10.5. Diyarbakır ın Mekansal Kentsel Gelişimi ve İmar Planları Karşılaştırması Diyarbakır- Bismil Çevre Düzeni Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10.5. Diyarbakır ın Mekansal Kentsel Gelişimi ve İmar Planları Karşılaştırması. 10.6.1. 1992 Diyarbakır- Bismil Çevre Düzeni Planı"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 10. Planlama Tarihi Yılları Arasındaki Plan Kararları Yılları Arasındaki Plan Kararları Yılları Arasındaki Plan Kararları Kayapınar İmar Planı Diyarbakır ın Mekansal Kentsel Gelişimi ve İmar Planları Karşılaştırması Yürürlükteki Planlar Diyarbakır- Bismil Çevre Düzeni Planı Yürürlükteki İmar Planları / Nazım İmar Planı Plan Öngörüleri Mülkiyet Mülkiyet Bölünmeleri ve İmar Uygulamaları Arazi Sahipliliği, Kamuya Ait Araziler Tescil Dışı Araziler Tescil Edilmiş Araziler Toplu Konut Yasası ve Kapsamındaki Araziler Meralar 1

2 10. PLANLAMA TARİHİ Diyarbakır kentinde ilk mekansal gelişme Suriçi bölgesinde görülmektedir. Tarihsel olarak Suriçi nde yer alan ve 1930 lara kadar Suriçi nde gelişen kent, yılları arasında planlı gelişme göstermiştir yılından itibaren yerleşim birimleri sur dışına çıkmaya başlamış ve genellikle Yenişehir bölgesinde gelişmiştir yılına kadar sur dışında gelişimini sürdüren kent, 1930 yılında çıkan Belediyeler yasası kapsamında her belediyenin imar planı yapması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda Diyarbakır için imar faaliyetleri hızlandırılmış ve planlı gelişim süreci başlamıştır yıllarından sonra, sanayileşmenin getirdiği kırsal göçten etkilenen Diyarbakır kenti plansız gelişime maruz kalmıştır. Bu dönemin en belirgin örneği Bağlar bölgesindeki hisseli parseller üzerinde denetimsiz yapılaşmadır. Bu plansız gelişme 1985 planıyla engellenmeye çalışılmış fakat bu çabalar yetersiz kalmıştır. Kent yoğun bir biçimde plansız gelişimini sürdürmeye devam etmiştir Diyarbakır İli Kentsel 52,88 76,78 33,48 56,64 46,43 48,18 31, Diyarbakır İli Kırsal 24,6 17,85 14,93 17,92 27,08 16,02 8, Diyarbakır İli Toplam 33,82 39,97 22,75 35,61 36,62 31,7 21,73 11,15 Tablo1: Diyarbakır ın Nüfus Artış Hızları Kaynak: TÜİK, yılları arasında kentin belirli bölümlerinde planlı yapılaşma görülmeye başlanmıştır yıllarında toplu konutlar ön plana çıkmıştır. Bunun sonucu olarak konut yapısında düzenli ve toplu bir yapılaşmaya yönelim görülmektedir. Kent dokusu içerisinde genel olarak görülen plansız gelişmiş bölgeler, yer yer planlı bölgelerle beraber iç içe gelişim göstermiştir. Bu durum kentin makroformunda bir mozaik oluşturmuştur. Kentin hızlı ve yoğun gelişimi sırasında bazı kırsal kesimler kentin yayılma alanının içine girmiştir. Bugün yoğun ve büyük bir kent olan Diyarbakır kentinin gelişme sürecinde altyapı ve donatı eksikliği ile sağlıksız çevre koşulları, yoğun ve çok katlı yapılaşma gösteren birimlerde başlıca olumsuzluklar olarak ortaya çıkmaktadır. 2

3 Yılları Arasındaki Plan Kararları Cumhuriyetin ilanı ile birlikte küçük çaplı planlı bir gelişme öngörülmüştür. Cumhuriyetten sonra büyük bir hızla başlayan imar faaliyetlerinin amacı, sur içine sıkıştırılan Diyarbakır şehrini dışarı çıkarmak ve yeni bir şehir kurmaktır. Çarşı merkezinde bulunan Ulu caminin önünde Belediye Parkının açılması bu çalışmaların öncüsü olmuştur. Resim1: 1928 yılında çekilmiş Diyarbakır Belediye Parkının bir görünümü. Kaynak: Bir Zamanlar Diyarbekır Dağ kapının yanındaki şehrin çıkış yolu dinamitlenerek 50m lik bir açıklık sağlanmıştır. Mardin kapının sağında bulunan iki burç arası yıkılarak geniş bir cadde ile sur içi ve dışı birbirine bağlanmıştır. Urfa kapı girişinin yanına da iki yeni kapı yapılmıştır. Bu yıllarda sur dışında kamu kuruluşlarının yer alması öngörülmüştür. Yeni kent alanında 1 yıl içinde; Birinci Umumi Müfettiş konağı, Kolordu Komutanı Konağı ve büyük bir garaj yapılmıştır. Dağ kapı çıkışında ise, yolun iki kenarında Halkevi Binası, Ordu Evi, Halkevi Kütüphanesi, Vali Konağı, Nafia Binası, Belediye Evi ile özel bir ev yapılmıştır (Cumhuriyetin 15. Yılında Diyarbakır, 1935). 3

4 şekil1: Gabriel in 1932 yılındaki Suriçi Planı Kaynak :Bir Zamanlar Diyarbekır Diyarbakır kentinin bilinen ilk planı 1937 yılında yapılmıştır. planla ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, plan Suriçi ve Yenişehir bölgeleri ile Bağlar, Şehitlik mezarlığı, kuzeydoğuda bugünkü askeri bölgenin bir kısmını kapsamaktadır planı ile Surdışında, modern şehircilik anlayışına uygun olarak yeni bir kent planlanmıştır. Bu bölgede, kentin yeni kamusal alan gereksinimlerine uygun, kamu, eğitim, sağlık, park ve spor alanları ayrılmış, konut bölgeleri ise düşük yoğunluklu, bahçeli konut alanları olarak tasarlanmıştır yılı imar planı, yeni yapılacak modern yapıların yapımını destekleyici kararlara sahip olmuştur. İç kaleye giden İzzet Paşa Caddesinin üzerinde 4 otel, 30 dükkan ve15 ev yapılması sağlanmıştır. Ayrıca bu caddenin iki yanında yeni yapılaşmalar öngörülmektedir. Bugünkü Yenişehir Bölgesi nin dokusu bu plana göre biçimlenmekle birlikte, Yenişehir; kentin yeni kamusal alan gereksinimlerine uygun kamu, eğitim, sağlık, park ve spor alanları ayrılarak düşük yoğunluklu, bahçeli konut alanları olarak tasarlanmıştır lı yıllardan itibaren yoğunluk artışı, yapısal yenilenme ve işlevsel dönüşüme uğramıştır. Konut işlevinin yerini ticari kullanımlar almıştır. 4

5 Resim2: 1925 yılı İzzet Paşa Caddesinin görünümü. Resim3: 1939 yılında İzzet Paşa Caddesi Kaynak: TMMOB Diyarbakır Kent Sempozyumu Sur içi ile sur dışındaki yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla 1940 lı yıllarda sur üzerinde Çift kapı açılmıştır yılında kadastral haritası hazırlanarak parsel sınırları belirlenmiştir. Bireysel mülkiyette olan 1 2 katlı geleneksel evler, 1954 yılında 6217 sayılı kanunun kat mülkiyetine olanak tanınmasıyla yıkılmıştır ve yerlerine çok katlı konut birimleri işyerleri inşa edilmiştir. Bu olayda merkezi iş alanları ve çevresinde nüfus artışı ve yoğunlaşmaya neden olmuştur. Resim4: Gazi caddesinin (1930) Resim5: Gazi Caddesi (1960) Kaynak: TMMOB Diyarbakır Kent Sempozyumu Resim6: Melik Ahmed Caddesi (1930) Resim7: Melik Ahmed Cad. (1954) Kaynak: TMMOB Diyarbakır Kent Sempozyumu 5

6 1959 yılında hazırlanan nazım imar planının da ana yolların genişletilmesi ve bu yolların sur dışındaki yollarla bağlantılarının sağlanması öngörülmüştür. Bu dönemde surlara yaslanarak gelişen niteliksiz yapılaşma başlamıştır yılında Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurumu (GEEAYK) kurulmuştur ancak içeriğinde kentsel sitler hakkında bir bilgi yoktur. Bu da surlarla sınırlı alanın bütüncül olarak korunamamasına yol açmıştır. Sur içi ticaret alanını oluşturan Gazi Caddesi, Melik Ahmed Caddesi ve İzzet Paşa Caddeleri kamulaştırılarak genişletilmiştir. Ancak bu genişletme, birçok geleneksel yapıya zarar vermiştir. Yolların genişletilmesi bir yandan da yeni yapılaşma alanlarına ve kat yüksekliklerinin artmasına zemin hazırlamıştır. Şekil2: 1959 yılında yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı. Kaynak: İller Bankası Genel Müdürlüğü Şekil 3: 1959 imar planında genişletilen caddelerin plan üzerinde görünümü Kaynak: İller Bankası Genel Müdürlüğü 6

7 Yılları Arasındaki Plan Kararları yılları arasında yerel yönetimler merkezi idarenin yönetiminde almıştır. Merkezi idarenin tüm kentlerin sağlıklı planlanması yönündeki çalışmaları sonucu, 1962 yılında Diyarbakır sur içini ve dışını (Yenişehir Mahallesi) kapsayan 6 paftalık 1/1000 ölçekli imar planları yapılmıştır planı İller Bankası Şehircilik Dairesi nce yapılmış ve 1962 yılında İmar ve İskan Bakanlığı nca onaylanmıştır lı yılların ortalarına kadar Diyarbakır sur içinde yoğun yapılaşma ile birlikte küçük üretim faaliyetleri, büyük ölçüde merkezi iş alanıçevresinde yer almaya başlamış ve birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Sur içinde yaşanan bu durum yeni bir imar planının yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla yıllarında 1/1000 ölçekli sur içi ve sur dışı planları hazırlanarak yürürlüğe konmuş, kent, kale dışındaki gelişimini bu plan çerçevesinde gerçekleştirmiştir Yılı Uygulama İmar Planının başlıca gelişme alanları Seyrantepe ve Bağlar bölgeleridir.plan, sur dışındaki apartmanlaşmayı yaygınlaştırıcı nitelikteki kararlara sahipken; sur içinde de çok katlı betonarme binaların yapılmasının yasal zeminini oluşturmuştur. Bu planla hazırlandığı sırada yürürlükte olan mevzuat, kentsel korumayı etkin olarak sağlayacak tanımlamalardan yoksundur. Plan uygulama olanağı bulunamamıştır, bunun nedenleri ise; Seyrantepe de öngörülen gelişme alanının askeri alan olarak tahsis edilmesi, batıda öngörülen sanayi alanlarının askeri havaalanına tahsis edilmesi, 1960 yıllarından sonraki göç ve nüfus artının öngörülememiş olması ve de Belediyenin Bağlar bölgesindeki kaçak yapılaşmayı önlemedeki yetersizlikleridir yıllarında 1/1000 ölçekli sur içi ve sur dışı uygulama imar planları hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu plan, sur dışındaki yeni yerleşim alanlarının düzenlenmesine yönelik kararlara sahipken, sur içinde de çok katlı betonarme binaların yapılmasının yasal zeminini oluşturmuştur. 7

8 Şekil 4: yıllarında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kaynak: İller Bankası Genel Müdürlüğü Şekil 5: yıllarında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararları Kaynak: İller Bankası Genel Müdürlüğü 8

9 Şekil 6: 1965 imar planı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 9

10 Şekil 7: 1965 imar planı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10

11 Planda konut dokusuna saygılı davranıldığı, ancak açık bir biçimde korumacı yaklaşılmadığı görülmektedir. Bu planda ana yolların genişletilmesi önerisi sadece Dağ kapı dan başlayarak Balıkçılarbaşı na kadar olan bölüm ile Melik Ahmed Caddesi üzerinde kamulaştırma yapılarak uygulanmıştır. Gazi Caddesi ve Melik Ahmed Caddesi üzerindeki genişletmeler ile tarihi dokuda eski yapı yıkılmış, cepheler tahrip olmuş ve yolların karakteri değişmiştir. Bu genişletmelerin dışında önerilen başka kararlarda vardır. Bunlar ulaşım kararları, Dağ kapı çıkışındaki abide için bırakılan meydan ve yeşil alan uygulanan kararlar olmuştur. Ana yollar üzerindeki önerilen ticari bölgeler ve bu bölgelerde izin verilen kat yükseklikleri, surları içten ve dıştan saran yeşil alan kararı uygulama gören kararlardır tarihli imar planı kararı gereği yolların genişletilmesi, merkezi iş alanı çevresindeki binaların kat yüksekliklerinin artması ile bir çok sorun ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları; tarihsel ve kültürel eserlerin bakımsız bırakılması, bilerek tahrip edilmesi, sosyal altyapıların yetersiz kalması ve çevrenin bozulmasıdır. Bununla birlikte onandığı dönemde yetersiz olan plan 1984 e kadar uzun süre yürürlükte kalmış, ancak çok sayıda plan değişikliğine konu olmuştur. Resim8 : Gazi Cad. genişlemeden önce Kaynak: Kartpostal Resim 9: Gazi Cad. genişledikten sonra (resimde görülen caminin minaresi yol genişleyince yıkılıp geri çekilmiştir.) Kaynak: Kartpostal 11

12 Resim 10: 1971 Evli beden burcu ve civarındaki Resim 11: 1969 yılında Dağ kapı meydanının yeşil yeşil planlanan alanlar ve yerleşimlerin havadan alanlar açısından görünümü görünümü Kaynak:Bir Zamanlar Diyarbekır 1970li yıllara geldiğimizde Diyarbakır kale kentinde kent içi ulaşımın hızlandı, yoğunlaştı ve bu etkiler tarihi dokunun tahribine yol açtı. Diyarbakır sur içindeki 115 anıtsal yapı, GEEAYK un tarih ve 6312 sayılı kararı ile tescillenerek listelenmiş ve koruma ilk defa tescilli yapının yakın çevresini de kapsayacak biçimde ele alınmıştır. Resim 12 : 1970 yılında Diyarbakır Kent Formu Kaynak: Bir Zamanlar Diyarbekir 12

13 ve 1710 sayılı Eski Eserler Yasası ile tarihi eserlerin korunmasına ciddi ilk adım atılmış, 1978 li yıllarının sonlarına doğru GEEAYK, yaklaşık 30 kadar kentte sit koruma kararı alırken, henüz sit kararı alınmamış Diyarbakır sur içinde ise, GEEAYK ın tarih ve 2082 sayılı kararı ile tescilli yapıların yeniden listelenmesi sağlanmıştır yılında yapılan ikinci listeye göre, anıtsal yapıların yanı sıra sivil yapılar da tescile alınmıştır. Bu listeye göre tescile layık görülen anıtsal yapı sayısı 115 ten 83 e düşerken, ilk defa 103 adet sivil yapı tescillenmiş ve koruma tek yapı ölçeğinde kalmıştır. Tescilli olan 160 evin 108 tanesi bazı yapısal müdahalelere rağmen aslına uygun bir biçimde korunmuş olup, halen kullanılmaktadır. 30 ev harabe veya aşırı bozulmuş, 22 ev ise tamamen yıkılmış, bazılarının yerine yeni yapılar yapılmıştır. Şekil 8: Tescilli Yapılar Haritası Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 13

14 TESCİLLİ ESERLER CAMİ 40 KİLİSE 8 MEDRESE 4 TEKKE 1 TÜRBE 16 HAN 4 HAMAM 10 ÇEŞME 8 OTEL 2 SUR(İÇ KALE) 1 SARAY 1 KABALTI 1 Tablo 2 : Sayılarla Tescilli Eserler Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yılları Arasındaki Plan Kararları 1985 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile sur içi bölgesinde plan gereğince uygulamalar başlamıştır. Şekil 9: 1985 Nazım İmar Planı Kaynak: İller Bankası Genel Müdürlüğü 14

15 1985 Nazım İmar Planının hedefi 2003 yılında nüfusun 750,000 kişi olmasıdır yılı nüfusu esas alındığında gerçekleşen nüfus plan hedeflerinin altında kalmıştır.konut gelişme alanları Kayapınar, Silbe toplu konut bölgeleri ve Urfa yolunun güneyidir.çalışma alanları ise Elazığ ve Urfa yol aksları üzerindedir. Dicle Üniversitesi kampüs alanı da bu planda yeralmaktadır. Belediyenin plan uygulaması ve denetimi konusunda, özellikle kamulaştırma ve imar uygulama konularındaki yetersizlikleri nedeniyle uygulamada sorunlar yaşanmıştır planının uygulanmasındaki güçlükler nedeniyle Belediyece aynı müellife revizyon yaptırılmıştır.1994 (revizyon) planının hedef yılı 2010 olup hedef nüfus kişidir. Yapılan revizyon ile, bazı bölgelerde kullanım değişikliklerine gidilmiş, bazı bölgelerin nüfus yoğunlukları artırılmıştır.( TMMOB Diyarbakır Kent Sempozyumu ) 1985 Nazım İmar planında öngörülen Gazi Caddesi, Melik Ahmed Paşa Caddesi, İzzet Paşa Caddesi nin ticari fonksiyonunun yanı sıra, İnönü Caddesi üzerinde de ticaretin yayılmaya başladığı görülmektedir. Bu dönemlerdeki yapılar 1965 yılı imar planına göre yapılaşmaya devam etmiştir. Bu imar planında tescilli yapılar belirlenerek geleneksel dokuyu korunma amacına yönelinmiştir. Aynı zamanda, Melik Ahmed Paşa Caddesinin çift şerit olması, surların içinden dolaşan yollarının yapılması, Urfa kapı ve Dağ kapı da kavşak yapılması, Tek kapının sur dışı ile bağlantısının yaya yolu ile sağlanması ve surların etrafını tamamıyla kuşatan yeşil alanlar yapılması kararları bu imar planıyla gerçekleşmiştir PLANI PLANLANAN ALAN 7770 MESKUN KONUT ALANI 450 GELİŞME KONUT ALANI 1978 TİCARET ALANI 100 SANAYİ ALANI 414 KÜÇÜK SANAYİ ALANI 22 Grafik 1: 1985 yılı Nazım İmar planına göre arazi kullanımı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 15

16 Şekil 10 : 1985 Yılında Yapılan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 16

17 10.4. Kayapınar İmar Planı Kayapınar yerleşmesinin, Diyarbakır Belediyesi Mücavir alandan çıkarak ayrı belediye olarak örgütlenmesi ve bu bölgedeki gelişme baskıları gelişmelerin plan değişiklikleri ile yönlendirilmesini önlemek amacı ile Kayapınar bölgesi bütün olarak planlanmıştır. Planevi Ltd. Şti ce yapılan, 2005 yılında tamamlanan Kayapınar planının hedef yılı 2015, hedef nüfusu kişidir. Yürürlükteki planda konut alanlarının nüfusu kişidir.bu planla, Kayapınar bölgesindeki planların revizyonu yapılmış, plan sınırları batı ve kuzey batı yönünde genişletilmiştir. Planlama raporuna göre, 2287 hektar alan planlanmış olup bunun 143 hektarı mevcut, 723 hektarı gelişme konut alanı niteliğindedir.(bknz: Şekil 10) Kayapınar İmar Planı ile bölgenin yoğunlukları artırılmış, 1985 onaylı planlara göre yoğunlukları iki katına çıkartılmıştır. Halen kentin en fazla gelişen bölgesi niteliğinde olan bölgede imar planlarının en önemli sorunu yoğunlukların yüksek olmasıdır. (Diyarbakır Onaylı 1/ imar plan raporu) 1990 lı yıllara doğru Suriçi bölgesi yerleşimin odak noktası olmaya devam etmektedir. Fakat sur içi bölgesi konut dokusu zarar görmüş ve yıpranmış, dayanıksız binalardan oluşmuştur. Çok az sayıda geleneksel ev tipi kalmıştır ve anıtsal yapıların bulunduğu sokaklar önemini yitirmiştir. Fakat diğer taraftan sur içi bölgesinin ticaret alanları önemini korumaya devam etmiştir. Aynı zamanda sur dışında da yapılaşma hızla devam etmiştir, fakat bu duruma karşılık hiçbir yapılaşma kararı alınmamıştır. Yani inşa edilen yapılar plan kararları dışında kontrolsüz, izinsiz gerçekleşmiştir yılında Diyarbakır ilinin en belirgin tarihi yapıtlarının bulunduğu sur içi bölgesinin korunabilmesi, eski kent dokusunun muhafaza edilmesi ve bu tarihe kadar uygulanan kontrolsüz, izinsiz şehirleşme ve yapılaşmanın önlenebilmesi için, sur içi Diyarbakır Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Alınan bu karar ile sur içi bölgesinde yapılaşma konusunda kısıtlamalara gidilmiş ve 1990 yılında koruma amaçlı imar planı uygulamaya koyulmuştur. Bu dönemde 1990 yılındaki imar planına kadar bölge Geçiş Dönemi Yapılanma Kararları yla korunmuştur. 17

18 Şekil 11: Kayapınar Merkez Alan Kullanımı Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 18

19 10.5. Diyarbakır ın Mekansal Kentsel Gelişimi Ve İmar Planları Karşılaştırılması Şekil 12: Diyarbakır kent planlarının yayılma alanları Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır kentinin, 1930lar öncesinde (Türkiye Cumhuriyeti nin 1. Sanayi Planından ve 1937 senesinde yapılmış olan Diyarbakır ın ilk kent planından önce) yerleşim alanlarının Suriçi bölgesinde olduğu görülmektedir. Böyle olmasının nedenleri ise birçok dönemde gözlenen korunma ve güvenliktir. Diyarbakır surlarının yüksekliği 12 metre, genişliği 3-5 metre olması içinde yaşayanlar için dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikede kalkan görevi görmüştür. Yaklaşık 9000 yılı aşkın tarihi olan bu surların plandan görünümünün kalkan balığı şeklini andırmaktadır. Rivayete göre bu form, Diyarbakır'ın Dicle nehrinin taşmasıyla,su ile yok olacağının delili sayılmaktadır. 19

20 Şekil 13 : Diyarbakır surlarının plandan görünümü Kaynak: Diyarbakır ın cumhuriyet sonrasında ilk kent planı 1937 yılında yapılmıştır.kentin bugünkü formunu almasında demiryolu inşası önemli bir rol oynamıştır. Demiryolu 1935 yılında tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Reaim 13: Diyarbakır a ulaşan trenin ilk seferini yaptığı gün (22 Ekim 1935) Kaynak: Resim 14: Diyarbakır tren garının bugünkü halinin 3 boyutlu görüntüsü Kaynak: 20

21 Erken Cumhuriyet Dönemi kentsel gelişimini incelediğimizde demiryolu, sanayi, depolama ve ticaret birimlerinin birbirine görece yakın alanlarda olduğunu görürüz. Diyarbakır da da şehir merkezi ile gar arasında oluşmuş olan cadde (İstasyon Caddesi ) buna benzer bir mekansal ilişki tanımlamaktadır. Bu cadde üzerinde ticari kullanımlar gelişmiştir. Ticari alanların yanı sıra sanayi alanına yakın olarak amele mahalleleri ve onlara hizmet sağlayacak spor alanları ve parklar gibi rekreatif alanlar ortaya çıkmıştır. Bu rekreatif alanlar bir aks şeklinde eski Sümerbank basma fabrikalarının bulunduğu alandan çıkıp şimdiki belediye alanında sonlanmaktadır. Resim 15: Tren Yolunun Şehir üzerindeki etkisi Kaynak: google earth Kent doğal ve yapay eşiklerden dolayı kuzey batı yönünde genişlemiştir. Bunlardan biri olan kentin kuzey bölgesinde bulunan askeri alanlar 1980 yılında oluşmuşlardır ve kenti ciddi şekilde sınırlayıp, yön vermektedirler. Aynı sonuçlara neden olan diğer bir faktörde kentin güney batısında bulunan, 1950lerden önce tamamlanan Diyarbakır Havaalanıdır. 21

22 Resim 16: Diyarbakır Hava alanı Kaynak: Tablo 3 : Konu ve Öncelik Sıralamasına Göre Eşikler Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 22

23 Şekil 14: eşik sentezi haritası Kaynak: çevre durum raporu 23

24 Buna göre kent Suriçinden başlayıp şimdiki Kayapınar a doğru büyümüştür. Kayapınar şehrin en yeni ilçesi durumundadır. Yapılan anketlerden anladığımız gibi hem esnafın hem de hanelerin yerleşim yeri olarak seçtikleri gelecekte de seçecekleri ilçedir. Kayapınar ın ilk yerleşim bölgesi Peyas Köyüdür yılında yaklaşık 3 bin nüfusu bulanan Peyas köyü beldeye dönüştürüldü. Beldenin ikinci önemli yerleşim birimi ise Huzurevleri oldu. Son 14 yılda büyük değişimler yaşayan belde 2004 yılında çıkarılan Yerel Yönetimler Yasası ile çok sayıda köyün de bağlandığı Kayapınar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi nin ilk kademe belediyesi oldu yılında 9 köyün Kayapınar a bağlanması ile birlikte 68 bin olan ilçe nüfusu oldu. Belediyenin kurulduğu 1991 yılında belde nüfusu resmi rakamlarla 3 bin iken, 1994 yılında 20 bin, 1997 yılında 42 bin, 2000 yılı nüfus sayımında 68 bin oldu. Son beş yılda yoğun göç alan beldenin nüfusunun 150 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Diyarbakır da adeta bir şantiye görünümünde olan belediye sınırları içerisinde inşa edilen binalar göz önüne alındığında önümüzdeki 2 yıl içerisinde bir 40 bin civarında nüfusun bu bölgeye yerleşmesi beklenmektedir. Beldenin konumu ise Yenişehir ve Bağlar ilçe sınırlarıyla komşu. Diyarbakır ın Urfa ve Elazığ illerinden gelen yolların kesiştiği üçgende bulunmaktadır. Bunun yanında yeşil alan bakımında beldedeki büyük yeşil alanlar mevcut şehrin doğal yapısına büyük katkısı bulunmaktadır. Modern şehir anlayışıyla konut çevrelerinde yeşil alan, yapıların arasındaki alanların genişliği ve otopark gibi avantajlarla belde geleceğin yerleşim bölgesi olma konumunda.( Resim 17: Kayapınar dan bir görünüm Kaynak: Resim 18: Kayapınar dan bir görünüm Kaynak: 24

25 1980 yılı ile 1989 yılları arasında gelişen yapılaşmanın kentin kuzey batı yönünde devam ettiği görülmektedir. Elazığ Bulvarı üzerindeki sanayinin gelişmesiyle bu bölgede yapılaşma da artmıştır. Fakat kentin kuzey kısmında askeri alanın konumlanmasından dolayı bu bölgede bir sıçrayış bulunmaktadır. Bağlar bölgesindeki yoğun konut artışıyla birlikte Şanlıurfa Bulvarı ile Elazığ Bulvarı arasında kalan Peyas mahallesinde de yapılaşmada artış görülmektedir. Yapılaşmalardaki bu artış 1965 ve 1984 imar planları ile öngörülen alanlarla uygundur yılları arasında yapılaşma Şanlıurfa Bulvarı ve Elazığ Bulvarı arasında kalan bölgede yüzde 85 e kadar çıkmıştır. Bu bölge aynı zamanda yürürlükteki imar planında da kentin gelişme bölgesi olarak gösterilmiştir. Sur içinde ve Yenişehir bölgesinde yapılaşma neredeyse yok denebilinecek kadar azdır. Bunun sebebi ise yerleşilebilecek alanların azalmasıdır. Şekil 15: bina sayımı haritaları Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 25

26 Şekil 16: Diyarbakır ın mahallere göre bölünümü Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri 26

27 Şekil 17: Diyarbakır ın mevcut yapı sayımının mahallelere göre yıllar içindeki oransal dağılımı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri 27

28 Şekil 18: Diyarbakır ın mevcut yapı sayımının mahallelere göre yıllar içindeki oransal dağılımı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri Şekil 19: Diyarbakır ın mevcut yapı sayımının mahallelere göre yıllar içindeki oransal dağılımı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri 28

29 Şekil 20: Diyarbakır ın ilçelere göre bölünümü Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri 29

30 Şekil 21: Diyarbakır ın mevcut yapı sayımının ilçelere göre yıllar içindeki oransal dağılımı Kaynak:Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri 30

31 10.6. YÜRÜRLÜKTEKİ PLANLAR Diyarbakır-Bismil Çevre Düzeni Planı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yürürlükte olan diğer planlarla ilişkilendirilmiş bir plandır yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının hedef nüfusu kişi planlama alanı ise hektardır. Çevre düzeni planında hedeflenen ilave nüfus için ise kentin kuzey ve kuzeydoğusu da ilave 92 hektar gelişme alanı planlanmıştır. Bu veri bu çevre düzeni planının kentin kuzey ve kuzeybatı yönlerine doğru gelişeceğini öngördüğünü göstermektedir. Çevre Düzeni Planının önemli bir kararı da yer seçimi yapılmış olan Organize Sanayi bölgelerinin plana işlenmesidir. Çevre Düzeni Planı ile yürürlükteki imar planı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Elazığ yolu, Üçkuyu Bölgesi ile Şanlıurfa yolu çevresindeki ve Kayapınar daki gelişme alanlarının bir kısmı Çevre Düzeni Planı dışında kalmaktadır. Öte yandan Çevre Düzeni Planında gelişme alanı olarak planlı alanların bir kısmı Belediyece ağaçlandırma alanı olarak planlanması önerilmektedir. Diyarbakır-Bismil çevre düzeni planı GAP Ulaşım ve Altyapı Projesi kapsamında önemi olan bir plandır. Bu projede Diyarbakır ın 2005 yılı nüfus hedefi kişi alınmıştır. Diyarbakır da kişinin istihdam edileceği ve bunun %23 ünü imalat, %19 unu ticaret, %14 ünün inşaat sektörlerinde çalışacağı varsayılmıştır. Bu nedenle bu planın bir diğer amacı da kentsel gelişme alanlarıyla tarım alanları arasındaki kullanım farkını en uygun seviyede tutmaktır. Bu kapsamda ulaşımdan kaynaklanan kentsel işletme maliyetlerinin azaltılmasına özen gösterilmiştir. (25000 Onaylı Çevre Düzeni Plan Raporu,2006 s.109) Yürürlükteki İmar Planları Diyarbakır kentinin yürürlükte olan imar planları farklı dönemlerde yapılmış imar planlarından oluşmaktadır. Yürürlükteki planlar, tam doluluk halinde nüfus kapasitesine sahip planlardır ancak, mülkiyet ve yenileme sorunları nedeniyle bu kapasitenin %70-%80 i kullanılabilmektedir. Bazı bölgelerde nüfusun plan kapasitesinin üstünde olduğu görülmektedir. Bu bölgelerden birine örnek olarak Sur bölgesi gösterilebilir. 31

32 BELEDİYE Planlı Konut (1) Yerleşim Alanı İmar Planı Ort. Yoğ. Kişi/ha Tablo 4 : Belediyelere gore İmar Planı Nüfus Kapasitesi ve ortalama yoğunlukları Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Çevre Düzeni Plan Raporu,2006 İmar Planı Nüfus Kapasitesi Mevcut Nüfus ve Plan Nüfus Kapasitesi 2005 Yılı Nüfusu İmar Planına Göre Doluluk Oranı(%) SUR BELEDİYESİ 144, YENİŞEHİR BELEDİYESİ 657, BAĞLAR BELEDİYESİ 1116, KAYAPINAR BELEDİYESİ 1763, BAĞIVAR BELEDİYESİ 154, ÇARIKLI BELEDİYESİ 185, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4021, (1) Konut yerleşim alanına, düzenli, düzensiz, geleneksel ve kırsal yerleşim alanları ile, askeri lojmanları, kamu lojman alanları ve içinde konut yeralan ticaret alanları ile mahalle yolları ve konut servisleri dahildir. İmar Planı Kap imar planı nüfus kapasitesi nüfus Grafik2: Mevcut Nüfus ve Plan Nüfus Kapasitesi Karşılaştırması Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Çevre Düzeni Plan Raporu, /25000 Nazım İmar Planı Diyarbakır Büyükşehir 1/ ölçekli Nazım İmar Planı da onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Nazım İmar Planı sınırları aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları olup, plan yaklaşık hektar alanı kapsamaktadır (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Nazım İmar Plan Raporu, 2006). Onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planlarının kararları ve imar uygulamaları doğrultusunda ortaya çıkan olumsuzlukların yok edilmesi amacı ile plan revizyonuna gidilmiş ve yeni kentsel ihtiyaçlar göz önüne alınarak 1/25000 nazım imar planı öne sürülmüştür. Plan revizyonunun kapsadığı alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırı olmakla beraber yaklaşık hektar alana yayılmaktadır (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Nazım İmar Plan Raporu, 2006). 32

33 Nazım imar planının onaylanmasından önce aynı kapsamlı 3 farklı makroform seçeneği karşılaştırılmıştır. Bu makroform alternatifleri 1/25000 olup, eğilim (saçaklanma), koridor (odaklanma) ve çeperde büyüme alternatiflerini sunmaktadır. Bu planlarda Elazığ ve Şanlıurfa yolları üzerinde yeni sanayi alanları öngörülmektedir. Aynı yerde fakat farklı büyüklüklerde rekreasyon alanları önerirken, konut alanları için farklı yer seçimlerine gidilmiştir. Resim 19: Makroform Seçeneği 1 (Saçaklanma) Kaynak: Diyrbakır Büyükşehir Belediyesi Resim 20 : Makroform Seçeneği 2 (Odaklanma) Kaynak: Diyrbakır Büyükşehir Belediyesi 33

34 Resim 21 : Makroform Seçeneği 3 (Çeperde Büyüme) Kaynak: Diyrbakır Büyükşehir Belediyesi 1. Makroform alternatifinde görülen sanayi alanları diğer planlarda olduğu gibi çoğunlukla Elazığ ve Şanlıurfa bulvarları üzerindedir. 2. Makroform alternafinde ise bu sanayi alanları konut alanları ile birlikte önerilmiştir. 3. Makroform alternatifinde ise bu eğilim 1. alternatifte olduğu gibidir fakat daha küçük ve linear bir yayılım göstermektedir. Konut alanlarına bakıcak olursak 2. Alternatifte daha yayılmış konut alanları görülürken, bu alanlar diğer makroformlarda daha kompakttır. Kayapınardaki rekreasyon alanına bakıcak olursak 1. alternatiften 3. alternatife doğru küçülme gösterdiği görülmektedir. (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Plan sunum1) Nazım imar planına bakıcak olursak 3. makroforma daha yakın bir plan seçildiği görülmektedir. 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılan alan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsamakta olup Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre 2008 yılı nüfusu kişi, planlama alanı hektardır (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Nazım İmar Plan Raporu, 2006). Bölgelere göre planlama alanları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 34

35 Planlama Alanı Planlama Bölgesi (ha) Kayapınar Merkez 2900 Kayapınar Gelişme Alanı 3852 Yenişehir Merkez 234 Dicle Vadisi - Kampüs Alanı 3741 Bağlar- Bağcılar 3722 Eski Bağlar 442 Yenişehir Şehitlik 331 Şanlıurfa Yolu Pirinçlik 808 Silvan Yolu 2215 Mardin Yolu-Çarıklı 961 Şilbe-Elazığ Yolu 3355 Bağıvar 810 Toplam Tablo 5 : Belediyelere göre planlama alanları Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Nazım İmar Plan Raporu, 2006) 35

36 Şekil 22 : Diyarbakır-Bismil Çevre Düzeni Planı (1992) Kaynak: Diyarbakır-Bismil Çevre Düzeni Plan Raporu (2006) 36

37 Plan Öngörüleri Diyarbakır nazım imar planının vizyonu, kentin, gelecekte sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede, kentin tarihsel birikimine dayalı sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal kimliğinin korunduğu, geliştirildiği, çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm olanakların kentte yaşayanlara ayrım gözetmeden sunulduğu, kentin yapılanmasında kentlilerin söz sahibi olduğu, dış dünyaya açık bir bölge merkezi olmasıdır. Mekansal iş bölümünde Diyarbakır ın bölgesel merkez niteliğini destekleyen hizmet, ticaret, turizm ağırlıklı bir kent ekonomisi ile öne çıkması, tarım ve sanayi gibi üretici sektörlerdeki gelişmelerin bu işlevle uyumlaşacak biçimde gelişmesidir. Uluslararası düzlemde, Türkiye nin önemli bir bölge merkezi olarak özellikle yakın sınır bölgesindeki ülkelerle ilişkiler başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde stratejik bir merkez rolünü oynayacağı varsayılmış ve bu rolü güçlendirecek işlevlerin desteklenmesi öngörülmüştür. Ülkesel ve Bölgesel Düzlemde; 5. kademe merkez olarak tanımlanan ve etki alanına Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Van, Hakkâri, Bitlis illeri ile Şanlıurfa ilinin, Siverek, Hilvan, Bingöl ilinin, Merkez, Genç, Solhan ilçelerinin girdiği Diyarbakır ın bu işlevinin güçlendirilmesi ve dengeli hale getirilmesi öngörülmektedir. Ekonomik yapıda, geçmişte tarıma dayalı bir hinterlandın yönetsel ve ticari merkezi ve bölge merkezi olan Diyarbakır da hizmet, ticaret ve turizm ile tarıma dayalı sanayi fonksiyonlarına dayalı ekonomik yapının gelecekte güçlenerek sürmesi, bu gelişmelerin hizmet sektörlerini de geliştirmesi, bölgesel ve kentsel altyapının gelişmesi ile doğal ve sosyo-kültürel çekiciliğinin de etkisiyle kalifiye işgücüne dayalı ileri ve bilgi teknolojilerine dayalı üretim faaliyetlerinin kentte yer seçmesi gibi gelişmeler beklenmelidir. Demografik yapıda, azalan göçün etkisiyle eğitimli nüfusun, nitelikli işgücünün giderek artması, eğitim, sağlık ve kültürel işlevlere olan ihtiyacın sürmesi, nüfus yapısındaki değişime bağlı olarak, yaşlı nüfus oranının artması gibi nedenlerle kentsel hizmetlerin nüfus yapısına bağlı olarak değişime uğraması, kentsel hizmetlerin nüfus yapısına bağlı olarak niteliğinin değişmesi hedeflenmektedir. Mekansal yapıda, kentin çevresindeki yerleşmelerle ilişkilerin güçlenmesi, kentin yoğunluk ve yapılaşmaya ilişkin sorunlarının çözülmesi, sosyal ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve mekansal sorunlarının çözümlenerek sağlıklı bir kentsel çevre oluşacak biçimde planlı dönüşüm ve yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 37

38 Çevresel açıdan, mekansal gelişmelerin, doğal kaynaklar, çevresel değerlerle uyumlu ve çevre kirliliğine neden olmayacak biçimde sürdürülmesi, bu bağlamda tarım alanlarının, su kaynaklarının, kültürel mirasın korunması, afet risklerine karşı güçlendirilmiş bir kentsel yapının oluşması hedeflenmektedir MÜLKİYET Diyarbakır kenti ve çevresindeki arazilerin kadastroları büyük ölçüde yapılmıştır. Ancak kadastro bilgileri grafik fotogrametrik koodinat açısından farklı yöntemlerle yapıldığından bunların değerlendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Son yıllarda bazı bölgeler kent içindeki kadastro paftaları parselasyon ve imar uygulamaları yapıldıkça sayısallaştırılmıştır. Sur, Bağlar, Yenişehir, Kayapınar, bölgelerinin kadastraları sayısallaştırılmıştır. Çevre köylerin kadastral bilgilerin son yıllarda sayısallaştırılmış ve koordinatlı hale gelmiştir. Bu kapsamda, Karabaş, Karaçalı, Küçükkadı, Kuşlukbağı, Yiğitçavuş, Y.Kılıçtaşı yerleşmeleri ile Üçkuyu, Kayapınar, Çarıklı, Talaytepe gibi yerleşmelerin kadastro bilgileri sayısal ve koodinatlı hale getirilmiştir. Kentin çevresindeki kadastro paftaları fotogrametrik yöntemlerle yapılmıştır. 38

39 Şekil 23 : Diyarbakır Mülkiyet Bölünmeleri Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 39

40 Şekil 24 :Diyarbakır İmar Uygulamaları Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 40

41 Şekil 25 : Diyarbakır Arazi Sahipliği Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyes 41

42 Mülkiyet Bölünmeleri ve İmar Uygulamaları Suriçi nde kentsel sit alanında kadastral sınırlar üzerinden plana göre imar hakkı verilmektedir.planlı gelişme gösteren Yenişehir ve Kooperatif mahallelerinde, Kayapınar ın yerleşik alanın büyük bir kısmında, Bağlar Belediyesi nin Bağcılar Bölgesinde imar planına ve İmar kanununun 15. ve 16. maddesine göre kadastro parseli ölçeğinde uygulamalar yapılmıştır. Planlı gelişen alanda bu yöntemle 1174 hektar alanın parselasyonu yapılmıştır. İmar kanununun 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan alan 1305 hektardır. Köşkler mahallesinde, Urfa yolu çevresinde, Hamravat Evleri güneyinde Kayapınar yerleşik alanında, imar uygulamaları yapılmıştır. Çarıklı Belediyesi nin planına göre 18. madde uygulaması yapılmıştır. Toplu konut ve toplu işyeri uygulamaları kapsamında parselasyon ve uygulama görmüş olan alanlar 268 hektardır. Uygulama görmüş alanlar, Şilbe Toplu Konut alanı ve Üçkuyu Toplu Konut alanıdır. Ayrıca, Üniversite kampus alanı içerisinde ve Silvan yolu üzerinde 450 evler toplu konut uygulamalarıdır. Toplu işyeri olarak uygulama yapılan alanlar Küçük Sanayi Sitesi ve Gıda Toptancılarıdır. ( Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi) Arazi Sahipliliği, Kamuya Ait Araziler Hazine mülkiyetleriyle ilgili mülkiyet listeleri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nden; Meralarla ilgili listeler Tarım İl Müdürlüğü nden; Vakıf arazileriyle ilgili listeler Vakıflar İl Müdürlüğü nden elde edilmiştir. Mülkiyet Haritası ve tablolarda 1000 m2 den büyük kamu parselleri esas alınmıştır. Diyarbakır kentsel alanında kamu arazilerinin yetersiz ve küçük parsellerden oluştuğu görülür. Toplam kamu arazisi büyüklüğü ha dır. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki alanın %11,9 si kamuya ait arazilerdir. Kamuya Ait Araziler Hektar % Mera ,48 Belediye 264 0,21 Hazine ,27 Vakıf 309,9 0,01 Toplam ,98 42

43 Kamu arazileri varlığı üç bölgeleme üzerinden incelenmiştir. Birincisi, yapılaşmış alanı kapsayan kentsel alan dır. İkincisi, yapılaşmamış olan alanın çevresinde, gelişme eğilimi olan alanlar, üçüncüsü, Büyükşehir sınırları içinde kalan, gelişme eğilimi olmayan alanlardır. Kamuya ait araziler dört kategoride ele alınmış olup, tescil dışı araziler, tescil edilmiş araziler, Toplu Konut Yasa sı kapsamındaki araziler ve meralardır Tescil Dışı Araziler Tescil dışı araziler tapuya tescil edilmemiş fakat devletin hukuk ve tasarrufunda olan yerlerdir Kadastro Kanunu nun 16.maddesinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar, bunlardan çıkan kaynaklar gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular olarak tanımlanan alanlar tescil dışı alanlardır. Planlama alanı içerisinde tapulama harici alanlar vadi tabanları ile, taşlık arazilerdir. ( Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi) Tescil Edilmiş Araziler Bu tür araziler, hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tescil edilen arazilerdir. Hükümet, belediye, okul binaları, köy odası, hastane, pazar yerleri, boşluklar ve benzeri hizmet malları bu arazilerdendir. Bu araziler maliye hazinesi yada belediye adına tescil edilmektedir. Hazine arazileri, kullanım amacı ile kamu kurumlarına için tahsis edilirler. Kamu Arazilerinin Belediyelere Göre Dağılımı BELEDİYE MERA BELEDİYE HAZİNE VAKIF hektar % hektar % hektar % hektar % BAĞIVAR ,91 0 0, ,80 1 0,32 BAĞLAR 830 8, , ,86 0 0,00 ÇARIKLI 404 4, , ,32 0 0,00 KAYAPINAR , , ,74 7 2,26 SUR , , , ,83 YENİŞEHİR , , , ,59 TOPLAM , , , ,00 43

44 Kamu Arazilerinin Ortalama Parsel Büyüklükleri BELEDİYE MERA BELEDİYE HAZİNE VAKIF parsel s. hektar ort.parsel b. parsel s. hektar ort.parsel b. parsel s. hektar ort.parsel b. parsel s. hektar ort.parsel b. BAĞIVAR , , , ,50 BAĞLAR , , , ,00 ÇARIKLI , , , ,00 KAYAPINAR , , , ,08 SUR , , , ,62 YENİŞEHİR , , , ,22 TOPLAM , , , ,62 Kamu Arazilerinin Bölgelere Göre Dağılımı Hazine Belediye Vakıf Mera TOPLAM Kentsel Alan Gelişme Alanı Kentsel Alan Dışı TOPLAM Kamu arazilerinin mekansal dağılımı incelendiğinde, kentsel alanda diğer bölgelere oranla daha az kamu arazisi bulunduğu görülmektedir. Kentin çeperlerine doğru kamu arazileri artmaktadır. Arazilerin bir kısmı hisseli mülkiyet bir kısmı ise işgalli arazilerdir. ( Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ) Hazine adına 1439 parsel kayıtlı olup, yüzölçümü 5367 ha dır. Hazine arazilerinin % 48,79 u Sur belediyesi sınırları içerisinde, %13,80 i Bağıvar da, %13,74 ü Kayapınar da, %12,86 sı Bağlar da bulunmaktadır. Hazine arazilerinin planlama alanı içerisindeki dağılımında kentsel alandan çevreye doğru hazine arazisinin arttığı görülmektedir. Kentsel alanda 414 ha, gelişme alanında 1057 ha, kentsel alan dışında 1913 ha hazine arazisi bulunmaktadır. Gelişme alanında kamu arazisinin varlığı planlama açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 44

45 Büyükşehir Belediyesinin 625 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bunun 319 u arsa, 27 si okul, 52 si yeşil alan, 10 u otopark, 3 ü sağlık tesisi, 11 i cami, 80 i tarla, 56 sı ticaret, 8 i mezarlık, 2 si kültür merkezi, 8 i direkhane, 6 sı bağ ve 43 ü değişik mülkten oluşmaktadır. Bu arsaların 210 adedi Yenişehir, 209 u Sur, 128 i Bağlar Belediye sınırları içerisindedir. Kentsel alan içerisinde 76 ha, gelişme alanı içerisinde ise 10 ha belediye arazisi vardır. 264 ha olan belediye arazileri toplam alanın %0,21 ini kapsamaktadır. Vakıf arazileri toplam 191 parsel ve 309 ha dır. Ortalama parsel büyüklüğü ise 1,65 ha dır. Vakıf arazileri Suriçi, Kayapınar, Hevsel bahçeleri, Köşkler ve Şilbe köyünde yoğunlaşmıştır. Suriçi ndeki vakıf mülkleri daha çok konut ve ticaret amaçlı kullanılan yapılardan oluşmaktadır. Bu alandaki parsel sayıları yüksek olmakla birlikte oldukça küçük parsellerdir. Kentsel alan içerisinde 70 ha gelişme alanında 221 ha vakıf arazisi vardır. ( Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi) Toplu Konut Yasası Kapsamındaki Araziler Toplu Konut İdaresi, 5273 nolu kanunla; sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya, trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye; kamu kurum ve kuruluşları eliyle pazarlamaya ve satmaya yetkili kılınmıştır. Üçkuyu Toplu Konut Alanı 188 hektar büyüklüğündedir. Toplu konut alanında bulunan meralar 2004 yılında 5273 numaralı kanunla yapılan değişikliğe göre TOKİ nin başvurusu üzerine hazine arazisi olarak TOKİ ye tahsis edilmiştir. Bu kanuna göre: Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Alanın %57 si TOKİ ye ait olup, diğerleri özel mülkiyete aittir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kanundaki görevleri çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya yetkilidir. Şilbe Toplu Konut Alanı ise 1994 planında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak planlanmıştır yılında belediyenin yaptığı bir plan değişikliğiyle toplu konut alanına çevrilmiştir. Yine 1994 yılında Belediye nin mülkiyetinde olan alan TOKİ ye satılmıştır. Buradaki toplu konut uygulamalarını TOKİ yapmaktadır. 45

46 Meralar Mera alanları ile ilgili bilgiler Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünden elde edilmiştir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 9399 ha mera alanı bulunmaktadır. Kent bütününün % 7,48 i mera alanlarından oluşmaktadır. Meralar kamu arazileri arasında en büyük orana sahiptir. Bunların %37,3 ü Kayapınar da, %19,9 u Bağıvar da, % 18.6 sı Yenişehir Belediyesi sınırları içindedir. Mera alanlarının dağılımında, kentsel alandaki mera alanlarının toplam mera alanına oranı % 3,4 iken, gelişme alanlarında oldukça büyük alanların mera statüsünde olduğu görülmektedir sayılı, tarihli, Mera Kanununda köy yerleşim yeri ile uygulama imar planı veya uygulama planlarına ilave imar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacının değiştirilebileceği ve söz konusu yerlerin tescillerinin hazine adına, vakıf meralarının tescillerinin ise vakıf adına yaptırılacağı belirtilmiştir.yasada durum ve sınıfı çok iyi, iyi ve orta ile arazi kullanım kabiliyet sınıfı bir, iki, üç olan mera, yaylak ve kışlakların belirtilen durumlarda tahsis amacı değişikliği yapılamayacağı belirtilmiştir.( Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi) 46

47 KAYNAKÇA Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır-Bismil Çevre Düzeni Plan Raporu (2006) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Nazım İmar Plan Raporu, 2006) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Plan sunum1 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- Bina Sayımı Harita Bilgileri Onaylı Çevre Düzeni Plan Raporu,2006 s çevre durum raporu Acilacak.html google earth Diyarbakır Onaylı 1/ imar plan raporu TMMOB Diyarbakır Kent Sempozyumu İller Bankası Genel Müdürlüğü Bir Zamanlar Diyarbekir Cumhuriyetin 15. Yılında Diyarbakır, 1935 TÜİK,

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ ALTAY MAHALLESİ, 326 Ada, 63 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN 2017 T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-a Konu: Aksu Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkii NİP değ. 0^/09/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ;

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; İSLÂHİYE- GAZİANTEP 117 ADA, 10-12 NOLU PARSELLER, 120 ADA, 116 120 121 ve 126 NOLU PARSELLERİN ADLİYE SARAYI ALANINA TAHSİSİ, BEYLER MAH., 119 ADA-52-56-61-63-64-90-96 NOLU

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh:31.03.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Büyükşehir

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri ili, Melikgazi

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1.2 TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1.2 TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm İli ANKARA Pafta No - Blok No - İlçesi KEÇİÖREN Ada No 90721 Kat No - Bucağı - Parsel No 1 Bağ.

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU 2017 1. KONUMU Muradiye(Yunusemre-Manisa) Revizyon Nazım Ġmar Planına askı

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

İMAR ve Ş EHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞ Ü

İMAR ve Ş EHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞ Ü İMAR ve Ş EHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞ Ü BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ SUNULLAH MAHALLESİ, H25B20A2B Pafta, 20M Nazım İmar Planı Paftası 1977 Ada, 8 Parsel 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞ İŞ İKLİĞ İ NİSAN

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı