HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARINDAKİ ARAŞTIRMALARA YÖNELİK DERSLERİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARINDAKİ ARAŞTIRMALARA YÖNELİK DERSLERİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARINDAKİ ARAŞTIRMALARA YÖNELİK DERSLERİN İNCELENMESİ Salih ÇEPNİ, Mehmet KÜÇÜK, Murat GÖKDERE KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon ÖZET: Bu çalışma, gelişmiş ülkelerdeki bazı öğretmen eğitimi programları ile ülkemizdeki öğretmen eğitimi programlarındaki araştırmalara dayalı derslerin içerik, uygulanma, değerlendirme, adayların araştırma sürecine katılım durumları ve onlara sağladığı katkılar açısından karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Üç aşamada yürütülen çalışmanın ilk kısmında, ülkemizdeki öğretmen eğitimi programlarının son döneminde okutulan Alan Çalışması dersinin uygulanması tanıtılmıştır. İkinci aşamada CSUSM da uygulanan hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarından biri (Ortaöğretim Tek Branşa Öğretmen Yetiştirme Programı) doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. İki program arasında, özellikle de öğretmen adaylarının araştırma sürecinin etkinliklerine katılımlarının teşvik edilmesi açısından önemli farklılıkların olduğu iki durumun karşılaştırılmasından tespit edilmiştir. Bunu takiben, ülkemizdeki öğretmen eğitimi programlarında bulunan Alan Çalışması dersinin uygulamasının geliştirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Eğitimi Programı, Aksiyon Araştırması, Araştırma Dersleri. 1. GİRİŞ Öğretim farklı bir çok etkinliği içeren karmaşık ve belirsiz bir süreçtir ve öğretmenin sınıfta neyi, ne ölçüde ve nasıl öğreteceği ancak uygulama sürecinde ortaya çıkmaktadır (Kosnik & Beck, 2001). Bundan dolayı öğretim uygulamaları boyunca ortaya çıkabilecek özel durumlarda sahip oldukları bilgi, beceri ve anlayışlara göre hareket eden öğretmenlerin herhangi bir sınıf ortamında nasıl bir sorunla karşılaşabileceğini önceden kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Bu bağlamda öğretmenlerin uygulamaları sürecinde aldıkları kararların geçerli olabilmesi için, karşılaştıkları sorunlarla ilgili düşüncelerini meslektaşlarına açıklamaları, eğitim durumlarını sorgulamaları ve bu yolla mevcut anlayışlarını derinleştirmeleri, eğitimin amaçları doğrultusunda kendi uygulamalarını sistematik olarak incelemeleri ve değerlendirmeleri için sınıflarında araştırmacı rolünü üstlenmeleri gerekmektedir (Altrichter, Somekh & Bridge, 1993). Bu durum öğretmenlerin öğretimlerine rehberlik ederek, sınıflarında yeni yöntemler uygulamalarında ve bu esnada karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmelerinde etkili olmaktadır. Bu araştırmacı yaklaşımda kendi uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla gözden geçiren öğretmenler sahip oldukları tüm bilgi ve deneyimlerini aktif olarak kullanmak suretiyle öğretim ve öğrenme ile ilgili teoriler üretirler. Eğitimde yenilik için bir araç olan ve eleştiriye dayalı bu yöntem, yansıtıcı öğretmenlerin kendi sınıf ve okul uygulamaları hakkında küçük çaplı araştırmalar yürütmelerini teşvik etmektedir. Öğretmenlerin kendi çalışmaları hakkında meslektaşlarıyla ve ilgili kişilerle işbirliği yapmaları mesleki gelişimlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu süreçte en önemli araç, öğretmenlerin yansıtıcı/sistematik uygulama yapan bireyler olarak hareket ettikleri katılımcı/ortak incelemedir. Katılımcı inceleme, katılımcı öğrenmeyle aynı anlamda olup, uygun imkan ve desteğin sağlanması durumunda öğretmenler tarafından yürütülen aksiyon araştırmaları olarak bilinmektedir. Öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri sınıfa girdikleri ilk günden itibaren başlayıp öğretmenlik yaşantıları boyunca artarak devam etmektedir. Bu süreçte özellikle mesleğin ilk yıllarında öğretmenlerin sınıflarında aksiyon araştırmaları yürütmeleri ve mevcut eğitim araştırmalarını kullanmaları mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerinin daha fazla artmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hizmet öncesi dönemde öğretmen adaylarına araştırmacı kimliğini kazandırabilecek bazı dersler öğretmen eğitimi programlarına konulmalı ve bu yolla adaylar araştırmacı öğretmenler olarak yetiştirilmelidir (Çepni & Küçük, 2002). Auger ve Wideman (2000) öğretmenlerin özellikle mesleğin ilk yıllarında aksiyon araştırmalarını kullanmaları için bazı pratik uygulama adımları önermiştir. Öğretmen eğitimi programlarının önemli bir parçası haline gelen aksiyon araştırması uzun süreden beri hizmet içindeki öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanması ve araştırma yöntemini anlamaları için etkili bir yöntem olarak da kullanılmaktadır (Nind, 1997; Stuart & Kunje, 1998; Christenson et al., 2002). Öğretmen eğitimi programları, adaylara uygun araştırma eğitiminin verildiği ve bu yolla adayların kendi öğretim uygulamalarını incelemeleri ve geliştirmeleri için araştırmalar yürütebilecekleri bilgi, beceri ve deneyimlerin kazandırıldığı ideal durumlar olmalıdır. Ülkemizde ve dünyada uygulanan öğretmen eğitimi programlarında araştırmaya dayalı bazı dersler yardımıyla

2 öğretmen adaylarına araştırmacı bir kimliğin kazandırılması, onların araştırmalara karşı tutumlarının geliştirilmesi, mevcut araştırmaların aktif birer tüketicileri olmaları ve kendi sınıflarında küçük çaplı araştırmaları yürütebilecek seviyeye getirilmeleri gibi davranışların kazandırılması programların en önemli hedeflerini oluşturmaktadır. Buna rağmen, hizmet-öncesi dönemde uygulanan öğretmen eğitimi programlarının adaylarına aksiyon araştırmalarına karşı tutumlarını olumlu ölçüde geliştirecek şekilde bilgi, beceri ve davranışları kazandıramadıkları sürekli olarak vurgulanmaktadır (Auger & Wideman, 2000; Çepni & Küçük, 2002). Bu nedenle ülkemizde ve diğer ülkelerde öğretmen eğitimi programlarında bulunan aksiyon araştırmasına dayalı derslerin uygulanmasının karşılaştırılması gerekmektedir. 2. AMAÇ Bu çalışma, KTÜ de ve CSUSM da uygulanan öğretmen eğitimi programlarındaki aksiyon araştırmasına dayalı dersleri karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. 3. METODOLOJİ Bu çalışmada ilk olarak ülkemizdeki öğretmen eğitimi programlarındaki seçmeli ve araştırmaya dayalı bir ders olan Alan Çalışması dersinin KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde ne şekilde uygulandığı tanıtılmıştır. İkinci olarak, Amerika daki Kaliforniya Devlet Üniversitesi San Marcos ta (CSUSM) uygulanmakta olan araştırmaya dayalı öğretmen eğitimi programlarından biri (Secondary Single Subject Credential Program) doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Bunu takiben KTÜ ve CSUSM da uygulanan araştırmaya dayalı programlar, içerik, uygulama, değerlendirme ve öğretmen adaylarına sağladığı katkı boyutlarından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, tespit edilen farklılıkların ışığında ülkemizdeki öğretmen eğitimi programlarında uygulanmakta olan ilgili araştırma dersinin işlenişinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 4. BULGULAR: 4.1. KTÜ deki Uygulama Ülkemizdeki hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında aksiyon araştırmaları önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına karşı sahip oldukları tutumların olumlu yönde geliştirmek ve onlara araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amacıyla öğretmen eğitimi programlarında Alan Çalışması olarak bilinen ve aksiyon araştırmasıyla kısmen bütünleşen seçmeli bir ders uygulanmaktadır. Programlarının son döneminde uygulanan bu dersle öğretmen adaylarına mevcut araştırmalardan faydalanma ve bu yolla araştırma yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Uygulanan derste, adaylara kendi alanıyla ilgili bir projeyi yürütebilme sürecinde gerekli olan teorik bilgiler verilmekte ve bu süreçte seçilen proje çalışmaları incelettirilmektedir. Bu yolla araştırma projesinin nasıl yürütüldüğüyle ilgili teorik bilgileri kazanan öğretmen adayları, kendi başlarına veya grup çalışması ile kazandıkları teorik bilgileri karşılaştıkları veya araştırdıkları fen eğitimiyle ilgili bir problemin çözümünde kullanarak deneyim kazanmaktadırlar. Her bir aday fen eğitimiyle ilgili daha önce araştırılmamış ve araştırılabilir nitellikteki konulardan birini seçerek uygun araştırma yöntemlerini kullanıp, çalışmalarını tamamlamaktadırlar. Bu dersin sonunda öğretmen adaylarının kazanması hedeflenen davranışlar Akdeniz, Çepni ve Ayvacı (1998) tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: Araştırılabilecek bir proje konusu seçerek sınırlarını tanımlayabilme, Seçmiş olduğu araştırma konusunu araştırma projesi önerisi şeklinde yazılı olarak hazırlayabilme, Araştırma projesi önerisinde açıklanan yöntemlerle veri toplama, düzenleme ve analiz etme aşamalarını uygun bir şekilde gerçekleştirebilme, Planladığı araştırma projesini rapor haline getirebilme ve sözlü savunmasını yapma becerileri kazanma, Proje çalışmalarına karşı pozitif motivasyon geliştirme. Bu dersin uygulanma aşamaları ise aşağıda açıklanmıştır (Akdeniz ve diğ., 1998): Öğretmen adayları gruplara ayrılarak her bir gruba danışmanlık yapacak öğretim elemanları belirlenir.

3 Öğretmen adayları çalışmayı bireysel olarak mı yoksa grupla mı yapacaklarına karar verdikten sonra, araştırma projelerinin konusunu seçerler. Seçtikleri konuları, Alan Çalışması dersinde kazandıkları bilgiler ışığında, bir araştırma önerisi taslağı şeklinde hazırlarlar. Bu taslak danışmanla birlikte düzeltildikten sonra projeye son şekli verilir. Adaylar araştırmanın problemi, amacı ve metodolojisi aşamalarından oluşan taslağı sınıfta arkadaşlarına sözlü olarak sunarlar. Proje üzerinde son eleştiriler alındıktan sonra adaylar verilerini toplamaya başlarlar. Proje çalışması boyunca adaylara danışmanlar tarafından gerekli destek sağlanır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra araştırma projesi rapor halinde hazırlanır ve danışmana sunulur. Sunulan araştırma projesi raporu danışman ve ilgili bazı öğretim elemanları tarafından incelendikten ve eleştirildikten sonra düzeltmeleri için adaylara geri verilir. Son olarak, adaylar araştırma projelerini fen bilimleri eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapan akademisyenlerden oluşan bir jüri önünde sunarlar. Projelerinin değerlendirilmesi, yazılı rapor ve sözlü performans dikkate alınarak yapılır akademik döneminde KTÜ deki fen bilgisi öğretmen adayları tarafından hazırlanan projelerin konuları incelenecek olursa; bunların öğretmen adaylarının kendi öğretim uygulamalarıyla ilgili olmadıkları ve çoğunlukla eğitim araştırmacıları tarafından yürütülebilecek konulardan oluştukları anlaşılmaktadır. Fakat aksiyon araştırması öğretmenlerin sınıfta ne öğreteceği, nasıl öğreteceği ve kendi sınıf-okul şartları içinde eğitimin hedeflerine daha üst seviyede nasıl ulaşılabilecekleriyle ilgili önemli sorular sorup, bunlara cevap aradıkları ve kendi uygulamalarını sistematik olarak inceledikleri bir süreç olarak açıklanmaktadır (Carr & Kemmis, 1986). Bu bağlamda proje konularının çoğunun tam anlamıyla aksiyon/öğretmen araştırması kapsamında sınıflandırılamayacağına inanılmaktadır CSUSM daki Uygulama Bu kısımda aksiyon araştırmasını içeren ve Amerika daki Kaliforniya Devlet Üniversitesi San Marcos ta uygulanmakta olan iki öğretmen eğitimi programı temel özellikleriyle incelenmiştir (Joseph, Diaz-Greenberg, Boldwin & Thousand, 1998). CSUSM da uygulanan iki farklı öğretmen eğitimi programı, teorik bir araştırma dersi ve bunu takiben alan deneyimiyle aksiyon araştırmasını birleştirmektedir. Üniversitede 21. yüzyılın öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla, taslak şekilde Ortaöğretim Tek Branşa Öğretmen Yetiştirme Programı (Secondary Single Subject Credential Program) (SSSCP) uygulanmaktadır. Program öğretmen adaylarının yansıtıcı ve eleştirici düşünmelerini, sınıflarında ve okullarında pratik etkinliklere katılmalarını teşvik etmektedir. Bu kapsamda uygulanan dersin amacı, öğretmen adaylarını kendi sınıflarında araştırma yapabilecekleri şekilde yetiştirmektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan dersteki (21. Yüzyılın Liseleri) temel konu öğretmenlerin araştırmacı ve problem çözücü olduklarıdır. Bu konu programdaki diğer iki dersle bütünleşmiştir. Bunlar; Liselerde Öğrenme ve Öğretme ile Çift Dille Eğitim Yöntem ve Teorileri dersleridir. CSUSM da uygulanan programda, öğretmen adaylarının yansıtıcı öğretmen olarak yetiştirilmesinde yansıtıcı uygulama kavramı kullanılmıştır. Yansıtıcı düşünme becerisi aksiyon araştırmasının temelini oluşturmaktadır. Bu beceri, adaylara programlar kapsamında uygulanan ilgili üç ders yardımıyla kazandırılmaktadır. Burada amaç, öğretmen adaylarına araştırmaya, değerlendirmeye, uygulamaya ve bilgiye ihtiyaç duyma yeteneği kazandırmak ve mesleki yaşamları boyunca alanlarıyla ilgili araştırmaları aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. SSSCP deki Aksiyon Araştırmasının Uygulanma Modeli Ortaöğretim Tek Branşa Öğretmen Eğitimi Programı (Joseph et al., 1998) kapsamında uygulanan modelin amacı, ders çalışması ve alan deneyimi ile teori-uygulanma arasında denge sağlamaktır. Öğretmen araştırması kavramı ve teori ile uygulamanın birleştirilmesi fikri programda bulunan üç ders yardımıyla adaylara kazandırılmaktadır. Bu derslerde ortaöğretim öğretmen adayının aksiyon araştırması planlayıp uygulayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir dizi alan eğitimini alarak deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Bu modelde, öğretmen adaylarının aksiyon araştırmasının mantığını anlamaları için konuyla ilgili önemli teori ve fikirleri tanımlayan bir dizi okuma parçasını

4 analiz ederek, onlar üzerinde tartışmaları sağlanır. Bunun yanında adaylar, araştırma projelerini yürütmek için çok sayıda aksiyon araştırması modelini gözden geçirip, programdan daha önce mezun olan öğretmen adayları tarafından hazırlanan örnek alınabilecek türdeki aksiyon araştırması projelerini incelerler. İlk etkinlik olarak öğretmen adayları ilgili araştırma derslerinde öğrendikleri araştırma kavramlarını okul kültürünü anlamakla ilgi hazırladıkları çalışma kapsamında uygularlar. Öğretmen adaylarının oluşturduğu çalışma grupları kendi bölgelerindeki okul kültürünü anlamaları amacıyla hazırladıkları ödev kapsamında birbirleriyle ve danışmanlarıyla ortaklaşa bir etnografik çalışma yürütürler. Bu çalışmada araştırma süreci hakkında konuşarak; araştırılacak veri, veri toplama ve analiz etme yöntemleri, sonuçlar ve önerilerle ilgili ortak kararlar alırlar. Her bir öğrenci grubu çalışmasının yazılı raporunu hazırlama ve sözlü sunumunu yapma gibi etkinliklerle deneyimlerini diğer grup üyeleriyle paylaşır. Bu yöntem öğretmen adaylarının farklı okul kültürlerini anlamalarında, kendi alanlarıyla ilgili araştırma konularını belirleme ve araştırmalarını oluşturmaya başlamalarında katkı sağlamaktadır. Programın başladığı ilk dönemde ders çalışmasıyla eş zamanlı olarak, öğretmen adayları uygulama yaptıkları okullardaki öğretim uygulamalarıyla ilgili gözlem ve yansıtmalarda bulunurlar. Bu süreçte üniversite öğretim elemanları ve bölge koordinatörleri adaylara yardımcı olur. Yansıtıcı uygulama kapsamında adaylar uygulamaları boyunca kendileri veya kendi alanlarıyla ilgili ortaya çıkan özel sorunları kayıt etmek için araştırma günlükleri tutarlar. Bu araştırma günlükleri adayların daha sonraki aksiyon araştırma projeleri için araştırma konusu belirlemelerinde önemli bir kaynaktır. Bunu takiben adaylar, günlüklerindeki bir veya iki önemli olayı seçip, bu olayın neden gerçekleştiğini ve benzer bir durumda ne şekilde davranacakları ile ilgili etkinlikleri ayrıntılı olarak hazırlarlar. Öğretmen adayları meslektaşlarıyla tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için sürekli olarak onlarla iletişim halinde bulunurlar. Daha sonra ise tercihlerine göre bireysel olarak veya grup çalışması yaparak ve daha önce hazırlanan proje önerilerini de kullanarak kendi aksiyon araştırması proje önerilerini hazırlayıp sunarlar. Bu önerilerin geliştirilmesi boyunca uygulama öğretmenlerinin aktif katılımı ve işbirliği gereklidir. Bu durum, öğretmen adayının aksiyon araştırması projesine aktif katılımını sağlamak ve okuldaki protokol sorunlarını çözmek olmak üzere araştırma sürecinin iki önemli boyutunda etkilidir. Bunu takiben izin alınan araştırma protokolü çerçevesinde öğretmen adayı proje konularıyla ilgili olarak her iki dönem veya bir dönem boyunca okuldaki veri toplama etkinliklerine başlar ve daha sonraki yazılı raporunda araştırmasının bulgularını, analizlerini ve sonuçlarını özetler. Uygulama öğretmenleri ve bölge danışmanları bu aşamada da aktif destek sağlarlar. Hazırlanan bu projelerin değerlendirilmesi; aksiyon araştırması proje önerilerin, araştırma raporunun yazılı raporunun ve sözlü sunumunun değerlendirilmesi olmak üzere üç aşamada yapılmaktadır (Joseph et al., 1998). KTÜ ve CSUSM da Uygulanan Programların Karşılaştırılması: Özellikler Hedef İçerik Uygulama Etkinlik Değerlendirme Program KTÜ - adayların fen eğitimiyle ilgili araştırma projesi hazırlamasını sağlamak - alan çalışması dersi kapsamında adaylara araştırma projesi planlama ve uygulama becerisi kazandırılmakta - araştırma problemi uygulamanın dışında öğretmen adayı ve danışman tarafından belirlenmekte ve araştırma projesi danışmanın kontrolünde tamamlanmakta - adayın fen eğitimiyle ilgili bir araştırma projesi tamamlama - projenin yazılı raporu ve sözlü sunumu olmak üzere iki aşamada CSUSM - adayların yansıtıcı ve eleştirici düşünmesini ve kendi sınıflarında araştırma yapmalarını sağlamak - araştırmacı öğretmen kavramı ve teori ile uygulamanın birleştirilmesi fikri programda bulunan üç ders yardımıyla adaylara kazandırılmakta - araştırma problemi uygulamanın içinde öğretmen adayı tarafından belirlenmekte ve uygulama öğretmeninin kontrolünde tamamlanmakta - ders çalışması ve alan deneyimi ile teoriuygulama arasında denge kurulmakta - adayın okul kültürüyle ilgili bir etnografik alan araştırması tamamlaması - adayın kendi öğretim uygulamalarıyla ilgi bir aksiyon araştırması projesi tamamlaması - aksiyon araştırması proje önerisi, yazılı raporun ve onun sunumunun değerlendirilmesi olmak üzere üç aşamada

5 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER KTÜ deki öğretmen eğitimi programlarında bulunan araştırma dersinin (Alan Çalışması) uygulanmasında; adaylarda eğitim araştırmalarına karşı pozitif tutum geliştirme, adayların kendi uygulamalarıyla ilgili aksiyon araştırması yürütebilecek deneyimleri kazanmalarını sağlama, bu süreçte mevcut araştırmaları aktif bir şekilde kullanmalarını teşvik etme boyutlarında bazı farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. İlk olarak KTÜ de öğretmen adayı proje konusunu fakültedeki danışman veya uygulama okullarındaki öğretmenlerle fikir alış-verişinde bulunarak belirlemektedir. Fakat bu şekilde belirlenen problem, adayın gerçek eğitim problemi olmaktan ziyade okullardaki öğretmenlerin veya danışmanın ilgi duyduğu problem olma özelliğindedir. CSUSM da uygulanan öğretmen eğitimi programlarında ise öğretmen adayları programların son döneminde kesintisiz olarak devam ettikleri okul uygulamaları kapsamında araştırma konularını kendileri belirlemektedirler (Joseph et al., 1998). Zaten aksiyon araştırmasında öğretmen veya öğretmen adayının kendi araştırma problemini kendisinin belirlemesi ve bunu çözmesinin kendi mesleki gelişimi için önemli olduğuna inanması, adayın araştırma sürecinde daha ilgili ve aktif olmasını teşvik etmektedir (Kosnik & Beck, 2000). Ülkemizdeki öğretmen eğitimi programının son döneminde adayların okullarda gerçekleştirdiği öğretmenlik uygulamalarının kesintisiz uygulanması, adayların kendi öğretim uygulamalarını sistematik olarak incelemelerini, bu doğrultuda veri toplamalarını ve analiz etmelerini, ilgili araştırma literatürünü anlamaya çalışmalarını ve kazandıkları bilgi ve deneyimlerini arkadaşlarına ve meslektaşlarına sunmalarını sağlayabilir. Bu yolla sınıfta ders anlatmaya başlayacak adayın bu süreçte karşılaştığı problemleri kayıt etmek için araştırma defteri tutması ve araştırmasının konusunu bunların arasından seçmesi önerilmektedir. Bunu takiben araştırma konusunu belirleyen aday, okuldaki uygulama öğretmeni ve diğer öğretmenlerle, fakültedeki danışmanı ve arkadaşlarıyla tartışarak problem durumunu irdeleyip, bu süreçte araştırmasının verilerini toplayabilir. Bunu takiben verilerini toplayıp analiz eden adayın problem durumunun çözümüne yönelik bazı aksiyon stratejileri üretip bunları sınıfında uygulayarak, mevcut uygulamanın etkisini değerlendirmesinin etkili olabileceğine inanılmaktadır (Altrichter et al., 1993). Sürecin son kısmında ise, öğretmen adayları araştırma projeleri boyunca kendi meslekleri, öğrencileri, sınıf ve okul süreci hakkında ne öğrendiklerini ve projelerinin mesleki gelişimlerine ne şekilde katkı sağladıkları ile ilgili araştırma raporlarını hazırlayıp, bunları arkadaşlarına ve uygulama yaptıkları okullardaki öğretmenlere mini seminerlerde sözlü olarak sunabilirler. 6. KAYNAKLAR Akdeniz, A. R., Çepni, S. ve Ayvacı, H. Ş. (1998). Fizik Eğitimi Projelerinin Değerlendirilmesi, III Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Kitapçığı, Milli Eğitim Basımevi, s , Ankara. Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research, London: Folmer Press. Christenson, M., Slutsky, R., Bendau, S., Covert, J., Dyer, J., Risko, G & Johnston, M. (2002). The Rocky Road of Teachers Becoming Action Researcher, Teaching and Teacher Education, 18, 3, Çepni, S. & Küçük, M. (2002). Science Teachers Learning in a Collaborative Action Research Group. First International Conference on Education: Changing Times, Changing Needs, Faculty of Education Eastern Mediterranean University Gazimagusa, TRNC, May New York and London, second edition, 1991, Edited by Lieberman, A. & Miller, L.). Joseph, K., Diaz-Greenberg, R., Boldwin, M. & Thousand, S. (Now/Dec 1998). A Collaborative Action Research Model for Teacher Preparation Programs, Journal of Teacher Education, 49,5, 381 (1). Kosnik, C. & Beck, C. (2000). The Action Research Process as a Means of Helping Student Teachers Understand and Fulfill the Complex Role of the Teacher, Educational Action Research, 8, 1, Nind, M. (1997). The Potential Role of Teacher-Researchers in In-Service Education: an Oxford shire Projects, British Journal of In-Service Education, 23, 2, Stuart, J. & Kunje, D. (1998). Action Research in Developing African Education Systems: is the glass half full or half empty?, Educational Action Research, 6, 3, Wendy Auger, W. & Wideman, R., (Fall 2000). Using Action Research To Open The Door To Life-Long Professional Learning, Education, 121,1.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÖZET FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Salih ÇEPNİ, Mehmet KÜÇÜK KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Anabilim Dalı, Trabzon Fen bilimleri eğitimi alanında gündeme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ yaz 1999 ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ Ayşenur GÜNGÖRDÜ Ankara ilköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Eğitim fakültelerinin Öğretmen eğitimi programlarında yer alan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Final Projesi (MATH425) Ders Detayları

Final Projesi (MATH425) Ders Detayları Final Projesi (MATH425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Final Projesi MATH425 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 326 veya Math 427 Dersin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

Araştırmacı Öğretmenler

Araştırmacı Öğretmenler Araştırmacı Öğretmenler 23.01.2012 Ebru Mugaloglu akturkeb@boun.edu.tr İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 1 Araştırmacı Öğretmen Eylem Araştırmalarının temel adımları 2007-2009 Araştırmacı

Detaylı

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kampanya Planlama PR 325 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Yüksek Lisans Semineri (ISE 589) Ders Detayları

Yüksek Lisans Semineri (ISE 589) Ders Detayları Yüksek Lisans Semineri (ISE 589) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yüksek Lisans Semineri ISE 589 Güz 3 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Okuma Becerileri1 YDA 207 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları

Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırmacı Gazetecilik PR 436 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET-İÇİ AKSİYON ARAŞTIRMASI KURS PROGRAMININ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET-İÇİ AKSİYON ARAŞTIRMASI KURS PROGRAMININ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET-İÇİ AKSİYON ARAŞTIRMASI KURS PROGRAMININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal İletişim Kampanyası PR 432 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları

Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kriz Yönetimi PR 424 Bahar 1 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar (PR 420) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar (PR 420) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar (PR 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları Uygulamalı Grafik II (PR 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik II PR 326 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU 1. GENEL BİLGİLER Dersin Adı Kodu Güz Bahar Teori (saat/hafta) Uygulama/Lab (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS BA/EBA/EISL /FIN 597 X 0 0 0 10 Ön-Koşul(lar) Yok Dersin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Semineri IE 589 Bahar 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklamcılığın Temelleri PR 328 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

Seminer (PR 403) Ders Detayları

Seminer (PR 403) Ders Detayları Seminer (PR 403) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer PR 403 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME DOKTORA (PH.D.) PROGRAMI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME DOKTORA (PH.D.) PROGRAMI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME DOKTORA (PH.D.) PROGRAMI Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme (Ph.D.) Programı, öğrencilerine, işletme alanında öncü araştırmalar yapma, kazanılan yeni işletme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Okuma Becerileri 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Okuma Becerileri 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Okuma Becerileri 2 YDA 104 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Okuma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kriz Yönetimi PR 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim II ECON 430T Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi) (COMPE 104) Ders Detayları

Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi) (COMPE 104) Ders Detayları Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi) (COMPE 104) Ders Detayları Ders Adı Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi) Ders Kodu COMPE 104 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0

Detaylı

Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları

Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası AB511 Seçmeli 3 0

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ GAZI ÜNI VERSI TESI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BI LGI SAYAR MÜHENDI SLI G I BÖLÜMÜ BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği I PR 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 234 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları

Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel İletişim PR 230 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı