Hızlı Başlama Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hızlı Başlama Kılavuzu"

Transkript

1 MODEL: MX-C3 MX-C38 DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Hızlı Başlama Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri. Kopyalama Kopya fonksiyonunun kullanımı. Yazdırma Yazıcı fonksiyonunun kullanımı. Tarama Tarama fonksiyonunun kullanımı. Belge dosyalama Sabit diskte işleri dosya olarak saklama. Sistem ayarları Makineyi daha kolay kullanmaya yönelik ayarlar. Arıza Giderme Sıksa sorulan sorular ve sıkışan kağıtların nasıl çıkarılacağı. Bu kılavuzu gerektiğinde kullanmak üzere el altında bulundurunuz.

2 ÝÞLETÝM KILAVUZLARI VE NASIL KULLANILACAÐI Makineyle birlikte uç yazýlý kýlavuz ve bir adet de PDF formatýnda kýlavuz verilir. Yazýlý kýlavuzlar Makinenin parçalarının ve bunların nasıl kullanılacaðının öðrenilmesi Kaðıt yüklemek için Makineyi kullanmadan önce (sayfa 9) Hızlı Baþlama Kılavuzu (bu kılavuz) Kopyalama yapmak için Kopyalama (sayfa 29) Bir dosyayı yazdırmak için Yazdýrma (sayfa 57) Taranmı bir görüntüyü göndermek için Internet faksını kullanmak için Tarama (sayfa 69) Belge dosyalama nedir? Ne için kullanılır? Belge dosyalama (sayfa 89) Sistem ayarları nelerdir? Sistem ayarlarý (sayfa 99) Sıkça sorulan sorular ve sıkı an kaðıdın nasıl çıkarılacaðı Arýza Giderme (sayfa 03) Ýþbu kılavuz, makinenin fonksiyonlarının kolay anla ılır açıklamalarını bir tek kılavuzda toplamı tır. Bu kılavuzdaki açıklamalarda, sıkça kullanılan fonksiyonlara aðırlık verilmi tir. Özel fonksiyonlar, arıza giderme ve makineyi kullanmaya ili kin ayrıntılı prosedürler için PDF formatındaki kılavuzlara bakınız. Makineyi kullanmadan önce lütfen okuyunuz. Bakım ve Güvenlik Kılavuzu Önemli uyarı bilgilerini, makineyi temizleme ve sarf maddelerini dei tirme prosedürlerini ve makinenin spesifikasyonlarını içerir. Yazılım Kurulum Kılavuzu / Sharpdesk Kurulum Kılavuzu Yazıcı sürücüsü ve tarayıcı sürücüsü kurulum prosedürlerini açıklar.

3 PDF formatýndaki kýlavuzlar Makinede kullanılan fonksiyonların ayrıntılı açıklamaları PDF formatındaki Ýþletim Kılavuzunda bulunmaktadır. Ýþletim Kılavuzu makinedeki web sitesinden indirilebilir. Ýþletim Kýlavuzu Ýþletim Kılavuzunu makinedeki wes sitesinden indiriniz. Ayrýntýlý Bilgi için Ýndirme prosedür için, Ýþletim Kılavuzunu Ýndirme bölümüne (sayfa 4) bakınız. Ýþletim Kılavuzunu elveriþli kullanma yöntemleri Ýlk sayfada düzenli bir Ýçindekiler listesi ve... mek istiyorum içindekiler listesi bulunmaktadır.... mek istiyorum Ýçindekiler listesi, ne yapmak istediðine baðlı olarak sizi bir açıklamaya gönderir. Örneðin, fotokopi fonksiyonunu sık kullanıyorum; bu nedenle kaðıt tasarruf etmek istiyorum. Neyi bilmek istediðinize göre bu iki Ýçindekiler listesinden birini kullanınız. Ýþletim Kılavuzu şunları içermektedir: Makineyi kullanmadan önce Kopyalama Yazdýrma Tarayýcý / Internet faks Belge dosyalama Sistem ayarlarý Arýza Giderme *Ýþletim Kılavuzunu PDF formatında görüntülemek için Adobe Systems Incorporated ın Acrobat Reader veya Adobe Reader programı gereklidir. Bu iki program da bilgisayarınızda kurulu deðilse, bu programlar aþaðıdaki URL den indirilebilir:

4 IP ADRESÝNÝN KONTROLÜ Makinenin IP adresini kontrol etmek için, sistem ayarlarýndaki bütün özelleþtirilmiþ ayar listesini yazdýrýn. SÝSTEM AYARLARI [SÝSTEM AYARLARI] tuþuna basýnýz. Sistem Ayarlarý Ýdareci Parolasý Çikiþ Toplam Sayi Kaðit Tablasi Ayarlari Yazici Durumu Varsayilan Ayarlar Adres Kontrolü Belge Dosyalama Denetýmý Liste Baský (Kullanýcý) () Faks Verı Alma/ıletme USB-Aygýt Kontrolü 2 Dokunmatik ekranda bütün özelleþtirilmiþ ayar listesini seçin. () [Liste Yazdýr (Kullanýcý)] tuþuna dokunun. Sistem Ayarlarý Liste Baský (Kullanýcý) Tüm Özel Ayar Lýstesý: Yazici Test Sayfasi: PCL Sembol Seti Listesi Gönderme Adres Lýstesý: Yazdir (2) Yazdir Geri (2) Tüm Özel Ayarlar Listesi nin saðlýndaki [Yazdýr] tuþuna dokunun. IP adresi yazdýrýlan listede görülür. Tek Lýste Yazdir Belge Dosyalama Klasörü Listesi: Yazdir 2

5 MAKÝNEDEKÝ WEB SUNUCUYA ERÝÞÝM Makine, bir aða baðlandýðý zaman, makinenin dahili Web sunucusuna bilgisayarýnýzdaki bir Web tarayýcýdan eriþebilirsiniz. Web sayfalarýný açma Önerilen Web tarayýcýlar Internet Explorer: 6.0 veya daha yeni (Windows ) Netscape Navigator: 9 (Windows ) Firefox: 2.0 veya daha yeni (Windows ) Safari:.5 veya daha yeni (Macintosh) Web sayfalarýný açmak için makinedeki Web sunucuya eriþin. Makine ile ayný aða baðlý olan bir bilgisayardaki bir Web tarayýcýyý baþlatýn ve makinenin IP adresini girin. Web sayfasý açýlacaktýr. Makine ayarlarý, Web sayfasýný açmak için kullanýcýnýn kimliðinin doðrulanmasýný gerektirebilir. Lütfen makinenin yöneticisinden kullanýcý doðrulama için gereken þifreyi isteyiniz. 3

6 Ýþletim Kýlavuzunu Ýndirme Daha ayrýntýlý bir kýlavuz olan Ýþletim Kýlavuzu makinedeki web sitesinden indirilebilir. () Ýþletim Kýlavuzunu Ýndirme. () Web sayfasýnýn menüsünde [Ýþletim Kýlavuzu Ýndir] týklayýnýz. (2) Ýstenen dili seçin. (2) (3) [Ýndir] düðmesini týklayýn. Ýþletim Kýlavuzu indiriliyor. (3) 4

7 ÝÇÝNDEKÝLER IP ADRESÝNÝN KONTROLÜ MAKÝNEDEKÝ WEB SUNUCUYA ERÝÞÝM Makineyi kullanmadan önce PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI SARF MALZEMELERÝ ÝÞLETÝM PANELÝ DOKUNMATIK EKRAN KULLANIMI KULLANICI DOÐRULAMA ANA EKRAN GÖRÜNTÜ KONTROL FONKSÝYONU (ÖN ÝZLEME) ORÝJÝNALLERÝ YERLEÞTÝRME BÝR TABLADAKÝ KAÐIDIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Kopyalama KOPYALAMA MODUNUN ANA EKRANI KOPYALAMA TARAFLI KOPYALAMA (Otomatik Belge Besleme Ünitesi) ÖZEL KAÐIDA KOPYALAMA (Baypas Kopya) RENKLÝ KOPYALAMA (Renkli Mod) EKSPOZÜR VE GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ SEÇME KOPYA GÖRÜNTÜSÜNÜN KAÐIDA SIÐDIRILMASI (Otomatik Oran Seçimi) BÜYÜTME/KÜÇÜLTME (Preset Oranlar / Zoom) BÝR KOPYA ÝÞÝNE ARA VERME (Ara Vererek Kopyalama) KOPYA ÝÞLEMLERÝ KAYDETME (Ýþ Programlarý) ÖZEL MODLAR ÖZEL BÝR MODUN SEÇÝMÝ ELVERÝÞLÝ KOPYALAMA FONKSÝYONLARI

8 Yazdirma YAZDIRMA MAKÝNEDE YAZDIRMANIN ÝPTALÝ YAZDIRMA AYARLARININ SEÇÝLMESÝ ELVERÝÞLÝ YAZICI FONKSÝYONLARI Tarama AÐ TARAYICI FONKSÝYONU TARAMA MODUNUN ANA EKRANI BÝR ORÝJÝNALÝ TARAMA EKSPOZÜR VE ORÝJÝNAL GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ DEÐÝÞTÝRME ÇÖZÜNÜRLÜÐÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ DOSYA BÝÇÝMÝNÝ DEÐÝÞTÝRME BÝR ALICIYI KAYDETME ELVERÝÞLÝ ÝLETÝM YÖNTEMLERÝ AYNI MESAJIN BÝRDEN ÇOK ALICIYA GÖNDERÝLMESÝ (Yayýn Ýletimi).. 82 ÖZEL TARAMA MODLARI BÝR ÖZEL MOD SEÇME ELVERÝÞLÝ TARAMA FONKSÝYONLARI

9 Belge dosyalama BELGE DOSYALAMA BÝR ÝÞÝ ÇABUCAK KAYDETME (Hýzlý Dosya) BÝR DOSYAYI KAYDEDERKEN BÝLGÝ EKLEME (Dosya) BÝR BELGEYÝ SADECE KAYDETME (HDD ye Tara) SAKLANAN BÝR DOSYAYI YAZDIRMA Sistem ayarlarý SÝSTEM AYARLARI Arýza Giderme SIKÇA SORULAN SORULAR SIKIÞAN KAÐIDI ÇIKARMA

10

11 Makineyi kullanmadan önce Bu bölümde makineyle ilgili genel bilgilerin yaný sýra makine parçalarýnýn ve çevresel cihazlarýnýn adlarý ve iþlevleri ve orijinalleri yerleþtirme ve kaðýt yükleme prosedürleri yer almaktadýr. PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI SARF MALZEMELERÝ ÝÞLETÝM PANELÝ DOKUNMATIK EKRAN KULLANIMI KULLANICI DOÐRULAMA ANA EKRAN GÖRÜNTÜ KONTROL FONKSÝYONU (ÖN ÝZLEME) ORÝJÝNALLERÝ YERLEÞTÝRME BÝR TABLADAKÝ KAÐIDIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

12 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () Otomatik belge besleme ünitesi Bu ünite, çoklu orijinalleri besler ve tarar. 2 taraflý orijinallerin iki tarafý bir defada taranabilir. (2) Belge besleme tablasý Otomatik belge besleme ünitesini kullanýrken orijinalleri bu tablaya yerleþtirin. (3) Kontrol paneli (4) Belge cami Bu özellik, otomatik belge besleme ünitesi kullanýlarak taranmasý imkansýz olan kitaplarý ve diðer orijinalleri taramak için kullanýlýr. (5) Ciltleyici* Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. (6) Güç anahtarý Makineyi açýp kapatmak için kullanýlýr. Faks veya Internet faks fonksiyonlarýný kullanýrken bu düðmeyi açýk konumda tutunuz. (7) Çýktý tablasý (orta tabla) Kopyalanan ve yazdýrýlan iþler bu tablaya gönderilir. (Bir ciltleyici takýlý olduðu zaman çýkýþ tablasý (orta tabla) kullanýlamaz.) (8) Tabla Her tablaya maksimum 500 yaprak kaðýt (80g/m2 (2 lbs.)) yüklenebilir. (9) Tabla 2/Tabla 3/Tabla 4 (yapraklýk kaðýt besleme ünitesi takýlý iken)* Kaðýt kapasitesi. Maksimum 500 yaprak kaðýt (80g/m2 (2 lbs.)) yüklenebilir. (0) USB konnektörü (tip A) USB 2.0 (Yüksek Hýzlý) destekler. Bu, bir USB belleðini veya diðer USB cihazýný makineye baðlamak için kullanýlýr. * Çevresel cihaz. Daha fazla bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda.MAKÝNEYÝ KULLANMADAN ÖNCE kýsmýnda ÇEVRESEL CÝHAZLAR bölümüne bakýnýz. 0

13 (4) () (2) (3) () Ön kapak Bir toner kartuþunu yerleþtirmek için bu kapaðý açýn. (2) Bypass tablasi Özel kaðýt türleri baypas tablasýndan beslenebilir. SARF MALZEMELERÝ (3) USB konnektörü (B tipi) USB 2.0 (Yüksek Hýzlý) destekler. Makineyi bir yazici olarak kullanmak için bu konnektöre bir bilgisayar baðlanabilir. (4) LAN konnektörü Makine bir aða baðlý olduðu zaman bu konnektöre bir LAN kablosu baðlayýn. () (2) (3) (4) () Drum kartuþlarý Fotokopi ve yazdýrma için görüntüler oluþtururken kullanýlan ýþýða duyarlý tambur içerir. (2) Developer kartuþlarý Toneri kaðýda aktarmak için gerekli developer ý içerir. (3) Toner toplama kabý Bu kap, yazdýrma sonrasýnda kalan fazla toneri toplar. (4) Toner kartuþlarý Yazdýrmak için toner ihtiva eder. Bir kartuþta toner bittiði zaman biten rengin kartuþu deðiþtirilmelidir.

14 ÝÞLETÝM PANELÝ Görüntü gönderme göstergeleri SATIR göstergesi Bu ýþýk, faks modunda iletim veya alım sırasında yanar. Bu ýþýk, tarama modunda iletim sırasında da yanar. VERİ göstergesi Alınan bir faks, kaðıt tükenmesi gibi bir sorun nedeniyle yazdırılamadıðı zaman bu ýþýk yanıp söner. İletilmeyi beklenen bir veri varsa bu ýþýk sürekli yanar. Dokunmatik panel Mesajlar ve tuşlar LCD ekranda görülür. İşlemler parmaklarınızla tuşlara dokunarak gerçekleştirilir. [ÝÞ DURUMU] tuþu İş durum ekranını görüntülemek için bu tuşa basınız. İş durumu ekranında işlerin durumunu kontrol edebilir ve işleri iptal edebilirsiniz. Yazdýrma modu göstergeleri HAZIR göstergesi Bu ışık yanarken yazdırma verileri alınabilir. VERİ göstergesi Yazdırma verileri alınıyorken bu ışık yanıp söner ve yazdırma sırasında ise sürekli yanar. KOPYALA GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER Kopya ıçın taramaya hazir. Renk Modu Tam Renk Poz Kopya Orani 00% Orıjınal. 2. A BELGE DOSYALAMA Kaðit Seç 0 Özel Modlar 2 Tarafl.Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya İş Durumu MFP Durumu 020/05 Kopyalama 005/000 Beklıyor 00/000 Beklıyor 00/000 Beklıyor YAZDIR GÖRÜNTÜ GÖNDERME ÝÞ DURUMU SÝSTEM AYARLARI HAZIR VERÝ SATIR VERÝ BASLANGIC Tabla [SÝSTEM AYARLARI] tuþu Sistem ayarları ekranını görüntülemek için bu tuşa basınız. Sistem ayarları, kağıt tablası ayarları ve saklama ayarları gibi makineyi daha kolay kullanmaya yönelik ayarlardır. [BASLANGIC] tuþu Ana ekrana dönmek için bu tuşa basınız. Her modun ilk ekranı ana ekrandan açılır. 2

15 Numeric Rakam tuþlarý keys Bu rakamlar, kopya sayısını, faks numaralarını ve diğer rakamları girmek için kullanılır. [LOGOUT] tuþu ( ) Kullanıcı doğrulama yapıldığı zaman, makineyi kullandıktan sonra çıkmak için bu tuşa basınız. Faks fonksiyonunu kullanırken pulse aramalı hatta tone sinyalleri göndermek için bu tuşa basılabilir. [SÝL] tuþu Kopya sayısı gibi ayarları 0 a döndürmek için bu tuşa basınız. Ana güç göstergesi Ana güç açıldığı zaman bu gösterge ışıkları yanar. Ana açma kapama düğmesi makinenin sol tarafındadır. [#/P] tuşu ( ) Kopyalama fonksiyonunu kullanırken bir iş programını kullanmak için bu tuşa basınız. Faks fonksiyonunu kullanırken numara çevirme sırasında bu tuş kullanılabilir. [RENKLÝ BAÞLAT] tuþu Bir orijinali renkli olarak kopyalamak veya taramak için bu tuşu kullanın. [GÜÇ] tuşu Makineyi açıp kapatmak için bu tuşu kullanın. LOGOUT [TÜMÜNÜ SÝL] tuþu Bir işlemi baştan yeniden yapmak için bu tuşa basınız. Bütün ayarlar silinecektir ve işlem ilk durumuna dönecektir. [DURDUR] tuşu Bir orijinalin kopyalama veya tarama işini durdurmak için bu tuşa basınız. [GÜÇ TASARRUF] tuþu Güç tasarruf modunu etkinleştirmek için bu tuşu kullanın. Makine, enerji tasarruf modunda çalışırken [GÜÇ TASARRUF] tuşunun ışığı yanıp söner. Bu tuş güç tasarruf modunu kapatmak için de kullanılır. [SÝYAH-BEYAZ BAÞLAT] tuþu Bir orijinali siyah-beyaz kopyalamak veya taramak için bu tuşu kullanın. Bu tuş faks modunda faks göndermek için de kullanılır. 3

16 DOKUNMATIK EKRAN KULLANIMI Dokunmatik ekranda görülen dokunmatik tuþlar kolay kullanýlacak þekilde gruplanmýþtýr. Dokunmatik tuþlarýn yerleþimi ve fonksiyonlarý aþaðýda açýklanmýþtýr. Mod seçme tuþlarý [KOPYALA] tuþu Kopya fonksiyonunu kullanmak için, kopya moduna geçmek için bu tuşu kullanın. Makinenin toplam sayfa kullanım sayısını ve kalan toner miktarını görüntülemek için parmağınızı [KOPYA] tuşu üzerine koyunuz. [GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER] tuþu Tarama veya faks fonksiyonunu kullanmak için, görüntü gönderme moduna geçmek için bu tuşu kullanın. [BELGE DOSYALAMA] tuþu Sabit diskte kayıtlı bir dosyayı yazdırmak veya göndermek isterseniz, belge dosyalama moduna geçmek için bu tuşu kullanın. KOPYALA Ready to scan for copy. Renk Modu Tam Renk Poz GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER. 2. A BELGE DOSYALAMA Özel Modlar 2 Tarafl.Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 0 İş Durumu MFP Durumu 020/05 Kopyalama 005/000 Beklýyor 00/000 Kopya Orani 00% Orýjýnal Kaðit Seç Beklýyor 00/000 Beklýyor Tabla Makinenin modu değiştiği zaman, yeni seçilen modun ana ekranı açılır. Fonksiyonlar ana ekranda seçilip ayarlar kontrol edilebilir. Sistem ekraný Bu ekran, dokunmatik ekran için parlaklık ayar tuşunu, metin girildiği zaman giriş modunu ve diğer kalemleri gösterir. 4

17 Genel tuþlarýn kullanýmý Özel Modlar TAMAM Marj Kaydýrma Sýl Kitapçýk Kopya Ýþ Oluþtur Asetat Eklemeler 2,'de 2 Kart Atiþi Mühür Görüntü Düzen Renk Ayarlamalarý Dosya Hizli Dosya () Ýþ Ayarlari / Yazdir Ýptal Dosya-0 Ad Tam Renk Kaðit Seç Çikti 2-Yüzlü Özel Modlar (3) (2) Baský Sayýsý (~999) Verileri yazdýr ve sil Verileri Yazdir ve Kaydet B/W Baský () Ekrandaki görüntü, iki veya daha çok görüntülerden biri olduðunda, görüntülerin birinden diðerine geçmek için tuþlarýný kullanýn. (2) Bir kutucuða dokunulduðu zaman ayarýn etkinleþtirildiðini gösteren bir iþaret çýkar. (3) Bir deðeri artýrmak veya azaltmak için tuþlarý kullanýlabilir. Bir deðeri hýzla deðiþtirmek için parmaðýnýzý bu tuþ üzerinde basýlý tutun. Ayrýca, rakam tuþlarýyla bir rakamý deðiþtirmek için bir rakam deðeri ekran tuþuna da doðrudan dokunabilirsiniz. 5

18 Makinenin durumunun kontrol edilmesi Dokunmatik ekranda makinenin durumunun kontrol edilmesi için bir tuþ bulunmaktadýr. Ýþ Durumu ekraný Bu ekran, yazdırma kuyruğundaki ilk 4 işi (devam eden iş ve yazdırılmayı bekleyen işler) gösterir. İş türü, ayarlanan kopya sayısı, tamamlanan kopyaların sayısı ve iş durumu ekrana gelir. Ekran seçme tuşu Durum ekranı İş Durumu ve MFP Durumu arasında değiştirilebilir. İş durum ekranı açılırsa, durum ekranı otomatik olarak MFP Durumu şeklinde değişir. KOPYALA GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER BELGE DOSYALAMA Kopya Ýçýn taramaya hazir. Renk Modu Tam Renk Poz. 2. A Özel Modlar 2 Tarafl.Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 0 Ýþ Durumu MFP Durumu 020/05 Kopyalama 005/000 Beklýyor 00/000 Ýþ Durumu MFP Durumu Bakım Bilgileri DC DC DC DC DC DC DC DC DC Kopya Orani 00% Orýjýnal Kaðit Seç Beklýyor 00/000 Beklýyor Tabla Sistem ekranı USB aygıt bağlantı durumu ve iletişim durumu simgelerle gösterilir. MFP Durumu ekraný Bu ekran, makine sistem bilgilerini gösterir. Bakým Bilgileri Bu ekran, kodlara göre makine bakım bilgilerini gösterir. Ýþdurumu ekraný Sıraya alınan veya devam eden işin mod simgesi, kağıdı beslemek için kullanılan tabla ve iş durumu ekrana gelir. İş durum ekranını görüntülemek için bu ekrana dokununuz. 2 3 Baskı İşi Tara Faks ışı Internet Fax JobPrint JobPrint JobPrint Job Computer0 002/00 Yazdiriliyor /000 Beklıyor /000 Beklıyor Beklet İş Kuyruğu Tamamlandi İşler, dokunmatik tuşların bir listesi olarak gösterilir. İş tuşları çalışacakları sırayla ekrana gelir. Seçmek için bir iş tuşuna dokunabilirsiniz. 4 Kopyala 002/000 Beklıyor Ayrinti Öncelık Dur/Sıl Seçilen bir işe öncelik verilebilir ve diğer işlerin önüne alınabilir veya kuyrukta bekleyen bir iş iptal edilebilir. 6

19 KULLANICI DOÐRULAMA Sistem ayarlarýnda kullanýcý doðrulama etkinleþtirildiði zaman, makineyi kullanmadan önce giriþ yapmanýz gerekir. Kullanýcý doðrulama baþlangýçta etkisizleþtirilmiþtir. Makineyi kullandýktan sonra sistemden çýkýnýz. Kullanýcý doðrulama yöntemleri Kullanýcý doðrulama yapmanýn iki yöntemi bulunmaktadýr: kullanýcý numarasýyla girerek veya login adý ve parola ile girerek. Giriþ için gereken bilgileri makinenin yöneticisinden isteyiniz. Kullanýcý doðruluma konusunda bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda.MAKÝNEYÝ KULLANMADAN ÖNCE kýsmýnda KULLANICI DOÐRULAMA bölümüne bakýnýz. Kullanýcý numarasý ile giriþ Kullanici Kımlık Doðrulamasi TAMAM Bu yöntem için, makinenin sistem ayarlarýnda kayýtlý olan kullanýcý numaranýzý (5 ila 8 haneli) kullanarak giriþ yapmanýz gerekir. Ýdareci Giriþ Kullanýcý adý ve þifresi ile giriþ Kullanici Kýmlýk Doðrulamasi Otrm.Açma Adi Kullanici Adi Parola Kimlik.: Yerel Olarak Giriþ TAMAM Bu yöntem için, makinenin sistem ayarlarýnda kayýtlý olan kullanýcý adýnýzý, þifrenizi ve kullanýcý eriþim noktasýný kullanarak giriþ yapmanýz gerekir. Makine yöneticisinin sistem ayarlarýný nasýl yaptýðýna baðlý olarak, kimlik doðrulama için bir elektronik posta adresi de kullanýlabilir. 7

20 Sistemden çýkýþ Makineyle iþiniz bitince çýkýnýz. Çýkýþ yaptýðýnýz taktirde makinenin yetkisiz kullanýmý önlenmiþ olur. Çýkýþ prosedürü [LOGOUT] tuþuna ( ) basarak makinenin herhangi bir modundan çýkabilirsiniz. Ancak, faks modunda bir faks numarasý girilirken, [LOGOUT] tuþu ( ) bir rakam tuþu olarak görev yaptýðýndan, [LOGOUT] tuþu ( ) sistemden çýkýþ için kullanýlamaz. Makinenin en son kullandýðý andan itibaren önceden belirlenen bir süre geçerse otomatik silme fonksiyonu devreye girecektir. Otomatik silme fonksiyon etkinleþtirilince logout otomatik olarak gerçekleþir. 8

21 ANA EKRAN Kontrol panelinde [ANA EKRAN] tuþuna basýlýnca, dokunmatik panelde ana ekran açýlýr. Ana ekranda mod seçme tuþlarý görülür. Her modun ana ekrarýný açmak için bu tuþlara dokunabilirsiniz. "Menüm"de kayýtlý fonksiyonlarýn kýsayol tuþlarýný ekrana getirmek için [Menüm] tuþuna dokunabilirsiniz.. ekran 2. ekran (2) () (2) KOPYALA GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER BELGE DOSYALAMA KOPYALA GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER BELGE DOSYALAMA Ana Ekran Toplam Sayi Adres Kontrolü Belge Dosyalama Denetýmý Kaðit Tablasi Ayarlari Menüm 04/04/200 :40 (3) (4) (5) () [Menüm] tuþu Ýkinci ana ekrana geçmek için bu tuþa dokunun. (2) Mod seçme tuþlarý Kopyalama, görüntü gönderme, belge dosyalama ve Sharp OSA modlarý arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþlarý kullanýn. (3) Baþlýk Bu, ana ekranýn baþlýðýný gösterir. (4) Kýsayol tuþu Kayýtlý bir fonksiyon, bir kýsayol tuþu olarak ekrana gelir. Bu kayýtlý fonksiyonu seçmek için bu tuþa dokunabilirsiniz. (5) Kullanýcý adý Bu, sisteme giren kullanýcýnýn adýný gösterir. Makinede kullanýcý doðrulama etkinleþtirildiði zaman kullanýcý adý görünür. Sýkça kullanýlan fonksiyonlara hýzla ve uygun þekilde eriþmek için bu fonksiyonlarý ana ekranda kaydedin. Ana ekranda göstermek istediðiniz tuþlarý sistem ayarlarýnda kaydedin. Ana ekran ayarlarý hakkýnda bilgi için Ýþletim Kýlavuzunda 6.SÝSTEM AYARLARI kýsmýnda Favori Ýþlem Grubu bölümüne bakýnýz. 9

22 GÖRÜNTÜ KONTROL FONKSÝYONU (ÖN ÝZLEME) Görüntü kontrol fonksiyonu, alýnan bir faksýn veya diðer verilerin içeriðini dokunmatik ekranda göstermek için kullanýlýr. Görüntü kontrolünün elveriþli kullanýmlarý "Sadece gereken fakslarý yazdýrma" Yazdýrmadan önce alýnan bir faksý kontrol edebilirsiniz. Bu faks size gerekmiyorsa, yazdýrmadan silerek kaðýt ve toner tasarrufu saðlayabilirsiniz. "Makinede kayýtlý bir dosyanýn içeriðinin kontrol edilmesi" Belge dosyalama fonksiyonu kullanýlarak saklanan bir dosyayý yazdýrmadan veya göndermeden önce içeriðini kontrol edebilirsiniz. Bir ön izleme doðrudan Ýþ Ayarlarý menüsünden ekrana getirilerek görüntü ön izlemeden iþ uygulama moduna kolay geçiþ saðlanýr. Kontrol edilebilen veriler Görüntü kontrol fonksiyonu aþaðýda belirtilen veri türlerini kontrol etmek için kullanýlabilir: Faks modunda alýnan fakslar Internet faks modunda alýnan fakslar Bir bellek kutusuna kaydedilen fakslar Belge dosyalama fonksiyonu kullanýlarak saklanan veriler * Görüntü kontrol ekranýndaki tuþ isimleri ile bu ekraný kullanma prosedürleri görüntü türüne baðlý olarak deðiþir. Görüntü kontrol fonksiyonu kullanýldýðý zaman aþaðýdaki ekrana benzer bir ekran açýlýr. 20

23 Verinin içeriði burada görünür. Dokunmatik ekranda þunlarý yapabilirsiniz Ekraný kaydýrmak Sayfalarý deðiþtirmek Ekran büyütmeyi deðiþtirmek Görüntü Kontrolü /04/200 : Geri / 3 Ekran Döndürme Yazdir Örnek: Alýnan bir faks için görüntü kontrol ekraný Görüntü kontrol fonksiyonu hakkýnda bilgi için Ýþletim Kýlavuzunda bu modlarýn her birine bakýnýz. * Bir ön izleme görüntüsü, dokunmatik ekranda göstermeye uygun bir görüntüdür. Bu görüntü yazdýrýlan gerçek sonuçtan farklý olacaktýr. Bu fonksiyonu kullanarak alýnan faks verilerini kontrol ettikten sonra bu verileri yazdýrýn veya silin; bu verileri makinede býrakmayýn. 2

24 ORÝJÝNALLERÝ YERLEÞTÝRME Birçok orijinali bir defada otomatik olarak taramak için otomatik belge besleme ünitesi kullanýlabilir. Bu þekilde her orijinali tek tek elle besleme sýkýntýsý ortadan kalkmýþ olur. Bir kitap veya notlar eklenmiþ bir belge gibi, otomatik belge besleme ünitesi kullanýlarak taranamayan orijinaller için belge camýný kullanýn. Otomatik belge besleme ünitesini kullanma Otomatik belge besleme ünitesini kullanýrken orijinalleri belge besleme tablasýna yerleþtirin. Belge camýna bir orijinalin konulmamýþ olduðundan emin olunuz. Orijinal kýlavuzlarýný orijinalin geniþliðine göre ayarlayýn. Orijinalleri kenarlarý düzgün hizalý ve ön yüzü yukarý gelecek þekilde yerleþtirin. Gösterge çizgisi yaklaþýk olarak kaç tane orijinalin konulabileceðini gösterir. Yerleþtirilen orijinaller bu çizginin üzerine çýkmamalýdýr. Belge camýný kullanma Otomatik belge besleme ünitesini kapatýrken parmaklarýnýzýn sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Orijinali yerleþtirdikten sonra otomatik belge besleme ünitesini kapatmayý unutmayýn. Açýk kalýrsa, orijinalin dýþýndaki kýsýmlar siyah olarak kopyalanacak ve tonerin aþýrý kullanýlmasýna yol açacaktýr. Orijinali yüzü aþaðýya bakacak þekilde yerleþtirin. Orijinalin ortasını camın ortasındaki işaretinin ucuyla hizalayın. Orijinali yüzü aþaðýya bakacak þekilde yerleþtirin. Çok sayfasý bulunan bir kita p gibi kalýn bir orijinali yerleþtirmek için, otomatik belge besleme ünitesinin uzak kenarýný yukarý itin ve sonra da otomatik belge besleme ünitesini yavaþça kapatýn. Otomatik belge besleme ünitesine bastýrmayýn. Bu durum bir arýzaya yol açabilir. 22

25 Belge camý ölçeðine göre orijinali yatay yönde yerleþtirin. Orijinaller Dikey orijinal Yatay orijinal Belge camý ölçeði Ýþaret A5 (5-/2" x 8-/2") B5 (8-/2" x ") Dikey orijinaller Aþaðýdaki fonksiyonu kopyalama modunda kullanýrken, orijinali, görüntünün üst kýsmý saða bakacak þekilde yerleþtirin. Zýmbalý tasnif Kitapçýk kopyalama 2in Kaþe Yatay orijinaller Zýmbalý tasnif fonksiyonunu kullanýrken orijinali, görüntünün üst kýsmý size bakacak þekilde yerleþtirin. Görüntünün üst kýsmý saða Görüntünün üst kýsmý size doðru Daha fazla bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda. MAKÝNEYÝ KULLANMADAN ÖNCE kýsmýnda ORÝJÝNALLER bölümüne bakýnýz. 23

26 BÝR TABLADAKÝ KAÐIDIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Tablalarýn adlarý Tablalarýn isimleri aþaðýda gösterilmiþtir. Her bir tablaya yüklenebilen yaprak sayýsý için aþaðýdaki kýlavuzlara bakýnýz: Ýþletim Kýlavuzunda 6.SÝSTEM AYARLARI kýsmýnda Kaðýt Tabla Ayarlarý Bakým ve Güvenlik Kýlavuzu, "SPESÝFÝKASYONLAR" () (2) (3) (4) (5) () Tabla (2) Tabla 2 (3) Tabla 3 (4) Tabla 4 (5) Bypass tablasi Baský tarafý aþaðý veya yukarý bakýyor Kaðýt türüne ve tablaya baðlý olarak kaðýt, baský tarafý yukarý veya aþaðý bakacak þekilde yerleþtirilir. Tabla ila 4 Tabla Yukarý bakar Yazýlý taraf* Bypass tablasi Aþaðý bakar * Kaðýt tablasýna Önceden Zýmbalý, Antet veya Önceden Baskýlý kaðýt yüklerken, baský tarafýnýn baktýðý yön farklýdýr. Daha fazla bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda. MAKÝNEYÝ KULLANMADAN ÖNCE kýsmýnda KAÐIT YÜKLEME bölümüne bakýnýz. 24

27 Bir tablaya kaðýt yükleme Bir tabladaki kaðýdý deðiþtirmek için istenen kaðýdý tablaya yükleyin ve yüklenen kaðýdý belirlemek için makinede tabla ayarlarýný deðiþtirin. Tablaya kaðýt boyutunu deðiþtirme prosedürü aþaðýda açýklanmýþtýr. Örneðin, tabla deki kaðýt B4 (8-/2" x 4") boyutlu düz kaðýttan (8-/2" x ") geri dönüþümlü kaðýda deðiþtirilir. Kaðýt tablasýný yavaþça dýþarý çekin. Tablada kalan kaðýdý çýkarýn. Tabladaki iki kýlavuzu hareket ettirin. Örneðin, kýlavuzlar (8-/2" x ") ten A5 (5-/2" x 8-/2") e hareket ettirin. Kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine göre ayarlayın. Kılavuzlar çok gevşekse, kağıt yerinde durmaz. Kılavuzlar çok sıkı ise, kağıt eğilecektir. Kağıdı, makinenin önünden ve yayından bakıldığında görülmeyecek şekilde yükleyin. Yüklenen kağıt bu çıkıntılardan daha yüksek olmamalıdır. Kaðýdý yerleþtirin ve tablayý makinedeki yuvasýna yavaþça itin. Kaðýdý yerleþtirmeden önce üfleyerek havalandýrýn. Aksi taktirde bir defada birden fazla kaðýt giderek kaðýt sýkýþmasýna yol açabilir. Kaðýdý yerleþtirin ve tablayý makinedeki yuvasýna yavaþça itin. Gösterge çizgisi Gösterge çizgisi tablaya yüklenebilen maksimum kaðýt yüksekliðini gösterir. Kaðýt yüklerken, istifin gösterge çizgisini geçmemesine dikkat edin. 25

28 Tabla ayarlarýný deðiþtirme Bir tabladaki kaðýdý deðiþtirdiðiniz zaman, sistem ayarlarýnda tabla ayarlarýnýn da deðiþtirilmesi gerekir. SÝSTEM AYARLARI [SÝSTEM AYARLARI] tuþuna basýnýz. Sistem Ayarları Toplam Sayi Kağit Tablasi Ayarlari () Durum Ayarlari Varsayilan Ayarlar Adres Kontrolü Belge Dosyalama Denetımı İdareci Parolası Liste Baskı (Kullanıcı) Faks Verı Alma/ıletme USB-Aygıt Kontrolü Çikiş 2 Tabla ayarlarýný dokunmatik ekranda yapýn. () [Kaðýt Tablasý Ayarlarý] tuþuna dokunun. Sistem Ayarları Kağıt Tepsisi Ayarları Tepsı Ayarlari (2) Kağit Tıpı Kaydi Geri (2) [Tabla Ayarlarý] tuþuna dokunun. Otomatık Kaset Değışımı Özel Boyut Kaydı (Baypas) Tepsı Ayarlari Tabla Geri (3) Tabla de [Deðiþtir] tuþuna dokunun. Tür Boyut Otomatik-AB Kağıt Özelliği Sab.Kğt Tar. Çıft Y.D.Dişi Yiğin Devr.Dişi Değıştır (3) Besleme Onaylı İş Kopyala Yazdir Faks I-Faks Belge Dosyal. 26

29 Sistem Ayarları Tepsı Ayarlari Tabla: Tür: Boyut: Kağıt Özelliği: Tabla G.dönüşt. Otomatik-AB Yazdir Kopyala I-Faks Faks Belge Dosyal. Iptal (4) (5) Tamam (6) Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. (... devam) (4) Tür seçme kutusundan [G. Dönüþt.] seçin. (5) Boyut seçme kutusunda [Otomatik-AB] seçilmiþ olduðundan emin olun. Daha fazla bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda 6.SÝSTEM AYARLARI kýsmýnda Kaðýt Tabla Ayarlarý bölümüne bakýnýz. (6) [TAMAM] tuþuna dokunun. Yukarýdaki adýmlar tabla için kaðýt ayarlarýný A5 geri dönüþümlü kaðýda göre deðiþtirir. 27

30 Baypas tablasýna kaðýt yükleme Üzerine kopyalanacak taraf aþaðý bakmalýdýr! Kaðýdý yatay yönde yerleþtirin. boyutlu kaðýt yüklerken, tabla uzantýsýný dýþarý çekin. Baypas tablasýna yüklenebilen maksimum yaprak sayýsý düz kaðýt için yaklaþýk 00 ve zarflar için de yaklaþýk olarak 20'dir. Örnek: Bir zarfýn yüklenmesi A5 (7-/4" x 0-/2") veya daha küçük boyutlu kaðýdý yatay yönde yerleþtirin. Zarflarýn sadece adres tarafý yazdýrýlabilir. Zarflarý adres tarafý aþaðýya bakacak þekilde yerleþtirin. Baypas tablası üzerine ağır cisimler koymayın ve tablayı bastırmayın. Baypas tablası hasar görebilir, makine devrilebilir ve yaralanma meydana gelebilir. Diðer tablalara yüklenemeyen özel kaðýt türleri baypas tablasýna yüklenebilir. Baypas tablasý konusunda ayrýntýlý bilgi için Ýþletim Kýlavuzunda. MAKÝNEYÝ KULLANMADAN ÖNCE bölümünde BAYPAS TABLASINA KAÐIT YÜKLEME bölümüne bakýnýz. 28

31 Kopyalama Bu bölümde fotokopi fonksiyonunu kullanmaya iliþkin temel prosüderler açýklanmýþtýr. Bu bölümde ayrýca özel modlar kullanýlarak gerçekleþtirilebilen çeþitli kopyalama türleri de gösterilmiþtir. KOPYALAMA MODUNUN ANA EKRANI KOPYALAMA TARAFLI KOPYALAMA (Otomatik Belge Besleme Ünitesi) ÖZEL KAÐIDA KOPYALAMA (Baypas Kopya) RENKLÝ KOPYALAMA (Renkli Mod) EKSPOZÜR VE GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ SEÇME KOPYA GÖRÜNTÜSÜNÜN KAÐIDA SIÐDIRILMASI (Otomatik Oran Seçimi) BÜYÜTME/KÜÇÜLTME (Preset Oranlar / Zoom) BÝR KOPYA ÝÞÝNE ARA VERME (Ara Vererek Kopyalama) KOPYA ÝÞLEMLERÝ KAYDETME (Ýþ Programlarý) ÖZEL MODLAR ÖZEL BÝR MODUN SEÇÝMÝ ELVERÝÞLÝ KOPYALAMA FONKSÝYONLARI

32 KOPYALAMA MODUNUN ANA EKRANI Kopyalama modunun ana ekranýný açmak için dokunmatik ekranda [KOPYALA] tuþuna dokunun. Ana ekranda kopya ayarlarýný seçin. (7) (8) Kopya ýçýn taramaya hazir. 0 (9) () (2) (3) (4) (5) Renk Modu Tam Renk Poz Kopya. Orani 00% Orýjýnal. 2. A Kaðit Seç Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya (0) () (2) (3) (6) () [Renk Modu] tuþu Renk modunu deðiþtirmek için bu tuþa basýnýz. (2) Çýktý ekraný Tasnif, grup, zýmbalý tasnif, ciltleme gibi bir veya birden çok çýktý fonksiyonu seçildiði zaman bu, seçilen fonksiyonlarýn simgelerini gösterir. (3) [Poz] tuþu Bu tuþ, geçerli kopyalama ekspozürü ve ekspozür modu ayarlarýný gösterir. Ekspozürü veya ekspozür modu ayarlarýný deðiþtirmek için bu tuþa dokunun. (4) [Kopya Oraný] tuþu Bu tuþ, geçerli kopya oranýný gösterir. Kopya oranýný ayarlamak için bu tuþu kullanýn. (5) [Orijinal] tuþu Orijinal boyutunu elle girmek için bu tuþa basýnýz. Orijinali yerleþtirdikten sonra orijinal boyutunu ayarlamak için bu tuþa dokunun. (6) [Kaðýt Seç] tuþu Kullanýlan kaðýdý (tablasýný) deðiþtirmek için bu tuþa basýnýz. Tabla, kaðýt boyutu ve kaðýt türü görülecektir. Ayný ekraný açmak için kaðýt boyut ekranýndaki tabla görüntülerine dokunabilirsiniz. (7) Orijinal besleme ekraný Otomatik belge besleme ünitesine bir orijinal yerleþtirildiði zaman bu görünür. 30

33 (8) Kaðýt seç ekraný Bu, her bir tablaya konulan kaðýt boyutunu ve kalan kaðýt miktarýný gösterir. Seçilen tabla vurgulanacaktýr. Kaðýdýn beslendiði tabla yeþil renkli gösterilir. Tabladan kaðýt beslenirken o tablayý dýþarý çekmeyiniz. Bu durum kaðýt sýkýþmasýna yol açar. (9) Kopya sayýsý ekraný Bu, ayarlanan kopya sayýsýný gösterir. (0) [Özel Modlar] tuþu Tabladan kaðýt beslenirken o tablayý dýþarý çekmeyiniz. Bu durum kaðýt sýkýþmasýna yol açar. () [2 Yüzlü Kopya] tuþu 2 taraflý kopyalama fonksiyonunu seçmek için bu tuþa dokunun. (2) [Çýktý] tuþu Marj Kaydýrma, Silme ve Kitapçýk Kopyalama gibi özel modlarý seçmek için bu tuþa dokunun. (3) Özelleþtirilmiþ tuþlar Burada görünen tuþlar tercih ettiðiniz ayarlarý veya fonksiyonlarý gösterecek þekilde deðiþtirilebilir. 3

34 KOPYALAMA Bu, kopyalama yapmak için en basit prosedürdür. taraflý orijinal taraflý kopya Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. KOPYALA GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER Kopya için taramaya hazır. () Renk Modu Tam Renk Poz Kopya. Orani 00% (2) Orıjınal. 2. A BELGE DOSYALAMA Kağit Seç Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 0 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [KOPYALA] tuþuna dokunun. Kopya modunun ana ekraný açýlýr. (2) [Orijinal] tuþuna dokunun. Orýjýnal TAMAM (4) (3) [] tuþuna dokunun. Orijinalin boyutunu seçin. (4) [TAMAM] tuþuna dokunun. A5 26x330 6K AB B5 26x340 Ýnç (3) Boyut Gýrýþý 26x343 Özel Boyut Yok 32

35 Renk Modu Tam Renk Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. (... devam) (5) Ýstenen kaðýt boyutunun seçildiðinden emin olun. Poz A5 Dosya 4. (5) Hizli Dosya Kopya. Orani 00% Orıjınal Kağit Seç 3 Kopya sayýsýný ayarlayýn ve [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 33

36 2-TARAFLI KOPYALAMA (Otomatik Belge Besleme Ünitesi) Orijinalleri elle ters çevirme ve yeniden yerleþtirme zahmetine girmeden otomatik 2 taraflý kopyalar yapmak için otomatik belge besleme ünitesini kullanabilirsiniz. Bu bölümde taraflý orijinalleri kaðýdýn her iki tarafýna kopyalamanýn nasýl yapýlacaðý açýklanmýþtýr. taraflý orijinal taraflý kopya Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Renk Modu Tam Renk Poz Kopya. Orani 00% () Orıjınal. 2. A Kağit Seç Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Output (2) Dosya Hizli Dosya 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () Orijinalin boyutunu seçin. (2) [2 Yüzlü Kopya] tuþuna dokunun. 2 Tarafl.Kopya TAMAM (4) (3) [ Taraflýdan 2 Taraflýya] tuþuna dokunun. (4) [TAMAM] tuþuna dokunun. Cýlt Deðýþýmý (3) 3 Kopya sayýsýný ayarlayýn ve [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 34

37 ÖZEL KAÐIDA KOPYALAMA (Baypas Kopya) Aðýr kaðýt ve zarflar gibi özel kaðýtlara kopyalama yapmak için baypas tablasýný kullanýn. Bu bölümde aðýr kaðýdýn baypas tablasýna nasýl yükleneceði açýklanmýþtýr. Orijinal Aðýr kaðýda kopya Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Üzerine kopyalanacak taraf aþaðý bakmalýdýr! 2 Kaðýdý baypas tablasýna yükleyin. Renk Modu Tam Renk Poz Kopya. Orani 00% Orýjýnal (). 2. A Kaðit Seç (2) Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 3 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () Orijinalin boyutunu seçin. (2) [Kaðýt Seç] tuþuna dokunun. 35

38 Kaðit Seç Kaðit Kasedý. 2. A5 3. Geçiş Tepsisi (3) TAMAM Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. (... devam) (3) Baypas tablasýnýn kaðýt türü tuþuna dokunun. Burada [] tuþuna dokunulmuþtur. 4. Kaðit Seç Bypass Tablasi Türü/Boyutu Ayari Kaðit türü seç. Cancel (4) [Aðýr Kaðýt] tuþuna dokunun. Ön Baskili G.dönüşt. Antetlý 2 Ön-Delgýlý Renklý Ýnce Kaðýt Etýket Aðýr Kaðýt (4) Saydam Aðýr Kaðýt : g/m2 (28-56 lbs.) Zarf Kuþe Kaðýdý Kaðit Seç Bypass Tablasi Türü/Boyutu Ayari Tür Aðýr Kaðýt Oto-Ýnch Boyut 8½x4 8½x,7¼x0½,5½x8½ TAMAM (6) (5) [Otomatik-AB] tuþuna dokunun. (6) [TAMAM] tuþuna dokunun. Otomatik-AB (5) Özel Boyut,A5,B5 26x330(8½x3) X297 Y20 Elle Kaðit Seç Kaðit Kasedý. 2. A5 Geçiş Tepsisi Plain (7) TAMAM (8) (7) Baypas tablasý tuþuna dokunun. (8) [TAMAM] tuþuna dokunun

39 4 Kopya sayýsýný ayarlayýn ve [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin Bir tablanýn seçilmesi Renk Modu Özel Modlar Tam Renk 2-Yüzlü Kopya Çikti Poz. 2. A5 Dosya Hizli Dosya Kaðýt seçmek için [Kaðýt Seç] tuþuna veya kopya modunun ana ekranýnda makinenin görüntüsüne dokunun. Kopya. Orani Orýjýnal Kaðit Seç 00% Kaðit Seç Kaðit Kasedý. 3. A (A) Geçiş Tepsisi (B) (C) TAMAM Bir tabla seçmek için bir tuþa dokunun. (A) Tabla ila 4 den birini seçmek için dokunun. (B) Kaðýt tablasýný seçmek için dokunun. (C) Baypas tablasýndaki kaðýt türünü belirlemek için dokunun. 37

40 RENKLÝ KOPYALAMA (Renkli Mod) Renkli ve siyah-beyaz orijinaller karýþýk olduðu zaman makinenin her bir orijinalin renkli mi yoksa siyah beyaz mý olduðunu otomatik olarak algýlamasýný ve buna göre kopya yapmasýný ayarlayabilirsiniz. Renkli ve siyah-beyazýn otomatik olarak algýlanmasý için renk modu Otomatik olarak ayarlý iken kopyalama prosedürü aþaðýda açýklanmýþtýr. Orijinal Kopya Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Renk Modu Tam Renk () Exposure. 2. A Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [Renk Modu] tuþuna dokunun. Kopyalama Orani 00% Orijinal Kaðit Seç Renk Modu Tam Renk Tek Renk 2 Renk TAMAM (3) (2) [Otomatik] tuþuna dokunun. (3) [TAMAM] tuþuna dokunun. (2) 3 Kopya sayýsýný belirleyin ve [RENKLÝ B3AÞLAT] tuþuna basýn. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 38

41 EKSPOZÜR VE GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ SEÇME Daha net bir kopyalama elde etmek için orijinalin görüntü türünü belirleyebilirsiniz. Kurþun kalem yazýsý gibi açýk renkli bir orijinali kopyalamanýn örneði aþaðýda açýklanmýþtýr. Hafif orijinal Ekspozür ayarý Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Poz Renk Modu Tam Renk Poz () Kopya. Orani 00% Elle 3 5 Orýjýnal Kaðit Seç Orýjýnal Görüntü Türü Metin Metýn/ Baski Foto Basili Foto LAçýk Orijinal (3) (2). 2. A Foto Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya TAMAM (4) Metýn/Foto Harýta Tarama Çözünürlüðü 2 3 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [Poz] tuþuna dokunun. (2) [Açýk Orijinal] tuþuna dokunun. (3) Baský sonucunu tuþuyla koyulaþtýrýn. Ekspozür için dokuz düzey mevcuttur. Açýk renkli orijinalleri tuþuyla koyulaþtýrýn ve koyu renkli orijinalleri tuþuyla açýn. (4) [TAMAM] tuþuna dokunun. Kopya sayýsýný ayarlayýn ve [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 39

42 KOPYA GÖRÜNTÜSÜNÜN KAÐIDA SIÐDIRILMASI (Otomatik Oran Seçimi) Otomatik büyütme/küçültme kullanarak bir orijinali herhangi bir kayýt boyutuna kopyalayabilirsiniz. Bu bölümde bir A5 orijinalin kaðýdýna nasýl kopyalanacaðý açýklanmýþtýr. A5 The side to be scanned must be face up! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Renk Modu Tam Renk Poz Kopya. Orani 00% () Orýjýnal A5. 2. A (4) Kaðit Seç Special Modes 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [Orijinal] tuþuna dokunun. (2) [A5] tuþuna dokunun. (3) [TAMAM] tuþuna dokunun. (4) [Kaðýt Seç] tuþuna dokunun. Kaðit Seç Kaðit Kasedý. Geçiþ Tepsisi TAMAM (6) (5) Ýstenen kaðýt boyutuna sahip olan tablayý seçin. (6) [TAMAM] tuþuna dokunun. 2. A (5) 40

43 Renk Modu Tam Renk Poz. 2. A Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. (... devam) (7) [Otomatik Görüntü] tuþuna dokunun. Kopya. Orani 00% Otomatýk Görüntü (7) Orýjýnal A5 Kaðit Seç 3 Kopyalarin sayisini belirleyin. Ayarlarý düzeltin 4 [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 4

44 BÜYÜTME/KÜÇÜLTME (Preset Oranlar / Zoom) Kopya boyutunun kusursuz ayarý için önceden ayarlý bir oran seçebilir ve/veya oraný % lik adýmlarla ayarlayabilirsiniz. Bir örnek olarak, bu bölümde görüntünün %55'e nasýl küçültüleceði açýklanmýþtýr. Orijinal 55% Oraný belirlenmiþ kopya Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Renk Modu Tam Renk Poz Kopya. Orani 00% (2) () Orýjýnal. 2. A Kaðit Seç Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () Orijinalin boyutunu seçin. (2) [Kopya Oraný] tuþuna dokunun. Kopya. Orani TAMAM (3) tuþuna dokunun. 00 A5 70% % 5% B5 B5 A5 8% Yakinl 22% A5 B5 2 B5 86% 00% 4% A5 Otomatýk Görüntü XY yakýnlaþt. (3) 42

45 Kopya. Orani 25% 50% (4) Otomatýk Görüntü XY yakýnlaþt. 55 Yakinl 00% % (5) 200% 400% TAMAM (6) 2 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. (... devam) (4) [%50] tuþuna dokunun. %55 e (istenen oran) en yakýn olan preset oran tuþuna dokunun. (5) Kopya oranýný tuþuyla %55'e ayarlayýn. tuþu bu oraný % lik adýmlarla azaltýr ve tuþu da % lik adýmlarla arttýrýr. (6) [TAMAM] tuþuna dokunun. 3 Kopyalarin sayisini belirleyin. Ayarlarý düzeltin 4 [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 43

46 BÝR KOPYA ÝÞÝNE ARA VERME (Ara Vererek Kopyalama) Yazdýrma sýrasýnda iþi geçici olarak durdurup öncelik vermek istediðiniz baþka bir iþi araya alabilirsiniz. Bu özellik, uzun bir kopya çalýþmasý sýrasýnda bir acil kopya yapmanýz gerektiðinde yararlýdýr. Yazdýrma Orijinal Ara ver Kaset 2 kopyalama devam ediyor. Sonraki kopya işi için taramaya hazır. Kesme 7 Renk Modu Tam Renk Poz. 2. A Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya Yazdýrma devam ederken [Kesme] tuþuna dokunun. Makinede yazdýrma iþi devam ederken ana ekranda [Ara Ver] tuþu görülür. Kopya. Orani Orýjýnal Kaðit Seç Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! 2 Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. 3 Kopya sayýsýný ayarlayýn ve [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Bu kopya iþi bittikten sonra ara verilen kopya iþi kaldýðý yerden devam eder. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 44

47 KOPYA ÝÞLEMLERÝ KAYDETME (Ýþ Programlarý) Bir grup kopya ayarýný kaydedebilirsiniz. Bu ayarlar gerektiðinde seçilip kullanýlabilir. Ayný ayarlar grubunu sýkça kullandýðýnýz zaman, her defasýnda bir kopya iþi için bunlarý manüel olarak seçme zahmetinden kurtulabilirsiniz. Bir iþ programýnýn kaydedilmesi [#/P] tuþuna ( )basýn. Ýþ Programlari Program numarasina basin Çikiþ 4 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [Sakla/Sil] sekmesine dokunun. 0 2 Gerýçaðir Sakla/Sýl () Ýþ Programlari Program numarasina basin (2) Çikiþ 4 (2) Bir iþ programýný kaydetmek istediðiniz tuþa dokunun. Vurgulanmamýþ olan herhangi bir tuþa dokunun. Bir iþ programý kaydedilmiþ olan tuþlar vurgulanýr. Gerýçaðir Sakla/Sýl 45

48 Saklamak için seçimleri yapýn ve [OK] 'a basýn, silmek için [Cancel] bas. Renk Modu Tam Renk Poz Copy Ratio 00% Orýjýnal R B4 A3 (3) Ýptal (5) TAMAM Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Program Adi (4) Kaðit Seç Önizle Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. (... devam) (3) Kaydetmek istediðiniz kopya ayarlarýný seçin. (4) [Program Adý] tuþuna dokunun. Bir metin giriþ ekraný açýlacaktýr. Ýlgili programýn adýný girin. (5) [TAMAM] tuþuna dokunun. Bir iþ programýný kullanma [#/P] tuþuna ( )basýn. Orijinali yerleþtirin. İş Programlari Program numarasina basin Gerı çağir Kaydet/Sıl Çikiş 4 2 Ýstenen iþ programýnýn tuþuna dokunun. Ýþ programýný seçtikten sonra kopya sayýsýný belirleyin ve kopyalamaya baþlamak için [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Bir iþ programýnýn silinmesi [#/P] tuþuna ( )basýn. 46

49 Ýþ Programlari Program numarasina basin Çikiþ 4 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [Kaydet/Sil] sekmesine dokunun. 0 2 Gerý çaðir Kaydet/Sýl () Ýþ Programlari Program numarasina basin (2) Çikiþ 4 (2) Silmek istediðiniz iþ programýnýn tuþuna dokunun. Vurgulanmamýþ olan bir tuþa dokunun. Bir iþ programý kaydedilmiþ olan tuþlar vurgulanýr. Gerý çaðir Kaydet/Sýl Kayitli býr þ programi zaten var baþka program kaydedýlsýn mý? (3) Ekrandaki mesajý okuyun ve [Sil] tuþuna dokunun. Ýptal Sýl (3) Sakla Ýþ Programlari Program numarasina basin Çikiþ (4) 4 (4) [Çýkiþ] tuþuna dokunun Gerý çaðir Kaydet/Sýl 47

50 ÖZEL MODLAR Özel modlar, çeþitli özel amaçlý kopya iþleri için kullanýlabilir. Bu bölümde özel modlarla yapýlabilen çeþitli kopyalama türleri açýklanmýþtýr. (Her bir özel modu kullanma prosedürü açýklanmamýþtýr.) Her özel mod için özel ayar ve iþlemler vardýr; ancak, temel prosedür bütün modlar için aynýdýr. Örnek olarak Marj Kaydýrma kullanýlarak gelen sayfada bir özel modu seçme temel prosedürü açýklanmýþtýr. Özel modlarý kullanma prosedürleri için Ýþletim Kýlavuzunda 2. FOTOKOPÝ MAKÝNESÝ kýsmýnda ÖZEL MODLAR bölümüne bakýnýz. Özel modlar Renk Modu Tam Renk Poz Kopyalama Orani 00%. ekran Orýjýnal R B4 A3 Kaðit Seç Özel Modlar 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya Önizle Bir özel modu kullanmak için özel modlar menüsünü açýn ve kullanmak istediðiniz modun tuþuna dokunun. Bu menü iki ekrandan oluþmaktadýr. Ekranlar arasýnda geçiþ yapmak için tuþlarýný kullanýn. Özel modlar menüsünü açmak için ana ekranda [Özel Modlar] tuþuna dokunun. Görüntü düzenleme menü ekraný Özel Modlar TAMAM Görüntü Düzen TAMAM Marj Kaydýrma Ýþ Oluþtur Sýl Asetat Eklemeler Kitapçýk Kopya 2,'de 2 Foto Tekrar S/B Ters Yansima Görüntüsü Ortalama Kart Atiþi Mühür Görüntü Düzen Renk Ayarlamaları Dosya Hizli Dosya Renk ayarlarý menü ekraný 2. ekran Renk Ayarlamalarý TAMAM Özel Modlar TAMAM RGB ayarý Keskinlik Arka Fonu Sakli Tut Kopya Denetle Kartvizit Tarama Karýþýk Boyutta Orijinal Yavaþ Tarama Modu 2 2 Renk Dengesý Parlaklik Yoðunluk ile daire içine alýnmýþ olan bir özel moda dokunulduðu zaman, bu tuþ vurgulanýr ve ayar tamamlanýr. Baþka bir özel mod tuþuna dokunulduðunda bu moda ait ayarlarý seçmenizi saðlayan bir ekran açýlýr. Ekranda görülen tuþlar ülkeye, bölgeye ve takýlý olan çevresel cihazlara baðlý olarak deðiþir. 48

51 ÖZEL BÝR MODUN SEÇÝMÝ Cilt paylarýný ekleme (Cilt Payý Kaydýrma)" seçme prosedürü örnek olarak aþaðýda açýklanmýþtýr. Her özel mod için spesifik ayarlar deðiþse de genel prosedür aynýdýr. Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! Orijinalleri yerleþtirin. Belge camýný kullanýrken, orijinali taranacak yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Renk Modu Tam Renk Poz. 2. A Özel Modlar () 2-Yüzlü Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya 2 Dokunmatik ekranda ayarlarý seçin. () [Özel Modlar] tuþuna dokunun. Kopya. Orani 00% Orýjýnal Kaðit Seç Special Modes Marj Kaydýrma (2) Ýþ Oluþtur Sýl Asetat Eklemeler Kitapçýk Kopya 2,'de TAMAM 2 (2) [Kenar Boþluðu Kaydir] tuþuna dokunun. Marjý 5 mm aþaðý kaydýrmak için ayarlar seçilecektir. Kart Atiþi Mühür Görüntü Düzen Renk Ayarlamaları Dosya Hizli Dosya Özel Modlar Marj Kaydýrma Sað Aþaðý Yukarı Sol Kenar 5 Ýptal Kenar 2 (0~20) 5 mm (3) TAMAM (4) OK (0~20) mm (3) tuþlarýný kullanarak ön taraf için 5 mm ve ters taraf için de 5 mm seçin. Marj kaydýrma konumu ilk baþta Yukarý olarak ayarlanmýþtýr. Marj kaydýrma konumunu Sað, Sol veya Aþaðý olarak ayarlamak için ilgili tuþa dokunun. (4) [TAMAM] tuþuna dokunun. 3 Kopya sayýsýný ayarlayýn ve [RENKLÝ BAÞLAT] tuþuna veya [SÝYAH & BEYAZ BAÞLAT] tuþuna basýn. Ayarlarý düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin 49

52 ELVERÝÞLÝ KOPYALAMA FONKSÝYONLARI Cilt paylarýný ekleme (Cilt Payý Kaydýrma) Cilt payý oluþturmak amacýyla kopya üzerinde görüntüyü kaydýrmak için bu tuþu kullanýn. Bu fonksiyon, kopyalarda zýmba deliði açmak istediðiniz zaman elveriþlidir. Çevresel gölgeleri silme (Silme) Kitaplarýn ve diðer kalýn orijinallerin kopyalarýnýn kenarlarýnda görülen gölgeleri silmek için bu fonksiyonu kullanýn. Silmeden Silerek Kitapçýk biçiminde kopyalar yapma (kitapçýk Kopyalama) Bir kitapçýk þeklinde katlanabilen kopyalar yapmak için bu fonksiyonu kullanýn. kitapçýk kopya, kitapçýk oluþturmayý kolaylaþtýrýr

53 Çok sayýda orijinali bir defada kopyalama (Ýþ Oluþturma) Otomatik belge besleme ünitesinde gösterge çizgisinden daha yüksek olan orijinallerden oluþan deste bu besleme ünitesinden beslenemez. Ýþ oluþtur fonksiyonuyla orijinallerin destesini takýmlara bölüp her takýmý besleyebilir ve bu takýmlarý bir tek iþ olarak kopyalayabilirsiniz. Þeffaf film üzerine kopyalama sýrasýnda insert ekleme (Þeffaf Ýnsertler) Þeffaf film üzerine kopya yaparken bu fonksiyon, birbirlerine yapýþmalarýný engellemek için þeffaf film yapraklarý arasýnda kaðýt yapraklarý konulmasýný saðlar. Ýki orijinal sayfayý bir tek sayfa olarak kopyalama (2in) Ýki orijinal sayfayý bir tek sayfaya kopyalamak için bu fonksiyonu kullanýn Kaðýt insert Kaðýt insertkaðýt insert

54 Bir kartýn her iki tarafýný bir kaðýt yapraðýna kopyalama (Kart Çekim) Bir kartýn ön ve arka tarafýný bir tek kaðýt yapraðýna kopyalamak için bu fonksiyonu kullanýn. Ön Arka Kopyalar üzerine tarih veya bir kaþe yazdýrma (Kaþe) Kopyalar üzerine tarih, damga, sayfa numarasý veya metin yazdýrmak için bu fonksiyonu kullanýn. Bir mührü veya metni renkli olarak yazdýrmak için bir renk seçilebilir. Bir kopyadaki fotoðraflarý tekrarlama (Foto Tekrar) Bir fotoðrafýn maksimum 2 kopyasýný bir tek kaðýt yapraðýna kopyalamak için bu fonksiyonu kullanýn. Sayfa Page numarasý number Tarih Date yazdýrma print /04/200 Metin Text Stamp Kaþe CONFIDENTIAL GIZLI Planlama Planning Meeting Toplantýsý Görüntüyü ters çevirme (Ayna Görüntü) Orijinalin ayna görüntüsü þeklinde kopya yapmak için bu fonksiyonu kullanýn. 52

55 Kaðýdýn merkezinde kopyalama (Merkezleme) Kopya görüntüsünü kaðýdýn merkezine yerleþtirmek için bu fonksiyonu kullanýn. Bu özellik, görüntünün, orijinalden daha geniþ olan bir kaðýda küçültüldüðü veya kopyalandýðý durumlarda yararlýdýr. Bir kopyada siyah ve beyazý ters çevirme (S/B Ters) Bu özellik, negatif bir görüntü elde etmek için bir kopyadaki siyah ve beyazý ters çevirmek için kullanýlýr. Geniþ siyah alanlarý bulunan bir orijinali kopyalarken toner tasarrufu saðlamak için bu fonksiyonu kullanýn. Kopyalarda kýrmýzý/yeþil/mavi ayarlama (RGB Ayar) Kýrmýzý, yeþil veya maviyi (sadece bir renk) güçlendirmek veya zayýflatmak ve böylece kopyanýn genel rengini deðiþtirmek için bu fonksiyonu kullanýn. Bu fonksiyonun bir görüntüsü bu kýlavuzun sonunda gösterilmiþtir. Bir görüntünün keskinliðini ayarlama (Keskinlik) Bir kopya görüntüsünü netleþtirmek veya yumuþatmak için bu fonksiyonu kullanýn. Bu fonksiyonun bir görüntüsü bu kýlavuzun sonunda gösterilmiþtir. 53

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-4100N/4101N/5000N/5001N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725557

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-4100N/4101N/5000N/5001N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725557 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Quick Hızlı Başlama Start Guide Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri.

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV

Detaylı

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin. MFP Lazer Hızlı Başvuru Kopyalama Hızlı kopya oluşturma 3 Yazıcı kontrol panelinde düğmesine basın. 4 Belgeyi tarayıcı camına yerleştirdiyseniz, ana ekrana geri dönmek için Finish the Job (İşi Bitir) öğesine

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Bir kopyalama görüntüsünü küçültme veya büyütme 1. Ana ekrandan Kopyalama düğmesine dokunun. 2. Küçült/Büyüt düğmesine dokunun. 3. Önceden tanımlanmış

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın. 2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın. 2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde Hızlı Başvuru Çok amaçlı besleyiciyi yükleme 1 Çok amaçlı besleyiciyi açın. Kağıt yükleme Tepsilere kağıt yükleme DİKKAT YANA YATMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-M236/M276 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725470

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-M236/M276 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725470 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Makineye Genel Bakış Makineye Genel Bakış Özellikler Cihazınız, yapılandırmasına bağlı olarak şu özelliklere sahiptir: 8 Kopyalama E-posta Internet Faksı Sunucu Faksı Doküman

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J30/J70 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, çalıştırma ortamını,

Detaylı

Kullanıcı Menü Haritası

Kullanıcı Menü Haritası Kopyalama Kopyala Çıktı Rengi Otomatik Algıla Siyah Beyaz Renkli Tek Renkli Küçült/Büyüt % Orantılı Bağımsız %X-Y Otomatik Ortala Değişkenlik Yüzdesi Ön Ayarlar Kağıt Besleme 2 Taraflı Kopyalama 1-1 Taraflı

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 için durum çubuğu...5

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

LASERJET PRO M1530 MFP SERİSİ. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PRO M1530 MFP SERİSİ. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PRO M1530 MFP SERİSİ Hızlı Başvuru Kılavuzu Özel kağıda, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programındaki Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya

Detaylı

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için)

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) MODEL AR-M6 AR-M76 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) Sayfa GÝRÝÞ AÐ TARAYICI FONSÝYONUNU KULLANMADAN ÖNCE AÐ TARAYICI FONKSÝYONU NASIL KULLANILIR 0 SORUN GÝDERME NETWORK

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn:

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: kullanýcý kýlavuzu Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Kişiselleştirme Kılavuzu

Kullanıcı Arayüzü Kişiselleştirme Kılavuzu Kullanıcı Arayüzü Kişiselleştirme Kullanıcı Arayüzü Kişiselleştirme İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... EKRANI KİŞİSELLEŞTİRME.............................................................................

Detaylı

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Sürüm 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 'e erişme...5 Posta kutuları...5

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuşlar OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuş Ad Tuş Fonksiyonu Güç OTDR'yi açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun (yaklaşık 1 san.) Test ve Muayene veya VFL Menu L ve R Sekme tuşları Ok tuşları

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-M264N/M314N/M354N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725564

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-M264N/M314N/M354N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725564 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Windows 8. v20140117

KULLANIM KILAVUZU. Windows 8. v20140117 SG 71 SG 0 D 7100DN KULLANIM KILAVUZU Windows 8 v20140117 Ricoh SG 7100DN PowerDriver-v4, optimum baskı performansı için bireylerin sürücü yapılandırma ayarlarına erişmelerine ve bunları özelleştirmelerine

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI181 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589988

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI181 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589988 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI181 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI181 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz.

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz. Fiery Remote Scan Fiery Remote Scan, uzak bir bilgisayardan Fiery sunucusu üzerindeki taramayı ve yazıcıyı yönetmenizi sağlar. Fiery Remote Scan'i kullanarak şunları yapabilirsiniz: Yazıcı camından veya

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki " C " ile " B " ışığı yanıyor ne yapmalıım?

1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki  C  ile  B  ışığı yanıyor ne yapmalıım? 1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki " C " ile " B " ışığı yanıyor ne yapmalıım? Çözüm : Canon MP250 MP252 MP 280 MP 282 MX300 MX 320 MX 360 MG 2150 MP 495 Marka ve model yazıcılar için

Detaylı

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Hızlı Başvuru Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. 5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt

Detaylı