DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT DOKTORA PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Ercan EREN * Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT DOKTORA PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Ercan EREN * Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü."

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT DOKTORA PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ercan EREN * Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Serçin ŞAHİN Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Murat DONDURAN Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü ÖZET Son yıllarda yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte, tüm mal ve hizmetler dünya çapında homojen hale gelmektedir. Üniversiteler ve sunmuş oldukları gerek lisans, gerekse lisansüstü programları da bu süreçten etkilenmiş, bir giderek artan bir şekilde standartlaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada, daha önce (Eren ve Sahin, 2008) iktisat lisans programları için yapılan analiz, iktisat doktora programlarına da uygulanmakta; dünya önde gelen doktora programları ile Türkiye deki doktora programlarının standardize olup olmadığı incelenmektedir. Doktora programları, araştırmacı yetiştirmeye dönük olmaları nedeniyle, bir bilim dalındaki en son gelişmelerin eğitime ilk olarak yansıdıkları yerdir. Bu gerçekten hareketle, dünyada önde gelen iktisat doktora programları incelenerek, içerikleri sunulmakta; izleyen bölümde ise Türkiye deki en iyi iktisat doktora programları ele alınarak, içeriklerinin dünyadakilerle ne ölçüde benzer olduğu ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada ayrıca, son yıllarda iktisat biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimi sonucunda geçirmekte olduğu dönüşümün, ne ölçüde doktora programlarının içeriğine yansıdığı da ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Homojenleşme, İktisat Doktora Eğitimi JEL Kodları: A10, A12, A23 * Prof.Dr., Yıldız Teknik Üni. İktisat Bölümü, Yildiz Kampusu, Besiktas, Istanbul. Ar.Gör.Dr.,Yıldız Teknik Üni. İktisat Bölümü, Yildiz Kampusu, Besiktas, Doç.Dr., Yıldız Teknik Üni. İktisat Bölümü, Yildiz Kampusu, Besiktas, Istanbul. 1

2 1.Giriş Son yirmi- otuz yılın gerçeği küreselleşme sürecidir. Küreselleşme ülkelerin dışa açıklığını yalnız dış ticaret, finans hareketleri anlamında gerçekleştirmemiştir. Üniversiteler de küreselleşme sürecinden yoğun bir şekilde etkilenmektedirler. Küreselleşmenin ana sonuçlarından bir tanesi, malların dünya çapında standart haline gelmesi, homojenleşmesi dir. Standart ürün, dünyanın her tarafında aynı fiyattan satılır. Bu, o ürünün değişmeyeceği, kalitesinin artmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu çalışmada, küreselleşme sürecinin üniversitelerin doktora programlarını homojen mal demeti (bundle) ve homojen mala benzer bir şekilde etkileyip etkilemediği iktisat doktora programları özelinde incelenecektir. Yani, farklı üniversitelerinin iktisat ders planları birbirine benzemekte midir? Ders planlarında yer alan derslerin içerikleri hatta önerilen kitaplar aynı mıdır? Bu soruya kısmen evet yanıtı verilecektir. 2.Küreselleşme ve İktisat Eğitimi Küreselleşme mal farklılaştırmasını, heterojenligi azaltmakta ve mal fiyatları arasında yakınsama gerçekleşmektedir. Serbesti nedeniyle aynı kalitede mal, aynı fiyattan satılmaktadır. Standart ürünlerde kalite ve fiyat yakınsaması gerçekleşmektedir. Özellikle ticarete konu olan mallarda yakınsama gerçekleşmektedir. Küreselleşme süreci üniversiteleri, eğitimi çok yakından etkilemiştir. Örneğin, birçok ülkede olduğu gibi, yakın gelecekte Türkiye de yabancı üniversitelerin kurulması veya şube açması beklenmektedir. Türkiye nin üyesi bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde yürürlükte olan Hizmet Ticaret Anlaşması(GATS) bağlamında eğitim hizmetlerinin ticareti serbestleşmiş durumdadır. (Şenses, 2007, s.6) Küreselleşmenin önemli bir yansıması ABD deki iktisat doktora programlarındaki yabancı öğrencilerdir. Özellikle, önde gelen üniversitelerin iktisat programlarında yabancı öğrenciler oldukça çok sayıdadır. Bunların çoğu da ABD ye yerleşmektedir. (Colander, 2002, s.15) ABD de 1970 yılından bu yana her yıl arasında kişi iktisat doktoru olmaktadır. Bunlar içinde ABD vatandaşları veya ABD de lisans eğitimini tamamlayanların sayısı ve oranı hızla azalmaktadır yılında 852 iktisat doktorundan 800 tanesi ABD vatandaşı iken, bu sayı 2003 yılında 400 den daha azdır. 396 kişi ABD kökenlidir yılı itibarıyla iktisat doktora öğrencilerinin %38.2 si ABD de üniversiteyi bitirenler, %5 i İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya gibi İngilizce konuşan ülke vatandaşları, %57 si diğer yabancı ülke vatandaşlarıdır. (Siegfried ve A.Stock, 2006, s.1-34; Siegfried ve Stock, 2004, s ). Guo ve Lee (2011) çalışmasında da, 1970 te doktora yapan öğrencilerden yalnız %19,3 ü yabancıyken, 2006 da bu oran %65.1 e yükseldiği ifade edilmektedir. Yakın gelecekte ABD kökenli öğrenci sayısının %30 lara düşmesi beklenmektedir. Dikkat çekici bir nokta ABD de doktora yapanların %50 si iş yaşamlarına ABD de başlamaktadırlar. Bir diğer önemli nokta ise yabancı öğrencilerin sayısal GRE lerinin, ABD lilere göre oldukça yüksek olmasıdır. (Siegfried ve A.Stock, 2006, s.1-34; Siegfried ve Stock, 2004, s ) 2

3 Benzer gelişmeler, Avrupa daki üniversiteler ve iktisat programları açısından da geçerlidir. Avrupa üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Şekil 1.İktisat Doktorlarının Lisans Öğrenimini Yaptıkları Kurumlara Göre Dağılımı (Kaynak: Siegfried ve Stock, 2006) Aynı durum iktisat eğitimi açısından da geçerli midir? Türkiye de iktisat programları üzerine yaptığımız bir çalışmada özellikle vakıf üniversitelerinin programları beklentiler çerçevesinde gerçekleşmiştir.(eren ve Şahin, 2008) Türkiye de de iktisat programları, Amerikan üniversitelerindeki programlara yakınsamaktadır. İktisat lisansüstü eğitimi açısından da benzer trendin devam etmesi beklenmektedir. 3.Dünyadaki İktisat Bölümlerinin Sıralaması 3.1.Dünyadan Çeşitli Üniversite Sıralama Örnekleri Son yıllarda dünyada, üniversiteleri gerek genel olarak, gerekse iktisat alanında sıralamak üzere birçok çalışma yapılmıştır. İlk önemli ülke içi sıralama, 1983 te ABD de US News and World Report dergisinin America s Best Colleges başlığı altında yaptığı çalışmadır. (Akbulut, 2010a) 1984 yılı hariç, her yıl yapılmakta olan ve ABD de en güvenilir sıralamalardan biri olarak görülen bu sıralamanın amacı, adayların üniversiteleri seçerken kullanabilecekleri, güvenilir bir performans listesine duyulan ihtiyacı karşılamaktır. Dergi, sınıf büyüklüğü, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı gibi verileri doğrudan üniversitelere yollamış olduğu formlarla veya web sayfalarından toplamakta; bunun dışında, kurumlarını değerlendirmeleri için öğretim üyeleri ve üniversite yöneticilerine, mezunlarla ilgili değerlendirmeler için de işverenlere anket uygulayarak görüşlerini toplamaktadır. 3

4 US News and World Report, üniversiteleri lisans ve lisansüstü eğitimi açısından ayrı değerlendirmektedir. Lisans eğitimini değerlendirmede 15 kriter kullanmaktadır. Bu kriterler ve etki yüzdeleri aşağıdaki gibidir: Uzman görüşleri (%25), Öğrencilerin kalitesi (%15), o Üniversiteye müracaat edenlerin kabul yüzdesi, o Üniversiteye kayıtlı öğrenciler arasında liseden ilk %10 içinde mezun olanların yüzdesi, o Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin, üniversite genel giriş değerlendirme sınavlarındaki (SAT/ACT) başarı durumları, Öğretim üyelerinin performansı(%20), o Öğretim üyelerinin maaşları, o Öğretim üyeleri arasında profesörlerin yüzdesi, o Tam zamanlı öğretim üyelerinin yüzdesi, o Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, o 20 nin altında öğrencisi olan derslerin yüzdesi, o 50 nin üzerinde öğrencisi olan derslerin yüzdesi, Ortalama mezuniyet süresi (%20), Öğrenci başına yapılan harcama (%10), Mezunların bağış yapması (%5), Mezun olma ve terk etme oranları (%5), o Öğrencilerin mezuniyet yüzdesi, o Memnuniyetsizlik nedeniyle birinci sınıftan sonra okul terk eden öğrencilerin yüzdesi. Dergi ayrıca, farklı alanlarda farklı kriterler kullanarak, her alan için ayrı ayrı lisansüstü programları da sıralamaktadır. Sosyal bilimler alanındaki lisansüstü programlarını sıralamak için kullandığı ölçüt, uzman görüşleridir. Dekan, program yürütücüleri, deneyimli öğretim üyeleri gibi uzmanlardan, kendi alanlarındaki lisansüstü programlarını 1 ila 5 arasında bir puan ile değerlendirmeleri istenmekte ve hepsinin ortalaması sonucunda ortaya çıkan göstergeye göre o alandaki lisansüstü programları sıralanmaktadır. US News and World Report dergisinin yapmış olduğu sıralama, ABD de en güvenilir sıralamadır. Ancak sıralama yöntemi, sıralamanın oluşturulmasına kullanılan kriterlerden Uzman Görüşü nün %40 gibi oldukça yüksek bir oran oluşturmasıyla eleştirilmektedir. 4

5 Dünyadaki tüm üniversiteleri sıralamak için yapılan ilk çalışma, 2003 yılında yapılmaya başlanan Jiao Tong Sıralamasıdır. Bu sıralama ilk olarak, Çin deki Jiao Tong Üniversitesi nde bir grup bilim adamının, kendi üniversitelerinin dünyadaki yerini görmek üzere yaptıkları çalışmayla başlamıştır. Dünyadaki ilk 500 üniversiteyi, tamamen internet üzerinden ulaştıkları güvenilir verilerle sıralayan bu çalışma, başlangıçta ciddiye alınmamasına karşın; dünyanın tüm ülkelerinde böyle geniş kapsamlı bir çalışmaya duyulan ihtiyaç nedeniyle oldukça popüler olmuştur. İzleyen yıllarda geliştirilerek, her yıl güncellenmeye başlanmıştır. Günümüzde birçok üniversite, bu listede aldığı yeri bir başarı kriteri olarak kamuoyuna duyurmaktadır. Jiao Tong sıralamasının dayanmış olduğu kriterler ve ağırlıkları aşağıdaki gibidir: Eğitim kalitesi: o Nobel Ödülü (veya Field Madalyası) kazananların mezun olduğu üniversite (%10), Öğretim üyesi kalitesi: o Nobel Ödülü (veya Field Madalyası) kazananların çalıştığı üniversite (%20), o En fazla atıf alan bilim insanları listesine girenler (%20), Araştırma çıktısı: o Nature ve Science dergilerinde yayınlanan makaleler (%20), o SCI-Expanded ve SSCI indekslerine giren dergilerdeki makaleler (%20), Kişi başı performans (ilk beş göstergeden alınan puanların, ilgili üniversitenin tam zamanlı eşdeğer akademisyen sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.) o Akademisyen başına düşen akademik performans (%10). Bu sıralamanın geniş kabul görmesinin en önemli nedeni, internet üzerinden herkesin kolaylıkla ulaşabileceği verilere dayanması ve dünyadaki üniversiteleri sıralayan ilk çalışma olmasıdır yılından itibaren, üniversitelerin genel sıralamalarının yanında; kimya, fizik, matematik, bilgisayar, mühendislik ve iktisat alanındaki sıralamaları da ilan edilmektedir. Bu sıralama sistemine getirilen en önemli eleştiri, yıllık toplam yayın sayısının belli bir limitin altında olması halinde, o üniversitenin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmamasıdır. Bu durumda, küçük ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler, kişi başına üretkenlikleri çok yüksek olsa dahi sıralamaya girememektedir. İspanya da, Ulusal Araştırma Kurumu Sibernetik Laboratuarı tarafından 2004 yılından beri yapılan Webometrics sıralaması, önceleri web sayfalarının geliştirilerek internet üzerinden akademik dosyalara ulaşılabilmesi açısından üniversitelerin sıralanmasını amaçlıyordu. Daha sonra bu amaçla kullandıkları kriterlere toplam yayın ve atıf sayılarının da eklenmesiyle, dünya üniversitelerine ilişkin bir sıralama elde edilmiş oldu. Webometrics sıralamasında kullanılan kriterler aşağıdaki gibidir: 5

6 o Bilimsel üretkenlik: o Toplam Yayın ve atıf sayısı (Google Scholar an elde edilen toplam yayın ve atıf sayısı) (%15), o Web sayfasının etkinliği, o Web sayfasının boyutu (Google, Yahoo, Live search ve Exelead gibi 4 arama motorundan ulaşılan toplam veri sayısı) (%20), o Görünürlük (Yahoo Search te elde edilen, web sitesine dışarıdan verilen linklerin sayısı) (%50), o Akademik dosya zenginliği (web sayfalarında akademik olarak anlamlı olma olasılığı en yüksek dört dosya türünün sayısı; pdf, postscript-.ps, word ve powerpoint dosyaları) (%15), Bu sıralama sistemi de, bilimsel üretkenlikle ilgili kriterlerin %15 gibi çok düşük bir ağırlıkta oluşu ve kişi başına üretkenliğe yer verilmemesi ile eleştirilmekle birlikte; ilk kez dünya çapındaki kurumu taraması nedeniyle bir ilk olarak kabul edilmektedir. Bir diğer sıralama, Hollanda dan Lieden Üniversitesi nin yaptığı sıralamadır. Bu sıralama sisteminde üniversiteler dört ayrı kritere göre sıralanmaktadırlar. Bunlar; 1.Sarı-Boyuta göre: Toplam uluslararası yayın sayısına göre sıralama, 2.Mavi-Boyuttan bağımsız, basit yayın başına Atıf: Yayın başına düşen atıf sayısı göstergesine göre yapılan sıralama, 3.Yeşil-Boyuttan bağımsız, bilim dalına göre normalize edilmiş: Boyuttan bağımsız ve bilim alanlarına göre normalize edilmiş ortalama etki göstergesine göre yapılan sıralama. Bu gösterge, ikinci sıralamada bazı bilim dallarında yapılan ortalama atıf sayısının diğerlerinden daha yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan adaletsizliği gidermek amacıyla, her bilim dalındaki atıf sayısının o alanın ortalama atıf sayısına göre normalize edilmesiyle elde edilen sıralamadır. 4.Portakal-Boyuta bağımlı brüt güç: 1. Ve 3. Kriterlerdeki sayıların çarpımıyla elde edilen, boyuta bağımlı brüt güç etki indikatörü göstergesine göre yapılan sıralama. Ülkemizde yapılan çalışmalara baktığımızda, öncelikle YÖK ün yapmış olduğu sıralama karşımıza çıkmaktadır. YÖK, Türkiye deki üniversitelerin Toplam yayın sayısı ve Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı na göre ayrı ayrı sıralamasını yapmakta ve yayınlamaktadır. Ancak bu sıralama tek bir kritere dayandığı ve tıp alanında daha fazla yayın yapma imkânı olmasından dolayı, tıp fakültesi olan üniversiteler lehine bir sapmanın mevcudiyeti nedeniyle eleştirilmektedir. (Akbulut, 2010a,b,c) Türkiye deki bu eksikliği gidermek adına, ODTÜ den Prof.Dr. Ural AKBULUT önderliğinde bir ekip, YÖK ün kullanmış olduğu iki kritere yeni yedi kriter ekleyerek, Türkiye deki üniversiteleri sıralamıştır. (Akbulut, 2010d) YÖK ve ÖSYM gibi ulusal kurumlar ile, Google Scholar ve ISI gibi açık kaynaklardan elde etkileri verilerle, Türkiye deki üniversitelerin durumlarını görmek için geliştirmiş oldukları bu sıralama sisteminde üniversiteleri eğitim ve araştırma açısından değerlendirmek için kullandıkları 9 kriter ve bu kriterlere ilişkin verilerin elde edildikleri kaynakları aşağıdaki gibidir: 6

7 1. Toplam yayın sayısı (YÖK), 2. Kişi başına düşen yayın sayısı (YÖK), arasında çıkan yayınlara 2008 de yapılmış toplam atıf sayısı (ISI), arasında yapılan toplam yayın, konferans ve atıf sayısı (Google Scholar), arasında öğretim üyesi başına düşen yayın, tebliğ ve atıf sayısı (Google Scholar ve YÖK), 6. Toplam doktora öğrenci sayısı (ÖSYM), 7. Doktora öğrencilerinin toplam öğrenciye oranı (ÖSYM), 8. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (YÖK ve ÖSYM). Bu kriterlerden ilki olan toplam yayın sayısı, büyük üniversitelerin lehine olsa da, üniversitelerin bilime yapmış oldukları toplam katkıyı göstermesi açısından kullanılması gereken bir kriter olduğu öne sürülmüştür. Bu anlamda küçük üniversitelerin karşı karşıya oldukları dezavantaj, öğretim üyesi başına yayın sayısı ile dengelenmiştir. Uluslararası indekslere giren dergilerde yayını az olup, konferans ağırlıklı bilimsel çalışması olan üniversitelerin bu çabalarının da değerlendirmeye katılması amacıyla, 4.ve 5 kriterler kullanılmıştır. 3.2.Dünyada İktisat Bölümlerini Sıralamak İçin Yapılan Çalışmalardan Örnekler Kalatsidakis v.d.(2003) çalışmasında yazarlar, dünyadaki iktisat bölümlerini sıralamak amacıyla, iktisat alanındaki en iyi 30 bilimsel dergide çıkan makaleleri baz almışlardır. Bunun için öncelikle, Journal Citation Report taki dergi sıralamasını; yazarların kendi çalışmalarına yapmış oldukları atıfları çıkararak ve dergilerin yaş ve büyüklüklerini göz önünde bulundurarak, revize etmişler ve her dergi için bir ağırlık elde etmişlerdir. Daha sonra bu dergilerde yılları arasında çıkan makalelerin yazarlarının mensubu olduğu üniversitelere göre, dünyadaki iktisat bölümlerini sıralamışlardır teki çalışmalarını arasındaki verileri kullanarak güncelledikleri Kalatsidakis v.d.(2010) çalışmasında da aynı yöntemi kullanan yazarlar, yalnızca göz önüne aldıkları dergileri sıralarken kullanmış oldukları yöntemde bir değişiklik yapmışlardır. Buna göre, yeni çıkan yayınların eskilere göre atıf alma konusundaki dezavantajlarını kısmen önlemek amacıyla, 2003 ten 2008 e kadar olan her bir yıl için, makalelerin son on yıllık atıflarını dikkate almış, daha öncekileri göz ardı etmişlerdir. Tombazos (2005), Kalatsidakis v.d.(2003) çalışmasında, dergiler sıralanırken etki faktörlerinin, büyüklüklerine göre uyumlandırılması için kullanılan metodolojinin yanlış olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, Tombazos bu metodoloji düzeltildiğinde, sıralamanın değiştiğini ortaya koymaktadır. Son olarak Coupe (2003) çalışmasında ise, dünyadaki iktisat bölümlerini sıralamak için, Econlit ve Web of Science da arasında yer alan makalelere göre, atıf temelli üç sıralama ölçütü kullanılmıştır: 7

8 Çalışmaların birden çok yazarlı olması ve yazarların birden çok kuruma bağlı olma durumlarına göre uyumlandırılmış atıf sayısı. Çalışmaların yayınlandığından beri almış olduğu atıf sayısının, yayınlanmasının üzerinden geçen yıla bölünmesiyle elde edilen sayı. Herhangi bir uyumlandırma yapılmaksızın, çalışmaların almış olduğu basit atıf sayısı. Lubrano v.d.(2003), iktisat doktora programına kaydolmak isteyen bir öğrencinin bakış açısıyla Avrupa daki iktisat bölümlerini sıralamıştır. Bunun için, iktisat alanındaki önemli dergilerde çıkan yayınlara göre yazarları ve bundan hareketle de bağlı oldukları kurumları değerlendirmişlerdir. Öncelikle JEL veritabanında taranan dergilere skorlar vererek, sıralamışlardır. Bunun için, derginin ham etki faktörünü, toplam atıf sayısıyla çarpmış, çıkan sayıyı belli bir skalaya göre 1 ila 10 arasındaki skorlara çevirmişlerdir. Daha sonra, bu etki faktörüne bağlı olarak, 10 yıllık süre içinde bu dergilerde yayın yapmış yazarların skorlarını hesaplamışlardır. Belli bir sayının altında yayın yapan öğretim üyelerinin doktora öğrencilerine danışmanlık yapamayacağı kabulüyle, yalnızca belli bir skorun üzerindeki öğretim üyelerini değerlendirmeye almışlardır. Buna göre, bir iktisat bölümünün skoru, kendisine bağlı, minimum skor düzeyinin üzerindeki öğretim üyelerinin skorlarının toplamına eşittir. Avrupa daki iktisat bölümlerini elde ettikleri bu skora göre sıralamışlardır. Amir ve Knauff (2005) ise, üniversitelerin iktisat doktora programlarını, mezunlarının hangi üniversitelerde iş bulduğunu göz önünde bulundurarak sıralamışlardır. Buradaki temel düşünce, bir iktisat bölümünün değerinin, doktora programından mezun olan öğrencilerinin çalışmakta oldukları bölümlerin değerlerinin bir yansıması olacağıdır. Buna göre, bölümlerin skorları, değerlerden oluşan lineer bir denklemler sisteminden elde edilebilir. Neticede, iktisat doktora eğitimi alanında yüksek bir konsantrasyonun olduğu; ABD nin en iyi okullarının bu alanda güçlü, ancak yavaş da olsa azalmakta olan bir üstünlüğe sahip olduğu sonucu teyit edilmiştir. Bu çalışmada Lisansüstü iktisat eğitimindeki trendleri incelemek amacıyla, dünyada iktisat alanında en iyi on üniversitenin lisansüstü programlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bir iktisat lisansüstü programının mezunlarının ne ölçüde talep edildiğinin, o programın kalitesini en iyi biçimde yansıtacağı düşüncesinden hareketle, önceki bölümde bahsedilen çalışmalardan Amir ve Knauff (2005) teki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması baz alınmış ve ilk on üniversitenin iktisat lisansüstü programları incelenmiştir. (Bkz.Ek 1) 4.Türkiye deki İktisat Bölümlerinin Sıralaması Türkiye deki iktisatçıları ve iktisat bölümlerini sıralamak için yapılan en önemli çalışma, Murat Çokgezen in (2005) yapmış olduğu çalışmadır. Bu çalışmada, yılları arasında Econlit veri tabanında indekslenen dergilerde yapılan yayınlarda adresini Türkiye deki üniversitelerden herhangi biri olarak gösteren iktisatçılar sıralanmıştır. Üç farklı çalışmadaki Econlit veritabanındaki dergilere ilişkin etki faktörleri kullanılarak, üç değişik sıralama yapılmıştır. Birden çok yazarlı makalelerin puanları ise yazar sayısına bölünerek yazarlara dağıtılmıştır. Ayrıca iktisatçıların elde etmiş oldukları puanların, bağlı bulundukları üniversiteler bazında toplanması ile Türkiye deki üniversitelerin iktisat alanındaki sıralaması elde edilmiştir. 8

9 Bu çalışmada ise, Türkiye deki üniversitelerin araştırma yanında asıl önceliklerinin eğitim olduğu göz önünde bulundurarak, iktisat bölümlerini sıralamak için araştırma ve eğitim kriterlerinin eşit ağırlıkta olduğu bir yöntem geliştirilmesi planlanmıştır. Bu sıralamada kullanılacak veriler ve ağırlıklarının şu şekilde olması öngörülmüştür: Araştırma: Eğitim: o Toplam Araştırma Performansı: 2005 ve 2006 yılları için YÖK ün bölüm başına yayın sayıları (%25) o Ortalama Araştırma Performansı: 2005 ve 2006 yılları için YÖK ün bölümlerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı (%25) o Öğrenci Kalitesi: 2005 ve 2006 lisans programlarının ÖSYS minimum ve maksimum puanlarının ortalaması (%25) o Eğitim Kalitesi: 2005 ve 2006 lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen lisans öğrencisi sayısı (%25) Sıralamaya araştırma kalitesinin dâhil edilmesi amacıyla, bölüm bazında mevcut olan tek veri olan, YÖK ün web sayfasındaki 2005 ve 2006 yılları için bölüm bazındaki toplam yayın sayıları ve bölümlerdeki öğretim üyesi başına yayın sayıları verilerinin kullanılması planlanmıştır. Ancak bu verilerde de birçok üniversite için bölüm bazında öğretim üyesi sayısı ve yayın sayıları ya hiç verilmemiş, ya da fakülte bazında toplu olarak verilmiştir. Tüm bu problemlere karşın, eksik veriler ikame edilerek bir sıralama yöntemi denenmiştir. Verisi mevcut olmayan üniversiteler değerlendirmeye dâhil edilmemiş; 2005 veya 2006 yıllarından yalnızca biri için veri mevcut olan üniversitelerin verilerinin, diğer yıl için de geçerli olduğu varsayılmış; fakülte bazında verilen yayın veya öğretim üyesi sayısı verileri ise, fakültedeki bölüm sayısına bölünerek bölüm başına ortalama verilerle ikame edilmiştir. Ancak bu yöntemin kullanılması neticesinde ortaya çıkan sıralama, makul olmayan sonuçlar vermiştir. Veri eksikliklerinin sağlıklı sonuç almayı engelleyecek düzeyde olduğu sonucuna varılarak, sadece objektif verilere dayalı olarak bir sıralama yapılması amacıyla, bahsedilen yöntemdeki unsurlardan, verileri eksiksiz bir biçimde mevcut olan ÖSYM minimum ve maksimum puanlarının ortalaması baz alınarak sıralama yapılmıştır. Burada yalnızca minimum puanlara göre sıralama yapmak yerine, minimum ve maksimum puanların ortalamasının alınmasının nedeni (her ne kadar bölüme giren öğrencilerin tüm puanlarını bilmediğimiz için gerçek tablonun görülmesi imkânı olmasa da), bölümlere yerleştirilen tüm öğrencilerin kalitesine ilişkin gerçeğe daha yakın bir tablo sunmasıdır. Yalnızca bu kriter kullanılarak yapılan sıralama neticesinde Türkiye de İngilizce lisansüstü programı olan ilk beş üniversite ile Türkçe lisansüstü programı olan ilk beş üniversitenin lisansüstü programlarının içerikleri incelenmiştir. 5.Dünyadaki ve Türkiye deki İktisat Alanında En İyi Üniversitelerin Lisansüstü Programlarının Karşılaştırılması 9

10 Bu kısımda, dünyada iktisat alanında en iyi on üniversitenin lisansüstü programları ile Türkiye de en iyi İngilizce ve Türkçe lisansüstü programları karşılaştırılacaktır. Ancak bu karşılaştırmaya geçmeden önce, dünyadaki ve ülkemizdeki lisansüstü programların genel yapısı arasındaki farklılık üzerinde durulmalıdır. Dünyada (özellikle de ABD de) genel olarak doktora ve yüksek lisans adı altında ayrı programlar bulunmamakta, bir bütün olarak ele alınan lisansüstü eğitimde ders, doktora yeterlilik sınavı ve tez aşamaları bulunmaktadır. Lisansüstü eğitime başlayan bir öğrenci, tüm bu aşamaları tamamladığı takdirde doktor unvanı almaya hak kazanmaktadır. Ancak, dersleri tamamladığı halde, sonraki aşamadaki gereklilikleri yerine getiremeyen öğrenciler de, yüksek lisans diploması almaya hak kazanmaktadır. Ülkemizde ise, lisansüstü eğitim bilindiği gibi, yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki ayrı parçaya ayrılmıştır. Mevzuat gereği bu iki kısım birbirinden bağımsız değerlendirilmekte, yüksek lisans ve doktora programlarına ayrı ayrı öğrenci kabul edilmektedir. Bu nedenle, dünyada ve Türkiye deki iktisat doktora programlarını karşılaştırırken bu faktör de göz önünde bulundurulmalı, ülkemizdeki üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programları bir bütün olarak ele alınarak yurtdışındaki muadilleriyle karşılaştırılmalıdır. Aksi halde varılan sonuçlar yanıltıcı olacaktır. Dünyadaki en iyi on üniversitenin iktisat lisansüstü programları incelendiğinde ilk göze çarpan, tüm üniversitelerde temel derslerin yüksek sayıda zorunlu tutulmuş olmasıdır. Ortalama 4,70 ders-dönem temel ders, zorunlu olarak doktora adaylarına verilmektedir. Bunun dışında, iktisatta kullanılan kantitatif yöntemler ve ekonometri de tüm programlarda zorunlu dersler olarak bulunmaktadır. Ekonometri dersleri ortalama olarak, diğer kantitatif derslere göre daha yüksek oranda zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca birçok üniversitede ekonometrik bir uygulamaya sahip bir makale yazmak, doktora programının temel gerekliliklerinden biri olarak yer almaktadır. Bu, dünyada ekonometriye bir yöntem olarak verilen önemin bir göstergesidir. Bunun yanında, UC Berkeley ve Yale gibi iki üniversitenin programlarında İktisat tarihi zorunlu ders olarak yer almakta, bazı üniversitelerin programlarında ise, seçimlik derslerden bir ya da birkaçının iktisat tarihi ile ilgili olması koşulu getirilmektedir. Seçmeli derslere bakıldığında, dünyadaki üniversitelerde ortalama 5,50 ders-dönem seçmeli dersin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, neredeyse her programda seminer/workshop ve bağımsız çalışma/makale zorunluluğunun olduğu görülmektedir. Son olarak, doktora mezunlarının genellikle akademik pozisyonlarda istihdam edileceği düşüncesinden hareketle, Stanford ve Princeton üniversitelerinin mezunların iktisat öğretimi alanında deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla Öğretim asistanlığı nı programlarının zorunlu bir parçası haline getirdiği görülmektedir. Ülkemizde İngilizce İktisat doktora programı olan ilk beş üniversite Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Marmara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi olarak belirlenmiştir (Bkz.Ek 2) Her ne kadar temel dersler doktora seviyesinde ortalama 1 ders-dönem veriliyor gibi görünse de, bölümün başında bahsedilen nedenlerle yüksek lisans ve doktora birlikte ele alındığında, ortalama Türkiye de doğrudan yüksek lisans derecesi almadan doktoraya öğrenci almak olanaklı olmakla birlikte, ilgili bölümler ya istenen kriterleri çok yüksek tutarak, ya da doktora I programı açmayarak öğrenci almamayı tercih etmektedirler. 10

11 4,40 ders-dönem zorunlu temel ders bulunduğu görülmektedir. Bu rakam dünyadaki üniversitelerin ortalamasına oldukça yakındır. Benzer biçimde, kantitatif yöntemler toplam 1,6 ders-dönem zorunlu tutulmaktadır, ki bu da 1,20 olan dünya ortalamasının üzerinde, ancak buna yakındır. Zorunlu ekonometri derslerinde ise tam tersi durum geçerlidir. Ülkemizdeki İngilizce eğitim yapan lisansüstü programlarında toplam ortalama 1,2 ders-dönem zorunlu ekonometri dersi yer almakta, bu, dünyadaki üniversitelerin ortalamasına yakın, ancak onların altındadır. Buna göre, ülkemizdeki İngilizce lisansüstü programlarında her ikisi de dünya ortalamasına yakın olmakla birlikte, kantitatif yöntemlerin daha fazla ön plana çıktığı, ekonometrinin ise daha geri planda kaldığı görülmektedir. Seçmeli derslerin sayısına bakıldığında, ülkemizdeki İngilizce iktisat lisansüstü programlarında toplam ortalama 8,60 ders-dönem seçmeli ders bulunduğu görülmektedir. Bu, dünyada 5,50 olan ortalamanın üzerindedir. Ancak bu, ülkemizde toplam ders yükünün dünya ortalamasının üzerinde olması nedeniyle beklenen bir durumdur. Dünyadaki ortalama ders yükü 15,70 iken, ülkemizdeki İngilizce programlarda 19,8 dir. Bunun nedeni, ülkemizde lisansüstü programların yüksek lisans ve doktora olarak ayrılmış olması ve bunların her biri için alınması gereken ders sayısına ilişkin mevzuatta bir alt limit belirlenmiş olmasıdır. Son olarak, bağımsız çalışma/makale ve seminer/workshop toplamı ülkemizdeki doktora programlarında 2,8 ile dünya ortalaması olan 2 nin üzerindedir. Ancak dünyadaki üniversitelerde zorunlu olanların yanında çok sayıda seçmeli seminer ve bağımsız çalışma dersinin olduğu düşünülürse, yakınsamanın düşünülenden daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Ülkemizde Türkçe iktisat doktora programı olan ilk beş üniversite, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ** ve Yıldız Teknik Üniversitesi olarak belirlenmiştir. (Bkz.Ek 2) Yine yüksek lisans ve doktora programları birlikte düşünüldüğünde, temel derslerin ortalama 5,6 ders-dönem, kantitatif yöntemlerin 1 ders-dönem, ekonometrinin ise 1,4 ders dönem zorunlu olarak yer aldığı görülmektedir. Buna göre, tüm ders grupları dünyadaki ortalamalarına yakın olmakla birlikte, temel dersler dünyadaki ortalamadan daha yüksek; kantitatif yöntemler ve ekonometri ise daha düşük miktarda zorunlu tutulmaktadır. Buna göre, Türkçe eğitim yapan programlarda genel olarak sayısal derslerin ağırlığı düşük tutulurken, temel dersler aracılığıyla öğrencilere temel iktisat eğitiminin verilmesinin daha fazla önemsendiği gözlenmektedir. Seçmeli dersler yine 7,8 ortalama ile dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Yine toplam ders yükü, ortalama 19,2 ile dünya ortalamasının üzerinde olduğundan, bu durum İngilizce programlarda olduğu gibi yasal mevzuatla açıklanabilir. Ayrıca 2,6 ders-dönemlik Seminer/Workshop ve Bağımsız çalışma/makale ortalaması ile dünya ortalamasının üzerinde olmalarına karşın, yine dünya üniversitelerindeki seçmeli seminer ve bağımsız çalışma dersleri düşünüldüğünde bu düzey olağandır. Bir diğer göze çarpan unsur, dünyadaki üniversitelerin aksine, Türkiye de Yıldız Teknik Üniversitesi haricinde hiçbir üniversitenin lisansüstü programında İktisat tarihi dersinin zorunlu olarak yer almamasıdır. ** Anadolu Üniversitesi lisans düzeyinde İngilizce iktisat programı nedeniyle sıralamaya girmiştir. 11

12 Dünyadaki ve Türkiye deki üniversitelerde açılan seçmeli dersler incelendiğinde, hem dünyada hem de ülkemizde büyük çeşitlilik olduğu gözlenmektedir. Üniversitelerin çoğunluğunda Oyun Teorisi dersinin açıldığı görülmektedir. Ayrıca, İktisadi düşünce tarihi ile ilgili hem dünyadaki üniversitelerde, hem de Türkiye deki İngilizce programlarda ders bulunmaması dikkat çekicidir. Dünyada finans, politik iktisat, davranışsal ve deneysel iktisat gibi alanlarda çok sayıda seçimlik ders varken, ülkemizde de bu alanlarda nispeten az da olsa dersler açılmaktadır. Son olarak, Türkiye deki hiçbir üniversitenin öğretici asistanlığı doktora programının zorunlu bir parçası olarak koymadığı görülmektedir. Görüldüğü üzere Türkiye de gerek İngilizce, gerekse Türkçe eğitim veren İktisat lisansüstü programları, yüksek oranda dünyadaki örneklerine yakınsamıştır. Ve beklendiği gibi, bu yakınsama, Eren ve Şahin (2008) çalışmasında ortaya konan iktisat lisans programlarındaki yakınsamadan daha yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. 6.Küreselleşme ve İktisat Lisansüstü Eğitimi İktisat programlarında ve ders içeriklerinde homojenleşme yaşanırken, aynı zamanda özellikle son yirmi- yirmi beş yıldır iktisatta değişme çok hızlanmıştır. İktisat daha teknik bilim haline gelmiştir. Bilgisayar teknolojisi ve yazılımındaki gelişmeler iktisatta çok önemli gelişmelere neden olmuştur. Homojenleşme ve değişme birlikte gerçekleşmektedir. İktisattaki gelişmelerin ders kitaplarına ve program içeriklerine yansıması nasıldır? Bu konudaki gelişmeler kısaca şöyledir. Mikro iktisat ders kitaplarında değişmeler şu yönde gerçekleşmektedir(colander, 2005): a. Modeller bir jimnastiktir, gerçek değildir, b.etkinliğe daha az önem verilecektir. c.dengenin sunuluşunda değişme (çoklu denge, modelin dengesi, ekonominin değil, alternatif dengenin varlığı) d. Rasyonelliği akılcılık olarak değil, akla yatkınlık, makul olma anlamında kabul etme, e. Artan getiri, patika bağımlılığı ve sistem direnci yer alacaktır. Makro iktisattaki gelişmeler çok daha fazladır. Dikkat çekici bir nokta, temel çerçevede fikir birliğine doğru bir gidiş olmasıdır. Ayrılıklar ayrıntılar üzerinedir. Yine de, Mikro iktisat ile kıyaslandığında makro iktisat daha heterojen durumdadır. Makro iktisatta, Lucas ın 1970 li yıllarda var olan ekonometriye getirdiği eleştirilerinin de etkisiyle (yapısal) Vector autoregression (SVAR) (dinamik ekonometri) yöntemi öne çıkmıştır ve DSGD (Dinamik stokastik genel denge) analizi yapılmaktadır.(colander, 2004, Ayrıca bkz Screpanti ve Zamagni, 2005; Snowdon ve Vane, 2005) 12

13 Mikro ve makro iktisat, daha genel olarak modern iktisat hızlı gelişim içinde iken, aynı zamanda okutulan derslerin içerikleri ve önerilen kaynaklar açısından birbirine benzeme, aynılaşma gerçekleşmektedir. Bu durum çekirdek derslerde daha belirgindir. Mikro iktisatta doktora düzeyinde ders isleme planları ve okutulan kitaplar açısından neredeyse tam homojenlik gerçekleşmiş durumdadır. İktisat doktora programları üzerine yapılan bir araştırmada (Aysan, Hacıhasanoglu, Kara ve Suner, 2006, s.4, 12) ABD deki ilk 16 üniversite de doktora programının ilk sınıfında Mas-Colell, M.D. Wington ve J.R.Green in yazdıgı Microeconomic Theory okutulmaktadır. Dolayısıyla ders içerikleri aynıdır. Makro iktisatta durum biraz farklı olmakla birlikte, genel görünüm aynıdır. Doktora düzeyinde dinamik genel denge modelleri anlatılmaktadır. Onun gereği olan ileri düzeyde matematik bilgisi dersleri takip edebilmek açısından zorunludur. Homojenlik ve heterojenlik açısından makro iktisat için şunları söyleyebiliriz. Birinci tespit, makro iktisatta ideolojik ve metodolojik farlılıklar büyük ölçüde kalkmıştır. İkinci olarak, teorik matematiğe nazaran uygulamalı matematik önem kazanmaktadır. Üçüncü olarak, doktora düzeyinde ilk yıl aynı konular, aynı matematiksel araçlar verilmektedir. (Aysan, Hacıhasanoglu, Kara ve Suner, 2006, s.6, 12) ABD örneginde ilk yıl derslerde L.Liunggvist ve T.Sargent ın Recursive Macroeconomic Theory ve N.L.Stokey, R.E.Lucas ve E.C.Prescott un Recursive Methods in Economic Dynamics kitapları ilk 16 üniversitenin hepsinde kullanılmaktadır. Lisans düzeyi ve lisansüstü düzeyde dersler homojenleşirken, lisans ve lisansüstü düzey birbirinden kopmaktadır. Lisans düzeyinde basitleştirme, statik analiz geçerli iken, lisansüstü düzeyde dinamik iktisat, kompleks sistemler öne çıkmaktadır. İktisat programları yanında, programlarda yer alan derslerin içeriklerinde de yakınlaşma yüksektir. Özellikle çekirdek derslerinde, homojenlik yüksektir. Homojenlik, gelişme olmaması anlamına gelmemektedir. Bu arada iktisat daha teknik bilim haline gelmiştir. Teknik bilim, yalnız matematik kullanımının artması değildir. Aynı zamanda bilgisayar programlarının uygulanması, fizik ve biyolojideki gelişmelerin daha hızla iktisatta karşılık bulması anlamındadır. Yeni gelişmeleri iktisat bölümü öğrencilerin izleyebilmesi için müfredata ileri düzeyde kalkulüs, diferansiyel denklemler, kısmi diferansiyel denklemler (Gren fonksiyonları dâhil), klasik mekanik, modern doğrusal olmayan dinamiklik, istatiksel fizik, stokastik süreç, bilgisayar programlama, hücre biyolojisinin dâhil edilmesi gerekmektedir. (McCauley ve Cobera, 2006, s.20) 7.Sonuç Küreselleşme süreci birçok alanda olduğu gibi, iktisat programlarını ve derslerini de hızla etkilemiştir. Sorun etkilemenin homojen programlar ve homojen ders içeriği yaratıp yaratmadığıdır. İlk dikkat çeken nokta, ABD deki doktora programlarına devam eden öğrenciler arasında yabancı öğrencilerin oranının %60 ı aşması ve bu oranın artmaya devam etmesidir. Bu öğrencilerin %50 si ABD ye yerleşmektedir. Ülkesine dönenler ise, ABD deki üniversitelerdeki program ve gelişmeleri çalıştıkları kurumlara yansıtmaya çalışmaktadırlar. 13

14 ABD deki üniversitelerin programları oldukça standartlaşmıştır (homojenleşmiştir). Bolonya sürecinin de etkisiyle Avrupa daki programlar hızla ABD deki üniversite sistemine yaklaşmaktadırlar. Türkiye, bu sürecin dışında değildir. İktisat programları yanında, programlarda yer alan derslerin içeriklerinde de yakınlaşma yüksektir. Özellikle çekirdek derslerinde, homojenlik yüksektir. Homojenlik, gelişme olmaması anlamına gelmemektedir. Özellikle matematik, oyun kuramı, kaos kuramı, fizik, biyoloji, davranış bilimleri, psikoloji, hatta nöro bilimdeki gelişmeler iktisadı hızla etkilemektedir. 14

15 KAYNAKÇA Akbulut,U., Üniversite Sıralamaları-Türkiye ve Dünya, 2010a Akbulut,U., Üniversite Sıralamaları-Üniversite Sıralama Sistemlerinden Örnekler 2010b Akbulut,U., Üniversite Sıralamaları-Üniversite Sıralama Sistemleri, Eleştiriler ve Yeni Arayışlar 2010c Akbulut,U., Üniversite Sıralamaları-Ekim 2010 Sıralama 2010d Amir,R., Knauff, M., Ranking Economics Departments Worldwide on the Basis of Ph.D. Placement, Discussion Paper , Department des Sciences Economiques de l Universite Catholique de Louvain. Aysan,Ö.F., Hacıhasanoğlu, Y.S., Kara, G.İ. ve Suner, A., Önde Gelen İktisat Doktora programlarında Makro İktisat Eğitimi, TEK, Colander,D., A Brief History of Post Walrasian Macroeconomics, Middlebury College Discussion Paper, Çokgezen, M., Türkiye İktisatçılar Sıralaması, E-konomist.net, Colander,D., Globalization and Economics, Middlebury College Discussion Paper, 02-35, Colander,D., What Economists Teach What Economists Do?, Journal of Economic Education, Summer, 2005, s Coupe,T., Revealed Performances: Worldwide Rankings of Economists and Economics Departments, , Journal of the European Economic Association, 1(6),2003, Eren,E. Şahin,S., İktisat Programları Homojen Mal Demeti ve Homojen Mal mı Oluyor?, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri-2008/6, Mart Guo,S. Lee,J., Keeping Up With Fashion: Recent Trends in the Subfields of Study of Doctoral Students in Economics, Florida International University Working Papers No.1101, Kalaitzidakis,P. Mamuneas, T.P. ve Stengos,T., Rankings of Academic Journals and Institutions in Economics, Journal of the European Economic Association, 1, 2003, s Kalatsidakis,P. Mamuneas,T.P ve Stengos,T., An Updated Ranking of Academic Journals in Economics, WP 10-15, The Rimini Centre For Economic Analysis,

16 Lubrano,M. Bauwens,L. Kirman,A. ve Protopopescu,C., Ranking Economics Departments in Europe: A Statistical Approach, Core Discussion Paper 2003/50. McCauley, J.L. ve Cobera, S.F., Response to Worrying in Econophysics, Physica A, 369, 343, Screpanti,E. ve Zamagni,S., An Outline of the History of Economic Thought, Second Edition, EE, Seigfried,J.F. ve A.Stock,W.A., The Market for New Ph. D. Economists in 2002, American Economic Review, 94(4), 2004, s Sieigfried,J.F. ve Stock,W.A., The Undergraduate Origins of P.H.D. Economists, Vanderbilt University, Working Paper, 06-W11, Mayıs Snowdon,B. ve R.Vane, H.R., Modern Macroeconomics, Edward Elgar, Şenses,F., Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye de Yükseköğretim Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar, Çelişkiler ve Öneriler, ERC Working Papers in Economics 07/05, Eylül Tombazos,C.G., A Revisionist Perspective of European Research in Economics, European Economic Review, s.49, 2005, s

17 EK 1. DÜNYADA İKTİSAT ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI KALATSIDAKIS v.d.(2003) AMIR VE KNAUFF (2005) 1 Harvard U USA 1 Harvard U 2 U Chicago USA 2 MIT 3 MIT USA 3 Stanford U 4 Northwestern U USA 4 Princeton U 5 University of Pennsilvania USA 5 U Chicago 6 Yale U USA 6 UC - Berkeley 7 Princeton U USA 7 Yale U 8 Stanford U USA 8 Northwestern U 9 U CA, Berkeley USA 9 Oxford U 10 NY U USA 10 LSE 11 Columbia U USA 11 U Minnesota 12 U CA, San Diego USA 12 U Pennsylvania 13 U MI USA 13 U Michigan 14 UCLA USA 14 U Rochester 15 Cornell U USA 15 Penn State 16 U TX, Austin USA 16 Cambridge U 17 U Rochester USA 17 Columbia U 18 Tilburg U Netherlands 18 UC - Los Angeles 19 U WI-Madison USA 19 U Wisconsin 20 London School of Econ UK 20 Johns Hopkins U 17

18 EK 2. TÜRKİYE DE İKTİSAT ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI SIRA ÜNİVERSİTE 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) 8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 13 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 15 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 16 EGE ÜNİVERSİTESİ 17 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 18 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 19 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 20 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 23 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 24 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 25 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 27 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 28 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 29 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 30 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 18

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi Türk üniversitelerinin ilk 500 e girdiği son yıllarda çok tartışılmaya başladı. Dünya üniversitelerini

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi)

Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi) Dünya Üniversiteleri 8 Sıralama Kurumu ARWU (Çin) Times (İngiltere) Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi) Leiden (Hollanda, Leiden Üniversitesi

Detaylı

Webometrics Sıralaması Türk Üniversiteleri

Webometrics Sıralaması Türk Üniversiteleri DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ Webometrics Sıralaması- 2009 435 Middle East Technical University 330 817 300 354 510 Bogazici University 1,597 281 543 931 630 Bilkent University 559 1,182 409

Detaylı

URAP DÜNYA SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (30 EKİM 2017)

URAP DÜNYA SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (30 EKİM 2017) 2017-2018 URAP DÜNYA SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (30 EKİM 2017) Giriş URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı; 2009 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türk ve

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2008/6 http ://www.tek. org.tr İKTİSAT PROGRAMLARI HOMOJEN MAL DEMETİ VE HOMOJEN MAL MI OLUYOR?

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2008/6 http ://www.tek. org.tr İKTİSAT PROGRAMLARI HOMOJEN MAL DEMETİ VE HOMOJEN MAL MI OLUYOR? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2008/6 http ://www.tek. org.tr İKTİSAT PROGRAMLARI HOMOJEN MAL DEMETİ VE HOMOJEN MAL MI OLUYOR? Eren, Ercan ve Serçin Şahin Mart, 2008 İKTİSAT PROGRAMLARI HOMOJEN

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI ARWU: Dünyadaki üniversitelerin ilk çok amaçlı sıralaması Academic Ranking of Worldwide Universities (Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması) adı altında Çin de Şanghay

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

2015-2016 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 26 EKİM 2015

2015-2016 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 26 EKİM 2015 2015-2016 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 26 EKİM 2015 ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2009 yılından bu yana Türkiye

Detaylı

QS in DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 14 EYLÜL 2013

QS in DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 14 EYLÜL 2013 QS in DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 14 EYLÜL 2013 Üniversitelerimiz 2013 yılında yapılan dünya sıralamalarında genel sıralamalarda olduğu gibi bilim alanlarında da dünyanın en

Detaylı

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 HAZİRAN 2016

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 HAZİRAN 2016 2016-2017 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 HAZİRAN 2016 ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2009 yılından bu yana Türkiye

Detaylı

Working Paper Iktisat Programları Homojen Mal Demeti ve Homojen Mal mı oluyor?

Working Paper Iktisat Programları Homojen Mal Demeti ve Homojen Mal mı oluyor? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Eren, Ercan;

Detaylı

URAP 2015-2016 DÜNYA SIRALAMASI BASIN AÇIKLAMASI 20 ARALIK 2015

URAP 2015-2016 DÜNYA SIRALAMASI BASIN AÇIKLAMASI 20 ARALIK 2015 URAP 2015- Sıralaması 20 Aralık 2015 2016 Dünya Basın Açıklaması URAP 2015-2016 DÜNYA SIRALAMASI BASIN AÇIKLAMASI 20 ARALIK 2015 Dünya üniversite sıralamaları, 2003 ten bu yana tüm dünyada ilgiyle izlenmektedir.

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMLARI 20 TEMMUZ 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMLARI 20 TEMMUZ 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMLARI 20 TEMMUZ 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) Dünya üniversiteleri, 10 sıralama sistemi tarafından her

Detaylı

URAP Dünya Sıralaması Basın Açıklaması

URAP Dünya Sıralaması Basın Açıklaması URAP 2016-2017 Dünya Sıralaması Basın Açıklaması 14 Ekim 2016 Giriş İlki 2003 tarihinde yayınlanan dünya üniversite sıralamaları aralarında akademisyenlerin, üniversite idarecilerinin, basın mensuplarının,

Detaylı

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan KONUR Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Tekirdağ, Ağustos 2009 Konur, Ö. (2009) Milliyet Gazetesi

Detaylı

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın, puan türlerine göre yerleştirildikleri yükseköğretim

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2009-2013 DÖNEMİNDEKİ 5 YILLIK PERFORMANS RAPORU 9 MAYIS 2014

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2009-2013 DÖNEMİNDEKİ 5 YILLIK PERFORMANS RAPORU 9 MAYIS 2014 ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2009-2013 DÖNEMİNDEKİ 5 YILLIK PERFORMANS RAPORU 9 MAYIS 2014 [Metni yazın] 09/05/2014 URAP (University Ranking by Academic Sayfa 0 Performance) www.urapcenter.org info@urapcenter.org

Detaylı

ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ, KRİTERLERİ VE YAPILAN ELEŞTİRİLER. Yavuz SAKA Süleyman YAMAN, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi

ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ, KRİTERLERİ VE YAPILAN ELEŞTİRİLER. Yavuz SAKA Süleyman YAMAN, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ, KRİTERLERİ VE YAPILAN ELEŞTİRİLER Yavuz SAKA Süleyman YAMAN, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Her yıl gazete, televizyon ve internet üzerinde gündeme düşen haberlerden biri de

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ BAŞARI SIRALAMALARI YÖNTEMLER ve ELEŞTİRİLER

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ BAŞARI SIRALAMALARI YÖNTEMLER ve ELEŞTİRİLER DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ BAŞARI SIRALAMALARI YÖNTEMLER ve ELEŞTİRİLER Prof. Dr. Kadri Yamaç Gazi Üniversitesi Eski Rektörü e-posta: kadriyamac@gmail.com Günümüzde üniversiteler arasında, dünyanın en başarılı

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

LEIDEN 2013 TURKIYE SIRALAMA TABLOLARI

LEIDEN 2013 TURKIYE SIRALAMA TABLOLARI LEIDEN 2013 TURKIYE SIRALAMA TABLOLARI Web of Science veri tabanından 2008 2011 yılları arasında yayınlanan makale (article) ve inceleme(review) ler esas alınarak hazırlanan Leiden si (Hollanda) 2013 sıralaması

Detaylı

KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DİZİSİ

KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DİZİSİ KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DİZİSİ PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DİZİSİ KAK6122 KAK6121 Dünya Üniversitelerinin Derecelendirmesi ve Türkiye nin Durumu Mehmet Sercan Arslan 26 Aralık 26 ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017 Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( 2011-2016) 21 Subat 2017 TAYFUN BASAL Bolge Direktoru Türkiye, Iran, Orta Dogu& Orta Asya t.basal@elsevier.com GLOBAL OLCEKTE BILIMSEL YAYIN GOSTERGELERI

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 201-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 29 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00

Detaylı

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2]

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Bugün de Shanghai Jiao Tong tarafından yapılan araştırmaya değinmeye devam ediyorum. Bu araştırmanın yapılmasındaki en temel sebep Çin üniversiteleri ile diğer ülkelerin

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Yüksek Lisans

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2017

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2017 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2017 ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ Cem Yalçın Yıldırım Betül Tanbay Alp Bassa Ekin Özman Olcay Coşkun AMS 2014, Frank Nelson Cole Prize in Number Theory Türk

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Uluslararası Sıralamalarda Türk Üniversiteleri. Atılım Üniversitesi Deneyimleri M. Hasan Atasoy

Uluslararası Sıralamalarda Türk Üniversiteleri. Atılım Üniversitesi Deneyimleri M. Hasan Atasoy Uluslararası Sıralamalarda Türk Üniversiteleri Atılım Üniversitesi Deneyimleri M. Hasan Atasoy Atılım Üniversitesi - Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü Aralık 2016 Uluslararası Sıralamaların Gelişimi

Detaylı

2015 Üniversite Tercih Dönemi İlk 100 e Giren Adayların Tercihlerinin Analizi

2015 Üniversite Tercih Dönemi İlk 100 e Giren Adayların Tercihlerinin Analizi 2015 Üniversite Tercih Dönemi İlk 100 e Giren Adayların Tercihlerinin Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporları Yıl:4 Sayı:10 Şubat 2016 İstanbul Yönetici Özeti 2015 ÖSYS 1 sonuçlarına göre, 18

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ TANIM Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 20162017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR, TASARIM

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE ADRESLİ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK (UBYT) PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK TÜRKİYE ADRESLİ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK (UBYT) PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK TÜRKİYE ADRESLİ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK (UBYT) PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) TÜBİTAK Türkiye Adresli

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOÇ. DR. MURAT BARUT Müdür V. BAŞLIKLAR MİSYON VİZYON İDARİ YAPI TARİHÇE ANABİLİM DALLARI PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

ALTIN TERAZI LERIN SAHIPLERI BELLI OLDU

ALTIN TERAZI LERIN SAHIPLERI BELLI OLDU ALTIN TERAZI LERIN SAHIPLERI BELLI OLDU Portal Adres : www.caferuj.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 13.11.2014 : http://www.caferuj.com.tr/magazin/2014/11/13/altin-terazilerin-sahipleri-belli-oldu 1/2 ALTIN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20162017 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (05.01.2017

Detaylı

ÖSYS TERCİH DANIŞMANLIĞI SEMİNERİ. Gaziantep Şehitkamil Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi

ÖSYS TERCİH DANIŞMANLIĞI SEMİNERİ. Gaziantep Şehitkamil Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi ÖSYS TERCİH DANIŞMANLIĞI SEMİNERİ Gaziantep Şehitkamil Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi Sunum İçeriği Tercih Danışmalığı Nedir? Tercih Danışmanlığının Temel Amaç Nedir? Tercih Danışmanlığı

Detaylı

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 516 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK KOŞULLARI, KRİTERLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL Akdeniz Üniversitesi Sağlık k Bilimleri Enstitüsü ANTALYA Akdeniz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 20162017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı.

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ ALIM İLANI Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Finansal Đktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı Program Tanımları Genel Tanım/Tarihçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 1 Şubat 2017 Çarşamba günü saat

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 2013-2014 SAYILARLA ERASMUS RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 2013-2014 SAYILARLA ERASMUS RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 1-1 SAYILARLA ERASMUS RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1) TÜRKİYE DE VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMI a) Durum Analizi ve Performans Göstergeleri b) Erasmus İkili Anlaşmaları c)

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

(5 OCAK 2009) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI

(5 OCAK 2009) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI (5 OCAK 2009) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN ARALIK 2009 SIRALAMASI Bilindiği gibi, Jiao Tong (Çin), Webometrics (İspanya) ve US News and World Report (ABD) Leiden (Hollanda)

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014 Yaz Okulu Takvimi 2013-2014 YAZ OKULU 13 Haziran 2014 Ders Kayıtları.....: 23.06.2014-27.06.2014 Yaz Okulu.......: 30.06.2014-16.08.2014 Yaz Okulu Final Sınavları: 18.08.2014-23.08.2014 Fakültemiz Öğrencilerinin

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI Kontenjanları, BaĢvuru ġartları, BaĢvuruya Esas TeĢkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara BaĢvuru Tarihleri : 04-08 Ağustos 2014 I. Kontenjanlar

Detaylı

Bir Araştırma Alanı Olarak Bibliyometri

Bir Araştırma Alanı Olarak Bibliyometri Bir Araştırma Alanı Olarak Bibliyometri Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Bibliyometri hakkında Bibliyometrik araştırma tasarımı Bibliyometri araştırmalarında karşılaşılan sorunlar Karşılaştırmalı

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6).

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6). SAYISAL AÇIDAN TÜRKİYE DE ECZACILIK EĞİTİMİ TRENDİ: GERÇEKTEN İŞSİZ ECZACILAR OLACAK MI? Zekeriya AKTÜRK zekeriya@atauni.edu.tr Eczacılık fakültelerine 28 yılında ilk 1 bine giren öğrenciler yerleştirilirken

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. http://fbe.ieu.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. http://fbe.ieu.edu.tr Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı http://fbe.ieu.edu.tr Vizyonumuz; Yürütülmekte olan lisansüstü eğitim programları, bilimsel araştırma ve etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası

Detaylı

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2maddesi uyarınca birimde düzenlenen Yabancı Dil sınavında başarılı olmak (en

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı lisansüstü programlara, 20172018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda ve şartlarda kadrosuz yüksek

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara Başvuru

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU ARALIK 2010 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Rapor Doç.Dr.Adem KALINLI BÖLÜM 1 ULUSAL VE ULUSLARARASI SIRALAMA SİSTEMLERİ Ulusal Sıralama Sistemlerinden

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (18 EYLÜL 2017)

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (18 EYLÜL 2017) 2017-2018 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (18 EYLÜL 2017) ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı; 2009 yılında Türk

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı