleri yoktur. Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Banka Esas Sözleşmesi nin Sermaye başlıklı 6 ıncı maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Yapılan değişiklik ile esas sermaye, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 200 Milyon TL artırılarak 240 Milyon TL den 440 Milyon TL ye çıkartılmıştır. Değişiklik yapılan madde ile ilgili eski ve yeni metin bu raporun 63. sayfasındadır. 3

6 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU Finansal Göstergeler 2014 yılı A&T Bank için finansal hedeflerin gerçekleştirildiği kârlı bir yıl olmuştur. Krediler ve Alacaklar (Bin TL) Özkaynaklar (Bin TL) Menkul Değerler Cüzdanı (Net) (Bin TL) Sermaye Yeterliliği Standart Oranı (%) , , ,77 Mevduat (Bin TL) Özkaynak Kârlılığı (%) , , ,58 4

7 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler VARLIKLAR (BİN TL) Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalara Plasmanlar Para Piyasalarından Alacaklar Krediler ve Alacaklar Menkul Değerler Cüzdanı (Net) Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar YÜKÜMLÜLÜKLER (BİN TL) Mevduat Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar Özkaynaklar Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler GELİR TABLOSU (BİN TL) Net Faiz Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Net Faaliyet Kârı Net Dönem Kârı KÂRLILIK RASYOLARI (%) Aktif Kârlılığı 2,46 1,65 2,00 Özkaynak Kârlılığı 16,58 12,02 15,28 BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (BİN TL) Teminat Mektupları Akreditifler Banka Kredileri Diğer Garantiler Türev Finansal Araçlar Taahhütler Toplam Bilanço Dışı Yükümlülükler

8 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler 2014 yılı sonunda A&T Bank ın aktif toplamı %10,9 oranında artarak 3.716,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aktif Yapısı 2014 yılı sonunda Banka nın aktif toplamı 2013 yılsonu ile karşılaştırıldığında %10,9 oranında artarak 3.716,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönemde Banka plasmanlarının önemli kalemleri %41,9 pay ile 1.558,4 milyon TL tutarında bankalardan, %36,7 pay ile 1.364,3 milyon TL tutarında kredilerden ve %9,5 pay ile 354,2 milyon TL tutarında nakit değerler ve Merkez Bankası ndan oluşmaktadır yılı sonu itibarıyla bir önceki döneme göre önemli artışlar 460,6 milyon TL ile bankalarda ve 78,7 milyon TL ile gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklarda izlenmiştir. Aktif kalemler içinde önemli azalışlar ise 83,5 milyon TL ile kredilerde, 47,5 milyon TL ile vadeye kadar elde tutulacak yatırımlarda ve 40,1 milyon TL ile nakit değerler ve Merkez Bankası nda gözlenmiştir. AKTİF KALEMLER (Bin TL) 2013 Pay (%) 2014 Pay (%) Değişim (Tutar) Değişim (%) Nakit Değerler ve Merkez Bankası , , ,2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan FV (Net) , , ,8 Bankalar , , ,0 Para Piyasalarından Alacaklar , , ,7 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) , ,0 79 7,3 Krediler ve Alacaklar , , ,8 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) , , ,1 Bağlı Ortaklıklar (Net) , , ,1 Maddi Duran Varlıklar (Net) , , ,2 Maddi Olmaya Duran Varlıklar (Net) , , ,2 Vergi Varlığı , , ,2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 11 0,0 10 0,0-1 -9,1 Diğer Aktifler , , ,1 AKTİF TOPLAMI , , ,9 6

9 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler Pasif Yapısı 2014 yılı sonunda Banka yükümlülüklerinin %14,3 ü özkaynaklardan, %85,7 si ise yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Yabancı kaynakların en önemli kısmı 3.107,7 milyon TL tutarındaki mevduatlardır yılsonu itibarıyla bir önceki döneme göre en önemli artışlar 421 milyon TL ile mevduatlarda ve 70,2 milyon TL ile özkaynaklarda izlenmiştir. Pasif kalemler içindeki en önemli azalışlar ise 105 milyon TL ile alınan kredilerde ve 33,6 milyon TL ile para piyasalarına borçlarda gözlenmiştir. Mevduat hesaplarının türler itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Bankalar mevduatı %81,7 pay ile milyon TL; Müşteri mevduatı %18,3 pay ile 569,7 milyon TL, Vadeli mevduatlar %74,1 pay ile 2.302,2 milyon TL; Vadesiz mevduatlar %25,9 pay ile 805,5 milyon TL, TL mevduatlar %1,7 pay ile 52 milyon TL; YP mevduatlar %98,3 pay ile 3.055,7 milyon TL. PASİF KALEMLER (Bin TL) 2013 Pay (%) 2014 Pay (%) Değişim (Tutar) Değişim (%) Mevduat , , ,7 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar 0 0, , Alınan Krediler , , ,8 Para Piyasalarına Borçlar , , ,0 Muhtelif Borçlar , , ,4 Diğer Yabancı Kaynaklar , , ,0 Karşılıklar , , ,9 Vergi Borcu , , ,2 Özkaynaklar , , ,2 PASİF TOPLAMI , , ,9 7

10 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler A&T Bank 2014 faaliyet dönemini 70,5 milyon TL net kâr ile tamamlamıştır. Kârlılık Yapısı 2014 yılında toplam faaliyet gelirleri, net faiz gelirlerindeki %38,3 oranında (30,3 milyon TL) ve net ücret ve komisyon gelirlerindeki %37,9 oranında (13,2 milyon TL) büyümenin etkisiyle %34,3 oranında (42,7 milyon TL) artmıştır. Diğer faaliyet giderleri %16,9 oranında (8,9 milyon TL) artarken, karşılıklar 15,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak Banka 2014 faaliyet dönemini 70,5 milyon TL net kâr ile tamamlamıştır. GELİR TABLOSU (Bin TL) Değişim (Tutar) Değişim (%) Faiz Gelirleri ,4 Faiz Giderleri (-) ,4 Net Faiz Geliri ,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ,9 Temettü Gelirleri ,7 Ticari Kâr/Zarar (Net) Diğer Faaliyet Gelirleri ,0 Faaliyet Gelirleri Toplamı ,3 Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-) ,0 Diğer Faaliyet Giderleri (-) ,9 Net Faaliyet Kâr/Zararı ,6 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-) ,4 NET DÖNEM KÂRI , yılı sonunda sırasıyla %1,65 ve % 12,02 olan aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı oranları, 2014 yılı sonunda sırasıyla %2 ve %15,28 olarak gerçekleşmiştir. A&T Bank, güçlü sermaye yapısı, dış kaynaklara ulaşma gücü ve etkin risk yönetimi sayesinde ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranın üzerinde bir sermaye yeterliliği standart oranına sahip olup, likiditesiyle borçlarını ödeyebilecek güçtedir. 8

11 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler Son Beş Yıla Dair Karşılaştırmalı Özet Mali Göstergeler döneminde toplam aktifler ve net dönem kârındaki bileşik yıllık ortalama büyüme oranları sırasıyla %34 ve % 31 olarak gerçekleşmiştir. BİN TL Toplam Aktifler Menkul Değerler Cüzdanı (Net) Krediler ve Alacaklar Mevduat Alınan Krediler ve Para Piyasalarına Borçlar Özkaynaklar DÖNEM NET KÂRI Banka nın Derecelendirme Notları Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Banka nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Notun Cinsi Not Görünüm Uzun Vadeli Yabancı Para BB- Durağan Uzun Vadeli Yerel Para BB- Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para B Durağan Kısa Vadeli Yerel Para B Durağan Finansal Kapasite Notu bb- Destek 5 Uzun Vadeli Ulusal Not A+(tur) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Araştırma ve Geliştirme Uygulamaları Faaliyetlerini kurumsal bankacılık segmentinde yoğunlaştıran A&T Bank ta yeni ürün ve hizmetlerin hayata geçirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yıl boyunca sürdürülmüştür. Bu faaliyetlerin en önemlisi olan İnternet Bankacılığı yılın ikinci yarısında devreye alınmıştır. Ayrıca Toplu Ödeme Sistemleri, İskonto & İştira Kredisi ve Nakit Yönetimi Programı geliştirilen yeni ürünler arasında yer almaktadır. Vergi - SGK - Fatura Tahsilatları, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) - Müşteri Ziyaret Formlarının Bankacılık Sistemine Entegrasyonu ve İnternet Bankacılığı geliştirmeleri başta olmak üzere, yeni ürün ve dağıtım kanallarının devreye alınmasına, teknolojik altyapının geliştirilmesine ve iş akışlarının otomasyonuna yönelik çalışmalar 2015 yılında da artarak devam edecektir. 9

12

13 BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ Sağlam finansal yapımız ve bankacılık sektöründeki özel konumumuz ile büyümemizi sürdürdük döneminde kredilerimiz ve özkaynaklarımızdaki bileşik yıllık ortalama büyüme oranları sırasıyla %29 ve %15 olmuştur.

14 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU A&T BANK HAKKINDA 1977 deki kuruluşundan itibaren A&T Bank, Türkiye ile Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticarete aracılık etmek konusunda uzmanlaşmıştır. A&T Bank, 11 Ağustos 1975 tarihinde Libya nın Trablusgarp şehrinde imzalanan Türkiye ile Libya Arasında Kurulacak Banka Anlaşması hükümleri çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla 1977 yılında kurulmuş bir ortak girişim bankasıdır. Banka, %62,37 oranında Libyalı, %36,01 oranında Türk ve %1,62 oranında Kuveytli hissedarların sahipliğindedir. Libya Merkez Bankası nın tam sahipliğini yaptığı Libyan Foreign Bank, Banka daki Libya sermayesinin tamamını temsil etmektedir. Türkiye nin aktif büyüklüğü açısından en büyük iki bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Banka sermayesinde sırasıyla %20,58 ve %15,43 lük paylara sahiptir. Kuwait Investment Company nin, %1,62 lik hissesine sahip olduğu A&T Bank ın Genel Müdürlüğü, İstanbul dadır yılı sonunda A&T Bank ın 282 çalışanı ve İstanbul da üç, Ankara, Gaziantep, Kayseri ve Konya da birer adet olmak üzere toplam yedi şubesi bulunmaktadır deki kuruluşundan itibaren A&T Bank, Türkiye ile Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticarete aracılık etmek konusunda uzmanlaşmıştır. Banka, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerine yapılan ihracatın finansmanı, bu bölgelerde üstlenmiş olduğu proje finansmanları, yurtdışından temin etmiş olduğu fonlar, gerçekleştirmiş olduğu hazine işlemleri, kullandırmış olduğu krediler ve iştiraki olan A&T Finansal Kiralama A.Ş. kanalıyla reel sektörün desteklenmesi yolları ile ülkemiz sanayi ve ticaretinin gelişmesinde çeşitli roller üstlenmekte ve önemli katkılarda bulunmaktadır. Günümüzde A&T Bank, Libya ile en fazla işlem hacmi gerçekleştiren Türk bankası olmakla kalmayıp diğer bölge ülkelerinde de hatırı sayılır pazar paylarına sahiptir. Kurucuları ve çalışanlarının, 37 yıldır bölge ile olan bankacılık ve iş ilişkileri, deneyimleri ve bilgi birikimleri sayesinde inşa edilen istikrarlı büyüme sonucunda, A&T Bank kendine has özelliklere sahip bu özel bölgenin önemli bir oyuncusu olmuştur. Tüm dünyada 400 e yakın muhabir banka ağı ve uzmanlık bölgesi olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu da 37 yıldır süren güçlü iş ilişkileri ve organik bağları ile A&T Bank, Türkiye nin bölgeye açılan kapısı olma misyonunu geçmişte olduğu gibi, gelecekte de geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. 12

15 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler Vizyonumuz Yerel pazarda sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme sağlayarak Türkiye ile Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki bankacılık işlemlerinde en çok tercih edilen ve en iyi hizmeti sunan banka olmak. Misyonumuz Sunmuş olduğu güvenilir ve kaliteli hizmet sayesinde iç ve dış müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan, Müşterilerine yakın, birlikte çalışılması kolay olan, Etik değerleri ve sosyal sorumluluk bilincini göz önüne alarak faaliyet sergileyen, Yenilik ve gelişmelere açık olan, Etkin risk yönetiminden ödün vermeden sürdürülebilir büyümeyi esas alan ve Müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve ekonomiye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir şekilde artıran bir banka olmak. Değerlerimiz Müşteri Odaklıyız: Faaliyetlerimiz ve çalışmalarımızın tümündeki önceliğimiz, müşterilerimizin memnuniyetidir. Bu amaçla, her zaman dürüst, saygılı, çözüm odaklı ve güler yüzlü hizmet sunmaktayız. Güveniliriz: Bankacılık hizmetleri alanındaki deneyimimiz, bilgimiz ve yetkinliğimizin yanı sıra kurumsal değerlere bağlılığımız sayesinde müşterilerimiz, meslektaşlarımız ve iş ortaklarımız arasında güven ve sadakat tesis ediyoruz ve vaatlerimizi ihtiyatlılıktan ödün vermeden zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Çalışanlarımıza Değer Veririz: Personelimize değer veriyor, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Yetkilendirmeye önem veriyor ve personelimizin inisiyatif almasını teşvik ediyoruz. Verimliliğin artmasında adil bir performans yönetimi sisteminin önemine inanıyoruz. Yenilikçiyiz: Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iş yapma şeklimizi her zaman sorguluyoruz ve işlerimizi daha verimli ve dinamik kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçlarına göre teknolojiye yatırım yapıyor, her zaman hizmet kalitemizi artırmak için çalışıyoruz. Şeffafız: A&T Bank çalışanları olarak, gerekli bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla gizlilik ilkelerine uyarak anlaşılır bir biçimde zamanında paylaşıyor, bu bilgileri ulaşılabilir kılıyoruz. Ayrıca tüm personelimizi, düşüncelerini bankacılık teamüllerine uygun olarak yapıcı ve açık bir şekilde paylaşmaları için teşvik ediyoruz. Takım Ruhuna İnanırız: Takım ruhuna önem veriyoruz ve başarının işbirliği, karşılıklı güven ve saygı ile elde edilebileceğine inanıyoruz. 13

16 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU 2014 te A&T BANK 2014 yılında uygulamaya konan İnternet Bankacılığı ile alternatif dağıtım kanalları içerisindeki önemli bir ihtiyaç giderilmiştir. Yüksek kârlılık sürdürülmüş, 70,5 milyon TL net dönem kârı ve %15,28 özkaynak kârlılığı oranı ile emsal grup bankaları içinde ilk sırada yer alınmıştır. 1,4 milyar TL nakdi kredi hacmi ve 2,9 milyar ABD dolarına ulaşan dış ticaret hacmi ile Türkiye ekonomisine sağlanan destek sürdürülmüştür. İnternet bankacılığı uygulaması hizmete alınmıştır. Suudi Arabistan dan petrol dışı malların ihracını teşvik için kurulan Suudi İhracat Programı (Saudi Export Program- SEP) ile imzalanan kredi anlaşmasına istinaden, bu ülkeden ithalat yapan firmalara 30 milyon dolar kredi limiti tahsis edilmiştir. Müşteri odaklı bakış açısı ile mevcut hizmet ve ürün gamı genişletilmiş, toplu ödeme sistemleri, iskonto & iştira kredisi, nakit yönetimi programı ve nakit yönetimi ürünleri devreye alınmıştır. Bunun yanı sıra, özellikle yurt içinde müşteri tabanı genişletilmiş, aktif müşteri sayısında %20 oranında artış sağlanmıştır. Kuzey Afrika pazarında sahip olunan köklü pazar payının yanı sıra, Sahra altı ülkeleri ile de muhabir bankacılık ilişkileri güçlendirilerek niş pazar payı artırılmıştır. İş süreçlerindeki verimliliğin artırılmasını, işlem sürelerinin ölçülebilmesini ve kısaltılmasını, kâğıtsız işleme geçilebilmesini ve iş süreçlerinin uçtan uca izlenebilir olmasını amaçlayan İş Akışları Yönetimi Projesi hayata geçirilmiştir. Projenin ilk aşamasında, dış ticaret iş akışları ve bilgi teknolojileri değişiklik yönetimi iş akışları devreye alınmıştır. Bilgi Teknolojileri alt yapısında yıl boyunca gerçekleştirilen yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile A&T Bank ın uzun dönem iş gereksinimlerine uygun bir alt yapı tesis edilmiştir. Bilgi Teknolojileri altyapısının güvenliğini ölçmeyi hedefleyen ve BDDK tarafından Bağımsız Denetçilere yaptırılan Sızma Testleri neticesinde sektör ortalamasının üzerinde bir başarı notu alınmıştır. Eğitim ve gelişim faaliyetleri A&T Bank ın en önemli önceliklerinden olmuş, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yıl boyunca birçok eğitim ve gelişim programları düzenlenmiştir. %42,2 Net Dönem Kârı A&T Bank ın Net Dönem Kârı 2014 yılında % 42,2 oranında artmıştır. 14

17 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler A&T Bank 2015 Hedefleri 2015 yılında A&T Bank ta tüm iş akışlarının elektronik ortama taşınması planlanmaktadır. Kurumsal ve ticari bankacılıktaki pazar payının artırılması ve müşteri tabanına derinlik kazandırılması satış-pazarlama faaliyetlerinin temel hedefini oluşturacaktır. Bu kapsamda, müşteri portföyünde yer alan firmalarda ürün bazlı derinleşmenin sağlanması ve nakit akışlarından daha yüksek pay alınması çalışmalarına ağırlık verilecektir. Banka nın dış ticaret işlemlerindeki ana stratejisi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi ndeki tecrübesi ve genişleyen muhabir banka ağı ile bölgesel etkinliğini muhafaza etmek olacaktır. Vergi-SGK ve fatura tahsilatı projelerinin hayata geçirilmesi ve bu işlemlerin internet bankacılığı üzerinden yapılması hedeflenmektedir. Böylelikle, çapraz satış olanaklarının artırılması planlanmaktadır. Banka daki tüm iş akışlarının elektronik ortama taşınması planlanmaktadır. Bu sayede, iş süreçleri yönetiminin daha verimli hale gelmesi ve işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Banka bilinirliğinin pekiştirilmesi ve artırılması için fuar, konferans, seminer gibi yurtiçi ve uluslararası etkinliklere kurumsal katılıma ağırlık verilecektir. Operasyonel verimliliği artırmaya yönelik projelerin uygulanmasına ve teknolojik altyapıya yönelik yatırımlara devam edilecektir. Finansal sağlamlık ve etkin risk yönetimi ön planda tutularak sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedeflenmektedir. Müşteri ilişkilerini daha etkin yönetmek için hayata geçirilmesi planlanan Müşteri İlişkileri Yönetimi programı ile Banka portföyünde yer alan firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ve hizmet üretilmeye devam edilecektir. Bu şekilde, müşteri sayısının %20 artırılması hedeflenmektedir. %20 Müşteri Sayısındaki Artış Hedefi A&T Bank 2015 yılında da müşteri sayısını %20 oranında artırmayı hedeflemektedir. 15

18 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU Kilometre Taşları A&T Bank, Kuzey Afrika ve Orta Doğu da 37 yıldır süren güçlü iş ilişkileri ile Türkiye nin bölgeye açılan kapısı olma misyonunu gelecekte de geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir ler Türkiye ve Libya, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla bir banka kurulmasına yönelik anlaşmayı, Libya nın Trablusgarp şehrinde imzaladı yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Arap Türk Bankası A.Ş. kuruldu. Banka, 1980 lerde Türkiye nin, uluslararası para piyasalarında işlem yapan ve dövizli işlemler gerçekleştiren ilk bankalarından oldu. Ayrıca ülkede Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerine yapılan ihracatı finanse eden az sayıdaki bankadan biriydi Banka nın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. kuruldu li yılların başında Türkiye ekonomisi, tarihinin en yıkıcı sonuçlarını doğuran finansal krizler ile karşılaştı. Bu dönemde Türkiye de faaliyet gösteren banka sayısı 79 dan 48 e geriledi. A&T Bank ise, güçlü sermaye yapısı, başarılı yönetimi ve ana ortağından almış olduğu büyük destek ile böylesi derin bir finansal türbülanstan etkilenmedi. Hatta yabancı kaynaklara ulaşma ve bunları finansal sisteme aktarma kabiliyeti sayesinde, ekonominin desteklenmesi konusunda üstlenmiş olduğu görevine devam etti ve bu zor dönemi başarı ile atlatarak büyümesini sürdürdü. Banka yı Türk bankacılık sektörü içerisinde yeniden konumlandırmayı hedefleyen yeni bir stratejik plan uygulamaya konuldu. Banka nın ödenmiş sermayesi %485,4 oranında artırılarak 41 milyon TL den 240 milyon TL ye yükseltildi. 16

19 Genel Bilgiler Kurumsal Yönetim Finansal Bilgiler Türk firmaları ile başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi ndeki partnerleri arasındaki bağları daha da güçlendirebilmek için Kayseri, Konya ve Gaziantep te A&T Bank şubeleri açıldı. Yeni kurumsal kimlik ve yeni işletme adı, ulusal çapta yürütülen bir kampanya ile tüm kamuoyuna duyuruldu. Hedef pazar olan Libya ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, büyüme ve yüksek kârlılık sürdürüldü. Banka 2011 yılı sonunda net dönem kârını bir önceki yıla göre %103 oranında artırarak 48,1 milyon TL ye çıkarttı ve %15,72 lik özkaynak kârlılığı oranı ile sektörde ön sıralarda yer aldı Banka nın yedinci şubesi İstanbul, Güneşli de açıldı. Sürdürülebilir sağlıklı büyüme hedefi doğrultusunda önemli mesafeler kat edildi. Özkaynak kârlılığı anlamında yıl, %15,64 olan sektör ortalamasının üzerinde bir oran (%16,58) ile kapatıldı Operasyonel verimliliğin artırılması ve bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına büyük önem verildi, büyüme ve kârlılık sürdürüldü. A&T Bank, kurumsal ve ticari segmentte faaliyet gösteren bir banka olarak %12,02 özkaynak kârlılığı oranı ile emsal grup bankalar içinde ilk sırada yer aldı. A&T Bank İnternet Şubesi açıldı. Sektörün karlılığının azaldığı ve %12,23 seviyesinde gerçekleştiği bir dönemde %15,28 düzeyinde özkaynak kârlılığına ulaşıldı. 17

20

21 İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ Müşterilerimize hep daha iyi hizmet verebilmek için verimliliğe odaklanıyoruz. Özellikle teknolojik altyapımızı güçlendirerek internet bankacılığı hizmetimizle ilerlememizi sürdürdük, müşterilerimize daha da yakınlaştık. A&T Bank, 2014 yılında müşteri sayısını %20 artırdı.

22 A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Daha büyük hedeflere ulaşmak için özellikle teknolojik ve organizasyonel yapımızda köklü değişiklikler yaparak önümüzdeki döneme dair hazırlıklarımıza devam ettik. Değerli Paydaşlarımız, 2014 yılı, küresel iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sınırlı düzeyde kaldığı ve ülkelerin büyüme eğilimlerinde farklılıkların görüldüğü bir yıl olmuştur. Avro Bölgesi ve Japonya zayıf ve kırılgan bir ekonomik büyüme sergilerken, Çin ekonomisinin büyümesi 1990 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. Diğer yandan, ABD ekonomisinde yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte, Merkez Bankası FED in genişlemeci para politikasını sonlandırması, küresel finans piyasalarında dalgalanmalara neden olmuş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini olumsuz etkilemiştir. Küresel büyüme oranlarının beklenenin altında kalması, belirgin şekilde gerileyen emtia fiyatları ve tüketici harcamalarının geleceğine ilişkin endişeler önümüzdeki dönemde küresel ekonomide olası deflasyon riskini artırmıştır yılında, başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının izlemekte olduğu para politikaları Türkiye nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke ekonomilerinin seyrini belirleyen etkenlerden biri olmuştur yılında %4,1 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde %2,8 büyümüştür. Cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, dış ticaret açığındaki gerilemeye bağlı olarak 2013 yılındaki %7,9 seviyesinden %5,7 seviyesine düşmüştür. Yıl içerisinde %9,66 seviyesine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi ndeki yıllık artış, son çeyrekle birlikte düşme eğilimine girmiş ve %8,17 seviyesine gerilemiştir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, ana ihracat pazarlarındaki deflasyon riski, bölgesel tansiyonun yüksek olması gibi koşulların Türkiye ekonomisinin 2015 yılında göstereceği performansta etkili olması beklenmektedir. Bankacılık sektöründe, faizlerin yılın ilk çeyreğinde yükselmesiyle birlikte fonlama maliyetinin artması, artan faaliyet giderleri ve yapılan yasal düzenlemelerin kredi büyüme hızını yavaşlatması, 2014 yılında sektörün kârlılığını olumsuz olarak etkilemiştir. Aktif büyüklüğündeki %15,1 lik artışa karşın, net dönem kârı geçen yıl olduğu gibi 24,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak kârlılığı ise 2013 yılsonundaki %14,2 seviyesinden %12,2 seviyesine gerilemiştir. Ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen, Bankamız güçlü sermaye yapısı ile 2014 yılı için belirlemiş olduğu finansal hedeflere ulaşmıştır yılı sonunda aktif büyüklüğü %10,9 oranında artarak 3,7 milyar TL ye ulaşmıştır. Net dönem kârımız %42,2 oranında artarak 70,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynak kârlılığımız ise 2013 yılsonundaki %12,0 seviyesinden %15,3 seviyesine yükselmiştir döneminde toplam aktifler, nakdi krediler, özkaynaklar ve net dönem karındaki bileşik yıllık ortalama büyüme oranları sırasıyla %34, %29, %15 ve %31 olarak gerçekleşmiş olup, sürdürülebilir sağlıklı büyüme hedefimiz çerçevesinde önemli bir başarıya imza atılmıştır. A&T Bank, uzun vadeli stratejileri kapsamında, son dönemde özellikle teknolojik ve organizasyonel yapısında köklü bir değişim yaşamış, önümüzdeki döneme dair daha büyük hedeflere ulaşmak için yapısal hazırlıklarına devam etmiştir. Titiz ve kapsamlı çalışmalarımız neticesinde 2014 yılında devreye aldığımız internet bankacılığı hizmetimizle de müşterilerimize ihtiyaç duydukları her kanaldan ulaşma taahhüdümüz doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. 20

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı